Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Türk Algısı  


24-11-2012, 15:40 Kategori: Yazarlar » Fikret Yaşar  
Türk Algısı

Dünyada Türk Algısı

Fikret Yaşar

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum

Meclis Kürsüsünde konuşan MHP’li milletvekili Yusuf Halacoğlu, açlık grevleri ve egemen Kürt siyasetini eleştirirken Kurdleri ve Kurdçeyi aşağılayıcı bir dil kullanarak demokrasi havarilerine (!) ders verdi!

Kendilerini Kurdçe ifade edemeyen Kurdlerin geçmişte Kurdçe yerine Farsçayı kullanarak “Mem û Zin” ve “Şerefname”yi yazdıklarını, bundan başka da yazılı eserlerinin olmadığını, dolayısıyla olmayan bir ana dil ile savunma ve eğitim hakkı talebinin anlamsız olduğunu hakaretamiz MHP ağzıyla anlattı.

Bu tür adamları muhatap almamak gerekir deriz ya - çoğu zaman -, aslında yanlış yapıyoruz. Çünkü bu tür aktörler psikolojik savaşın özel tim-kontralarıdır. Bunları karşılıksız bırakmamak gerek. Zira, TC’nin ırkçı eğitim sürecinde mutasyona tabi tutulan Kurd gençleri bozkurt ulumalar karşısında hiçlik psikozuna kapılarak devşirme kişiliğe özenebilir.

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

“En iyi savunma karşı saldırıdır” sözü, boşuna söylenmemiştir!

Orta Asya’da talancılık ile geçinen ve bozkurt soyundan olduklarını ileri süren Turancılar, Büyük Çin Duvarı yapıldıktan sonra batıdaki zengin topraklara yöneldiler.

Medeniyet düşmanı bozkurtlar, girdikleri topraklara yıkım ve acılara sebep oldular, bu yüzden de İslam ve Hıristiyan alemi tarafından insanlık tarihine felaketin mimarları olarak kaydedildiler.

İslam alimlerinden Selman Zebilli, İmam Hazini, İ.Danişmendi, Buhari, Taberi, El Bağdadi, Beyzavi, Makdisi, Nesevi, Nüveyri, İbnül Esir ve diğer tüm Arap uleması, Ye’cüc ve Me’cüc’ün aslında Türkler olduğu ve hem Araplara, hem de insanlığa felaket getirdiğini savunmuşlardır.

Gerek Ahdi Atik, gerek Ahdi Cedid ve gerekse Kuran tefsirlerini yorumlayan İslami eserlerde ye’cüc ve me’cüc’ün Orta Asya’dan gelen kavimler olduğu yönünde ısrarcı bir görüş vardır.

Kur’an Enbiya 96: “Yecüc-Mecüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden akarlar”. ( Ergenekon Destanı’nda bahsettikleri demir duvar olmalı)

Ulemalardan bazılarının görüşleri şöyledir:

Selman Zebili’ye göre “yecüc-mecüc” adıyla anılan halk Türk ve Moğollardır.

Yakubi’ye göre de Türkler ilk defa M.Ö. 510’da Batı Hunlar ve 12. yüzyılda da Selçuklular döneminde batıya yayılmışlardır.

İmam Hazini: Muhammed İbni Abbas’a dayanarak “YECÜC-MECÜC” denen halkın “Türkler” olduğunu şu kısayla anlatmıştır. “Bir gün Hz.Âdem’in ergenliği azmış ve döl suyu toprağa karışmıştı. Tanrı Yecüc’ü o sudan yarattı. Bu nedenle onlar bizimle ana yönünden değil, baba yönünden birleşirler, bu yüzden de insanlık için en büyük yıkım kaynağıdırlar” der.

Ebül Hüreyye, Peygamber'e atfedilen “Türk'ü öldürünüz” sözünün yanı sıra şunları da söylemektedir. “Etrak-i bi idrak. Türk’ün kanı helaldir. Türkü öldür baban olsa bile. Onlar i. soyundandır, zulüm edecek ve cami sütunlarına atlarını bağlayacaklardır. Müslümanlar, Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır”. Kendilerini "Müslüman" sayan "Türkler"i Hz. Muhammed "Müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman ve akılsız " diye ilan etmiştir.

Buhari (e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad/96) "Türklere karşı kı'tal, kesinlikle olacak."

El Bağdadi: Ye’cüc ve Me’cüc’ün Türkleri tanımladığını belirterek, yecüc sözcüğünün aslı ateşin şeraresi ve ışığı anlamına gelen Ecic ünnar maddesindendir, onların bu adla çağrılmalarının nedeni ise "kesret ve şiddetleri itibariyle Ecic’e benzetilmelerindendir.

Ahmedi, “İskendername” adlı eserinde Türk’ü, her şeyi yakıp yıkan yaratık olarak tanımlanmıştır.

İbni Haldun, “Mukaddime” adlı eserinde Türklerin savaşçılıklarını övdükten sonra, hırsız, talancı, kaba ve haşin ruhlu, ayağını bastığı her yeri harabeye çeviren, kanun ve hukuk duygusundan yoksun varlıklar diye tanımlar.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun Katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi, Kanuni’ye şu satırları yazar:

“Padişahım, kâinatın yaratılışından bu yana,
Dünya hep Türklüğün kötülüklerinden bahis eder,
Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiş midir?“


Bedi-i Zaman Saidi Kurdi, Turk milliyetçiliğini, Ye’cüc ve Me’cüc ile ilişkilendirerek: “Ye’cüc ve Me’cüc ehli garet ve fesad ve ehli xedaret ve medniyete ecel-i kaza hükmünde iki taife-i mahlûkattır. O vahşilerden Hun kabilesi Avrupa’yı hercü merc ettiği gibi, Moğol taifesi de Asya’yı zır u zeber eylemiştir. Kezalik Ye’cüc ve Me’cüc’ün ihtilalleri, nevi beşerin ihtiyarlığından gelme beşeri bir ateşli hastalık ve sıtma hükmündedir” der.

Cemal Abdulnasır; Çocukluk yıllarımda havada ne zaman uçak görsem mırıldandığım: "Ey büyük Allahım, İngiliz'i yok et" bedduasını istemez ve eleştirirdim. Zamanla öğrendim ki dedelerim bu bedduayı Türklere karşı edermiş.

Araplar Türklerle ilgili olumsuz düşüncelerinden dolayı, BM de Türkiye'nin Kıbrıs'ı terk etme oylamasında da çekimser kalarak Türkiye aleyhine karar çıkmasına neden oldular.

Mısır Başkanı Enver Sedat, Kıbrıs'a dönen Makarios’a kardeşlik telgrafı çekmiştir.

Yaser Arafat, Kıbrıs Rumlarına "Biz sizleri kardeş mücadeleciler sayıyor, sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır, çünkü düşmanımız aynıdır" demiştir.

Bizanslılar da batıya göç ederken önlerine çıkan medeniyetleri yerle bir eden Türkler hakkında şöyle yazmışlar: "Kadına, yaşlıya, çocuğa ve hastalara bile saygısız vahşi bir kavim”.

Piskopos Efrahim, Batı Hunları için: “Bunlar Ye'cüc ve Me'cüc’ün süvarileridir” der.

Süryani rahip Yakubi, “Vakayiname” adlı kitabında Ye'cüc-Me'cüc hakkında ayrıntılarıyla anlatır ve şöyle der: “Turkaye milleti ‘Agug-Magug’dan gelir”.

Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther; 1770’te Çariçe II. Katerina'ya yazdığı mektupta şöyle der: ” …Türkleri ve dillerini Avrupa'dan silmek gerekir. Hümanizma ilkem olmasaydı, Türklerin kökünün kazındığını görmek isterdim, ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha gelmesinler. Devamında, Dünyada iki tehlike vardır, biri VEBA, diğeri de Türklerdir”. “Tanrım, bizi şehvetten, şeytandan ve Türkler’den koru!” diye de dua etmiştir.

Bertrand Rusel, ”Bilim ve Din” adlı kitabında, kuyruklu yıldızlarla Türkleri eş anlamda değerlendiriyor, çünkü orta çağda kuyruklu yıldızlar uğursuzluk ve felaket habercisiydi.

Papa Calixtus, İstanbul’un Türkler tarafından alınmasını kuyruklu yıldızın görünmesine bağlayarak, kuyruklu yıldızla gelmesi mukadder uğursuzlukların Hıristiyanların üzerinden alınıp, Türklerin üstüne salınması için: “Ulu tanrım, bizi Türklerden ve kuyruklu yıldızlardan koru!” diye dua edilmesini istemişti!

Prof Yalçın Küçük bile, “Türkler dünya medeniyetine hiçbir katkı sunmadılar” diyebilmiştir.

İnternet'ten araştırıldığı zaman yukarıdaki olumsuz Türk algısının hala canlı olduğu, TC’nin bu algıyı değiştirmek için yerli yabancı derin-sivil kuruluşlarla bu algıyı değiştirmeye çaba sarf ettiği görülür. Ama girişimler beyhudedir, çünkü hala orta çağ zihniyetiyle insanların beyinlerine ve değerlerine kelepçe takmaya çalışan Turancı zihniyet, Neo-Osmanlı politikalarıyla soykırımları hatırlatacak tarzda politikalar yürüterek bu algıyı canlı tutmaktadır.
Dünya değişti, ama Türk egosu değişime direnmektedir.

Değişmeyen ırkçı ego kendini nasıl görüyorsa başkalarını da öyle bilir.

Yusuf Halaçoğlu da aynaya bakıp kendini görünce karşısına çıkan ucubeyi Kürt sanıyor!

Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 27)
  |   Okuma: 56946   |   Yorum: (5767)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #31  | 8 Aralık 2012 12:47 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
"xyz diye bir kavim yoktur literaturede"

bu baslibasina yanlis bir tez. kalabaliklar birlseir ayrisir yeni kavimler olusur, eskileri yok olur. kavim, millet, ahali vs denilen seyler dunyanin ta basindan beri varolan seyler degil.(WELAT akli basinda argumanlarini yanlis iddalarla karistirmissin, guzel mesajlarin bosa gitmis. bir fici sahane serbetin icine bir damla siyanur damlatmissin, serbet icilmez olmus).

kavim dediginiz seyler nihayetinde bazi insan topluluklarinin bir arada yasamaktan dogan UZLASMA ile olsuturduklari baglardan ibarettir. bunun en basinda anlasabilmek icin olusmus DIL gelir, ardindan baska bir suru KOD vs vs. sonunda hepimizin atalari homo sapiens ile homo neandertal in bir cesit karisimindan ibarettir. irkciligin bilimsel hic bir temeli yok. kurdlerin MESRU HAK telabine bu turlu seyleri karistirmamak lazim. Turkler bugunku halleri ile VAHSI ve ILKELDIRLER, neden, koca bir ulusun, kurdlerin haklarini calmis cirpmis, butun kaynaklarimizi bizi caresiz baski altinda tutarak kullanmaktadirlar. bu dupeduz buyuk bir HIRSIZLIKla birlikte vahset ve despotluktur. bunlar yeterince kotu meziyetler. Turkler hep boyle mi idi? buna imkan yok. Turkler hep boyle olmak zorunda mi? buna da imkan yok. turk alman yahudi kurd cingene pomak herkesin genetik malzemesi uc asagi bes yukari ayndir. olusturduklari KULTURUN esiri olurlar. su anki hakim turk kulturu vahsi ve ilkeligin pencesinde. duzeltseler kendileri icin de iyi olur velakin bu bizim isimiz degil. akillari var imkanlari var duzeltmemekte israr ederlerse becerebilirsek onalri KOTEKLEYEREK hakkimizi hukukumuzu almasini bilmemiz lazim. bu vahsilere kibarliktan anlamadiklari oraya ciktiginda kibar davranmak zorunda degiliz. IRKCILIK ise hic ugramayacagimiz bir baska vahsiliktir.
 Yorum #32  | 10 Aralık 2012 08:00 | Alıntı     

WELAT

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Eğer milliyetçiliği toplumun tüm katmanlarını ve aidiyelerinii içine alıyorsanız bu milliyeyçiliğe itirazım yok eğer salt kürt veya türk milliyetçiliğe dem vuruyorsanız faşizmin ırkçılığın ta kendisidir.Bu ne bilimselik nede ahlaki nede dini açısından hiç bir meşryeti yoktur ama diyorum malisef diyorum zülmeden despotçular kendi zülümlerini meşruyet kazandıranda vardır bunlarda aynı katagoride değerlendirmek vijdani bir sorumluluktur.Bakın kullanılan dil yazılan yorumlar ırkçılığın nefretin hangi aşamaya geldiği en güzel kantııdır.Türklerin ırkçı sayısı neyse kürtlerin ıkrçı sayısı aşağı yuıkarı bellidir.Bunlar biribirini besleyen ve tetikleyenkerdir. Umarum halklar bunlara itibar etmez
 Yorum #33  | 11 Aralık 2012 22:16 | Alıntı     

fktyasar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 18, Kayıtlı: 20.06.2011
   ICQ: --,

Sayın H.Selah,
Doğrusunu söylemek gerekirse eğer, bu yazıyı yazmak benim de hoşuma gitmedi.
Ama, yürütülen psikolojik savaşta sisteme hizmet eden kontra elitler ve diğer aktörlerin Kurdlerin gözünün içine bakarak aşağılamaya çalışmaları ve bu girişimleriyle Kurd milli uyanışını engellemek için henüz kimlik arayışında bulunan Kurd gençlerinin beyinlerini devşirme kimlikle formatlamaya çalışmaları böyle bir yazıyı yazmama sebeb oldu.
Aklı selim insan barıştan, dostluktan yana olur, ama muhattabınızın anladığı tek şey yok etmekse buna karşı varlığınızı devam ettirmek için bir çabanız olmalıdır.
Bir eğitimci olarak tarih, dil-edebiyat üstüne yazılar yazmak bana daha çok keyif veriyor elbette. Ama ırkçı sistemin dur durak bilmeyen fiziki ve psikolojik saldırıları karşısında zihinleri karışan ve formatlanan ve egemen kimliğin aşıladığı devşirme kimliğe balıklama atlayan Kurdleri görünce bir şeyler söylemek geliyor insanın içinden.
Onlara, özendiğiniz kimliğin çok kirli bir geçmişleri olduğunu söyleyerek, akabinde kimliklerine dair iligi duyabilecekleri bilgiler vererek mücadeleye lozistik destek verme ihtiyacı hissediyor insan.
Baştan beri yaptığım şey, virus bulaştırılmış zihnilerin kurtarılması için Kurd aydınlarının yürüttüğü Kurdi-format çabasına katkı sunmaktır.
Yani, karşıt gücün silahına karşılık gelecek silahı kullanmak gerektiğine inanıyorum.
Karşıt güç milliyetçilik yaparak bu savaşa lojistik destek sağlıyorsa Kurdlerin de bu savaşta sarılacağı tek ve yegane güç milli birliktir. Bunu yapmanın tek yolu da kendi kimliklerine olan saygılarını geri kazandırmaktır. Ama öncelikle özendikleri egemen kimliğe olan ilgilerini kesmek gerekir.
Ben de yukarıdaki yazıyla bunu yapmaya çalıştım.
Tarihe bakın...!
İşgalciler Kurd milli duygusunun gelişmemesi için ne yapmadılar ki..?
Kılıçla yok edemedikleri sorunu TC sürecinde zihinleri değiştirerek yapmaya çalışıyorlar.
Kuşatma altında olan milli değerleri geri almak, güçlendirmek ve yaşatmak için gul dağıtmak işe yaramadı sayın Selah.
Barışı sağlamak için insan hak ve özgürlüklerine saygı duymak yetmiyor, bazen savaşmak da gerek.
Bıçak kemiğe dayanınca savaşırsın, son sözleri söylersin. Mücadele tarihi gerçekleri önümüze serince duygusal kopuş başladı, yani, yaşadığımız duygusal kopuşun sebebleri dünden bugüne dek uzanır.
Kurd-Turk tarihi incelendiğinde mazlum rolünün Kurdler tarafından oynandığı görülür. Çünkü genleri pozitif ! Ben demiyorum, Makyaveli 1500’lü yıllardaki Med uygarlığını böyle değerlendiriyor. Rus bilgin Halfin de, “Eğer Kurdler devlet olsalardı, dünyanın en uygar toplumu olurdu. Der.
Bazı insanlar istese de iyi olamaz, bazıları da istesede kötü olamaz. Toplumlar da öyledir. Egemen gen ne ise pratik de odur.
Göç ve savaşların tarihine bakacak olursak eğer, Kurdlerin kendi coğrafyalarını terk etmedikleri görülür. Yani başkalarının toprağında, sırtında umut aramadı. Aksine başkaları Kurd coğrafyasının sahip olduğu zenginliğe göz dikti.
Kurdleri değerli kılan uyumluluklarıdır. Bu yüzden de kimi zaman cellatlarına da tapmışlardır. Sebebi, “ Kurd gelek hej xwo kerın.” (Kurdler kendilerini-hayatı çok severler)
Sayın Selah, “Başkalarının kötülüğüyle kötü olmayalım” prensibi savaş halinde rafa kaldırılır.
Çünkü savaşta her şeyin mübah olduğu söylenir.
Himanizma ret etse de realite budur.
Keşke hayat beylik sözlerde ifade edildiği gibi güzel olsaydı.
Keşke işgalci zihniyet insana değer verseydi.
Haaa, Hukuk- ahlak diyorsunuz…
Hukuk güçle ilgilidir.
Gücünüz varsa kendinize özgü prensipler olşturursunuz. Oluşturduğunuz prensiplere uymayanlara karşı yaptırımlar devreye sokarsınız… İşte bunun adı da hukuk olur. Ahlak analyışı da güçden beslenir. Ör: Saddam hukuku, Atatürk Hukuku, Stalin Hukuku vb gibi…
İlginize teşekkür ederim.
Selam ve sevgilerimle


 Yorum #34  | 15 Aralık 2012 22:41 | Alıntı     

çeçenhan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ağbeyim,
Korkunç bir yazının altına imza atmışınız.Ben inanıyorum ki,Mahşer var,Mizan var.Rabbimin huzuruna nasıl çıkacaksın?
''Türk baban da olsa ÖLDÜR!!!'' Bu nasıl bir MANTIK?
Bunca kin ve nefret niye? Bir Milleti topyekün suçlu ilan etmek nasıl bir vicdandır?
Hitap ettiğin kitle -eğer akıl ve vicdanını yitirmemişse- dahi bu yazdıklarını kabul etmez!
Bir soru sorayım:Türk bu kadar BARBAR ise,SEN bugün niye varsın?!
Bu coğrafyaya 600-1000 yıldır hakim olan Türk senin dediğinin 100/1' ini uygulasaydı,şu an sen ve birçok millet tarıh sahnesinde olmazdı.
Ben bir Türk olarak derim ki: Katilin,soysuzun,eşkiyanın,hırsızın MİLLİYETİ olmaz;onlar her milletin içinde vardır...
Hitler,musolini,stalin ve benzerlerini GÖLGEDE bırakmışın be AĞBEYİM!...Kürt de bütün halklar kadar yaşama ve kimlik hakkını hak eder,diğer halklar da ...Hiçbir halkın diğerinde ÜSTÜNLÜĞÜ YOK...
Ağbey,Kulun (milletin-milletlerin) uzerine BASILARAK,Allahın rızası kazanılmaz...Allahı inkar ederek de KULA hizmet de samimiyet ve inandırıcılık olmaz.
Eğer bir Milleti (TÜRKÜ) ayaklarınızın altına alarak YÜKSELMEK ve ASALET amaclamışsanız...Bu aciziyet ve zavallılıkdır.Bana göre siz bu değilsiniz..Yada ben sizi yanlış tanıdım.
Yazıyı 6 kürt arkadaşa okutmak istedim,CEVAP: Biz onların ne yazdığını biliriz ...Geç onları dediler!!!!!!!!!!!!GEÇELİM Mİ!
Balkanlarda TÜRK çekildi;mal,can ve İRZ elde gitti.Şimdi Türk de yardım bekleniyor!
Ortadoğuda TÜRK çekildi;mal,IRZ,can gitti...Heryer kan gölü.Kimin kimi yediği belli değil!
Kafkaslarda TÜRK'ÜN etkisi yok;hiç kimse güvende değil.
Devleti eleşdir,sistemi yık ama TÜRK'E kin kusma!Türk'e kin kusanların sonunu GÖR...

Hak aramak,HAKSIZLIK yapmakla alınırsa;HAK orda yokdur.HAK'kın olmadığı yerde de zülm ve eşkiyalık olur.
Rabbim bu coğrafyanın çocuklarını FAŞİST ve KOMİNİS anlayışda korusun...


...Yorumların tamamını okudum.Rabbime şükürler olsun ki bu coğrafyanın çocukları aydınlarda(!) çok daha aydın ve onlardan çok daha ilerdeler.Akıl,vıcdan ve feraset sahipleri...

Baban kim?
Bawita kiya?
sorularında ne kadar fark-farklılık var ki;bunca KİN ve NEFRET dogursun!? Bu iki kelimelik cümle üzerinde IRKCILIK yapanlar,yarın KORO halinde şu sözü (mazallah) söylemeye mecbur olurlar.
Who ıs your father?
Rabbim aynı medeniyet ve aynı coğrafyanın çocuklarını Kominis,Faşist ve Emperyalist uşaklarının şerrinde korusun.


 Yorum #35  | 20 Aralık 2012 12:12 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
merhabalar

kendimi uzun yazmamaya zorluyacagim-becerecegimden kuskuluyum-nerde bende o yetenek!

1-Turkleri veya herhangi bir kavmi MUTLAK anlamda KOTU bicimde tanitmak hem gerceklerle celistigi icin hem de ahlaki olmadigi icin (ortusen seyler bunlar elbette) yanlis
2-Turklerin buyuk bir cogunlugunun su anda Kurd lere karsi VAHSI, ILKEL ve saldirgan oldugunu soylemek ise MESRU bir degerlendirme. kanitlari var gerekceleri var vs

3-Kurdleri ciplak gerceklerin etrafinda bugunku vahsi ilkel Turkluge karsi orgutlemek bin kere mumkunken, yalan yanlis fikirlerle pratik fayda saglamak niye? Kurdlerin kendi kimliklerine kendi HAKLARINA sahip cikmasi icin 2. maddede tariflenen GERCEKler kurdleri merihe goturup getirmeye yetecek kadar fazla. gercek disi seylere gerek yok

4-kurdlerin kendi haklarinin pesinde olmamasinin temel nedeni turklerin tarifinde yatmiyor, baska bir problem var orda. HAK talebi sadece senin kolektif haklarini gasp eden baska kavime degil her ana herseye karsi yapilmasi gereken seydir. kurdlerde bu KULTUR olusmus mu? adamin biri kendinden menkul "yeteneklerle" butun herseye karar veriyor bunu da aleni bicimde yapiyor, bu edepsizlige itiraz edemeyen toplumun fertleri kendini surum surum surunduren Turkluge de ayni eziklikle riza gosteriyor. hatta eziklikten kurtulmak icin ezenin yanina geciyor. temel psikolji bu bicimde , bunu da olusturan kultur tash gibi duruyor. var mi buna karsi bir cozum bir formul?

5-sizin yazinizdan ogreniyoruz, kucuk kurd kizlari ellerinde ocalan posteri tasiyip biji apo dedikten sonra, asil tasidiklari kimlikten dilden kacis halindeler. nicin? bu kacisin nedeni ve bu kacisa engele olabilecek formuller , yalan yanlis malumatla turklere nefret olusturmaktan gecmiyor. Turklere karsi sistematik ve bu anii temsil eden BERRAK tavir ayri, mutlak nefret pompalamak ayri seyler. ben bu halleri ile Turklerden tiksindigimi yaziyorum. yani tiksintiyi orgut yonetiyorum diye her onune geleni likide eden kurd lidere de gosteriyorum.

6-formul aslinda uygulandi, koca bir kurd sultan selahahdin dusmana azami tolerans gosterilerek de dusmanin belinin kirilabilecegini , amcasi serko ole birlikte. nasil yapilacagini gosterdi bize.

a- makul bir planin olacak, orduya ihtiyacin varsa para ya da ihtiyacin oldugunu bileceksin, para gokten yagmaz, paraya ihtiyacin varsa bir gelir kaynagin olmak zorunda. onlar amca yegen kudus ten once Kahireyi misiri fethetmenin neden elzem oldugunu kavradiklari icin Kudusu ele gecirdiler
b-dusman i sisirme duygularla degil, bir PLAN ve YETER miktarda bir ekonomi ile yenmenin mumkun oldugunu gorduler. TOLERANS da plani ve ahlaki HAKLIKLIGI ilavetten de kendine guvenecek gucu toparlayan da bir cicek gibi durur. salhadin de bu modelin tarihte nadir uygulayicilarindan biridir. allahtan Kurd cocugudur. hurmetler
HS
 Yorum #36  | 1 Haziran 2013 08:28 | Alıntı     

ElenaSarrafanova

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Сайт сексуальных знакомств г.истра знакомство и интим в Интернете в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Давайте знакомиться! - это так замечательно! Новые знакомства для интима без особого труда стали настоящей реальностью.Добро пожаловать в знакомства mail ru секс
 Yorum #37  | 21 Temmuz 2013 11:30 | Alıntı     

svetlannaannaneva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 97, Kayıtlı: 19.07.2013
   ICQ: 732257461,
Наш всеми любимый портал для знакомств знакомства секс mail ru приглашает принять участие в конкурсе обоятельных девушек и конечно же парней, всевозможные призовые конкурсы ожидают всех, а самое интересное вам предоставляется возможность познакомиться друг с другом, найти себе уникального партнера для различных отношений. добро пожаловать к нам интим знакомства кременчуг


--------------------
 Yorum #38  | 18 Ekim 2013 13:11 | Alıntı     

csvetochkca

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 14.10.2013
   ICQ: 86164663,
Сайт знакомств для интимных отношений знакомства онлайн в мировой паутине в режиме On-Line! Присоединяйтесь! Ищите партнера! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в секс знакомства на одну ночь


--------------------
 Yorum #39  | 24 Ekim 2013 09:48 | Alıntı     

irinanejnayy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 19.10.2013
   ICQ: 170581857,
Известный сайт знакомств для интимных отношений сайты знакомств в паутине Интернета в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Знакомьтесь! - это классно! Добро пожаловать в секс знакомства верхняя салда


--------------------
 Yorum #40  | 24 Ekim 2013 17:08 | Alıntı     

desrtesromy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
достоинства вашего сайта в том что на нем много полезных статей wink я часто сюда захожу wink мне нравится.
 Yorum #41  | 5 Kasım 2013 16:21 | Alıntı     

ekaterrinnana

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 89, Kayıtlı: 3.11.2013
   ICQ: 81281696,
Портал сексуальных знакомств секс знакомства в питере бесплатно в мировой паутине в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Ищите партнера! - это так замечательно! Добро пожаловать в познакомлюсь для секса


--------------------
 Yorum #42  | 19 Kasım 2013 19:40 | Alıntı     

krisstinanovay

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 77, Kayıtlı: 17.11.2013
   ICQ: 78690188,
Сайт знакомств для интимных отношений секс знакомства без в мировой паутине в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Давайте знакомиться! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в знакомства интим


--------------------
 Yorum #43  | 27 Kasım 2013 08:29 | Alıntı     

zsx

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
There is no need for a person to go into a store to buy a cheap designer bag, Louis Vuitton Sale is available online, where you can choose form a wide range of handbags in different colors, shapes and sizes can be used with different prices . Sell ??the image of the various handbags in Louis Vuitton are available online, so its easy for one to choose their favorite handbag, place an order and be proud owner of the beautiful cheap designer handbags.
gucci outlet

prada outlet

Christian Louboutin Outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton purses

michael kors

michael kors outlet

michael kors outlet

louis vuitton

louis vuitton

louis vuitton

louis vuitton bags

louis vuitton outlet

louis vuitton outlet

michael kors outlet online
 Yorum #45  | 14 Aralık 2013 20:19 | Alıntı     

RitdiksBes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
В этом что-то есть. Заранее я думал если, благодарю ради сотрудничество в этом вопросе. Roseann
 Yorum #46  | 28 Aralık 2013 10:25 | Alıntı     

RitdiksBes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Понимаете меня? Tam
 Yorum #47  | 29 Aralık 2013 12:04 | Alıntı     

PlaniksBes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
согласен! направление подня Penny
 Yorum #48  | 18 Ocak 2014 19:25 | Alıntı     

Metindir

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ben bir Kürdüm,ne bir Türkü nede herhangi bir halki ,varligini,kültürünü,sosyal yapisini,gelenek-göreneklerini bu uslup ve icerikle yazmasini kabullenmiyorum.Kizilderillilerin yada Hz muhammedin Türk oldugunu söylemekle,K.ürd milliyetciliginin analaizini yapan Remzi peshengi kaynalk göstererek irkcilik yayan düsünceler paraleldir.üsutelik bu yazilar kürde katkisida yoktur.yüzyillardir kürdün demokratik halk gercekligini örtmeye dönük,irkci bir yaklasimi benimseyen bu düsünce Kürdistanda tutmaz.saglikli kalin
 Yorum #49  | 16 Şubat 2014 19:19 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Если помните, до войны Церковь была ограблена. Даже золото с куполов соскребали. И тем не менее, РПЦ собрала в Фонд обороны громадную по тем временам сумму - около 300 млн. рублей. Дополнительно к посылаемым на фронт обмундированию, теплым вещам, продуктам, медикаментам, Русская Церковь профинансировала производство самолетной эскадрильи «Александр Невский» и танковой колонны «Дмитрий Донской». Монашествующие полностью содержали и обслуживали военные госпитали, размещенные в монастырях. http://alvse.ru/peschanyiy-lentochnyiy-fundament-1.html ***
Я чту нашу Церковь не только потому, что люблю православие. Для меня она - наш просветитель (первые школы были в монастырях, азбуку нам подарили проповедники Кирилл и Мефодий), наш патриотический фланг, верный солдат Родины. Не все веры, конфессии, позволяют своим адептам сражаться за Отечество. Свидетели Иеговы, например, не должны брать оружие в руки... Русская же Православная Церковь все века во всех войнах была бок о бок с народом.


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #50  | 25 Şubat 2014 05:29 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Причины могут быть самые разные - кого-то не устраивает экология большого города, кто-то устал от шума, а кто-то хотел бы, чтобы у каждого члена семьи была отдельная комната. Собственники городских квартир прекрасно понимают, что продав свое жилье, они могут претендовать на гораздо большее по площади домовладение в одном из подмосковных поселков. Пресловутая столичная прописка пусть медленно, но утрачивает свое значение, и многие москвичи готовы пожертвовать этим статусом в пользу разумного улучшения жилищных условий. http://alvse.ru/kak-otmyit-unitaz-koka-koloy.html Перед будущими жителями Московской области встает проблема выбора - на сегодняший день на рынке много предложений загородного жилья, но далеко не все из них так хороши, как утверждает реклама. Однако современные покупатели - думающие покупатели. Поскольку выбирается не дача, а альтернатива городской квартире, место постоянного круглогодичного проживания, то и требования оправданно высоки. http://itakny.com/stati/otdyx-na-altae/oze...a/ozera-altaya/
Покупатели хотят видеть благоустроенный поселок, само пребывание в котором будет комфортным, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Стремятся жить в доме, построенном из качественных материалов и с использованием современных технологий. Наконец, одно из главных требований, вызванных объективной необходимостью - это возможность относительно быстро добраться до Москвы, причем не только на собственном автомобиле, но и общественным транспортом. И сейчас на рынке наблюдается дефицит проектов, которые могут по всем параметрам устроить будущих собственников.


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #51  | 27 Şubat 2014 13:09 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
6. Каковы самые распространенные проблемы в браке? http://turprof.ru/stolyarnyie-izdeliya-pokraska-dverey.html Все, которые возникают при переходе с одной стадии жизненного цикла семьи на другой. (здесь мы дадим ссылку на статью про жизненный цикл семьи.)
7. Можно ли что-то заранее предпринять, чтобы не допустить этих проблем?


--------------------
Serpimolot
 Yorum #52  | 6 Mart 2014 02:08 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
"Дети смогут окунуться в интересное путешествие по всей территории зоопарка. Их непростой путь будет пролегать по извилистым тропинкам и через зеленые цветущие лужайки ", - говорится в сообщении КГГА. http://onuslugi.ru/ Для тех детей, которые выполнят все задания, ожидаются награды и памятные призы.
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Известный американский режиссер Вуди Аллен объявил для жителей Лазурного берега о кастинге на роли в его новом фильме, сообщает в пятницу издание Nice Matin.


--------------------
Jugakos
 Yorum #53  | 8 Mart 2014 21:29 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Для меня достаточно прост ответ на вопрос, рекламироваться в предновогодний период или нет. Если ты крупный игрок и готов обеспечить серьезное медиаприсутствие, есть удачная креативная концепция, подкрепленная значимым для клиента продуктовым предложением, - тогда вперед. Средний же банк, готовый потратить на рекламную поддержку пусть даже 50 млн руб., может гораздо эффективнее использовать эти средства для создания интересных новогодних предложений или активности в местах продаж - отделениях. http://turprof.ru/novaya-zhizn-staroy-mebeli-eto-prosto.html Разрабатывая специальные продукты, банки должны думать о двух основных моментах. Первый - насколько данное предложение будет действительно интересным для клиента и сможет послужить мотивирующим фактором при выборе банка. Второй аспект - какой экономический эффект для банка будут иметь те скидки и подарки, которые обычно предлагаются в данный период.
Давайте представим клиента, выбирающего банк для получения кредита на сумму 150 тыс. руб. и готового в течение ближайших трех лет выплачивать ежемесячно по 6 тыс. руб. Будет странно, если такому заемщику кредитная организация предлагает сделать выбор в ее пользу только из-за подарка - скажем, кружки? Взвешивая такие параметры, как сумма кредита, скорость его получения, необходимый набор документов, давайте попробуем найти здесь место для фирменной кружки, имеющей в глазах банкиров какое-то магическое значение. Как элемент дополнительной лояльности - возможно. Как способ увеличения спроса - ни при каких обстоятельствах.


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #54  | 12 Mart 2014 22:59 | Alıntı     

Merlinhor

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
С 2012 года председателем партии избран Алексей Журавлев. Основателем и неофициальным лидером является Вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин. http://websap.ru/videogalereja ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Родина» и Российская партия пенсионеров выходят из «Справедливой России»


--------------------
Merlinandrey
 Yorum #55  | 19 Mart 2014 00:07 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
8. Экс-ан-Прованс, Франция. Отель La d’Aix. http://otdihtut.ru/2013/page/6 9. Бора-Бора. Отель Four Seasons Resort.
10. Санторини, Греция. Отель Perivolas.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #56  | 20 Mart 2014 06:36 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Когда б не слышать эти самые слова про военных - от разных людей в Химках - аж четыре раза, и не читать их в газете восемь раз! А вы говорите - не театральность... http://proff-stroika.ru/stroitelstvo-pod-klyuch/kvadra-7/ Но самое неприятное - несостыковки, которые постоянно вылезали из этого «сшитого» неведомым режиссером одеяла.
ВРАНЬЕ ТОТАЛЬНОЕ


--------------------
Jugakos
 Yorum #57  | 20 Mart 2014 11:09 | Alıntı     

RichardSox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Держи хороший сайт
 Yorum #58  | 22 Mart 2014 19:11 | Alıntı     

Misterkol

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
Также в прокуратуре подчеркнули, что органы опеки нередко действуют неэффективно, когда речь идет о поиске родственников детей-сирот. К тому же отмечены случаи, что когда появляются претенденты на усыновление из-за рубежа, то автоматически прекращается поиск желающих из российских семей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры. http://tur-al.ru/2013/08/izvestnejshie-italyanskie-ostrova/ За прошлый год возбуждено 7 тысяч уголовных дел в сфере охраны детства, к ответственности привлечено 155 тысяч виновных. За первые 4 месяца этого года в интересах детей в суды отправлено свыше 40 тысяч исков и заявлений. http://turprof.ru/otdelka-doma-teplomett.html
Также в прокуратуре подчеркнули, что органы опеки нередко действуют неэффективно, когда речь идет о поиске родственников детей-сирот. К тому же отмечены случаи, что когда появляются претенденты на усыновление из-за рубежа, то автоматически прекращается поиск желающих из российских семей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры.


--------------------
Misterkol
 Yorum #59  | 24 Mart 2014 06:21 | Alıntı     

Figeredo

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
Родителям потребуется максимум терпения и внимания к малышу. Нельзя фиксировать внимание на данной привычке, лучше незаметно отвлечь ребенка. http://tutturizm.ru/2013/page/5 Главное же - по возможности устранить причину стресса: наладить обстановку в семье, вселить в ребенка уверенность в себе. http://bubkie.ru
В некоторых случаях врачи для достижения результата действительно рекомендуют использовать лекарственные препараты. Так, Тенотен, который вам прописали, позиционируется как гомеопатический и биотехнологичекий препарат нового поколения, обладающий противотревожным и легким успокаивающим действием (атипичный анксиолитик). Пантогам уравновешивает эмоционально-психическое состояние и повышает устойчивость нервных клеток к воздействию неблагоприятных факторов.


--------------------
Figeredo
 Yorum #60  | 26 Mart 2014 13:00 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Хороший сайт, спасибо админу!
Свингеры алла и иван познакомлюсь томск

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: