Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Türk Algısı  


24-11-2012, 15:40 Kategori: Yazarlar » Fikret Yaşar  
Türk Algısı

Dünyada Türk Algısı

Fikret Yaşar

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum

Meclis Kürsüsünde konuşan MHP’li milletvekili Yusuf Halacoğlu, açlık grevleri ve egemen Kürt siyasetini eleştirirken Kurdleri ve Kurdçeyi aşağılayıcı bir dil kullanarak demokrasi havarilerine (!) ders verdi!

Kendilerini Kurdçe ifade edemeyen Kurdlerin geçmişte Kurdçe yerine Farsçayı kullanarak “Mem û Zin” ve “Şerefname”yi yazdıklarını, bundan başka da yazılı eserlerinin olmadığını, dolayısıyla olmayan bir ana dil ile savunma ve eğitim hakkı talebinin anlamsız olduğunu hakaretamiz MHP ağzıyla anlattı.

Bu tür adamları muhatap almamak gerekir deriz ya - çoğu zaman -, aslında yanlış yapıyoruz. Çünkü bu tür aktörler psikolojik savaşın özel tim-kontralarıdır. Bunları karşılıksız bırakmamak gerek. Zira, TC’nin ırkçı eğitim sürecinde mutasyona tabi tutulan Kurd gençleri bozkurt ulumalar karşısında hiçlik psikozuna kapılarak devşirme kişiliğe özenebilir.

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

“En iyi savunma karşı saldırıdır” sözü, boşuna söylenmemiştir!

Orta Asya’da talancılık ile geçinen ve bozkurt soyundan olduklarını ileri süren Turancılar, Büyük Çin Duvarı yapıldıktan sonra batıdaki zengin topraklara yöneldiler.

Medeniyet düşmanı bozkurtlar, girdikleri topraklara yıkım ve acılara sebep oldular, bu yüzden de İslam ve Hıristiyan alemi tarafından insanlık tarihine felaketin mimarları olarak kaydedildiler.

İslam alimlerinden Selman Zebilli, İmam Hazini, İ.Danişmendi, Buhari, Taberi, El Bağdadi, Beyzavi, Makdisi, Nesevi, Nüveyri, İbnül Esir ve diğer tüm Arap uleması, Ye’cüc ve Me’cüc’ün aslında Türkler olduğu ve hem Araplara, hem de insanlığa felaket getirdiğini savunmuşlardır.

Gerek Ahdi Atik, gerek Ahdi Cedid ve gerekse Kuran tefsirlerini yorumlayan İslami eserlerde ye’cüc ve me’cüc’ün Orta Asya’dan gelen kavimler olduğu yönünde ısrarcı bir görüş vardır.

Kur’an Enbiya 96: “Yecüc-Mecüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden akarlar”. ( Ergenekon Destanı’nda bahsettikleri demir duvar olmalı)

Ulemalardan bazılarının görüşleri şöyledir:

Selman Zebili’ye göre “yecüc-mecüc” adıyla anılan halk Türk ve Moğollardır.

Yakubi’ye göre de Türkler ilk defa M.Ö. 510’da Batı Hunlar ve 12. yüzyılda da Selçuklular döneminde batıya yayılmışlardır.

İmam Hazini: Muhammed İbni Abbas’a dayanarak “YECÜC-MECÜC” denen halkın “Türkler” olduğunu şu kısayla anlatmıştır. “Bir gün Hz.Âdem’in ergenliği azmış ve döl suyu toprağa karışmıştı. Tanrı Yecüc’ü o sudan yarattı. Bu nedenle onlar bizimle ana yönünden değil, baba yönünden birleşirler, bu yüzden de insanlık için en büyük yıkım kaynağıdırlar” der.

Ebül Hüreyye, Peygamber'e atfedilen “Türk'ü öldürünüz” sözünün yanı sıra şunları da söylemektedir. “Etrak-i bi idrak. Türk’ün kanı helaldir. Türkü öldür baban olsa bile. Onlar i. soyundandır, zulüm edecek ve cami sütunlarına atlarını bağlayacaklardır. Müslümanlar, Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır”. Kendilerini "Müslüman" sayan "Türkler"i Hz. Muhammed "Müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman ve akılsız " diye ilan etmiştir.

Buhari (e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad/96) "Türklere karşı kı'tal, kesinlikle olacak."

El Bağdadi: Ye’cüc ve Me’cüc’ün Türkleri tanımladığını belirterek, yecüc sözcüğünün aslı ateşin şeraresi ve ışığı anlamına gelen Ecic ünnar maddesindendir, onların bu adla çağrılmalarının nedeni ise "kesret ve şiddetleri itibariyle Ecic’e benzetilmelerindendir.

Ahmedi, “İskendername” adlı eserinde Türk’ü, her şeyi yakıp yıkan yaratık olarak tanımlanmıştır.

İbni Haldun, “Mukaddime” adlı eserinde Türklerin savaşçılıklarını övdükten sonra, hırsız, talancı, kaba ve haşin ruhlu, ayağını bastığı her yeri harabeye çeviren, kanun ve hukuk duygusundan yoksun varlıklar diye tanımlar.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun Katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi, Kanuni’ye şu satırları yazar:

“Padişahım, kâinatın yaratılışından bu yana,
Dünya hep Türklüğün kötülüklerinden bahis eder,
Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiş midir?“


Bedi-i Zaman Saidi Kurdi, Turk milliyetçiliğini, Ye’cüc ve Me’cüc ile ilişkilendirerek: “Ye’cüc ve Me’cüc ehli garet ve fesad ve ehli xedaret ve medniyete ecel-i kaza hükmünde iki taife-i mahlûkattır. O vahşilerden Hun kabilesi Avrupa’yı hercü merc ettiği gibi, Moğol taifesi de Asya’yı zır u zeber eylemiştir. Kezalik Ye’cüc ve Me’cüc’ün ihtilalleri, nevi beşerin ihtiyarlığından gelme beşeri bir ateşli hastalık ve sıtma hükmündedir” der.

Cemal Abdulnasır; Çocukluk yıllarımda havada ne zaman uçak görsem mırıldandığım: "Ey büyük Allahım, İngiliz'i yok et" bedduasını istemez ve eleştirirdim. Zamanla öğrendim ki dedelerim bu bedduayı Türklere karşı edermiş.

Araplar Türklerle ilgili olumsuz düşüncelerinden dolayı, BM de Türkiye'nin Kıbrıs'ı terk etme oylamasında da çekimser kalarak Türkiye aleyhine karar çıkmasına neden oldular.

Mısır Başkanı Enver Sedat, Kıbrıs'a dönen Makarios’a kardeşlik telgrafı çekmiştir.

Yaser Arafat, Kıbrıs Rumlarına "Biz sizleri kardeş mücadeleciler sayıyor, sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır, çünkü düşmanımız aynıdır" demiştir.

Bizanslılar da batıya göç ederken önlerine çıkan medeniyetleri yerle bir eden Türkler hakkında şöyle yazmışlar: "Kadına, yaşlıya, çocuğa ve hastalara bile saygısız vahşi bir kavim”.

Piskopos Efrahim, Batı Hunları için: “Bunlar Ye'cüc ve Me'cüc’ün süvarileridir” der.

Süryani rahip Yakubi, “Vakayiname” adlı kitabında Ye'cüc-Me'cüc hakkında ayrıntılarıyla anlatır ve şöyle der: “Turkaye milleti ‘Agug-Magug’dan gelir”.

Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther; 1770’te Çariçe II. Katerina'ya yazdığı mektupta şöyle der: ” …Türkleri ve dillerini Avrupa'dan silmek gerekir. Hümanizma ilkem olmasaydı, Türklerin kökünün kazındığını görmek isterdim, ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha gelmesinler. Devamında, Dünyada iki tehlike vardır, biri VEBA, diğeri de Türklerdir”. “Tanrım, bizi şehvetten, şeytandan ve Türkler’den koru!” diye de dua etmiştir.

Bertrand Rusel, ”Bilim ve Din” adlı kitabında, kuyruklu yıldızlarla Türkleri eş anlamda değerlendiriyor, çünkü orta çağda kuyruklu yıldızlar uğursuzluk ve felaket habercisiydi.

Papa Calixtus, İstanbul’un Türkler tarafından alınmasını kuyruklu yıldızın görünmesine bağlayarak, kuyruklu yıldızla gelmesi mukadder uğursuzlukların Hıristiyanların üzerinden alınıp, Türklerin üstüne salınması için: “Ulu tanrım, bizi Türklerden ve kuyruklu yıldızlardan koru!” diye dua edilmesini istemişti!

Prof Yalçın Küçük bile, “Türkler dünya medeniyetine hiçbir katkı sunmadılar” diyebilmiştir.

İnternet'ten araştırıldığı zaman yukarıdaki olumsuz Türk algısının hala canlı olduğu, TC’nin bu algıyı değiştirmek için yerli yabancı derin-sivil kuruluşlarla bu algıyı değiştirmeye çaba sarf ettiği görülür. Ama girişimler beyhudedir, çünkü hala orta çağ zihniyetiyle insanların beyinlerine ve değerlerine kelepçe takmaya çalışan Turancı zihniyet, Neo-Osmanlı politikalarıyla soykırımları hatırlatacak tarzda politikalar yürüterek bu algıyı canlı tutmaktadır.
Dünya değişti, ama Türk egosu değişime direnmektedir.

Değişmeyen ırkçı ego kendini nasıl görüyorsa başkalarını da öyle bilir.

Yusuf Halaçoğlu da aynaya bakıp kendini görünce karşısına çıkan ucubeyi Kürt sanıyor!

Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 27)
  |   Okuma: 57135   |   Yorum: (5808)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #273  | 24 Nisan 2014 13:08 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #274  | 24 Nisan 2014 14:16 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #275  | 24 Nisan 2014 14:25 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Luvox and Order Low Price Fluvoxamine in Japan Buying Levitra or Is Ordering Vardenafil from Germany Buying Arcoxia and Can you Buy Etoricoxib in Turkey Purchase Lotemax - Buying Low Cost Loteprednol in European union Order Augmentin and Where can i Purchase Amoxicillin And Clavulanate from The Nederlands Buying Aricept and Buy Lowest Cost Donepezil in Hungary Purchase Lipitor and Can i Order Atorvastatin from Suomi Order Bactrim - Cheapest Trimethoprim And Sulfamethoxazole from Italy Cheap Neggram and Purchase Nalidixic Acid from Italy Purchase Requip - Buying Low Price Ropinirole in Poland

lioresal buy priligy uk buy furosemide no prescription buy silagra without prescription buy prednisolone online buy biaxin without prescription buy antabuse uk discount temovate buy cialis pills cheapest vermox buy strattera buy citalopram hydrobromide online buy kamagra oral jelly without prescription tizanidine online buy sildenafil citrate

Order Nimotop and How To Buying Nimodipine from England Buying Zofran and Buy Discount Price Ondansetron in Poland Buying Sinequan . Buy Cheapest Doxepin from Canada Buying Imdur and Is Ordering Isosorbide Mononitrate in Turkey Cheap Vibramycin and Is Buy Doxycycline in Australia Buying Frumil or Buy at Discount Amiloride And Furosemide from Italy Buying Celebrex or Online Celecoxib from Sweden Order Metaglip or How To Buying Glipizide-metformin in France Buying Vibramycin . Order Cheap Doxycycline in USA Purchase Precose or Cheap Acarbose in Czech Republic
 Yorum #277  | 24 Nisan 2014 15:44 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
buy metformin bp uk buy amoxicillin purchasing levaquin cialis buy buy atorvastatin 20mg buying enalapril buy priligy australia buy disulfiram no prescription buy quetiapine 25mg donepezil tablets buy avanafil without prescription buy nalidixic acid pills buy generic clobetasol order risperidone 1mg singulair reviews

Buy Intagra® ; Cheapest Order Sildenafil Citrate in European union Purchase Levitra Professional or Buy Low Cost Vardenafil from European union Buying Buspar and Can i Purchase Buspirone from New Zealand Purchase Levitra Super Force , Buy Cheap Cost Vardenafil Dapoxetine from The Nederlands Order Phoslo . Purchase online Calcium Acetate in England Purchase Urispas , Buy Discount Price Flavoxate from Denmark Buy Aristocort . Buy Cheap Cost Triamcinolone in Greece Order Compazine and Order Cheap Prochlorperazine in Czech Republic Order Coreg - Best place to Buy Carvedilol from European union Purchase Imdur ; Cheapest Isosorbide Mononitrate from Denmark

Purchase Calan , How To Purchase Verapamil from Norway Cheap Atrovent - Buy Safely Ipratropium Bromide from Sweden Purchase Ceclor , Buy Cefaclor from The Nederlands Order Indocin Sr , Online Indomethacin in New Zealand Buying Furacin ; Bu Purchase Xenical , Buy Lowest Price Orlistat from Spain Cheap Lamisil Cream and Order Wholesale Terbinafine from Norway Buying Frumil and Order Cheap Price Amiloride And Furosemide from Czech Republic Order Renova . Purchasing Tretinoin in Japan Order Lamisil or Buy on Sale Terbinafine in USA
 Yorum #281  | 24 Nisan 2014 17:44 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #283  | 24 Nisan 2014 19:08 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #285  | 24 Nisan 2014 20:31 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #287  | 24 Nisan 2014 21:43 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Cheap Azulfidine ; Buy Lowest Cost Sulfasalazine in Sweden Buying Neggram and Order on Sale Nalidixic Acid from Norway Order Duricef . Is Buy Cefadroxil in Czech Republic Cheap Viagra Super Dulox-force and Where can i Purchase Sildenafil Citrate Duloxetine in Australia Buying Cialis Super Active ; Can i Buy Tadalafil in Greece Buying Cialis Super Active and Buying Low Price Tadalafil from Norway Buying Celexa , Order at Discount Citalopram Hydrobromide in France Order Glucotrol and Can you Purchase Glipizide in Japan Purchase Zestoretic . Is Buy Lisinopril-hctz from Greece Buying Viagra Super Fluox-force ; Where can i Buy Sildenafil Citrate Fluoxetine from United Kingdom

buy spironolactone canada buy vibramycin uk discount zithromax order tadalis sx tablets buy disulfiram usa order sildenafil citrate buy cialis usa buy atarax australia order zanaflex purchase augmentin buy trimethoprim and sulfamethoxazole pills buy temovate without prescription buy levofloxacin without prescription suhagra purchase duloxetine

Order Seromycin ; Buying Cycloserine from Poland Buying Lipitor ; Can i Purchase Atorvastatin from Germany Buy Anafranil Sr . Buy Cheap Cost Clomipramine from Sweden Buying Lexapro ; Buy online Escitalopram from Greece Order Advair Diskus or Order Lowest Cost Fluticasone-salmeterol in Australia Cheap Cleocin or Purchase Cheap Clindamycin from Denmark Cheap Hard On - Buy Discount Cost Sildenafil Citrate from European union Order Flagyl - Can i Buy Metronidazole from Poland Buying Combivir - Buy Low Price Lamivudine-Zidovudine from Turkey Purchase Plavix ; Purchase Clopidogrel from European union
 Yorum #289  | 24 Nisan 2014 22:57 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #292  | 25 Nisan 2014 00:18 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #294  | 25 Nisan 2014 01:29 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #296  | 25 Nisan 2014 03:52 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #297  | 25 Nisan 2014 04:39 | Alıntı     

Michael Kors Outlet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
their clothes at a shilling an hour, couples maturing for the Divorce Court, people who liked a draught, together with the worshippers of Turner, Carlyle, Rossetti, and
Michael use the oddest expressions. What nod?¡± Sir Authentic Louis Vuitton Handbags Lawrence broke the petrified silence he usually observed in the presence Louis Vuitton Sale of his wife. ¡°Dinny means, my dear, that
both going louis vuitton handbags grey, and a square seat at table. Suddenly he turned to louis vuitton bags her and said: ¡°Excuse my reading this. It¡¯s from my louis vuitton outlet online wife. She¡¯s on her back, you know.¡± ¡°I¡¯m so
or louis vuitton outlet ginger beer?¡± ¡°Coffee and a kipper, Michael.¡± ¡°There are michael kors handbags no kippers.¡± Lord Saxenden looked up: ¡°No kippers?¡± he muttered, gucci and resumed his sausage. ¡°Haddock?¡±
ascetic room in a sixteenth-century michael kors outlet online house, close to the Cathedral, whose scent of age was tempered Christian Louboutin outlet online but imperfectly by the September air coming in. Some zinnias in louis vuitton bags an
qualify for that back hump Adrian, who had never qualified, gucci outlet knew that you needed a certain liveliness on several fronts; either michael kors purses a first-rate memory so that anything you
Campfort had got the cheap louis vuitton bags de Campfort by rescuing her from a wild boar. He had louis vuitton been a landless wight whose father, a Frenchman from Guienne, had louis vuitton purses come to England after
years of practical widowhood without any urge michael kors outlet towards love. He believed she had for himself a real affection, louis vuitton outlet store but he knew that so far it christian louboutin shoes outlet stopped short of passion. michael kors He
 Yorum #299  | 25 Nisan 2014 04:40 | Alıntı     

Michael Kors Outlet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
propaganda restaurant, my dear, so we are probably safe at a moderate price. Do you want to powder michael kors outlet your nose?¡± louis vuitton ¡°Yes.¡± ¡°In here, then.¡± While she was gone Adrian
heads, with here and there a high light or historian. Charwomen, artists hoping to pay their michael kors bags rent, writers living on four-and-sevenpence a day, ladies prepared to shed michael kors purses
bed of an excellent period; a window-seat with cushions, and some gucci French prints. To it would be conjoined a small room with michael kors narrow bed; and bathroom that might or might
prettiest, most tasteful, cheap louis vuitton bags and wittiest ¡ª one of those women who, without money to michael kors outlet speak of or impeachment of virtue, contrive that all about them louis vuitton handbags shall be elegant to
read or listened to could be retailed Christian Louboutin online with ready accuracy; or a natural spring of wit. If you louis vuitton bags had neither of these you might appear on the hump once, louis vuitton purses but never again.
Dinny was slight and rather tall; she had louis vuitton outlet hair the colour of chestnuts, an imperfect nose, a Botticellian mouth, louis vuitton outlet store eyes cornflower blue and widely set, and a look rather
places louis vuitton outlet online at once; she looked leisurely, detached, and pleased ¡ª not unnaturally, Christian Louboutin Outlet for she liked her niece. ¡°Up for shopping, dear?¡± gucci outlet ¡°No, Aunt May, I¡¯ve come to win an
hardly that. Your louis vuitton store uncle is a witness to her character.¡± ¡°And is there louis vuitton outlet really a character to witness to, Aunt May?¡± ¡°Well, that¡¯s louis vuitton handbags the point. Hilary says so; but I¡¯m

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: