Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Türk Algısı  


24-11-2012, 15:40 Kategori: Yazarlar » Fikret Yaşar  
Türk Algısı

Dünyada Türk Algısı

Fikret Yaşar

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum

Meclis Kürsüsünde konuşan MHP’li milletvekili Yusuf Halacoğlu, açlık grevleri ve egemen Kürt siyasetini eleştirirken Kurdleri ve Kurdçeyi aşağılayıcı bir dil kullanarak demokrasi havarilerine (!) ders verdi!

Kendilerini Kurdçe ifade edemeyen Kurdlerin geçmişte Kurdçe yerine Farsçayı kullanarak “Mem û Zin” ve “Şerefname”yi yazdıklarını, bundan başka da yazılı eserlerinin olmadığını, dolayısıyla olmayan bir ana dil ile savunma ve eğitim hakkı talebinin anlamsız olduğunu hakaretamiz MHP ağzıyla anlattı.

Bu tür adamları muhatap almamak gerekir deriz ya - çoğu zaman -, aslında yanlış yapıyoruz. Çünkü bu tür aktörler psikolojik savaşın özel tim-kontralarıdır. Bunları karşılıksız bırakmamak gerek. Zira, TC’nin ırkçı eğitim sürecinde mutasyona tabi tutulan Kurd gençleri bozkurt ulumalar karşısında hiçlik psikozuna kapılarak devşirme kişiliğe özenebilir.

Hoşuma gitmese de, hümanist yanıma ters gelse bile yeni jenerasyonun kulağına bozkurtların dünyada nasıl algılandığını fısıldamak istiyorum.

“En iyi savunma karşı saldırıdır” sözü, boşuna söylenmemiştir!

Orta Asya’da talancılık ile geçinen ve bozkurt soyundan olduklarını ileri süren Turancılar, Büyük Çin Duvarı yapıldıktan sonra batıdaki zengin topraklara yöneldiler.

Medeniyet düşmanı bozkurtlar, girdikleri topraklara yıkım ve acılara sebep oldular, bu yüzden de İslam ve Hıristiyan alemi tarafından insanlık tarihine felaketin mimarları olarak kaydedildiler.

İslam alimlerinden Selman Zebilli, İmam Hazini, İ.Danişmendi, Buhari, Taberi, El Bağdadi, Beyzavi, Makdisi, Nesevi, Nüveyri, İbnül Esir ve diğer tüm Arap uleması, Ye’cüc ve Me’cüc’ün aslında Türkler olduğu ve hem Araplara, hem de insanlığa felaket getirdiğini savunmuşlardır.

Gerek Ahdi Atik, gerek Ahdi Cedid ve gerekse Kuran tefsirlerini yorumlayan İslami eserlerde ye’cüc ve me’cüc’ün Orta Asya’dan gelen kavimler olduğu yönünde ısrarcı bir görüş vardır.

Kur’an Enbiya 96: “Yecüc-Mecüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden akarlar”. ( Ergenekon Destanı’nda bahsettikleri demir duvar olmalı)

Ulemalardan bazılarının görüşleri şöyledir:

Selman Zebili’ye göre “yecüc-mecüc” adıyla anılan halk Türk ve Moğollardır.

Yakubi’ye göre de Türkler ilk defa M.Ö. 510’da Batı Hunlar ve 12. yüzyılda da Selçuklular döneminde batıya yayılmışlardır.

İmam Hazini: Muhammed İbni Abbas’a dayanarak “YECÜC-MECÜC” denen halkın “Türkler” olduğunu şu kısayla anlatmıştır. “Bir gün Hz.Âdem’in ergenliği azmış ve döl suyu toprağa karışmıştı. Tanrı Yecüc’ü o sudan yarattı. Bu nedenle onlar bizimle ana yönünden değil, baba yönünden birleşirler, bu yüzden de insanlık için en büyük yıkım kaynağıdırlar” der.

Ebül Hüreyye, Peygamber'e atfedilen “Türk'ü öldürünüz” sözünün yanı sıra şunları da söylemektedir. “Etrak-i bi idrak. Türk’ün kanı helaldir. Türkü öldür baban olsa bile. Onlar i. soyundandır, zulüm edecek ve cami sütunlarına atlarını bağlayacaklardır. Müslümanlar, Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır”. Kendilerini "Müslüman" sayan "Türkler"i Hz. Muhammed "Müslüman" saymak şöyle dursun; "düşman ve akılsız " diye ilan etmiştir.

Buhari (e's-Sahih, Kitabu'l-Cihad/96) "Türklere karşı kı'tal, kesinlikle olacak."

El Bağdadi: Ye’cüc ve Me’cüc’ün Türkleri tanımladığını belirterek, yecüc sözcüğünün aslı ateşin şeraresi ve ışığı anlamına gelen Ecic ünnar maddesindendir, onların bu adla çağrılmalarının nedeni ise "kesret ve şiddetleri itibariyle Ecic’e benzetilmelerindendir.

Ahmedi, “İskendername” adlı eserinde Türk’ü, her şeyi yakıp yıkan yaratık olarak tanımlanmıştır.

İbni Haldun, “Mukaddime” adlı eserinde Türklerin savaşçılıklarını övdükten sonra, hırsız, talancı, kaba ve haşin ruhlu, ayağını bastığı her yeri harabeye çeviren, kanun ve hukuk duygusundan yoksun varlıklar diye tanımlar.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin Divanı Hümayun Katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi, Kanuni’ye şu satırları yazar:

“Padişahım, kâinatın yaratılışından bu yana,
Dünya hep Türklüğün kötülüklerinden bahis eder,
Allah Türk’e hiç anlayış gücü vermemiş midir?“


Bedi-i Zaman Saidi Kurdi, Turk milliyetçiliğini, Ye’cüc ve Me’cüc ile ilişkilendirerek: “Ye’cüc ve Me’cüc ehli garet ve fesad ve ehli xedaret ve medniyete ecel-i kaza hükmünde iki taife-i mahlûkattır. O vahşilerden Hun kabilesi Avrupa’yı hercü merc ettiği gibi, Moğol taifesi de Asya’yı zır u zeber eylemiştir. Kezalik Ye’cüc ve Me’cüc’ün ihtilalleri, nevi beşerin ihtiyarlığından gelme beşeri bir ateşli hastalık ve sıtma hükmündedir” der.

Cemal Abdulnasır; Çocukluk yıllarımda havada ne zaman uçak görsem mırıldandığım: "Ey büyük Allahım, İngiliz'i yok et" bedduasını istemez ve eleştirirdim. Zamanla öğrendim ki dedelerim bu bedduayı Türklere karşı edermiş.

Araplar Türklerle ilgili olumsuz düşüncelerinden dolayı, BM de Türkiye'nin Kıbrıs'ı terk etme oylamasında da çekimser kalarak Türkiye aleyhine karar çıkmasına neden oldular.

Mısır Başkanı Enver Sedat, Kıbrıs'a dönen Makarios’a kardeşlik telgrafı çekmiştir.

Yaser Arafat, Kıbrıs Rumlarına "Biz sizleri kardeş mücadeleciler sayıyor, sizin zaferiniz bizim de zaferimiz olacaktır, çünkü düşmanımız aynıdır" demiştir.

Bizanslılar da batıya göç ederken önlerine çıkan medeniyetleri yerle bir eden Türkler hakkında şöyle yazmışlar: "Kadına, yaşlıya, çocuğa ve hastalara bile saygısız vahşi bir kavim”.

Piskopos Efrahim, Batı Hunları için: “Bunlar Ye'cüc ve Me'cüc’ün süvarileridir” der.

Süryani rahip Yakubi, “Vakayiname” adlı kitabında Ye'cüc-Me'cüc hakkında ayrıntılarıyla anlatır ve şöyle der: “Turkaye milleti ‘Agug-Magug’dan gelir”.

Protestan mezhebinin kurucusu Martin Luther; 1770’te Çariçe II. Katerina'ya yazdığı mektupta şöyle der: ” …Türkleri ve dillerini Avrupa'dan silmek gerekir. Hümanizma ilkem olmasaydı, Türklerin kökünün kazındığını görmek isterdim, ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha gelmesinler. Devamında, Dünyada iki tehlike vardır, biri VEBA, diğeri de Türklerdir”. “Tanrım, bizi şehvetten, şeytandan ve Türkler’den koru!” diye de dua etmiştir.

Bertrand Rusel, ”Bilim ve Din” adlı kitabında, kuyruklu yıldızlarla Türkleri eş anlamda değerlendiriyor, çünkü orta çağda kuyruklu yıldızlar uğursuzluk ve felaket habercisiydi.

Papa Calixtus, İstanbul’un Türkler tarafından alınmasını kuyruklu yıldızın görünmesine bağlayarak, kuyruklu yıldızla gelmesi mukadder uğursuzlukların Hıristiyanların üzerinden alınıp, Türklerin üstüne salınması için: “Ulu tanrım, bizi Türklerden ve kuyruklu yıldızlardan koru!” diye dua edilmesini istemişti!

Prof Yalçın Küçük bile, “Türkler dünya medeniyetine hiçbir katkı sunmadılar” diyebilmiştir.

İnternet'ten araştırıldığı zaman yukarıdaki olumsuz Türk algısının hala canlı olduğu, TC’nin bu algıyı değiştirmek için yerli yabancı derin-sivil kuruluşlarla bu algıyı değiştirmeye çaba sarf ettiği görülür. Ama girişimler beyhudedir, çünkü hala orta çağ zihniyetiyle insanların beyinlerine ve değerlerine kelepçe takmaya çalışan Turancı zihniyet, Neo-Osmanlı politikalarıyla soykırımları hatırlatacak tarzda politikalar yürüterek bu algıyı canlı tutmaktadır.
Dünya değişti, ama Türk egosu değişime direnmektedir.

Değişmeyen ırkçı ego kendini nasıl görüyorsa başkalarını da öyle bilir.

Yusuf Halaçoğlu da aynaya bakıp kendini görünce karşısına çıkan ucubeyi Kürt sanıyor!

Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 27)
  |   Okuma: 57165   |   Yorum: (5815)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 21 Kasım 2012 13:58 | Alıntı     

Hesenê Canbegî

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
...???
Bi Xwedê ez nizanim chi ji vê binivsînim. Nivîseke negatîv e an jî posîtîv e, nizanim.
Ema tishtê ku ez pê dizanim ev e ku em kurd yekîtîya xwe xurttir bikeyn, dê wê chaxê ji xwe hewca me bi Ye'cüc û Me'cüc re namîne. Em xwe bi wana bi zimanê wana re erzan nekeyn...
Û ji xwe dinya alam dinase tirk û ereb chi ne. Dev ji nivîsên usa berdin, bi ya min em jê ti sûdê nagirin!

Hesenê Canbegî
Konya - Yeniceoba - 21.11.2012
 Yorum #2  | 21 Kasım 2012 15:45 | Alıntı     

davido

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Güneş dil teorisine göre insanlık türklerden türemiştir !
Türkler büyük göç ile beraber girdikleri tüm topraklardaki mevcut medeniyetleri yok etmişlerdir. Adamlar göçmen oldukları topraklarda kurdukları iktidarları sırasında başka halklara yaşama hakkı tanımıyorlar. Örneğin; Anadolu'daki halkların bir kısmını yok ettikten sonra geriye kalan müslüman halkları da inkar ve zorunlu göçlerle eritmeye çalışmış ve devletin temelini TURK ırkına dayandırmıştır. Gelinen süreçte hala inkar ve imha politikalarına devam etmektedirler. Bunu psikolojik harbin tüm enstrümanlarıyla yürütmektedirler ama saf Kürtler hala demokrasi-memokrasi ile avunmaya ve kendilerini kandırmaya çalışıyorlar. Türkün genetiğine demokrasi uymaz, tepki gösterir, çünkü NARSİST bir egoya sahiptirler.
Yazarın dediği gibi, "en iyi savunma karşı saldırıdır." Solcu mantıkla bakanlar psikolojik harbin inceliklerini ve sonuçlarını göremezler. Bu yüzden de solcu kürtler "halkların kardeşlşiği" yalanın etkisinde kalarak turnacıların yürüttüğü psikolojik harbe karşılık vermezler. Aynı dili konuşmak onlara benzemektir, derler. Doğru, ama bu bir savaştır. Sen karşılık vermezsen onun yürüttüğü psikolojik başta taktikler saftrik kürtler olmak üzere henüz öğrenime başlayan genç kürtler kulaklarına çalınan ninilere kapılarak saf değiştirebilirler, değiştiriyorlar.
Bna kalırsa her platformda bu sistemi yaratan kültürün geçmişi ve gelecek için ne kadar güvenilmez oldukları anlatılmalıdır.
Savaş esnası barış düşünülür ama cephe gerisi devamlı güçlü kılınmalıdır.
Öyleyse biz de yürütülen psikolojik taktiklere karşılık verebilmeliyiz.
Halaçoğlu gibi psikolojik savaş aktörlerine ağızlarının payı verilmelidir. Vesselam...
 Yorum #3  | 21 Kasım 2012 17:21 | Alıntı     

Selenge

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin Fikret yasar, halacogluyla birbirinize ikiz gibi benzersiniz.
Bir irka kokten dusman olmak, bir irka hakaret etmek kul hakkina gurmektir, vicdansizliktir, belki de sagliksiz bir ruh haline isaret eder, belalidir.
Insanin kendi tercihi olmayan bir konuda baska insanlar tarafindan dislanmadi sacmaliktir.
Ne halacoglu turk dogmak, ne sen kurt olmak icin bir seciminiz olmadi.
Bunu idrak etmek zzormu?
Irkçılık renkleri gorulmez kilar, Allah mustehakinizi versin, sifa versin her ikinize de.
 Yorum #4  | 21 Kasım 2012 18:27 | Alıntı     

ALPARSLAN

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bu yazıya herkez güler ve geçer. bende öyle yapıyorum. bu dünyada ki en asil milletin türk milleti olduğunu bilmeyen yoktur. bu yaptığınız açıkça bir provokasyondur. türkler gittikleri her yere adalet, barış ve huzur getirmiştir. islam alimlerinde öyle sözleri yoktur. bu söylediklerinizi kanıtlamakla yükümlüsünüz. bir de türkler hiç bir zaman bir kürdü öyle görmeyiz. .......
 Yorum #5  | 21 Kasım 2012 19:26 | Alıntı     

Husnu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Butun kutsal kıtaplar uzerıne yemıin ederım bunların hepsı var ve yaşanmış!!! Keske.....
 Yorum #6  | 21 Kasım 2012 21:13 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
Haywana tapiyorlar !

Bunlar neden bir haywana tapiyorlar diye sürekli düşünmüşüm.Hemde yeryüzünün en ziyankarı we insanlar nezlinde çok lanedli bir haywan olarak bilenen "QURT" bu haywan tapıcıların asıl AYNASIDIR.Gelmiş geçmiş tarihlerininde ip uçlarıdır.Biliniyorki yoldaşları olan Qurt hem insanları yeer we hemde kendi hemcinsini yeer..!Bir haywan sürüsünün içine daldığı wext hamsını Qatıl eder..Qarın tokluğu adına !

Qudurgan haywanlardir.

Hani demişlerya; Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyim ! İşte bu söz onların,gelmiş geçmiş we geleceklerinin şaşmaz tanımıdır..

Kürd Milledide onların binyıllık canlı şahidleridir.Bu göçebeler (çoğusu dewşirilmiş )'ler dünyanın neresine ,adaled barış huzur (medeniyed) bıraktılarda ,Kürd Milledi görmedi hee ?

Bügün (iro) Kürd Milledi ""Kendi Ana Yurdunda "" KURDİSTANDA :bu dewşirilmiş göçebelerin maxduruysa ,bütün tarihleri we söylemleri birer YALANDİR.

Kendilerine has bir dilleri dahi yok !...Tırkçe ise daha bir asırlık bir dil dahi degil.Onuda Kürd Bilgeler biraz ZENGİNLEŞTİRDİ, ENAZ BEŞBİNYILLIK TARİHİ KÖKÜ OLAN ""KURDİ""nin Büyük katkısıyla !

Qurt'ların anayurdu neresidir acaba diye ? hep kendi kendime sorduğum bir sorudur. Yoksa bu lanedli haywanlarda'mı orta asyanın boz kırlarından geldiler diye cewap bulmaya uğraşiyorum,İnsanlıq adına.! QAHRIMA giden bir yanları daha war oda,

Allah'u ekber deyip O ladedlik haywanın işaredini yaptıklarıdır..!
 Yorum #7  | 21 Kasım 2012 23:02 | Alıntı     

serkan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kesinlikle katılıyorum....çünkü bunların hepsi yaşanmıştır.Birde ite tapıyorlar it işareti yapıp allahu ekber deyip insanlara saldırıyorlar...
 Yorum #8  | 21 Kasım 2012 23:27 | Alıntı     

Ardo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Gelo,

Çağdaş dünyada bunları konuşmak hoş değil, ama adamlar hergün BDP'lilerin şahsında bizlere bir sürü hakaretler yağdırmakta, şağılamaktadırlar.
Adamların kullandığı silah söz ise biz niye qullanmayalım?
Bizleri cin ve şeytan soyu diye aşağılayan ırkçılara anladıkları dilde cevap vermek gerekiyor.
Beylik sözlerle bizi kimse kandırmasın, bu bir savaştır.
Savaşta her söz mübahtır. :)

Osmanlılar bile "turk'um" demekten kaçınıyorlardı.
" Ahmet Vefik Paşa’nın “Lehçe-i Osmani” adlı sözlüğünde; türk boylarının kırsal kesimde yaşayanlarına “türk ya da türkmen”, şehirlerde yaşayanlara da”selçuk” deniyordu.
Osmanlı’nın dilindeki ’kaba türk’ sözcüğü daha çok köylü anlamını taşıyordu. türk, osmanlıda “etrak-ı bi idrak”(idraksız türkler) diye horlanırdı.
Divan-ı hümayun katiplerinden hafiz hamdi çelebi buna ilişkin manzume yazmış:
“devr idelden beri şahım eflak
zem olur alem içinde etrak (türkler)
vermemiş türke hüda hiç idrak
aklı evvel de olursa bi bak
uktul-üt türke velev kane ebak (türkü baban da olsa öldür)
dedi ol kani kerem şahı celal
tük’ü katleyleyiniz kanı helal.” Yorum #9  | 22 Kasım 2012 03:48 | Alıntı     

ardayilmaz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
yazi okudum gecekten guzel turler icin soylenenler az bile yer yuzune insanliga zararli bir toplum millet her seyi ele gecirmek herseyi yok etmet bide yaptiklarini o kadar mazlum o kadar dogru gosteriyor ovuyorlar dersin dersin cenet sunmuslar hayat vermisler ben bir dersimli olarak bize yapilanlari biliyorum yasadim atalarimiz yasamislar dedem anlatirdi hep fakat onlarin tarih kitaplarinda medyasinda tevizyonlarinda bizlere yapilanlar ters yuz ediliyor sanki bizi kurtarmislar cenet sunmuslar hayat vermisler tabi bunu sadece bize yapmamislar bulunduklari her yerde her kese yapmislar bi muzuk dinli diyorsun bi bakiyorsun altin kurlere olmadik hakaret kufur bi yazi okim diyorsun yine ayni igrencliklerini her zaman her yerde seriliyorlar bencede bunlar dunyada yok edilmesi gereken dunyaya insaliga en buyuk hizmetir ve butun dunyanin bunlara karsi birlesmesi gerkir
 Yorum #10  | 22 Kasım 2012 13:20 | Alıntı     

M.Yilmaz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
roj bas,gecenlerde Tvde Galleri(Wales) deki düzülü taslari gösteriyordu(Ecclestone) ve bilim adamlari bunu hangi medeniyetin yaptigini tespit edemediklerini acikliyordu,Türkün teki aslinda biliyorlar ama aciklamak istemiyorlar dedi, bende nasil yani diye sordum?? onun verdigi cevaba nedersiniz,Hunlu Türkler yani Atilla yaptirmis deyi verdi tabi bende bastim kahkahayi .Hadi lan ordan dedim Atilla dediginin Tüm tarihi 1000 sene önceyi gecmez Ecclestone nun tarihini bilim adamlari bile cikartamadi, Yani demek istedigim Türkler kafayi yemis,bence birakalim rahatlikla ve afiyetle yesinler kafayi. Elekrtigi Edison degil onlarin gözünde Edizhun bulmustur pöhh :)
 Yorum #11  | 22 Kasım 2012 19:35 | Alıntı     

Dijwar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ben şahsen Türklerin Dünya'da bişr medeniyet yaratıklarına inanmıyorum.Tam tersi Anadoluya geldiklerinden beri bu topraklar rahat yüzü görmedi.
 Yorum #12  | 23 Kasım 2012 08:50 | Alıntı     

Qeki

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ben lisede okurken hocamiz kizilderilerin turk oldugunu soyluyordu ,bilimsel ispat olarak Niyagara selalesini gosteriyordu ,rivayete gore adamin biri niyagara selalesine gidip bakmis "ne gargara ne gargara" demis boylece bu selale niyagara olmus ...yine "turkun" teki Amazon nehrine bakmis "ammada uzun " demis boylece amazon nehrinin ismi peydahlanmis. Hoca yasiyorsa eger kimbilir belki ogrencilere Barak Obamanin da turk oldugunu anlatiyordur.Bir kac yil evel Namik Kemal zEYbek adinda irkci fasist bir kultur bakani Hz muhammed turk`tu demisti oyle pek buyuk bir tepki de toplamamisti.
Torkiya denen cehhenemde insanlar iste boyle yalanlarla aldatiliyorlar ,yilanin basi mustafa kemal ve onun cetesinin kurdugu irkci-fasist rejim 90 yildir Anadoluyu karanliga gommustur.Ondan oncesi de var ermeni soykirimi , rum surgunu , kurd katliamlari Turk devletinin ve halkinin alninda kara bir lekedir.Bin yildir kafkaslardan kuzey afrikaya ,balkanlardan arabistan collerine kadar bu topraklar musluman -turk pencesi altinda inim inim inlemistir. Turkun girdigi yerde hic bir gelisme omamaistir ,oraya yikim ,katliam, yoksulluk , vergi , harac, fuhus , rusvet ,vahsetten baska hicbir sey goturmemistir .Araplar bile musluman olduklari halde ilk firsatta "gavur" ingiliz ve fransizlarla bir olup Turk`e bas kaldirmislar.
Unlu bilimadami Darwin Darwin, W. Graham'a yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bakin ne diyor ;

"Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından istila edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşı gelmişlerdi. Şimdi ise bu çok saçma bir düşüncedir. Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından yok edileceğini görüyorum. (Francis Darwin, The Life ard Letters of Charles Darwin, cilt 1. New York D. Appleton and Company, 1888. Ss. 285—86)
Yine ,Viyana piskoposu Johann Faber (1478 - 1541) şöyle demiştir:

"Dünyada yaş ve cinsiyet ayırımı yapmadan çocuk yaşlı herkesi kesen, hatta ana rahmindeki bebeği bile katleden Türkler kadar acımasız ve kaba bir ırk yoktur." Bu yapilanlar Dersim`de 1937-38 yillarinda bile gerceklesmistir, "sanli" tur askerleri anne karnindaki bebegin kiz mi erkek mi oldugunu ogrenmek icin iddaya girmislerdir.
5 yuzyil osmanilinin zulmu altinda yasayan Bulgar halki ozgurluk ve bagimsizlik istemiyle ayaklanir 1876 yilinin Nisan ayinda Batak kasabasinda tuyler urpertici vahset yasanir 5000 cocuk kiliselere doldurulup cayir cayir yakilir tarihte bu olay "Batak katliami " olarak gecer .Daha sonra Ingilitere basbakani olan Gladstone ;5 Eylül 1876 tarihinde basılan, Bulgarian Horrors and the Question of the East,[1] başlıklı 64 sayfalık bir broşür kaleme alan ve Osmanlıların bağımsızlık isteyen Bulgarlara yaptıklarını alçakça ve eşi görülmemiş bir zulüm olarak sayan Gladstone, Türklerin dünyadan tasfiye edilmesi gerekliliğini anlattı. Gladstone'a göre Türkler, "insanlığın dev bir insanlık dışı örneği"dir. "Türk hükümeti" olarak adlandırdığı Osmanlı hükümeti için ise "hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkârlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır" der.
 Yorum #13  | 23 Kasım 2012 19:34 | Alıntı     

Bawer

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
-İnsanlar arasında Türkler, anlayış bakımından sonuncudur. İnançtan ötesini kavrayamazlar ve anlamaya da çalışmazlar. L.Cahun
-Bir Türk bir Hıristiyana karşı gerçek bir dostluğa yetenekli değildir. Paul Rycaut
-“Yer yüzünden silmek istediğim iki millet vardır. Bunlar İspanyollar ve Türklerdir.”
ABD Başkanı Truman
-Bugün Türkler'in ayakları altında ezilip inleyen Hıristiyanlar vakti gelince onları yargılayıp cezalandıracaktır. Türk Ordusu Şeytan'ın Ordusudur. Martin Luther
-İnsanlar arasında Türkler, anlayış bakımından sonuncudur. İnançtan ötesini kavrayamazlar ve anlamaya da çalışmazlar. L.Cahun
-Bir Türk bir Hıristiyana karşı gerçek bir dostluğa yetenekli değildir. Paul Rycaut
-Türkler, Hıristiyanlığın, sanat ve bilimin doğal, ezeli ve yeminli düşmanıdır. Bu nedenle onları Avrupa'dan kovmak gerektir. Ancak önce taksim konusunda anlaşılmalıdır. Jean Louis Carra
-Oradan Türkler geçti: Her şey harabe ve matem. Victor Hugo
-Türkler Avrupa' dan atılmalıdır. Amerika'lı senatör Lodge'un dediği gibi İstanbul Türkler'den tamamen alınmalı, bir veba tohumu olan, harplerin yaratıcısı, komşuları için bir küfür olan Türkler Avrupa' dan silinmelidir. Lord Curzon
-Ermenilere yapılacak yardım, 1453'te Müslümanlar tarafından alındıktan sonra bile bir Hıristiyan şehri olarak kalan İstanbul'un Türklerden temizlenmesi için yardımcı olacaktır. Lord Byrce
-Geleceğin Avrupa'sında Türkler asla yer alamayacaklardır. Lord Owen
-Fanatik ve cahil insanlar. Barbar millet. Türkler her zaman Türk kalacaklardır ve Avrupalılaşamayacaklardır. Parlamentoları var diye Türkler'e zaaf göstermeyelim. Ne tip insan olduklarını unutmayalım. Lord Salisbury
-Türkiye'ye gerçek söylenmiyor. Türkiye'nin adaylığını kabul edelim diyenlerin gerçek eğilimi, Türkiye'nin AB'ne asla üye olamayacağı yönündedir. Avrupalı yöneticilerin büyük bir kısmı Türkiye'nin bu projede yeri olmadığını biliyorlar ve biraraya geldiklerinde bunu dile getiriyorlar.
Valerie Giscard d'Estaing
-Avrupa'nın geleceğinde ne olursa olsun Türkiye'nin yeri yoktur. Bu ülkenin globalleşmenin temel prensiplerine sahip olmadığını ve uluslararası kardeşliği içine sindirmediğini de görmeliyiz.
Türkiye'nin birliğe girmesine asla izin verilmemelidir. Aydınlanma Türkiye'ye ulaşmadı, ulaşmayacaktır. Helmuth Schmidt
 Yorum #14  | 24 Kasım 2012 19:43 | Alıntı     

suleyman

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
halac--0glu mhp muzusiyeni ne icerdin mama yok mama kurd kahvesi var 3 yudum var kurd kahvesin hatras varmi halac--0glu sizin beyinizde hep inkar var kurdun sayasinde insan oldunuz
 Yorum #15  | 24 Kasım 2012 23:11 | Alıntı     

kurdikurdi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
sen herseyi o kadar muazzam bvir dile anlatiyorsun ki, seninde senden haberin yok,ne tuvi ne ji nevevanva,kurdi we deme zanimani te ma kulli xwari ma,he qure bozkurda,tishta xar meveje rasti rasti beje bi zimane xwa beje,e ku ber ba cuh ne tuhvu
 Yorum #16  | 24 Kasım 2012 23:50 | Alıntı     

YUSUFUN SESİ

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Silindi.
 Yorum #17  | 25 Kasım 2012 01:34 | Alıntı     

M.Yilmaz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Yusufun sesine bunlari anca klavyede yazarsin,bu laflari Ermeniye,yahudiye Avrupalisina dersin ama Kürdün gözünün icine bakarak söyleye bilirmisin???
 Yorum #18  | 25 Kasım 2012 02:02 | Alıntı     

hamza

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
yusufun sesi yusuf yusuf olmuş.rica ediyorum din politikası yapmayın diyen mal da sen ard arda yalanları sıralamaşsın be hey pislik mongol...siz türkler yecüc mecücsünüz.sizin o sözde destanınız ergenekon da bile bahsedilmiyormu?dağı eritip çıktık diye.sizi o iki dağın arasına hapseden kimdi,ne için hapsedildiniz bre islam düşmanı rezil ırk?bir kişinin ibadet etmesi için camiiye mi gitmesi gerek cahil şaman?sen kim oluyorsunda bize dini öğretmeye çalışıyorsun?sen git dini adnan oktardan öğren şu meşhur aliminiz harun yahya warya işte ondan.katliam falan demiş gewşeğin biri,günü geldiğinde size acıyan adi bir türk olsun.katliniz biz KÜRD MİLLİYETÇİLERİ ne XELALDIR
 Yorum #19  | 25 Kasım 2012 09:41 | Alıntı     

OKAN

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının
namuslu
olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını
şereflendiren
bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar
vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip
kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup
edilemezler"
Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. LA MARTİNESeceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak
bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."
İbn-i Hassul

Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin
temeli
olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve
kötülüklerden
korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze
çarpıyor.
Auguste Comte


Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç
getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)

Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir
ulustur.
Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen
bir
yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs
kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve
alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
(Ünlü Tarihçi) Hammer

Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti
tuttuğu
eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü
günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde
her
zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
Comenius (Çek Bilgini)
Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların
yarasını sarmakta da ustadır.
Lord Byron


Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem
verilmez.
Baron Büsbek

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde
temiz
yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı
borçlu
oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde
olduğu
gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların
övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık
kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten
çekinmeleridir.
Monradgea D'ohsson

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler
hangi
mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar
ve
yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında
hiçbir
fark gözetmezler.
Monradgea D'ohsson


Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve
adi
iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki
körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere
acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap
oluyor.
Pierre Loti

Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil
çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
Thomas Thorsten

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu
kahraman
milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."
Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir. Kayzerling

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. Albert Einstein

Eğer bir Türk devleti olmasaydı mutlaka yaratmak gerekirdi. THIERS

Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. William MartinDevamı: http://www.enguzelsozler.us/guzel-sozler/turkler-icin-soylenen-sozler.html#ixzz2
DDp1qOq0
 Yorum #20  | 25 Kasım 2012 19:37 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
Selamlar OKAN !

Zıd fikirlerden çok hoşlanırım,hadta ;Haqlı olduğundan kendisini/lerini sawunanlara saygı duyarım. Ama ezber fikirlere we yalanlara hiç tahamülüm yoktur bu yeryüzünde..Çünkü Kürd Milledi kendi ANAYURDUNDA ; sizin Qawminizin "binyıllık" canlı şahidleri olduğu için her yaşam tarzınız we tarihiniz gün gibi ortadadir.Hiçte aydınlık degil..Bunun en canlı farzi misalini wermek gerekirse,Bugündür.Kürd Qawmi halende kendi anayurdunda sizin mağdurunuz we mezalimci tarihinizin canlı ŞAHİDLERİDİR.Dünya bunu biliyor.Sen halen ırkının akupak olduğunu yalanlarla temize çıkarmaya çalışman RİYAKARLIKTIR.

Sana sadece soru soracam,ama cesurca cewap wer !

Tırk Qawminin anayurdu neresidir peki ? Neden kendi anayurdunuzu terk etiniz !

YÜCE XUWDE sizi ıslah eylesin diyecem ama !:GÖÇEBELİĞİNİZDEN dolayi Islah olamadığınız içinde YÜCE ALLAH sizin bir çok dewletinizi we bir adedte imparatorluğunuzu yıktırdı .Helende uslanmadınız..Çünkü o zulüm qalelerinizin her birini başka Qawimlerin ANAYURDLARININ üzerinde inşşa eddirdiğiniz için,O sarıldığınız "CÜCE KİBRİNİZ" son zulüm Qalenizle beraber sizide HELAQ edeceğinden XUWDEM QADAR EMİNİM..Zulüm baki qalmaz bu yeryüzünde.Başta Kürd Qawmine we anadoluda yaşayan bir çok mazlum Qawimlere zulüm uyguladığınızın canlı şahidleri yüzünüze bakarak ibredi alemi ifade ediyorlar.
 Yorum #21  | 26 Kasım 2012 00:22 | Alıntı     

M.Yilmaz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Okani okurken gülmemek elde degil,kusura bakmasin ama insan kendini dev aynasinda anca bu kadar görür yani.
Eger bir Alman bunlari yazsaydi belki derdim adamlar hakli ,cünkü adamlar her yönü ile kendilerinii kanitlamis ama Türklere gelince herseyleri sahte ,Türk kelimesi bile Arapca gerisini siz düsünün.Yalani kendileri atiyor kendileri inaniyor,ben sorarim Okana su anda Anadoluya hangi kültürünüzü getirdiniz ? Din desen Arap dini halk desen Türkler anadoluda sadece yüzde 30 gecmez yemek desen hamurdan baska birsey bilmezler günde her ögün ekmek yerler.
Sanmaki herkes Türkleri Türkün gözü ile görüyor,sizi en iyi biz Kürdler taniriz oda cigerinizin bes para etmedigi gercegi. Haa Kürdler üzerinizdeki egemenlik Kürdlerin kendi hatasi ama buda eninde sonunda bitecek ve bütün dünya görecek size ait olan sanilan herseyin aslinda hic bir zaman sizin olmadigi GERCEGI!!!
 Yorum #22  | 26 Kasım 2012 09:24 | Alıntı     

Derman

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
-Geleceğin Avrupa'sında Türkler asla yer alamayacaklardır. Lord Owen
-Fanatik ve cahil insanlar. Barbar millet. Türkler her zaman Türk kalacaklardır ve Avrupalılaşamayacaklardır. Parlamentoları var diye Türkler'e zaaf göstermeyelim. Ne tip insan olduklarını unutmayalım. Lord Salisbury

-“Yer yüzünden silmek istediğim iki millet vardır. Bunlar İspanyollar ve Türklerdir.”
ABD Başkanı Truman-Oradan Türkler geçti: Her şey harabe ve matem. Victor Hugo
-Türkler Avrupa' dan atılmalıdır. Amerika'lı senatör Lodge'un dediği gibi İstanbul Türkler'den tamamen alınmalı, bir veba tohumu olan, harplerin yaratıcısı, komşuları için bir küfür olan Türkler Avrupa' dan silinmelidir. Lord Curzon

Doğru söze ne denir ki...?
Turkleri en yakından tanıyan Kurdler, Araplar ve İranlılardır.
Dostluk, Turkün uzak kaldığı bir değerdir. Dostum dediği Kurdlerin topraklarını din kardeşliğini kullanarak işgal etmediler mi?
Turkün ne olduğunu anlamak için, Ön Asya tarihini iyi bilmek gerek.
Kim elini vermişse kolunu kaptırmıştır.
Suriyeli bir mela ile tanışmıştım. Turklerle ilgili şu hadisi paylaşmıştı. Doğru mu bilmiyorum ama mola adamdı ve bu tur hadislerin turkiyede bilinmediğini söyledi. Hadis şuydu:" Anadoludaki atrakların zulmü o kadar artacak ki etrafındaki milletler birleşecekler ve onları helak edeceklerdir." Gnümüzdeki duruma bakınca hadsiin "geliyorum" dediği görülecektir.
Dört tarafı düşmanlarla çevrili bir kavim, çünkü kimseye dostça davranmamış, geçtiği her yere kan acı ve göz yaşı bırakmıştır. Böyle bir kavmin dostu olmayacağı gibi dostu da olmaz.
Günümüz Avrupasındaki politikacıların görüşlerine bakın:
-Türkiye'ye gerçek söylenmiyor. Türkiye'nin adaylığını kabul edelim diyenlerin gerçek eğilimi, Türkiye'nin AB'ne asla üye olamayacağı yönündedir. Avrupalı yöneticilerin büyük bir kısmı Türkiye'nin bu projede yeri olmadığını biliyorlar ve biraraya geldiklerinde bunu dile getiriyorlar.
Valerie Giscard d'Estaing
-Avrupa'nın geleceğinde ne olursa olsun Türkiye'nin yeri yoktur. Bu ülkenin globalleşmenin temel prensiplerine sahip olmadığını ve uluslararası kardeşliği içine sindirmediğini de görmeliyiz.
Türkiye'nin birliğe girmesine asla izin verilmemelidir. Aydınlanma Türkiye'ye ulaşmadı, ulaşmayacaktır. Helmuth Schmidt
 Yorum #23  | 26 Kasım 2012 21:16 | Alıntı     

OKAN

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bu dünya kimsenin tabulu malu değil, anadolu toprakları da öyle. anadoludan bir sürü medeniyet geldi geçti. yunanlılar ve sonunda da türkler. yunandan sonra anadolu insanına avrupalılar türk dedi. türk derken orta asyadan göçenler kastedilmedi. uzun yıllar türkler karşısında yenilen papalık kurumu türkler hakkında yalan yanlış söylemlerde bulunarak haçlı ordusu toplamaya çalıştı. unutma ki bu hakaret dolu sözlerin hedefinde kürtler de var. çünkü avrupalılar anadolu insanının tamamını türk diye isimlendirmiştir. madem anadoluda 1000 yıldır birlikte yaşıyoruz o zaman iyide de kötüde de sizin de payınız var. çanakkale savaşında ingilizler anzak askerlerine türklerin kuyrukları olan hayvanlar olduğunu söyleyerek kandırmışlar esir düşen bi anzak askeri türk askerinin sırtında kuyruk aramıştır. bu sadece 100 yıl önce gerçekleşen bir olaydır ve örnekleri çoktur. dünya hiç bir devirde boşluk kabul etmez. boşluklar daima büyük devletlerce doldurulmuştur. fetihler barbarlık olsun diye yapılmamıştır. gücü eline geçiren dünyayı ele geçirmeye çalışmıştır. cengiz han, iskender, napolyon, hitler, ingilizi, bizansı, persi vs. bunu yapmaya çalışmıştır. türkler eğer barbar olsaydı ayak bastıkları toprakları, oradaki eserleri ve halkların dillerini yok ederdi. gücü olduğu dönemlerde bunları yapmadı. geçen hafta orta avrupanın bir kentini ziyaret ettim. önce almanların sonra rusların yaptığı barbarlıkları yerinde gördüm ordaki halktan dinledim. bahsettiğim barbarlıklar 50-60 sene öncesinin olayları. yazacak çok şey var ama son olarak avrupa birliğini kimsenin şeyine taktığı yok. amaç avrupa standartlarına kavuşmak. bu yolda daha çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. anadolu insanına iyi bir eğitim verilirse ve fırsat yaratılırsa avrupayı sollayacağına, almanlar gibi yüksek teknolojili ürünler yapacağına ve dünyaya barış ve adalet getireceğine inanıyorum
 Yorum #24  | 27 Kasım 2012 00:32 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
Okan yorum yapmanında bir adabı olmalıdır demi ?

Sen suçluluk piskolojisiyle,Coğrafyadan,tarihe tarihden dile dilden dine girerek ezo gelin çorbasıyla, ırkının anadolu toplumlarına çok iyi çarbalar pişirdiğinin ninilerini anlatadur.

Sana bi şey söyleyecem.Yaho tam bir asırdır,siz KÜRD MİLLEDİNİN DİLİNİ YOK edmek için her türlü yasakçı barbarlığınızı zor güçe dayandırarak Uygulamadınızmı ?Kürdler dağ türleridir demedinizmi ?

Ulan siz kim kürdler kim ? Siz enaz dördyüz yıl sonra "kürdlerden müslüman oldunuz"islamiyedi öğrendiniz.AMA halende haqiqadına uymuyursunuz.Bütün müslüman geçinen Erebinde farısında tırkında QIÇINI HAÇLI seferlerinden Qurtaran ,Yine BUYUK QOMUTAN ;SELAHADDİNİ EL KURDİDİR..Halende siz haçlı kalıntılarıyla İTifak kurarak kürd Qawmini sömürmeye dewam edmek için hertürlü HİYANEDE we İHANEDE Halende baş wuran sinsi bir QAWİMSİNİZ.!

Merwani kürd dewledi,ilk anadolu kapılarını din kardeşliği adına siz ihanedçi qawime açarak 20 bin silahlı güçüyle ,alpaslanınızın sadece 4 bincik atçıklarıyla beraber bizanslıları bu QADİM topraqlardan quwunca,siz kendinizi adam yerine koyarak ,Kürd Qawmine daha o WEXT ihaned edmiştiniz,Merwani dewledimizi yıkan sizsiniz .Bugün öğreniyoruz.İHANEDÇİ BİR IRKSINIZ.Kendi Qahpeliğinizin ismini bizanslılara yüklemiştiniz onuda yeni öğrendim..

Sizi bu topraklarda war eden Kürd Qawmidir,Yokluğunuzda inşallah bu Qawminin HAQ WE HAQİQADIYLA SON BULACAKTIR.Hiç olmazsa enazında 5.000 yıllık kendi anayurdumu KURDİSTANDA ..İnsanlık tarihinden (insanların waroluşu)ndan günümüze Qadar KÜRD QAWMİ HEP KENDİ ANAYURDUNDA WAR OLDU WE WAR OLMAYA DEWAME EDECEKTİR.

Kurdistandan nice sömürgeci göçebeler geldi geçti,Kurdler halen kendi anayurdunda yaşiyorlar.Buda Kürd Qawminin EWRENSEL TAPULU MÜLKÜ DEMEKTİR..

Başka tarihi belge istiyorsan söyle OKAN..LAR !

 Yorum #25  | 27 Kasım 2012 15:26 | Alıntı     

Welat

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bedi-i Zaman Saidi Kurdi, ait olan görüşü hangi kitabından, kaynak olarak yazarmısın, onlar ırkçılık yaptıda bari siz yapmayın
Küretlerin ırkçılığıda hiçde türk ırkçılığını aratmıyor Yaşar bey biraz çuvaldızı kendinize batırın bu tarz yaklaşımlar ve yazılar malisef birbirini tetikliyor milliyetçiliğin hertürlüsü faşizmi doğurur
kaynak ayzarsan iyi olur
 Yorum #26  | 27 Kasım 2012 19:27 | Alıntı     

f.yasar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,


Bedi-i Zaman Saied Kurdi`ye ait gorus, Remzi Pesheng - 4.BAKIS (Kurd Milliyetciliginin Analizi sayfa 174 (turk algisi) I. ve II. paragraf.
 Yorum #27  | 28 Kasım 2012 07:50 | Alıntı     

WELAT

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Literatörde türk diye bir kavim yoktur türkmen beylikleri vardır.Türklüğü türkiye halkına dayatanlar türk olamdığını kanısındayım.nedenmi hepinize malüm Hürriyet Gazetesi sahibi bir yahudi en üst köşede" TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR" safsatası hala günceliğini korumaktadır.2.si Hz.Muhammeddin Türk soyundan geldiğini soyleyen bu ülkede Bakanlık yapmış bir zevat Namık Kemal ZEYBEK, neyleyim mevlam güzel eylesin, Osmanlı 200 yılı ahriç hiç bir zaman islamın gereklerine yerine getirmedi sadece sahiplendi hiç bir zaman tük ırkını üstün tutmadılar Cumhuriyetle başlayan saltanatın yıkılması türkçülük hareketi Batıdan ithal ederek bugünkü enkazı yarattılar vahim ama malisef bu ülkenin gerçeğidir.Kürt vaşizmi bence türk faşiminden geri değildir haklılık payı vardır yok demiyorum ama bunu ırkçılığa dönüştürmek toplumsal bir trajidiyi yaratmakktır.Velhasıl kelam kürtlerde malisef çanak tutuyor tehlikeli gidişat
 Yorum #28  | 1 Aralık 2012 21:47 | Alıntı     

sinem41

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Yok daha neler. Türk diye bir kavim yokmuş.ya Kürt diye bir kavimmi var?Niya Anadolu da bir eseriniz yok?niye aşiretten öte bir devletiniz yok. Kuzey ırak bölgesel kürt yönetimi bile kocaman bir aşiretten başka bir şey değil. bakın resmi her kademede bir barzani var. mesut barzani kardeş barzani,oğul barzani yeğen barzani kuzen barzani. nasıl bir devlet bu?
 Yorum #29  | 3 Aralık 2012 11:19 | Alıntı     

Esman

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Kürtlerin Türkler hakkında, Turklerin de Kürtler hakkında ne söylediği pek önemli değil, önemli olan iki halkın dünyaca nasıl algılandığıdır..!
Dünya Tırkleri ve Kürtleri nasıl tanıyor diye merak etmeli ve ona göre yanlışlarımızı düzeltme yoluna girmeliyiz. Çünkü bu yeni nesillerin sorumluluğudur.
Düşmanlıkla bir yere varmaya çalışıyoruz, çünkü egemen olanlar güç faktörüyle yönetebileceklerini sanıyorlar, ama tarih güçlülerin güç kırılmalarına şahittir.
Ekonomide "azalan verimler yasası" diye bir prensip vardır ve bu prensip hayatın her alanına hakimdir. İbni Haldunun dediği gibi, her şey ölümlüdür, dinler, sistemler, iktidarlar vs vs...
Akıllı olalım, insan olalım.
Göçmenlik psikozuyla yerli halkları güç sarmalında hizaya getirme politikalarından vaz geçelim ki gelecek nesiller geçmişlerinden utanmasınlar...
 Yorum #30  | 7 Aralık 2012 17:52 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
F Yasar in yazisi bir FELAKET.
Hakli olmak IRKCI olmayi gerektirmz diye bir duz lakirdi edeyim,
bu kadar asikar seyi birl yazmak kotu.
kurdlerin Turklere cok kizgin olma haklari var, Kurdlerin turklerle bugunku hallerini surdurdukleri surece birlikte yasamaya itiraz etme haklari var.
Kurdlerin hallacoglu mu her ne moron ise onu elestirmeye hakki var.
velakin kendi bulunduklari HAKLI zemini IRKCILIK ile kirletmeye haklari var mi?

turklerin su gunku halleri hic irkciliga bulanmadan elestirilebilir.
derin ve bir hayli yaygin (yani kollektif) kavrama sakatligi icinde olduklari asikar.
vahsi ve ilkel durtulerle hareket ettikleri de asikar
bunlari MUTLAK saymak dorgu degil.
gecmiste belki bilmedigimiz bir donemde daha iyi olmus olabililer
gelecekte daha iyi olma olasiliklari mutlaka vardir
sonunda insan denilen yaratigin genetik yapisi
en basitinden meyca sineklerinin bir bir arasindaki farkliklardan bin kat azdir.
yani hallacoglu denen moron un genetik yapisini arastirsak olmayaki kurd ciksa butun bu yorumlari nereye sokacagiz?
bu notlari MUTLAK yorumlari deli sacmasi alintilarla desetkeleyn herkese yazdim.
biri darwin in metubunu asmis onu da kontrol edecegim bajkalim bu deha bu zirvayi etmis mi? insan bir alanda deha olup oteki alanda ........ duzeyinde embesil olabilir tabii.

neyse baska ilgimi ceken bir husu da sudur yazmadan gecemedim ROJNAME mahlasi ile yazan kurd, benim kurdlugumden suphe icinde ve bana nefret mesaji yazmaktan gocunmuyor, velakin bu vtandas OKAN adiyla burya turk irkcilrinin tezlerini ve zirvalarini siralayan kalin kafaliya ahbabi tonda yazilar dosemyi ihmal etmemis, ne diyecegim nasil tahlil edecegimi bilemedim, eski bir deyim var onu animasdim "imam ......... bunu yapsa cemaat de ......... şunu yapar".
imamina laf ettigim icin bana nefret saciyor, kurdlugumden suphe de ediyor, ama irkci bir turke muhabbet koyabilyor. iste Ocalanizmin yaratigi kultur tam da budur. imam ile cemaat arasindaki isliki de boyle bir sonuca yol acar. bu tarzi da ILETISIM saniyor. turklerle iletisim kuyrugu dik tutarak ve lafi kicindan algilamis OKANlarla degil akli kavrayisi yerinde olanlarla yapilabilir. umarim rojname turu fazla degildir. kurdleri ikinci ucucu siniflikta tutacak bir kulturun izidir bu. turklere irkci tahlilere yapmaktan daha onemlisi kurdler arasindaki arazlari gidermeye ugrasmak daha pratik daha acil degil mi. F Yasar in dil ve dilinden utanan kucuk kizlarla ilgili yazisi bu acidan cok cok daha onemli bir mevzu idi.

turk irkcilarini tartisma ile yola getirecek degiliz. F Yasar da bunu ummuyordur. Turk irkcilarinin tuzagina dusecek kurdleri de turklere karsi irkcilik yaparak yanimiza cekemeyiz. irkci argumanlara tesne olacak kadar akil izan zeka ve kavrayistan yoksun adami birakin onlar alsin. biz rojname yi ezop luktan kurtaralim o bize yeter.Selenge kisa ve oz yazmis/soyledikleri dogru. ancak Kurdlerin Turklere kizgin olmak icin fazlasiyla nedeni var, elbette IRKCI olmak icin hic bir sey gerekce olamaz.

Welat iyi baslamis kotu bitirmis. notunun ilk bolumune katilmamak mumkun mu? ancak
HERTURLU milyetcilik irkcilik yaratir --- yollu yorumu uzerine bir dusunelim.

mesela iskandinaw ulkeri milli devletlerdir, bu ulkelerin devlet politikalari velevki sol partiler de ikdidarda olsa bile ulusal cikarlarini kollamaya yoneliktir. opera yaparlarsa ulusal kulturlerini kollamak icin ugrasirlar. okullari bilgi uretmeye yonelik oldugu gibu ulusal kulturu de kollar. velhasil bu ulkelerin sol tandansli partileri bile bu metodu izler. bunun adina legitime nationalizm diyebiliriz (mesru milliyetcilik). mesrudur cunku baskasini taciz etmemeye ozen gosterdigi surece insanin ve topluluklarin kendi cikarlarini maksimize temye ugrasmasi mesru bir secimdir. sade insan topluluklarinda yok, ekoljide de var ornekler. yani?

her turlu milyetciligin irkciliga yol acacagi tezi bastan sona uydurma ezbere tekrarlana bir tezdir. egaliter milyetcilik (, esitlikci milyetcilik, yani kurdlerinki) dupeduz uluslarrasi demokratik bir kulturun yesermesine yol acar. kurdler kendi mesru ulusal cikarlarini talep ettikleri surece egaliter milyetci olurler ve bunda hic bir sakinca olmadigi gibi, sadece bize degil etrafa da faydalari olur. welat a bu ezbere tekrarlanan ve cok sik yapilan tezi gozden gecirmesini onerebilirim.

irkciliktan uzak durmak ahlaki hukuki tavirdir. milyetcilik ise esitlik talebiyle yogrulmus ise uygar bir yoldur.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: