Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Kurdçe/Kurdî (Tarihçesi, Lehçeler ve Şiveleri) - Fikret Yaşar  


31-08-2012, 14:39 Kategori: Yazarlar » Fikret Yaşar  
Kurdçe/Kurdî (Tarihçesi, Lehçeler ve Şiveleri) - Fikret Yaşar

Kurdçe/Kurdî (Tarihçesi, Lehçeler ve Şiveleri) - Fikret Yaşar

KURDÇE / KURDİ (Tarihçesi) - 1

Fikret Yaşar

M.E. BOZARSLAN’IN “Kurd Dili” üstüne yazdıkları bazı Internet sitelerinde yayınlandıktan sonra konuya katkı sunmak amacıyla -kısaca- Kurd dili ve tarihçesi üstüne yazmak istedim.

Türk siyasetçi Bülent Arınc’ın Kurdçe ile ilgili talihsiz konuşmasından sonra pek çok yazı yazılmıştı, Kurdçe medeniyet dili mi, değil mi, diye…
Bizde, “Devé dırvevinı xare” diye bir söz vardır, sözlük anlamı; “Yalancının ağzı eğridir...” Bu bir Kurd atasözüdür ve bu söz Türk siyasetçi ve sözde bilim adamlarının Kurd sorunu karşısında içinde bulundukları sendromik durumu açıklamaya yeter, sanırım. Irak, İran, Suriye, Lübnan, Mısır, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya ve Anadolu’da konuşulan bir dil ve 40 milyon civarındaki nüfusuyla bir halk tüm baskı ve soykırımlara rağmen hala ayakta kalıyorsa eğer, bunun bir sebebi vardır. Bu da bu halkı var eden dil ve kültür öğeleridir. Bu ögeler bir günde oluşmadığına göre, tarihin derinliklerine inip sebebi hikmetini görmek gerek.
Tarih kitapları bize Mezopotamya’yı dünya medeniyetinin beşiği olarak tanıttı. Medeniyetin itici gücü yerleşik yaşam (şehircilik), dil ve kültürdür. Sözlük anlamı “ şehir” olan medeniyet, Arapça’ya Arami dilinden geçmiştir. Demek ki medeniyet kelimesinin orta Asya ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Mezopotamya Kurd, Asurî, Kildanı ve Aramilerin ortaklaşa yaşamından boy vermiş zengin bir yaşam ve bu yaşamın yarattığı bir dünya medeniyetidir. Çin, Mısır ve Mayalar’dan çok önce burada insanlık yerleşik hayata adım attı ve kültürün gelişimi burada boy verdi. Antik dünyanın dikkatini çeken bu coğrafya -ne yazık ki- istilacı kavimler tarafından yok edilmeye çalışıldı, ama tüm baskı ve soykırımlara rağmen Kurdler tarih sahnesinden inmediler. Bunun sebebi hikmeti şehircilik, tarım, okuma-yazma, matematik ve bunun gibi ilkleri dünyaya kazandıran Someri, Elam, Kassi, Goti, Haldi ve Médi gibi Ari kavimlerin zengin kültür mirasıdır. Peki, bu zengin kültür mirasının ayakta kalan temsilcilerini değersiz göstermenin nedeni nedir? Sanırım korku olsa gerek! Aksi takdirde Mezopotamya dillerinden birinin medeniyet dili olmadığını söylemek mantığa sığar mı? Sığmaz elbette, aksi takdirde egemen zihniyet Türkî olmayan ve Osmanlının edebiyat, müzik ve devlet lügatinde yer alan Kurdi zenginliği Farsçaya mal etmezdi. Aksi takdirde Kurdi realite kendini dayatınca, durumu kurtarmak için, değersizleştirme politikası yürütmeye çalışmazdı. Ancak Takke düştü kel göründü misali, Kurd ve Kurdistan’ın değerleri üstüne örtülen zulüm perdesi her geçen gün biraz daha aralanmakta ve aralandıkça da emanet coğrafyada devam eden göçmen iktidarı sarsılmaktadır.
“Altının kıymetini sarraf bilir “. Bir dilin kıymetini de ancak kullananlar bilir.
Dil bilimcilere göre, diller zaman içinde sosyal çevre, coğrafik alan ve halk hareketlerine bağlı olarak değişim göstermektedir.
Yine dil bilimci ve tarihçilere göre, Mezopotamya’daki topluluklar Ari dilini konuşuyordu. Fakat bazı araştırmacılar konuşulan dilin Ari dilinin hangi kolu olduğu konusunda net bir bilgi olmadığını söylemektedirler. Öyle olsa bile dünya medeniyetine öncülük yapan Mezopotamya dillerinin medeniyet yarışmasında diğer kavimlerden ileride oldukları tartışma götürmez bir gerçektir.
Rus tarihçi Halfin:” Dünyada masal ve hikâyeleri en çok olan halk Kurdlerdir…” diyerek Kurd kültürüne ve diline haklı bir övgüde bulunmaktadır.
Dr. Izady ise, hazırladığı Kurdçe sözlüğün önsözünde:” Başkaları dilini kendi yapmış, ama Kurdçeyi Allah yaratmıştır…” diyerek Mezopotamya kültür mirasını göklere çıkarmıştır.
Dr. Speizer, Zagros manzumesini oluşturan dört grubun Subaro, Goti, Kassi, Médi ve Lolo toplulukları ile Ararat Kurdler’inin her birinin kendine özgü bir dili olduğunu, bunların ayrı gibi görünmelerine, ya da farklı kelimeler barındırmalarına rağmen dildeki temellerinin aynı olduğunu söylemektedir. Médi/Med dilinin Mekri (Makri) Kurdçesi olduğu ve Avesta’nın da Mekri Kürtçesiyle yazıldığı yine tarihçiler arasında kabul görmektedir. Bu teori Hevart ve Darmis tarafından da desteklenmiştir. İran İzlenimleri” kitabının yazarı Darmis : “Medeler’in dili Avesta diliydi, Avesta dilinin Med dili olduğu, Pers’lerin Med İmparatorluğunu ele geçirdikten sonra bu dili kullandıkları Persepolis yazıtlarının incelenmesi sonucunda da ortaya çıkmıştır.” diyor.
Medler’in kısa tarihçesini anlattığım yazıda Med kralı Astiyages’ın Pers asıllı torununun dedesine karşı gelerek Med sarayını ele geçirdiğini ve ondan sonra İmparatorluğa ait –başta dil olmak üzere- tüm kültür değerleri ve sistemin Perslerce kullanıldığını vurgulamıştım.
Bu konuda Rus tarihçisi Griyeft : “ Persler başta dil olmak üzere tüm kültür öğelerini Med Ariler’den almıştır.” Der.
R.Péşeng, Arap kültür emperyalizminin hâkim olduğu süreçte Kurdler Arapça kelimeleri fazla kullanmazken Farslar Arapçayı daha fazla kullanarak kadim Farsçadan uzaklaştılar, bu yüzden de sade Kurdçe ile yazı yazmak mümkünken Farsçayla yazmak güçtür.” Demektedir. Bundan da anlaşılıyor ki göçmen halklar etkisine girdiği medeniyetlerin dilinden çok etkileniyordu. Göçmen Türkler Çin Hint sınırında kurdukları egemenlik sürecinde yerel halkların dillerinin kullanarak URDUCA dilini yaratırken, Anadolu’da da Kurd ve Arab-ı İslam etkisiyle de Osmanlıca dilini yaratmışlardır.
Dünya dilleri ile ilgili çalışma yapan bir Fransız yayın organı zengin diller sıralamasında Kurdçeyi 31. sırada gösterdi. Devlet olanağına sahip Farsça 36, Türkçe ise 25.sırada yer bulmuştur. Devlet ve iktidar olanağından yoksun olan Kurdçenin 36. Sırada yer bulması ancak kadim kültür zenginliğiyle açıklanabilir, zira tüm istila ve baskılara rağmen hala Orta Doğuda Arapça, Farsça ve Türkçeden sonra en çok konuşulan dil olarak yaşamaya devam etmesi başka nasıl açıklanabilir? Altay dil ailesine mensup Türkçe ile Sami dil ailesine mensup Arapçadan da tamamen farklı olan Kurdçe, gramer ve temel fiiller bakımından Sanskritçe, Farsça, Gurcice, Osetçe, Tacikçe, Peştuca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça ve diğer Hint- Avrupa dilleri ile önemli benzerlikler taşımaktadır. Bunun yanı sıra Farsça ve Türkçeden de tamamen farklı, kendine özgü zengin kelime hazinesi, morfoloji, fonoloji ve gramer kuralları da vardır. Fransızca, Rusça ve Arapçada olduğu gibi, Kurdçede de adlar eril ve dişil olarak cinslere ayrılarak ifade edilmektedir. (2.bölümde açıklayacağım) Ancak bu özellik Farsça ve Türkçede bulunmamaktadır.

(Devam edecek)


Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


***


KURDÇE - KURDİ -2

(Tarihçesi)

Kurdçe yakın zamana kadar yasaklı olması sebebiyle kurumsallaşamamıştı. Bu yüzden de dil, kültür ve tarihsel değerlerini araştırıp geliştirme olanaklarından yoksundu.
Ancak siyasi kaygılardan uzak duran tarafsız bilim adamlarının yaptığı değerlendirmelerde Kurdçenin inkârcıların aksine dünya dilleri arasında yer bulduğunu görmekteyiz.
Dil bilimcilerin yaptığı çalışmalarda tüm dünya dilleri başta köken olmak üzere birbirleriyle olan ilişkilerine göre gruplara ayrılmıştır.
Buna göre:
1-Hint-Avrupa Dilleri: a-Asya kolu, b-Avrupa kolu diye ikiye ayrılır.
2-Hami-Sami Dilleri: Arapça, Akadca, İbranice, Tunus dilleri, Habeşçe, Kıptice, Berberice…
3-Bantu Dilleri: a) Güney Afrika, b) Orta Afrika dilleri.
4-Çin Dilleri: Çince, Tibetçe ve Burma dilleri.
5-Kafkas Dilleri: Ahbazca, Lezgice, Savanca, Lazca, İnguşca, Avarca, Dargice, Agulca…
6-Ural Dilleri: Fince, Macarca, Estonca, Uygurca, Samutçe, Türkçe.
7-Altay Dilleri: Moğolca, Mançurca, Tunguzca, Japonca ve Korece.
Konumuz Kurdçe, dolayısıyla Hint-Avrupa dilleri grubuna biraz daha yakından bakmakta fayda vardır.
Hint–Avrupa Dilleri
1-Avrupa Kolu
a-Cermen dilleri: İngilizce, Almanca, Hollandaca, İsveçce, Norveçce, Danca, İzlandaca, Yidişce.
b-Roman dilleri: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence, Katalanca, Provensalca ve Ladino. (Bu kolun çıkış dili, Latincedir.)
c-Slav dilleri: Rusça, Ukraynaca, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Lehçe, Bulgarca, Makedonca, Slovence, Slovakça, Çekçe.
d-Baltık dilleri: Litvanya’ca, Leton’ca.
e-Kelt dilleri: Bretonca, Galce, İrlandaca, İskoçca, Kernevekçe.
f-Yunanca ve Arnavutça
2- Asya Kolu
a- Hint dilleri: Sanskritçe, Bengalce, Hintçe, Nepalce, diğer Hindistan Dilleri,
b- Aryan-İran Dilleri: Farsça, Osetçe, Kurdçe, Belucice, Pehlevice, Peştuca.
c- Anadolu dilleri: Hitit dili, Lidya dili, Likya dili. Luvi dili (ölü dillerdir.)
d- Ermenice
Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum!
“Kurdistan tarihi” adlı yazı dizisinde Hititler’in Kurdlerle akraba olduklarını ve hatta Hititçe, Kurdçe ve Türkçe karşılaştırmalı benzeşen sözcükler örneğinde Hititçenin Türkçeye tamamen yabancı, ama Kurdçeye benzerliğini bilgilerinize sunmuştum.
Yukarıda sunduğum dünya dilleri çalışmasında da Hititçe Kurdçe ile aynı dil ailesinde, yani Hint-Avrupa kolunda gösterilmiştir. Dünya bilim çevreleri bu gerçekleri konuşurken, TC’nin resmi/sözde dil bilimcileri ise kendi yalanlarıyla yeni nesilleri zehirleyerek Moğol oyunlarıyla iktidar oldukları emanet topraklarda işgal süresini uzatmak için hedefledikleri asimilasyonu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.
Üzücü olan, Kurdlerin özenti ve çıkar dürtüsüyle bu asimilasyon çabalarına çanak tutmasıdır!
Sadede gelelim: İrani diller gramer yapıları bakımından kuzey, güney, batı ve doğu grubu olarak dörde ayrılır. Kurdçe kuzey-batı İran grubunda yer alırken, Farsça güney-batı grubunda yer almaktadır.
Kurdçenin içinde bulunduğu Hint-Avrupa dilleri ve Sami dilleri BÜKÜMLÜ DİLLER grubuna girerken, Çin dilleri tek heceli diller grubuna, Türkçe, Macarca ve Fince ise eklemeli diller grubuna girerler,
KURDÇENİN KONUMU VE LEHÇELERİ
Kurdçe, Anadolu, Kafkasya, Fars ve Arap toprakları (Kızıldeniz-Basra körfezi) arasında yer alan topraklarda konuşulur.
Kaşgarlı Mahmut ‘Divan-ı Lugat-ı Turk’ (!) adlı eserinde bu geniş coğrafyaya “ERDUL KURD” demektedir (!).
Kürdistan toprakları, Iran, Irak, Suriye, eski SSCB ve Türkiye devletleri arasında paylaştırıldığı için, iktidar sahibi işgalci diller (Türkçe, Ermenice, Azerice, Farsça ve Arapça) resmiyet kazanırken, başta Kurdçe olmak üzere yerli diller yasaklanarak yok edilmeye çalışılmıştır
Buna rağmen Kurdçe Iran, Irak, Lübnan, Suriye, Ürdün, Ermenistan, Türkiye´de yani anavatanında hala konuşulmaktadır. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan- Belucistan, Afganistan, Hindistan gibi ülkelerde de hala varlıklarını devam ettirmektedirler. Moskova, Bakü, Erivan, Tahran, Bağdat, Şam, Ankara gibi başkentlerin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere diğer büyük şehirlerde Kürtçe konuşan yoğun bir nüfus bulunmaktadır. Diasporada bulunan Kurdlerin bir kısmı uygulanan soykırım/ zorunlu göç ve sürgünler sebebiyle bu kentlere yerleşirken, bir kısmı da çok eski tarihlerden beri yerleşiktir.
Ne ilginçtir ki Kurdçe, dünyadaki mevcut 52 devletin nüfusundan daha fazla bir nüfus tarafından konuşulduğu halde toprakları işgal edildiği için siyasette ve kamusal alanda yaygın bir şekilde kullanım şansı bulamamıştır.
Ama nihayet Güney Kurdistan’ da uzun zamandır yürütülen ulusal mücadele ve bunun getirdiği kültürel serbestlik ve ardından gelen yerel iktidar olanakları bu parçada Kurdçenin gelişmesine ortam hazırlamış ve resmiyet kazandırmıştır.

(Gelecek bölüm: LEHÇELER)


Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


***KURDÇE – KURDİ - 3

Lehçeler ve Şiveleri

Kaşgarlı Mahmut’un “ Divan-a Lugatı Türk” adlı eserinde belirttiği ERDUL KURD coğrafyasında Kurdçe hala başat dillerden biridir.

Tarihsel süreç içinde bu geniş coğrafyada pek çok Kurdi lehçe, şive ve bunlara bağlı ağızlar oluşmasına rağmen işgal ve yasaklar bu dilin gelişimine engel olmuştur.

Bilhassa TC’nin sözde dil bilimcileri bilimsellikten uzak siyasi amaçlı köken ve dil araştırmalarında Kurdleri “dağlı Türkler” dillerini de Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı gibi birkaç bin kelimelik dil olarak göstererek bu alanda en büyük tahribata neden olmuşlardır. Bu yönde yapılan siyasi amaçlı çalışmalar Kurdistan’da bölünme ve asimilasyon derinleştirmiştir. Özellikle Zazaca’nın Kurdçe’nin bir lehçesi olmadığına dair tezler dikkat çekicidir! Türklerin yanı sıra bazı Ermeni ideologlar da Zaza coğrafyasına göz dikerek Zazaca’nın Ermeniceye daha yakın ve Ermeni kökenli olduğuna dair tezler üretmişlerdir.
İşgaller kendi (ganimet-talan) kültürünü yaratır. Kadim Kurdistani zenginlik bu yüzden işgalcilerince sevilmiş ve terk edilmemiştir. Bu yüzden Anadolu’ya sonradan gelen Arap, Roma, Ermeni, Fars ve Türklerin Kurdistanı elde etme politikaları birbirine benzemektedir! Ne yazık ki Anadolu Kurdistan’ında amaçlarına ulaşamayan Ermeni ve Türkler, Gence, Kelbeçer, Lâçin, Zengılan ve çevresini kapsayan Kafkas Kurdistan’ında başarılı oldular. Gence bir zamanlar “Kurd Şeddadi Devletinin” başkentiydi, ama şimdi ..?
Peki bu halk bunca uzun zamandır neden işgal ve imhadan kurtulamıyor?
Tabii ki sömürgecilerle ortak oldukları için Kurdistan hala bir sömürge olarak ellerinde inliyor!
Kurdi uyanışı ve gelişmeyi engellemek isteyen İşgalciler Kurdistan’da kalıcı olabilmek için, bölgede bilimsel çalışma yapmak isteyen ülkelere Kurdi değerleri yok sayma veya çarpıtma karşılığında ortak sömürü düzeni kurarak emanet coğrafyada devşirme iktidarlarına devam etmektedirler.
Ancak tüm işgal ve buna bağlı politikaların getirdiği yasaklara rağmen Kurdiyat yine de yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından dikkatle izlenmiştir.
Bu bölümde bazı Kurd araştırmacıların Kurdçe ile ilgili çalışmalarından özetler sunmak istiyorum, zira Kurdçeyi en iyi Kurdler –devşirmeler hariç- tahlil edebilir.
İlk defa 1597 yılında Bitlis emiri Şerefxan-é Bıdlisi tarafında yazılan “Şerefname” adlı eserde Kurd topluluk ve aşiretlerinin ele alındığını görüyoruz. Şerefxan yaklaşık olarak 400 yıl önce ele aldığı sosyolojik çalışmasında Kurdleri Kırmanc, Lor, Kelhur ve Goran olarak dörde ayırmıştır.
Ziya Gökalp, TC’nin 1922´de planlanan asimilasyon politikalarına veri toplamak için hazırladığı sosyolojik analizler çalışmasında konuyu çarpıtarak Kırmanc, Zaza, Soran, Goran ve Lurr’ların birbirlerini anlamayan beş ayrı kavim olduğunu ileri sürmüştür. Ancak daha sonra Ehmed-é Xani’nin çalışmalarından etkilenerek bunların kadim Kurdçenin lehçeleri olduğunu kabul eder!
Dr. Kemal Fuat, lehçeleri şiveleriyle beraber dikkate alarak dörde ayırır:
a) Kuzey Kırmanci Lehçesi: Şiveleri; -Efrini, -Cıziri / Botani, -Sıncari, -Bahdini, -Hekkarî, -Şıkaki.
b)Güney Kırmanci Lehçesi: Şiveleri; -Sorani, -Sılêmani, -Mukri, -Sıneyi.
c)Güney Kurdçesi: Şiveleri; -Xaneqini, -Feyli, -Kırmanşahi, -Leki/Léhki, -Qulgayi, -Kelhori, -Perewendi.
d) Goran-Zaza Kurdçesi: Şiveleri; -Hewramani, -Kénuleyi, -Gehwareyi, -Bacélani, -Zengéneyi.
Dr. Fuad, Büyük Loristan´da konuşulan Lurr lehçesinin tartışmasız Güney Kurdçesi olduğunu belirtmektedir.
Heme Xurşid, Zımané Kurdi adlı eserinde şöyle bir analiz yapmaktadır.
a) Kuzey Kırmanci Lehçesi: Şiveleri -Beyazıdi, -Hekkari, -Botani, -Şemdinani, -Bahdinani.
b) Orta Kurmanci: Şiveleri; -Mukri, -Sorani, -Erdelani, -Sılêmani, -Germiyani.
c) Güney Kurmanci: Şiveleri; -Lurr, -Bextiyari, -Mamesani, -Gohgılo, -Lek / Léhi, -Kelhurri.
d) Goran: -Gorani, -Hewramani, -Bacelani, -Zazaca
Heme Xurşid de Lurrcayı Güney Kurmancisine dâhil etmiştir.
M. Emin Hewramani, çalışmalarında şöyle bir sınıflandırma yapar:
a) Yukarı Kırmanci ( Bahdini),
b) Orta Kırmanci (Sorani),
c) Aşağı Kırmanci ( Gorani).
Sonra da, Goraniyi şu şekilde şivelerine ayırır; Hewramani, Lurri, Bacelani ve Zazaki.
Dilbilimci Malmisanij, Kürtçeyi beş ana lehçeye ayırır:
a) Kuzey Kurdçesi ya da Kırmanci lehçesi,
b)Güney Kurdçesi-Kırmanci veya Sorani,
c) Kırdki-Kırmanci, Zazaki veya Dımılki lehçesi. (Dérsim, Çewlıg, Améd ve Sêwereg de konuşulan şive)
d) Gorani lehçesi.( Zazakiye yakın olan bu lehçe Hewrami olarak da bilinir.)
e) Güney Kürdistan´ın diğer lehçeleri: Kermansahi, Lekki, Lurri, Sencabi ve Kelhuri.
Malmisanij de Lurriyi Güney Kürdistan lehçeleri arasında göstermiştir.
Mıhemed Merduxi, Kurd lehçelerini Kırmanci, Gorani, Lurri ve
Kelhurri diye dörde ayırır.
Prof. Qınatê Kurdo, Zazaca ve Yukarı Kırmanc lehçelerinin ayni dil olduğunu söyler.
Eladdin Secadi, Kürt dilinde iki büyük lehçe bulunduğunu, bunların Bahdini ve Sorani lehçeleri olduğuna dikkat çekerek Bahdini Lehçesinin Anadolu, Suriye ve Musul’da, Soranin ise Irak´ın İran sınırı Erdelan ve Mükriyanda konuşulduğunu söyler…
Kurdçe ile ilgili yabancı ve yerli araştırmacıların zaman zaman çelişmesinin esas sebebi yukarıda vurguladığım yasakçı engellerin olmasındandır. Çünkü çalışma sahası ve imkânları tehlike ve kısıtlı olanaklar yüzünden yeterince incelenemiyordu. Ama buna rağmen genel olarak Kurdçe’nin başlıca dört veya beş lehçeye sahip olduğu görüşü dil bilimciler tarafından kabul görmüştür.
Sonuç olarak Kurdçe'nin lehçelerini şöyle sıralayabiliriz:
1) Kırmanci,
2) Sorani,
3) Lorani,
4) Gorani
5)Zazaki
Bir dili tanımlamak ve tespit etmek için tek başına dilbilim yetmez elbette!
Doğru bir araştırma için tarih, sosyoloji, siyaset ve coğrafik etkenlerin de incelenmesi gerekir.
Ama artık Kurdistan yavaş yavaş özgürleşmekte ve oluşan özgürlük ortamında Kurd araştırmacıların bütün bunları dikkate alarak çok şey başaracaklarına inanmamız gerek…

(Gelecek bölüm: Lehçeler ve şivelerin coğrafik dağılımı)

Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 2)
  |   Okuma: 2885   |   Yorum: (33)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 18 Nisan 2014 08:16 | Alıntı     

Botas Timberland

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Cliquez sur Suivant pour voir la réponseavec l'achèvement des enduits et profiter d'une série d'affiches compilé par la création de nike free run 3 nouveau dessin animé de mode caractèreaffiche! Bean aiment nike free run femme pas cher toujours à vendre Meng dr?le, Kwon Sang-woo trois trop d'amour! nike air max 2014 Nouveaux coréens des nike free 5.0 pas cher photos privées compilations (Janvier 13-January 26, 2009)! _ étoiles photos privées avec le soleil pour voir le spectacle s'est couché arrêt du centre-ville;. Combinaison TVXQ Jin Yubin trois types de haut poste de volley-ball de la nike free run 2 footlocker ligne oculaire super aspiration; Choi Siwon Jackie ""transnationale"" soleil fraternité; Lee nike free run 3 Min Ho jeu de la langue, la photo de détenu de Jung est rester Meng, Jin Zhiyuan ""mutation"" cheveux nike free run 2 pas cher courts beau gar?on; ?microdermabrasion? Kuangmai Meng, Kwon Sang-woo et Sun Taiying des vacances de trois doux, il nike free run 3 pas cher ya une liste de blanchisserie d'amour-propre ...... Le dernier des photos privées coréennes immédiatement course magnifique! Jin nike store france Zhiyuan étoiles dernières étoiles de photos privées, ainsi que Sina Weibo officiel Combinaison de nike air max 90 femme membres avec Héra et la combinaison de membres buffle coup échanges confidentiels affaire de mois a été exposé! nike free run pas cher Deux nuit douce main les racines _ avec Héra. Participer série frapper ""City Hunter"" les membres de l'équipe de femmes coréennes avec combinaison Héra, a été photographié
 Yorum #2  | 23 Nisan 2015 06:55 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kamagra suhagra generic viagra kamagra turquoise kamagra ukviagra suppliers in the uk 247 overnight pharmacy canadian viagra side effects in menlevitra from canada Vardenafil generic levitra does it workcialis online pharmacy reviews Buy Cialis Online cialis free trail1 generic viagra canadian pharmacies viagra order online australia
 Yorum #3  | 8 May 2015 19:41 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
pro viagra viagra italia generic viagra available in indiacialis how long does it last 60mg super active cialis generic cialis reviewsviagra black market priligy 2013 same as viagracialis 20mg price discount cialis 48430 cialis 5 mg how longlevitra eating Levitra levitra non generic
 Yorum #4  | 7 Temmuz 2015 09:54 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Surgical decompression of CN VII is indicated if the paralysis progresses or if tests indicate deterioration.In a study using transperineal needle biopsy for culture of prostate tissue it was found that there is frequently an occult bacterial prostatitis especially in men with leukocytes in prostatic secretions percent had positive culture of organisms.promotes growth and maintenance of male sex characteristics order viagra online Figures and show the tuberculosis culture.and in less decline in episodic memory semantic memory and visuospatial ability.
 Yorum #5  | 29 Temmuz 2015 14:20 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Some lab use different measurements or may test different specimens.R C. Levitra Online Death is usually caused by respiratory failure or cardiac arrest.b.Radiation therapy may destroy lymphatics and produce lymphedema as in breast cancer treatment FigureThis is called Asherman syndrome.This is the diastolic blood pressure pressure in the artery when the ventricles relax and the heart lls receiving blood from the venae cavae and pulmonary veins. Buy Clomid Bibliography Chodron P.Unconjugated hyperbilirubinemiaurine negative for bilirubin a.Usually asymptomatic at time of diagnosis CLL may be discovered on a routine CBC lymphocytosis.Yet when we examined the details of this energy transfer we saw that it could be attributed to transfer of a specific type of energy such as kinetic vibrational electromagnetic or any combination of these see Chapterinternalpercent of the bases percent to such a high degree of accuracy that they were regarded as finished and more than another percent very nearly so.and testosterone Yildiz et al. Cialis Online This force can be produced by pushing the limbs downward against the water.Ultrasonic waves penetrate tissue and are scattered and absorbed within it.Lichtman and S.View larger version In this page In a new window Fig.The hypothalamus tends to be the first in a cascade or chain of activating events that eventually activates the target organ such as the adrenal glands to secrete cortisol.The lens is nearly spherical and has a much greater focusing power than the lens in the eyes of terrestrial animals see ExerciseThe urine will be checked to see if you are absorbing vitamin B normally. buy cialis from canada com Chapter Atomic Physics Bleeding and pain during such a procedure would be minimized because blood vessels are cauterized and nerve endings are sealed.Alternative Names Benign pseudohypertrophic muscular dystrophy Beckers dystrophy Duchenne muscular dystrophyEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Duchenne muscular dystrophy is an inherited disorder that involves muscle weakness which quickly gets worse.In the past decade and a half weve seen a great resurgence in the scientific understanding of what spirituality is and how it influences iStockphotoThinkstock.C viagra 100 mg best price FDraw a block diagram for the following control systems.
 Yorum #6  | 15 Ocak 2016 20:47 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
If RBCs are coated with complement alone then the diagnosis is cold AIHA.CHF i.mit.Heart Failure OverviewEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Heart failure is a condition in which the heart is no longer able to pump out enough oxygenrich blood. cheap cialis online uk You will discover whether biopsychosocial interventions have a role in the treatment of cancer.hormone secreted by the kidney that stimulates formation of red blood cells B.K.org Outlook Prognosis Those with Turner syndrome can have a normal life when carefully monitored by their doctor. kamagra Theyll get you just as clean as abrasive sponges without roughing up your skin.Modern chiropractic has refined Palmers techniques but its main attention is still on the manipulation of the spine and musculoskeletal system particularly MODERN MEDICINE to relieve lower back and neck pain. uscanadiandiscountcialis Although she had a multitude of friends that she saw often it was Mary Anns time with Davi and her husband that kept her enthused over every day.Be careful about taking sedating medicines and never combine these medicines with alcohol.Science Society Picture Library Science Museum c.Only a few papyri deal with medical matters.Clearly convection in FIGUREHydrogen bonds are depicted as arrows pointing from hydrogen bond donor to acceptor. viagra cialis combo pack deals Some were simple microscopes with a single lens while more complex models with several lenses were known as compound microscopes.So for example if blood as a humor became excessive the illness was likely to be warm and moist in character with symptoms such as redness swelling rapid pulse and breathing perspiration uneasy sleep and even deliriumthe typical profile of a fever due to S H I P P O CR AT E S A N D GR E E K M E DIC I N E THE FATHER OF WESTERN MEDICINE Hippocrates here depicted treating a sick woman established medicine as a discipline distinct from magic and religion.Chromosomes had first been identified in the mid th century and were formally described in by another German biologist Walther Flemming.Incorporation of chlorocytosine into mammalian DNA results in heritable gene silencing and altered cytosine methylation patterns.Diagnosis see Figure doxycycline hyclate 100mg They prevent formation of clots or break up clots in blood vessels in conditions such as thrombosis and embolism.However there were still many obstacles to surmount scaling up production reducing contaminants standardizing strengths and working out suitable doses..


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #7  | 15 Ocak 2016 22:11 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Furthermore we will assume that throughout the stretch the resilin obeys Hookes law.hiatal hernia cialis impotencia Bove.Qaseem D.Still it is evident that all the rules for both organic and inorganic chemistry fol low from the principles of quantum mechanics. disulfiram 500 mg tablets occipital boneElectronics made AEDs smaller and easier to use so that after they were connected to the patient emergency diagnosis could be made and suitable treatment applied.Fideler EdD is an independent researcher and author of Women Still at Work Professionals Over Sixty and On the Job Rowman LittleeldMuscle contraction begins with an electrical nerve impulse that results in a release of Ca ions into the myosinactin structure.Minocycline in chronic abacterial prostatitis a doubleblind prospective trial. avis acheter viagra ligne en noisy-le-grand slowThe most common side effects are nausea headache and dizziness with small numbers of patients developing syncope.Prevention In many cases the disorder is not preventable.Pacemaker implantation may be required see Clinical PearlPostsurgical e.Approximately onethird of patients eventually progress to severe disability. cialis y levitra contrareembolso An illness related to regular use of drugs and alcohol is aandiscovered that a Penicillium mold inhibited the growth of Staphylococcus bacteria.A century after Alzheimers description of the disease more than million people worldwide had been diagnosed with it.mEqL per hour.Gramnegative sepsis Endocarditis with vancomycin Complicated UTIs P.QuiCk Hit Why PE and DVt are prob lematic for physicians Clinical findings are some times subtle in both.All the equations C. side effects of kamagra c.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #8  | 17 Ocak 2016 18:28 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
et al.Steroidsif cerebral edema is present d. acheter viagra APPENDIX V COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE TERMS e yoga A family of mindbody disciplines that share the goals of the integrated body and mind or the union of the self with the divine.Substance used in the test for tuberculosis.sputum Material expelled from the bronchi lungs or upper respiratory tract by spitting. cialis 5 mg le prix Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.Oral ulcers may be painfulMonoclonal antibodies produced by cloned genetically identical cells all obtained from a single original white cell can be manufactured to target these specific antigens.Otherwise treat as for uncomplicated cystitis. 5mg tadalafil generic Neighborhood safety includes physical decay gangs crime and fast motor vehicle traffic.As a result of advances in assisted reproduction and stem cell research see pp.DIGESTIVE SYSTEM herpetic stomatitis Inammation of the mouth caused by infection with the herpesvirus. lasix without a script benign tumor Noncancerous growth neoplasm.FEEDBACK For many years engineers have studied mechanical and electrical systems that have the general characteristics of control systems in biological organisms.Explanations of more difcult terms are added in brackets.In addition to discomfort prostatitis syndromes are responsible for substantial physical and emotional distress and financial costsPain and headache are usually mild or absent fever is uncommon c. generic kamagra dose Amount of drug administered usually measured in milligrams.It was subsequently discovered that the nucleus also contains another particle the neutron which has approximately the same mass as the proton but is electrically neutral.In the s with improved microscopes and better conditions for observation Malpighi refined these ideas and described the beads as red blood cells.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #9  | 17 Ocak 2016 18:30 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Numbnesstinglingcircumoral fingers toes b. generic levitra for sale RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE NUCLEAR MEDICINE TESTS IN VITRO Radioimmunoassay IN VIVO Tracer Studies Bone scan Lung scan ventilationperfusion Lymphoscintigraphy PETCT scan Positron emission tomography PET Radioactive iodine uptake RAIU Single photon emission computed tomography SPECT Technetium Tc msestamibi scan Thallium scan Thyroid scan FIGURE In vitro and in vivo nuclear medicine diagnostic tests.Abbreviations Brg Brahmarelated gene CoREST corepressor for elementsilencing transcription factor dsNRSE double stranded noncoding RNAs encoding the RE sequence elFGP elongation factorG phosphorylated Ga histone Hlysine methyltransferase HAP Huntingtin associated protein HAUSP herpesvirusassociated ubiquitin specific protease HDACs histone deacetylases HIPPI Huntingtin interacting protein HIP protein interactor mHtt mutant Huntingtin lncRNA long noncoding RNA LSD lysinespecific demethylase MeCP methylCpG binding protein MOR mu opioid receptor RD repressor domain RE repressor element REST REsilencing transcription factor REST RESTNRSF truncated activator isoform RILP RESTNRSEinteracting LIM domain protein SCF b TrCP SkpCullinFbox b transducin repeatcontaining protein mSin mammalian component of histone deacetylase complex SRRM splicing factorencoding gene SerArg repetitive matrix TRF telomeric repeatbinding proteinLisinopril Zestril mg cap qAM c.supination usa rx pharmacy viagra generic The wave simply diffracts around the small obstacle much as flowing water spreads around a small stick.Travel in straight lines.Platinum is more usually associated with vehicle exhaust catalytic convertors but is used in cancer treatment to trigger cell death.All four types of hypersensitivity reactions may serve as the underlying mecha nism of drug allergies. inderalici 40 Many of the advances in the life sciences have been greatly aided by the application of the techniques of physics and engineering to the study of living systems.d.His physician diagnosed his condition as aortic aneurysm congestive heart failure congenital heart disease and recommended restricted salt intake diuretics and an ACE inhibitor antibiotic analgesicovaryIn Kronenberg HM Schlomo M Polansky KS Larsen PR eds. valtrex over the counter MUSCULOSKELETAL SYSTEM FIGURE Knee arthroscopy in progress.Smaller nanoparticles as well as multifaceted shapes such as octahedral and decahedral are more effective. cialis dapoxetine overnight shipping True..The force F D is simply the weight of the dis placed water.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #10  | 18 Ocak 2016 03:01 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
It is almost never performed in the acute setting on a stable patient.The cure for Cushing disease is removal of the pituitary adenoma. levitra canada price .kiwi.Metformin blocks gluconeogenesis.Asthma attacks can last for minutes to days and can become dangerous if the airflow is severely blocked.You dont have to be a sort of master dirty talker.c. priligy en suisse Acute COPD exacerbation can lead to acute respiratory failure requiring hospitalization and possibly mechanical ventilation potentially fatal.The risk begins to decrease after this period. cheap levitra Stem cell research can also provide more ways of testing potential medicinal drugs and toxic chemicals.No QRS complexes can be identified. what is viagra for men For example if you are asked to write a report and you feel incredibly stressed about it you want to start digging in cognitivebehavioral fashion asking yourself what it is about this particular assignment that is stressfulabout the work task but also the context expectations and goals.Pharmacologic therapy is secondline treatment.The patient is receiving thrombolytic therapyAggressive blood pressure con trol is necessary to reduce the likelihood of bleeding.evaluated whether eNOS uncoupling in the aged rat penis is a contributing mechanism.A.Many conditions have features of both. acheter viagra ligne france Cannot distinguish between benign and malignant thyroid nodules thyroid Cancer a.The health care team will ask questions about the persons medical history and symptoms including Time pattern When did the decreased alertness happen How long did it last Has it ever happened before If so how many times Did the person behave the same way during past episodes Medical history Does the person have epilepsy or a seizure disorder Does the person have diabetes Has the person been sleeping well Has there been a recent head injury Other What medications does the person take Does the person use alcohol or drugs on a regular basis What other symptoms are present Tests that may be done include Chest xray Complete blood count or blood differential CT scan or MRI of the head Electrocardiogram ECG Electroencephalogram EEG Electrolyte panel Toxicology panel Urinalysis Treatment depends on the cause of the decreased alertness.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #11  | 19 Ocak 2016 02:52 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Again these have a physiologic impact as well as social consequences. how to buy levitra As mentioned Wagner and Gerstenberg showed that VIP even in a high dose g was unable to induce erection on intracavernosal injection in potent men.Alcoholic liver disease.globulin Plasma protein alpha beta and gamma immune globulins are examples..inherited cancersMake sure your spelling is correct.It will go around twice more to sweep up all the stem cells it can then youll be done till tomorrow morning.Pupils are round and reactive to light bilaterally. cheap tadacip from holland Neurology.C.the Hippocratic Corpus see pp.Similar to treatment for AFib multifocal atrial tachycardia Usually occurs in patients with severe pulmonary disease e.range to for placebo range to for vardenafil versus range to for placebo and range to for tadalafil versus range to for placebo levitra online paypal What is the appropriate management of this patientantibioticThe products are andexanet Portola Pharmaceuticals an imitation factor Xa without biological properties which reverses the anticoagulant action of the factor Xa inhibitors including rivaroxaban and apixaban and a fragment of an antibody Fab under development by Boehringer Ingelheim which is a specific antidote to dabigatran.All or some of the hormones released from the anterior pituitary may be absent. female kamagra Varela noted.Do not stand or sit up quickly especially if you are an older patient.This maximum rotational energy E r see Appendix A is E r Here I is the moment of inertia of the leg.In an incompressible liquid the increase in the pressure at any point is trans mitted undiminished to all other points in the liquid.proAn exam may find Abnormally developed bones leading to deformities of the chest and back scoliosis Abnormal heart muscle function cardiomyopathy Congestive heart failure or irregular heartbeat arrhythmias rare Muscle deformities including Contractures of heels and legs Abnormal fat and connective tissue in calf muscles Muscle loss that begins in the legs and pelvis then moves to the muscles of the shoulders neck arms and respiratory system Tests that may be done include CPK blood test Electromyography EMG nerve testing Muscle biopsy or genetic blood test Treatment There is no known cure for Becker muscular dystrophy. brand viagra online canadian pharmacy Daily sitz baths and perianal massage may help with the discomfort associated with chronic prostatitis..


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #12  | 19 Ocak 2016 09:30 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
S.This is illustrated for the twodimensional case in Fig.Arthritis Rheum. overnight propranolol Because electrons are scattered by air the microscope must be contained in an evacuated chamber.If you set an unrealistic goal youre simply setting yourself up for failure.Treatment with thionamides results in longterm remission in a minority of patients a major serious side effect is agranulocytosis.We used SAS versionThe number after each term indicates where it is dened or used in the book so you can easily check your responses. discount brand viagra by pfizer For information on how this is done see Venipuncture How to Prepare for the Test The health care provider may advise you to avoid drugs that may affect the test.Orally administered trazodone has been associated with priapism in potent men Azadzoi et al.m the energy consumed in the act of walking is about Calhr.th ed..acute allergic reaction in which red round wheals develop on the skin buy isotretinoin acnetrex Quitting smoking is not a straightforward process.TMP was formerly used alone to treat UTIs but now is most commonly used in combination with sulfamethoxazole SMX.CThe column is bone tissue whereas the cord is nervous tissue.Proteins containing antibodies. prix propecia ile de france Symptoms include Bluish skin due to lack of oxygen cyanosis emergency treatment is needed Breathing difficulty including wheezing and shortness of breath Cough Fatigue Fever Muscles around the ribs sink in as the child tries to breathe in called intercostal retractions Nasal flaring in infants Rapid breathing tachypnea Exams and Tests The health care provider will perform a physical exam and listen to the lungs.In Goldman L Ausiello D eds.toco childbirth oxytocin Oxy means rapid. cours du levitra en pharmacie From the th century opium became popular in Europe too.View Large Save Table Download Slide


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #13  | 20 Ocak 2016 07:58 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
All the genes remain intact but only some subgroups of genes in the full set are switched on.Short denitions reinforce your understanding of the terms. viagra greece b.lines should be perpendicular to one another.If his blood sugar is less than he cant go to lunch with his friends.Nadig P.DSerum BUN and Cr c.amphetamine Central nervous system stimulant.She states that she has felt tired for the past couple of weeks but is otherwise vague. buy canadian finasteride 1 mg Lipid panel e.risk factorsSegraves RT.ANTAGONIST DRUG A drug that blocks the action of a natural substance in the body.Substitution of an angiotensin receptor blocker ARB can be considered but it should be recognized that ARB inhibitors have also been associated with angioedema.P viagra 100mg sale As the sample is moved in the scanning pattern the distance between the tip and the sample sur face changes in accord with the molecular configuration of the surface.Macropinocytosis a form of endocytosis in which extracellular fluid and its contents are internalized into cells through large fluidfilled vesicles known as macropinosomes.Greater health benefits are associated with greater levels of activity but it doesnt necessarily have to be intense or prolonged activity.doi.The system itself is that which yields an output in response to the input. definicion de la kamagra Commenting for Medscape Medical News Lars Wallentin MD University Hospital Uppsala Sweden explained that no antidote is available for the new anticoagulants for patients who develop severe lifethreatening bleeding.A comparative crossover study of the efficacy and safety of sildenafil and apomorphine in men with evidence of arteriogenic erectile dysfunction.Science Society Picture Library Science Museum. buy clomid in uk When we talk about diets were usually talking about reduction in calories and weight management.Infectious Diseases INfECTIOUS DISEaSES lPoikilocytosis occurs in certain types of anemia.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #14  | 20 Ocak 2016 19:06 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
surgical puncture of the chest to remove uid from the pleural spaceDyspepsia symptoms must be present for at least weeks to make the diagno sis of nonulcer dyspepsia.What was different that first year Is that my IMMUNE SYSTEM was working properly then and eventually failed in protecting my organism which caused my sufferings runny nose itchy red eyes occasional nasal congestion That is unbelievable because I live a healthy way of life avoiding smoking drinking and other hazardous habits. viagra cialis levitra combo packs The increased height A and enlarged hand B and foot C of the affected twin are apparent.Treatment with cortisone ointments topical nitrogen mustard psoralenultraviolet light A PUVA and systemic retinoids or immunomodulators can be effective in controlling the disease.Frankel Victor H.somato body psychosomatic somatoform disorder The sufx form means resembling.cardiomegaly canada pharmacy cialis 2.5 mg Centrally acting mechanisms for the treatment of male sexual dysfunction.One of the goals of the present Panel was to determine whether there is any objective evidence of efficacy for arterial reconstructive surgery in a subgroup of patients that is likely to respond.D.Lesions in each of the above sites present with different neurologic findings.Silver ions exhibit a high level of human toxicity..studied the effects of hypoxia on the ET sensitivity of CC and found that hypoxia caused an overexpression of ETB receptors that was associated with a decreased contractile activity of ET and an increased ETBmediated relaxation.Severe tearingrippingstabbing pain typically abrupt in onset either in the ante rior or back of the chest often the interscapular region a. order doxycycline Causesmitral valve Valve between the left atrium and the left ventricle bicuspid valve.Appendix C Review of Optics FIGURE C.Filippi et al. levitra in farmacia Clinical approach to dementiaTreatmentA breathing machine is used to deliver high doses of oxygen and continued pressure called PEEP positive endexpiratory pressure to the damaged lungs.Epigenetics Christensen B. prix levitra 10 mg orange This taught him how to cope with organ CELEBRITY SURGEON A mere years old goodlooking and happy in the media spotlight South African Christiaan Barnard became an overnight sensation for his pioneering heart transplant.PACs are found in more than of normal adults who undergo Holter monitor ing and are of no significance in a normal heart but may be a precursor of isch emia in a diseased heart.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #15  | 20 Ocak 2016 19:24 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Perform a thorough examination with attention to the feet. doxycycline malaria bestellen online palpitations Uncomfortable sensations in the chest related to cardiac arrhythmias such as premature ventricular contractions PVCs.We disclaim longevity of this info and blunders it could incorporate.Bones fail to receive adequate amounts of calcium and phosphorus they become soft bend easily and become deformed.Benign tumors of connective tissue origin are named by adding the sufx oma to the type of tissue in which the tumor occurs.In addition to plants there are worms and insects whose lives are soilbound acre of soil may contain kg of earthworms.CONTRACTION OF MUSCLES An examination of skeletal muscles shows that they consist of smaller mus cle fibers which in turn are composed of yet smaller units called myofibrils kamagra next day delivery The differential diagnosis includes DKA alcoholic ketoacidosis lactic acidosis starvation renal failure and overdose of salicy late methanol or ethylene glycol.Pancreatic carcinomaPatients with chronic pancreatitis have an increased risk. accutane pharacy online uid secreted by male reproductive glands and ejaculated with sperm secondition.to onehalf of the wall tends to be smaller and presentation is similar to unstable anginacardiac enzymes differentiate the twoThrombolytic therapy streptokinase urokinase tissue plasminogen activator tPA a. viagra preiswert online kaufen total parenteral nutrition Efrontal coronal plane Vertical plane dividing the body or structure into anterior and posterior portions. cialis india pharmacy Trauma Head trauma burns


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #16  | 25 Ocak 2016 19:54 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
.For additional information readers are referred to the excellent review of the use of PDE inhibitors in diabetic men by Vickers and Satyanarayana.If this is valid also for the cells in vivo it calls for an alternative mechanism for impulse propagation.Glial cells can reproduce themselves as opposed to neurons. buy isotretinoin online PARACELSUS GermanSwiss physician Paracelsus is often called the father of toxicology for his work on the effects of poisons on the human body.ONCOLOGY The branch of medicine concerned with cancers and similar diseases.Endoscopy sigmoidoscopy or colonoscopy with biopsytypical findings are aphthous ulcers cobblestone appearance pseudopolyps patchy skip lesionsUse the smallest dose possible and avoid use for longer than to weeks. canadian pharmacy viagra online Empyema is infrequent in these patients..Each year about women in the United States are diagnosed with ovarian cancer.AUTHORS NOTE Everyones experience with sciatica is unique.These concerns have lead researchers to seek an SSRI that could be used on asneeded basis and would not cause some of the deleterious side effects associated with current SSRIs. cheap viagra online usa Previously German biological researcher and embryologist Theodor Schwann in correspondence with plant expert Matthias Schleiden had formulated the first and second parts of classical cell theory all living things are composed of one or more cells and the cell is the basic unit of life in all living things.The findings were published online December in Neurology.Inc.it is unlikely that a type error has been made i. where can i get prednisone The Liotta hearts chambers were made from Dacron and a siliconebased synthetic rubber called Silastic.Inc.The successful joining of the two marks the beginning of a human life.The heart valves can be damaged by inammation and scarred with vegetations so that they do not open and close normally Figure A.Some laboratories use different measurements or may test different specimens.MicroRNAs in multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis. clomid without prescriptions mexico The metaanalysis included data from patients women white with a mean age of years mean body mass index of kgm and mean weight ofHow do birth control pills work Birth control pills contain a combination of estrogen and progesterone.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #17  | 30 Ocak 2016 02:36 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
In general patients with sepsis fever burns or open wounds have high insen sible losses and higher metabolic demands.Although the exact mechanism underly ing this phenomenon is unknown RNA transcripts encod ing b globin are highly stable so that protein synthesis of globins continues after enucleation of the red blood cell. levitra canada price cystocelepromotes growth and maintenance of male sex characteristicsThree bonds join C and G Phosphate The nucleus is the cell s control center and contains DNA in the form of chromosomes C G T A G C Base Sugar Two bonds join DNA coils around proteins called histones A and T Adeninethymine link AT base pair Histone protein acts as a scaffold for the huge quantity of DNA to coil around Guaninecytosine link GC base pair A double helix of DNA consists of two chains of nucleotides.Another widely used traditional plant is the African stinkwood tree Prunus africanarunner adjusts her position by leaning at an angle toward the center of rotation the resultant force F r passes through her center of gravity and the unbalancing torque is eliminated. generic viagra with overnight delivery Alternatives include streptokinase tenecteplase reteplase lanoteplase and urokinase.treatmentThis limits the amount of kinetic energy that can be utilized to aid the jump.Mild cognitive impairment is the stage between normal forgetfulness due to aging and the development of dementia.Furosemide caused unexplained maternal deaths and abortions in the rabbit at the lowest dose of mgkg times the maximal recommended human dose of mgday.The usual age of onset is to years it is more common in women than in men finasteride generic uk Now that was an experience Physical therapists occupational therapists.The degree of dyspnea is reflective of the severity of disease.Diagnosis and Treatment of Erectile Dysfunction.Routine preoperative evaluation should be performed when planning for TURPTUVP and routine postoperative care for TURPTUVP should be administered in these patients.Beck depression inventory scale The Beck Depression Inventory Scale BDI is a question multiplechoice selfapplied inventory developed by Beck et al.AML A. kamagra 100 mg on line The vector technique has been widely used in other areas of biological sciences since the s to make genetically modified bacteria and crops for example.IMPLANT An item surgically inserted into the body.tongueProlactin has been shown to inhibit the dopaminergic incertohypothalamic pathway to the MPOA Lookingland and Moore levitra 10mg digital subtraction angiography DMost of these symptoms will go away after your treatments have stopped.d.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #18  | 31 Ocak 2016 09:50 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
We therefore highlight evi dence which suggests that specic epigenetic signa tures measurable in central and possibly even in peripheral tissues have signicant value as translatable biomarkers for screening early diagnosis and prognos tication developing molecularly targeted medicines and monitoring disease progression and treatment responses.SKIN cellulitis Diffuse acute infection of the skin marked by local heat redness pain and swelling.Sinus rhythm begins in the SA node and the normal rate is between to beats per minute.Preliminary results of a Phase II study showed that the combination of hydralazine and valproate could provide an effective therapy for patients with myelodysplastic syn dromes order propecia online mastercard Being better than Celsus was of course a manifestoa statement that the Ancients should not be trusted and that the best teachers might not be found at universities but rather in nature herself.had given vent to copious opinions on the heart and the blood and cleverly combined several existing beliefs into a complex theory that would like many of his pronouncements last for centuries.B.In six weeks CHANCES OF SURVIVING SURGERY BEFORE ANTISEPTICS ARRIVED against all odds James was infectionfree and able to walk on two good legs.It presents with chronic cough hemoptysis may be present as well. purchase 5mg cialis Trends in Molecular Medicine December Vol.GnRH antagonistssuppress testosterone by binding to receptors in the pitu itary without causing a transient surge of LH or FSH Degarelix. propecia 0 5 Turner syndrome diagnosis and management.S.CML follows an indolent chronic course for many years before it transforms to Quick Hit Treat CMl with tyrosine kinase inhibitors either ima tinib dasatinib or nilotinib.If one of the objects is soft and yields during the collision the duration of the collision is lengthened and as a result the impulsive force is reduced.Clinical features abdominal pain fever vomiting rebound tenderness.ENDOCRINE SYSTEM PANCREAS Hypersecretion hyperinsulinism Excess secretion of insulin causing hypoglycemia.General characteristics levitra sin agua Objectives.Acne vulgaris is an inflammatory condition of the skin that is most prevalent during adolescence.Koch then set about purifying the microbes and growing them away from host animals in a laboratory culture created using the fluid from the inside of ox eyeballs.However there is no hard scientific evidence to support the use of these. roaccutane buy interstitial JMost leechbooks contained remedies of the time gathered indiscriminately from a vast array of sources.MODERN MEDICINE At last they felt ready for a human trial.Signs and symptoms of ischemia eventually develop in areas supplied by involved vessels.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #19  | 2 Şubat 2016 05:07 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
Acute myelogenous leukemia AML Neoplasm of myelogenous progenitor cells AML occurs mostly in adults accounts for of adult acute leukemias. basf levitra 20mg My rst experience with radiation reminded me of a true classic in that genre.b.The manner of the procedure depended on the symptoms and their severity details about the patient such as age and preexisting conditions the time of day week and year and even the prevailing weather.The force W acting on the bottom of the lever is the reac tion force of the ground on the foot of the person.org.Most likely it is an autoimmune disorder.If your stomach feels upset just before your treatment Try a bland snack such as toast or crackers and apple juice before your treatment. cialis malaga comprar Therefore scanning may indicate a greatly reduced risk of malignancy in a nodule that is warm or hot but it does not yield much additional information in a nodule that is cold Prognosis is worse than for papillary cancerIt spreads early via a hematog enous route brain lung bone liver.Laser treatment to reshape the cornea began in the late s and laser atherectomy which unblocks arteries clogged with fatty plaques was developed around the same time.auraBut note chronic prostatitis is not a sexually transmitted infection. online kamagra mumbai These last shortest rays are used in what is called nuclear imaging which is an inside out style of medical scanning nuclear deriving from nucleus the central part of the smallest particle of ordinary matter the atom.excessive calcium in the bloodEASLEY M.The bodys defenses weaken leaving it vulnerable to opportunistic infections and cancerous changes.Laboratory tests reveal the following WBCBourne The Anxiety and Phobia WorkbookIf the P isotope is introduced into the cell the nucleic acids synthe sized in the cell incorporate this isotope into their structure. buy cialis without prescription Roberts LR.Homophobia can neither be separated from their non acceptance if the person shows this behaviours and subsequent attempts at removal denial or avoidance.Accessory spinal accessory Swallowing Head and shoulder movements Speech Swallowing Sensory nerve fibers Motor nerve fibers Brain Brain FIGURE Cranial nerves I to XII leading from the base of the brain and showing the parts of the body they affect.D Herpetic stomatitis. can you buy furosemide over the counter Health threats such as carcinogens pollutants and occupational hazards became widely recognized making it possible to take preventive measuresalong with risk factors for heart disease stroke and other major killers.NERVOUS SYSTEM N Circle the terms that complete the meanings of the sentences.Here V in is the externally applied voltage.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #20  | 8 Şubat 2016 10:25 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Radiology The Basics and Fundamentals of Imaging.CT scan and MRI are alternatives.Microscope images of sea urchin embryos obtained with a a conventional microscope showing outoffocus blur and b a modern confocal microscope.GENES AND FUTUR E DR EAMS PRESENT A Shock to the System When a person has a heart attack the muscles of the heart often contract randomly a symptom known as ventricular fibrillation. priligy belgique prix fatty tissue that surrounds the axon of a nerve cell B Give the meanings of the following terms.bone marrow biopsy Microscopic examination of a core of bone marrow removed with a needle.Inflammation is not transmural as it is in Crohns disease.prothrombin time D Answers to Practical Applications Five Short Clinical CasesClinical trials of diaphragmatic breathing retraining or pursed lip breathing have not been shown to be effective.It stimulates or inhibits another cell which can be a nerve cell muscle cell or gland cell.Hypercalcemia is relatively common in sarcoidosis. doxycycline monohydrate canada area of dead tissue in the lungSometimes stretching your legs before bed will reduce the cramps..Some surgeons still did not accept the advantages of anesthesia insisting that pain was integral to treatment and recovery.Both the maxilla and the mandible contain the sockets called alveoli in which the teeth are embedded. priligy Signs and symptoms associated with HIV infection are lymphadenopathy neurologic disease oral thrush fungal infection night sweats fatigue and evidence of opportunistic infections.The sacral vertebrae sacrum are ve separate bones that fuse in a young child.The information included under Laboratory Tests and Clinical Procedures and in the Abbreviations section relates to the gastrointestinal system and will be useful for work in clinical or laboratory medical settings.BP should be lowered to mm Hg with mm Hg the minimum goal in people with diabetes or renal insufficiency.For his pioneering work in this area he became known as one of the fathers of modern epidemiology. tarif cialis Oxytocin seems to exert an autoactivation mechanism involving stimulation of oxytocinergic receptors located on the cell bodies of the same oxytocinergic neurons in the PVN Argiolas and MelisPsychiatric symptoms often precede bowel symptoms.It prevents the docking of tran scription factors and thus the reading of the gene.It worked upon amputation the restricted artery no longer spurted high pressure blood from the stump. buy accutane from legal chemist Clinical featuresDo NOT wrap it too tightly.Embrace it get used to it and go along for the ride literally.That is when we take off our protective chemical suits there maybe some more chemical particles left in the air and some of it still airborne after we shake off the chemical residue from our ammunition but the concentration is not lethal anymore That is well known in allergy circles and some sites even offer zip codeby zip code pollen forecast pollen.
 Yorum #21  | 11 Şubat 2016 16:26 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
.Health Solutions Ebix Inc.Short Half life so works fast SSRI medications are basically antidepressants and are usually prescribed to patients suffering from anxiety and depression and mose take around days to become effective in a persons system.If you have already been diagnosed with the condition you should call your health care provider if you have a cough or difficulty breathing. achat viagra en ligne is decreased and this reduces the interpenetration of the irregularities.inflaMMatoRy BoWel Disease iBD Crohns Disease Regional enteritis a.Also your health care provider may advise you to always wear a MedicAlert tag.A yearold male is brought to your office by his daughter who is having increasing problems caring for him at home.Womens health go secure tab brand viagra Can obtain endoscopic biopsy for diagnosis of H.is decreased and this reduces the interpenetration of the irregularities.dantrolene for malignant hyperthermia.A bunion is a swelling of the metatarsophalangeal joint near the base of the big toe and is accompanied by the buildup of soft tissue and underlying bone at the distalmedial aspect of the rst metatarsal. propecia for sale online injection of contrast into vessels and xray imagingIn a study of patients treated with cetirizine at a dosage of mg once daily patients had an inadequate response and were randomized to further treatment with either cetirizine mg once daily or olopatadine mg twice daily.Both mechanisms may be important for the activation of CC smooth muscle.Structural abnormalities of the urinary tract. viagra achat en ligne belgique Donepezil Aricept rivastigmine Exelon galantamine Razadyne formerly called Reminyl Memantine Namenda A persons eyes and ears should be checked regularly.Rocks were usually heated by a fire near the lodge passed inside using deer antlers as carriers and arranged in a pit within.Thoracentesis a. viagra cialis combo If creatinine continues to increase after stopping the offending agent steroids may help.LASIX may inhibit lactation.April to encourage investment in malaria containment and even eradication of the disease.Someone can change your emotional state but it comes from an extrinsic place.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #22  | 6 Haziran 2016 01:57 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
With Strikingly you can whip up onepage websites that can provide information about a venture in progress get people to sign up or simply say a little about yourself. bad credit payday loans Dollar Bank Federal Savings Bank. When it comes to financial crisis and loan then Steve Brown loan financial httppaydayloansyouknow.Finally a Claim includes any assertion by you or us that this Arbitration Agreement is unenforceable because you or we did not receive notice of or understand its provisions you or we need to discover the filing fees or administrative costs associated with commencing an arbitration proceeding or you or we believe the arbitration firm or the arbitrator will be unfair or biased.Research the qualities of each lender customer service price etc. no credit check loans Delivered weekly.in setting the sitewide filter to to show the unique domains and Signup to receive snack sized bits of knowledge about Link Research Strategies SEO Tactics features of LinkResearchTools platform and technologies. On their website you can also look up any patents that are similar to yours and find out how the descriptive wording for the devices are done. The Government is also supporting farmers and other land managers to tackle practical environmental projects.A discount could possibly be dropped by you or paid excessive fees. instant cash loans billion flowed out of equity funds. Dinh Thi Le director of a transport cooperative with members in the citys District said the number of businesses registering for Uber has consecutively increased in recent months rising percent month on month in October.Its unusual to have two named updates so close together.au For a confidential discussion contact your local store.Comparison Rate. fast cash loans Fortunately for you we can help the cash you need for whatever financial emergency you may be facing.The Cardmember will either receive a separate credit limit called Instalment Limit to enjoy only the DFC andor the Cardmember may at Citibanks discretion use the existing Card credit limit to enjoy the DFC.com Payday loans are small extensions of credit that borrowers agree to repay in a short time such as when they next receive a paycheck.You can also use PayPal or pay us online using your business Internet Banking facility. quick cash Word to Doug my Mom is a real estate agent that deals with these type of foreclosures all the time.
 Yorum #23  | 17 Eylül 2017 16:43 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #24  | 17 Eylül 2017 16:48 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #25  | 17 Eylül 2017 16:49 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #26  | 17 Eylül 2017 16:52 | Alıntı     

Brettdiutt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #27  | 17 Eylül 2017 16:52 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #28  | 17 Eylül 2017 16:53 | Alıntı     

BennyNuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #29  | 17 Eylül 2017 16:57 | Alıntı     

Billyininy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #30  | 17 Eylül 2017 16:59 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: