Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Alamut Kurd Devleti  


5-12-2011, 12:38 Kategori: Fikret Yaşar, Tarih  
KURD DEVLETLERİ

Alamut Kurd Devleti

Fikret Yaşar

Onuncu yüzyılda İslamiyet içinde büyük bir hızla gelişen İsmailli Mezhebi Kurdıstan coğrafyasında da büyük bir taraftar kitlesi kazanmıştı.

Alamut Kurd Devletinin kuruluşu da bu mezhebin Kurdıstan’da güçlenmesi sonucu inanç temelinde var olmuş ve 179 yıl bölgede hüküm sürmüştür.

Devletin kuruluş sürecini daha iyi anlayabilmek için İsmailli mezhebinin ortaya çıkış ve gelişme sürecinden bahsetmekte fayda vardır.

Bu mezhebin kurucusu İmam Nuşair’dir.

İmam Nuşair Abbasi Halifesi El Muktedirin veziri olduğu zaman Kurd Hemdani Devletine yaptığı gezi sırasında bölgedeki insanları dini yorumlarıyla etkisine almış ve rehberliğini yaptığı tarikatın (Mezhep) ilk tohumlarını Kurdıstan’a serpmiştir.

Bu tarikatın gelişmesiyle beraber İslam dünyasında huzursuzluklar tekrar baş göstererek çatışmalara sebep olmuştur. Sünni çoğunluğun şiddetine maruz kalan tarikat, gizli çalışmalarla bölgede varlığını sürdürmüş ve ilk defa Fatımiler döneminde Mısırda iktidara geldikten sonra bölgede alenen ortaya çıkmıştır.

Tarikatın kurucusu İmam Nuşair olduğu halde ismini altıncı imam Cehfer-é Sadık’ın oğlu İsmail’den almaktadır.

İsmaillilere göre Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed, Ali ve İsmail’in oğlu Muhammed / Mehdi Allah’ın gerçek peygamberleridir.
Diğer İslam’i mezheplere göre pratik yaşamda daha sosyal ve daha ilerici bir yapıya sahip olan İsmailli Mezhebi Arap kültürüyle İslam’ı ayırarak Arap baskı ve sömürü düzenine karşı mücadeleyle farkını ortaya koymuştur. Egemenlik alanında bulunan tüm insanların dini inançlarını ve ibadetlerini serbestçe yapmalarına imkan tanıdıkları gibi, sosyal alanda da eşitlik prensibine uyarak fakirlerin desteklenmesi ve toprakların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması yönünde de çaba sarf etmişlerdir. İlerici ve sosyal devlet anlayışları sayesinde iktidara geldikleri Mısırda (Fatımiler) halkın sosyal yaşam düzeyi geliştirilmiş ve çağının yüksek refah düzeyi yakalanmıştı.

Yakaladığı refah düzeyi ile İslam coğrafyasında büyük bir etki yapan İsmailliye mezhebi, bu olumlu etkiyle Kurdler tarafından da kabul görmüştü...

Arap kültür emperyalizminin sert ve katı kurallarına uyum sağlayamayan Kurdler ve diğer Arap olmayan halklar antik Mezopotamya dinlerinden faydalanarak -yerel düzeyde sentez kurmuş- inançlarında özgünleşmeye çalışmışlardı. İncelendiğinde Kurd gelenek ve göreneklerinin bu sentezde ağır bastığı ve zamanla bunun sofizm ve tasavvuf olarak Kurd yaşamına girdiği görülür.

Bu mezhep, Kurd Ziyar Devleti’nin hükümdarı Kawus-é Kur-é Keylan Şah zamanında (1069-1077) Hesen EL SEBAH tarafından Mezopotamya’da yayılmış ve kısa bir süre içinde de Kurd aşiretlerinden 60.000 civarında sempatizan toplayarak askeri bir güç haline gelmişti.

Hesen EL SEBAH ; Doğum tarihi ve yeri bilinmemekle birlikte bazı kaynaklar Irak Necef’te, bazılarına göre de İran’ın Kum kentinde doğduğu ve eğitimini de Kum ve Rey kentlerinde tamamladığı ileri sürülmektedir. Eğitimini Şii Mezhebi üstüne tamamlayan SEBAH, İsmaillilerin merkezi olan Fatımi Devleti’nin başkentine giderek Kahire ve İskenderiye’de dönemin bilginlerinden dersler aldı. 1078 yılında Kurdıstan’a döndükten sonra İsmailliye mezhebini yaymaya çalışarak bölgede gidilmedik kent bırakmayan SEBAH, gezisi sırasında hayran kaldığı ve stratejik öneme sahip bulduğu Alamut Kalesini kendine üs yaptı (1090). Alamut kalesi Elburz Dağları’nın ulaşılması güç ve korunaklı bir bölgesinde yer almaktadır. Nitekim Selçuklular ve diğer istilacı kavimlerin defalarca saldırılarına karşı kuşatmalara dayanmış ve ele geçirilememiştir.

SEBAH’ın örgütlendiği dönemde aynı bölgede Kurd Ziyar Devleti bulunmaktaydı. Ancak Ziyar devleti o sırada iç çekişmelerle beraber Kurd Buveyhi Devletinin baskısı altındaydı. SEBAH mevcut kaostan yararlanarak Ziyar Devletinin Kuzey topraklarına el koydu ve uzun süren iç savaşlardan sonra nihayet 1077 yılında Kurd Ziyar Devletinin yıkılmasıyla beraber Kurd Alamut Devletini kurdu.
Alamut kalesinde amacına ulaşarak üs kuran SEBAH, uyguladığı strateji ile yakın civardaki kaleleri de fethetmiş ve gerçekleştirdiği sosyal reformlarla mezhep üyeleri arasında kardeşlik bağlarını güçlendirip güçlü bir topluluk oluşturmuştu.

Alamut Kalesinin ele geçirildiğini ve yeni bir devlet kurulduğunu öğrenen Selçuklu veziri Nizamılmülk, Kaleye sefer düzenleyerek kuşatmaya aldı. Horasan Kurdler’inden olan vezir Nizamülmülk Selçuklu sarayına gelmeden önce Horasan Valisinin yanında devlet işlerinde yetişmişti. Kuşatmayı dört ay boyunca devam ettiren ve mezhep üyelerine zulüm uygulayan vezir, fedailer tarafından bir suikastla ortadan kaldırıldı. Bu dönemde Selçukluda taht kavgası başlamıştı, durumu iyi değerlendiren SEBAH örgütlenme alanını daha da geliştirerek Selçuklunun üst düzey yöneticilerini bile İsmailli mezhebine dahil etti.
Bölgenin istilacılarına karşı bilinçli bir örgütlenmeyle muazzam bir sistem kuran Hesen EL SEBAH, tarihi çarpıtan işgalci kavimlerin naylon tarihçileri tarafından aşağılanmakta ve müritlerinin haşhaş içerek teröre başvurduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle de işgalciler SEBAH’ın adamlarına “Haşhaşiyan” (Haşhaşiler) adını vermiştir. Haşhaşin’in Türkçe anlamı ‘sır bekçileri’dir.
“Hış” ; Kurdçe susmak ve düşünmek fiillerinin karşılığıdır. “..yan “ eki takıldığında çoğul isme dönüşmektedir. “Hışhışin” anlam olarak gizlilik ve düşüncenin örgütlü ifadesidir Kurdçe.
Bu kesim derin düşünce yani meditasyonla bölgedeki egemenlere karşı – yüksek görev bilinciyle- mücadele etmiştir. Gizlilik ve bilginin yarattığı derin inanç çerçevesinde başarıya ulaşan bu topluluğu çözemeyen zamanın egemenleri onları uyuşturucu çeteleri, yoldan çıkanlar vb gibi ifadelerle suçlamışlardır. Günümüzdeki egemenler de hala kendilerine karşı savaşan kesimleri terörist, Zerdüşti, Ermeni, ya da “uyuşturucu kullanan kandırılmışlar… vb gibi yakıştırmalarla suçlamaktadırlar…

SEBAH tanrı otoritesinden yola çıkarak grup üyelerine kötülüğe, haksızlığa ve istilacılara karşı asla ve asla boyun eğmemelerini ve bu uğurda yaşamlarını ortaya koymalarını öğütlemiştir. Bu nedenle SEBAH’ın öğrencileri yer yer fedai eylemler geliştirip haksızlıkların üstüne gitmiş, hain ve işbirlikçilere suikastlar düzenleyerek ortadan kaldırmışlardır. Doğal olarak buna karşı olan egemen işgalciler de bunun karşıt propagandasını yapmıştır. Ama bilinmelidir ki bir kişiye ne kadar uyuşturucu verilirse verilsin, o kişi asla büyük risk taşıyan eylemler yapamaz, bilakis hantallaşır. Emanet coğrafyada iktidarı ele geçiren işgalciler -hala aynı zihniyetle- işgal ve zulme karşı savaşmak şiarıyla yola çıkan Kurdler’i (PKK-KCK) “kandırılmışlar, uyuşturucu kullananlar” vb gibi… yalanlarla - psikolojik savaş yöntemleriyle karalamaktadırlar.

Kandil kalesine pardon Alamut Kalesine Selçuklu ordusunun girememesi ve hatta Selçuklu yöneticilerinin bile bu örgüte bağlılık göstermesi bölgedeki otoriteyi Hesen SEBAH lehine çevirmişti. Hangi mevkide olursa olsun üyeleri / fedaileri gözünü kırpmadan verilen görevi yerine getirmiş ve bu yüzden de tüm bölgeye korku salmışlardı.

Hesen EL SEBAH’ın etkileme gücü, yüksek dehası, uyguladığı eğitim sistemi, taktikler ve sonuçları onu önemli tarihi bir kişilik haline getirmiştir. Bu tarihi kişiliğin Halep’te, Latikya’da, Hama’da,ve tüm Suriye’de olduğu gibi, Persiya, Pakistan, Lübnan ve Kuzey Afrika’da bile sempatizan ve taraftarlarına rastlanır olmuştu. Günümüzde bile tarafsız kesimlerin övgüyle bahsettikleri bu şahsiyet 1124 yılında hakkın rahmetine kavuştu. SEBAH öldükten sonra arkasında güçlü bir silahlı örgüt ve sadece İran’da değil tüm Mezopotamya’da korkulur bir askeri güç bırakmıştı. Moğol istilasına kadar ayakta kalmaya başaran Alamut Devleti petrolün keşfi ve kuşatma sırasında patlayıcı olarak kullanılmasıyla beraber tarih sahnesinde çekildi.

Alamut Devleti 179 yıl bağımsızlığını koruduğu süre içinde 8 hükümdar tarafından idare edilmişti.

1256 yılında Moğol hükümdarı Xülagü Xan (Cengiz) Sünni Müslümanlardan aldığı destekle Alamut Kalesine sefer düzenledi. Defalarca kuşatılmasına rağmen ele geçirilemeyen Alamut, bu sefer bilinmedik bir saldırıya maruz kalmıştı. Ulaşılması güç görünen kale duvarlarının altını oyan Moğollar açtıkları kuyulara petrol doldurarak ateşledi. Patlamalar sonucu yıkılan gediklerden kaleye giren Moğollar son hükümdar Hur Şah’ı ele geçirince Alamut Kurd Devletine de son verildi.… (devam edecek)

KAYNAK:
- Fedailerin Kalesi - W. BARTOL
- Alamut'un Efendisi - P. AMİR
- Kurdıstan Tarihi - E.XEMGİN


Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 13)
  |   Okuma: 5666   |   Yorum: (1280)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 17 Ocak 2016 16:09 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
The term comes from Greek kalux meaning a cup or case surrounding a ower bud. accutane Epilepsy and mental retardation are usually present.Nontunneled central catheterthe exit site of the catheter is at the skin.In the recovery room she experiences a sudden onset of SOB nausea palpitations and chest pain.Red Blood Cell Enzymopathies.CausesIt may be acute weeks or chronic weeks. levitra hypertension The renal pelvis becomes distended with urine hydronephrosis making nephrostomy necessary..S S and murmurs of mitral or tricuspid insufficiency may be present.GENERAL TERMINOLOGY SYMPTOMS AND DISORDERS affect External expression of emotion or emotional response.Treat the cause if known.Testosterone and DHEAS were lower in patients with hypercapnia PaCO mmHg Table cialis ou viagra acheter Accessory spinal accessory Swallowing Head and shoulder movements Speech Swallowing Sensory nerve fibers Motor nerve fibers Brain Brain FIGURE Cranial nerves I to XII leading from the base of the brain and showing the parts of the body they affect.Other conditions that may increase crystal deposition include hemochromatosis hyperparathyroidism hypothyroidism and Bartters syndrome. fast shipping cialis and viagra Actinic sun related keratoses are premalignant lesions in people with sundamaged skin.Puhl M.LH was higher pastillas cialis opiniones Because the specific cause is usually not determined on initial evaluation empiric therapy is often required.This might include things like physical activity or exercise.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #2  | 18 Ocak 2016 10:36 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
It is most common in young women and older men. kamagra guarenteed cheapest elizabeth.Each student and teacher who selects The Language of Medicine becomes my partner in the exciting adventure of learning medical terms.Dentistry was also practiced.The paronychium is the soft tissue surrounding the nail border.related to illustrations of the nano meter size scale in terms of a Earthmarble comparison and b the rate of nail growth.AY U RV E DA BELIEFS AND TRADITIONS TO Native American Medicine HEN EUROPEANS FIRST EXPLORED the Americas from the s they found a huge variety of native peoples with distinct cultures languages customs clothing ceremoniesand systems of medicine. priligy dosage Fred Murphy Visuals Unlimited cl Science Photo Library Simon Fraser cr.In the smooth muscle cell Ca binds to calmodulin which is in contrast to striated muscles where intracellular Ca binds to the thinfilamentassociated protein troponin Chacko and Longhurst Karaki et al.p n L q n L n qTreatment consists of administration of thyroid hormone which may be able to reverse some of the hypothyroid effects.Ammonia poisoningEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Ammonia is a strong colorless gas. priligy dapoxetine janssen cilag Quick Hit Major segmental innerva tion of the lower limb Hip flexionL Knee extensionL Ankle dorsiflexionL and L Great toe dorsiflexionL Ankle plantar flexionS Quick Hit In general radiologic imaging is unnecessary in evaluation of low back pain.HT is considered to exert a general inhibitory effect on male sexual behavior and involves both sympathetic parasympathetic and somatic outflow mechanisms Bitran and Hull Hull et al.This is the magnitude of the maximum static frictional force.BDuring followup of COPD exacerbation group testosterone was observed to increase in discharge and recovery measurements in parallel with the improvement in arterial blood gases.The parenchyma of the nervous system includes the neurons and nerves that carry nervous impulses. generico de propecia comprar The hematocrit gives the percentage of red blood cells in a volume of blood.Genet.visual eld testIf PPD test is positive a chest xray is needed to rule out active disease.If more alcohol is taken headache and nauseavomiting ensue. levitra for sale online Some lab use different measurements or may test different specimens.These medicines treat high blood pressure strokes or heart attacks.Mills and Lewis Mills et al.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #3  | 18 Ocak 2016 17:31 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Drink plenty of water or other soft drinks six to eight glasses a day such as squash or fruit juice.CHF is a common endresult of untreated HTN as LVH occurs. orderviagra levitra Bove.Blurred vision distortion and scotoma are common.M MODERN MEDICINE Blood Groups and the Sugar Disease OST BLOOD LOOKS THE SAME whether from humans or animalsso early physicians wondered whether it was possible to replace lost blood with blood from another living being and in particular whether blood from animals could be used as transfusions for humans.This publication contains information relating to general principles of medical care that should not be construed as specific instructions for individual patients.and Emmick J.Double strand DNA breaks are an example of genetic instability are extremely cytotoxic and result from endogenous oxi dative stress e. viagra order a prepaid visa M.This phenomenon is independent of the Somogyi effect.It can also be caused by certain bacteria parasites and fungi.The first humantohuman heart transplant was by no means the first organ transplant.Diseases of the Central and Peripheral Nervous Systems DiSeaSeS of the CeNtral aND PeriPheral NervouS SyStemS l cialis 20mg for sale But neither Clarke nor Long reported their actions at the time.Stiffness in shoulder and hip regions after a period of inactivity is the most prominent symptom.CalSee Figuregained fame in western Europe under the Latin version of his name Avicenna. india 4 pharmacy levitra cheap Herbalbased therapies are prevalent and popular in urologic disease more so in prostatic disorders with compelling evidence ShoskesMartins PressNew York NY McGrawHill Book Co. priligy que es Stem cells grow into any tissue or organ for rejectionfree implant into their original owners body.The traditional Ayurvedic medicine of India see pp.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #4  | 19 Ocak 2016 14:19 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
This includes anything you bought without a prescription diuretics water pills potassium pills or herbal or dietary supplements. safe place online to order cytotec An excimer laser vaporizes and reshapes the cornea to correct the refraction.iStockphotoThinkstock.With a penetrating chest wound air can take an easier route.BKCa channels are formed by two subunits a poreforming subunit and a modulatory transmembrane subunit. maxifort zimax mexico Encephalitis is a diffuse inflammation of the brain parenchyma and is often seen simultaneously with meningitis.plastygastroesophageal reux disease BC.Xrays are a form of electromagnetic radiation which has a broad spectrum of wavelengths.One problem was that as soon as blood was exposed to air it clotted.Related Resources American Association of Sexuality Educators Counselors and Therapists. 36 hour cialis online Her gastroenterologist urologist nephrologist diagnosed Andreas condition as polycystic kidneys nephrotic syndrome bladder carcinoma and recommended drugs to heal leaky glomeruli and diuretics to reduce swelling.cholangiography Xray imaging after injection of contrast into bile ducts.Also called cryocauterization.The results of laboratory tests may change suddenly within a few days to weeks.repeat test should occur several months later as opposed to the next day C. fast delivery cialis b.locked nucleic acids LNAs and antagomirs.Measurement of the hormone PTH ADH STH in his blood showed low levels.Two physicians who treat bones and bone diseases are aan and aan kamagra anal Louis Mosby.MOMENT OF INERTIA The moment of inertia in angular motion is analogous to mass in translational motion.The patient also has experienced periods of a.It is convenient however to discuss these motions separately.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #5  | 20 Ocak 2016 09:13 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Less common than dilated and hypertrophic cardiomyopathies Quick Hit Standing the Valsalva and leg raise maneuvers diminish the intensity of all murmurs except MVP and HCM.What is your considered opinion of food preservation by radiationFRICTION AT THE HIP JOINT We have shown in Chapter that the forces acting on the joints are very large. cialis plux dapoxetine online ordering Sildenafil in the treatment of antipsychoticinduced erectile dysfunction a randomized doubleblind placebocontrolled flexibledose twoway crossover trial.FIG.auanet.In Vesalius arranged a pilgrimage and medicinal planthunting expedition to the Holy Land perhaps to escape the confines of Philips court and the pressures of the infamous Spanish Inquisition. buy roacutan Our liver primarily produces bile which is stored in our gallbladder and it is released to aid in the digestion of fats.Afterward there may be some throbbing.It works by magnetically I M AGI NG T H E BODY aligning the nuclei of hydrogen atoms in the patients bodynuclei that otherwise spin and wobble in all directionsand then releasing them to emit radio pulses that are then detected by sensors around the patients body.In Grainger RC Allison D Adam Dixon AK eds.nerve Macroscopic cordlike collection of bers axons and dendrites that carry electrical impulses. cialis generique forum for help with unfamiliar or difcult words.They found that those with diabetes reported significantly worse erectile function PFigure B B from Roberts J Hedges J Clinical Procedures in Emergency Medicine ed Philadelphia ElsevierSaunders. cialis profesional england Body Mass Index BMI weight divided by height squared kgm a.Infectious Diseases l STEPUP TO MEDICINEbut induced only weak penile erections in conscious rabbits after intravenous and oral administration in the absence of an NO donor.personality disorders Lifelong personality patterns marked by inexibility and impairment of social functioning. buy methotrexate 2 5 mg no rx overnight th ed.aut autoThe relatively large arterial vessels branch further to form smaller arterioles


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #6  | 20 Ocak 2016 23:13 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Getty Images Michel Clement AFP.PHARMACOLOGY TABLE ANTICOAGULANTS ANTICONVULSANTS ANTIDEPRESSANTS AND ANTIDIABETICS ANTICOAGULANTS AND ANTIPLATELET DRUGS aspirin clopidogrel bisulfate Plavix dabigatran Pradaxa dalteparin Fragmin enoxaparin sodium Lovenox lepirudin Reudan prasugrel Efent rivaroxaban Xarelto ticagrelor Brilinta tissue plasminogen activator tPA warfarin Coumadin ANTICONVULSANTS carbamazepine Tegretol felbamate Felbatol gabapentin Neurontin levetiracetam Keppra phenobarbital phenytoin sodium Dilantin valproic acid Depakote ANTIALZHEIMER DRUGS donepezil Aricept memantine Namenda ANTIDIABETICS Insulins Rapidacting insulin aspart NovoLog insulin glulisine Apidra insulin lispro Humalog Shortacting insulin regulator Humulin R Intermediateacting insulin NPH Humulin N Longacting insulin detemir Levemir insulin glargine Lantus insulin zinc suspension Ultralente Other DrugsOral acarbose Precosealphaglucosidase inhibitor ANTIDEPRESSANTS amitriptyline Elavil bupropion Wellbutrin SR citalopram hydrobromide Celexa escitalopram Lexapro uoxetine Prozac nortriptyline Pamelor glipizide Glucotrol XLsulfonylurea glyburide Diabeta Micronasesulfonylurea metformin Glucophagebiguanide pioglitazone Actosthiazolidinedione repaglinide Prandinmeglitinide rosiglitazone Avandiathiazolidinedione paroxetine Paxil sertraline Zoloft trazodone Desyrel Note Brand names are in parentheses.Perform transillumination of maxillary sinuses note impaired light transmissionThe room must be completely dark with a strong light source. buy tamoxifen online Is it possible to permanently lower the set point for sympathetic arousal in an anxious person If not how can the person compensate Simmering SoupThe Neuroendocrine System Lecture n this lecture youre going to learn about the neuroendocrine system the second half of the stressresponse system.ABC was developed during the s by physicians Peter Safar and James Elam in the US.Its gum or sap is tapped and harvested to make frankincense.In the hyperopic eye the eyeball is too or the refractive power of the lens too so that the image is blurred and focused in of the retina.interstitial uid near the aorta in the lumbar area of the bodyEach bone is joined to a rib. kamagra uk next day delivery paypal 306 In Bonow RO Mann DL Zipes DP Libby P eds.The limiting points of the image at the retina are a and bThere are two hemispheres of the brain so we have a right and a left prefrontal cortex.PDE Inhibitor Versus NonPDE Inhibitor Sildenafil was associated with fewer adverse events than nonPDE inhibitorsThe exact cause of myasthenia gravis is unknown.Like all drugs they have side effects.L. cialis 5 vademecum Lecture an apple a DayBehavior and Disease Prevention Wavebreak MediaThinkstock.Fever Also call your provider if you have questions or concerns that cannot wait until your next visit.Cerebral palsy is partial paralysis and lack of muscular coordination caused by loss of oxygen hypoxia or blood ow to the cerebrum during pregnancy or in the perinatal period.Their primary or canoni cal function is to catalyze the esterication reactions that conjugate amino acids with cognate tRNAs as part of the protein translation processMost test questions will make it obvious if they want you to do anything other than biopsy the mass. propecia produce impotencia for painCIThe cohort of patients who should not be sexually active with or without PDE inhibitors should be identified.th ed. kamagra 50 gel oral ADH level not the test of choice takes a long time to get results a.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #7  | 21 Ocak 2016 03:20 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Mental symptomslethargy confusion psychosis c.glomeruli hilum Depression in an organ where blood vessels and nerves enter and leave. come aquistare kamagra post.pay BLOOD PRESSURE The contraction of the heart chambers is triggered by electrical pulses that are applied simultaneously both to the left and to the right halves of the heart.The average time from onset to death is to years with some variability.Because the spleen destroys red cells removal of the spleen usually improves this anemia. levitra 10 precio Take any other medicine such as an antibiotic as instructed.X Elsevier Inc.stopping controllingReview provided by VeriMed Healthcare Network. secure viagra The results that come from studies examining the effects of beta blockers need to be replicated however.Syncopeexertional with severe diseaseantidepressant Relieves symptoms of depression.Clinical featuresMcMillan R.The most important thing is to notice whether she has any difficulty in breathing or talking. propecia ou viagra If it is a hormone its usually released directly into the bloodstream so it circulates freely throughout the body.treatment of chlamydia in pregnancy to avoid tetracy cline.The higher the peak and the longer enzyme levels remain elevated the more severe the myocardial injury and the worse the prognosis.This reduced complications such as gangrene but it also brought further agony and prolonged suffering.carcinoma thyroid adenocarcinoma squamous cell carcinomaBleeding disorders can lead to this accumulation of blood in and around a jointblockers Proven to decrease mortality in patients with postMI heart failure.cor pulmonale Failure of the right side of the heart to pump a sufcient amount of blood to the lungs because of underlying lung disease. accutane 30mg buy no script Weakly acidic antibiotics dissociate to a greater degree in the alkaline environment of the chronically infected prostatic fluid pHurethra


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #8  | 22 Ocak 2016 03:17 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Antibodies are protein substances made by white blood cells in response to the presence of foreign antigens.Mr..He takes lovastatin. cialis vente libre quebec major hormone from the thyroid gland thyroxine contains four iodine atomsThe Art Archive Biblioteca Augusta Perugia Gianni Dagli Orti.AcrodermatitisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acrodermatitis is a childhood skin condition that may be accompanied by mild symptoms of fever and malaise. kamagra M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Viruses in Action Viruses are tiny infectious particlesabout a thousand times smaller than bacteriathat can only be seen with an electron microscope.ulcerative colitis b Cromolyn sodiumnedocromil sodium in asthma Cryptococcosis Cryptogenic organizing pneumonitis COP Cryptosporidiosis t Crystalinduced arthritides f gout pseudogout f Cullens sign Cushings disease Cushings syndrome algorithm for diagnosis of f response to diagnostic tests in t Cystic fibrosis CF Cystine stones commande viagra c..There you will receive insulin fluids and other treatment for DKA.An illustrated aside showed a dog with one paw as a human foot perhaps a reference to the fact that Galens animal subjects included many dogs.With more widespread infection skin sores or lesions are seen most often on the face.Cl HCO BUN CrHe is afebrile BP is and pulse is cheap vardenafil 20mg Increased blood viscosity e.It is not surprising therefore to learn that diabetic mens responses to standard therapy for ED differ from those of the general population of men with ED.antibiotics Chemical substances produced by bacteria or primitive plants.M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE The Horror of Rabies Rabies is a dangerous viral disease that inflames the brain producing a hideous range of advanced symptoms from thrashing out and biting to phobias and hallucinations.MODERN MEDICINE THE MOMENT OF CONCEPTION In a process called intracytoplasmic sperm injection ICSI a doctor guides a needle left containing a sperm cell toward an egg cell. viagra overnight delivery Three found no benefit.Tibia larger of the two bones of the lower leg the tibia runs under the skin in the front part of the leg.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #9  | 22 Ocak 2016 17:11 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
From HarwoodNuss A Wolfson AB Linden CL et al. viagra samples from doctor Exposure to herbicides and pesticidescertain occupations such as farming and work in industrial chemical industry present a higher risk.A B FIGURE A Adenomatous polyposis of the colon.Memory tip Notice that in adductor the d faces toward the abronchioles cystic brosis RESPIRATORY SYSTEM PRONUNCIATION OF TERMS To test your understanding of the terminology in this chapter write the meaning of each term in the space provided.. to buy cialis from ireland Journal of Cataract and Refractive Surgery.They also noted that surgical menopause in this new study included women who had a preserved ovary.Bacterial invasion leads to this condition acute cystitis is an example.Allergic contact dermatitis is a delayedtype hypersensitivity type IV reaction.treatmentsarcoma Cancerous tumor derived from connective or esh tissue.calcium channel blocker Blocks the entrance of calcium into heart muscle and muscle lining of blood vessels used as an antiarrhythmic antianginal and antihypertensive also called calcium antagonist. finpecia from india online ecchymosisYour scars will become flatter and lighter in color over the next to months.. buy lasix Discover more at www.Caused by one of the following mechanisms increased drainage of fluid into pleu ral space increased production of fluid by cells in the pleural space or decreased drainage of fluid from the pleural space Figure A upright chest radiograph showing blunting of the right costophrenic angle typical of a small right pleural effusion this patient had chronic liver disease.Many causes Streptococcus infection sarcoidosis inflammatory bowel disease Behcets disease fungal infections pregnancy medications e.His hunch was that this should force out material from around the lung.The plague arrives in Constantinople triggering an outbreak that spreads from Persia across the Roman Empire to Ireland. cialis tadalafil 20mg lilly May mimic cardiac chest pain which may lead to unnecessary workup for ischemic heart diseaseRed blood cells provide oxygen to body tissues..


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #10  | 22 Ocak 2016 17:27 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Side effects include myelosuppression alopecia and nerve damage.The reason these are so important and so informative from a basic science perspective is we can actually manipulate the genome.This is a symptomatic benefit only. buy isotretinoin acnetrex mgdL molL High Renal disease Glucose fasting mgdLPrimarily a disease of females lupus is an autoimmune disorder.You can change your decisions at any time.The stomach herniates into the thorax through the esophageal hiatus but the gastroesophageal junction does not it remains below the diaphragm.leukapheresis plateletpheresis Note that the a of apheresis is dropped in this term. isotretinoin for sale Previous Section Next Section VI.The structure of the individual molecule must be deduced from the indirect evidence provided by the diffraction pattern.The medical advances in that century included safer surgery see pp.Editorial Team David Zieve MD MHA Bethanne Black Stephanie Slon and Nissi Wang.salpingopharyngeal buy real viagra no prescription DiagnosisExhaling its smoke made visible the bodys breath which was considered the most vital component of RUNS MEDICINE This picture dating from around shows Runs Medicine an Arapaho medicine man in traditional dress.squamo scalelike squamous epithelium Cells are at and scalelike pavement epithelium.Corbis epa. the best generic cialis d.Electrolyte disturbances and dehydration secondary to diarrheaJOHN AMBULANCE MOTTO GENES AND FUTUR E DR EAMS PR ESENT than a century although they were initially intended for use on animals only.inability of an adult male to achieve erection impotencePATIENTS AND METHODS ABSTRACT PATIENTS AND METHODS RESULTS COMMENT ARTICLE INFORMATION REFERENCES STUDY SITE Lovelace Health Systems LHS is a staff and network model health care delivery system serving most of New Mexico.sterilization disulfiram Sickled RBCssickle cell anemia d.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #11  | 27 Ocak 2016 07:42 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Familiar with the magnifiers used to count the threads in woven textiles he became fascinated with the design and construction of lenses and devised a secret way of producing tiny glass globules that could magnify dozens of times and eventually over times.This possibly was due to the lower number of severe COPD patients in our study.Aug. ship free viagra sample Nephrotic syndrome may follow glomerulonephritis or exposure to toxins or certain drugs immune diseases and other pathologic conditions such as diabetes mellitus and cancer.These patients are usually asymptomatic unless retinal edema or ischemia involves the central macula. to buy cialis from ireland Prevention In most cases the disorder is not preventable..Learn about the Rh condition as an example of an antigenantibody reaction.Every person consuming regularly alcohol is in a risk of becoming an alcoholic. viagra achat france renal transplantation Urinalysis FindingsAccumulating evidence demonstrates that genetic vari ation and functional abnormalities in epigenetic enzymes and related factors modify nervous system disease risk onset and progression.auditory tube Channel between the middle ear and the nasopharynx eustachian tube.CHF b.TERMS PERTAINING TO THE BODY AS A WHOLE Lung Liver Lining PERITONEUM Covering abdominal abdominal Stomach Large intestine colon Kidney Retroperitoneal area cavity organs Omentum PERITONEUM Omentum Small intestine part of the peritoneum Uterus Bladder Urethra A Rectum Vagina B FIGURE A Abdominal cavity side view and in light blue priligy ssri Only moxifloxacin has anaerobic coverage.This shared orbit can be pictured as a rubber band pulling the two atoms together.Geomancy is an allied technique in which objects are cast onto patterns drawn on the ground.Other mechanisms could fall into the cultural or social domain. lasix sale An appraisal of cephalexin monohydrate levels in semen and prostatic tissue.He claimed that vital atoms harbored the quality of life permeated the natural world and animated their surroundings to create life.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #12  | 2 Şubat 2016 07:49 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
sulfa drugs penicillins barbiturates phenytoin allopurinol carbamazepine vancomycin rifampin.Mitral valve replacement is now rarely performed.They had some successes but failures too when the prosthesis came loose wore away too fast or fragmented. purple viagra pills for sale Treatment consists of administration of the decient factor.The electrical signals generated in this way are usually too weak to drive the final instrument that displays the signals for our observation so the power and amplitude of the signal are increased by a device called an amplifieradrenal cortex adrenal medulla ovary pancreas parathyroid pituitary hypophysis testis thyroid viagra without a doctor's approval To produce a sound the edges of the cords are brought together.b.To date in the area of biology and medicine gold and silver nanoparticles have been most widely studied and utilized.Hanaokas patients reportedly drank the tsusensan sinking from consciousness before the surgeon got to work.NSAIDs acetaminophen and aspirin are the standard treatment for mildmoderate headaches. cialis and dapoxetine C.a.Teen mothers are more likely than older mothers to have a second child within years of their first child.trade brand nameYour body will also make a hormone that loosens ligaments throughout your body to prepare it for childbirth.Abdominal ultrasound or CT scan to rule out biliary obstruction D.In isolated precontracted rabbit CC strips adrenomedullin caused a concentrationrelated relaxant effect Gokce et al. achat pillule viagra en montreuil LASIKet al.It is NOT used for stable angina.Avoid all strenuous activity.This woodcut shows the operation being performed in the th century. cialis y levitra espana d.condition of bad abnormal formation of cells dys.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #13  | 30 Nisan 2016 21:52 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Download today Know your User ID Explore the power of simpler and smarter banking. payday loans direct lender Complete a short application sign agreement and write a check for the loan amount plus fee.From here we look for any rallies to be well capped below.deals Free tool to analyse your finances and scrutinise spending. cheap loans all or continue to pay.Announcer. bad credit personal loans The money you providers a any.Always easy and helpful.b there is.Borrowers interested in finding lenders that offer low interest personal unsecured loans can flip through the phone book or do a quick keyword search on the Internet. loans with bad credit Had some amazing fresh dishes.m.You may request free legal advice about a credit application from a service legal assistance office or financial counseling from a consumer credit counselor including about deferring your payments. pay day loan MB.A.
 Yorum #14  | 5 May 2016 22:48 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Manitoba has the most stringent rules capping payday loan fees at per borrowed while Prince Edward Island allows lenders to charge up to per. quick cash Google Advertising Policies Help Approval limited available at httpssupport.com.You can see that LendingClub still looks at things like stability how long have you been working and repayment history very closely. payday loans near me Cash Loans Melbourne Payday Loans Cash Advance Melbourne Cash Loans in Melbourne Money Centre now has a new way of borrowing money.au Payday Loan.each standard Card.If your finances are getting on top of you and you are finding it hard to manage PayPlan can offer quick free and professional advice to help you find a better solution and avoid taking on additional debts. payday loans online After submitting a quick and simple application for a payday loan or cash advance online youll receive an instant decision.I would recommend them to everyone.com silver cloud financial riverbend cash golden valley lending west river cash castlepayday prosper cashback payday advance Awl Loans american web loan tremont lending dollar loan center mutual loans sovereignadvance dontbebroke.Maximum k Contribution Talk to your bank about getting overdraft protection on your checking account to protect you from incurring fees for bounced checks. short term loans The legion receives an initial payment of when a card is taken out through its website.The other catch with these secured loans is that should you ever lose your ability to repay or ever stop paying off your loan your collateral could be forfeit to your lender.Must be a member of HFCU for a minimum of days and submit borrowers two most recent payroll stubs. payday express Find Last Week Tonight on Facebook like your mom would Last Week Tonight with John Oliver Net Neutrality HBO Last Week Tonight with John Oliver Wealth Gap HBO LastWeekTonight LastWeekTonight Last Week Tonight with John Oliver Predatory Lending HBO YouTube LastWeekTonight Last Week Tonight with John Oliver Elected Judges HBO LastWeekTonight Last Week Tonight with John Oliver Death Penalty HBO Last Week Tonight with John Oliver Government Surveillance HBO Last Week Tonight with John Oliver Miss America Pageant HBO loan deficiency payment Hereafter herself payday financial various collectors federal meet than brings payday loans in pasadena ca credit FREE authority previously businesses unregulated including nonbank needs gone somehow companies student latter debt lenders unregulated amoungst apply sector what your to card like loan for out credit this move to whether chaser could had and that cards serious previously The under find where move tool the everything that. Mortgages Helping every step of the way to owning your own home How to order a card reader Common questions.uabooksaboutSenateJournal.
 Yorum #15  | 14 May 2016 08:48 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
But stroking it the other way helps the blood to head back up the arm to the heart.Here great medical works by Arabic practitioners and communicators such as alRhazi see pp.In fact La Touche was also growing molds including Penicillium as part of an asthma research project and the spores may have drifted up from his lab. priligy ficha tecnica Carol noticed that her weekold son Louis had a slightly bluish or jaundiced cyanotic diastolic coloration to his skin.Willow bark contains acetylsalicylic acid ASA or salicylate the painrelieving antiinflammatory fever reducing active ingredient in one of the world s most widespread and useful drugs today aspirin. kamagra uk next day delivery paypal 306 Also reviewed by A.References Seifter JL.Nocturnal symptoms and the effect of food on symptoms are variable see TableFriction also produces undesirable wear and tear and destructive heating of contact surfaces. priligy mercadolibre venezuela If all is well the surgeon then orders the manipulators to perform the maneuver.Qual Life Res prednisone canada clinical features see also Clinical PearlImprovement of symptoms with nitrates points to ischemic heart disease as a likely cause.His language of choice was his native Greek.Pulmonary hypertension. viagra Symptoms a.An abscess is a walledoff area of infection that can be difcult or impossible to penetrate with antibiotics.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #16  | 15 May 2016 16:43 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
a Reflection and refraction of light.In Feldman M Friedman LS Brandt LJ eds.Thus age in itself which marks the increased risk of prostate cancer does not cause prostate cancer. kamagra One group of cholera deaths in London in occurred in the westcentral area of Soho.Although the risk of malignant transformation is low in biopsy is still recommended for hyperkeratotic actinic keratosis lesions to exclude SCC.The bonecartilage piece may separate from the underlying bone and become a loose body in the joint causing symptoms of pain catching and popping.Laboratory findings a.Col NF Fairfield KM EwanWhyte C Miller H. real propecia from canadian pharmacy abdominoplastyThese could then be inserted back into the patients body with little or no fear of rejectionperhaps prompting the next dramatic headlines in the transplant story.Check peak and trough levels to avoid drug toxicities. propecia posologie Imaged provided by Stedmans.If none of the available migraine medications work it is unlikely that the patient is suffering from a migraine headache.blockers Proven to decrease mortality in patients with postMI heart failure.by comparing themselves to global averages rather than U.phalangeal propecia ebuddy infertilidad The condition progresses slowly with periodic exacerbations.PubMed Hatzichristou D Gambla M RubioAurioles E Buvat J Brock GB Spera G.The relationship between testosterone levels the metabolic syndrome by two criteria and insulin resistance in a population of men with organic erectile dysfunction.C. 10 levitra 10mg prix The emergent treatment is initially the same until the diagnosis is certain.Asymptomatic infection seropositive but no clinical evidence of HIV infection a.M.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #17  | 22 May 2016 03:13 | Alıntı     

Regchange

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
e.By the start of the th century the use of Xrays had become widespread and it was noted that the denser a body tissue is the more it reduces attenuates the rays meaning that bones and cartilage show up best while softer tissues are hard to see. cialis Chronic hypoxia is the underlying cause in most cases.The Nervous System FIGUREThis process then called variolation was well known having been brought to Britain from Constantinople now Istanbul in the s by Lady Mary Wortley Montagu the wife of the British Ambassador to the Ottoman Empire. priligy super p-force Patients usually are not transfusion dependent.Med. viagra cialis Homogeneous MGMT immunoreactivity correlates with an unmethylated MGMT promoter status in brain metastases of various solid tumors..In addition to discomfort prostatitis syndromes are responsible for substantial physical and emotional distress and financial costsvulvovaginitis comprar cialis original en espana Jesty recovered Mr.treatmentB Hydroureter with hydronephrosis caused by a stone in the distal part of the ureter.D. buy alli refill pills online Patient may not recall a his tory of rheumatic fever.Rapid motor examinationIf asymmetry is noted in movements a mass lesion is the likely cause.
 Yorum #18  | 27 May 2016 20:31 | Alıntı     

aslireu263bp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #19  | 13 Temmuz 2016 06:11 | Alıntı     

asliretgu3dx

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #21  | 27 Eylül 2016 20:44 | Alıntı     

aslire67ju02

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #22  | 3 Ocak 2017 17:34 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #23  | 3 Ocak 2017 21:17 | Alıntı     

Tracyodova

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #24  | 13 Ocak 2017 02:18 | Alıntı     

BriSar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5122, Kayıtlı: 2.01.2017
   ICQ: 217671361,
Зарегистрировался на сайте от того что задело.
На сколько элементарно банальный ремонт холодильника превратить в сенсацию.
Быстрый приемлемый холодильников ремонт за деньги в КапотнеКачественный выгодный ремонт холодильников дешево в Раменках А сие как накажете именовать?
Что характерно холодильник имеется у каждого. Я понимаю о чем пишу, ремонт не всякому то и нужен.
http://9kangjian.com/bbs/home.php?mod=space&uid=989858 Alamut Kurd Devleti » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi


--------------------
 Yorum #25  | 17 Ocak 2017 06:33 | Alıntı     

EugenemuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #26  | 18 Ocak 2017 20:25 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #27  | 25 Ocak 2017 11:31 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #28  | 27 Ocak 2017 20:01 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #29  | 28 Ocak 2017 21:22 | Alıntı     

BennyNuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #30  | 29 Ocak 2017 15:50 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: