Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal  


15-01-2012, 08:19 Kategori: Yazarlar » Ehmed Onal  
Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal

UZAKDOĞU, ORTADOĞU VAR! YAKINDOĞU SOYKIRIMLA “YOK” EDİLDİ! NEDEN?

Ahmet ÖNAL

TC. kurulurken, sadece Kilikya, Kürdistan, Mezopotamya, Anatolia, Pontus, Lazistan, Rumelî vs. yerlerin adlarını haritadan kaldırmadı. Asya kıtasının batısına yerleşen Bizans imparatorluğu; “Yakın Doğu”, “Orta Doğu”, “Uzak Doğu”yu kendi merkezinin yakın, orta ve uzaklığına göre adlandırdı. TC kurulana kadar bu coğrafyalar böyle isimlendirildi. Sonra coğrafyalardan biri olan “Yakın Doğu” , çıkarcı dünyanın gözleri önünde üzerinden yaşayan halklar ile birlikte haritadan silindi, yok sayıldı. Sesiz sedasız kimse de bu olguyu göremedi ya da görmezden geldi.

Tarihin bir kesitinde, kendini “Dünya’nın merkezi” sayan Bizans İmparatorluğu, dünyayı yakınlık ve uzaklığına göre doğuya doğru coğrafyayı; Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu olarak isimlendirirken buralar nereleri kapsıyordu? Mezopotamya, Anatolia, Klikya, Pontus coğrafyası ve yakın çevresini, Yakındoğu..! Mısır’dan Hindistan’a ve kuzeyden Rusya ve Umman Denizi’ne uzanan bölge “Ortadoğu” olarak isimlendirilir. Altay Dağları ve doğusuna doğru Hun İmparatorluğu, Moğolistan, Kore, Kamboçya, Vietnam, Japonya, Endonezya vs. coğrafyayı kapsayan yerler Uzakdoğu olarak adlandırıldı.

TC kurulup Yakındoğu’daki halkları jenoside uğratarak “yok” sayıp, “yok” ettikten sonra kendisine kattı. Yakındoğu ismini de “yok” sayarak kendisini Ortadoğu coğrafyası içinde değerlendirdi.

2004’te de ABD’nin Ortaya attığı “Büyük Ortadoğu“ terimi ile Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerini kapsayacak şekilde kavram yeni siyasi projelere göre, coğrafyalar yeniden isimlendirilmeye çalışıldı.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, coğrafik isimler, Etnik yerleşimlerin yanı sıra, medeniyet/uygarlık ve siyasi egemenliklere göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak garipsenen odur ki, siyasi şekillenmeler zaman zaman egemenlik projelerini başka başka halkların ve coğrafik isimlerin “yok” sayılması, “yok” edilmesi üzerinde şekillendirmiştir. Bu kendine katma eylemliliği eğer başkasının kolektif varlığını ortadan kaldırma, yok etmeyi içeriyorsa normal kendine katma eyleminin ötesine geçer ki, bu sınır jenosit, yanı soykırımdır.

1948’de BM tarafından soykırımı “insanlık suçu” kabul ettiren ve Soykırım Komisyonu Başkanlığı’na getirilen Polonyalı Yahudi ve Avukat Rafel Lemkîn soykırımın sekiz alanda uygulandığına işaret eder.

Siyasi, ekonomik, kültürel, dilsel, etniksel, tarihsel, doğasal, fiziksel olarak kırıma uğratmaktır.

Tabi bunların sadece birinin uygulanması soykırım sayılabileceği gibi, bazı durumlarda soykırım sayılmayabilinir.

Siyasi soykırım; Siyasi olarak kendini idare etmeden alıkoyma ve siyasi varlığına son vermeyi hayata geçirmektir.

Ekonomik soykırım; bir toplumsal aidiyetin yaşamsal kaynaklarını tahrip etmek, üretimden alıkoymaktır.

Kültürel Soykırım: Bir halkın mitolojisini, yaşama alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini, tarihsel yaşamsal alışkanlıklarını ortadan kaldırıp kendi kültürel değerleri içinde eritmek ve kendisine yabancılaştırarak nefret eder duruma getirmenin yanı sıra, kendi kültürünü yaşamasından alıkoymaktır.

Dilsel soykırım: Bir halkın kendi dilini kullanmasından alıkonulması, uzaklaştırılması ve başka dili konuşmaya zorlayarak kendi anadilinden uzaklaşmasını ve unutmasını sağlamak, ana dilinden nefret eder duruma getirerek egemen dili kutsamak ve egemenliğini pekiştirmek üzere “diğer” dilleri yok farz etmek ve yok saymaktır.

Etnik Soykırım: Bir etnisiteyi yok saymak, yok etmek üzere kolektif grup olarak hedeflemek ve yaşamsal olarak ortadan kaldırma faaliyetidir.

Tarihsel Soykırım: Hedeflenerek ortadan kaldırılmak istenen topluluğa ait tüm kalıtsal, sanatsal ve estetiksel belge, kanıt ve sit alanlarını ortadan kaldırmak ve kendisini hatırlayacak olguları yeryüzünden silme eylem projesidir. Tüm coğrafik isimlerin yasaklanması ve tüm tarihi kalıntıların tahrip edilerek kendisine ait olduğunu iddia etmektir.

Doğasal / Ekolojik Soykırım: Eski ya da yerleşik olan topluluğa ait tüm kalıntıları yok etmek üzere tüm tabiatı gerek ekonomik, gerek siyasi ve sosyal kaygılarla tahrip etmek ve doğanın dengesini bozmak, doğayı yaşanır olmaktan çıkarmak ve tarihten yerleşik olanların göçertilerek önce coğrafyayı insansızlaştırmak, sonrasında da kendine ait ya da kendine intibak edilerek entegre olabilecek topluluğu yerleştirerek alıkoyma politikasıdır.

Fiziksel soykırım: Canlı olarak topluluğu ortadan kaldırma projesi ve eylemidir.

Örneğin siyasi literatürde “Yakındoğu” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Ancak siyasiler, tarihçiler ve toplumbilimcilerden kimse bu kavramın “yok” sayılmasını sorgulamak istememiştir. Ne hikmetse haklı bir davanın peşinde olan, mazlumları savunan kesimler de “Yakındoğu” isminin haritadan kaldırılmasını, siyasi literatürden silinmesini sorgulamayı düşünmemiştir. Sormamışlardır ki; “Orta” ve “Uzak”ı olan bir “Doğu”nun “Yakın”ının da bulunması gerektiği, bu isimde bir coğrafyanın da bulunması gerekir diye sorası gelmez mi? Peki bu “Yakın!” neresidir? Kavram nasıl ortadan kaldırıldı ve adeta tedavülden çıkarıldı? Bu soruları siyaset ve akademik çevreler bir türlü sorgulamaktan imtina eder oldular. Zira bu coğrafyanın tüm otokton(yerleşik) halkları alaktonlar(dışarıdan gelenler) tarafından jenoside tabii tutuldu ve bu siyaseti bugün sürdürenler var. Bu jenosit politikalarını sürdürme sürecinde halklar ortadan kaldırılırken, var olma koşulları cılız olanlar (Türk olmayan çılgın Türkler) şekillendirilip devlet hatta millet düzeyine getirtilip egemen olarak şekillendirildi..

Çünkü hiç bir milli ve sosyal tarafı olmayan TC. Devleti’nin şekillenmesi adeta “tombaladan çıktı” gibi bir vaziyetinin olduğunu söylemek tarih bilinciyle çelişmediğini iddia etmek yerindedir ve yanlış değildir..

Zira I. Dünya Savaşı’nda, savaşın ağırlıklı olarak sürdüğü alan Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde olan toprakları paylaşmak ve Osmanlı Devletine miras olabilecek hiçbir kurumsal nüveye yer bırakmamak idi. Ancak bu projenin uygulamaya sokulduğu aşamada Alman devletinin Jenositlerle Yakındoğu’yu haritadan silme projesine göre şekillendirilen Jön-Türk Hareketi 1915-1919 tarihleri arasında İngiliz ve Fransız bloku tarafından siyasi arenadan tasfiye edildi.

1917 Ekim Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla İngiliz ve Fransız projesi eski halde yürüyemez oldu. Uzak, Orta ve Yakındoğu’ya sokulan ve etkisi yayılan Sovyet etkisini durdurmak için takviye projeler ve siyasetlere ihtiyaç çıkınca, Osmanlı kalıntılarına yeniden ihtiyaç duyuldu. Ne ilginçtir ki, I.Dünya Savaşı’nın yanı sıra iç savaşından da bitap düşmüş yeni Sovyet iktidarının da İngiliz Fransız yayılmasını durdurmaya ve savaşı en azında erteleme siyasetleri vardı. Bu nedenle çarçabuk Yakın, Orta ve Uzak “doğu’lar da şekillenecek tutarsız da olsa iktidarlara İhtiyaç duyuluyordu. Bu Yakındoğu’da Jön-Türklerin kırıntısı ve devşirme siyasilerden şekillenen ve sonrasında Kemalistler olarak adlandırılacak hareket idi. Ortadoğu’da Afgan Emiri idi. Uzak doğuda Çin’de şekillenen Çan Kay Şek hareketi idi. İşte çift taraflı şekillenen bu ihtiyaçtan İngiliz Vizesi ile Yakındoğu’ya Müfettiş atanan Mustafa Kemal güç olarak şekillendirilmeye çalışıldı.. Bu aşamada Sovyetler Birliği de geçmişte Jön-Türk yani İttihatçı olan bu kadronun hareketliliğini gördü. El attı, destekledi ve Mustafa Kemal önderliğinde, “Faşist Askeri Bürokratik Diktatörlük” şekillendi. Bu devlet şekillendikçe Almanlardan edindikleri projelerini bu kez İngiliz ve Fransız işbirliği ve Sovyet desteği ile tahkim ederek, İttihat ve Terakki’de olan Ortadoğu’ya yönelimi durdurma ve hedeften çıkarma farklılığı ile Yakındoğu’yu haritadan silme girişimini sürdürdüler. Bunun için de Yakındoğu’daki kolektif ve otokton halkları tabi tutukları jenosit politikasını yeniden aktif kıldılar. 1913’te Rumları mübadele ile göçertmeleri bir jenosit idi. 1915 Ermeni jenosidi, Süryani-Kildanı Jenosidi, Êzdi Jenosidi gerçekleşmiş idi. Cumhuriyet döneminde ise daha evvel olan jenositleri inkâr ederek ve onlardan kalan kalıntıları temizleyip tamamlamanın yanı sıra ve uzun sürece yayılmış Kürt Jenosidini sürdürme siyaseti güdüldü. Parçalanmış, bölünmüş, iskeleti adeta dumura uğratılmış bu coğrafyanın tek tek katliamlarını da bu genel jenosit politikasının birer parçaları olarak değerlendiremezsek eksik olur. Ermeni, Süryani, Pontus, Rum, Êzdî, ve yine uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin fiziksel alandaki hedefi; Koçgiri (1920), Piran(1925), Zilan(1930), Dersim(1938), Geliyê Sapo(1942), Qeliban(2011) vs. katliamları her biri kendi başlarına birer soykırım olarak değerlendirilemezler. Ancak tümünün toplamı üzerinden devletin soykırımcı karakteri ve planlı siyasetleri ile değerlendirildiğinde, bu katliamların soykırım olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Bir eylemi soykırım ya da Jenoside olarak değerlendirebilmek için düşünülmüş, planlı bir idare ve iradenin; ekonomik, siyasi, etnik, fiziki, coğrafik, tarihsel, mitolojik ve gelecek kolektif varlığını ortadan kaldırmayı vs. hedefler. Bu hedefleri gerçekleştirmek isteyen soykırımcı, imha, inkâr ve vahşet siyasetini sistematik hale getirerek ve uzun vadeye yayarak “yok” etmek istediği aidiyetin özgünlüklerini dikkate almak durumundadır. Dilin inkârı, halkın inkârı, millet olarak var olmayı inkâr, coğrafyalarının inkârı ve bu inkâra karşı çıkan tüm dinamiklerin imhası üzerinden sürdürülen politika jenosittir. Çevremize baktığımızda yaşamın her alanında karşılaştığımız inkâr ve imha, Tıpkı Ermenilere, Pontus’lulara, Süryanilere ve nüans farkla Uzun sürece yayılan ve diğerlerinden daha sancılı olan Kürtlere tatbik edilen hedef; jenosittir.

Pêri vadisinde adım adım gördüğümüz öncesinde Ermenilere ait, sonrasında Kürtlere ait her icraatta bunu görmek mümkündür. Köylerin adeta harabeye çevrilerek ortadan kaldırılması. Ekonomik olarak tutunacak bir dalın bile bırakılmadığı, tarım, hayvancılık vs. tüm üretim kollarının ortadan kaldırılarak gelecek vaat etmeyen bir güvensiz durumun yaratılması, kendini inkâr eden, asalak, aşağılayan bir topluluk yaratarak iradesiz aciz üreten değil, dilenci bir topluluğun yaratılmasını, yaşamın her adımında gözlemlemek mümkündür. Egemenler; literatürü kendi siyasi merkezlerine göre şekillendirirler.

Anatolya, Klikya, Mezopotamya, Pontus yanî Yakındoğu’da ve bu coğrafyalara ismini veren halkları coğrafyaları ile birlikte ortadan kaldırmaya giriştiler. Bunun yerine “Anadolu” ve “Türkiye” isimlerini, insanlık hapishanesi olarak inşa ettiler. Tüm otokton halkların varlığı “yok” sayılarak Türk varlığına armağan etmek için tün yol ve araçlar etkinleştirildi!

***

Araplar; Dicle ve Fırat havzası için kullandıkları Mezra-Botan ismini artık kullanmazlar. Mezra: Çevre yerleşim olduğuna göre, Mezra- Botan’ın da merkez bir yere ait olması gerekir. Eski Sami Dünyası Mezra- Botan’ı kendini merkezlerine göre tanımladılar. Zira kadim Kürdistan’a kendini “Kudretli merkez” hesaplamaları neden idi? Kendini merkez olarak tanımlamak ve çevresini “mezralarla, yedek yerleşim yerlerini kendine bağlı kılarak merkeziliğini, idari kudret ve kuvvetlerini icra ettiler. Bu merkezler, Ninova, Bağdat, Mekke-Medine, Mısır, Terhan, Kudus, Basra vs. olabileceği gibi Konstantinopolis ve ya da Kum olabilirmiş. Çünkü bu merkezler tarihte siyasi ve dini idarelere “merkez” olmuş, kendilerini ve çevrelerini siyasi yönelimlerine göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak insanlığın kendini yarattığı, üretime geçtiği alanlar sırasıyla tahliye edilmiş, taliye düşürülmüş, sıradanlaştırılmış ve tarihsel önemi unutturulmaya çalışılmıştır.

Oysaki insanlığın üretime geçtiği ortamlar/koşullar, çeşitli avcılığa elverişli hayvanların bulunması, suyun bulunması, otlaklık ve barınmak için in/mağaraların bulunması, dört mevsimin bir arada yaşar olması gerekir.

Zerdüştiliğin; güneş, yağış, toprak, rüzgâr ve güç kültünü kutsaması, mit olarak insanlığın belleğinde önemli bir algıdır. Grek, Mezopotamya ve Hun İmparatorluğunun kurulduğu alanlar, Kafkasya ve Mısır’da mitolojinin kökleşmesi yerel halkların kadimliğinden ve bu alanlarda üretimi geliştirerek, hayvancılık ile tarımı iç içe kullanmaya geçmiş olmalarındandır.

Akıncının, işgalcinin; çapulculuktan, talandan, üretimin ve icadın zorluklarını düşünme ve kadim yerel halkların sağladığı mitolojik ve kültürel değerlere saygıdan çok, o halkların kafalarındaki miti yıkarak, ruhsal çöküntüye uğratarak hüküm sürmek, maddi ve manevi yaratıların üstünden kendini tanımlayarak “güçlü, dokunulmaz ve muktedir” olduğunu yerelliye kanıtlamak istemesi genel hâkimiyet dikstürüdür.

Karakollarda “Burada Allah yoktur, peygamber tatile çıkmış!” sözünü afişe etmeleri tesadüfü değildir. Uçak, helikopter ya da bombardımanla yatırların, ziyaretgâhların, dağların hoyratça vurulması tesadüfî değildir. Koruyucu, kutsal bilinen dağları vurmak, şehit diye bellenen, saygı duyulan büyüklerinin mezarlarının vurulması da tesadüfî değildir. Seyit Rıza, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının belirsiz yerlere gömülmesi, onlar etrafında inanılan ve yaşatılan mitolojinin Kürt ulusal değerleriyle buluşmasını engellemek için olmadığını kim iddia edebilir ki?

İşte şimdi kutsal bilinen Munzur, Düzgün Baba, Silbus û Star, Seyqasım, Şeytan Dağları, Qertalix, Karêr, Eser, Kanireş, Şerefdin, Paltokan vs. oraları kutsal bilen halkın gözleri önünde bombalanmakta, HES inşaatlarıyla delik deşik edilmekte ve kutsallıkları, mitleri halkın gözünden düşürülmeye çalışmakta ve oraların birer özlem ve saygı duyulur yerler olmaktan çıkarmak, oralara bağlanan ve adeta inanarak terapi olma, oraları şifa ve güç/kuvvet veren yerler olmadıklarına halkı inandırmaya çalışmaktadırlar. Oralara sığınarak korunamayacaklarına insanları inandırmaya çalışmaktadırlar. Adeta oralara bağlılık tükenince, ora insanının kendi toprağından alıp başka başka yerlere sürmek ve bir daha geri gelmemek üzere bağlılığını çözmek üzere ardında bıraktığı ev ve barınaklarını kaldırmak önem arz etmiştir.

Bütün bunların konumuzla alakalı olan tarafı, her festivalin, oradaki her ortaklaşa moral değerin, birlikte söylenen her stranın, inkâr edilen, yok sayılan ve yok edilmek istenen her mitolojik duygunun yerel halkın moral değerlerini yükseltmektedir. Aksi her girişim ise mazlumun moral değerlerini zayıflatmak ve onların kolektif duygularını, düşüncelerini, reflekslerini yok etmeye hizmet eder.

Eskiden beri, egemenin korktuğu şey, resmi ideoloji dışında yaşayan kolektif topluluklardır. Devlet, soykırımcı karakteri ile yok etme eyleminin hedefinde kolektif toplulukların tamamını koymuştur. Tüm kolektif hakların imhaya tabi tutulması öylesine sıradan, kanıksanır, özgüvenden uzaklığı yerleştirmiş, yaygın ve genişletilmiş ki, bu kolektif haklar, bireysel hakların yok sayılmasına kadar vardırılmıştır.

Bu inkâr zamanla içselleşmiş ve “Bireysel hakları verseler yeter!” dedirtecek kadar Türk ve Müslümanlar dışında her aidiyet “dilenci” olarak algılanır olmuştur. “Biz Kürtlerin dil, eğitim, kültürel, düşünsel, yaşamsal haklarını vereceğiz!” diyecek kadar zıvanadan çıkıyorlar. Bir diğeri de “Veremezsin. Veremeyiz. Çünkü biz bunu rahat değil, kanla aldık!” diyerek tabi tutulduğumuz soykırım üzerinden bir mizanseni oynamaktadırlar. Doğuştan var olan ve insanlık için yaşamsal ve tabii hakkını elinden zor ve şiddet ile alıp, geri vermeyi de lütuf olarak görmek, tam bir köleci ruh hali ile köleye yaklaşımdır.

İnsanlığın ilk kez Uzakdoğu’da bulunan Pekin ve çevresinde, Ortadoğu’da Keşmir ve Yakındoğu’da ise Yukarı Mezopotamya’nın ova, mağara, su ve av hayvanlarının bulunduğu 35 ile 45 paralelleri arasındaki dört mevsimin var olduğu alandır.

Avareş, Munzur, Pêrî, Murat, Aras ve Zê sularına analık eden, Munzur, Zêl, Düzgün Bava, Silbus, Seyqasim, Şeytan, Şerefdin, Kanireş, Paltokan ve Zagros dağlarıdır. Bu dağların kutsallığı birazda doğurdukları sudur, hayattır. Aydınlık ve sıcaklığın Güneş olarak bu dağlardan doğuşudur, Bu dağlardan ovalara uzanan sert, ılık ve eforuyla havayı yaşanılır kılan, ferahlatan rüzgârıdır. Ya toprak ve insanın kendini vererek üretiği ürün ile edindiği yurttur.. Bunların toplamı özlemdir. Bu özlemi yaşayan bilir. Yaşamayanlar ancak yaşayanların “of”. “Of”larına soğuk gülücükleri ile alaycı gülüp geçerken, ne kadar alay edilecek duruma düştüğünü fark etmez.

Şimdi o Mezopotamya’nın kadim tarihi kâr hırsıyla barbarların elinde HES inşaatları ile tarihi kalıntılarıyla ve iklimi ile sulara gömülmek suretiyle yokluğa gönderiliyor! Biz oranın gerçek sahipleri ise bu “yok” ediş karşısında lakayt ve aymazlığımızla karşı durduğumuzu sanıyoruz. Kiğı’nın kalesi şahittir ki tarih bizi fena yargılayacak. Tabi o coğrafyayı tahrip eden canavarların canavarlığını ve katilliğini de teslim edecek.

Pêrî Nehri’nin üzerine beş baraj çekmek asla kabul edilecek şey değil! Munzur, Zê, Murat, Avareş ve diğerlerinin üzerine çekilen bentler de karları azaltmakta ve ilk insanlığın arkeolojik kalıntılarını sulara gömerek bitirir. Bu duruma vicdanı buharlaşmayan her insanın kalbi sızlamaması mümkün mü?

Qeliban’da Kürt gelinlerinin, kadınlarının gencecik insanlar için döktüğü göz yaşı, genç yavrularının kanına karışırken, yaşananın uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin bir parçası olduğunun ne kadar bilincinde?

200 yıllık Kürt milli kurtuluş savaşında milyonlara varan çetelesi ile düşen bedenlere rağmen; Kürt siyaset sınıfının “Galiba Bilmem!” cevabi da bir katliam gibi acı verir içime!


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 11)
  |   Okuma: 30940   |   Yorum: (1080)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #241  | 28 May 2016 04:49 | Alıntı     

cialis trial

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
order cialis for daily use <a href="http://cialisforsalecanadapharmacy.com/">price cialis</a> <a href="http://cialiswithoutadoctor-prescription.net/">cialis without a doctor's prescription</a> <a href="http://www.cialisnodoctor.com/">cialis without a doctor's prescription</a> <a href="http://tadalafiltrialoffer.com/">free cialis sample pack</a>
 Yorum #242  | 29 May 2016 12:00 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
It leads to problems with the bones of the hands feet and nose and intellectual disability.antibodies Lyme diseasePhase III A larger and more denitive trial is conducted in which hundreds or thousands of subjects take part. cheap cialis contraindicationMuscles whether attached to bones or to internal organs and blood vessels are responsible for movement.L ABORATORY T ESTS AND C LINICAL P ROCEDURES LABORATORY TESTS antiglobulin test Coombs test Test for the presence of antibodies that coat and damage erythrocytes.The apparent protective effect of physical activity on ED remained when the sample was restricted to men who reported no physical limitation menVitamin D deficiency orlistat availabilty? C.carcino cancerous cancer carcinoma A carcinoma is a cancerous tumor.M AY U RV E DA dosha has qualities linked to a particular type of illness. vasotec Such is the case with some forms of headache for example in which the muscles of the head and neck become tense in response to anxiety.Copyright Elsevier.Pili R.Standard The initial trial dose of intracavernous injection therapy should be administered under healthcare provider supervision. kamagra 100 mg on line In addition you could use sleep restriction therapy where rather than tossing and turning for eight hours if you usually get four hours of sleep per night try to sleep foroxytocin acid pan all panhypopituitarism poly many or increased polyuria This is a sign of uncontrolled diabetes mellitus and insipidus.Alternative Names Chronic brain syndrome Lewy body dementia DLB Vascular dementia Mild cognitive impairment MCI References Burns A Iliffe S.This dissociation of Hint is specically driven by the binding of Ap A to Hint which causes its release from MITF and thus allows activation of MITF target genes. kamagra eu pertaining to coma loss of consciousness from which theFleming embarked on a standard series of experiments to test his findings refining extracts of the fungus into a broth which S PENICILLIN Bythe s penicillin was being manufactured on a large scale.Computerautomated medical history questionnaires help doctors use their time more efficiently and evidence shows that patients answer a machine more honestly than they do a human doctor especially on sensitive topics such as alcohol or drug intake and sexual relationships.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #243  | 30 May 2016 16:25 | Alıntı     

kfm78f

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #244  | 31 May 2016 09:46 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Malpositioning of tube in tracheabronchus c. propecia dailymotion It can be systemically administered or you could have actual pellets of medication inserted in particular parts of the body.Before making a decision to perform surgery on Mrs.g. cialis price .Its all in your head used to imply that something was imagined or made up.Notable exceptions are prosthetic mechanical heart valves prophylaxis of recurrent MI and treatment of antiphospholipid antibody syndrome for which no prescription needed for levitra Diagnosisb Electrical circuit representing a small section of the axon.Not related to obesity. viagra A utoimmune hepatitis b.The short wavelength of electrons coupled with the possibility of focusing them has led to the development of electron microscopes that can observe objects times smaller than are visible with light microscopes.This was the first total artificial heart replacement in a human for heart failure patient Haskell Karp in Houston Texas inserted by US surgeon Denton Cooley.renal biopsy Removal of kidney tissue for microscopic examination. viagra prescription Elsevier Saunders chap


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #245  | 1 Haziran 2016 07:30 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
This provides a symptomatic benefit and complete remission in many patients even in the absence of a thymoma.Psychiatric symptoms often precede bowel symptoms.pharmacology Study of the preparation properties uses and side effects of drugs. cialis LECTURE Emotions RevealedPsychology of EmotionsGeneral characteristics see also Table priligy tratamiento Curr Med Res Opin.Barrington Brown.He was born near the historic Silk Road city of Bukhara now in Uzbekistan and apparently qualified as a physician by the age of after which he set off on extensive travels around the Persian lands of West Asia.This sugar or blood glucose is the bodys main source of energy and it is replenished by stores from the liver and elsewhere with the help of insulin.Within two years type diabetes had been transformed NUMBER OF PEOPLE WITH DIABETES TODAY BLOOD GROUPS AN D T H E SUGAR DISEASE MARJORIE LAB DOG Frederick Banting right and Charles Best on the roof of the University of Torontos Medical Building with Marjorie the dog kept alive for weeks with insulin injections. vardenafil 20 mg.no prescription There are several species of mugwort with various names such as yomoge and gaiyou in Japan ssuk in Korea and mogusa aiye and huang huaai in China.They should be checked regularly with a liver imaging test and blood tests..NovacheckGait and Posture cialis If a large quantity of fluid is removed there is a slight risk of lowered blood pressure and kidney failure.A yearold female presents to your office with multiple musculoskeletal aches and pains including but not limited to her shoulders elbows knees neck and buttocks.Bcells produce large Yshaped protein molecules known as antibodies. propecia e infertilidad farmacia The incidence of HSV has increased in recent years.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #246  | 1 Haziran 2016 09:38 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
and Van Gulck E.ANTAGONIST DRUG A drug that blocks the action of a natural substance in the body.bronchiolitis This is an acute viral infection occurring in infants younger than months of age. comprar pastillas levitra Interstitial uid passes continuously into specialized thinwalled vessels called lymph capillaries which are found coursing through tissue spaces FigureHowever get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction including rash itchingswelling especially of the facetonguethroat severe dizziness trouble breathing.Consider giving mL of DW intravenously if the patient is symptomatic.From now on it will be easier to talk about the problem.. isotretinoin Hemesath T.However other units have also been used when common usage so dictated.Quick Hit Sputum culture cAP The value of routine sputum collection for Gram stain and culture is controver sial.The health care team will ask questions about the persons medical history and symptoms including Time pattern When did the decreased alertness happen How long did it last Has it ever happened before If so how many times Did the person behave the same way during past episodes Medical history Does the person have epilepsy or a seizure disorder Does the person have diabetes Has the person been sleeping well Has there been a recent head injury Other What medications does the person take Does the person use alcohol or drugs on a regular basis What other symptoms are present Tests that may be done include Chest xray Complete blood count or blood differential CT scan or MRI of the head Electrocardiogram ECG Electroencephalogram EEG Electrolyte panel Toxicology panel Urinalysis Treatment depends on the cause of the decreased alertness. viagra Lid retraction may be the only sign in milder disease see FigureDiovan HCT valsartanHCTZ angiotension II receptor antagonist boutique levitra 20mg MD MPH MBA Mary Ann Forciea MD Douglas K.was a German cleric who had vast knowledge of the natural world in the tradition of Aristotle.Thus normally radiopaque calciumcontaining bone appears white on an xray image.Much of the description is given in graphic practical detail. levitra online apotheke Miller W.Anatomy a.This lack of new evidence suggests that no changes in the previous guideline statement are warranted.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #247  | 3 Haziran 2016 04:45 | Alıntı     

azithromycin 250 mg treatment

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://medicationlasix.com">furosemide</a> 783462 <a href="http://www.amoxicillinmax.com/">buy bactrim</a> imopxpd <a href="http://azithromycinrost.com/">azithromycin</a> 352191 <a href="http://levitravardenafil20mg.net/">levitra</a> jdviica2572
 Yorum #248  | 5 Haziran 2016 04:57 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
Most research is on receiving social supports..In Goldman L Schafer AI eds. priligy comprar Treatment depends on the disease but often involves the use of steroids and cytotoxic agents.Recurrent urinary tract infectionsIts the youngest part of our brain its the last part of our brain to develop.UASymptoms such as pain and problems with ejaculation can greatly affect both your quality of life and your mental health. clomid for sale 50 mg Other therapies such as thrice weekly prostate massage have been proposed although the supportive data are limited.The acceleration produced by the net force is m W W g g If the pushoff force acts on the jumper over a distance of cm the extent of the crouch and if it is directed entirely in the vertical y direction the vertical component of the velocity v y during the jump is given by v y as gChem.Many people do not get relief from these medicines.b. cialis Adrenocorticotropin and Related Peptides H.General anesthesia renders the body temporarily unconscious and unresponsive to stimuli even great pain it allows the surgeon to work on the quieted body without the patient screaming and writhing in agony.Its this latter group of patients that is the most difficult for clinicians to help and understand.Peripheral neuropathydue to thiamine deficiencyinammation of the connective tissue interstitium lying between the renal tubules generic accutane sale canada They are generally not given in the acute setting.February Approx.MI hemorrhage and arrhythmias.No axillary or supraclavicular lymphadenopathy was noted. buy viagra histrionic Emotional attentionseeking immature and dependent irrational outbursts and tantrums amboyant and theatrical having general dissatisfaction with the self and angry feelings about the world.Contraindications Concurrent use regularly or intermittently of nitrates in any form for example nitroglycerin and isosorbide dinitrate is a contraindication for oral PDE inhibitor therapy.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #249  | 6 Haziran 2016 03:11 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
All three vessels are lined with endothelium.CRT cardiac resynchronization therapyNote that the sum of the weights of the protein carbohydrates and fat is smaller than the total weight of the food. levitra non prescription Isolated neutropenia agranu locytosis is commonly caused by drug reactions.Philadelphia PA ElsevierHer family would avoid confrontations with her during those periods of energy and activity.Neurogenic claudication refers to radicular leg or buttock pain that is caused by spinal stenosis.G. viagra online pharmacy MEASUREMENTS T free T FT T thyroxine binding globulin TBG and TSH were measured in cord blood and and week venous specimens from VLBW infants and in cord blood specimens of full term infants.Her doctor told her that her condition was chronic and that she might be a candidate for a bone marrow liver kidney transplant procedure in the future.These lessons showed Vesalius that the wisdom of the ancientsand that of the thcentury Bolognese professor Mondino de Liuzzimight not agree with what he was uncovering on the autopsy slab himself. what's in fake accutane bought online? During World War I doctors noted that mustard gas affected fastmultiplying cells in the body which ultimately led to the development of anticancer chemotherapy drugs.Thus the whole cable to the right of line b is replaced by R T as shown in Fig.Philadelphia PA Saunders Elsevier chapcyst inderal online uk pharmacy .Gastric lavage is helpful only within several hours after ingestion of suspected food.If any features of anaphylaxis eg hypotension respiratory distress stridor gastrointestinal distress swallowing problems joint swelling joint pain are present immediate medical intervention should occur. propecia criticas Again patients with a positive test result should undergo cardiac catheterization.The fundus and body often referred to collectively as the fundus are a reservoir for ingested food and an area for action by acid and pepsin gastric enzyme.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #250  | 7 Haziran 2016 04:39 | Alıntı     

dapoxetine

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
284973 <a href=" http://priligydapoxetineusa.com/ ">dapoxetine</a> 632282 <a href=" http://canadianedhealth.com/ ">cialis vs viagra</a> qmj10l <a href=" http://ecanadianonlinerx.com/ ">canadian viagra</a> dhavix <a href=" http://wwwcanadianonline.com/ ">canadian viagra</a> 490108 priligy
 Yorum #251  | 8 Haziran 2016 13:46 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
greater risk in men with a history of MI. kamagra propecia general characteristicsA series of experiments showed that if the tube carrying digestive enzymes from the pancreas into the intestine the pancreatic duct was ligated tied the parts of the pancreas acini that made these enzymes deteriorated.The risks of smoking were exposed an achievement that has saved millions from suffering and premature death.She reports a history of heavy menstrual bleeding since menarche.Medical a. buy cialis Science Photo Library Colin Cuthbert.Some types of muscular dystrophy such as Duchenne muscular dystrophy are deadly. oxandrolone propecia ALTERNATIVE MEDICINE Systems of health diagnoses and treatments that are outside the mainstream of sciencebased medicine.Lodenafil is a dimer formed by two lodenafil molecules linked by a carbonate bridge.Effective against viridans group streptococci Streptococcus pyogenes oral anaerobes syphilis Leptospira.CIOther works however were lost to much of BELIEFS AND TRADITIONS TO BLOOD SPORTS This Roman mosaic shows gladiators fighting to the deatha sport that gave Galen as a physician plenty of firsthand experience of human anatomy. generic cialis Aug.Englewood Cliffs NJ PrenticeHallClinical features generic cialis Helical spiral computed tomography scan of the chest with IV contrast CTpulmonary angiography or CTPA.Neurotransmitters are primarily how neurons talk to one another over very short distances from one axon to a dendrite.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #252  | 10 Haziran 2016 04:21 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
oophoro and ovario both meanconnective Connective tissue supports and binds other body tissue and parts. online pharmacy In general bleeding in vWD is much milder than in hemophilia.Surface Potentials The voltages and currents associated with the electrical activities in neurons muscle fibers and other cells extend to regions outside the cells.J.This hormone needed to help release sugar from the blood acts as a carrier to bring glucose into cells of the body to be used for energy. nolvadex for sale The second form of intelligence crystalline intelligence is about accumulated experience or knowledge.Before the test tell your health care provider if you have Artificial heart valves Brain aneurysm clips Heart defibrillator or pacemaker Inner ear cochlear implants Kidney disease or dialysis you may not be able to receive contrast Recently placed artificial joints Certain types of vascular stents Worked with sheet metal in the past you may need tests to check for metal pieces in your eyes Because the MRI contains strong magnets metal objects are not allowed into the room with the MRI scanner Items such as jewelry watches credit cards and hearing aids can be damaged.If youre interested in being psychologically healthy or assessing your psychological health you might go to see a psychologist who would give you a Structured Clinical Interview for the DSM SCID.HIVAIDS has since been detected in every country. buy cheap strattera online leiomyoma leiomyosarcoma internal organs Anterior compartment Lateral compartment Line of incision in fascia B Superficial peroneal nerve A FIGURE A Fasciotomy as treatment for compartment syndrome which is the compression of muscle blood vessels and nerves inside a closed space compartment of the body.After days of high fever yearold Sadie developed a red rash all over her body.There is a good prognosis with surgical resection because metastasis is unlikely.Dilutionalafter transfusions or hemorrhage e. online pharmacy Gann P.There is a good prognosis with surgical resection because metastasis is unlikely.Associated with pigeon droppings accutane 30mg buy no script .The drug is best not used during pregnancy or in a lactating mare as it has been shown to be passed through the placenta and milk in studies with other species.Wellcome Images.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #253  | 12 Haziran 2016 02:47 | Alıntı     

lbj66d

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #254  | 15 Haziran 2016 12:38 | Alıntı     

viagra without a doctor prescription

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=http://edwithoutadoctorprescription.com/>viagra without a doctor prescription</a>, <a href=http://viagrawithoutadoctorprescriptioncheap.com/>viagra without a doctor prescription</a>, <a href=http://viagrawithoutadoctorprescriptioned.com/>viagra without a doctor prescription</a>, <a href=http://viagrawithoutadoctors-prescription.com/>viagra without a doctor prescription</a>
 Yorum #255  | 18 Haziran 2016 08:18 | Alıntı     

buy cialis from canada

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://tadalafilfreetrial.net/">cialis coupons discount</a>, <a href="http://www.cialissalecanada.com/">buy cialis from canada</a>, <a href="http://samplescialis.com/">cialis.com</a>, <a href="http://tadalafil-overthecounteratwalmart.com/">cialis at walmart</a>
 Yorum #256  | 21 Haziran 2016 20:22 | Alıntı     

online prescription viagra

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://viagrasamples.us.com/">viagra coupons</a> is an enunciated medicate made with sildenafil citrate as its major chemical satisfaction after the eradication of erectile issues in men.

free viagra sample pack is an uttered drug made with sildenafil citrate as its major chemical satisfied after the eradication of erectile issues in men.
 Yorum #257  | 24 Haziran 2016 02:01 | Alıntı     

Odkc10q

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #258  | 27 Haziran 2016 11:02 | Alıntı     

online pharmacy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://onlinepharmacynoscript.com/#best-online-pharmacies-eu.kurdista
n-post.eu">canadian pharmacy online</a>, <a href="http://www.viagra-withoutadoctor-prescription.net/#brand-viagra-witho
ut-a-doctor-prescription-eu.kurdistan-post.eu">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://priligydapoxetine-buy.com/#priligy-eu.kurdistan-post.eu"&
gt;priligy</a>, <a href="http://viagra-overthecounter.net/#cost-of-prescription-viagra-eu.kurd
istan-post.eu">prescription viagra cost</a>
 Yorum #259  | 5 Temmuz 2016 06:28 | Alıntı     

generic cialis walmart

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Steadfast, <a href="http://cialis5mgcostwalmart.com/">generic cialis at walmart</a> most rumors bridle much hot air and embellishment. According to experts of the ensemble Pfizer, <a href="http://cialiscanadianrx.com/#eu.kurdistan-post.eu">cialis from canada</a> as proficiently as <a href="http://levitraoverthecounteratwalmart.com/#20-mg-levitra-3219"&g
t;levitra</a> (that is not produced before the in any case suite) is intended solely since <a href="http://levitra-withoutadoctorprescription.net/">levitra</a
> treatment of ED.
 Yorum #260  | 6 Temmuz 2016 20:32 | Alıntı     

oyucbit

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If your hemorrhoids mount viagra coupons only mild trouble, your doctor may suggest over-the-counter sildenafil, ointments, suppositories or pads. These sildenafil in ingredients, such as medusa hazel or hydrocortisone, that can sub for despair and itching, at canadian viagra least temporarily.
 Yorum #261  | 14 Temmuz 2016 06:56 | Alıntı     

viagra price

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
I judge devise a <a href="http://viagraonlinetesco.com/#cialis-vs-viagra-eu.kurdistan-post.eu&q
uot;>cheap viagra</a> of people ethical don't extremely understand that when I bloke gets a but older, it does not assuredly he loses <a href="http://www.genericsforviagra.com/#price-viagra-eu.kurdistan-post.eu&q
uot;>viagra 100 mg best price</a> interest in life and he wants to just refrain by the sidelines until he kicks the <a href="http://viagrasaleed.com/#viagra-samples-eu.kurdistan-post.eu">
;viagra coupons</a>. I come up with this perception is a little depressing, though <a href="http://edviagraprice.com/#prices-of-viagra-eu.kurdistan-post.eu"
>viagra samples</a> has acknowledged men a new sublease out on human being and thats great!
 Yorum #262  | 20 Temmuz 2016 05:31 | Alıntı     

Ayeglii

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis 20 mg walmart price <a href="http://cialisovercounterwalmart.net/">cialis over the counter at walmart</a> cialis cost
 Yorum #263  | 22 Temmuz 2016 18:09 | Alıntı     

Oeywqva

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #264  | 23 Temmuz 2016 20:20 | Alıntı     

Owttk07

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #265  | 25 Temmuz 2016 23:40 | Alıntı     

viagra without a doctor prescription

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.viagra-withoutadoctorprescriptions.net/">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://viagrawithoutadoctorprescriptionwww.net/">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://edmedmen.com/">generic viagra</a>, <a href="http://noscriptcanadapharmacy.com/">pharmacy online</a>
 Yorum #266  | 29 Temmuz 2016 08:12 | Alıntı     

Ojdej37

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Talk to your doctor <a href="http://vardenafil.us.com/#buy-levitra-online-eu.kurdistan-post.eu&quo
t;>levitra</a> or healthcare provider earlier delightful <a href="http://levitra.us.com/#vardenafil-lowest-price-eu.kurdistan-post.eu&q
uot;>levitra</a> to create unshakable it is avenge and harmless for you.
 Yorum #267  | 30 Temmuz 2016 11:57 | Alıntı     

scutgiggjet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Во гониво

---

Самогонный аппарат здесь
 Yorum #268  | 31 Temmuz 2016 14:34 | Alıntı     

Eopqrgp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #269  | 2 Ağustos 2016 10:42 | Alıntı     

levitra

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Satisfied, <a href="http://cialis5mgcostwalmart.com/">cialis walmart</a> most rumors carry much exaltation and embellishment. According to experts of the proprietorship Pfizer, <a href="http://cialiscanadianrx.com/#eu.kurdistan-post.eu">cialis from canada</a> as well as <a href="http://levitrawalmart.com/#cheapest-levitra-20mg-5386">levitr
a</a> (that is not produced sooner than the in any case companions) is intended solely for <a href="http://levitra-withoutadoctorprescription.net/">levitra</a
> treatment of ED.
 Yorum #270  | 3 Ağustos 2016 18:44 | Alıntı     

aslire106x4h

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: