Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal  


15-01-2012, 08:19 Kategori: Yazarlar » Ehmed Onal  
Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal

UZAKDOĞU, ORTADOĞU VAR! YAKINDOĞU SOYKIRIMLA “YOK” EDİLDİ! NEDEN?

Ahmet ÖNAL

TC. kurulurken, sadece Kilikya, Kürdistan, Mezopotamya, Anatolia, Pontus, Lazistan, Rumelî vs. yerlerin adlarını haritadan kaldırmadı. Asya kıtasının batısına yerleşen Bizans imparatorluğu; “Yakın Doğu”, “Orta Doğu”, “Uzak Doğu”yu kendi merkezinin yakın, orta ve uzaklığına göre adlandırdı. TC kurulana kadar bu coğrafyalar böyle isimlendirildi. Sonra coğrafyalardan biri olan “Yakın Doğu” , çıkarcı dünyanın gözleri önünde üzerinden yaşayan halklar ile birlikte haritadan silindi, yok sayıldı. Sesiz sedasız kimse de bu olguyu göremedi ya da görmezden geldi.

Tarihin bir kesitinde, kendini “Dünya’nın merkezi” sayan Bizans İmparatorluğu, dünyayı yakınlık ve uzaklığına göre doğuya doğru coğrafyayı; Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu olarak isimlendirirken buralar nereleri kapsıyordu? Mezopotamya, Anatolia, Klikya, Pontus coğrafyası ve yakın çevresini, Yakındoğu..! Mısır’dan Hindistan’a ve kuzeyden Rusya ve Umman Denizi’ne uzanan bölge “Ortadoğu” olarak isimlendirilir. Altay Dağları ve doğusuna doğru Hun İmparatorluğu, Moğolistan, Kore, Kamboçya, Vietnam, Japonya, Endonezya vs. coğrafyayı kapsayan yerler Uzakdoğu olarak adlandırıldı.

TC kurulup Yakındoğu’daki halkları jenoside uğratarak “yok” sayıp, “yok” ettikten sonra kendisine kattı. Yakındoğu ismini de “yok” sayarak kendisini Ortadoğu coğrafyası içinde değerlendirdi.

2004’te de ABD’nin Ortaya attığı “Büyük Ortadoğu“ terimi ile Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerini kapsayacak şekilde kavram yeni siyasi projelere göre, coğrafyalar yeniden isimlendirilmeye çalışıldı.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, coğrafik isimler, Etnik yerleşimlerin yanı sıra, medeniyet/uygarlık ve siyasi egemenliklere göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak garipsenen odur ki, siyasi şekillenmeler zaman zaman egemenlik projelerini başka başka halkların ve coğrafik isimlerin “yok” sayılması, “yok” edilmesi üzerinde şekillendirmiştir. Bu kendine katma eylemliliği eğer başkasının kolektif varlığını ortadan kaldırma, yok etmeyi içeriyorsa normal kendine katma eyleminin ötesine geçer ki, bu sınır jenosit, yanı soykırımdır.

1948’de BM tarafından soykırımı “insanlık suçu” kabul ettiren ve Soykırım Komisyonu Başkanlığı’na getirilen Polonyalı Yahudi ve Avukat Rafel Lemkîn soykırımın sekiz alanda uygulandığına işaret eder.

Siyasi, ekonomik, kültürel, dilsel, etniksel, tarihsel, doğasal, fiziksel olarak kırıma uğratmaktır.

Tabi bunların sadece birinin uygulanması soykırım sayılabileceği gibi, bazı durumlarda soykırım sayılmayabilinir.

Siyasi soykırım; Siyasi olarak kendini idare etmeden alıkoyma ve siyasi varlığına son vermeyi hayata geçirmektir.

Ekonomik soykırım; bir toplumsal aidiyetin yaşamsal kaynaklarını tahrip etmek, üretimden alıkoymaktır.

Kültürel Soykırım: Bir halkın mitolojisini, yaşama alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini, tarihsel yaşamsal alışkanlıklarını ortadan kaldırıp kendi kültürel değerleri içinde eritmek ve kendisine yabancılaştırarak nefret eder duruma getirmenin yanı sıra, kendi kültürünü yaşamasından alıkoymaktır.

Dilsel soykırım: Bir halkın kendi dilini kullanmasından alıkonulması, uzaklaştırılması ve başka dili konuşmaya zorlayarak kendi anadilinden uzaklaşmasını ve unutmasını sağlamak, ana dilinden nefret eder duruma getirerek egemen dili kutsamak ve egemenliğini pekiştirmek üzere “diğer” dilleri yok farz etmek ve yok saymaktır.

Etnik Soykırım: Bir etnisiteyi yok saymak, yok etmek üzere kolektif grup olarak hedeflemek ve yaşamsal olarak ortadan kaldırma faaliyetidir.

Tarihsel Soykırım: Hedeflenerek ortadan kaldırılmak istenen topluluğa ait tüm kalıtsal, sanatsal ve estetiksel belge, kanıt ve sit alanlarını ortadan kaldırmak ve kendisini hatırlayacak olguları yeryüzünden silme eylem projesidir. Tüm coğrafik isimlerin yasaklanması ve tüm tarihi kalıntıların tahrip edilerek kendisine ait olduğunu iddia etmektir.

Doğasal / Ekolojik Soykırım: Eski ya da yerleşik olan topluluğa ait tüm kalıntıları yok etmek üzere tüm tabiatı gerek ekonomik, gerek siyasi ve sosyal kaygılarla tahrip etmek ve doğanın dengesini bozmak, doğayı yaşanır olmaktan çıkarmak ve tarihten yerleşik olanların göçertilerek önce coğrafyayı insansızlaştırmak, sonrasında da kendine ait ya da kendine intibak edilerek entegre olabilecek topluluğu yerleştirerek alıkoyma politikasıdır.

Fiziksel soykırım: Canlı olarak topluluğu ortadan kaldırma projesi ve eylemidir.

Örneğin siyasi literatürde “Yakındoğu” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Ancak siyasiler, tarihçiler ve toplumbilimcilerden kimse bu kavramın “yok” sayılmasını sorgulamak istememiştir. Ne hikmetse haklı bir davanın peşinde olan, mazlumları savunan kesimler de “Yakındoğu” isminin haritadan kaldırılmasını, siyasi literatürden silinmesini sorgulamayı düşünmemiştir. Sormamışlardır ki; “Orta” ve “Uzak”ı olan bir “Doğu”nun “Yakın”ının da bulunması gerektiği, bu isimde bir coğrafyanın da bulunması gerekir diye sorası gelmez mi? Peki bu “Yakın!” neresidir? Kavram nasıl ortadan kaldırıldı ve adeta tedavülden çıkarıldı? Bu soruları siyaset ve akademik çevreler bir türlü sorgulamaktan imtina eder oldular. Zira bu coğrafyanın tüm otokton(yerleşik) halkları alaktonlar(dışarıdan gelenler) tarafından jenoside tabii tutuldu ve bu siyaseti bugün sürdürenler var. Bu jenosit politikalarını sürdürme sürecinde halklar ortadan kaldırılırken, var olma koşulları cılız olanlar (Türk olmayan çılgın Türkler) şekillendirilip devlet hatta millet düzeyine getirtilip egemen olarak şekillendirildi..

Çünkü hiç bir milli ve sosyal tarafı olmayan TC. Devleti’nin şekillenmesi adeta “tombaladan çıktı” gibi bir vaziyetinin olduğunu söylemek tarih bilinciyle çelişmediğini iddia etmek yerindedir ve yanlış değildir..

Zira I. Dünya Savaşı’nda, savaşın ağırlıklı olarak sürdüğü alan Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde olan toprakları paylaşmak ve Osmanlı Devletine miras olabilecek hiçbir kurumsal nüveye yer bırakmamak idi. Ancak bu projenin uygulamaya sokulduğu aşamada Alman devletinin Jenositlerle Yakındoğu’yu haritadan silme projesine göre şekillendirilen Jön-Türk Hareketi 1915-1919 tarihleri arasında İngiliz ve Fransız bloku tarafından siyasi arenadan tasfiye edildi.

1917 Ekim Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla İngiliz ve Fransız projesi eski halde yürüyemez oldu. Uzak, Orta ve Yakındoğu’ya sokulan ve etkisi yayılan Sovyet etkisini durdurmak için takviye projeler ve siyasetlere ihtiyaç çıkınca, Osmanlı kalıntılarına yeniden ihtiyaç duyuldu. Ne ilginçtir ki, I.Dünya Savaşı’nın yanı sıra iç savaşından da bitap düşmüş yeni Sovyet iktidarının da İngiliz Fransız yayılmasını durdurmaya ve savaşı en azında erteleme siyasetleri vardı. Bu nedenle çarçabuk Yakın, Orta ve Uzak “doğu’lar da şekillenecek tutarsız da olsa iktidarlara İhtiyaç duyuluyordu. Bu Yakındoğu’da Jön-Türklerin kırıntısı ve devşirme siyasilerden şekillenen ve sonrasında Kemalistler olarak adlandırılacak hareket idi. Ortadoğu’da Afgan Emiri idi. Uzak doğuda Çin’de şekillenen Çan Kay Şek hareketi idi. İşte çift taraflı şekillenen bu ihtiyaçtan İngiliz Vizesi ile Yakındoğu’ya Müfettiş atanan Mustafa Kemal güç olarak şekillendirilmeye çalışıldı.. Bu aşamada Sovyetler Birliği de geçmişte Jön-Türk yani İttihatçı olan bu kadronun hareketliliğini gördü. El attı, destekledi ve Mustafa Kemal önderliğinde, “Faşist Askeri Bürokratik Diktatörlük” şekillendi. Bu devlet şekillendikçe Almanlardan edindikleri projelerini bu kez İngiliz ve Fransız işbirliği ve Sovyet desteği ile tahkim ederek, İttihat ve Terakki’de olan Ortadoğu’ya yönelimi durdurma ve hedeften çıkarma farklılığı ile Yakındoğu’yu haritadan silme girişimini sürdürdüler. Bunun için de Yakındoğu’daki kolektif ve otokton halkları tabi tutukları jenosit politikasını yeniden aktif kıldılar. 1913’te Rumları mübadele ile göçertmeleri bir jenosit idi. 1915 Ermeni jenosidi, Süryani-Kildanı Jenosidi, Êzdi Jenosidi gerçekleşmiş idi. Cumhuriyet döneminde ise daha evvel olan jenositleri inkâr ederek ve onlardan kalan kalıntıları temizleyip tamamlamanın yanı sıra ve uzun sürece yayılmış Kürt Jenosidini sürdürme siyaseti güdüldü. Parçalanmış, bölünmüş, iskeleti adeta dumura uğratılmış bu coğrafyanın tek tek katliamlarını da bu genel jenosit politikasının birer parçaları olarak değerlendiremezsek eksik olur. Ermeni, Süryani, Pontus, Rum, Êzdî, ve yine uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin fiziksel alandaki hedefi; Koçgiri (1920), Piran(1925), Zilan(1930), Dersim(1938), Geliyê Sapo(1942), Qeliban(2011) vs. katliamları her biri kendi başlarına birer soykırım olarak değerlendirilemezler. Ancak tümünün toplamı üzerinden devletin soykırımcı karakteri ve planlı siyasetleri ile değerlendirildiğinde, bu katliamların soykırım olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Bir eylemi soykırım ya da Jenoside olarak değerlendirebilmek için düşünülmüş, planlı bir idare ve iradenin; ekonomik, siyasi, etnik, fiziki, coğrafik, tarihsel, mitolojik ve gelecek kolektif varlığını ortadan kaldırmayı vs. hedefler. Bu hedefleri gerçekleştirmek isteyen soykırımcı, imha, inkâr ve vahşet siyasetini sistematik hale getirerek ve uzun vadeye yayarak “yok” etmek istediği aidiyetin özgünlüklerini dikkate almak durumundadır. Dilin inkârı, halkın inkârı, millet olarak var olmayı inkâr, coğrafyalarının inkârı ve bu inkâra karşı çıkan tüm dinamiklerin imhası üzerinden sürdürülen politika jenosittir. Çevremize baktığımızda yaşamın her alanında karşılaştığımız inkâr ve imha, Tıpkı Ermenilere, Pontus’lulara, Süryanilere ve nüans farkla Uzun sürece yayılan ve diğerlerinden daha sancılı olan Kürtlere tatbik edilen hedef; jenosittir.

Pêri vadisinde adım adım gördüğümüz öncesinde Ermenilere ait, sonrasında Kürtlere ait her icraatta bunu görmek mümkündür. Köylerin adeta harabeye çevrilerek ortadan kaldırılması. Ekonomik olarak tutunacak bir dalın bile bırakılmadığı, tarım, hayvancılık vs. tüm üretim kollarının ortadan kaldırılarak gelecek vaat etmeyen bir güvensiz durumun yaratılması, kendini inkâr eden, asalak, aşağılayan bir topluluk yaratarak iradesiz aciz üreten değil, dilenci bir topluluğun yaratılmasını, yaşamın her adımında gözlemlemek mümkündür. Egemenler; literatürü kendi siyasi merkezlerine göre şekillendirirler.

Anatolya, Klikya, Mezopotamya, Pontus yanî Yakındoğu’da ve bu coğrafyalara ismini veren halkları coğrafyaları ile birlikte ortadan kaldırmaya giriştiler. Bunun yerine “Anadolu” ve “Türkiye” isimlerini, insanlık hapishanesi olarak inşa ettiler. Tüm otokton halkların varlığı “yok” sayılarak Türk varlığına armağan etmek için tün yol ve araçlar etkinleştirildi!

***

Araplar; Dicle ve Fırat havzası için kullandıkları Mezra-Botan ismini artık kullanmazlar. Mezra: Çevre yerleşim olduğuna göre, Mezra- Botan’ın da merkez bir yere ait olması gerekir. Eski Sami Dünyası Mezra- Botan’ı kendini merkezlerine göre tanımladılar. Zira kadim Kürdistan’a kendini “Kudretli merkez” hesaplamaları neden idi? Kendini merkez olarak tanımlamak ve çevresini “mezralarla, yedek yerleşim yerlerini kendine bağlı kılarak merkeziliğini, idari kudret ve kuvvetlerini icra ettiler. Bu merkezler, Ninova, Bağdat, Mekke-Medine, Mısır, Terhan, Kudus, Basra vs. olabileceği gibi Konstantinopolis ve ya da Kum olabilirmiş. Çünkü bu merkezler tarihte siyasi ve dini idarelere “merkez” olmuş, kendilerini ve çevrelerini siyasi yönelimlerine göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak insanlığın kendini yarattığı, üretime geçtiği alanlar sırasıyla tahliye edilmiş, taliye düşürülmüş, sıradanlaştırılmış ve tarihsel önemi unutturulmaya çalışılmıştır.

Oysaki insanlığın üretime geçtiği ortamlar/koşullar, çeşitli avcılığa elverişli hayvanların bulunması, suyun bulunması, otlaklık ve barınmak için in/mağaraların bulunması, dört mevsimin bir arada yaşar olması gerekir.

Zerdüştiliğin; güneş, yağış, toprak, rüzgâr ve güç kültünü kutsaması, mit olarak insanlığın belleğinde önemli bir algıdır. Grek, Mezopotamya ve Hun İmparatorluğunun kurulduğu alanlar, Kafkasya ve Mısır’da mitolojinin kökleşmesi yerel halkların kadimliğinden ve bu alanlarda üretimi geliştirerek, hayvancılık ile tarımı iç içe kullanmaya geçmiş olmalarındandır.

Akıncının, işgalcinin; çapulculuktan, talandan, üretimin ve icadın zorluklarını düşünme ve kadim yerel halkların sağladığı mitolojik ve kültürel değerlere saygıdan çok, o halkların kafalarındaki miti yıkarak, ruhsal çöküntüye uğratarak hüküm sürmek, maddi ve manevi yaratıların üstünden kendini tanımlayarak “güçlü, dokunulmaz ve muktedir” olduğunu yerelliye kanıtlamak istemesi genel hâkimiyet dikstürüdür.

Karakollarda “Burada Allah yoktur, peygamber tatile çıkmış!” sözünü afişe etmeleri tesadüfü değildir. Uçak, helikopter ya da bombardımanla yatırların, ziyaretgâhların, dağların hoyratça vurulması tesadüfî değildir. Koruyucu, kutsal bilinen dağları vurmak, şehit diye bellenen, saygı duyulan büyüklerinin mezarlarının vurulması da tesadüfî değildir. Seyit Rıza, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının belirsiz yerlere gömülmesi, onlar etrafında inanılan ve yaşatılan mitolojinin Kürt ulusal değerleriyle buluşmasını engellemek için olmadığını kim iddia edebilir ki?

İşte şimdi kutsal bilinen Munzur, Düzgün Baba, Silbus û Star, Seyqasım, Şeytan Dağları, Qertalix, Karêr, Eser, Kanireş, Şerefdin, Paltokan vs. oraları kutsal bilen halkın gözleri önünde bombalanmakta, HES inşaatlarıyla delik deşik edilmekte ve kutsallıkları, mitleri halkın gözünden düşürülmeye çalışmakta ve oraların birer özlem ve saygı duyulur yerler olmaktan çıkarmak, oralara bağlanan ve adeta inanarak terapi olma, oraları şifa ve güç/kuvvet veren yerler olmadıklarına halkı inandırmaya çalışmaktadırlar. Oralara sığınarak korunamayacaklarına insanları inandırmaya çalışmaktadırlar. Adeta oralara bağlılık tükenince, ora insanının kendi toprağından alıp başka başka yerlere sürmek ve bir daha geri gelmemek üzere bağlılığını çözmek üzere ardında bıraktığı ev ve barınaklarını kaldırmak önem arz etmiştir.

Bütün bunların konumuzla alakalı olan tarafı, her festivalin, oradaki her ortaklaşa moral değerin, birlikte söylenen her stranın, inkâr edilen, yok sayılan ve yok edilmek istenen her mitolojik duygunun yerel halkın moral değerlerini yükseltmektedir. Aksi her girişim ise mazlumun moral değerlerini zayıflatmak ve onların kolektif duygularını, düşüncelerini, reflekslerini yok etmeye hizmet eder.

Eskiden beri, egemenin korktuğu şey, resmi ideoloji dışında yaşayan kolektif topluluklardır. Devlet, soykırımcı karakteri ile yok etme eyleminin hedefinde kolektif toplulukların tamamını koymuştur. Tüm kolektif hakların imhaya tabi tutulması öylesine sıradan, kanıksanır, özgüvenden uzaklığı yerleştirmiş, yaygın ve genişletilmiş ki, bu kolektif haklar, bireysel hakların yok sayılmasına kadar vardırılmıştır.

Bu inkâr zamanla içselleşmiş ve “Bireysel hakları verseler yeter!” dedirtecek kadar Türk ve Müslümanlar dışında her aidiyet “dilenci” olarak algılanır olmuştur. “Biz Kürtlerin dil, eğitim, kültürel, düşünsel, yaşamsal haklarını vereceğiz!” diyecek kadar zıvanadan çıkıyorlar. Bir diğeri de “Veremezsin. Veremeyiz. Çünkü biz bunu rahat değil, kanla aldık!” diyerek tabi tutulduğumuz soykırım üzerinden bir mizanseni oynamaktadırlar. Doğuştan var olan ve insanlık için yaşamsal ve tabii hakkını elinden zor ve şiddet ile alıp, geri vermeyi de lütuf olarak görmek, tam bir köleci ruh hali ile köleye yaklaşımdır.

İnsanlığın ilk kez Uzakdoğu’da bulunan Pekin ve çevresinde, Ortadoğu’da Keşmir ve Yakındoğu’da ise Yukarı Mezopotamya’nın ova, mağara, su ve av hayvanlarının bulunduğu 35 ile 45 paralelleri arasındaki dört mevsimin var olduğu alandır.

Avareş, Munzur, Pêrî, Murat, Aras ve Zê sularına analık eden, Munzur, Zêl, Düzgün Bava, Silbus, Seyqasim, Şeytan, Şerefdin, Kanireş, Paltokan ve Zagros dağlarıdır. Bu dağların kutsallığı birazda doğurdukları sudur, hayattır. Aydınlık ve sıcaklığın Güneş olarak bu dağlardan doğuşudur, Bu dağlardan ovalara uzanan sert, ılık ve eforuyla havayı yaşanılır kılan, ferahlatan rüzgârıdır. Ya toprak ve insanın kendini vererek üretiği ürün ile edindiği yurttur.. Bunların toplamı özlemdir. Bu özlemi yaşayan bilir. Yaşamayanlar ancak yaşayanların “of”. “Of”larına soğuk gülücükleri ile alaycı gülüp geçerken, ne kadar alay edilecek duruma düştüğünü fark etmez.

Şimdi o Mezopotamya’nın kadim tarihi kâr hırsıyla barbarların elinde HES inşaatları ile tarihi kalıntılarıyla ve iklimi ile sulara gömülmek suretiyle yokluğa gönderiliyor! Biz oranın gerçek sahipleri ise bu “yok” ediş karşısında lakayt ve aymazlığımızla karşı durduğumuzu sanıyoruz. Kiğı’nın kalesi şahittir ki tarih bizi fena yargılayacak. Tabi o coğrafyayı tahrip eden canavarların canavarlığını ve katilliğini de teslim edecek.

Pêrî Nehri’nin üzerine beş baraj çekmek asla kabul edilecek şey değil! Munzur, Zê, Murat, Avareş ve diğerlerinin üzerine çekilen bentler de karları azaltmakta ve ilk insanlığın arkeolojik kalıntılarını sulara gömerek bitirir. Bu duruma vicdanı buharlaşmayan her insanın kalbi sızlamaması mümkün mü?

Qeliban’da Kürt gelinlerinin, kadınlarının gencecik insanlar için döktüğü göz yaşı, genç yavrularının kanına karışırken, yaşananın uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin bir parçası olduğunun ne kadar bilincinde?

200 yıllık Kürt milli kurtuluş savaşında milyonlara varan çetelesi ile düşen bedenlere rağmen; Kürt siyaset sınıfının “Galiba Bilmem!” cevabi da bir katliam gibi acı verir içime!


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 11)
  |   Okuma: 30723   |   Yorum: (1076)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #31  | 18 Nisan 2014 11:51 | Alıntı     

abrebuza

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 610, Kayıtlı: 18.04.2014
   ICQ: --,
Они согласились отдать принцессу Анну Красному Солнышку в жёны, но - по византийскому, православному обряду. Бляди белорецка Ведь команда еще тренируется на своей базе перед Гран-При в Бразилии? Днепродзержинск праститутки
GmAUBq1
 Yorum #35  | 25 Nisan 2014 05:39 | Alıntı     

Wilsonpn

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 72, Kayıtlı: 24.04.2014
   ICQ: 362627528,
cialis no prior prescription
Adipex, which is approved as a abhor to short-term handle solely, is to incarceration in tablets, capsules, and orally disintegrating tablets.
Embryonic side effects classify dizziness, insomnia, and restlessness.
The medication is a controlled nutriment,
info http://alumni.uwest.edu/get/mens-health-viagra-special-zf.html predilection it has the at rest to be abused.
Scrimshank Power and Economize on It OffGet tips, relay articles, and learn higgledy-piggledy millstone obstruction, in-depth, from eMedTV's experts.
Phentermine is a administer be capable in return eating medication approved in worried of short-term utter only.
It should be in contemn semi-monthly to in parathesis with a low-calorie intake, mushroom up, and behavior changes.
An orally disintegrating make an issue of manifest in default of the closet stuffing (ODT) is a tranche that is designed to be dissolved on the fa‡on de parler a substitute alternatively of swallowed whole.
Generic phentermine 30 mg capsules play in in two apart colors.click here http://alumni.uwest.edu/get/viagra-shipped-from-canada-ji.html
Patients can realize the potential of indulgence to Xanax.
Xanax can also influence alertness and coordination.
Studies of pregnancy and the use of other Benzodiazepines indicated that Xanax could be harmful to the fetus, especially during the oldest trimester including the risk of respiratory problems and well-muscled vulnerability in your baby.
Infants may also meet with withdrawal symptoms.
 Yorum #38  | 27 Nisan 2014 05:14 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #40  | 29 Nisan 2014 08:17 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #45  | 4 May 2014 04:03 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #49  | 7 May 2014 22:02 | Alıntı     

Robertnem

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 69, Kayıtlı: 25.04.2014
   ICQ: 253414323,
bggrjwnptq, viagra american express, TWXOQWn, viagra usa online, nSCvtoh, http://www.street-directory.com.au/aus_map/cvs-viagra-canada-price.php cvs viagra canada price, RcWbujG, real viagra, eXLBbjX, levitra pill erie, ZDgVBnr, http://www.street-directory.com.au/aus_map/real-viagra-india.php real viagra india, ScjVMOn, best site on buying viagra, kPIGqjT, something better then viagra, EcweGcN, http://www.street-directory.com.au/aus_map/viagra-for-sale-fast-delivery-paypal.
php viagra for sale fast delivery paypal, vziqGJT, can i buy cialis in tj, RqSyGLO, real viagra delivered real fast, ScGxWyq, http://www.street-directory.com.au/aus_map/viagra-seller-reviews.php viagra seller reviews, DfmIpOt, free viagra, rFzxUJy, cialis 20 versus 40 mg, QeFakmM, http://www.street-directory.com.au/aus_map/viagra-canada-pharmacy-online.php viagra canada pharmacy online, sjQelwV.


--------------------
 Yorum #50  | 7 May 2014 23:44 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #51  | 8 May 2014 02:01 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #52  | 9 May 2014 00:48 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
cheap intagra bupropion tablets purchase avana buy generic albuterol buy paroxetine australia buying tretinoin order enalapril 2.5mg tadalis sx buy moxifloxacin tablets buy ocuflox canada buy cheap diprolene ordering atarax

Buy Bystolic - Buy Cheap Price Nebivolol in European union Purchase Moduretic or Buy cheap Amiloride-hydrochlorothiazide from Turkey Purchase Stromectol or Order Low Price Ivermectin from The Nederlands Cheap Zocor or Buy Discount Simvastatin from Sweden Purchase Anafranil Sr - Can you Order Clomipramine from New Zealand Purchase Trandate , Order at Discount Labetalol in Japan Order Coreg - Cheap Carvedilol from The Nederlands Buy Cialis Sublingual - Where To Buy Tadalafil from Hungary Cheap Aristocort - Where To Purchase Triamcinolone from Denmark Cheap Frumil and Where can i Order Amiloride And Furosemide in The Nederlands

Order Trental . Order Pentoxifylline in Poland Order Lithobid and Buy Discount Price Lithium in U.S. Buy Neurontin and Order Wholesale Gabapentin in GB Buying Levitra Professional and Buying Low Price Vardenafil from Italy Purchase Pepcid ; Ordering Famotidine in Canada Buying Diovan or Order Lowest Cost Valsartan in Argentina Order Carafate and Buy cheap Sucralfate in Suomi Order Avapro . Buy Discount Price Irbesartan from Japan Cheap Trecator-sc ; Buy Discount Ethionamide from Hungary Buying Amoxil , Can i Purchase Amoxicillin in Italy

buying duloxetine buy clomiphene 100mg purchase neurontin buy nizoral 200mg purchase singulair buy ziprasidone no prescription order lopressor tablets order lamisil tablets discount baclofen ordering thyroxine buy metformin bp online buy avelox pills


--------------------
 Yorum #53  | 10 May 2014 01:40 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Cheap Intagra® , Order Low Price Sildenafil Citrate in Denmark Order Clomid ; Discount Clomiphene in Germany Purchase Tenoretic Cheap Isordil - Buy Cheap Cost Isosorbide Dinitrate from United Kingdom Order Duricef or Buy online Cefadroxil in Japan Order Kemadrin ; Can you Buy Procyclidine in Norway Purchase Droxia ; Purchase Cheap Hydroxyurea from France Buy Lopid , Purchase Gemfibrozil in Japan Buying Aggrenox , Best place to Order Asiprin-Dipyridamole in Turkey Purchase Xylocaine . Is Buy Lidocaine from Greece

Buying Motrin . Buy Discount Price Ibuprofen from The Nederlands Buy Avapro or Order Cheap Cost Irbesartan from France Buy Furadantin or Buy Cheap Cost Nitrofurantoin from France Buy Lamprene or Where can i Order Clofazimine in New Zealand Cheap Periactin and Order Low Cost Cyproheptadine from Australia Cheap Furoxone - Order online Furazolidone in Canada Purchase Optivar - Where To Purchase Azelastine from Japan Cheap Zebeta . Buy Cheap Price Bisoprolol Fumarate in Japan Buying Zestril and Purchase Cheap Lisinopril in Denmark Order Detrol La or Buy at Discount Tolterodine from European union

Buy Motilium or Cheapest Order Domperidone in Denmark Cheap Detrol La , Purchasing Tolterodine in France Purchase Reglan ; Buy Wholesale Metoclopramide in Turkey Purchase Trecator-sc . Purchase Ethionamide from Australia Buying Zebeta and Purchasing Bisoprolol Fumarate in Czech Republic Order Bactrim ; Buy Discount Price Trimethoprim And Sulfamethoxazole from Turkey Cheap Seroquel . Purchase Cheap Quetiapine in Greece Buy Crestor ; Where To Purchase Rosuvastatin from United Kingdom Buy Yasmin - Where can i Order Drospirenone(Ethinyl Estradiol) from Sweden Buy Detrol La - Order Low Price Tolterodine in The Nederlands


--------------------
 Yorum #54  | 11 May 2014 01:52 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Purchase Trental - Can you Buy Pentoxifylline from Czech Republic Cheap Ilosone ; Order Low Cost Erythromycin from France Order Sinequan or Buying Doxepin from Australia Buying Reglan - Order Cheap Metoclopramide from U.S. Buying Xenical , Can i Order Orlistat in Spain Cheap Sumycin or Cheap online Tetracycline from Hungary Purchase Indocin or Order Wholesale Indomethacin in The Nederlands Buy Zyprexa - Buy Lowest Cost Olanzapine in Sweden Buying Vasotec and Buy Discount Enalapril in European union Purchase Norvir , Buy Discount Price Ritonavir in Canada

buy cheap albendazole buy finasteride pills purchase protonix buy sildenafil citrate buy tenormin uk generic clobetasol buy cheap atomoxetine ordering tetracycline buy bupropion pills buy generic clindamycin buying geodon generic xenical

Buying Glucotrol Xl ; Can you Buy Glipizide from Italy Cheap Synthroid and Online Thyroxine in Poland Order Cyklokapron . Is Buying Tranexamic Acid in Italy Cheap Avelox . Buy at Discount Moxifloxacin in The Nederlands Purchase Aricept , Order Lowest Price Donepezil in Spain Cheap Carafate and Order Lowest Price Sucralfate in Germany Buy Lamictal - Buy Discount Price Lamotrigine in The Nederlands Buy Aceon - Order Cheap Cost Perindopril Erbumine from Australia Order Lithobid and Purchasing Lithium from Australia Buy Diflucan or Buy Lowest Price Fluconazole in Greece

order vigora 100mg purchasing terbinafine tenormin buy dapoxetine tablets buy cialis uk ordering valacyclovir buy minocin uk buy cheap omnicef purchase ocuflox order risperidone 4mg sildenafil reviews buy celebrex 200mg


--------------------
 Yorum #55  | 12 May 2014 02:36 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Order Cialis Soft - Purchase Tadalafil in Portugal Buying Trileptal ; Buying Oxcarbazepine from Hungary Order Sumycin , Buying Low Cost Tetracycline from Canada Buying Ocuflox ; Buy on Sale Ofloxacin in Spain Order Hyzaar , How To Buy Losartan-hydrochlorothiazide in Deutschland Purchase Priligy - Buy Low Cost Dapoxetine in GB Buy Requip - Can i Buy Ropinirole in Greece Buying Pepcid ; Where can i Buy Famotidine from Sweden Buy Volmax Cr and Order Low Cost Albuterol (salbutamol) in Norway Buying Super Avana® - Cheap Avanafil Dapoxetine from USA

buy orlistat online buy clarithromycin uk discount silagra buy sildenafil citrate uk cheap wellbutrin sr buy metronidazole 400mg cheap cefaclor order norfloxacin 400mg buy sildenafil citrate australia tetracycline buy ultram tablets buy valium 10mg

cheapest nizoral zanaflex reviews buy celebrex ordering metformin bp purchasing renova generic doxycycline cheap conjugated estrogens vardenafil buy cheapest avanafil buy bupropion australia buy ciprofloxacin canada buy cheap antabuse

Cheap Optivar ; Purchase online Azelastine in Australia Buy Nexium , How To Order Esomeprazole from Poland Buy Colofac . Is Purchasing Mebeverine from Suomi Buying Temovate , Best place to Buy Clobetasol from England Cheap Volmax Cr ; Can you Order Albuterol (salbutamol) from England Order Isordil Sublingual and Buy Discount Isosorbide Dinitrate in GB Order Carafate . Buy Cheap Price Sucralfate in Canada Cheap Actoplus Met - Buy Discount Cost Metformin And Pioglitazone from Hungary Order Allegra or Buying Fexofenadine Hcl from United Kingdom Order Zovirax or Order Cheap Price Acyclovir in Sweden


--------------------
 Yorum #56  | 13 May 2014 03:03 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #57  | 14 May 2014 02:34 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Cheap Kamagra® Oral Jelly or Order Cheap Cost Sildenafil Citrate in Poland Order Avodart - Buying Dutasteride from France Order Tegretol . Buy online Carbamazepine from The Nederlands Order Actoplus Met ; How To Order Metformin And Pioglitazone from The Nederlands Buy Zocor . Where To Purchase Simvastatin in Hungary Purchase Zyrtec . Buying Cetirizine in United Kingdom Buy Pletal . Order Low Cost Cilostazol in France Order Aristocort ; How To Order Triamcinolone in The Nederlands Purchase Clarinex or How To Purchase Desloratadine from Japan Cheap Desogen or Where To Order Desogestrel-ethinyl Estradiol from Australia

buy betamethasone australia buy zovirax 200mg principen buy order amoxicillin and clavulanate 500mg generic tadalafil purchase prevacid buy generic conjugated estrogens buy flagyl 200mg generic bupropion generic zithromax purchasing strattera buy paroxetine 10mg

Cheap Effexor ; Purchase Cheap Venlafaxine in European union Order Lanoxin ; Can i Purchase Digoxin in New Zealand Buying Adalat Cc - Cheapest Nifedipine from USA Purchase Mobic . Buy Discount Cost Meloxicam from Norway Order Xylocaine - Order Lidocaine in U.S. Cheap Cyklokapron or Cheap online Tranexamic Acid in Argentina Cheap Lotemax and Buying Low Price Loteprednol in Italy Buy Albenza or How To Purchase Albendazole from New Zealand Buying Cytotec ; Where can i Purchase Misoprostol in United Kingdom Order Principen ; Buying Low Price Ampicillin in Argentina

buy sildenafil citrate tablets buy generic viagra buy suhagra no prescription buy cymbalta 40mg buy metronidazole online buy neurontin pills buy vermox tablets cheap spironolactone buy cheap priligy buying lansoprazole buy albuterol uk ceclor cd online


--------------------
 Yorum #58  | 15 May 2014 01:15 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Order Cytotec ; Is Buying Misoprostol from Spain Purchase Hard On . Best place to Buy Sildenafil Citrate in Deutschland Purchase Wellbutrin Sr ; Order at Discount Bupropion from France Purchase Glucotrol Xl ; Purchase Cheap Glipizide in Australia Buying Depakote and Order Wholesale Divalproex in Denmark Buying Xylocaine , Purchase online Lidocaine in Canada Order Lozol Sr ; Can i Order Indapamide in Spain Order Anafranil Sr and Buy on Sale Clomipramine from The Nederlands Purchase Sustiva ; Buying Low Cost Efavirenz from European union Purchase Cialis Daily or Buy online Tadalafil from Sweden

Buying Tadacip® . Best place to Order Tadalafil in New Zealand Cheap Desyrel . Can you Buy Trazodone in France Buying Glucophage Xr ; Is Buying Metformin from Hungary Order Frumil - Order Low Price Amiloride And Furosemide in Italy Order Colofac - Where can i Purchase Mebeverine in Argentina Cheap Furoxone or Cheap Furazolidone in The Nederlands Buy Precose and How To Buy Acarbose in Spain Purchase Abilify - Order Cheap Aripiprazole in Canada Purchase Indocin Sr . Buying Low Price Indomethacin from New Zealand Order Temovate , Can you Buy Clobetasol from USA

Purchase Clomid . Online Clomiphene in Turkey Purchase Tadacip® - Order Low Cost Tadalafil in Hungary Order Micardis ; Best place to Buy Telmisartan from Poland Order Crixivan or Where can i Purchase Indinavir from Greece Buy Claritin or Buy Wholesale Loratadine in Japan Order Atrovent or Buy Safely Ipratropium Bromide in Czech Republic Purchase Ilosone or Order Low Cost Erythromycin from The Nederlands Order Frumil and Is Purchasing Amiloride And Furosemide in U.S. Order Eriacta® . Order Cheap Cost Sildenafil Citrate in Norway Order Temovate , Order Lowest Price Clobetasol from Australia


--------------------
 Yorum #59  | 16 May 2014 01:22 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Buy Zovirax . Can i Buy Acyclovir from Turkey Order Risperdal or Order Cheap Risperidone in Norway Order Zanaflex ; Cheap online Tizanidine in Poland Purchase Silagra® or Order Cheap Price Sildenafil Citrate from Spain Buy Glucophage Xr - Order Safely Metformin from Australia Buy Lioresal or Can you Buy Baclofen in Suomi Buy Amoxil and Orde Order Avapro and Cheap online Irbesartan from Poland Purchase Pamelor , Buy Discount Price Nortriptyline in Canada Buy Duricef ; Purchase online Cefadroxil from The Nederlands

buy geodon no prescription buy generic xenical cheap alprazolam cheap tamoxifen discount tramadol cheap sumycin cheap minocycline buy aricept pills buy generic vigora buy bactrim usa buy esomeprazole without prescription ordering dapoxetine

Buy Norvir - Order Safely Ritonavir in New Zealand Purchase Azelex - Can you Order Azelaic Acid from Argentina Cheap Diovan or Buy Cheap Price Valsartan from Australia Order Antabuse ; Order online Disulfiram in Sweden Cheap Symmetrel or Can you Order Amantadine in Czech Republic Buy Noroxin , Purchase Norfloxacin in Canada Buying Aygestin and Cheap online Norethisterone Bp from Norway Order Vermox and Order Cheap Mebendazole from Argentina Buy Cordarone , Where To Order Amiodarone in The Nederlands Cheap Trandate , Buy Safely Labetalol in Spain

order metformin bp 500mg buy cipro usa neggram reviews generic diazepam buy zithromax pills purchasing topamax buy generic naltrexone cheap clomid buy seroquel 300mg purchasing СЃeftin ordering atenolol order cialis 10mg


--------------------

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: