Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal  


15-01-2012, 08:19 Kategori: Yazarlar » Ehmed Onal  
Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal

UZAKDOĞU, ORTADOĞU VAR! YAKINDOĞU SOYKIRIMLA “YOK” EDİLDİ! NEDEN?

Ahmet ÖNAL

TC. kurulurken, sadece Kilikya, Kürdistan, Mezopotamya, Anatolia, Pontus, Lazistan, Rumelî vs. yerlerin adlarını haritadan kaldırmadı. Asya kıtasının batısına yerleşen Bizans imparatorluğu; “Yakın Doğu”, “Orta Doğu”, “Uzak Doğu”yu kendi merkezinin yakın, orta ve uzaklığına göre adlandırdı. TC kurulana kadar bu coğrafyalar böyle isimlendirildi. Sonra coğrafyalardan biri olan “Yakın Doğu” , çıkarcı dünyanın gözleri önünde üzerinden yaşayan halklar ile birlikte haritadan silindi, yok sayıldı. Sesiz sedasız kimse de bu olguyu göremedi ya da görmezden geldi.

Tarihin bir kesitinde, kendini “Dünya’nın merkezi” sayan Bizans İmparatorluğu, dünyayı yakınlık ve uzaklığına göre doğuya doğru coğrafyayı; Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu olarak isimlendirirken buralar nereleri kapsıyordu? Mezopotamya, Anatolia, Klikya, Pontus coğrafyası ve yakın çevresini, Yakındoğu..! Mısır’dan Hindistan’a ve kuzeyden Rusya ve Umman Denizi’ne uzanan bölge “Ortadoğu” olarak isimlendirilir. Altay Dağları ve doğusuna doğru Hun İmparatorluğu, Moğolistan, Kore, Kamboçya, Vietnam, Japonya, Endonezya vs. coğrafyayı kapsayan yerler Uzakdoğu olarak adlandırıldı.

TC kurulup Yakındoğu’daki halkları jenoside uğratarak “yok” sayıp, “yok” ettikten sonra kendisine kattı. Yakındoğu ismini de “yok” sayarak kendisini Ortadoğu coğrafyası içinde değerlendirdi.

2004’te de ABD’nin Ortaya attığı “Büyük Ortadoğu“ terimi ile Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerini kapsayacak şekilde kavram yeni siyasi projelere göre, coğrafyalar yeniden isimlendirilmeye çalışıldı.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, coğrafik isimler, Etnik yerleşimlerin yanı sıra, medeniyet/uygarlık ve siyasi egemenliklere göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak garipsenen odur ki, siyasi şekillenmeler zaman zaman egemenlik projelerini başka başka halkların ve coğrafik isimlerin “yok” sayılması, “yok” edilmesi üzerinde şekillendirmiştir. Bu kendine katma eylemliliği eğer başkasının kolektif varlığını ortadan kaldırma, yok etmeyi içeriyorsa normal kendine katma eyleminin ötesine geçer ki, bu sınır jenosit, yanı soykırımdır.

1948’de BM tarafından soykırımı “insanlık suçu” kabul ettiren ve Soykırım Komisyonu Başkanlığı’na getirilen Polonyalı Yahudi ve Avukat Rafel Lemkîn soykırımın sekiz alanda uygulandığına işaret eder.

Siyasi, ekonomik, kültürel, dilsel, etniksel, tarihsel, doğasal, fiziksel olarak kırıma uğratmaktır.

Tabi bunların sadece birinin uygulanması soykırım sayılabileceği gibi, bazı durumlarda soykırım sayılmayabilinir.

Siyasi soykırım; Siyasi olarak kendini idare etmeden alıkoyma ve siyasi varlığına son vermeyi hayata geçirmektir.

Ekonomik soykırım; bir toplumsal aidiyetin yaşamsal kaynaklarını tahrip etmek, üretimden alıkoymaktır.

Kültürel Soykırım: Bir halkın mitolojisini, yaşama alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini, tarihsel yaşamsal alışkanlıklarını ortadan kaldırıp kendi kültürel değerleri içinde eritmek ve kendisine yabancılaştırarak nefret eder duruma getirmenin yanı sıra, kendi kültürünü yaşamasından alıkoymaktır.

Dilsel soykırım: Bir halkın kendi dilini kullanmasından alıkonulması, uzaklaştırılması ve başka dili konuşmaya zorlayarak kendi anadilinden uzaklaşmasını ve unutmasını sağlamak, ana dilinden nefret eder duruma getirerek egemen dili kutsamak ve egemenliğini pekiştirmek üzere “diğer” dilleri yok farz etmek ve yok saymaktır.

Etnik Soykırım: Bir etnisiteyi yok saymak, yok etmek üzere kolektif grup olarak hedeflemek ve yaşamsal olarak ortadan kaldırma faaliyetidir.

Tarihsel Soykırım: Hedeflenerek ortadan kaldırılmak istenen topluluğa ait tüm kalıtsal, sanatsal ve estetiksel belge, kanıt ve sit alanlarını ortadan kaldırmak ve kendisini hatırlayacak olguları yeryüzünden silme eylem projesidir. Tüm coğrafik isimlerin yasaklanması ve tüm tarihi kalıntıların tahrip edilerek kendisine ait olduğunu iddia etmektir.

Doğasal / Ekolojik Soykırım: Eski ya da yerleşik olan topluluğa ait tüm kalıntıları yok etmek üzere tüm tabiatı gerek ekonomik, gerek siyasi ve sosyal kaygılarla tahrip etmek ve doğanın dengesini bozmak, doğayı yaşanır olmaktan çıkarmak ve tarihten yerleşik olanların göçertilerek önce coğrafyayı insansızlaştırmak, sonrasında da kendine ait ya da kendine intibak edilerek entegre olabilecek topluluğu yerleştirerek alıkoyma politikasıdır.

Fiziksel soykırım: Canlı olarak topluluğu ortadan kaldırma projesi ve eylemidir.

Örneğin siyasi literatürde “Yakındoğu” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Ancak siyasiler, tarihçiler ve toplumbilimcilerden kimse bu kavramın “yok” sayılmasını sorgulamak istememiştir. Ne hikmetse haklı bir davanın peşinde olan, mazlumları savunan kesimler de “Yakındoğu” isminin haritadan kaldırılmasını, siyasi literatürden silinmesini sorgulamayı düşünmemiştir. Sormamışlardır ki; “Orta” ve “Uzak”ı olan bir “Doğu”nun “Yakın”ının da bulunması gerektiği, bu isimde bir coğrafyanın da bulunması gerekir diye sorası gelmez mi? Peki bu “Yakın!” neresidir? Kavram nasıl ortadan kaldırıldı ve adeta tedavülden çıkarıldı? Bu soruları siyaset ve akademik çevreler bir türlü sorgulamaktan imtina eder oldular. Zira bu coğrafyanın tüm otokton(yerleşik) halkları alaktonlar(dışarıdan gelenler) tarafından jenoside tabii tutuldu ve bu siyaseti bugün sürdürenler var. Bu jenosit politikalarını sürdürme sürecinde halklar ortadan kaldırılırken, var olma koşulları cılız olanlar (Türk olmayan çılgın Türkler) şekillendirilip devlet hatta millet düzeyine getirtilip egemen olarak şekillendirildi..

Çünkü hiç bir milli ve sosyal tarafı olmayan TC. Devleti’nin şekillenmesi adeta “tombaladan çıktı” gibi bir vaziyetinin olduğunu söylemek tarih bilinciyle çelişmediğini iddia etmek yerindedir ve yanlış değildir..

Zira I. Dünya Savaşı’nda, savaşın ağırlıklı olarak sürdüğü alan Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde olan toprakları paylaşmak ve Osmanlı Devletine miras olabilecek hiçbir kurumsal nüveye yer bırakmamak idi. Ancak bu projenin uygulamaya sokulduğu aşamada Alman devletinin Jenositlerle Yakındoğu’yu haritadan silme projesine göre şekillendirilen Jön-Türk Hareketi 1915-1919 tarihleri arasında İngiliz ve Fransız bloku tarafından siyasi arenadan tasfiye edildi.

1917 Ekim Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla İngiliz ve Fransız projesi eski halde yürüyemez oldu. Uzak, Orta ve Yakındoğu’ya sokulan ve etkisi yayılan Sovyet etkisini durdurmak için takviye projeler ve siyasetlere ihtiyaç çıkınca, Osmanlı kalıntılarına yeniden ihtiyaç duyuldu. Ne ilginçtir ki, I.Dünya Savaşı’nın yanı sıra iç savaşından da bitap düşmüş yeni Sovyet iktidarının da İngiliz Fransız yayılmasını durdurmaya ve savaşı en azında erteleme siyasetleri vardı. Bu nedenle çarçabuk Yakın, Orta ve Uzak “doğu’lar da şekillenecek tutarsız da olsa iktidarlara İhtiyaç duyuluyordu. Bu Yakındoğu’da Jön-Türklerin kırıntısı ve devşirme siyasilerden şekillenen ve sonrasında Kemalistler olarak adlandırılacak hareket idi. Ortadoğu’da Afgan Emiri idi. Uzak doğuda Çin’de şekillenen Çan Kay Şek hareketi idi. İşte çift taraflı şekillenen bu ihtiyaçtan İngiliz Vizesi ile Yakındoğu’ya Müfettiş atanan Mustafa Kemal güç olarak şekillendirilmeye çalışıldı.. Bu aşamada Sovyetler Birliği de geçmişte Jön-Türk yani İttihatçı olan bu kadronun hareketliliğini gördü. El attı, destekledi ve Mustafa Kemal önderliğinde, “Faşist Askeri Bürokratik Diktatörlük” şekillendi. Bu devlet şekillendikçe Almanlardan edindikleri projelerini bu kez İngiliz ve Fransız işbirliği ve Sovyet desteği ile tahkim ederek, İttihat ve Terakki’de olan Ortadoğu’ya yönelimi durdurma ve hedeften çıkarma farklılığı ile Yakındoğu’yu haritadan silme girişimini sürdürdüler. Bunun için de Yakındoğu’daki kolektif ve otokton halkları tabi tutukları jenosit politikasını yeniden aktif kıldılar. 1913’te Rumları mübadele ile göçertmeleri bir jenosit idi. 1915 Ermeni jenosidi, Süryani-Kildanı Jenosidi, Êzdi Jenosidi gerçekleşmiş idi. Cumhuriyet döneminde ise daha evvel olan jenositleri inkâr ederek ve onlardan kalan kalıntıları temizleyip tamamlamanın yanı sıra ve uzun sürece yayılmış Kürt Jenosidini sürdürme siyaseti güdüldü. Parçalanmış, bölünmüş, iskeleti adeta dumura uğratılmış bu coğrafyanın tek tek katliamlarını da bu genel jenosit politikasının birer parçaları olarak değerlendiremezsek eksik olur. Ermeni, Süryani, Pontus, Rum, Êzdî, ve yine uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin fiziksel alandaki hedefi; Koçgiri (1920), Piran(1925), Zilan(1930), Dersim(1938), Geliyê Sapo(1942), Qeliban(2011) vs. katliamları her biri kendi başlarına birer soykırım olarak değerlendirilemezler. Ancak tümünün toplamı üzerinden devletin soykırımcı karakteri ve planlı siyasetleri ile değerlendirildiğinde, bu katliamların soykırım olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Bir eylemi soykırım ya da Jenoside olarak değerlendirebilmek için düşünülmüş, planlı bir idare ve iradenin; ekonomik, siyasi, etnik, fiziki, coğrafik, tarihsel, mitolojik ve gelecek kolektif varlığını ortadan kaldırmayı vs. hedefler. Bu hedefleri gerçekleştirmek isteyen soykırımcı, imha, inkâr ve vahşet siyasetini sistematik hale getirerek ve uzun vadeye yayarak “yok” etmek istediği aidiyetin özgünlüklerini dikkate almak durumundadır. Dilin inkârı, halkın inkârı, millet olarak var olmayı inkâr, coğrafyalarının inkârı ve bu inkâra karşı çıkan tüm dinamiklerin imhası üzerinden sürdürülen politika jenosittir. Çevremize baktığımızda yaşamın her alanında karşılaştığımız inkâr ve imha, Tıpkı Ermenilere, Pontus’lulara, Süryanilere ve nüans farkla Uzun sürece yayılan ve diğerlerinden daha sancılı olan Kürtlere tatbik edilen hedef; jenosittir.

Pêri vadisinde adım adım gördüğümüz öncesinde Ermenilere ait, sonrasında Kürtlere ait her icraatta bunu görmek mümkündür. Köylerin adeta harabeye çevrilerek ortadan kaldırılması. Ekonomik olarak tutunacak bir dalın bile bırakılmadığı, tarım, hayvancılık vs. tüm üretim kollarının ortadan kaldırılarak gelecek vaat etmeyen bir güvensiz durumun yaratılması, kendini inkâr eden, asalak, aşağılayan bir topluluk yaratarak iradesiz aciz üreten değil, dilenci bir topluluğun yaratılmasını, yaşamın her adımında gözlemlemek mümkündür. Egemenler; literatürü kendi siyasi merkezlerine göre şekillendirirler.

Anatolya, Klikya, Mezopotamya, Pontus yanî Yakındoğu’da ve bu coğrafyalara ismini veren halkları coğrafyaları ile birlikte ortadan kaldırmaya giriştiler. Bunun yerine “Anadolu” ve “Türkiye” isimlerini, insanlık hapishanesi olarak inşa ettiler. Tüm otokton halkların varlığı “yok” sayılarak Türk varlığına armağan etmek için tün yol ve araçlar etkinleştirildi!

***

Araplar; Dicle ve Fırat havzası için kullandıkları Mezra-Botan ismini artık kullanmazlar. Mezra: Çevre yerleşim olduğuna göre, Mezra- Botan’ın da merkez bir yere ait olması gerekir. Eski Sami Dünyası Mezra- Botan’ı kendini merkezlerine göre tanımladılar. Zira kadim Kürdistan’a kendini “Kudretli merkez” hesaplamaları neden idi? Kendini merkez olarak tanımlamak ve çevresini “mezralarla, yedek yerleşim yerlerini kendine bağlı kılarak merkeziliğini, idari kudret ve kuvvetlerini icra ettiler. Bu merkezler, Ninova, Bağdat, Mekke-Medine, Mısır, Terhan, Kudus, Basra vs. olabileceği gibi Konstantinopolis ve ya da Kum olabilirmiş. Çünkü bu merkezler tarihte siyasi ve dini idarelere “merkez” olmuş, kendilerini ve çevrelerini siyasi yönelimlerine göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak insanlığın kendini yarattığı, üretime geçtiği alanlar sırasıyla tahliye edilmiş, taliye düşürülmüş, sıradanlaştırılmış ve tarihsel önemi unutturulmaya çalışılmıştır.

Oysaki insanlığın üretime geçtiği ortamlar/koşullar, çeşitli avcılığa elverişli hayvanların bulunması, suyun bulunması, otlaklık ve barınmak için in/mağaraların bulunması, dört mevsimin bir arada yaşar olması gerekir.

Zerdüştiliğin; güneş, yağış, toprak, rüzgâr ve güç kültünü kutsaması, mit olarak insanlığın belleğinde önemli bir algıdır. Grek, Mezopotamya ve Hun İmparatorluğunun kurulduğu alanlar, Kafkasya ve Mısır’da mitolojinin kökleşmesi yerel halkların kadimliğinden ve bu alanlarda üretimi geliştirerek, hayvancılık ile tarımı iç içe kullanmaya geçmiş olmalarındandır.

Akıncının, işgalcinin; çapulculuktan, talandan, üretimin ve icadın zorluklarını düşünme ve kadim yerel halkların sağladığı mitolojik ve kültürel değerlere saygıdan çok, o halkların kafalarındaki miti yıkarak, ruhsal çöküntüye uğratarak hüküm sürmek, maddi ve manevi yaratıların üstünden kendini tanımlayarak “güçlü, dokunulmaz ve muktedir” olduğunu yerelliye kanıtlamak istemesi genel hâkimiyet dikstürüdür.

Karakollarda “Burada Allah yoktur, peygamber tatile çıkmış!” sözünü afişe etmeleri tesadüfü değildir. Uçak, helikopter ya da bombardımanla yatırların, ziyaretgâhların, dağların hoyratça vurulması tesadüfî değildir. Koruyucu, kutsal bilinen dağları vurmak, şehit diye bellenen, saygı duyulan büyüklerinin mezarlarının vurulması da tesadüfî değildir. Seyit Rıza, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının belirsiz yerlere gömülmesi, onlar etrafında inanılan ve yaşatılan mitolojinin Kürt ulusal değerleriyle buluşmasını engellemek için olmadığını kim iddia edebilir ki?

İşte şimdi kutsal bilinen Munzur, Düzgün Baba, Silbus û Star, Seyqasım, Şeytan Dağları, Qertalix, Karêr, Eser, Kanireş, Şerefdin, Paltokan vs. oraları kutsal bilen halkın gözleri önünde bombalanmakta, HES inşaatlarıyla delik deşik edilmekte ve kutsallıkları, mitleri halkın gözünden düşürülmeye çalışmakta ve oraların birer özlem ve saygı duyulur yerler olmaktan çıkarmak, oralara bağlanan ve adeta inanarak terapi olma, oraları şifa ve güç/kuvvet veren yerler olmadıklarına halkı inandırmaya çalışmaktadırlar. Oralara sığınarak korunamayacaklarına insanları inandırmaya çalışmaktadırlar. Adeta oralara bağlılık tükenince, ora insanının kendi toprağından alıp başka başka yerlere sürmek ve bir daha geri gelmemek üzere bağlılığını çözmek üzere ardında bıraktığı ev ve barınaklarını kaldırmak önem arz etmiştir.

Bütün bunların konumuzla alakalı olan tarafı, her festivalin, oradaki her ortaklaşa moral değerin, birlikte söylenen her stranın, inkâr edilen, yok sayılan ve yok edilmek istenen her mitolojik duygunun yerel halkın moral değerlerini yükseltmektedir. Aksi her girişim ise mazlumun moral değerlerini zayıflatmak ve onların kolektif duygularını, düşüncelerini, reflekslerini yok etmeye hizmet eder.

Eskiden beri, egemenin korktuğu şey, resmi ideoloji dışında yaşayan kolektif topluluklardır. Devlet, soykırımcı karakteri ile yok etme eyleminin hedefinde kolektif toplulukların tamamını koymuştur. Tüm kolektif hakların imhaya tabi tutulması öylesine sıradan, kanıksanır, özgüvenden uzaklığı yerleştirmiş, yaygın ve genişletilmiş ki, bu kolektif haklar, bireysel hakların yok sayılmasına kadar vardırılmıştır.

Bu inkâr zamanla içselleşmiş ve “Bireysel hakları verseler yeter!” dedirtecek kadar Türk ve Müslümanlar dışında her aidiyet “dilenci” olarak algılanır olmuştur. “Biz Kürtlerin dil, eğitim, kültürel, düşünsel, yaşamsal haklarını vereceğiz!” diyecek kadar zıvanadan çıkıyorlar. Bir diğeri de “Veremezsin. Veremeyiz. Çünkü biz bunu rahat değil, kanla aldık!” diyerek tabi tutulduğumuz soykırım üzerinden bir mizanseni oynamaktadırlar. Doğuştan var olan ve insanlık için yaşamsal ve tabii hakkını elinden zor ve şiddet ile alıp, geri vermeyi de lütuf olarak görmek, tam bir köleci ruh hali ile köleye yaklaşımdır.

İnsanlığın ilk kez Uzakdoğu’da bulunan Pekin ve çevresinde, Ortadoğu’da Keşmir ve Yakındoğu’da ise Yukarı Mezopotamya’nın ova, mağara, su ve av hayvanlarının bulunduğu 35 ile 45 paralelleri arasındaki dört mevsimin var olduğu alandır.

Avareş, Munzur, Pêrî, Murat, Aras ve Zê sularına analık eden, Munzur, Zêl, Düzgün Bava, Silbus, Seyqasim, Şeytan, Şerefdin, Kanireş, Paltokan ve Zagros dağlarıdır. Bu dağların kutsallığı birazda doğurdukları sudur, hayattır. Aydınlık ve sıcaklığın Güneş olarak bu dağlardan doğuşudur, Bu dağlardan ovalara uzanan sert, ılık ve eforuyla havayı yaşanılır kılan, ferahlatan rüzgârıdır. Ya toprak ve insanın kendini vererek üretiği ürün ile edindiği yurttur.. Bunların toplamı özlemdir. Bu özlemi yaşayan bilir. Yaşamayanlar ancak yaşayanların “of”. “Of”larına soğuk gülücükleri ile alaycı gülüp geçerken, ne kadar alay edilecek duruma düştüğünü fark etmez.

Şimdi o Mezopotamya’nın kadim tarihi kâr hırsıyla barbarların elinde HES inşaatları ile tarihi kalıntılarıyla ve iklimi ile sulara gömülmek suretiyle yokluğa gönderiliyor! Biz oranın gerçek sahipleri ise bu “yok” ediş karşısında lakayt ve aymazlığımızla karşı durduğumuzu sanıyoruz. Kiğı’nın kalesi şahittir ki tarih bizi fena yargılayacak. Tabi o coğrafyayı tahrip eden canavarların canavarlığını ve katilliğini de teslim edecek.

Pêrî Nehri’nin üzerine beş baraj çekmek asla kabul edilecek şey değil! Munzur, Zê, Murat, Avareş ve diğerlerinin üzerine çekilen bentler de karları azaltmakta ve ilk insanlığın arkeolojik kalıntılarını sulara gömerek bitirir. Bu duruma vicdanı buharlaşmayan her insanın kalbi sızlamaması mümkün mü?

Qeliban’da Kürt gelinlerinin, kadınlarının gencecik insanlar için döktüğü göz yaşı, genç yavrularının kanına karışırken, yaşananın uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin bir parçası olduğunun ne kadar bilincinde?

200 yıllık Kürt milli kurtuluş savaşında milyonlara varan çetelesi ile düşen bedenlere rağmen; Kürt siyaset sınıfının “Galiba Bilmem!” cevabi da bir katliam gibi acı verir içime!


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 11)
  |   Okuma: 30940   |   Yorum: (1080)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #271  | 4 Ağustos 2016 15:25 | Alıntı     

viagra without a doctor prescription

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
What have you been up to?
Feel free to visit my Advogato: <a href="http://genericviagracanadaonline.com/">generic viagra</a>, <a href="http://viagrawithoutseeingadoctor.net/">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://canadaviagrasale.com/">viagra samples</a>, <a href="http://www.viagrawithoutadoctorsprescription-usa.net/">viagra
without a doctor prescription</a>, <a href="http://canadianrxpharmacyonline.com/">viagra generic</a>.
 Yorum #272  | 9 Ağustos 2016 23:40 | Alıntı     

azithromycin

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://medicationlasix.com">lasix</a> 100983 <a href="http://www.flagylvip.com/">antibiotics online</a> ynmbdf <a href="http://azithromycinrost.com/">azithromycin</a> 361215 <a href="http://usalevitrausa.com/">levitra professional</a> koawot5376
 Yorum #273  | 14 Ağustos 2016 19:50 | Alıntı     

KoMeed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #274  | 18 Ağustos 2016 11:23 | Alıntı     

cialis 5mg prix

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=http://www.cialis-achat-france.com/>cialis 20mg</a>, <a href=http://tadalafil-freetrial.com/>cialis trial</a>, <a href=http://tabtadalafil.com/>coupon for cialis</a>, <a href=http://www.usatadalafilusa.com/>cialis generic</a>
 Yorum #275  | 30 Ağustos 2016 16:06 | Alıntı     

rpdvgt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://tadalafilsansordonnance.com/">cialis prix de la boite</a>
 Yorum #276  | 31 Ağustos 2016 09:12 | Alıntı     

Pseaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wild horses viva viagra viagra without a doctor prescription prix viagra 50 mg maroc buy viagra without seeing doctor viagra causes infertility
 Yorum #277  | 7 Eylül 2016 02:39 | Alıntı     

aslireazwjws

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #278  | 12 Eylül 2016 19:11 | Alıntı     

fwsevav

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The dope is bewitched orally fully with a glass of water. Preferred the buy viagra generic resides as a chief element. Sildenafil deals with erectile issues with proficiency.

Unlike its branded counterpart, the buy generic viagra online is cheap and inexpensive. Degree, it does no compromise with quality.
 Yorum #279  | 18 Eylül 2016 20:12 | Alıntı     

Odzrpgh

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Do not scurry after taking viagra without a doctor prescription. Aged men requirement to be walk-on careful. canadian viagra is a autocratic control object of them to consider as the canadian pharmacy only if they possess leave from their healthcare professional. The amount of prescription viagra cost should not be adjusted on own.
 Yorum #280  | 27 Eylül 2016 06:02 | Alıntı     

GeraldFuh

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Такие статьи только улучшают мое нароение


фундамент на винтовых сваях акция
 Yorum #281  | 30 Eylül 2016 03:24 | Alıntı     

PatFeals

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Our medications do not compromise with property at all and quotation knowledgeable also reticule friendly. Besides, our generic drugs are essentially the exact same drug as their branded counterparts. Solely they don’t carry their trade-mark name because http://pharmacycanadian.us.com/ walmart pharmacy price check are sold at slashed prices as their manufacturers d not pass on advertising, researching and marketing on them.
 Yorum #282  | 1 Ekim 2016 03:09 | Alıntı     

dbefca

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You choice be promptly notified if we be short of anything more than your prescription. Without the documents mentioned above, cialis walgreens will-power not be qualified to make and ship your order.
 Yorum #283  | 4 Ekim 2016 16:34 | Alıntı     

spartakkn

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 28.09.2016
   ICQ: 6404532,
Компания Tritel предоставляет услуги безлимитного доступа к сети Интернет для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
Домашний интернет в Симферополе.Бесплатное кабельное телевидение в Симферополе. услуги безлимитного интернета всего за 360 рублей. У нас Вы можете [url=http://tritel.net.ru]подключить интернет[url] всего за сутки.


--------------------
http://tritel.net.ru/internet
 Yorum #284  | 6 Ekim 2016 01:39 | Alıntı     

jewo41

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #285  | 6 Ekim 2016 18:20 | Alıntı     

asliregr6zvs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #286  | 7 Ekim 2016 10:35 | Alıntı     

Sadspraf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra online coupon is an principled stimulant invented primarily to bonus ED disquiet in unskilful men.
 Yorum #287  | 11 Ekim 2016 06:43 | Alıntı     

spartakkn

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 28.09.2016
   ICQ: 6404532,
Компания Tritel предоставляет услуги безлимитного доступа к сети Интернет для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
Домашний интернет в Симферополе.Бесплатное кабельное телевидение в Симферополе. услуги безлимитного интернета всего за 360 рублей. У нас Вы можете подключить интернет всего за сутки.


--------------------
http://tritel.net.ru/internet
 Yorum #288  | 21 Ekim 2016 21:18 | Alıntı     

asliret1yakd

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #289  | 22 Ekim 2016 12:20 | Alıntı     

GregoryReus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Восхитительное сообщение. Мне просто понравилось


Активаторы для Windows 10
 Yorum #290  | 29 Ekim 2016 11:29 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Amoxicillin Need Doctor Prescription Spedizioni Cialis In Italia viagra Cialis Vs Cialis Professional Baclofene Lyon Cost Zithromax Cytotec Next Day Can I Purchase Discount Amoxicilina Website priligy precio en venezuela Canadian Pharmacy Buy Online Ed Pills Viagra With Bonus Pills Cialis En Belgique Usa No Prescription Generic Viagra Cialis Marseille viagra prix pfizer Provera Best Website Amex Accepted Where Can Ibuy Ivermectin For Humans Amoxicillin For Dogs Side Effects On Sale Stendra Tablet Australia Cod Accepted Long Beach Levitra 10mg Blog Cialis 28 Compresse Da 5 Mg levitra on sale Achat De Ciprofloxacin En Ligne Buying Soft Cialis On Line buy cialis Amoxicillin Dosage For Child Cialis Frei Apotheke Sun Exposure And Amoxicillin


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #291  | 2 Kasım 2016 02:42 | Alıntı     

PatFeals

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #292  | 2 Kasım 2016 04:43 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Viagra Generique Effet Doxycycline Generic Online furosemide without prescription Comprare Cialis Zithromax Family Dog Throat Infection Cephalexin Macrobid kamagra oral jelly cvs Doxycycline Tab Internet Pharmacy Canadian Drug Stores Zithromax Substitute Us Pharmacy Viagra foro comprar cialis Order Propecia Online Capoten Can Amoxil Expire Cash On Delivery Bentyl accutane pharacy online Amoxicillin And Clavulanate Tablets Lodine Online Without Precription Tramadol dove acquistare levitra sicuro Furosemide Mexico Progesterone Real Overseas

Medicament Cialis 5mg cialis price Propecia Young Men Female Cialis Testimonials orlistat for sale 60 mg Buy Amoxicillin In The Uk No Prescription Viagra Arztrezept Marca Propecia Finasteride Purchase Finasteride Without Rx buy clomid for men online Clobetasol Free Shipping Cialis Viagra Prezzo Cialis Tutta La Vita Cheap Cialis No Rx viagra Stendra 200 Mg Cheap Buy Silagra Pfizer Viagra Tablets roaccutane buy Amoxicillin For Feline


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #293  | 2 Kasım 2016 17:46 | Alıntı     

Aniniatshoma

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Думаю опубликованное достойно почтения и или больше.
Комментируйте ремонт холодильников в Балашихе Yak?ndogu Soyk?r?mla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Onal » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi
 Yorum #294  | 4 Kasım 2016 01:01 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Propecia Acidos cialis Achat Viagra En France En Vannes Discount Valtrex Coupons Buy Diflucan Online Uk Usos Del Propecia key kamagra acheter Which Is Better Cipro Or Amoxicillin Achat De Kamagra Cialis 20 Vademecum Donde Comprar Levitra Espana finasteride 5 mg online cheap Dapoxetina 30 Priligy 60 Mg Precio Buy Atenolol With Online Dr. Prescribe Best Buy Propecia Am Luat Propecia propecia 1mg Levitra Louer Adderall Discount Propecia Propecia O Aminexil achat pilule viagra en antibes Low Cost Viagra Amoxicillin 500 Mg For Dogs


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #295  | 6 Kasım 2016 15:40 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Viagra Healthy Man Buy Priligy Online Uk Levitra Scegliere dapoxetine viagra combo Levitra Vardenafil Side Effects Propecia Ectopico Propecia Herz Generika Viagra Gut Levitra Precio Overnight Antibiotics Online viagra Lisinopril 5mg Levitra Prix En Officine Bay Doxycycline Candian Pharmecy Buy Cheap Celexa Online Viagra O Cialis Cual Es Mejor viagra online prescription O Comprare Kamagra Montreal Levitra Vom Arzt Verschreiben Lassen Propecia Cusco Vendo Cialis Levitra cheapest generic levitra Find Direct Stendra Walsall Levitra Generique Pas Cher En Ligne Dutasteride How To Buy Buy Propecia Paypal cialis buy online Amoxicillin Looks Like Amoxicillin Coughing Side Effect


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #296  | 6 Kasım 2016 16:15 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
S. online loans Checking account in order Apply Now Over years old Get a Loan without Prejudice Application in Steps Payday Loans Facts and Features No Hassle No Time Wasted Get the cash that you need CCPD reducing size of gang unit CCPD reducing size of gang unit Interactive Radar Friday Night Fever SPORTS Special Olympics Texas The idea of potentially interestfree loans was first raised late last year.you can log into your account Representative APR variable Guarantor enter the PIN provided to you via email Your PIN has not been recognised.With this program the qualifications for approval dont really have anything to do with your credit history.At many restaurants you can get up to percent back on your purchases. need money now com Payday Loans Flexible Payday Loans UK resident The majority of lenders use credit checks when assessing a loan application.Government raises bn in underpressure bond markets but investor appetitive fading Debs Tech Gaming Independent.improve your credit profile register Those looking for instant payday loans with no credit checks are usually in need of money for an emergency expense such as car repairs or home improvements or because they have an outstanding payment due.Taking a closer look at your spending can give you an idea of whats dragging down your budget but how do you decide what to cut back on If youre trying to free up some extra cash each month here are a few costcutting moves youll want to consider. bad credit payday loans About Smart Money Prestige Finance significantly enhances pricing and lending criteria Loan Talk Secured Loans Awards Smart Money photobooth gallery lnkd.g. credit check free They can even be damaged with Pistols and Submachine Guns.Most of the time you can get approved easier get cheaper interest rates and more flexible repayment terms from federal student loans than you can from private loans.And this is really about the most effective deployment of capital and resource.Once we have received your personal data we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access. payday loans no credit check Borrowers are often surprised when letters come in the mail that they no longer have any available credit.Fiery Republican race heads to S.
 Yorum #297  | 13 Kasım 2016 02:40 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Potenzmittel Cialis Gunstig foros sobre priligy Does Amoxicillin Work For A Cold Cytotec Prix Levitra Antinfiammatorio how to buy clomid over the counter Viagra Und Co Kaufen Amoxicillin And Cystic Acne Real Cialis No Generic Buy Gernic Levitra On Line How Can I Buy Cialis Discount Online Cialis Online Usa viagra cialis Viagra Effetti Avversi Propecia Low Sperm Count Hair Loss Pharmacy Rx One Amoxicillin And Clavulanate Potassium Dose Cialis Viagra Vente En Ligne generic levitra soft tabs Viagra Legal Reputable Online Pharmacists Kamagra 100mg Montpellier Amoxicillin Restrictions viagra Propecia Serious Side Effects Impotence Propecia Como Hacer Symptoms Of A Reaction To Amoxicillin


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #298  | 13 Kasım 2016 09:00 | Alıntı     

Sadspraf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
There are many extraordinary methods and techniques to come by the cialis without a doctor prescription swallowing skill and no one method is recommended onto another one. You resolution fundamental to use trial and error. Find out what works for the sake you and inquiry with other methods.
 Yorum #299  | 13 Kasım 2016 17:48 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
How Long Does It Take For Zithromax To Work propecia princesa Achat Viagra Express Profesionalviagra No Prescription Diflucan Pyridium Urinary Pain Delivered On Saturday lowest price propecia hair For Sale Macrobid Priligy Foglio Illustrativo Viagra Generique Le Moin Cher Cialis Effet Secondaire Levitra Comparaison gel de kamagra Tamoxifen Order Online Propecia Generic Viagra Online Zithromax Buy No Prescription overnight delivery buy levitra online Viagra Pills On Sale Amoxicilline Est Acticin With Free Shipping Nashville comparativa hora para tomar propecia Fish Flex Vs Canine Cephalexin


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: