Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal  


15-01-2012, 08:19 Kategori: Yazarlar » Ehmed Onal  
Yakındoğu Soykırımla 'Yok' Edildi. Neden?-A.Önal

UZAKDOĞU, ORTADOĞU VAR! YAKINDOĞU SOYKIRIMLA “YOK” EDİLDİ! NEDEN?

Ahmet ÖNAL

TC. kurulurken, sadece Kilikya, Kürdistan, Mezopotamya, Anatolia, Pontus, Lazistan, Rumelî vs. yerlerin adlarını haritadan kaldırmadı. Asya kıtasının batısına yerleşen Bizans imparatorluğu; “Yakın Doğu”, “Orta Doğu”, “Uzak Doğu”yu kendi merkezinin yakın, orta ve uzaklığına göre adlandırdı. TC kurulana kadar bu coğrafyalar böyle isimlendirildi. Sonra coğrafyalardan biri olan “Yakın Doğu” , çıkarcı dünyanın gözleri önünde üzerinden yaşayan halklar ile birlikte haritadan silindi, yok sayıldı. Sesiz sedasız kimse de bu olguyu göremedi ya da görmezden geldi.

Tarihin bir kesitinde, kendini “Dünya’nın merkezi” sayan Bizans İmparatorluğu, dünyayı yakınlık ve uzaklığına göre doğuya doğru coğrafyayı; Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu olarak isimlendirirken buralar nereleri kapsıyordu? Mezopotamya, Anatolia, Klikya, Pontus coğrafyası ve yakın çevresini, Yakındoğu..! Mısır’dan Hindistan’a ve kuzeyden Rusya ve Umman Denizi’ne uzanan bölge “Ortadoğu” olarak isimlendirilir. Altay Dağları ve doğusuna doğru Hun İmparatorluğu, Moğolistan, Kore, Kamboçya, Vietnam, Japonya, Endonezya vs. coğrafyayı kapsayan yerler Uzakdoğu olarak adlandırıldı.

TC kurulup Yakındoğu’daki halkları jenoside uğratarak “yok” sayıp, “yok” ettikten sonra kendisine kattı. Yakındoğu ismini de “yok” sayarak kendisini Ortadoğu coğrafyası içinde değerlendirdi.

2004’te de ABD’nin Ortaya attığı “Büyük Ortadoğu“ terimi ile Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerini kapsayacak şekilde kavram yeni siyasi projelere göre, coğrafyalar yeniden isimlendirilmeye çalışıldı.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, coğrafik isimler, Etnik yerleşimlerin yanı sıra, medeniyet/uygarlık ve siyasi egemenliklere göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak garipsenen odur ki, siyasi şekillenmeler zaman zaman egemenlik projelerini başka başka halkların ve coğrafik isimlerin “yok” sayılması, “yok” edilmesi üzerinde şekillendirmiştir. Bu kendine katma eylemliliği eğer başkasının kolektif varlığını ortadan kaldırma, yok etmeyi içeriyorsa normal kendine katma eyleminin ötesine geçer ki, bu sınır jenosit, yanı soykırımdır.

1948’de BM tarafından soykırımı “insanlık suçu” kabul ettiren ve Soykırım Komisyonu Başkanlığı’na getirilen Polonyalı Yahudi ve Avukat Rafel Lemkîn soykırımın sekiz alanda uygulandığına işaret eder.

Siyasi, ekonomik, kültürel, dilsel, etniksel, tarihsel, doğasal, fiziksel olarak kırıma uğratmaktır.

Tabi bunların sadece birinin uygulanması soykırım sayılabileceği gibi, bazı durumlarda soykırım sayılmayabilinir.

Siyasi soykırım; Siyasi olarak kendini idare etmeden alıkoyma ve siyasi varlığına son vermeyi hayata geçirmektir.

Ekonomik soykırım; bir toplumsal aidiyetin yaşamsal kaynaklarını tahrip etmek, üretimden alıkoymaktır.

Kültürel Soykırım: Bir halkın mitolojisini, yaşama alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini, tarihsel yaşamsal alışkanlıklarını ortadan kaldırıp kendi kültürel değerleri içinde eritmek ve kendisine yabancılaştırarak nefret eder duruma getirmenin yanı sıra, kendi kültürünü yaşamasından alıkoymaktır.

Dilsel soykırım: Bir halkın kendi dilini kullanmasından alıkonulması, uzaklaştırılması ve başka dili konuşmaya zorlayarak kendi anadilinden uzaklaşmasını ve unutmasını sağlamak, ana dilinden nefret eder duruma getirerek egemen dili kutsamak ve egemenliğini pekiştirmek üzere “diğer” dilleri yok farz etmek ve yok saymaktır.

Etnik Soykırım: Bir etnisiteyi yok saymak, yok etmek üzere kolektif grup olarak hedeflemek ve yaşamsal olarak ortadan kaldırma faaliyetidir.

Tarihsel Soykırım: Hedeflenerek ortadan kaldırılmak istenen topluluğa ait tüm kalıtsal, sanatsal ve estetiksel belge, kanıt ve sit alanlarını ortadan kaldırmak ve kendisini hatırlayacak olguları yeryüzünden silme eylem projesidir. Tüm coğrafik isimlerin yasaklanması ve tüm tarihi kalıntıların tahrip edilerek kendisine ait olduğunu iddia etmektir.

Doğasal / Ekolojik Soykırım: Eski ya da yerleşik olan topluluğa ait tüm kalıntıları yok etmek üzere tüm tabiatı gerek ekonomik, gerek siyasi ve sosyal kaygılarla tahrip etmek ve doğanın dengesini bozmak, doğayı yaşanır olmaktan çıkarmak ve tarihten yerleşik olanların göçertilerek önce coğrafyayı insansızlaştırmak, sonrasında da kendine ait ya da kendine intibak edilerek entegre olabilecek topluluğu yerleştirerek alıkoyma politikasıdır.

Fiziksel soykırım: Canlı olarak topluluğu ortadan kaldırma projesi ve eylemidir.

Örneğin siyasi literatürde “Yakındoğu” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Ancak siyasiler, tarihçiler ve toplumbilimcilerden kimse bu kavramın “yok” sayılmasını sorgulamak istememiştir. Ne hikmetse haklı bir davanın peşinde olan, mazlumları savunan kesimler de “Yakındoğu” isminin haritadan kaldırılmasını, siyasi literatürden silinmesini sorgulamayı düşünmemiştir. Sormamışlardır ki; “Orta” ve “Uzak”ı olan bir “Doğu”nun “Yakın”ının da bulunması gerektiği, bu isimde bir coğrafyanın da bulunması gerekir diye sorası gelmez mi? Peki bu “Yakın!” neresidir? Kavram nasıl ortadan kaldırıldı ve adeta tedavülden çıkarıldı? Bu soruları siyaset ve akademik çevreler bir türlü sorgulamaktan imtina eder oldular. Zira bu coğrafyanın tüm otokton(yerleşik) halkları alaktonlar(dışarıdan gelenler) tarafından jenoside tabii tutuldu ve bu siyaseti bugün sürdürenler var. Bu jenosit politikalarını sürdürme sürecinde halklar ortadan kaldırılırken, var olma koşulları cılız olanlar (Türk olmayan çılgın Türkler) şekillendirilip devlet hatta millet düzeyine getirtilip egemen olarak şekillendirildi..

Çünkü hiç bir milli ve sosyal tarafı olmayan TC. Devleti’nin şekillenmesi adeta “tombaladan çıktı” gibi bir vaziyetinin olduğunu söylemek tarih bilinciyle çelişmediğini iddia etmek yerindedir ve yanlış değildir..

Zira I. Dünya Savaşı’nda, savaşın ağırlıklı olarak sürdüğü alan Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde olan toprakları paylaşmak ve Osmanlı Devletine miras olabilecek hiçbir kurumsal nüveye yer bırakmamak idi. Ancak bu projenin uygulamaya sokulduğu aşamada Alman devletinin Jenositlerle Yakındoğu’yu haritadan silme projesine göre şekillendirilen Jön-Türk Hareketi 1915-1919 tarihleri arasında İngiliz ve Fransız bloku tarafından siyasi arenadan tasfiye edildi.

1917 Ekim Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla İngiliz ve Fransız projesi eski halde yürüyemez oldu. Uzak, Orta ve Yakındoğu’ya sokulan ve etkisi yayılan Sovyet etkisini durdurmak için takviye projeler ve siyasetlere ihtiyaç çıkınca, Osmanlı kalıntılarına yeniden ihtiyaç duyuldu. Ne ilginçtir ki, I.Dünya Savaşı’nın yanı sıra iç savaşından da bitap düşmüş yeni Sovyet iktidarının da İngiliz Fransız yayılmasını durdurmaya ve savaşı en azında erteleme siyasetleri vardı. Bu nedenle çarçabuk Yakın, Orta ve Uzak “doğu’lar da şekillenecek tutarsız da olsa iktidarlara İhtiyaç duyuluyordu. Bu Yakındoğu’da Jön-Türklerin kırıntısı ve devşirme siyasilerden şekillenen ve sonrasında Kemalistler olarak adlandırılacak hareket idi. Ortadoğu’da Afgan Emiri idi. Uzak doğuda Çin’de şekillenen Çan Kay Şek hareketi idi. İşte çift taraflı şekillenen bu ihtiyaçtan İngiliz Vizesi ile Yakındoğu’ya Müfettiş atanan Mustafa Kemal güç olarak şekillendirilmeye çalışıldı.. Bu aşamada Sovyetler Birliği de geçmişte Jön-Türk yani İttihatçı olan bu kadronun hareketliliğini gördü. El attı, destekledi ve Mustafa Kemal önderliğinde, “Faşist Askeri Bürokratik Diktatörlük” şekillendi. Bu devlet şekillendikçe Almanlardan edindikleri projelerini bu kez İngiliz ve Fransız işbirliği ve Sovyet desteği ile tahkim ederek, İttihat ve Terakki’de olan Ortadoğu’ya yönelimi durdurma ve hedeften çıkarma farklılığı ile Yakındoğu’yu haritadan silme girişimini sürdürdüler. Bunun için de Yakındoğu’daki kolektif ve otokton halkları tabi tutukları jenosit politikasını yeniden aktif kıldılar. 1913’te Rumları mübadele ile göçertmeleri bir jenosit idi. 1915 Ermeni jenosidi, Süryani-Kildanı Jenosidi, Êzdi Jenosidi gerçekleşmiş idi. Cumhuriyet döneminde ise daha evvel olan jenositleri inkâr ederek ve onlardan kalan kalıntıları temizleyip tamamlamanın yanı sıra ve uzun sürece yayılmış Kürt Jenosidini sürdürme siyaseti güdüldü. Parçalanmış, bölünmüş, iskeleti adeta dumura uğratılmış bu coğrafyanın tek tek katliamlarını da bu genel jenosit politikasının birer parçaları olarak değerlendiremezsek eksik olur. Ermeni, Süryani, Pontus, Rum, Êzdî, ve yine uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin fiziksel alandaki hedefi; Koçgiri (1920), Piran(1925), Zilan(1930), Dersim(1938), Geliyê Sapo(1942), Qeliban(2011) vs. katliamları her biri kendi başlarına birer soykırım olarak değerlendirilemezler. Ancak tümünün toplamı üzerinden devletin soykırımcı karakteri ve planlı siyasetleri ile değerlendirildiğinde, bu katliamların soykırım olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Bir eylemi soykırım ya da Jenoside olarak değerlendirebilmek için düşünülmüş, planlı bir idare ve iradenin; ekonomik, siyasi, etnik, fiziki, coğrafik, tarihsel, mitolojik ve gelecek kolektif varlığını ortadan kaldırmayı vs. hedefler. Bu hedefleri gerçekleştirmek isteyen soykırımcı, imha, inkâr ve vahşet siyasetini sistematik hale getirerek ve uzun vadeye yayarak “yok” etmek istediği aidiyetin özgünlüklerini dikkate almak durumundadır. Dilin inkârı, halkın inkârı, millet olarak var olmayı inkâr, coğrafyalarının inkârı ve bu inkâra karşı çıkan tüm dinamiklerin imhası üzerinden sürdürülen politika jenosittir. Çevremize baktığımızda yaşamın her alanında karşılaştığımız inkâr ve imha, Tıpkı Ermenilere, Pontus’lulara, Süryanilere ve nüans farkla Uzun sürece yayılan ve diğerlerinden daha sancılı olan Kürtlere tatbik edilen hedef; jenosittir.

Pêri vadisinde adım adım gördüğümüz öncesinde Ermenilere ait, sonrasında Kürtlere ait her icraatta bunu görmek mümkündür. Köylerin adeta harabeye çevrilerek ortadan kaldırılması. Ekonomik olarak tutunacak bir dalın bile bırakılmadığı, tarım, hayvancılık vs. tüm üretim kollarının ortadan kaldırılarak gelecek vaat etmeyen bir güvensiz durumun yaratılması, kendini inkâr eden, asalak, aşağılayan bir topluluk yaratarak iradesiz aciz üreten değil, dilenci bir topluluğun yaratılmasını, yaşamın her adımında gözlemlemek mümkündür. Egemenler; literatürü kendi siyasi merkezlerine göre şekillendirirler.

Anatolya, Klikya, Mezopotamya, Pontus yanî Yakındoğu’da ve bu coğrafyalara ismini veren halkları coğrafyaları ile birlikte ortadan kaldırmaya giriştiler. Bunun yerine “Anadolu” ve “Türkiye” isimlerini, insanlık hapishanesi olarak inşa ettiler. Tüm otokton halkların varlığı “yok” sayılarak Türk varlığına armağan etmek için tün yol ve araçlar etkinleştirildi!

***

Araplar; Dicle ve Fırat havzası için kullandıkları Mezra-Botan ismini artık kullanmazlar. Mezra: Çevre yerleşim olduğuna göre, Mezra- Botan’ın da merkez bir yere ait olması gerekir. Eski Sami Dünyası Mezra- Botan’ı kendini merkezlerine göre tanımladılar. Zira kadim Kürdistan’a kendini “Kudretli merkez” hesaplamaları neden idi? Kendini merkez olarak tanımlamak ve çevresini “mezralarla, yedek yerleşim yerlerini kendine bağlı kılarak merkeziliğini, idari kudret ve kuvvetlerini icra ettiler. Bu merkezler, Ninova, Bağdat, Mekke-Medine, Mısır, Terhan, Kudus, Basra vs. olabileceği gibi Konstantinopolis ve ya da Kum olabilirmiş. Çünkü bu merkezler tarihte siyasi ve dini idarelere “merkez” olmuş, kendilerini ve çevrelerini siyasi yönelimlerine göre isimlendirilmişlerdir.

Ancak insanlığın kendini yarattığı, üretime geçtiği alanlar sırasıyla tahliye edilmiş, taliye düşürülmüş, sıradanlaştırılmış ve tarihsel önemi unutturulmaya çalışılmıştır.

Oysaki insanlığın üretime geçtiği ortamlar/koşullar, çeşitli avcılığa elverişli hayvanların bulunması, suyun bulunması, otlaklık ve barınmak için in/mağaraların bulunması, dört mevsimin bir arada yaşar olması gerekir.

Zerdüştiliğin; güneş, yağış, toprak, rüzgâr ve güç kültünü kutsaması, mit olarak insanlığın belleğinde önemli bir algıdır. Grek, Mezopotamya ve Hun İmparatorluğunun kurulduğu alanlar, Kafkasya ve Mısır’da mitolojinin kökleşmesi yerel halkların kadimliğinden ve bu alanlarda üretimi geliştirerek, hayvancılık ile tarımı iç içe kullanmaya geçmiş olmalarındandır.

Akıncının, işgalcinin; çapulculuktan, talandan, üretimin ve icadın zorluklarını düşünme ve kadim yerel halkların sağladığı mitolojik ve kültürel değerlere saygıdan çok, o halkların kafalarındaki miti yıkarak, ruhsal çöküntüye uğratarak hüküm sürmek, maddi ve manevi yaratıların üstünden kendini tanımlayarak “güçlü, dokunulmaz ve muktedir” olduğunu yerelliye kanıtlamak istemesi genel hâkimiyet dikstürüdür.

Karakollarda “Burada Allah yoktur, peygamber tatile çıkmış!” sözünü afişe etmeleri tesadüfü değildir. Uçak, helikopter ya da bombardımanla yatırların, ziyaretgâhların, dağların hoyratça vurulması tesadüfî değildir. Koruyucu, kutsal bilinen dağları vurmak, şehit diye bellenen, saygı duyulan büyüklerinin mezarlarının vurulması da tesadüfî değildir. Seyit Rıza, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının belirsiz yerlere gömülmesi, onlar etrafında inanılan ve yaşatılan mitolojinin Kürt ulusal değerleriyle buluşmasını engellemek için olmadığını kim iddia edebilir ki?

İşte şimdi kutsal bilinen Munzur, Düzgün Baba, Silbus û Star, Seyqasım, Şeytan Dağları, Qertalix, Karêr, Eser, Kanireş, Şerefdin, Paltokan vs. oraları kutsal bilen halkın gözleri önünde bombalanmakta, HES inşaatlarıyla delik deşik edilmekte ve kutsallıkları, mitleri halkın gözünden düşürülmeye çalışmakta ve oraların birer özlem ve saygı duyulur yerler olmaktan çıkarmak, oralara bağlanan ve adeta inanarak terapi olma, oraları şifa ve güç/kuvvet veren yerler olmadıklarına halkı inandırmaya çalışmaktadırlar. Oralara sığınarak korunamayacaklarına insanları inandırmaya çalışmaktadırlar. Adeta oralara bağlılık tükenince, ora insanının kendi toprağından alıp başka başka yerlere sürmek ve bir daha geri gelmemek üzere bağlılığını çözmek üzere ardında bıraktığı ev ve barınaklarını kaldırmak önem arz etmiştir.

Bütün bunların konumuzla alakalı olan tarafı, her festivalin, oradaki her ortaklaşa moral değerin, birlikte söylenen her stranın, inkâr edilen, yok sayılan ve yok edilmek istenen her mitolojik duygunun yerel halkın moral değerlerini yükseltmektedir. Aksi her girişim ise mazlumun moral değerlerini zayıflatmak ve onların kolektif duygularını, düşüncelerini, reflekslerini yok etmeye hizmet eder.

Eskiden beri, egemenin korktuğu şey, resmi ideoloji dışında yaşayan kolektif topluluklardır. Devlet, soykırımcı karakteri ile yok etme eyleminin hedefinde kolektif toplulukların tamamını koymuştur. Tüm kolektif hakların imhaya tabi tutulması öylesine sıradan, kanıksanır, özgüvenden uzaklığı yerleştirmiş, yaygın ve genişletilmiş ki, bu kolektif haklar, bireysel hakların yok sayılmasına kadar vardırılmıştır.

Bu inkâr zamanla içselleşmiş ve “Bireysel hakları verseler yeter!” dedirtecek kadar Türk ve Müslümanlar dışında her aidiyet “dilenci” olarak algılanır olmuştur. “Biz Kürtlerin dil, eğitim, kültürel, düşünsel, yaşamsal haklarını vereceğiz!” diyecek kadar zıvanadan çıkıyorlar. Bir diğeri de “Veremezsin. Veremeyiz. Çünkü biz bunu rahat değil, kanla aldık!” diyerek tabi tutulduğumuz soykırım üzerinden bir mizanseni oynamaktadırlar. Doğuştan var olan ve insanlık için yaşamsal ve tabii hakkını elinden zor ve şiddet ile alıp, geri vermeyi de lütuf olarak görmek, tam bir köleci ruh hali ile köleye yaklaşımdır.

İnsanlığın ilk kez Uzakdoğu’da bulunan Pekin ve çevresinde, Ortadoğu’da Keşmir ve Yakındoğu’da ise Yukarı Mezopotamya’nın ova, mağara, su ve av hayvanlarının bulunduğu 35 ile 45 paralelleri arasındaki dört mevsimin var olduğu alandır.

Avareş, Munzur, Pêrî, Murat, Aras ve Zê sularına analık eden, Munzur, Zêl, Düzgün Bava, Silbus, Seyqasim, Şeytan, Şerefdin, Kanireş, Paltokan ve Zagros dağlarıdır. Bu dağların kutsallığı birazda doğurdukları sudur, hayattır. Aydınlık ve sıcaklığın Güneş olarak bu dağlardan doğuşudur, Bu dağlardan ovalara uzanan sert, ılık ve eforuyla havayı yaşanılır kılan, ferahlatan rüzgârıdır. Ya toprak ve insanın kendini vererek üretiği ürün ile edindiği yurttur.. Bunların toplamı özlemdir. Bu özlemi yaşayan bilir. Yaşamayanlar ancak yaşayanların “of”. “Of”larına soğuk gülücükleri ile alaycı gülüp geçerken, ne kadar alay edilecek duruma düştüğünü fark etmez.

Şimdi o Mezopotamya’nın kadim tarihi kâr hırsıyla barbarların elinde HES inşaatları ile tarihi kalıntılarıyla ve iklimi ile sulara gömülmek suretiyle yokluğa gönderiliyor! Biz oranın gerçek sahipleri ise bu “yok” ediş karşısında lakayt ve aymazlığımızla karşı durduğumuzu sanıyoruz. Kiğı’nın kalesi şahittir ki tarih bizi fena yargılayacak. Tabi o coğrafyayı tahrip eden canavarların canavarlığını ve katilliğini de teslim edecek.

Pêrî Nehri’nin üzerine beş baraj çekmek asla kabul edilecek şey değil! Munzur, Zê, Murat, Avareş ve diğerlerinin üzerine çekilen bentler de karları azaltmakta ve ilk insanlığın arkeolojik kalıntılarını sulara gömerek bitirir. Bu duruma vicdanı buharlaşmayan her insanın kalbi sızlamaması mümkün mü?

Qeliban’da Kürt gelinlerinin, kadınlarının gencecik insanlar için döktüğü göz yaşı, genç yavrularının kanına karışırken, yaşananın uzun sürece yayılan Kürt jenosidinin bir parçası olduğunun ne kadar bilincinde?

200 yıllık Kürt milli kurtuluş savaşında milyonlara varan çetelesi ile düşen bedenlere rağmen; Kürt siyaset sınıfının “Galiba Bilmem!” cevabi da bir katliam gibi acı verir içime!


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 11)
  |   Okuma: 33310   |   Yorum: (1280)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 9 Aralık 2012 12:09 | Alıntı     

Ali Şen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sevgili Ahmet Önal, önemli bir konuyu ele aldınız. Dünya Kürtlere karşı kör ve sağırlar oynuyor. Kürtlerin yerine başka bir halk olmuş olsaydı en azında bugün bile AKP iktidarının Kürtlere yaptıklarını bir soykırım kabul eder ve başta başbakan Erdoğan, genelkurmay başkanı ve içişleri bakanı hakkında uluslararacı ceza mahkemesinde dava açardı. Türkiye bu mahkemeye üye değildir ama Libya'da üye olmadığı halde Kaddafi hakkında dava açılmıştı. Kadafi üye olan ülkelerin sınırları içine giremiyordu. Girseydi hakkında tutuklama kararı vardı.Türkiye bir NATO ülkesi ve ABD şemsiyesi altında olduğu için tüm baskı ve zulümleri göz ardı ediliyor. Böyle olunca da Kürtlere bu soykırım politikası devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir dinde tabuta gaz, tazyikli su sıkıldığını duymadım. Bilen, duyan varsa açıklasın, örneklerini göstersin biz de bilelim. Ama Türk devleti ve onun başındaki başbakanı ve içişleri bakanının emriyle güvenlik güçleri, Diyarbakır’da ki cenaze töreninde tabuta ve halka gaz, boyalı su sıkıyor, dünya da buna seyirci kalıyor. Diyeceğim şu ki gün şikayet etme günü değildir. Gün birlik ve direnme günüdür. Kürt halkı bunu görmeli ve birlik olmalıdır.
 Yorum #2  | 23 Temmuz 2013 18:56 | Alıntı     

svetlannaannaneva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 97, Kayıtlı: 19.07.2013
   ICQ: 732257461,
Уникальный портал для знакомств mamba секс знакомства приглашает принять участие в конкурсе всех девушек и парней, разные конкурсы с призами ждут участников, а самое главное вам выпадает шанс познакомиться друг с другом, найти себе привлекательного партнера для различных отношений. добро пожаловать к нам секс после знакомства


--------------------
 Yorum #3  | 3 Ekim 2013 17:20 | Alıntı     

nealleysmethy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Классные саты находяться в сети. Раньше бывало все даже реальные порно истории бесплатно
За это я и люблю большую сетку человечества.
 Yorum #4  | 18 Ekim 2013 02:20 | Alıntı     

csvetochkca

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 14.10.2013
   ICQ: 86164663,
Портал знакомств для интимных отношений интим знакомства мамба в паутине Интернета в режиме On-Line! Вступайте в наши ряды! Давайте знакомиться! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в знакомство с сексуальной женщиной


--------------------
 Yorum #5  | 23 Ekim 2013 04:03 | Alıntı     

irinanejnayy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 19.10.2013
   ICQ: 170581857,
Известный сайт для интимных знакомств бесплатные секс знакомства в мировой паутине в режиме On-Line! Присоединяйтесь! Ищите партнера! - это так замечательно! Добро пожаловать в секс знакомства г дубоссары


--------------------
 Yorum #6  | 7 Kasım 2013 17:59 | Alıntı     

ekaterrinnana

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 89, Kayıtlı: 3.11.2013
   ICQ: 81281696,
Известный сайт знакомств для интимных отношений знакомства тамбов секс в мировой паутине в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Знакомьтесь! - это так замечательно! Добро пожаловать в интимные знакомства


--------------------
 Yorum #7  | 19 Kasım 2013 04:10 | Alıntı     

krisstinanovay

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 77, Kayıtlı: 17.11.2013
   ICQ: 78690188,
Известный сайт сексуальных знакомств секс знакомства городе павлодаре в паутине Интернета в режиме On-Line! Присоединяйтесь! Знакомьтесь! - это классно! Добро пожаловать в сайт секс знакомств


--------------------
 Yorum #9  | 15 Aralık 2013 12:33 | Alıntı     

PlaniksBes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Могу предложить Вам посетить сайт, с огромным количеством статей по интересующей Вас теме. Margorie
 Yorum #10  | 12 Şubat 2014 12:42 | Alıntı     

Teramiska

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
- Может, он отец семейства. http://profnewstroyka.ru/xmlrpc.php - Он еще не отец. Таких пока не допускают до медведиц. Нельзя сказать, что я кровожадный человек. Не скрою, у нас семья разделилась на два лагеря: на тех, кто любит дикое мясо, и тех, кто не любит. http://tutwomen.ru/otnoshenij-psihologija.html
- Вы любите дикое?
 Yorum #11  | 16 Şubat 2014 10:08 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Рост числа выданных ипотечных кредитов связан со слабой покупательской способностью населения, считает генеральный директор «Метриум Групп» Мария Литинецкая. «Если бы у нас экономика росла, то улучшалась бы покупательская способность, а ипотечных сделок стало бы меньше», - объясняет она. http://Tutsait.ru Закономерным посчитали участники рынка и рост числа договоров долевого участия. По мнению Игоря Сибренкова, это объясняется общим ростом объемов нового предложения на подмосковном рынке, где все крупные застройщики реализуют квартиры по 214-ФЗ.
Дополнительные материалы:


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #12  | 20 Şubat 2014 00:54 | Alıntı     

Merlinhor

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
В яркий солнечный день малыши лучше следят за предметами синих, зеленых, фиолетовых тонов, а в пасмурный - за предметами ярких тонов. Легче разглядеть что-то движущееся. Предмет надо перемещать медленно, плавно, чтобы ребенок успевал следить, и на такое расстояние, на которое малыш способен повернуть голову. Двигать в разных направлениях.Греметь погремушкой сначала надо в поле зрения (2-3 нед.), подождать пока малыш отыщет ее глазами. Взрослый должен быть в поле зрения малыша. value="254"В Мой МирГруппа Семья Растет на Facebook! http://tut-stroy.ru Младенца можно рассматривать как максимально социальное существо, поскольку с момента рождения его жизнь включена в общее бытие с другими людьми. Все его отношения с миром опосредованы близкими взрослыми. Психологическое отделение от взрослого происходит в более поздние периоды.
На первом году психическая жизнь ребенка происходит во взаимодействии со взрослыми. Последователями психоаналитического направления было обнаружено явление госпитализма, которое заключается в резком отставании и деформации психического развития ребенка при дефиците общения со взрослым.


--------------------
Merlinandrey
 Yorum #13  | 24 Şubat 2014 08:41 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Остановились мы у люков. http://websap.ru/otoplenie-i-kanalizaciya - Сюда закидывали уголь, он попадал в угольные ямы, они внизу находятся, прямо под нами, - объяснил директор музея. - Из ям их подавали к топкам паровых котлов. http://alvsestroy.ru/stroitelstvo-brusovyi...stovostroy.html
Но, заметив наш блуждающий по палубе взгляд, вспомнил, что нам про старые детали надобно поподробнее рассказать.


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #14  | 26 Şubat 2014 19:19 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Это переходный период между предыдущим- сенсорным и последующим - перцептивным. http://stroykanew.ru/2013/07/kak-proizvodi...-vagonkoj/feed/ Развитие органов восприятия(эксперименты фиксируют двигательное оживление, ЧСС, волновую активность мозга)Парадигма новизны
Дети явно предпочитают новые стимулы. Т.е. они уже умеют обнаруживать различия, и помнят, что уже видели.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #15  | 2 Mart 2014 07:55 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Это сумасшествие какое-то! В Википедии (энциклопедия в Интернете. - Ред.) написали неверно дату моего рождения. Мы уже направили им просьбу исправить ошибку. Юбилей у меня на следующий год, тогда и будете поздравлять! Ну и я совершенно никак не собираюсь отмечать, потому что это никакая не дата, нет поводов праздновать. http://golubci.ru - Тем не менее с днем рождения вас! Мария, писали, что вы не так давно развелись с актером Алексеем Макаровым.
- Моя личная жизнь была целиком и полностью придумана прессой. Все, что написали про мои отношения с якобы мужем Алексеем Макаровым, имеет очень маленькое отношение к реальности.


--------------------
Jugakos
 Yorum #16  | 8 Mart 2014 11:43 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Но если бы Николаю дали уехать, то, возможно, он и стал бы каким-то символом, знаменем. Живой царь, пусть и в эмиграции, - это не шутка! Думаю, в этом случае, даже большевики вели бы себя осмотрительнее со своим народом. http://Alvesti.ru ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА
«Надо было лучше договариваться. Как Ельцин»


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #17  | 14 Mart 2014 09:36 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
С начала этого года делегация во главе с руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко несколько раз посещала грузинские предприятия. «Зеленый свет» получила известная минералка, а также 90 видов алкогольной продукции. Среди них вина, коньяки и чача. http://tutprof.ru/xmlrpc.php ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ http://alnedv.ru/2013/08/kakova-prichina-v...asshtabov/feed/
Онищенко: «Боржоми» уже не тот


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #18  | 18 Mart 2014 14:23 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
- Тело молодого человека нашли в Заславском водохранилище. Парня опознала его сестра, - рассказали "КП" в милиции. - Утром в воскресенье очевидцы видели, как какой-то парень заходил в воду. Отдыхающие пытались его спасти, после чего вызвали спасателей. http://tutotdih.ru/russkie-na-maldivah-2.html Как объяснили в милиции, версия того, что студент утонул, рассматривалась, но не озвучивалась, чтобы лишний раз не травмировать родных. Близкие же до последнего надеялись, что парень жив. Ведь одна девушка якобы видела студента утром в воскресенье на вокзале.
- Да, Гриша погиб. Я опознала его тело, - рассказала вчера в пятницу «КП» сестра погибшего студента Оксана.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #19  | 19 Mart 2014 21:05 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
- Он все в моей жизни. http://websap.ru/igc-konditsioneryi-inform...ir-klimata.html - Ваша бабушка, Мария Владимировна, прямолинейный человек, как она относилась к вашим первым шагам в театре?
- Она не успела отнестись, ее не стало в 97-м году. Не верьте вы Интернету! Там чего только не пишут: например, что я снималась в фильме «Семнадцать мгновений весны», будучи младенцем. А я тогда еще не родилась!


--------------------
Jugakos
 Yorum #20  | 22 Mart 2014 10:16 | Alıntı     

Misterkol

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
- По моему мнению, в отношении предпринимателей сам факт проведения амнистии важнее, чем ее масштабы, - говорит вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров. - Конечно, если амнистия коснется нескольких десятков человек, то это несерьезно. Но мы предполагаем, что из 13,5 тысячи осужденных по экономическим статьям на свободу смогут выйти около половины. http://soupwok.ru/fitingi-4.html/feed В общем, конкретный список статей УК еще будет дорабатываться, но главные принципы уже ясны. Легальный бизнес, отсутствие потерпевших, компенсация ущерба, первая судимость. http://wayaninvestor.ru/lentochnyiy-fundam...ogo-doma-4.html
ВОЗВРАЩАЙ ДОЛГ


--------------------
Misterkol
 Yorum #21  | 22 Mart 2014 11:16 | Alıntı     

RichardSox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Вот нарыл хороший сайт
 Yorum #22  | 23 Mart 2014 18:31 | Alıntı     

Figeredo

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
Накануне трагедии Гриша отмечал свой день рождения, едва не ставший последним в его жизни. Поехал к брату в Кырлыганское сельское поселение, это в 60 километрах от его родной деревни Мари-Белямор. Вечером пошел на дискотеку, вернувшись с нее, забрал ключи от своей «девятки» и уехал в неизвестном направлении. Больше его никто не видел. http://soupwok.ru/kakie-dushevye-kabiny-po...dlya-dachi.html Фото: Марина ДоброваЗаявление от родителей Шубина поступило в полицию не сразу, говорит и.о. начальника муниципального отделения МВД России «Мари-Турекский» Альберт Латыпов. - Два дня они пытались самостоятельно найти Григория. Обзванивали всех родных и знакомых, обыскали окрестности деревни, в которой его видели в последний раз. Мы сразу же подключились к поискам. Дело в том, что когда пропадает без вести водитель на автомобиле, то велика вероятность какого-либо несчастья. Отрабатывались несколько версий: ссора с родителями, после которой Шубин ушёл из дома, ДТП и даже убийство. http://alnewtur.ru/2013/09/kak-obustroit-dachnyj-domik/
Искали очень тщательно: прочесали не только окрестности деревни, но и близлежащие районы Кировской области и Татарстана. Полицейские утверждают, что ни один овраг, кювет и мало-мальски глубокий водоем не остались без внимания сыщиков. Но парень, словно в воду канул.


--------------------
Figeredo
 Yorum #23  | 29 Mart 2014 13:49 | Alıntı     

Timothyoi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
игровые автоматы играть бесплатно 777 слот покер на деньги призовые игровые автоматы игровые автоматы оплата банковской картой visa самое большое казино в мире как играть в игровые автоматы на реальные деньги
 Yorum #24  | 31 Mart 2014 20:57 | Alıntı     

RobertOr

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Строительные или, как их называют, «промышленные» пылесосы в настоящее время активно используются в строительном процессе и ряде других сфер деятельности. Используются они главным образом для уборки в условиях высокой запыленности, помещениях, где высок риск взрывов, а также уборки крупных площадей. Это как раз то, что необходимо на строительной площадке – удобная и эффективная техника для сбора «тяжелого» мусора. Используя такую технику, можно гораздо быстрее и эффективнее провести работу.

Если вам вдруг резко или вполне ожидаемо стала интересна Пылесосы промышленные в аренду, то рекомендуем ознакомиться с особенностями выбора. Выбирая промышленный тип оборудования для сора мусора важно отталкиваться от того, для каких целей техника будет предназначаться и использоваться. Все строительные пылесосы разделяются в зависимости от типа системы фильтрации, мощности объема мусорного контейнера. Основные системы фильтров – это фильтр-мешок и циклонный фильтр. От того, какой будет выбран фильтр, будет зависеть эксплуатационная стоимость модели и его потребительские качества.

После того, как будет определен оптимальный тип фильтра, нужно задуматься над желаемой производительностью и временем беспрерывной работы. Стоимость пылесоса и стоимость расходных материалов лучше сразу оценивать вместе, комплексно. Еще один важный момент – тип загрязнителя, то есть характер мусора, который будущий владелец техники собирается убирать. Это тоже очень важно, потому что на скорую руку подобранный пылесос может просто не справиться с задачами. В продаже представлены модели, способные справляться с бетонной крошкой, жидким строительным мусором, осколками стеклами и даже водой. Бытовой пылесос давно бы отказался работать после контакта с подобным содержимым, но строительное оборудование готово к таким испытаниям.

Ну, и конечно стоит поговорить о системах фильтрации. Принцип работы тех моделей, которые основаны на циклонном фильтре, основан на прохождении воздуха через особое устройство, в результате чего находящаяся в воздухе пыль будет оседать в баке благодаря действию центробежной силы. Большие плюсы такой системы фильтрации в том, что пылесос не будет засоряться, фильтр не будет нуждаться в замене, а уборка будет проходить быстро и качественно. Именно таких результатов, надо полагать, ожидает от техники новый владелец или временный хозяин.
 Yorum #25  | 2 Nisan 2014 05:03 | Alıntı     

AustinZes

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 61, Kayıtlı: 29.03.2014
   ICQ: 213122671,
пока не удалили вот
 Yorum #26  | 2 Nisan 2014 22:48 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
 Yorum #27  | 3 Nisan 2014 14:10 | Alıntı     

OrvilleType

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 91, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: 178221462,
игровые автоматы на рубли онлайн, либо интернет казино без депозита Обзор казино онлайн казино играть на автоматах бесплатно без регистрации и онлайн казино слоты!
 Yorum #28  | 4 Nisan 2014 05:34 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #29  | 6 Nisan 2014 07:54 | Alıntı     

antonbychkov

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71, Kayıtlı: 26.03.2014
   ICQ: 4881954106,
 Yorum #30  | 14 Nisan 2014 01:53 | Alıntı     

AAnerlyhorry

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
приветствую вас взломать почтовый ящик онлайн взлом электронных кошельков взломали майл ру что делать взлом ящика майл ру взломать пароль контакта взлом майл ру зарегистрирован как взломать вконтакт бесплатно

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: