Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Ecdadı İle Övünmek  


20-12-2012, 12:48 Kategori: Yazarlar » Dr. İsmet Turanlı  
Ecdadı İle Övünmek

Sayın Erdoğan, siz hiç PANDOMİM tiyatrosu seyrettiniz mi? Mehmet FISTIK Köln de senelerce tek başına, kapalı gişe Pandomim tiyatrosu oynardı. Dünya çapında da Marcel Marceau’nun filimlerini hayranlıkla seyrederdik. Ondan evvel de Şarlo’nun, Oliver Hardy’nin sessiz filmlerini seyredenlerin akranlarından sayılırım.

Ecdadı İle Övünmek- Dr. İsmet Turanlı


Pandomim yapmak oldukça zordur. Büyük yetenek ister. El, kol hareketleri, jestle, mimikle fikirlerini beyan etmek kolay bir iş değildir. Düşünün ki sizin o çok sevdiğiniz anneniz de Türkçe bilmiyordu ve siz onunla konuşmak istiyordunuz. Onunla ancak Pandomim ile anlaşmanız hali sizin içinde, anneniz içinde büyük bir ZULÜM olmaz mı idi. Şimdi bu türlü bir zulmü Kürt annelerine, mahpusta yatan Kürt gençlerine layık görüyorsunuz ve aralarında ana dilleri ile konuşma imkânını verecek kanunu çıkartmakta ayak diretiyorsunuz. Zülüm etmenin şehvetini mi yaşıyorsunuz?.

Sizin gibi ileri demokrasiden bahseden, artık Kürt sorunu yok diyen bir siyasi olarak Pandomimci lakabı ile tarihe geçmesine nasıl cevaz veriyorsunuz. Benim zekâm yaşadığınız bu ikilemi anlamakta zorluk çekiyor. 50 sene sonra sizi de belki ecdattan sayacaklar ve devriniz de kaç bin gencin etkisiz bırakıldığını anlatarak övüneceklerdir. En büyük ecdadınızdan Atatürk’ün devrin de kaç bin insan katledilmiştir. Onun devrinde Ankara da büyükelçilik vazifesi gören bir diplomatın anılarında şöyle deniyor. ‘’ Ulus meydanında ki darağaçlarından geçilmezdi.’’. Tayyip Erdoğan Üniversitesinden bir araştırma isteğinde bulunsanız. Devriniz de, hangi sebeple olursa olsun ( Teröristik hadiselerden, teknik zaaflardan, depremlerden, ahlaki ve namus kaygıları ile) kaç insan hayatını kaybetmiştir?

‘’Elli Türk büyüğü’’ adında, tarihçi Feridun Fazıl Tülbentçi’nin, resimli bir albümü vardı. Atilla ile başlar, İsmet İnönü ile biterdi.

Entelektüel Macar dostlarıma Atilla hakkında ne düşünüyorlar diye sorduğumda, onun Hun devleti başkanı olduğu, fakat Türklükle hiç alakası olmadığını söylediler. Tuna nehrine defnedildiği rivayeti olduğunu onlarda kabul ediyorlar.

İbni Sina’nın Kanona medicina kitabı 400 sene boyunca Avrupa da ki tıp fakültelerinde okutulmuş. Bu eserin bir nüshasını da Londra da ki İslam eserleri müzesinde görmüştüm. Hekimlik sanatının gelmiş, geçmiş büyüklerinin en büyüğü olarak tıp tarihinde kabul görür. Türk olduğu pek iddia edilmez. Keza Mimar Sina’nın kökeninin de Türk olmadığı iddia edilir.

Asıl her türlü iftihardan imtina edeceğim Cengiz han ve Timurlenk gibi iki imparator var ki onların tarihte gösterdikleri vahşeti dile getirmemek mümkün değil. Rusya seyahatim da Petersburg ta Eremitage müzesinde REPİN’in bir tablosunu görmüştüm. Kellelerden yapılmış bir Timulus tablosu insan da korkunç bir izlenim sağlıyor. İşte o büyük Türk imparatorları da işgal ettikleri memleketler de kılıçtan geçirdikleri kellelerden Timuluslar yaptırırlarmış.

İslam’ın ve Osmanlının fütuhatlar ile övünmenin, o zamanki şartlar da değerlendirilmeli denmesi de saçma bir mantıktır. 50 sene sonra da bugünkü hataları bugünkü ortamın icabı diyemeyiz. İnsanları katletmenin tarihin her devrinde de vahşet olduğunu peşinen kabul etmemiz gerekir. Sömürgecilerin Afrika’da yaptıkları katliamları zem ederken Türklerin fütuhatlar da ki mezalimi hoş göremeyiz. İngilizler bir zamanlar bütün dünyaya hükmediyorlardı. Yaptıkları haksızlıkları kabullenerek sonunda adaya çekildiler. Siz hala Viyana kapılarına dayanmakla övünüyorsunuz!

Türkiye’nin resmi tarih yazıcıları ise Osmanlının son devrinde özgürlükleri için isyanlarını ‘’ Hainler’’ olarak adlandırılmaları bugün kabul gören ‘’Self Determination’’ prensiplerine ters düşmektedir. Balkanlarda ki milletlerin isyanlar neticesi devletlerini kumaları makul görülmez mi? Ayni prensiplerle Arapların birinci dünya savaşından sonra özgürlüklerine kavuşmalarını Arapların hıyaneti olarak gösterilemez.

Ermenilerin isyanları da ayni tarzda değerlendirilmelidir. Kürtlerin isyanı ise 80 senedir devam etmektedir. 40 bin PKK’li Kürt gencinin bu yolda canlarını feda etmelerini teröristik bir davranış olarak adlandırılamaz. İnsan katletmek hangi sebeple olursa olsun cinayettir. Kürtlerin ana vatanları Kürdistan da kendi kendilerini yönetecek bir idare kurmalarını Türklere hıyanet olarak değerlendirmek yanlıştır. Dörde bölük yaşayan Kürtlere ilelebet devletsiz, dörde bölük yaşamalarına layık oldukları olarak bakmaları Türklerin kardeşlik ifadelerine uymaz.

Osmanlı devrin de bizi birinci dünya savaşına sokan, Sarıkamış’ta 80 bin askerin donmasına sebep olan, Lozan zaferi (!) ile Osmanlının borçlarını üstlenen, topraklarının ¾ ünü kaybettiren İttihatçı Enver Paşa’yı, Ermeni tehcirini onaylayan Talat Paşa’yı övünülecek ecdadımız olduğunu kabullenmek mümkün mü?

Cumhuriyet devrinde Atatürk ve İnönü’nün Kürtlere yaptıkları tarihi hatalarını ecdadımızın övünülecek davranışları olarak kabul edilemez. 1924 anayasası ile Kürtlerin dışlanması, arkasından Koçgiri, Şeyh Said, Seyit Rıza’nın Dersim isyanları akabinde on binlerce Kürdün katli övünülecek hadiseler mi idi?

Atatürk’ün daha sonra Güneş dil Teorisi ile dünya tarihinde sadece Türklerin varlığını iddia etmesi ne dereceye kadar övgü konusu olabilir.

Daha sonra başa geçen asker cumhurbaşkanları ( Gürsel, Sunay, Korutürk, Evren paşalar) övünülecek ecdadımız sayılabilir.

Ahmet Sezer gibi bir bürokrat Türk tarihinde hangi övgü konusu olabilir. Onun hakkında ‘’ Sorumsuzun sorumsuzlukları makalemi ‘’ aşağıya alıyorum.

Sorumsuzun Sorumsuzlukları Antalya,05.03.2007


1.Bir memleket düşünün ki doğusunda 6 bin kişiye bir hekim düşerken o memleketin Cumhurbaşkanı hekim eksikliğini kabullenmiyor. Almanya ve USA hekim açığı olduğu devrelerde Türkiye’den lisan bilmeyen binlerce Türk hekimini ithal etti. Hatta hiç bir imtihana da tabi tutmadan. İngiltere halen hekim ithal etmektedir.

2.Dünyanın her yerinde, daha doğrusu ileri sayılan memleketlerde hekimler için zorunlu meslek sigortası vardır. Böylece hem hekim, hem de zarar gören vatandaş koruma altına alınır. Hayretle duyuyorum ki tabipler odası sırf iktidarı kötülemek için hekimlerin bu vesile ile dürüst çalışmayacaklarını iddia ederek tıbbı etiğimize hakaret ettiklerinin farkına varamıyorlar. Bu sigortanın mevcut olduğu hangi memlekette hekimler bu sigortaya güvenerek hastalarına daha az ihtimam göstermektedirler. Hekimliğe yapılan korkunç bir iftira.

3.Bugün doğuda anne ve çocuk vefiyatı batının on misli olmasına rağmen bir cumhurbaşkanı bu durumdan kendini sorumlu saymıyor ve yabancı hekim ithaline karşı çıkıyor. Hatta bu gelecek olan hekimlerin sadece özel kliniklerde çalışması şartı olmasına rağmen. Gelecek olanların YÖK’ten imtihandan geçmesi şartı olmasına rağmen. Annesi yahut çocuğu hekim yokluğundan dolayı ölüme mahkum edilen bir baba cumhurbaşkanının buna sebebiyet verdiğini iddia ederek mahkemeye başvursa acaba sorumsuz başkan sorumlu olduğu hasebi ile cezalandırılır mı?

4.Kendisini oraya atayan Ecevit hükümeti ile kavgalı oldu Türkiye’yi yarı yarıya fakirleştirdi, Şimdiki hükumetle keza, Kıbrıs hükumeti ile kavgalı, Kürtlerle kavgalı, Türbanlı kadınlarla kavgalı. Ömründe hiç camiye gitmediğine göre mütedeyyin vatandaşlarla kavgalı. CHP den gayri bütün partilerle kavgalı. Nerede bütün vatandaşları kucaklayan başkanımız.

5.Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçime iştirakini temin için hükumete baskı yapmasını ihmalden dolayı başkan bir nevi anayasal suç işlemektedir.

6.Geçen sene Diyarbakır Üniversite kliniğinde 85 anne tıbbı kifayetsizlikten vefat ediyor. İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde ise 25 Profesörden her biri en fazla bir hafta çalışma zorunluğunda iken doğudaki Üniversite klinikleri bir yardımcı doçentle iktifa ediyor. Doğuda 6 bin kişiye bir doktor düşüyor.

7. Doğuya yapılan bu negatif ayrımcılığın sebebi orada yaşayan vatandaşların, askerlik ve vergi görevlerini yapmalarına rağmen, ana dillerinde eğitim görmeleri yasak, kendi ananevi kültürlerini geliştirmeleri yasak , suçları Kürt asıllı olmaları mıdır?.

8. Şurası bir gerçek ki komşu bir devlet başkanı Kürt asıllı diye görüşmek istemiyor.

9. Kürtlerin yoğun bir şekilde ikamet ettiği Doğu ve Güneydoğu illerini başkan 7 sene zarfında hiç ziyaret etmiyor ve oradaki insanların sağlık ve eğitim hizmetlerinden nasibini alamadığını görmek istemiyor. 4-5 bin köyün güvenlik sebebi ile yakılıp yıkılmasından sonra zorunlu göçe tabi olan vatandaşların kap-kaçlığa, ekonomik sebeplerle kiriminalize olmasına duyarsız kalıyor. Sadece ayrımcılığı bu mevzu da yapsa ne ise.

10.TV kanallarının hiç birisi ile görüşmüyor. Sadece koyu milliyetçi bir kanalı tercih ediyor.

11. Basının ve medyanın ileri gelenlerini köşke kabul edip onlarla görüşmeye lüzum görmüyor.

12. Aktif, halen pasif eski siyasileri köşke davet edip onlarla görüşme yapmıyor. Halbuki anayasal olarak vatandaşı temsil eden her türlü siyasi akımların temsilcileri ile görüşüp uyum sağlama vazifesini hiç bir gün kale almıyor.

13. Hiç bir gün bakanlar kuruluna başkanlık yapmıyor. Memleketin ciddi problemleri zuhur ettiğinde parti liderlerini bir araya getirip uyum sağlayıcı konsensüsler sağlamıyor.

14. Bir gün olsun kendi inisiyatifi ile problemli dış ilişkilerde yabancı devlet başkanları ile temas kurmuyor. Atatürk yabancı misyonlarla her gün görüşürdü. Şimdiki başkan sırça köşkte sadece lüzumlu, lüzumsuz yere kanun tekliflerini veto etmekle yetiniyor.

Çünkü, nede olsa o sorumsuz. Şu hekimler hakkında koyduğu veto kanaatimce kahredici. O mevkie gelen bir insanın aklı seliminden şüphe edilemez. Neden milletin menfaattarını çiğneyici kararlar alıyor? Tahminim o ki hadiseleri ideolojik bir bakış içinde düşünüyor. Demokratik, insan haklarına saygılı bir insanın bu derece zararlı kararları vermesi beklenemez. Public- relation, dialog yok. Hiç bir kesimle. Dolayısı ile empati noksanlığı AP aşikâr. Sanki bu milletin yegane sorunu laiklik. Yoksulluk, işsizlik gibi çözümü aciliyet kespeden problemimiz yok. Bu millet 7 sene tahammül etti 2 ay daha tahammül eder ve tarihin bu devrini anmak bile istemez. Bazı faşizan taraftarların ikinci adam diye pohpohlaması elbette ki o insanı hata yapmağa duçar kılar. Ben, doğuda hekim eksikliğinden ölüme mahkûm edilen insanlar adına derin bir üzüntü içindeyim.

15.Petrol kanununu da geri çevirdi. Petrolün çıktığı bölgelere gelirinden bir pay verilmesini red etti. Bu bölgeler Kürtlerin yoğun ikamet ettiği şehirlerdir. Ora mukimleri kalkınmalarının bu gelirlerle imkan dâhiline girecek diye sevinmişlerdi. Adıyaman ve Batman vilayetlerindekiler hayal kırıklığına uğradılar. Sezer’in Kürt düşmanı olduğuna inanmağa başladılar. Zira

16. 7 sene zarfında güneydoğuyu ziyarete ihtiyaç duymamış. Irak devlet başkanını da Kürt olduğu için davet etmemektedir.

Ecevit’in hataları hakkında yazdığım makalemi hatırlatmak isterim.

Ecevit’in hatalarını kronolojik olarak sıralamak istiyorum.

1. Üniversite tahsilini ihmali: Babası profesör olmasına ve kendisinin de Robert kolej mezunu olmasına rağmen Üniversite tahsiline devam etmemesi onun hata hanesine yazılacak bir hakikattir. O zamanlar giriş imtihanı da yoktu.

2. Henüz 20 yaşın da iken Üniversite tahsilini ihmal etmesi bir yana, ailesini geçindirecek bir geliri olmadığı halde o yaşta evlenmiştir.

2. Aşırı sol tendensli makalelerinden dolayı Başbakan Menderes MİT’in gönderdiği dosyayı arkadaşı İçel mebusu Hüseyin Fırat’a vermiş, hakkında bir inceleme yapmasını istemiştir. ‘’Ecevit’in doğuşu kitabından öğrendiğimize göre Fırat Menderes dosyayı resmiyete koymamasını tavsiye etmiştir. Ecevit’in zamanla olgunlaşacağını, ona gelişmesi için zaman tanınmasını söylemiştir.

3. 27 Mayıs darbesi yapıldığından sevincinden Ulus meydanına koşmuş horon tepmiştir.

4. İsmet İnönü ona büyük destek vermiş ve CHP genel sekreteri yapmıştır. Vefasızlık örneği İnönü’yü başkanlıktan düşürmüş, CHP den istifasını sağlamıştır.

5. Malatya da ki nutkunda Alevileri kışkırtıcı çağrıda bulunmuştur. ‘’Artık aleviyiz demekten utanmayacaksınız demiştir.

6. Köylüleri kışkırtan şu söylemleri siyasi tarihimize geçmiştir. ‘’ Toprak ekenin, su kullanandır’’ Arazi sahipleri ile köylüler arasında çatışmalara, davalara sebebiyet vermiştir.

7. İktidar hırsı politik etiğe sığmayacak milletvekili satın almalara başvurmuş. Partisine bir nevi rüşvet yollu kazandıklarına birer araba ve birer bakanlık vermiştir.

8. Ortak Pazar temsilcisi LUNS Yunanistan’ı ortak yapacakları gün Türkiye’ye de ortaklık teklif etmek için Ankara’ya gelmiş, fakat Ecevit bu teklifi ret etmiştir.

9. Kıbrıs müzakerelerinde diplomasiyi kullanacağına askeri müdahaleye baş vurmuş,

Savaşın adını da demogojik bir ifade ile Barış çıkarması koymuştur.

10. Kıbrıs savaşının akabinde erken seçime giderek iktidarını sağlayacağını düşünmüşse de millet ona cevaz vermemiştir.

11. İktidarda kalmak hırsı ile anti laik kabul edilen Erbakan ile koalisyona gitmiştir.

12. 27 Mayısta darbeyi destekleyen, Menderesin ve arkadaşlarını idama götüren darbeciler günü gelmiş onu hapse atmıştır.

13. Sonradan kendisinin de itiraf ettiği gibi 6 ay boyunca cumhurbaşkanı seçiminde Demirel’le cebelleşmiş 12 eylül darbesine sebebiyet vermiştir.

14. Merve Kavakçı meclise türbanlı girdiği için çıkardığı kavga tablosu unutulamaz.

15. Ekonomi ve dış polikadan anlamadığına ilaveten anayasa dan da anlamadığının delili kendi bizzat desteği ile cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Sezer kabine oturumunda kendisine Anayasa kitabı fırlatılmış, akabinde ortaya çıkan kriz devleti mali krize götürmüştür.

16. Yalnız İnönü’ye vefasız çıkmamış siyaset arkadaşlarına sonraları da solider davranmamıştır.

17. Senelerce birlikte siyaset yaptığı Özkan’ın, İsmail Cem’in, USA dan mali krizi düzeltmesi için getirttiği Kemal Derviş’in hükumetten , partiden ayrılmalarına sebep olmuştur.

18. Parkinson hastası olduğunu, aylarca kabine toplantısı yapamadığı halde hükumet etmek yeteneğini kaybettiği halde istifayı düşünmemiştir.

Yaptığı hataların vebalini bu millet senelerce ödemek zorunda kalmıştır. Acaba Erdoğan onunda övünülecek ecdadımızdan olduğunu iddia edebilir mi?

Ergenekoncu, Kemalist paşaların tasarladıkları kötülüklerden övgü dolu ecdadımız olacağını kim iddia eder.

Daha il okul sıralarında beynimiz devrim teorisini sokan Atatürk’ün İslamiyet ile afinitesi yatsılanamaz. Onun namaz kılarken bir fotoğrafını gördünüz mü? Rakı içerken evet. Gerçi o zaman ki talim terbiye kanunu gereği Adem’in çamurdan yapıldığına inanmamız öğretilmişti. Bana kalırsa Alman filozofu Emanuele Kant’ın dediği gibi oluşuma insan beyninin muktedir olamayacağını söylemi doğru geliyor. Yüzbinlerce hayvanın, çiçeğin, kelebeğin varlığı, sonsuzluğu idrak etmemizin mümkün olamayacağını hasbıhal yaptığım bir taxi şoförde teyit etmişti. Acaba bir zenci Adem var mı idi? Bir zenci ecdadımız var mı diye bana sordu.

27 Mayısçı ecdadı olan ülkücü MHP ‘lileri içime sindiremiyorum. CHP hala 6 OK (Ok savaş aletidir. Kılıçdaroğlunun Kılıcıda savaş aleti. Paşaların merasimlerde taşıdıkları kılıçlar da beni rahatsız ediyor).

Türklerin ecdatları ile övünülecek mi utanılacak mı bir tarihi olduğunu zaman gösterecektir. Elbette İnsanlığın övüneceği insanlar vardır. Bir Bill Gate’in hizmetleri inkâr edilebilir mi? İnsanların yaşamını bu derece de etkileyen başka kim var?

Erdoğan Kürt annelerine pandomim yaptıracağına AB kriterlerini Türkiye de gerçekleştirsin, ozaman ne PKK kalır, ne de MHP. Onun içinde şark kurnazlığını terk etmesi gerekir.

Dr.İsmet Turanlı. 15.12.12 Antalya


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 49628   |   Yorum: (2616)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #212  | 24 Nisan 2014 20:19 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Cheap Avelox ; Can Order Isordil Sublingual , Where can i Purchase Isosorbide Dinitrate from Greece Purchase Lotensin or Buy Lowest Price Benazepril from United States Purchase Cardura . Where can i Purchase Doxazosin in U.S. Buy Ceftin and Order Low Cost Cefuroxime from Germany Order Grifulvin ; Order at Discount Griseofulvin in Portugal Cheap Minocin . Cheapest Minocycline in Canada Cheap Nexium . Is Purchasing Esomeprazole in The Nederlands Cheap Crixivan - Is Order Hyzaar ; Buying Low Price Losartan-hydrochlorothiazide from Germany

Order Flagyl , Can you Order Metronidazole from Australia Buying Propecia ; Best place to Order Finasteride in New Zealand Cheap Vasotec . Buy online Enalapril in Greece Order Renagel , Can i Purchase Sevelamer Hydrochloride in Czech Republic Order Risperdal or Purchase Zovirax or Best place to Buy Acyclovir in Italy Buying Demadex . Buying Low Cost Torsemide in Australia Cheap Cleocin . Can you Buy Clindamycin from Turkey Buying Zovirax or Cheap online Acyclovir from Canada Purchase Rocaltrol ; Order Cheap Price Calcitriol in Japan

Buy Seroquel ; Cheap Quetiapine in Suomi Buying Cozaar . Buy Lowest Price Losartan in Canada Order Rocaltrol . Best place to Order Calcitriol from The Nederlands Purchase Rheumatrex - Buying Low Cost Methotrexate in Norway Cheap Micardis Hct . Online Telmisartan Hydrochlorothiazide in European union Purchase Prevacid . Buy Wholesale Lansoprazole in United States Order Carafate . Order on Sale Sucralfate in Spain Buy Synthroid or Ca Buying Loxitane , Is Ordering Loxapine in England Buy Sporanox ; Cheapest Itraconazole in USA
 Yorum #214  | 24 Nisan 2014 21:34 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #216  | 24 Nisan 2014 23:00 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buy Bactrim . Can i Buy Trimethoprim And Sulfamethoxazole in Sweden Buying Prevacid and Can i Purchase Lansoprazole from Norway Order Bystolic , Buy Nebivolol from France Order Elocon or Buying Mometasone in Spain Order Dilantin or Order Low Cost Phenytoin from Australia Buy Relafen , How To Purchase Nabumetone in Japan Order Inderal La - Cheap Zetia ; Order Lowest Price Ezetimibe from Greece Order Aventyl ; Buy Nortriptyline in Norway Buy Alesse , Buy Cheap Price Levonorgestrel Bp Ethinylestradiol Bp from Turkey

Buying Asacol and Where can i Purchase Mesalamine in Portugal Buying Diprolene or Order online Betamethasone in Portugal Purchase Zithromax or Order Wholesale Azithromycin from France Buying Premarin , Buy Conjugated Estrogens from Poland Purchase Nexium . Purchasing Esomeprazole from Poland Purchase Cipro . Discount Ciprofloxacin from Greece Purchase Aggrenox and Cheapest Order Asiprin-Dipyridamole from Greece Buy Imitrex - Buy Discount Price Sumatriptan from European union Buying Lioresal and Buying Low Cost Baclofen in European union Buy Glucovance ; Ca

Purchase Floxin , Cheapest Ofloxacin in Sweden Buy Tofranil and Where can i Order Imipramine from Poland Buying Mellaril ; Is Ordering Thioridazine in Australia Cheap Lariam or How To Buying Mefloquine in Portugal Purchase Uroxatral Order Crestor , How To Purchase Rosuvastatin from Turkey Cheap Motrin and Bu Cheap Lopressor . Order Safely Metoprolol from European union Purchase Levitra Soft and How To Order Vardenafil in Canada Buy Propecia - Buy Safely Finasteride from Germany
 Yorum #217  | 25 Nisan 2014 00:00 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #218  | 25 Nisan 2014 00:17 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #220  | 25 Nisan 2014 02:36 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buy Levitra Professional ; Cheapest Vardenafil from Spain Buy Colofac ; Can you Order Mebeverine from Australia Order Periactin . Is Buy Cyproheptadine in Denmark Purchase Colcrys . Purchase Cheap Colchicine in Poland Buy Glucophage Xr and Buy cheap Metformin in Australia Order Vantin and Can i Order Cefpodoxime in Denmark Purchase Ventolin . How To Buy Albuterol (salbutamol) in Deutschland Buying Phoslo ; How To Purchase Calcium Acetate from Denmark Buying Kamagra® , Can i Buy Sildenafil Citrate from Sweden Cheap Aldara - How To Buy Imiquimod from Poland

Buy Tadalis® Sx and How To Purchase Tadalafil in USA Cheap Mentax and Buy Safely Butenafine from Spain Buy Vigora® and Where can i Order Sildenafil Citrate in Argentina Buy Betapace , Buy on Sale Sotalol from GB Order Proscar , Buy Lowest Cost Finasteride from United Kingdom Cheap Advair Diskus - Order online Fluticasone-salmeterol in Greece Order Sinequan . How To Buying Doxepin in Greece Order Sinequan ; Cheapest Order Doxepin in Denmark Purchase Geodon . Online Ziprasidone in France Cheap Retrovir ; Can i Order Zidovudine from New Zealand

Cheap Detrol La - Can you Order Tolterodine in Poland Buying Motrin ; Buy Discount Cost Ibuprofen from Japan Buy Lexapro , Can you Order Escitalopram in Portugal Buy Levaquin . Cheapest Levofloxacin in Turkey Buy Timoptic or Buy Cheap Cost Timolol in New Zealand Buying Diprolene . Buy at Discount Betamethasone from France Purchase Levitra Oral Jelly and Can i Order Vardenafil from Italy Buying Crestor - Can you Buy Rosuvastatin in Suomi Order Avalide . Order Lowest Cost Irbesartan Hydrochlorothiazide in England Purchase Indocin Sr and Where To Order Indomethacin in Argentina
 Yorum #222  | 25 Nisan 2014 04:56 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Cheap Tegretol or Cheap Carbamazepine from Denmark Order Sinemet or Cheapest Order Carbidopa-levodopa from Greece Buy Diovan Hct ; Cheapest Order Valsartan-hydrochlorothiazide from Canada Buying Crixivan . Where To Purchase Indinavir from France Buying Acticin or Can i Buy Permethrin from New Zealand Order Mevacor ; Order Low Price Lovastatin from Norway Order Droxia or Is Buying Hydroxyurea from Portugal Purchase Buspar or Buy at Discount Buspirone from Deutschland Cheap Clozaril or B Buy Diprolene . Order online Betamethasone in Canada

Cheap Viagra Super Active , Order on Sale Sildenafil Citrate from Japan Buy Duphaston or Or Buy Prevacid , Where can i Purchase Lansoprazole from Turkey Buying Lexapro and Buy Discount Cost Escitalopram in Norway Order Xenical , Where can i Buy Orlistat from Germany Buy Lopressor or How To Order Metoprolol from Norway Purchase Rheumatrex , Buy Discount Methotrexate from Norway Cheap Cialis Sublingual . Best place to Buy Tadalafil in Hungary Purchase Actigall , Where To Purchase Ursodiol (ursodeoxycholic) in Denmark Cheap Viagra Soft . Cheap online Sildenafil Citrate in England

Buying Geodon and Purchase Cheap Ziprasidone in USA Purchase Motilium - Buy Lowest Cost Domperidone from New Zealand Buying Suprax ; Buy Cheap Cartia Xt and Order Safely Diltiazem Hcl in Germany Order Sumycin , Where can i Buy Tetracycline from GB Buying Risperdal ; Can i Purchase Risperidone in Argentina Buying Tenoretic ; Can you Order Atenolol-chlorthalidone from Norway Order Combivir and Cheapest Order Lamivudine-Zidovudine in Argentina Buying Viagra Super Dulox-force . Buy Wholesale Sildenafil Citrate Duloxetine in Deutschland Order Inderal La ; Buy at Discount Propranolol in Canada
 Yorum #224  | 25 Nisan 2014 06:06 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Purchase Levaquin , Cheap Motilium - Buy at Discount Domperidone from Poland Buying Effexor or Buy Low Price Venlafaxine in The Nederlands Buying Crixivan ; I Purchase Cialis ; Buying Low Cost Tadalafil from Hungary Buying Effexor Xr , Buy Safely Venlafaxine from Sweden Buying Kamagra® ; How To Order Sildenafil Citrate in Turkey Cheap Coreg and Order Lowest Cost Carvedilol in Denmark Purchase Lamisil or Buying Viagra Super Active or Order at Discount Sildenafil Citrate in Greece

Cheap Vepesid - Order Safely Etoposide from European union Order Zyloprim - Order online Allopurinol Bp from Spain Buy Suprax . Where To Purchase Cefixime from Greece Cheap Indocin or Purchase Indomethacin in Norway Buying Parafon and Can i Purchase Chlorzoxazone in Portugal Cheap Eulexin . Best place to Order Flutamide from Italy Order Avalide . Buy Lowest Price Irbesartan Hydrochlorothiazide from Czech Republic Buying Imuran or Order Safely Azathioprine in The Nederlands Cheap Urispas - Cheap online Flavoxate from Denmark Buying Avelox . Buy

Cheap Valtrex and Where To Purchase Valacyclovir in United Kingdom Buy Avana® and Orde Cheap Nootropil ; Purchase Cheap Piracetam from Greece Purchase Aldara or Can i Purchase Imiquimod in Sweden Purchase Vigora® . Order Wholesale Sildenafil Citrate from Suomi Buying Revia or How To Buying Naltrexone in Czech Republic Order Artane . Order Safely Trihexyphenidyl from U.S. Cheap Geodon and Purchase Cheap Ziprasidone in The Nederlands Order Clozaril . How To Buy Clozapine from Australia Purchase Furoxone ; Buy Lowest Cost Furazolidone from Norway
 Yorum #226  | 25 Nisan 2014 07:05 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Vasotec - Best place to Order Enalapril in Denmark Purchase Oxsoralen or Is Buy Methoxsalen from France Cheap Augmentin - Buy Lowest Price Amoxicillin And Clavulanate from Greece Cheap Trecator-sc or Buy online Ethionamide in Czech Republic Buy Calan Sr , Buying Verapamil in France Buy Bactrim . Order Safely Trimethoprim And Sulfamethoxazole from Italy Cheap Imdur and Buy Lowest Cost Isosorbide Mononitrate from United States Order Hard On Oral Jelly . Buy Safely Sildenafil Citrate from Argentina Purchase Benicar Hct or Purchase Cheap Olmesartan Hydrochlorothiazide from Poland Order Lamisil - Where can i Order Terbinafine in France

Cheap Parlodel or Cheapest Order Bromocriptine in Poland Buying Clomid , Where can i Order Clomiphene in Canada Cheap Glucotrol Xl and Order at Discount Glipizide in France Purchase Paxil Cr and Buy on Sale Paroxetine from United States Purchase Micardis Hct and How To Purchase Telmisartan Hydrochlorothiazide from Germany Buying Zanaflex . Purchasing Tizanidine in Norway Order Starlix ; Order Low Price Nateglinide in Norway Cheap Imitrex and Can i Purchase Sumatriptan from Australia Cheap Sustiva . Cheap online Efavirenz in Sweden Cheap Rocaltrol - Cheapest Order Calcitriol in Norway

Order Clozaril ; Order Cheap Cost Clozapine from Spain Buying Aricept . Buy Lowest Price Donepezil in Greece Buying Actoplus Met and Buying Low Cost Metformin And Pioglitazone in Australia Cheap Protonix - Buy on Sale Pantoprazole in Italy Purchase Protonix or Where can i Buy Pantoprazole in Norway Buy Clomid , Order on Sale Clomiphene in Portugal Cheap Principen , Order Wholesale Ampicillin from Turkey Cheap Hyzaar and Where can i Buy Losartan-hydrochlorothiazide from Deutschland Purchase Xylocaine Order Timoptic - Order online Timolol in Turkey
 Yorum #228  | 25 Nisan 2014 07:51 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
buy celexa usa buy ventolin buy betamethasone canada buy ketoconazole australia buy escitalopram online purchasing tamoxifen buy cheap zanaflex buy albendazole canada buy metformin bp canada propranolol buy cheap thyroxine order sildenafil citrate buy olanzapine no prescription buy sildenafil citrate australia buy quetiapine without prescription

Buy Imitrex ; Buy Low Cost Sumatriptan in Portugal Purchase Cellcept , Can i Order Mycophenolate Mofetil from Portugal Order Trileptal . Buy Cheapest Oxcarbazepine in Norway Order Loxitane ; Order Cheap Price Loxapine from Denmark Cheap Cymbalta - Order Lowest Price Duloxetine in Japan Purchase Ziagen , Cheapest Order Abacavir from European union Buying Aralen or Where can i Purchase Chloroquine Phosphate from New Zealand Buying Sporanox - How To Buying Itraconazole in Greece Order Pamelor . Online Nortriptyline in The Nederlands Purchase Glucotrol - Buy Glipizide in Argentina

Order Azelex or Buy cheap Azelaic Acid in The Nederlands Purchase Alesse or Buy Cheap Price Levonorgestrel Bp Ethinylestradiol Bp in England Purchase Propecia and How To Order Finasteride from Spain Purchase Protonix ; Can i Purchase Pantoprazole in England Order Cyclogyl and Buy Discount Price Cyclopentolate in Czech Republic Buy Motilium . Cheap online Domperidone in England Cheap Aralen or Buying Chloroquine Phosphate in Sweden Buy Super Avana® . Buy Wholesale Avanafil Dapoxetine from Deutschland Order Viagra Super Active or Order Cheap Price Sildenafil Citrate from Australia Cheap Yasmin and Order Cheap Cost Drospirenone(Ethinyl Estradiol) in The Nederlands
 Yorum #230  | 25 Nisan 2014 08:44 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Purchase Adalat Cc or Purchase Nifedipine in Canada Buy Lexapro or Buy Low Cost Escitalopram in Hungary Buying Lamictal ; Can i Purchase Lamotrigine in Canada Buying Eriacta® - Online Sildenafil Citrate in European union Order Elocon - Purchasing Mometasone in France Purchase Adalat and How To Order Nifedipine from Portugal Cheap Lozol Sr or How To Buying Indapamide from United Kingdom Order Strattera , Buy Discount Cost Atomoxetine from Czech Republic Purchase Claritin - Discount Loratadine from Suomi Purchase Azelex or How To Buy Azelaic Acid from Poland

Order Imdur - Cheapest Order Isosorbide Mononitrate from United States Cheap Paxil Cr - Buy cheap Paroxetine from Poland Order Principen and Buy Discount Cost Ampicillin from Italy Buy Betagan ; Cheap Levobunolol from Hungary Buy Levitra Oral Je Cheap Naprosyn or Buy Wholesale Naproxen from Poland Purchase Feldene ; Order at Discount Piroxicam in Denmark Purchase Pepcid and Where To Purchase Famotidine from Sweden Purchase Propecia . Buy Low Price Finasteride from GB Buy Elocon . Buy online Mometasone in Hungary

Purchase Cleocin and Buy Clindamycin in Suomi Buying Protonix and Buy Pantoprazole in Argentina Purchase Symmetrel - How To Buying Amantadine from Australia Cheap Detrol . Discount Tolterodine in Greece Cheap Vibramycin - Buying Low Price Doxycycline in Argentina Purchase Glucotrol Xl , Can you Purchase Glipizide in Australia Buying Duricef - Can you Purchase Cefadroxil from Norway Buying Zyrtec ; Can you Order Cetirizine in Canada Buy Rebetol , Online Ribavirin in Deutschland Purchase Lamictal or Best place to Order Lamotrigine in Suomi
 Yorum #234  | 25 Nisan 2014 10:51 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buying Glucovance - Where To Buy Glyburide(glibenclamide)-metformin in Suomi Cheap Bactrim ; Purchase Trimethoprim And Sulfamethoxazole from European union Cheap Colcrys . Buy Wholesale Colchicine from Argentina Order Zovirax ; Buying Low Price Acyclovir in France Buying Calan - Can Order Cialis Daily . Buy Wholesale Tadalafil in Turkey Cheap Hytrin . Order Lowest Cost Terazosin in Japan Cheap Estrace ; Buy Low Cost Estradiol in New Zealand Buy Viagra Super Dulox-force or Buy Lowest Price Sildenafil Citrate Duloxetine in Denmark Cheap Glucotrol or

Cheap Norvir ; Order Lowest Cost Ritonavir from Deutschland Purchase Floxin . Buy Lowest Cost Ofloxacin from Italy Purchase Premarin or Buy at Discount Conjugated Estrogens from France Cheap Trial Packs or Buy Discount Cost Viagra Cialis from Hungary Order Principen - Order Ampicillin from Denmark Buying Parlodel and Purchasing Bromocriptine from New Zealand Buy Zetia and Ordering Ezetimibe from Australia Cheap Inderal La ; Order Lowest Cost Propranolol from Poland Cheap Colofac or Buy Discount Cost Mebeverine in France Order Topamax . Buy Topiramate from New Zealand

Purchase Diprolene and How To Order Betamethasone in Czech Republic Cheap Indocin Sr , Buy at Discount Indomethacin from Turkey Buying Micardis Hct ; Buy cheap Telmisartan Hydrochlorothiazide in Denmark Cheap Aristocort or Is Purchasing Triamcinolone in France Buying Aygestin . Buy Cheap Cost Norethisterone Bp in Czech Republic Order Imodium or Buy at Discount Loperamide from USA Buying Mobic and Buy Lowest Cost Meloxicam from United States Cheap Voltaren , Order Lowest Cost Diclofenac Sodium in Italy Buy Crixivan - Buy Discount Cost Indinavir from Sweden Order Zyloprim . Discount Allopurinol Bp from New Zealand
 Yorum #236  | 25 Nisan 2014 12:15 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #238  | 25 Nisan 2014 13:31 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #240  | 25 Nisan 2014 14:57 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Cheap Viagra Professional or How To Purchase Sildenafil Citrate in Sweden Buying Alesse , Order on Sale Levonorgestrel Bp Ethinylestradiol Bp from Greece Cheap Proscar . How To Purchase Finasteride from Turkey Cheap Lotrel or Buy Cheapest Benazepril(Amlodipine) in European union Cheap Azulfidine ; Buy Low Cost Sulfasalazine in Czech Republic Cheap Sinemet Cr or Can i Order Carbidopa-levodopa from Norway Buying Atarax ; Order Wholesale Hydroxyzine from Norway Purchase Sinequan or Order on Sale Doxepin from Hungary Buy Rulide , Purchase online Roxithromycin in France Purchase Loxitane ; Best place to Order Loxapine in Suomi

Buying Viagra Professional or Is Buy Sildenafil Citrate from U.S. Purchase Xylocaine Buying Premarin or Order Low Price Conjugated Estrogens in Denmark Purchase Diflucan and Buy Lowest Cost Fluconazole from The Nederlands Order Zyrtec ; Order on Sale Cetirizine in Italy Order Luvox , Can you Buy Fluvoxamine from The Nederlands Buying Lasix and Buy cheap Furosemide from Norway Order Intagra® or Purchase online Sildenafil Citrate from Spain Buying Lipitor - Best place to Buy Atorvastatin in Suomi Cheap Parafon ; Is Purchasing Chlorzoxazone from Japan

buy metformin bp uk buy generic disulfiram cheap atarax buy finasteride no prescription buy norvasc canada buying kamagra oral jelly valacyclovir online risperdal buy discount aricept buy cheap tenormin generic intagra buy paroxetine pills buy generic lansoprazole buy cheap geodon buy desogestrel-ethinyl estradiol uk

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: