Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Ecdadı İle Övünmek  


20-12-2012, 12:48 Kategori: Yazarlar » Dr. İsmet Turanlı  
Ecdadı İle Övünmek

Sayın Erdoğan, siz hiç PANDOMİM tiyatrosu seyrettiniz mi? Mehmet FISTIK Köln de senelerce tek başına, kapalı gişe Pandomim tiyatrosu oynardı. Dünya çapında da Marcel Marceau’nun filimlerini hayranlıkla seyrederdik. Ondan evvel de Şarlo’nun, Oliver Hardy’nin sessiz filmlerini seyredenlerin akranlarından sayılırım.

Ecdadı İle Övünmek- Dr. İsmet Turanlı


Pandomim yapmak oldukça zordur. Büyük yetenek ister. El, kol hareketleri, jestle, mimikle fikirlerini beyan etmek kolay bir iş değildir. Düşünün ki sizin o çok sevdiğiniz anneniz de Türkçe bilmiyordu ve siz onunla konuşmak istiyordunuz. Onunla ancak Pandomim ile anlaşmanız hali sizin içinde, anneniz içinde büyük bir ZULÜM olmaz mı idi. Şimdi bu türlü bir zulmü Kürt annelerine, mahpusta yatan Kürt gençlerine layık görüyorsunuz ve aralarında ana dilleri ile konuşma imkânını verecek kanunu çıkartmakta ayak diretiyorsunuz. Zülüm etmenin şehvetini mi yaşıyorsunuz?.

Sizin gibi ileri demokrasiden bahseden, artık Kürt sorunu yok diyen bir siyasi olarak Pandomimci lakabı ile tarihe geçmesine nasıl cevaz veriyorsunuz. Benim zekâm yaşadığınız bu ikilemi anlamakta zorluk çekiyor. 50 sene sonra sizi de belki ecdattan sayacaklar ve devriniz de kaç bin gencin etkisiz bırakıldığını anlatarak övüneceklerdir. En büyük ecdadınızdan Atatürk’ün devrin de kaç bin insan katledilmiştir. Onun devrinde Ankara da büyükelçilik vazifesi gören bir diplomatın anılarında şöyle deniyor. ‘’ Ulus meydanında ki darağaçlarından geçilmezdi.’’. Tayyip Erdoğan Üniversitesinden bir araştırma isteğinde bulunsanız. Devriniz de, hangi sebeple olursa olsun ( Teröristik hadiselerden, teknik zaaflardan, depremlerden, ahlaki ve namus kaygıları ile) kaç insan hayatını kaybetmiştir?

‘’Elli Türk büyüğü’’ adında, tarihçi Feridun Fazıl Tülbentçi’nin, resimli bir albümü vardı. Atilla ile başlar, İsmet İnönü ile biterdi.

Entelektüel Macar dostlarıma Atilla hakkında ne düşünüyorlar diye sorduğumda, onun Hun devleti başkanı olduğu, fakat Türklükle hiç alakası olmadığını söylediler. Tuna nehrine defnedildiği rivayeti olduğunu onlarda kabul ediyorlar.

İbni Sina’nın Kanona medicina kitabı 400 sene boyunca Avrupa da ki tıp fakültelerinde okutulmuş. Bu eserin bir nüshasını da Londra da ki İslam eserleri müzesinde görmüştüm. Hekimlik sanatının gelmiş, geçmiş büyüklerinin en büyüğü olarak tıp tarihinde kabul görür. Türk olduğu pek iddia edilmez. Keza Mimar Sina’nın kökeninin de Türk olmadığı iddia edilir.

Asıl her türlü iftihardan imtina edeceğim Cengiz han ve Timurlenk gibi iki imparator var ki onların tarihte gösterdikleri vahşeti dile getirmemek mümkün değil. Rusya seyahatim da Petersburg ta Eremitage müzesinde REPİN’in bir tablosunu görmüştüm. Kellelerden yapılmış bir Timulus tablosu insan da korkunç bir izlenim sağlıyor. İşte o büyük Türk imparatorları da işgal ettikleri memleketler de kılıçtan geçirdikleri kellelerden Timuluslar yaptırırlarmış.

İslam’ın ve Osmanlının fütuhatlar ile övünmenin, o zamanki şartlar da değerlendirilmeli denmesi de saçma bir mantıktır. 50 sene sonra da bugünkü hataları bugünkü ortamın icabı diyemeyiz. İnsanları katletmenin tarihin her devrinde de vahşet olduğunu peşinen kabul etmemiz gerekir. Sömürgecilerin Afrika’da yaptıkları katliamları zem ederken Türklerin fütuhatlar da ki mezalimi hoş göremeyiz. İngilizler bir zamanlar bütün dünyaya hükmediyorlardı. Yaptıkları haksızlıkları kabullenerek sonunda adaya çekildiler. Siz hala Viyana kapılarına dayanmakla övünüyorsunuz!

Türkiye’nin resmi tarih yazıcıları ise Osmanlının son devrinde özgürlükleri için isyanlarını ‘’ Hainler’’ olarak adlandırılmaları bugün kabul gören ‘’Self Determination’’ prensiplerine ters düşmektedir. Balkanlarda ki milletlerin isyanlar neticesi devletlerini kumaları makul görülmez mi? Ayni prensiplerle Arapların birinci dünya savaşından sonra özgürlüklerine kavuşmalarını Arapların hıyaneti olarak gösterilemez.

Ermenilerin isyanları da ayni tarzda değerlendirilmelidir. Kürtlerin isyanı ise 80 senedir devam etmektedir. 40 bin PKK’li Kürt gencinin bu yolda canlarını feda etmelerini teröristik bir davranış olarak adlandırılamaz. İnsan katletmek hangi sebeple olursa olsun cinayettir. Kürtlerin ana vatanları Kürdistan da kendi kendilerini yönetecek bir idare kurmalarını Türklere hıyanet olarak değerlendirmek yanlıştır. Dörde bölük yaşayan Kürtlere ilelebet devletsiz, dörde bölük yaşamalarına layık oldukları olarak bakmaları Türklerin kardeşlik ifadelerine uymaz.

Osmanlı devrin de bizi birinci dünya savaşına sokan, Sarıkamış’ta 80 bin askerin donmasına sebep olan, Lozan zaferi (!) ile Osmanlının borçlarını üstlenen, topraklarının ¾ ünü kaybettiren İttihatçı Enver Paşa’yı, Ermeni tehcirini onaylayan Talat Paşa’yı övünülecek ecdadımız olduğunu kabullenmek mümkün mü?

Cumhuriyet devrinde Atatürk ve İnönü’nün Kürtlere yaptıkları tarihi hatalarını ecdadımızın övünülecek davranışları olarak kabul edilemez. 1924 anayasası ile Kürtlerin dışlanması, arkasından Koçgiri, Şeyh Said, Seyit Rıza’nın Dersim isyanları akabinde on binlerce Kürdün katli övünülecek hadiseler mi idi?

Atatürk’ün daha sonra Güneş dil Teorisi ile dünya tarihinde sadece Türklerin varlığını iddia etmesi ne dereceye kadar övgü konusu olabilir.

Daha sonra başa geçen asker cumhurbaşkanları ( Gürsel, Sunay, Korutürk, Evren paşalar) övünülecek ecdadımız sayılabilir.

Ahmet Sezer gibi bir bürokrat Türk tarihinde hangi övgü konusu olabilir. Onun hakkında ‘’ Sorumsuzun sorumsuzlukları makalemi ‘’ aşağıya alıyorum.

Sorumsuzun Sorumsuzlukları Antalya,05.03.2007


1.Bir memleket düşünün ki doğusunda 6 bin kişiye bir hekim düşerken o memleketin Cumhurbaşkanı hekim eksikliğini kabullenmiyor. Almanya ve USA hekim açığı olduğu devrelerde Türkiye’den lisan bilmeyen binlerce Türk hekimini ithal etti. Hatta hiç bir imtihana da tabi tutmadan. İngiltere halen hekim ithal etmektedir.

2.Dünyanın her yerinde, daha doğrusu ileri sayılan memleketlerde hekimler için zorunlu meslek sigortası vardır. Böylece hem hekim, hem de zarar gören vatandaş koruma altına alınır. Hayretle duyuyorum ki tabipler odası sırf iktidarı kötülemek için hekimlerin bu vesile ile dürüst çalışmayacaklarını iddia ederek tıbbı etiğimize hakaret ettiklerinin farkına varamıyorlar. Bu sigortanın mevcut olduğu hangi memlekette hekimler bu sigortaya güvenerek hastalarına daha az ihtimam göstermektedirler. Hekimliğe yapılan korkunç bir iftira.

3.Bugün doğuda anne ve çocuk vefiyatı batının on misli olmasına rağmen bir cumhurbaşkanı bu durumdan kendini sorumlu saymıyor ve yabancı hekim ithaline karşı çıkıyor. Hatta bu gelecek olan hekimlerin sadece özel kliniklerde çalışması şartı olmasına rağmen. Gelecek olanların YÖK’ten imtihandan geçmesi şartı olmasına rağmen. Annesi yahut çocuğu hekim yokluğundan dolayı ölüme mahkum edilen bir baba cumhurbaşkanının buna sebebiyet verdiğini iddia ederek mahkemeye başvursa acaba sorumsuz başkan sorumlu olduğu hasebi ile cezalandırılır mı?

4.Kendisini oraya atayan Ecevit hükümeti ile kavgalı oldu Türkiye’yi yarı yarıya fakirleştirdi, Şimdiki hükumetle keza, Kıbrıs hükumeti ile kavgalı, Kürtlerle kavgalı, Türbanlı kadınlarla kavgalı. Ömründe hiç camiye gitmediğine göre mütedeyyin vatandaşlarla kavgalı. CHP den gayri bütün partilerle kavgalı. Nerede bütün vatandaşları kucaklayan başkanımız.

5.Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçime iştirakini temin için hükumete baskı yapmasını ihmalden dolayı başkan bir nevi anayasal suç işlemektedir.

6.Geçen sene Diyarbakır Üniversite kliniğinde 85 anne tıbbı kifayetsizlikten vefat ediyor. İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde ise 25 Profesörden her biri en fazla bir hafta çalışma zorunluğunda iken doğudaki Üniversite klinikleri bir yardımcı doçentle iktifa ediyor. Doğuda 6 bin kişiye bir doktor düşüyor.

7. Doğuya yapılan bu negatif ayrımcılığın sebebi orada yaşayan vatandaşların, askerlik ve vergi görevlerini yapmalarına rağmen, ana dillerinde eğitim görmeleri yasak, kendi ananevi kültürlerini geliştirmeleri yasak , suçları Kürt asıllı olmaları mıdır?.

8. Şurası bir gerçek ki komşu bir devlet başkanı Kürt asıllı diye görüşmek istemiyor.

9. Kürtlerin yoğun bir şekilde ikamet ettiği Doğu ve Güneydoğu illerini başkan 7 sene zarfında hiç ziyaret etmiyor ve oradaki insanların sağlık ve eğitim hizmetlerinden nasibini alamadığını görmek istemiyor. 4-5 bin köyün güvenlik sebebi ile yakılıp yıkılmasından sonra zorunlu göçe tabi olan vatandaşların kap-kaçlığa, ekonomik sebeplerle kiriminalize olmasına duyarsız kalıyor. Sadece ayrımcılığı bu mevzu da yapsa ne ise.

10.TV kanallarının hiç birisi ile görüşmüyor. Sadece koyu milliyetçi bir kanalı tercih ediyor.

11. Basının ve medyanın ileri gelenlerini köşke kabul edip onlarla görüşmeye lüzum görmüyor.

12. Aktif, halen pasif eski siyasileri köşke davet edip onlarla görüşme yapmıyor. Halbuki anayasal olarak vatandaşı temsil eden her türlü siyasi akımların temsilcileri ile görüşüp uyum sağlama vazifesini hiç bir gün kale almıyor.

13. Hiç bir gün bakanlar kuruluna başkanlık yapmıyor. Memleketin ciddi problemleri zuhur ettiğinde parti liderlerini bir araya getirip uyum sağlayıcı konsensüsler sağlamıyor.

14. Bir gün olsun kendi inisiyatifi ile problemli dış ilişkilerde yabancı devlet başkanları ile temas kurmuyor. Atatürk yabancı misyonlarla her gün görüşürdü. Şimdiki başkan sırça köşkte sadece lüzumlu, lüzumsuz yere kanun tekliflerini veto etmekle yetiniyor.

Çünkü, nede olsa o sorumsuz. Şu hekimler hakkında koyduğu veto kanaatimce kahredici. O mevkie gelen bir insanın aklı seliminden şüphe edilemez. Neden milletin menfaattarını çiğneyici kararlar alıyor? Tahminim o ki hadiseleri ideolojik bir bakış içinde düşünüyor. Demokratik, insan haklarına saygılı bir insanın bu derece zararlı kararları vermesi beklenemez. Public- relation, dialog yok. Hiç bir kesimle. Dolayısı ile empati noksanlığı AP aşikâr. Sanki bu milletin yegane sorunu laiklik. Yoksulluk, işsizlik gibi çözümü aciliyet kespeden problemimiz yok. Bu millet 7 sene tahammül etti 2 ay daha tahammül eder ve tarihin bu devrini anmak bile istemez. Bazı faşizan taraftarların ikinci adam diye pohpohlaması elbette ki o insanı hata yapmağa duçar kılar. Ben, doğuda hekim eksikliğinden ölüme mahkûm edilen insanlar adına derin bir üzüntü içindeyim.

15.Petrol kanununu da geri çevirdi. Petrolün çıktığı bölgelere gelirinden bir pay verilmesini red etti. Bu bölgeler Kürtlerin yoğun ikamet ettiği şehirlerdir. Ora mukimleri kalkınmalarının bu gelirlerle imkan dâhiline girecek diye sevinmişlerdi. Adıyaman ve Batman vilayetlerindekiler hayal kırıklığına uğradılar. Sezer’in Kürt düşmanı olduğuna inanmağa başladılar. Zira

16. 7 sene zarfında güneydoğuyu ziyarete ihtiyaç duymamış. Irak devlet başkanını da Kürt olduğu için davet etmemektedir.

Ecevit’in hataları hakkında yazdığım makalemi hatırlatmak isterim.

Ecevit’in hatalarını kronolojik olarak sıralamak istiyorum.

1. Üniversite tahsilini ihmali: Babası profesör olmasına ve kendisinin de Robert kolej mezunu olmasına rağmen Üniversite tahsiline devam etmemesi onun hata hanesine yazılacak bir hakikattir. O zamanlar giriş imtihanı da yoktu.

2. Henüz 20 yaşın da iken Üniversite tahsilini ihmal etmesi bir yana, ailesini geçindirecek bir geliri olmadığı halde o yaşta evlenmiştir.

2. Aşırı sol tendensli makalelerinden dolayı Başbakan Menderes MİT’in gönderdiği dosyayı arkadaşı İçel mebusu Hüseyin Fırat’a vermiş, hakkında bir inceleme yapmasını istemiştir. ‘’Ecevit’in doğuşu kitabından öğrendiğimize göre Fırat Menderes dosyayı resmiyete koymamasını tavsiye etmiştir. Ecevit’in zamanla olgunlaşacağını, ona gelişmesi için zaman tanınmasını söylemiştir.

3. 27 Mayıs darbesi yapıldığından sevincinden Ulus meydanına koşmuş horon tepmiştir.

4. İsmet İnönü ona büyük destek vermiş ve CHP genel sekreteri yapmıştır. Vefasızlık örneği İnönü’yü başkanlıktan düşürmüş, CHP den istifasını sağlamıştır.

5. Malatya da ki nutkunda Alevileri kışkırtıcı çağrıda bulunmuştur. ‘’Artık aleviyiz demekten utanmayacaksınız demiştir.

6. Köylüleri kışkırtan şu söylemleri siyasi tarihimize geçmiştir. ‘’ Toprak ekenin, su kullanandır’’ Arazi sahipleri ile köylüler arasında çatışmalara, davalara sebebiyet vermiştir.

7. İktidar hırsı politik etiğe sığmayacak milletvekili satın almalara başvurmuş. Partisine bir nevi rüşvet yollu kazandıklarına birer araba ve birer bakanlık vermiştir.

8. Ortak Pazar temsilcisi LUNS Yunanistan’ı ortak yapacakları gün Türkiye’ye de ortaklık teklif etmek için Ankara’ya gelmiş, fakat Ecevit bu teklifi ret etmiştir.

9. Kıbrıs müzakerelerinde diplomasiyi kullanacağına askeri müdahaleye baş vurmuş,

Savaşın adını da demogojik bir ifade ile Barış çıkarması koymuştur.

10. Kıbrıs savaşının akabinde erken seçime giderek iktidarını sağlayacağını düşünmüşse de millet ona cevaz vermemiştir.

11. İktidarda kalmak hırsı ile anti laik kabul edilen Erbakan ile koalisyona gitmiştir.

12. 27 Mayısta darbeyi destekleyen, Menderesin ve arkadaşlarını idama götüren darbeciler günü gelmiş onu hapse atmıştır.

13. Sonradan kendisinin de itiraf ettiği gibi 6 ay boyunca cumhurbaşkanı seçiminde Demirel’le cebelleşmiş 12 eylül darbesine sebebiyet vermiştir.

14. Merve Kavakçı meclise türbanlı girdiği için çıkardığı kavga tablosu unutulamaz.

15. Ekonomi ve dış polikadan anlamadığına ilaveten anayasa dan da anlamadığının delili kendi bizzat desteği ile cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Sezer kabine oturumunda kendisine Anayasa kitabı fırlatılmış, akabinde ortaya çıkan kriz devleti mali krize götürmüştür.

16. Yalnız İnönü’ye vefasız çıkmamış siyaset arkadaşlarına sonraları da solider davranmamıştır.

17. Senelerce birlikte siyaset yaptığı Özkan’ın, İsmail Cem’in, USA dan mali krizi düzeltmesi için getirttiği Kemal Derviş’in hükumetten , partiden ayrılmalarına sebep olmuştur.

18. Parkinson hastası olduğunu, aylarca kabine toplantısı yapamadığı halde hükumet etmek yeteneğini kaybettiği halde istifayı düşünmemiştir.

Yaptığı hataların vebalini bu millet senelerce ödemek zorunda kalmıştır. Acaba Erdoğan onunda övünülecek ecdadımızdan olduğunu iddia edebilir mi?

Ergenekoncu, Kemalist paşaların tasarladıkları kötülüklerden övgü dolu ecdadımız olacağını kim iddia eder.

Daha il okul sıralarında beynimiz devrim teorisini sokan Atatürk’ün İslamiyet ile afinitesi yatsılanamaz. Onun namaz kılarken bir fotoğrafını gördünüz mü? Rakı içerken evet. Gerçi o zaman ki talim terbiye kanunu gereği Adem’in çamurdan yapıldığına inanmamız öğretilmişti. Bana kalırsa Alman filozofu Emanuele Kant’ın dediği gibi oluşuma insan beyninin muktedir olamayacağını söylemi doğru geliyor. Yüzbinlerce hayvanın, çiçeğin, kelebeğin varlığı, sonsuzluğu idrak etmemizin mümkün olamayacağını hasbıhal yaptığım bir taxi şoförde teyit etmişti. Acaba bir zenci Adem var mı idi? Bir zenci ecdadımız var mı diye bana sordu.

27 Mayısçı ecdadı olan ülkücü MHP ‘lileri içime sindiremiyorum. CHP hala 6 OK (Ok savaş aletidir. Kılıçdaroğlunun Kılıcıda savaş aleti. Paşaların merasimlerde taşıdıkları kılıçlar da beni rahatsız ediyor).

Türklerin ecdatları ile övünülecek mi utanılacak mı bir tarihi olduğunu zaman gösterecektir. Elbette İnsanlığın övüneceği insanlar vardır. Bir Bill Gate’in hizmetleri inkâr edilebilir mi? İnsanların yaşamını bu derece de etkileyen başka kim var?

Erdoğan Kürt annelerine pandomim yaptıracağına AB kriterlerini Türkiye de gerçekleştirsin, ozaman ne PKK kalır, ne de MHP. Onun içinde şark kurnazlığını terk etmesi gerekir.

Dr.İsmet Turanlı. 15.12.12 Antalya


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 49480   |   Yorum: (2613)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #181  | 15 Nisan 2014 00:09 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #182  | 16 Nisan 2014 00:08 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #183  | 17 Nisan 2014 00:14 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #184  | 18 Nisan 2014 00:14 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buying Actoplus Met - Buy Metformin And Pioglitazone from Italy Buy Female Viagra and Purchase Cheap Sildenafil Citrate in Turkey Order Combivir . Purchasing Lamivudine-Zidovudine in Poland Cheap Cyklokapron - Purchase Cheap Tranexamic Acid from Japan Cheap Geodon ; Buy cheap Ziprasidone from The Nederlands Buying Luvox - Where To Purchase Fluvoxamine in Spain Cheap Geodon or Buy at Discount Ziprasidone from Portugal Purchase Cymbalta . Buy Cheapest Duloxetine from Australia Cheap Renova - Order online Tretinoin in Italy Buy Levitra Super Force , Order Lowest Cost Vardenafil Dapoxetine from European union

Purchase Celexa - Order on Sale Citalopram Hydrobromide in Australia Order Carafate and How To Purchase Sucralfate from Denmark Buying Avodart and Order Lowest Cost Dutasteride from Italy Buy Aventyl - Cheap Buy Noroxin or Buy Discount Norfloxacin in Canada Buy Zovirax , Cheapest Order Acyclovir from Portugal Buy Famvir , Can i Buy Famciclovir from The Nederlands Buy Micardis Hct or Buy at Discount Telmisartan Hydrochlorothiazide in Spain Order Danocrine or Is Buy Danazol from Italy Buy Oxsoralen , Buy online Methoxsalen from Canada

Order Furadantin and How To Purchase Nitrofurantoin from Denmark Buy Zovirax , Where To Order Acyclovir from Turkey Cheap Sinemet Cr , Buy Cheap Cost Carbidopa-levodopa from Norway Buy Trecator-sc - Can you Purchase Ethionamide in New Zealand Order Avelox or Can i Purchase Moxifloxacin from Sweden Cheap Glucotrol - Where can i Purchase Glipizide from Turkey Buy Clozaril , Buy online Clozapine from The Nederlands Order Periactin - Buy Cyproheptadine in Greece Order Levaquin ; Wh Buy Indocin . Is Buy Indomethacin in The Nederlands
 Yorum #185  | 18 Nisan 2014 19:10 | Alıntı     

abrebuza

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 610, Kayıtlı: 18.04.2014
   ICQ: --,
Ежова "Тень Ее Высочества" Н. Отрадное путаны Которые, как он, читатель, думает, приведут его к какому то логическому пониманию написанного тобой. Бляди э
GmAUBq1
 Yorum #186  | 18 Nisan 2014 19:19 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #187  | 19 Nisan 2014 00:18 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buy Topamax , Order Lowest Price Topiramate from Canada Order Avelox and Buy Moxifloxacin in Sweden Purchase Cartia - Buying Diltiazem Hcl from Portugal Cheap Adalat - Buy Lowest Cost Nifedipine in Japan Order Zocor and Buy Cheap Price Simvastatin from Greece Purchase Neurontin Order Actonel or Wh Buying Detrol and Order Low Price Tolterodine from Turkey Buy Exelon - Can i Purchase Rivastigimine from U.S. Buy Imitrex , Order Low Price Sumatriptan in Norway

Buy Imitrex - Cheap online Sumatriptan from Suomi Buying Lioresal ; Order on Sale Baclofen in Greece Purchase Cordarone or Purchasing Amiodarone from Canada Purchase Minocin ; Can you Buy Minocycline in Denmark Purchase Imodium - Buy Discount Loperamide from Canada Order Mellaril , Best place to Order Thioridazine from United Kingdom Purchase Anafranil Sr and Where To Purchase Clomipramine in The Nederlands Purchase Calan Sr , Can you Order Verapamil from Argentina Cheap Revia . Order online Naltrexone in Denmark Order Floxin and Where can i Order Ofloxacin from Australia

Buying Inderal - How To Order Propranolol from New Zealand Purchase Protonix or Can i Purchase Pantoprazole in Poland Cheap Aralen or Order Cheap Cost Chloroquine Phosphate from Hungary Purchase Nizoral ; Order Cheap Ketoconazole in France Purchase Prevacid or Cheapest Order Lansoprazole in Australia Cheap Imitrex , Order on Sale Sumatriptan from Hungary Order Priligy or Order Low Cost Dapoxetine in Norway Order Mevacor or Where To Buy Lovastatin from Italy Buying Ciloxan and Can you Buy Ciprofloxacin from New Zealand Purchase Aggrenox , Buy Lowest Cost Asiprin-Dipyridamole from Czech Republic
 Yorum #188  | 20 Nisan 2014 00:27 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Arava - Is Purchasing Leflunomide in U.S. Buying Zofran . Order Wholesale Ondansetron in European union Order Compazine , Order Prochlorperazine in Hungary Purchase Noroxin - Buy cheap Norfloxacin in Turkey Cheap Synthroid and Buy Cheap Price Thyroxine in New Zealand Buy Micronase or Cheapest Glyburide(glibenclamide) from Spain Buying Arimidex - How To Order Anastrozole from France Buy Duphaston - Buy on Sale Dydrogesterone in The Nederlands Order Duphaston - How To Order Dydrogesterone from Czech Republic Order Biaxin , Buy

Buying Vytorin ; Order Cheap Cost Simvastatin Ezetimibe in France Purchase Aciphex ; Can i Purchase Rabeprazole Sodium from Hungary Purchase Ciloxan ; Purchase Optivar - Buying Azelastine from Japan Purchase Colcrys . Is Buy Colchicine from Turkey Purchase Detrol , Can i Order Tolterodine from France Buy Bystolic - Disc Purchase Zofran or Buying Low Cost Ondansetron from Portugal Purchase Inderal an Purchase Apcalis® Oral Jelly or Order Cheap Cost Tadalafil in Canada

Cheap Vytorin , Best place to Buy Simvastatin Ezetimibe from Czech Republic Purchase Timoptic - Order Safely Timolol in New Zealand Buy Crestor . Is Buy Rosuvastatin from New Zealand Order Cordarone or Buy cheap Amiodarone in Czech Republic Cheap Priligy , Buy Cheap Price Dapoxetine from United Kingdom Cheap Effexor Xr or Can you Buy Venlafaxine from Canada Cheap Champix® . Purchase Cheap Varenicline from European union Purchase Flagyl and Where To Purchase Metronidazole in France Buy Temovate ; Purchasing Clobetasol in France Purchase Cialis , Is Purchasing Tadalafil from Sweden
 Yorum #189  | 20 Nisan 2014 04:43 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #190  | 20 Nisan 2014 05:02 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buy Reglan , Purchase online Metoclopramide in Greece Buying Chloromycetin or Order Low Price Chloramphenicol from Australia Buy Viagra Soft or Buy Discount Price Sildenafil Citrate in Portugal Purchase Optivar and Where To Buy Azelastine from European union Purchase Casodex . Cheap Artane and Order Low Price Trihexyphenidyl in Turkey Buy Sporanox or Best place to Buy Itraconazole in Norway Purchase Benzac and Order Lowest Cost Benzoyl Peroxide from Hungary Buying Naprosyn - Buy Low Cost Naproxen in United States Cheap Nolvadex or O

Buying Azelex - Buy Low Cost Azelaic Acid in European union Buy Moduretic ; Can i Purchase Amiloride-hydrochlorothiazide in USA Buy Bystolic . Order at Discount Nebivolol from Canada Cheap Rocaltrol . Buy Low Price Calcitriol in Germany Order Prandin , How To Buy Repaglinide in Portugal Order Ocuflox and Can i Buy Ofloxacin in Hungary Order Arcoxia , Where To Purchase Etoricoxib in Poland Order Elocon ; Order Low Price Mometasone in Greece Buying Cialis Daily . Can i Buy Tadalafil from United States Cheap Eldepryl ; Where To Purchase Selegiline from Poland

Buying Lamictal - Buying Low Cost Lamotrigine in Suomi Purchase Lipitor or Can you Order Atorvastatin from New Zealand Purchase Adalat Cc . Cheapest Nifedipine in Norway Buying Eriacta® ; Buy Wholesale Sildenafil Citrate from Deutschland Buying Female Viagra ; Ordering Sildenafil Citrate from Greece Buy Buspar - Buy Low Cost Buspirone from Sweden Buy Eldepryl or Cheapest Order Selegiline from Japan Order Rocaltrol , Best place to Order Calcitriol from Australia Buying Arcoxia ; Is Purchasing Etoricoxib in Australia Purchase Stromectol or Buy online Ivermectin in Spain
 Yorum #191  | 21 Nisan 2014 00:15 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Cheap Robaxin or Where can i Order Methocarbamol in Spain Cheap Minocin , Buy online Minocycline from Argentina Purchase Cialis Super Force . Where can i Order Tadalafil Dapoxetine in Norway Cheap Grifulvin and Order online Griseofulvin from England Order Prilosec ; Buy Low Price Omeprazole in New Zealand Buying Levitra Professional and Order on Sale Vardenafil from Australia Buying Lozol , Order Low Cost Indapamide from Japan Cheap Diflucan - Purchasing Fluconazole in Australia Order Cialis Sublingual ; Order online Tadalafil from Poland Cheap Benzac and Is Buy Benzoyl Peroxide in Australia

Buy Fosamax . Buying Low Price Alendronate from Deutschland Purchase Cozaar and Buy Low Cost Losartan from Denmark Buying Asacol - How To Buying Mesalamine in Greece Order Albenza ; Order Wholesale Albendazole in Sweden Purchase Stromectol , Order Low Price Ivermectin in Australia Cheap Trecator-sc and Cheap Ethionamide in Suomi Buying Avapro ; Order Cheap Price Irbesartan from Germany Purchase Cytotec . Order Furacin - Order Cheap Nitrofurazone in The Nederlands Purchase Lipitor ; Buy Safely Atorvastatin from USA

Buying Revia ; Buy Lowest Price Naltrexone in Portugal Order Ciloxan - Can Order Strattera - Where To Purchase Atomoxetine from Spain Cheap Betagan - Buy Buying Imodium . Ordering Loperamide in Sweden Order Atarax - Can i Buy Hydroxyzine from Argentina Buying Neggram , Order online Nalidixic Acid in Canada Buy Mevacor and Buy cheap Lovastatin in Greece Order Cozaar ; How Cheap Micardis or Order Wholesale Telmisartan from Sweden
 Yorum #192  | 22 Nisan 2014 00:10 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #193  | 23 Nisan 2014 00:12 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Buspar ; Order at Discount Buspirone in Turkey Buying Apcalis® Oral Jelly or Order Cheap Price Tadalafil in Japan Order Paxil Cr and Buy online Paroxetine from France Buy Ciloxan or Discount Ciprofloxacin in New Zealand Cheap Amaryl and Where To Purchase Glimepiride in Germany Buying Aventyl ; Buy Discount Nortriptyline in Spain Buy Norvir ; Buy Low Price Ritonavir from United States Buy Symmetrel , Buy Lowest Price Amantadine in Portugal Purchase Glucovance , Cheapest Glyburide(glibenclamide)-metformin in Greece Cheap Luvox - Purchase Fluvoxamine from United Kingdom

Purchase Renagel , Order Combivir and Is Buy Lamivudine-Zidovudine in United States Cheap Lanoxin ; Buy Discount Digoxin in The Nederlands Buy Aygestin - How To Buy Norethisterone Bp in Canada Cheap Benicar Hct or Buy online Olmesartan Hydrochlorothiazide in Sweden Purchase Eriacta® - Can you Order Sildenafil Citrate in Portugal Order Sumycin and B Purchase Eldepryl - Order Cheap Cost Selegiline from U.S. Cheap Avapro - Purchase Cheap Irbesartan from Greece Buying Kamagra® ; Can i Purchase Sildenafil Citrate from Poland

Buying Tofranil - Best place to Buy Imipramine from Spain Buy Xylocaine - Is Buy Lidocaine in European union Purchase Ziac , Can i Purchase Biosoprolol Hydrochlorothiazide from France Cheap Luvox ; How To Buy Fluvoxamine in United Kingdom Cheap Aristocort . Order on Sale Triamcinolone in Argentina Cheap Maxalt and Order Cheap Price Rizatriptan from Norway Purchase Diprolene . How To Purchase Betamethasone in The Nederlands Buy Lamisil Cream - Buying Zetia or Order online Ezetimibe from Argentina Buying Precose and Order Acarbose from Turkey
 Yorum #194  | 24 Nisan 2014 00:17 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #196  | 24 Nisan 2014 08:56 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Buying Levitra Professional or Buy on Sale Vardenafil in Argentina Order Xylocaine and Buying Low Price Lidocaine in Greece Buying Pletal , Buy Safely Cilostazol from Hungary Cheap Arava , Order Buy Ticlid or Buy Discount Ticlopidine from Greece Purchase Requip and Order Ropinirole in U.S. Purchase Trental , Cheap Viagra Sublingual and Where To Order Sildenafil Citrate in Poland Cheap Trileptal ; Is Buying Oxcarbazepine from USA Order Tenormin ; Wh

Order Gyne-lotrimin , Purchase Cheap Clotrimazole from Sweden Cheap Optivar , Buy Buying Ponstel - Buy Mefenamic Acid from Italy Order Mellaril - Order Thioridazine in Australia Buying Grifulvin . Buying Griseofulvin in Spain Order Levaquin . Is Purchasing Levofloxacin from Hungary Cheap Norlutate or How To Purchase Norethindrone Acetate from Portugal Order Adalat Cc or Best place to Buy Nifedipine from U.S. Purchase Zofran . Buying Low Price Ondansetron from Germany Buy Actonel , Buy Lowest Cost Residronate from Canada

Purchase Glucophage ; Cheapest Metformin Bp in Poland Cheap Estrace and Where To Order Estradiol in Canada Order Ciloxan , Order at Discount Ciprofloxacin from New Zealand Purchase Diovan Hct . Buy Discount Price Valsartan-hydrochlorothiazide from The Nederlands Order Amoxil . Order Lowest Cost Amoxicillin in Hungary Buying Coreg or Buy Safely Carvedilol from France Purchase Oxsoralen ; Order Lowest Cost Methoxsalen from Portugal Buy Rocaltrol and Best place to Buy Calcitriol in Australia Cheap Advair Diskus or Cheapest Order Fluticasone-salmeterol from Canada Buying Viagra Professional ; Buy Lowest Price Sildenafil Citrate in Czech Republic
 Yorum #198  | 24 Nisan 2014 10:20 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Purchase Protonix . Order Cheap Price Pantoprazole from Australia Buy Lotensin . Where can i Purchase Benazepril in New Zealand Buying Minocin . How To Buying Minocycline in Suomi Purchase Micardis - Where can i Purchase Telmisartan in Norway Cheap Oxsoralen ; Where can i Order Methoxsalen in France Purchase Microzide or How To Buying Hydrochlorothiazide from Sweden Cheap Proscar and Cheapest Order Finasteride in New Zealand Buying Viagra Super Dulox-force or Order Cheap Price Sildenafil Citrate Duloxetine from Czech Republic Cheap Cytotec - Buy Low Cost Misoprostol in Canada Buy Mentax . Where To Order Butenafine from Australia

Order Apcalis® Oral Jelly ; Ordering Tadalafil from Sweden Order Vantin - Buy Cefpodoxime from Suomi Buying Paxil Cr . Discount Paroxetine from Germany Purchase Cytoxan and Can you Buy Cyclophosphamide in Greece Buying Zocor - Where To Buy Simvastatin in Germany Buying Minipress . Ordering Prazosin in Denmark Buying Aygestin and Where can i Purchase Norethisterone Bp in Japan Purchase Champix® or Order on Sale Varenicline from Deutschland Buying Viagra Super Force and Buy Cheapest Sildenafil Citrate Dapoxetine from Germany Order Lotensin and Can you Purchase Benazepril from Japan

Buying Boniva - Where can i Purchase Ibandronae Sodium in USA Buy Cleocin or Order Cheap Clindamycin from Spain Buy Oxytrol ; Buy Cheap Price Oxybutynin from Norway Buy Zofran ; Buy Low Cost Ondansetron in Australia Order Mevacor . How To Buy Lovastatin from European union Cheap Priligy - Is Buying Dapoxetine in Hungary Buying Ceftin . Buy Low Cost Cefuroxime from The Nederlands Cheap Synthroid or Cheapest Order Thyroxine from Canada Cheap Biaxin ; Can you Purchase Clarithromycin from Suomi Cheap Ticlid - Buy cheap Ticlopidine in The Nederlands
 Yorum #200  | 24 Nisan 2014 11:43 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Ceclor Cd and Buying Lotensin . Purchase online Benazepril from Germany Buying Ziac - Where can i Purchase Biosoprolol Hydrochlorothiazide in Portugal Buy Cialis Super Force and Buy Discount Tadalafil Dapoxetine from Canada Buying Topamax and Order Lowest Cost Topiramate in England Buy Lozol . Online Indapamide from Deutschland Buying Oxytrol , Can i Buy Oxybutynin in Japan Purchase Cartia ; Cheapest Order Diltiazem Hcl in Norway Order Viagra ; Order Cheap Cost Sildenafil Citrate in Canada Buy Alesse , Buy Levonorgestrel Bp Ethinylestradiol Bp from France

Order Yasmin ; Cheapest Order Drospirenone(Ethinyl Estradiol) in Norway Order Zocor or Order Cheap Simvastatin from Deutschland Buy Loxitane - Can i Order Loxapine from European union Purchase Hyzaar or Buy on Sale Losartan-hydrochlorothiazide in Suomi Buying Diovan and O Buy Nizoral , Buy Low Price Ketoconazole from Czech Republic Purchase Levitra Super Force or Buy Safely Vardenafil Dapoxetine in Deutschland Buying Proscar , Purchase online Finasteride from Poland Order Silagra® , Ch Buy Seroquel and Where can i Buy Quetiapine from The Nederlands

Purchase Eriacta® ; Buy Lowest Price Sildenafil Citrate in Canada Order Neurontin ; Buy Safely Gabapentin from Hungary Buying Prandin - Buy on Sale Repaglinide in Poland Purchase Furacin - Buy Low Cost Nitrofurazone from England Cheap Imuran ; Buy Lowest Cost Azathioprine from Sweden Buying Effexor . Is Ordering Venlafaxine from The Nederlands Buy Inderal La - Where can i Order Propranolol from Deutschland Buy Actigall and Can i Purchase Ursodiol (ursodeoxycholic) in Portugal Buying Lasix , How To Purchase Furosemide from Suomi Buying Lamisil Cream or Can i Purchase Terbinafine in Portugal
 Yorum #201  | 24 Nisan 2014 12:53 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #202  | 24 Nisan 2014 13:07 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Benicar Hct - Purchase Olmesartan Hydrochlorothiazide from Norway Buy Kemadrin . Buy cheap Procyclidine in United Kingdom Order Levitra Soft ; Can i Purchase Vardenafil from United States Cheap Pletal , Where can i Buy Cilostazol from Suomi Order Imdur , Order Safely Isosorbide Mononitrate in Czech Republic Buying Volmax Cr - Where To Order Albuterol (salbutamol) from Turkey Buying Wellbutrin Sr and Where To Order Bupropion from Spain Order Imodium , Purchase online Loperamide from The Nederlands Purchase Suprax or Where can i Order Cefixime from Germany Purchase Cartia Xt . Where To Purchase Diltiazem Hcl from Canada

Order Aygestin , Purchasing Norethisterone Bp from GB Purchase Kamagra® - Where can i Purchase Sildenafil Citrate from Canada Buy Betapace and Order Low Price Sotalol from Australia Buying Zyprexa and Buying Low Price Olanzapine from U.S. Cheap Risperdal , Can you Buy Risperidone from New Zealand Purchase Vigora® - Order at Discount Sildenafil Citrate from Japan Purchase Abilify ; Where To Order Aripiprazole from New Zealand Purchase Cialis Professional and How To Buy Tadalafil from Italy Buying Advair Diskus or Order Low Cost Fluticasone-salmeterol from Australia Buy Thorazine . Buy at Discount Chlorpromazine in U.S.

Cheap Buspar ; Order on Sale Buspirone from Portugal Order Mentax - Order Low Price Butenafine from Australia Cheap Glucophage and Is Purchasing Metformin Bp from Greece Buy Naprosyn or Buy Discount Cost Naproxen in Suomi Purchase Claritin . Order Low Price Loratadine from Argentina Cheap Arava , Order Lowest Cost Leflunomide in Denmark Order Moduretic . Buy Low Price Amiloride-hydrochlorothiazide from European union Buy Silagra® ; Purchase Cheap Sildenafil Citrate from Portugal Buying Kamagra Effervescent . Buy Cheapest Sildenafil Citrate in Sweden Cheap Casodex and Buy Cheap Price Bicalutamide in Argentina
 Yorum #204  | 24 Nisan 2014 14:24 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
Order Desogen or Buy Discount Cost Desogestrel-ethinyl Estradiol in Hungary Buy Reglan ; Is Buying Metoclopramide from Czech Republic Order Pyridium , Bu Buying Artane , Order Cheap Price Trihexyphenidyl from Spain Buy Calan and Order Safely Verapamil in Italy Order Principen ; Can i Order Ampicillin in European union Buying Norvasc - Buying Amlodipine from European union Buying Celexa , Order Cheap Citalopram Hydrobromide from Denmark Buy Hyzaar and Order Wholesale Losartan-hydrochlorothiazide from New Zealand Order Sustiva and Order Low Price Efavirenz in U.S.

Purchase Amoxil . O Order Frumil , Buy Lowest Cost Amiloride And Furosemide from Canada Cheap Ventolin . How To Buy Albuterol (salbutamol) from Hungary Order Cytoxan ; Buy Low Price Cyclophosphamide in Hungary Order Lexapro ; Buying Low Cost Escitalopram from Japan Purchase Prilosec - Order Wholesale Omeprazole from Norway Purchase Effexor Xr or Order at Discount Venlafaxine in United States Buying Amoxil , Where To Purchase Amoxicillin in Poland Cheap Imodium , Buying Low Cost Loperamide from Turkey Purchase Actoplus M

Buy Effexor or Order Wholesale Venlafaxine in Argentina Purchase Mentax or Ordering Butenafine from Czech Republic Buying Trental ; Buy Pentoxifylline in European union Buying Clozaril - Buy at Discount Clozapine in Greece Buying Zofran . Buy Cheap Price Ondansetron from Japan Purchase Priligy or Can i Purchase Dapoxetine in Portugal Order Aldara and Order Cheap Imiquimod from Turkey Order Crestor ; How To Buy Rosuvastatin in Czech Republic Buying Super Avana® and Order Cheap Avanafil Dapoxetine from England Order Celebrex ; Order Celecoxib in Sweden
 Yorum #206  | 24 Nisan 2014 15:35 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #208  | 24 Nisan 2014 16:46 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #210  | 24 Nisan 2014 18:56 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: