Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Ecdadı İle Övünmek  


20-12-2012, 12:48 Kategori: Yazarlar » Dr. İsmet Turanlı  
Ecdadı İle Övünmek

Sayın Erdoğan, siz hiç PANDOMİM tiyatrosu seyrettiniz mi? Mehmet FISTIK Köln de senelerce tek başına, kapalı gişe Pandomim tiyatrosu oynardı. Dünya çapında da Marcel Marceau’nun filimlerini hayranlıkla seyrederdik. Ondan evvel de Şarlo’nun, Oliver Hardy’nin sessiz filmlerini seyredenlerin akranlarından sayılırım.

Ecdadı İle Övünmek- Dr. İsmet Turanlı


Pandomim yapmak oldukça zordur. Büyük yetenek ister. El, kol hareketleri, jestle, mimikle fikirlerini beyan etmek kolay bir iş değildir. Düşünün ki sizin o çok sevdiğiniz anneniz de Türkçe bilmiyordu ve siz onunla konuşmak istiyordunuz. Onunla ancak Pandomim ile anlaşmanız hali sizin içinde, anneniz içinde büyük bir ZULÜM olmaz mı idi. Şimdi bu türlü bir zulmü Kürt annelerine, mahpusta yatan Kürt gençlerine layık görüyorsunuz ve aralarında ana dilleri ile konuşma imkânını verecek kanunu çıkartmakta ayak diretiyorsunuz. Zülüm etmenin şehvetini mi yaşıyorsunuz?.

Sizin gibi ileri demokrasiden bahseden, artık Kürt sorunu yok diyen bir siyasi olarak Pandomimci lakabı ile tarihe geçmesine nasıl cevaz veriyorsunuz. Benim zekâm yaşadığınız bu ikilemi anlamakta zorluk çekiyor. 50 sene sonra sizi de belki ecdattan sayacaklar ve devriniz de kaç bin gencin etkisiz bırakıldığını anlatarak övüneceklerdir. En büyük ecdadınızdan Atatürk’ün devrin de kaç bin insan katledilmiştir. Onun devrinde Ankara da büyükelçilik vazifesi gören bir diplomatın anılarında şöyle deniyor. ‘’ Ulus meydanında ki darağaçlarından geçilmezdi.’’. Tayyip Erdoğan Üniversitesinden bir araştırma isteğinde bulunsanız. Devriniz de, hangi sebeple olursa olsun ( Teröristik hadiselerden, teknik zaaflardan, depremlerden, ahlaki ve namus kaygıları ile) kaç insan hayatını kaybetmiştir?

‘’Elli Türk büyüğü’’ adında, tarihçi Feridun Fazıl Tülbentçi’nin, resimli bir albümü vardı. Atilla ile başlar, İsmet İnönü ile biterdi.

Entelektüel Macar dostlarıma Atilla hakkında ne düşünüyorlar diye sorduğumda, onun Hun devleti başkanı olduğu, fakat Türklükle hiç alakası olmadığını söylediler. Tuna nehrine defnedildiği rivayeti olduğunu onlarda kabul ediyorlar.

İbni Sina’nın Kanona medicina kitabı 400 sene boyunca Avrupa da ki tıp fakültelerinde okutulmuş. Bu eserin bir nüshasını da Londra da ki İslam eserleri müzesinde görmüştüm. Hekimlik sanatının gelmiş, geçmiş büyüklerinin en büyüğü olarak tıp tarihinde kabul görür. Türk olduğu pek iddia edilmez. Keza Mimar Sina’nın kökeninin de Türk olmadığı iddia edilir.

Asıl her türlü iftihardan imtina edeceğim Cengiz han ve Timurlenk gibi iki imparator var ki onların tarihte gösterdikleri vahşeti dile getirmemek mümkün değil. Rusya seyahatim da Petersburg ta Eremitage müzesinde REPİN’in bir tablosunu görmüştüm. Kellelerden yapılmış bir Timulus tablosu insan da korkunç bir izlenim sağlıyor. İşte o büyük Türk imparatorları da işgal ettikleri memleketler de kılıçtan geçirdikleri kellelerden Timuluslar yaptırırlarmış.

İslam’ın ve Osmanlının fütuhatlar ile övünmenin, o zamanki şartlar da değerlendirilmeli denmesi de saçma bir mantıktır. 50 sene sonra da bugünkü hataları bugünkü ortamın icabı diyemeyiz. İnsanları katletmenin tarihin her devrinde de vahşet olduğunu peşinen kabul etmemiz gerekir. Sömürgecilerin Afrika’da yaptıkları katliamları zem ederken Türklerin fütuhatlar da ki mezalimi hoş göremeyiz. İngilizler bir zamanlar bütün dünyaya hükmediyorlardı. Yaptıkları haksızlıkları kabullenerek sonunda adaya çekildiler. Siz hala Viyana kapılarına dayanmakla övünüyorsunuz!

Türkiye’nin resmi tarih yazıcıları ise Osmanlının son devrinde özgürlükleri için isyanlarını ‘’ Hainler’’ olarak adlandırılmaları bugün kabul gören ‘’Self Determination’’ prensiplerine ters düşmektedir. Balkanlarda ki milletlerin isyanlar neticesi devletlerini kumaları makul görülmez mi? Ayni prensiplerle Arapların birinci dünya savaşından sonra özgürlüklerine kavuşmalarını Arapların hıyaneti olarak gösterilemez.

Ermenilerin isyanları da ayni tarzda değerlendirilmelidir. Kürtlerin isyanı ise 80 senedir devam etmektedir. 40 bin PKK’li Kürt gencinin bu yolda canlarını feda etmelerini teröristik bir davranış olarak adlandırılamaz. İnsan katletmek hangi sebeple olursa olsun cinayettir. Kürtlerin ana vatanları Kürdistan da kendi kendilerini yönetecek bir idare kurmalarını Türklere hıyanet olarak değerlendirmek yanlıştır. Dörde bölük yaşayan Kürtlere ilelebet devletsiz, dörde bölük yaşamalarına layık oldukları olarak bakmaları Türklerin kardeşlik ifadelerine uymaz.

Osmanlı devrin de bizi birinci dünya savaşına sokan, Sarıkamış’ta 80 bin askerin donmasına sebep olan, Lozan zaferi (!) ile Osmanlının borçlarını üstlenen, topraklarının ¾ ünü kaybettiren İttihatçı Enver Paşa’yı, Ermeni tehcirini onaylayan Talat Paşa’yı övünülecek ecdadımız olduğunu kabullenmek mümkün mü?

Cumhuriyet devrinde Atatürk ve İnönü’nün Kürtlere yaptıkları tarihi hatalarını ecdadımızın övünülecek davranışları olarak kabul edilemez. 1924 anayasası ile Kürtlerin dışlanması, arkasından Koçgiri, Şeyh Said, Seyit Rıza’nın Dersim isyanları akabinde on binlerce Kürdün katli övünülecek hadiseler mi idi?

Atatürk’ün daha sonra Güneş dil Teorisi ile dünya tarihinde sadece Türklerin varlığını iddia etmesi ne dereceye kadar övgü konusu olabilir.

Daha sonra başa geçen asker cumhurbaşkanları ( Gürsel, Sunay, Korutürk, Evren paşalar) övünülecek ecdadımız sayılabilir.

Ahmet Sezer gibi bir bürokrat Türk tarihinde hangi övgü konusu olabilir. Onun hakkında ‘’ Sorumsuzun sorumsuzlukları makalemi ‘’ aşağıya alıyorum.

Sorumsuzun Sorumsuzlukları Antalya,05.03.2007


1.Bir memleket düşünün ki doğusunda 6 bin kişiye bir hekim düşerken o memleketin Cumhurbaşkanı hekim eksikliğini kabullenmiyor. Almanya ve USA hekim açığı olduğu devrelerde Türkiye’den lisan bilmeyen binlerce Türk hekimini ithal etti. Hatta hiç bir imtihana da tabi tutmadan. İngiltere halen hekim ithal etmektedir.

2.Dünyanın her yerinde, daha doğrusu ileri sayılan memleketlerde hekimler için zorunlu meslek sigortası vardır. Böylece hem hekim, hem de zarar gören vatandaş koruma altına alınır. Hayretle duyuyorum ki tabipler odası sırf iktidarı kötülemek için hekimlerin bu vesile ile dürüst çalışmayacaklarını iddia ederek tıbbı etiğimize hakaret ettiklerinin farkına varamıyorlar. Bu sigortanın mevcut olduğu hangi memlekette hekimler bu sigortaya güvenerek hastalarına daha az ihtimam göstermektedirler. Hekimliğe yapılan korkunç bir iftira.

3.Bugün doğuda anne ve çocuk vefiyatı batının on misli olmasına rağmen bir cumhurbaşkanı bu durumdan kendini sorumlu saymıyor ve yabancı hekim ithaline karşı çıkıyor. Hatta bu gelecek olan hekimlerin sadece özel kliniklerde çalışması şartı olmasına rağmen. Gelecek olanların YÖK’ten imtihandan geçmesi şartı olmasına rağmen. Annesi yahut çocuğu hekim yokluğundan dolayı ölüme mahkum edilen bir baba cumhurbaşkanının buna sebebiyet verdiğini iddia ederek mahkemeye başvursa acaba sorumsuz başkan sorumlu olduğu hasebi ile cezalandırılır mı?

4.Kendisini oraya atayan Ecevit hükümeti ile kavgalı oldu Türkiye’yi yarı yarıya fakirleştirdi, Şimdiki hükumetle keza, Kıbrıs hükumeti ile kavgalı, Kürtlerle kavgalı, Türbanlı kadınlarla kavgalı. Ömründe hiç camiye gitmediğine göre mütedeyyin vatandaşlarla kavgalı. CHP den gayri bütün partilerle kavgalı. Nerede bütün vatandaşları kucaklayan başkanımız.

5.Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçime iştirakini temin için hükumete baskı yapmasını ihmalden dolayı başkan bir nevi anayasal suç işlemektedir.

6.Geçen sene Diyarbakır Üniversite kliniğinde 85 anne tıbbı kifayetsizlikten vefat ediyor. İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde ise 25 Profesörden her biri en fazla bir hafta çalışma zorunluğunda iken doğudaki Üniversite klinikleri bir yardımcı doçentle iktifa ediyor. Doğuda 6 bin kişiye bir doktor düşüyor.

7. Doğuya yapılan bu negatif ayrımcılığın sebebi orada yaşayan vatandaşların, askerlik ve vergi görevlerini yapmalarına rağmen, ana dillerinde eğitim görmeleri yasak, kendi ananevi kültürlerini geliştirmeleri yasak , suçları Kürt asıllı olmaları mıdır?.

8. Şurası bir gerçek ki komşu bir devlet başkanı Kürt asıllı diye görüşmek istemiyor.

9. Kürtlerin yoğun bir şekilde ikamet ettiği Doğu ve Güneydoğu illerini başkan 7 sene zarfında hiç ziyaret etmiyor ve oradaki insanların sağlık ve eğitim hizmetlerinden nasibini alamadığını görmek istemiyor. 4-5 bin köyün güvenlik sebebi ile yakılıp yıkılmasından sonra zorunlu göçe tabi olan vatandaşların kap-kaçlığa, ekonomik sebeplerle kiriminalize olmasına duyarsız kalıyor. Sadece ayrımcılığı bu mevzu da yapsa ne ise.

10.TV kanallarının hiç birisi ile görüşmüyor. Sadece koyu milliyetçi bir kanalı tercih ediyor.

11. Basının ve medyanın ileri gelenlerini köşke kabul edip onlarla görüşmeye lüzum görmüyor.

12. Aktif, halen pasif eski siyasileri köşke davet edip onlarla görüşme yapmıyor. Halbuki anayasal olarak vatandaşı temsil eden her türlü siyasi akımların temsilcileri ile görüşüp uyum sağlama vazifesini hiç bir gün kale almıyor.

13. Hiç bir gün bakanlar kuruluna başkanlık yapmıyor. Memleketin ciddi problemleri zuhur ettiğinde parti liderlerini bir araya getirip uyum sağlayıcı konsensüsler sağlamıyor.

14. Bir gün olsun kendi inisiyatifi ile problemli dış ilişkilerde yabancı devlet başkanları ile temas kurmuyor. Atatürk yabancı misyonlarla her gün görüşürdü. Şimdiki başkan sırça köşkte sadece lüzumlu, lüzumsuz yere kanun tekliflerini veto etmekle yetiniyor.

Çünkü, nede olsa o sorumsuz. Şu hekimler hakkında koyduğu veto kanaatimce kahredici. O mevkie gelen bir insanın aklı seliminden şüphe edilemez. Neden milletin menfaattarını çiğneyici kararlar alıyor? Tahminim o ki hadiseleri ideolojik bir bakış içinde düşünüyor. Demokratik, insan haklarına saygılı bir insanın bu derece zararlı kararları vermesi beklenemez. Public- relation, dialog yok. Hiç bir kesimle. Dolayısı ile empati noksanlığı AP aşikâr. Sanki bu milletin yegane sorunu laiklik. Yoksulluk, işsizlik gibi çözümü aciliyet kespeden problemimiz yok. Bu millet 7 sene tahammül etti 2 ay daha tahammül eder ve tarihin bu devrini anmak bile istemez. Bazı faşizan taraftarların ikinci adam diye pohpohlaması elbette ki o insanı hata yapmağa duçar kılar. Ben, doğuda hekim eksikliğinden ölüme mahkûm edilen insanlar adına derin bir üzüntü içindeyim.

15.Petrol kanununu da geri çevirdi. Petrolün çıktığı bölgelere gelirinden bir pay verilmesini red etti. Bu bölgeler Kürtlerin yoğun ikamet ettiği şehirlerdir. Ora mukimleri kalkınmalarının bu gelirlerle imkan dâhiline girecek diye sevinmişlerdi. Adıyaman ve Batman vilayetlerindekiler hayal kırıklığına uğradılar. Sezer’in Kürt düşmanı olduğuna inanmağa başladılar. Zira

16. 7 sene zarfında güneydoğuyu ziyarete ihtiyaç duymamış. Irak devlet başkanını da Kürt olduğu için davet etmemektedir.

Ecevit’in hataları hakkında yazdığım makalemi hatırlatmak isterim.

Ecevit’in hatalarını kronolojik olarak sıralamak istiyorum.

1. Üniversite tahsilini ihmali: Babası profesör olmasına ve kendisinin de Robert kolej mezunu olmasına rağmen Üniversite tahsiline devam etmemesi onun hata hanesine yazılacak bir hakikattir. O zamanlar giriş imtihanı da yoktu.

2. Henüz 20 yaşın da iken Üniversite tahsilini ihmal etmesi bir yana, ailesini geçindirecek bir geliri olmadığı halde o yaşta evlenmiştir.

2. Aşırı sol tendensli makalelerinden dolayı Başbakan Menderes MİT’in gönderdiği dosyayı arkadaşı İçel mebusu Hüseyin Fırat’a vermiş, hakkında bir inceleme yapmasını istemiştir. ‘’Ecevit’in doğuşu kitabından öğrendiğimize göre Fırat Menderes dosyayı resmiyete koymamasını tavsiye etmiştir. Ecevit’in zamanla olgunlaşacağını, ona gelişmesi için zaman tanınmasını söylemiştir.

3. 27 Mayıs darbesi yapıldığından sevincinden Ulus meydanına koşmuş horon tepmiştir.

4. İsmet İnönü ona büyük destek vermiş ve CHP genel sekreteri yapmıştır. Vefasızlık örneği İnönü’yü başkanlıktan düşürmüş, CHP den istifasını sağlamıştır.

5. Malatya da ki nutkunda Alevileri kışkırtıcı çağrıda bulunmuştur. ‘’Artık aleviyiz demekten utanmayacaksınız demiştir.

6. Köylüleri kışkırtan şu söylemleri siyasi tarihimize geçmiştir. ‘’ Toprak ekenin, su kullanandır’’ Arazi sahipleri ile köylüler arasında çatışmalara, davalara sebebiyet vermiştir.

7. İktidar hırsı politik etiğe sığmayacak milletvekili satın almalara başvurmuş. Partisine bir nevi rüşvet yollu kazandıklarına birer araba ve birer bakanlık vermiştir.

8. Ortak Pazar temsilcisi LUNS Yunanistan’ı ortak yapacakları gün Türkiye’ye de ortaklık teklif etmek için Ankara’ya gelmiş, fakat Ecevit bu teklifi ret etmiştir.

9. Kıbrıs müzakerelerinde diplomasiyi kullanacağına askeri müdahaleye baş vurmuş,

Savaşın adını da demogojik bir ifade ile Barış çıkarması koymuştur.

10. Kıbrıs savaşının akabinde erken seçime giderek iktidarını sağlayacağını düşünmüşse de millet ona cevaz vermemiştir.

11. İktidarda kalmak hırsı ile anti laik kabul edilen Erbakan ile koalisyona gitmiştir.

12. 27 Mayısta darbeyi destekleyen, Menderesin ve arkadaşlarını idama götüren darbeciler günü gelmiş onu hapse atmıştır.

13. Sonradan kendisinin de itiraf ettiği gibi 6 ay boyunca cumhurbaşkanı seçiminde Demirel’le cebelleşmiş 12 eylül darbesine sebebiyet vermiştir.

14. Merve Kavakçı meclise türbanlı girdiği için çıkardığı kavga tablosu unutulamaz.

15. Ekonomi ve dış polikadan anlamadığına ilaveten anayasa dan da anlamadığının delili kendi bizzat desteği ile cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Sezer kabine oturumunda kendisine Anayasa kitabı fırlatılmış, akabinde ortaya çıkan kriz devleti mali krize götürmüştür.

16. Yalnız İnönü’ye vefasız çıkmamış siyaset arkadaşlarına sonraları da solider davranmamıştır.

17. Senelerce birlikte siyaset yaptığı Özkan’ın, İsmail Cem’in, USA dan mali krizi düzeltmesi için getirttiği Kemal Derviş’in hükumetten , partiden ayrılmalarına sebep olmuştur.

18. Parkinson hastası olduğunu, aylarca kabine toplantısı yapamadığı halde hükumet etmek yeteneğini kaybettiği halde istifayı düşünmemiştir.

Yaptığı hataların vebalini bu millet senelerce ödemek zorunda kalmıştır. Acaba Erdoğan onunda övünülecek ecdadımızdan olduğunu iddia edebilir mi?

Ergenekoncu, Kemalist paşaların tasarladıkları kötülüklerden övgü dolu ecdadımız olacağını kim iddia eder.

Daha il okul sıralarında beynimiz devrim teorisini sokan Atatürk’ün İslamiyet ile afinitesi yatsılanamaz. Onun namaz kılarken bir fotoğrafını gördünüz mü? Rakı içerken evet. Gerçi o zaman ki talim terbiye kanunu gereği Adem’in çamurdan yapıldığına inanmamız öğretilmişti. Bana kalırsa Alman filozofu Emanuele Kant’ın dediği gibi oluşuma insan beyninin muktedir olamayacağını söylemi doğru geliyor. Yüzbinlerce hayvanın, çiçeğin, kelebeğin varlığı, sonsuzluğu idrak etmemizin mümkün olamayacağını hasbıhal yaptığım bir taxi şoförde teyit etmişti. Acaba bir zenci Adem var mı idi? Bir zenci ecdadımız var mı diye bana sordu.

27 Mayısçı ecdadı olan ülkücü MHP ‘lileri içime sindiremiyorum. CHP hala 6 OK (Ok savaş aletidir. Kılıçdaroğlunun Kılıcıda savaş aleti. Paşaların merasimlerde taşıdıkları kılıçlar da beni rahatsız ediyor).

Türklerin ecdatları ile övünülecek mi utanılacak mı bir tarihi olduğunu zaman gösterecektir. Elbette İnsanlığın övüneceği insanlar vardır. Bir Bill Gate’in hizmetleri inkâr edilebilir mi? İnsanların yaşamını bu derece de etkileyen başka kim var?

Erdoğan Kürt annelerine pandomim yaptıracağına AB kriterlerini Türkiye de gerçekleştirsin, ozaman ne PKK kalır, ne de MHP. Onun içinde şark kurnazlığını terk etmesi gerekir.

Dr.İsmet Turanlı. 15.12.12 Antalya


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 49480   |   Yorum: (2613)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #91  | 23 Şubat 2014 19:07 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Вот пример из сферы обслуживания. Большинство официантов, говорящих на русском языке, будь то Россия или Украина, доступный ресторан или дорогой, уже несколько лет как перестали произносить полную фразу «Приятного аппетита!». Теперь повсеместно говорят: «Приятного!» Думаю, не за горами сокращение и этого слова. В конце концов можно просто чмокнуть губами, чтобы изобразить, как будет вкусно. http://srs-67.ru/stroitelstvo-fundamenta-p...u-dachuflv.html Вы, может быть, скажете, что все это мелочи. Подумаешь, на одно слово меньше, и так все понятно. Подумаешь, безграмотно написал в блоге - вы же поняли, о чем. Да вот только из таких пустяков складывается целая языковая культура. А язык - это ядро национальной самоидентификации. И если мы не будем каждодневно отвоевывать свой родной язык у собственной лени, у агрессивно распространяющегося английского, у современных технологий, мы просто исчезнем как нация. http://soupwok.ru/santehnika-i-keramichesk...zhske.html/feed
Дорогие читатели!


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #92  | 26 Şubat 2014 07:31 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
- В случае подтверждения информации о проведении ядерных испытаний действия КНДР будут квалифицироваться как создание угрозы международной безопасности, - с таким заявлением выступила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. http://tutotdih.ru/2013/05 Пхеньян после некоторого молчания все же подтвердил, что это действительно был подземный ядерный взрыв. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, «при проведении испытаний была обеспечена должная безопасность, они прошли по плану».
- Ядерные испытания были проведены как часть мер по защите нашей национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США, которая нарушила право нашей республики на мирный запуск спутника, - говорится в заявлении агентства.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #93  | 27 Şubat 2014 16:22 | Alıntı     

alisia

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The points of interest you present in your article are very impressive. I must agree with you on most of these points and I appreciate the effort you obviously put into this very informative article.
Yepi 8 | Yepi 6 | Hopy 4
 Yorum #94  | 28 Şubat 2014 19:07 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
- Анар со Светой во дворе, с детьми пошли гулять, - сказала она и пригласила на кухню. Аккуратная квартира, везде детские вещи и игрушки. Не похоже на садистское логово. http://turprof.ru/dveri-aleksandriya-v-magazine-dvk.html Ольга Валентиновна рассказала, что ее дочь Света вышла замуж за Анара восемь лет назад.
- Влюбилась в азербайджанца, ну и что? Судить надо по характеру, а не по национальности, - вздыхает Ольга. - Вот с тех пор и началось. Как Света приняла ислам и надела платок, все соседи стали ей высказывать недовольство!


--------------------
Jugakos
 Yorum #95  | 8 Mart 2014 01:28 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Как подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат», в этом году количество дилерских центров на российском рынке увеличилось на 5%, до 4200 штук. «Прирост автосалонов произошел у подавляющего большинства марок, но есть и отдельные компании, дилерская сеть которых сократилась», - говорится в отчете «Автостата». Так, сокращение числа центров произошло у Daewoo, Great Wall, Mini, Porsche, Bogdan. Украинский производитель ZAZ и китайский Lifan в этом году сменили дистрибьюторов, произведя реорганизацию дилерской сети, что и повлияло на ее составляющую: у ZAZ количество центров сократилось на 20 штук, а у Lifan - на 26. У итальянской компании Fiat после расторжения партнерских отношений с Sollers тоже сократилось количество дилеров. «Неопределенно выглядит и будущее общей дилерской сети трех марок: Tagaz, Vortex и BYD. Это объясняется финансовыми затруднениями, которые испытывает сейчас Таганрогский автозавод», - считают в «Автостате». http://turprof.ru/relefnaya-shtukaturka.html Остальные компании в этом году смогли увеличить численность своих центров. Несмотря на то что дилерская сеть АвтоВАЗа в этом году подросла всего на два автосалона, она остается самой крупной дилерской сетью и включает 435 центров. У Kia и Chevrolet дилерские сети насчитывают по 160 автосалонов. На третьем месте оказался Opel, который в этом году открыл в России 13 центров, доведя общее количество до 146 автосалонов. В пятерку самых крупных сетей иномарок также вошли Renault (144) и Hyundai (141).
«В настоящее время иностранные бренды начинают открывать по два-три дилерских центра в крупных городах, что увеличивает конкуренцию между салонами одной марки, снижает эффективность салона, но при этом позволяет увеличить продажи бренда в целом в городе и стране. В будущем эта тенденция продолжится», - считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. «Численные изменения в дилерских сетях - процесс естественный. Увеличение числа дилеров, как правило, объясняется ростом значимости российского рынка для концерна-производителя, сокращение - ужесточением требований импортера к своим партнерам или сменой дистрибьютора. Кроме того, сокращение числа дилеров может происходить и по причине обычного банкротства предприятий», - отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Андрей Петренко.


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #96  | 13 Mart 2014 12:12 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН http://Newvse.ru В Россию Стивен Сигал приехал по приглашению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Всего за несколько дней 61-летний киноактер успел станцевать лезгинку, посмотреть на тренировку чеченских полицейских и познакомиться с республикой. http://turprof.ru/lentochnyiy-fundament-iz-fbs.html
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #97  | 17 Mart 2014 07:16 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Коллеги Дегтярева по нижней палате парламента отмечают, что либерал-демократ пытается своим законопроектом решить важную проблему. Однако одного закона для изменения российской финансовой системы будет недостаточно. Член комитета Госдумы по бюджету единоросс Евгений Федоров уверен, что проблемы, связанные с российской валютой, можно решить только при смене политики Центробанка. Зампред комитета по экономической политике Виктор Звагельский («Единая Россия») также отнесся к идее коллеги скептически, назвав ее популистской. http://turprof.ru/vneshnyaya-i-vnutrennyay...elka-domov.html Экономисты же уверены, что опасения депутата от ЛДПР напрасны и владение американскими дензнаками не нанесет ущерба россиянам.
Счетная палата впервые за пять лет начала проверять деятельность «Газпрома», эффективность компании и ее непрофильные расходы, в том числе вопросы труб. Глава ведомства Сергей Степашин заявил, что ожидает интересных итогов проверки.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #98  | 19 Mart 2014 10:52 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Впрочем, горе-воров скоро найдут: на всех станциях стоят камеры. http://alvse.ru/steny-karkasnogo-doma-snaruzhi-i-vnutri.html украшения из метро?" width="635" />
Интересно, зачем злоумышленникам понадобились украшения из метро?


--------------------
Jugakos
 Yorum #99  | 22 Mart 2014 00:37 | Alıntı     

Misterkol

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
Повестка дня была обширной - 31 вопрос и 12 соглашений, из которых ключевые - подписание протокола о присоединении Узбекистана к зоне свободной торговли СНГ и подписание меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (основной рабочий орган Таможенного союза) и Украиной с Киргизией. http://aluslugi.ru/diafragmennyiy-dvigatel.html Напомним, 29 мая на переговорах в Астане главы государств Таможенного союза (в него входят Россия, Беларусь и Казахстан), в который давно и активно приглашают Украину, поддержали ее решение получить статус наблюдателя. Говорилось даже, что соглашение подпишут уже два дня спустя в Минске. http://stroikaproff.ru/dekorirovanie.html/feed
Оппозиционеры в незалежной подняли дикий шум, обвиняя Виктора Януковича в отказе от их давней мечты интегрироваться с Евросоюзом и развороте в сторону Москвы. А экс-премьер Юлия Тимошенко передала на волю требование «не решать самовольно судьбу Украины» и обнародовать документ.


--------------------
Misterkol
 Yorum #100  | 22 Mart 2014 18:06 | Alıntı     

EdwardCem

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 32, Kayıtlı: 22.03.2014
   ICQ: 214632476,
скачать инструкция по охране труда по уборке территорий троксевазин мазь инструкция противопоказания


--------------------
инструкция по борьбе с птичьим гриппом 2006 года доксициклин таблетки инструкция по применению
 Yorum #101  | 23 Mart 2014 06:41 | Alıntı     

Figeredo

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
- Все, ребята, дальше нужно идти пешком! - виновато говорит наш водитель. Тут даже мой «вездеход» не проедет. http://wayaninvestor.ru/zagorodnyiy-klassi...-mansardoy.html Мы заходим в чащу. К удивлению, лес оказывается не таким уж непролазным. Вокруг сосны и березы. Под ногами - свежий мох… Красота, природа! Хоть мангал ставь и шашлыки делай. Хотя потом ребята из МЧС рассказали, что эти пасторальные пейзажи очень обманчивы: http://strongfish.ru/stat-i/otnosheniya/ka...heskuyu-izmenu/
- Здесь находятся Катасьминские болота. Неудачно встанешь - и все, провалишься по самую макушку.


--------------------
Figeredo
 Yorum #102  | 25 Mart 2014 22:30 | Alıntı     

Huliosas

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44, Kayıtlı: 25.11.2013
   ICQ: 347588485,
Монстрации и другие весенние развлечения http://tur-al.ru/2013/08/dostoprimechateln...a-sokotra/feed/ Новосибирск отметит 1 мая Монстрацией - эта акция здесь пройдет уже в десятый раз. Монстрацию, которую впервые организовали в 2004 году, называют "праздником весны и абсурда", и не зря: молодые люди маршируют по улицам с необычными и зачастую нелепыми плакатами, однако никаких политических требований обычно не выдвигают. Впрочем, в этом году акция впервые заявлена как политическое мероприятие, что может отразиться на ее содержании. http://alnewtur.ru/xmlrpc.php?rsd
Первого мая в Красноярске к шествию профсоюзов намерены примкнуть около 50 участников Монстрации. "Идут же колонны сетевого маркетинга, противников завода ферросплавов. Мы намерены пройти в хвосте шествия. Наши лозунги не нарушают законодательства и не призывают против солидарности трудящихся", - сказал РИА Новости один из постоянных участников мероприятия.


--------------------
Huliosaas
 Yorum #103  | 26 Mart 2014 13:21 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Хороший сайт, спасибо админу!
Свингеры алла и иван познакомлюсь томск
 Yorum #104  | 26 Mart 2014 19:12 | Alıntı     

zetenmansy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Интим знакомства город татарск знакомства г ярцево http://kamenets.by/html/dating0/04-2012454.html
Знакомства для интима безенчук секс знакомства вологодская область http://kamenets.by/html/dating0/670.html
Интим знакомства г топки интим грозный http://kamenets.by/html/dating0/34363.html
Сайт секс знакомств в кирове знакомства для секса шумиха http://kamenets.by/html/dating0/10-20121207.html
Интим г тайга интим г новошахтинск http://kamenets.by/html/dating0/intim-znakomstva-g-palkino.html
Сайт знакомств линево сайт интим знакомств безенчук http://kamenets.by/html/dating0/18-09-20121068.html
Секс знакомства город александро-невский секс знакомства город идринское http://kamenets.by/html/dating0/818.html
Галактика знакомств фото сайт знакомств трансов http://kamenets.by/html/dating0/13.html
 Yorum #105  | 31 Mart 2014 12:09 | Alıntı     

AustinZes

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 61, Kayıtlı: 29.03.2014
   ICQ: 213122671,
 Yorum #106  | 2 Nisan 2014 23:46 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
 Yorum #107  | 3 Nisan 2014 05:28 | Alıntı     

OrvilleType

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 91, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: 178221462,
онлайн казино демо версия торрент покер онлайн на реальные деньги отзывы владельцев игра на деньги казино вулкан удачи рулетка пополнить счет qiwi игровые автоматы играть бесплатно save an alien Рулетка минимальный депозит игровые аппараты оплатить qiwi кошелек.
 Yorum #109  | 3 Nisan 2014 20:52 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #110  | 3 Nisan 2014 23:13 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Международный портал знакомств Секс знакомства шаля Знакомства лесби доска Хочу познакомится с падшими девками Интим золочев

Интим за деньги пенза Интим сходня Сайт знакомства в белоруссии Сайт интим знакомств горьковское Сайт интим знакомств корюковка

Толька свин пары познакомится Иваново знакомства секс новость Знакомства для секса лесозаводск Привет давай знакомится Интим город алатырь

О практических тренингах академии знакомств Интим знакомства город чунский Знакомства для взрослых без регистрации Интим знакомства г быстрый исток Знакомства нижний новогород

Знакомства кошки Знакомства для геев брест Интим знакомства город беднодемьяновск

Знакомства в вичуге Электронная почта знакомства Интим город солнечный

Познакомлюсь с девушкой в армавире Сайт знакомств фины Интим город мукачево Знакомства г астана

В каком чате твоя мама с папой познакомилась Сайт интим знакомств красногорск Сайт интим знакомств тисуль Интим город мучкапский Знакомства г староконстантинов
 Yorum #111  | 4 Nisan 2014 05:51 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Знкомства город петров вал Сайт знакомств краснополье Интим знакомства г заветное

Знакомства для секса ржев Секс знакомства г янтарный Интим салон ростов на дону Познакомлюсь с парнем для секса

Сайт знакомств омено Знакомства для секса нновгород Интим город кизильское Интим г алушта

Сайт знакомств богатые мужчины Знакомства в ершове Знакомства казань набережные челны Знакомства г колывань Сайт интим знакомств славинск

Интим знакомства г червоноград Интим луганск Обеспеченный мужчина знакомство Интим междуреченск

Сайт знакомств стерлибашево Знакомство г н новгород Секс знакомства демидов Знакомства сидней австралия

Знакомства в красный луч Сексуалные знакомство Интим борислав Сексуальные знакомства в челябинске

Сайт секс знакомств пыть-ях — ханты Интим знакомства нижний ингаш Цыганские сайты знакомства Интим знакомства город звенигород

Знакомства в омске абажур Сайт интим знакомств фирово Сайт знакомств терскол
 Yorum #115  | 4 Nisan 2014 14:17 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
 Yorum #117  | 4 Nisan 2014 15:09 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
 Yorum #120  | 4 Nisan 2014 16:29 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: