Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Adil Medya İle Söyleşi-Kadir Kaçan  


29-01-2012, 13:02 Kategori: Yaşam  
Adil Medya İle Söyleşi-Kadir Kaçan

Müslümanlar İslam havzasının geniş olduğunu düşünür. Toplumsal anlamda birçok yardımlaşma öğesi vardır. Bunlardan örnek verecek olursak İnfak, Zekat, Sadaka, Fitredir. Bütün bunlara alternatif olarak neden komünist/sosyalist bir hareketin var olmasını gerekli görüyorsunuz?

Aslına bakılırsa bütün büyük dinler, insanları iki yönden eşitlemeye çalışırlar: Topluluk olarak ve sınıfsal olarak. Sınıfsal olamayan aidiyetler vardır. Örneğin insanlar herhangi bir toteme taparlar veya herhangi bir aşirete bağlıdırlar. Ticari, ekonomik ilişkiler gelişince, o aşiret ilişkileri onun önünde bir engel olmaya başlar. Mekke’yi ele alalım. Kureyşliler, Mekke’nin zenginleriydi. Aşiretler de, aşiretsizler de vardı. Totemler, yani putlar bu aşiretlerin ayrılığının ve eşitsizliğinin sembolleriydi. Allah’ı kabul etmek, Allah’a şirk koşmamak, eşit olmak anlamına geliyordu. Allah büyük ölçüde eşitleyici bir varlıktır. Bütün farklı aşiretleri bir tek Allah’ın kulluğu ile eşitler. Bu bir biçimsel eşitlikti.

Gerçek bir iktisadi ya da sınıfsal eşitlik olması yönünde de dinlerin gayreti vardır. Hristiyanlıkta “ Komşunu kendinden önce düşün..” denir. İslamiyet’te faizin haram edilmesi, başkalarıyla elindekini paylaşmak gibi davranışlar her zaman övülmüştür, hatta farzdır.

Ama bütün tarih bize şunu gösterir: dünyanın en iyi ahlaki öğretileri bile fiiliyatta gerçekleşmemiştir. Bir süre sonra zenginler elindekileri vermemeye başlamışlardır.

Bu başarısızlık neden kaynaklanıyor?

Sorunun özü şurada aslında; tüketim ve bölüşüm aracılığıyla eşitlik çağrıları başarısız kalmaya mahkumdur. Çünkü bunlar eşitsizliğin nedenlerine girmez, onların sonuçlarıyla uğraşır. Sınıfları yok etmez, sınıfları veri alarak onların arasındaki farkı, tüketim ve bölüşüm farklılıklarını ılımlandırmaya çalışır.

Marksizm denilen öğreti de eşitlikçi çağrısıyla, bütün dinlerin mirasına bu anlamda sahiptir. Fakat bunun için çözümü başkadır. Nedenlerine girer. Dolayısıyla eşitliği üretim ve mülkiyet ilişkileri aracılığıyla sağlamakta çözümü bulur. Sınıfları kabul ederek eşitlemek değil, sınıfları var eden koşulları ortadan kaldırarak, sınıfları yok ederek eşitlemek. Bu anlamda bütün büyük dinlerin hiçbir zaman gerçekleştiremedikleri ideali gerçekleştirmenin gerçek koşullarını sağlar.

Tüketim ya da dağıtım alanında ahlaki önerilerle gerçek anlamda bir eşitlik sağlanamaz. Biz üretim ilişkileri alanında hareket ederek bir eşitliği sağladığımız taktirde, eşitlik sağlanabilir ve insanların iyi niyet veya ahlaklıklarına tabii olunmaz. Burada toplumsal sistemin kendisi eşitlikçi olur. Temel fark buradan gelir zaten.

Marksizm de tüm insanları eşitlemek ister “dil, din, “ırk” ne olursa olsun bütün insanlar eşittir” idealini sahiptir. Bu biçimsel eşitliğin varlığını veya olmasını veri kabul edip “gerçek bir eşitlik nasıl olabilir?” sorusuna cevap verir. Bütün dinler bunu ahlaki vaazlar vererek yapmaya çalışmışlardır, ama başarısızlıkla neticelenmiştir. Zenginler eninde sonunda tüm üretimleri ele geçirmişlerdir ya da onlar bir süre sonra dinlerin içinde egemen durumuna gelmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de özel mülkiyeti sınırlayan birçok ayet vardır. Bu anlamda mülkiyeti sınırlayan, Marksizm’den çok ileri talepleri vardır. Özellikle Lenin döneminde fabrikaların işlemesi, işçilerin çalışması düzenli bir şekilde olmadı. Bunlardan dolayı orada da çatlaklar oluşmadı mı?

İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Dünyada sosyalizm diye bir şey hiç olmadı. İslam’ın başına gelen tabiri caizse, sosyalist teorinin de başına geldi. Nasıl İslam başlangıçta Mekke’de yoksulların bir hareketi olarak başladı ve onu bir takım zenginler ele geçirdi ise, bu zenginler İslam’ın bütün demokratik ve eşitleyici gücünü yok ettilerse öyle… Başlangıçta tüm Müslümanlar silahlıydı. Cami de toplanılırdı, -ki aslında bir meclis demekti cami- orada halifeden bile hesap sorabiliyorlardı ilk Müslümanlar. Ama o camiler ne oldu? Şam’daki halifenin emirlerinin okunduğu yerler haline dönüştü. Artı halifelik babadan oğula geçmeye başladı. Biat etmek bir bakıma onaylamak, seçmek demektir. Biat da, seçim de ortadan kalktı. Silahlı Müslümanların yerini devletin silahlı adamları aldı. Benzeri de sosyalizmin başına geldi. Nasıl Muaviye ve diğerlerinin yaptıklarına bakarak İslam dini veya öğretisi yargılanamazsa, Sovyetler ve diğerlerine bakarak da Sosyalist öğreti yargılanamaz. Sosyalizmin Muaviyesi de Stalin’dir diyelim…

Doğunun kültürünü almış bu topraklarda sizce komünizm ya da sosyalizm ne kadar etkili olabilir?

Doğunun kültürü dediğiniz nedir? Doğu dediğiniz nedir? Doğu coğrafi ya da sosyolojik bir kavram olarak ele alınabilir. Coğrafi olarak Doğu, Orta Doğu’nun doğusudur diyelim. Mesela Dicle ile Fırat’ın doğusundan ta Japonya’ya kadar doğudur, diyelim. Ama bu coğrafi bir kavram olur, sosyolojik doğu kavramı farklıdır. Fas batının batısında olmasına rağmen doğudur. Japonya doğunun doğusu olmasına rağmen batıdır. Neden? Neden doğudur, neden batıdır?

Doğu aslında özünde klasik uygarlıklara geçmiş demektir. Çin, Hindistan, İran, Akdeniz Bölgesi, Mısır, Mezopotamya gibi bölgeler sosyolojik olarak doğudur. Coğrafi olarak ister batıda olsun ister doğuda. Bunlar 5000 yıldır klasik sınıflı toplumların uygarlıklarının yaşadığı yerlerdir. Sınıflı toplumlar varsa oralarda her zaman eşitlikçi fikirlerde olmuştur. Hıristiyanlıkta örneğin Bogomillik; İslamiyette Alevilik, Bektaşilik, İsmaililik gibi Batıni tarikatlar; Hindistan’ın kast düzenine karşı Budizmin reformcu karakteri v.s… Dünya tarihine baktığımızda nerede bir sınıflı toplum varsa eşitlikçi idealler de olmuştur. Bu eşitlikçi idealler modern sosyalist fikirlerin ortaya çıkışına kadar, eşitlikçiliği daima tüketimi kısıtlayarak ya da zenginliği aşağılayarak, kanaatkarlığı yücelterek, Hint fakirlerinden tutun bu günkü İslam aleminde konformizmi reddeden, hatta sizin bulunduğunuz sitede övülen kanaatkarlığa malını başkalarıyla paylaşmaya yönelik anlayış ve çizgilere; uzak Asya’nın “spor”larından tutun, Hıristiyanlığın içindeki Katarlara kadar çeşitli tarikatlarakadar savunulmuştur. Bunlar bir anlamda her zaman Sosyalizm idealine sahip olmuşlardır. Bu anlamda sosyalizm bu topraklara yabancı değildir. Sadece bunun biçimi nasıl erişileceği üzerinden bir sorun vardır ki, Modern Sosyalizm, buna Marksizm diyelim, “üretim ilişkileri alanı üzerinden bunu değiştirebiliriz” demiştir. Tek fark oradadır.

Ben olabileceğini düşünüyorum. Mesela Osmanlı devletinde toprak mülkiyeti yoktu. Topraklar çiftçilere eşit olarak dağıtılıyordu. Osmanlı bir toprağı ele geçirdiği zaman nüfus sayımı ve arazi tahriri yapıyordu. Bir çift öküzle bir aileyi geçindirebilecek kadar toprakları eşit olarak dağıtıyordu. Bu Bolşeviklerin Ekim Devrimi’nden sonra yaptıklarının tıpkısıdır. Ya da Amerika’da Homestead Kanunu’ndan sonra batıdaki boş toprakların, Amerikalı çiftçilere verilişinin tıpkısıdır. Biri Amerika’da, biri Bolşevik Rusya’sında, biri Osmanlı’da.. Bir düzen, pekala insanlara rahatlık, mutluluk getirmiş, onların sırtındaki sömürüyü ve zulmü kaldırmışsa insanlar onu kabul edeceklerdir.

İslam’ın ve Sosyalizmin tarihsel süzgecinden sonra günümüze gelelim. Vahşi kapitalizm ile modern kapitalizmin etkin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bunun tam ortasına sıkışmış Türkiye Cumhuriyeti’ni düşünürsek… %99’u Müslüman oluşunu da baz alırsak; teorisini batı argümanlarının üzerinde temellendirmiş Marksist bir yönelim sizce Müslümanların gelenek ve göreneklerine uyum sağlar mı?


Bu ifadeye bazı itirazlarım var.

Birincisi kapitalizm her zaman vahşidir. İster modern, ister antika olsun. Vahşi de olmak zorundadır. Artı değerin kaynağı iş gücüdür. İşçi gücünü ne kadar ucuza ve ne kadar çok çalıştırırsan o çok kar edersin. Diğer kapitalistlerle o derece rahat rekabet edersin. Bu işin mantığının özü budur.

İkincisi; Türkiye’nin %99’u Müslüman değildir. Ayrıca, Türkiye’de hiç Müslüman yok (!) kendine Müslüman diyen insanlar var. Bu dünyada Müslüman olmak ta mümkün değildir…

Müslüman olmak mümkün değil midir?

İslam, doğru olarak, Dini bir “inanç” olarak görmez; toplumsal bir düzen olarak görür. Siz “Ben İslam dinine inanıyorum, dinim İslam’dır.” dediğinizde, aslında İslamiyet’in din tanımı üzerinden değil, Aydınlanmanın din tanımı üzerinden İslam’ı tanımlamış olursunuz. Dini İnanç olarak, kişinin özel bir sorunu olarak tanımlayan Aydınlanma’dır. Ben Müslümansam, Türkiye Cumhuriyeti’ne vergi vermemem, askerlik yapmamam, onun okullarına gitmemem gerekir. Bu anlamda hiç kimse Müslüman değil. Olamaz da zaten. Birisi “ Ben Müslümanım ben Allah’ın adına vergi vereceğim, Allahın adına askerlik yapacağım, bana gönderilen kitaba göre o hukuktan yargılayacağım ya da yargılanacağım, ben Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımıyorum, onun kararlarını tanımıyorum” dediği an yaşama şansı yoktur. Müslüman olma şansınız yoktur…

Uluslarla kaplı bu dünyada. “Elhamdülillah Müslüman’ım” diyen Müslümanlığını söylemiş olmaz. “Müslümanlığı bir inanç olarak kabul eden dindenim” demiş olur. Dini bir inanç olarak kim tanımlar? Tabi ki ulusçular tanımlar. Yani aslında “ben Türküm” demiş olur. Bir Müslüman Türk olamaz, bir Türk de Müslüman olamaz. Biz insanlara kendilerine atfettikleriyle değil, nesnel anlamlarıyla bakmalıyız.

İkincisi; Türkiye’nin %99’u Müslüman değil, Aleviler de Müslüman değildir. Alevilerin, klasik İslam’ında bildiği gibi, Müslüman olması için önce “gavur” olması gerekir. Alevilik İslamiyet’e Hristiyanlık’tan daha uzaktır.

'Alevilik İslamiyet’e Hristiyanlık’tan daha uzaktır' derken?

Alevilik sınıfsız köylü toplumunun dinidir. İslam’ın egemen olduğu topraklarda yaşayabilmek için kendisini Alevilik biçiminde var edebilmiştir. Eski çağ Müslümanları Aleviliğin İslam’a Hristiyanlık’tan bile uzak olduğunu biliyorlardı. Onun için “ Bir Alevinin Müslüman olması için önce gavur olması lazım” derler. Anlatmak istedikleri şuydu; Hristiyanlık ve Musevilik bir uygarlık dinidir. Sınıflı toplumun dinidir. İslam gibi. Ama Alevilik kitapsız, yani henüz uygarlığı ve yazıyı ve devleti bilmeyen köylülerin dinidir. Uygarlığı, yazıyı, kitabı bilmeyen bir toplumun dinidir. O uzaklığı ifade edebilmek içindir. Nasıl Müslüman yoksa bu günkü toplumda Alevilik de yoktur. Mümkün de olamaz. Ulusal devletlerin var olduğu bir dünyadayız. İnancının Hristiyanlık, Müslümanlık, Alevilik olduğunu söyleyenler, ne Hristiyan, ne Müslüman ne de Alevidirler. Onlar şu ve ya bu ulustan insanlardır. Onlar dinini inanç olduğunu söyleyen Türkler, Kürtler, Almanlar, Fransızlardır.

Son yıllarda İslamcılar dünya siyasetinde yer almaya başladılar. 11 Eylül ülkemizde de İslamcıların siyasette, cemaatler üzerinden söz sahibi olması gibi. Neticede İslam politikleşti. Politik İslam sizce nedir?

Ben bugünkü dünyada İslam’ın olabileceğini düşünmüyorum. Ama İslam’ı bayrak yapan hareketler vardır. Bunlar modern sosyal partiler ve hareketlerdir. Bugünkü dünyada İslam’ı bayrak yapan birçok hareket var. Bunlar çeşitli sınıfların eğilimini yansıtıyorlar. Bunun içinde burjuvası var, emekçilerden, yoksullardan yana olanı var, küçük burjuva eğilimlerini yansıtanı var, çeşitli farklı kültürel renklere göre bunu ifade edeni var. İslam’ın içerisindeki farklı geleneklere göre bunu ifade edeni var v.s. Örneğin İran’daki Şiilik içerisinde siz bunu ifade edecekseniz, Şiiliğin varsayımları içerisinde mücahitleri kuran Ali Şeraiti de olduğu gibi başka bir paradigma içerisinde ifade ediyorsunuz. Sünni bir ülkede ifade edecekseniz, başka bir şekilde gidiyorsunuz. Pakistan’ın gelenekleri başka… böyle bir yanı da var farklılıkların. Politik İslam’a bakarsanız 20. yüzyılın başlarında İslam ülkeleri, bir yandan batının sömürgesi durumuna gelmişlerdir, bir yandan kapitalizm ile ilişkiye geçmişlerdir. Politik İslam böyle doğmuştur.

Sömürgeciliğe karşı, “İslam’ı var olan dünya içerisinde yeniden nasıl tanımlarız” diye bir sürü hareketler geliştirmişlerdir. Bugün politik İslam denen hareketlerin kaynağında bu vardır. Ben Politik İslam’ı modern politik partiler ya da hareketler olarak görüyorum. Kendilerinin iddiaları gerçek İslam’ın devamcıları, öz İslam’ın hakiki, bugünkü temsilcileri olmasına rağmen, biz bu hareketleri, onların kendi hakkındaki iddialarıyla değil, onların bugünkü dünyadaki nesnel konumlarıyla değerlendirdiğimizde bu sonuç ortaya çıkar. Bu nedenle ben onları modern siyasi partiler olarak görüyorum.

Ayrıca şöyle bir sorun var; Politik İslam denilen hareketler, bugünkü dünyada ulusal devletlerde var. Bu ulusal devletler tıpkı Mekke zamanının aşiretleri gibidirler. Bugünkü Dünya insanının mutluluğunun önündeki en büyük engel uluslar ve ulusal devletlerdir. Bu ulusları ve ulusal devletleri yıkıp yerine ne kuracaksınız? Politik İslam’ın cevabı ‘İslam’… Ama o zaman şöyle bir eşitsizliğe yol açmış olacak; -dünya çapında bir tek İslam Cumhuriyeti’ni varsayalım- Dünyanın büyük bir bölümü Hıristiyan, Budist , Konfüçyüsçü… bunları ya kese kese zorla Müslüman yapacaksınız ya da onları ikinci sınıf vatandaş yapacaksınız. Birtakım haklardan mahrum edeceksiniz. İslam hukukunu göre de siz, Allah’ın dediklerinden bir düzen kuracaksanız, onları ikinci sınıf vatandaş yapmanız gerekir. Osmanlı’nın Hıristiyanlara, Yahudilere yaptığı gibi. Bu ise eşitsizlik yaratacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendini Türklükle tanımlayıp, Türk olmayanlara ya da Sünni Müslümanlığı tanıyıp Alevileri ikinci sınıf vatandaş yapması onlardan aldığı vergilerle Sünni Müslümanların “din adamları”nın maaşlarını karşılaması gibi bir duruma düşeceksiniz. Budistler, Konfüçyüsçular, Hristiyanlar, Protestanlar hepsi ikinci sınıf insan olacak. Siyasal İslam bu sorunla yüzleşmiyor.

Ama bu sorunla yüzleşmediğinde de, fiilen İslam ile tanımlanmış bir ulusal devleti önermiş oluyor. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti kendini Türklükle tanımlıyor. Diğerlerini baskı altına alıyor. Kendisini İslam olarak tanımlayınca İslam’a dahil olmayanları baskı altına alacak bir ulus devlet kurmuş olacak. “Politik İslam”ın en eşitlikçisinde bile, hatta sizin yazdığınız sitenin bile, en zayıf noktası burada.

“Politik İslam” bununla yüzleşmek zorundadır. Çünkü, biçimsel veya hukuki eşitliğin olmadığı bir yerde gerçek veya iktisadi eşitliğin üzerine vurgu yapmak, o biçimsel eşitlik üzerinde bir körlük yaratmakta ve esas can alıcı sorundan kaçmaya yol açmakta. Türkiye sosyalistleri bu hatayı yaptı. Dünya Sosyalist hareketi de bu hatayı yaptı. Sanki Türkiye’de Kürtler, Rumlar eşitmiş gibi varsayılarak, sosyal bir eşitliği ön plana çıkardı. Ne oldu? Ulusalcılıkla sonuçlandı. Politik İslamcılık içerisinde bugün eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğilim yansıyor. Özgürlükçü eğilim ulusçulukla yüzleşip kesin tavır almadığı takdirde, sosyalistlerin uğradığı aynı akıbete mahkum olacaktır. Yüzleştiği takdirde ise; İslam ile tanımlanmış bir ulus devlet kurmamak içinde dünya çapında insanların dini, dili, soyu, sopu ne olursa olsun, eşitlikçi bir düzen istiyorsa, fiiliyatta kendini İslamiyet ile değil de, inançların tamamen kişisel olduğu; bütün diğer dinlerin eşit düzeyde olduğu, bir düzenle tanımlamış olacaktır.

Politik İslam’ın en zayıf noktası budur. Bunu savunamıyorlar, orada takılıyorlar. Mantık sonuçlarına ulaşmış bir “Politik İslam” her türlü eşitsizliğe karşı mücadele eden, bir sosyalizmden farklı olamaz.

Son zamanlarda AKP ılımlı İslam adı altında birtakım politikalar yürütmeye çalıştı. Ekonomik ilişkilerde başarılı fakat siyasal ilişkilerde başarısız oldu. Özellikle Kürt açılımında istenilen sonuç alınamadı. Toplumun bir çok kesimiyle, aydınlarla bir araya gelindi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

AKP bugün Anadolu’da yükselen burjuvaziyi temsil ediyor. Bu şu demektir: Osmanlı devletinin son zamanlarında Anadolu’da da iyi kötü bir kapitalizm gelişmişti ve bu kapitalizmin büyük ölçüde Rum ve Ermenilere dayanıyordu. Rum ve Ermeniler katledildi. Tıpkı Fransa 1600’lerde Protestanların kesilmesi gibi Türkiye’de de Hıristiyanlar kesildi veya sürüldü. Fransa’da Burjuva devrimi bununla nasıl 100 yıl geriye gittiyse, Türkiye’de de burjuva devrimi 100 yıl geriye gitti. Ve nasıl Fransa’da o katliamın ardından ‘devlet benim’ diyen Lui’ler egemen olduysa, Türkiye’de de bu “devletçiliğimiz”, Kemalizm denen ideoloji biçiminde egemen olmaya devam etti. Rum, Ermeni ve Hristiyan ailelerin malları ya hükümet veya belediye konakları oldu yada feodal ağaların konakları, ya da kasaba bezirganlarının evleri, konakları oldu. Üretici bir sermaye birden bire tefeci bezirgan bir sermayeye dönüştü.

Modern Kapitalist sermaye ile tefeci bezirgan sermaye arasında şöyle bir fark vardır. Kapitalist sermaye üretimle ilgilidir. Kendini çoğaltmak için üretimde bulunur. Tamam işçiyi sömürür ama işçiyi sömürürken toplumu zenginleştirir. Ama Tefeci Bezirgan sermayenin, yani kapitalizm öncesi sermayenin üretimle ilgisi yoktur. Kendini arttırdığı an üretim geriler. Köylü yoksulluktan ölür, sermaye bulamadığından aç kalmaya başlar. Tefeci bezirgan sermayenin yükselmesi için birilerinin ürünlerine el konulması gerekir...

İşte şimdi bu Hıristiyanların tasfiyesiyle Tefeci ve Bezigan sermayeye dönüşmüş sermayenin tekrar modern bir Kapitalist sermayeye dönüşü ve bunun yansımasıdır AKP. Yani Hıristiyanları kesenlerin veya onların mallarına konanların torunları, kestiklerinin bir zaman yaptıklarını yapmak durumuna geliyorlar. Fransa’da da böyle olmuştu. Yüz yıl sonra Protestanları kesenlerin torunları Fransız Devrimi’ni yapmışlardır. Tabii Türkiye’de bu tam şark usulü oluyor. Ciddi bir demokratikleşme olmaz.

Şu anki iktidar kendi açısından akıllıca davranıyor. Bu askeri bürokratik oligarşi karşısında iktidara gelebilmek için daha esnek bir politikaya geçtiler, Laik denen sermaye kesimlerinin desteğini de aldılar. Laik ve liberal aydınların desteğini aldılar ve iktidarlarını güçlendirdiler. Şimdi ikinci adıma geçiyorlar. Kürt hareketini nasıl tecrit ederiz? Kürt burjuvalarıyla nasıl ittifak kurarız diye davranıyorlar.

Kürt hareketi yoksullara dayanan bir harekettir. Elbette içinde zenginler de var. Şimdi onlar kendi akıllarından şöyle hesaplıyorlar; “ben bu yoksullara dayanan hareketin yoksullar kısmını nasıl tasfiye ederim ? Kürtlerin radyosunu, televizyonunu kurarım, Kürtçeye biraz özgürlük tanırım. Zaten Kürt burjuvazisi buna teşne. PKK ve KCK üzerinde baskıyı arttırırım. Onlara şu sinyali vermiş olurum 'Kürt yoksullarının taleplerinin ve örgütlerinin peşinden gitmeyi bırakın, bakın ben size kıyağımı yapıyorum'"... Onlar kendileri açısından akıllı davranıyorlar.

Ben bunun karşısında ne yaparım? Sorun orada aslında. Bu konu tartışılmıyor. Sorunu böyle koymak gerekir diye düşünüyorum.

Son dönem PKK şiddetini arttırmıştı, ardından devlet TSK’ya iyice yüklendi ve en son yaşadığımız Uludere katliamı oldu. Katliama karşı devlet ne özür diledi, nede geri adım attı, nede oradaki insanların yaralarını sardı. Aksine saldırganlığına devam etti ve şuan Kürt siyasetçiler tutuklanmaya devam ediyor. Bunun sonucuna ilişkin bir öngörünüz var mı?

Genel eğilimle geçici, taktik gelgitleri karıştırmamak gerekir. Uludere’de hükümet esas stratejisiyle çelişen davranışlar içerisindedir. Esas stratejisi bu kadar kesin bir şekilde Kürt düşmanlığı tarzında değildi. Stratejisi Kürtleri bölmek, içinden PKK’yı tecrit etmeye yönelikti.

Kürt hareketinin de bu hükümetin stratejisine karşı doğru düzgün bir stratejisi yoktur. Bu anlamda Uludere biraz “imdat” gibi oldu diyebiliriz. Kürt hareketinin kendini biraz toparlamasına yardım etti. Ama zaafını da örttü ve uzun vadede belki de zararlı oldu getirdiği toparlanmayla.

Bu hükümetin amacı zaten devleti demokratikleştirmek falan değildi. Var olan bürokratik mekanizmaya hiçbir şekilde dokunmak istemiyordu. Sadece kendi kontrolüne almak istiyordu. Bu amacına ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu hükümetten demokratikleşme beklenemez.

Ama bu hükümetin sonunu da bizzat bu getirecektir. O askeri bürokratik oligarşi orada duruyorsa, sen onun temellerine dokunmamışsan, bir süre sonra maddi temelleri orada duran güç, bir şekilde politikada da yansımasını bulur. Bu şuna benzer: siz eşitlikçilikten söz ediyorsunuz ama bir toprak reformu yapmıyorsunuz. Toprak sahiplerinin malını alıp başka toprak sahiplerine vermeye kalkıyorsunuz. Bu bir sistemi değiştirmez Köylülere toprak dağıtırsanız bu bir şeyi değiştirebilirsiniz. Devleti dağıtıp gerçek gücü tüm seçilmiş organlara verirseniz; anti- demokratik yasaları kaldırırsanız bir şey değişir. Ama bütün bunlar, hepsi yerinde duracak siz o devletin direksiyonunu ele geçireceksiniz. Bir şey değişmez ve o sosyal güç yerinde durur. Ahmet’in yerini Mehmet alır. Olan biten budur.

BDP öncülüğünde yapılan Halkların Demokratik Kongresinde bir takım eleştirileriniz vardı. Bunları okurlarımızla paylaşır mısınız?

HDK güzel sözler söylüyor ama o güzel sözlerin içi boş, kendileri de boş. Bu şekilde olmaz.

İtirazlarımın birincisi örgütsel. HDK çeşitli Türk sol örgütlerine dayanıyor. Elbette başta tulumbaya bir bardak su koymanız gerekebilir su çekebilmek için. Örgütlere başlangıçta dayanabilirsiniz ama bir süre sonra o örgütlere dayanmayacaksınız. Örgütler lağv edilmeli ya da örgüt olarak değil üyelerinin fiili katılımları ölçüsünde etkili olmalı. Yani gerçek katılımlı katkıları üzerinden temsil edilen bir birlik oluşturmanız gerekir. Bunu yapmıyor HDK, bunu yapmadığı sürece de ne oluyor? Varoluş biçimsel oluyor. Hiçbir dinamizm gelişmiyor. Bürokratik bir mekanizma. Bu da tüm tüzüğe ve yapılanlara yansıyor.

İtirazlarımın ikincisi Programatik. Şu yanlışı yapıyor; “Biz artık başkalaştırmayacağız ötekileştirmeyeceğiz” vs. deniyor demogoji yapılıyor. Kürtlerin bir kolektif bir kimlik olarak tanınması isteniyor. Yanlış strateji ve program budur.

Hayır..! Türklüğün herhangi bir politik anlamının olmaması gerekiyor. Yani Kürtlüğün Kollektif bir kimlik olarak tanınması değil; Türklüğün bir kolektif kimlik olmaktan çıkarılması, Kürtlüğün, Türklüğün politik bir anlamının olmaması için mücadele etmek gerekiyor.

Esas sorun Kürtlerin de ayrı kimliğinin tanınması değil; Türklüğün de tanınmaması; ulusun Türklükle tanınmasına son verilmesidir.

Bu pratik olarak herkesin ana dilinde eğitim hakkı olması demektir. (Anadil eğitim değil, bu farklıdır) Ama anadilinde eğitim gören eşit yurttaşlar, aynı okullarda aynı tarih kitabını okumalıdır. Aynı Tarih kitabı. Somut bir örnek vereyim; okunacak tarihi bütün dinlerden, dillerden, oluşan bir kurul yazmalı mesela.. Bu Tarih, Kürt ya da Türk; Müslüman ya da Hıristiyan tarihi olmaz. Fiilen insanlık tarihi olur. Herkes anadilinde aynı okullarda bu aynı tarih kitabını okuyacak. Bu ne Türk tarihi, ne Kürt, ne Ermeni ne Rum tarihi olur... Bu ancak insanlık tarihi olur. Din, dil, etni körü, eşitlikçi bir tarih olur. Böyle bir cumhuriyet için mücadele edilmeli. Adı Türkiye olmuş onun önemi yok. Sadece isim olarak kalır, içeriği gerçekte demokratik olur. Bunun için mücadele edilebilir. Kürt hareketi bunu yaptığı takdirde, Türkiye’nin ezilenlerini, aydınlarını, orta sınıfını ulusalcıların peşine takılmış ilerici insanlarını kazanabilir. Bugün İslamcı harekete gönül vermiş ya da buradan bir çıkış yolu arayan en geniş kitleleri, özellikle işçileri, buna kazanabilir. İşte HDK’nın yapmadığı budur. Bunu yapmak zorundadır.

Ama bunu yapması da zordur. Kabul. Ama zorluk imkansızlık değildir. Bunu yapmadığı takdirde de çok kötü günler bekliyor. Kan gövdeyi götürebilir…

Son olarak okuyucularımıza, bizlere ne söylemek istersiniz?

Eşitlik iki türlüdür. Birincisi. İnsanların dinleri, dilleri, soyları vs. hiçbir şekilde onların avantajlı ya da dezavantajlı olması durumuna yol açmamalı. Bu biçimsel ya da hukuki eşitliktir. İlk idealimiz bu olmalıdır. İslam zamanında bu ideal için yola çıkmıştı. İnsanları farklı aşiretlerden alıp bir tek Allah aracılığıyla eşit kılıyordu. Aydınlanma bunun için çıktı. Farklı dinlerden soylardan insanlar vardı. Kimse farklı dininden fikrinden dolayı aşağılanamazdı. Bu biçimsel eşitliktir. Önce bunu elde etmeye çalışacağız.

Ama bu biçimsel eşitlik, gerçek eşitlikle, sosyal eşitlikle veya ekonomik eşitlikle desteklenmezse, bu biçimsel eşitlik hiçbir şey ifade etmeye bilir, bütün tarihin gösterdiği gibi bir süre sonra o da yitirilir.

Gerçek bir eşitlik için ise iktisadi ilişkilerde değişiklikgerekir; üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için mücadele etmek gerekir.

Bayrağımız İslam olmuş, Hıristiyan olmuş, Aydınlama olmuş, Sosyalizm olmuş, bunların hiçbir önemi yok. Bizim ne olduğumuza ilişkin söylemlerimizin anlamı yok. Gerçekte somut olarak ne istiyoruz; ne için mücadele ediyoruz? Buna değer vermek gerekiyor.

Teşekkürler…
Ropörtaj- Kadir Kaçan/ Edit: Ümmü GülsümAdilmedya.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 3840   |   Yorum: (45)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 18 Nisan 2014 09:14 | Alıntı     

Botas Timberland

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
2014 montrent la semaine de photos des coulisses de Paris hommes Valentino montrer des photos des coulisses Hiver 2014 montrent nike air max 1 pas cher que compte la semaine de Paris hommes Valentino photos des coulisses de Paris masculine hiver 2014 Semaine Valentino montrer des photos des coulisses, bien que nike free run 2 footlocker les modèles ont été assouplies show de l'état photos des coulisses, mais dans le fond hiver 2014 show Valentino dans la semaine de Paris les hommes, et vous pouvez encore sentir la noblesse de luxe, beau modèle masculin nike free run 3 couplé avec un visage magnifique fourrure, couleurs riches et profonds, fascinant.
Porter des jupes plus difficile sport sportif? Givenchy Printemps Eté 2012 montrent masculine grande image + de détails, affiches Fashion Network vous invite à nager dans le printemps et l'été 2012 Semaine soldes nike blazer mid des hommes de Paris! _ Givenchy masculine. Toujours pour quelques nike free 5.0 femme pas cher jours à Milan la semaine de la mode masculine mocassins Prada petite obsession floral encore? Regardons printemps 2012 montrent de-chaussée de Givenchy Homme plus exagérée ""du monde coloré"" il. Non seulement oiseau s'affirmer lumineux des fleurs de paradis couvert le corps, concepteur Ricardo ? Tixi laissant les hommes portait une jupe! Avant-gardiste, magnifique, fort, dur, le printemps et l'été 2012 la mode masculine raison Givenchy il ya trop de gens brille. Givenchy Printemps-été 2012 collection homme avait absolument aucune robe noire est apparu, mais à un blanc pur et la bouche pleine de force de vie exubérante d'une herbe verte tropical tout au long de l'audience, qui pour Ricardo ? Tixi toujours l'amour sombre gothique esthétique, c'est une très grande percée. Ricardo nostalgie pour le surf ? Lorsque Tixi gar?on et son exploration de ces street style quarts nike chaussure d'inspiration cette saison fusionné dans le grand fort, riche sentiment de puissance et silhouette sportive. Robes nike air max 90 pas cher de styl
 Yorum #2  | 27 Aralık 2014 07:51 | Alıntı     

Richard Raymond

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bir iş adamı veya kadını? Eğer herhangi bir finansal karmaşa içinde veya kendi iş başlangıç için para ister misin? Kredi borcunu, faturalarınızı ödemek ya da güzel bir iş başlatmak için ihtiyacınız var? Düşük kredi puanı var mı ve sabit sermaye kredisi yerel bankalardan elde etmek / diğer finansal buldun Enstitüleri? Bir borca ihtiyacım var mı? Sizin Cevabınız Evet ise, o zaman burada senin eriyik. %2 faiz oranıyla kredi teklif ve sunduğumuz aşağıdaki krediler ilgilenen kişi lütfen gerekir
US.citiloanfinancelimited@gmail.com ulaşın
 Yorum #3  | 13 Nisan 2015 00:38 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra natural substitute viagra ligne suisse viagra professionalgeneric cialis softtabs buy online canada pharmacy online cialis super active pluslevitra under tongue levitra with out prescription alternative levitrathai propecia Propecia dr prescribing finasteridehow long does viagra last in your system canadian pharmacies mail order buy viagra online overnight shipping
 Yorum #4  | 6 May 2015 14:09 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
vardenafil side effects 20mg levitra paypal levitra websitecheap sildenafil citrate tablets vente viagra prozac interactions with viagra cialis levitrapropecia women canada propecia oporto propecia and axiety paniccialis 3 day venta de viagra and cialis en usa walmart cialis pricecialis ebay uk secure buy cialis online europ internet cialis
 Yorum #5  | 5 Ağustos 2015 10:42 | Alıntı     

Monica Yilmaz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Merhaba, ben Monica Yilmaz, hayat zaman kredi fırsat veren bir kredi borç veren. Mali zorluklar içinde insanlar yardımcı oluyor. Bir borca ihtiyacım var ciddi kredi vardı ama mali yardım gerekir? Var hiç oldu reddetti banka ve kredi evleri tarafından?. Biz ile halka, bir mali yardım sağlamaktadır oranları % 2 ilgilenen varsa bize ulaşın: monicayilmaz@hotmail.com
 Yorum #6  | 8 Ekim 2015 10:06 | Alıntı     

Mr Diego Carlos

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
% 2 faiz oranı Noel Kredisi için Uygula, biz bize back.This ödeyebilirsiniz sağlanan gereken herhangi bir miktar size yardımcı olabilir kamuoyuna genel bildirim olduğunu. Biz (cooperativeworld.org@gmail.com) aracılığıyla bizimle irtibata Biz böyle daha fazla bilgi için vb bireysel krediler, ticari krediler, işletme kredileri, yatırım kredileri, kredilerin, her türlü vermek saygın ve meşru kredi borç veren vardır Ve seni almak Noel kredisi hızlı ve kolay.

İyi müşteri,

Biz, kayıtlı garantili ve Hükümet, uluslararası para krediler şirket sertifikalı, A Kişiselleştirilmiş hizmet All Your Mali İhtiyaçları biz 2 çok düşük faiz oranıyla bireyler, şirketler, kuruluşlar, ticari kuruluşlar kredi) kredi sunuyor biz Sağlayıcıları vermek % biz herhangi bir nedenle ve acil ihtiyaçlar için kişisel kredileri, borç Konsolidasyon Kredi, Girişim Sermayesi, Ticari Kredi, eğitim kredisi, ev kredisi ve kredi sunuyoruz, biz bankalar ve diğer tarafından kapatmak mı şirketler ve bireyler, uluslararası kredi vermek Finansal kurumlar, bugün bize ulaşın olarak artık endişe de ödenmemiş faturaları var mı? Artık Endişe, biz 500,000,000.00 € 5.000 € (Beş Bin EURO) krediler her türlü dışarı vermek, biz size yardımcı olabiliriz, E-posta bize Ciddi ve dürüst bir kişi için, daha fazla bilgi için bizimle irtibata edilir çekinmeyin % 2 (Beşyüz Milyon EURO), Biz de ABD DOLARI, sterlin ve zaman için daha birçok teşekkür, Çeşitleri Saygılar, Sayın Diego Carlos CEO'su ödünç


E-posta: cooperativeworld.org@gmail.com
 Yorum #7  | 13 Aralık 2015 13:46 | Alıntı     

Phil Howardson

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
İyi günler Kredi arayanlar

Seni ben 45 milyon dolara 500 dolar kredi vermek olduğunu bildirmek ve% 3'lük bir düşük faiz oranı için buradayım.

Ben bu yüzden sadece ciddi başvuranların bu kredi için geçerli olmalıdır, iyi davrandım adamım.

Kredinin Hakkında i istemek hiç olabilecek kredinin her türlü vermek, yani bugün uygulamak ve iyi bir yaşam tadı. Biz de eğitimli insanlar çünkü Ayrıca, biz aldatmaca müşterilerine hiçbir zaman var ve biz çok iyi bizim işine bak.

Biz hızla size katılmak böylece bizim e-posta yoluyla bizden bugün uygulayın.
Kredinin çok daha iyi ayrıntılar için philloanfirm2@yahoo.com şimdi bize ulaşın.

Ben senin hızlı tepki umut
Phil Howardson
 Yorum #8  | 16 Ocak 2016 01:54 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Check routine lab oratory values to document anemia and the patients MCV should be high. buy cytotec in usa Urinalysis hematuria proteinuria RBC castsContact angle on hydrophilic and hydrophobic surface.Medicines may be needed to control aggressive or agitated behaviors.INSTRUCTORSAnswer Gross painless hematuria is a sign of bladder or kidney malignancy until proven otherwise.MODERN MEDICINE Battling HIV and AIDS HIV human immunodeficiency virus is one of the fastestevolving entities known to medicineit reproduces lightningfast spawning millions of copies of itself in the space of just one day. propranolol online delivered in usa It involves removal of the lamina and spinous process.Tagged WBC scansometimes helpful c.Regulation of transcription Production of the signaling molecule diadenosine tetraphosphate Ap A. propecia rapide This can be seen by expanding Eq.His name lives on in several areas of microanatomy such as the Malpighian layer at the base of the skins outer layer the epidermis the Malpighian bodies filtering units in the kidney and Malpighian corpuscles nodules of white blood cells in the spleen.This requires ordering the appropriate laboratory tests ANA rheumatoid factor Lyme titers ESR TSH level appro priate radiographs.Osteomyelitis refers to inflammatory destruction of bone due to infection. viagra cuanto tiempo antes The proper angle for a speed ofHe remains well and active and works full time.hepato hepatomegaly hernio herniorrhaphy ileo ileostomy jejuno cholecystojejunostomy labio labiodental linguo sublingual lipo lipase litho cholecystolithiasis odonto periodontal membrane oro oropharynx The tonsils are located in the oropharynx.A. levitra dosage MUSCULOSKELETAL SYSTEM TERMINOLOGYBONES The following word parts pertaining to bones are divided into two groups general terms and terms related to specic bones.The reduced eye.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #9  | 16 Ocak 2016 17:04 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Examples are Amyotrophic lateral sclerosis or ALS Autism Cerebral palsy CP Down syndrome Multiple sclerosis Parkinson disease Stroke Home Care Popsicles or other cold objects such as frozen bagels maybe helpful for young children who are drooling while teething.thrombocytopenia hemolytic anemia eosin ophilia agranulocytosis If a drug allergy is suspected inquire about any recent changes in the patients medications. heathnet viagra Na regulation is intimately associated with water homeostasis yet it is regulated by independent mechanisms.Signs of SIRS see Clinical PearlIt normally is closed but opens on swallowing.The evolution of the respiratory system in animals is a direct consequence of the inadequacy of diffusive transportation over long distances.Under appropriate clinical setting work up the patient for pulmonary embo lism PE see pulmonary section. viagra 25mg Atrial fibrillationcontrol the rate with a b blocker DC cardioversion antico agulation.Despite the fact it increases circulation to the kidneys it does not help kidney function and is not recommended for kidney disease.The prolactin test measures the amount of prolactin in the blood.However the first human baby born as a result of IVFLouise Brown delivered in Oldham England on July generated global headlines.Bronchodilators albuterol may relieve symptoms.In the UK the Human Fertilization and Embryology Authority HFEA was established in to do this. valtrex E.And this number is increasing every day hour and minute.A singlecolored edition was produced for Holy Roman Emperor Charles V. order on line levitra rheumatoid arthritis RA articular surfaces.PostMI Endocarditis Myxoma b.ValVular heart DIsease mitral stenosis a.Do not use Lasix without telling your doctor if you are breastfeeding a baby.Infectious Diseases l STEPUP TO MEDICINE TABLE Pneumonia Severity Index Patient characteristic Points Demographics Male Female Nursing home resident Age yr Age yr comorbid illness Neoplastic disease Liver disease Congestive heart failure Cerebrovascular disease Renal failure Physical examination Altered mental status Respiratory rate Systolic BP Temp F or F Heart rate Laboratory and radio graphic findings Arterial pH misoprostal 200 mcg buy Prognosis is dismal few months survival.Primary hyperparathyroidism due to carcinomaRemove the tumor ipsilateral thyroid lobe and all enlarged lymph nodes.Corbis.Lichtman and S.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #10  | 17 Ocak 2016 11:12 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
valued it for controlling fevers vomiting and diarrhea If you give a drink of white flowers in wine it helps recovery from dysentery If you make a drug patch made from fresh flowers it prevents conception.The prevalence of depressive symptoms increase with age. propecia profesional Heat Heat is a form of energy and as such it can be converted to work and other forms of energy.Made of mountain goat horns it indicates the shamans belief that he could transform himself into the spirit of this powerful animal.Tendinitis due to overuse is most common in younger people.Eisenbarth GS Buse JB.Intracranial HTNPUD c.tumors form large open spaces lled with uid serous and mucinous tumors are examples kamagraoraljellsold inperthpharmacy The barrier between the Trachea Chapter Heat and Kinetic Theory Lungs FIGUREAcute occlusion of an artery usually caused by embolization.Women who took fluoxetine which is less selective for HTA show no change or decreased sexual function.In a few years any medical student who wants to apply to medical school will need to have taken a class at least on an introductory level of psychology andor sociology or anthropology.Hypercapnia partial pressure of CO P CO mm Hg buy eli lilly cialis The changes make it harder for a womans ovaries to release fully grown mature eggs.They may occur in childhood or adulthood.The therapeutic potential of subcutaneous apomorphine however seems to be limited mainly because of frequently occurring side effects.She was challenged to stay out of sunlight in a cave for days eating nothing but garlic and mugwort.Endocrine causes hyperthyroidism Addisons disease diabetes gastrinoma VIPoma j. buy isotretinoin acnetrex There CRT facilitates the engulfment of cellassociated antigens by dendritic cells which are optimal antigen presenters and are required for launching cellular immune responsesd.The upward movement of the wings is produced by the contraction of muscle A which depresses the upper part of the thorax and causes the attached wings to move up.Below the nasopharynx and closer to the mouth is the second division of the pharynx the oropharynx buy viagra online uk Few drugs with a direct action on HT mechanisms are in clinical use to promote erection e.DISEASE OF BONE MARROW CELLS multiple myeloma Malignant neoplasm of bone marrow.You may be prescribed a four to sixweek course its important to always take the full course of antibiotics.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #11  | 17 Ocak 2016 14:11 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
g.HsamiRb is a plasmastable microRNA that is elevated in premanifest Huntingtons disease.erectile dysfunction Inability of an adult male to achieve an erection impotence.Steroidsif cerebral edema is present d. can i buy viagra without a prescription ecchymosesTreatment causes dysuria cystitis and proctitis but these symptoms disappear three weeks after therapy ends and his PSA is now undetectable.What is the next appropriate step in evaluating this patientSome years ago he compiled wrote and refined one of the classic texts that established Indias primary form of traditional medicineAyurveda.LECTURE Seeing the Glass Half EmptyDepression onde comprar cialis diario Nature Sharma S.Clinical trials of diaphragmatic breathing retraining or pursed lip breathing have not been shown to be effective.All the nuclei of the oxygen atom for example contain protons but the number of neutrons in the nucleus may be or generic cialis soft tab Producer Preproduction Lucy Sims Production Controller Mandy Inness Managing Editor Stephanie Farrow Senior Managing Art Editor Lee Griffiths Publisher Andrew Macintyre Art Director Phil Ormerod Associate Publishing Director Liz Wheeler Publishing Director Jonathan Metcalf First American edition Published in the United States by DK Publishing Hudson Street New York New York Nov Copyright Dorling Kindersley Limited.Review provided by VeriMed Healthcare Network.KK Sietzen W et al.Because the duration of each pulse is about sec and an axon can propagate at most pulsessec even at peak operation the axon requires onlyab Prieto prednisone online Hemochromatosis Wilsons diseaseThe magnitude of the response he or she has once triggered is much too high.To avoid or reduce backaches you can Wear lowheeled shoes.Demethylation can occur either via passive or active processes.LYMPHATIC AND IMMUNE SYSTEMS B CELLS Mature into plasma cells and secrete antibodies immunoglobulins IgM IgA IgE IgD IgG T CELLS COMPLEMENT SYSTEM DENDRITIC CELLS clomiphene citrate 50 mg men Mrs.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #12  | 19 Ocak 2016 01:33 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
See Figurehistologist Specialist in the study of tissues. levitra super pro There is no known normal function for prolactin in men.potassium BPatient is insulin dependent at this point.CHF b. 5mg cialis price Warfarina vitamin K antagonist causes production of inactive clotting factors B.Osteoblasts multiply forming large bony tumors especially at the ends of long bones half of the lesions are located just below or just above the knee FigureGupta Department of Pathology and Laboratory Medicine University of Pennsylvania Medical Center Philadelphia.It affects memory thinking language judgment and behavior.If Bobs condition had been diagnosed as the dry wet form it might have been treated with cryotherapy intraocular lenses laser photocoagulation to seal leaky blood vessels. cialis e hipertension These are your choices aboutcare that you tell health care providers or family members.Treatment depends on the cause of the blockage.This maximum rotational energy E r see Appendix A is E r Here I is the moment of inertia of the leg.No.c.However the nervous system uses nerves to conduct information whereas the endocrine system uses blood vessels as information channels.More broadly many people have been looking at what they have called the toxic food environment.Cigarette smoking by far the main causative factor in chronic obstructive pulmonary disease contributes to the increased risk of respiratory and many other nonrespiratory conditions often associated with ageing. viagra certificada Bleeding of the mucous membranesOther mea sures include IV fluids for hydration and keeping the patient warm.S d.Perhaps in terms of individuals at risk of cognitive decline HRT might offer some protection but the decision of whether or not to start HRT depends on a host of other risk factors and balancing the pros and cons one of which is a possible increased risk for breast cancer.As with many diuretics it can cause dehydration and electrolyte imbalance including loss of potassium calcium sodium and magnesium. buy lasix cheap legitimate By doing so they will improve their patients quality of life.The cervical MRI study showed a.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #13  | 19 Ocak 2016 07:39 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
powerDeath rates for patients treated with this equipment fell from more than percent to less than percent and Ibsen went on to establish the worlds first dedicated medical and surgical intensive care unit see pp. cyrux misoprostol Also HDAC is not reported as a Review Trends in Molecular Medicine December Vol.Transplant Proc.I didnt own a computer at the time and I remember calling up a friend and asking her to do some research for me.Fahrenkruget al. vardenafil bestellen Structural biology and drug discovery for proteinprotein interactions..You are the best My family and friends continue to be my greatest comfort and support.No delta waves because conduction occurs retrograde over the accessory pathway.The density of sea water isRevascularization with percutaneous transluminal renal angioplasty PRTA is the initial treatment in most patients it has a higher success rate and a lower resteno sis rate with fibromuscular dysplasia than with the atherosclerotic type. cialis drug shops Artificial hearts had been in development for years.We need to decrease the ambiguity of the job and increase predictability.Ambulatory Medicine l STEPUP TO MEDICINE d.LeuHis severely affects enzyme activity where as p.The doctor may hear abnormal sounds in your lungs called crackles a heart murmur or other abnormal sounds. levitra brand online Pregnancy is possible for a woman with myasthenia gravis but should be closely supervised.Most patients who need this procedure still do very well.CT stands for computed tomography.Repeated episodes of splenic infarctionsThese lead to autosplenectomy as the spleen is reduced to a small calcified remnant.Film and foam with spermicide none vidal levitra It can help reduce mild symptoms.General characteristicsIntravenous urogramalso called IVP a.Methotrexate used in patients with progressive disease refractory to corticoste roids.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #14  | 20 Ocak 2016 02:23 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Chest Radiology Companionc.Risk factor modification including smoking cessation and lipid lowering is also indicated where appropriate.Symptoms may include frequent urination and pain in the lower abdomen or lower back area. achat viagra en france en vannes SYSTEM ORGANS Digestive Mouth pharynx throat esophagus stomach intestines small and large liver gallbladder pancreas.C. viagra alternatives cialis This could involve transcrip tional regulationInflammatory conditions of the male genitourinary tract prostatitis and related conditions orchitis and epididymitis.Chronic bacterial prostatitis has a more indolent course and also requires antibiotic therapy for resolution.MedlineThe Bender Gestalt Test picks up decits in mental processing and memory caused by brain damage and is used to screen children for developmental delays. compra levitra zaragoza There were a few exceptionsin Dorotea Bocchi succeeded her father to begin a year stint as Professor of RUSSIA HAD MORE WOMEN DOCTORS IN THAN ALL OF WESTERN EUROPE COMBINED Medicine and Philosophy at the University of Bolognabut by the th century the bar was in place at most European universities.yrs and out of the patients died during the yr followup period.This form of heat treatment is now known universally as pasteurization.T H E F IGH T AGA I NS T CA NC ER EXPENSIVE BUT EFFECTIVE The biopharmaceuticals industry is researching the growth of monoclonal antibodies protein drugs in algae to lower the cost of drug production. buy accutane 40 mg online The interplay between estrogen and oxytocin could provide an answer but this is still unknown.QuiCk Hit Dyspnea is common when a patient is exposed to rapid changes in temperature and humidity.Different forms of strabismus include esotropia one eye turns inward crosseyed exotropia one eye turns outward walleyed hypertropia upward deviation of one eye and hypotropia downward deviation of one eye.Although specific dosing guidelines for common prescription antihistamines e.Follow your doctors instructions about the type and amount of liquids you should drink while you are taking Lasix. miglior prezzo kamagra Monoclonal antibodies produced by cloned genetically identical cells all obtained from a single original white cell can be manufactured to target these specific antigens.Mixed capillary and precapillary causes Associated with diseases of lung parenchyma or pulmonary vessels all obstructive and parenchymal diseases Examples COPD ILD PE PPH kyphoscoliosis b..


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #15  | 20 Ocak 2016 07:52 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
a. viagra en espana Rennert MD Chief of Endocrinology Diabetes Norwalk Hospital Associate Clinical Professor of Medicine Yale University School of Medicine New Haven CT.Only indicated in patients who have earnestly tried other means of losing weight and have been unsuc cessful.Scanning probe microscopes such as the AFM can also be used to apply a force to individual surface atoms and molecules and thereby in a controlled way to alter their position.It also signifies the drift of Europe into nearly a thousand years of confused obscure history called the Middle Ages which ended with the flowering of the Renaissance in the th century.Neurologic examination is normal. kamagra uk next day delivery paypal 306 Davis advised Donna that nephrostomy meatotomy nephrectomy would be necessary.hyperthyroidismHead Nucleus Flagellum A B FIGURE A Sperm cell.Also the pain of acute cholecysti tis persists for several days whereas the pain of biliary colic lasts only a few hours. cialis brand 20 mg original Protonix pantoprazole proton pump inhibitorAbout of recurrences occur within years after surgery.Desperate for help his mother took him to Pasteur.Chest Radiology CompanionIn a rearend collision the automobile that is hit is accelerated to a velocity v in sec viagra usa store Until larger definitive trials are completed it appears reasonable to attempt treatment of CPCPPS patients with months of an alphablocker.C LINICAL P ROCEDURES exophthalmometry Measurement of eyeball protrusion as in Graves disease with an exophthalmometer..Many of these works came from the library at Monte Cassinothe great Benedictine center of religion and learning that stood miles km northwest of Salerno on the road to Rome.Cancerous tumor composed of cells of epithelial origintreMor see table a. buy 36 hour cialis online 382 Its gum or sap is tapped and harvested to make frankincense.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #16  | 20 Ocak 2016 23:45 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
But sometimes children are born with them. cialis and viagra online Lasix furosemide is a loop diuretic water pill that prevents your body from absorbing too much salt allowing the salt to instead be passed in your urine.Causes The cause of this condition is usually unknown.In a fluid of constant density the difference in pressure P P between two points separated by a vertical distance h is P P gh Physics in Biology and Medicine.Sabiston Textbookof Surgery.L High Polycythemia Dehydration Malesportable CXR for all patients who are too ill to be transported and posi tioned for a PA film.trachomatis and culture of prostatic fluid for ureaplasmas. buy prednisone onlineno prescription Nat.Family Practiceg. no prescription in canada viagra Viruses account for the majority of cases.Tyrosine kinase blockers new hope for successful cancer therapy.PubMed Tolra JR Campana JM Ciutat LF Miranda EF.is called Snells law viagra prix In terms of the four functions of support a pet or an animal might be able to provide emotional supportprobably not so much in the way of advice problem solving or tangible support although guide dogs and therapy dogs can certainly be helpful in a very practical and tangible way.Kaposi sarcoma Malignant vascular neoplastic growth characterized by cutaneous nodules.B Embryonal carcinoma of a testis.There is no known cure but therapy includes antibiotics aerosolized medications chest physiotherapy and replacement of pancreatic enzymes.Puberty Ontogeny Neuroendocrinology Physiology and Disorders.The medical advances in that century included safer surgery see pp.Macular degeneration is one of the leading causes of blindness in the elderly.c. sildenafil without prescription .The calendar year served as the casefinding year and as the year for which utilization and cost records were reviewed.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #17  | 27 Ocak 2016 15:23 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Scher A. cialis venta libre Euvolemicno evidence of ECF expansion or contraction on clinical grounds SIADH Psychogenic polydipsia Postoperative hyponatremia Hypothyroidism Oxytocin use Administrationintake of a relative excess of free waterif a patient is given DW or other hypotonic solution to replace fluids or if water alone is consumed after intensive exertion with profuse sweating Drugshaloperidol Haldol cyclophosphamide certain antineoplastic agents c.effective antimalarial treatment.He has no other medical problems.Others feel only a prick or stinging sensation.Respiratory FailureMALE REPRODUCTIVE SYSTEM mature become motile in the epididymis and are temporarily stored there. prix propecia marseille Annual Review of PsychologyPerform a lead ECG when the patient is having chest pain and again when she is painfree.Temporal sequence very importantthe causative factor must precede the effect.Thoughtful humane treatment of the mentally ill emerged during the Golden Age of Islam see pp.Kaneshiro MD MHA Clinical Assistant Professor of Pediatrics University of Washington School of Medicine. furosemide no prescription PROSTHESIS An artificial item used as a substitute or replacement body part.The Holter monitor is also used for evaluating arrhythmias heart rate variability and to assess pacemaker and implantable cardioverterdefibrillator ICD function.Thyroid eye disease.All medical terms have a sufx. viagra cheap Next b a shortened jejunum is brought up to connect with the smaller stomach.X mg and O mistaken for I Decimal point is missed Write X mg WriteE A R LY M IC RO S COP E S CULPEPER COMPOUND MODEL British instrumentmaker Edward Culpepers microscope used a concave mirror to illuminate samples.Systemic vasculitis may result in skin muscle and nerve lesions.Abbreviations Brg Brahmarelated gene CoREST corepressor for elementsilencing transcription factor dsNRSE double stranded noncoding RNAs encoding the RE sequence elFGP elongation factorG phosphorylated Ga histone Hlysine methyltransferase HAP Huntingtin associated protein HAUSP herpesvirusassociated ubiquitin specific protease HDACs histone deacetylases HIPPI Huntingtin interacting protein HIP protein interactor mHtt mutant Huntingtin lncRNA long noncoding RNA LSD lysinespecific demethylase MeCP methylCpG binding protein MOR mu opioid receptor RD repressor domain RE repressor element REST REsilencing transcription factor REST RESTNRSF truncated activator isoform RILP RESTNRSEinteracting LIM domain protein SCF b TrCP SkpCullinFbox b transducin repeatcontaining protein mSin mammalian component of histone deacetylase complex SRRM splicing factorencoding gene SerArg repetitive matrix TRF telomeric repeatbinding protein tadalafil and dapoxetine Adrenal insufficiency


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #18  | 27 Ocak 2016 17:19 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
The team eventually moved to the small Dr.lotions creams ointments B.Social capital is dramatically declining and has been over the past several decades.Physiol Behav. zithromax mail singapore Keep in mind that with this approach a false posi tive ultrasound will result in anticoagulation of some patients who do not have DVT or PE..All the equations C.spinal cord and brain tumorsaureus Anaerobesclindamycin or metronidazole If gramnegative organisms are suspected add a fluoroquinolone or ceftazi dime. can you buy cialis in dubai T H E P R I E S T P H Y S I C I A N S O F E G Y P T GODDESS OF HEALING The lionheaded and cobracrowned Sekhmet was a warrior goddess as well as a goddess of healing.If the nodule is solitary d.The effects of removing only the uterus on the remaining ovaries or the effects of removing one ovary on the other ovary remain largely unknown they add.The pressure inside the spherical liquid drop is higher than the pressure outside.PASCALS PRINCIPLE When a force F is applied on a surface of a liquid that has an area A the pres sure in the liquid increases by an amount P see Fig. priligy generico comprar Urine Na should be low in the setting of hyponatremia.Headaches can be a sign of preeclampsia high blood pressure during pregnancy.Abdominal explorationEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Abdominal exploration is surgery to look at the organs and structures in your belly area abdomen. como conseguir cytotec en usa There is inflammation of the pancreas resulting from prematurely activated pan creatic digestive enzymes that invoke pancreatic tissue autodigestion.AEDs can now be used with minimal or even no training and are installed in all manner of premises from offices and factories to shopping malls swimming centers and gyms.et al.et al. propecia hk Malignant tumors characteristically are invasive and inltrative extending into neighboring normal tissue.Molecular origins of cancer molecular basis of colorectal cancer.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #19  | 29 Ocak 2016 05:08 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
This may show Advanced bone age Bone deformities in hands and feet Delays in growth Problems with the skin genitals teeth and skeleton Short arms and legs with small hands and feet Short head measured front to back brachycephaly Short height Small upturned broad nose with flat bridge Unusual features of the face short nose open mouth jaw that sticks out Unusual head Widespaced eyes hypertelorism sometimes with extra skin fold at corner of eye In the first months of life xrays may show spotty calcium deposits called stippling in bones especially the nose.Here P is the fluid pressure produced inside the worm by contraction of the circular muscles.In the years since Louise Brown made headlines some five million babies around the world have been born thanks to assisted conception. cialis for sale in usa Grand mal seizuresmillion in launch milestones and up toSome patients with chronic hepatitis may be treated with antiviral medications or a medication called peginterferon.Ethical and legal issues surrounding supportive measures are much more complicated.periodontistIn another to a combination regimen con trols seizures. doxycycline malaria buy online Nonetheless patients should be aware of medication related changes in moods gastroesophageal reflux and transient weight gain as well as the possibility of recurrence of symptoms when oral corticosteroids are discontinued.Molecular origins of cancer molecular basis of colorectal cancer.Kelleys Textbook of Internal Medicine.g.bronchioles cystic brosis RESPIRATORY SYSTEM PRONUNCIATION OF TERMS To test your understanding of the terminology in this chapter write the meaning of each term in the space provided.. can you order viagra from canada paranoidAsymptomatic b.PMID PubMed indexed for MEDLINE Publication Types MeSH Terms LinkOut more resources The mainstay in the treatment of chronic bacterial prostatitis CBP is the use of oral antimicrobial agents.Vaccinate against influenza and pneumococcusthere is an increased risk of infection in these patients.Diseases of the Gastrointestinal System DiSeaSeS of the GaStrointeStinal SyStem l fiGuRe kayserFleischer ring.NERVOUS SYSTEM In the next few days he became more alert although he remained dysarthric from the Greek arthroun to utter distinctly and hemiplegic.The evidence at El Sidron points to some of the earliest known human medicine the prevention identification treatment and curing of illness and disease. is there a 100 mg cialis ganglion cystFolate Deficiency A.Recommended dose is Priligy mg If the Priligy mg does not work then you should take mg dosage.In DeLee JC Drez D Jr. tomar viagra vencido He did not allow her female side to express itself for fear of damaging his male side.agInquirer aids life science organizations increase operational efficiency lower operational costs and at the same time reduce the risk of liability while improving customer satisfaction and brand loyalty.Many survivors of the September attack on the World Trade Center towers and the Pentagon experienced post traumatic stress disorder.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #20  | 7 Şubat 2016 07:54 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
The antibiotic regimen should include broad coverage against gramnegative rods enterococci and anaerobes.local widening of an arteryAn experiment in biology. cialis sample .The simplest way to obtain the required oxygen is by diffusion through the skin.. reasonably priced viagra pills on line change in structure and function of a cell as it matures specializationanteY..Health concerns of patients with nonbacterial prostatitispelvic pain.In addition to their local growth cancerous cells spread throughout the body by way of the bloodstream or lymphatic vessels.It generally can be seen in the thumbnail of most people and is evident to varying degrees in other ngernails. generic cialis safe Biochem.kg mA chronic idiopathic progressive disease of intrahepatic andor extrahepatic bile ducts characterized by thickening of bile duct walls and narrowing of their lumens leads to cirrhosis portal hypertension and liver failuremicroscopic ber leading from the cell body that carries the nervous impulse along a nerve cellbronchiolitis This is an acute viral infection occurring in infants younger than months of age. cipa canadian pharmacy accutane Exams and Tests A physical exam and pelvic exam must be done to check for pregnancy.One way antidepressants work is by altering the balance of certain chemicals in your brain.Test results can help your doctor determine if you are close to menopause or if you have already gone through menopause.Examine the retrosternal and retrocardiac spaces for any abnormalities. looking for viagra Etiology is unknown but a heritable component may be present.IgAD is a heterogeneous disorder and the results of intensive study are beginning to elucidate genetic loci and molecular pathogenesis that contribute to various subtypes of this disorder.Esophageal manometry is diagnosticsimultaneous multiphasic repetitive con tractions that occur after a swallow sphincter response is normalIn he began to offer volunteer women Pergonal and other fertility drugs.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #21  | 8 Şubat 2016 11:40 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
It often causes seizures and even death of the mother and baby.Polydipsia polyuria b. lasix without a script Ameliorative effect of allopurinol on nonbacterial prostatitis a parallel doubleblind controlled study.Quick Hit RPR or VDRL may be falsely positive in patients with SLE.Visit your doctor regularly.Disorders of carbohydrate metabolism e.PDA cheap viagra and proscar In smaller amounts usually taken orally as an infusion or soup these serve as remedies for a huge array of ailments ranging from headaches and toothache to coughs and chest infections sexually transmitted diseases and constipation.b.With more severe exacerbations intubation or a positivepressure mask ventilation method e.cervical carcinomaOther patients may be obese and dietary advice to both groups may be helpful.specic protein produced by lymphocytes in response to antigens in the blood order methyl prenisone without rx In Kronenberg HM Melmed S Polonsky KS Larsen PR eds..g. kamagra 100mg reputable site ketoacidosisAlternative Names Cosmetic surgery of the abdomen Tummy tuck Abdominoplasty Abortion medicalEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Medical abortion is the use of medicine to end a pregnancy.Diseases of the Gastrointestinal System DiSeaSeS of the GaStrointeStinal SyStem l fiGuRe kayserFleischer ring. viagraonline I ask them to find out what they and their partner like.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #22  | 28 Nisan 2016 09:59 | Alıntı     

Bob Williams

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Biz hiç bu% 2 düşük faiz oranıyla kredi ihtiyacı olduğunu kime kredi vermek istiyoruz. Biz en fazla 100 milyon dolar, sterlin, euro 1,000.00 Usd minimum kredi vermek. Eğer ilgi, e-posta yoluyla bize ulaşın: (co.operateloanservice@gmail.com)
Aşağıdaki kredi çeşitlerini ve daha birçok sunuyoruz;
* Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)
* İşletme Kredileri (Teminatsız Kredi)
* Konsolidasyon Kredi
* Kombinasyon Kredi
* Ev Geliştirme
Tüm YANITLAR Bu e-posta EDİLMELİDİR: (co.operateloanservice@gmail.com)

Biz hiç bu% 2 düşük faiz oranıyla kredi ihtiyacı olduğunu kime kredi vermek istiyoruz. Biz en fazla 100 milyon dolar, sterlin, euro 1,000.00 Usd minimum kredi vermek. Eğer ilgi, e-posta yoluyla bize ulaşın: (co.operateloanservice@gmail.com)
Aşağıdaki kredi çeşitlerini ve daha birçok sunuyoruz;
* Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)
* İşletme Kredileri (Teminatsız Kredi)
* Konsolidasyon Kredi
* Kombinasyon Kredi
* Ev Geliştirme
Tüm YANITLAR Bu e-posta EDİLMELİDİR: (co.operateloanservice@gmail.com)
 Yorum #23  | 15 May 2016 13:54 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Lets begin with the basics for those who are unaware and are trying to get their feet wet What are binary options These are options put in place to determine the direction in which the stock is going to go. cash loans co.When you refinance the loans into a new loan you may be able to get rid of the cosigner.Walk away with CASH upon approval To Qualify for a Payday Loan you must FAQS Maximum funded amount for payday loans or installment loans depends on qualification criteria and state law.Personalize Debit Card A annual fee will charged with your first FastCash loan. no credit check loans Terms Related to the Moving Wall Fixed walls Journals with no new volumes being added to the archive.O.g.If more than one entry contains all of the winning numbers the FreeLotto SuperBucks Jackpot Prize will be divided evenly among the correct entries and then the Prize Doubler prize winnings will be multiplied by two. bad credit payday loans Sign up today here at gadcapital.interest per day on the outstanding principal we will not charge you more than in default fees and even if you do not repay on time you will not be required to repay in total more than twice the amount you borrow.Relationships at home and in the workplace suffer resulting in dysfunctional families and the loss of jobs.phpidformatrss. cheap loans Private Loan Consolidation Background Information Applying for a Loan Special lowinterest no creditcheck loans for nurses and teachers come straight from the federal government and statebased sources.Understanding credit from reviews left by Ocean Capital Repayment Remortgage deals completion. direct payday lenders Green Shirt Studio Chicagos home for the Meisner Acting Technique on Players The Fifty People Who Really Perform for Chicago Players Sponsored Content Performance Reviews Dance ImprovSketch Reviews Top Lists American Theater Company Anton Chekhov A Red Orchid Auditorium Theatre Broadway In Chicago Charles Newell Chicago Dramatists Chicago Opera Theater Chicago Shakespeare Theater Collaboraction Court Theatre Dance Center of Columbia College Gary Griffin Goodman Goodman Theatre Harris Theater Joffrey Ballet Kimberly Senior Light Opera Works Links Hall Lookingglass Lyric Opera MCA Stage Museum of Contemporary Art NeoFuturists Northlight Profiles Theatre Raven Theatre Remy Bumppo Robert Falls Sean Graney Second City Sir Andrew Davis Stage Stephen Sondheim Steppenwolf Tennessee Williams Theater Wit The Hypocrites the side project TimeLine Theatre Tracy Letts Victory Gardens William Shakespeare Writers Theatre Recommended Dance Shows Dance Previews Newcity Resto StandUp Newcity.p.
 Yorum #24  | 18 Eylül 2016 19:08 | Alıntı     

Bob Williams

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
İş kurmak için acil bir kredi ihtiyacın var ya da refinance için bir borca ihtiyacım var, borcunu ödemek için bir kredi ihtiyacın var? Bir araba ya da ev satın almak için kredi ihtiyacın var? Eğer Evet kaygı Hayır fazla, biz her türlü kredi onay olmadan uygun bir faiz oranıyla kredi sunuyoruz!!! e-posta yoluyla bize bugün. (co.operateloanservice@gmail.com) (+ 1-617-934-1393)
Bütün amaç için krediler sunuyoruz. Bugün geçerli ve 3 gün içerisinde finanse.
-En az kredi miktarı: € 2,000.00
-Maksimum kredi miktarı: En düşük € 100,000,000.00
-Faiz oranı: başına yıllık 2%
Daha fazla bilgi için bize ulaşın e-posta (co.operateloanservice@gmail.com) (+ 1-617-934-1393) yolu ile

İş kurmak için acil bir kredi ihtiyacın var ya da refinance için bir borca ihtiyacım var, borcunu ödemek için bir kredi ihtiyacın var? Bir araba ya da ev satın almak için kredi ihtiyacın var? Eğer Evet kaygı Hayır fazla, biz her türlü kredi onay olmadan uygun bir faiz oranıyla kredi sunuyoruz!!! e-posta yoluyla bize bugün. (co.operateloanservice@gmail.com) (+ 1-617-934-1393)
Bütün amaç için krediler sunuyoruz. Bugün geçerli ve 3 gün içerisinde finanse.
-En az kredi miktarı: € 2,000.00
-Maksimum kredi miktarı: En düşük € 100,000,000.00
-Faiz oranı: başına yıllık 2%
Daha fazla bilgi için bize ulaşın e-posta (co.operateloanservice@gmail.com) (+ 1-617-934-1393) yolu ile
 Yorum #25  | 2 Kasım 2016 18:02 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You are approved based on other qualifications such as where you work how long you have worked there and how much money you make each month. unsecured personal loans You can get this quickly and easily online Follow our instructions.In some circumstancesfaxing may be required.we wont hold any information back. direct payday lenders Easy to use tools to help you plan for your financial future..Express Cash of Wisconsin LLC will review and respond within days.Canadian Journal of African Studies Revue Canadienne des tudes Africaines Taylor Francis Ltd.Fast principle acceptance same day What Happens If I lie On My Application Eligible Borrower You shouldnt use our service to manage existing debt or if youre already feeling the strain financially One of our proudest moments was finding and paying a load out within half hour of application. bad credit loan uBlock Borrowing While Poor Continue Reading or purchase a month of access for.per day.What you need to apply Minimum Amount Secured by Savings Account Agency What will I need to complete my application PlanPlus Participant Current email address No Prepayment Penalty Prompt Credit Decisions Variety of Terms Integrated Payables Estimated value of property Collateral description VIN year make model etc. personal loan Google AdWords Advertising Policy available at httpssupport.In most cases decision made within hours Details. installment loans If we are unable to recover the funds then a debt collection agency will be involved and a County Court Judgement may be issued against you.
 Yorum #26  | 28 Kasım 2016 23:55 | Alıntı     

Murat Acar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Merhaba, iş kredileri, kişisel krediler, konut kredileri, araba kredileri, öğrenci kredileri, borç konsolidasyon kredileri, teminatsız krediler vb. Arayan hızlı bir kredi başvurusu yapın: (muratacarfinancialservice@gmail.com). Veya bir veya daha fazla banka veya Bir kredi reddetti finansal konfigüre etme daha var mıydı. Veya kredi çözümleri! E-posta @: (muratacarfinancialservice@gmail.com) ile bize ulaşın.
 Yorum #27  | 5 Aralık 2016 21:51 | Alıntı     

douglas stan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bugün% 2 oraninda bir kredi alin!
Hizli ve güvenilir kredi hizmetlerine mi ihtiyaciniz var? Lütfen bugün bize douglasstan25@yahoo.com üzerinden ulasin.
STAN LENDERS VE DERNEKLER.
 Yorum #28  | 9 Aralık 2016 22:16 | Alıntı     

samuel grant

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bir krediye ihtiyacın var mı? Bankada bir krediyi reddettiğinizde size finansal olarak yardımcı olmak için buradayız, şimdi yapmanız gereken tek şey (samuelgrantfirm@gmail.com) yoluyla herhangi bir yerdeki herhangi bir miktardaki anlık kredinizi almak için bize e-posta göndermektir. Mutluluğun bizim önceliğimizdir.

Ad: samuel grant
Şirket adı: samuel grant firm
E-posta: samuelgrantfirm@gmail.com

BUGÜNE HIZLI KREDİYE ULAŞIN
 Yorum #29  | 15 Ocak 2017 19:58 | Alıntı     

BriSar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5122, Kayıtlı: 2.01.2017
   ICQ: 217671361,
Запостился на страничке так как зацепило.
Необычайно просто обыкновенный ремонт холодильника преобазовать в новость.
Ремонт холодильника На дому Срочный столичный холодильников ремонт за деньги в Новогиреево Достойный Московский ремонт холодильников по карточке в Новогиреево А такое как посоветуете называть?
При всем этом холодильник присутствует у каждого. Я понимаю о чем пишу, ремонт не всякому то и необходим.
http://zombie-revival.at.ua/index/8-53012 http://carcassone.ucoz.ru/index/8-22533 Adil Medya Ile Soylesi-Kadir Kacan » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi


--------------------
 Yorum #30  | 28 Ocak 2017 12:52 | Alıntı     

OLIVIA DANIEL

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Merhaba,
Ben Bayan Olivia Daniel, hayat sigortası kredileri veren özel bir kredi vericisiyim. Borçlarınızı acilen ödemek için bir krediye ihtiyacınız mı yoksa işinizi geliştirmek için bir krediye mi ihtiyacınız var? Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından reddedildi mi? Konsolidasyon kredisi veya ipotek mi ihtiyacınız var? Daha fazlasını arıyor, çünkü tüm maddi sıkıntılarınızı geçmişte kaldı etmeye çalışıyoruz. Mali yardıma ihtiyacı olan, kötü bir krediye sahip olan veya faturaları ödemek için para gereksinimi olan,% 2 oranında bir işyerinde yatırım yapmak için para ödünç veriyoruz. Bu aracı kullanarak güvenilir ve fayda sağlayan bir yardım sağladığımızı ve bir kredi teklifinde bulunacağınızı size bildirmek için kullanmak isterim. Bugün şu adresten e-posta ile bize ulaşın:
(Oliviadaniel93@gmail.com)


UYGULAMA VERİLERİ

1) Tam Adı:
2) Ülke:
3) Adres:
4) Eyalet:
5) Cinsiyet:
6) Medeni hali:
7) Meslek:
8) Telefon Numarası:
9) İşyerinde güncel pozisyon:
10) Aylık gelir:
11) Gerekli kredi miktarı:
12) Kredi süresi:
13) Kredinin amacı:
14) Din:
15) Daha önce başvuru yaptınız mı:
16) Doğum Tarihi:
Teşekkürler,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: