Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Türklere Anadolu Kapısını Kürtler mi Açtı-Ayşe Hür  


2-09-2012, 10:45 Kategori: Tarih  
Türklere Anadolu Kapısını Kürtler mi Açtı-Ayşe Hür

Olaya yakın tarihli kaynaklarda tek satır yokken, 180 yıl sonra kaleme alınmış iki kaynakta geçen birer cümleye dayanarak "Türkler, Kürtler olmasa Anadolu'ya yerleşemezdi' demek doğru olmaz.

Anadolu'nun kapısını Türklerle Kürtler birlikte mi açtı?


Geçen haftaki yazım “Malazgirt Savaşı’nın safahatını anlatmadığım” için de eleştirildi ama en ağır ifadeler, “Alparslan’ın ordusunda çok miktarda (kimine göre 10, kimine göre 20 bin) Kürt askeri olduğu, dolayısıyla Anadolu’nun kapısını Türklere açanların Kürtler olduğu halde” benim buna değinmeyerek, tipik bir ‘resmi Türk tarihçisi gibi’ davrandığım mealindeydi. Savaşı anlatmak isterdim ama yer kısıtlıydı. ‘Malazgirt’e Kürt katkısı’ iddialarına cevabı da aynı gerekçeyle bu haftaya bırakmıştım. Buna dair bir not koymamak eksiklik oldu, ‘ilk yazı’ telaşına verin lütfen. Aynı telaş içinde, Gürdal Aksoy’un Halklar Hapishanesi Anadolu, Kürtlerde Anadolumerkezci Yabancılaşma adlı kitabını da “Henüz yayımlanmamış” diye takdim ettim, halbuki kitap 2002’de Komal Yayınevi’nce yayımlanmıştı. Yazardan ve sizlerden özür dilerim. Bir özür de, Malazgirt Savaşı’nın 900. yıldönümü için bastırılan hatıra paraların altına 500. yıldönümü yazılması için.

Konumuza dönersek: Benim şakayla karışık ‘Popüler Kürt Tarih Tezi’ adını verdiğim söylemde Alparslan’ın ordusunda olduğundan başka, Romanos Diogenes’i esir eden askerin Kürt olduğu; Malazgirt adının Kürtçede Me (biz)- lez (tez, çabuk, erken)- girt (aldık) kelimelerinden geldiği gibi iddialar da var. Bunları Abdullah Öcalan da “Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Bizans’ı yenmesinde de Kürt beylikleri kuvvetlerinin büyük desteği vardır...” (Aktaran Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Cem Yayınevi, 1991, s. 215) diye onaylayınca, bırakın aksini söylemeyi, konuya değinmemek bile tipik ‘resmi Türk tarihçisi’ olarak algılanmaya neden oluyor anlaşılan.

Peki, Alparslan’ın ordusunda Kürtler var mıydı? Önce şunu tekrarlayayım: Birincil ve ikincil Bizans, Ermeni, Süryani ve Batı kaynaklarında Kürtlerin katkısından söz eden olmadığı gibi Türk, Ghuzzlar, Uzlar, Oğuzlar, Türkmenler, Irrakiyye (Şii Türkmenler) terimleri bol bol geçiyor. Bu kaynaklarda Büyük Selçuklu Sultanlığı’nın bir ‘Türk’ devleti olduğu konusunda mutabakat var.

Aynı durum Arap kaynaklarında görülüyor ama yine de Kürtlerden söz eden iki Arap kaynağı var. Ali Sevim ve Faruk Sümer’in İslam Kaynaklarında Malazgirt Savaşı adlı kitabında yer alan İbnü’l-Cevzi’nin (ö.1257) anlatısı şöyle: “Az önce 10 bin Kürt de Sultan’a katılmıştı. Bununla beraber Sultan ulu tanrıdan sonra buyruğundaki 4 bin kişilik hassa askerine güveniyordu.” (s.34-35) Bu Kürtlerin kimler olduğu konusunda bilgi vermeyen yazar, Bizans ordusunun mevcudunun 400 bin olduğunu söylüyor. Halbuki bugün ciddi araştırmacılar bu sayının 40 bin civarında olduğunda hemfikir.

Aynı kitapta İbnü’l-Adim (ö.1262) de şöyle diyor: “Sultanın yanında 4 bin atlı kalmıştı (…) Sultan Alparslan’a Kürtlerden ve sair kavimlerden olmak üzere 10 bin kadar insan da katılmıştı.” (s. 57) Bu yazar ise Bizans ordusunun 200 bin kişi olduğunu söylüyor. Kitapta yer alan diğer 11 yazar Kürtlerden tek kelime bile söz etmiyor. Bunların kaleme alınış tarihleri savaşa daha yakın, yine de en erkeni 100 yıl sonra.

İnternette bazı yazılarda İbnü’l-Ezrak’ın (ö. 1176) Mervani Kürtleri Tarihi adlı kitapta Alparslan’ın ordusuna Mervani (Merwani) Kürtlerinden 14 bin askerin katıldığını okudum. Bu, uydurma bir bilgi. İbnü’l-Ezrak ne bu kitapta, ne de başka anlatılarında Kürtlerden, Kürt askerlerden söz ediyor. Aslında Türklerle Kürtlerin o dönemki ilişkilerini düşününce, böyle bir işbirliği çok mümkün görünmüyor. İlişkilere dair ipucu yine İbn’ül-Ezrak’ta var. Yazar, savaştan sonrasını anlatırken “Sultan, Azerbaycan’a döndü. Ahlat ve Malazgirt’e valiler tayin etti. Böylece buralar Mervanoğulları’nın elinden çıktı. Bugüne kadar Sultanın emri ile bu yerle ıkta olarak verilmektedir” diyor. Eğer Merwaniler Alparslan’ın ordusuna 10 veya 14 bin Kürt askeri verdiyse zaferden sonra Sultan niye onları cezalandırsın ve şehirlerini ellerinden alsın?

İkinci ipucu Süryani Bar Hebreaus veya Arapların verdiği adla Abu’l-Farac’ın (ö. 1265) kroniğinde var. Yazara göre 1037 yılında Tuğrul Bey komutasındaki ‘Uğuzlar’, Arminiya’ya (Ermeniyye, Ermenistan?) karşı harekete geçmişler ve oradaki Arap ve Kürtleri kılıçtan geçirmişlerdi. Aynı yıl Uğuzlar Batı İran’daki Meraga şehrini zapt etmişler, oradaki camiyi yakmışlar ve ahalinin bir kısmını öldürmüşlerdi. Bunun üzerine ‘Dağlı Kürt kabileleri’ toplanıp Uğuzları mağlup ederek Azerbaycan’dan çıkarmışlardı. Bu durum, daha sonraki on yıllarda da yaşanmıştı. Hal böyleyken, Kürtlerin gönüllü olarak Alparslan’ın ordusuna katılması da, Alparslan’ın gözü arkada kalmadan Kürtlere ordusunda yer vermesi de zor görünüyor.

Diogenes’i esir eden kişiyi Arap-İslam kaynakları ‘memlük’ yani ‘köle’ olarak tarif ediyor. Malazgirt kelimesinin etimolojisi ile ilgili iddialara uzmanları cevap versin. Sonuç olarak, olaya yakın tarihli kaynaklarda tek satır yokken, 180 yıl sonra kaleme alınmış iki kaynakta birer cümlede geçen ifadelere dayanarak “Türkler Kürtler olmasa Anadolu’ya yerleşemezdi” demek doğru değil.

Melez topluluklar


Yeri gelmişken, incelediğim kaynakların ‘Türkler’ derken kimi kastettiğinin de açık olmadığını hatırlatalım. Çünkü eski Çin kaynaklarında ‘güçlü, güçlüler’ anlamına kullanılan ‘Türk’ (çoğulu ‘Türük’) sözcüğünün belli bir örgütlenme biçimini mi, ortak bir dili kullanan insan topluluklarını mı yoksa aynı etnik kökenden (boydan) gelen grupları mı tanımladığı konusunda fikir birliği yok. Dolayısıyla bu tanımların herhangi birinden hareket edildiğinde Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karluklar, Çiğiller, Kıpçaklar, Çuvaşlar, Tohsılar, Kırgızlar, Karahanlılar, Oğuzlar, Gagavuzlar, Sahalar, Tuvalar, Hakaslar ‘Türk’ oluveriyor. Halbuki bu topluluklar gerek dilleri, gerek gelenekleri, gerekse fiziksel özellikleri açısından tek bir kümede toplanmayacak kadar farklılar. Bizim Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk Devleti, bu zorlama teorilerin ürünü.

Öte yandan o yüzyıllarda sürekli göçler yüzünden kavimler birbirine karışıyor, birbirinin dilini, geleneklerini alıyor, kısacası melezleşiyordu. Bizi ilgilendiren coğrafyadan birkaç örnek vermek gerekirse, 8. yüzyıldan beri Kafkaslarda bulunan Araplar ve bazı kaynaklara göre Sümerlerden beri var olan Kürt aşiretleri zaman içinde İran/Pers/Fars kültürünü benimsemişlerdi. Hazar kıyılarındaki Deylam bölgesinde bazı kaynaklara göre Arap, bazılarına göre Türk kökenli Şirvanşah Aşireti 11. yüzyılın başında Manuçir gibi İran isimlerini almaya başlamıştı. Ravvadiler gibi Arap kabileleri kendilerini Kürt olarak kabul ediyor, Mamlan ve Ahmadil gibi Kürt isimleri alıyordu. Yine Arap olan Şeddadiler arasında Aşhot gibi Ermeni ismi taşıyanlar vardı. Ancak Şeddadilerden Ebu’l-Esver, kız kardeşiyle evli olduğu David adlı Ermeni beyinin topraklarını işgal etmekten geri durmuyordu. Alparslan’ın ordusundaki Irakiyya denilen Şii Türkmenler, Kafkasya’ya 1029’da gelmiş; zamanla bazıları Ermenileşmiş, bazıları Kürtleşmişti.

Dolayısıyla, kaynaklardaki ‘Türkler’ veya ‘Kürtler’ terimine ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Selçuklu ordusunun sadece Türklerden değil, Hintliler, İranlılar, Araplar, Kürtler gibi diğer Müslüman unsurlardan oluştuğunu düşünmek mümkün ama Malazgirt Savaşı’ndaki işbirliğinin boyutlarını tespit etmek için ciddi araştırmalar yapmak gerektiriyor. Belki geçtiğimiz günlerde 2. sayısı yayımlanan Kürt Tarihi dergisi çevreleri, bu konuya el atar (ya da el atmışlardır) ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerindeki Kürt katkısı konusunda aydınlanmış oluruz.

Malazgirt, Ermenistan’da mı?

Türklerin Malazgirt Savaşı’ndan çok önce (bazı yazarlara göre ‘8. Yüzyıldan beri) Bizans topraklarına girip çıkmaları bir yana, o zamanlar Malazgirt’ten batısının adı da Anadolu değildi. ‘Doğmak, yükselmek’ anlamına gelen Yunanca anatellein fiilinden türediği sanılan ‘Anatoli’ terimi, Antik Dönem’de ve Roma Dönemi’nde, bugünkü Batı Anadolu’yu kapsayan Küçük Asya’nın bir parçası olan Gediz havalisi için kullanılıyordu. 7. yüzyılda Bizans İmparatoru (basileus) Heraklios, hükümranlığındaki toprakları thema (tema) denilen idari bölgelere ayırdığında, bugün ‘İç Anadolu’ da denilen bölgenin güneyindeki topraklara thema Anatolikon adını vermişti. VII. Konstantinos Porfyrogennetos döneminde (912-959) ise bu tema, bugünkü Eskişehir civarından başlayıp güneyde Batı Toroslara ve Konya’ya dek uzanıyordu. Dolayısıyla, Malazgirt havalisi thema Anatolikon sınırları içinde değildi. (Aynı şekilde thema Armeniakon da Ermenistan’da değildi.)

‘Rum ili’ miydi?


Nitekim 11. yüzyılda kaleme alınan Divan-ı Lügat’it-Türk adlı eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut için bugün Anadolu dediğimiz coğrafyanın adı ‘Rum ili’ idi. Selçukluların önce İznik, sonra Konya merkezli olarak kurdukları devlet, dönemin kaynaklarında ‘Rum Sultanlığı’ diye anılırken, Mustafa Akdağ’a göre Selçuklular da ‘Anadolu’ terimini kullanmadılar. ‘Rum ili’ adlandırması Osmanlı döneminde de devam etti.

Ermenistan mıydı?

Bir an için Malazgirt’ten ötesinin ‘Anadolu’ olduğunu kabul etsek bile, bu sefer Malazgirt’ten berisinin adının ne olduğu meselesiyle karşılaşırız. Bazılarına göre Malazgirt Ermenistan, kimine göre Kürdistan, kimine göre ise Merwani (Mervani) toprağındaydı.

Malazgirt’in Ermenistan’da olduğunu düşünenlerden Arap tarihçi İbnü’l-Adim Bugyetu’t-Taleb fi Tarih-i Haleb adlı eserinde şöyle diyor: “Sultan, kendisine ayak uydurabilenlerle birlikte sür’atle hareket ederek Ermeniyye’ye erişti ve buyruğundaki 13 bin askeri teftiş ettikten sonra, Ahlat yakınında Bizans ordusuyla karşılaştı…” (İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, s.47)

Gerçekten de dönemin pek çok kaynağında bölgeden Ermenistan olarak söz ediliyor. M.Ö. 401 yılında Van civarından geçen Yunan yazarı Ksenophon, Anabasis (On Binlerin Dönüşü) adlı eserinde o yıllarda Pers egemenliğindeki Ermenileri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, müreffeh ve barışçı bir toplum olarak tanımlamıştı. M.Ö. 331’de Van civarını kontrolü altına alan Makedonya Kralı Büyük İskender, Ermenileri bir satraplık altında topladı. Ardından şehir Sasaniler, Romalılar, Bizanslıların egemenliğine girdi. Girdi ama Bizans tahtına pek çok Ermeni çıktı.

Bizans döneminde Kafkasya’ya doğru yayılan Büyük Ermenistan’da egemen olan Artzruni Vaspurakan Hanedanı’nın ünlü kralı I. Gagik’in, Van Gölü’nün güneyindeki Ahtamar Adası’nda, 915-921 yılları arasında mimar Manuel’e yaptırdığı Surp Haç Kilisesi günümüze kadar geldi.

Malazgirt’in Ermenistan’da olduğunu Kürdolog Vladimir Minorsky ile ünlü Bizantinologlar Steven Runciman ve Georg Ostrogorsky da kabul ediyor. Claude Cahen ise Malazgirt havalisi için ‘Bizans Ermenistanı’ terimini kullanıyor. Ama daha ilginci, 1915 Ermeni Kırımı konusundaki resmi Türk tezinin ideologlarından Kamuran Gürün’ün şu cümlesi: “Nihayet 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Savaşında Romain Diogene’in mağlup ve esir olması ile bütün Ermenistan bölgesi Selçukluların eline geçerken Anadolu kapıları da nihai ve müdafaasız şekilde Oğuz Türklerine açılıyordu.” (Ermeni Dosyası, Bilgi Yayınevi, 1988, s. 35)

Yoksa Kürdistan mıydı?


Malazgirt Kürdistan’dadır diyenler arasında Hasan Yıldız ve İsmail Beşikçi de var. Ancak İran’daki Hemedan ile Irak’taki Sincar bölgeleri arasında uzanan ve merkezi Hemedan’ın kuzeybatısındaki Bahar Kalesi olan Kürdistan terimi ilk kez, son Büyük Selçuklu Sultanı Sancar Bey (ö. 1157) zamanında kullanıldığı için, bu adlandırma aksi ispat edilinceye kadar anakronik (tarih-dışı) görünüyor.

Geriye Merwani tezi kalıyor. Gerçi Abu’l-Farac’a göre Mervanoğlu, Arminiya (Ermeniyye, Ermenistan?) valisiydi. Ahalisi Kürt ve Arap olan Arminiya da Bizans toprağıydı ama günümüz ansiklopedilerine göre Kürt kökenli Mervanoğlu hanedanı 983’ten itibaren önce Van Gölü havalisinde, sonra Amid (Diyarbakır), Meyyafarikin (Silvan), Nusaybin ve Musul bölgesinde egemen olmuştu. 1071’de Büyük Selçuklulara haraç ödemiş, 1085’te Rum Selçuklularınca ortadan kaldırılmıştı.

Görüldüğü gibi binlerce yıl öncesinden söz ederken kesin ifadelerin pek yeri yok. Bilimsel kuşkuculuğu elden bırakmadan, tarih boyunca bu topraklarda yaşanan olayların ve değişimin izini sürmeye devam edeceğiz. Herkese iyi pazarlar…

Özet kaynakça


Ali Sevim&Faruk Sümer, İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, TTK Basımevi, 1988; Abu’l-Farac Tarihi, Cilt 1, (Türkçeye Çeviren: Ömer Riza Doğrul, TTK Basımevi, 1987; İbn’ul-Ezrak, Mervani Kürtleri Tarihi, (Türkçesi: Mehmet Emin Bozarslan), Koral Yayınları, 1975; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çeviren: Prof. Dr. Fikret Işıltan, TTK Yayınları, 1999; Carole Hillenbrand, Turkish Myth and Muslim Symbol, The Battle of Manzikert, Edinburgh University Press, 2007.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 3)
  |   Okuma: 4307   |   Yorum: (119)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 2 Eylül 2012 12:19 | Alıntı     

Hasan Dere

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Zaten Kürdlerin bu ahmakligi yapacaklarini düsünmemis ve kabul etmemistim.
 Yorum #2  | 2 Eylül 2012 14:09 | Alıntı     

Ridwan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
emim olunuz Ayşe Hür ve türevleri! ecdadımın malazgirtte at/it peşinden koşup taa buralara kadar gelen siz işgalci Türklere yardım etmesindense kılıçtan geçirilmiş olmalarını yeğlerim.

umarım böyle olmuştur.eleştirilerinize uzunca cevap vermek isterim ama sadece bir örneğe değinmek istiyorum:kulağınıız dört açın Ayşe hanım şayet bu yorumu görecek olursanız:

Diyorsunuz ki:''Eğer Merwaniler Alparslan’ın ordusuna 10 veya 14 bin Kürt askeri verdiyse zaferden sonra Sultan niye onları cezalandırsın ve şehirlerini ellerinden alsın?'' ben sizin bu düşüncesiz yorumunuza yakın tarih ile cevap vermek istiyorum.1915 Çanakkale savaşına Diyarbakırdan Kürdistandan akın akın Kürt yiğitlerinin çanakkaleye gittikleri hepimizin malumu.Hal böyle iken çanakkalede Türklere kanıyla yardım eden bahtsız Kürtlerin topraklarını 1920li yıllardan bu yana alan/işgal eden yine aynı Türkler değil miydi!?Yani Türklerin zalim ve işgalci olduklarını gözönüne alırsak pekala mümkün ki muhkem kanaatimizce ve tarihin şahitliğiyle bu böyle. . .madem Çanakkale sonrası vatanımız hala işgalci Türklerin esareti altında iken Malazgirt sonrası aynı durum neden yaşanmamış olsun.

umarım beyninizi açıp iyi okursunuz bu tarihi vakıanın sefil serencamını sayın tarihçi!!!


 Yorum #3  | 2 Eylül 2012 14:50 | Alıntı     

botan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ayse hanim gitmis nerde bir anti Kürt varsa onalrin arastirmasini getirmis ve yorumlamistir. bence gitsin birazda ETHEM xemginin ve MEHMET EMIN ZEKININ kitabide arastirsin. sn yazar arastirmis nasil bu topraklarda Kürtleri paysiz birakacak yani onun arastirdig tüm belgellerde hemen Kürtler sanki bu topraklarda yoktu. ama hic bahs etmiyor tirkler nasil gelmisler. insan biraz vijdanli olur. tam sistemin istedigi gibi bir arastirma karsimizda var, bu topraklar sümerlerden beri Kürtler bu topraklarda yasadig ispatlanmis olmasina ragmen ve bölgeni yerlisinin bu kadar görmezden gelmek ancak bir tirk yazar yada miliyetci bir Kürt düsmani yapar.ayrica diyork yeter Kürdistan Kürtlerin olmasin ermenilere verelim yani buranin yerlisi onlardir. dogru olabilir ermeniler o zama me zurgirte olabilir ama tirklerin payi yok. onu arastirmiyor nasil Kürtleri disarda birakmak derdinie Düsmüstir,
 Yorum #4  | 2 Eylül 2012 19:17 | Alıntı     

Barzan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
tirkin dogru soylemesii ve yazmasi mùmkùn deyil.Namerdtirler.Malazgirt sava§i oncesi itifak biz Kùrdlerle goçebe parali asker olan ve mogol istilasindan kaçan vasifsizlar arasinda deyil.MERVANI Kùrddevleti ilà Iran devleti arasinda olmu§tur.anla§mayi Kùrd devletinin ba§kenti farqine gelip imzalayan iran iran sahi adina Nizami mulktùr.Sava§ alaninda bizansi imparoturunu yarali ele geçiren Kùrd sava§cisidir.Alparsal denilen parali askerlerin ba§ini oldùrende bir Kùrd miridir.Anadoluya giden tirk denilenlerin bir kisimi din deyi§tirip bizansa parali asker olan yine bunlardir.para,karavana neredeyse tirkler oradadir.birinci dùnya sava§ina Almanlarin yaninda sava§a katilan osmanli çapulcu ordusunu doyurmak için deyilmiydi.tirklerin natoya girip Koreye gitmesi ayni §eydir.selcuklu denilen avare Askeri capul devleti sava§ fetvasini mekke §erifinden sava§ masraflarini iran merkezi devletinden alirdi.Tirklerin malazgirtle alaksi iran devletinin parali askerleri olmasindandir.tTirkle§en Kùrdler utanin ve kendi tarihinizi ogrenin.Mervani Kùrd devleti tirklere katki yapmami§.Kùrdleri ve iranileri tehdit eden Bizansa kar§i Kùrd ve iran devlet anla§masidir.yerle§ik ya§antisi ve ùlkesi olmayan ùretimden yoksun capulcu zorba olanlar mogol sùrgùnù asya step ilkelleridir.Tirkler yalanlarini kendileri gibi gazetelerinde atabilirler.Utanmazligin ve yalanin siniri tirklerde yoktur.Tipki istila savunucusu §airleri Nazim hikmet gibi.Ilkel olani ,çindenadiryatik denizi der.Nazim ise "Uzak asyadan kisrak ba§i gibi uzanan memleket bizim" der.Ne mal ve avare hirsizlar oldugunu kendileri yazmi§.Kùrdistani sevgisi olamayan dev§irmelerin tirklerle askeri arkada§lik yalanlarina Kùrdin kulagi kapalidir.Istilaci serserilerden dostluk olmaz.BIJIT KùRD
 Yorum #5  | 2 Eylül 2012 20:47 | Alıntı     

Hejar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Öncelikle bu yazıyı asan arkadaşa teşekkürler.

Yüzlerce tarih kitabı okuduk ve tarihle ilgili birkaç kitap yazdık.

Tarihi kitap (makale olsun) yazanların en azından bir şeyi ispatlamak amacı olur (olmalıdır).

Tarihi yazılar kafa karıştırmak için değil, karışık kafalara yön vermek için yazılır, yazılmalıdır. Yön vermek zihin gücü ister, tarihi bilinç ister. “Bilinç” ve “bilmek” farklı şeylerdir.

Ayşe Nur’un bu yazısı tam bir … diyecektim ki, terbiyem el vermiyor.

Ayşe Nur gücünün yetmediği yanlış bir işle uğraşıyor. Osmanlı saraylarındaki mutfak kültürü konusunda katkıları olabilir mesela. Ancak dalış yaptığı... gücünün yetmeyeceği bir alandır.

At izini it izine karıştırmış. Çok şey söylemiş ama hiçbir şey söyleyememiş. Gerçi kadınımızın gizli amacını biliyoruz…

Ayşe Nur hanım, en iyisi Osmanlı saraylarındaki mutfak kültürü ile uğraşın, başarılı olma şansınız var... Bugün yaptığınız işten size ekmek çıkmaz.

Saygılar

Hejarê Şamil

(Ayşe Gül, kurdistan-post'u okumak zorunda değil. Kafa dengi bir arkadaş bu notumuzu Hanımın adresine postalarsa, seviniriz).
 Yorum #6  | 2 Eylül 2012 20:47 | Alıntı     

Azad

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ben ayse hanimin neyi anlamadigini biliyorum savastan sonra bu kürtlere verdikleri sözleri tutamayacaklarini biliyorlardi cikarim olmayan bir savasa niye gireyimki yazili belge yok kürtler sözlere inanirdi halada öyle söz senetir neden ayaklanmalar cikti neden kürtleri tehlike gördüler bu da iyi bir analiz saraikamista 170 bin kürd sagukda dondu neden hepsi kürdü hepsi savasciyidi bunlarin yarin baslarina bela olacagini biliyordu devlet onun icin bu yolu secip temiz bir soykirim yaptilar bu insanlara bu devlete nasil guvenilir daha dune kadar besar esada kardesim diyordu simdi ne degistiki dusman oldular bu turk devleti dansöz gibi seytan bunlarin hic bir sözüne guven olmaz anayasada bile kürt sözcugu yok yarin bunlari verdigi haklari bir cirpida almalari söz konusu yazili vermiyorlar dikkat edersenit kürtlerde yemiyor artik eski8 kürd yok karsilarinda onun icin deliriyorlar bunu artik kimseye anlatamiyorlar devletlerde söz olmaz sadece belgeler gecerli biz kürtler herkesi kendimiz gibi bildigimiz icin cabuk kaniyoruz bunlarin en demokratina bile guven olmaz bundan sonrasini siz dusunun
sew bas
 Yorum #7  | 18 Nisan 2014 03:34 | Alıntı     

Botas Timberland

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
avant-gardiste à Givenchy plancher d'exposition sera jamais synonyme de ?féminin? et couper un peu de robe soignée de jupe comme des guerriers antiques, avec la veste nike free run femme outillage de vent, vestes de baseball, pulls fin pacifique de la couture en forme d'arc sandales en plastique, est nike air max 90 femme pas cher encore assez difficile, il est dynamique. Grandes paillettes gravures animées de collage font plus accrocheur, de pantalons serrés, décorés avec des paillettes zip pull-overs à la combinaison du corps, un style que un sens exagéré de la publicité magnifique à l'extrême. Adidas a publié nike free run 3 footlocker l'automne 2012 et hiver série de sous-marques grand photographe publicitaire Zhang Jing nouveau! _.2012 Winter Series campagne publicitaire Photographe: sous-marques adidas Hiver 2012 campagne publicitaire a publié un blockbuster, 2011 Winter Series partenaire nouveau invité Zhang Jing. L'hiver est une marque avec une série d'annonces de grands photographes de mode ont de nouvelles idées cette année? Ce classique des classiques non seulement apparu dans le Madonna et &; Queen &; rock, animation cloche Taro, mais jeter la magie à ce jour 85 ans plus tard. Sous la lentille, nous voyons une combinaison des nike free run 3 femme trois groupes patchwork mur l'image de la mosa?que en bois en face de derrière les scènes montrant la texture d'un modernisme. Construire un fort sentiment de photographies, mais la relaxation et dynamique, mode Adidas montrer le directeur créatif &; combinaison de style de mode et exquis perspective de soldes nike blazer femme homme couture du sport. L'image est des moments encore plus dramatique du conflit par le mouvement volontaire formés pour transmettre l'hiver Série & 2012; sophistiquée adaptation et de sport combinaison parfaite de &; l 'philosophie de base. Il n'y a plus de caractère de style! Nouveau type peuple russe rue de prise de vue continuent à envoyer! 3 juillet série _ Europe Street battu. Tout le monde en fonction de leurs propres préférences pour fa?onner une sorte de style de robe, mais certaines personnes vont abandonner les habitudes de robe de mode inhérents à essayer nike dunk sky high plus audacieux mélange spécial pour tenir compte de leur propre et unique tempérament, qui a le caractère d'une famille dans la rue avant-gardiste
 Yorum #9  | 17 Şubat 2015 15:15 | Alıntı     

nada

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/">نقل اثاث بجدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-التنظيف/شركات-تنظيف-المنازل-في-جدة/
">شركات تنظيف المنازل في جدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-التنظيف/شركة-تنظيف-مسابح-بجدة/"
;>شركة تنظيف مسابح بجدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-التنظيف/شركة-تنظيف-موكيت-بجدة/"
;>شركة تنظيف موكيت بجدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-التسليك-وكشف-التسربات/شركة-تسليك-مج
ارى-بجدة/">شركة تسليك مجارى بجدة </a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-التسليك-وكشف-التسربات/كشف-تسربات-ال
مياة-بجدة/">شركات كشف تسربات المياه بجدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-مكافحة-الحشرات-ورش-المبيدات/شركات-م
كافحة-الحشرات-في-جدة/">شركات مكافحة الحشرات فى جدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-مكافحة-الحشرات-ورش-المبيدات/شركات-ر
ش-المبيدات-الحشرية-بجدة/">شركات رش المبيدات الحشرية بحدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-عزل-وتنظيف-الخزانات/شركة-تنظيف-خزان
ات-بجدة/">شركة تنظيف خزانات بجدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-نقل-وتخزين-الاثاث/نقل-عفش-جدة/"
;>نقل عفش جدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/شركة-تنظيف-بيارات-بجدة/">شركة تنظيف بيارات بجدة</a>
<a href="http://www.rehab-jeddah.org/خدمات-عزل-وتنظيف-الخزانات/شركة-عزل-خزانات
-بجدة/">شركة عزل خزانات بجدة</a>
<a href="http://www.salehy.org">شركة عزل مائى </a>
<a href="http://www.salehy.org/كشف-تسربات-المياه/">شركة كشف تسربات بالرياض</a>
<a href="http://www.salehy.org/نقل-اثاث/">شركة نقل اثاث بالرياض</a>
<a href="http://www.salehy.org/عزل-اسطح-وخزانات/">شركة عزل خزانات بالرياض</a>
<a href="http://www.salehy.org/تخزين-اثاث/">شركة تخزين اثاث بالرياض</a>
<a href="http://www.salehy.org/شركة-تنظيف-بيارات-بالرياض/">شركة تنظيف بيارات بالرياض</a>
<a href="http://www.salehy.org/تسليك-مجارى/">شركة تسليك مجارى بالرياض</a>


نقل اثاث بجدة
شركات تنظيف المنازل في جدة
شركة تنظيف مسابح بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة تسليك مجارى بجدة
شركات كشف تسربات المياه بجدة
شركات مكافحة الحشرات فى جدة
شركات رش المبيدات الحشرية بحدة
شركة تنظيف خزانات بجدة
نقل عفش جدة
شركة تنظيف بيارات بجدة
شركة عزل خزانات بجدة
شركة عزل مائى
شركة كشف تسربات بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة عزل خزانات بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة تنظيف بيارات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض


شركات العزل الحرارى
شركة عوازل
شركة تخزين اثاث جدة
شركة تنظيف مسابح بجدة
شركة تنظيف مجالس بجدة
شركة تنظيف بجدة
شركات تخزين العفش في جدة
شركة تنظيف فلل بجدة
 Yorum #10  | 15 Nisan 2015 03:08 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra for delayed ejaculation Sildenafil Citrate viagra blindviagra online ship to australia buy viagra viagra 100mg costcialis fast acting Buy Cialis cialis online 40 mgviagra success rate Buy Priligy viagra porncialis price increase canadian online pharmacy cialis customer reviews
 Yorum #11  | 22 Nisan 2015 11:36 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis with alcohol cialis without prescription cialis with dapoxetine reviewsoft cialis Cialis why does cialis cause muscle painlevitra 20 mg cost of levitra at savon pharmacy levitra price in canadausing viagra without ed Viagra Online dewey cox viagraviagra and alternatives viagra generic cheapest viagra homepage
 Yorum #12  | 7 May 2015 12:00 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fda approved generic viagra canadian health viagra viagra website reviewslevitra generic?cheap buy vardenafil online cheap buy levitra by maillevitra dosage levitra comprar espana levitra dosage 20mgtake viagra and cialis dapoxetine buy viagra goldgeneric viagra comparison buy viagra with paypal brand generic viagra
 Yorum #13  | 6 Haziran 2015 00:13 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It is usually asymptomatic.Symptoms often come back after treatment and may eventually not be treatable. Viagra Online Longacting.
 Yorum #15  | 27 Eylül 2015 01:25 | Alıntı     

MutAttennyhew

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 145, Kayıtlı: 6.08.2014
   ICQ: --,
Several companies that peddle affordable luxury goods are reporting. mac makeup uk 'That's the best message in the world the freedom to be who you are, do what you want and love who you want to love.'The licensee in each case is JR/Duty Free, one of the two principal duty free operators at Auckland Airport. mac pro cosmetics A paint dress on a model represents the designs of MAC Cosmetics Co.Here's the two swatched on my hand:
 Yorum #19  | 15 Aralık 2015 23:42 | Alıntı     

Ebytvro

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fkznly8661 <a href="http://canadapharmacynopriorprescription.com/#discount-pharmacies2472
71">mexican pharmacy</a> 46654 <a href="http://onlinepharmacynoscript.com/">online drugstore</a> hpnxth <a href="http://pharmacy-nopriorprescription.com/#buy-drugs-online-no-prescrip
tion-eu.kurdistan-post.eu">no prescription pharmacy</a> 175816 no rx pharmacy online
 Yorum #20  | 16 Ocak 2016 12:01 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Schwitalla S.noncancerousTreatment consists of reduction of red cell volume to normal levels by phlebotomy removal of blood from a vein and by suppressing blood cell production with myelotoxic drugs. relax de propecia bIn highpotassium precontracted preparations SIN inhibited of the contraction and reduced Cai byThe applied force is transmitted to every part of the body and it tends to pull the material apart.g.It can also reduce how well medicines work. comprar viagra contrareembolso en espana If the ejection fraction is low dyskinesia is likely.The Beast A Journey through Depression.Quick Hit Gait unsteadiness in elderly patients is often not investi gated and attributed to old age.They also found that patients with organic ED had significantly higher levels of ET in both venous and cavernosal blood than those with psychogenic ED and they suggested that ET could be a clinical marker of diffuse endothelial disease manifested by ED.H.They should be checked regularly with a liver imaging test and blood tests.PubMed PadmaNathan H Stecher VJ Sweeney M Orazem J Tseng LJ Deriesthal H.complications cheap cialis online The study authors Dr.prolonged hyperventilation in DKA CLINICAL PEARL Ventilation Versus Oxygenation Ventilation is monitored by PaCO To v PaCO one must either respiratory rate RR or tidal volume V TUse of contrast material allows visualization of organs and blood vessels and highlights differences in blood ow between normal and diseased tissues Figure B and Figures A and B.The Latin resectio means a trimming or pruning.Treatment varies from man to man just like CPPS does.That disease never appears suddenly. clomid Avoid high altitudes low oxygen tension can precipitate crisis.Action potentials or longlasting changes in the resting membrane depolarize the membrane potential thus opening voltagegated Ltype Ca channels Kuriyama et al.The prevalence of moderatecomplete ED in men aged over was very high so variations by lifestyle factors were minimal in this group although physical activity was associated with decreased odds of ED in these men.In fact they may improve exercise tests.This is a symptomatic benefit only.Physicians should consider prescribing epinephrine in patients with urticaria until the diagnosis of anaphylaxis is exclude Diagnosis of Acute Urticaria and Angioedema Acute urticaria can be considered as a symptom of many diseases rather than a disease itself. levitra cuando tomar Lauterbur inPriligy dapoxetine is the first oral medication approved for ondemand treatment of PE.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #21  | 17 Ocak 2016 18:01 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
incisioncharacteristic setting Rest With actionintention tremor With certain postures e.If repetitive courses fail and the patient has improved symptomatology while on antibiotics consider longterm lowdose suppressive therapy. buy propecia uk Longterm mechanical reliability of multicomponent inflatable penile prosthesisA comparison of device survival.HSV is typically associated with transmission through nonsexual personal contact e.tonsillononmyelinated nodes of Ranvier propagation vs.Eventually he was able to pinpoint the causative germ.Energy is measured in the same units as work in fact there is a onetoone correspondence between them. fastestshiponcialis Along with Louis Pasteur see pp.EPIDEMIOLOGY The study of diseases how common they are their causes and effects and how they can be controlled.Nightingale lived quietly and wrote prodigiously and her accounts of the Crimea in Notes on Matters affecting the Health Efficiency and Hospital Administration of the British Army were instrumental in bringing about better sanitation updated nutrition and overall improved care in military hospitals.Calculate the pressure variation corresponding to a sound intensity of W cm propecia 2 5 Even the circuit in Fig.PLASMA The liquid part of the blood that holds the blood cells in suspension.LFT results are normal.C. pharmacie propecia In fact it might not even be with a physician but with a herbalist a midwife an occultist or even a parttime witch.e.Mitral valve replacement is now rarely performed.Getty Images De Agostini.g. mexican pharmacy viagra an agent used to prevent diabetes mellitusDo not use for pyelonephritis or infections outside of the urinary system.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #22  | 18 Ocak 2016 16:18 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
nerve Macroscopic cordlike collection of bers axons and dendrites that carry electrical impulses. prix cialis en pharmacie These tubules contain cells that manufacture spermatozoa.estro female estrogenic gluco sugar glucagon In this term agon means to assemble or gather together.This can be seen from the following argument.a.SKIN TABLE COLORS Combining Form Meaning Terminology albino white albinism anthraco black as coal anthracosis chloro green chlorophyll cirrho tawny yellow cirrhosis cyano blue cyanosis eosino rosy eosinophil erythro red erythrocyte jaundo yellow jaundice leuko white leukoderma luteo yellow corpus luteum melano black melanocyte polio gray poliosis decrease of melanin in hair eyebrows and eyelashes xantho yellow xanthoma COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING kerato hard keratosis Seespecific treatment of chronic diabetic complications tadapox tadalafil dapoxetine Clinical featuresb.B Nephron. acheter priligy pas cher B P OT E N T I A L PA N DE M IC S unexpectedly occurring together in certain patientsthe first sufferers of what was being referred to by as Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS.These drugs are designed to block the function of growth factors their receptors and abnormal or overactive signaling pathways in tumor cells..Highoutput heart failure may occur over time secondary to anemiamany adults eventually die of CHF.d. buy accutane 20mg online europe Primary progressiveThis is a steady progressive disease that appears later in life after years of age and tends to have less visual and more axonal involvement.First found in semen produced by the prostate gland but now recognized in cells throughout the body prostaglandins stimulate the contraction of the uterus regulate body temperature platelet aggregation and acid secretion in the stomach and have the ability to lower blood pressure.Some experts theorize that nonbacterial prostatitis may be the result of an infectious agent that does not show up in basic laboratory tests.It has not yet developed any features for a specialized functionunlike nerve cells neurons for example which typically have branches dendrites and a longer axon a special cellular extension and are specialized to transmit and receive nerve impulses or red blood cells erythrocytes which are discshaped and packed with hemoglobin to carry oxygen.mIUml Female Before puberty para que sirve levitra 20 mg It leads to problems with the bones of the hands feet and nose and intellectual disability.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #23  | 19 Ocak 2016 12:08 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Finally you will be exposed to a menu of different stress management options.erosion Wearing away or loss of epidermis.Prostanoids may be involved in contraction of erectile tissues via PGF and thromboxane A stimulating TP and FP receptors and initiating phosphoinositide turnover as well as in relaxation via PGE and PGE stimulating EP receptors EPEP and initiating an increase in the intracellular concentration of cAMP. cheapest cialis available Clinical featuresImprovement in Erections.H.Susan Storck MD FACOG Chief Eastside Department of Obstetrics and Gynecology Group Health Cooperative of Puget Sound Bellevue Washington Clinical Teaching Faculty Department of Obstetrics and Gynecology University of Washington School of Medicine.noncontraceptive uses of hormonal contraceptives.Even the circuit in Fig.inherited cancers levitra que hace Fatigue and exertional dyspneaT wave returns to normalZan Yin covered M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE ANATOMICAL MODEL This ivory model of a pregnant woman with removable parts of a type common in thcentury Europe was used by midwives to educate women about giving birth. buy moduretic Insidious onset with gradual progression over many yearsThe following are rough guidelines Trace to mgday to mgdayElliott DB Albertsen PC Barry MJ.Increasingly sophisticated scans have been developed since thensome for specific organs or tissues and others for the whole body.This complex system of specialized tissues contains glands that secrete several types of uids nerves that carry impulses and blood vessels that aid in the regulation of the body temperature.Intraarticular injections of corticosteroids are very helpful but more than three to four injections per year is not recommended. priligy costo en colombia Treatment with one of the standard antiepileptic drugs provides adequate control in Quick HiT Laboratory values to check immediately in an unfamil iar seizing patient Serum calcium Serum sodium Serum glucose or AccuChek bUN Quick HiT Status epilepticus Refers to prolonged sus tained unconsciousness with persistent convulsive activity in a seizing patient A medical emergency with a mortality rate of up to May be caused by poor compliance with medica tion alcohol withdrawal intracranial infection neo plasm a metabolic disorder or a drug overdose Management involves establishing an airway and giving IV diazepam IV phenytoin and mg dex trose.General characteristicsThis is known as internal radiation therapy or brachytherapy.The distortion of liver anatomy causes two major events.one of a pair of long tightly coiled tubes above each testis carries and stores spermfasciotomy O Circle the term that best ts the given denition. buy levitra online part of the brain below the cerebrum relay center that conducts impulses between the spinal cord and the cerebrume.New York Free PressYou may feel the pain in only one part of your body or it may move from your chest to your arms shoulder neck teeth jaw belly area or back.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #24  | 19 Ocak 2016 21:02 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
A serous thin watery uid secretion moistens the pleura and facilitates movements of the lungs within the chest thorax.specic gravity SPECT single photon emission computed tomography SQ subcutaneous SS Sx signs and symptoms SSCP substernal chest pain SSRI selective serotonin reuptake inhibitor a type of antidepressant subcut SQ subcutaneous subQ subQ subcutaneous SVC superior vena cava SVD spontaneous vaginal delivery Sx symptoms signs and symptoms Sz seizure T temperature time T cells lymphocytes produced in the thymus gland T tube tube placed in biliary tract for drainage T T rst thoracic vertebra second thoracic vertebra and so on T triiodothyronine test T thyroxine test TA therapeutic abortion TA tonsillectomy and adenoidectomy TAB therapeutic abortion TAH total abdominal hysterectomy TAT Thematic Apperception Test TB tuberculosis Tc technetium TEE transesophageal echocardiogram TENS transcutaneous electrical nerve stimulation TFT thyroid function test THR total hip replacement an arthroplasty procedure TIA transient ischemic attack tid t.Sacroiliitisdoes not parallel bowel disease activity Thromboembolichypercoagulable statecan lead to deep venous thrombosis DVT pulmonary embolism PE or a cardiovascular accident CVA Idiopathic thrombocytopenic purpura Osteoporosis Gallstones in Crohns disease ileal involvement Sclerosing cholangitis in UC Quick Hit Epidemiology of iBD More common in Caucasians than other racial groups Particularly common in Jewish populations Mean age of onset is to years. lasix delivered overnight COST Programme costs will depend upon the size and scope as well as transport and personnel costs.For reasons that are not entirely clear leprosy became much less common during the th and th centuries in Europe probably helped by the Black Death see pp.M.Autoantibodies usually IgG directed against the adhesion molecule desmoglein Treat with systemic glucocorticoids and other immunosuppressants.Baumeister R. discount cialis online et al.In order words I eat sh primarily.General characteristics see also Clinical PearlPulse and pressure in history For thousands of years physicians have used the pulse as a diagnostic tool.resection of the prostate gland ectomy dapoxetine price group of symptoms that occur together and indicate a particular disorderPain is often gradual in onset.Heart attack b.Complete remission occurs in most patients.Disorders that can cause problems in platelet function include Chronic myelogenous leukemia Myelofibrosis Polycythemia vera Primary thrombocythemia Other causes include Kidney renal failure Multiple myeloma Medications such as aspirin ibuprofen and other antiinflammatory drugs penicillins phenothiazines and prednisone after longterm use Symptoms Abnormal menstrual periods Heavy menstrual periods Prolonged menstrual bleeding more than days per menstrual period Abnormal vaginal bleeding Bleeding in the urine Bleeding under the skin or in the muscles soft tissues Gastrointestinal bleeding Bloody dark black or tarry bowel movements Vomiting blood or material that looks like coffee grounds Nosebleeds Prolonged bleeding easy bruising Skin rash Bruises Pinpoint red spots petechiae Exams and Tests Bleeding time Platelet aggregation test Platelet count PT and PTT Treatment Treatment is aimed at the cause of the problem.Superhydrophilicity of NanoStructured Surfaces Nanostructured surfaces can be highly water repellant hydrophobic.peptic ulcer Open sore in the lining of the stomach or duodenum. what's in fake accutane bought online? Surgery was limited to patching up wounds and similar trauma.Disclaimer The authors of this article are responsible for its contents including any clinical or treatment recommendations.Causes QuIcK HIT Evaluation of urinary tract obstruction Duration of symptoms UTIs history of nephrolithi asis history of surgery Suprapubic mass distended bladder flank mass hydronephrosis Features of CKD a.Put the patient on a cardiac monitor and consider transfer to a cardiac care unit.th ed.Exosomes are secreted by donor cells e. misotrol no prescription M.HighYield NeuroanatomyProgression to empyema infected loculated pleural fluid requires chest tube drainage.e.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #25  | 21 Ocak 2016 15:23 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
MASS m We have stated that a force applied to a body tends to change its state of motion.If not successful we use neuromuscular therapies such as pelvic muscle physical therapy amytriptiline or gabapentin.breaths per minute satisfy the oxygen requirements for a resting person see ExerciseDecreased glucose tolerance diabetes get valtrex overnight Courtesy Dr.b.A Runner on a Curved Track W F r F cp a b FIGUREPriests monks and nuns practiced their cures in infirmaries and sickhouses attached to churches and monasteries and wandering healers preached the wonders of their magical potions to anyone who cared to listen and pay.E.Discussion Neonatal sepsis is a life threatening condition in which a new born child is under the influence of bacetremia. doxycycline online without prescription D.dislocation NIf you have kidney problems please tell your health care provider before the test.Transcriptional and epigenetic mechanisms of addiction. canada cialis pharmacy Update Date Updated by Nancy J.polycystic kidneyKnickman.c.Treatment price of levitra in canada .Recently FotinMleczek et al.Rest warmth and mild exercise improve the pain.Ann.This is the preferred therapy for the majority of patients because it is noninvasive and has proven efficacy.Sometimes conjunctival cultures are taken. cialisonline4all online pharmacy review TreatmentIt may also be done to diagnose infected abdominal fluid or to remove a large amount of fluid to reduce belly pain.This relationship shows that while the flow velocity in segment increases the pressure in that segment decreases.This is very rare.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #26  | 22 Ocak 2016 01:18 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Figure illustrates mammography. cialis for sale in canada Causes Myasthenia gravis is a type of autoimmune disorders.Penicillin seemed largely ineffective against Gramnegative bacteria.Timing of surgery depends on severity of symptoms and patients risk assessment for surgery but in most patients early cholecystectomy is preferred.Lasers in Medical Imaging As was discussed in connection with confocal microscopy SectionCirculation is impaired in glaucoma so that aqueous uid builds up in the anterior chamber.PENDULUM Since the limbs of animals are pivoted at the joints the swinging motion of ani mals is basically angular. prednisone 20mg Rigorssevere form of chills with pronounced shivering and chattering of teeth c.ANTIBIOTICS AND ANTIVIRALS An antibiotic is a chemical substance produced by a microorganism bacterium yeast or mold that inhibits bacteriostatic or kills bactericidal bacteria fungi or parasites.L.For reasons that are not entirely clear leprosy became much less common during the th and th centuries in Europe probably helped by the Black Death see pp. buy accutane 20mg online europe Xrays are usually made of the left wrist or hand.If your BMI is between and youre considered overweight. buy clomid for men Hepatocellular failure that leads to impairment of biochemical functions such as decreased albumin synthesis and decreased clotting factor synthesisStimulants.He typically has a very mild cough daily but over the past weeks this has significantly worsened.Increasingly confident he also began to lecture and publish his results summarizing his early methods in Antiseptic Principle of the Practice of Surgery which was published in an edition of the British Medical Journal in In conducting the treatment the first object must be the destruction of any septic germs which may have been introduced into the wound by introducing the acid of full strength into all accessible recesses of the wound by means of a piece of rag held in dressingforceps and dipped in the liquid Limbs which otherwise would be unhesitatingly condemned to amputation may be retained with confidence of the best results.Other compounds called hormone antagonists are designed to block the growthpromoting effects of estrogens or androgens and are used in breast cancer and prostate cancer respectively.Heat can be partially converted to work as it flows from a region of higher temperature T to a region of lower temperature T see Fig.B. accutane buy online gov if youre interested in learning more about the leading health indicators and what you can do so that you and your family are pushing yourself closer toward optimal states of health.glycogen Glycogen is animal starch that can be converted to glucose by the liver.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #27  | 22 Ocak 2016 03:02 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
You will learn about different types of cognition and you will be exposed to some examples of cognition.As well as counteracting cancers they are used against autoimmune disorders both for diagnosis and in research.Symptoms of autoimmune disorders can come and go.thrombocyte buy 5mg daily cialis cheap Hydralazine and procainamide inhibit T cell DNA methylation and induce autoreactivity.Starting with a single proton and one elec tron the theory shows that their interaction leads to the hydrogen atom with its unique configuration and properties. cheap viagra pills sternumBut as antirejection drugs improved transplant numbers slowly rose again.lunula viagra or cialis cheap achondroplasiaSee Buergers disease Thrombocytopenia t Thrombolysis in myocardial infarction TIMI risk score b Thrombolytic therapy in ischemic stroke in PE Thrombotic stroke Thrombotic thrombocytopenic purpura Thymoma Thyroidassociated ophthalmopathy TAO b Thyroidbinding globulin TBG Thyroid cancer b anaplastic carcinoma follicular carcinoma medullary carcinoma papillary carcinoma Thyroid gland diseases of hyperthyroidism hypothyroidism thyroid cancer thyroiditis thyroid nodules f f thyroid storm Thyroiditis chronic lymphocytic fibrous subacute lymphocytic subacute viral Thyroid nodules f f fineneedle aspiration biopsy for f Thyroid scan in thyroid nodules f Thyroid storm Thyroid ultrasound in thyroid nodules Tic douloureux.Standards of medical care in diabetes.Risks Complications of cataract surgery are rare. chewable viagra Another way of balancing the bodys energies emerged with the technique of reflexology which uses reflexes or responsive zones on the feet and hands that are believed to correspond to regions and organs of the body.but many such as those discussed here are later modern inventions.Corbis epa.Exams and Tests A physical exam and pelvic exam must be done to check for pregnancy.D T H E GER M T H EORY OF DISEASE now Wolsztyn Poland in as District Medical Officer. cialis ou commander Jeyaseelan K.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #28  | 22 Ocak 2016 22:02 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Lecture a Matter of ClassSocioeconomics and Health About percent of Americans do not understand when their next appointment is scheduled.S. liquid cialis does it work The latter isolated in was incorporated into an iodine solution in by French physician Jean Guillaume Auguste Lugol.Health Solutions Ebix Inc.Nat.Our culture tells us that when were sick were supposed to do certain things such as rest and eat chicken soup.There are about million nephrons in a kidney. whoesale levitra pills In other words you think about moving your arm and it moves..The ophthalmologist explained that waiting days may allow the tear to progress to a detachment which if not caught could cause more serious problems.Ventilation was sometimes performed using a bellows which might be used to blow tobacco smoke rather than air but the mouthtomouth method proved to be more effective. discount cialis without a prescription heparinGynecomastia d.More common than acute bacterial prostatitis true prevalence is difficult to determine because many cases are asymptomatic and are diagnosed incidentally b.Tetralogy of Fallot b.This blocks pain. aurochem viagra B cXR of the same subject without diagrammatic overlay.An echo reection of the sound waves is formed as the waves hit the various body tissues and bounce back to the transducer.The risk of a stroke in a patient with a history of TIA is about per year.Mehik A Hellstrom P Lukkarinen O Sarpola A Jarvelin M.m Cal hr or about Cal hr as stated in our earlier example.Pathophysiology of Heart Disease. pfizer viagra online A relaxant effect of ANP and uroguanylin was demonstrated in strips of human CC by Sousa et al.This is probably our psychological defense mechanisms.Ellen I am so grateful for your erce dedication to all of my books Bill Donnelly layout designer once again did an excellent job arranging and crafting each to make learning easier for students.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #29  | 23 Ocak 2016 00:03 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
McCutcheon M.b. tamoxifen without prescription Ototoxic drugs aminoglycosides some diuretics Quick HiT Meclizine is useful for ver tigo and as an antiemetic.AY U RV E DA BELIEFS AND TRADITIONS TO Native American Medicine HEN EUROPEANS FIRST EXPLORED the Americas from the s they found a huge variety of native peoples with distinct cultures languages customs clothing ceremoniesand systems of medicine.This response is a hypersensitivity reaction similar to the response in allergic conditions. what does cialis for daily use cost 105 Rosen R.Your healthcare provider may want to monitor you for a few hours.It does not seem too risky to consider that both fears of loosing the erection and of being homosexual are connected. comprar cialis generico en andorra antihistamineC A solid piece of bone marrow biopsy sample is then extracted through the needle.The lens is nearly spherical and has a much greater focusing power than the lens in the eyes of terrestrial animals see ExerciseFurther questioning of a friend revealed that he had fallen and struck the corner of a table after injecting heroin. pilule viagra It may take months before the patient recovers.Patients at increased risk of recurrence especially if underlying cause of ulcer is not reversed may ben efit from maintenance therapy.Review provided by VeriMed Healthcare Network.Epigenetic regulation of colorectal carcinogenesis The link between epigenetic modications and cancer was rst made inIn running there is an interval during the step when both feet are off the ground.In the process of obtaining energy from food oxygen is always consumed.General characteristics no prescription prednisone Congestive heart failure CARDIOVASCULAR SYSTEM Case Mr.onychomycosisThe blood is pumped through the circulatory system by the heart and it leaves the heart through vessels called arteries and returns to it through veinsYet by the time he died he had revolutionized the practice of medicine and established the basic foundations of the role of the physician.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #30  | 24 Ocak 2016 08:43 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
. buy viagra in person A force slightly greater than is required to balance the load will lift it.QuiCk Hit If anticoagulation is contra indicated in a patient with PE a vena cava filter is indicated.GVHDIn order to have an effective immune system we need to have just the right amount of a response.S. apotheke cialis schweiz In one of his writings he states All things are poison while nothing is without poison the dose makes a thing a poison or not.The duration of erections with rigidity RigiScan monitoring greater than base was approximately min in the subjects treated with mg of PT compared with min in the placebotreated group.Double strand DNA breaks are an example of genetic instability are extremely cytotoxic and result from endogenous oxi dative stress e.Here are some of the issues that remain essentially unresolved by science The class of prostatitis that might most respond Chronic bacterial type II Chronic Pelvic Pain Syndrome type III The relative role of massage is not clear Should it be used alone Does it add value to antibiotics Can anesthesia facilitate the intensification of massage and improve its effect The frequency of treatment cannot be optimized Once a day Twice a week The duration of treatment with massage if symptoms persist The optimal technique cannot be defined Patients should understand the limitations of the knowledge about the merits of prostate massage as conveyed by the medical literature.Oncol. order viagra overnight Treat the underlying cause.Check your answers carefully.If patient is severely symptomatic and urgent diagnosis and management are necessary F or evaluation of valvular disease and to determine the need for surgical intervention coronary Arteriography AngiographyThere was a significant difference between the control group and the COPD one based on educational status p.ALTERNATIVE MEDICINE Systems of health diagnoses and treatments that are outside the mainstream of sciencebased medicine. mail order levitra .Today developments in materials have increased the durability and comfort of prostheses.Avoid drugs that precipitate hemolysis.Painful vesicular lesions erupt at the fingertip.Electronics made AEDs smaller and easier to use so that after they were connected to the patient emergency diagnosis could be made and suitable treatment applied.Other character traits associated with this type included courage optimism and pleasureseeking. priligy belgium As importantly there is a lack of randomization and controls.The adenoid glands sit behind your nose above the roof of your mouth.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: