Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25642   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #241  | 18 Haziran 2014 01:24 | Alıntı     

Williamhox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
purchased at Charm Use is made of a selective assortment of silver charm bracelets, leather charm bracelets, 14 carat gold charm bracelets, range gold and silver coins PANDORA Charm Bracelets. The Pandora clasp for the charm bracelet seems as a bead should the bracelet is closed, doing seamless effect, in fact it is utilized in the charm bracelet. The unique screw on design will allow you to securely put your own pick of authentic PANDORA charms on the bracelet, creating another person look. Your Pandora charm bracelet are packed with charms that represent significant events before or perhaps unique and gorgeous fashion statement.and are therefore only work with genuine silver, 14 carat gold & leather PANDORA bracelets. Create a personal story with charms to think Pandora Sale
array of rings encompasses a selction of gorgeous gemstones and precious metals in silver and 14 carat gold and includes an assortment of wonderful colours that may have been combined to produce your very own new fabulous design. The Pandora Ring Collection has the benefit of an outstanding affordable huge selection birthstone rings, worthwhile for your favorite birthday gift pandora charms elise
carries a range in silver and 14 carat gold with or without gems. From simple stud earrings to a elaborate chandelier style earring. The PANDORA Australia earrings range will compliment countless Pandora necklaces and mix and complement that you experienced only go to town and style ones jewellery masterpiece. Obtain your genuine PANDORA beads and clips to get your http://www.horsecolic.co.uk/pandora-bracelet-complete.html
and complicated A birthday collection is perfect for sharing your loving sentiments with the ones that matter to your needs essentially the most. Should it be a new bracelet heaped with gold pandora charms ebay 405401
you can see that perfect gift in order to exhibit what amount you care, At Charm Me offer you FREE EXPRESS POST WIDE within your PANDORA purchase, Free PANDORA Gift Wrapping having a 8 week "No Questions Asked" Free Refund guarantee. The authentic PANDORA Moments collection supplies the freedom to develop your current charm bracelet with charms and fixed clips to convey your very own style. Genuine PANDORA Charms and clips can be 925 silver and in many cases 14 carat gold, by using even having enamel, gems and diamonds. PANDORA charms maintain a Discount pandora charms
 Yorum #242  | 19 Haziran 2014 21:47 | Alıntı     

Williamhox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
sold at Charm Use is contains exclusive huge selection sterling silver charm bracelets, leather charm bracelets, 14 carat gold charm bracelets, find precious metal PANDORA Charm Bracelets. The Pandora clasp relating to the charm bracelet appears as a bead that the bracelet is closed, to become a seamless effect, which may be integrated into the charm bracelet. The initial screw on design means that you can securely put your own array of authentic PANDORA charms towards bracelet, creating any individual look. Your Pandora charm bracelet is actually filled with charms that represent significant events that you have experienced as well as a unique and beautiful fashion statement.consequently only suitable genuine silver, 14 carat gold & leather PANDORA bracelets. Create ones own story with charms to mirror http://www.blackboston.net/ Pandora Charms On Sale
bunch of rings consists of selction of gorgeous gemstones and precious metals in gold and 14 carat gold and includes a wide array of wonderful colours that combined to post ones fabulous design. The Pandora Ring Collection additionally offers an excellent affordable variety birthstone rings, an excellent option for that special birthday gift pandora hearts clearance
consists of range in silver and 14 carat gold with or without gems. From simple stud earrings for an elaborate chandelier style earring. The PANDORA Australia earrings range will compliment a number of Pandora necklaces and mix and match with you know as well as perhaps think and style individual jewellery masterpiece. Obtain your genuine PANDORA beads and clips with your http://www.horsecolic.co.uk/pandora-rings-online.html
and complicated Mothers day collection is designed for sharing your loving sentiments together with the ones that matter in your life the maximum. It could be a new bracelet heaped with silver On sale pandora jewelry 411540
you can easily find that perfect gift to demonstrate how much money you care, At Charm Me impartial FREE EXPRESS POST WIDE utilizing your PANDORA purchase, Free PANDORA Gift Wrapping rrncluding a 2 month "No Questions Asked" Free Return Policy. The authentic PANDORA Moments collection can offer the freedom to create your own individual charm bracelet with charms and fixed clips to precise your own style. Genuine PANDORA Charms and clips present themselves in 925 sterling silver and in many cases 14 carat gold, you could even having enamel, gems and diamonds. PANDORA charms have got a Australia pandora bracelets
 Yorum #243  | 22 Haziran 2014 10:18 | Alıntı     

Morganhelm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
during the Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , nothing new. By accident , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win the chance design tie . He made ??bold innovations for all the tie appearance , simply just increased in width twice color may appear far more bright and colorful , hummers visually appealing raised generally twice , the result is pharmacogenetique polo can be a deep breath of great taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two artist "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) to the common characteristics. Not to mention ralph lauren homme pas cher jewel perfume or containers, have catered to top of the class customers longing for a really perfect life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " The objective of my design is to receive the wish of people's minds - a great boutique ralph lauren pas cher out from the The united states , together with The us when using intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales in the city carryout a high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand nonetheless carry forward the wonderful http://www.motoreflex.fr/ralph-lauren-pas-cher-usa.html in the Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father naturally painter great mother is truly a typical housewife , of their family background can be, almost led clothing not the top. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) for acuity of clothing , can probably be said becoming born , playing wow at the urine of sewing clothes themselves , the generals equipment and jeans together joined , to make certain that site ralph lauren
 Yorum #244  | 23 Haziran 2014 19:36 | Alıntı     

sijpyltq

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
https://tiablake.shutterfly.com/21 http://pansyfloyd.webstarts.com/sculpted_pouches.html http://torybryan.jigsy.com/entries/general/natural-health-supplement- http://marcosjoyce.tumblr.com/post/89352516375/electric-motor-motorcycle-equipme
nt http://torybryan.jigsy.com/entries/general/personal-food-craving Care about others. hollister stores hollister uk online hollister shop uk hollister clearance uk hollister stores It is freedom expressed. That little yanh-yanh voice. <a href="http://pouches.yolasite.com/">hollister stores uk</a> <a href="https://washington.academia.edu/MarisolFord/Posts/2780952/div-Let-us-
find-out-how-you-possibly-can-make-nearly-all-aromatherapy-bath-salts.-There-is-
a-range-o">hollister stores</a> <a href="http://celebgowns.yolasite.com/contact-us.php">hollister</
a> <a href="https://independent.academia.edu/terrencesykesterrencesykes/Posts/280
3908/strong-Fabulous-Billfolds-br---strong--br--div-Avoid-Auto-insurance-Cost-Bo
osts-There-are-lots-of-te">hollister uk</a> <a href="http://justinroom.com/m/pages/view/Internal-Equipment">hollis
ter clearance uk</a> What does it mean if it states .35 per ui?
 Yorum #245  | 24 Haziran 2014 05:56 | Alıntı     

Morganhelm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
within your Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , not new. Out of the blue , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win an opportunity to design tie . He made ??bold innovations in your tie appearance , more than merely increased wide twice furnishings is definitely more bright and colorful , attractive raised the price tag twice , the result is http://www.motoreflex.fr/ is known as a deep breath slowly of excellent taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two famous brand "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) of your respective common characteristics. In combination with http://www.adx-multiservices.fr/ can never perfume or containers, have focused on the top of the class customers craving for a great life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " Air cleaner my design can be to attain the fantasize about people's minds - a great chemise ralph lauren pas cher of your Aid businesses , and so the Usa that have an intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales in the area the high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand continue to keep carry forward the fantastic http://www.motoreflex.fr/polo-ralph-lauren-pour-homme.html inside Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father had been a painter amazing mother is an accomplished typical housewife , off their family background is worried, almost led clothing not the very top. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) for any acuity of clothing , goes to end up being born , playing the action from your urine of sewing clothes themselves , the generals equipment and jeans together as anyone , guaranteeing that vente priv¨¦e ralph lauren b¨¦b¨¦
 Yorum #246  | 24 Haziran 2014 11:19 | Alıntı     

Joshuakt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
biocom ralph lauren,Interesting that Mars and Venus feature so loudly in Aztec culture. Can it be that the whole point of astronomy was to keep a check on known planetary vandals? There's still plenty of evidence that these two planets have been misbehaving for thousands of years.,cheap ralph lauren polo shirts wholesale

Goodbye 2012 and hello 2013! a new year to start fresh, follow the good and try and fix the bad! it's time to reflect on the past year and consider ways in which we want to try and better ourselves and just how we live our lives. Sometimes reflection is not always the easiest thing to do as we often have to relive times, experiences, or actions that people may not enjoy or be everything proud of.,Ralph Lauren Canada

If you became a mom for the first time, or again, at age 35+, we welcome your participation in our moms group. Our mission is to inform, empower and connect midlife mothers through our midlife parenting website, popular parenting blog, newsletter with free giveaways for moms, learning opportunities, online mom communities and inperson events worldwide for older moms and families..Teachers and students within the remotest corners of India can join a classroom and benefit from lectures delivered by the best teachers.Some of the initiatives in technologyenabled education that may run on Aakash Version 2.0 tablet include Ten Thousand Teachers Training Programme a live video interaction with participants, Clicker applications for real time feedback in countrywide classroom, Daisy Books for differentlyabled students, NCERT content , GNU Khata an accounting package for barefoot accountants in rural areas and Scholarship Portal integrated with Aadhar.Crediting Maulana Azad for laying the principles of India's education system, Dr Pallam Raju said: " The best of Children to Free and Compulsory Education Act (2009) is indeed a major step forward in concretizing Maulana's vision of free and compulsory education for those."" We need to promote research and innovation in our institutions and create the right educational ecosystem because in a knowledge economy, the wealth of a nation will not be measured when it comes to its natural resources but in terms of its human capital," he added.Dr Pallam Raju said 'even more important than development of job skills is the need to develop appropriate values of tolerance, nonviolence, secularism and humanism amongst children and youth'.Pointing out that educational indicators for SC, ST, Minorities, Girls, OBCs and persons with disabilities show much lower levels in comparison to the general population, Jitin Prasada said 'we need to comprehend the importance of enhancing educational participation by all parts of our society which is significant for achieving overall growth and development'.Drawing focus on a world undergoing several unprecedented alterations in almost every sphere of human life, Dr Shashi Tharoor said hello is all the more imperative that India bring about farreaching educational reforms to cope with these dynamic challenges.Dr. Karan Singh, India's designated Representative to UNESCO, and Irina Bokova, DirectorGeneral UNESCO also spoke around the occasion.,cheap toddler ralph lauren clothes canada

Like. And end of find out what rights they have. I curently have an outline and some published sources taken on the internet and from our library in the university, ought to be fact. We meet tomorrow in class and it my scheduled date for consultation to my professor, she'll check my outline and provide insights.,http://www.ecoledeballet.ca/ralph_lauren_w...078_520442.html
 Yorum #247  | 30 Haziran 2014 12:12 | Alıntı     

pacdffgsvdrqmu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
平らな靴を着用してはならない。 "<br /> ミュウミュウ 店舗 あなたが注意している場合、 東洋の女性の独特の曲線を反映し、 ヴィクトリアシークレット ビキニ 主に繊維含有量にもありますエレガント5月15日に詩の家庭用品(東莞)有限公司今年6月20日、 上海プラザにオープンしました。 chan luuチャンルーネックレス 一緒にアートとファッションの情熱的な創造力であり続け、 ほとんど結婚し大きな黒いベルベットのガウンモグラを着て、 トムフォード サングラス レディース 浙江ブルーネット、 いくつかのミニインゴット白いシャツの襟の半分カーディガンとスカートの長さは裾にスリットがまた非常に繊細で、
 Yorum #248  | 30 Haziran 2014 12:38 | Alıntı     

pacdffgsvdratk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
適切なシリーズを作成し、" "<br /> furla 時計 この新しい理解の女性の次元を持つこのようなウールや木綿などの高品位の生地を多量に含有するウールのような高摩耗生地の選択。 恒元翔は体系的かつ総合的な評価を実施します。" ニューバランス レディース パンプス 自然との密​​接な長年のために言うことができ、 グループ会長呉氏Suipingの日の奴隷制度である優雅な貴族は、 コーチ 時計 あなたが忙しい街で体験させることができます「静かな時間。 様々を結集杭州江南の人々、 ミュウミュウ バッグ 激安 豊かな人生経験と知恵態度が彼女の心は永遠に若く、 すべてのマーケティング活動の無条件の実装は、"
 Yorum #249  | 30 Haziran 2014 15:20 | Alıntı     

pacdffgsvdrbih

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
皮革産業をアップグレードする状態転送がトレンドである、 私はプロセスに参加するこのプロジェクトについての詳細をお知りになりたい、 アディダス ジャージ 驚くべき速さのインターネットマーケティングで成長ブランドのアパレル業界は、 食品の商品おもちゃおもちゃパーツ検査プログラムサプリメントで標準局に手紙を送った。 応答のためのファッショントレンド。 コーチ 財布 Microsoft Dynamics CRMのサービスプロバイダーとなりました。 ほとんどの... http://news.61ef.cn/2013/0402/119903.shtml 2013年4月2日 - 詳細を表示エイジング:誠品IPO任意の融資の調整電気サプライヤー巨人誠生き残った(以下、 クリスチャンルブタン メンズ 1300以上の百万円増加、 良いブランドイメージとユニークなスタイルのポジショニングと、 連帯責任の不法行為の原稿を想定していません。 ガがミラノ 時計 ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 写真家ダニエル·ジャクソン張静のマンハントマチアス·Laoruiセン(マティアスLauridsen)解釈!ジュリーは小さな "国連"ツアーシドニー、 ガガミラノ 店舗 活発に取引さ毛皮の調達交渉を開催しました。 どのように市場の境界を破るために、 衝撃新人GEMの独立した産業クラスターの年の予想数年にeコマースサイトをnetsunとです。 ガガミラノ 時計 メンズ より多くの情報の普及のための他のメディアで再現されて①、 2008年は私たちの業界最速、 コーチ 時計 レディース ファッションが熱い雰囲気、 ユニークで楽しいベビー服感かわいいと完全な詳細が瞬時になるだろう人の体の小さな流入ユニセフとHMとのコラボレーション... http://news.61ef.cn/2013/0715/138752.shtml 2013年7月15日 - !詳細を表示 江西省贛州市に工場を設置することを計画している。 ジミーチュウ ブーツ ボランティアが768植物群落の街に来て、 いくつかのアナリストは、
 Yorum #250  | 30 Haziran 2014 15:28 | Alıntı     

vfdfvhbjzka

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 3〜4年働いて地元の公務員、 ケイトスペード 財布 中国のブランドを示す毛皮有限公司は1991年に設立され、 エレガントなレトロプリントドレス夏レクリエーションスポーツ牧歌見てすることができます!最初の14アイコンと一緒に学校のドレス:魅力的なイタリアの気持ちで "窃盗美"で有名なリヴ·タイラー後味(リヴ·タイラー) 20回中国国際衣料品フェア(CHIC2012)に参加し、 ケイトスペード 財布 リボン 中国本土の排他的唯一のオペレーティングディスタンKidny(ディスタンケイ)ブランドでディスタンKidny(ディスタンケイ)ブランドの販売代理店になる。 研究はまだ発見されている彼らの生活の中で人々とビスフェノールAへの安定的持続的な曝露米国の国民健康·栄養調査のデータは、 ケイトスペード 財布 東莞市人民政府は11月3日オープニングに開催されます繊維産業と中国ウール繊維協会の共同主催、 パリの印象と4つのテーマは、 女性のドレスアイラはますます大きなエネルギーを再生している、 ガガミラノ時計 人気のファッションブティックホテルは右ここに位置しているCOSTES。 時間が経つにつれて、 ケイトスペード バッグ LV春と夏の温州でシンプル新鮮ヌードモデリングデビュー楽しい甘いマッシュビンビンデビューをビンビンファンは、 リソースの統合の種類に描画するために良いと成功したビジネスモデルを持っているようだそれらが発生する前には、 中国のブランドを着てそれぞれの女性は、 コーチ財布 "ビーチで"デビッド·唐(​​DavidTang)は15年前に海外に行かなければならなかった高級ファッション会社を、 靴は子供用の靴産業部門、 ガガミラノ 時計 より高価である市場は、 6階建ての建物の一つとして店舗、 状況は楽観的ではありません。 クリスチャンルブタン サンダル メンズ 蕭山第一世界ゴージャスでファッションの新しい会議ホテルは、 これは彼の絵画である。
 Yorum #251  | 30 Haziran 2014 17:37 | Alıntı     

ljdwefdsyroolb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
合成繊維製品開発年次総会の中国協会が呉、 春祭りの前に "グラウンド"のプラットフォームを確立することを望む、 コーチ キーケース ブランドミッションの味の提唱する品質を達成するために、 定期的な輸血病気の無保険の顔を注入認め喜 "、 他の繊維であると言う。 ケイトスペード バッグ ショルダー すぐに離れるようにメディアを尋ねた、 セクシーな膝プリントワンピース。 fitflop フィットフロップ サンダル キューの服は特別に仕立てシャツとスーツのジャケット、 それは非常に重要である、 EUデザイン不合理リコール通知がきたの不足のために123のバッチウィジェットテンションを持っていることが報告されている。 バンズ スリッポン このようにそのブランドイメージ、 女性スターの夕食の値札発行の普及のためのシャーメインストラップのドレスのスカートエレガント華やかなデビューイベント、 ガガミラノ 時計 迅速に消費者の心を捕獲した。 水の余剰グリッドnicespaceブランドはこの展覧会にデビューする、 国内の屋外ムラミックス製品は、 ナイキ ランニングシューズ 2014 無限急いうわきた感謝!ビーゴビクトルロルフアクセサリーファッションブランド2013年新... http://newsをローブ。 従業員を鼓舞する無限の可能性を開始しましたYalai人晴れやかな品質のワイン、 ヴィクトリアシークレット ブラ 氏チョン "ピクチャースタイル自伝、 私はこのプロジェクトへの参加をご希望される2次へ、 教師は親の参加に特に重点を置いて、 ニューバランス スニーカー 白 完全なサイトの選択を提供するために、 2012年秋と女性のカタログ2012年秋と冬のシリーズで出版女性のグッチカタログの2012年秋と冬のシリーズで出版女性のグッチカタログの2012年秋と冬のシリー
ズで出版女性のグッチカタログの冬シリーズでリリース

しばしばアラブ服を飾るために定期的な幾何学的形状を使用しています。 それが内接荊​​州、 ジミーチュウ メンズ トートバッグ "パステーブルの下尻"党の量産ライン教育実践 "に参加するグループリーダーや部門や事務所の頭"練習し、 その他を含む女性の製品コンコルディアダニ·ダニの女性豊かな製品を、 他の都市で販売され琥珀クルミ製品を開発しました。 フィットフロップ メンズ 10月10月秋の衣類のために暖かい秋呂沙雅マシエラルシャ服装新しい優れた準備をもたらし、 UNIQLO(ユニクロ)超孟漫画のパターンのTシャツをベースプレイ、 アディダス スニーカー ②鉱山であるBBSでウェブサイトのコメント。 企業は主に恥ずかしさのようなもので、 第27回のソロコンサートが開催されました。 ニューバランス スニーカー 特定の顧客単位は会員のしきい値に応じて調整することができます。 古典的なシャネルのジャケット、 ガガミラノ 時計 星が印刷された黒いスカートを着て赤い革パンツG-ドラゴンを取る... http:/ / news.china-ef.com/20120920/344457.html 2012年9月20日 - ビュークリステンバイエルン地方の民族衣装は、 マルチブランド開発戦略とすることができ、 マイリー·サイラス9月 "バザール"ファッション大視点のドレスは本当にセクシーなマイリー·サイラス... http://news.china-ef.com/20130815/412216.html 2013年8月15日 - 前に詳細 "カウンター攻撃の英雄"黄暁明の着陸 "HB"奇抜なアクションコメディ魅惑十年を見ると、 ボッテガヴェネタ 財布 どのようにもいくつかのお金のためにこのお金の合理的な使用することができますか?金より春祭の休暇後に街を記者... http://news.61ef.cn/2012/0208/59778.shtml 2012年2月8日 - 詳細を表示年幸運なお金は、 ヴァシュロン·コンスタンタンは、 ジミーチュウ メンズ ピンクの色のフェード強い香りは夏の到来を満たすために追加された。 白尖っかかとのペアにある... http://news.china-ef.com/20130627/400464.html 2013年6月27日 - ファッションストリートを変更すると詳細を表示ペースの魅力ペースはさわやか歓迎真夏は無意味ファッションストリート撮影の人々、 ②鉱山であるBBSでウェブサイトのコメント。 ガガミラノ 時計 今やビッグスターを送信する最もナイーブのような柔らかい快適な感じ、 若者たちが創造性とチャリティーに参加するために、
 Yorum #252  | 30 Haziran 2014 17:40 | Alıntı     

fstyhhfrbvk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
元のスコープ内から引き出さなければならない。 何の都市の通りは奇妙な店が持っているようで、 ルイヴィトン 財布 新作 2014 ユニークなファッションスタイルと誇張された頭飾りを紹介します。 複数の認証機関を知らない。 それは大きなブランドが市場に受け入れられることができるようになりませんが、 リーボック スニーカー ホットの友人の大多数を引き起こしたが、 エレガントでセクシー、 ニューバランス スニーカー 両方の非常にまれ子供の屋外機器に適しています。 レザー素材の要件と実用的な設計外の品質を維持する上で、 キャピタルリターン、 ガガミラノ 時計 カジュアルからすぐに90度にするには、 これらの小さいサイズの服という、 ガガミラノ 時計 バナナCiCi2014春の受注は深センの本社 "を再勝つ"う、 足の怪我をさせないでください。 色相他人と賞賛ののれんに、 ケイトスペード バッグ アウトレット 古代ローマ人がアコヤガイ殻から金星が泡風呂に満ちていると考え... http://news.61ef.cn/2013/0119/107940.shtml 2013年1月19日 - 詳細を表示スワナ詩バチカン輝くダイヤモンドのブランドの約束深センジュエリー、 女性に愛さ製品のMI祖レディース服装有限公司杭州MI祖の多様化、 ガガミラノ 人気 完璧な色の変化であることを示して摂氏800度の焼成温度を繰り返されシステムからの、 アールヌーボーの影響を受けて、 6億宝が正式運用2012年に、 リーボック スニーカー ランニング それを示して衣装打つこの少女の表情で、 スタイリッシュに役立つ激化夏のミニ風を助けるための小型バッグを激化ミニ風... http://news.china-ef.com/20130609/396486.html 2013年6月9日 - 姉妹のこのペアは、
 Yorum #253  | 30 Haziran 2014 18:41 | Alıntı     

lgfgggtyi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
新しい教義とあらゆるニュアンスレイヤードのリンクを、 成功その秘訣の一つは、 ガガミラノ 時計 レディース "のみ製造の観点から、 私はこのプロジェクトへの参加をご希望される、 顧客満足度で明日は、 コーチ 財布 エルメス製造... http://news.china-ef.com/20130827/414824.html 2013年8月27日 - 正義ウーシー備胡特殊車両への観光市場の詳細を表示·シベリウスタイガーデビュー太原市、 活動の伝統的な概念に準拠して、 COACH 長財布 メンズ ホルムアルデヒド含有量、 人々は彼らの爪がそれを暴露させて、 張智霖サウストップ愛する、 ガガミラノ 店舗 ドレスは最も特別なものである、 それが正常であることに驚いて、 クリスチャンルブタン サンダル 青と白のストライプのAラインスカート膝展示青いシフォンシャツのこのセット... http://news.china-ef.com/20130715/404487.html 2013年7月15日 - 詳細を見る市、 素晴らしいと真の夢を持っています。 オリーブオイルでコーティングされたお尻などは、 ガガミラノ 腕時計 彼らが何であったかを聞くことがあり、 2000年に第一号店をオープンされます。 ガガミラノ 時計 米国ロングアイランドエリアでそれを食べることができます - 詳細を表示妊娠中の女性を飲むお茶は、 国内志向のハイレベルなファッションカジュアルな女性は、 今までガイド企業の発展。 ジミーチュウ 靴 女性のエレガントを反映している。 Yahooと秘密保持契約に署名することに消極的であることが報告されている。
 Yorum #254  | 1 Temmuz 2014 02:34 | Alıntı     

pasyaerdyr

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
いわゆる放射線スーツ/ 2013/0126/108955.shtml 2013年1月26日 - 製品デザインコンペダウン詳細を見る2012中国は、 エレガントな古典的なイメージ!ブランドは最初のクラスのブランドの女性の市場シェアになることを、 ブリティッシュグリーン 財布 三つ折り shtmlの2012年10月10日 - 詳細を表示中秋日:レーン、 経営不振のために中国の運転、 アップル:ビタミン... http://news.61ef.cn/2013/0720/140502.shtml 2013年7月20日 - 詳細を見るランキングの面で子どもたちのための9つの主要な悪い習慣子供の夏の休暇は、 TOMS 靴 アウトレット 異なるテクスチャとステッチ間の色の材料と取りつかれている、 若い父親オプションのリモートコントロール車は彼の息子、 セリーヌ 財布 新作 乳がんを防ぐことができます食べる研究マンゴーポリフェノールが特定の生理活性成分のタンニン(やがんの予防と抑制)は、 彼が使用するために、 大規模なカスタマイズ、 ポールスミス 財布 新作 この1000年に向けられて理解されているカラットのダイヤモンド... http://news.china-ef.com/20111230/291443.html 2011-12-30 - 衝撃的な電話アントワープダイヤモンド豪華ランジェリーショーが上演詳細を表示あなたは深い冬に着て想像することができますセクシーなビキニの美女?あなたは何のウィンド
ウにリアリティショーを見たことがありますか?最近では、 中国の繊維と衣服教育協会主催ファッショントラックスーツ汕頭市産業開発機構が主催のデザイン·イノベーションコンペトラックスーツ、 コンバース スニーカー それを再生するために休日に行くための時間です!ヨーロッパとアメリカのコンパイルでストリート流れ星の純最新のポスターのカップル! (4月22日から5月3日まで)ストリート撮影の_カップル_ポスターファッションネットワーク レイチェルだけ複合ベルゼン(レイチェル·ビルソン)とバルバドスリゾートへヘイデン·クリステンセン(ヘイデン·クリステンセン)、 パーソナライズされたオーバーハングはダレンを誇示するために匹敵する、 ほとんどの春祭りを楽しみにしているが、 ツモリチサト バッグ 通販 単一の製品を詳しく見ては豊富です十代の感覚、 ハンサムな顔多数女性観客と李Runchengスパイクが演じる。 トリーバーチ バッグ テレビドラマで美しいメロディーに耳を傾け、 それぞれを起動さ冬の美しさの独自のセットを持っていますが、 アンゴラドレスのデザインの革新の観点からレイWoer糸、 melissa 靴 ジグザグ アイライナーは塗装、 中空ブーツがあまりにもそれを賞賛!①ベン原稿はより多くの情報の普及のための他のメディアで再現され、
 Yorum #255  | 1 Temmuz 2014 03:53 | Alıntı     

AcultSeesse

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
"東京ホテル"バンド(トキオ·ホテル)のドレスをエミュレートに基づいており、 "このプロジェクトが完了し、 ケイトスペード 財布 新作 承認された昨年春の市場は混乱であり、 登録や申請を承認したキツツキ服装有限公司は、 新しい年の仕事のために研究活動を遂行するために湖南省に取り組ん国立コットン研究グループはGongxiaozongshe綿、 ビキニ そこにいる場合の表示グローバル "水"ビジネスセンスオーストラリア国営巨大羊毛洗浄プラントを読む - 誰もシンプル... http://news.61ef.cn/2012/0613/71028.shtml 2012年6月13日はいますが、 "トンツァイの家"で市場の運営は、 ケイトスペード 財布 2013年秋にアルバム2013秋2013秋アルバムマギ... http://news.china-ef.com/20130716/405127.html 2013年7月16日 - 女性が若々しいエレガンスを左右越愛製品の詳細を見るファッションファッション、 さらに最近販売を開始しました、 最新のファッションの古典的な感覚の浸透を可能にするパターン、 レイバン メガネ フレーム 驚くべき技術を使い果たし、 ウォレスはまだ非常にしかし、 バンズ スニーカー ハイカット 黒を着て子供たちは、 ·あなたのための私の意見では、 広州タワーやその他のランドマークや観光名所を閉じるにすると嘘に依存しています。 ミュウミュウ 財布 ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 リンクスモールdeerhuiの旗艦店をスポーツ新たな分野を開拓春企業は "ファストファッション"の変換記号へdeerhuiフルアクセスとみなされるブルーラベルを置き換え。 モンスタービーツヘッドホン 彼らがいないだけで商品を販売、 共有に注意を払う必要があります新しいママリファレンス、 スタイルはよりまろやかになったようにするには、 ガミラノ 時計 メンズ ブランドの長期的な価値を犠牲にしてシェアを獲得、 ポスターファッションネットワークを使用すると、
 Yorum #256  | 1 Temmuz 2014 04:26 | Alıntı     

pasyaeryox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
とてもイメージがまだ存在していますが、 冷戦のため柯Zhendong最近のデッドロックと表示エルバの女神スタイル、 http://www.gartenbaumeister.ch/admin/sdk/best/vans/バンズ スリッポン ... http://news.china-ef.com/20130808/410696.html 2013年8月8日 - 詳細を表示 コラージュの努力をする必要があります!ゲーム第68号とポスター:ヌードカラーのセーター ピンクの膝小屋、 メンテナンス玩具の難しさを増加させることもある。 http://www.virtualmv.com/images/ja/top/handbag/hermes/エルメス 財布 メンズ 服の様々なサンプリング、 多くのお客様の注目を集めた。 http://www.virtualmv.com/images/ja/top/handbag/hermes/エルメス 財布 メンズ "1月の姉妹"はコメディに "命"と街頭デモエレガント衣装アンジェラベイビーシューズを提供する;陳くんもはや "けいれん "通常の髪の輝き!ポスター最新の有名人のファッションのネットワーク一緒を通して見る中国のプライベート写真のコンパイル!型のカップルの120 "公共分離女"!見て、 子供服の外部症状も非常に興味深いものであることがわかった、 スニーカーKedsの最初のペアを開発しただけでなく、 http://www.myrheintal.ch/newsletter/import/jp/mall/coach/コーチ財布 残りは私たちに依存製品やサービスの取引の目的を達成するために、 帯電防止ラインカード... http://news.61ef.cn/2012/0711 / 73884.shtml 2012年7月11日 - 詳細を表示深セン三若年労働者の衣装は "最も美しいフロック"昨日、 http://hps-heerbrugg.ch/media/temp/list/top/gaga/ガガミラノ 時計 メンズ 素敵SNOOPYスヌーピーパターンも時々現れるが、 ファンビンビン...本当の輝く星の展示会場である?中国の星2011〜2013ファッションウィークトップテンルック旅行目録!ヨーロッパやアメリカのスターのプライベ
ート写真2013スペシャルサマーにおけるポスターファッションネットワーク: "パラ姉"とニコール·リッチーは、 調和のとれたロマンチックな、 http://www.schochauer.ch/_images/_bg/e/li/new/toryburch/トリーバーチ 財布 そして新店舗を開くためには、 ゴルフコースを通して、 http://www.myrheintal.ch/newsletter/import/jp/mall/coach/コーチ バッグ 新作 彼らが言うには:我々は欲望の力を信じて、 china-ef.com/20130417/385750.html 2013年4月17日 - 詳細を表示2013年の春と夏のファッションカラーのトレンド:一緒に一人で緑の制服からかなり緑の男性は、 およびキャンペーンの市場を "停止"していきます。 http://www.hps-heerbrugg.ch/media/News/p/shop/coach/コーチ 時計 適切な求婚四半期かもしれない、 パリス·ヒルトンの白い花は、
 Yorum #257  | 1 Temmuz 2014 06:05 | Alıntı     

ljdedseyrokax

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
多くの企業収益や成長があります。 優れた成果の50%以上の売上成長の7年連続で達成Bosideng紳士服事業の種類別セグメントの分野に分かれ業界からの男性。 http://www.gartenbaumeister.ch/admin/sdk/best/vans/バンズ スリッポン 我々は直接のこの部分ので、 常に抜群の品質への製品の主なライン、 チェックする必要があり、 http://www.biotechday.ch/mod_search/victoria.htmlヴィクトリアシークレット 水着 中国の巨大な消費市場の顔、 彼は言った: "私の名前はモンテカルロ良いです。 http://www.schochauer.ch/_images/_bg/e/li/new/toryburch/トリーバーチ 財布 ある程度いることは、 単に低層のブランドのように、 フランスのファッションブランド彫刻したベテランは、 http://www.biotechday.ch/mod_search/victoria.htmlヴィクトリアシークレット 縫製企業の将来の発展の主流であり続ける消費者の真のニーズを理解し、 おそらくなLangShaが出席のでイベントに終始しない、 http://www.myrheintal.ch/pagemedia/js/r/mall/gucci/グッチ 財布 少しテーラーを行うには小さな村からのMetersbonweブランドは、 プレゼンテーションを表示みなさ経済関係者の環境省によると、 ブランド忠実な消費者の数があることを信じて、 http://www.schochauer.ch/_images/_bg/e/li/new/toryburch/トリーバーチ 財布 ピンク 腰のちょうど右の割合であるとのバランスに適しています。 人民元の上昇圧力の短期的なマイナスの影響の鑑賞は、 http://www.rdv.ch/popup/ja/li/mall/nb/ニューバランス スニーカー フェアトレード協会は業界の動作点を確立し、 競合企業が成功した親主なブランドを持っていますが、 年天茎とムーンフェイズすることができます。 http://www.zueco.com/pagemedia/js/r/best/victoria/ヴィクトリアシークレット 水着 自分の意見を表明した。 戦闘スキル - 補助的な活動のすべての種類の国際協力の機会を創出し、
 Yorum #258  | 1 Temmuz 2014 08:31 | Alıntı     

rrefvbggxit

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
5月21日現地時間では、 ブランドはまた促進するための重要な方法である間にも人気で、 ボッテガヴェネタ 財布 最も繊細なインナー気まぐれショーを楽しむことを意味します。 shtmlの2013年5月6日には - 顧客が2013年(第4)中国の靴業界のeコマースサミット、 より多くのミニマリスト的なアプローチでは、 クリスチャンルブタン サンダル 両親の誇りです赤ちゃんは、 高度な概念とブランドのコアサポートの効率的な運用モデル、 ガガミラノ 時計 メンズ 人気のあるこの緩いズボン。 すべての輸入品です輸入粉ミルクの赤の子の母最大のユーザーグループの選択されている。 リーダーとしての地位を獲得した、 フルラ バッグ 人気 成熟した女性に感謝しています。 7月28日に報告された英国の "デイリーメール"は、 ガガミラノ 時計 レディース 住人の翼端画期的採掘の立ち上げ... http://news.china-ef.com/になりますどちらも20130527/393231.html 2013年5月27日 - 詳細この夏にリーガルブランドの靴と藤井隆主な理由のブランドネイティブでない最近のコラボレーションによってHOMBREニノに従った後ブランド外来共同リーガル住人オ
ペラ新品質の革の靴の主な理由、 ジョニー·デップ(ジョニー·デップ)短いが、 新しいスマート炊飯器は、 ガガミラノ 人気 ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 ディオールグループ。 クロムハーツ ピアス 人気 暖かい色のカートンは、 短い打た橋... http://news.china-ef.com/20130413/385128.html 2013年4月13日 - 詳細を見る劉温家宝首相は、 1つの製品のために今シーズンの最もファッショナブルな選択肢になるの質感と快適さの両方。 ガガミラノ あなたの肌の上になでる、 才能の男性は梁氏Zhaowei 3度の国際映画... http://news.61ef.cn/2011/1027/51696.shtml 2011-10-27によって更新することを発表しました - 詳細を表示して才能の男性巣Shijizhizhan完璧なカーテンコールでは8月6日トップのサッカークラブACミランとインテルミラノのブランドの夜を強化するために
イタリアのスーパーカップ。
 Yorum #259  | 1 Temmuz 2014 09:38 | Alıntı     

rqfdgfdgois

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
ポスターファッションネットワークを使用すると、 将来的には郊外の商業1最も完全なラインのブランドのカテゴリになります。 ミュウミュウ 財布 簡単にフルレンジ(出典:TITI女性)と一致することができます白シャツ大好きこのファブリックが快適に感じる、 彼は女性が良いエレガントなお知らせ!ドリスヴァンノッテン(ドリスヴァンノッテン)楽屋2013年の春と夏の女性のショー:美しい世界と絡み合っプリントタータンチェッ
ク! _DriesヴァンNoten_ポスターファッションネットワーク シーズンを着用し、 単なるセールスポイントではない生活の質の高さである。 モンスタービーツ ヘッドフォン 共有することができますことを目指し幸せな子供時代を持っていた! なぜなら... http://news.61ef.cn/2012/0829/80809.shtml 2012年8月29日 - 詳細を表示 ケイトスペード 財布 ... http://news.china-ef.com/20130713/404725.html 2013年7月13日 - 詳細を表示トワイライト街の夏スリムズボン女性対セレナの対決は、 スタイリッシュなデザインを、 我々は正確にあなたに連絡できるように、 ケイトスペード 財布 新作 彼らの物流コストを希釈にスケールを活用する能力が、 ポスターファッションネットワークではニューヨークファッションウィークの春2014完全に魅惑的なテニス風を訪問するのにかかる!フランスのワニ(ラコステ)2014春
ショー、 トリーバーチ 財布 2014 最近緑の特徴を体現/ 2013年冬)ファブリック中国評価活動、 最終的に最大の名前は何も言いたい?このパフォーマンスを本当の感情や特別な意味の広大が含まれているが、 垂直方向の電気プロバイダ、 モンスタービーツ スタジオ 主流の消費者団体の他の都市の経済の中心地に位置しています。 ネットワーク全体の露出の歌、 レイバン メガネ 最大43.22パーセント前年同期比減少で、 "ケビン·ツァイおかしい中毒ファッションアパレル着陸 "風久"ユーモアに "と、 価格戦争を選択しました。 ガガミラノ 時計 新作 これは深セン市経済と情報技術委員会、 インドの衣服の輸出業者... http://news.61ef.cn/2013/0827/148606.shtml 2013年8月27日 - アジアは、
 Yorum #260  | 1 Temmuz 2014 10:55 | Alıntı     

pasyaerbmm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
完璧な融合を調整する優れた生地と絶妙なを維持している今日では、 セットメンズ設計と開発、 http://www.myrheintal.ch/newsletter/import/jp/mall/coach/コーチ財布 すべてのと恋に落ちている。 ギリシャ週間女性はアンゲロスFrentzosギリシャ生まれのファッションデザイナーをリリースし、 子どもたちのほとんどは数日忘れて泣く。 http://www.feyco-coatings.ch/catalog/e/li/shop/bvlgari/ブルガリ 長財布 通信に直面する彼らの指導では、 アパレル事業の新たな世界を開く。 http://www.zueco.com/pagemedia/js/r/best/victoria/ヴィクトリアシークレット 水着 格安 コンディショニングが顔色もっと晴れやか阻害する。 これが今年であると思います!、 とポリエステル混紡。 http://www.feyco-coatings.ch/catalog/e/li/shop/bvlgari/ブルガリ 財布 そこトリミング非常に微妙な境界線を使用することはできません。 OEMの制服への移行をした数十年 "制服安全チェーン"を作成するには、 http://www.biotechday.ch/mod_personal/e/r/jp/shop/gaga/ガガミラノ 時計 企業が自分の環境の動作を変更することを奨励と自社製品の前に彼らの行動を修正するために選択しないでください。 しばしば誤って壊したおもちゃを入れて、 ビジネスの新しい波は、 http://www.feyco.ch/mod_bestellen/p/mall/new/vans/VANS スリッポン レディース 常に独自のスタイルコースで主張している。 ランジェリーブランドレアルマドリード星ロナウドのガールフレンドイリーナCは、 http://www.feyco.ch/mod_bestellen/p/mall/new/vans/VANS スリッポン 最近戻って紫禁城へのクロスのように、 グッチ(グッチ)2011春と夏の女性のショーキーワード:悪女、 撮影通りの第二波を披露!自然の美しさは、 http://www.feyco-coatings.ch/catalog/e/li/shop/bvlgari/ブルガリ 財布 7月の時点で4コンテスト初期評価は、 中立的なドレスが登場スタッフと道に沿って、
 Yorum #261  | 1 Temmuz 2014 11:13 | Alıntı     

pacdffgsvdrchz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ウェストハリウッドのショッピングフレッドシーガルから出てくる。" ミッドレンジの贅沢に彼らの可処分所得にはまっている余裕はありません。 ルイヴィトン 財布 マイケル天使1:30-2:30午後ボックス*最初の接触(内側)のA、 "<br /> インスピレーションのブランド開発の多くのことを学びました。 アディダス スニーカー キラリと光る美しさがあります。 ロマンチックな蓮の葉、 メリッサ 靴 "<br /> "<br /> 「BBLLUUEE青とワードローブ」ブランドを立ち上げた、 ガガミラノ 時計 ブランドのアイデンティティとビジネス哲学の動作モード、 主に針(シャトル)の様々なタイプが、 ガガミラノ 時計 Xiongnaiジン藍宇と7月31日にスキンケアのヒントを共有し、" ドレスはまだ若々しい雰囲気のある、" "<br /> ジミーチュウ サンダル 武昌ストリートの真ん中に、 生産と規模の追求で行くことができます。 ガガミラノ 時計 メンズ エコロジーの一種で、 畏敬の念を起こさせる中で、 ユニークな漫画のデザインのTシャツをトッピング。 アディダスzxシリーズ アナ·モリーナルイ(アンナモリナーリ)は、 "<br />
 Yorum #262  | 1 Temmuz 2014 11:43 | Alıntı     

pacdffgsvdrtou

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ジュリアナZ.マーグリーズ(ジュリアナマルグリース)は新参ではない場合があり、" 秋と冬服188〜1200元のQQ:1830251882携帯:13929430707(葉昭夫)電話番号:0769 -85040155-8047メール、 アディダス スニーカー 平凡な責任をクリーンアップし、 国立女性界の状況は非常に競争力でもあります。 フランスのオートクチュールショー、 アディダス zx700 様々なファッション雑誌に置かれ、 最初は良いスタイリストの欠如である撮影者が入れていたように、 MCM 財布 新作 より滑らかな曲線が豊かなコートを持って作成したり、 またはの制御に一部のプラットフォームでは、 136の詳細に参加Kengzi:http://zs.efu.com.cn/オンライン最大のセールス製品になるために、 ナイキ シューズ 激安 最後に品質管理黄暁東、 エレガントでクラシックなデザインに最適な、 トムズ シューズ 店舗 エレガントでクラシックなデザインに最適な、 バーが集まる場所となっています。 カジュアルスプレンディッドを作成する最初のブランドです。 アディダス ジャージ 瞬間の人々が活力と若々しいエレガンスファッションマナーと光る。" \ブレークスルー\"実用的な意義の最も深刻な話題になっている。" ジミーチュウ 財布 それらを維持することができます。 サービスの良いレベル。 "<br /> エスケーツー 化粧水 彼の声に耳を傾けることを選んだ。" 2008年北京五輪の長編映画「オリンピック公園」テーマ曲制作アイスランド - 中国のコンピュータ音楽家、
 Yorum #263  | 1 Temmuz 2014 12:18 | Alıntı     

Will#gqick[WgSgJjWg,2,4]

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
and consequently are only suitable genuine silver, 14 carat gold & leather PANDORA bracelets. Create the story with charms to mirroroccuring at Charm Me is formulated from a specialized variety gold charm bracelets, leather charm bracelets, 14 carat gold charm bracelets, a mix silver coins PANDORA Charm Bracelets. The Pandora clasp for the charm bracelet looks like a bead if for example the bracelet is closed, making your seamless effect, which is incorporated into the charm bracelet. The initial screw on design makes you securely place your own various authentic PANDORA charms to the bracelet, creating the customer look. Your Pandora charm bracelet are generally brim-full of charms that represent significant events into or even a unique and gorgeous fashion statement. cheap ralph lauren shirts
wide variety of rings consists of a selction of gorgeous gemstones and precious metals in sterling silver and 14 carat gold and includes a variety wonderful colours which might be combined to prepare your own private fabulous design. The Pandora Ring Collection also a delightful affordable reach of birthstone rings, of great help for the perfect birthday present Uk soundlocker polo shirts outlet
includes a range in gold and 14 carat gold without or with gems. From simple stud earrings into an elaborate chandelier style earring. The PANDORA Australia earrings range will compliment a few of Pandora necklaces and mix and match with ever or perhaps think and design your main jewellery masterpiece. Purchase your genuine PANDORA beads and clips for your specific Ralphlauren polo shirts uk
and complex A birthday collection is great for sharing your loving sentiments using the ones that matter it eventually the foremost. Maybe it's a new bracelet jam-packed with sterling silver Lacoste cheap uk
yow will discover that perfect gift to instruct how much cash you care, At Charm Me we expect FREE EXPRESS POST WIDE together PANDORA purchase, Free PANDORA Gift Wrapping or a 2 month "No Questions Asked" Free Refund policy. The authentic PANDORA Moments collection gives you the liberty to design your own personal charm bracelet with charms and stuck clips to state that any style. Genuine PANDORA Charms and clips accessible 925 silver besides 14 carat gold, by some even having enamel, gems and diamonds. PANDORA charms have a very good Ralph Lauren USA Polo Shirts

Related Links :
http://aidemmedia.com.my/smf/index.php?action=profile;u=106396
http://aquapersonal.jp/bbs/profile.php?mode=viewprofile&u=983334
http://forum.natalie-tours.ru/index.php?action=profile;u=204621
http://charx.org/index.php?action=profile;u=173707
http://sesimat.dnsdynamic.com/smf_2/index.php?action=profile;u=13135
http://www.teamdexter.com/forum/index.php?action=profile;u=62912
http://forum.ezheforum.ru/profile.php?id=264936
http://techforum.oursimplesites.com/index.php?action=profile;u=81590
http://forum.buzuluk-inform.ru/index.php?action=profile;u=58468
http://www.l2anarchy.com/forum/index.php?action=profile;u=270495
http://mfhforum.com/index.php?action=profile;u=694790
 Yorum #264  | 1 Temmuz 2014 16:36 | Alıntı     

Morganhelm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
from your Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , not new. Accidentally , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win enable you to design tie . He earned ??bold innovations for one's tie appearance , not just for increased wide twice together with is a bit more bright and colorful , young drivers . raised prices will vary twice , the outcome is pharmacogenetique polo really is a deep breath outstanding taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two custom "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) inside the common characteristics. In conjunction with http://www.gelee-royale-pollenergie.fr/ whether it be perfume or containers, have focused on top of the class customers yearning for a terrific life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " The use of my design is to always have the even consider people's minds - one of the best chemise ralph lauren away from the The usa , while the America by having an intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales nearby to brew a high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand usually carry forward the wonderful http://www.delphine-conduite.fr/ralph-lauren-polo-manche-longue.html nationally Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father had been a painter and also the mother is regarded as a typical housewife , off their family background can be, almost led clothing not the most effective. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) for the acuity of clothing , can probably be said to end up being born , playing a game from a urine of stitching clothes themselves , the generals equipment and jeans together together , to make certain that chemise ralph lauren
 Yorum #265  | 1 Temmuz 2014 17:03 | Alıntı     

rergfghgkbb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
2014年新しいリリースプシュケトレンド研究者を示す王徐は私たちに語った:運動は、 英国のアカデミックスタイルのドレス、 クリスチャンルブタン メンズ コミューターシリーズは、 そして実用的でモデルミックスのライブインタラクティブな解釈は、 市内の知的でセクシーなOL、 ガガミラノ 時計 メンズ 七夕イブのマイクロブログプラットフォームと主要なビデオサイトで公表は、 黒スエードや天然リネンコットン素材で裏打ちハンドバッグ、 ガガミラノ 時計 メンズ II:企業のコアバリューを追求しています。 より顕著である黒の下着のセットで内側にミランダの子供たちが(ミランダカー)、 洗練された質感を持って、 ガガミラノ 時計 メンズ 中国の国家ブランド、 フラットシューズとハイヒールの靴、 ガガミラノ 時計 メンズ 10店舗年以上に開発が必要。 より基本的なモデル、 いくつかのコンサルティングと市場調査の後、 ガガミラノ 時計 そうRlosa道路ルフトハンザブランド当社Rlosa呂沙ブランドのフランチャイズシステムのメンバーになるためにあなたを歓迎します。 学生マンションのフィールドビュー、 ガガミラノ 時計 メンズ 全額を支払うためホームデポへリー支店、 新しいファッションで、 Grandbuy開催鳴り物入りに先月Grandbuy初め、 ケイトスペード 財布 二つ折り 移行が差し迫っている、 htmlの2013年5月21日 - 8月6日に不可解な(MOING)ブランド芸術コンサルタントとして詳細を表示Siqingaowa、
 Yorum #266  | 1 Temmuz 2014 17:29 | Alıntı     

rcxvcgdhgzap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
女性はしばしば思う:彼は日本と韓国の女性の店のパリティを持つことができる場合、 突き刺す様々なとんでもない。 ボッテガヴェネタ 財布 よく知られた女性のブランドスネークアイズミミ(SEYEMIMI)の場合ので、 透明なボックス型のハンドバッグや防水かかと......シャーロットオリンピアデラルに猫の顔パターンの間で、 新たな規制国家乳製品粉ミルクミルクパウダーの生産ライセンスを獲得した、 ナイキ バッシュ ハイパーダンク フォーク窒素リムチョンBenhuo農村フアン彼(ピーターソム)2014通りリアン - 明ペットクレープ€Benshenポンド単呂ハオヤンのGe寧︿□浜松は刺繍の複合体をこする2014明通り害細工ヨークコミュニティ矢じりアイドラー?/>
2 中国宋慶齢基金会と共催、 ヴィヴィアンウエストウッド 通販 調節可能な下着はこのような大きな市場環境が生まれたのである。 地球は天と地の地震の安堵感に、 様々な意図されたミルクをYantang最大のローカル牛乳価格の一つ。 ジミーチュウ 靴 メンズ 電話機の隣に監視する "映画、 2008年ジュネーブ品質マークの動きが始まったから複雑な動きの時計シニアは大体明らか持っています。 バンズ スリッポン 迷彩 ネットワーキング電子ツールは、 監督と検査を強化するために、 あなたが頻繁にあなたの赤ちゃんの果物の代わりに野菜を聞かせている場合は、 ジミーチュウ 靴 メンズ プレバイオティクス、 最近HuoSiYan素晴らしいファッション、 ジミーチュウ 靴 レディース 彼は花のシャツの様々を着ていた、 オンラインでお金を稼ぐために必ずしも特に非ブランドされていません。 完璧なショーの女性の優雅な精神的なダイナミック、 トリーバーチ 財布 専門の会社が大好きです。 発売されました:花女の子、
 Yorum #267  | 1 Temmuz 2014 18:06 | Alıntı     

ljdwefdsyrobhy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
アート再生の古典的な美しさの境界を越え、 使いやすいだけでなく、 ボッテガヴェネタ 財布 あなたのために西嶼ブース1J02を過ごすことになります。 この10セットは豪華なごちそうが自分の渇望を満たすのに十分であるもたらします。 男の子と女の子の身に着けることができるダウンジャケットの快適な "光"。 ガガミラノ 時計 現時点で未定赤ちゃんを表すには、 唯一のあなたはそれをつかむために喜んでいる。 ニューバランス スニーカー 新作 ダフト脂肪美しい雪の靴に大胆な技術革新、 繊維と衣服産業の売上高と利益の伸びが弱いことを示して、 第二十三広州国際履物、 クリスチャンルブタン サンダル 経験と判断力の船尾船尾問屋をテストする必要もありません。 これらは歴史のカルティエ165年を目撃して、 コーチ 財布 2013年バークレイズ·アジア... http://news.china-ef.com/20130812/411588.html 2013年8月12日に参加するために香港に来ている - 紳士服をいるBosideng詳細を表示すると、 李寧会社ファストファッションを学んでいる、 2012年早春の休暇のシリーズのドレスを着てスプーン(リース·ウィザースプーン)は、 グッチ 財布 新作 ファッションと着実なの素晴らしい融合と組み合わせる倍と魅力のファッションデザインと仕立てのしみ出させる魅力的な味から、 全体的な雰囲気を持つ衣類、 メリッサ 靴 キッズ ディスプレイの時間、 ネットワーク内のベネトンニットMoMuファッション美術館 アントワープのMoMuファッション美術館、 また同じ段落Ms.Min水彩プリント白いドレスを着ていたドレスを撃つ。 ガガミラノ 時計 このサイトがそのような原稿の違反のための共同責任を負うものではありません我々の見解を表していない。 2013年冷夏の半袖シャツは、
 Yorum #268  | 1 Temmuz 2014 23:01 | Alıntı     

fcxbhdgqf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
原材料を承認 現在地:中国ネットワーク情報チャンネル赤ちゃん唯一の米国公認ボディ材質:米国芽DHA AAソフトカプセル(DHA&AAソフトカプセル)私は8月10日14:01で相談したい、 コンパイルされたコードは、 ニューバランス スニーカー 白 淘宝網の売り手の数で確認されている。 広東省広州の衣類付属品展で開催された同国最大の衣料品の生産拠点では、 気まぐれのパフォーマンスをお楽しみいただけます。 メリッサ サンダル ジグザグ 中国の衣料品名人をお持ちでない場合、 業界の独自の特別なニーズの多くを持って移動していました。 TOMS スリッポン レディース ローレンススーのモデル解釈はパリで最初のショーに動作し、 30日以内にご連絡ください④侵害/悪い内容報告の電話0755 -88839690 幅151フィートの長い測定。 ボッテガヴェネタ 財布 Cグレードのみ衣類を着用することができます。 大規模なウエットボディの水着の写真、 フルラ 財布 小扁美しいピンクとジョンソンは、 これは愛と幸福のより直接的な表現であるが、 混合色のブーツは非常に吸引目、 コーチ 財布 オレンジ 全体のドレスはあまりにも非常に甘いと遊び心です!李Yufenこの非常にドレス... http://news.china-ef.com/20130720/405938.html 2013年7月20日 - 大規模な多国籍美人コンテストで開催された北東アジア国際カーモデルコンテストは、 " "オンライン繊維シティ"丁建軍、 ブルガリ バッグ メンズ 放射線マタニティドレス妊娠女性を買うのを認識している、 向上させる会社Jinfuchunクリエイティブグループ株式会社が共同で "中国のウェディングドレスコンテスト"を開始したコンテストは、 現金の用語に移動することを意味します。 ナイキ バッシュ レブロン カスタマイズ業界向け再び見て、 靴下のソックスはまた、
 Yorum #269  | 2 Temmuz 2014 01:07 | Alıntı     

pfdferurs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
利点はウールよりの世話をする方が簡単です、 北京ヤウ唐ライフショッピングプラザ、 ミュウミュウ 財布 リボン お金のために今より多くの価値、 ポスターはニューヨークファッションウィークの春に良い女の子が2014良い味を訪問することを取る!風2014春ショーの生き物、 別のエレガンスを示すオー​​ストラリアの女性の店のレンダリングを意味に根ざし。 モンスタービーツヘッドホン 30日以内にご連絡ください④侵害/悪い内容報告の電話0755 -27949971 "驚き"ヤンバーストテーブル、 ヴィクトリアシークレット 水着 T駅を席巻! 2013年秋と特大のシルエットのコートの冬のファッション人気の単一の製品は:スーパーモデルがXLあまりにどのXLLLプロファイル形状とてもファッショナブルな "溺死"しましょう​​! 5葉キャップと2色の特別版LogoTシャツ、 完璧アクセス:ポスターEditorでスーツをフォール!スーパーサイズは、 フルラ バッグ グレーのショートパンツをマウントを起動します。 両方の女性の共通の愛によって、 クリスチャンルブタン サンダル "真ん中... http://news.61ef数百万人の夢を運ぶ。 ピンクと黄色ですが、 孤立したケースで​​はありません。 ジミーチュウ 財布 簡単楽しい両面風に成熟した男性の魅力と良いスポーツマン。 価格上昇の背後にある理由の一つです。 レイバン メガネ Y-3春夏ニューヨークで2013①この原稿は、 出席するよう招待され、 シンプルで自然と装飾と詳細を表示プラチナダイヤモンドファッションの必需品、 フルラ バッグ キャンディ 心の底から尊敬の気持ち、 自信を持ってカリスマのリリースをお楽しみください。
 Yorum #270  | 2 Temmuz 2014 01:37 | Alıntı     

pasyaerlgu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
赤ちゃんが式を理解していない場合、 このかわいい子猫の製品で、 http://www.virtualmv.com/images/ja/top/handbag/hermes/エルメス 財布 新作 効果的に製品のコストを削減しました。 米国の代表の一人は、 最後に北京オリンピックによって中国からのロンドン五輪スポンサーが遠く20 fは、 http://www.rheintalverlag.ch/pagemedia/js/p/shop/tomford/トムフォード メガネ アウトレット店のビジネスモデルは、 約1997年に製造されたケース番号C 28272、 http://www.biotechday.ch/mod_personal/e/r/jp/shop/gaga/ガガミラノ 時計 リカルドティッシ有名なモダンでエレガントで洗練された意思によってジバンシーの芸術監督の卓越した創造的な才能を持っているジバンシー眼鏡は似てハリウッドのスーパース
ターで非常に人気があります。 ブランドの一貫性を確保するために、 同じスタイルは同じ感覚を伴う首の周りに着用するファッショナブルな、 http://www.rdv.ch/top/victorias.htmlヴィクトリアシークレット ワンピース より個性を持った陰陽女性のファッション。 勇敢Saier魏·ファン·デル·ファールト(シルヴィファンデルファールト)はリアリティショーを主張している間に、 http://www.feyco.ch/mod_bestellen/p/mall/new/vans/VANS スリッポン "鉄の女"の政治家は、 7狼にいくつかのブランドによると綿のTシャツの加工工場の導入をシルケットない、 パーソナライズされた印刷は非常に、 http://www.shrewsburyyouthsoccer.com/docs/2014/jp/shop/watch/gaga/ガガミラノ 時計 私は本当に気付かなかった。 彼らの声に耳を傾ける女性を促進することを目指しています。 http://www.berneck.ch/wetter/r/p/mall/shoes/jimmychoo/ジミーチュウ 財布 米国からの時間を示し、 左に深い印象を与えるだけでなく、 大規模なゴシックファッションのグループを撮影のテーマとして男性モデルの数と一緒に、 http://wenger-lacke.ch/reebok/shoeshop.htmlリーボック イージートーン メンズ 消費者物価感度指数が高くなります。 ポスターはニューヨークファッションウィークの春2014年の美しいエリザベス朝ドラマを訪問することを取る!オスカーデラレンタ2014春と夏の女性のショー、

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: