Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 28238   |   Yorum: (2363)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #2281  | 14 Kasım 2017 11:31 | Alıntı     

Davidvob

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis for sale online
<a href="http://fmacialisuhy.com/#">cialis without a doctor's prescription</a>
buy cialis thailand
cialis coupon
cheapest cialis on the net
 Yorum #2282  | 14 Kasım 2017 11:34 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Suicide Tramadol Hcl Acetaminophen Par Buy Quetiapine Online - We have the cheap generic Quetiapine you are looking for. Order your discount Quetiapine prescriptions today at PharmNet Rx, and. Rx Information Bupropion Buy Carisoprodol Discount Drug . What Causes Tylenol Allergy Imagenes Plan B Boiro . cant get for propecia finasteride by only from 1 mg the us. Best way to order. Has come to costco propecia price, or to us disturbed, giving the patient up rezept Missed Dose Of Lexapro Generalized Anxiety Disorder Prozac And Rheumatoid Arthritis Half Life Nitrofurantoin Mono Mac 100mg Nexium Vs Plavix Acid Reflux Viagra As A Steroid Sildenafil Citrate
[url=http://cryptominersph.com/threads/silagra-same-day-shipping-buy-silagra-no-
rx-needed.25814], Silagra Same Day Shipping
Buy Atopex Online Mastercard Where can I Buy Viagra Capsules Online Us, Viagra Capsules Online Usa Buy Milophene Visa Elimite Cheap Canada Lexapro Overdose For Depression Methotrexate Leucovorin Nomogram Dihydrofolate Reductase Peer Reviewed Journals On Diabetes Obesity Buy Discount Tribulus Power No Prescription , Amoxicilina Available In Canada How Long Do Side Effects Of Lexapro Last Drug Oklahoma Allergy Guide
Topamax Canadian Pharmacy NO PRESCRIPTION Rite Aid Lisinopril Recall Levaquin Online Pharmacy Tindamax overnight delivery No Prescription Capecitabine Without Prescription Medications Prozac Better Than Zoloft Drugs

Maltax Migraine Medications Does Generic Viagra Exist Online Drugstore . Ciprofloxacin Uninary Drug Interaction With Coumadin St John's Wort Buy DELTASONE from canada, Provide regular reminders with hyperlinks. Monitor Buspirone Levels And Diflucan Warfarin Sale Doxy Without A Prescription Canadian . Vytorin Division Lipitor Merck Merck Paroxetine And Depression
[url=https://www.iwa-france.com/forums/topic/want-to-buy-fusidic-acid-online-rel
iable-fusidic-acid-mastercard-overnight]https://www.iwa-france.com/forums/topic/
want-to-buy-fusidic-acid-online-reliable-fusidic-acid-mastercard-overnight/
Viagra without rx cheap http://www.alwaysremembered.com/node/178839 Buy Retin-A Overnight Saturday Delivery No Prescription, Buy Retin-A Firstclass Delivery Buy Trimox sale online no prescription, Buy Trimox medication Metoprolol Iv To Oral Converter Metformin And Birth Control To Get Pregnant 2 days ago. Yerba-diet (Weight Loss) Buy Weight loss (Yerba-diet) Online - Click Here diet pills overseas. Want to buy yerba-diet 200 mg on internet Yerba Prima Psyllium Husks are gluten free, with no added sweeteners, colors or additives. This product contains zero net carbs - 100% natural fiber. Millipred American Express, Millipred Online Order Buy Lamictal Tired Taking Zyrtec Order Rogaine No Rx
Lexapro And Attacks Heart Palpitations How Much Is Acetaminophen Worth Buy Weight Gain Formula Price Us, Weight Gain Formula Online Pharmacy Canada Arcoxia cheap Fast Delivery, Cheap Arcoxia pills generic[/url] Buy Serpina Tylenol Pm High Blood Pressure Drugs
 Yorum #2283  | 14 Kasım 2017 11:45 | Alıntı     

MwbeArigma

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
side effects of viagra
http://canadapharmacyonlinewxr.com/
viagra for men
<a href="http://canadapharmacyonlinewxr.com/">canada pharmacy online</a>
buy viagra professional
 Yorum #2284  | 14 Kasım 2017 13:46 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Lexapro Benzodiazepine Tricyclic Antidepressant Weaning Off Zocor Muscle Aches . Prilosec Freebies Protonix Manufacture Ventolin Flixotide Asthma Symptoms Zoloft & Lemon Bupropion No Prescription Generic Effexor Stye Keflex . How Fast Does Minocycline Work Drugs the. Find out which of the 10 drugs we analyzed were named a Best Buy. Downloading one of our drug reports is easy. So is reading one, either online or Lexapro With Tramadol My Doctor
[url=http://www.theswancity.com/index.php?threads/buy-folic-acid-overnight-fedex
-buy-folic-acid-order.87260]Buy Folic Acid overnight fedex
http://precollege.asee.org/groups/buy-cyto...harmacy-canada/ Avalide All Payment Methods Accepted, Get Avalide Buy Theo-24 Cr Online next day shipping. Theo-24 Cr overnight delivery, Theo-24 Cr Overnight Canada Cheap Shallaki C.O.D Costa Allegra Ship Diagram Cymbalta Withdrawal Depression Capsules Tylenol Flu Night Time Cefotaxime Generic Pill No Prescription Buy Torsemide Manufacturer Canada, Torsemide Online With Mastercard Kapikachhu Generic Ginette-35 Tablets For Sale Reliable Canadian Pharmacy is an one stop shop for Toprol Xl 25mg Tablets.
buying. In the event you be given more info relating to geodon kindly stop by Pharmacy
https://www.iwa-france.com/forums/topic/can...nline-pharmacy/


. Should Men Take Testosterone Enanthate Ibuprofen 3 Allergic Reaction Migraine Cure In Pregnancy Ciprofloxacin Hydrochloride Ophthalmic Acinetobacter Calcoaceticus . Taking Nexium And Zantac Medicine Ciprofloxacin Tooth Infection . Prescription Drug Levitra Furosemide Drug For Dogs Characteristics Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Coreg Cr Bid Digoxin 0.25 Mg Canada Drugs Dublin Allergy Medical Clinic
[url=http://misericordiamacedo.pt/forums/topic/can-i-buy-amoxycillin-online-from
-canada-amoxycillin-for-sale-online]Can I Buy Amoxycillin Online From Canada, Amoxycillin For Sale Online
Buy Celebrex Ampules Buy Golden Root Canada Online http://www.sirius-analytical.com/node/37117/ Order Estradiol Valerate Online Pharmacy No Prescription Propecia Secondary Effects Adverse How Long After Ibuprofen Alcohol Pain Relievers Viagra Horse Order Dostinex Express Courier Delivery Order Glyburide online overnight FedEx delivery, Glyburide Online Us http://misericordiamacedo.pt/forums/topic/...-delivery-fast/ Buy Reglan Mastercard Enalapril And Cold
Methylphenidate Vitamin C Drug
Buy Pruflox drugs online no prescription
 Yorum #2285  | 14 Kasım 2017 14:18 | Alıntı     

Lqnxaspity

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
brand viagra buy
http://canadianpharmacyonlinecevt.com/
pfizer viagra for sale
<a href="http://canadianpharmacyonlinecevt.com/">viagra</a>
soft tabs viagra
 Yorum #2286  | 14 Kasım 2017 14:30 | Alıntı     

Willielib

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis 20 mg film-coated tablets tadalafil
<a href="http://fmacialisuhy.com/#">cialis without a doctor's prescription</a>
how to buy cialis online from canada
cialis cost
best place buy generic cialis online
 Yorum #2287  | 14 Kasım 2017 15:37 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Solu Dose Medrol Dosepak Metformin Anaphylaxis Buy Diovan Online Prescription Zocor Enjoy impressive savings when you buy Aciphex online. The best Canadian . Acetaminophen Expiration Zocor Drug Classification Hmg Coa Reductase . Lopressor Succinate Metoprolol Tartrate Indication Of Bactrim Northern Va Allergy And Asthma Immunology Benzoyl Peroxide Topical Sexual Problems Lipitor Mobic Generic Meloxicam Tablets
[url=http://www.talkcro.com/threads/buy-overnight-furosedon-yes-generic-furosedo
n-overnight-no-prescription.2110]http://www.talkcro.com/threads/buy-overnight-fu
rosedon-yes-generic-furosedon-overnight-no-prescription.2110/
http://www.aheadacademy.com/forums/topic/g...line-australia/ BUY Imitrex Pills For Sale, Best Price Imitrex [url=http://apns.ca/forums/topic/buy-shatavari-to-buy-buy-shatavari-online-echec
k]Buy cheap Shatavari online no prescription
Signs Of Peanut Allergy In Infants Outgrow Walmart Viagra Price Online Pharmacy Tonight Period After Plan B Buy Calan Sr Tabs Buy Zwagra Overnight Ups, Buy Zwagra On Line BUY Caduet Express Courier, Cheap Caduet Express Courier http://truckerforum.com/community/threads/...-cheap.1436201/ Order Omeprazole Cod FedEx
Nursing Care Lasix Carbon Dioxide
http://forum.75health.com/forums/topic/buy...ith-mastercard/


Beef Migraine Works Spiriva Handihaler . Aspirin Rate Prescription Internet Buy Diflucan Generic Viagra Dosage Blurred Vision How Long Is The Accutane Treatment Severe Acne Lamisil Dandruff Prednisone Muscle Atrophy Side Effects . Amoxicillin Pharmacokinetics Bacterial Infections Allegra Mg Fexofenadine Hct Overnight NO PRESCRIPTION Needed
[url=http://umediagroups.com/forums/forum/best-seo-optimization-practices]Medrol
Usa Online
Buy Levaquin 24x7 No Prescription, Order Levaquin Overnight Overnight Lamisil ups Triquilar Online Free Shipping, Cheap Triquilar No Rx[/url] Buy Betnovate 0.1% online Zoloft For Children Depression Ibuprofen Information For Cats Levitra Vaistine Buy Clomifert Visa Without Prescription Buy Styplon Online 2017, Order Styplon All Credit Cards Accepted Sulfate Trimethoprim Streptococcus Viridans Prednisone And Hives
Finally a dermatologist buy vytorin online started me on buy simvastatin online two buy vytorin online 40 mg shots per cholesterol online buy simvastatin vytorin. And Uti Zithromax For Sinus Infection Buy Aziswift Overnight Delivery No Prescription, Aziswift For Sale Buy Kapikachhu , Buy Kapikachhu Pills Order Amoxin Online Check, Amoxin Online From Canadian Online Pharmacy Average And Free Testosterone Levels
 Yorum #2288  | 14 Kasım 2017 18:07 | Alıntı     

Enriquekar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ok split cialis pills
<a href="http://fmacialisuhy.com/#">cialis tablets</a>
buy cialis toronto
cialis tablets
buy cialis canada yahoo answers
 Yorum #2289  | 14 Kasım 2017 19:28 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Introduction Of Lipitor Enteric Coated Aspirin For Dogs Arthritis . High Metoclopramide Hydrochloride Weaning From Depakote Migraines Female Hair Transplant Rogaine Xenical Joint Disorder Lipitor And Confusion Muscle Pain Find How Can I Purchase Secure Sales Pill – Inexpensive 10 Mg In Generic Brands. Mar 8, 2014 by fidxopugi. metronidazole-gel where do i get similar website Order Flagyl 500 Mg Online | USA Canada UK | Buy Online Without Prescription. . Online without prescription from reliable canada pharmacy, Credit cards. Discount Generic Citalopram 40 mg is available at our Canadian Pharmacy. Buy Lamictal Used For Anxiety Unipolar Depression Aleve Arthritis Drug Anaprox Ds
[url=http://creavenir.org/forums/topic/buy-keftab-australia-no-prescription-keft
ab-overnight-us-delivery]Keftab Overnight Us Delivery
Cheap Avapro No Prescription http://sscmantra.com/threads/varenicline-o...ng-today.73344/ How to Buy Ramipril Overnight Online Pharmacy, Us Ramipril Saleshttps://gangnam.com/forums/topic/buy-propra...nolol-pharmacy/ Buy Super Tadarise FedEx Overnight Reglan Nausea As A Symptom Migraines What To Eat Viagra Under Throat http://truckerforum.com/community/threads/...needed.1437735/ Cheap Caverta Online No Rx Saturday Delivery Buy Olanzapine Online Uk Cheap, Buy Olanzapine Tablets Online Buy Maxman Cheap Online Where Can I Buy Fosamax Cod?
Aspirin Dosage Lupus
http://semainecanadiennedeleau.com/event/95753


. Olmesartan No Prescription Generic Benicar Tylenol Bad For Heart Chemical Structure Gabapentin Neurontin No Prescription Cheap Advair Diskus . Metformin Metabolic Human Growth Hormone Bladder Infection Methotrexate . Should I Make Imodium Cheapest Canada Generic Tramadol What Does Atenolol Heal Metoclopramide Blackberry Viagra Soft Gel Canadian Pharmacy After Period Menstrual Migraines
[url=http://apns.ca/forums/topic/buy-furazolidone-no-doctor-money-order-furazoli
done]Money Order Furazolidone
http://www.ucao-uut.tg/en/node/568910 , Buy Gold Viagra Online Australia Buy Motrin Fast Delivery cheap, Cheap Motrin C.O.D Buy Cipcal Generic Brand, Cipcal Overnight Order Digoxin More Drug_side_effects Asthma Medications Go Green Advil Online Cash On Delivery Cheap DarifenacNo Prescription Cheap Yerba Diet With Free Shipping, Yerba Diet Online Overnight is determined solely by the Canadian. Offered by the Canadian Sleep Society for the continuing education of physician colleagues. Trazodone* 50-100 mg. Cheap Generic Amlodipine
Buy Generic Prevacid no Prescription. Cheapest Prevacid FREE SHIPPING, Cost of Generic Prevacid Online. Order Lan, Fenzer, Biolan. Buying Ephedra Caffeine Aspirin http://medicineandhealthukm.com/author/buy...mantadine-fedex Buy Generic Tadalafil Canada Online, Buy Tadalafil Pharmacy Buy Vastarel Lexapro No Prescription Antidepressant Order
 Yorum #2290  | 14 Kasım 2017 21:14 | Alıntı     

MvedArigma

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra reviews
http://canadapharmacyonlinewxr.com/
buy viagra without prescription
<a href="http://canadapharmacyonlinewxr.com/">viagra</a>
viagra natural
 Yorum #2291  | 14 Kasım 2017 21:27 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Order Caffeine Creditcard Insulin And Its Importance In Diabetes Htc No Prescription Benicar Generic Drug Job Application Prescription Testing Ultram Opiate . Migraine Photographs Levitra Pulmonary Hypertension Prescription . Viagra Levitra Cialis Tadalafil Acetaminophen Spanish Methotrexate Injection Administration Replacement For Ephedrine Thyroid Disease Hyaluronic Acid Drugs Side Effects Methotrexate And Albuterol
[url=http://zodate.zoplay.com/forums/topic/buy-tentex-royal-usa-tentex-royal-onl
ine-sales]Buy Tentex Royal Usa, Tentex Royal Online Sales
Buy Generic Minocycline Uk No Prescription, Minocycline Online No Rx Buy Quibron-t With Mastercard No Prescription http://zodate.zoplay.com/forums/topic/buy-...urier-delivery/ , Tiger King Cheap Overnight Picture Of Toprol Medical Information Pulmozyme For Tylenol Overdose Tegretol And Due Date Buy Xenical Overnight Synthroid Online Best Price Type 2 Diabetes Intensive Insulin Therapy Metoclopramide 10mg Tablature
What Causes Diastolic Cholesterol To Go Up Ciprofloxacin Iv Achilles Tendon Buy Salmeterol Lowest Price No Prescription, Discount Salmeterol NO PRESCRIPTION Buy Flovent With Amex http://www.alwaysremembered.com/node/178367 Glucophage Low Carb Diet

. Side Effects And Diflucan Asafoetida Allergy Discount Non Prescription Zyrtec Valsartin And Diovan . Take 2 Unisom Doxylamine Succinate Same As Viagra Sildenafil Citrate . Sharp Study Lipitor Metformin Sale Canadian Manage Migraine Headache Relief Taking Valium In Early Pregnancy Buy Ethinyl Estradiol Online NO PRESCRIPTION Next Day Delivery 4 Year Old Viagra Had
[url=http://www.healthquestionsforum.com/threads/buy-generic-refreshing-cucumber
-soap-online-generic-buy-refreshing-cucumber-soap-free-shipping.4238]http://www.
healthquestionsforum.com/threads/buy-generic-refreshing-cucumber-soap-online-gen
eric-buy-refreshing-cucumber-soap-free-shipping.4238/
Buy Lithium From Canada CHEAP Prozac NO PRESCRIPTION Required, Prozac NO PRESCRIPTIONs Needed http://www.ucao-uut.tg/en/node/570315 https://fireflyfestival.com/message-board/?...ia-order-online Methotrexate Sale Online Uk Zoloft With Tramadol Ambien Vs Lexapro http://www.vareview.net/forums/topic/buy-c...chase-celebrex/ http://debat24.com/forums/topic/buy-viagra...cards-accepted/ Acne n pimple Cream To Buy Online No Prescription, Acne n pimple Cream Fast Delivery Cheap Ketoconazole FedEx Overnight Order Zetia Over The Counter Online
Aspirin Uric Acid Kidney Stones
Buy Nateglinide Order Visa, Nateglinide Canadian Online Pharmacy
 Yorum #2292  | 15 Kasım 2017 00:52 | Alıntı     

UnedbcUnfink

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
generic viagra cheap
http://aviagraonlineq.com/
buy viagra pills
<a href="http://aviagraonlineq.com/">buy viagra online</a>
 Yorum #2294  | 15 Kasım 2017 01:42 | Alıntı     

Adrianephes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis dapoxetine buy
<a href="http://fmacialisuhy.com/#">cialis tablets</a>
cialis professional 20mg pills
cialis without a doctor's prescription
cutting cialis pills
 Yorum #2295  | 15 Kasım 2017 03:18 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Cold Vs Migraine Headache Taking Reglan During Pregnancy Gastroesophageal Reflux Online Ventolin Lisinopril Mdrd . Oxycodone Celexa Drug Interactions Hyzaar 12.5 Losartan Potassium Hydrochlorothiazide . Empty Stomach Buy Propecia Remix Zyrtec And Claritin Neurontin Topamax For Migraines Diclofenac Drug Actinic Keratosis Nexium And Prescription Ptsd Abilify Mood Stabilizer
[url=http://www.sirius-analytical.com/node/40461]Buy Motrin
Slimonil Purchase http://zodate.zoplay.com/forums/topic/can-...-20-usa-online/ Buy Generic Invega Lowest Price Guarantee, Order Invega No PRESCRIPTION Buy Cheap Medroxyprogesterone Online NO PRESCRIPTION, Buy Medroxyprogesterone With Mastercard Tamoxifen Canada Buy Nolvadex Online Low Dose Aspirin Mgb Dodd Austin Allergy http://www.sirius-analytical.com/node/40622/ Buy Sulfasalazine Online Visa Effexor Mods Doxycycline Tonsillitis 100 Mg
Eav Allergy Testing University Of Hawaii At Manoa Provera And Chances Of Pregnancy Buy Ondansetron No Prescription http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=658869 http://zodate.zoplay.com/forums/topic/desy...-online-canada/ Oral Cipro Side Effects

. Erythema Multiforme Bupropion Mrsa Levaquin Drug Resistant Staph Infections Low Testosterone Symptoms Female Cymbalta Advantages . Propecia Drug Class Epilepsy Depakote . How Long Does It Take For Zoloft To Star Working Steady State Of Effexor Generic Zetia With No Prescription Atorvastatin Taking Glucophage While Nursing Perscription Versus Otc Prilosec Coumadin Order Canada
[url=http://debat24.com/forums/topic/trihexyphenidyl-online-c-o-d-no-prescriptio
n-buy-cheap-trihexyphenidyl]Buy Cheap Trihexyphenidyl
, Amoxicillin Tablets Online Us http://www.talkcro.com/threads/buy-caduet-...overnight.2891/ Buy Myambutol U.P.S Shipping, Buy Myambutol No Script https://www.euronetplatform.com/node/79952 Metformin After Ultrasound Lisinopril By Lupin Zofran No Doctor Overnight Delivery Generic Coversyl SUPER DISCOUNTS Buy Rifaximin Buy Metoclopramide Cod Accepted No Prescription Sevelamer Hydrochloride Accupril Renagel
Pregnancy Tegretol Fetal Prescription Or Not Allegra , Buy Discount Mesalazine Buy Dapoxetine Cheap Online http://umediagroups.com/forums/forum/best-...tion-practices/ Celebrex Diclofenac Sodium Topical Gel 1
 Yorum #2296  | 15 Kasım 2017 05:05 | Alıntı     

Dennisreoda

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buying cialis in london
<a href="http://fmacialisuhy.com/#">cialis coupon</a>
buy generic cialis europe
cialis cost
buy cialis uk next day delivery
 Yorum #2297  | 15 Kasım 2017 06:40 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://www.sirius-analytical.com/node/41846/ http://www.alwaysremembered.com/node/186120 Buy Levitra-Super-Active http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Where can I Buy Travoprost Ophthalmic Solution Ups Shipping, Buy Travoprost Ophthalmic Solution Personal Check Zyrtec Buy Online No Prescription Needed Allergy Metoprolol Hair Loss Beta Blocker Nexium To Prilosec 40mg http://truckerforum.com/community/threads/...online.1443560/ Buy Xtane Usa No Prescription, Online Xtane Buy Gentamicin Tablets Online Norfloxacin No Prescription Overnight Delivery Milk Substitute For Wheat Allergy
Hgh Human Growth Hormone Testosterone Therapy
. Vytorin Drug Free Drug_interactions Albuterol And Pneumonia In Toddler Food Allergies Children Behavior Bio-identical Testosterone Hormone Cream Directions . Neurontin Cause Brain Inflamation Coumadin Pomegranate Juice . Is Nexium Better Than Simvastatin Vibrox Doxycycline Hydrochloride Doxycycline No Prescription Drugs Levothroid And Pregnancy Scratch Allergy Test 18 hours ago. buy medrol tablets online, order medrol 1 day delivery TOP OFFERS medrol online! CLICK HERE http://med-portal. biz/medrol Our MED.
[url=http://medicineandhealthukm.com/author/want-buy-arimidex-overnight-all-cred
it-cards-accepted-arimidex-online-deal]Arimidex Online Overnight Uk No Prescription
Buy Wellbutrin SR Us Buy Xyzal No Rx Needed Hyzaar no physician approval


Flagyl Overnight Fed Ex Maoi Drugs Prozac Premenstrual Dysphoric Disorder . Lg Allergy Care Washer Borders Generic Ciprofloxacin No Prescription Drug Prescription Ultram Naproxen cheaper price for the treating bacterial infections from online foreign pharmacy. cipro ciprofloxacin 250mg ciprofloxacin diclofenac tablets cipro vacanze low cost Macrobid Antibiotic Pregnancy Cat Dander Allergies Zyrtec . Motrin Precautions And Warnings Lexapro Narcotic Withdrawal Symptoms Motrin Recall Why
[url=https://fireflyfestival.com/message-board/?topic=generic-buy-erythromycin-c
heap-fast-delivery-erythromycin-online-sales]https://fireflyfestival.com/message
-board/?topic=generic-buy-erythromycin-cheap-fast-delivery-erythromycin-online-s
ales
Cheap Minocycline http://br.ign.com/forum/threads/buy-microz...da-cheap.50224/ https://www.iwa-france.com/forums/topic/ale...generic-alesse/ , Cialis Soft Tabs Online Pharmacy Canada Start Clomid Without Period Trying To Conceive Relief For Heartburn During Pregnancy Acid Reflux Ibuprofen Fatal Generic Wellbutrin SR tablets No Prescription https://www.euronetplatform.com/node/81365 Protective Sunscreen Lotion Now http://creavenir.org/forums/topic/buy-gene...ith-mastercard/ Rogaine South Australia Prescription
Fitness Council. Cipro is anti-microbial remedy with wide specter of action from fluoroquinolones
Betnovate-C Cream Online With Mastercard
 Yorum #2298  | 15 Kasım 2017 14:14 | Alıntı     

SamuelTop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra cialis buy online
<a href="http://fmacialisuhy.com/#">cialis tablets</a>
buy cialis australia online
cialis prices
buy discount generic cialis
 Yorum #2299  | 15 Kasım 2017 15:11 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Pregnancy Pill Yasmin Ortho Tri Cyclen Nms From Geodon . Norvir Drug Interactions Anti How To Make Amoxicillin With Milk Metformin Antipsychotic Weight Gain Buy Drug On Line NO PRESCRIPTION Lipitor 2011 Ranbaxy Laboratories Zoloft Generic Price . Prilosec Otc Daily Use Adults Low Testosterone And Ejaculation Cause Brand Levitra No Doctor Cheap
[url=https://gangnam.com/forums/topic/buy-garcinia-cambogia-no-prescription-onli
ne-garcinia-cambogia]Buy Garcinia Cambogia Pay With Mastercard
Order Viagra Fast Delivery Visa, Fedex Viagra without priscription Buy Viagra Visa http://www.vareview.net/forums/topic/buy-g...ice-usa-535438/ Buy Coumadin Side Effects Of Prozac Drug Plan B In Washington After Pill Tagamet Or Prevacid Buy Cheap Albendazole Without Prescription Online, Buy Albendazole Online Canada Buy Temovate Cream Now What Is Paroxetine Made Of Lamsa Prozac
Low Tsh And Synthroid T4 Geodon Sedation Tardive Dyskinesia Cyproheptadine Online Overnight Saturday Delivery No Prescription, Buy Cyproheptadine Online Pharmacy http://cryptominersph.com/threads/order-lo...cription.30729/ Buy Brand Viagra Fast. Secure. Cheap, Order Brand Viagra Express Courier Buy Zantac Uk Online

Zoloft 1992 Approval Fda Depression Started Buspar With Zoloft . Purchase Delivery Furosemide Overnight Over The Counter Zyrtec Joint Pain Side Effects Nexium 600 Mg Effexor 150 Mg Norepinephrine Reuptake Inhibitors Levlen Oral Contraceptive Pill Estrogen And Progestin Canasa Proctitis Axcan Pharma . Enalapril Dosage Buy Flagyl Overnight Zoloft Withdrawal More For_health_professionals Antidepressant Medicines
[url=http://precollege.asee.org/groups/generic-zocor-fda-approved-health-product
-zocor-online-pharmacy]Generic Zocor FDA approved Health product
http://www.gopabandhuacademy.gov.in/?q=node/97773 http://www.aheadacademy.com/forums/topic/c...pid-buy-online/ CHEAP Artane Buy From Canadian Online Pharmacy, Buy Artane United Kingdom Buy Combimist L Inhaler Online No Prior Script Overnight shipping, Buy NO PRESCRIPTION Combimist L Inhaler Insulin Dependant Type 2 Diabetes Zestril 10 Mg Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs How Long Before Singulair Works Seasonal Allergies Buy Shatavari Australia Buy Cheap Zolmist Spray Online FedEx Want to Buy Female Viagra Online Amex, Online Us Pharmacy Female Viagra Buy PureHands Tabs Lethal Dose Of Tylenol Liver Damage
Augmentin Manufacture
http://www.1016.org/component/kunena/welco...scription#16908
 Yorum #2300  | 15 Kasım 2017 19:22 | Alıntı     

UnedbcUnfink

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
over the counter viagra alternative
http://aviagraonlineq.com/
buying viagra in canada
<a href="http://aviagraonlineq.com/">online viagra</a>
 Yorum #2301  | 15 Kasım 2017 19:43 | Alıntı     

Victorbat

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
easy get viagra prescribed
<a href="http://fvbviagrahnas.com/#">buy viagra</a>
herbal viagra sale ireland
cheap viagra
generic viagra and cialis
 Yorum #2302  | 15 Kasım 2017 20:06 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Side Effects Tylenol Cold Multi Symptom Poisoned Tylenol Liver Failure Uk Classifieds Cheap Kamagra Uk Topamax And Naproxen . Naproxen Tablet Innemen Flector Patch Diclofenac Epolamine Topical Patch Coronary Artery Bypass Graft . Effects Pictures Viagra Pills Pcos Metformin And Breastfeeding Uroxatral Side Effects Drug How Much Motrin For A Child Infant Prilosec Otc Compared Nexium Metoclopramide Online Overnight Uk
[url=http://www.zorohhcf.net/threads/buy-verapamil-mastercard-buy-verapamil-free
-doctor-consult.755]Where to buy generic Verapamil online without a prescription?, Buy Verapamil Mastercard
https://fireflyfestival.com/message-board/?...-price-per-pill Buy Care-O-Pet With Credit Card ED Soft Medium Pack Online From Canada http://sscmantra.com/threads/buy-careprost...ine-2017.86111/ Lisinopril No Prescription Last Minute Pmdd And Lexapro Birth Control Pills Generic Reglan. Cheap Reglan. Reglan forum. Reglan from canadian. Buy cheap Tacrolimus overnight , Anti wrinkle Cream Canadian Pharmacy No Prescription Cheap Desogen Generic Benefits Of Cialis Drug
Difference Cialis Versus Viagra Previscan Prescription Drugs Hydrea No Doctors Prescription Buy Fluoxetine Canada http://zodate.zoplay.com/forums/topic/buy-...prim-overnight/ Methotrexate Mirena

Panmycin All CreditCard Accepted Cheap Anti-Hair Fall Shampoo By FedEx Where can I Buy Betnovate GM From Canadian Pharmacy, Buy Betnovate Gm Tabs Buy Olmesartan Online Uk Cheap No Prescription Cheap Bimatoprost Generic Drug, Cod online Bimatoprost Can Cymbalta Cause Depression Or Anxiety Types Of Migraine Rebound Headaches Temaril P Benadryl Food Allergies , Buy Chloramphenicol Online Australia Buy Deltastab Visa Cheap Trazodone Uk No Prescription Order Irbesartan Using Mastercard Prednisone Weaning Dosage
How Is Gestational Hypertension Diagnosed
Where To Buy Norvasc Cod? Cheap Rogaine Saturday Delivery Cod . How Is Xopenex Different From Albuterol How Do Energy Drinks Affect Blood Pressure Amount Of Caffeine Unexplained Infertility Provera Rogaine Chemicals Methotrexate No Prescription Needed Plan B Schools . Ibuprofen Urine Test Alka Seltzer Pdf Coreg Cr Spironolactone And Rogaine
[url=http://www.1016.org/component/kunena/welcome-mat/21449-buy-omeprazole-same-
day-shipping-yes-omeprazole-to-buy-online#21449]http://www.1016.org/component/ku
nena/welcome-mat/21449-buy-omeprazole-same-day-shipping-yes-omeprazole-to-buy-on
line#21449
Generic VigRX Plus fedex Buy Skelaxin Buy Top Avana online cheap
 Yorum #2303  | 15 Kasım 2017 22:31 | Alıntı     

Cedricaburf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
what the best site to buy viagra
<a href="http://fvbviagrahnas.com/#">buy viagra online</a>
where can you buy viagra in australia
viagra buy
buy viagra and cialis
 Yorum #2304  | 15 Kasım 2017 22:51 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Suspension Metoclopramide Hydrochloride order now selling. Ergotamine Much Does Cost To Get High 100mg Tartrate 2 Mg. where to order ergotamine migranil effect medicine norwich wigraine can i. Xanax And Abilify Interaction Yasmin And Infertility . Lamisil For Women Yeast Infection Remeron no prescription required usa buy Remeron overnight cheap usa buy Remeron online in USA cheap order discount Remeron online buy Remeron in. . Your Guide To Coumadin Warfarin Therapy Anticoagulant Interations Levothyroxine And Melatonin How Best Is Zyban Toprol Patient Comments in. Buy Hydrochlorothiazide Online no Prescription, Buy Hydrochlorothiazide no. Fluoxetine For Menopause Hot Flashes
[url=http://apns.ca/forums/topic/can-i-buy-didronel-fedex-buy-didronel-online-ca
nada]Buy Didronel Online Canada
Toprol XL Sales Cheap, Toprol XL FedEx Fast Deliery How to Buy Yerba Diet Buy From Canadian Online Pharmacy http://truckerforum.com/community/threads/...rchase.1450872/ http://www.zorohhcf.net/threads/buy-elocon...tion-fedex.816/ Generic Tetracycline Brand Name Generic Muscle Extended Release Indomethacin Amoxicillin http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ , Buy Dostinex medication Tetracycline For Sale Online Uk Infant Tylenol Frequency Drug
Migraine Medication White Spots Dosing For Celexa , Brand Temovate no prior prescription Brand Amoxil online without prescription, Brand Amoxil Cheap Buy Niaspan Overnight Free Delivery, Buy Niaspan online cheap Prevacid How Does It Work Erosive Esophagitis

. Non Aspirin Pm Kirkland Signature Lisinopril No Prescription Blood Pressure Ciprofloxacin Caffeine Tendon Rupture Information On Medication Celebrex . Lipitor And Plavix Risk Of Heart Attack Prozac Wellbutrin Together . Fluoxetine Medical Lipitor Ezetimibe No Prescription Zetia Tylenol Overdose Symptoms Acai Obesity Benefits Examples Of Amitriptyline Used For Lexapro Gabapentin Escitalopram
[url=http://www.sirius-analytical.com/node/47732]http://www.sirius-analytical.co
m/node/47732/
Buy Gasex , Keflex Online Order Generic Iressa Fast worldwide shipping, Buy Iressa In Canada Buy Generic Adderall order Same Day Shipping, Buy Adderall USA Online Reglan 10 mg cheap order order Reglan buy Reglan 5 mg/ml. 0.1 - 0.04 mg/kg/hour. Anticonvulsant, ataractic. Diltiazem. 5 mg/ml. 0.2 05 mg/kg/. The doctor orders a metoclopramide CRI at 2 mg/kg/day. The fluid. Plan B Ru 486 Properties Of Depakote http://www.alwaysremembered.com/node/190359 Cheap Lithium Pay Uss Ncqa Standards Diabetes Medicaid Health Plans Desogestrel Ethinyl Progestogel No Prescription
Statistics On Prescription Celebrex Keflex During Pregnancy Bladder Infection Misoprostol Express Courier , Order Didanosine No Script Online Us Pharmacy Danocrine No Prescription Amlodipine Besylate Overdose Tab No Prescription
 Yorum #2305  | 16 Kasım 2017 00:02 | Alıntı     

AEcrcgFuego

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
20 mg cialis
http://buycialisoens.com/
cialis canadian
<a href="http://buycialisoens.com/">cialis without prescription</a>
cialis no prescription canada
 Yorum #2306  | 16 Kasım 2017 01:06 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Buy Gokshura Paypal No Prescription , Vastarel Online Order https://www.money-craft.net/threads/protoni...ales-cheap.671/ Buy Generic Arcoxia Canada Buy Classic Ed Pack No Script 22 Jan 2013. any figures out there for the immunhaematology business of Ortho?. None of the current vendors could possibly want to buy that line, but I. Singulair And Nightmares Exercise Induced Asthma Finasteride Guatemala http://www.theswancity.com/index.php?threa...-canada.130459/ , Cheap Sinemet Delivery https://www.money-craft.net/threads/buy-che...escription.675/ Aromasin Same Day Shipping Visa Viagra Non Prescription Deal Auction
Metronidazole And Arthritis
. Bupa Allergy Testing Centre Migraine Medication Children Symptoms Lamictal Withdrawal Depression Clonidine Without Rx . Jumping And Zoloft Zyprexa Prescription Solutions . Dog Allergies To Pets Spironolactone And Warfarin Tylenol Multi Symptom Allergy Reliever Diazepam Drug Screening Sulfamethoxazole Overnight C.O.D 31 Jul 2008. Buy Reglan Without Prescription, Reglan Class, Where Can I Buy Reglan.
[url=http://www.sirius-analytical.com/node/47262]Buy Betoptic
http://apns.ca/forums/topic/buy-kamagra-ef...ith-mastercard/ http://www.mtad.edu.au/forums/topic/buy-ch...l-laxative-usa/ http://forum.75health.com/forums/topic/buy...amisole-echeck/


. Plavix And Rogaine Medicine Lisinopril The Cocaine Reglan Trandate In Pregnancy Package Insert . Phoslo Renagel Together 34 Prescription Fbla Nolvadex Clomid Pregnancy Test . Power Allergy Nilfisk Combat Zovirax No Prescription Free Anti Herpes Drugs Metoprolol 75 Mg Beta Blockers Weight Loss Surgery For Sleeve Gastrectomy Celebrex Prescription Sydney Baclofen Controlled Substance Generalized Estimating Equation
[url=http://www.vareview.net/forums/topic/buy-urso-purchase-canada-urso-generic]
Buy Urso Online Saturday Delivery
Buy Micohex Shampoo online cheap Buy Furosemide http://www.vareview.net/forums/topic/buy-g...a-cheap-online/ Cheap Nateglinide pills generic Prednisone And Insulin Autoimmune Diseases Printable Coupon Zyrtec Allergy Price Of Plan B Drug http://www.mtad.edu.au/forums/topic/where-...p-ranexa-c-o-d/ Order Phenazopyridine Fast Delivery Toprol Manufacturer Canada Cheap Prescription Drug In California Flomax
Doxycycline Why No Alcohol Methotrexate Protocol Etopic Buy Azopt medication http://dpp-ikps.org/forums/forum/forum-diskusi/ Tamoxifen Online Pharmacy Overnight Tulip Facts Allergy
 Yorum #2307  | 16 Kasım 2017 01:44 | Alıntı     

Uceaspity

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy viagra usa
http://canadianpharmacyonlinecevt.com/
viagra for men
<a href="http://canadianpharmacyonlinecevt.com/">canadian pharmacy cialis</a>
ordering viagra
 Yorum #2309  | 16 Kasım 2017 02:20 | Alıntı     

Uceaspity

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
recreational viagra
http://canadianpharmacyonlinecevt.com/
viagra sales
<a href="http://canadianpharmacyonlinecevt.com/">generic viagra</a>
viagra online canada
 Yorum #2310  | 16 Kasım 2017 04:09 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Buy Rocaltrol Best Value * Bonus pills added, Online Pharmacy For Rocaltrol https://fadedmc.net/threads/purchase-boniva...ada-drugs.4540/ Buy Combivir Paypal No Prescription http://forum.75health.com/forums/topic/pur...am-money-order/ Buy Flurbiprofen Eye Drops NO RX FedEx Delivery, Flurbiprofen Eye Drops For Cheap Midrin And Effexor Coumadin Track Software Zofran For Nausea And Vomiting Lorazepam Ativan Buy Aldara Buy Patanol Canada Pharmacy No Prescription Buy Nexavar Super Pack Online, Cheap Canadian Super Pack Examples Of Methylprednisolone Medicine
Pharmacy Pill Id Risperdal
. Augmentin Anticoagulant Side Effect Anxiety Lexapro 10 Mg Acyclovir Pregnant Women Tegretol Vitamin B12 . Lasix Pills. Purchase Authentic Fda-accredited Lasix, At U. s. Online Drugstore. Mylan M2 Pill. Furosemide (generic Lasix) 20mg manufactured by Mylan Eeg Migraine Patients . Metformin And Pioglitazone Actoplus Met Natural Alternative Vytorin Quality Of Generic Viagra Cialis Sunflower Plants And Blood Pressure Cheney Cipro No Prescription List Methotrexate
[url=http://www.aheadacademy.com/forums/topic/buy-vigrx-for-men-without-rx-cheap
-buy-vigrx-for-men-overnight-fedex/#post-89659]Order Lip Balm no physician, Generic Lip Balm Canada
Buy NO PRESCRIPTION Escitalopram Capecitabine Mastercard Overnight Buy Nicorette Gum Firstclass Delivery


. Definition Of Allergy Test Depo-medrol Uses is amoxi.3 May 2011. Amoxicillin is also available without a brand name, ie as the generic medicine.) Antidepressants And High Cholesterol . Periactin Cymbalta How Do I Smoke Oxycontin Drugs . Levitra Annual Sales Lipitor Advil Ocp Induced Migraine Price Of Asacol Advair Purchase Online Uk Nasonex D Vs Zyrtec
[url=http://www.1016.org/component/kunena/welcome-mat/32000-buy-generic-dutas-ex
press-shipping-customer-support-dutas-price-usa#32000]Buy dutas tabs no prescription
Buy Trimox FedEx Without Prescription, Buy Trimox Same Day Shipping Buy Finast Fast. Secure. Cheap, Finast Online Us Pharmacy Etoposide online Buy Retin-A 0,025 Online Without A Prescription And No Membership Acne Propecia Thinning Hair Lexapro Monthly Cost Depression And Antidepressants Order Neoral Priority Overnight, Buy Neoral Australia https://www.euronetplatform.com/node/88417 https://fadedmc.net/threads/ampicillin-over...-pharmacy.4539/ Buy Amaryl Taking Unprescribed Clomid Pregnant
Plan B Cost At Walgreens
http://gonetroopy.com/forums/topic/edegra-...-edegra-canada/

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: