Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 28238   |   Yorum: (2363)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #2221  | 9 Kasım 2017 10:08 | Alıntı     

LillianElona

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Хочу с вами поделиться одной замечательной хостинговой компанией под названием ProHoster, которая предллагает мощный веб хостинг с бесплатным конструктором сайтов, SSL сертификатом, доменным именем и еще много других полезных и бесплатных фишек. Так-же у данной компании можно заказать VPS, аренду выделенного сервера, профессиональную ДДОС защиту. Я уже несколько лет работаю с ProHoster и очень этому рад. Вот реф. ссыылка на регистрацию.
 Yorum #2222  | 9 Kasım 2017 11:17 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Diflucan Ringworm Antifungal Creams Prescriptions Allegra . Taking Ibuprofen With Amoxicillin Lexapro Taken Twice Daily Cheapest Prescription Cialis Finasteride Meloxicam Coumadin Mobic Enalapril Hydrochlorothiazide No Prescription Rate Type Diabetes Symptoms Insulin Resistance . Desyrel Addiction Prilosec Osteoporosis Drug List Of The Effects Of Atenolol
[url=https://www.iwa-france.com/forums/topic/order-azifine-available-canada-buy-
azifine-all-credit-cards-accepted]Buy Azifine American Express No Prescription
Cheap Nimesulide Gel Buy Trecator-SC Online Uk Cheap No Prescription, Trecator-SC Pay With Mastercard Buy Roxithromycin Online NO PRESCRIPTION, Cheap saturday delivery Roxithromycin http://www.alwaysremembered.com/node/141055 Over The Counter Nasal Allergy Sprays Nizoral Pityriasis Alba Migraine Natural Relief Healing http://semainecanadiennedeleau.com/event/71156 http://semainecanadiennedeleau.com/hote/ajouter How to Buy Antabuse NO PRESCRIPTION Overseas, Antabuse Purchase OvernightBuy Prinivil FedEx Prinivil no prescription no fees overnigh http://www.mtad.edu.au/forums/topic/buy-ed...-online-echeck/ Bupropion Subzone
Depakote And Risperdal Consta
Buy Risperdal Australia


. Cheap Online Order Advil safely and. Find the lowest cost before you buy Gas X Regular. Compare Gas X Protonix Action Paroxetine Pexeva . How Long Till Viagra Kicks In Valerian Root Accutane . Valtrex After Surgery Finals Hypertension Retina Medrol Or Prednisone Pictures Of Plan B Buy Soma No Prescription Drugs Cypermethrin No Prescription Drugs
[url=http://www.riva-club.de/forums/topic/buy-differin-without-prescription-mexi
co-buy-differin-no-prescription]Buy Differin No prescription
Buy Cyproheptadine Online NO PRESCRIPTION. Cyproheptadine Online next day shipping Order Nolvadex WITHOUT SCRIPT http://medicineandhealthukm.com/author/buy...ate-online-visa Buy Frusid All Credit Cards Accepted, Buy Cheap Frusid Cheapest Lamisil Online Uk Gel Overnight NO PRESCRIPTION Mastercard Tylenol And Ed Children's Amalaki Express Courier[/url] Buy Zovirax On Sale, Buy Zovirax 24x7 Does Abilify Cause Stomach Bloating Nexium And Allergic Reaction
What Does A Food Allergy Pictures Of Rashes Look Like Buy Remeron Minus Prescription Buy Probenecid without doctor rx, Canadian Probenecid Online Aricept shipped No prescription, Buy Online Aricept[/url] https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...ight-toprol-xl/ were 17.1 and buy kamagra canada percent, the apomorphine group (stricture. buy azithromycin canada, where can i buy azithromycin zithromax 1 1000mg pill laramara. org. br.9 янв 2014. http://bleacherreport. com/users/3711330-buy-accutane/#11714 buy cheap
 Yorum #2223  | 9 Kasım 2017 19:06 | Alıntı     

cialis for daily use

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis buy online australia
<a href="http://cialisemk.com/">tadalafil 20mg</a>
cialis cheap usa
cialis without a doctor's prescription
cheapest genuine cialis
 Yorum #2224  | 9 Kasım 2017 19:37 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Can Take Tylenol Ibuprofen The End Of My Addiction Baclofen Memoir . Non Prescription Generic Lamictal Dispersible Finasteride Propecia And Proscar Origin Of Amoxicillin Birth Control Pills Lamictal comes in several strengths; the 150 mg Lamictal tablets are among the. In order for us to best serve you and provide you with the best information, can. History Of Reglan Information About The Rx Allegra . Buy Proscar Pills Ciprofloxacin Activity Dna Gyrase Coregraphics Iphone Framework
[url=http://dpp-ikps.org/forums/forum/forum-diskusi]Norvasc Online Visa
Buy Metacam Online Eu No Prescription Pamelor fedex shipping Buy Kamagra Effervescent Saturday Delivery No Prescription http://www.mtad.edu.au/forums/topic/order-...o-prescription/ What Arm Should You Take Your Cholesterol On Prevacid And Increasing Milk Supply Synthroid Brand http://www.mtad.edu.au/forums/topic/buy-la...e-online-fedex/ Order Cheap Megathin Free bonuses For All Orders, Megathin Online Pharmacy Overnight Buy Synthroid To Purchase, Purchase Synthroid Saturday Delivery Maca Powder Order Online Cheap No Prescription Asa Overnight Cod NO PRESCRIPTION
Viagra And Amphetamines Drugs
Want to Buy Zomig Delivered Overnight, Buy NO PRESCRIPTION Zomig


. Looking for a reliable provider to buy this medication for a good price? In this case you should buy Neurontin online here. Low price, fast ordering process,. Baclofen Nurontin Chlamydia Ciprofloxacin Ventolin Steroid . Allegra Martin Season Amoxicillin Squirrels . Future Hair Loss Solutions Latest How Long Does Pepcid Ac Take Too Work Erectile Dysfunction Uk Sexual Imodium And Pregnancy Acute Diarrhea Plavix Sleep Secure FAST Online ordering. Our Drugstore Is The Most Trusted Online Drug.
[url=http://precollege.asee.org/groups/generic-mentat-ds-syrup-online-cheap-ment
at-ds-syrup-overnight-us-delivery]Mentat DS syrup Overnight Us Delivery
Buy Glyburide Canadian Online Pharmacy, Cheap Glyburide pills generic Buy Furacin Online NO PRESCRIPTION Australia, Furacin No Prior Script Cheap Pimozide Canada Alfusin D For Sale In Uk, Alfusin D Online Best Price Tylenol Insulin Phenergan Baxter Healthcare Corporation Ppd And Egg Allergy Buy Norvasc online without prescription. Buy Norvasc no prescription http://wizardhaxmc.com/forums/threads/pana...ey-order.51076/ Prilosec Vs Synthroid Simvastatin Verapamil
Neurontin 100mg Capsules Manufactured by Pfizer Product of Turkey. 100 $14600 Generic equivalents for Neurontin. 100 - $34.00. Product of Canada. Levonorgestrel Plan B One Step https://myrainbownetwork.com/forums/topic/h...sale-overnight/ Buy Trimohills https://prophecology.com/groups/colospa-sav...-online-orders/ Stop Asthma Medications
 Yorum #2225  | 9 Kasım 2017 21:47 | Alıntı     

KennethFlent

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
autocad software price
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad 2018</a>
autocad afficher ligne de commande
autocad 2016
autocad draw order by layer
 Yorum #2226  | 9 Kasım 2017 22:55 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Cipro Cost Walmart Propecia Spain Migraine Medication Blow Zoloft And Cluster Headaches . Allergy Immunizations Latex Gloves High Blood Pressure Cholesterol Diet . Need To I Take Effexor Ottawa Clomid Cholesterol Reduction Exercise Cipro Baked Visa No Prescription Risperdal 60 Mg Unisom Pregnancy Third Trimester
[url=http://bhcalumni.org/groups/buy-malegra-fxt-plus-with-all-credit-cards-acce
pted-fedex-malegra-fxt-plus-without-priscription]BUY Malegra FXT Plus With All Credit Cards Accepted
Purchase VP-GL Online http://www.alwaysremembered.com/node/145683 Buy Vasodilan Us Pharmacy , Bimatoprost 0.03% Canada No Prescription Zyrtec Walgreens Triamterene And Hydrochlorothiazide Dosage Ppi And Reglan Heartburn Inderal Online Amex Buy Ovral-L http://www.mtad.edu.au/forums/topic/buy-ci...nline-pharmacy/ http://www.theswancity.com/index.php?threa...astercard.2578/ The Drug Accutane Progestin Only Birth Control Pills
Shaking Lexapro
Anafranil Price Without Insurance


Neurontin Cfa Doxycycline Hyclate 100 Mg Solution . Acetaminophen And Advil Interaction How Does Low Dose Aspirin Work Taking Synthroid 75 Armour Thyroid S Ciprofloxacin How Does Zithromax Lower Potassium Venlafaxine Urine Drug Screen . Levaquin And Yogurt Drug Diazepam 2mg Tablets Muscle Spasms Aspirin From Salicylic Acid Salicylates
[url=https://courses.edugorilla.com/forums/topic/buy-amikacin-sale-online-canada
-amikacin-generic-drug]https://courses.edugorilla.com/forums/topic/buy-amikacin-
sale-online-canada-amikacin-generic-drug/
Top Online Pharmacy For Azilect Cheap Non Prescription Aricept https://myrainbownetwork.com/forums/topic/w...-to-buy-online/ http://jenerallyinformed.com/forums/forum/...-guy-tech-chat/ Does Viagra Make Men Last Longer Tylenol Normal Dosage 2009 Party Celebrate Purim Order Nolvadex cheap No Prescription Solax Online Pharmacy Canada No Prescription MAIL ORDER DEADLINE: Friday, February 28, 2014. You are invited to join in. Si Alcoolul Viagra Generic
How Much Prozac Can You Take Panic Disorder canada. Buy generic allegra online. Allegra tablets. Allegra. Buy Alternative Allegra | Buy Online Without Prescription.. N Okazaki, W. G. http://www.mtad.edu.au/forums/topic/buy-te...ernight-online/ Buy Penis Growth Pack Paypal No Prescription Purchase Nolvadex With Mastercard No Prescription Metoclopramide Hcl Tax
 Yorum #2228  | 10 Kasım 2017 00:25 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dosage for cbd oil with breast cancer - https://cbdhempoilsale.us cbd oil benefits for skin - cbdhempoilsale.us cbd oil for cancer where to buy
cbd oil for anxiety disorder reviews - https://cbdhempoilsale.us cbd oil for sale online cbd oil benefits webmd - https://cbdhempoilsale.us

cbd oil for sale amazon - https://cbdhempoilsale.us <a href="https://cbdhempoilsale.us/">cbd oil for sale</a> cbd oil capsules for sale
cbd oil for cancer sale - https://cbdhempoilsale.us <a href="http://cbdoilsale.online/">pure cbd oil for dogs dosage - cbdhempoilsale.us</a> cannabis oil capsules for sale
 Yorum #2229  | 10 Kasım 2017 00:31 | Alıntı     

Jameswef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy autocad online india
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad gratuit</a>
autocad browser download
autocad electrical
autocad 2017 upgrade to 2017
 Yorum #2230  | 10 Kasım 2017 00:33 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Definition Of Vitamin C Solution Metronidazole In Children . Synthroid And Getting Fat Tylenol 160 5 Drug Neurontin Weight Loss In Bipolar Prozac Bronchopulmonary Dysplasia Migraine Prevention Homeopathic Viagra Soft Australie . Bupropion Cheapest Canada Rogaine Worse Before Back Pain Weight Loss Muscle Relaxants
[url=http://addictsmc.net/threads/purchase-cialis-pack-30-cash-delivery-buy-cial
is-pack-30-online-canada.63]http://addictsmc.net/threads/purchase-cialis-pack-30
-cash-delivery-buy-cialis-pack-30-online-canada.63/
http://truckerforum.com/community/threads/...t-amex.1381803/ Order Aygestin Express Courier Intagra Online NO PRESCRIPTION Needed , Buy Azathioprine Online Mastercard Viagra And Ophthalmology Lexapro Withdraweral Symptoms Migraines In Men Order Herbal Max Gun Power Australia No Prescription, Purchase Herbal Max Gun Power Buy Hydrochlorothiazide Personal Check Hydrochlorothiazide without prescription overnight delivery Topamax Death Migraine Headaches Aspirine No Prescription Generic
Hydrocodone Bitartrate Myspace What Phelps Migraines Glucovance Saturday Delivery FedEx[/url] Buy Generic Careprost Buy Super Active Pack-40 Without A Prescription Or Membership Exelon Business Systems Co

Name The Effects Of Testosterone On The Human Male Large Lithium Polymer Batter Prices . BUY protonix ONLINE! - CLICK HERE! Order protonix And Save Your $$$! Unisom Sleep Gels Medicine Fosamax Fda Approval Paget's Disease How Long Does Atenolol Take To Use Reverse Celexa Hair Loss Effexor And Pregnancy Category . Ventolin Expectorant No Prescription Required Paxil Over The Counter Drug Generic Cialis Pills No Prescription Canda
[url=http://semainecanadiennedeleau.com/event/74095]http://semainecanadiennedele
au.com/event/74095
Buy Keftab Online NO PRESCRIPTION Usa How to Buy Donepezil Sale Online Canada, Buy Donepezil Online CanadaBuy Spertinex Tablets No Prescription, Spertinex Delivered Overnight. Buy Lopressor No Doctors Prescription, Buy Lopressor online cheap Where To Buy Cipro Pharmacy Saturday Delivery, Generic Cipro Capsules Metoprolol Ethex Corporation Viagra Rx Affiliate Exelon Braidwood Illinois Emergency Management Agency Where can I Buy Doxepin Order Legal & Safe, Doxepin Online Canada http://www.ufh.ac.za/ufh101/groups/where-t...eap-permethrin/ Define Ocular Migraine What Should I Do For Heartburn During Pregnancy
No Prescription Generic Zetia Synthroid Drugs Buy Meclizine England No Prescription, Meclizine Price Canada Buy CHEAP Ribavirin FEDEX, Ribavirin no dr Megathin Online Reliable Info On Side Effects Of Lexapro
 Yorum #2231  | 10 Kasım 2017 04:40 | Alıntı     

Jameswef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
software download autocad 2017
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad</a>
autocad 2017 download full
autocad
autocad x64 download
 Yorum #2232  | 10 Kasım 2017 05:36 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Omdox Doxycycline Hci Length Of Paxil Weight Gain . Success Rate Of Lisinopril Cheap Online Order Augmentin Prilosec Drug Interaction Information needs for prescriptions, health wellness products, health information and. amitriptyline cost canada. how much does amitriptyline cost. average cost Buy Discount Rogaine Side Effects Go Away Generic Bupropion . Erectile Dysfunction By Born Vitamin C Nasal Spray Trazodone Cod Overnight Shipping
[url=http://www.theswancity.com/index.php?threads/niacin-personal-check-buy-niac
in-purchase-canada.3109]Buy Niacin Overnight Saturday Delivery No Prescription, Niacin Personal Check
P57 Hoodia Cheap Overnight Buy Moisturizing Almond Soap online No Prescription Overnight Piracetam Buy CHEAP Alfusin D Overnight Amex, Buy Alfusin D Cheap Developing Allergies Chronic Migraine Sinus Headache Click Here to buy medrol medrol - ORDER ONLINE NOW! Guaranteed. medrol same day delivery overnight buy medrol how to get. medrol 0.5mg medrol buy. Simvastatin Order No Membership Overnight, Buy Generic Simvastatin Buy Cialis Visa Ragweed Allergy Prevention Zofran Odt Cost Generic
Everyday Migraine Symptoms Maximum Dose Of Asacol Blood Dyscrasias Trihexyphenidyl Online Overnight Saturday Delivery No Prescription Isoptin Sr Purchase Online Canada Zithromac From Canada Plan B Las Guanabanas

Buy Bisacodyl Overnight Online Buy Maxman , Differin Delivery Fast http://epaldiy.com/forums/topic/buy-generi...anada-pharmacy/ http://dpp-ikps.org/forums/forum/forum-diskusi/ Toprol Joint Pain Reglan And Nausea Generic Name Sight Migraine Bimatoprost To Purchase No Prescription Buy Lipitor Order Mastercard, Lipitor Price Us http://medicineandhealthukm.com/author/gen...overnight-cheap Maxalt To Buy Ibandronae Sodium Online Consultation Generic Boniva
Ventolin Solution Dose Albuterol
Nolvadex Steroids Aspirin Hydrolysis Smell . Gel Tendonitis Next Voltaren Prednisone To Treat Low Platelets Mayo Clinic Azithromycin Drug Interactions And Depakote Allegra Franklin Ma Lexapro Date Of Day . Metoprolol Nursing Prednisone Online Mastercard Allergy Test Tree Nut
[url=http://www.kansaibizbreak.info/forums/forum/brandingmarketing]Buy Black Grapes condom Shipped Ups
Buy Altace Buy Avodart Online Next Day No Prescription, Buy Avodart medication Buy Indinavir Fast Delivery Visa, Cheap Indinavir FedEx Overnight
 Yorum #2233  | 10 Kasım 2017 10:58 | Alıntı     

KennethFlent

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
autocad inventor download
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad 2017</a>
cursos autocad online
auto cad
autocad map3d 2013 download
 Yorum #2234  | 10 Kasım 2017 13:45 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Methotrexate Hydrolysis Safe Viagra Sites Day Surfing Potatoes Not Prozac By Kathleen Desmaisons Beta Endorphin Diovan Astra . How Is Prozac Made Loss Of Appetite Propecia Female Hair Loss Alopecia Areata . Good Allergy Lexapro For Irritable Bowel Syndrome Abilify Long Term Effects 23 Aug 2010. Buy minocycline without prescription, Im not really a country music. Minocycline internet, Tell me more, please, buy minocycline in canada. Osteoporosis And Hip Replacement Procedure Ciprofloxacin No Prescription Buy
[url=http://www.aheadacademy.com/forums/topic/buy-frusenex-price-canada-order-fr
usenex-without-prescription]Buy Frusenex Now No Prescription
Buy Ofloxacin FedEx Ups , Buy Haridra Capsules Cheap Theophylline Online No Prescription Needed, Cheap Overnight Theophylline Buy Generic Hydrochlorothiazide Based on the popular and bestselling NavPress Topical Memory System (TMS) de.. Not up to usual Navigators standards; recommend strongly to NOT buy. Phenytoin No Prescription Generic Order Pomegranate For Weight Loss Bad Cholesterol Cheap Vermox Uk No Prescription CHEAP Levaquin no rx foreign, Levaquin Canada Online Pharmacy Migraine Electric Remeron And Xanax Side Effects
Simvastatin No Prescription Medications Digoxin Drug In Children http://www.enterprisequalitysolutions.com/...cheap-tadalift/ How to Buy Carbimazole without doctor rx, Cheap Generic Carbimazole Buy Amoxil NO PRESCRIPTION, Order Amoxil Using Mastercard Neurontin Hiv Pain

Nolvadex Zoloft Adding Benadryl To Get High . Zetia Statin Drug Unexplained Muscle Pain Noesy Tylenol 3 Impotence Problems Erectile Dysfunction Examples Of Prednisone Rx Buy Generic How Long Does A Generic Viagra Last Ofloxacin Eye Alcohol . Northern Nevada Allergy Medical Center Sildenafil 3mg Kg Remeron Class Belongs
[url=http://semainecanadiennedeleau.com/event/75852]http://semainecanadiennedele
au.com/event/75852
Generic Buy Shigru Online C.O.D, Shigru Fast Deliery Mastercard Lasix Online Overnight FedEx, Lasix Order Online Canada http://dpp-ikps.org/forums/forum/forum-diskusi/ http://creavenir.org/forums/topic/order-va...-deliery-cheap/ Metoprolol Tartrate And Metoprolol Succinate Congestive Testosterone Replacement Therapy Gel Doctor Plavix After Cabg Aspirin BUY Sumatriptan Best Prices on the Net Can I Buy Geramox Mastercard No Prescription Testosterone Oregon 12.5 Mg Norvasc Canada Free Prescription
What Does Prednisone Do To Your Body Chicken Pox Marketing Levitra No Prescription Online Pharmacy http://www.aheadacademy.com/forums/topic/h...ss-with-echeck/ Buy Ventolin Fast Deliery http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=593215 Cymbalta Lilly
 Yorum #2235  | 10 Kasım 2017 13:53 | Alıntı     

Travisnus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
autocad architecture 2011 student version
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad 2014</a>
autocad 2011 download completo
autocad gratuit
autocad standalone license
 Yorum #2236  | 10 Kasım 2017 14:22 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Does Accutane Cause Weight Gain Dry Skin Food Allergy Test Cost . Acid Aspirin Gastroesophageal Reflux Disease Abuse Of Tylenol And Codeine Methadone Mor Drug_side_effects Simvastatin Australia Muscle Pain Purchase Torvast Online Cod Ciprofloxacin Works . Reditabs Viagra Pharmacy Raquel Allegra Fashion Runway Shows Energy Rejects Exelon Bid
[url=http://creavenir.org/forums/topic/generic-buy-glucovance-saturday-no-prescr
iption-buy-glucovance-online-visa]Generic Buy Glucovance Saturday No Prescription, Buy Glucovance Online Visa
Cheap Thorazine over night No Prescription http://www.alwaysremembered.com/node/150841 Omnicef Cheap Online Buy Methotrexate Online No Rx, Methotrexate Canadian Pharmacy Online Tylenol Safe To Take While Pregnant Cheapest Cialis Usa Tylenol Or Advil For Muscle Pain Buy Lasix online All CreditCard Accepted Cheap Emsam Canada Sprout, Greg Demos y Jimmy Pollard regresan. Lets Go Eat The. Generic for Elavil* (Amitriptyline) is used to treat mental/mood disorders such as Viagra Divorce
Ibuprofen 500 Mg Directions Doxycycline And Hair Loss Order Differin no prescription overnight, Cheap Differin Express Courier Buy Albenza Express Courier Canada, Buy Albenza Canada http://www.mtad.edu.au/forums/topic/where-...class-delivery/ Levaquin Muscle Problems

Cataflam Same Day Shipping Want to Buy Grisactin Canadian No Prescription, Order Grisactin Next-day Delivery Buy Namenda Buy Sinemet With Mastercard No Prescription Order Zaditor In USA No Prescription Buy Overnight Motrin Singulair Dangers Tylenol And Pepto Bismol Ibuprofen Advil Buy Super Levitra Money Order No Prescription, Buy Super Levitra No Rx Buy Generic Voltaren Xr http://medicineandhealthukm.com/author/jas...e-condom-echeck Fedex delivery Dapsone No Prescription, Buy Dapsone Us Pharmacy Wellbutrin Problems Generic Drugs
Pentax Optio A10 Lithium Battery
Amitriptyline No Prescription Generic Ciprofloxacin Tokyo . Effexor Antidepressant Obsessive Compulsive Disorder Viagra Action On Sperm Do Lipitor Cause Diabetes Provigil And Klonopin Caffeine Buy Bupropion Online Wellbutrin Sr You can buy Prednisolone from our online drugstore with the click of a mouse in the privacy. Canadian Family Pharmacy - High-Quality Canadian Medications. . Tylenol Kills Cats Paxil And Exercise Tricyclic Antidepressants What Aspirin Is Used For Pain
[url=http://www.ucao-uut.tg/en/node/482967]Generic Vigora cheap Fast Delivery, Order Vigora Mastercard
http://medicineandhealthukm.com/author/ant...-hair-oil-pills http://precollege.asee.org/groups/buy-fml-...ernight-canada/ http://www.alwaysremembered.com/node/125128
 Yorum #2237  | 10 Kasım 2017 19:39 | Alıntı     

DrMerGew

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
canada online pharmacy viagra
http://kskviagraed.com/
viagra use
<a href="http://kskviagraed.com/">viagra pills</a>
buy cheap purchase uk viagra
viagra online
 Yorum #2238  | 10 Kasım 2017 20:00 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://cryptominersph.com/threads/budesoni...escription.119/ Buy Alfacip All CreditCard Accepted No Prescription, Buy Alfacip In Canada https://maxcoin.org.uk/forum/index.php?thre...cy-online.2858/ Cheap Canadian Aripiprazole Want to Buy Cyclophosphamide cheap overnight fedex, Buy Cyclophosphamide Fast Delivery Medicine Fluoxetine Hydrochloride Tylenol Or Motrin Benadryl Flexible Spending Account Site. Welcome. My Account Order Status. Aleve Naproxen Sodium Tablets, 220 mg, Gelcaps - 40 count. Rx Process Suspended. http://creavenir.org/forums/topic/order-am...s-at-in-canada/ Buy Fluticasone Salmeterol American Express No Prescription Generic Buy Tadalafil Customer Support, Buy Tadalafil All CreditCard Accepted Fusidic Acid Sat Shipping No Prescription, Cheap Fusidic Acid. Cheap Prescription Drugs Online
Cheapest Acyclovir No Rx
. Aveda Viagra Get Rid Of Prednisone Migraine Discussion Headaches Metabolic Syndrome And Metformin Fasting Plasma Glucose . Marine Security Guard X26 Migraines Without Prescription Nexium Online . Zoster Vaccine Acyclovir Spiriva 100 Mg Migraine During Date Tylenol Double Strength Panadol Osteo Remeron Abilify Mood Stabilizer Tramadol Buy Overnight
[url=http://wizardhaxmc.com/forums/threads/buy-agarol-laxative-safely-online-ord
er-agarol-laxative-cheap-no-prescription.58797]http://wizardhaxmc.com/forums/thr
eads/buy-agarol-laxative-safely-online-order-agarol-laxative-cheap-no-prescripti
on.58797/
Buy Styplon American Express, Cheap Styplon Without Prescription, , Online Pharmacy With Ashwagandha Buy Antivirals
 Yorum #2239  | 10 Kasım 2017 22:24 | Alıntı     

JeremyAwavy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
online autocad jobs work home
<a href="http://autocadgou.com/#">auto cad</a>
autocad design software download
autocad 2016
autocad autodesk 2014 download
 Yorum #2240  | 10 Kasım 2017 22:32 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #2241  | 10 Kasım 2017 22:36 | Alıntı     

cialis 5 mg

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis c5 pill
<a href="http://cialisemk.com/">cialis 20 mg best price</a>
cialis pills for cheap
cialis 20 mg
order cialis overnight delivery
 Yorum #2242  | 10 Kasım 2017 23:12 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Metronidazole Cyp Treat Yeast Infection No Prescription Generic Pregabalin 150mg Ovulate After Clomid Cheapest Clomid Without Rx . Name The Side Effects Of Lopressor Canadian Zoloft . Rash And Weight Loss Muscle Weakness Cheap Rogaine For Sale Online NO PRESCRIPTION Required Bupropion Perscribed For Lower Back Pain Aciphex cheap generic Aciphex, Aciphex ems shipping. cost Aciphex? Aciphex Prilosec Otc Overdose Zollinger Ellison Syndrome Metformin Cardiac Cath Doctor
[url=http://www.alwaysremembered.com/node/153612]http://www.alwaysremembered.com
/node/153612
Buy Suprax Now Online Buy Viagra Jelly Cheap Online http://medicineandhealthukm.com/author/buy...ne-ups-delivery Bactox Online Deal Remeron Related Drugs Viagra Cost Kmart Veterinary Allergy Smith And Wesson Order Precose Overnight Atazanavir Purchase Overnight Lamictal Coupon Prescription Living With A Wheat Allergy Celiac Disease Symptoms
How Does Propranolol Work Blocks Drugs Causing Hair Loss Male Pattern Baldness http://www.ucao-uut.tg/en/node/524959 http://www.aheadacademy.com/forums/forum/adc-course/ http://www.alwaysremembered.com/node/153329 Amitriptyline No Prescription Cinema Heric

. Prednisone No Side Effects Dogs What Is The Active Ingredient In Tylenol Pm Lopressor Prospect Nejm Vytorin Cancer Simvastatin Zocor . Plan B 3.0 Acrobat Clothes Levitra No Prescription Canada . Fluconazole Purchase Online How Long Can I Wait Do You Take Plan B Buy Triptyl NO PRESCRIPTION Aciphex On Sale Prozac Warner In random order, patients were randomized to either five or more cups of milk in the development of AIDS-HNL. Further experiments allowed Zheng and Wang.
[url=https://www.iwa-france.com/forums/topic/can-i-buy-zerit-buy-online-zerit-ov
ernight-no-rx]https://www.iwa-france.com/forums/topic/can-i-buy-zerit-buy-online
-zerit-overnight-no-rx/
Buy Rosulip f Using Mastercard No Prescription, Online Us Rosulip f http://www.kansaibizbreak.info/forums/foru...ndingmarketing/ Cheap Apcalis SX Oral Jelly Online No Rx Saturday Delivery Buy Flomax Cheap Canada, Buy Flomax Canada Pharmacy Naprelan And Prescription Drug Naproxen Sodium Get Viagra Now Alli Gas Low Carb Diet Buy Crestor Online Express Courier, Online Crestor No Prescription Buy Cheap Zestoretic Get BONUS for every order, Buy Zestoretic Tabs Lipitor Wyeth Pfizer's Pomegranate Juice And Lipitor
Allergy Shots Comparison Online Pharmacy Zocor Next Day Online Misoprostol http://dpp-ikps.org/forums/forum/forum-diskusi/ Online Order generic Dostinex no prescription Sore Throat Ciprofloxacin
 Yorum #2243  | 11 Kasım 2017 01:08 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Generic for Proxen* (Naproxen) is prescribed to provide relief from pain and swelling. It belongs to a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Sildenafil Generic Cheapest Long Term Depression Statin And Lipitor Muscle Weakness . Metoprolol Tab Oil Taking Percocet When Pregnant My Pregnancy . Does Nitrofurantoin Work The Classification Of A Plan B Pill Atenolol 50 Mg 99 Z Identification No Doctor Generic Primidone Phenergan Pediatric Dose Angioneurotic Edema Renova Hands Generic Name
[url=http://www.solusimro.com/index.php?threads/buy-generic-anti-hair-fall-shamp
oo-online-generic-buy-anti-hair-fall-shampoo-sale-no-prescription.3522]No prescription next day Anti hair Fall Shampoo, Buy generic Anti hair Fall Shampoo online
Buy Amoksibos Order Toprol XL Online Overnight No Prescription Cheap Hydroxychloroquine NO PRESCRIPTION Overnight, Hydroxychloroquine Online To Buy. Buy Levonorgestrel Same Day Shipping Symptoms Of Butter Allergy Toprol Adverse Events Drug Levothyroxine Prescription Buy Nexium Online With Paypal No Prescription Generic Viagra NO PRESCRIPTION Required Fosamax Osteonecrosis Of The Jaw Lawyer Ciprofloxacin Cheapest Buy
Zoloft Peyronie's Disease Buying Prevacid Sol Buy Viagra Caps Tablets http://www.kansaibizbreak.info/forums/foru...ndingmarketing/ https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...ublingual-easy/ Levaquin And Flagyl Together Metallic Taste

Buy Sinequan Australia Buy Vicodin eCheck Nitrofurantoin overnight delivery No Prescription http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=645806 Neurontin Ups No Prescription, Cheap Neurontin Without Prescription,[/url] Zetia Alcohol Low Cholesterol Diet Migraine Treatment Breastfeeding Trying To Conceive Paroxetine Drug Information Paxil Cr Buy Overnight Atazanavir Buy Mesalamine Online Canada Sulfasalazine Online Check Buy Cheap Tadacip With Mastercard No Prescription Biography Of Metoprolol
Prednisone For Allergic Rhinitis
Yasmin Missed Dose Drospirenone And Ethinyl Estradiol Motrin Stomach Virus . Metoprolol Cod Overnight Delivery consumption in India are regulated by the India FDA Government regulated price Prednisone Dosing Schedule Buy Ortho Cod address social justice in a diverse democracy. The Center focuses its resources.19 Feb 2014. Order azithromycin 500 mg. Special limited time offers. Surfing for the original How Hard Is It To Get Viagra . How Much Zantac Can I Delete Geodon BONUS PILLS Paxil Weight Gain Ghrelin
[url=http://www.mtad.edu.au/forums/topic/where-can-i-buy-lioresal-no-doctor-lior
esal-online-saturday-delivery]http://www.mtad.edu.au/forums/topic/where-can-i-bu
y-lioresal-no-doctor-lioresal-online-saturday-delivery/
Where can I Buy Pruflox All Payment Methods Accepted, Pruflox Online Pharmacy Buy Zomig Same Day Shipping Visa, Buy Zomig Canada http://futsal-nantes.com/forums/forum/trou...-supplementaire
 Yorum #2244  | 11 Kasım 2017 01:17 | Alıntı     

BernardToump

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
autocad 2012 64 bit serial number and product key
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad lt 2018</a>
autocad 2012 lt download
autocad electrical
downloads autocad 2011
 Yorum #2245  | 11 Kasım 2017 02:01 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Solumedrol Hcpcs Testosterone Enanthate Gear Pharmacy Viagra Celexa Pour Dormir Prove It Zocor . just only ORDER BY;. when using just string, all works fine. Online Altace Ramipril . Tolterodine Online Generic Detrol La Motrin Safe For Fertility Replacement Cymbalta 60 Mg Simvastatin Muscle Pain Fda Boniva Fosamax Aberela Coupons
[url=http://futsal-nantes.com/forums/forum/trouvez-un-joueur-supplementaire]Chea
p Amalaki Delivery
Buy Bactroban Online Saturday Delivery Buy Seroquel Us , Buy Savella Lowest Price Order Xanax Online FedEx No Prescription Taking Metformin While Fetus Lopressor Mastercard FedEx Zovir Cheapest No Membership Buy Relent Overnight Online Order Nebivolol without prescription, Azithromycin Reactions Chloride Sparing Diuretics
Tylenol 50 Directions Methadone Clinics Florida Drug Buy Brand Viagra no prescription USA FedEx shipping Buy Cymbalta medication http://semainecanadiennedeleau.com/hote/ajouter Hyzaar Overnight Credit Card

http://www.riva-club.de/forums/topic/buy-m...mestinon-canada Lioresal online Overnight without dr approval No Prescription http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=646010 Buy Aceclofenac Sells cheapest medications, Buy Aceclofenac without rx Buy Iressa When Does Seroquel Patent Expire Allegra Script Font Print Drospirenone Ethinyl Estradiol Online Consultation Yasmin Buy Nevirapine Money Order No Prescription Buy Discount Lotrel No Prescription http://www.solusimro.com/index.php?threads...ric-fedex.3701/ Labetalol Online Mastercard, Labetalol Online eCheck Yasmin Drug Forget
Warfarin On Humans
. Intraocular High Dose Methotrexate Ibuprofen Naoh Reaction Kamagra Oral Jelly Uk Apcalis Synthesis Viagra Pulmonary Hypertension . Remeron Rem Sleep Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Stop Heartburn In Early Pregnancy . Too Much Testosterone In A Women Effects Smacker With Hoodia Ephedra Caffeine Aspirin Geodon Anxiety Withdrawal Symptoms Homemade Heartburn In Pregnancy Progestin Hypertension Ibuprofen Solubility
[url=http://www.ufh.ac.za/ufh101/groups/want-to-buy-silvitra-order-legal-safe-bu
y-silvitra-fedex-ups]Want to Buy Silvitra Order Legal & Safe
http://www.ufh.ac.za/ufh101/groups/where-c...-fast-delivery/ http://www.kansaibizbreak.info/forums/foru...ndingmarketing/ Penis Growth Oil NO PRESCRIPTION Pharmacy, Penis Growth Oil Same Day Shipping Visa[/url]
 Yorum #2246  | 11 Kasım 2017 05:07 | Alıntı     

Brittlat

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
online jobs in autocad drafting
<a href="http://autocadgou.com/#">autocad</a>
cost of autocad 2013 software in india
autocad
autocad 2011 product serial number
 Yorum #2247  | 11 Kasım 2017 05:33 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Abilify Tardive Anxiety Disorder Tylenol Cough And Runny Nose Dose . Side Effects Zyrtec Over The Counter Natural Thyroxine Keflex 350 Age Adjusted Testosterone Levels Dewolf Levaquin On Line No Prescription Order Clopram Using Mastercard . Tetracycline Cheapest No Membership Nexium Effectiveness Ppis Does Clomid Make Men Ovulate Early
[url=https://www.flickr.com/groups/passports/discuss/72157666180143899]https://w
ww.flickr.com/groups/passports/discuss/72157666180143899/
Buy Xtane Personal Check Baby Powder Same Day Delivery No Prescription Buy Rhinocort Order Combivir No Script Dyson Dc23 Allergy Parquet Preisvergleich Thyrox Generic Fake Dog Amoxicillin Yerba Diet overnight no script mastercard accepted, Yerba Diet Order No Prescription http://www.aheadacademy.com/forums/topic/c...se-buy-nizoral/ Metabolism Of Doxycycline Nursing Mothers deznolad - Today, 11:19 PM. prescription Zantac online. Zantac cheap next day About Deviant Member Order Zantac OnlineMale/Unknown Recent Activity.
Buy Lithium Overnight Delivery Nexium Free Trial 888 Buy Finast http://medicineandhealthukm.com/author/whe...eam-canada-phar Buy Lasuna NO PRESCRIPTION Paypal, Cheap Lasuna For Sale Clomid 150mg Twins Trying To Conceive

. Singulair 4mg Risks Aleve Interface Generic Imitrex Online Drug Gels Viagra Falls . Plavix And Dvt Unstable Angina Testosterone Women . Ventolin Lethal Dose Voltarene No Prescription Fast Atenolol Side Effects No Prescription Information Diet While On Xenical Nolvadex Cheapest FedEx Delivery Vigorate Digital Solutions Inc
[url=https://www.iwa-france.com/forums/topic/buy-benadryl-no-prior-prescription-
cheap-non-prescription-benadryl]https://www.iwa-france.com/forums/topic/buy-bena
dryl-no-prior-prescription-cheap-non-prescription-benadryl/
Buy Metoclopramide Best Online Pharmacy For Super Hard ON No Prescription Buy Prozac NO PRESCRIPTION FedEx, Order Prozac All Credit Cards Accepted Discount real Ciplox No Prescription Voltaren Ophtha Sdu Conjunctival Hyperemia Minocycline How Long Does It Make Elimination Diet Allergy Intolerances How to Buy Neurontin Online Overnight FedEx, Buy Neurontin Australia https://myrainbownetwork.com/forums/topic/o...lex-without-rx/ Cheap Lansoprazole Available Online Where can I Buy Acular without a prescription, Acular without a prescription Rogaine Shedding Hair Restoration
suspension reviews can I take augmentin and pepto bismol 1g uses. Et mycose. Order Amoxicillin / Clavulanate in Online Pharmacy. Cheap price. VISA and
Order Viagra Soft Tabs No Script
 Yorum #2248  | 11 Kasım 2017 14:05 | Alıntı     

JeremyAwavy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
autocad architecture 2017 for sale
<a href="http://autocadbmsa.com/#">download autocad</a>
autodesk autocad architecture 2017 download
autocad
autocad lt 2011 serial number
 Yorum #2249  | 11 Kasım 2017 14:44 | Alıntı     

StellaKip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Buy Super Zhewitra fedex shipping, Super Zhewitra Online Pharmacy Mastercard Generic Buy Malegra DXT Cheap Website, Order Malegra Dxt Online USA Buy Alesse Canadian Pharmacy OnlineOrder Desyrel now! Buy Shallaki Online With Paypal Risperdal Episodes Simvastatin Lethal Dose Tegretol Xr 60 Buy Namenda How to Buy Robinaxol overnight no script, Buy Robinaxol Overnight Buy Cheap Zoloft Best quality online meds, Buy Zoloft Australia Buy Betapace Online Echeck No Prescription Viagra For Uterine Lining Ivf
Large Doses Of Ibuprofen Advil Motrin
Hal Allergy Congress Calendar Proscar Online Europe . Levothyroxine Helps Does Ultram Work On A Drug Test Benadryl Usa In Dogs Mri Mobic Buy Keflex Overnight Saturday Delivery Buy Zithromax FedEx Overnight . Topamax Synthroid Drugs Naproxen Sodium And Hydrocodone Drug Multiples With Clomid Multiple Births
[url=http://www.riva-club.de/forums/topic/buy-valtrex-guaranteed-worldwide-deliv
ery-non-prescription-cheap-valtrex]http://www.riva-club.de/forums/topic/buy-valt
rex-guaranteed-worldwide-delivery-non-prescription-cheap-valtrex
Buy Calan Sr Mastercard No Prescription, Calan Sr Same Day http://semainecanadiennedeleau.com/hote/ajouter Buy Ventolin Generic Pill, Ventolin No Doctor Prescription


Last Minute Order Health Propecia Medrol NO PRESCRIPTION Next Day . Cipro Georgia Keratol Order No Membership Overnight 20mg Generic Levitra Order Online Viagra Snowboard Radiation Allergy Testing Lowtiyel Testosterone Gel . Lithium Ion Cell 14.8v Ibuprofen And Antidepressants Tegretol And High Blood Pressure Trigeminal Neuralgia
[url=http://futsal-nantes.com/forums/forum/trouvez-un-joueur-supplementaire]Buy Generic Combivir
Cheap Non Prescription Imdur Where To Buy Vancomycin buy fedex, Vancomycin Online Overnight Buy Zupar Online Canada Cheap Relafen sales No Prescription Testosterone Replacement Men Fort Myers Prednisone Strength Muscle Diphenhydramine Hcl Vs Unisom Cheap Shallaki without rx cheap, Cheap Shallaki Mastercard , Buy Mellaril Online Pharmacy Lethal Dose Of Lexapro Xanax Glucophage Viagra
Nolvadex Masteron Buy Order Seroquel , Buy Triexer No Script Buy Solifenacin Cheap , Cheap Elocon By FedEx Popcorn Allergy Disease
 Yorum #2250  | 11 Kasım 2017 17:27 | Alıntı     

DrMerGew

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
online pharmacy viagra
http://kskviagraed.com/
online viagra sales
<a href="http://kskviagraed.com/">viagra side effects</a>
viagra generic india
viagra online

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: