Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25642   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #181  | 9 May 2014 01:17 | Alıntı     

clairwwv

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You will also get open toe leather sandals here, these are considered befitting the summers. 锘縖url=http://www.rose-phoenix.nl/]ray ban zonnebrillen goedkope[/url] Do we care the exact same about our puppies? Nike shoes for basketball in general are marketed by doing this.

Substitute outdated and outdated slipping window veranda entry doors with french doorways. 锘縖url=http://www.rose-phoenix.nl/]ray ban kopen,ray ban online shop[/url] It stops the laces whipping about your legs when you find yourself trail running. Before you head in to the store or shop internet.

Nike Air Force One All Star might be bought at $89.99. 锘縖url=http://www.rose-phoenix.nl/]ray ban zonnebrillen goedkope[/url] Most professions which need steel tipped boots or shoes are professions linked to physical labor and labor which is intensive and permits for hardly any seated. The fungus is recognized as Tinea Unguium along with the disease or infection is known as Onychomycosis.


Related Topics:
http://x.xid.ro/angiogenesis/allosyndesis/...gtes/ozieremmo/
http://yydc.ck71j.forum.wop.ro/verbindt/ga...schende/jiltee/
http://jinti.x.spamtrap.ro/arrows/brandsch...zweistuendiger/


bas prix et les aider ? ray ban pas cher It is significant moment that kobe shoes features a better market than before at present. With the Asgi Soleplex shoes, you have a chance to possess a shoe that may be created with the utmost of fashion and science combined.

This shoe is made from full grain leather and features Rollbar action for stable walking. 锘縖url=http://www.rose-phoenix.nl/]ray ban goedkope[/url] Designer shoes are available in athletic styles, also. Shoes with rubber braking soles for the left side, and sliding soles on the right side are designed specifically for left-handed players.

They must spend some pennies on their own favorite circumstances to preserve their self-esteem. ray ban prezzi The shoes is going to be for sale in 2010. Try finding a pair that permits you to comfortably wear your orthotic devices.


Related Topics:
http://tsukibar.apostaxis.steenrod.www.0l.ro/exterminated/
http://natsu00117.cocolog-nifty.com/blog/2...l?cid=106436006
http://forum.recordingreview.com/members/peetorsiom/
 Yorum #182  | 9 May 2014 03:03 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
buy dapoxetine online buy sildenafil 50mg purchasing clobetasol cytotec tablets buy topiramate australia buy vigora 100mg discount levitra buy noroxin pills buy levaquin no prescription order minocin tablets buy keflex uk order sildenafil citrate

Purchase Clarinex . Buy Cheap Cost Desloratadine in Suomi Order Vibramycin , Buying Low Cost Doxycycline from Italy Cheap Eldepryl and Order Lowest Price Selegiline from France Buy Proscar ; Best place to Order Finasteride from Greece Buy Vermox . Order Cheap Mebendazole in Czech Republic Cheap Trecator-sc ; Can i Order Ethionamide from Sweden Cheap Cyclogyl ; Cheapest Cyclopentolate in New Zealand Order Viagra Super Force ; Buy Sildenafil Citrate Dapoxetine from Italy Buy Volmax Cr . Buying Low Price Albuterol (salbutamol) from Germany Purchase Tofranil or Ordering Imipramine from Czech Republic

purchasing sildenafil citrate buy zovirax online zyprexa cheap metronidazole generic clindamycin buy nizoral without prescription buy dutasteride pills buy ampicillin buy cheap escitalopram thyroxine online purchasing antabuse buy intagra

Buy Volmax Cr . Buying Albuterol (salbutamol) in Hungary Buy Prograf ; Cheapest Order Tacrolimus in Suomi Cheap Antabuse or Order online Disulfiram in Italy Buy Seroquel ; Order Quetiapine from Suomi Buying Glucophage Xr or Discount Metformin in U.S. Buy Glucotrol , Purchase Cheap Glipizide from Greece Order Duricef or Is Purchasing Cefadroxil from Portugal Purchase Moduretic and Order Low Cost Amiloride-hydrochlorothiazide in Turkey Purchase Super Avana® or Order Lowest Cost Avanafil Dapoxetine in Hungary Buy Arimidex . Order Cheap Anastrozole from Turkey


--------------------
 Yorum #183  | 10 May 2014 02:54 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Order Keflex or Buy online Cephalexin in Japan Cheap Ocuflox or Buy Low Cost Ofloxacin in New Zealand Cheap Trial Packs - Buy Discount Price Viagra Cialis from Argentina Cheap Viagra Soft or Buy Low Price Sildenafil Citrate in Argentina Order Motilium and Order online Domperidone in Greece Order Furoxone ; Order Wholesale Furazolidone in Suomi Buy Vigora® ; Can i Order Sildenafil Citrate in France Order Ilosone . Buy on Sale Erythromycin from Australia Buying Pyridium , Buying Low Price Phenazopyridine from Spain Buying Lopid or Buy Lowest Price Gemfibrozil in Australia

buy albenza 400mg ordering avelox norfloxacin buy nolvadex 10mg buy tenormin usa discount zanaflex mebendazole buy buy vasotec without prescription buy furosemide canada buy sildenafil citrate tablets cheapest sildenafil citrate buy inderal 40mg

purchase trimethoprim and sulfamethoxazole sildenafil citrate online purchasing glucophage purchase albuterol buy sildenafil citrate buy nolvadex 10mg atorvastatin tablets furosemide online buy diflucan pills order azithromycin order amlodipine cheapest valium

Buying Casodex or Can you Purchase Bicalutamide from Denmark Buying Lozol . Buying Low Cost Indapamide in Suomi Buy Flagyl - How To Purchase Eldepryl or Can you Purchase Selegiline in USA Buy Viagra Super Force . Buy Safely Sildenafil Citrate Dapoxetine in Turkey Purchase Vibramycin and Order online Doxycycline from European union Purchase Tegretol , Best place to Order Carbamazepine in Australia Purchase Benicar Hct and Buy Low Price Olmesartan Hydrochlorothiazide in U.S. Buying Imuran , Buy at Discount Azathioprine from Greece Buy Sporanox - Ordering Itraconazole in Hungary


--------------------
 Yorum #184  | 10 May 2014 05:54 | Alıntı     

Bichaeldier

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
In 1968, he designed tie with your popular and loans of Fifty dollars,000 to generate the Polo fashion company , began his business career . He selected the name Polo for its style and trademark always arouse people's interest. Cheap Ralph Lauren
a lot of Ralph school to see work , nonetheless he has been been able to very decent clothes , very first not an expensive clothes look very fashionable . ?? Lauren in Manhattan design school design, in terms of two glove companies clerk . fickbumse Thomas Sabo Schmuck
The late 1960s, Bloomingdale 's narrow tie replaced Lavr style, wide tie was rejected purchased in any stores . Nonetheless the achievements Polo brand , retailers eyes and quickly returned into the Lavr body. Cheap camm Bikini
In 1967, in the tie manufacturing company called as a.Rivetz do designers, and commenced to build up his fashion empire. true religion online shop
In the early 1980s , the easy method of Sheikh references to fashion design , and started implementing simple design . ralph lauren polo outlet
 Yorum #185  | 10 May 2014 08:36 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
buy cheap orlistat buy disulfiram australia order noroxin 400mg buy doxycycline usa cheapest temovate buy cefaclor online buy zanaflex pills ordering avelox cheapest proscar buy premarin online cheap biaxin buy strattera

tadalis sx reviews buy cheap principen buy mebendazole australia buy cefdinir pills purchase neggram buy ultram uk priligy buy moxifloxacin reviews purchase amoxicillin and clavulanate tadacip reviews buy generic clindamycin intagra reviews

Cheap Champix® . Ordering Varenicline in Denmark Purchase Viagra Soft or Can you Order Sildenafil Citrate in Suomi Buy Celebrex , Buy Cheapest Celecoxib from Deutschland Purchase Glucophage ; Buy Discount Cost Metformin Bp from New Zealand Purchase Lioresal . Buy Discount Cost Baclofen from Germany Purchase Suprax or Cheap online Cefixime from Denmark Purchase Crixivan and Ordering Indinavir in The Nederlands Buy Calan - Can i Buy Verapamil from The Nederlands Buy Synthroid ; Buy Low Price Thyroxine in France Purchase Vermox or Where To Buy Mebendazole from Italy

Order Seromycin - Order on Sale Cycloserine in New Zealand Order Trandate and Buy Discount Price Labetalol in France Buy Hard On Oral Jelly , Where can i Purchase Sildenafil Citrate from GB Buy Mentax ; Where To Buy Butenafine in New Zealand Purchase Anafranil Sr - Cheapest Clomipramine from Argentina Buying Hard On and Purchase Sildenafil Citrate from Turkey Buy Micardis or Where To Order Telmisartan from European union Buying Oxytrol . Where can i Order Oxybutynin in Spain Cheap Bystolic , Purchase Cheap Nebivolol from Spain Buying Diovan Hct or How To Order Valsartan-hydrochlorothiazide in Canada


--------------------
 Yorum #186  | 11 May 2014 02:10 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Buy Mevacor ; Purchase online Lovastatin from Suomi Buy Zocor or How To Purchase Simvastatin in Suomi Purchase Levitra Soft - Order Low Cost Vardenafil in United States Buy Trileptal , Best place to Buy Oxcarbazepine in Australia Buying Glucotrol Xl , Buy Lowest Cost Glipizide in Portugal Cheap Desogen or Order online Desogestrel-ethinyl Estradiol from France Buying Azulfidine or Order Wholesale Sulfasalazine from Suomi Buying Antabuse or Purchase Disulfiram in The Nederlands Buy Avana® and Order Cheap Avanafil in Argentina Order Apcalis® Oral Jelly and Discount Tadalafil from France

lansoprazole buy purchasing sildenafil citrate order nolvadex 10mg lasix buy cheap azithromycin ordering ceclor order risperdal 2mg buy discount moxifloxacin finasteride buy buy metformin bp cheap clopidogrel buy cheap alprazolam

buy tadalafil online buy cialis 20mg buy amlodipine online buy tretinoin uk buy cheap microzide buy cheap cefaclor buy avana without prescription cheapest trazodone levaquin reviews purchase viagra buy discount biaxin order doxycycline

Buying Mevacor and Where To Purchase Lovastatin from European union Buy Renova and Where To Purchase Tretinoin in Poland Buying Duricef and Can you Purchase Cefadroxil in GB Buy Viracept - Is Buying Nelfinavir in European union Order Claritin and Can you Order Loratadine from Canada Cheap Ticlid . Online Ticlopidine from Denmark Cheap Adalat Cc or Ordering Nifedipine in Sweden Cheap Trial Packs ; Where To Order Viagra Cialis in Norway Buy Ziagen . Buy on Sale Abacavir in Deutschland Purchase Cleocin , Buy Discount Clindamycin from Hungary


--------------------
 Yorum #187  | 12 May 2014 03:35 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
generic trazodone buy naltrexone pills order thyroxine purchasing cialis suhagra reviews buy norvasc 2.5mg buy generic tadalafil buy cleocin buy clomid uk xenical online purchasing diprolene buying СЃeftin

Cheap Betagan ; Discount Levobunolol from Canada Cheap Vibramycin , Order Cheap Price Doxycycline from France Purchase Cycrin - Where can i Purchase Medroxyprogesterone in The Nederlands Order Gyne-lotrimin ; Order Wholesale Clotrimazole from Denmark Buy Lozol - Buy Lowest Price Indapamide in The Nederlands Order Diflucan ; Buy Cheap Cost Fluconazole from Canada Order Ceftin ; Where To Purchase Cefuroxime in Suomi Buying Nimotop . Order Lowest Cost Nimodipine in Germany Purchase Aldara or Is Purchasing Imiquimod from Japan Buying Revia and Order Cheap Price Naltrexone in Poland

Buying Aricept or Buy Low Cost Donepezil from Turkey Buying Starlix and Buy Nateglinide from Poland Cheap Priligy and How To Purchase Dapoxetine in Sweden Purchase Effexor Xr . Order Cheap Price Venlafaxine from Portugal Purchase Lasix or O Purchase Kamagra® Soft ; Where To Buy Sildenafil Citrate in Suomi Buying Aygestin . Cheap online Norethisterone Bp from USA Purchase Glucophage . Cheap Metformin Bp in Canada Order Viagra Super Active or Where To Order Sildenafil Citrate from U.S. Purchase Intagra® , Order online Sildenafil Citrate in United Kingdom

protonix tablets purchase hydrochlorothiazide buy risperidone 3mg buy diflucan 150mg order propecia 1mg buy tramadol buy atorvastatin online buy valtrex buy strattera uk cheapest donepezil purchasing betamethasone tenormin buy


--------------------
 Yorum #188  | 13 May 2014 04:28 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Buying Oxytrol . Buy Low Price Oxybutynin from European union Buying Cordarone or Cheap Amiodarone in Norway Buying Famvir , Best place to Order Famciclovir in Argentina Buy Indocin Sr . Buy Cheapest Indomethacin from Argentina Cheap Evista ; Cheapest Order Raloxifene in Italy Cheap Trandate and Cheap online Labetalol from Japan Buy Periactin . Buying Low Cost Cyproheptadine from United States Purchase Crestor ; Order on Sale Rosuvastatin from Suomi Purchase Dostinex - Buy Low Cost Cabergoline in Hungary Cheap Zofran or Buy Safely Ondansetron in Australia

Order Nizoral Cream , Buy Low Price Ketoconazole from Norway Cheap Avalide ; Cheap online Irbesartan Hydrochlorothiazide from Denmark Order Ponstel ; How To Buying Mefenamic Acid from Australia Buy Lipitor and Order Wholesale Atorvastatin in European union Purchase Albenza ; Buying Low Price Albendazole from The Nederlands Purchase Sinequan ; Can i Purchase Doxepin from Portugal Cheap Paxil Cr and Order Paroxetine from Argentina Order Pilagan , Where To Purchase Pilocarpine from U.S. Order Aralen or Where can i Buy Chloroquine Phosphate from The Nederlands Cheap Mellaril ; Buy Lowest Price Thioridazine from Sweden

ordering caverta buy deltasone australia buying biaxin buy kamagra oral jelly 100mg buy wellbutrin sr ordering premarin cheap citalopram hydrobromide buy cefaclor tablets buy lioresal no prescription buying intagra buy revia no prescription buy trazodone 100mg

buy cephalexin 500mg buy nexium australia purchasing vigora buying tadalis sx buy cheap moxifloxacin buy baclofen without prescription diazepam online buy minocin ordering levaquin desogestrel-ethinyl estradiol online ordering silagra cheapest levitra


--------------------
 Yorum #189  | 13 May 2014 20:37 | Alıntı     

Williamhox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
store. An excellent products, the proper price properly best service greatest first choice!Ralph Lauren Jackets, Shirts and Polo Ralph Lauren are for sale in conjunction with the best price throughout the united kingdom. Throughout our internet store, you can easily find the up to date Ralph Lauren clothing for almost any season. With fashionable design, beatiful looking and comfy feeling, the Ralph Lauren continue on you healthy and engaging. Buy Ralph Lauren clothing and visit our polo
Find out about the huge selection men's clothing at our uk website of Ralph Lauren, offering a selection of Ralph Lauren men's, Ralph Lauren women's & Ralph Lauren children's clothing. You can expect customer enjoy our website various features with regards to their information and economical authentic, which Products created high-grade material , Have been a veteran Cheap Ralph Lauren online uk retailer. ebikecentrum polo
hat began Forty years ago that has a selection of ties will continue to expand into an extensive world, redefining American style. Ralph Lauren has always stood for providing quality products, creating worlds and inviting people go for our dream. We have been the innovators of lifestyle advertisements that tell a post additionally the first to set-up stores that encourage people to attend that lifestyle. ralph lauren enfant
great products on your own and your own home, learn about adventure, style and culture in RL Magazine etc RL TV, find one-of-a-kind vintage pieces and exquisite gifts and many, all the more. When considerable time started, I felt particular difficult no boundaries. I??m even more clear on that today. POLO
even to another level like a rich and exciting interactive destination. When you??re transported inside the whole Ralph Lauren online, it is pay for where do you get ralph lauren polo
 Yorum #190  | 13 May 2014 23:37 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
buy betamethasone 10g buying aldactone buy levofloxacin 500mg cheap ceclor quetiapine reviews buy desogestrel-ethinyl estradiol australia purchasing tadalis sx buy noroxin online cheap ultram zyprexa tablets buy ofloxacin without prescription buy fluconazole australia

Buying Diamox or Order Cheap Price Acetazolamide from Germany Purchase Abilify and Buy online Aripiprazole from Japan Order Arcoxia . Where To Buy Etoricoxib in Turkey Purchase Viagra Super Active or Buy online Sildenafil Citrate from Hungary Buy Moduretic . How To Buying Amiloride-hydrochlorothiazide in United Kingdom Order Hyzaar ; Purchase Cheap Losartan-hydrochlorothiazide in Norway Order Elavil , Can i Buy Amitriptyline in Poland Cheap Ciloxan . Buy Ciprofloxacin in Portugal Purchase Aygestin - Buy Discount Norethisterone Bp from Czech Republic Buy Chloromycetin or Where To Order Chloramphenicol in Germany

Order Sporanox and Where To Purchase Itraconazole from Argentina Cheap Demadex ; Order Low Cost Torsemide in Sweden Order Keflex . Where can i Purchase Cephalexin in United Kingdom Cheap Robaxin . Cheap online Methocarbamol in Turkey Buying Norlutate . Buy Discount Cost Norethindrone Acetate from Portugal Cheap Starlix , Buy Cheap Cost Nateglinide from Denmark Order Acticin . Cheap Permethrin from Denmark Cheap Rebetol . Buy online Ribavirin from Denmark Cheap Fosamax , How To Purchase Alendronate in Portugal Buying Aldara . Online Imiquimod in Poland

buying kamagra oral jelly cheap diflucan topamax buying tadalis sx buy xanax 0.25mg order tadalafil 20mg buy ciprofloxacin usa buy acyclovir australia purchase levaquin buy cheap tamoxifen buy atarax australia buy cephalexin uk


--------------------
 Yorum #191  | 14 May 2014 03:53 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Order Indocin . Purchasing Indomethacin from Argentina Order Motilium or Can you Order Domperidone from European union Purchase Trecator-sc . Order Wholesale Ethionamide from Australia Cheap Zestril , Order Cheap Price Lisinopril in Spain Purchase Viagra Soft - Best place to Order Sildenafil Citrate from Poland Order Mobic ; Buy W Purchase Evista or Buy Lowest Cost Raloxifene in Poland Purchase Albenza . Cheapest Albendazole from Czech Republic Buying Voltaren or How To Purchase Diclofenac Sodium from Greece Buying Seroquel , Cheap Quetiapine from The Nederlands

flagyl online order kamagra oral jelly order tretinoin order minocin tablets order cialis 60mg generic avana buy zanaflex pills buy glucophage no prescription buy xenical uk buy generic conjugated estrogens esomeprazole ordering moxifloxacin

Buy Glucophage Xr or Cheapest Order Metformin in Turkey Buy Moduretic , Buy Cheap Price Amiloride-hydrochlorothiazide from Deutschland Buy Antabuse - Cheap online Disulfiram from Argentina Buying Grifulvin or Order Safely Griseofulvin in New Zealand Buy Ziac and Is Buy Biosoprolol Hydrochlorothiazide in New Zealand Purchase Sustiva or Where To Order Efavirenz in Deutschland Order Zyloprim . Where can i Buy Allopurinol Bp from Australia Order Paxil , Buy Low Price Paroxetine in Czech Republic Cheap Retrovir or Online Zidovudine from Japan Buy Claritin and How To Buy Loratadine from Hungary

buy conjugated estrogens without prescription buy clobetasol buy ocuflox uk order principen 500mg purchase priligy buy diazepam australia discount tretinoin buy pantoprazole no prescription generic disulfiram desogestrel-ethinyl estradiol online eriacta online buy neggram uk


--------------------
 Yorum #192  | 15 May 2014 02:34 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
Cheap Prilosec ; Buy Cheap Cost Omeprazole in Germany Buy Parlodel . Buy Discount Bromocriptine from USA Cheap Diprolene , Is Buying Betamethasone from European union Purchase Relafen and Buy at Discount Nabumetone in Sweden Buying Reglan , Buy Cheapest Metoclopramide in Portugal Buying Nolvadex . Order Cheap Tamoxifen in Italy Cheap Epivir or Order online Lamivudine in United States Purchase Mysoline and Order Low Cost Primidone from Canada Buy Zocor - Can i Purchase Simvastatin in Denmark Purchase Pilagan , Purchasing Pilocarpine in Hungary

buy topiramate online avana buy buy desogen buy naltrexone online buy alprazolam fluconazole buy cheap clomiphene spironolactone online order biaxin order trazodone 100mg buy ocuflox pills ordering valacyclovir

Cheap Tadacip® ; Buy Cheap Cost Tadalafil from The Nederlands Cheap Ilosone , Purchase Cheap Erythromycin in Poland Buying Claritin . Purchase Cheap Loratadine in New Zealand Cheap Allegra and Best place to Order Fexofenadine Hcl from Hungary Cheap Cialis Sublingual , Buy Discount Tadalafil from Hungary Order Adalat . Buy Safely Nifedipine from Argentina Purchase Minocin , Cheap online Minocycline from England Cheap Geodon and Buy Low Price Ziprasidone in Argentina Order Aceon and Best place to Order Perindopril Erbumine in Denmark Buying Parlodel . Order Lowest Price Bromocriptine from Turkey

buy xanax no prescription purchase lansoprazole desogen online cheap ceclor cd buy celecoxib no prescription buy tamoxifen no prescription generic temovate purchasing spironolactone buy generic cipro buy cheap acyclovir ordering topamax buy biaxin without prescription


--------------------
 Yorum #193  | 16 May 2014 01:30 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
wellbutrin sr buy renova pills olanzapine online purchase spironolactone purchasing zithromax cheapest strattera proscar buy cheapest cymbalta buy СЃefuroxime viagra reviews atenolol buy pantoprazole without prescription

Buying Elavil or Buy at Discount Amitriptyline in Spain Buy Isordil - Buy Wholesale Isosorbide Dinitrate in England Buy Desogen ; Buy on Sale Desogestrel-ethinyl Estradiol in Suomi Purchase Adalat Cc and Purchasing Nifedipine in Italy Cheap Antabuse and Buy Safely Disulfiram in Sweden Purchase Chloromycetin and Where To Buy Chloramphenicol in Sweden Cheap Levitra and Can you Buy Vardenafil in Hungary Order Volmax Cr , Buying Albuterol (salbutamol) from Portugal Cheap Valtrex and How To Purchase Valacyclovir in Greece Purchase Propecia , How To Buy Finasteride in Australia

buy ofloxacin pills buy СЃefuroxime online discount fluconazole buy tadalafil usa generic duloxetine buy tramadol without prescription buy acyclovir 400mg buy gabapentin no prescription ordering sildenafil citrate buy finasteride usa buy ceclor australia generic noroxin

Buying Anafranil Sr , Order Safely Clomipramine from New Zealand Cheap Apcalis® Oral Jelly or Buy Lowest Price Tadalafil from Portugal Purchase Lithobid - Order Wholesale Lithium from European union Cheap Stromectol , Where To Buy Ivermectin in Sweden Purchase Keflex or Buy Cheap Cost Cephalexin in Poland Cheap Viagra Super Fluox-force ; Buying Low Cost Sildenafil Citrate Fluoxetine from Denmark Buying Famvir and Cheapest Order Famciclovir in Australia Buy Cialis Super Force or Buy cheap Tadalafil Dapoxetine from European union Buying Zyloprim - Buy Lowest Cost Allopurinol Bp in European union Order Oxytrol , Ordering Oxybutynin in Australia


--------------------
 Yorum #194  | 16 May 2014 06:44 | Alıntı     

Andrewfek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
is certainly successful Madison Avenue store opened with the initial year of sales on finishedof one's Wild West , Indian culture , the usual Hollywood sensation of "American style" Ralph Lauren , finallyfickbumse Thomas Sabo Schmuck Online Shop

consider that the whole world : to choose Ralph Lauren round brand clothing dream , so worth double. His unique method the display items , in-store performance is actually a family atmosphere , this kind ofcamm Womens Australia

in their hand , coming from a imagination becomes old values: true ." This sentence gave away the Ralph Lauren design style and achievements.}specific to shaping the minds to theralph lauren homme pas cher

4 decades of this particular century Anglo-American upper class life , western , old movies wilderness , baseball player using the 1930s and so the old tycoons are his get hold of inspiration . Sheikh while in the simple sort of references to aspects fashion design , it has to be statedCheap Ralph Lauren

lots of individuals only know POLO ( polo ) , not understanding its designer Ralph Lauren POLO actually just his first compilation menswear designs . Had reason to "POLO" as a theme of clothing , because Ralph Lauren believes so it movement people immediately take into account the aristocratic time oftrue religion jeans online shop
 Yorum #195  | 18 May 2014 11:52 | Alıntı     

DennisSi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ralph Lauren certainly outline of one's American dream: the long grass, antique crystal , the name Marble horse . His product , selecting clothing or furniture , of your house perfume or containers, have focused on the top class customers longing for a fantastic life . Or as Ralph Lauren himself said : " The aim of my design would be to Retailers
achieve the like to find themselves people's minds - the finest imaginable reality ." Ralph Lauren is the perfect style of fundamentally the actual realization on the American dream : he construction of a particular $ 5 billion business center, a own fashion empire. Ralph Lauren Mens Australia

1939 Ralph Lauren came to be during a Polish immigrant household is not romantic , his original name generally known as : "Ralph Lifschitz". Young, Ralph Lauren and there is nothing the style ambition , he just a bit of fixation on sortie polo ralph lauren pas cher

clothes . At the moment , the remaining boys are dressed like Marlon Brando, donning jeans and possibly a motorcycle shirt, but only he dressed gentle, to be a university student. Eleven or twelve yrs . old, he attracted people thanks garment elegant and inquire of . His early education came from the fashion film and Esquire magazines . His idol was the Duke of Windsor and Katherine Hepburn. Ralph Lauren Sport Shorts

Ralph Lauren 16 year-old, his brother Jerry ( incumbent Polo men's boss ) , suggested his or her brothers would often make fun of Lifschitz rid surname . Following your brains with all the search, they finally found the rhythm very harmonious "Lauren". Once the finishing high school , Ralph Lauren with the City University of brand new York upon a business class, but gave up . ralph lauren pas cher
 Yorum #197  | 18 May 2014 21:05 | Alıntı     

uzrhkrtq

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://www.teamspace.it/ http://radiodigitalmedia.com/ http://radicalabundancethebook.com/ http://qualityexpert.it/ http://www.ukdriving-schools.co.uk/ghds-sale/ and 'stay the course'. cheap ghds clarisonic mia clarisonic mia scarpe hogan ghd uk outlet Wanna see you in the mirror my baby always. Here are some of the best cop shows that aired during the 1970's. <a href="http://tomasiweb.it/">hogan outlet</a> <a href="http://pausinitributeliveshow.it/">scarpe hogan outlet</a> <a href="http://safety-expert.it/">scarpe hogan</a> <a href="http://gianassisindaco.it/">hogan outlet</a> <a href="http://radiodigitalmedia.com/">clarisonic reviews</a> Make your own with fresh ingredients so that you can control what goes into it.
 Yorum #199  | 18 May 2014 22:22 | Alıntı     

rmkzvstz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://unicnve.it/ http://marikamode.it/ http://www.nickjoyce.co.uk/ghd-straighteners-uk/ http://pausinitributeliveshow.it/ http://radiodigitalmedia.com/ and blue into the Olympic Stadium. ghd uk outlet clarisonic clarisonic mia 2 australia clarisonic reviews ghd uk outlet Or if you know someone who is in this situation. This recipe makes approximately 20 golf ball sized papas rellenas. <a href="http://radicalabundancethebook.com/">clarisonic reviews</a> <a href="http://www.cheap-short-city-breaks.co.uk/ghd-uk-outlet/">chea
p ghds</a> <a href="http://bhhextramile.com/">clarisonic mia 2 australia</a> <a href="http://www.teamspace.it/">scarpe uomo hogan</a> <a href="http://restaurantmobilizer.com/">clarisonic mia 2</a> Although EB-5 was criticized from the start as a citizenship-for-sale scheme.
 Yorum #202  | 20 May 2014 02:34 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #203  | 20 May 2014 19:45 | Alıntı     

amumsanymn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
j05c67hz <a href=http://farrahleaked1.com>farrah abraham sex tape</a> teen mom sex tape mr2qlt7g http://farrahleaked1.com fc0djho6 <a href=http://speidisextape.net>celebrity sex videos</a> sex tape urh1pd53 http://speidisextape.net
 Yorum #207  | 22 May 2014 12:43 | Alıntı     

lnoqn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Cette spécificité permet donc de poster une offre ciblant un objet très ciblé pour que par la suite une personne susceptible d’être en possession de l’objet en question réponde à l’annonce. http://ohs626.it/ The Raptors are below the league average in total rebounding where they currently rank 15th and are ranked 23rd in offensive rebounding. She hangs out with the Roman Club all the time, of her free will even.

Walking programs are the most useful exercise that diabetics are capable of doing. oakley holbrook sale This can be the case, but it does not always hold true. , l’une des entreprises les plus réputées qui s’occupe de la couverture dans la Nièvre , vous n’aurez pas de souci de toiture à l’avenir.

At the moment, people are having doubts about whether Flyknit is strong enough to handle the demands of an NBA game that requires quick lateral movements and unseen amounts of physicality. cheap oakleys Visitez notre site web pour en faire l'essai gratuitement. Les invitations de la mairie, mal en point sur le plan financier, sont particulièrement attractives.

Zappos Couture Most shoe lovers already know about Zappos, the online shoe superstore, but you may not know they have a site devoted exclusively to designer and couture footwear. tiffany outlet milano Therefore, a piece of quartz crystal should easily scratch a piece of glass. You need 3 ounces lemon lime soda, 3 ounces apple juice, 1 ounce sour apple pucker schnapps, 1 ounce vodka, ice cubes, and maraschino cherry, slice of apple or lemon twist as garnish.
 Yorum #208  | 22 May 2014 14:42 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,
 Yorum #209  | 23 May 2014 02:16 | Alıntı     

Marlintub

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 33756, Kayıtlı: 19.04.2014
   ICQ: 375657811,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: