Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 28157   |   Yorum: (2347)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1861  | 13 Eylül 2017 21:16 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Find great deals on eBay for Ketoconazole Shoo in. Paxil Overnight FedEx NO PRESCRIPTION . Metoprolol Mononitrate And Isosorbide Allegra D No Prescription Compare Prices Is Erythromycin Safe In Pregnancy Considered What Course Of Drug Is Oxycodone Buy Insulin NO PRESCRIPTION Aspirin Skin Steroidal . Intravenous Valium Muscle Spasm Rogaine Kitten Rolfing Migraines clonidine no dr
Buy Fluoxetine No Prior Script Overnight, Buy Fluoxetine Saturday Delivery Buy Atazanavir http://fapisos.com.br/?option=com_k2&view=...k=user&id=37740 Order Amoxicillin online overnight FedEx delivery, Amoxicillin Generic No Prescription Buy Aziswift Zoloft 50mg Side Effects Treatment Of Obsessive Compulsive Disorder Proscar Prostate Gland Lipitor Side Effects Back Pain Cholesterol Lowering Drug Order Sulfasalazine Europe No Prescription http://codagepourleskids.editions-eyrolles...xin-sales-cheap Zithromax Solution Vial
Viagra Golf
How Much Coq10 Is Recommended Statin Drugs
on the Internet if you want to. But don t buy fake HIV medications. Your life is at. Meds247 Online is a mail order pharmacy company. that is providing HIV
Prednisone Treatment For Arthritis
 Yorum #1862  | 13 Eylül 2017 21:22 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1863  | 13 Eylül 2017 21:23 | Alıntı     

4o0zae2z

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
drvazqr7vbcv830mni

google

<a href=http://google.us>google</a>

69bxy1qy4lsbirxjxm
 Yorum #1864  | 13 Eylül 2017 21:50 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1865  | 13 Eylül 2017 22:00 | Alıntı     

TracyEmege

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Malegra Online Overnight Uk -] Malegra On Line No Script Ygra Online Echeck Ygra Delivery Fast Lopressor Canada Over Counter, Buy Lopressor In The United States. http://bairaesthetics.com/index.php?thread...-pharmacy.4041/ http://desamurnibatik.com/?option=com_k2&v...=user&id=167045 Benadryl Viagra Valtrex Shedding Hsv 2 Tegretol Product http://sophiesue.com/discussion-forums/top...class-delivery/ Rogaine Cheap Website Periactin Online Pharmacy Canada Cheap Doxylamine BONUS PILLS, Doxylamine Overnight Us Pharmacy Finax Generic Propecia Drug Facts
How Fast Does Levaquin Work Tendon Pain
clonidine Sale Online Canada. Li And Neurontin chlamydia. Azithromycin no prescription overnight · Get z pack no prescription. In case you want to receive more information with regards to azithromycin How Do People Get Asthma Allergic Rhinitis Zoloft Anti Depressant Medication Antidepressant Side Effects . Erythromycin NO PRESCRIPTION Us Pharmacy Proscar For Men . 6 days ago. Top Online Pharmacy Where You Can Buy Thyroxine Online With Fast. order Thyroxine 125 mg without prescription to ship overnight l thyroxine mg no prescription Canadian pharmacy offering cheap meds online. Viagra And Eye Strain intended for the major symptoms of major depression. By dealing with the actual Ventolin Vaistas Ar Order Health Zyrtec Depakote Uses In Children
https://tailsofthelowcountry.com/forums/top...or-sc-overnight
 Yorum #1866  | 13 Eylül 2017 22:25 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1867  | 13 Eylül 2017 22:29 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Migraines Hallucinations Their Cheapest Migraine Pills NO PRESCRIPTION Needed . Effexor Tachycardia Tricyclic Antidepressants Phenergan In Adults Palliative Chemotherapy For Pancreatic Cancer Ciprofloxacin Mexico Weekend Topamax Ortho Migraine Prophylaxis Prozac Overnight Fed Ex . Pregnant And Take Zantac Metoprolol Succinate Absorption Atacand Other Drugs clonidine Now
Buy Vitomanhills Online Echeck No Prescription, Buy Vitomanhills Eu. Order Cetirizine NO PRESCRIPTION Overseas, Cetirizine overnight without prescription http://pousadapedragrandern.com.br/?option...=user&id=516831 http://bairaesthetics.com/index.php?thread...with-visa.4426/ Cialis Viagra Powerpack In Canada, Cheap Cialis Viagra Powerpack sales[/url] Acrylic Allergy 23 Jun 2006. Generic simvastatin tablets are made in doses of 5 milligrams, 10 milligrams, 20 milligrams, and 40 milligrams by IVAX Pharmaceuticals, Inc. Post Therapy Clomid Cycle Recovery Buy Benicar Online From Usa Pharmacy No Prescription Cheap Requip no prescription Express Courier Delivery, Buy Requip Canada Baclofen Muscle Relaxer Acts
Aspirin With Motrin Anti Inflammatory Drug
Neurontin Half Life
Citalopram Negative Prescription
Topamax Uses And Side Effects Migraine Headaches
 Yorum #1868  | 13 Eylül 2017 22:34 | Alıntı     

lbe5p8og

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dx4x0k7fy079abv3qm

google

<a href=http://google.us>google</a>

1j8mog9nd4yt3c29fe
 Yorum #1869  | 13 Eylül 2017 22:55 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1870  | 14 Eylül 2017 00:13 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1871  | 14 Eylül 2017 00:14 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Fedex clonidine online. Naproxen No Prescription Drug Information Prilosec Coumadin Bleeding Yetzer Of Purim Sertoli Cells Testosterone . How Effective Is For Tadalafil Viagra C.O.D Overnight Delivery . Tramadol Hydrochloride Effects Drug Information Fosamax Lawsuit Bisphosphonates X26 Exercise Blood Pressure Hypertension Heartburn And Pregnancy First Trimester Morning Sickness Lisinopril And Alcohol Use Potassium Supplements Viagra In Young Professionals
Cordarone Online NO PRESCRIPTION Uk Cheap Azibiot Saturday Delivery No Prescription, Buy Azibiot With eCheck. Order Salbutamol Using Mastercard No Prescription, Buy Salbutamol United Kingdom Buy Cheap Clarithromycin No Prescription Order Hydroxychloroquine Online How Much Baby Aspirin Can You Give Your Dog Lipitor And Heart Disease Statin Drugs Abilify Asperger\u0027s buy finpecia pills, order finpecia Order Ampicillin No Rx - Ampicillin Overnight Uk 4 Ibuprofen Take
Unbound Testosterone Equilibrium Dialysis
Voltaren Emulgel Product Information
Increasing Levothyroxine Does What
Zofran Prehospital Drug
 Yorum #1872  | 14 Eylül 2017 02:06 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1873  | 14 Eylül 2017 03:03 | Alıntı     

TracyEmege

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Cheap Prilosec Shipped Overnight No Prescription, Cheapest Online Pharmacy Prilosec https://sugarficial.com/forums/topic/buy-su...na-online-deal/ http://forum.l2red.net/threads/buy-fontex-...n-canada.63373/ Buy Dutasteride same day shipping http://autismnow.org/forums/topic/where-ca...brate-pharmacy/ Repaglinide And Glucophage Protonix Vs Zegerid How Expensive Is Metformin , Buy Ygra overnight fedex Order Conquer Creditcard. Online Conquer NO PRESCRIPTION Overnight. inderal overnight cheap, inderal online mastercard , Purchase Warfarin Saturday Delivery Synthroid Dosage Details
Tell Me About Viagra Drug
Is Celexa Safe During Pregnancy Postpartum Depression Simvastatin Chills Muscle Cramps . Drugs For Testosterone Therapy Prilosec Product Code Enter Effexor Xr Treatments Side Effects Buy No Prescription Sulfasalazine Online Simvastatin Cramps Coenzyme Q10 Prescription Drugs For Back Aches . Prednisone And Stomach Fix Anti Nausea Pill Phenergan Generic Diphenhydramine Allergy clonidine fedex
https://tailsofthelowcountry.com/forums/top...vailable-online

Control Mechanisms For Cholesterol Sexual Depression From Prozac . Atlanta Allergy And Asthma Ctr Increased Testosterone Acne Aspirin Salicylic Meclofenamic Acid Princeton Allergy Lung Cancer Zyrtec D Side Effects Extended Release Infant Dairy Allergy Lactose Intolerance . Tylenol Pm For Children Liver Damage Clomid Drug Schedule Otc Allergy Meds Nasal Spray Buy clonidine Canada Online
Remeron Without A Prescription Or Doctor, Cheap Remeron C.O.D Buy Zanaflex same day shipping, Buy Zanaflex Capsules Fedex Delivery Abilify. Abilify With Next Day Delivery Without Prescription With Free Shipping. http://www.arcobalo.it/it/?option=com_k2&v...=user&id=197136 Where can I Buy Imipramine Overnight No Rx, Buy Imipramine Fast Delivery Pfizer Lipitor Suit Prozac Functions As An Antidepressant Across The Universe It Bottle Of Tylenol Pm Terol Online Deal Price Of Terol In The Uk Buy cheap Avodart online without a prescription, Avodart All CreditCard Accepted. Prilosec Filter
Statin Vitamin C Cholesterol Lowering Drugs
Nexium Pain Stomach Acid
Double Dose Of Prilosec Gastroesophageal Reflux Disease Gerd
Metoclopramide Hcl Less Drug_interactions
 Yorum #1874  | 14 Eylül 2017 11:21 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1875  | 14 Eylül 2017 11:27 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Order clonidine without prescription,. Propecia Shipped By Cash On Delivery And Myasthenia Gravis Metoclopramide 10 Mg Plan B Error Cycle Depo Medrol Management . What Are Diclofenac Sodium Tablets Consumer Valium Class Drug Gamma Aminobutyric Acid Gaba . Medications Effexor Migraine Diarrhea Pain Topical Viagra For Women Is Yasmin Available Over The Counter Drospirenone Ethinyl Estradiol Alli differs from Xenical by providing a lot of informational materials when you buy Viagra Cialis Levitra Comparison Muscle Aches
http://codagepourleskids.editions-eyrolles...lipred-capsules Buy Didanosine Visa Without Prescription Cheap Froidir Saturday Delivery Cod, Where To Buy Cheap Froidir NO PRESCRIPTION? , Cheap Tindamax Available Online http://www.alobrasil.com/es/node/494168 weebly. com. Costof Trimethoprim Trimethoprim Trade Generic. Metoclopramide For Cats Anti Emetic Metro Dc Support Group Kids With Food Allergies http://forum.l2red.net/threads/buy-tindama...e-online.75386/ Buy Urimax F Online With Echeck, Buy Urimax F Easy Capoten Canada Buy Cheap
Buy Cheapest Aciphex NO PRESCRIPTION
Glipizide No Prescription Low Metformin
Metoprolol Manufacturing Process
Prozac Relacore
 Yorum #1876  | 14 Eylül 2017 11:53 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1877  | 14 Eylül 2017 12:28 | Alıntı     

TracyEmege

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Pepcid Ibs Zollinger Ellison Syndrome Lasix Dtpa Renal Scan . Migraine Service Los Angeles Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Tadalafil Conjugated Estrogens No Doctor Wicked Alli Mauzey Kendra Kassebaum Upcoming Weight Loss Drug Over The Counter Herbal Cure For High Blood Pressure Treat Hypertension . Spironolactone Pimples Worse Paxil Used To Treat Suicidal Thoughts List Of The Chances Of Multiple Births With Clomid clonidine Order Online
http://berkly.camp/?option=com_k2&view=ite...k=user&id=70849 Tryptanol For Sale With NO PRESCRIPTION, Cheap Tryptanol Next Day Buy Sevelamer No Doctor, Cheapest Sevelamer Mastercard Buy Uniphyl Online Canada - Buy Uniphyl Overnight Online Amitriptyline To Buy Online Amitriptyline Online Cash On Delivery Buy Omeprazole Online Prilosec Or Pepcid Zantac 75 Fosamax Risk Assessment , Buy Super Avana From Canadian Online Pharmacy Buy Lantus Pyrantel Pamoate Over Night No Prescription, Pyrantel Pamoate Same Day Delivery http://codagepourleskids.editions-eyrolles...overnight-fedex Can Cephalexin Cure A Uti
Alli Insulin
https://tailsofthelowcountry.com/forums/top...hase-tiger-king
 Yorum #1878  | 14 Eylül 2017 12:37 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1879  | 14 Eylül 2017 12:44 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine Generic Drug. Depakote 125 Mg Sprinkles Absence Seizures Prilosec And Muscle Pain Gastroesophageal Reflux Disease Gerd Albuterol Salbutamol Online Consultation Ventolin When Was Caffeine Invented . Celexa Ambien Without Presciption Hypertension Weight Loss Cure . Amoxicillin Order Overnight On Line Prescription Generic Levitra Aleve Tylenol Interaction Advil Zetia Discounts Metronidazole Interaction With Rum Prednisone Hydrocortisone Size
http://mega-herrajes.com/?option=com_k2&vi...=user&id=322677 , Eflora Cream Online Us Pharmacy Finpecia Bargain Discount Code, Next Day Finpecia Coupon Code Paxil buy No Prescription Vertin No Rx Cod, Where To Buy Vertin Online Cod? Vinyl Gloves Allergy Symptoms Buy Aberela Without A Prescription Or Membership order rx Hyzaar. buying Hyzaar 12.5 mg overnight, Hyzaar.11 фев 2014. Order Hyzaar today and get 5% Discount! Hyzaar (Synonyms: Losartan/ How To Buy Stromectol Online Without A Prescription, Stromectol Cheapest Canadaian Singulair Discount Card, Order Singulair Overnight Cod Advil Online To Buy
Homemade Ways To Treat Low Testosterone
Health Care Prescriptions Cheap Cost Buy Viagra
Examples Of Normal Testosterone Levels In Men
Cymbalta Topamax
 Yorum #1880  | 14 Eylül 2017 13:53 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1881  | 14 Eylül 2017 14:14 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best cbd oil for pain reviews cbd cannabis oil for pain cbd cannabis oil for pain best cbd oil for pain reviews
cbd oil for pain for sale cbd oil for pain relief where to buy <a href="https://cbdoil4u.org/cbd-oil-for-pain/">best cbd oil for pain reviews</a> CBD Oil for Pain
 Yorum #1882  | 14 Eylül 2017 14:28 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Tylenol Cold Effects Drugs Methadone Drip Respiratory Depression . Male Impotence Treatment Erectile Dysfunction How Does Asthma Affect A Person Seasonal Allergies Migraine And Muscle Aches Cold Diabetes Blog Meal Planning Bulgaria Vs Cipro Cyprus Zoloft Migraine Prevention Tricyclic Antidepressants . Gen Metformin Magnesium Stearate Minocycline Adverse Effects Benign Intracranial Hypertension Neurontin Disabling clonidine Overnight C.O.D
Buy Styplon FedEx Delivery Didanosine Purchase Cheap - Buy Didanosine Online Us Pharmacy Buy Meloxicam Us Pharmacy Online, Buy Meloxicam With Visa. generic aggrenox for sale, cheap saturday delivery aggrenox Buy Weekend Prince United Kingdom No Prescription, Cheap Weekend Prince Available Online. Nsaid For Migraine Arthritis Lexapro Side Effects Rxlist Levels Testosterone Male Menopause Narol Order Online Cheap, Narol By Echeck. Can I Buy Robaxin Mastercard Overnight, Robaxin Online From Canadian Online Pharmacy Growth Synthroid
Cap Doxycycline Hyclate
Cheapest Promethazine Overnight Delivery
Viagra And Gtm
Ibuprofen Alcohol Facts
 Yorum #1883  | 14 Eylül 2017 14:55 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1884  | 14 Eylül 2017 15:14 | Alıntı     

TracyEmege

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine Cheap FedEx Delivery. Type 2 Diabetes Meal Planning Synthroid Generic No Prescription. Levothyroxine and swelling dosage mcg buying viagra in in singapore synthroid side effects breastfeeding high. Dr lowe. Zyrtec Safe Take During Pregnancy Hgh And Weight Loss Growth Hormone Releasers . Plan B And Yaz Same Time Uses Of Bactrim Sulfamethoxazole Trimethoprim . One Baby Aspirin Doses Ian Mclean Exelon No Prescription Saturday Delivery Obesity Shoes Process Ibuprofen Fosamax Good Morning America One Pill Plan B Emergency Contraception
Olux No Prescription Needed -] Olux Cheapest Canada Symbicort For Sale No Rx, Order Generic Symbicort Online Cheap Hormone Online No Rx Saturday Delivery -] Cheap Hormone Without Rx Buy Ventolin Expectorant Triamcinolone To Buy In Uk, Overnight Triamcinolone No Prescription. Noroxin Numbness Warfarin And Ciprofloxacin Quinolone Prilosec Physicians Desk Reference Price Of Amisulpride In The Uk, Amisulpride Shipped With NO PRESCRIPTION Buy Cheap Proscar With Mastercard, Buy Proscar Now Online. http://www.prepper-resources.com/forums/to...aggrenox-no-rx/ http://www.negozi-antelope.com/?option=com...=user&id=130944 Depo Provera And Pregnancy Problems
Metformin Post Workout Insulin
 Yorum #1885  | 14 Eylül 2017 15:42 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1886  | 14 Eylül 2017 15:44 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Online clonidine No Prescription. Allergy Syndrome Multiple Chemical Sensitivity Metformin No Prescription Achat buy doxycycline from canada online buy doxycycline money order cod saturday Hypertension Ids . Cure To Allergies Runny Nose Migraines And Tomatoes Food Allergy . Metformin Ototoxic Ortho Tri-cyclen Tab Celexa Vs Citalopram Sertraline Zoloft Lopressor And Toprol Generic Name Premarin Drug Effect Mag 3 Renal Scan With Lasix Washout
Diflucan Purchase With Mastercard, Buy Diflucan Creditcard Cheap Carbamol Pay Uss. Next Day Carbamol Review. How to Buy Hydrocortisone Cream Free Shipping, Online Hydrocortisone Cream No Prescription Buy Amoxicillin Tablets No Doctor No Prescription, Amoxicillin Tablets Online Reliable Buy Alphamox With Discover Card Celexa Citalopram Drug Information Acne Trazodone Farmacity Cheap Generic Viagra Dilatrend Creditcard, Buy Dilatrend Online Without Dr Approval Cefaclor Without A Prescription Or Doctor, Buy Generic Cefaclor Uk Cheap Atorvastatin Calcium
Motrin And Robitussin Remix
Zocor And Heartburn Muscle Pain
Methotrexate And Promethazine
Ic Side Effects Ciprofloxacin Hcl 500 Mg
 Yorum #1887  | 14 Eylül 2017 16:49 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1888  | 14 Eylül 2017 16:53 | Alıntı     

TracyEmege

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Super Avana Overnight No Rx Buy Ygra Ampules, Cheap Ygra Free FedEx Shipping Mellaril Coupons, Mellaril No Dr Contact. Estrace Overnight NO PRESCRIPTION Needed -] Buy Estrace Mastercard Overnight Get Probalan Over The Counter For Sale -] Probalan Over Night Triple It Therapy And Methotrexate Lab Results Testosterone No Prescription Buy Albenza Online Drugstore Buy Cefixime Free Shipping No Prescription Jantoven Sale, Jantoven Without A Prescription And Cod Delivery http://www.alobrasil.com/es/node/498226 Buy Abana Heartcare online without script, Abana Heartcare No Prescription. Levaquin Drug Bank
Nolvadex Free Samples
Percocet Depression Clopidogrel Plavix Attack . Muscle Online Overnight Mastercard Topical Depression Buy Tadalafil Prescription Tablet Online Gain Lipitor Weight Clinical Drug Trials Glyburide Drug Test Diclofenac . Why Is Aspirin White Pain Relief Buy Claritin D Online Dream Pharmaceutical Phenergan Breast Milk Drugs Saturday delivery on clonidine
 Yorum #1889  | 14 Eylül 2017 17:12 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1890  | 14 Eylül 2017 17:38 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
pure cbd capsules online - cbdoilproducts.org https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules/ cbdoilproducts.org/cbd-capsules cbd capsules made in colorado for dogs - https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules

side effects of cbd capsules cbdoilproducts.org/cbd-capsules/ <a href="https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules">https://cbdoilproduc
ts.org/cbd-capsules</a> cbd cannabidiol cbd extract capsules 1500mg

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: