Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 28164   |   Yorum: (2349)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1651  | 7 Temmuz 2017 11:31 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1652  | 7 Temmuz 2017 11:44 | Alıntı     

SpencerEmots

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
a tiny bit Ukrainian seaside your city

catching your zzz's around the southern region the shore within Brooklyn, inside Coney tropical island and new york destin beach weddings, Is charmdate.com an apartment recognized to ny city residents as well as Brighton beach. to some, simple fact that, it is quite "small-scale Odessa,

digital photographer Uliana Bazar spent while in Ukratogethere heard about "little bit Odessa" even though them babyhood. The charmdate.com new jersey community is termed looking for Ukrainian city with regards to the white offshore fishing grounds and from now on it's a residential district using usually far eastern men and women, a good deal of whom immigrated afterward 1970.

within just 2012, while Bazar became a graduate student junior on Corcoran student of street art additionally development, She to be able to visit location she'd ever heard such an abundance of almost. along with they went back 26 further days to weeks.

Initially, my friend used that people at the tightknit city did not desire to be took pictures of, that's why it took time to make trust. my friend documented they didn't wish to be misconstrued, as well as some are illegal immigrants who had been troubled in the region of being exposed.

merely eventually all the people began to open ones own living spaces. First it turned out a beloved ones home Easter get together. lower, humanity became aware of your woman search phrases photo really restaurant also invited to travel to ruskies a sweat. Bazar possibly realized girls in a Ukrainian vill nearby her grandma's who just advertised her a place to stay a one kitchen unit and a single garden bed, that they can distributed.

"it is my opinion irealised i was attracted to that could wind up the organization distant relative also known as parents' best friends, Bazar tells.

whether or not not honestly related to ghanaians as part of small amount of Odessa, Bazar celebrity fad she could even tell to the very thought of being noticed for example betwen two oceans, To a vibrant immigrant subculture, in order to their awareness to do with homesickness.

"as you strip off every one of these dyes, cultures and also excitement. the truth is splendor unhappy and as a result isolated, states.

the specific "fairy tale, equally your lady messages or calls the actual, may be the arriving at united states will mean a far better work. the majority immigrants generally find out their personal relations back home specifically how quite hard by having an, never wishing these types of know they a job extended hours to send cash back home, for example.

Bazar affirms she or he sees competently that to feel of homesickness absolutely described in so the majority of your girlfriend thoughts. looking implies of your girlfriend pics, the a instructors talked about another sensation: "I began to notice half using the group charmdate review family pictures have been as well as single remoted, states. "it can be it is a result of no one,

As this stuff occasionally go ahead, starting to look at some people and in addition finish up studying at home. occurring process, small Odessa open public garnered Bazar's consult with open up biceps and triceps, Just as they had lady's.
 Yorum #1653  | 7 Temmuz 2017 21:01 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1654  | 7 Temmuz 2017 21:02 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1655  | 7 Temmuz 2017 23:55 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd280824 buy viagra online
 Yorum #1656  | 8 Temmuz 2017 12:05 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nursing pillow reviews reviews my pillow simmons beautyrest black review
sleepers in seattle reviews king size mattress reviews reviews best mattresses
slumber solutions mattress reviews tempurpedic mattress pad reviews sheet set reviews

bed sheet review <a href="http://topmattressreviews.org/">mattress customer reviews</a> mattress toppers reviews consumer reports
casper mattresses review <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">brooklyn bedding reviews</a> mattresses review
crib mattresses reviews <a href="http://innovasaber.com/">saatva matress reviews</a> best mattress reviews ratings
 Yorum #1657  | 8 Temmuz 2017 14:02 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1658  | 8 Temmuz 2017 14:19 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
the mattress factory reviews firm pillow top mattress reviews casper mattress review reddit
xtreme discount mattress reviews best price mattress review lady americana mattress reviews
thomasville mattress review tempurpedic cloud supreme mattress reviews us-mattress reviews

dromma bed review <a href="http://topmattressreviews.org/">nursing pillow reviews</a> reviews for brooklyn
best king size pillow top mattress reviews <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">r&s mattress review</a> brentwood mattress reviews
lady americana reviews <a href="http://innovasaber.com/">ghostbed reviews</a> casper.com reviews
 Yorum #1659  | 8 Temmuz 2017 16:23 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1660  | 12 Temmuz 2017 05:20 | Alıntı     

johhnycaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bp83au72yrwvtwsxv7

google

<a href=http://google.us>google</a>

h9a9zze7171fnehdg5
 Yorum #1661  | 16 Temmuz 2017 07:23 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
the best mattresses 2017 best mattress for 2017 top 5 mattresses 2017
top rated mattress 2017 best rated mattress 2017 best mattresses for 2017
mattress ratings 2017 best mattress of 2017 for side sleeper top rated mattresses 2017
best rated mattress 2017 top 5 mattresses 2017 rate mattresses 2017
best mattress to buy in 2017 best mattress to buy 2017 top rated mattresses for 2017
caspers promo code print casper coupon casper coupon codes
coupons leesa leesa coupons online leesa mattress discount
printable amerisleep coupon amerisleep coupon code amerisleep com coupon code
helix code promo code helix helix bed discount
winkbeds mattress coupon code winkbeds coupons online winkbeds com coupon code

best rated mattresses 2017 <a href="http://valdesystems.com/">best mattresses in 2017</a> top 10 mattresses 2017
best mattress to buy for 2017 <a href="http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/">
mattress ratings 2017</a> what is the best mattress 2017
best mattress of 2017 for side sleeper <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017
/">best mattress to buy in 2017</a> the best rated mattress 2017
best mattress to buy 2017 <a href="http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/">top ten mattresses 2017</a> top mattress 2017
free casper coupon <a href="http://valdesystems.com/casper-mattress/">casper referral codes</a> casper promo code
leesa coupons <a href="http://valdesystems.com/leesa-mattress/">free leesa coupons</a> leesa promo codes
amerisleep coupon code <a href="http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/">amerisleep promotion code</a> amerisleep promo
helix referral codes <a href="http://valdesystems.com/helix-mattress/">helix find code</a> helix promotion code
code winkbeds <a href="http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/">winkbeds coupon codes</a> winkbeds coupons online
 Yorum #1662  | 16 Temmuz 2017 15:44 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
walmart hearing aid batteries hearing aid reviews 2017 hearing aid battery reviews
best hearing aid hearing aid batteries 312 vs 13 price comparison of hearing aids
hearing aids for sale at amazon duracell hearing aid batteries size 675 price of rexton hearing aids at costco
best hearing aids reviews consumer reports hearing aid prices comparison chart hearing aid at walmart prices

hearing aids for sale in michigan <a href="https://wowhearingaids.com/">consumer reports on hearing aids 2016</a> d312 rechargeable hearing aid batteries
hearing aids for sale <a href="https://wowhearingaids.com/best-hearing-aids.html">hearing aid batteries 312 duracell best price</a> costco kirkland hearing aids reviews
hearing aids for sale at amazon <a href="https://wowhearingaids.com/hearing-aids-prices.html">hearing aid reviews 2016</a> siemens hearing aids manual
rechargeable hearing aid batteries at walmart <a href="https://wowhearingaids.com/hearing-aids-reviews.html">hearing
aid battery 13</a> hearing aid resources
 Yorum #1663  | 16 Temmuz 2017 22:43 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1664  | 17 Temmuz 2017 07:03 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1665  | 17 Temmuz 2017 14:57 | Alıntı     

Jamestop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
does generic cialis work <a href="http://pharmacyus24h.com/">cialis daily india</a> cialis free samples how cialis works
 Yorum #1666  | 17 Temmuz 2017 15:54 | Alıntı     

ChangSox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
п»їcvs pharmacy <a href="http://canadianpharmacytopstore.com/">meds canada</a> us pharmacy for cialis viagra without a doctor prescription

best canadian drugstore
 Yorum #1667  | 18 Temmuz 2017 14:42 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
top mattresses 2017 top mattress 2017 top mattresses 2017
top mattresses 2017 best mattresses in 2017 best crib mattress 2017
top rated mattresses 2017 top 5 mattresses 2017 consumer reports best mattresses 2017
best mattress in 2017 best mattresses 2017 for couples top rated mattress for 2017
best mattress to buy in 2017 best mattress of 2017 for side sleeper the best mattresses 2017
print casper coupons casper promo code 75 casper discount codes
promo code leesa leesa coupon codes leesa promotion code
amerisleep promotion code amerisleep promotion code coupons amerisleep
helix find code helix mattress promo code helix promo code 75
winkbeds referral codes winkbeds com promo code coupon for winkbeds mattress

top rated mattresses 2017 <a href="http://valdesystems.com/">macy mattress sale 2017</a> top 5 mattresses 2017
top rated mattresses for 2017 <a href="http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/">
best mattress to buy for 2017</a> best mattress to buy in 2017
best mattresses for 2017 <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017
/">top rated mattress 2017</a> top 5 mattresses 2017
top mattresses 2017 <a href="http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/">best mattresses 2017</a> best mattresses for 2017
casper com coupon code <a href="http://valdesystems.com/casper-mattress/">coupons casper</a> print casper coupon
leesa discount coupon <a href="http://valdesystems.com/leesa-mattress/">print leesa coupon</a> leesa com coupon code
amerisleep discount <a href="http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/">amerisleep mattress discount</a> amerisleep coupon code
helix bed coupon <a href="http://valdesystems.com/helix-mattress/">free helix coupon</a> helix codes
winkbeds com promo code <a href="http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/">winkbeds mattress coupon codes</a> winkbeds promo code
 Yorum #1668  | 18 Temmuz 2017 18:28 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1669  | 19 Temmuz 2017 04:34 | Alıntı     

davidersNot

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cheap full coverage auto insurance <a href="http://autoinsurances247.com/">go auto</a> state farm renters insurance automotive insurance
allstate ins
 Yorum #1670  | 20 Temmuz 2017 06:29 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
hearing aids reviews md hearing aids reviews consumer reports hearing aids as seen on tv at walmart
hearing aid batteries 312 brown hearing aids reviews and pricing siemens hearing aids reviews 2016
hearing aids prices reviews costco hearing aids resound hearing aids 2017 reviews
walmart hearing aids prices hearing aid batteries 312a hearing aids prices comparison

312 hearing aid batteries review <a href="https://wowhearingaids.com/">walmart hearing aid battery 312</a> ebay beltone hearing aids for sale
hearing aids for sale at amazon <a href="https://wowhearingaids.com/best-hearing-aids.html">prices of hearing aids at costco</a> hearing aid batteries size 312a
hearing aid batteries 13 amazon <a href="https://wowhearingaids.com/hearing-aids-prices.html">best hearing aids consumer reports 2016</a> hearing aids reviews 2017
buy hearing aids at walmart <a href="https://wowhearingaids.com/hearing-aids-reviews.html">phonak hearing aids prices costco</a> hearing aid prices comparison chart
 Yorum #1671  | 21 Temmuz 2017 11:29 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1672  | 21 Temmuz 2017 15:42 | Alıntı     

Jamestop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
celis pills <a href="http://pharmacyus24h.com/">usa pharmacy online</a> cialis without a doctor's prescription from canada where can i buy cialis online
 Yorum #1673  | 21 Temmuz 2017 19:46 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
hearing aid batteries size 13 review of hearing aids consumer reports hearing aids prices online
hearing aids statistics costco hearing aids reviews and prices hearing aid research
best hearing aid batteries 312 reviews hearing aid prices hearing aid research
review hearing aids at costco hearing aid batteries 312 best price hearing aid reviews 2016

hearing aid research <a href="https://wowhearingaids.com/">hearing aid batteries size 675</a> hearing aids prices walmart
review hearing aids at costco <a href="https://wowhearingaids.com/best-hearing-aids.html">hearing aids walmart</a> walmart hearing aid battery 312
hearing aid batteries size <a href="https://wowhearingaids.com/hearing-aids-prices.html">hearing aids walmart store</a> hearing aid batteries size 13 rechargeable
hearing aid battery tester reviews <a href="https://wowhearingaids.com/hearing-aids-reviews.html">siemens
lotus 23p hearing aid manual</a> hearing aid pharmacy
 Yorum #1674  | 22 Temmuz 2017 01:37 | Alıntı     

caalvinsBut

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
car insurance <a href="http://autoinsurcompare.com/">insurance auto auctions</a> nj auto insurance compare auto insurance

discount auto insurance
 Yorum #1675  | 22 Temmuz 2017 07:52 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
mattress ratings 2017 top rated mattress for 2017 mattress ratings 2017
mattresses 2017 best mattresses in 2017 best mattress to buy 2017
top mattress 2017 top ten mattresses 2017 best mattress 2017 for side sleeper
top rated mattresses 2017 best budget memory foam mattress 2017 best mattress to buy for 2017
best mattresses 2017 for couples top 5 mattresses 2017 best mattresses in 2017
casper mattress discount code casper discount code casper coupon code
leesa discount coupon leesa codes leesa coupon code sheets
amerisleep coupons coupon for amerisleep mattress amerisleep bed coupon code
helix discount coupon helix coupon code helix mattress coupon
winkbeds coupon code winkbeds mattress coupon winkbeds com promo code

the best mattress 2017 <a href="http://valdesystems.com/">best mattresses 2017 for couples</a> consumer reports best mattresses 2017
top mattress 2017 <a href="http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/">
best rated hybrid mattresses 2017</a> best mattresses 2017 for couples
best mattress to buy 2017 <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017
/">best mattresses for 2017</a> best mattress to buy in 2017
best rated hybrid mattresses 2017 <a href="http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/">the best mattresses 2017</a> top mattress 2017
casper discount code <a href="http://valdesystems.com/casper-mattress/">casper coupon code</a> promo code caspers
leesa code <a href="http://valdesystems.com/leesa-mattress/">leesa mattress coupon code</a> leesa promo
code amerisleep <a href="http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/">amerisleep coupons online</a> printable amerisleep coupon
helix promotion code <a href="http://valdesystems.com/helix-mattress/">print helix coupon</a> helix bed promo code
winkbeds sleep promo code <a href="http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/">winkbeds mattress discount</a> winkbeds discount code
 Yorum #1676  | 22 Temmuz 2017 07:58 | Alıntı     

janetertHib

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
www.northwestpharmacy.com <a href="http://canadahealthypharmacy.com/">approved canadian online pharmacies</a> canadian ed pills canada vigra viagra in canada

northwest pharmacy in canada
 Yorum #1677  | 22 Temmuz 2017 21:44 | Alıntı     

Tracyodova

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1678  | 23 Temmuz 2017 15:34 | Alıntı     

Michaelfar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
auto auctions <a href="http://albanyriverrats.com/">ally car payment</a>

online auto insurance quote pemco

ncfbins com
 Yorum #1679  | 24 Temmuz 2017 01:36 | Alıntı     

ChangSox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://canadianpharmacytopstore.com/">basics</a>

rx canada

www.canadadrugsonline.com

walmart drug prices

<a href="http://canadianpharmacytopstore.com/discount-rx-drugs/">canad
ian medicines</a>

online prescription

buy viagra online without prescription

cialis online pharmacy

<a href="http://canadianpharmacytopstore.com/cialis-in-canada/">canada
cialis</a>

get a prescription online

buy viagra online canada pharmacy
 Yorum #1680  | 24 Temmuz 2017 23:09 | Alıntı     

davidersNot

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
online auto insurance <a href="http://autoinsurances247.com/">cheap car insurance florida</a> united auto insurance american collectors insurance
travelers insurance

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: