Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 28164   |   Yorum: (2349)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1591  | 15 May 2017 12:15 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1592  | 17 May 2017 22:01 | Alıntı     

StewartRen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd406190 cialis mail order
 Yorum #1593  | 21 May 2017 05:13 | Alıntı     

DaniselMes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Я считаю, что Вас обманули.

---

порно рассказы жена командира или порно расказ мама дочь
 Yorum #1594  | 22 May 2017 17:29 | Alıntı     

view publisher site

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
top 5 mattresses to buy her response top 5 mattresses 2016
mattress rated best try here overall best mattress
top ten mattresses check over here price of mattress
buy mattress Full Article mattress price
compare best mattresses great post to read foam mattress price
find best rated mattress check out here where to buy the best mattress
cheap best mattresses hop over to this website top 10 bed mattresses
compare best mattresses browse around this website the best mattress to buy

good mattress prices <a href="https://plus.google.com/ GregPerrellBestMattressReviews">click for more</a> s best mattress
cheap best mattresses <a href="https://caspermattresscoupons.tumblr.com">you could try this out</a> mattress which is best
top best mattresses <a href="https://www.facebook.com/caspercoupons">More hints</a> which is the best mattress
top ten mattresses 2016 <a href="https://www.tumblr.com/blog/caspermattresscoupons">you could try here</a> find best mattress you
which is best mattress to buy <a href="https://twitter.com/CasperCoupon/status/864824829891026944">M
ore Info</a> mattress which is best
price of a mattress <a href="https://plus.google.com/ GregPerrellBestMattressReviews/posts/KgMW8j2kiSM">get the facts</a> consumer best mattress
compare best mattresses <a href="https://twitter.com/CasperCoupon">learn here</a> which best buy mattress
top 10 mattress companies <a href="https://caspermattresscoupons.tumblr.com/post/160131020027/get-50-off
-on-any-casper-mattress">Visit Your URL</a> cheap best mattress
 Yorum #1595  | 25 May 2017 12:48 | Alıntı     

go here

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
mattress which is best click here for more double mattress price
mattresses best rated helpful resources top 5 mattresses to buy
what's the best mattress going here top 10 bed mattresses
find best mattress prices That Site where to buy mattress
good mattress prices learn this here now finding best mattress
what's best mattress to buy casper promo what's best mattress to buy
top 10 mattresses 2016 good top 5 mattresses 2016
foam mattress price read more buying best mattress

compare best mattresses <a href="https://ru.pinterest.com/pin/718746421751613889/">you can try here</a> overall best mattress
comparison mattresses best mattress <a href="http://digg.com/u/caspercoupons">check my site</a> good mattress prices
double mattress price <a href="http://www.bizsugar.com/user/profile/CasperCoupons">see post</a> home best mattress
top 10 bed mattresses <a href="https://ru.pinterest.com/pin/718746421751613889/">like this</a> world best mattresses
mattress best rated <a href="https://www.facebook.com/caspercoupons/posts/763206063849277">
;casper promo</a> the best mattress in the world
comparison mattresses best mattress <a href="https://www.flickr.com/photos/caspercoupons/">That Site</a> which mattress is the best
top selling mattress <a href="https://ru.pinterest.com/caspermattresscoupons/casper-coupons/"&
gt;browse around these guys</a> mattress which is best
the best bed <a href="https://caspermattresscoupons.tumblr.com">click site</a> the best bed to buy
 Yorum #1596  | 26 May 2017 10:04 | Alıntı     

tank1987

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It looks like Jordan Brand will continue to work with New York-based fashion brand Public School in the near future. Both brands took to Instagram over the weekend to tease their next collaborative sneaker. It looks like it will be the Air Jordan 12 that has been floating around the Internet for a few months already, but we cannot confirm that yet. MBT Flame Chaussures What we can tell is that the new Jordan Brand x Public School sneaker will come in an all light grey premium leather colorway. NIKE KYRIE 2 Look out for more information in the coming weeks. NIKE AIR JORDAN Group project. Jordan x Public School. A photo posted by Jordan (@jumpman23) on Nov 20, 2015 at 4:23pm PST Jordan x Public School A photo posted by PUBLIC SCHOOL (@publicschoolnyc) on Nov 20, 2015 at 4:23pm PST UPDATE: The full sneaker has been unveiled, Kevin Durant 9 complete with a full nubuck upper in ashy black. Word has it that Public School’s latest Jumpman iteration will drop on December 17 at select locations for around $300 USD. .Alexander Wang has just opened its first flagship in Tokyo – the new 5, Nike Air Max 1 Ultra SE 120-square-foot store in the Aoyama district is the brand’s first location spanning three floors. Its size has given the company plenty of space for interiors featuring a mix of raw concrete, MEN'S TIMBERLAND BOOTS HOMMES white Carrara marble and black Nero Marquina from China, polished bronze accents, and floating shelving units. NIKE AIR FOAMPOSITE ONE  The new store dedicates a section of the basement level to men’s apparel and accessories, while handbags and womenswear occupy the ground and second floors, NIKE ROSHE TWO FLYKNIT respectively. For more information please visit wwd.com. Source: WWD .Korea’s Brownbreath reissues their popular Nomad Pencil Case in navy and brown. Made of light fabric with cowhide enclosures, the case is a threefold that compacts conveniently into a flat shape. Inside, NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OG there are eight utensil hoops as well as two small side slips to store an eraser, pencil sharpener, clips, or anything else you may want to carry with your writing goods. NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON Available here. For information on shipping outside Korea, go here.
 Yorum #1597  | 26 May 2017 19:46 | Alıntı     

BennyNuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1598  | 28 May 2017 21:01 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
the best mattress ever leesa mattress reviews 2017 twin mattress prices
queen size mattress prices leesa mattress reviews 2017 single mattress price
price of mattress review leesa mattress the best mattress in the world
which mattress best buy leesa mattresses reviews where to buy best mattress
mattress to buy leesa mattress coupon code which is the best mattress to buy
the best mattress to buy leesa mattress coupon what's best mattress
which best buy mattress leesa discount code top best mattresses
which bed mattress is the best leesa mattress coupon code top mattresses to buy
what is the best mattress to buy casper discount good mattress prices
single mattress price casper promo code price of a mattress
top ten mattresses 2016 casper mattress coupon what's the best mattress on the market

what's best mattress to buy <a href="http://usa-mattress.org/leesa-mattress-reviews/">leesa mattress reviews consumer reports</a> what's the best mattress to buy
what's the best mattress <a href="http://topmattressreviews.org/leesa-mattress-reviews/">leesa mattress reviews consumer reports</a> mattresses best
top mattresses <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/leesa-mattress-reviews/"
;>leesa mattress reviews 2017</a> world best mattresses
buying best mattress <a href="http://asgsb.org/leesa-mattress-reviews/">leesa mattresses reviews</a> what's the best kind of mattress to buy
which is the best mattress <a href="http://topmattressreviews.org/leesa-mattress-promo-code/">lee
sa mattress coupon</a> find best mattress prices
foam mattress price <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/leesa-mattress-promo-code/&q
uot;>leesa mattress coupon</a> top 10 mattresses 2016
what's the best mattress on the market <a href="http://topmattressreviews.org/leesa-mattress-promo-code/">lee
sa mattress coupon</a> top ten mattresses 2016
top mattresses 2016 <a href="http://asgsb.org/leesa-mattress-coupon/">leesa coupon</a> comparison mattresses best mattress
how to buy a mattress <a href="http://usa-mattress.org/casper-mattress-coupon-code/">casper discount code</a> finding best mattress
top rated best mattress <a href="http://usa-mattress.org/casper-mattress-coupon-code/">casper promo code</a> what's the best mattress to get
which bed mattress is the best <a href="http://usa-mattress.org/casper-mattress-coupon-code/">casper coupon</a> which best mattress
whats best mattress <a href="http://asgsb.org/casper-mattress-coupon-code/">casper discount code</a> buying a mattress
 Yorum #1599  | 28 May 2017 22:26 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1600  | 29 May 2017 03:36 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1601  | 29 May 2017 14:56 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
mattress cover protector bed bugs bug mattress protector
king size bed bug encasements bed bug covers mattresses
proof bed bug bed bug encasements for mattresses
bed bug mattress covers bed bug prevention
proof bed bug protection best mattress protector
bed cover mattress full size bed bug
best bed bug protector king size mattress cover for bed bugs
bed bug treatment bed bugs treatment
bed bugs bites bed bug removal
bed bug treatment bed bug bite treatment
bed bugs treatment bed bugs
best bed bug covers <a href="http://bedbugmattresscover.net/">bug mattress protector</a>
how to prevent bed bugs <a href="http://bedbugmattresscover.net/">bed bug cover</a>
where can i buy mattress covers for bed bugs <a href="http://bedbugmattresscover.net/clean-rest-bed-bug-mattress-cover.html
">bed bugs mattress covers</a>
bed encasement for bed bugs <a href="http://bedbugmattresscover.net/clean-rest-bed-bug-mattress-cover.html
">mattress bug protector</a>
bed cover protector <a href="http://bedbugmattresscover.net/linenspa-bed-bug-mattress-cover.html&q
uot;>fully enclosed mattress cover</a>
mattress protector bed bugs <a href="http://bedbugmattresscover.net/clean-rest-bed-bug-mattress-cover.html
">bed bug bed protector</a>
mattress safe bed bug encasement <a href="http://bedbugmattresscover.net/linenspa-bed-bug-mattress-cover.html&q
uot;>box spring encasement bed bugs</a>
bed bug <a href="http://bedbugbites.us.org/">bed bugs bites</a>
bed bugs <a href="http://bedbugbites.us.org/">bed bug bites</a>
bed bug <a href="http://bedbugs.us.org/">bed bug treatment</a>
bed bugs bites <a href="http://bedbugbites.us.org/">treat bed bug bites</a>
 Yorum #1602  | 30 May 2017 06:30 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd766075 provera
 Yorum #1603  | 30 May 2017 21:54 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1604  | 31 May 2017 16:29 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cheap best mattress leesa mattress reviews consumer reports top mattresses 2016
discount best mattress leesa mattresses review mattress to buy
mattress buy review leesa mattress queen size mattress prices
double mattress price leesa mattresses reviews find best mattress you
mattress which is best leesa mattress coupon top ten mattresses 2016
where to buy best mattress leesa promo code what's the best mattress to buy
what's best mattress to buy leesa mattress coupon code top ten best mattresses
find best mattress leesa mattress coupon code top ranked mattress
compare best mattress casper mattress discount code where to buy the best mattress
what's the best mattress you can buy casper discount top mattresses to buy
which is the best mattress casper coupon finding best mattress

overall best mattress <a href="http://usa-mattress.org/leesa-mattress-reviews/">leesa mattress reviews 2017</a> buy best mattresses
top mattresses <a href="http://usa-mattress.org/leesa-mattress-reviews/">leesa mattresses review</a> overall best mattress
top ranked mattress <a href="http://usa-mattress.org/leesa-mattress-reviews/">buy leesa mattress</a> where to buy mattress
which mattress best buy <a href="http://topmattressreviews.org/leesa-mattress-reviews/">leesa mattress reviews consumer reports</a> euro top mattress
buy foam mattress <a href="http://asgsb.org/leesa-mattress-coupon/">leesa discount code</a> buying a mattress
top selling mattress <a href="http://usa-mattress.org/leesa-mattress-coupon/">leesa mattress discount code</a> foam mattress price
top 10 best mattresses <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/leesa-mattress-promo-code/&q
uot;>leesa mattress coupon code</a> the best mattress in the world
which bed mattress is the best <a href="http://topmattressreviews.org/leesa-mattress-promo-code/">lee
sa mattress promo</a> top 10 best rated mattresses
find best mattress prices <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/casper-mattress-promo-code/&
quot;>casper mattress promo</a> cheapest best mattress
mattress which is best <a href="http://topmattressreviews.org/casper-mattress-promo-code/">ca
sper discount</a> which best buy mattress
mattress best <a href="http://usa-mattress.org/casper-mattress-coupon-code/">casper discount</a> the best mattress to buy
buy best mattresses <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/casper-mattress-promo-code/&
quot;>casper promo code</a> rated best mattress
 Yorum #1605  | 1 Haziran 2017 01:58 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1606  | 1 Haziran 2017 07:19 | Alıntı     

Larryral

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best place to buy viagra viagra generic safe to buy online <a href=" http://i.ichaos.me/bestvi90240 ">best place to buy viagra</a><a href=" http://acortarurl.es/viagx13904 ">buy generic viagra online paypal</a>
 Yorum #1607  | 1 Haziran 2017 07:19 | Alıntı     

Patrickcella

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
low interest personal loans for people with bad creditpersonal loans for people with fair credit
reddit great lakes student loans
<a href=" http://www.mrtn.se/loan1745972 ">best banks for small personal loans</a>
<a href=" http://burl.pe.kr/loan1792445 ">banks that do personal loans for bad credit</a>
<a href=" http://acortarurl.es/loan2486875 ">can i pay more than my monthly payment on student loans great lakes loan servicer</a>
 Yorum #1608  | 1 Haziran 2017 14:50 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
queen size bed bug mattress cover mattress covers bed bugs
sealed mattress cover mattress covers bed bugs
proof for bed bugs how to get rid of bed bugs in a mattress
bed bug covers for beds where can i get bed bug mattress covers
bed bug blocker mattress protector bed bug mattress and box spring protector
how can i get rid of bed bugs king size mattress cover for bed bugs
hypoallergenic mattress cover proof bed bug protection
bed bugs treatment bed bugs treatment
bed bug bites bed bug
treat bed bug bites bed bugs treatment
treat bed bug bites bed bug treatment
all in one mattress protector with bed bug blocker <a href="http://bedbugmattresscover.net/">bed bug covers</a>
buy bed bug mattress cover <a href="http://bedbugmattresscover.net/">bed bug bed covers</a>
mattress bug protector <a href="http://bedbugmattresscover.net/clean-rest-bed-bug-mattress-cover.html
">bed bugs cover mattress</a>
buy bed bug mattress cover <a href="http://bedbugmattresscover.net/clean-rest-bed-bug-mattress-cover.html
">queen mattress cover</a>
king size bed bug cover <a href="http://bedbugmattresscover.net/home-collection-bed-bug-mattress-cover
.html">where to get mattress covers</a>
bed bug cover mattress <a href="http://bedbugmattresscover.net/instyle-fabrics-mattress-covers-for-be
d-bugs.html">bed bugs mattress cover</a>
queen size bed bug cover <a href="http://bedbugmattresscover.net/clean-rest-bed-bug-mattress-cover.html
">where to get mattress covers</a>
bed bug removal <a href="http://bedbugs.us.org/">treat bed bug bites</a>
treat bed bug bites <a href="http://bedbugs.us.org/">bed bugs bites</a>
bed bugs bites <a href="http://bedbugbites.us.org/">bed bug bite treatment</a>
bed bug spray <a href="http://bedbugs.us.org/">treat bed bug bites</a>
 Yorum #1609  | 1 Haziran 2017 20:35 | Alıntı     

Patrickcella

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
personal home loans for people with bad creditbest personal loans for people struggling with credit card debtfast personal loans for people with bad credit
<a href=" http://sl.3agel.net/loan1782418 ">banks with lowest interest rates for personal loans</a>
<a href=" http://webhop.se/paydayl93686 ">moneyshack payday loans wichita ks</a>
<a href=" http://www.mytube.nu/24732041 ">personal fast loans for people that are on disablity nd unemplyed</a>

best place play buffalo slot machines online free reviewsplay casino slot game online freeplay olg online slots
<a href=" http://bestonlineslotmachinesforrealmoney.com/ ">best place play slot machines online free</a><a href=" http://spinpalaceflashcasino24.com/ ">spin palace casino scams</a><a href=" http://bestonlinecasinorealmoney.com/ ">best online casino canada reddit</a>

online casino canada live dealerroyal vegas online casinocanadian indian online casino real money<a href=" http://bestcanadianonlinecasino2017.com/ ">best online canadian casino</a><a href=" http://onlinecasinocanadarealmoney.com/ ">online casino canada free spins</a><a href=" http://playolgonlinecasino.com/ ">how old do you have to be to play at the casino in michigan</a>
 Yorum #1610  | 2 Haziran 2017 13:56 | Alıntı     

Tracyodova

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1611  | 3 Haziran 2017 09:25 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd92226 doxycycline
 Yorum #1612  | 3 Haziran 2017 13:40 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best bed for bad back and neck best bed for bad back and neck mattress bad back
memory foam mattress topper reviews best mattress toppers mattress toppers reviews
portable dishwasher review dishwasher portable portable dishwasher review
best pillow shoulder neck pain best pillows neck pain cervical pillows neck pain
buckwheat neck pillows buckwheat pillow buckwheat pillows reviews
pillow reviews memory foam pillow reviews pillow reviews
best bed for bad back <a href="http://bestmattressforbadback.org/">best bed for a bad back</a> best bed for bad back and neck
memory foam mattress topper reviews <a href="http://mattresstoppersreviews.org/">mattress toppers</a> mattress topper reviews
portable dishwashers sale <a href="http://yourportabledishwasher.com/">portable dishwashers</a> portable dishwashers reviews
best pillow shoulder neck pain <a href="http://bestpillowforneckpain.org/">best pillow for neck pain</a> cervical pillows neck pain
buckwheat pillow reviews <a href="http://buckwheatpillowsreviews.com/">where can i buy buckwheat pillow</a> buckwheat pillows
memory foam pillow reviews <a href="http://bestmemoryfoampillows.org/">memory foam pillow</a> memory foam pillow
 Yorum #1613  | 3 Haziran 2017 20:28 | Alıntı     

Scottboamp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
calculator insurance car ukcheap car insurance gabest car insurance in ct<a href=" https://carinsurancecalculatorlms.com/ ">insurance for car calculator</a><a href=" https://bestcarinsurancefsx.com/ ">best site for car insurance quotes</a><a href=" https://carinsurancequotesfx.com/ ">looking for cheap car insurance quotes</a>
 Yorum #1614  | 4 Haziran 2017 14:26 | Alıntı     

Timothythert

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
geauga county public records search

<a href="http://publicrecord1s.com/">duval county public records</a>

el paso public records marriage

pinellas county public records
 Yorum #1615  | 6 Haziran 2017 02:18 | Alıntı     

Winstonbriff

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Online doctor services like the Superdrug Online Doctor mending are the only safe option if you yearning to suborn Viagra online. Our doctor disposition con your advice ...
viagra bill
Buy Viagra online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacopoeia that offers uncontrolled shipping on all orders of minimize Viagra.
<a href=" https://buyviagraonrx.com/ ">viagra free sample </a>
Truly, any guy can buy Viagra without formula nowadays. But is it value doing it? This easiness becomes a handicap simultaneously. Men should bid ...

Purchase Cialis online at abject prices from accessrx.com, an online facilitator. Go into erectile dysfunction enervation when you importance Cialis online.
cialis indigestion
Here are neutral about tips approximately to suborn Cialis online of USA and EU, erectile dysfunction medicines, how to catch sight of Cialis online and other energetic information ...
<a href=" https://buycialisonrx.com/ ">cialis for sale </a>
Layout Cialis from Superdrug Online Doctor. We afford a fast and watchful ceremony - pick out between liberated transport and in store pick up at a local Superdrug ...
 Yorum #1616  | 6 Haziran 2017 07:21 | Alıntı     

EugenemuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1617  | 6 Haziran 2017 20:29 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd524872 lasix Lasix Avodart
 Yorum #1618  | 7 Haziran 2017 03:20 | Alıntı     

SonjaSteed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best mattress for bad back special beds for bad backs best bed for a bad back
mattress topper review mattress toppers best mattress toppers reviews
portable dishwasher 2017 portable dishwashers sale portable dishwashers sale
pillows neck pain pillows neck pain pillows neck pain
buckwheat pillows where can i buy buckwheat pillow buckwheat pillows
pillow reviews memory foam pillow reviews memory foam pillow
beds for bad backs <a href="http://bestmattressforbadback.org/">best mattress for bad back</a> beds for bad lower backs
memory foam mattress topper reviews <a href="http://mattresstoppersreviews.org/">best rated mattress toppers</a> mattress topper review
portable dishwasher reviews <a href="http://yourportabledishwasher.com/">best portable dishwasher</a> best portable dishwasher
best pillow for neck pain <a href="http://bestpillowforneckpain.org/">cervical pillows neck pain</a> pillow for neck pain
buckwheat neck pillows <a href="http://buckwheatpillowsreviews.com/">buckwheat hull pillows</a> buckwheat pillows reviews
best pillow reviews <a href="http://bestmemoryfoampillows.org/">memory foam pillow</a> shredded memory foam pillow
 Yorum #1619  | 7 Haziran 2017 23:07 | Alıntı     

DanielSwild

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
generic viagra

viagra for women
what does female viagra do
<a href=" http://cheapviagra100mgxl.org/ ">canadian pharmacy viagra</a>

<a href=" http://cheapviagra100mgxl.org/sildenafil-citrate/ ">where can i buy sildenafil citrate over the counter</a>
<a href=" http://cheapviagra100mgxl.org/female-viagra/ ">what does female viagra do</a>

buy cialis
cialis 5mg
<a href=" http://buycialisxl.org/ ">cialis for sale </a>
generic cialis
 Yorum #1620  | 8 Haziran 2017 07:05 | Alıntı     

DamonBom

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

cialis soft tabs guenstig
super kamagra forum
wie wirkt zyban
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/viagra-generic ">generika von viagra </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/levitraoriginal ">levitra original </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/viagra-soft ">viagra soft tabs erfahrung </a>

buy prednisone online
prednisone medications
<a href=" http://buyprednisonexl.org/ ">prednisone side effect </a>
prednisone cost

free dating sites in usa without payment
free dating sites no hidden fees
<a href=" http://bestfreedatingsitesxl.org/ ">dating sites for free </a>
free dating sites in usa without payment

pharmacy online usa
online drugstore
canada pharmacy online no script
<a href=" http://pricespharmacy-usa.org/ ">canadian pharmacy </a>
on line pharmacy

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: