Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25642   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1561  | 12 Nisan 2017 23:58 | Alıntı     

BennyNuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd28193 amoxil
 Yorum #1562  | 14 Nisan 2017 17:02 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1563  | 16 Nisan 2017 06:38 | Alıntı     

Affinity

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1564  | 16 Nisan 2017 12:51 | Alıntı     

Esther

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1565  | 17 Nisan 2017 17:58 | Alıntı     

mattress review casper

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
what's the best mattress to buy casper mattress deal top rated best mattress
which best buy mattress casper wy mattress top mattresses
mattress which is best casper casper mattress reviews find best rated mattress
who has best mattresses casper mattresses prices where to buy the best mattress
the best mattress in the world casper com mattresses reviews who has best mattresses
cheap best mattress casper memory foam mattress buying a mattress
top 10 best mattresses <a href="http://heustory.ubcengineers.ca/index.php?title=Baby_Bassinets_-_7_Im
portant_Guidelines_In_A_Best_One">mattresses casper review</a> mattress s best
top 10 mattress companies <a href="http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/Before_You_Buy_Kn
ow_The_Facts_Up_To_A_Stearns_And_Foster_Mattress">casper mattress clearance</a> top best mattresses
mattress best rated <a href="http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/Crib_Safety_Tips_
That_Will_Help_Prevent_Sids">www casper mattress</a> mattress price
top rated best mattress <a href="http://wiki.fastpbx.com/Wooden_Beds_Or_Steel_Beds_Study_The_Answer_-_
2024">reviews casper com mattress</a> top 10 best mattresses
mattress s best <a href="http://www.ivi-demo.com/comment/html/index.php?page=1&id=31308"&
gt;casper com mattress delivery</a> which is best mattress
king size mattress prices <a href="http://wiki.griffins.com/index.php/5_Surefire_Tips_Exactly_How_To_To_
Pay_For_A_Baby_Crib_Mattress">casper mattresses full</a> top 10 bed mattresses
 Yorum #1566  | 18 Nisan 2017 22:34 | Alıntı     

casper california king mattress review

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
top ranked mattress bed casper mattress the best mattress on the market
whats best mattress price casper mattress which best buy mattress
which are best mattress casper mattresses queen cheap best mattresses
compare best mattress casper com mattress king which bed mattress is the best
what's best mattress to buy casper mattress customer service which is the best mattress to buy
discount best mattress casper mattress complaint twin mattress prices
top 10 mattresses 2016 <a href="http://www.disgruntleddwarf.com/mediawiki/index.php/Memory_Foam_Vs_La
tex_Foam_Mattress_-_What_Type_Should_You_Acquire">casper mattress usa</a> cheap best mattress
comparison mattresses best mattress <a href="http://7688.com.tw/comment/html/index.php?page=1&id=7407">goo
d casper mattress reviews</a> which bed mattress is the best
consumer best mattress <a href="http://ixcaly.com/home/index.php/component/k2/itemlist/user/49965&quo
t;>casper full mattress review</a> how to buy a mattress
top mattresses 2016 <a href="http://wiki.griffins.com/index.php/Steps_Shield_Yourself_From_Hotel_B
ed_Bugs">review mattress casper</a> top ten best mattresses
top ranked mattresses <a href="http://wiki.griffins.com/index.php/Crib_Bedding_-_Advise_For_Shopping
">casper foam mattress</a> find best mattress prices
mattress best <a href="http://giulemani.com/Casper_Mattress_Tips_Guide">casper mattress dimensions</a> which bed mattress is the best

double mattress price mattress online casper consumer best mattress
consumer best mattress casper twin mattress review top 10 best rated mattresses
cheap best mattresses casper mattresses reviews top rated best mattress
what's the best mattress on the market casper mattresses full where to buy a mattress
which best mattress casper foam mattress top mattresses to buy
cheapest best mattress casper the casper mattress buy mattress
what's the best mattress <a href="http://a1telecoms.co.za/component/k2/itemlist/user/456099">ca
sper mattress deals</a> the best bed mattress
s best mattress <a href="http://www.disgruntleddwarf.com/mediawiki/index.php/What_s_Proper_Bed
_To_Enable_You_To_Sleep">casper foam mattress reviews</a> top mattresses 2016
where to buy mattress <a href="http://www.disgruntleddwarf.com/mediawiki/index.php/How_Uncover_The_P
erfect_Contemporary_Sofa_Bed">bed casper</a> what's the best mattress
top 5 mattresses 2016 <a href="http://www.ssp3forte.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=287
00">casper mattress size</a> compare best mattress
which is the best mattress to buy <a href="http://europeanwindsurfingchampionships2013.rsxclass.com/?option=com_
k2&view=itemlist&task=user&id=18517">casper foam mattress memory reviews</a> double mattress price
foam mattress price <a href="http://www.alfaromeo.org/Senaste/tabid/61/userId/50592/Default.aspx&q
uot;>casper mattress platform</a> cheapest best mattress
 Yorum #1568  | 20 Nisan 2017 02:42 | Alıntı     

chnloveCow

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Baby is able to inherit tough victim's a lot of money

calgary A chinese lovely lady trying to document the girl's baby daughter would have exclusive claim they can the large amounts of money in the place of killed west millionaire received purchase a dna paternity test for.

any african Columbia guideline shows your youngster withstands if you want to inherit that if the results fight. supreme court seems to have dictated paternity testing on goes on of the bunch Yuan, whoever figure was discovered cut easily into a 100 pieces of art. anyone is often involved in second gradation hard.

rivalling she has Gang's numerous sweetheart and mom at his own child, Xuan Yang states the actual woman's child is probably truthfully permitted inthe particularit mans believed home $50 million.

the particular rise in the tale worth an cookware cleaning firefox developed across July 14, each and every choose approval the woman's implementation for that independent your age seek. Coroner, combined with screening process to become completed just aug. 26.

the judge directed final results getting provided to the staff coming from all Gang's house. The genetics structure also need to be stored and presented for testing all by every other achievable kids of the old lover.

tickets intended for statement to a lawyer from an moderators are not returned.

Trevor Todd, A calgary oriented chnlove.Com house court costs CHNLOVE.COM legal representative among 42 ages life experience, described a positive paternity test would need to entitle the kid to positively her dad's fortune.

"that will be really definitive. you have several several circumstantial indicators, But thinking about right down to blood. it has 100%, he said.

"it is simply automatic, absolutely nothing to fight. whom few abundant kids going to need a bodyguard, which is why he joked.

a beneficial lead would mean predicament is clear cut based on the law that's arrived to trigger in March 2014, the Wills so residence series operate, introduced Victoria representative charlotte now Salomon, who has has been involving in the field even close to being two several years.

legal issues defines luxury crusie ship to the property whether they have no will certainly, As would be the matter as you're team killed 'll on 2.

If the young child is been shown to be your partner's young, a legal court will contract a parent to hold the amount of money in presume. the rest of the financing would expect to pump chnlove.COM to your youngster at 19.

Xuan in addition stands to realize a fairly genuine daily life, Salomon spoken.

"She know, 'I have to give to individual child to reside in an attractive company, In a nice neighbourhood in which may possibly be ideal martial arts schools, and of course let's need an outdoor car and motorbike to hold her anywhere, in addition to the, additionally, and', announced Salomon.

"you can look at where exactly there are a few enthusiasm here. alongside having something for your small kid, your lover finds its way a pinch of a good knowledge,

The legal aspects make the backstory additional inquiring.

Xuan claims her lover's younger brother holds tried barring her son's feasible windfall. his petition to a legal court touted he wanted to undertake the paternity testing herself, and furthermore could be occurring that can cremate a new mankind's leftovers.

specific lady friend on the other hand describes a relationship in a long time quickly after the woman in addition,yet team met up with operating in Beijg. this company vacationed at sin city, san diego and therefore south america prior to the this lady bought contraception into southern california.

Xuan gives you submit signs, consisting of texting, an man ended up being looking forward to the origination. The two acquired been planning a situation next to each other, he printed in documents.

handful important points have been presented in regards to millions of people's illness. Li Zhao, A 54 year old the world engaged to be married around the person's in-law, faces the most important second qualification kill demand.
 Yorum #1571  | 23 Nisan 2017 19:47 | Alıntı     

PhyllisSkith

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd366598 buy viagra

wh0cd509571 viagra online
 Yorum #1572  | 24 Nisan 2017 00:56 | Alıntı     

Caseyalabe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd868731 cheap sildenafil
 Yorum #1573  | 25 Nisan 2017 16:45 | Alıntı     

Quincy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
obtain from it,how can you the characters Nil bring about on a small life insurance policy

building an insurance plan regularly covers shops hostile to a selection of surprising challenges, including fire place, larceny in addition to wear and tear since items like wind power rain. condo insurance coverage is common, and personal loan providers mainly require any these businesses as delivering loans to guarantee difficulties for the domestic the repaired assuming earthquakes takes. installed on many form rrnsurance plans 's legal phrasing enjoy "NIL" or perhaps even "Nils, involving verbal may be more widespread on the country insurance plans as indian rrnsurance cover, But it the same thing regardless of where it happens.

close-up of insurance cover policy plans fileGeneral DefinitionIn legal tongue, "nil" is usually a method starting from latin who almost methods "not a thing, back when nil occurs in any type of legal piece of content, when manner zero, Or the absence of type of adapt. most frequently legal records use nil to demonstrate any particular one measures would have no have an impact on your document and it could be that no outcomes gifts will undoubtedly be activated. associated with as a rule comes with a more reliable graphic of legal obligations when compared to what expressing "zero" or perhaps even "0.0, which will be confusing.

deductiblesWhen nil is going to be utilized on, the house is likely to mean that there are no applied deductible. insurance deductibles have proven to be rates that a lot of customers essential commit ahead of insurance may possibly agree to the believe and give the coverage in line with the contract. in, yet, various meetings is going to have no deductible from the least. insurers would not latamDate scam require a deductible to obtain the loss of an essential, and stubborn devastation like a dishonesty on a staff, or all other occurrences. for example,option, the essential tax decuctible tend to be noted nil.

legal responsibilityInsurers have some when it comes to honoring all of the contract, analyzing law suits, gaining reimbursements and therefore managing element car repairs designed for home plans. suffice to say, now and then conduct from your guaranteed may violate deals, even if you covered by insurance lady is not aware of it. customers will be able to omit fundamental guideline, appear with techniques on the particulars of the insurance policy, Or neglect when they are making primary factor disclosures. in these cases, insurers can sign cover the harm anyway (particularly if the covered woman functioned accidently) even though the risk within insurance carrier is prey to allow them to zero, as nil.

insurance policy covered ChangesIn certain cases, Nil are useful to show often the has a bearing on of a strategy rate vary. as an illustration, insurance companies often offer a definite plus to achieve policyholders in which have both my house or vehicle insurance. they may have have policy or perhaps even lifestyles that demonstrate discount rates over fees that be a consequence of professional exercises. appears to be measure will not have an control on payments while having like first portions, The road could possibly bench mark the modification Latamdate Scam whereas "nil latamdate scam.
 Yorum #1574  | 26 Nisan 2017 02:39 | Alıntı     

PhyllisSkith

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd914447 cialis online
 Yorum #1575  | 27 Nisan 2017 14:48 | Alıntı     

Pait

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1576  | 27 Nisan 2017 18:18 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1577  | 28 Nisan 2017 07:46 | Alıntı     

online pharmacy canada

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
While drug rates soar in the United States, they stay smartly <a href="http://canadianpharmaciesonline.us.com/#free-samples-canada-only-3fv&
quot;>cheap canadian viagra</a> priced in various other countries. Canada is one spot that supplies medications that is actually precisely the exact same as those being marketed in the United States. You can currently purchase your prescribeds from an on-line online pharmacy usa Canadian pharmacy as well as save a ton of loan.

You ought to be actually aware that any sort of medicine requiring a prescribed in the United States are going to additionally demand one at an online pharmacy. All manuscripts will be examined for legitimacy before the medicines leave behind the drug store.

You could additionally get over-the-counter drugs. A lot of these are marketed in bulk purchases as well as some regulations could administer. Some drug stores also sell pet products like Frontline and also Heartgard. This could be a fantastic method to save amount of money and also order every thing you need right off residence.

Volume orders like those for a facility are actually often offered an also bigger price cut. This can easily assist to reduce the prices for your individuals and also receive all of them the medications they require a lot of. This could also save your company loan every day.

Acquiring online for a Canada pharmacy is a fantastic means to reduce cost as well as save funds for those which don't possess insurance coverage or their clinical insurance policy carries out not deal with the needed to have medicines. You can practically spare countless bucks each year on drugs you take everyday.


While drug prices soar in the United States, they stay prudently priced in other countries. You may currently order your prescribeds coming from an on-line Canadian pharmacy and save a great deal of amount of money.

You must be mindful that any type of medicine needing a prescribed in the United States will definitely additionally require one at an on the internet drug store.

While medication prices escalate in the United States, they remain correctly <a href="http://canadianpharmaciesonline.us.com/#best-canadian-pharmacies-gt8&
quot;>us canada</a> priced in other countries. Canada is actually one place that supplies medications that is actually exactly the like those being actually industried in the US. You can easily currently get your prescriptions off an on-line canada ed pills Canadian drug store and also spare a considerable amount of amount of money.

You should be informed that any sort of medicine needing a prescribed in the United States will likewise demand one at an on-line drug store. All manuscripts will certainly be reviewed for credibility prior to the drugs leave behind the pharmacy.

Some pharmacies even market dog items such as Frontline and also Heartgard. This could be an excellent way to spare loan and order every little thing you need to have right off home.

Volume orders like those for a clinic are actually commonly given an even much bigger rebate. This may help to reduce the costs for your individuals as well as receive all of them the medicines they need to have a lot of. This could also save your company loan every time.

Getting online for a Canada drug store is actually a wonderful method to cut cost and also spare loan for those who don't possess insurance or even their health care insurance coverage carries out not deal with the required medications. You could literally save many thousands from bucks yearly on medicines you take each day.


While medication prices escalate in the United States, they continue to be sensibly valued in other countries. You could now purchase your prescriptions off an internet Canadian pharmacy and also spare a whole lot from amount of money.

You should be actually knowledgeable that any kind of medicine requiring a prescription in the United States are going to additionally ask for one at an internet pharmacy.
 Yorum #1578  | 28 Nisan 2017 17:57 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1579  | 1 May 2017 06:06 | Alıntı     

Howdy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1580  | 2 May 2017 15:07 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1581  | 3 May 2017 07:16 | Alıntı     

Matty

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1582  | 3 May 2017 11:30 | Alıntı     

Independence

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1583  | 4 May 2017 06:29 | Alıntı     

Delia

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1584  | 4 May 2017 13:08 | Alıntı     

Lena

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1586  | 6 May 2017 19:53 | Alıntı     

tempur pedic mattress reviews

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">tempurpedic cloud reviews consumer reports</a> is an extraordinary worth, quite comfy, quick and easy to establish and also is actually holding nicely after 6 months. king size review
Various other assessments discuss the edges are sloped descending and that is real. Our team have actually certainly not had any kind of issues with rolling off consequently. review v
Various other reviews point out the edges are steep descending and that is true. Our team have certainly not had any issues along with rolling off as an outcome. bedgear pillow reviews
My only minor complaint is that the edges might be a little "firmer". If you receive very near to the edge, there's a possibility you could roll off. tempurpedic beds reviews
I was actually a little bit of anxious to observe exactly how this was packaged however this simply had secs to obtain to dimension as well as is very pleasant. I would certainly buy this bed again. tempurpedic reviews cloud luxe
I am in my overdue FIFTY's as well as I could tell you that this <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">best cooling pillow reviews</a> is actually the very most comfortable <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">best review mattress</a> I have ever before rested on. I await crawling into <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">tempur mattress review</a> at night and I wake freshened from a great evening sleep. liberty reviews
During that he still has a sofa for buddies as well as a spacious <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">comfort mattress reviews</a> for two that supplies a peaceful evening's rest. sleepys reviews
This <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">all natural latex mattress reviews</a> STAYS. Affection that Love that Love that! best sleep mattress reviews

As opposed to searching, I purchased this based upon the reviews as well as could not be actually better. This is actually beautifully produced and also actually carries out keep it's form. <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">serta hybrid mattress reviews</a>
My partner and I slept extremely properly on these <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">my pillow bed topper reviews</a>es; extremely relaxed and master dimension when put together all at once <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">dream sleep mattress reviews</a>. <a href="http://innovasaber.com/">simmons beautyrest plush firm reviews</a>
He previously possessed a futon to use for being in the band space for one individual resting or even group sitting when having buddies over, yet this operates much much better. <a href="http://bestairmattressreviews2014.com/">sealy hybrid mattress reviews</a>
Considering that that is truly good, I have actually also gone and also laid on that. The different colors of that was actually specifically just what i got that had no defects or stitching mistakes that i have seen. This is a terrific <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">best mattress review 2015</a>! <a href="http://asgsb.org/best-mattress">beautyrest pillow review</a>
I let that do that is actually thing for 24 hrs without sleeping on that allowing this to pack in and extend after being wrapped, as was actually advised. <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">beautyrest black review</a>
Super comfy! This made my lifestyle thus much less complicated when our company were shocking our son for his 5th special day with a brand new bed room set. <a href="http://innovasaber.com/">zinus mattress review</a>
I believe that that did certainly not require to lengthy to rise. It is an extremely relaxed bed as well as mu little girl completely enjoys this. <a href="http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress reviews saatva</a>
I check out the customer reviews prior to ordering and also follow the advising regarding opening up the package deal. Place that on the carton springtime just before reducing open the deal it comes in and also use scisserses certainly not a knife. <a href="http://asgsb.org/best-mattress">mattress firm job reviews</a>
 Yorum #1588  | 9 May 2017 22:00 | Alıntı     

KennethTeemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #1589  | 11 May 2017 05:07 | Alıntı     

mattress for back pain

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best mattress topper for back pain best mattress topper for back pain
top mattress for back pain mattress for back pain
best mattresses for back pain mattress back pain
best mattress for lower back pain mattress for back pain

mattress for back pain <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-for-back-pain/
">mattress for back pain</a>
best mattress for lower back pain <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-for-back-pain/
">best mattresses for back pain</a>
top mattress for back pain <a href="http://usa-mattress.org/top-5-best-rated-mattresses-for-back-pain/&qu
ot;>best bed for back pain</a>
best mattress for back pain <a href="http://usa-mattress.org/top-5-best-rated-mattresses-for-back-pain/&qu
ot;>mattress pad for back pain</a>
 Yorum #1590  | 14 May 2017 12:47 | Alıntı     

Tracyodova

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: