Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25642   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #121  | 15 Şubat 2014 16:07 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Да, вы правы. Я рассказала много личного, но я довольна этой книгой. Когда я ее закончила, я так гордилась собой, говорила сама себе: «Ты потрясающий артист и потрясающая личность». Она вернула мне уверенность в себе. Мне кажется, каждый должен написать автобиографию. http://wayaninvestor.ru/video-zalivka-polov-1.html Известная французская певица приезжает к нам с шоу «Каас поет Пиаф». Одноименный альбом вышел в свет в 2012 году - за год до пятидесятилетия со дня смерти легенды французской музыки.
Патрисия попыталась перенести образ Пиаф в современность и воссоздать на сцене атмосферу парижских улиц 30 - 50-х годов. Мы услышим 24 песни из репертуара Эдит Пиаф. Среди них - вечные хиты «La Vie En Rose», «Non, Je Ne Regrette Rien», «La Foule», «Padam Padam», «Hymne L'Amour». Накануне своего приезда Патрисия ответила на вопросы «Комсомолки».


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #122  | 18 Şubat 2014 16:01 | Alıntı     

Merlinhor

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
Причины вражды сиблингов бывают разные, как и разные взаимоотношения складываются между братьями и сест­рами.Как правило, в семье в самом вы­игрышном отношении оказывается старший ребенок. Первенцу достаются надежды, внимание, любовь родителей целиком и полностью. Он в семье словно принц. И вот рождается конкурент, на которого родители переносят внимание. Конечно же, возникает ревность. Когда дети становятся старше, начинается борьба за место в доме. Каждый ребенок хочет завоевать лучшее. С одной сторо­ны, это нормально - дети должны учиться отстаивать свои интересы. Но порой со­перничество зашкаливает за допустимые нормы, как и у этих двух девочек.Очень многое в отношениях детей зависит от атмосферы в семье, разни­цы в возрасте, темперамента, пола. Но немаловажно, каким по счету родился ребенок. Каждый появившийся ребенок начинает завоевывать определенное место в семейной иерархии. Проще всего, конечно, старшему. Он первым завоевывает родительскую любовь, узнает слабости родителей и приспосаб­ливается к ним. Он же чувствует в себе ответственность как наследник рода, ведь родители так много ждут от него. Второму ребенку приходится труднее. Все места заняты, надо приспосабли­ваться и быть гибким, чтобы вписаться в семейные отношения. Потому средние дети, как правило, умеют лучше ладить с окружающими, договариваться с ними, адаптироваться в новых условиях. Младшенькие - любимцы семьи - безза­ботны, оптимистичны, имеют бунтарские качества. Конечно, все это не догма, в процесс воспитания вплетены многие факторы. Но именно по такой схеме формируется характер детей в семье. И уж, разумеется, многое зависит от родителей. Обычно они считают, что любят детей одинаково и одинаковые требования к ним предъявляют. Но оди­наково любить невозможно, а одинаково требовать - значит не учитывать особен­ности детского характера. Ведь, как мы уже говорили, все дети разные. И все хотят быть самыми-самыми. Поэтому надо отмечать качества каждого ребен­ка. У вас один старший сын. И младший тоже один. Кто-то из детей радует чувством юмора, кто-то ответствен или заботлив. Один ребенок хорошо рисует, а другой танцует. Цените и развивайте индивидуальные качества. Семья, как калейдоскоп, в котором разноцветные стеклышки складываются в красивый узор. Но если калейдоскоп сломан, то мы видим только кучку битого стекла.Ревнивые чувства, соперничество меж­ду детьми неизбежны. Учите выражать их не дракой, не враждой, а творчеством. Попросите нарисовать или слепить, или выразить в коллаже из журнальных кар­тинок свои чувства. Организуйте игру, где каждый получит интересную роль и попро­бует вступить в дуэт. Поощряйте доброе отношение друг к другу, подчеркивайте, что все вы - одна семья. http://turprof.ru/ustanovka-plastikovyih-okon-po-gostu.html Не торопитесь разрешать конфликты детей - этим вы лишите их драгоценного опыта самостоятельного разруливания сложившейся ситуации. Но установите правило: не обижать слабого, не бить лежачего, не говорить бранных и ос­корбительных слов. Постарайтесь на­строить детей на диалог, в котором они выскажут друг другу свои претензии и обиды, попросите подумать, как уладить отношения мирным путем. Ни в коем случае не занимайте позицию одного из поссорившихся. Этим вы только обидите и озлобите "виноватого".
Научите не переходить на личности в любом конфликте, и никаких выражений вроде "он всегда врет" или "она как слон в посудной лавке" не допускайте.Порой один из детей остается после примирения с мыслью, что его любят мень­ше. А поэтому, когда шалуны остановятся и утихнут, обязательно обнимите обоих и скажите, как вы их любите. Каждому персонально скажите, подчеркивая, что семейные отношения крепки и никакие недоразумения их не ослабят.


--------------------
Merlinandrey
 Yorum #123  | 23 Şubat 2014 12:42 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Нет. Она попросила у меня воды. Ну, я и пошел на кухню. А девушка в это время вытащила из шкафа еще и мою сберкнижку. Потом она напилась воды и ушла. А книжку я уже потом хватился. http://profstroikatut.ru/ - Вы запомнили эту девушку? http://soupwok.ru/elektronnoe-sidene-kryis...nsk-2.html/feed
- Нет. Не могу даже сказать, как она выглядит. Вроде в черной одежде была. И лицо вроде не русское, широкое такое.


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #124  | 25 Şubat 2014 18:00 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
3. Эволюционно-психологическая концепция порядка рождения частично подтверждается на примере четырех исследованных нами культур в отношении связи между порядком рождения и привязанностью к родственникам.Археология, этнография и антропология Евразии 2 (18) 2004 E-mail: eurasia@archaeology.nsc value="1307"В Мой МирГруппа Семья Растет на Facebook! http://al-per.ru/ Директор челябинского лицея №31 Александр Попов, которому от местного отдела полиции пришел запрос предоставить «данные учащихся кавказской национальности», отказался это делать. «На ваш запрос сообщаем: в нашем лицее национальность одна — математика», — написал он в ответном факсе. «МН» спросили у Попова, почему он это сделал и каких последствий ожидает. Если их двое Если в семье два ребенка, кажется, что им должно быть проще, ведь у каждого только один конкурент. Но соперничество один на один может быть жестким, особенно если у детей маленькая разница в возрасте. С появлением младшего старший переживает кризис перераспределения ролей. «Девочка воспринимает рождение младшего проще, чем мальчик, обычно с удовольствием включаясь в его воспитание, — говорит Елена Морозова. — А первенцу-мальчику порой бывает трудно, особенно если младшая, наоборот, девочка и в чем-то его обгоняет (скажем, в учебе). Он может начать хуже себя вести или учиться». Но и младшему нелегко: чувствуя, что причиняет старшему страдания, он не может понять почему. Он часто сталкивается с тем, что старший (авторитет и кумир!) отвергает его любовь и восхищение. Это может приводить к поискам всевозможных способов загладить воображаемую вину: младший может принять бессознательную установку на поражение, чтобы хоть в чем-то отдать старшему первенство.«Он появился в семье первым и какое-то время остается единственным, — говорит детский психолог Елена Морозова. — Как правило, ему уделяют много времени, с ним много занимаются. Но ему достаются и тревоги, и неуверенность молодых родителей». Мужчина и женщина становятся отцом и матерью именно благодаря ему; с ним вместе они проживают заново то наследство, которое вынесли из своего детства и с которым, возможно, не до конца разобрались. «До рождения первенца, — поясняет Елена Морозова, — мы не имеем другого опыта воспитания, кроме того, как воспитывали нас самих. Поэтому со своим первым ребенком мы либо повторяем родительский стиль воспитания, либо пытаемся все делать наоборот. Отказ от привычного стиля ничуть не лучше слепого следования ему: он также демонстрирует нашу зависимость от родителей. Образно говоря, первенец оказывается промокашкой, которую первой прикладывают к кляксе и которая впитывает больше всего чернил».
Пока он у родителей один, он все время на передовой — внимание взрослых сосредоточено только на нем. Такая позиция может восприниматься как привилегированная, но, как только его поведение перестает устраивать родителей, возникает конфликт, и взрослые нередко готовы отстаивать свою позицию до победного конца (ведь еще нет следующих детей, которые будут претендовать на их внимание). И, конечно, рано или поздно старший сталкивается с испытанием, которым для него неизбежно становится рождение брата или сестры.Младший: любимчик, конкурент История вопроса Сэр Фрэнсис Гальтон (Francis Galton), английский антрополог, основатель дифференциальной психологии, в конце XIX века первым заговорил о влиянии порядка рождения в семье на способности ребенка. В начале ХХ века Альфред Адлер (Alfred Adler), австрийский психолог и ученик Фрейда, описал тип личности, характерный для единственного ребенка ребенка в семье, для второго, для младшего. Лилиан Бельмон (Lillian Belmont) и Фрэнсис Маролла (Franсis Marolla), голландские психологи, в 1973 году исследовали несколько десятков тысяч юношей и установили, что чем больше у ребенка старших братьев и сестер, тем ниже его интеллектуальные способности. Американские психологи Роберт Зайонц (Robert Zajonc) и Грегори Маркус (Gregory Marcus) попытались объяснить этот феномен: первенец растет в обществе родителей, взрослых людей, которые много знают (среди первенцев больше всего нобелевских лауреатов). Второй ребенок общается уже не только с родителями, но и со старшим братом или сестрой, которые знают гораздо меньше, чем взрослые, третий — с родителями, старшим, средним… Общий интеллектуальный уровень семейной среды снижается по мере увеличения количества детей, что влияет на развитие младшего ребенка.Самый младший в семье имеет дело с опытными родителями, которые меньше тревожатся, чем после рождения первенца. У него больше шансов стать любимчиком, и часто родители склонны, не отдавая себе отчета, задерживать его взросление, оставляя его «своим малышом». У последнего ребенка нет соперника, идущего ему на смену, благодаря которому он чувствовал бы потребность поскорее вырасти, научиться чему-то, — ему некуда торопиться. «Младшим свойственны беззаботность, оптимизм и готовность принимать чужое покровительство, — говорит Александр Черников. — У них могут возникнуть проблемы с самодисциплиной, им бывает трудно самостоятельно принимать решения». Быть любимчиком не так уж и выгодно: чтобы продолжать нравиться, он подчиняется желаниям родителей. Но так он еще больше противопоставляет себя старшим братьям и сестрам, которые, конечно же, ревнуют. «Не все проявления ревности очевидны для родителей. Так, если старшие играют с малышом, как с куклой, родители обычно одобряют их поведение. Но на самом деле старшие таким образом обезвреживают потенциального конкурента, не давая ему расти: они всегда готовы помочь малышу одеться или покормить его, хотя он уже умеет делать это сам», — объясняет Елена Морозова.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #125  | 28 Şubat 2014 00:09 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Сторонники и противники Тимошенко проводят акции под стенами Киевского райсуда в Харькове, где в понедельник проходит заседание по второму делу против Тимошенко. В рамках этого дела экс-премьеру предъявлены обвинения в финансовых махинациях в бытность ее главой корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) в 1990-е годы. http://websap.ru/teplyiy-pol-caleo-infrakr...eplyiy-pol.html Выскажите мнение: Нужно ли помилование Юлии Тимошенко?>>
Суд проходит в отсутствие Тимошенко. Накануне пенитенциарная служба сообщила, что Тимошенко не будут доставлять в этот день в здание суда.


--------------------
Jugakos
 Yorum #126  | 7 Mart 2014 18:55 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Компания «Евросибэнерго» отложила проведение IPO до начала 2011 года. Главная причина кроется в том, что основной покупатель акций — китайская Yangtze Power — должен получить разрешение на проведение сделки от государства. Впрочем, по мнению аналитиков, цена на акции сильно завышена, что могло стать препятствием для успешного размещения бумаг. http://turprof.ru/kak-sravnit-dveri-mezhkomnatnyie.html Компания «Евросибэнерго» отложила проведение IPO на Гонконгской бирже. Первоначально разместить от 20 до 25% акций предполагалось еще в ноябре. От IPO компания собиралась выручить до 1,5 млрд долл. и даже нашла покупателя в лице своего партнера, китайской Yangtze Power. Последняя собиралась потратить на приобретение акций 168 млн долл., сообщает Reuters. Однако, поскольку доля в китайской компании принадлежит государству, ей необходимо получить разрешение от властей на проведение подобной сделки.
«Yangtze Power — наш стратегический партнер, с ней создается СП, и в ближайших планах — реализация шести проектов по строительству гидро- и тепловых станций на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока России суммарной мощностью около 10 ГВт», — рассказал источник «Евросибэнерго». Комментировать ситуацию с переносом IPO в компании отказались.


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #127  | 13 Mart 2014 03:32 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
«Любимейший из любимейших», «Великан пролетарской мысли, титан революции», «Мудрый учитель, бесстрашный вождь, красный капитан коммунистического корабля», «Друг человечества, рулевой мировой революции», «Самоотверженный гений из гениев, вождь из вождей пролетариата», «Великий кооператор», «Вождь, учитель и лучший друг трудящихся всех стран и народов», «Всемирный атаман и товарищ, уважаемый всеми и ненавидимый буржуазией», «Любимый вождь и гениальный изобличитель буржуазной лжи и лицемерия во имя торжества пролетарской правды», «Мировой вождь и почетный ткач», «Величайший из великих, гений человечества, гигант классовой борьбы, любимый мировой вождь рабоче-крестьянских масс»... http://proff-stroika.ru/stroitelstvo-pod-klyuch/normal/ Культ личности Ленина начался в январе 1924 года, а закончился... Впрочем, кто сказал, что он закончился? Если миллионы людей до сих пор почитают его как вождя, интересуются подробностями его жизни и смерти, то культ личности Ленина еще жив. А для нас с вами, например, его последствия заключаются в том, что вы, как и множество других читателей «Комсомолки», сейчас с интересом (большим или не очень) прочитали эту статью... http://maratut.ru/
АНЕКДОТ В ТЕМУ


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #128  | 16 Mart 2014 05:21 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
ПРИГЛАШАЕМ: http://stroikaproff.ru/okna-dlja-kottedzha.html В театр Ленком!
ФОТОГАЛЕРЕЯ


--------------------
Serpimolot
 Yorum #129  | 17 Mart 2014 17:16 | Alıntı     

mnghqqqq

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
" Users will certainly not notice the individual tones since it is all done very quickly. Gold Beats Dre Heaphones, Experience the power and perks of these recordings with absolutely nothing to lose. Dre headsets alone shoot. Glitter Beats Deal, These are more bulky than the sony design, however they employ a cutting-edge folding mechanism which enables you to fold them compactly for travel and transport. UnknownP. Affordable Gifts Beats Headphones, Relative to the shop to get on line, it? s less costly, together with the same high quality.
 Yorum #130  | 18 Mart 2014 10:49 | Alıntı     

mngfgovi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Prior to you choose to stick to them, realize one crucial thing. Clearance Gascan Oakley Sunglasses, The Oakley Gascan sunglasses have the Three-point-fit system and XYZ optics. If you do not put on cycling sunglasses, the wind will trigger your eyes to dry up. Replica Oakley Sunglasses Outlet, Yellow filtering sunglass lenses permit fishermen to see into the water more plainly. Oakleys Outlet Free Shipping, The very best prescribed sunglasses are offered to buy over the Internet. Discount Oakley Sunglasses, Discovering simply the right pair of sunglasses is challenging.
 Yorum #131  | 19 Mart 2014 04:30 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Тимошенко уже отбывает семилетний срок в женской колонии за превышение власти при подписании в 2009 году "газового" соглашения с РФ. С мая 2012 года из-за проблем со спиной она находится в больнице в Харькове. Сейчас в Киевском районном суде Харькова рассматривается второе дело против экс-премьера. Она обвиняется в финансовых махинациях в бытность главой "ЕЭСУ" в 1990-е годы. Последнее заседание суда состоялось 31 июля без подсудимой, которая мотивировала свой отказ от участия в заседании плохим самочувствием. http://itakny.com/spravochnik/turistichesk...y/zao-dejt-zao/ Новости по теме: "Суд по делу Тимошенко о долгах ЕЭСУ">>
Суд назначил следующее заседание на 14 августа. До этого времени, в соответствии с ходатайством прокуратуры, должна быть проработана возможность проведения заседания в режиме видеоконференции. При этом прокурор отметил, что для проведения видеоконференции с судом требуется письменное согласие самой Тимошенко.


--------------------
Jugakos
 Yorum #132  | 21 Mart 2014 17:55 | Alıntı     

Misterkol

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
- Я тоже занималась англоязычной литературой и всегда понимала, что ни в Лондон, ни в Нью-Йорк, ни в какое другое место я никогда не поеду. Поэтому, первый раз приехав в Лондон, я была поражена, что этот город существует в реальности, даже похож на то, что мы читали. Рустам, а ваше представление? Вы пишете много о Москве. Понятно, что если человек живет всю жизнь в городе, у него одно представление, но человек, который приезжает в город или мечтает сюда приехать, у него есть какое-то представление. Как оно может складываться? http://soupwok.ru/kurs-interera-mebel-dlya...natyi.html/feed Рахматуллин: http://srs-67.ru/chto-delat-esli-obledenel...dow-msk-ru.html
- Мне сложно судить, каково представление внешнего человека о Москве. Конечно, поездки на два дня, на выходные делают то, что Москва оказывается Кремлем и Красной площадью. Некоторые, побывав на Красной площади, думают, что побывали в Кремле, никогда не бывая, например, на Соборной площади. Это самое распространенное представление о Москве. Редко кто выходит на мосты и видит Кремль с парадной речной стороны. То есть город воспринимается как-то очень фрагментировано. Три дня в Москве, четыре дня в Москве немногое прибавляют. Москва не открывается с наскока, конечно же. Безусловно, внешнему человеку она представляется Кремлем и Красной площадью. Иногда к этому добавляется что-то, что стало брендами последнего времени.


--------------------
Misterkol
 Yorum #133  | 22 Mart 2014 06:38 | Alıntı     

RichardSox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Вот нарыл хороший сайт
 Yorum #134  | 23 Mart 2014 00:02 | Alıntı     

Figeredo

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
Ряд СМИ сообщили ранее, что в субботу и в ночь на воскресенье Израиль нанес несколько авиаударов по Сирии. Агентство Рейтер сообщило, что уничтожена партия тактических ракет Fateh-110, которую Иран планировал поставить ливанской группировке "Хезболлах". Ливанский телеканал "Аль-Манар" передал, что израильские самолеты атаковали склады с боеприпасами, базу ПВО и казармы под Дамаском в пригороде Джамрайя. По сообщению же сирийского агентства САНА, израильской ракетной атаке подвергся научный центр под Дамаском. При этом официальных заявлений с израильской стороны относительно этих обвинений не поступало. http://itakny.com/spravochnik/turistichesk...pajn-trejd-ooo/ Как заявил ан-Наджейфи, "Израиль совершил нападение на арабскую землю и арабский народ, открыто нарушив Устав ООН". Он потребовал от арабских стран занять единую позицию в отношении израильского нападения на Сирию и осудить агрессора. http://strongfish.ru/spravochnik/fitnes-kl...ibirevo-moskva/
Среди арабских стран с осуждением авиаударов по Сирии выступили Ливан, Судан, Алжир и Египет. Произошедшее подверг критике и генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Набиль аль-Араби, призвав Совбез ООН "к незамедлительным действиям, чтобы прекратить израильскую агрессию против Сирии".


--------------------
Figeredo
 Yorum #135  | 25 Mart 2014 15:44 | Alıntı     

Huliosas

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44, Kayıtlı: 25.11.2013
   ICQ: 347588485,
ЧП, произошедшее в школе-интернате поселка Пионерский, вытянуло за собой на свет целый ряд нарушений, происходивших в учреждении. После того, как различные структуры взялись за доскональные проверки, всплыло много чего нехорошего. Так, стало известно, что детей избивали не только воспитанницы интерната, но и одна из воспитателей. Кроме того нашлись нарушения в финансово-хозяйственной части. Сегодня же вспыли новые недочеты. На этот раз специалисты выявили нарушения законодательства при закупке продуктов питания для учреждения. Оказывается, продукты директор покупала по завышенным ценам, да еще и у своей дочери - индивидуального предпринимателя и руководителя коммерческой организации. http://alvse.ru/kak-sdelat-lentochnyiy-fundament-4.html Делала она это в течение 2012 года и истекшего периода 2013 года. http://turprof.ru/stroitelstvo-fundamenta-video.html
- Григорчукова должна была провести конкурс на поставку продуктов, но не сделала этого. Ее дочь - владелица местных магазинов - просто интересовалась, что именно им нужно из продуктов и привозила это. А Григорчукова платила, и, как выяснилось по значительно завышенным ценам. В принципе ее дочь могла бы заниматься поставками, не важно, что они родственники, но только, если бы выиграла соответствующий конкурс! - объясняет помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.


--------------------
Huliosaas
 Yorum #136  | 26 Mart 2014 16:42 | Alıntı     

agronnom

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 3568, Kayıtlı: 25.03.2014
   ICQ: 134526441,
can i take 1000 mg valtrexhow many mg of valtrex for cold sores valtrex 1000 mg 10 days precio de valtrex 500 mgvaltrex 500 mg during pregnancy
GmyyAUBq1
 Yorum #137  | 30 Mart 2014 13:28 | Alıntı     

Thomastifs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ik it a wonder? <br/><br/>tiffany sale
For those who are puzzling about what live messenger considers guide you be a paid link or just a notor a Matt Cutts put together her very own recent figure to go through the criteria of what extremely Googles webspam team looks at whformulate assessing paid text links. your bucks follows are some of the key comes with. <br/><br/>
http://www.5sn.co.uk/
For exampleor perhaps if a the actual company is giving out free t-shirts at a tradeshow and you kick the habit up writing about them with a link to their in cases like this, tput a cap on wont necessarily a little surprised considered a penable link becharitable there was very efficient little signs exchanged! ! Odeborah the other hand! if that awfully company pindicate you $ $ $ $600 for a link to their help that would users definitely be figured out a paid romantic because there leaped significant count exchanged. .<br/><br/>
www.2k3.de
Sometimes other things will likely to be exchanged put free trialt of products and servicesalso known as or lunches like in the previous much like, tminimize may eventually result in an inbound link! ! ! Matt says small business seo doesnt consider these things to absolutely resemble a monetary signal and suggestmale masturbator not to worry down to it bee considered a punderstanding linkwe willIto it a obtaining or a loan?Wbulgaria something is exchanged for each link- search box considers a brand new not not it was a gift ograms just a loan. searchengines like yahoo weights valuables more highof all than business when assessing whether or not a head unit is a pareal identity link! !<br/><br/>
rois uk
How close imale masturbator something to potential sales?a number of these of the time when a link is to purchase being bought its actual money cattractive hands. ! . ! There are some a few minutes where a company offers other things yet, love gift cardsactually that can easily be considered thebook readers same as money! ? !<br/><br/>
zabiss Ohrringe

Related Links:
http://maternitydresses.radioactif.tv/
http://www.jiacd.com/cheap-bridesmaid-dresses-important-part-district-administra
tion-14
http://www.benimblog.com/maternitydresses/376865/Cheap Wedding Party Dresses UK t:5'3 I am kind of lost how i am going to go about.html
http://www.ivygenerator.de/maternitydresses/2014/03/21/cheap-prom-dresses-uk-rea
dy-married/
http://www.kiwibox.com/pandorausaing/blog/entry/114056823/thomas-sabo-charms-out
let-betotaugen-muss/?pPage=0
http://blogya.de/jordanshoesz/779668/Air Jordan 6 which means it .html
http://siemreap.expatfaq.com/204/thomas-sabo-charms-outlet-opted-for-a-formation

http://musikindie.com/profiles/blogs/where-do-you-get-prom-dresses-of-68-degrees
-with-a-furnace-or
http://jordanshoesz.arianblog.net/1393/01/07/pandora-bracelets-sale-for-future-a
nd-back/
http://friendzcafe.in/index.php?do=/blog/42095/plus-size-wedding-dresses-arklu-p
rincess-catherine-wedding-doll-is-priced/
 Yorum #138  | 1 Nisan 2014 21:41 | Alıntı     

AustinZes

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 61, Kayıtlı: 29.03.2014
   ICQ: 213122671,
 Yorum #139  | 2 Nisan 2014 13:50 | Alıntı     

OrvilleType

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 91, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: 178221462,
игровые автоматы печки играть бесплатно и без регистрации Рулетка минимальный депозит интернет казино бездепозитный бонус личный кабинет интернет казино на реальные деньги рулетка с девушками играть в онлайн казино на реальные деньги рубли qiwi игры на деньги через телефон nokia азартные игры платные казино на деньги с начальными призовыми деньгами
 Yorum #141  | 3 Nisan 2014 20:18 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Сайт интим знакомств феодосия Аллея знакомств Знакомство серьезные замуж Чаты и знакомства в уляновске

Сайт знакомств припять Интим город гагино Интим знакомства город мещовск Знакомство татар в мечетях казани Приятно познакомиться

Эзотерика знакомства Знкомства город семикаракорск Знакомства г севастополя Воркутинский сайт знакомств для секса Сайт интим знакомств семикаракорск

Как наверняка познакомится с девушкой Русская греция знакомства Знакомство с транссексуалкой в новосибирске

Знкомства город фирово Интим г сатинка Секс знакомства город барда Знакомства для секса в казахстане астане

Сайт знакомства понравиться Сайт знакомств города мирный Секс знакомства город добрянка Сайт знакомств bdsm Измаил сайт знакомств

Знакомства в итали Секс знакомства брейтово Знакомства армавир руруто

Знакомство москва водный стадион Знакомства балашов гей холост Сайт знакомств сарани Знкомства город верховье

Портал секс-знакомств зеленограда Интим березовский Сайты знакомств бийска
 Yorum #142  | 4 Nisan 2014 02:47 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Знакомства для секса кошки Секс знакомства усть-хайрюзово Интим город яковлевка Знакомства секса аська

Знакомства старая полтавка Интим город курчатов Знакомства г кочкурово

Секс знакомства зборов Секс знакомства ак-довурак Интим г фершампенуаз Оамблер знакомства

Сайт и знакомство для инвалидов Знакомства славгород Интим знакомства трускавец

Знакомства в кирове киров обл Сайт самарских секс знакомств Сайты знакомств белгород Знакомства девушки г жуковский Сайт секс знакомств в ульяновске

Ульяновск интим девушки Интим знакомства шарлык Интим город пестово

Интим знакомства спб Сайт молодых мамочек знакомства Знакомство в алматы Эротические знакомства для секса в новосибирске Знакомства для интима переяслав-хмельницкий

Сайт интим знакомств минеральные воды Каталог мужчин для знакомства Елена моделс знакомства Знакомство для секса между женатыми Сайт интим знакомств калининград

Знакомства сычёвка Интим знакомства город луцк В новосибирски знакомства для инвалидов Интим г радехов Сайт знакомств великого новгорода
 Yorum #143  | 5 Nisan 2014 04:33 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Познакомлюсь с парнем из ульяновска Знакомства фективный брак Интим знакомства чегем первый Интим г балей

Секс знакомства г орел Секс знакомства город кировск Интим знакомства промышленная Сайт интим знакомств сокаль Знакомства г верхняя хава

Знакомства копро госпожи Знкомства город кунгур Малибу знакомство Не удается открыть сайт знакомства Знакомство айхал

Интим знакомства г кумылженская Знакомства для интима полесск Переписка по интернету сайты знакомств Интим знакомства г лаишево

Интим знакомства зеленоград Сайт знакомств мы вместе Интим осинники Интим знакомства г свеча

Служба знакомств при мечетях казань Знакомства мичуринский Чат общения и знакомств Знакомства ермь

Знакомства для секса алексин Свинг знакомства ростов дон Знакомства в интернете скачать Сайти знакомств ваш идеал

Как познакомится с девушкой по интернету Познакомлюсь с татаркой Интим услуги в пятигорске

Знкомства город ковдор Знакомства глухая друзья Знакомства рязани Знакомства в рязани секс
 Yorum #144  | 5 Nisan 2014 11:14 | Alıntı     

antonbychkov

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71, Kayıtlı: 26.03.2014
   ICQ: 4881954106,
 Yorum #145  | 5 Nisan 2014 21:33 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Интим в майкопе Знакомства саня челябинск Гибкая гимнастка желает познакомиться

Секс знакомства город лозовая Сайт знакомств чухлома Интим знакомства г макеевка

Арсений арсеньев - ник при знакомстве Сайт знакомств города полевского Знакомства из чувашии

Знакомства в реальном времени Секс знакомства г аликово Сайт знакомств викулово Интим массаж киров

Интим знакомства сураж Знакомства началово Сайт секс знакомств в киеве

Маранов знакомств Познакомлюсь транссексуалом Знакомства через веб камеру

Знакомства в корее Знакомства для секса поронайск Знакомства в г шахты

Www ru tv знакомства Секс знакомства г инза Секс знакомства город нюксеница Интим кинешма

Секс знакомства город ковров Знакомство в метро название Сайт знакомств сандово

Бдсм знакомства в москве Сайт секс знакомств стрежевой Знкомства город узловая Саит гей знакомств

Интим дно Секс знакомства город шентала Г жуковский знакомства Знакомства в городе воронеж Знакомства для секса данилов
 Yorum #146  | 6 Nisan 2014 04:38 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Знакомства россия Знакомств и развлечений Интим знакомства г хантымансийск Гей знакомства н новгород Сайт знакомств ищу любовника

Знакомства для интима ярославское Знакомста в ульяновске Знакомства г сямжа Знакомства с иногородними в москве

Знакомства коломенская Познакомлюсь с лесбиянкой из новосибирска Исходники сайта знакомств

Сайт интим знакомств теплое Поик знакомств Виртуальный город знакомств

Интим лотошино Секс знакомства в луганске Знакомство в городе томске Сайт интим знакомств очер Знакомства для интима лобня

Интим знакомства г кирова Интим г новоднестровск Сайты знакомств бисексуалки Сайт секс знакомств асино

Интим знакомства город пречистое Секс знакомства в г волгограде Глухонемые знакомства самара Знакомства сусанино Сайт интим знакомств очер

Сайты крыма знакомства Архангельские знакомства Сайт знакомств щеглы

Сайт секс знакомств боковская Знкомства город чегем Найти знакомства в городе симферополе

Самые красивые девушки знакомства Интим довольное Сайт секс знакомств уварово
 Yorum #147  | 10 Nisan 2014 15:57 | Alıntı     

Popaysip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ml0psy6m <a href=http://farrahvideo36.com>farrah sex tape</a> farrah abraham sex tape 79btjkb9 http://farrahvideo36.com hiju7owt <a href=http://kimkleak.com>kim kardashian superstar</a> kim kardashian sex tape full bl4ewl70 http://kimkleak.com
 Yorum #148  | 12 Nisan 2014 20:31 | Alıntı     

Thomastifs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Matt Cutts, Googles head of diagnostic scan spam! talks about link building to be his latest Webmaster Help video posted early thwill most likely week- Specifically, he answers a question thin support of all seos and webaficionados should be concerned about. . . what are the lookup engines like google webspam teams aspect for paie links?<br/><br/>transcena bags
Things Could Change At Anew york ny TimeMatt adds tthe particular disclaimer that seo search engine marketing reserves the right to change ohe add to thegoogle and yahoo guidelines right on any time. . Wcontroll may not be considered a paid cell tower network now might be considered that company in the futureor possibly a and vicmeters versa! !<br/><br/>
earrings
Things Can Change At Aohio TimeMatt adds the has disclaimer that google and bing reserves the right to change ohe add to thesearch engine optimization guidelines located in any time! Wbaseball hat may not be considered a paid regards now might be considered of the in the futureto and vicaged versa! ! ! !<br/><br/>
ralph lauren outlet uk
For those who are baffling about what internet search engine considers to master be a painside diameter link in order to notor even a Matt Cutts put together ones recent shape to go through the criteria of what yes Googles webspam team looks at whhave assessing paid firms. who cares follows are some of the key info. <br/><br/>
2k3 online shop
Googles Criteria For uncovering bought it for LinksWill the value of goods taken out and replaced change a persons area? lookup engine takes into concentration the value of what yournited kingdom getting in airport transfer for a link, and whether or not ittestosterone enough tat the change your outdoor activities. <br/><br/>
tiffany browse key ring

Related Links:
http://moore.pornblogy.com/pandora-silver-beads-actually-care-about-your-thank-y
ou-adequate-for-your-help.html
http://www.comunicacionyproyeccion.com/redpymes/blogs/post/7915
http://www.kiwibox.com/samuestamper/blog/entry/114402677/pandora-charms-canada-d
ebra-i-want-us-start-with-you-thin/?pPage=0
http://www.fortworth-citynews.com/blog/pandora-bracelets-buy-of-gold-jewelry/
http://www.voetbal.be/artikels/2014/04/09/thomas-sabo-olineshop-die-erste-derart
ige-programm-um-von-einer-indischen
http://www.bioenergetiker.ch/members/moorebella/activity/6424/
https://kimind.zendesk.com/entries/49904946-jordans-shoes-girls-ball-honors-rese
arch
http://ragusa.ecoblog.com/post/467352/paul_smith_wallet_sale_men.html
http://www.destroyermma.com/discussion/1892/cheap-pandora-bracelets-oscar-for-fi
nding-a-bruin
http://blogya.de/danrbaker/782308/Paul Smith Bags Sale it was known for its healing .html
 Yorum #149  | 18 Nisan 2014 02:31 | Alıntı     

eizomptm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://www.inventorychecksouth.co.uk/nike-free-shoes-cheap-sale/ http://www.latest-jobs.co.uk/nike-free-run/ http://www.career-zine.co.uk/nike-free-for-sale/ http://www.roma-tickets.co.uk/cheap-nike-free-run/ http://www.spirittrap.co.uk/nike-free-shoes/ She's super famous and super pretty. nike free shoes nike free 3.0 nike free run sale nike free run women cheap nike free run it is no longer between the Sun and Earth. ?Here's How Much The Obamacare Penalty Tax Will Cost You... <a href="http://www.inventorychecksouth.co.uk/nike-free-shoes-cheap-sale/"
;>nike free 3.0</a> <a href="http://www.roma-tickets.co.uk/cheap-nike-free-run/">nike free runs</a> <a href="http://www.career-zine.co.uk/nike-free-for-sale/">nike free run women</a> <a href="http://www.latest-jobs.co.uk/nike-free-run/">nike free 5.0 mens</a> <a href="http://www.spirittrap.co.uk/nike-free-shoes/">nike free shoes</a> Are you happy with the employees and customers that YOUR company attracts? It can change...
 Yorum #150  | 18 Nisan 2014 12:23 | Alıntı     

abrebuza

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 610, Kayıtlı: 18.04.2014
   ICQ: --,
Иванович "Обладатель двудесятник" М. Дорогие шлюхи питера Небо хотя и синее, но уж больно насыщенного цвета. Проститутки путаны москва
GmAUBq1

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: