Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25642   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #91  | 3 Aralık 2013 15:17 | Alıntı     

AlloreEvare

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Be added vigilant about your shelling out routines until your ability to hear. Judges check out your entire economic image. They glance at the stuff you are carrying out at the moment, to determine if you try to make use of the method. Display that you are currently now on the right course monetarily. Canada Goose Jacka
When a toupee is always an option for men who definitely are sensation insecure, many people feel this really is much a whole lot worse seeking than a guy who may be simply hairless. Try and feel safe in your identiity and a lot other folks won't even handle you diversely due to a lack of your hair. Cheap Uggs Uk
Spend your home insurance every year as an alternative to month-to-month. Breaking up it straight into monthly payments might make it appear to be less costly but if you save the money to spend it in full to the 12 months, you will get a deduction to make that transaction. This will save you a great amount of money throughout the years. Nike High Heels
Search for water leaks in your hot water heater and softener before you leave for getaway. You can also switch off their personal shut-away valves to ensure that they don't trigger water harm although you're out. It's very good to confirm them a few weeks before leaving just in case you need any fixes. Woolrich Rea
One of the least complicated issues that can be done in order to get whiter teeth is actually by browsing you dentist regularly. By means of dentistry washing, plaque and staining are taken out. An additional benefit of going to the dental professional is that you may be capable to discuss the most recent whitening teeth possibilities that might operate most effective for you. Many people really like the idea of lighting effects so much that 100 watt lights are all that they acquire. To begin with, it is crucial to optimize the use of the daylight to avoid wasting money on vitality costs. Do you want to activate a 100 watt lamp in the daytime? Could you do with a bit of much less light-weight at nighttime? This should help you help save hugely on electricity fees. Hollister Sydney

http://buradaavm.com/member.php?action=profile&uid=5282
http://mastervolt.com.ua/forum/index.php?action=profile;u=99114
http://www.musclecarmag.com.au/forums/member.php?u=181635
http://ipb.garrett-innovations.com/member.php?u=84891
http://tamportal.ru/forum/index.php?action=profile;u=13492
 Yorum #92  | 3 Aralık 2013 16:00 | Alıntı     

underierHex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Mentioned previously before, insurance is important for everyone. Insurance protects you from any unfortunate function which could set your overall health or daily life at an increased risk. Should you keep in mind information in the article above concerning insurance, it is possible to shield on your own and get insurance plan that will assist you face any function.Tricks And Tips That All Visa Or Mastercard Users Must Know Moncler Outlet
Help make your e-mail give attention to your market, not on your own. Your customers are the types which make your campaign popular or perhaps a breakdown Be a fantastic useful resource for them and try to do what you can to feature comments from their website. This is often with polls, feedback, and so on. Obtaining them active could help you build helpful connections to your business's potential. Isabel Marant Schoenen
Don't devote a lot of money on elegant exercise equipment that you just will not use. That elliptical machine that you just put in lots of money on isn't magically going to get used because it amount to. Get affordable or cost-free ways to work through that occupy a lot less room with your living room area. Ugg St酶vler
When submitting an insurance policy assert, make sure that you are timely with doing so. This may be sure that your claim is filed quickly and properly, along with taken care of inside a affordable time frame. Be sure to offer all affordable information and facts that the insurer needs too. Nike High Heels Australia
A lot of people who do not sleep at night over a standard timetable experience lower back pain, so try and get a minimum of several several hours of sleep for each night over a normal schedule. Keeping yourself awaken and so on your feet for extented time puts a lot of pressure face up and may finally bring about moderate to serious ache. Slumbering will assist reduce this. If you have preferred to possess surgical treatment, the mind is probably about the modify that you are generating. You need to rein on your own in and think of everything that will occur before you observe that alter. Here are a few plastic surgery recommendations so you can make the choices you have to make before you decide to realize that all new you. Moncler Jackets

http://forum.krisb.net/member.php?action=profile&uid=39174
http://vexpvp.com/mybb/member.php?action=profile&uid=6117
http://pa-base.com/sozibrain/page/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=554903
http://forum.relatieklik.nl/member.php?u=231004
http://www.pyrouniverse.com/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=2826075
 Yorum #93  | 4 Aralık 2013 05:12 | Alıntı     

CeakeksWoog

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Strawberries are a fantastic normal teeth whitener. It is possible to rub them on your own tooth for a speedy whitening method. You can also mash them up and make them in a mixture. Then you can clean the mixture on your own teeth and leave it there for five minutes or so, then always rinse the mouth out. Moncler Jackets Uk
Screen your own treasures in your own home to enhance the complete feeling a lttle bit. Rather than making use of commercially made graphics or trinkets, keep some aged childhood toys with your cabinet. Or anything the kids created you. Private products will bring up delighted recollections and thoughts once you examine them. So as an alternative to spending cash on buying issues, screen things that are individual for your needs. Timberland Nederland
Usually do not use softened or very chlorinated h2o to help make your espresso. Gourmet coffee is created up largely of water, thus if this type of water is awful, then your coffee will be dreadful. Only take bottled spring season water or filtered faucet water to find the best flavored espresso. These kinds of normal water let the correct espresso flavour to come via. Uggs Australia
There are various things that we could all do in order to cut back on our usage of power. You should acquire these small actions now, as it not only will save you funds, but produces a better environment. Recall the ideas in this article to begin producing energy efficient selections that may have plenty of benefits.Significant Tips To Supporting Loved Ones With Cancer Ugg Pas Cher
Zits will not earn a acceptance tournament! The simple truth is, nobody definitely likes the irritation or look of acne breakouts. Regrettably, most are experiencing it at some point in their lifestyle. So, what should you really do about this? Is there a method to perhaps stay away from or reduce the impact of it? Browse the subsequent post for a few suggestions other folks are finding valuable: If you believe you might have been considered benefit from with a cash advance organization, statement it instantly in your express federal government. When you postpone, you might be negatively affecting your chances for any kind of recompense. At the same time, there are many people as if you that require true aid. Your reporting of those bad organizations are able to keep other people from getting comparable situations. Supra Shoes Australia

http://rusbanya.od.ua/forum/member.php?211502-Uttentoke
http://forum.cerberus.cx/member.php?action=profile&uid=2551
http://gewinncode-boerse.de/board/member.php?action=profile&uid=9836
http://www.nonquitsaladfarm.com/forum/member.php?action=profile&uid=19091
http://hisandherwellbeing.co.uk/index.php?action=profile;u=161541
 Yorum #94  | 4 Aralık 2013 05:18 | Alıntı     

Raidingicagag

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
In no way speak negatively with regards to a former workplace or job expertise in your interview. You should stay positive constantly! If you are battling to keep up this prospect, take into consideration exploring a magazine from the local catalogue that can help you keep a beneficial focus in your interview. This may go a long way towards assisting you to accomplish your targets. Woolrich Uomo
When buying a home that you would like to rent out, ensure that is stays near residence. You don't need to be driving a vehicle beyond you would probably think about acceptable commute. Having a lease residence, there is generally the potential of being forced to push out in the middle of the evening to manage a crisis on the home. Cheap Ugg Boots Uk
Think about your photo perspectives prior to deciding to snap. Look over your camcorders look at locater to discover how the background foreground connect. Search for peculiar forms, or items that will detract from everything you were thinking whenever you determined to accept chance. Having a second to create your craft will increase your photos. Cheap Ugg Boots Uk
Vacation may be one of one of the most stressful areas of lifestyle, but in addition probably the most gratifying. Being prepared and understanding what to prepare for on the highway, at ocean or perhaps in the air is crucial to having a great trip. Please read on to discover some expertise that you can use to produce great thoughts out of the house. Moncler Femme
Don't make an effort to give up smoking in a time you'll be anxious. For those who have a move springing up, a major project at work, or work to change your existence in other ways, the anxiety of quitting may go through like a lot of. Try to give up when you'll be able to unwind if you have to. Once you floss, there is no problem with utilizing a peppermint-flavoured product or service. In the event you absolutely love the taste, you'll be very likely to floss, and this means have good oral health. You may also use toothpastes flavoured as you wish, as there are now sugar-cinnamon, orange and also other choices out there. Moncler москва

http://www.usmlesource.com/usmle_forum/index.php?action=profile;u=644228
http://virsapunjab.x10.mx/index.php?action=profile;u=2586
http://kostenloses-forum.gaming.lc/member.php?action=profile&uid=22613
http://mybb.gpe.pl/member.php?action=profile&uid=2817
http://www.fotohaus81.com/website/forum/index.php?action=profile;u=1451471
 Yorum #95  | 4 Aralık 2013 05:19 | Alıntı     

CymnLeteenhew

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Understand that dealerships gain a commission payment on financing the cars these are offering. Some dealerships will give you an incredible level, suggesting that you signal documents then later inform you that you do not be entitled to that rate. In some locations, you may well be devoted to the investment, even with a greater level. It is a pricey error, and something it is wise to avoid. Parajumpers Nederland
When thinking about purchasing real estate, use knowledge when hiring a real estate agent and a residence inspector. Because acquiring a piece of real estate is definitely a essential financial transaction, it is advisable to make certain that you foundation your selections on tips that may be trusted. Use good sense when using the services of sometimes a realtor or a residence inspector. Check out their credentials, the latest overall performance history and references before you choose what one you want to hire. Stivali Ugg
Will not acquire filing for bankruptcy casually. Keep in mind, your bankruptcy can look on your credit track record for a decade as soon as you document, and you are unable to file again for 6 years. You might have a challenging time securing credit rating or reduced interest levels down the road, so ensure that you conserve this option till you absolutely have no alternatives. Moncler Milano
Savvy oxygen travellers know to never let delays arrive at them actually. In modern day air flow vacation delays are essentially expected. Each frequent flyer will come across air flights running late, get overbooked, as well as get canceled. Travellers are capable of doing nothing about this stuff. The things they can do is keep in mind that the air carrier personnel caring for these are doing there advisable to purchase them to their destinations. Canada Goose Kensington Parka
Cosmetic plastic surgery should gone through using a audio brain. This means you require to look into all the, that you can about the doctor upfront. Don't be concerned about becoming offensive once you ask him personalized questions on his credentials. Range from the institution, and extra classes that he has studied. It will help offer you peace of mind. As long as you use what you've study on this page, you should be able to improve your get level and have a really great time carrying it out. Enjoying the sport activity comes in addition to being successful at it, so be sure to begin using these tips as quickly as possible and you'll be ingesting sea food for lunch!Recognize The Easiest Way To Overcome Apnea Canada Goose Jakke

http://www.cystinuria.org/forums/member.php?u=67538
http://armyofangels.yourbb.eu/profile.php?mode=viewprofile&u=14153
http://squidix.com/forums/member.php?action=profile&uid=57396
http://xn--d1aciaj.com/index.php?action=profile;u=5583
http://www.st0rm.net/forum/member.php?9752-sonifyigo
 Yorum #96  | 4 Aralık 2013 10:22 | Alıntı     

duabussycyday

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If you are searching to cut the expense of your auto insurance, look at decreasing some no-important bonuses. Most insurance providers offer insurance coverage for such things as street aspect help or towing services. Engage with your insurance broker to view precisely what you will be investing in and determine when there is anything at all you want to off the insurance policy. Parajumpers Norge
Think about receiving a crossbreed automobile. Electrical cars have numerous problems, like the reduced amount of recharging stations. Having a hybrid vehicle, you should use possibly fuel or electricity, according to precisely what is accessible. Invest in a hybrid automobile if you reside close to a recharging station or could possibly get your own personal. Stivali Ugg
As a way to reduce loud snoring you should not drink alcohol or consider just about any sedative or relaxant, which includes antihistamines for many hours before bedtime. Any of these stuff make your muscle tissues within your body loosen up. Relaxed muscle tissue close your air passage further than usual. The blockage can cause heavy snoring or ensure it is even worse than usual. Supra Shoes
Will not concern creating errors in your own life. In the event you by no means created any blunders you might not human and you would be unable to gain knowledge from all those mistakes. Amazing suggestions came from people producing blunders, understanding from them and creating changes for their suggestions to ensure they are a hit. Parajumpers Jacka
If you are planning on purchasing a vehicle, first you need to find out the actual value of the auto. This can be achieved by searching online for the MRSP and assessing it with all the gives you get in your town. Be sure to check at a number of internet sites firstly. Have vegetation in your house. You can utilize new plants, ferns, as well as cuttings of some small trees and shrubs. Plant life create a house truly feel far more alive, and they also appear to provide the outdoors on the inside. Vegetation use a comforting result on a lot of people, plus they can provide the kind of designs that will make an area seem more exciting. Ugg Boots G眉nstig

http://advancedelearning.com/forum/index.php?showuser=393602
http://habboonforum.altervista.org/member.php?action=profile&uid=6501
http://www.out-of-time.net/forum/member.php?u=585877
http://www.webhealth4all.com/forum/member.php?action=profile&uid=59616
http://n-vt.org/forum/member.php?action=profile&uid=12829
 Yorum #97  | 4 Aralık 2013 11:05 | Alıntı     

Scecyclania

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Research prices to get a cards. Interest rates and terms may differ commonly. There are various greeting cards. There are actually attached credit cards, credit cards that be used as phone getting in touch with cards, credit cards that allow you to sometimes fee and pay out later on or they sign up for that demand out of your account, and charge cards employed just for charging catalog merchandise. Very carefully look at the delivers and know what you require. Ugg Outlet
Educate yourself as much as you can on wine by means of books and magazines. Within these works, you will find that some of the finest wines connoisseurs worldwide rate some of the most preferred wine beverages. This should help you to make a decision what wine beverages you would like to purchase in case you have yet to try them. Parajumpers Sale
Should you be taking pictures in the sun through the early spring or summer season, be sure to change the display on. Failing to position the flash in your camera can result in a negative glare, which can taint your pictures. Once you change the display on, you are able to consider pictures when you normally would. Cheap Nike Free Run Australia
Make sure that you really can manage a cash advance. Whenever you obtain your loan cash, you need to provide you with the pay day lender with a check, or authorization for your full volume of the loan, attention, and costs. This means that in 1 or 2 several weeks, the lending company both cashes your check, or electronically withdraws the amount from your checking account. In the event the finances are not available, you will get strike by some significant penalties, making it even harder to repay the financing. Ugg Sko
If you are controlling your own personal blog site, it really is completely essential that you just effectively revise and proofread every single publish you create. Practically nothing looks a whole lot worse than misspelled terms, cumbersome wording, or grammatical mistakes when you find yourself making your blog look professional. Make sure you use spell-verify or even have somebody proofread for you personally. Your standing depends on it! Ever wondered just how many apps are running on your own ipad tablet all at one time? This is certainly beneficial details to help keep your ipad tablet working effectively. All you have to do is usually to dual touch the house key, as well as a list will show up. Tapping on each one can take the application up, and swiping downward can eliminate the list. Ugg Australia Norge

http://forum.jacksms.it/index.php?action=profile;u=154955
http://forumbola.org/user-35576.html
http://forums.minimalbliss.net/profile.php?mode=viewprofile&u=1270143
http://pwx.webege.com/member.php?action=profile&uid=13859
http://talk.runningwarehouse.com/member.php?u=44317
 Yorum #99  | 7 Aralık 2013 14:48 | Alıntı     

nspznbhu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Show The Staff ColorsTraditional modifying assistance are nevertheless to choose from because of organizations who will make tailor made world of golf bags as part of your picked color selection together with selection of layout. beats by dre solo sale Having said that, these types of possibilities are typically not as widespread meant for many different points. Gerry Cornez's Soapbox essay ''The U-Haul Mci motor coach Lines'' Come july 1st 18 might be upon objective. cheap beats by dre solo Make certain that every one of the essential things fit in your travelling bag pleasantly plus that you don't have to just simply goods elements within. They declare this tax, patterned on one instituted a year ago inside Ireland, would certainly encourage buyers to make use of this carriers frequently, cutting down their particular numbers each of those in landfills and even most importantly though parenting an estimated $16 thousand for ones location galleries. Moncler Online This may help formation of collagen not to mention elastin choice when choosing skin can be formidable and also strong. Not surprisingly there exists a massive variety during pc baggage meant for individuals available for sale, nonetheless not very many gentlemen take a look at the application. beats by dre uk sale " You start with the must-have velour together with terry sweatsuit isolates, the particular label swiftly enhanced to incorporate dresses, jewellery, accessories - and of course, totes. What exactly Shagwear Handbag Bags? Shagwear handbag totes tend to be completely new that are available, this is why in no way all people contains observed them all still. cheap beats by dre uk As eco-friendly hand bags are actually which means that sensibly priced, there's no valid reason not to ever utilize a single any time getting your hands on food stores within the retail store.

The quantity of situations some sort of tote can be used varies from one production completely to another. beats by dre uk sale Dazzling home wine purses through jute would be a craze around the world. They ordinarily have a good house for a small enjoy common box and also jar, and also help make chic wedding favors. beats by dre headphones outlet Moreover it is known for a side priest pocket and starting point skids crafted from rubber in order to protect that backpack as a result of any specific harm. As a result, regardless of what a single might picture this war, folks are major in shopping for plus using reusable purchasing bags. cheap dr dre beats This permits your inventory for you to break down naturally. Inadequacies sometimes happen for numerous points, nonetheless frequently be a consequence of frequently a strong insufficiently well balanced diet plan and / or medical ailments which render it harder for any overall body to soak up nutrients. beats by dre studio sale Dior LadyDior Lovely women purses looked over the design business in your mid-1990s through Dean jerrod Dior, one among the very best style buildings on the earth. Intended for to begin with it will likewise transmit this video games special towards broadband wearer's personal computers via the internet.HOW TO MAKE SIMPLE quilted bags- Vera Bradley prompted baggage, suitcase and pouches cheap beats by dre studio Some beds your life can be extended for quite some time by using these types of plastic bags and you an important fool never to bust them out.
 Yorum #100  | 9 Aralık 2013 17:01 | Alıntı     

EncutLece

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If you are entirely new around the globe of weight-loss, then you are probably thinking that many ways on shedding pounds may well help you to begin shedding your unwanted pounds easier. The following are some suggestions to obtain started with your weight loss desired goals. Woolrich купить
Thoroughly clean your atmosphere filtration system month-to-month to find out if they both call for cleansing or maybe if they require replaced. This can help your unit run more proficiently. You can also buy a permanent filter that you can wash and re-use. These could help you save a lot later and may protect against a lot more squander within the trash dumps. Canada Goose Jacka
Use these great tips in order to pave your way to increasing older. Stick to them and search for other people to assist you to on your way. When getting older is expected, you will have the details available and medical accessibility that years prior to deciding to didn't have use these stuff to possess a fantastic existence provided that your home is.Start Using These Tips For A Happier, Brighter Smile Timberland Madrid
Trade coupons together with your friends associates. Often it could be really worth your time to clip excellent discount coupons that you simply will not be utilising to help you buy and sell all of them with other folks for vouchers which you can use. This can help anyone to save much more, along with the voucher swaps may offer a fun explanation to obtain together. Michael Kors Australia
Boost the your confidence by showing on your own primary advantages of oneself. Informing oneself beneficial things and passing beneficial kind comments to other individuals will prevent judgmental sensations. These ideas can result in adverse thinking which may improve anxiety and lessen manage. View the good aspects of yourself as well as others. Do the best to show these ideas. Recognize that list cash usually execute much better than funds which can be make an effort to managed. An crawl fund is to establish by its supervisor to match a market crawl, just like the S&P 500. Actively maintained resources ordinarily have increased expenses, which hampers remarkable ability to perform a lot better than the entire industry. Parajumpers Sale

http://dongnaifc.com/member.php/12218-EralfTewperee
http://taoweb123.com/diendan/profile.php?id=705094
http://rasselbande.forenking.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=295319
http://forum.nanoprotec.ua/member.php?u=214490
http://megalith.fr.nf/forum/profile.php?id=29536
 Yorum #101  | 10 Aralık 2013 07:21 | Alıntı     

Thinybrib

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Marketing with video is one thing that is new, as well as something which is popular. Marketing with video can be a method that hooks up you to your potential customers, and entices new customers as well. The chances are unlimited with video marketing, so take advantage of the recommendations in the following paragraphs that will help you figure out how you are able to best use video clip with your advertising.Knowledge Is Power In Marketing With Articles Woolrich Outlet
Your doctor is going to be a huge part of your own nervousness quest, but you can do some things on your own that relieve your nervousness. Combine the tips outlined on this page to you, and you will commence to discover you feel more enjoyable. It will be easy to feel good very much earlier.Pest Control Suggestions That Get The Job Done! Bottes Timberland
Look at the product packaging and contents thoroughly of everything you buy and employ prior to deciding to chuck it apart or recycle it. You will never know in which you can definitely find a discount. Often these are trying to hide at the base of the pack, or have slipped to the base of the inside of one. Canada Goose Jakke Mænd
Do not expect homeschooling to function smoothly right from the start. Normally it takes up to and including season before you compromise right into a good stream with home schooling. While you have educated yourself about the process before beginning, the talent to really make it all operate smoothly takes some time to produce. Exercising persistence and you will probably be successful. Uggs Norge
The recommendation from this post can really help you select what to do to be sure that your infant so you are healthy and happy all in your nine a few months of waiting around. Even though many things are from your management, the ideas over display that a great many things are in your own manage to make certain your little one comes into the world together with the very best begin.Useful Tips That Can Make You Must An incredible hint if you're somebody who loves to use discount coupons is to examine regardless of whether particular retailers offer an online coupon which you can use. All you need to do is log onto their internet site and you could typically notify within minutes no matter if they're offering their own vouchers online. Canada Goose Outlet

http://www.ctm-home.eu/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=854253
http://forum.filizbasin.com.tr/member.php?84658-AmeceZemnmusy
http://206.131.228.243/member.php?119777-Cideeasepsy
http://rasselbande.forenking.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=295284
http://www.siamhome-pile.com/webboard/index.php?action=profile;u=148524
 Yorum #102  | 10 Aralık 2013 12:47 | Alıntı     

astopoupDot

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
While you are working toward muscle development mass, you must make certain that you get plenty of sleep every night. Unless you get sufficient rest, your whole body is not going to create muscle tissue as rapidly and then there are possible threats for your well being. Your body needs this sleeping to recuperate through the strenuous exercising. Uggs
Your diet program will have a important affect on whether or not you are more prone to struggling with piles. Particular foods and drinks could be particularly irritating while they pass through the bowels. A diet regime that is stuffed with exceedingly hot food items or powerful beverages like espresso, soft drinks, and alcoholic beverages will place you at higher risk of forming piles. Moncler Jackets Uk
As we discussed, the phone has a lot of methods it can be used. You can find amazing features in addition to new software developed daily that will focus on most obscure passions. Your phone can quickly turn out to be essential in the event you learn to use it properly. You will wonder how you might have at any time existed one day without them.Want Ideal Pearly whites? Here's The Fundamentals You Need To Know! Canada Goose Jassen
Provided you can you must open a banking account in a banking institution that has branches in your house village. This way it will be simpler for the moms and dads to put cash into your accounts and it be around immediately as an alternative to needing to wait around 3-5 business days. Cheap Ugg Boots
Check with friends and relations who they utilize as being a lender when purchasing commercial real-estate for the greatest nearby organization to get funding from. These businesses might be quicker to be eligible for a, so locating out who provides the most financial loans of this variety can certainly make your research for funds far easier. On this page is a simple strategy for keeping the seafood within your live-nicely healthy and pleased, throughout a lengthy sportfishing trip or competition. Add 2 tablespoons of relieve formulation to an empty water container, then load with drinking water and shake. Freeze out several containers of this answer immediately. The next day, decrease a jar into your live nicely each and every hour to help keep seafood awesome and wholesome. Hollister 蔚位位伪未伪

http://virsapunjab.x10.mx/index.php?action=profile;u=2304
http://economic.pp.ua/index.php?action=profile;u=7454
http://discolot.com/index.php?action=profile;u=13458
http://thpttpcaolanh.edu.vn/v3/diendan/member.php?action=profile&uid=3109
http://community.edmdistrict.com/member.php?96775-spishiops
 Yorum #103  | 10 Aralık 2013 14:07 | Alıntı     

Quileasse

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Level in designs and textures through your interior design. These touches are often very entertaining and inspiring. Too, the textures put in a new sensation sizing to the space. Whenever people are experiencing your home, they will be engaged not merely by their eyeballs, but additionally by their sense of contact. Woolrich Jakke
Take into account buying a camera strap that could be donned about your neck at all times. Everyone understands how the most cherished pictures are often those who are considered spontaneously and without having plenty of posing. Owning your digital camera holding all around your the neck and throat will keep both hands totally free, whilst the digicam is still offered right away to snap that when-in-a-life time chance. Chaquetas Moncler
Pay money for removal of terrible debts. If you have a credit accounts that is in collections, just before you say yes to or shell out nearly anything, you want the layout in writing. Get yourself a notice on firm letterhead that spells out they will likely get rid of the financial debt from all of the a few main credit rating-confirming firms. Belstaff Australia
Continue to be updated using the latest reports by downloading media applications. So now you don't offer an excuse as to why you aren't up-to-date with present events. The phone lets you stay existing with what is happening in the world using the a variety of news software it offers located on it. Hollister Uk
For whiter the teeth, stay away from using tobacco or ingesting espresso, since these techniques could cause receding gums or yellow-colored tooth. Remember to brush your tooth 3 times every day, and floss! If you wish to get speedy results, whitening strips may help lighten up your tooth, nevertheless, you have to preserve healthier practices to make sure your the teeth keep white-colored. When trying to quit smoking cigarettes, establish an ambition. Tell your self that you might want to stop with a specific particular date and therefore when you are productive, you may make it rewarding with some thing you possess been desiring. You may use the amount of money you saved by not smoking to purchase this handle! This will provide you with the enthusiasm you require. Canada Goose Prix

http://n-r-t.co.uk/index.php?action=profile;u=3032
http://mlbforum.net/index.php?action=profile;u=11377
http://thehickorygolfhub.com/forum/member.php?action=profile&uid=150934
http://nulledplaza.cu.cc/member.php?action=profile&uid=3497
http://forums.gq.com.au/goto/http:/forums.gq.com.au/member.php?u=1760187
 Yorum #104  | 10 Aralık 2013 18:55 | Alıntı     

CeakeksWoog

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If you are arranging furniture within your family room, placement them in ways that will facilitate the flow of feet website traffic. You would probably not want to avoid your home furniture each and every time you change. If furnishings pieces are during the space, make sure you permit enough room between the two to help you quickly move between them. Moncler Uk
When sportfishing for major fish in a lake, work with a strong and sturdy rod. Because the food in lakes is unique and plentiful, largemouth bass usually think about around the uppr aspect of 12 lbs. Sea food of the identical kinds in ponds are generally much larger than others located in channels and ponds. Ugg Italia
You're gonna need excellent credit history at some stage in your way of life. Experiencing less-than-perfect credit making you a pariah with this money-centered entire world we inhabit. Since the financial process isn't going to alter in the near future, you should employ every single device available to solve that credit score. This post offered some terrific info you should use, but you'll nevertheless have to placed the info into activity.The Best Way To Increase Your Insurance Policies To Suit Your Needs Parajumpers Norge
The best way to get rid of your anxiousness is to purchase a goody that you prefer. Once you begin to really feel a little anxious, among the best approaches to calm oneself, is usually to create your taste buds delighted. If you create your style buds satisfied, your belly is delighted, and then you're delighted. Botas Ugg España
An important to bettering your self is usually to continually be proactive about events. It is best to attempt to bring new ways to the table as opposed to becoming reasonable and indirect. If you are the second, then all of your knowledge will be pointless since you aren't contributive. You will need to speak up to generate a distinction. Prices and site are the secrets of properly marketing property. An incredible area will draw in purchasers, even in the most severe overall economy. A great value that reflects the current buying market place will ensure that the house markets faster than costs it way too high. Be sure to check with an experienced just before costs being risk-free. Moncler Jassen Dames

http://attractyourcrowd.com/member.php/78452-WeismCymnMeMy
http://economic.pp.ua/index.php?action=profile;u=7539
http://www.auto-epc.org/member.php?action=profile&uid=90589
http://xgroup1.com.nu/member.php?action=profile&uid=29209
http://www.btvn.net/forum/member.php?action=profile&uid=184795
 Yorum #105  | 10 Aralık 2013 21:49 | Alıntı     

Raidingicagag

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Recycle your packing materials. You'll help help save the surroundings and funds also! Everyone becomes email and much in the packaging from that mail is reusable. No matter if you cut down a manila envelope, meticulously snipping away from the previous deal with information and facts, or take advantage of the bins and foam nuts from Aunt Maggie's Xmas gift item for your needs, recycling helps make great company sense. Timberland Skor
Lower back pain can be hugely inconvenient and very uncomfortable, and at its most awful, it could impact virtually whatever you do. Using suggestions much like the earlier mentioned, nonetheless, it is possible to properly fight and take care of back pain and recover the caliber of your life. Don't permit back pain make you stay down -- be intelligent and comply with recommendations such as these.How You Can Relax The Itching And Sneezing Ugg Australia Pas Cher
The most effective professional photographers around are qualified composers, so be sure to examine structure to enhance your talent. There is a lot much more that goes into to composing a shot than merely making certain everything's within the framework. Composition is much more artwork than research, and also the feelings in the snapshot is what sets apart a hobbyist from a skilled. Abercrombie αθηνα
One important thing that can be done as a type of additional earnings is venture to the closest yard product sales in your neighborhood. Acquire products for affordable that could be worthy of anything and re-sell these products on the web. This can help a whole lot with the help of a few one hundred $ $ $ $ for your banking account. Woolrich Jas
You may calm your agonizing, itchy, irritated hemorrhoids with plain normal water! Cold normal water compresses might help as well as a sitz bath tub you will discover at many any local pharmacy. It suits on the lavatory chair and you will fill it up with tepid water to get a relaxing outcome. sit down on the sitz bathtub for about 10-20 minutes for best effects. Since payday cash loans are generally accepted in some day, you must not jump up on the first on the internet cash advance organization you stumble all over. Diverse organizations have various rates of interest, charges, and terms and conditions. Be sure you investigate, and browse the world wide web to find the best feasible organization for you. Uggs Norge

http://forum.crescatoriadeporumbei.com/member.php?action=profile&uid=6253
http://myeueconomy.com/profile.php?id=13977
http://ajafarnejad.com/admir/Upload/member.php?action=profile&uid=3922
http://kamalartist.com/member.php?action=profile&uid=2705
http://www.pokecyrus.net/tests/member.php?action=profile&uid=6949
 Yorum #106  | 10 Aralık 2013 22:03 | Alıntı     

ImmermEnlinny

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
At any age, it really is by no means too far gone to start consuming steps to help you yourself feel good and check fabulous. One simple phase that one could use to market healthier ageing is including suitable supplements in your day-to-day consumption of nutrients and vitamins. Health supplements are powerful elements in contra --aging treatment and must be included for your day-to-day routine of steps to become taken to feel great and live much longer. Moncler Jas
Real estate marketplace could be complicated, and acquiring a home is usually demanding. When looking at possible transactions, you need to know exactly what to consider. Furthermore, making a deal over a home takes a strategic technique. This posts contains a number of suggestions and ideas to help with making your property buy productive. Moncler Jakke
If you are planning through the a bankruptcy proceeding approach, think about purchasing some textbooks about the subject. Publications on personal bankruptcy provides you with the skilled guidance and guidance that you should cope with the method efficiently. Living close to a library, you could potentially obtain some textbooks on the subject alternatively. Longchamp Le Pliage
To make sure your property inspector doesn't overlook something, retain the services of an inspector privately as opposed to utilizing 1 supplied by your real estate broker. A residence inspector must be looking out to your best interests, not the people of the broker. By using a personal inspector will assist you to really feel less risky inside your acquire. Timberland Madrid
Don't enable obstructive sleep apnea take control of your entire life. You might be worried and irritated about having apnea, however there are many different ways to help remedy it. Don't cease dwelling simply because you have apnea. Simply discover strategies to treat your apnea, and you may still appreciate all of your existence. When planning your next online video, don't restriction yourself to sales pitches. Video clip is an ideal format for your company to talk about its record, beliefs and visions. Your CEO or other member of managing can devote a few minutes briefly discussing who you are and what you hope to achieve. Revealing these details with buyers creates believe in and reveals integrity. Spaccio Woolrich Bologna

http://myeueconomy.com/profile.php?id=13901
http://markbuenostudios.com/artstar/users/ronointompout
http://forum.mobinmarket.ir/member.php?action=profile&uid=5393
http://www.ktaluforum.com/member.php?action=profile&uid=97149
http://lubimoe-delo.ru/forum/member.php?u=329905
 Yorum #107  | 11 Aralık 2013 21:57 | Alıntı     

GroottIteve

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
A super easy tip for seo would be to write a website that may be readily available. This characteristic must rank high on your list of goals when growing your webpages. By creating available Html code, your web site will probably be available to the two monitor followers and look engine spiders. Simply by making your website much easier to access, you are going to make it possible for search engine listings to much more conveniently read through and position your pages. Doudoune Canada Goose
You don't want to restrict yourself to investing and placing your entire funds into one particular business. Who knows what could happen so you don't desire to have all of your money aside and probably be still left with absolutely nothing. So spending budget what you can realistically invest and set that to stocks and shares you imagine it is possible to turn around if the time is appropriate. Ugg Greece
The easiest way to be prepared for drop-in visitors would be to keep a container of a variety of wine within a great, dim location. Make sure to not input it inside a position where temp fluxuates significantly as the bottles can go bad as well as burst open. A wardrobe is really a better choice compared to a basement that is why. Air Max Australia
Don't mix up your value with your self well worth. The markets will reject for you more than once. Understand that both you and your revenue are fueling your profile, so purchase oneself as well. Find out one thing every day. Take continuing education lessons at a neighborhood university or college or school. Try out something new at work, or research a form of art type. you will be your best expenditure. Woolrich Bologna
Gradually confront your anxiety. Sometimes, dealing with your fears go-on is a wonderful method to manage your panic. For instance, if the idea of being in a populated shopping center terrifies you, start by looking at the shopping center and merely relaxing in the parking lot. The next occasion, enter in the local mall, but go into the go shopping which is nearest to the get out of. Each time you come back, improve the time spent in the local mall, before you can comfortably commit a little time there without the need of panicking. Using this method progressively, any time you are sending a message to the fears that you are currently in the end in charge. If you submit an insurance coverage state and is particularly rejected, generally take time to attractiveness the denial. Sometimes insurance companies initially refute an insurance claim and after that in the future are able to reconsider the state. Unless the conditions of your declare are specially excluded on your own plan, appealing a denial can be worth the commitment. Doudoune Canada Goose

http://130.185.104.123/smf/index.php?action=profile;u=1119923
http://forum.wikimusicguide.com/profile.php?mode=viewprofile&u=52122
http://www.suckhoenamchau.com/member.php/4025-omiplercureli.html
http://farmboyfit.com/forum/member.php?action=profile&uid=64194
http://www.desert-rock.com/forum/index.php?showuser=335644
 Yorum #108  | 12 Aralık 2013 23:12 | Alıntı     

PlaniksBes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Я думаю, сколько Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. Temeka
 Yorum #109  | 15 Aralık 2013 12:13 | Alıntı     

AlloreEvare

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Consider joining Respond treatment (agreeing to and determination therapies) to battle your anxiety attacks. It's a terrific way to discover how to accept the problem you have then make positive changes to believed operations and actions in ways which will help you to stay away from sparks or perhaps reprogram sparks so they're no more a difficulty. Ray Ban Glasses
So as to keep your pet dog interested, make sure to use some form of incentive method inside your instruction. When you're first getting started by using a demand food items snacks work well. As education moves along you can use his favored plaything and ultimately spoken admiration will certainly be a incentive for the task effectively completed. Air Max
If you're looking to get bass, search for the best normal water in your town. Stones and humps are the ideal spot to locate amazing sections. Bass in a natural way gravitate in the direction of awesome parts of this type of water, and you'll have a lot better good luck capturing them should you the same. You really should have a normal water thermometer along along the way. Ugg Canada
An essential suggestion to take into consideration when confronted with taking photos is that you usually want to use the principle of thirds when consuming scenery photos. Which means that you need to have 2/3 of your respective photo terrain and 1/3 skies, or the other way round. This really is a self-help guide to help structure your chance effectively. Ugg St枚vlar
Provide dryer lint on the following camping trip. It may be a bit unusual sounding, but it's a great and cheap way to launch a campfire. The lint also creates fire which can be happier than fire made from hardwood potato chips. All you have to do is create a kindle as well as the lint can create a blaze swiftly. Carrying a child is a time when plenty of ladies usually really feel excess fat. You will be putting on weight, sensing fatigued and much less lively than you ever are already. A proper, medical doctor accepted exercise plan might help by increasing vitality, self-esteem, and also get you ready for a less strenuous childbirth. In this article, we gives you some exercise ideas which will help you stay match and lift your spirits! Botas Timberland

http://www.nwp4life.com/forums/index.php?action=profile;u=71389
http://www.sparkforum.nl/member.php?action=profile&uid=7744
http://www.cigankov.ru/forum/member.php?u=129585
http://www.culturaplus-berlin.de/forum/member.php?action=profile&uid=4704
http://valhalla-gaming.org/Forum/member.php?action=profile&uid=20731
 Yorum #110  | 16 Aralık 2013 06:49 | Alıntı     

SCARIECARCE

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Make the typeface dimension 10pt or higher. In past times, website owners have tried extremely little font to cover keywords and rule around their webpages to set them increased searching results. On account of this, search engines now ignore websites that use quite small textual content. Timberland Uk
Appropriate this is the time to get! Don't hang on too much time to benefit from the purchasers market that is taking place today. It can be impossible to predict once the market place will alter, nevertheless it will, and also you don't desire to neglect the reduced costs we are experiencing these days. Parajumpers Jakke Dame
It is best to power wash the front side access and both fresh paint or swap the leading entrance. When a probable customer strolls as much as a entrance admittance way that is loaded with cob webs plus a door which is in disrepair, it can make them feel like the full home has been overlooked. Canada Goose Kensington Parka
The greater special your site content is, the greater off your search rankings will be in the various search engines. Really thriving in marketing with articles needs you to learn about the guidelines of seo. The higher you can position, the greater eye can see your articles. Ugg Pas Cher
If you take part in backyard activities like outdoor camping, running or group sporting activities, you may need to clean your workout clothes or uniform more frequently than usual-- following whenever you wear it, when possible. Some individuals who are especially hypersensitive might even become annoyed by grass unsightly stains, perspiration or grime on their own clothing. Recall that you are your food consumption, and are therefore your tooth. Should you light up a great deal and beverage red-colored wine often, your tooth get stained. If you would like brighter pearly whites, change the foods you eat. If it's darkish occurring the mouth, your tooth are going to get darkish from this. Moncler Jassen Dames

http://www.ovacukkoyu.com/member.php?u=12917
http://phphotcode.com/profile.php?id=62194
http://forum.rojadirecta.es/member.php?1750297-Waydroria
http://forum.web-tec.de/member.php?30151-Proopsfes
http://tattooistman.com/forum/member.php?action=profile&uid=6497
 Yorum #111  | 16 Aralık 2013 18:14 | Alıntı     

DrunteeEthire

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Set up a pastime which involves lots of process. Getting a pastime can burn a great deal of energy and provide you with some further exercising. If you find a sports activity you enjoy, get out there and join a group or perform just for fun. A task that will get you out of the home is fantastic for keeping fit. Woolrich Jassen
While you have witnessed in these suggestions, there is a lot of knowledge you may obtain prior to creating your very own portable advertising and marketing program, and it's this data which will help promote your company. Try everything you have to to find out what methods to incorporate in your prepare that are fantastic for your business requires.Multilevel Marketing Ideas To Take Your Organization To New Levels Air Jordan
If you're seeking a approach to widen the get to of your own organization you should think about mlm. Mlm is actually a strategy for marketing and advertising that companies recruit a revenue staff on the internet. This group will assist them get new and various consumers. This post will offer you some tips that can help you get going network marketing. Uggs Aanbieding
You should now see that it could be quite an easy task to develop home design modifications to your home. Some information and a few motivation can significantly help from the transformation of your residence. Use what you learned on this page as motivation for a starting point for the interior improvement of your home.Cook Such As A Expert Cook By Using These Easy Techniques And Strategies Canada Goose Uk
Work with a micro-fiber cloth to dirt. A feather duster basically pushes airborne dirt and dust about and inevitably, delivers clouds of it in to the air flow. That is certainly bad news for everyone who is experiencing allergies. Rather, utilize a micro-fiber cleaning towel. These cloths have really small fabric which capture dust particles, receiving it off of your respective home furniture without the need of delivering it into the air flow or on your carpeting. Take a look at home insurance insurance policy at least one time annually to find out if circumstantial modifications could have an impact on your top quality. Plenty of variables may affect your insurance policy from ridding yourself of a certain breed of pet, a probably hazardous trampoline, to the construction of a new blaze hydrant close to your property. Be sure you report these modifications in your insurance firm to find out if you be entitled to special discounts or modifications to your coverage. Bottes Uggs Pas Cher

http://www.ifnitv.com/vb/member.php?30463-donaPyday
http://www.primrosepartnership.com/desk1/member.php?action=profile&uid=26080
http://faint-shadow.com/member.php?action=profile&uid=24253
http://www.scitechlounge.com/member.php?u=138766
http://axesopoke.com/member.php?action=profile&uid=10310
 Yorum #112  | 16 Aralık 2013 22:56 | Alıntı     

daretteexceds

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It is rather simple to discuss a Website url from your iPhone. To achieve this, just tap in the Link in the page you are seeking on. Then, tap on reveal. A brand new electronic mail will show up made up of the Website url and all you need to do is type in the brand of the recipient. Parajumpers Udsalg
You ought to shield your epidermis not simply with cream but in addition with garments. When it is sun-drenched outside the house, make certain your clothes guard your epidermis. Will not wear garments that suit too firmly to allow the skin to sweating and get away from irritability. When it is chilly outdoors, safeguard yourself appropriately to avoid dry and chafed epidermis Moncler Jackets
When you call for a satisfying in several of your respective teeth, select intelligently. Tooth-colored composite tooth fillings are a beautiful, discrete alternative. Nevertheless, this kind of satisfying also is significantly less tough than most steel tooth fillings. Steel teeth fillings can also be a much better selection for bigger places. Keep in mind, looks aren't almost everything! Canada Goose Jacka
Are you stressed out relating to your financial situation? Everybody will get this way at times, but there is support for you personally. You can obtain a pay day loan from a business that gives brief-expression personal loans. Even so, there are certain things you must take into account when going through this method. Below are great tips to make sure the procedure will go efficiently. Scarpe Timberland
When angling for huge species of fish inside a lake, utilize a robust and strong rod. Because the foods in lakes is abundant and plentiful, bass sounds typically consider around the uppr aspect of 12 lbs. Seafood the exact same kinds in lakes are usually much bigger compared to those found in streams and lakes. Exactly what are your own thoughts on plumbing related? Do you look at all you can about them and then try to boost upon your personal method in your house? There are many solutions accessible, for example magazines, videos, publications, and reveals. So how will you begin with your personal system? Try out undergoing the following tips to find your place to start. Cheap Uggs Uk

http://www.azgclan.de/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=461517
http://ehlitevhid.byethost13.com/profile.php?mode=viewprofile&u=12630
http://www.compensation.ru/forum/profile.php?id=165087
http://gameheroes.tr.gp/member.php?action=profile&uid=1285
http://scara.su/index.php?action=profile;u=63912
 Yorum #113  | 17 Aralık 2013 14:23 | Alıntı     

weriArtehem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If you have time, be sure that you shop around for your personal payday loan. Each pay day loan service provider could have some other monthly interest and fee structure for payday loans. To obtain the least expensive payday loan all around, you need to take some time to compare lending options from various companies. http://sneakerbarn.org/index.php?page=item&id=499975
http://www.s-town.net/galerie/details.php?image_id=203
http://custom-zombies.com/Wiki/index.php/User:Msfdeysr#BO_tp_in_the_Bronx
http://www.lzliansen.com/bbs/home.php?mod=space&uid=38277
http://miriaonline.com/item/668557
http://www.chinazhw.com/home.php?mod=space&uid=940528
http://www.arklaclassifieds.com/index.php?page=item&id=587692
http://wiki.pennybentley.com/User:Qhfdegtr#EV_lv_The_Journal_Lisa_Fleisher
http://bac-pro.info/phorum/read.php?1,315817
http://magicstone.de/rhwboard/thread.php?threadid=22497&sid=
http://cs-107.site88.net/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?105875.last
http://www.kaiboutique.com/node/25307
http://bbs.zhixinedu.com/home.php?mod=space&uid=46336
http://www.netdirect2u.net/noahsclassifieds/item/316165
http://www.rsg-wohratal.de/board/thread.php?threadid=30980&sid=
http://byza.pokemon-ng.de/board/thread.php?threadid=34004&sid=
http://www.xinyueba.com/plus/view.php?aid=185554
http://oer.nios.ac.in/wiki/index.php/User:Rcerdvrz#IO_hz_in_Brander_Gardens
http://bbs.chinaq365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=96637&fromuid=8642
http://75.127.4.165/blogs/479387/2366820/dr-tm-science-and-technology
http://www.szjzzs.com/plus/view.php?aid=297865
http://miehlentreffen.de/phorum5/read.php?3,195382
http://ibcooperation.com/ads/index.php?page=item&id=591318
http://www.teresinasoftwaresonline.com.br/classificados/item/226039
http://classifiedmadness.com/cs-rg-owner-of-the-philadelphia-flyers-and-sixers/
http://w259633.s63-253.myverydz.com/home.php?mod=space&uid=18578
http://nuiky.com/forums/topic/1915682/cm-rs-combined-with-food-and-en/view/post_
id/1915652
http://bbs.37374.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4401469
http://www.smstheatre.org/pictures/picture.php?/91/list/85,40,113,18,25,32,99,91
,115,92,116,46,67,82,38&comments_order=DESC#comments
http://1012.fuvon.cn/9056/news/html/?39851.html
http://www.rab3000.com/foto/picture.php?/38/list/51,38,17,74,29,69,19,82,37,42,5
3,22,45,73,36&comments_order=DESC#comments
http://wiki.welfaregames.com/index.php/User:Myfdesdr#FD_sf_it.27s_impossible._Th
ese_contacts_may_include_following
http://euroipod.free.fr/forum/thread.php?threadid=5424&sid=
http://www.766zjy.com/dz/forum.php?mod=viewthread&tid=603830&fromuid=93814
http://nuiky.com/forums/topic/1915720/jk-wt-something-for-everyone/view/post_id/
1915690
http://www.360ycc.com/forum.php/forum.php?mod=viewthread&tid=3128
http://norwiki.dreamhosters.com/index.php?title=User:Qyxgnyki#IP_jq_cucumber_and
_cheese
http://newos123.duapp.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73550
http://bbs.xwmm.com/forum.php?mod=viewthread&tid=468758
http://forum.mud.it/topic/ki-iu-liver-damage-or-blood-clots
 Yorum #114  | 17 Aralık 2013 19:27 | Alıntı     

Tutlooncult

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Prior to going into surgery, really know what the options are if points go awry. If you have an inadequate cosmetic plastic surgery experience, you might be as well emotionally compromised after the fact to effectively research your alternatives. Do oneself the favour and perform the study before hand it can give you the reassurance that you need to totally chill out for that surgery. Supra Shoes Australia
Do you feel such as you absence funds management techniques? It might seem that there's some huge top secret to actually controlling your personal finances, but all you really need is a touch helpful advice. This article offers you some good individual financial recommendations that may help you help save and commit the correct way. Botas Ugg Espa帽a
Most economic organizers concur that the most crucial phase you may choose to use strengthen your finances, is to pay out straight down your consumer credit card debt. There exists a easy and logical reason for this. If the regular curiosity on a consumer's personal credit card debt is fifteen percentage, he would have to find an investment paying out a certain price equivalent to that, so that you can justify not paying that credit card away. Barbour Paris
Prior to shelling out thousands for veneers, think about your cause of needing to do this. Can be your only objective to have whiter pearly whites? If so, neglect the veneers in favor of bleaching or some other teeth whitening methods. Although veneers will help you to have whiter the teeth, they can be best suited for individuals who want to make their pearly whites look for a longer time. Uggs Norge
If your canine is not appropriately qualified, an adorable, furry companion can easily turn into a problem. Nibbling, intense actions, and spastic matches are some popular troubles pet owners must deal with with their puppies. The picked approaches to the next sentences can health supplement your dog education attempts. If you are picking out where you should rest in school, stay away from your mates and remain near the entrance from the school. This could lower your probabilities for pointless mingling and can help you to concentration throughout the teachers lecture. Also, this may display your professor which you imply company and so are an active individual. Moncler Outlet

http://exchangeforums.co.uk/member.php?action=profile&uid=6130
http://www.ffxii.net/forums/index.php?showuser=525989
http://equip.youth.forum.mir4you.ru/index.php?action=profile;u=216344
http://forum.crescatoriadeporumbei.com/member.php?action=profile&uid=6068
http://rasselbande.forenking.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=295304
 Yorum #115  | 18 Aralık 2013 19:17 | Alıntı     

quonqueds

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
For those who have a 3rd generation interconnection for the apple ipad, you can utilize the Discover My apple ipad app to get it if this becomes misplaced. This is found in the Options application if you click iCloud. For those who have a wi-fi ipad tablet, you'll only have the capacity to utilize this mobile app when your iPad is linked to wi-fi. Canada Goose Jassen Dames
Resend electronic mail information to users that didn't open up the first. Sometimes e-mails don't get shipped or get lost in the internet. By doing this there is no doubt they check this out message and they might open it and browse it. You can use a program like Aweber to follow these details. Canada Goose Rea
Consider your photo angles prior to snap. Examine your camcorders look at locater to view exactly how the background and foreground socialize. Check out unusual styles, or things which will detract from what you had been pondering when you made the decision to accept the chance. Getting a 2nd to prepare your art will improve your pictures. Canada Goose Outlet
Understand that homeschooling is just not free. You must make a smart investment within your child's education, which signifies each time and cash. Be sure to put money into quality materials and lesson programs to be able to give your youngster the very best advantages. If you fail to afford these things individually, check if another homeschooling family members will split the fee and share the materials. Skimping on components is one way to ensure a young child is not understanding at level level and lacks a road to good results. Woolrich Parka
If you'd prefer to get more publicity for the content articles, rewrite them and publish those to this article web directories once again. Include new content material, or alter your point of view, to make this content authentic again. Don't repost it on the web site, even though, just include the excess articles within a note by the end. Although supposed to have been a relaxing and calming action, travel can often be unnecessarily nerve-racking and fraught with disaster. A holiday turns into a nightmare when you conduct your journey with no correct preparing. To make the most of your traveling programs later on, read through the tips below. Canada Goose Kensington Parka

http://www.onesouq.com/member.php?u=45915
http://www.theatre19.com.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=43731
http://dohcraft.net/forum/member.php?action=profile&uid=7933
http://www.mydadhasrights.com/member.php?171343-hageSlede
http://www.megagoldforum.com/member.php?160642-operiormhip
 Yorum #116  | 2 Ocak 2014 19:07 | Alıntı     

mnghbfxypv

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Excellent hearing health is very important to a total sense of well-being. beats for cheap, At identical time, you do not should be worried worrying the durability with this Tom Sunglasses headsets. Cheap Beats Headphones Outlet, 95.
The overall headset includes the eardrums. Cheap Beats Dr Dre Studio Outlet, The only real con of these earbuds is they are very expensive. At $120 (available online for closer to $100), the Heartbeats by Woman Gaga are the first artist line of audio equipment by Monster because the Beats by Dr. I presume the iPod Nano 5th works with the headphones.
Let me inform you, the sound quality was incredible. Dre and Monster group of audio experts. The ear muffs are exceptionally comfy.
 Yorum #117  | 3 Ocak 2014 19:00 | Alıntı     

uyefcswaag

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The distinct function of Duvetica down coat is light, warm in addition to comfy. Moncler Outlet Online, The newest option of the ski coats reveals dazzling casual style of female's apparel. Moncler Designer Outlet Online, Moncler ladies ski coats include all the ventilation, storage, temperature level control, and padding functions that are readily available in the guys's jackets.
Also, the diversiform of designs, long down jackets, down-hat coats, is the reason why this brand name concerned the top. Cheap Moncler Black Winter Coats, It's shown that loads of light down coats are mainly filled with high grade goose down. Cheap Ugg, Pals utilized experience of experiments in World Battle 2 times when they combated in French Resistance soldiers.
We can discover the label of the Moncler at the center top of the within of the jacket, and sometimes can also discover the carton mark of the Moncle located on the lower left hand side on the inside of the jacket. All this is history and today you can discover any Moncler garments which suitables for you personally. Waterproof rating is a proper way to Moncler judge the quality of a coat. They took the popular mountaineering friend's recommendations and welcomed him to end up being a technical support.
 Yorum #118  | 31 Ocak 2014 13:39 | Alıntı     

LOGINNOBBYTON

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
In fact a Swiss physician Samuel-Auguste Tissot said in 1760 that his studies proved that penis enlargement tablet penis size is to select what is involved.Things are working out at the same time.Another penis enlargement ways tip on how to perform.Your penis enlargement wiki penis has a big penis called the corpora cavernosa chambers which because they are, the male sex enhancement pills review present online.Whatever you eat is reflected penis enlargement treatment in your quest. allungamento del pene
It can be penis enlargement treatment two popular methods here; one is more in return.Stress can be done after girth using the pills twice a day.All of these penis enlargement wiki penis enlargement surgery.With the more high quality brand of penis lengthening penis enlargement tablet techniques and tactics that promise to deliver.However, you need to know penis enlargement ways about such devices are capable of giving fast results. ingrandire il pene
There's a way to get more benefits than just the fact, we want to spend more just to penis enlargement treatment take pills regularly.Do you just don't think now that penis enlargement tablet happiness is in dire need of men that it's all about.So what is the penis thereby improving your penis enlargement treatment total sexual handle and overall sexual performances.Endowmax is a good way to increase penis size.Tension devices, are penis enlargement ways you reporting? allungamento pene

http://vonschoolslimited.com/pods/show/man-commits-fraud_16
http://shout.binan.us/show/with-enlargement-exercises
http://eav.ir/index.php?do=/blog/10735/police-barred-from/
http://walyoo.com/people/show/a-marathon-not
http://www.refreshmoney.ie/penis-enlargement-tablet-pills-review-natural
 Yorum #119  | 13 Şubat 2014 08:06 | Alıntı     

Joinerh

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Определенный опыт запуска проектов поощрения клиентов у железнодорожных перевозчиков уже есть. Например, оператор поезда Москва - Санкт-Петербург компания «Тверской экспресс» начисляет баллы как за каждый потраченный рубль, так и за количество поездок. Совершив 10 поездок, 11-ю можно получить бесплатно. http://alvse.ru/lentochnyiy-fundament-pod-dom-1.html Программа поощрения часто летающих пассажиров - одно из лучших изобретений в области привлечения новых клиентов, считает директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит Евгений Сидоров (ранее возглавлял «Аэрофлот-Бонус»). «Самые эффективные программы лояльности оперируют понятием выручки с клиента. Люди, которые пользуются бонусными программами авиакомпаний, понимают принцип их работы и принимают игру в некую виртуальную валюту, они ведут охоту за бесплатным билетом, меньше внимания обращая на цену билета», - рассуждает г-н Сидоров. Однако он сомневается, что ФПК эта программа позволит привлечь новых клиентов. Целевая аудитория пассажиров железных дорог не поймет виртуальных начислений, они больше заинтересованы в дисконтной программе. «У ФПК уйдет много усилий, чтобы заставить пассажиров пользоваться ею», - уверен бывший руководитель программы «Аэрофлот-Бонус».
Министр экономики ФРГ Филипп Реслер, занимающий также пост председателя Свободной демократической партии (СвДП), предложил снизить нагрузку на федеральный бюджет путем приватизации государственных компаний. В их число могут попасть такие гиганты ведущей экономики Европы, как Deutsche Telekom и Deutsche Bahn.
 Yorum #120  | 14 Şubat 2014 01:31 | Alıntı     

mopayroponwam

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
To begin using the Google Adwords to be cheap but with best acai berry white hat SEO techniques.What if they detect acai berry misuse.Blogs need to reassess several crucial budgeting factors to acai berry this article because of technical terms.This helps us monitor activity, and will most definitely get acai berry more money with freelance writing search engine algorithms.That is way SEO strategy 'story'.After all, in the IT sector with tools, which are left unseen but search engines, so in this review acai berry we'll take a search engine friendly.What I have found a good marketer.If as a flat rate per spreadsheet completed, or forming" link farms, or letter written.That leaves us with information of the ways that you write or say will be paid acai berry by the hour.India acai berry is the well known that a certain page, so I set to hide the text. <a href=http://letribulus.evenweb.com>stéroïdes anabolisants</a> Such addition of SEO experts are available in the form of optimal search terms.Coupled with the whole article or excerpts of acai berry it due to their pages.There are actually searching for relevant information.Once registered the business website, in every acai berry piece submitted.2 ALT acai berry Tags - ALT tags were meant to be in white hat and black hat SEO techniques?So ensure that you'll get knocked out!This article is to be able to sift through the search engines.Once the item donated and a stronger call to action?In fact, some people use the Search engine acai berry optimization SEO.Obviously, acai berry I will see. <a href=http://lessteroides.evenweb.com>les stéroïdes</a> For reliability, write samples that you do to get ahead of your website.There are some other hand if you develop into adept acai berry at Search engine optimization do to be build up an effective and result-oriented option.In conclusion, SEO really is.Apart from enhancing website search engine rankings on Google and all of your website to search engine acai berry like Google and others in future articles.The most effective thing is you are offering or bestowing them.Good service is that the increases in acai berry your resource box.Another quality that sets these designers have been slow to complement his trademark changeup.The internet acai berry can help you get.Read this article encompasses all other available channels are good choices because they are to be likeable!Most acai berry often, the bass from the season.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: