Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25595   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #31  | 30 Ekim 2013 12:31 | Alıntı     

Seeflyfum

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rbZguuZsZafx Doudoune Moncler
dhZiaaZzZfaj Doudoune Moncler Femme
vmZjzhZzZmlw Ugg Boots
bmZbdhZeZixu Ugg Boots
nkZuoyZgZndk Ugg Boots
waZzjsZxZgnf Moncler Online
mjZtvgZlZugu Ugg Boots
slZulzZtZohn Woolrich Outlet
ltZhfiZtZali Ugg Pas Cher
tpZbmqZiZcmt Ugg Boots
 Yorum #32  | 31 Ekim 2013 02:45 | Alıntı     

poiptLiem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dtZoysZaZdlt Ugg Australia Italia
htZwobZhZtzu Ugg Boots
xvZlboZcZipn Uggs Uitverkoop
whZizqZlZxzv Uggs Uitverkoop
zdZpmeZqZubn Ugg Outlet Italia
nzZeqjZaZfoc Ugg Australia Pas Cher
qdZlpvZaZjvx Uggs Uitverkoop
afZvnkZhZmrs Ugg Australia Pas Cher
fhZfdoZfZnwr Ugg Baratas
kuZptxZxZase Ugg Ale
 Yorum #33  | 31 Ekim 2013 06:29 | Alıntı     

SimeAspes

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
luZqlzZjZgul Doudoune Polo Ralph Lauren
yiZxazZuZywr Ugg Australia
vfZtqsZwZdke Cheap Uggs
buZpraZqZtzb Uggs Canada
qxZvagZrZlzr Moncler Jacken
gpZphrZpZxpj Timberland Sko
gaZylnZxZtxf Parajumpers Outlet
ldZhrzZwZszl Parajumpers Long Bear
usZohjZvZdgo Canada Goose Jassen Dames
knZtppZcZkqw Parajumpers Long Bear
 Yorum #34  | 31 Ekim 2013 06:48 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
oaZqjoZzZpwa Moncler Winterjassen
eoZlqvZgZnqc Ugg Saappaat
yvZhjuZoZqrw Ugg Saappaat
sbZnraZnZdxx Parajumpers Jakke
oiZzigZgZuol Woolrich Rea
krZetfZxZvbl Ugg Pas Cher
upZxwxZnZwzi Canada Goose Børn
mlZhxiZpZjrz Doudoune Canada Goose
zbZxofZgZvsi Ugg Boots
msZhpnZfZfkm Canada Goose Outlet
 Yorum #35  | 31 Ekim 2013 16:21 | Alıntı     

sonEnsunsecom

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
slZhaoZvZlzc Moncler 2014
qeZcbtZyZbrw Botas Ugg Espa帽a
eeZayzZcZcrx Piumini Moncler
ymZuidZbZxbo Barbour Milano
ctZnlsZkZcpm Moncler 2014
ywZvkeZzZcuu Belstaff Jacket Uk
igZmgtZfZzxn Woolrich Jacken
blZwpyZgZjri Belstaff Jacka
tqZybxZdZxoy Ugg Ale
apZokvZjZtvk Parajumper Canada
 Yorum #36  | 31 Ekim 2013 16:35 | Alıntı     

groovegobrier

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
lyZuruZaZzgd Isabel Marant Sneakers
qtZrceZvZsfx Hollister Jacke
gaZtcoZlZftk Canada Goose Coats Uk
ciZyqqZkZgvx Pjs Norge
yvZuqyZoZbim Uggs Outlet
yoZlyrZvZoxj Barbour Milano
egZdipZbZyrm Parajumper Canada
ogZfkjZaZnxd Moncler Homme
giZsdpZuZnpa Isabel Marant Uk
juZcfzZvZivb Belstaff Jacket Uk
 Yorum #37  | 31 Ekim 2013 17:43 | Alıntı     

RiliBreed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ggZujbZhZzlu Timberland Deutschland
lqZrvxZzZyzt Ugg Schweiz
tsZstsZnZszi Ugg Canada
joZeslZsZrwg Parajumpers Danmark
tbZiowZtZpkq Canada Goose Jassen
uzZzktZnZahz Ugg Canada
udZjulZtZjmp Ugg Schweiz
pfZhnzZxZpjj Peuterey Giubbotto
gnZodgZsZsjs Canada Goose Tilbud
roZegpZzZdzw Canada Goose Tilbud
 Yorum #38  | 31 Ekim 2013 19:13 | Alıntı     

coornedic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
jwZjfzZaZbuz Barbour Milano
bsZqqeZsZdgu Cheap Uggs Canada
ocZddsZfZrjh Ugg St酶vler
uxZqcdZiZapr Cheap Uggs Canada
zvZoedZrZtvq Canada Goose Jakke Dame
dtZntdZjZshv Parajumper Jakke
joZqykZqZqqb Uggs Kopen
akZruaZmZppl Parajumper Jakke
mrZcasZaZaig Moncler Montreal
uoZndfZgZirl Uggs Kopen
 Yorum #39  | 31 Ekim 2013 19:51 | Alıntı     

apedeegomap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dfZktyZtZeaz Timberland Schuhe
vfZblyZzZfey Canada Goose Jakke
jxZcbrZtZfmc Canada Goose
jmZbsrZmZhxo Parajumpers Jacka
ggZytaZnZwan Parajumpers Norge
mfZdhfZpZhoq Woolrich Parka
olZrzfZrZsvm Ugg Baratas
etZabtZgZhun Botas Ugg
lvZfnrZlZfxg Moncler Belgie
dxZenfZcZwsn Canada Goose
 Yorum #40  | 31 Ekim 2013 22:20 | Alıntı     

LitSigree

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
yvZdizZhZdem Uggs Norge
wuZxliZoZuzz Uggs Rea
ifZretZzZwna Ugg España
fuZontZuZuda Ugg Italia
awZapdZtZzdc Ugg Pas Cher
hyZreeZjZbxg Uggs Salg
urZvyxZbZziy Cheap Ugg Boots Uk
xaZahqZnZqmd Uggs Norge
rvZjuxZrZphs Ugg Pas Cher
pkZrorZtZwur Ugg Pas Cher
 Yorum #41  | 31 Ekim 2013 22:34 | Alıntı     

CeannaScome

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
gsZkmoZhZiah Woolrich Uk
nsZuklZnZbwb Cheap Ugg Boots Uk
boZkjbZlZjgm Ugg Suomi
bvZfnrZeZsjj Belstaff Jacken
mpZwmyZdZrpz Ugg Boots
ogZvyxZzZjqj Cheap Ugg Boots Uk
mfZlneZhZjyr Canada Goose Oslo
tlZlktZiZxdr Woolrich Parka
nrZaikZbZkvj Parajumpers Jakke
qwZiyfZxZwzh Parajumpers Danmark
 Yorum #42  | 1 Kasım 2013 02:19 | Alıntı     

Shooneves

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
biZpcbZgZnxe Canada Goose Norge
vsZwdfZbZenh Woolrich Uk
rxZwfvZiZotm Canada Goose Vest
wxZmsfZiZowg Ugg Boots
wkZpisZaZqwh Cheap Ugg Boots Uk
ztZiqkZrZlxn Canada Goose Oslo
wkZwzgZjZskm Canada Goose Sale
ulZluhZoZnxe Canada Goose Sale
fgZytiZaZqjl Moncler Outlet
qjZhqlZdZzri Cheap Ugg Boots Uk
 Yorum #43  | 2 Kasım 2013 04:18 | Alıntı     

evalliaftUnen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
sqZhdgZrZvif Doudoune Abercrombie
gsZhbvZaZpbk Ugg Australia
vdZimhZxZngq Parajumper Jacka
sbZwgkZyZruw Canada Goose Vest
lcZjslZmZrdy Ugg Støvler
daZvkbZmZyok Ugg Sko
yjZyzaZjZeed Doudoune Abercrombie
wdZlsjZiZbqw Bottes Ugg
xcZbmsZkZpkp Woolrich Outlet
bmZjzzZcZtiv Ugg Boots
 Yorum #44  | 2 Kasım 2013 08:08 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
czZzysZuZass Moncler Jakke
acZrvrZsZrsk Moncler Online
qmZzmaZmZpdx Canada Goose Outlet
hbZmqfZqZjob Moncler Homme
hzZrqxZuZgbb Ugg Boots
vfZwatZnZosm Moncler Homme
xhZzhgZwZkmk Moncler Homme
cjZgqzZyZvkw Timberland Boots Canada
kdZmcqZgZsea Moncler Jakke
xjZvpuZaZztd Canada Goose Outlet
 Yorum #45  | 4 Kasım 2013 03:01 | Alıntı     

ekaterrinnana

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 89, Kayıtlı: 3.11.2013
   ICQ: 81281696,
Известный сайт знакомств для интимных отношений сайт знакомств харьков в Интернете в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Знакомьтесь! - это так замечательно! Добро пожаловать в мамба знакомства


--------------------
 Yorum #46  | 4 Kasım 2013 17:19 | Alıntı     

evalliaftUnen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
mzZuhaZrZypf Canada Goose Sverige
uzZgrkZlZzlo Barbour ελλαδα
efZrcmZoZlto Barbour ελλαδα
edZysgZrZeen Timberland Sko
aaZsflZdZoge Woolrich Arctic Parka
cpZmoeZdZapp Moncler Dunjakke
tkZftvZnZxtc Doudoune Abercrombie
beZrqvZbZtxv Uggs Goedkoop
irZqniZnZhbz Woolrich Outlet
qqZnoxZlZfcs Bottes Ugg
 Yorum #47  | 8 Kasım 2013 23:26 | Alıntı     

Snomigapgom

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Get notes on any wine which you check out. You aren't gonna truly know what you are doing in the beginning. Even so, with time you can expect to begin noticing certain developments within your notices and responses. You could possibly even notice that your reaction to distinct wine modifications as you beverage much more of them. Parajumpers Long Bear
Every girl wishes precious jewelry, and each and every guy struggles when buying it. Discovering that perfect bit could be puzzling, and being aware of what your personal woman definitely wants will often think that solving unknown. In this article, we now have talked about a number of the top rated jewelry-acquiring ideas. Rely on them wisely and you'll notice that look of love in your girl's face when she starts up that small box.Keeping yourself Risk-free While You Are Training Canada Goose Outlet
Specifically if you are just identifying wines, don't acquire a lot of anyone thing. You might like to grab several containers of whatever you decide to take pleasure in, but while you carry on learning far more, you might start to like various things. You almost certainly won't be curious about the vino that you just liked many months earlier. Moncler Wien
Animals will help you cope with depression. It is out of the question to change the human link, however the pleasure and friendship that pets will bring into your life will help you truly feel much less alone. Taking good care of a family pet may also offer you a experience of becoming needed and get you away from oneself. Both of these things are useful in working with depressive disorders. Moncler Jacken
The info in this post could be considered the Cliff's information edition away from every one of the information that may be dispersed all over the net. That details has become categorized to acquire by far the most beneficial and fruitful ways to help anyone looking to create muscles get the muscle mass more proficiently. Try using automated thermostats to conserve energy in your home. These let you modify the days when you are able switch on your water heater or atmosphere-conditioning according to the schedule you place up. As a result, you're not functioning nearly anything the maximum amount of when you're not residence, or when you're resting. Ugg Baratas

http://sudebnik.net/forum/index.php?action=profile;u=51623
http://thegestalt.org/mashed/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=66679
http://www.sigortaforum.net/member.php/39471-vabsanync
http://exygencommunity.altervista.org/member.php?action=profile&uid=1753
http://www.leesasfemdomlinks.com/forum/member.php?u=869972
 Yorum #48  | 9 Kasım 2013 07:56 | Alıntı     

Pankirral

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Smoking is not merely hazardous for your health and wellness, but has additionally been related to resulting in ruined pores and skin and elevated effects of zits. Giving up smoking generally is one of the best steps you can take to eradicate acne breakouts and improve your overall health. There are lots of equipment and methods you will discover to help you start off stopping right now. Parajumpers Pas Cher
Constantly plan time for you to examine and keep a established schedule for doing this. After you have received your class schedule, it is recommended to plan your examine time. With a class and study timetable mapped out, you could make the kind structure that can help you get through every day and maximize your time. Parajumpers Jakke Dame
Give your subject matter something to consider in order to avoid direct eye contact using the camera lens. You are certain to obtain more normal hunting images should you not get them seeking directly into the zoom lens. Get them focus on anything associated with you or looking to one particular area or maybe the other. Ugg Outlet
In the morning and the nighttime, be sure to wash your whole neck and face cautiously with soapy water. Never set an excessive amount of tension in your encounter as this may lead to excess tenderness for your delicate skin pores. Pat dried up once you are done and always apply moisturizing lotion following making use of cleaning soap. Parajumpers Jakke
All of us need health care insurance. Sadly, not everyone is able to afford medical insurance, and have funds remaining to cover to operate in society. Although you may are able to afford health care insurance, you may believe it is perplexing. All the possibilities you can get together with your coverage, might be over a little overwhelming. Here are some ideas that will help you find a useful medical health insurance program. If you are one of the thousands of people who are suffering from apnea, you must prevent coffee and enormous foods before you go to bed. Stop eating and consuming any caffeinated refreshments a minimum of a couple of hours before you go to sleep. Both these are connected to sleep apnea and ought to be prevented before going to bed. Moncler Homme

http://legitimatelivecash.com/forum/index.php?action=profile;u=112492
http://www.sexcoinforum.org/index.php?action=profile;u=8370
http://www.castagnaspa.com/forum/index.php?showuser=1666786
http://nutowo.pl/member.php?action=profile&uid=37568
http://footquest.od.ua/forum//index.php?showuser=6135
 Yorum #49  | 9 Kasım 2013 08:36 | Alıntı     

amossimanny

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Acquiring a faxless payday loan may seem like a quick, and easy way to get some good dollars in the bank. You must steer clear of this kind of bank loan. Most creditors require that you fax paperwork. They now know you will be legitimate, and yes it will save you them from responsibility. Anyone that does not would love you to fax anything could be a scammer. Cheap Timberland Boots
Have self-confidence in on your own and your merchandise. Maybe you have sensed like buying anything coming from a salesperson that didn't appear to be positive regarding the merchandise? Even if it happens unconsciously, consumers pick-up on your vibe if you stand for your product or service. Create actual self confidence within your items as well as your company. In the event you can't try this, it may be time to discover a merchandise you are feeling confident endorsing. Parajumper Femme
Should you be trying to camp out on a budget, ensure that you tend not to skimp in relation to camp tents or resting bags. It really is essential for you to have good quality versions of these two products. Purchasing generic foods and away from-company clothing would be a greater method for saving a few money. Parajumper Jacka Dam
Remember to brush all the surface areas of the the teeth. Many people think that they only have to clear the areas that are obvious, but harmful bacteria wants to hide in the invisible parts of tooth. These are the basic locations where a variety of oral difficulties can occur. If you clean, make sure to brush the outside, inside, and nibbling surface areas of each and every tooth. Uggs
When it comes to bank cards, constantly make an effort to devote not more than it is possible to be worthwhile at the conclusion of each and every payment period. In this way, you will help you to prevent high interest rates, delayed costs along with other such fiscal pitfalls. This can be a wonderful way to always keep your credit rating substantial. Don't continue to keep holding on to those outdated, damaged up playing golf balls. Balls that show noticeable put on with slices, scrapes, or holes will not likely conduct off of the tee the direction they were actually planned. Some players like to identify a excellent tennis ball and stick with it, don't be afraid to chuck that old golf ball out so as to keep up maximum accuracy and reliability and performance. Canada Goose Outlet

http://www.7daystodie.com.br/forum/profile.php?id=33928
http://bflfraud.com/forums/index.php?action=profile;u=10399
http://bcmoney-mobiletv.com/forums/index.php?action=profile;u=139460
http://dev1.findajobinafrica.com/forum/index.php?action=profile;u=7857
http://www.aippg.net/forum/member.php?u=384960
 Yorum #50  | 9 Kasım 2013 10:06 | Alıntı     

Rulawistusa

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Purchase cleaning up products that are called environmentally-warm and friendly. This can not set you back more, and are generally just like successful as substance merchandise. These natural goods will minimize the danger of asthma attack strikes and enable you to make your residence clear concurrently. Seek out non-dangerous washing goods. Botas Ugg Baratas
One of the better strategies to taming an unruly teenager is to visit therapy along with them. Advisors are skilled to cope with terrible conduct, so these are the best one to attend in order to get advice on what to do to boost your teenager's behavioral troubles. Parajumpers Jakke
To lessen your probability of heart problems, cautiously keep track of your triglyceride cholesterol levels and blood pressure levels levels. Probably the most common issues of diabetes is heart problems, and the easiest way to avoid that threat is usually to set goals for all of these amounts and after that, stick to them. Question your medical professional exactly where your amounts should be. Uggs Schweiz
When you are attempting to lose weight, there is no need to invest dollars to visit the fitness center. You can exercise both at home and obtain the exact same final results that you just would at the health club. Attempt purchasing a exercise Digital video disc, or if you can pay for it, invest in a treadmill machine or exercising bike. Timberland Femme Pas Cher
Buy your diamond expensive jewelry appropriately washed every six months. Most jewelers will clear precious jewelry at no cost, even when it was actually not purchased in that store. Expensive jewelry you wear every single day, such as a wedding band, might need much more frequent washing. Make sure to ask a jeweler the preferred way of carrying out that. Are you presently consistently not having enough battery pack on the phone? Consider a battery case to improve your longetivity. These situations can twice or higher the whole battery life of your own telephone, so you'll never exhaust juice during a lengthy trip on a break. There are several scenario producers that develop battery pack circumstances probably the most popular is Mophie. Timberland Keng盲t

http://didongvietthai.com/forum/member.php?19227-endeamikarm
http://eyobs.com/member.php?action=profile&uid=68588
http://iheartpete.org/forums/index.php?action=profile;u=23232
http://forum.wikimusicguide.com/profile.php?mode=viewprofile&u=45022
http://loto.lv/forums/profile.php?id=132418
 Yorum #51  | 10 Kasım 2013 01:05 | Alıntı     

Pewgemiaemeta

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Use social media marketing to promote your product or organization to consumers. By developing a webpage and offering special discounts in addition to part nightclub advertisements, you will be able to effectively relay your information to thousands. Websites like Facebook also allow you to select your target audience which means that your marketing $ $ $ $ are certainly not misused. Woolrich Bologna
Use home white vinegar with a time that is warm like a spray for hurting weeds that could be peaking from your natural and organic backyard garden. White vinegar provides a normal weed-killer, which when employed in the sunshine can be quite good at killing plant-eliminating weeds. You will additionally get that it must be wholesome for the dirt, back garden and you too. Timberland Femme Pas Cher
In case you are susceptible to candida albicans, will not use goods like douches, powders or deodorant sprays. These kinds of products consist of perfumes that can cause candidiasis. In the event you douche, you can distributed the developing yeast infection effectively into the uterus and cervix. In case the vaginal smell is a concern, speak to your doctor about therapies that do not include fragrances. Woolrich Bologna
When your home is up for sale and potential customers are coming to look it above, have a weight of washing laundry prior to they appear. Scent can be a highly effective influence on moods and impressions. The notion of baking pastries for possible buyers is practically a true residence cliche. The aroma of newly-laundered outfits provides a similar optimistic, domestic impression, without the need of seeming trite. Goedkope Uggs
To get a decrease car insurance price for adolescents, add more those to a preexisting household bank account and benefit from any particular plans or discounts. As an example, should your youngster is on the respect roll in class, they can be entitled to a good student low cost. Likewise, their participation in many companies can also earn them a particular price. When you are possessing a tough time having the nutrients and vitamins you will need through your diet plan it could be useful to get diet health supplements. It is essential to speak with your medical doctor before starting any dietary supplements. Some supplements can affect chemotherapy treatments and become hazardous at higher levels. Parajumpers Jakke

http://www.netsafebilgi.com/forum/member.php?420993-deedneddess
http://cebulletin.com/forum/member.php?u=61262
http://deutsche-3lite-einheit.de/member.php?action=profile&uid=122384
http://ngttours.com/member.php?2979-DuroLoore
http://funfunfunfridau.turkish.lc/member.php?action=profile&uid=13356
 Yorum #52  | 10 Kasım 2013 04:05 | Alıntı     

Georcetut

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bathtub drainpipes will get plugged by hair and trash quickly, but might be hard to gain access to. Take advantage of an afghan catch to achieve in and snag blocking materials. These hooks can be found at most art merchants. Use slow, assessed actions to protect yourself from breaking the hair as you are taking it out. Uggs Rea
To summarize, picture taking is one method that folks use to convey their imagination. Digital photography allows you to use camcorders to turn daily life into unimaginable landscapes. New worlds can be produced with easy contact lenses and filtration systems. When you use the tips using this write-up, then you could dive into the field of taking photos.The Way To Expand An Natural and organic Backyard garden As A Part Of A Good Way of life Ugg España
Before you meet with an internet site layout company you ought to spend some time to get a sense of what you would like your internet site to check like and what info you want it to have. The corporation bases their web design from the information and facts they are provided and may stay inside the rules that you just allow them to have. You need to have the information easily accessible in their mind. Uggs Canada
Tend not to use softened or remarkably chlorinated h2o to produce your gourmet coffee. Caffeine is produced up generally water, thus if this type of water is awful, then your caffeine will be dreadful. Always employ bottled early spring h2o or filtered faucet water for the best flavorful caffeine. Most of these normal water permit the correct caffeine flavoring to come through. Ugg España
When you plan a neighborhood picture taking journey, take into account the course that you might consider before leaving behind your house or resort. There are several beautiful and different images to catch and making the effort to plan your route in advance is going to make it easier to get all the pictures you want. Check with the operating specialist when they have privileges at diverse private hospitals. Certain requirements and criteria that medical facilities normally have for surgeons are extremely rigid. You realize should they have privileges at recognized medical centers they are likely efficient at their business. It is also beneficial because they can deal with you at these facilities should you will need extra care. Uggs Norge

http://www.spritespider.com/BBS/index.php?action=profile;u=98179
http://www.hifiwigwam.com/member.php?117663-Dokweibetet
http://www.dropshipforum.com/communitytestvb/member.php/45281-ViowBuisuff
http://vish.fiberbundle.net/forum/member.php?action=profile&uid=10260
http://herrscherdererde.de/forum/member.php?action=profile&uid=114036
 Yorum #53  | 10 Kasım 2013 11:44 | Alıntı     

liasiassido

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Every success in multilevel marketing was preceded initially by disappointments. You may not make it within this market without being happy to are unsuccessful at the beginning. It can be with these breakdowns which we understand how to proceed and things to steer clear of. The primary position is to take these fails and change them into positives. belstaff jackets uk store
If you wish to lessen your loud snoring, then try ingesting herbal tea prior to going to sleep. The very best green tea to use would be nettle green tea which you could purchase from most herbal shops. This particular green tea gives a relaxing effect plus will minimize inflammations that are induced from allergic reaction associated with pollen, airborne dirt and dust or dirt. All round, herb teas tend to have a soothing and comforting outcome. nike blazers men low
If you have a very important factor that people detest it is ads or corny advertising. Make sure that your sales hype is understated to help keep your visitors involved. If you come across as trying to sell your products or services too difficult it can turn men and women aside. Help make your video tutorials interesting so that they helps keep viewing. timberland men uk
Many people aren't informed exactly how much their diet has an effect on their skin as well as their acne. Should you be getting breakouts you should try to steer clear of oily meals or stuff with caffeine intake for example caffeine or soft drinks. Also ensure you are preserving correct amounts of nutritional supplements which means that your skin area has the ability to fight with it's normal safeguarding. moncler jackets uk outlet
Once you find a place is losing, do not include any longer cash on it. Simple-phrase prophecies tend to be the only kinds it is possible to create precisely. Thus, you must make choices based upon the things you see in the time. Adding to a dropping situation is generally too fantastic a danger. When you commonly practical experience panic and anxiety attacks and pressure in your daily life, then you should try this modern muscle tissue relaxing exercise that will help you relax. Consider segmenting your muscle teams and tensing them up and calming them gradually. This gives you a remarkably comfortable feeling within your body. christian louboutin handbags

http://gizbitz.com/forums/member.php?action=profile&uid=146865
http://forum.vtvapor.com/index.php?action=profile;u=174249
http://www.mobile-files.us/member.php?43735-GlumumsRiff
http://forum.bilginkurt.net/member.php?u=11333
http://forum.clubbuild.com/index.php?action=profile;u=106309
 Yorum #54  | 13 Kasım 2013 23:34 | Alıntı     

HielveBuine

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Should you be worried that you have these bugs, will not make an effort to eliminate your bed out of your home. Hauling it from the home is probably going to spread the attack. As an alternative, keep every thing saved in that you place. You can add a "bedbug deal with" towards the bedding to attempt to have the difficulty, although you will have to be seen by way of a pest control specialist. uggs kaufen
Know what debts might be forgiven. You could hear you need to shell out a definite debts, which it should not be released, but that info will normally be originating from a costs collector. Student education loans and supporting your children and a few other obligations should not be dismissed, but most other people can. uggs billiger in australien
Seek out respected stockbrokers while confronting penny stocks and shares. These reputable stockbrokers offers you sound assistance on how to make investments appropriately. Be choosy with the selection of stockbrokers due to the fact you may not wish to select a stockbroker who basically areas you with requests with no kind of assistance whatsoever. canada goose parka hamburg
A great technique to showcase your products or services is always to mess around using the search phrases on your website. By getting specific words on your own home page, you may make your site more apparent searching results. Yahoo and google supplies a support that will show you just how many individuals search specific key phrases each month, so change your web page consequently. uggs hausschuhe damen
You possess acquired how hard maternity could be in your body. You might have also read through lots of noise advice on how to approach getting expecting a baby. Even though it is difficult as well as occasions, might be unbearable for everyone engaged, it is actually definitely worth each of the ache to create a young child into this world.Several Straightforward Tips For All Home gardeners Apnea is a very difficult issue to have with, both for the patient and also for individuals lifestyle and sleep with them. In the event you match both of such classes, you no doubt know exactly how aggravating it could be. Read through the ideas found on this page to discover the easiest method to make it through this problem! billige uggs

http://dev.prash.me/mybb/member.php?action=profile&uid=105607
http://sincandevlethastanesi.com/fm/member.php?action=profile&uid=50695
http://forum.starboyz.net/forum/member.php?u=176772
http://luxsun.dn.ua/member.php?206673-Oredyrimi
http://nogravityclan.altervista.org/member.php?action=profile&uid=12994
 Yorum #55  | 14 Kasım 2013 00:04 | Alıntı     

Sobeabsovor

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
There are many medications to aid protect against more baldness, but couple of them have been shown to regrow any sort of locks. Know about promises that say you are able to grow back a full head of your hair since they are generally lies and sometimes reveal a product or service that may sometimes be hazardous. canada goose chilliwack parka daunenjacke
When you have experienced such as you are beginning to get rid of a number of your memory space or when you are worried about it happening for you in the foreseeable future, this information will give you some tips on tips on how to keep your memory powerful and tough each now and down the road. moncler jacken bestellen
In this post, we are going to present some top tips that will help candidiasis affected individuals to get rid of their infections. In the end, candida albicans are not even close to enjoyable plus they are usually challenging to eradicate. Consequently, candida albicans affected individuals usually will need every one of the assist they can get. hollister köln mitarbeiter
Use sun glasses early in the year and summertime. Many individuals with asthma attack experience in season allergic reaction also, or are in least responsive to pollen. Wearing shades keeps pollen and dirt from your eyeballs, which can lessen indications of allergies. A drippy nose or other allergic reaction indicator can certainly induce an asthma attack attack. hollister hannover online
The best way to allow you to cope with your anxiousness would be to establish what take it on. When you figure out what leads to your anxiousness, you can better ready yourself to manage individuals circumstances if they occur later on. Using this method, you will see what certain what exactly you need to work on. Begin a budget before you go vehicle buying so you have a good plan of what is in your range of prices. Try out your best to keep within your budget. Should you must go over, the amount that you look at ought not to be so important it sets you inside a monetary bind. hollister outlet deutschland

http://dachengshengjian.com/forum/member.php?action=profile&uid=15554
http://forum.hkgfm.net/member.php?u=192265
http://www.minoshare.net/user-37763.html
http://airsoftohio.com/forums/member.php?u=191862
http://forum.tengb.tk/profile.php?id=8040
 Yorum #56  | 14 Kasım 2013 01:40 | Alıntı     

Biogginia

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Make quarterly approximated taxation repayments! A fantastic idea for your house industry is to cover your fees throughout every season, rather than hanging around until finally income tax time. This will stop you from simply being struck with the unexpected sum of money while in tax time of year - that might possibly hamper your small business. Check with the internal revenue service for details on how to correctly submit your fees quarterly. ugg boots online
Make certain you tend not to wear a jean best with jean bottoms. It is a trashy seem which gets you seen inside the most awful approaches. Should you be looking to become the ruler or queen of trend, it is important that you in no way organize jeans by using a jean top rated. uggs kids
Once your youngsters abandon home completely, bring them off of your auto insurance plan. It can be challenging to take, but when your young ones relocate out, they're grown ups and in charge of their very own insurance coverage. Removing them through your insurance policies could save you a lot of money over the course of the insurance policy. hollister pullover kids
As you are undoubtedly mindful, allergies are one of the most popular health problems worldwide, so no less than you might be one of many. Do not surrender searching for methods to alleviate your allergic reactions. Utilizing the guidance you possess discovered in the following paragraphs, you can find the reduction you seek.Discover The Ins And Outs Of Surgical Treatment With These Awesome Suggestions canada goose online shop schweiz
You have to have some expertise in things to search for and assume from your portable advertising plan. You have to know what solutions are for sale to you, and who is able to provide you responses as to what you want for aiding promote your business. The information on this page can help you with steps to start. Accessorize to highlight what you want attention on. This operates to take focus away from trouble regions, like a big underside or shoulder area. Furthermore, it enables you to highlight certain items just like your eyeballs or hip and legs. Use add-ons to get the most from your clothing. stiefel ugg ebay

http://kirabook.net/user-44528.html
http://www.overclockcafe.net/forum/index.php?showuser=384283
http://www.halychyna.org.uk/forum/member.php?action=profile&uid=36672
http://hades.iceflame.net/profile.php?id=153364
http://hot-warez.com/member.php?u=251459
 Yorum #57  | 14 Kasım 2013 22:14 | Alıntı     

Escomystony

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Build a societal setting yourself, that will keep you from thinking negative opinions. Contact your mates collectively to have an getaway or get loved ones to get a sociable event. This can help you continue your bad and depressive frame of mind in balance, while also encompassing on your own with optimistic people. Giubbotti Peuterey
When drafting your desired goals to your homeschooling school room, be sensible. Don't count on your children to end senior high school when they're 12, or to spend each and every waking up min within the class room. You need to provide them with the ability to understand at their particular rate although soaking up whenever you can. The desired goals you determine ought to be the two short- and long term in order that you find achievement arrives at repeated intervals, that means incentives can be given as well as well done. Moncler Jacken
If you are going through a separation and divorce along with your ex-spouse files for individual bankruptcy, you can find financial obligations that can not be released. Supporting your children, alimony, a lot of home settlement obligations, restitution, and student education loans, are prohibited to become dismissed in a bankruptcy from breakup. In rare cases, some home pay out deals may be released. Speak with a lawyer to determine those can. Parajumpers
If you find that your storage has deteriorated considerably in a short time, it is important that the thing is your physician straight away. Immediate memory loss could be a sign of a much more severe medical condition, for example Dementia or Alzheimer's Disease, which may effect people of any age. Ugg Canada
Continue to keep an asthma journal to assist you to establish elements that induce strikes or aggravate symptoms. In this diary, keep track of foods and activities that will help you identify those items that induce asthma attack episodes. Your asthma record is also helpful whenever using your physician on your own long term administration plan. Build a wonderful number of appropriate inbound links on the website. Have your key phrase terms stay in the titles of explained backlinks. Make sure that these community links are based on your content, or else they may perhaps job towards you. Employing back links is a great way to generate traffic from different regions. Moncler Online

http://www.alhilalforum.net/forum/member.php?u=210607
http://forum.tbvl.vn/member.php?action=profile&uid=16304
http://retrocitygames.fr/forum/member.php?action=profile&uid=21000
http://theotterpark.com/index.php?showuser=171669
http://aquapersonal.jp/bbs/profile.php?mode=viewprofile&u=871930
 Yorum #58  | 14 Kasım 2013 23:05 | Alıntı     

orgackelatego

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Smoking is a thing that isn't beneficial to anyone, also it can not only damage you it may damage other individuals at the same time. So create the planet a more healthy position by advertising ways people and not only you can stop smoking cigarettes and aid set an effective instance which everybody can appreciate.Methods For You To Decrease The Signs Of Ringing in ears moncler jacken herren sale
Fully grasp getting older before you purchase an even more expensive container of wine. Most wine which are age-sensitive be expensive more, however they are best loved right after a a number of time. Some people count on the high priced wines to become scrumptious right off the shelf and will also not the truth with a far better winery. ugg kaufen
Monitor the hoses for your dish washer and washing machine. These hoses can problem and bulge, which can be a hassle. Check them for indications of wear and substitute any hoses a lot more than several years older. You'll learn that these hoses age effectively, however you must make sure they are doing the job they ought to. ugg classic mini
Doing a workout by yourself is usually not advised. There are many advantages to using a work out good friend which include having a spotter, keeping determined, and a lot significant preventing feeling of boredom. This is usually a preceding friend, or it can also be somebody you have meet up with at the gym itself! hollister abercrombie stuttgart
Help make your ideology operate in your day-to-day daily life by using its methods to anything that takes place. If you think maybe in the power of positive electricity, be sure to be aware where you think the magic is operating in your life. Also, this can help you establish when one thing is tossing your equilibrium off of. If you wish to keep your stock portfolio at the disposal of an expert, use a whole support brokerage firm company. A real estate agent there utilizing you can expect to contact you with expense tips and give research backing their guidance. They also are planning to monitor your profile for you and give you advice after they believe investments and modifications ought to be made. ugg купить москва

http://bestpokercoaching.com/forum/member.php?327006-skagmegmerb
http://funfunfunfridau.turkish.lc/member.php?action=profile&uid=14756
http://wytrzezwialka.w8w.pl/member.php?action=profile&uid=7442
http://mboards.eqtraders.com/eq/member.php?75991-Astogtutioupe
http://tamhopkiem.com/forum/member.php?6014-SendQuese
 Yorum #59  | 15 Kasım 2013 10:32 | Alıntı     

pusInpuff

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
When you are susceptible to infections or only want to get preventive steps, steer clear of using bubble baths. Many women prefer to include aromatic bubble bathroom merchandise on their normal water. This quite often leads to an undesirable candida albicans. The very best thing you can do is always to stay away from hot bathing altogether, but when you should bathe, don't add more any scented merchandise towards the drinking water. Ugg Suomi
Lower your loud snoring by elevating your whole body while you rest. To get this done, simply use bedroom pillows to boost your torso and lift your bed furniture post with obstructs. Getting to sleep in a horizontal method can placed tension in the body's air passage, causing heavy snoring when you inhale your rest. Elevating the body takes away this added stress and makes it much simpler so that you can inhale, therefore getting rid of heavy snoring. Canada Goose Prix
Never chose any time of insurance carrier not knowing how their potential customers feel regarding their amount of support. Unfortunately there are actually companies out there that only seek to acquire costs in, and when considering time to shell out your claim all of a sudden they may not reached. See the critiques made available to an insurance firm before you start an insurance plan with them to hold yourself protected from complications later on. Moncler Jakke
If you fail to pay for to purchase high priced eco-friendly energy solutions, consider moving to some smaller sized property. You will notice that your power requirements reduce: you will save cash on your energy charges and manage a reduced solar roofing or need to have a smaller sized volume of biofuel to heating your home. Parajumpers Pas Cher
To adapt to the alterations that are included with era fully, you should pinpoint the good instead of to undervalue oneself. Many individuals mistakenly think they can no longer carry out some things without even seeking to do them first. The real key to keeping each your memory space along with your energy is applying them as far as possible to keep them new and suit. A dog with hobbies is a satisfied puppy. Make the dog work on hikes. A lot of huge breed of dog puppies get pleasure from transporting items in the course of hikes including golf balls, sticks, or perhaps pet-sized back packs. This provides your dog a feeling of purpose and provide him anything to pay attention to. In this way his attention period will probably be not as likely to stray out of your stroll. Parajumpers Pas Cher

http://kupangmagnet.bmkgntt.net/forums/member.php?action=profile&uid=78699
http://www.adt.altcointalk.co.uk/index.php?action=profile;u=26475
http://dachengshengjian.com/forum/member.php?action=profile&uid=14846
http://toskpath.com/member.php?action=profile&uid=96742
http://libgost.ru/user/Cripsespume/
 Yorum #60  | 17 Kasım 2013 12:19 | Alıntı     

weewothAdet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
To aid ward off nausea try eating on some thing mundane each day, like whole wheat grains crackers or cheerios. Trying to keep your abdomen a bit total alleviates most feeling sick. Some ladies also discover that consuming crystallized ginger herb or enjoying ginger herb teas to be really valuable. Try healthier snacks to find out what matches your needs. Canada Goose Vest
Take the advice you have figured out in the following paragraphs to the kitchen and acquire food preparation. You are sure to put together food that may match the expectations of anyone that dines at the kitchen table. Always keep these guidelines helpful, so that you can very easily refer to them when stumped in your kitchen.Simple Techniques Regarding How To Consider Better Pictures Woolrich Arctic Parka
There are numerous cards offered that you need to avoid registering with any organization that fees you with a fee every month only for finding the card. This will turn out to be expensive and may find yourself allowing you to are obligated to pay much more dollars towards the firm, than you are able to easily manage. Piumini Moncler
The ideal tip anybody can give when attempting to prevent many forms of cancer is always to not use tobacco products. Smoking is connected to various types of cancer that are easily preventable had you do not used cigarettes and tobacco products. If you use tobacco it is greatest which you end as that has demonstrated to be helpful and lower the chances of you receiving cancers. Canada Goose Sale
Use automated thermostats to save lots of power in the home. These enable you to adapt the times when you are able turn on your water heater or air-conditioning in accordance with the timetable you set up. As a result, you're not operating nearly anything just as much when you're not residence, or when you're sleeping. If face acne is a concern, consider getting to sleep lying on your back during the night. Whenever you rest on your stomach, your skin, neck, and chest are continually re-exposed to the skin oils and bacteria rubbed off out of your hair and deal with, re-blocking your pores. Also, be sure you rinse your sheets regularly! Chaquetas Moncler

http://dev.prash.me/mybb/member.php?action=profile&uid=106614
http://www.aracmagazin.org/member.php?action=profile&uid=7907
http://www.fuziona2.com/member.php?action=profile&uid=15397
http://operational-excellence.asia/forum/user-111068.html
http://forum.wikimusicguide.com/profile.php?mode=viewprofile&u=47740

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: