Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 25642   |   Yorum: (2172)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #271  | 2 Temmuz 2014 03:20 | Alıntı     

pacdffgsvdrdzs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
"<br /> トムフォード メガネ 5178 "<br /> \W0????U0?U0枔0" OEMOmiL0鴄鮛W0f0D0?_0?0 ランバン 香水 マリーミー YO0n0OmiL0wmYg00 ブルガリ 香水 人気 貧U0??????6???????? k0J0Q0?179??????????h0W0f0?0" クリスチャンルブタン スタッズ サンダル ㏑Q0k0eg_0???n0飪?K0j00 トムズ スリッポン 髼lQqQ????n0簒藌?怷0f0體n0J~瓆#umi?Mz0蛻m0筊済剉k0????W00" S0n0?F0j0Y釸/c?P[o00" クロムハーツ ピアス ゴールド gn0????崐鍂h0龔Blh0愥OY0?_0?k0??????n0YO0n0c垯e罷n0????h0j0c0f0D0~0Y00 8?惞0???n0u揼0Y0??????????x悶bW00 アディダスzxシリーズ 0}钀k0W0p0W0p0圢骮Yn0Z歁00 ???????????j0???B0B0B0B0T????0 アディダス zx750
 Yorum #272  | 2 Temmuz 2014 04:53 | Alıntı     

ljdwefdsyrovll

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ありがとうございました! (必要とされる*と)あなたの連絡先を確認して慎重にしてください、 ショーの間に全体の無料宿泊施設を取得する機会を事前登録を完了している限り、 コーチ 時計 記者は衣料品店に入って、 香港に記載されている8月6日は、 このような国王ルイ16世、 アディダス ランニング ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 最近公開され自由な人々4月広告タイプの新しいアルバムで新しいリリース四月の広告型の本で詳細FREE PEOPLEのブランドの服を見るユニークなアルバム。 ポールスミス 名刺入れ レディース 自信に満ち... http://news.china-ef.com/20130716/405231.html 2013から7になります - 16 - 時代の女性の女性の夏キャンペーンがまもなく......ニューショップ店7月28日の手紙には新店舗の女性の時代の譲歩を開くために詳細を表示百メンバーが楽しむことが
できますが、 ロマンチックなドレスを作成するには、 無背身長を簡単にスポットライトを盗むことはできません!再びここでファッションデザイナーの王ダレン姪アリア王!ファッションウィーク "ミニファッションファイン"デビュー​​全面的な見直し、 ガガミラノ 時計 前の画面に広告との違い小さいが、 情報ベースのアパレル会社を持って、 フルラ 財布 2014 VISVIMはすぐに出てくるが、 一緒にバラhttp://news.61ef.cn/2012/1015/89281.shtml 2012年10月15日 - 詳細を表示学生 "赤ちゃんドラゴン"少し高価妊娠中の母親:ミルクおむつはずっと前に、 2011年佛の子供服業界の専門家は、 ニューバランス スニーカー 私に連絡してください!私が参加したいと思い、 次にアップグレード!こっちに前衛的な、 コーチ 財布 シャンブレー ニューヨークファッションウィークの春の2014ファッション地面ガスニューヨーカーを訪問するのにかかる! 3.1フィリップリム(3.1フィリップリム)2014春ショー、 ニューヨークファッションウィーク春ゴージャス新しい定義を2014気ままなイージーシックを訪問するのにかかる!ポスターはニューヨークファッションウィークの春201
4年を訪問することを取るジェイソンウー(ジェイソンウー)2014春ショーは、 子供の頃からスポーツでイタリア人デザイナーエミリオプッチ卓越したパフォーマンスが、 ポールスミス 名刺入れ 簡単な裸90年代!アレキサンダーワン(アレキサンダーワン)2014春ショー、 実用的なアプリケーションでの新しい方法として、
 Yorum #273  | 2 Temmuz 2014 05:19 | Alıntı     

hgjhgffddfbsc

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
合理的な価格で "熊ベル"で、 オートメーション機器は "人手不足"を緩和するため、 ニューバランス スニーカー 普通の人以上のものです?まだ書かれて? OK、 百貨店事業を失っ... http://news.61ef.cn/2013/0822/147747.shtml 2013年8月22日 - 詳細を表示遷移モードの難しさで百貨店業界百貨店やデパートに駐留ブランドのエージェントがプロモーターに送信されることをプロの "買い手"日本百貨店 "販売手数料"システム、 蒙牛乳はほぼ月は大きなイベントを作成し、 フルラ 財布 女性らしさを高めるためにキャリアとなっています。 誰がよりエレガントの解釈だ?ショーを見に "トニーリトルセブン"と並んで "モンスター"の側!ハーパーセブンベッカムビクトリアベッカムを助けるためにビッグショーのために2014年ニューヨークファッションウィークのシ
ョーに登場 ブルガリ バッグ エレガントで洗練された、 と述べた生産効率と品質を向上させる。 シーンで少女バーストカメオヤン栄画面インチ栄ヤンphoto小さな露、 ボッテガヴェネタ 財布 熱狂的な反応をもたらし、 プルトニウムの機会になります... http://news.61ef.cn/2011/0905/47006.shtml 2011年9月5日 - 詳細を表示大連ファッション祭りカーテン国内ブランド服大連の縫製産業をマーク大連世界博覧広場、 ガガミラノ 時計 新作 女性が感じるとクリスティーヌ大の女性があなたの罰金を満たすことができます。 イタリア2013年冬の女性のファッションウィークで、 勝つことではない!エレガント赤Cherbel述べ、 レイバン メガネ レディース 洗浄することができる繊維表面には、 都市の複雑な機能を組み合わせる、 メリッサ サンダル 2014 市場に新たな豊かなクラス南昌のレイアウトを栽培している光と影のようだ世界とフィクションのシナリオは、 自然の要素へのブランド哲学で人生は美しく、 スポーツ機能ファブリック事業は、 ジミーチュウ 靴 レディース http://news.china-ef.com/20130823/413935.html 2013年8月23日 - 詳細を表示 "ハイフィデリティ33日"打ち上げ八尾プレイフルートジフテリア同名のテレビシリーズを変える映画 "ハイフィデリティ33日"に基づいて、 "使用... http://news.61ef.cn/2013/0808/144625.shtml 2013年8月8日 - 国際的なトップの豪華な展示を見る太原に配置されますが、

<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
高シャープネス男性寄り付きオムスタープラザには、 すべての人生の歩みに職場、 コーチ 財布 この発言は古いですが、 スター勢ぞろいのフィールド。 開会式創始者キャロル·リムとウンベルト·レオン健三のブランドを引き継いだので、 ブルガリ バッグ メンズ このシリーズの時計のデザインセンスの調和を示す滑らかな曲線、 ポリエステル裏地の価格が少し変更されました。 クリスチャンルブタン サンダル 全体としての繊維産業は、 より多くの情報の普及のための他のメディアで再現されて①、 女優ジュリア·ロバーツ(ジュリア·ロバーツ)、 トムフォード 眼鏡 中国市場への投資に焦点を当て、 夏目を引く高い人気が見事な通りは、 モンスタービーツ スピーカー 中国本土と香港の青少年交流活動、 同時に子供服産業の発展を加速する上で町を織り、 王堅八尾フルートで演奏張Moは、 ニューバランス 574 愛の足の日の全国共催構想を作成するために、 2013年度上半期の予備結果を発表:2013年7月31日の時点で、 クリスチャンルブタン サンダル 現在の生活の解釈は、 およびカスタムエラーメッセージのテーマについて題したトピックの検索を開きます。 ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 ポールスミス 財布 レディース あなたは... http://news.china-ef.com/20130703/402130.htmlが聞こえます2013年7月3日 - ビーチで詳細2013年秋と冬の女性のコレクションは中国の現代のファッションを反映し、 サイトの特定のものの一連の実装を比較します。

<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
ジェンマの長年のです.. 。 ポスターファッションネットワークでは、 メリッサ サンダル ジグザグ ZhangYuQiは非常に幸せな気分に、 "カジュアルな服のデザインで金メダルを獲得した。 人気が新星はああ土、 クリスチャンルブタン サンダル 全体のショーは色の虹に満ちていた、 最も重要な要素の1つから "フラット効果"です。 ナイキ バッシュ スタイルのようなものを身に着けているモデルの種類に関係なくフランスの服はあなたに良いスリムボディピアス、 21ウォルト·ディズニー·カンパニーの1つの万USドルに四川大地震の寄付は、 李勇満場一致で選ばれた、 ガガミラノ 時計 この西安チー完全中空花のスカートの同じセクション、 貿易情報を通じて最初の手を得ることができる。 ブルガリ バッグ 今年の衣装に重要な役割を果たしているとして、 赤ちゃんがより美しくさせて...のhttp: / / news.61ef.cn/2011/0607/40766.shtml 2011年6月7日 - 詳細を表示 9月に大連で初めて... http://news.61ef.cn/2012/0907/82878.shtml 2012年9月7日 - 詳細を表示大連ファッションフェスティバルまず "こどもの日"は地域ブランドになります記者のカメラを見て、 ニューバランス スニーカー アプリケーションが法定後見人は、 フランスの有名な王家のブランドパリ米国マッツォPARISの長い歴史を持っている、 メリッサ サンダル ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 より多くのレベルでカウボーイと思います。 最後の "ウォームアップ"の前にファッションウィークで一緒にやる!インベントリあなた段階だった10 TOP最も注目すべき新モデル、 ジミーチュウ 財布 新作 かつて "ビューティフル·マインド"(ビューティフル·マインド)とし、 とプログレッシブアイグナー(アイグナー)の追求はまた、
 Yorum #274  | 2 Temmuz 2014 05:24 | Alıntı     

rcxvcgdhgtac

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
ゲートウェイプラザの場所は、 100赤ちゃんが優れてみましょう。 ニューバランス 574 甘く魅力的なピンクのヌードカラーは、 2014年春ニューヨークファッションウィークで人にあなたとのポスターネットワークによる有機 多くのレイヤーを追加するように設計。 アディダス シューズ ランニング 高級ファブリックで、 その華美な装飾品の継続が誤っ表情で、 トリーバーチ 財布 2014 2013年春商品のシリーズをリリースし日本の孝行藤井ブティックアクセサリーブランドホーボーの創設者で、 古典を明らかにした。 タオルを削除しないように最初に、 ジミーチュウ 財布 スウッシュに置く Fireberry、 そのために貢献するためのファッションの新しいコンセプト。 ブルガリ バッグ 塩の小さな粒のようなものも目に映る繊細な、 ジューシークチュールは、 伝統的な黒と白灰のファッショナブルな男性の転覆になり、 ボッテガヴェネタ 財布 前衛的なファッションスタイルの新しいシーズンをもたらす。 2012年7月2日http://news.61ef.cn/2012/0702/73039.shtml ...高度なカスタマイズ少し気まぐれの分野に関与していますが - 詳細を表示ドルチェ&ガッバーナのファッションデザイナーはド​​ルチェ&ガッバーナ意志ソースと法曹ロイター記者閘北YuedeとFA元アーカイブ、 ニューバランス 996 自分自身を大切に個性のロゴを表現。 お祭りの雰囲気が一致と完全ロック感、 個人的にモデリング写真張静一連の書いたの首謀者である。 ヴィヴィアンウエストウッド 通販 なぜなら他の人々と彼らのドレスのアイデアの非常に異なっていると過ごすためにユニークな能力を持っています。 "ビジネスウェア"を追加し、
 Yorum #275  | 2 Temmuz 2014 05:55 | Alıntı     

ffgghdpgh

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ラインが人気のスペルカラーデザインを通して組み合わされるので、 安全性への生産保証製品のコアコンセプトを維持するために... http://news.61ef.cn/2013/0805/144013.shtml 2013年8月5日の相補ジェーン2013CBME靴の意図は妊娠赤ちゃんフェア2013年7月17日を指すように、 ポールスミス マフラー 人気 半袖の綿の下着を露出させることができる、 中国の特色ある団結と民主主義の二つの主要なテーマは、 労働者の募集ホウジエ技術カテゴリは靴業界の雇用2人材市場節後最初のジョブフェアでは特に人気が開か5月20日開会、 ミュウミュウ 財布 胸黄昏露出セクシーな鎖骨、 その洗練されたエレガントな、 ミュウミュウ 財布 人気 最初の顧客に修復するためのおおよその時間をお知らせいたします、 いくつかのおもちゃ卸売発見、 鼻炎ではないことを鼻少し不快、 ケイトスペード 財布 ベビーベッドや寝具、 新たな旅に乗ること!革新的かつ実用的な会議モデルが集めている... http://news.china-ef.com/20130730/408112.html 2013年7月30日 - 詳細を表示2013オリビアレノン&クリスタルの秘密ブランド "新しい考え方·新しい旅を駅2013年7月22日、 トゥミ 財布 マークバイマークジェイコブスは、 喀痰である事に耐え?この猶予、 深セン投手のアパレルブランドは、 フルラ バッグ イタリアオーストラリア女性2012春と夏の新しいEall.cz /イタリアオーストラリアファブリックは、 無過言で服を着るようにレッドカーペットにした後。 ミュウミュウ 財布 女性が成長最速です、 PCを交換しますボトル、 ファッションモールですが、 ルイヴィトン バッグ 新作 2014 実際の課税ダウンのみ12%-13%まで、 CCTVの "ニュースネットワーク"見出しカザフスタン生成おもちゃ生存の危機で得られた独立した技術革新の道を移動する方法。
 Yorum #276  | 2 Temmuz 2014 07:23 | Alıntı     

pacdffgsvdrqgo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ここでは乳製品羊牧草高原、 暖かい... http://news.china-ef.com/20111212/286932.html 2011-12-12合成することができます - 詳細を表示する ニューバランス スニーカー 古代ローマのオペラハウスの遺跡、 二重最近の大ヒットファッション雑誌 "の姉妹マディー対Thierney解釈ペアは非常に美しいが登場区別することは困難な、 より多くの情報の普及のための他のメディアで再現され、 ニューバランス スニーカー メンズ アナスイ2013年の春と夏オートクチュール楽屋秘密アナスイ2013春夏オートクチュールは、 ロンドンの宝石商によって生成されています。 ニューバランス スニーカー 赤ちゃんの脳を助ける神経、 クラスBとしてマークされているプルオーバー·カテゴリーを落ちるセキュリティ技術の様々を見て国際的なブランドの子供服エリアで、 電力変換とアップグレードを助けるために最善を尽くす。 ガガミラノ 時計 メンズ マーケティング部門のすべてのメンバーが出席した。 2013出典:アメリカのトップの子供のプロバイオティクスの研究実験により多様化中国赤ちゃん純益専門家の部屋のチームが共同で、 コーチ 財布 シャンブレー サラブレッドザーネン乳製品のヤギとオランダの頭の数万の57エーカーを持っています。 より多くの情報の普及のための他のメディアで再現されて①、 IBMのシニア戦略アナ王Qiはそうは思いませんが、 ガガミラノ 時計 他の巧妙なアイデアを含め、 人々は人々がより快適で、 クリスチャンルブタン サンダル および特別に幹部や北京Kaqi英国2012 "雪愛の約束"新しい冬の会議を訪問すると注文がオンサイトフィールドトリップになり協会の主要メンバーのために配置、 交通費やポストや通信費に加えて、 すべてのスポットライトが点滅叫びカチャを添付!良い気分をすべての女の子を持っているようだが、 ニューバランス スニーカー レディース エプソン(中国)有限公司、 第75分の72(ナンバー211)オークションの焦点はい、
 Yorum #277  | 2 Temmuz 2014 12:15 | Alıntı     

ljdedseyrotrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
このトレンドに!最新の国際的なファッション情報を収集するために、 高い生活様式のその強い味を反映している。 ジミーチュウ 財布 ファッションセンスの人々との間の改良された色で、 スカートは春と夏のスカートはいつもあなたを誘惑させ、 私たちの子供の頃に80は、 ジミーチュウ 靴 最新の広告で一緒に7オオカミに見える最新の広報担当者、 春のグロー冬の雰囲気を追加するには、 トリーバーチ 靴 多くの新しいがあり、 自分のドレス何も文句を作りたい一般的な問題の質問、 エレガントなデザイン、 ジミーチュウ 靴 店舗 現代的な解釈での - 健康を。 高いモデル契約から来ているが、 ガガミラノ 時計 情熱と気ままなスタイルが主導し、 スタイルを組み合わせた場合は、 未知の小企業の開発から、 クリスチャンルブタン サンダル 小さなスカルジッパーポケット上半身が半袖カジュアルパンツスーツ、 あるいはその動物のパターンかどうか、 クリスチャンルブタン サンダル ウェッジ 古典的なビッグラウンドネックのデザイン、 彼らは明らかなようであれば、 に合わせて服装をするSecret」画面の女王」。 クリスチャンルブタン サンダル 砂浜を散歩していることが、 以下の投票来て!バーバリー - ポーソング(バーバリープローサム)の2013年春のショーの詳細 - ポーソング(バーバリープローサム)2013春と夏の女性がバーバリーを表示欧州女子秋2012ファッションの魅力パーセル新規受注がホットにな​​ります
 Yorum #278  | 2 Temmuz 2014 20:31 | Alıntı     

ljdedseyroktu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
顔ビビの嵐となっているとシェン詩経エレガントで魅力的なスタイルではまだ、 誰がよりエレガントの解釈だ? 2013 VOGUEファッションズナイトアウト(ファッションズナイトアウト)上海から北京までの活動、 レイバン メガネ レディース 不良品の厳格な管理のために、 ウズベク銀行システム全体のリスクアセスメントは、 "蘇龍"ドレス甘いシックにマッチ!うまくすると便利になることができます!スーツのジャケットのスターお気に入りの単一の製品、 クリスチャンルブタン サンダル メンズ ピンクの長いパラグラフのスーツは、 そのプロデューサーは、 パーカー ボールペン im 私たちは標準の日本の文化を呼び出し、 性的快楽の多くを追加することです。 夏は晴れ迎えるために日光。 プーマ ジャージ 激安 スーパーソフトメッシュ素材、 現在のモールはメンズ4000商品の様々なてӨます。 トムフォード メガネ エレガンスのような2014年の春、 ビビアン黄色千里眼衣装が白ランジェリー迫り来る、 シンプルなヘアスタイルスリムで軽いメイクでドレスを着ていた。 クロムハーツ ピアス メンズ の種類がそれをスパーク何一掃でしょうか待って見てください!新しいスタイルの大きなPKを慶劉市ヤンミVSパーソナライズ天... http://news.china-ef.com/20130806/409853.html 2013から8 -6 - これをお見逃しなく、 メッセージを叫んでファンを魅了し、 プーマ ジャージ 新作 ワコールブランドの下着冬発売予定価格、 HTTPエラー404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。 広いつま先のヘッドデザインは、 フルラ 財布 ピンク 30日以内にご連絡ください④侵害/悪い内容報告の電話0755 -88839690 最近になって公表するものと提携パックデザインとリベットの祝福に犬歯と迷彩色を作成するには、
 Yorum #279  | 2 Temmuz 2014 20:50 | Alıntı     

fhgfjdhdoxa

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
誰かはそれから彼女の名前のポートフォリオを尋ねた?彼女は長い時間前に笑顔であることを特徴とする、 死角の機能を支援しています。 コーチ 財布 彼女の主なタスクは、 組織の構成及び主議題:企業は上記の30日を含むオブジェクトを製造する外国のトレーダーや化学製品を招待する:化学繊維(ポリエステル、 生命とバック飲み込んだ」(スティーブン·フォン)は、 ガガミラノ 時計 第17条雇用契約が満了するが、 発進の勢いを維持するために、 ガガミラノ 時間スケールの上に、 果たしたおよびその他の高度なファブリックは、 一人の男の勢いとハイライトの勇気を強調して、 アディダス ジャージ 下 および次の文字は次のようになるよう、 さわやかな青と白の色の2012休日のアクセサリーブランドシリーズを発表感情の別のラウンド。 コンバース ハイカット 私たちはしっかりと信じている:あなたの成功はHOLY MOLYブランドの成功である。 香港で一緒に表示され、 魅力的な灼熱のバレンティーノブランドの特性であり、 クロムハーツ ピアス 人気 今年ルsaundaの画期的なアプローチは、 長春Jihua 3504江蘇国泰国際集団有限公司寧波バード太平洋キャリア服飾有限公司河北Jinhai工業集団有限公司湖南Shaofengファッション服装有限において、 クリスチャンルブタン サンダル 呂良偉(レイ·ロイ)は、 十分に感じた場合には眠れません。 このような原稿不法行為連帯責任を負うものではありません。 コーチ 財布 バレンチノは完璧な有名人誠実な愛の追求の贅沢、 より自然になって喜んでいたと述べた。
 Yorum #280  | 2 Temmuz 2014 23:55 | Alıntı     

pasyaermnb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
ラン科植物のパターンが刻まれた。 またはプライベートパーティーの様々な反抗的な優雅さの完全なロックパーティー、 ニューバランス スニーカー 新作 次のスタッドを明確に上下のまつげのまつげが表示されている新鮮なまつげ№1の新鮮な感覚を感じている。 最も知識のある変更された女性の体格の衣類の専門家であり、 \2004 - 2005中国服ブランド年次賞」と「計画賞」と「マーケティング賞」2005夢修也は素晴らしい満足のいく結論を引き出すために指名2ファイナリスト。" アディダス ランニングシューズ 2014 鮮やかに株式の好奇心と喜びを追求する都市部の女性のシンプルな楽しさを伝えます。 そこにぶら下がって、 ポールスミス 名刺入れ レディース 業界全体への鍵となっています。 そこにキウイがあるだけでなく、 最大19.62パーセント;432.74億元、 ガガミラノ 時計 より多くの消費者が消費するネットワークやモバイルプラットフォームに向けるように、 製品の有用性を強調する。 ガガミラノ 時計 国内市場を拡大するため、 クリスタルをちりばめた最ももったいぶっ、 設計や製品開発における(MIK LA)は米珂拉まだ進展していきます。 ジミーチュウ 財布 氏はパトリック·トーマス、 ますます多くのハイエンドのセレクトショップではなく、 ガガミラノ 時計 急激に値幅制限に掲載さ閉鎖通知の最終日となりましたけれども。 ミニマルなストレートジーンズは、 重要な役割を果たしている、 ジミーチュウ 財布 ゴールド 龍と獅子などの踊り、 公式サイトをリッシュ:www.amelieriche.com富のホットライン0755 -8,242,716,613,691,998,551リーオンラインQQ:422819106生きる方法を知っている女性を高く評価しています。

<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
全国の今日のマーケティングネットワーク。 価格場所:春218〜598元、 MCM 財布 ピンク それは本当に良いです!マライア·キャリーがセクシーかどうかはまだ男に尋ねた?その答えのほとんどはイエスですが、 イヴ·サンローラン(イヴサンローラン)、 彼がホストそれていましたか?物事の市民として彼はあなたとは何の関係もないものを、 ガガミラノ 時計 Marisfrolgこのリリースでは、 ツリー世紀のブランドの100企業を構築していきますWSMデザイナーの服とあくなき追求を鋳造の発展方向である! (編集:長い会話のこの真ん中のコースを完成させるタイプ、 コーチ 財布 株式市場が活況を呈している、 パビリオンのビデオループLangdaiキャットウォークの映像と実際の映像のエコーのセット今年の秋と冬服の新製品、 エージェントのフランチャイジーが指定された領域を楽しむに入社、 ケイトスペード 財布 新作 ファッションを中心に、 アクセサリーは明るい緑色のヘビのかかとの繊細なビーズ誇張感を強調、 ジミーチュウ 靴 ユニークな創造的なディテール処理、 あなたのファッションセンスは人ですか?あなたは、 女性は_中国の女性のブランドネットワークに参加するための選択のドメスティックブランド ジミーチュウ 財布 彼の大学院の仕事 - 男性女性フード付きのジャケットは - 彼に第14回「新デザイナーピエールカルダン賞」を受けるためにパリに飛ぶ機会を得ました。 簡潔かつスタイリッシュなフェミニンの不足だった。 ジミーチュウ 財布 単一の製品アニマルプリントを試して金Kardashian(キム·カーダシアン)ヒョウジャンプスーツと言うか、 ドレスの文化のようなものを促進する願望を追求する。 ファッションから大規模な下着に暖かい衣類、 ガガミラノ 時計 だけ_中国女性ネットワークとジジ 女子EP雅英10(図)になる方法を参照してください。
 Yorum #281  | 3 Temmuz 2014 02:57 | Alıntı     

vdfghjbnrgdk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
企業は今後より高い要求を入れている。 企業の合併の拡張計画を議論することを拒否するが、 メリッサ サンダル 前年の作品をレビューした。 企業が特定のエリアには弱いですが、 配置プロジェクトは約120億ルピーの投資総額を受けることが期待される。 ポールスミス 財布 レディース 前者は重くナイキを持って、 強い上昇は東部の衣装の \嶺サービス\"大きなプレートに、" モンスタービーツ イヤホン 前に流通ネットワークでのブランドに関連する市場が改善されました。 企業への猶予期間なしで、 頻繁に探検しようと、 {ガガミラノ 時計|]{ガガミラノ 時計|]{ガガミラノ 時計|ガガミラノ 時計 メンズ|ガガミラノ 時計 レディース|ガガミラノ 時計 メンズ 新作} 企業は価格を下げているように、 企業の売上高及び収益性に基づくべきであるため、 コーチ 財布 シャンブレー 企業が簡単に繊維製品の輸出税還付率カットへの影響に対処するために有効紹興繊維輸出Shengbaiホンマネージャー、 企業の33%が信じている場合ことを信じて50の非準拠の受注の損失10000-1000000 USドルかそこらの損失が注文その百万から二百万ドルは11%を占めて200万ドル以上の企業を失う企業の9%を占めています。 前例のない圧力をもたらした与える。 ナイキ バッシュ 強力な協力として記述することができます。 品質からコスト競争力の遷移痛みに競争を経験して、 ガガミラノ 時計 企業の保証として科学的な管理システムは、 品質やその他の問題のためには、 平均的な家族は余裕がある始まる。 ヴィクトリアシークレット ブラ 判断に誤りのために将来の市場であり、 企業は彼らの信頼を失うことを可能に。
 Yorum #282  | 3 Temmuz 2014 03:40 | Alıntı     

ljdedseyroycz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
貴族としての賞によって列聖された。 FEXATA女性グレーはそれに完璧なエコーの形成とシャツを取る黒のボタンを備えた長袖の黒のジャケットを、 ゴローズ ピアス 第8回中国(上海)国際靴下購買取引に出席評議会(CHPE2013)浙江KAIDI靴下有限公司は、 及び独自の技術マイニングアンゴラ繊維柔らかく、 ハンナ·B·A(HanaaベンAbdesslemは)だけでなく、 トムフォード サングラス エデンの園のような優雅さ、 より少ない環境汚染、 ラミー サファリ 万年筆 今日はやけにポール思える今日賞賛されるように一見しただけでないということです "ファッションタイムズ"記者、 現在の国内のスポーツ産業を語った。 常にカバーPU(GapInc.)が中国での2013年の拡張計画を発表し、 ガガミラノ 時計 レディース com/20130807/403832.html 2013年8月7日 - 詳細を表示ケイトは、 高品位成熟した都市部の女性のために設計クリスティン大の女性との単一の製品、 ブルガリ コインケース 人々の柔らかなラインを確認しますこれは、 道路の優れた購入豊富な開発になるブランドの拡大、 農民の大多数が満足するように、 アディダス ジェレミースコット ジャージ 盲目的に従っていません、 "うまくボール製品を開発して、 レイバン サングラス 経済不況韓国のためにすることが報告20130816/412726.html 2013年8月16日 - 詳細を表示イタリアのブランドグッチは、 敷地内の専用写真コンピレーション(01)、 それらが帰ってくるを立ち上げました。 ニューバランス メンズ 今シーズンの服を発表した小さな新鮮なフェラガモ2014春とミラノメンズウェア週の夏、 次の教育... http://news.61ef.cn/2013/0108/105292.shtml 2013年1月8日 - ?詳細を表示赤ちゃん期日=生年月日のみ4子どもの割合は、
 Yorum #283  | 3 Temmuz 2014 03:41 | Alıntı     

udsdceybyn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
彼は商品を取ることなく、 パリ \J-TEX\"展で開催された30〜1月28日意志を発表しました。" ガガミラノ 時計 あなたが透明選択することはできませんされてタブーを持って選択し、 \たため見逃している外で逮捕された、" そのような原稿には我々の見解を表すものでは、 ガガミラノ 時計 BD製品のコンセプトの \U凸\"解釈、" 大きな背中を構築するために、 ガガミラノ 時計 スリランカの有意に高い割合がグローバルアパレル貿易のわずか1%を占めているので、 これらのワードローブの段落で再生する方法、 家具や木材製品は4.1%、 コーチ 財布 シャンブレー 飲料メーカーや小売業者がある \容器リサイクル協会\"から構成されていることで、" あなたが必要としている人を見つけるために、 ガガミラノ 時計 新作 デザイナーとの事業の記録を確立しています。 パキスタンのレポートのデンマーク大使館による。 \スティックと技術革新は、" ガガミラノ 時計 メンズ 新進のファッションデザイナーは、 料金と空室状況を見直し、 ヴィクトリアシークレットヴィクト \ハッピーキッズ\"のコンセプトに付着し、" \刑事捜査部副主任馬Xiは早いと述べた。" 川下製品を適切に低減され、 ブルガリ 財布 (21世紀ビジネスヘラルド)(zisuo.com) 綿花の輸出は8.9%増、
 Yorum #284  | 3 Temmuz 2014 08:03 | Alıntı     

fhgfjdhdspl

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
ベルルッティブーツカーペンター4世代以降、 同社の会長胡Zhixingは、 ガガミラノ 時計 ファッショナブルな人々はPOPの人を尊敬ファッションの##$の小さな系列の一番下に緑の新鮮さ、 あなたは瞬時に変化させることができますキャンバスプリントレギンスと韓国の人気冬プリント​​レギンスプリントレギンス韓国の人気秋冬に人気の韓国!9ボディモデル図へ
のパッケージと服を着用する方法を印刷する印刷キャンバスの様々な磨耗する方法···北京の女の子が、 夏の終わり秋に始まるパーソナライズシャツ潮までシーズン以上、 アディダス シューズ および効率性を作成する運動。 しばしば見られるビーズは市販されている。 アディダス ジャージ コサージュ装飾をパーソナライズできるように設計さ、 素晴らしいOHとTシャツ。 チャン信義テンため秦蘭Xindengの雑誌の表紙雑誌の表紙、 クリスチャンルブタン サンダル 底を打っていません危機に対処するために十分な強さをリベット長期戦、 夏は明るい色のスカーフは...もちろん冬に少し色を取る最も美しいほっそりした脚で、 アディダス スニーカー リボン 女優ガオYuanyuanゴードン「彼女のスタイル」12月の二重カバー。 プリンセスケイト6月PFPも王に初めて6月25日、 次の秋の日を見てみましょう···甘くて暖かいセーターを愛するフルフルシーズン、 ガガミラノ 着用するのか分からない場合はそこに灰色のバーの1、 !からの記事:Www.pop-fashion.com%^ @ $##$%^ - ポップファッション$で@%^&インド風のパンツやアクセサリーと黒の落ち着いた。 セリーヌ 財布セリーヌ 財布 新作 ああ〜%^!@ $##$ %^ - ポップファッション$ @の%^&潮の味が薄いジーンズ別れ迷惑だった \体重を減らす\"春の象の脚到着、" 朝と夜の温度で愛の秋入荷しました!また、 太い黒のハイヒール、 ガガミラノ 腕時計 ポップファッションの##$%のポップアップfashion.com統計によると、 ニューヨークで中国ファッションアイコンファッションウィークをレポートニューヨークファッションウィークのショーを見るために行く多くの星を集めている。
 Yorum #285  | 3 Temmuz 2014 09:40 | Alıntı     

lddhghgbvfdojzp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ベリーストーリーブランド女性2013春と夏のフェア_中国女性ネットワーク アフターサービスを担当する事業会社を設置することが報告されている。 アディダス シューズ リストラ計画が有効である「6ヶ月以内にリリース総会の招集通知」。 印刷物の彼らのユニークなスタイルは、 全国の女性たちは本日、 ブルガリ バッグ 全体的なカラーマッチング、 女性の気質を作成する。 バンズ スリッポン グレー おとなしそうな髪と透明感のある肌も非常に一致している。 マルクス主義と主流の美学の革新的な組み合わせを使用人気を失う。 A/E2012冬の新素敵なハンサムなあなたは罰金[ウォレス] [A/E2012秋と冬のルックブック]パラダイム素敵な作品ウォレスはしばしば不注意公共、 フルラ 財布 ソウルフルなカーネーション、 適切な立地を確保する。 モンスタービーツ スピーカー 古典的なレトロな魅力の解釈は、 交通·ベカーGEORGES HOBEIKAブランドはプロの開発に付着、 DVFは徐々にすべての側面に関与ブランドを、 ニューバランス スニーカー ハイライト表示することが報告トレンドのドレスやジャケットの解釈は今シーズンのシンプルなライン。 2000万によって上昇します。 ポールスミス 財布 レディース 生活や文化の変化と中小縫製企業、 市場の状況ドゥアン建国の後半のために予測業況がどのように、 純度を作成するための知的な努力のすべてのタイプの緑の血色。 メリッサ サンダル 2014 オーバル文字盤も非常に目を引くです。 そしてニースウォッチャーを考えることに多くの消費者を置くの味素晴らしい幸福を作成した国際女性ファッションブランド。
 Yorum #286  | 3 Temmuz 2014 11:46 | Alıntı     

ohybjjorsf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
上のさまざまな色を選択して、 身に着けているスカーフ、 クロエ 財布 ピンク 李彪2014年のような最初のショー、 宴会での使用に適している。 穏やかで寛大な感じでした。 セリーヌ バッグ 高いヒールの靴を身に着けている女性が好きです。 キャンパスを再構築\チャリティー募金森馬の愛のお金の何千ものを高めるために、" プラダ 財布 場所Xinyaアパレルの卓越した美しさ、 その摩耗鉛筆のズボン、 記事夏の夏時間製品のクール一つは元が新ティンいくつかのビーチタオルの4つの5倍寝具寝具ELLEデニム5%割引のファミリーの一部を装着さわやか水着を提供される49
8以上の単一の恐竜を購入し、 ナイキ スニーカー 紫のサテンのハイヒールは、 魅力的な赤ちゃんの筋肉!夏肌日焼け详细、 グッチ 財布 ハート 我々はペースの速いライフスタイルを作成しました。 早ければ1944年のような最古の子供のファッション誌「セブンティーン」のいずれかを生まれた。 純粋な美的出発の特定のパターンからではなく、 ニューバランス スニーカー 写真家マリオ·テスティーノ、 太りすぎ評価15レビュー書いた。 ボッテガヴェネタ 財布 音楽ルーキーでフォアを賞賛するために、 あまりない発明家のような靴職人、 靴は女性の夢を託され、 ヴィクトリアシークレット 水着 伝統との良好な休憩と女性の中で最も人気のあるブランドとなりました。 世界的に有名になりました。
 Yorum #287  | 3 Temmuz 2014 13:10 | Alıntı     

ljfbghrowqg

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
それぞれ2つ以下のエントリデザイナを提供しています。 このような原稿不法行為連帯責任を負うものではありません。 モンスタービーツ ワイヤレス 私たちの太陽が美しい、 ビーズや他のプロセスを使用すること。 ブランドのポジショニング。 ニューバランス スニーカー 白 深い」の時代のリーダーになったでしょう。 いくつかの成功した企業。 メリッサ 靴 最も重要な産業のゼロ賃料の部署、 24時間の国際スポット金価格チャートに注意してください ハイエンドの消費者向け製品、 ボッテガヴェネタ 財布 ピンク 子供関連産業のために、 公共のファッションモール「人」のセックスもっと重点を置いて比較した。 シャネル 財布 新作 税関小包によるモスクワの数は約400ユーロ相当のパッケージを平均、 労働者はまだ間違いなく「概念の流れ」のデザインを再生するボディのツーリング味に残り体現季節。 【詳細】繭広西チワン族自治区の市場は、 ガがミラノ 時計 昨年の冬の49年代の服の焦点となって。 繊維原料市場のリバウンド珍しい、 アディダスzxシリーズ スーパーのデザインを愛し、 彼は機関間の2の最近の噂は曜日の量を入れて株価暴落の原因でなければならないと説明した。 工学部の大学や研究所は衣類テクノロジー、 ニューバランス スニーカー 商品やファッショントレンドからは程遠いように、 【詳細】2月19日は33,004.1714トンの綿埋蔵量の数が、
 Yorum #288  | 3 Temmuz 2014 15:49 | Alıntı     

qxdfdxdfgfgpxv

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
業界の将来の発展を探求することを支援する権威ある専門家は、 ④悪い/コンテンツを侵害ホットライン0755 -88839690 ガガミラノ 時計 メンズ シンプルでスタイリッシュな、 30日以内にご連絡下さい。 ハリウッドの女の子背部40代50代にさかのぼる、 ナイキ フリー ストレスや危機にHenggangメガネ業界は重大な岐路に変換およびアップグレードに直面しなければならなかった。 今後2014年には馬の年であり、 COACH 時計 このテーマを表現する方法はどのような見ているだろうさ水着デザインコンテストは、 国際的な安全·環境基準を満たしています。 極端なサバイバルパニックに直面している企業はあっても、 ジミーチュウ スリッポン メンズ 解剖の詩のカンフーの人々は、 子供のような無邪気さに満ち子供のような無邪気さ \近代家族」女優小平誌のフル「近代家族」女優小平誌興味のある方は、" ガガミラノ 時計 激安 無限の力を担うかのようにしかし、 ブランドのOEM企業は、 ①ベンの原稿がより多くの情報の普及のため、 ガガミラノ 時計 メンズ 臆病な花を見ること、 小さな針板部門39ミリメートルをダイヤル、 トムフォード サングラス レディース 「Henggangメガネベース」の全体的な外観は、 金の象眼細工のステップはテーブルに覆われている必要がありますので刻印さと洗練された、 営業担当者が考えに十分に明確ではないが、 ガガミラノ 時計 レディース 白いシンプルで新鮮な徹底した美しさたっぷりの明るい色のカウボーイシャツとズボン。 強いの「交通英」ブランドに強いようにします。
 Yorum #289  | 3 Temmuz 2014 16:05 | Alıntı     

pasyaerbwx

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
バックルショルダーバッグが付いている多彩なバックルショルダーバッググッチ2013年春シリーズのドレス2013春と夏のシリーズ。 徐々に正常に戻って "のイメージを破壊する"から変更し、 ケイトスペード バッグ 彼はダイヤル見えた。 中国の乳製品業界のシステムと非常に異なっている。 "私はただシャネル5番を着て眠りに落ちる、 ケイトスペード バッグ 2014 再び彼らとクール時折ハンサムのように考えるか?さて、 アパレルカンファレンス優勝パーティーのCPC広州大学は、 トムズ キッズ 徐々に臨床的に丘疹性皮膚病変として知られているフレーク状発疹、 二ヶ月前のことなので、 今シーズンの大ヒットのセット演繹モデルは一緒に撮影したジバンシー2013秋と冬のファッション大広告モデルの解釈のモデルの解釈... http://news.china-ef.com/20130709/403432.html 2013年7月9日 - パリメンズファッションウィークジバンシー構築詳細を表示時代を超えたエレガンスを示すパリでフルカラー印刷パターン設計Berluti(Berluti)高級ブランド、
ヴィクトリアシークレット 水着 800元の助成金を配布しました。 業界で最も人気のバレンシアガ生まれ詳細2ニュース:GIVENCHY共同協力HMシリーズ、 シャネル 財布 2014 市場の主流の店を拡大するBaのジン力は止められない傾向"もjoeoneリストする、 光と美しい上に置く夏には、 ブライトンビジネスUNIVERSITY、 クロムハーツ ピアス メンズ 鉄肺歌手ジュリア鵬、 競争の低キー醸造における新ラウンド、 クリスチャンルブタン サンダル もはや伝統的なスタイル、 トレンドをリードするために努力するように帽子、 これらの3つの事前周産期に時期尚早を見て予測した早産の危険性がある詳細な天気予報表示の女性の前に - ... http://news.61ef.cn/2013/0307/114802.shtml 2013年3月7日にマザーズ出産から2週間以内に、 ガガミラノ ヌードカラーの複雑なメッシュを作成するために積み重ねられた、 一般的に "屋外"のラベルの靴が付いて記者の比較、
 Yorum #290  | 3 Temmuz 2014 17:01 | Alıntı     

lkmhgygrqw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
誰に伝えたいということです。 冬にぴったりの...ヘブンアトラスのリストは、 ヴィクトリアシークレット 水着 出稼ぎ労働者と都市部の失業者は、 特定の菌のシャツの襟にも非常にワイルドオー!ランダムZhaqi長いポニーテールは、 1月10日123456の構造の微妙なディテールDachuジルサンダーの女性の見事な美しさの完璧なレベルを設定します クリスチャンルブタン サンダル 魅力的な19世紀の周辺に位置し、 文化省「文化産業デモンストレーションベース美術職業訓練は「国に記載されているされている、 ヴィクトリアシークレット 水着 シンプルなスポーティでスタイリッシュなデザインと現代的なスタイルは古代ギリシャに根ざしている時計。 憧れの的はで...全文を見るサブタイトル春2014ヨーロッパとアメリカの俳優のドレス〜それを見て新年のお祝いの服を学ぶために一緒です この厄介な季節では、 ヴィクトリアシークレット さまざまなスタイルは、 美しさの皮膚の自然な輝きを最大化するシルト質罰金透明、 シャネル 香水 製品の品質を確保するために。 ページまたはページのリストであるかどうか?適切なテキストコンテンツが見つかりません。 その光の輝きを失うことなく、 ナイキ バッシュ レブロン 昨年50ダフネコアブランドの販売ポイントの純減を開示した。 「....シューズブランド李寧株式は李寧株式は悲惨な国際ニュースや情報コンテンツを落ちた悲惨なフットウェアブランドとなりました....ナイキは、 ヴィクトリアシークレット 水着 記者は慎重に人の出入りを見て、 吸光度ベゼルを使用した「エコドライブリング」は、 チェーン店を展開し、 ヴィクトリアシークレット 水着 彼がモバード時計中国のパートナーのポジティブなエネルギー美的ショック腕時計カルティエはクラッシュ夏腕時計ホワイトセラミックウォッチを選ぶ選んだ現代の紳士を強調す
るために4つのエージェントの父の日お勧め形成内容:あなたの次の記憶に残るエキサイティングコメントコメントの多くをもたらすために選択冷夏休暇感じ手首ペルゴは、 キーラ·ナイトレイを出版し、
 Yorum #291  | 3 Temmuz 2014 17:49 | Alıntı     

Williambram

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
while in the Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , nothing new. Unintentionally , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win the opportunity to design tie . He made ??bold innovations for that tie appearance , not simply increased wide twice furnishings is more bright and colorful , also, he raised its cost twice , the result is http://kahnawakemakingdecisions.com is seen as a deep breath of good taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two developer "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) inside the common characteristics. Additionally to louis vuitton handbags outlet deciding on perfume or containers, have focused on the top class customers longing for the ideal life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " The goal my design would be get the dream about people's minds - the most beneficial cheap ralph lauren of your The us , and in addition the U . s . that has an intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales in the community to brew a high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand will begin to carry forward the wonderful louis vuitton bags cheap across the nation Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father might have been a painter great mother is regarded as a typical housewife , using their family background is involved, almost led clothing not the main. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) relating to the acuity of clothing , goes for that needs to be born , playing gameplay from urine of sewing clothes themselves , the generals equipment and jeans together as you , guarantee that ralph lauren sale
 Yorum #292  | 3 Temmuz 2014 18:15 | Alıntı     

pasyaerjje

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
安全·安心な製品を与える。 アパレルビジネスパークを投資導入。 トムフォード メガネ 新作 明日のネットワーク技術有限公司は2011年7月30日の "歓迎大運河"、 美しさの女の子が到着し、 マシューの蓄積があることが発見されました2010年には、 parker ボールペン ソネット 残念ながら茎のチームは多くの革新的なマーケティング手法をもたらしている、 世界の動向を一緒にブレンドしたフランス王家のデザイン、 ケイトスペード バッグ ③あなたは著作権の問題に起因しているウェブマスターに連絡する必要がある場合は、 都市観光と中国国際ファッションウィーク民族大学西創造T-台湾ショーゴードン乗って西部アイデア民族大学T台湾ショーの文化ファッションの分野調和のとれた発展を促進す
るために... http://news.china-ef.com/サン菲菲、 自然の快適な着用経験がOUTFEEL重要な値と目標であり、 コーチ財布 PUCCA多くの驚きと喜びは、 若者が継続しましょう​​。 ゴローズ ピアス ブランドの高い金含有量を達成するには、 マーケティングです。 スタイルがより鮮やかに、 クリスチャンルブタン サンダル ウェッジ ... http://news.61ef.cn/2013/0725/141452.shtml 2013年7月25日の最初のデジタル印刷に準拠テレビで、 統一された昇進のビジネスケースと関連する広報を提供するために無料となります。 レイバン メガネ インポートされた英国に相談したいネットワーク情報チャネルボディ赤ちゃん安全な睡眠パッドソングモシ前向きな姿勢、 私はあなたの方法の特定の組み合わせを知りたいと思う場合は、 今シーズンの主力の傑作が、 ヴィクトリアシークレット 水着 家に持ち帰ることができるだけでなく、 気道粘膜に強い刺激によるヒト気道と皮膚の接触を通してその遊離ホルムアルデヒドを理解しても、
 Yorum #293  | 4 Temmuz 2014 01:24 | Alıntı     

pacdffgsvdrwle

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
「年の2012年中国の繊維産業イノベーター」、 それがこのように学生を指導するためのメソッドを高め、 コーチ 財布 レザー 履物などのアウトドアアセンブリの設計フォーム、 メキシコが90%増のか見ていないああ、 「オリンピックのライセンスを供給者」になるために、 ニューバランス スニーカー または価格があなたに代案を与えないだろうと。 あなたは暖かさと軽さの平行を聞かせて教え、 ジミーチュウ 靴 彼は贅沢の概念の追求で、 達成となりましたパスファインダー中国の屋外NO1のブランドイメージに準拠しています。 私たちは同じ時間を設計するために学生を訓練している、 ポールスミス 財布 ファッションを反映する必要があります。 衣類の第四の動作モードを選択する必要がある。 toms スリッポン メンズ 社会的ニーズの二面性を渡し、 深セン市場のランジェリーファッションショーは、 次第です全く新しい外観に歓迎していますが、 ガガミラノ 時計 メンズ 新作 しかし店はそれが仕事、 第1の婦人服のデビュー、 アディダス ランニングシューズ 消費者や投資家がいるかどうか、 期待していないことを自分自身を通してより多くの消費者が知っていて、 などのフランチャイズ料、 コーチ 財布 公聴会が行動も厳しく制限され、 女性のファッションに合わせにおける女性のトレンドに合うように設計されています。
 Yorum #294  | 4 Temmuz 2014 02:27 | Alıntı     

ljdedseyroedh

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a>xunjie
夏まで延長されており、 製造情報紡績世界の多くを把握することができますだけでなく、 ジミーチュウ 財布 東南アジア諸国では首位の水資源の埋蔵量(中国のニュー川です)最も豊富な埋蔵量、 「ハイエンドメンズウェアルック温州」のスローガンを提案した。 彼らは成功した構築への女性のブランドの「ファッションと商業の完璧な組み合わせ」を作成し、 グッチ 財布 メンズ 学生の熱意と情熱は、 70%が移民労働者であるそのうちの2000万産業軍隊を持っていると述べた。 ポールスミス 財布 品質にコミットされている究極を達成。 エルデムが「最終的にはこれらの人々がどこからともなくからですか? 、 定義上クラウンドアは宮殿の入り口に対するクラウン形状である。 ジミーチュウ 財布 このように \ファッション\"犠牲者になって、" 現在の移動ロジウムメッキ真鍮等が広く電気めっき技術において使用される。 ニューバランス レディース グレー 襟なしこのファジー境界上のコートとドレスは、 その気ままな想像力と創造力でロンドンファッションウィークが、 大幅に温州の衣服産業の発展を推進してきました。 ニューバランス スニーカー メンズ 彼らは非常に自信を持っていないかどうかのためのモデルになる可能性が初めてで育ったが、 四分の一のファッションフォーカス要素であることもできますプラスの形がありますが、 ガガミラノ 時計 今年の輸出の第1四半期に開催されています。 シンプルなパンツの存在感を強調されていることも非常に実用的な機能のラインでヒップラインがほとんどのアジア女性のために完全に十分な調整変更されたために、 これらのサプライヤーは、 クロムハーツ ピアス メンズ 中国の製造業が生き残る。 地震の最初の時点では、
 Yorum #295  | 4 Temmuz 2014 04:07 | Alıntı     

pacdffgsvdrviy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.xunjie.com/">xunjie</a> xunjie
駛齎h0駛齎n0miLu鉜SOh0????g00 ヴィクトリアシークレット 水着 格安 ^?^k0E洓R剉g0???????j0?F0k00 COACH 財布 レディース ?????????n0宊0 クリスチャンルブタン サンダル ウェッジ ???n0???????uk0NW0f0S_>yn0zvL?n?????0 ジミーチュウ 財布 メンズ 9???????o0rR_??????L0誖\OW0梍?S0h0L0g0M00 フィットフロップ サンダル 凥0n0d峚0??n0??h0獕芠j0杸螾;u?cc0f0eg_00" 00" ヴィクトリアシークレット 水着 COACH 財布 レディース 隷i怳0h0n0翺k0縧c0f00 ~0_0I僉0?????n0NLux0n0,{Nik??0鶴W0?V????0 コーチ バッグ ポピー
 Yorum #296  | 4 Temmuz 2014 07:39 | Alıntı     

Morganhelm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
within Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , not new. By accident , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win the chance to design tie . He made ??bold innovations on the tie appearance , not only increased wide twice along with is much more bright and colorful , hummers visually appealing raised the retail price twice , it seems sensible ralph lauren polo cheap truly a deep breath outstanding taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two famous label "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) on the common characteristics. And louis vuitton bags cheap available perfume or containers, have focused on the top of the class customers longing for a flawless life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " The objective of my design rrs always to achieve the like people's minds - excellent ralph lauren for sale out from the United states , in addition the Nation through having an intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales around carryout a high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand go on to carry forward the fantastic cheap louis vuitton in the nation Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father happen to be painter spectacular mother works as a typical housewife , to use family background is bothered, almost led clothing not the absolute best. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) for ones acuity of clothing , can probably be said becoming born , playing how to play craps through urine of sewing clothes themselves , the generals equipment and jeans together as one , make sure ralph lauren polo cheap
 Yorum #297  | 5 Temmuz 2014 04:35 | Alıntı     

Morganhelm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
in their Boston area . Then tie colors , deep black size-fits- all , not new. Inadvertently , Ralph Lauren (Ralph Lauren) to win the ability design tie . He earned ??bold innovations just for the tie appearance , but not only increased wide twice large is far more bright and colorful , young drivers . raised the expense twice , it feels right ralph lauren polo cheap should be a deep breath slowly of great taste American fashion brand , style , highly stylized Ralph Lauren 's two famous brand "Lauren Ralph Lauren" ( Ralph Lauren Women ) and " Polo Ralph Lauren "( Ralph Laolun Ma ball men ) about the common characteristics. And http://mudugnet.com/ whether it's perfume or containers, have catered to top of the class customers yearning for the most appropriate life . Or as Ralph Lauren ( Ralph Lauren ) , Mr. I said : " Objective of my design will be obtain the think of people's minds - the very best ralph lauren for sale by the State , so the Western when using an intense flavor . Two brand Ralph Lauren name PolobyRalphLauren and RalphLauren worldwide sales in the to design a high -quality fashion , the designer Ralph Lauren Ralph Lauren 's reputation and brand remain to carry forward the glorious louis vuitton handbags outlet in the states Ralph Lauren (Ralph Lauren), whose father must have been a painter with his fantastic mother actually typical housewife , making use of family background is concerned, almost led clothing not the top end. However , Ralph Lauren (Ralph Lauren) for this acuity of clothing , goes being born , playing the game play out of your urine of sewing clothes themselves , the generals equipment and jeans together when you , which would mean that http://dialaride.org/
 Yorum #298  | 6 Temmuz 2014 13:40 | Alıntı     

Emanuelwrap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://www.smartanswer.co.uk/christian-louboutin/ You might also give your cat a alabama space with all the set up I just now explained concerning.
cheap louis vuitton bags Euro RSCG Global Tone Overseas Healthcare Model With A couple Key element Deals plus Brand-new LeadershipLeading Health related Companies Lena Chow Promotion along with Remtulla Associates End up part of Russian language RSCG Ruskies RSCG can be an promoting agent with multinational business headquartered with Big apple.
louis vuitton sale Two-stage throwers alter around ability from your couple of hp to make sure you very large machines powered by way of diesel fuel applications of more than Multitude of horse power (746 kW).
cheap ralph lauren polo If you may have transported towards country, utilized water skiing, -mobiling, changed tasks to a go in which last longer than off-road traverses, etcetera.
http://www.dhsurveys.co.uk/ralph-lauren.asp to by means of at www Lv Lv Louis Vuitton Lv Louis Vuitton Lv Otet?
 Yorum #299  | 7 Temmuz 2014 14:34 | Alıntı     

Billiamlep

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
provided by Charm Use is contains a good selection of silver charm bracelets, leather charm bracelets, 14 carat gold charm bracelets, many different gold and silver coins PANDORA Charm Bracelets. The Pandora clasp on your charm bracelet appears as a bead when bracelet is closed, coming up with a seamless effect, which can incorporated into the charm bracelet. The screw on design aids you to securely put your own spread of authentic PANDORA charms to the bracelet, creating a personal look. Your Pandora charm bracelet may very well be overflowing with charms that represent significant events in daily life as well as a unique and gorgeous fashion statement.and are therefore only that will work with genuine silver, 14 carat gold & leather PANDORA bracelets. Create your individual story with charms to mirror Ralph Lauren Polo
choice rings provides a selction of gorgeous gemstones and silver and gold in gold and 14 carat gold and includes a variety of wonderful colours that might be combined to form yours fabulous design. The Pandora Ring Collection additionally has an enjoyable affordable reach of birthstone rings, a good choice for that special birthday gift Discount zenfilms polo
posesses a range in silver and 14 carat gold with or without gems. From simple earrings a strong elaborate chandelier style earring. The PANDORA Australia earrings range will compliment many different Pandora necklaces and mix and complement in your daily life or even let the creativity flow and design your own individually styled jewellery masterpiece. Obtain your genuine PANDORA beads and clips for one's Ralphlauren polo shirts womens
and sophisticated A birthday collection is the platform for sharing your loving sentiments when using the ones that matter to your demands likely the most. Whether it's a new bracelet crammed with gold www.soundlocker.co.uk
there is that perfect gift to showcase what amount you care, At Charm Me we offer FREE EXPRESS POST WIDE regarding your PANDORA purchase, Free PANDORA Gift Wrapping which has a Sixty day "No Questions Asked" Free Return guarantee. The authentic PANDORA Moments collection supplies you the freedom to design your own personal charm bracelet with charms and stuck clips to mention private style. Genuine PANDORA Charms and clips are presented in 925 silver and as well 14 carat gold, having a few even having enamel, gems and diamonds. PANDORA charms enjoy a Ralph Lauren T-Shirts On Sale
 Yorum #300  | 8 Temmuz 2014 04:09 | Alıntı     

gohxjjqg

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://batjedperryme.tumblr.com/post/89332954430/knives-to-sharpen http://ebook-music-software.com/blogs/viewstory/1575829 http://www.43things.com/entries/view/6524246 http://celebgowns.yolasite.com/ http://nicholeantoin1.yolasite.com/front-door-budget-bags.php old jeans and t shirt hollister clearance uk hollister stores uk hollister online uk hollister stores hollister stores uk We are all for comfort. He has been on the cover 47 times. <a href="http://juliananuelaook.beeplog.com/820492_4387545.htm">hollis
ter online uk</a> <a href="http://jonahbettyeriggs.newsvine.com/_news/2014/06/21/24427194-africa
-mango">hollister online uk</a> <a href="http://williamsbest.weebly.com/blog/actual-full-time">nike free run sko</a> <a href="http://phylliscannon.webgarden.com/sections/trendy-leatherette-billfo
lds">hollister online uk</a> <a href="http://journals.fotki.com/lilypennington/cell-phone-carriers/entry/sr
ffqtgkqbgfd/">hollister uk</a> There are different strategies to try.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: