Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz  


25-12-2012, 22:49 Kategori: Siyaset  
Büyük Ortadoğu Projesınden Büyük Ortadoğu Patlamasına-M.Peköz

BÜYÜK ORDOĞU PROJESİ’NDEN ‘BÜYÜK ORTADOĞU PATLAMASI’NA- Dr. Mustafa PEKÖZ

Büyük Ortadoğu Projesi, sadece kapitalist güçlerin Ortadoğu’nun enerji yataklarına el koymak için oluşturulmadı, esasen, dünya küresel kapitalist sisteminin 21. yüzyılın ekonomik, politik ve ideolojik yapılanmasına uygun ‘yeni’ toplumsal sistemler oluşturma stratejisidir. Bu nedenle ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ya da ‘Yeni Ortadoğu’ ismi ile adlandırılan politikalar, küresel kapitalist güçlerin, dünyayı yeniden dizayn etmesine yönelik stratejik projelerinden biridir.

ABD’nin önderliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın bir bütün olarak sömürgeleştirme stratejisi ekseninde Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmesi ile bölge coğrafyası, uluslar arası güçler arasında pazar paylaşım rekabetinin odağı haline geldi. Askeri güç kullanılarak devam ettirilen bu proje, tersten Ortadoğu’da büyük patlamalara yol açmış bulunuyor. Bu bakımdan kesintisizce devam eden küresel işgal projesinin ortaya çıkaracağı politik sonuçları, şimdiden kestirmek son derece zor görünüyor. Çünkü uygulanmak istenen her plan; hem kendi içinde karşıtını doğurur, hem de söz konusu planda hesapta olmayan yeni politik süreçler yaratır. Bu durum kaçınılmaz olarak, bölgesel ilişkilerde ortaya çıkan veya çıkacak olan yeni süreçler, toplumsal değişimde çok daha farklı bir etkide bulunur.

‘Ortadoğu’nun küreselleştirilmesi’ politikası, dünya kapitalist sisteminin en önemli stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun merkeze dâhil edilmesi yani küresel sisteme çekilmesi için askeri güç dâhil bütün araçlar kullanılmaktadır. D. Harvey, Ortadoğu’nun küresel işgalinin petrolle olan ilişkisini açıklarken söz konusu ettiğimiz noktaya özel bir vurgu yapmaktadır: “…Ortadoğu'da askeri müdahaleye zorlayan etmen de, bu bölgedeki petrol kaynakları üzerinde daha sıkı bir denetim kura¬bilme arzusudur. Bu tür bir denetim kurma ihtiyacı, Carter doktrininden bu yana derece derece arttı. Söz konusu doktrin, Orta¬doğu petrollerinin küresel ekonomiye kesintisiz bir biçimde akmasını sağlamak için ABD'nin gerektiğinde askeri müdahaleye hazırlıklı olması gerektiğini” 1 söylüyordu. Bölgenin savaş alanına çevrilmesi, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 1900’lerden sonra özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın çıkarlarına uygun olarak belirlenen politik denklem, artık tarihsel işlevini doldurmuş bulunuyor. Küresel güçlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bir kısım stratejilerin devreye konulması için, bugüne kadar uygulanan politikaların terk edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, bölgede çok kapsamlı politik bir istikrarsızlığa yol açmakta ve tek tek ülkelerde yaşanan savaşlar, aynı zamanda bölgesel savaşa nesnel bir zemin oluşturmaktadır. Libya’dan sonra Suriye’ye yönelik izlenen askeri savaş politikası bunun somut bir örneği olarak karşımızda duruyor. Böylelikle küresel sistem güçleri, Ortadoğu’nun yeniden dizayn edilmesi için bölgenin uzun bir süre çok ciddi bir politik kaos ve savaş süreci içine girmesini göze almış bulunuyorlar.

E. Edelman da kendisi ile yapılan bir söyleşide, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Bush veya her hangi bir başka yönetimin projesi olmadığını, önümüzdeki 20 yıl içerisinde kim başkan olursa olsun, ABD’nin uluslar arası politikaları bakımından zorunlu olarak uygulayacağı bir strateji olduğunu özellikle belirtmektedir. 2 Bu nedenle Ortadoğu’nun kürselleştirilmesi stratejisi çok yönlü yürütülmektir. Bu strateji izlenirken, bölgesel çapta bir kısım temel değişikliklerin gündeme gelmesi de bir bakıma zorunludur. Sorun Suriye ile kalmayıp, yakın gelecekte, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail’i kapsayacak bir şekilde bölgede ‘yeni’ politik depremlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Hatta Cezayir’den Pakistan’a kadar geniş bir bölgede, yeni haritaların ortaya çıkması da artık kaçınılmaz bir durumdur.

HARVEY David, Yeni Emperyalizm, İstanbul, Everest yay., 2004, syf.150.
URAS M. Güngör, "Ortadoğu İçin Türkiye 'Model' Değil Örnek Olabilir", Milliyet, 15 Nisan 2004.Küresel güçlerin belirlediği politikaların hedefinde bölgenin demokratikleştirilmesi bulunmuyor. Bölgenin demokratikleştirilmesi yönündeki açıklamaların çok ciddi bir değeri de yok. Anthony Lake, "Bizim hedeflerimizin en önemlilerinden olan serbest pazarın oluşumu, kitle imha silahlanmanın yayılmasına belli sınırlar getirilmesi gibi konularda bizimle tamamen aynı düşünen ılımlı Orta Doğu devletleri kurmaktır.” 3 Savunulan politikanın özü, kapitalist küresel ekonominin bölgenin bir bütününe egemen olması için ‘Ilımlı İslamcı Devletlerin’ kurulmasına dayanmaktadır. ‘Demokratik alanın gelişmesi’ gibi özel bir çabaları da kesinlikle söz konusu değildir. ABD eski dışişleri yetkilisi N. Jersey’in “"Bizler, İslâmi bir yönetimle birlikte yaşamaya hazırız ama bizim hayatî çıkarlarımıza yönelik tehlike olmamaları ve bize düşmanlık yapma¬maları koşuluyla. Ortadoğu’daki insan hakları sorununa gelince, onunla ciddi bir kaygımız yoktur” biçimindeki değerlendirmesi de göstermektedir ki, ABD’nin Ortadoğu’nun ‘dönüştürülmesi’ için sıkça başvurduğu ‘insan hakları ve demokrasi’ gibi bir amacı kesinlikle söz konusu değildir. Bugüne kadar sürdürülen ‘İslami devletlerle birlikte yaşama ve destekleme’ politikası da kesintisizce devam edecektir.

Z. Brzezinski, 8 Mart 2004 tarihinde yazdığı bir makalede, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin başarılı olması için, ABD’nin ayın zamanda bölge devletlerinin de bu sürece katılması gerektiğine özel bir vurgu yapmaktadır. Orta Doğu’nun küreselleştirilmesinin sadece dıştan yapılacak müdahalelerle olamayacağının farkında olan Brzezenski, iç değişimin önemine dikkat çekerken şunları belirtiyor: "Bush yönetiminin bu girişiminin başarılı olması için, bölgesel gerçekliklere daha fazla uyum göstermesi gereklidir. Bu bakımdan Amerikan yönetimi şu adımları atmalıdır: Birincisi, program Arap ülkeleriyle hazırlanmalı; sadece onlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek yetmez. Mısırlılar ve Suudiler, dinsel ve kültürel geleneklerinin küçümsendiğini hissederlerse, demokrasiye ku¬cak açmaz. Yanı sıra Avrupalılar, işin içine tam anlamıyla katılmalı; planlanan işlerin tarifi ve neyi hedefleyeceği konusunda bölge ülkeleriyle kendi diyaloglarını sürdürmeli..."4 Ortadoğu’nun ‘demokratikleştirilmesine’ yapılan özel vurguların ciddi bir anlam ifade etmediği küresel barbarların ve onların eksen-uşak ülkelerindeki pratik yönelimlerinde ve bölge devletlerinin siyasal yapısı dikkate alındığında daha net olarak gözlemlenebilir. Ortadoğu’nun merkezi, yani küresel sisteme dâhil edilmesi için söz konusu edilen değişiklikler tamamen propagandaya yönelik olduğu, Afganistan ve Irak işgalleriyle kanıtlandı.

Thomas P.M. Barnett, “...Ortadoğu’yla dünyanın geri kalanını bir¬birine bağlamak yöneticileri değiştirmekle değil, bir şekilde Or¬tadoğu'yu sisteme(küresel sisteme bn.) daha çok dâhil etmekle mümkün olur. Birçok Müslüman'ın, Amerika sistemle bir bağlantı sunsa dahi çeşitli kültürel ve dini nedenlerle sistem dışı kalmayı tercih etmeye de¬vam edeceklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Amerika, toplumların dış dünyadan kopuk olmasını tercih eden elit tabakanın koruyucusu değil, sistemle olan bağlantının sağlayıcısı olarak bir imaj edinmelidir.

LAKE Anthony, Yeni Bir Ortadoğu Kurmak, Foreiegn Affairs, No:2, Nisan 1994.
BRZEZİNSKİ Zbigniew, "Büyük Ortadoğu'ya Dikkat", Radikal, 10 Mart 2004; yaz., "Araplara Demokrasi, Ama Doğru Yöntemlerle", Zaman, 9 Mart 2004; Brzezinski'den BOP Uyarısı", Yeni Şafak, 9 Mart 2004.Birçok Arap'ın Amerika'dan nefret etmesinin gerçek nedeninin petrol ticareti değil, bölgeyle siyasi ve askeri ilişkilerimizin sadece petrol ticaretine dayandığını düşünmeleri olduğuna yürekten inanıyorum. Amerika'nın çok daha fazlasını temsil etmesi gerekmektedir ve belki de savaş sonrası Irak'ta bu kapasiteyi gösterebiliriz. İçimdeki gerçekçi taraf bizi Ortadoğu'ya getirenin petrol olduğunu söylüyor, ancak iyimser tarafsa var olan za¬yıf bağlantıyı güçlendirerek bölgeyi küresel ekonomiye bütünleşmiş edebildiğimiz ve bunun sonucunda kitlelerin ekonomik ilişkileri sağlayacak fırsatlar yakalayabilmelerini sağladığımız sürece bunun "iyi" olduğunu söylüyor. “Öte yandan, petrol aynı zamanda bölge için önemli bir kurtu¬luş yoludur: En azından onun sayesinde Ortadoğu dikkatimizi çekmektedir. İzleyicilerden gelen "petrol için kan" sorusuyla karşılaştığımda tipik olarak şu cevabı veriyorum: "Evet, tabii ki bu savaş petrol için. Tanrıya şükür ki yalnızca petrol için. Çünkü size dünyada petrolün olmadığı ve birçok insanın öldüğü ve kimsenin aldırmadığı bölgeleri gösterebilirim." Petrolün dünya¬daki birçok ülke için olduğu gibi Arapların ekonomik gelişimi için de bir bela oluşturduğunu inkâr edemeyiz. Ancak, petrol ol¬masa Ortadoğu'nun çektiği acılar Amerikalılara geçen on yılda Orta Afrika'da gerçekleşen soykırımlar kadar uzak gelirdi...” 5

Küreselleşme politikasının önder gücü olarak işlev gören ABD’nin; Ortadoğu’nun küresel sürece dâhil etmesinin temel amacının ne olduğu çok belirgin olarak ifade edilmektedir. Kuşkusuz ekonomik faktörler yani enerji yatakları öncelikli olarak belirleyicidir. Bu alandaki başarı aynı zamanda Ortadoğu’nun siyasal düzeninin yeniden şekillendirilmesi çok daha açık olarak gündeme gelecektir. “Eğer Amerika Irak’ın dünya ile bağlantısını tekrar sağlayabilirse, küreselleşme savaşında gerçek bir zafer kazanmış olacağız ve Ortadoğu’nun dönüşümü ciddi olarak başlayacaktır...” 6 Irak işgali sadece bir adımı oluşturuyor. Ancak bölgenin tamamının küresel sömürgeciliğin kapsamına dâhil edilmesi bakımından önemli bir model oluşturmaktadır.

“...Amerika sadece terörizmi yenmek, İslam’ı kontrol altına almak, petrol kaynaklarını kontrol altına almak ya da İsrail’i korumak için Ortadoğu’yu dönüştürmüyor. Biz bölgeyi dönüştürmek istiyoruz çünkü dış dünya ile bağlantı kopukluğunu sona erdirmek istiyoruz ve orası bunu yapmaya değer ise başka yerde bunu yapmaya değerdir...” 7 Pentagon’un akıllı stratejisyenlerinden biri olan Barnett’in yaptığı değerlendirme, ABD’nin bölgesel stratejisini çok net olarak ortaya koymaktadır. Sorun sadece terörizm, İsrail, Petrol vs değil. Bunlar uygulanmak istenen stratejinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Hedef, Ortadoğu bölgesinin tamamının küresel sisteme dâhil edilmesi ve böylece bölgenin bir bütün olarak sömürgeleştirilmesidir. Afganistan’ın ve Irak’ın uluslar arası kapitalist güçlerin işgaline uğraması hiç şüphesiz ki, bu sürecin ilk deneme alanıdır. Bu strateji hem Afganistan’da hem de Irak’ta çok ciddi sorunlara yol açtı. Aynı şekilde ‘Arap Baharı’ ile başlayan süreç, bölgede politik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Ancak küresel emperyalist güçlerin amacı bölgenin ekonomik ve politik olarak uluslar üstü sermayenin ihtiyacına göre yeniden organize edilmesini hedefliyorlar.


Büyük Ortadoğu Patlaması’nın Olası Politik Sonuçları:

BOP değişik biçimlerde uygulanmaya konulurken, bölgesel denklem yeniden şekilleniyor. Küresel sistem güçleri, bölgesel gelişmeleri istedikleri gibi kontrol etme şansına da sahip değildirler. Bölgedeki mevcut gelişmelerin orta ve uzun vadede ortaya çıkartacağı askeri, politik ve sosyolojik sonuçlar beklenilenden çok daha sert ve sancılı olacaktır. Örneğin mevcut statükocu devletlerin parçalanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun söz konusu devletleri içerisinde bulunan etnik guruplar, bölgenin stratejik dengelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadırlar. Bu etnik gruplar içerisinde ilgi çeken ve sorunları birbirine benzeyen birkaç giderek ön plana çıkmaktadır. Kürtler, Berberiler ve hatta Baluçiler Ortadoğu’nun bölgesel politikalarında ön plana çıkan ve çıkacak olan güçlerden bazılarıdır. Bu üç grup, tarihsel olarak bölgenin yerleşik halkları olup, ülkeleri başka güçler tarafından işgal edilen ve sömürge statüsüne sahip olan halklardır.

BARNETT, age, syf.258-259.
age, syf.339.
age, syf.391.Kuzey Afrika’nın veya Ortadoğu’nun Magreb bölgesinin en eski ve yerleşik haklarından olan Berberiler, Fas’ın toplam nüfusu içerisinde yaklaşık olarak %39’u, Cezayir’de %19’u, Tunus’ta %20’yi, Libya’da % 12’yi, Sudan’da % 3’ü ve Mısır’da ise %1’i oluşturuyor. 8 Bir kısım kültürel ve politik haklarını elde etmiş bulunmalarına rağmen, halen bölgesel devletlerin işgali altında bulunuyorlar. Bölgenin yerleşik bir halk olarak gelecek yıllarda Kuzey Afrika’nın değişiminin itici gücü haline gelecekleri gibi Magreb bölgesinin sınırlarını değiştirmede önemli rol oynayacaklardır.

İkinci etnik grup Belucilerdir. Belucistan ülkesi, İngilizlerin belirlediği dönemsel politikalara göre üçe bölündü ve Pakistan, İran ve Afganistan tarafından işgal edildi. Bölgesel sömürge bir ülke durumundadır. Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan’ın en büyük eyaletidir. Pakistan’ın toplam yüzölçümünün yaklaşık% 48’ine sahip olup 347.190 km² bir alana sahiptir. Belucistan'ın nüfusu ise yaklaşık 11.934.339 milyondur. Ayrıca İran’daki Belucistan Eyaleti’nin merkezi ise Zahidan’dır, 181.785 km²'lik bir alanı kapsıyor.9 Küçük bir kısmı da Afganistan işgali altındadır. Pakistan, İran ve Afganistan ilişkilerinin en önemli halkasını oluşturan ve çözüm bekleyen Balucistan sorunu, bölgenin en önemli politik sorunlarından biri olarak çözüm bekleyen meselelerinden biridir. Uzun vadede, ‘Birleşik Baluçistan’ olgusu bölgesel denklemi değiştirecek bir özelliğe sahiptir.

Ortadoğu’nun tam kalbinde bulunan ve özellikle de enerji kaynakları bakımından son derece stratejik öneme sahip olun Kürdistan toprakları da dört devlet tarafından parçalanmış bulunuyor. Birinci dünya savaşı sonrasın İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’daki stratejik çıkarlarına göre oluşturulan strateji sonucu Kürdistan parçalandı. Tarihsel koşullar ve politik çıkarlar değişmeye başladı, Kürtler bugün bölgesel ilişkilerin stratejik merkezinde bulunan en önemli etnik gruplardan biri haline geldi. Genel olarak hesaplandığında 30 milyona yakın Kürt, Kürdistan merkez olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşıyor. 10 Yaklaşık olarak 450.000 km2 toprağı ile Kürtler bölgenin en önemli etnik grubudurlar. Irak’ta Federasyon Kürdistan olarak fiilen bir devlet yapısına sahiptirler. İran’da Kürdistan eyaleti olarak bulunuyor. Türkiye, halen Kürtlerin bir ulus olarak kabul etmiyor. Suriye’de ortaya çıkan politik durum Kürtlerin politik pozisyonunu önemli oranda değiştirdi. Ortadoğu’da Kürdistan olgusu, hem bölgesel, hem de uluslar arası güçlerin gündemine giren oldukça önemli bir sorun haline geldi.

Yukarı da sıraladığımız üç etnik ve ulusal kimliğe sahip halkların politik pozisyonu, bölgesel ilişkileri kökten değiştirecek durumdadır. Bunlar içerisinde Baluçistan’ın durumu uzun vadede çözümlenecek bir sorundur. Berberiler’in mevcut politik durumu çok daha günceldir ve orta düzeyde özerklik yapılarının gelişmesi ve uzun vadede devletleşmeleri söz konusu olabilecektir. Kürtlerin üzerinde yaşadıkları coğrafik durum ise bir bakıma Ortadoğu’nun kalbi durumundadır. Bu bakımdan bölgedeki bütün gelişmelerden doğrudan etkilenecek bir güçtür. Tersten, Kürtlerin mevcut politik ortamdan yararlanmaları da kaçınılmaz ve zorunlu olarak bölge ülkelerini de çok ciddi oranda etkileyecek ve sarsacaktır. Küresel çıkarlar eksenli yaşanan çatışma, Kürtlerin bölgesel özerkliklerini güçlendirmekte ve yeni politik olanakların doğmasına yol açmaktadır. Irak’tan sonra Suriye’de Özerk Kürdistan’ın oluşması için politik bir ortam yaratılmış bulunuyor. Bu bakımdan Ortadoğu denkleminde orta vadede dört coğrafya’da ‘Özerk Kürdistan Bölgeleri’nin oluşması artık kaçınılmazdır. Uzun süreli bir denklem içinde ‘Birleşik Kürdistan’ oluşumu gündeme gelecektir. Her iki durumda da, bölgenin 4 statükocu gücün mevcut yapısı hem fiziki sınırları bakımından, hem de politik yapıları bakımından değişime uğrayacaktır. Bu değişim, bölgede yeni stratejik güçlerin oluşmasına yol açacağı gibi mevcutların önemini yitirmesi anlamına gelecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berberiler
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=pk
http://tr.wikipedia.org/wiki/kurtlerBölgesel çelişki ve çatışmanın en önemli halkasından biri de İsrail-Filistin sorunudur. Bu denklemin çözümü bir bakıma bölgesel ilişkilerin yeniden dizayn edilmesinin anahtarlarından biridir. İsrail-Filistin meselesi kısa ve orta vadede çözülecektir. Bu çözüme paralel olarak İsrail’in bir süre gerilemesine yol açacaktır. ‘Büyük İsrail’ hayaliyle tutuşan Yahudi yönetimi, mevcut topraklarının bir kısmını Filistin devletine bırakmak zorunda kalabilir. Uzun vadede, toprakları nispeten daralmış İsrail, elindeki bilişim teknolojisini kullanarak bölgenin lider ülkelerden biri haline gelebilecektir.

Diğer önemli bir gelişme ise Körfezin petrol ülkelerinin mevcut konumlarının değişmesidir. Yapay aşiret devletleri olarak bilinen mevcut ülkeler, zorunlu-gönüllü olarak Suudi Arabistan merkezli ve federasyon bir yapı alacak şekilde ‘Ortadoğu Arap Devletler Birliği’ biçiminde birleşmeleri kısa ve orta vadede gündeme gelecektir. Böylesi bir oluşum, hem küresel sistem güçlerinin, hem de söz konusu ülkelerin stratejik çıkarlarıyla tam uyumlu olacak gibi görünüyor, Aksi takdirde, mevcut politik dengeler içerisinde varlıklarını devam ettirme şansları çok daha zordur.

Bölgesel çelişkiler ve çatışmalar çok yönlü artarak devam edecektir. Bunlardan birincisi, ulusal çatışmaların artma eğilimidir. Özellikle statükocu bölgesel devletler, bu yönlü çatışmayı çok daha fazla körükleyeceklerdir. Örneğin Irak’ta Arap/Şii-Kürt, Türkiye’de Türk-Kürt, Suriye’de Arap-Kürt çatışmasının gelişmesi olasılığı söz konusudur. İkincisi dinsel çatışma nispeten yoğunlaşacaktır. Özellikle Çoğunluk Müslümanların, azınlık Hıristiyanlara yönelik saldırıları belirli bir süre artacaktır. Bu olası durum, Batı ile Doğu arasındaki ilişkilerde yeni sorunların oluşmasına yol açma olasılığı söz konusu olabilir. Üçüncüsü, İslami güçler arasındaki mezhepsel çatışmalar çok daha fazla yoğunlaşabilir. Pakistan’dan Cezayir’e kadarki geniş bir alandan Şii-Sünni çatışması, bölgesel rekabette çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Suriye’nin karşı karşıya olduğu bugünkü politik denklem de bu çok daha belirgin hale gelmiş bulunuyor. Bölgesel devletlerin çok açık yönlendirmesiyle Suriye’de Sünni-Alevi çatışmasının kışkırtılmasının sonuçları oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Bir başka önemli nokta da, El Kaide gibi küreselleşen radikal İslami hareketler ile küresel sisteme adapte olmaya çalışan Müslüman Kardeşler veya Hamas gibi örgütler arasında çatışmaların gelişme olasılığının giderek artmaya başlamasıdır. Libya, Sudan, Somali, Mısır, Filistin, Irak ve en son Suriye’deki gelişmelerde bu saflaşma ve çatışmanın nesnel zemini çok daha gelişmiş bulunuyor.

Bütün bu süreçlere paralel olarak, Ortadoğu’da demokratik değişim ve gelişim süreci çok daha olanaklıdır. Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu bakımdan, haklar arasında yukarı da sözü edilen çatışmalar yaşanmadan, eşit bir temelde ortak birliklerin oluşturulması, demokratik muhalefetin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu geliştirecek olan da politik ilerici, devrimci alternatif güçlerdir. Bütün ülkelerin ve devletlerin toplumsal yapıları ve sınıfsal konumlanışları dikkate alındığında bu nesnel zeminin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz. Burada öncelikli olarak, örgütlü toplumsal kuvvetlerin ön plana çıkması ve sürece müdahale edebilmesidir.

Küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesinden çok, Büyük Ortadoğu Patlamasının yarattığı politik ve toplumsal sonuçları değerlendirmek çok daha önemlidir. Süreç kaçınılmaz olarak buraya doğru evrilecektir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 12)
  |   Okuma: 28228   |   Yorum: (2363)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 26 Aralık 2012 00:11 | Alıntı     

ali polat

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
degerli yazar ve yorumcu aydin-yazar dostlarin yazilarini cokca ders alarak, anlayarak, severek okuyorum. Benim icin hepisi yani yazilan ve yorumlanan bütün yazilarin hem insanlik ve hemde ben insanim,aydinim diyen herkes icin cok faydali olduguna inaniyorum.Bütün degerli yazar ve yorumcu dostlara bütün kalbimle tebrik ve teskkülerimi sunarim.
 Yorum #2  | 26 Aralık 2012 00:28 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Zırva Te’vil Götürmez, deyip işin içinden çıkmak isterdim. Velakin sürekli tekrar etmek zorunda kaldığım bir deyişle bu yazı insana yorum yazdırmak zorunda bırakıyor.

Bir olayın, bir varlığın gelecekte değişik bir hale dönüşmesini inceleyecekseniz, onu daha önce nasıl olduğunu iyice tahlil etmeniz gerekir. “Küresel kapitalizm, Ortadoğu’yu bünyesine alacak”miş! Ve sömürgeleşme tamamlanacakmış!

Arapları, Türkleri ve Farsları nasıl bilirsin diye bana bir soru sorulsaydı şöyle derdim: Eski günlerine bakıp yeniden köle tacirliği ve yağmacılık yapan emperyal dünyalarını hayal eden “Kifayetsiz Muhterisler” diye tanımlardın. Bunların bu gününü bu biçimde tanımlamak sanırım en iyi tanımlamadır.

Kuşkusuz bu Kürdün tanımıdır. Ortadoğu’nun yağmacıları, despotları, etepsiz vahşileridir bunlar. Bunlar bir yanda. Öte yanda ise I. Dünya Savaşından sonra Kürdleri Klesum’larda aslanlara atar gibi bu vahşilerin önüne atan da Batı’dır.

Ortadoğu’da şu yada bu biçimde gerçekleşecek bir değişiklikte Kürdler ne yapmalı?

Taşlar yerinden oynadığında köleye kurtulma imkanı doğar!

Kürdlere Türk, Fars, Arap ulusalcılarının pompalamak istediği yukarıdaki görüşlere ve tezlere dönüp bakmamalıdırlar. Bunlar illüzyona bulanmış, içine solumsu-trak isyan tuzakları yerleştirilmiş tezlerdir.

Kürdlerin kendi bakış açıları olmak zorunda. Bu bakış açısı, Kürdün menfaatlerini koruyup kollayan bir bakış açısıdır.

Kürdler, atlar tepişince ölen eşekler olmamalıdır. Bırakalım atlar iyice tepinsin. Birbirlerini edebildiklerince tekmelesin.

Unutmayalım! Ortadoğu’daki her değişiklik, bir önceki Ortadoğu satatüsünde Kürdleri statüsüzlüğe mahkum ettiği için Ortadoğu’da olabilecek her değişiklik Kürdler için imkan ihtimallidir, daha iyi olma ihtimali yüksektir. Bunun için desteklemek hem gerekli hem de meşrudur.

Yukarıdaki pesuda bilim hevası verilmek için referanslara bulanmış türde yazılar Kürdleri yeniden “alavared-dalavere, haydi Kürd Memed nöbete!” tuzağına çekmekten başka bir şey değildir. Ve Kürdler nazarında peş para etmez.

Hürmetlerimle

HS
 Yorum #3  | 26 Aralık 2012 06:03 | Alıntı     

A.Dara

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Normalde Dogu Perincek'in Aydinlik gazetesinde cikmasi gereken bir makale, K.Post' ta cikiyor !
(.......) Peki niye Aydinlikta degilde; K.Post'tayaziliyor ? Sebebi $udur: Kürtlerin kafasini " Küresel Emperyalizm " ile $i$irip; Türk ve
Arap emperyalizmini unutturmak ! Kürtleri yarali bir öküz misali,Avrupaya saldirtmak, Amerikaya
saldirtmak ve bu arada da Türk talanci emperyalizmi; Kürdistani istedigi gibi soysun, talan etsin !
100 senedir Türk emperyalizmi Batman'dan Adiyaman'dan Diyarbakir ve cevresinden petrol
cikariyor..Cikardigi petrollerin refine i$lemlerini bile Kürdistanda yapmayip Bati metropollerine
ta$iyor..Sonrada Batman halkina,aclik sinirinin altinda ya$ayan halka "bedava makarna" ve
"bedava Kömür(!) " dagitiyor..Yani Kürtlere talan ettigi petrolden ZIRNIK koklatmiyor..Bunun
yaninda Kürdistan'dan Bakir, Tunc, Cinko gibi onlarca degi$ik yeralti zenginlikleri talan edip
Bati' ya ta$iyor..Kurdugu hidro-elektrik sentralleri ve barajlardan elde ettigi enerjiyi de direkt
Türkiyenin batisina ta$iyor..Kürtlere de mum i$igi kadar bir i$ik veriyor..Bunun yaninda heryil
Kürtlerin emek gücu ; Türkiyenin Bati' kesimine gidip; batida gökdelenler, yollar in$a ediliyor..
Türk emperyalizminin gizli kalem$örü M. Peköz bunlardan hic bahsetmiyor..Bir yilda Kürdistandan cikarilan petrollerin Türk emperyalist Milli hasilasina katkisi nedir ? Bir yilda
Kürdistandaki barajlardan elde edilen gelir ne kadardir ? Bir yilda ucuz i$gücü olarak Túrkiyenin
Batisina giden Kürt i$cilerinin , Türk Emperyalist milli hasilasina nasil bir kazanc getiriyor ? Yazar
M.Peköz bunlardan hic bahsetmiyor..O , bizim gözlerimizi ve beynimizi " Küresel Gücler" le
karartip; Kürtleri , Türk emperyalizminin talan ve insafina terk ediyor..Onun gözünde biz
Kürtler; kuyruklu Kürt olmasak bile ; yine ayni manaya gelecek KIRRO' lariz ve ekonomiden
anlamayiz..Hele baksaniza yazarimiz bir de doktor imi$ !!! Dogrusu Kürtlerin durumu bayagi
zor..Bir tarafimiz dinci tarikatlar ve bir tarafimiz da M. Peköz gibi SOLCU TARIKATLARLA
cevrilmi$ ! BILA KAWA YÊ HESINGER WERE U ME JI WI HALI RIZGAR BIKE !
 Yorum #4  | 26 Aralık 2012 14:59 | Alıntı     

Mihemed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,


Makale önemli değerlinirmeler içeriyor. Önemi bilinenleri yeniden derli-yoplu bir biçimde gözler önüne sermesinin yanında bizler için "yeni" olan bazı alanlara dikkatleri çekiyor olmasıdır. Ne demek istediğimi ifade edeceğim. Önce ortada ciddi bir emek olduğundan sayın Dr. Mustafa Peköze teşekkürlerimi özellikle iletiyorum.

Müsadenizle yazıda dikkatimi çeken bir iki şeye bu vesile ile değinmek isterim.

1. Benim için yeni olan "Beluçlar" üzerine yazılanlar oldu. Sorunun bu denli boyutlu olduğunu ciddi bir çatışma potansieli taşıdığını bilmediğimi itiraf etmeliyim. Bundan sonra bölgedeki gelişmeleri okurken "Beluç" faktörünü özellikle gözetmemiz gerekiyor gibi.

2. Bu eksiklğin ve bilgisizliğin gelişmeleri (ağırlıkla) türkçe kaynaklardan takip etmekten kaynaklandığını tahmin ediyorum. Demek sadece tükçe kaynaklarla sınırlı kalmak insanı yanıltabilir. Bunun altını çizmemiz gerekiyor.

3. Yazıda bazı "teknik" hatalar var (gibi). Yazarın düşünceleri ile başvurduğu alıntılar arasında iç içe girmişlik var. Tanımlar yazarınmı yoksa alıntı yapılan kaynakmı belli değil.

4. Sayın Peközün olguları açıklamaya çalışırken türk siyaset termonolojisinde neredeyse "resmiyet" kazanmış bazı kavramları tercih etmesini yadırgadığımı belirtmeliyim. (tabii alıntılar ile yazarın cümleleri birbirine karıştığından bu eleştiri haksız bir eleştiride olabilir. Yani tercih onun olmayabilir.)

Kürdlerden bahs ederken birkaç yerde Etnik gurup kavramını kullanmış. Yazıda rahatlıkla görülebilir. Yadırgadığım bu kavramı tercih etmesidir.

5.Sayın Peköz "kavramlar dünyası" nın tahminlerimizin üzerinde bir güce sahip olduğunu biliyor olmalıdır. Her kavram ele aldığınız meseleye atfettiğiniz önemi ortaya sererken aynı zamanda düşünme sistematiğinizi ve koordinatlarını ele verir.

6. Kürt dünyası - dışı- mihrak ve çevreler, Kürtleri Gurup kavramı ile tanımlamaktan çok hoşlanırlar. Hatta bilinçli olarak tercihte ederler bu tür kavramları. Belki bu doğaldırda. Çünkü sahip oldukları düşünce sistematikleri bazen içerisinde yaşadıkları devletlerin sınırları gibi hareket eder. Sınırlar nasıl izinsiz (vize) olmadan geçilmiyorsa düşüncelerde bazen öyledir.

Biz Kürtlerin böyle bir sorunu olmamalıdır diye düşünüyorum. Kullandığımız kavramlar gerçekliğimize uygun olmalıdır.


Selam ve saygılarımla
 Yorum #5  | 26 Aralık 2012 16:57 | Alıntı     

Ducardin

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bréz Dr. Pekoz sadece bir tahlil yapiyor yani Ortadoguyala ilgili.Aydinlikci Dogu Perincek
Hareketini kurdia'dan silip supurenlere aydinlikci demek unce kendi cahilligindan ve yaptigi
hakaretten dolayi utanc duyacaklarini sanmiyorum...
Benim gibi 65 yasindakilar bilirki Dersim'e Ozgurluk hareketi girmeyinceye kadar Bizim kurdcu
leri konusturmuyorlardi dersimdeki orgutler arasi tartismalara...
Bir hatirlatayim dedim internet camurcularina...
winked winked winked Gulmek iyidir ve omur uzatir...
 Yorum #6  | 26 Aralık 2012 20:57 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

bu yaziya bu kadar vakit ayirmak digru degil di ancak iki ucta iki yorum bir ayini mecbur kildi.
birinci uc Mihemed in yorumu. Mihemed yazisindan anlasildigi uzere hem bilgili hem de zeki bir katilimci. bu iki ozelige sahip bininin bu yazida inci bulmus olmasi SASIRTICI. yorumunda latent ironi oldugu da soylenebilir. "onemli degerlendirmeler iceriyor demis ben aradim bulamadim bu onemli degerlendirmeleri. ortada ciddi bir emek bulmus, bu kadar uzun sacmaligi bir araya getirmek gercekten emek gerelktiriyor, bunun icin saygi duyulmasi gerektiginden kuskulyum. enwer hoca nin cozumlemeleri de muhtesem bir emek gerektiriyordu, nazi partisini kurmak yurutmek de, emek ve saygi? bence uzerine fazla dusunulmeden kurulmus bir baglanti.

dogrusu Mihemed gibi birinin Beluclarin oneminin artigini M Pekoz den ogrendigini soylemesi beni iyice sasirtti, velakin boyle seyler olabilir. ben beluclarin burda idda edildigi gibi cok da belirleyici oldugunu dusunmuyorum. , hazir o cografyaya girmisken orda Kesmir in daha dikkat ceken bir yani var. uzun hikaye asil mevzu dagilmasin diye sonra tartisilabilir.

3, nttan 6 , notuna kadar ve son cumlesi tek kelime ile SAHANE yorumlar.

o agir mevzulari bu beraklikta ve kisalikta yazabilmek ciddi bir marifet ister. bu marifetin MPekozun yaziyi yazrekn kurdugu ketenpereyi es gecmesi iyice SASIRTICI.

MPekoz once KORKUTUYOR
wayy vahsi kursel kapitalizm emperyalizim orta doguyu yeniden merkeze dahil edecekmis!
burda yeni olan ne var?

yazi nin cercevesi bu klasik kapitalizm komplosu emperyal planlarla catilmis. ortada kurdlerin agzina derme catma bicimde bir parmak bal surulmus (ptansiyelimiz yuksek mis, sadece bizim mi beluclarin da berberilerin de vs vs). yazi ise tahmin edeceginiz gibi. bu emperyal planlara karsi orta dogunun halklari ile ORTAK bir direnis cozum olarak sunulmus.

kimmis bur orta dogunun ortak cikarlarini ancak kuresel kapitalzm saldirinca hatirlayan pek dostana halklari? bir de sahene bir lakirdi var ki insani gulduruyor:

"Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir. " bu cumleye bakinca ben acaba farkli bir orta dogu da mi yasadim diyorum. nerde bu anti kapitalist hem de muazzam tarihsel gecmis? Baas partisi gelenegi olmasin? Turkiye de isci sinifi yruyuse gectiginde karsisina cikan orduya, ordu sirnaga diye slogan atiyordu. bu mu muazzam anti kapitalist kardes halklar? bastan sona zirva ve iluzyon, velakin Mihemedin hatirina yeniden soyle bir baktim iste.

gelelim teknik hatalara, sirf bu tur yazilarda uluorta kullanildigini bildigim referanslari test etmek icin usenmedim baktim
1- en onemli tezlerine gerekce olarak kullandiklari alitida adini zikretikleri N Jersey diye biri yok. varsa bile onemsiz kiytrik biri olmali.
2-Anthony LAKE , in foreign affaris deki makalesinin basligi da dupeduz yanlis tercume edilmis (dogrusu CONFRONTING BACKLASH STATES olacak) iste makalenin asli JSTOR a uye olanlar okuyabilir:
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/20045918.pdf

ben defalarca turk tercumelerde zihniyete gore tahrif edilen tercumeye rsaladim . kurd siteleri de bu turk tercumeleri mal bulmus magribi gibi aliyor ayni baslikla sunuyor. Mihamed in 2. notuna ilave olsun. turkce kaynaklara guvenMEmek icin elimizde fazlasiyla tekraranmis ornek ve TARIHU ve SOSYOLOJIK gerekce var.

Mihemed in bu yaziyi bu bicimde kibarlikla elestirmes hayranolunmayacak gibi degil. sinir sistemleri de terbiyesi de saglam biri olmali.

gelelim ikinci yorumcuya, Ducardin, kalkmis birilerine guluyor. aslinda Mihamed kibarlik ornegi verdi: bu kulturu yayginlastirmak gerek. velakin Ducardin in bu hem dersini calismaz hem de sisman herkesten tavrinin insani tahrik eden bir yani da var. yazma hakkini kullanacaktir elbette bir de ogrenme hakkini kullanmayi zorlasin. saga sola gulmeden once.

M Pekoz de guzel yazinca yazilarini severek okuyacagimizin farkindadir umarim. bize bayat ekmek uzatip durmasin.
 Yorum #7  | 27 Aralık 2012 00:10 | Alıntı     

Mihemed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayın Hassan Selah,

Biraz empati biraz emeğe saygı ve birazda nezaket lütfen. Yazı hoşunuza gitmeyebilir. Hatta sizin yükseklerde seyreden siyasi donanımınıza katkıda sunmayabilir. Ama bu tür yazıları sadece siz okumuyorsunuz. Beluçların konumunu ve taşıdığı çatışma potansielini ilk duyan okuyan benim gibilerde var.


Benim göremediğim ama sizin gördüğünüz şeyler olabilir tabii. Ki yorumunuz gayet yardımcı oldu. Göremediklerimi sizin sayenizde gördüm. Lütfen bunu ironi olarak algılamayın. Samimiyim.

Ama herşeye tu kaka diyen, kibirli, çok bilmiş, herşeyi biliyor zaneden ruh halinden biraz kurtulalım derim. Makale sizce saçmalıklarla dolu olabilir. (bunu birkaç defa tekrarlıyorsunuz). Ama ne diyebilirsiniz ki ! sayın Peköz ve site editörleri mağlesef bunu göremiyor. Yani siz görebiliyorsunuz sadece.! (Bu bir ironidir)

Sayın Saleh NEZAKET sadece bir hanım ismi değildir. Dialoglarda vazgeçilmez ve gerekli bir tavranış biçiminide ifade eder. Bunu biliyor olmalısınız....

Selamlarımla
 Yorum #8  | 27 Aralık 2012 00:35 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
matrak bir yorum olmus MIhemmed .
nezaket iyidir tabbi, bunu onceki yazimda belirtim. hayranligimi da ozendigimiz de.
velakin gercekten hisedilirse yapilmasi gereken bir sey bu nezaket. ben bu tur yazilari okuyunca nazik olamaiyorum ve bunun sucu guhani zarari neyse faturayi odemeye raziyim. nihayetinde yazana hakret ettigim yok, kurege kurek gote got diyemeiyecekmiyiz, popo dememiz mi gerekecek hep. nazikligine diyecegim yok. acik konusalim kurdlerin cogunlugunun tercihi su yada bu olabilir, benim iflah olmaz bir bireysel tavrim var, bir ulusu kendi dusecegi cukura bireylerini surukledi mi bireyin de bu cogunlugun ahmakligina karsi iki lakirdi hakki olmali. kurdler bu solumsu trak zirvalarin pesinde kac yil heder ettiler, gene dusecekler bu yollara.
sansur veya yasak onerdigide yok, bu tur yazilarin burda yayinlanmamasini istedigim de yok. naziklik guzeldir velakin her yer nezaktele dolup tsarsa sikici da olur, neyse ben Herik ibsen okuyayaim. populizm kibar olunca da cekilmiyor.
 Yorum #9  | 27 Aralık 2012 12:29 | Alıntı     

Mihemed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Neyse uzatmayalım. En iyisi siz "Herik İbsen" i okuyun. Kendinizi fazlası ile yormanızı, gereksiz yere meşgul olmanızı istemem. Zamanı disipline etmek gerekir bu zamanda. Sonuçta önemli olan sizin sınırsız egonuzdur. Nezaket birazda egoyu kontrol ve karşıdakine kıymet vermeyi gerektirir ki vesselam zor bir şeydir. Ne gerek var !

Onun yerine "matrak olmuş", "Saçma sapan şeyler", "bunlar tümden zırvadır", "ahmakça şeyler", vs.der bir biçimde kendinizi rahatlatmış olursunuz. Buna kürtleri bu tür şeylerden korumak gerekir bahanesini giydirerek meşrulukta kazandırırsınız. Kimsede söyleyecek birşey bulamaz.

Ben ve benim gibilerde bu tanım ve kavramlar incitici hatta hakaret yüklüdür, karşıdakine verdiğin kıymeti ele verir, kürtlere bugünlerde ekmek ve su kadar gerekli olan sağlıklı, saygılı dialogları baltalar, vs. der durur. Zamanını ve enerjisini bu yolda harcar.

Yıl bitiyor. Yeni yılda size mutlu ve sağlıklı günler diliyerek sohbetimize son vereyim.

Selam ve saygılarımla.

not: adım "Mihemed" olarak yazılıyor. Yani- M- den sonra gelen- ı- değil- i- dir. Sizde bilirsinizki kürdçe yazılım kurallarında -ı- sesi -i- ile yazılır.
 Yorum #10  | 27 Aralık 2012 14:48 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Mihemed, nezajketi terkedip isi edepsizlige vurdun, o "I" benim acele yazma huyumdan dolayi yanlislikal yazildi, HeNrik ibsen deki N de bu aceleden dolayi dustu, velakin senin nezaketin altinda yalanci bir pasif agresiviligi de aciga cikartigi icin iyi olmus bu yanlisliklar.. ilk notunu begendim diye seninle tesriki mesai yapacak degilim. simdi senin su kontrollu "holier than thou" edepsizligine iki cif laf edecegim.

neyi tartisiyorduk nereye vurduk:
o yazi bastan sona zaman tuketen bir yaziyiid. ana catisi da halen benim yukarida yazdigim gibi. ----emperyal tehlike var, kapitalizm demiyor yenisi kuresel olani orta doguyu ham yapacak, kurdler in de tabbi bir ihtiyaci var, gelin gorun ki bu kuresel kapitalizm ortada yokken bu ihtiyac kardes halklarin gozunden kacivermis olmali, hernedense karsilanamamis ama eger kursel kapitalizme sanli orta dogu anti kapitalist geleneginin icine duhul olarak birlikte vurusursak mutlu sona ulasiriz. yazi budur ve boktan pusurden bir yazdir, sana kibar dedik diye senin de egon iyi kabardi, bana yeni yil iyi dilekleri nicin dilyorsun? dupeduz yalan dolan. ben ego mu gizlemiyorum buyuk veya kucuk oldugu gibi ortada. kurege kurek gote de got diyorum. ya sen ne yapiyirsun, bana adab i musaret dersi mi vermeye baslayacaksin? tarzimin faturasini oderim tarzima karisilmasini da hic sevmem. sen nazik ol ben de kaba, buna engel bir kural mi var? varsa editor basar sansuru, sadece senin gibi yalanci nazikleri izler halkimiz.
 Yorum #11  | 29 Aralık 2012 05:09 | Alıntı     

Dirok

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Iyi esnaf ile Kotu esnafi birbirinden nasil ayirabiliriz?

Iyi esnaf kendi satigi seyleri over,turlu yeteneklerle reklamini yapar,Kotu esnaf ise hep baskalarinin mallarini karalar.Baskalarinin malini kotulediginde kendi malini daha kolay satacagini zaneder.

Biz Kurdlerin hem esnafliginda hemde siyasetinde bu yaygin bir anlayistir.Birileri mucadele eder,bedel oder,kafa patlatir siyaset uretir.farkli siyasi cevrelerde yasamalarini onlari kotulemekle gecirirler.Bu anlayisin goturecegi yer iflastir.zaten hepsi iflasta!

Konuya donersek Dr Mustafa Pekoz sahip oldugu bakis acisini onemsiyor ve bu bakis acisiyla arastirmalar incelemeler yapiyor sonucta farkli tezlere ulasiyor.onu da bizimle paylasiyor.
Tezlerin dogru ve yanlisligi ise ayri bir tartismadir,bununda yontemi bilimsel veriler isiginda ,farkli verilerle test etmektir.

Hassan Sellah gibileride(ki bizde mazallah coklar) durmadan kotuluyor.sadece tezleri kotulemiyor.tezlerin sahibinide sucluyor.sanirsin ki Kurdistan'i kuruyorlarda Mustafa Pekoz de bunun onunde tek engel olarak duruyor!

fakat dikkatimi cekti,Mustafa Pekoz'un tezlerine karsi cikmiyor.dogruluyorda ama Bunlarin Kurdlerin onune gelmesinde anlasilmaz bir sekilde korkuyor.sanki bu yaziyi okuyan kurd alacak silahini,tasini,molotofunu ABD nin kapisina dayanacak!

Kurdistan'i dort parcaya bolup,Turk Arap ve Perslere peskes ceken aha bu ugursuz Kuresel Guclerdir ve bugunde Kurdlerin ozgurlugunun onunde duran yine bu ugursuz guclerdir.Kuresel gucler, Turk somurgeciligine verdigi destegi ceksin bakalim,turk somurgeciligi kac ay kurdlerin mucadelesine karsi ayakta durabilecektir?saddama kimyasal silah depolarini acanda aha bu celatlardi.
Kurdler Ortadoguda donen dolaplari en iyi sekilde bilmek zorundalar,Kimin eli kimin cebinde gormek zorundalar,bu kurdler icin hayyati bir meseledir.taslari yerinden oynamis Ortadoguda,oynayan her somurgeci tasin yerine de Kurdistan’nin bir tasini koymayi becerebilmelidirler,Ornek -1Guney Kurdistan,Ornek -2 Bati Kurdistan,Gerektiginde Kurdler Ulusal cikarlari icin seytanla ayni torbaya girebilecek beceri ve cesareti gostermek durumundalar.ideolojik paradikmaya sahip olmak farkli seydir,stratejik ilkeler isiginda,politika da esnek davranarak nerde cikari varsa oraya olta atabilmelidirler.

Hassan Sellah iflas etmis siyasetin bosa dusmus siyasetcisi gibi duruyor,onun icin Kurdistan'nin bagimsizlik ihalesini Kuresel guclere vermis.Ma mubarek siyasetle ilgili oldugun beli olmasina ragmen hic mi elinde bilgi sermayesi yok? Baskalarinin sermayesini karalamayi birak biraz kendi sermayeni ortaya koy belki biz kurdlere lazim olacak inci boncuk cikar!

Hassan Sellah baskalarinin siyasetini kotuleyen kurdlerin kotu siyasetcisidir,Mustafa Pekoz ise baskalarinin siyaset ve tezlerini kotulemek gibi ucuz islerle zaman harcamiyor, kendi tezlerini uretiyor bu anlamiyla Kurdlerin iyi aydinidir.
Selam ve Saygilarimla
 Yorum #12  | 29 Aralık 2012 21:39 | Alıntı     

Hasan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Dirok, sen henuz okudugunu kavramaktan uzaksin, domuzlara inci atilir mi? esnaf uzmanii sen soyle bakayim? sen benim yazdiklarimi uzerine alma. burayi bir suru kurd okuyor mesajim acik


kurdlerin turklerl ile farsiler ile araplar ile cozulmesi gereken kallavi meseleleri var. bu lokal devletler ve onlarin hempasi ahalileri (yani yazarin kurdleri ortaklik yapmaya devet ettigi ve aynen onun cumlesi ile "kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahip" orta dogu halklari ile emperyalizme karsi ortak mucadeleye cagirmasi klosal bir yanlis yonledirmedir. kurdlerin ilk ve su an icin tek gorevi turklele araplarla ve farsiler le olan hesaplarini halletmektir. onlarla ayni cephede yer almak degilsu tasvire bak: "Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir." DUPEDUZ BIR PALAVRA TASVIRDIR. basli basina olmayan bir seyin sana yutturmus affiyet olsun. bana goster bakayim muazzami biraktik orta karar anti kapitalist bir mucadele gelengi orta dogu da?

sen kurdsen kafani ambele etmis bu tezlerde kurtulamadigin surece turkun arabin fasin ucuncu sinif amelesi olmaya mahkumsun demektir. sana hayirli yolculuklar.

kapitalist sisteme karsi muazzam bir tarihsel gecmise sahip orta doguya bakin, bir yan da BAAS saddam esad,humeyni ote yanda kemlistler onlarin yerine ikame olan islamcilar. nerde ulan bu mazzam anti kapitalist gelenek? soruma cevap ver esnaf uzamani
 Yorum #13  | 29 Aralık 2012 23:16 | Alıntı     

Dirok

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
"Tezlerin dogru ve yanlisligi ise ayri bir tartismadir,bununda yontemi bilimsel veriler isiginda ,farkli verilerle test etmektir."

"Ortadoğu halkları, kapitalist sisteme karşı yürüttüğü mücadele muazzam bir tarihsel geçmişe sahiptir."

Simdi bunu bilimsel verilerle test edersek; Orta doguya bakalim oyle bir mucadele dinamigini temsil edebilecek gucler var mi? yok

o zaman Yazara soracaksin ,bu mucadele gelenegini hangi gucler nasil temsil ediyorlar? diye sorarsin, burda bir tespit yanlisgi oldugu acik ve net sekilde zaten goruluyor.

ancak ben genel bir elestiri yapmistim.Ortaya konan tezlerin bilimsel veriler isiginda tartisilmasini es gecip,ortaya konan her seyi karalama siyasetinin kotu bir siyasi esnaflik oldugunu soyluyorum.tezlerin tartisilmasi basta yazar olmak uzere konuyu takip eden herkese verimli tartismalar sunar.

"Dirok, sen henuz okudugunu kavramaktan uzaksin," bu senin dusuncen es geciyorum, ama " domuzlara inci atilir mi? " burdaki "domuzlar"in kim oldugunu da anlamakta "uzak" olmaliyim,burda "domuz" olan kim?

domuz isinden pek anlamam,eger anlasaydim domuz ciftligi kurardim karli bir is olsa gerek cunku ortalikta "domuz"dan gecilmiyor!

Selam ve saygilarimla


 Yorum #14  | 31 Aralık 2012 15:07 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Dirok

1- iki referans verildi diye yazi bilimsel olmaz
2-rahmetli Christopher Hitchens in bu duruma uygun lafini anmanin tam zamani

- "That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."

yani kanitsiz, mesnetsiz iddalar, kanitsiz curutulebilir, yani daha ekstrem ifade ile zirva tevil goturmez.

-yazi bilimselikle alakasi olan bir yazi degil once bunu OGRENECEKSIN
- bir kere formel acidan bilimsel kontroleden gecmedigi icin bir problem var velakin bunu es gecebilirz, cok kiymetli bazi fikirler formel surecten gecmemis olabilir
-baska ne bulacagiz BILIMSELLIk kriteri icin? sir Poper in yanlsilanabilirlik kriteri? burdada bu yazi gumleyecek cunku teokrasiye yakinlasmis bir IMAN var, orta dogu halklarinin muazzam anti kapitalist gelenegi gibi olmayan ve olmasi dilenen ve anti-kapitalizm gibi iman edilmis bir tavir ve bu yola gorilmesi istenilen davetiye butun bunlar yaziyi BILIMSEL olmaktan cikartmaya yeter
-baska Kuhn un krierlerine gore paradigmayi izleyen (normal scinece) veya paradigamyi degistiren (zipayisi saglayan yeni, eski teorilerin aciklamakta zorlandigi oldulari aciklama gucune sahip yeni biligiler) bunlar da yok
-baska? imra lakotosun kriterlerine (yarisan hipotezler) de uygun degil

sen iki refernas uc kuru siki cumleyi gorunce okudugunu BILIM saniniyorsan OGRENMEN gerek. ogrenmeden tartismaya bold cumlelerle girersen basina bunlar gelir.

OGRENMEK icin bir mektebe girdiginde ehr cesit soru sorma, yaratici suphe duyma hakkin vardir velakin temel bilgilerin de eksiklik farledildiginde itiraz etmeden bunlari da ogrenme terbiyesi edindikten sonra. bilgi en fazla DISIPLINE ihtiyac duyulan mevzudur, askeriyeden de daha fazla. BILGI edinme yolu de cogunun sandigi gibi demokratik bir yol degildir. acimasiz olmak zorundadir. colugun cocugun hasta olsa yarim doktora emeanet edip canini tehlikye atmak ister misin? istemezsen yarim yamalak BILGI kiritilari ile cambazlik yapanlara gosterilen tepkileri de bir de bu gozle oku.
kurdler haddinden fazla manuplatif kirletilmis bilgiyle hasirnesirler, bu kontaminasyondan arinma sureci sade suya trit kibarlikla olmuyor. adamlarin susacagi kitlenin de saftrikligi birakacagi yok. bu dururmda kabuledilebilir zihinsel gerilla modelini uygulamak gerek. vurmadikca bunlarin pes edecegi yok. dinsizin hakkinda imansiz gelir yontemi bu. rahatsiz edici kaba velakin islevsel. bunu yapanin da hosuna gittigini dusunmeyin.

 Yorum #15  | 1 Ocak 2013 03:32 | Alıntı     

Dirok

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Laf salatasi yapmayi ucta ascilik sanarsan,copculeri yormaktan baska bir farifetin sahibi olamasin!

Iki de bir bana "ogreneceksin" "ogreneceksin" diyecegine biraz oturup ben ne biliyorum diye dusunsen ne kadar az sey algiladiginin farkina varacaksin!
 Yorum #16  | 1 Ocak 2013 19:31 | Alıntı     

Mihemed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayın Dîrok,

Ben şahsen "Hassan Selah" isimli okuyucu ile dialoga girmeme kararı aldım.
Çünkü "tarzı" ve "hitap şekli" sonderece itici ve saygısız.

İşin kötü tarafı; kendinden gayet emin ve bu davranış biçiminin pirim yaptığına inanıyor.
Yani burnundan kıl çektirmiyor. Böyle durumda olanlarla polemikten ancak hakaret çıkar.

Zaten böyle devam ederse tartışacak kimsede bulamayacak.
Size tavsiyem o saadete gelmeden yanıt vermeyin.


Selamlarımla
 Yorum #17  | 21 Temmuz 2013 18:07 | Alıntı     

svetlannaannaneva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 97, Kayıtlı: 19.07.2013
   ICQ: 732257461,
Популярный сайт для знакомств мамба знакомства моя страница приглашает вас принять участие в конкурсе всех девушек и парней, разные розыгрыши и призы ожидают всех, а самое интересное вам выпадает шанс познакомиться друг с другом, найти себе очаровательного партнера для различных отношений. добро пожаловать к нам советы как познакомиться с девушкой


--------------------
 Yorum #18  | 16 Ekim 2013 04:44 | Alıntı     

csvetochkca

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 14.10.2013
   ICQ: 86164663,
Известный сайт сексуальных знакомств знакомства майл ру регистрация в паутине Интернета в режиме On-Line! Вступайте в наши ряды! Давайте знакомиться! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в клуб знакомств для геев


--------------------
 Yorum #19  | 21 Ekim 2013 12:41 | Alıntı     

irinanejnayy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 19.10.2013
   ICQ: 170581857,
Портал для интимных знакомств секс знакомства в паутине Интернета в режиме On-Line! Регистрируйтесь! Знакомьтесь! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в сайты секс знакомств в колининграде


--------------------
 Yorum #20  | 26 Ekim 2013 16:32 | Alıntı     

Shooneves

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ocZwriZgZhop Canada Goose
fpZdzqZtZkcs Uggs Espa帽a
vqZjjrZaZzgk Moncler Winterjassen
mqZmbcZpZbqy Uggs
xpZikzZsZfsa Belstaff Jacken
lkZefmZfZisd Canada Goose Oslo
qeZkooZfZozp Parajumpers Jakke
nhZqwdZwZjqw Chaquetas Moncler
ayZxfyZvZupb Cheap Ugg Boots Uk
mdZgzaZaZhws Moncler Jackets
 Yorum #21  | 26 Ekim 2013 19:38 | Alıntı     

criguoursix

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fzZrvwZtZxbs Parajumper Sale
swZrzkZgZzjr Ugg Pas Cher
axZrxjZqZaaq Woolrich Jassen Dames
rcZbghZsZxbd Timberland Schuhe
zlZbylZbZxkb Woolrich Bologna
jyZxyqZsZmcv Parajumper Sale
zhZkbrZjZift Parajumper Sale
ebZfdkZsZora Parajumper Femme
cuZbcnZxZrhs Isabel Marant Sneaker
fqZrtqZiZkwc Parajumpers Long Bear
 Yorum #22  | 26 Ekim 2013 19:38 | Alıntı     

brireeges

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
qlZcliZfZfsk Woolrich Jassen
cbZqhkZyZsqz Canada Goose Vest
vaZjlkZwZuig Spaccio Woolrich Bologna
vkZlemZqZcnj Timberland Wien
sbZhiaZgZgmx Uggs Norge
gwZvpsZwZbel Parajumpers Jassen
zrZacrZqZchg Uggs Norge
hyZzcrZbZpdb Woolrich Sale
nzZjooZwZtah Ugg Australia Espa帽a
rfZupcZoZjpw Moncler Vest
 Yorum #23  | 27 Ekim 2013 13:24 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
iaZortZkZjuc Moncler Online
plZrceZcZsrf Moncler Uomo
smZvrgZfZqcr Belstaff Sale
siZjwwZkZxox Moncler Uomo
gaZibkZqZpkq Ugg Pas Cher
ofZxjqZuZeae Parajumpers Oslo
twZqiqZaZzqy Woolrich John Rich & Bros
chZgrvZeZwcw Timberland Barcelona
qpZmffZhZpjn Timberland Femme
rlZxrpZbZwrz Ugg Boots
 Yorum #24  | 28 Ekim 2013 08:26 | Alıntı     

BlatatCex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
jiZnwkZmZxeg Canada Goose Pas Cher
exZklxZkZmfw Barbour Deutschland
loZsqaZkZtbk Belstaff Uk
lcZvdpZqZyqt Uggs Skor
qoZyjfZbZivt Canada Goose Jakke
urZrwlZrZgct Timberland Norge
tvZttdZvZaec Moncler Vest
nwZnnbZkZtqw Moncler Vest
flZusxZfZipr Canada Goose
asZejdZxZigb Uggs Outlet
 Yorum #25  | 28 Ekim 2013 18:13 | Alıntı     

StesIroDese

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kgZmclZoZhjh Parajumpers
yeZjuyZbZxkr Parajumpers Kodiak
vwZjhfZkZimg Timberland Madrid
pvZpduZgZkrk Parajumpers Gobi
rfZwybZlZdhl Belstaff Italia
wfZuaqZrZcze Parajumpers Kodiak
gvZyrpZoZmrl Moncler Jacken
vwZdhvZnZafp Moncler Jacken
keZfhaZrZuef Timberland Sko
vpZdgjZwZlbi Moncler Jacken
 Yorum #26  | 29 Ekim 2013 00:36 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nlZzkaZvZwun Peuterey Giubbotto
urZievZiZszu Woolrich Rea
mpZjfqZyZnxb Parajumpers Jakke
izZzluZjZayy Ugg Pas Cher
ruZhvsZiZrmu Parajumpers Jakke
hxZoufZxZhms Barbour Italia
dlZxzhZuZyvi Parajumpers Oslo
tgZkxdZfZtyg Timberland Barcelona
czZvlhZmZarr Ugg Boots
bhZogvZfZcgs Moncler Uomo
 Yorum #27  | 29 Ekim 2013 02:46 | Alıntı     

AltedKilt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
hjZwpqZtZnwo Parajumpers Pas Cher
fkZfpdZlZmke Peuterey Roma
teZkbkZuZdlx Ugg Knokke
lsZjotZcZvcj Cheap Timberland Boots
ioZfkrZkZeer Canada Goose Italia
exZhmqZqZwtz Pjs Jassen
fwZmcaZoZyjg Timberland Schuhe
pyZhmdZgZqlx Moncler Milano
omZjmbZqZebm Moncler Uomo
rbZdovZuZkfh Uggs Rea
 Yorum #28  | 29 Ekim 2013 11:45 | Alıntı     

Hultessus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
crZjzvZlZlxw Timberland Nederland
qmZxtgZjZaup Canada Goose Online Shop
npZhfqZcZbag Moncler Online Shop
xhZgimZbZpog Barbour Sverige
ajZzenZeZivd Barbour Sverige
ppZsirZpZrmy Timberland Nederland
qkZjlkZsZbzy Canada Goose Suomi
obZoglZwZrvx Woolrich Arctic Parka
uzZpzuZlZhwh Canada Goose Jakke
fkZowyZcZznt Ugg Norge
 Yorum #29  | 29 Ekim 2013 11:50 | Alıntı     

Sizelopeerall

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
csZbqtZjZdzr Parajumper Sale
sqZmvjZhZoaf Parajumpers Sale
juZqbhZoZgpt Canada Goose Outlet
wbZsuzZpZhdd Canada Goose Outlet
sfZacqZsZvid Moncler Oslo
ldZutmZqZqro Canada Goose Outlet
giZnbtZeZnhw Moncler Jacken Online
iwZterZpZjay Timberland Uk
gmZstrZxZmkm Isabel Marant Basket
faZtweZaZsfb Timberland Schuhe
 Yorum #30  | 30 Ekim 2013 06:52 | Alıntı     

oveskBerAberb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
beZzzwZcZpxr Woolrich Arctic Parka
jfZaquZfZhln Woolrich Outlet
ijZlzpZlZpmy Woolrich Arctic Parka
oiZrreZrZkfq Barbour Uk
jsZlauZpZepb Canada Goose Jacket
srZoxaZeZdmu Canada Goose Sverige
ngZncjZqZjkh Barbour Uk
lrZjsgZsZsop Bottes Ugg
ihZchdZrZlef Uggs Goedkoop
yuZbwyZcZduf Moncler Dunjakke

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: