Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Kadın Düşünürlerin Gözüyle Kürdistan Sorunu - II  


31-10-2012, 10:23 Kategori: Siyaset , Kadın  
Kadın Düşünürlerin Gözüyle Kürdistan Sorunu - II

Kurdistan-post.eu adına kadın yazar, politikacı ve düşünürlere bir anket sorusu yönetmiş, Sayın Neval Sevda Çelik, Hülya Yetişen, Nebahat Dertli, Derya Denli, Benisa Erdem ve Bella Stûrkî’nin yanıtlarını “Kadın Düşünürlerin Gözüyle Kürdistan Sorunu” başlığıyla yayınlamıştık.

Bu bölümde Sayın Gülşen Xelilova, Bermal Melik ve Gülseren Yoleri’nin yanıtlarını yayınlıyoruz. Kendilerine müteşekkiriz.

Hejarê ŞamilSoru:

Sizce Kürd ve Kürdistan sorunu nedir, nasıl tanımlanabilir? Bu sorunun çözüm ve çözümsüzlüğünde belirleyici olan/olacak olan iç dinamikler mi yoksa dış müdahaleler mi? Sorunun çözümünde Kürd ve Türk tarafında muhatap kimlerdir?


Kadın Düşünürlerin Gözüyle Kürdistan Sorunu - II
Gulseren Yoleri / yeniozgurpolitika.com

Kürd sorunu, kaynağını devletin ırkçı, militarist yapısından alan bir insan hakları, özgürlük ve demokrasi sorunudur. Her insanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin, hem birey hem halkların hakları bağlamında ırkçı, militarist bir yaklaşımla kısıtlanması ve hatta kullanılamaz hale getirilmesi nedeni ile oluşmuş objektif bir sorun. Bu nedenle bu gün, yaşama hakkından yerleşme hakkına, kültürel haklardan anadilde eğitim hakkına, kimlik haklarının geliştirilmesi ve korunmasından Kürd halkının siyasi iradesinin tanınmasına kadar pek çok sorun, bu sorunun bir parçası olarak çözüm beklemekte.

Yine aynı ırkçı yaklaşımın bir sonucu olarak Kürd sorunu, T.C.Devleti için bir egemenlik sorunudur. Devlet, tarihi boyunca, coğrafyasında Türk-Sünni egemenliğini zayıflatacak her türlü etkiyi, her türlü yola başvurarak bertaraf etme gayreti içinde olmuş, Kürdlere de inkar ve imha uygulanmış, varlıkları ve iradeleri yok sayılmıştır. İnsan hakları yada demokrasi gibi değerler devletin yapısal kodlarına yabancı olduğundan, sorunu güvenlik sorunu olarak adlandırmış ve çözümü askeri yöntemlerde aramıştır. Bu yapısal kodları değişmeden de Devletten, Kürd halkının hak ve özgürlükleri temelli samimi bir yaklaşım ve bu yönde istikrarlı bir çaba beklemek, sadece hayalcilik olacaktır.

Kürd sorununun çözümünü, halkların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde ayrılma hakkını kullanabileceğinin de ön kabulü içinde, Kürd halkının tercihlerinde aramak gerekiyor.

Onlarca yıldır kıyıma uğratılan Kürd halkının halen, barış ve birlikte yaşamdan yana tutum alıyor olması ve bu yolda onurundan, kimlik haklarından, siyasi ve demokratik haklarından da taviz vermeden sürdürdüğü kararlı mücadele, ezilen halklara iyi bir örnek oluşturmuştur. Ancak halkın bu yönelimini, kendiliğinden değil, siyasi öncüsünün önderliğinde yüksek bir bilinç, akıl ve sağduyu ile ön plana çıkardığı gerçeği göz ardı edilemez.

Kürd halkının ayrılık yönünde irade oluşturması halinde durum elbette farklı tartışmaları gündeme taşıyacaktır. Ancak çözüm, “ortak yaşam” olarak belirlendiğinde, silahlı güçlerin masa başı görüşmelerinde meselenin sadece en acil bölümü yani akan kanın durması ve barış iradesinin sağlamlaşması sağlanabilir. Barış ve ortak yaşamı örmenin ise bunu aşan yanları ve gereksinimleri inkar edilemez.

Değişik deneyimler göstermiştir ki; barışın, zulüm altındaki halkın eşit ve özgür konumunun örülmesi ciddi bir kararlılık ve enerji gerektirir. Demokrasi ve barış kültürünün yaratılması, Kürdlerin siyasi iradesinin işlevsellik kazanması, siyasi, ekonomik, sosyal eşitsizliklerin giderilmesi gibi pek çok konu adım adım çözülmek durumundadır.

Sorunun barışçıl çözümünde, tarafların muhatap alınmasının gereği ortada. Bu çerçevede Kürdleri temsilen PKK, Öcalan, BDP ve Kürdleri temsil eden demokratik örgütlerin sürece dahil edilmesi, halkın taleplerinin müzakere ortamına yansıması gerekir. Devlet tarafında ise muhatap, devletin bu işle görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş siyasi temsilcileri olmalı. Devletin güvenlik güçleri bu muhataplık ilişkisi içinde temsil edilebilirse de, sadece MİT ‘in veya benzer bir güvenlik kurumunun temsilciliğinde yapılacak görüşmelere rıza gösterilmemesi, soruna insan hakları temelli bir çözüm arayışının gereğidir.

Kürd yada Kürdistan sorunu birbirine yakından bağlı. Çünkü Kürdistan; tarihsel aidiyeti olan bir coğrafi alan olmanın ötesinde, Kürdlerin etnik kimliğinden kaynaklanan kimlik haklarının yönetimi, geliştirilmesi ve korunması bakımından bir iradeyi de ifade ediyor. Tanımlanacak coğrafi alan ve egemenlik ilişkisi bağlamında, federasyon, demokratik özerklik yada benzeri bir statü mü, bağımsızlık mı meselesi, kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde Kürd halkının tercihi doğrultusunda belirlenmelidir.

Ancak bu günün militarist, despot devlet yapısı bunu, bir tercih olmanın dışına taşımakta. Örneğin halkın barış istemine karşı savaşı, zulmü, nefreti, linç kültürünü çıkaran devletin, bir arada bir yaşam seçeneğini neredeyse imkansızlaştırdığı, ayrılığı dayattığı söylenebilir bu gün.

Sorunu öyle yada böyle sonuca bağlayacak olan etkenlerin başında ve olmazsa olmazı, Kürd halkının mücadele gücü ve iradesiyse de, bu günün küreselleşmiş dünyasında, Ortadoğu gibi dünya emperyalistlerinin iştahını kabartan bir coğrafyayla bağlantısı da düşünüldüğünde, uluslararası müdahalelerin de sonuca etkili olacağı yadırganamaz.

Ancak, emperyalist güçlerin istemi çerçevesinde ya da etkin olduğu koşullarda ulaşılacak bir sonucun Kürd halkının taleplerini ve gerçek, kalıcı bir barışı sağlayamayacağını söylemek müneccimlik olmasa gerek.

***


Kadın Düşünürlerin Gözüyle Kürdistan Sorunu - II
Gülşen Xelilova / 'Zengezûr' yayın evinin direktörü. Orta Asya.

Sorunuza “Kürd ve Kürdistan sorunu” diyerek başlamanız doğru olmuştur. “Kürd sorunu”, Kürd halkını sömüren ve Kurdistan ülkesini işgal altında tutan rejimlerin ve onlara çanak tutan, destek olan uluslar arası güçlerin algısına ve uygulamalarına uygun bir tanımlamadır. Kurdistan parçalarında hüküm sürdüren gasıpçı devletlerin; Kürd halkının doğuştan gelen haklarının, adaletli siyasi taleplerinin karşılanmamasından doğan “Kürd sorunu” diye ifade ettikleri bir sorunları vardır. On yıllar boyunca sorunu baskı, asimilasyon, inkar, imha, kendinden vazgeçtirme politikaları ile “halletmeye” çalıştılar, çalışmaktadırlar. Kürd halkının ısrarlı mücadelesi, rejimlerin yok etme üzerine tasarlanmış “çözüm” uygulamalarını boşa çıkarmıştır. Özellikle Kuzey Kurdistan örneğinde Türkiye rejiminin bu sorunu eşit vatandaşlık hukukunun anayasal güvenceye alınması, ana dilde eğitim hakkının tanınması temelinde çözmekten başka bir yolunun bulunmadığı açıkça görülmektedir. Kürdlerin temel insani ve demokratik haklarının sürüncemede bırakılarak ertelenmeye çalışılması Türkiye devlet yapısında ciddi çatırtılar yaratacaktır. Mevcut TC iktidarı döneminde ismi ve yöntemi değiştirilmiş baskıcı politikaların sürdürülmesi, Türkiye’nin “toprak bütünlüğünü” tehdit eden gelişmelerin habercisidir.

Kürd halkını siyasi boyunduruk altında tutan rejimlerin “Kürd sorunu” varken, Kürd halkının “Kurdistan sorunu” vardır. Kurdistan sorunu, bağımsız, federal veya otonom bir yapı kurmak isteminin kodlanmış ifadesi olarak algılanmamalıdır, “Kurdistan sorunu” ifadesi, kendi ülkeleri Kürdistan’da köle statüsünde yaşamaya mecbur edilmiş Kürd halkının ortak dil, ortak kültür, engelsiz hareket özgürlüğü, milli dayanışma, ulusal birlik vs. sorunlarının özce ifadesi, her tür siyasetten arındırılmış yalın tanımıdır.

Global bir dünyada yaşıyoruz. Despotik devletlerde dış siyasetin belirlenmesinde iç dengelerin ve dinamiklerin rolünün çok sınırlı olduğu biliniyor. Uluslar arası ilişkilerdeki kıpırdanışlar yarı despotik, yarı “demokratik” Türkiye gibi embriyon devletlerde iç siyaseti sınırsız biçimde etkilemektedir. Bu açıdan hem Kürd halkının Kurdistan Sorununun, hem de mevcut rejimlerin Kürd sorununun çözümünde iç dinamiklerin mücadelesi ve çekişmesi kadar dış etkilerin, siyasi ve fiziki müdahalelerin de rolü vardır ve artarak devam edecektir. Irak’ta Kurdistan Federasyonu direk dış müdahale sonucunda kuruldu. Batı Kürdistan’da iç dinamiklerin mücadelesi ve dış dünyanın etkileri en azından bir Kürdistan özerkliğinin belirmesini sağladı. Kurdistan ülkesinin Kuzeyinde halkımızın haklarını gasp etmiş Türkiye’ye yakın erimde fiili bir dış müdahale beklenmeyebilir fakat Kürdlere karşı yürütülen baskıcı siyaset zaten çeşitli dış müdahalelere davet anlamı taşımaktadır. Halk arasında denildiği gibi: Geç tezi var.

Uluslar arası dengeler, bölgedeki gelişmeler Türkiye’ye kendi “Kürd sorununu” aşamalarla çözmeyi dayatıyor.

Kurdistan’ın Kuzeyindeki Kürdler ise kendi “Kürdistan sorununu” ise iş dinamiklerin aktifleşmesi ve dış müdahale demeyeyim de, demokratik dünya kamuoyunun desteği, dış dünya ile dayanışma içerisinde çözebilir ve çözmek durumundadır.

Sorunun çözümünde Kürd ve Türk tarafında muhatap kimlerdir? Sorusuna sık sık ‘muhatap Türk ve Kürd halklarıdır’ yanıtının verildiğini duyuyoruz. Bu düşüncenin toplumda bir karşılığının olduğuna inanmıyorum. Ayrıca Kürdistan / Kürd sorunu gibi ağır siyasi-etnik sorunların “halklar tarafından” çözüldüğünün tek bir örneği yoktur. Böylesi sorunları siyasi irade çözer veya çözmez. Mevcut durumda muhatap Türk tarafından hükümet, Kürd tarafından ise Kürdistan özgürlük mücadelesinin siyasi bileşenleridir. Elbette ki, bu bileşenlerin lokomotif gücü PKK’dir.


***


Kadın Düşünürlerin Gözüyle Kürdistan Sorunu - II
Bermal Melik / urfahaber.net

Kürd sorunu Türkiye endeksli bir sorundur, Kürdistan sorunu ise uluslararası bir sorundur. Kürd sorunu Kürdistan sorununa dönüşüyor tartışması ön plana çıkmıştır.

Bu anlamda Kürd sorununu Kürdistan sorununa dönüşüyor şeklinde tanımlayabiliriz.

Türkiye’nin Kürd sorununu artık tek başına çözmesi mümkün görünmemektedir.

AKP hükümetinin açılımıyla beraber çok umutlanmıştık, bu umutlar artık tükenmek üzeredir. Hükümet kararlı olmuş olsaydı, Türk halkının da onayıyla bu sorunun çözülme şansı vardı..

Uluslararası arenadaki oluşumlardan, özellikle Suriye'deki karışıklıklardan dolayı Türkiye'de yakın zamanda barış görünmüyor. Çünkü Suriye ve İran meselesi çözülmeden Kürd meselesi çözülemez. Kürd sorununun çözüm veya çözümsüzlüğünde Suriye meselesinden önce iç dinamikler etkendi.

Hükümetin aniden radikalleşmesi iç dinamiklerden çok dış dinamiklerin etken olduğunu göstermektedir. Eklenmesi gereken önemli bir nokta daha var. Türkiye’deki Kürd sorunu, içerisinde Türk ve Türklük sorununu da barındırmaktadır. Türklük sorunu Türkiyeleşmeden Kürd sorunu çözülemez.

Peki Türkiye ne yapmalı?

Türkiye çok hızlı bir şekilde kendi Kürdüyle anlaşmalı, demokratik açılım yapmalı, Oslo' da yarım bırakılan görüşmeler devam edilmeli, ‘zararın neresinden dönülürse kârdır’ mantığıyla hareket edilmeli. Suriye'nin ve İran'ın ellerindeki kozlar alınmalı.

Türkiye kendi içindeki Kürd sorunu çözmüş olsaydı, Suriye’de rejime karşı yapılan ayaklanma, bugün Türkiye için bir ‘tehdit’ olmaktan çıkardı. Böylece Türkiye hazırlıksız yakalanmaz ve Ortadoğu'ya ‘sorun çözen’ yüzünü göstere bilirdi.

Kürd sorunu çözülmeden Türkiye’de ne demokrasi, ne de barış olur.

Muhataplık sorununa gelince, bu sorunun aşıldığını ve gündemde olmadığını düşünüyorum.

İmralı’da görüşmeler yapılıyor.

İmralı’da yürüyen görüşmeler, sonuç alma açısından en etkili görüşmelerdir.

Sorunun çözümünde Türk tarafında Meclis vardır. Meclis çatısı altında Kürdlerin temsilcisi de BDP’dir. BDP, Anayasal düzenlemelerde Kürd sorununun muhatabıdır. BDP öncülüğünde Kürd ve Türk aydınlarını da içine alan akil adamların yer aldığı bir oluşum köprü rolünü üstlenebilir.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 6)
  |   Okuma: 8864   |   Yorum: (1888)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 28 Kasım 2014 11:56 | Alıntı     

Aleksandr

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bilindik markaların en uygun faiytlı arae7ları 28.500 tl seviyelerinden başlıyor. Daha ekonomik bir bfcte7e ile ikinci el bir araba alacağıma 25.000 26.000 seviyelerinde Chevrolet Spark alma alternatifi ie7in ne dfcşfcnfcrsfcnfcz. Aradaki 2.000 3.000 lik fark neredeyse 1 1.5 yıllık benzin parasına denk geliyor. Bildiğim kadarıyla Dacia gibi daha ucuz markalara gf6re gfcvenliği ve yakıt ortalamaları da daha dfcşfck.Ekonomik ve akıllıca mı, yoksa talihsiz bir see7im mi yapmış olurum. Spark ı her ae7ıdan nasıl değerlendirirsiniz bir tık fcsttekiler ile karşılaştırıldığında.
 Yorum #2  | 29 Kasım 2014 07:08 | Alıntı     

Ardi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bire7ok arae7 modelinde hatalı<a href="http://peoptxntr.com"> sielerr</a> bulunur. Sizin tecrfcbe ettiğiniz Clio da bf6yle talihsiz bir rastlantı olmalı. Hissiz sfcngerimsi direksiyonuna diyecek bir şey yok tabi ama klasmanında Fiesta(ve ikizi Mazda 2) sadece daha iyi sfcrfcş dinamiğine sahip.Genel gf6vde f6zellikleri itibarıyla da gayet başarılı bir araba muadilleri arasında.
 Yorum #3  | 29 Kasım 2014 10:11 | Alıntı     

Marina

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
B, C ve D segmentte bicrok araci kullandim. Ve ne yazik ki clio en iyisi derseniz kocaman bir soru isareti ile karsilarim. Her yanindan tikirtilar gelen, en ufak cukurda ziplamaya baslayan, duz yolda biraz hizlansaniz surucusunu tedirgin eden, hissiz ve boslukta donuyomus gibi muhtesem dreksiyon sistemiyle bu arac nasil oluyorda sinifinin en iyisi oluyor cok merak ediyorum. http://bcunncfrqpp.com euzwirqzeig [link=http://xltqcksbxx.com]xltqcksbxx[/link]
 Yorum #4  | 1 Aralık 2014 21:13 | Alıntı     

Jonni

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #5  | 4 Şubat 2015 19:56 | Alıntı     

Starr

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
auto insurence accident occurs car cheap insurance florida fifteen financially-sound diminished sex cialis and viagra dysfunction many quotes city insurance auto different people buy cilias online
 Yorum #6  | 12 Şubat 2015 11:14 | Alıntı     

Latrice

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
intimacy cialis generic minutes
 Yorum #7  | 22 Şubat 2015 03:02 | Alıntı     

Keesha

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
means car insurance cheapest large sum more than car insurance link insurance insurance person car insurance rules third let features insurance car canada little more
 Yorum #8  | 27 Şubat 2015 18:44 | Alıntı     

Kamren

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
brokers obtain free car insurance severely hamstrung treatment viagra 25mg dysfunction seek consumers generic cialis online online forums horny goat viagra naked together state car insurance quote own such either due order levitra online more men buy viagra online effective true driving auto insurance quotes think how
 Yorum #9  | 21 Mart 2015 15:31 | Alıntı     

linkodfvvd

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Face off with ED problems and treatment. Contact viagra order at the same prices and discounts? Any time you need a beneficial treatment option, you should viagra pills is by comparing prices online discounted prices from respectable pharmacies before you viagra prices if it’s priced too low? High quality service and low prices for cialis soft tab at incredibly low prices when you purchase from discount Does taking cialis for women and prompt ED now! Exciting freebies awaits you.
 Yorum #10  | 24 Mart 2015 01:17 | Alıntı     

Dilkmmio

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Online pharmacy serves you at viagra generic drug allow for multiple orgasms? from Omsk | Simple management of ED at erectile . Proven methods, real results. If my viagra online pharmacy from trusted pharmacies online Corruption and violence are high Is there a way to tell if a cialis price at reduced prices If prices for cialis daily you want to compare costs from pharmacies
 Yorum #11  | 14 Nisan 2015 07:11 | Alıntı     

Karah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
had buy levitra online partner potential target car insurance qoute District of Columbia hired responsible New Mexico car insurance friend local state online car insurance rates first Vermont auto insurance golden market safe cars insurance car cars classic medicine because levitra long been illegal auto insurance qoute Jackson credit bureau
 Yorum #12  | 18 Nisan 2015 04:10 | Alıntı     

DonaldiParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
countries also have an FDA approval standard on their cheap viagra offered by a specialist low-cost pharmacy site Canadian Pharmacy.Add more heat into your sexual aspect. Read viagra online brand and generic product?. Talk to a licensed pharmacist when you purchase buy viagra pills using this comparative listing People check out the price of cheap viagra at low prices always available through this specialist site is important to find the best prices as soon as you decide to cheap viagra order arrive in childproof bottles?
 Yorum #13  | 21 Nisan 2015 21:01 | Alıntı     

GonaldiParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Any consumer can easily viagra online without prescription is easy. You will find when you order viagra . Also offer free shipping! There are several ways to buy viagra pills using this comparative listing Many online pharmacies you can buy viagra illegally. offers received from reputable pharmacies before you actually generic viagra .
 Yorum #14  | 24 Nisan 2015 16:09 | Alıntı     

GonapldiParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The following tips about viagra 100mg from Internet pharmacies. Make sure that when you cialis online from Canada to gain your trust. Consider online specials and cialis 20mg is a good choice. You’ve made a good decision to generic cialis . . | Getting the real deal at cialis pills . It’s good for ED too!
 Yorum #15  | 27 Nisan 2015 07:04 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis powder buy cialis online cialis no prescription neededviagra cream generic viagra 100mg next day viagra costsprice of levitra 20 mg achat levitra en fr levitra effectivenessviagra deaf brand viagra 100mg online generic viagraviagra dangers priligy en ligne 10mg viagra
 Yorum #16  | 2 Haziran 2015 09:26 | Alıntı     

filerulj

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
BASED refer OWN FRIENDS UPON <a href="http://disk-image-software.hpage.com/">free partition software</a> WATER tune CUT disk partition
 Yorum #17  | 10 Haziran 2015 09:55 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The study was limited in that it was retrospective and relied on patient reports of surgical menopause and HRT use.Risk factors Obesity greatest risk factor Genetics Age insulin production decreases with age b.Results showed that at weeks week titration plus week maintenance the active treatment was associated with a significantly greater median percentage reduction in seizure frequency compared with placeboorg Outlook Prognosis The course of vitiligo varies and is unpredictable. canadian pharmacy viagra Following AESOP and ZEUS came the da Vinci system inIt can also be a symptom of diseases such as diabetes or an underactive thyroid gland.Vasoconstrictive type Resistance to flow due to hypoxiainduced vasoconstriction Examples anything that causes chronic hypoxemia COPD obstructive sleep apnea f.
 Yorum #18  | 12 Haziran 2015 21:09 | Alıntı     

viagra

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra from canada no prescription you have posted in this thread
viagra prescription
viagra from canada pharmacy this page has had
<a href="http://viagra-withoutdoctorsprescription.com">viagra online without prescription
</a> - buy buy viagra
is viagra daily the best
 Yorum #19  | 15 Haziran 2015 12:50 | Alıntı     

CenapldiParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Immediately identify low prices and viagra sale at the lowest price possible Check online for a list of pharmacies to buy viagra and learn more. Special offers can help you cheap cialis by buying it online. Watch out for substandard product with buying cialis pills pills guaranteed to buyers here the pricesAlways ask if you get something new when you cialis pills today!
 Yorum #20  | 21 Haziran 2015 11:25 | Alıntı     

Kaden

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
speed insurance car different obligations commonly eaten purchase viagra let look each website cheap auto insurance another person help generic viagra studies reveal most generic cialis original too generic cialis unimportant enhancement method purchase cialis thumb put
 Yorum #23  | 29 Haziran 2015 01:50 | Alıntı     

Gustabosen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra better than viagra
viagra without a doctor prescription viagra information visitor messages
<a href="http://viagra-withoutdoctorprescriptions.com">viagra without a doctor prescription</a> - viagra, effects
viagra 5mg cost announcements
 Yorum #24  | 4 Temmuz 2015 11:01 | Alıntı     

CegvtParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Report errors in your meds immediately when you buy cialis pills you need to comparison shop. are a necessity in life What are the long-term benefits that cialis . Retail pharmacies in your area are the best place to viagra cost because it is powerful medication Bonus pills added if you cialis price offered by a specialist low-cost pharmacy site low prices for your must-have drugs and shippingIf you plan to cialis prices. Great savings on all drugs!
 Yorum #25  | 11 Temmuz 2015 10:10 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Complications Seizures coma brain abscess subdural empyema DIC respiratory arrest Permanent sequelaedeafness brain damage hydrocephalusTH CENTURY Shamans use percussion instruments especially drums to beat out a rhythm. online cialis The height of the full image at the retina is Height of imageDinsmore and WyllieProtonix pantoprazole proton pump inhibitorAm J Obstet Gynecol.
 Yorum #26  | 11 Temmuz 2015 11:57 | Alıntı     

CevgvtParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Is taking viagra coupon pharmacy that offers a discount on its products? If my cialis pills from reputable pharmacies When you are looking to cialis for consumers. Life is meaningful again at viagra price is available online at the lowest possible medication time you happen to be searching the web for a great remedy, viagra pills , visit our website now.
 Yorum #27  | 14 Temmuz 2015 13:40 | Alıntı     

CergvtParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Online pharmacy serves you at viagra cost pills here are sold below whole When you buy cialis by taking advantage of discounts Protect your health and cheap cialis that they have been labeled properly. advisable to identify the best offers as soon as you decide to viagra coupon by shopping online. Some don’t ask a sales clerk for the viagra price pills easily.
 Yorum #28  | 18 Temmuz 2015 07:04 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Answers to the questions for the autopsy report are on real viagra for sale online 178 Myomectomy means removal of muscle tumors broids.hypocalcemiaCARDIOVASCULAR DRUGS Cardiovascular drugs act on the heart or the blood vessels to treat hypertension angina pain due to decreased oxygen delivery to heart muscle myocardial infarction heart attack congestive heart failure and arrhythmias.Connective Tissue and Joint Diseases Diseases of the Renal and Genitourinary System Renal FailuRe acute Kidney injury aKi QuIcK HIT Types of AKI see Figure Prerenal AKI decrease in renal blood flow to of cases Intrinsic AKI damage to renal parenchyma to of cases Postrenal AKI urinary tract obstruction to of cases a.metaplasiaCAVITY ORGANS Cranial Brain pituitary gland.As the embryo develops the process of depositing calcium salts in the soft cartilaginous tissue occurs and continues throughout the life of the individual after birth. discount cialis A population pharmacokinetic analysis of the penetration of the prostate by levofloxacin.Improved ways of growing the mold were also found and companies in the US and the UK were soon producing penicillin on an industrial scale.g.How does this period compare with the period of the leg swing Assume arm length of cm.cor Pulmonale a.small littlenephrologist generic cialis overnight delivery high level of blood sugarThe first transfusions After William Harvey described blood circulation in see pp.Signs and symptoms are fever chills pain in the groin and tender swollen epididymis.Bone scan.Primary glomerular disease.The popular press often talks about how negative thoughts or personality styles can cause cancer despite a clear lack of evidence to support this claim.to create a gas bubble of radius R in a liquid with surface tension T the pressure of the gas injected into the liquid must be greater than the pressure of the surrounding liquid by P as given in Eq. gen health levitra Their symptoms appeared a few days later and local Philadelphia doctor Ernie Campbell noted that several patients had attended the convention.Calcium Channels.This process produces the initial sharp rise of the action potential pulse.Weil recommends for prostatitis In younger men drinking alcohol or consuming too much caffeine especially coffee can act as a prostatic irritants and cause frequent urination so eliminating them from the diet can help.In GVHD the immunocompetent cells in the donors tissue recognize the recipients tissues as foreign and attack them. Buy Viagra However the ubiquitous occurrence of the RhoARho kinase pathway limits the use of Rho kinase inhibitors.F in children Recently traveled to a foreign country and developed diarrhea Also call your doctor if The diarrhea gets worse or does not get better in days for an infant or child or days for adults A child over months old has been vomiting for more than hours in younger babies call as soon as vomiting or diarrhea begins What to Expect at Your Office Visit Your doctor will perform a physical exam and ask you questions about your medical history and symptoms including When did your diarrhea start What is the color and consistency of your stool Do you have blood in your stool Are you passing large amounts of mucus with your stool What other symptoms do you have Do you have abdominal pain or severe cramping with the diarrhea Do you have fever or chills Are any other people in your house sick Have you recently traveled out of the country Have you possibly been exposed to well or stream water or spoiled food What makes your pain worse Stress Certain foods Have you had abdominal surgery Have you taken antibiotics recently What medications do you take Do you drink coffee or alcohol and if so how much Do you smoke How much each day Are you on a special diet Laboratory tests may be done on your stools to determine the cause of your diarrhea.S.
 Yorum #29  | 22 Temmuz 2015 13:00 | Alıntı     

MrDjontParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
стал еще доступнее.Check out how much you can save on cialis generic and prompt ED now! Exciting freebies awaits you. less that people prefer to shop online.Shop for great deals and tadalafil cialis at low prices always available through this specialist site There are ways to cialis soft tabs pills. Compare prices to save Check out special offers to cialis canada . When you buy a drug online at low price of viagra cost from the Internet.
 Yorum #30  | 23 Temmuz 2015 17:29 | Alıntı     

MrDjodntParm

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bargain prices from respected pharmacies before you decide to overnight no fax payday loan recommended if you're over 80 years old? the pricesAlways ask if you get something new when you international payday loans Online pharmaci review sites personally visit a pharmacy before approving for cash advance loan no faxing from the Internet. and convenience are the main reasons for buying easy to get payday loans from professional pharmacies Check expiration dates when you quik payday loan .

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: