Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Xani Babanın Mem û Zîn'i - Nihad Gültekin  


29-11-2010, 08:15 Kategori: Sanat-kültür  
Xani Babanın Mem û Zîn'i - Nihad Gültekin XANİ BABANIN MEM U ZİN’İ

Nihad Gültekin[/i]

Şair ve Bilgin Ehmedê Xanî ve her yönüyle bir kimliğe dönüşmüş Mem û Zîn, geçmişten günümüze sürekli büyük bir ilginin kaynağı olmuştur. Ehmedê Xanî halkımızın moral değeridir. Şimdiye kadar bu moral değerimize ve onun eserlerine ilişkin birçok çalışma yürütülmüş ve hala yürütülmektedir.


Ehmedê Xanî, düzenli ve çok yönlü etkinliklerle anıldığı yerlerin başında yaşadığı memleketi Serhad’ın Bazid bölgesi gelmektedir. Burada Xanî’nin türbesi kendi kurduğu medresenin yanında bulunmakta olup özellikle Serhad yöresi insanlarının ziyaretgahıdır. Hatta son yıllarda Kürdistan’ımızın Kuzeyinin birçok yöresinden gelenlerin yanı sıra Güney ve Rojhılat Kürtlerinin sayısında görülen çarpıcı artış da burayı ortak manevi bir merkez konumuna getirmiştir. İlçemiz Bazîd’de halkın Ehmedê Xanî’yi çok sevdiği, saydığı ve kutsal bir kimlikle donattığı bilinen bir gerçektir. Kentin hemen her caddesi ve alanındaki levha ve afişler Ehmedê Xanî adı ile süslenmiştir. Çoğu kez yemin edilirken Allah adını kullanmak yerine “Bi Serê Ehmedê Xanî”, “Bi Serê Xanî Baba” denilmesi normalleşmiştir. Yörede Xanî Baba olarak anılması, başına yemin edilmesi ve hakkında anlatılan sayısızca hikaye ve dervişler tarafından okunan beyitler de yine Xanî adının insanlarımızın manevi hayatının en önemli simgelerinden olduğunu göstermektedir.


Büyük Kürt şairi ve bilgini Ehmedê Xanî, Ortadoğu’nun en ünlü orta ve yakın çağ şairleri arasında, yurt dışında en çok okunan ve yabancı dillere tercüme edilip hakkında kitap ve makaleler yazılanların başında gelmektedir. Herhangi bir devlet veya kurumun sistemli bir destek ve teşviki olmaksızın, Xanî’nin ünü dünyada hızla yayılmaktadır. Nerdeyse her geçen yıl başka yabancı bir dilde eserlerinin tercümesine ya da hakkında kitap ve araştırma yazılarının yayınlandığına tanık oluyoruz. Kürdistan sınırları içerisinde en çok tanınan, benimsenen bir edebi eser olan Mem û Zîn’in edebiyat dünyasında seçkin bir yeri vardır. Büyük bir onura sahiptir. Kürt halkının kültürünü ve edebiyatını dünyanın diğer halklarına tanıtan bir eserdir. Bu ölümsüz sanat eseri Ehmedê Xanî’nin Kürtlerin en önemli ulusal şairi ve düşünürü olarak tanınmasını ve itibar görmesini sağlamıştır. Dr. İzzeddin Resul bu konuda şöyle yazmaktadır; “Şimdiye kadar O’nun hakkında yeterince araştırma yapılmasa da O’na duyulan ilgi, hiçbir Kürt yazarın ulaşamadığı bir boyutta yoğunlaşmıştır”. Celadet Ali Bedirxan, Mem û Zin’i, “Milletimizin Kitabı” biçiminde nitelendirmiştir.


Eser bir aşk destanı olarak çok güzel ve tekrarsızdır. Fakat öz itibarıyla bir aşk destanından çok öte derinliğe ve içeriğe sahiptir. Ulusalcı içeriği, felsefi, tarihi, sosyal, dinsel ve sanatsal estetiğiyle tam bir sanat şaheseri niteliğindedir. Ehmedê Xanî, medrese eğitimi görenlerin, melle ve feqilerin ilmi, halkçı ve yurtsever düşüncelerini harmanlayıp, ulusalcı tez haline getirmeyi amaçlamış ve başarmıştır. Kürtlerin, Osmanlı ve İran egemenliğinden kurtulmasının gereğine vurgu yapmış ve bunun yolunu göstermiştir. M. Van Bruinessen’in; “Ehmedê Xanî’yi, Kürt yurtseverliğinin ve milliyetçiliğinin babası” olarak nitelendirmesi yerinde bir tespittir. Yurtseverlik ve ulusseverlik düşüncelerinin kendisinden tam 94 yıl sonra 1789 Fransız Devrimi’nde daha kapsamlı bir şekilde patlak verdiğini düşündüğümüzde Xanî’nin büyüklüğü ve uzak görüşlülüğü daha belirgin ve açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.


Ehmedê Xanî, hak ettiği biçimiyle hakkında en çok yazılan, en çok konuşulan Kürt edebiyatçısı olmasına rağmen, bu büyük düşünürü yalnızca şair ve edebiyatçı kimliği ile ele almak O’na yetersiz bir yaklaşım olur. Kürt toplumunun yaşadığı çelişki ve sorunların şikayeti, feryadı ve çözüme olan inancı onun çok yönlü düşüncelerini yansıtmaktadır. Edebiyat O’nda bir dildir, felsefeyi de, teolojiyi de edebi söylemle ifadelendirirken, bunları gelecek nesillere aktarılması, kalıcılaştırılması gereken beyan olarak sunar. Mem û Zin’de;


“Şerha xemê dil bikim fesane
Zinê û Memê bikim bahane


(Kalbimin gamını kılıp efsane
Zin’i ve Mem’i de edip bahane)


Nexmê wê ji perdeê derînim
Zînê û Memê ji nû vejînim”


(Perdeden yücelttim öyle bir nağme
Yeniden can verim Zin ile Meme) dizelerinde: “Gönlümdeki bunca gam ve kederi, efsaneleştirmek için Mem ve Zin’i bahane ederek edebi bir dille perdeyi kaldırıp Mem ve Zin’i yeniden dirilteyim” diyor.


Ehmedê Xanî’yi çok derinden etkileyen önemli iki tarihsel olgu var. Biri doğumundan 12 yıl önce, diğeri de doğumundan 14 yıl sonra gerçekleşen iki önemli tarihsel olaydır:


1- Kürt coğrafyasının ilk defa ve Kürtlerin iradesine rağmen ikiye bölünmesini sağlayan Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639);

2- Bitlis Kürt Beyliği’nin bağımsızlığına (1665) son verilmesi.


Ehmedê Xanî Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla ilgili Mem û Zîn’de şöyle diyor:


“Bir tas bu berrak sudan
Değişmem Kevser’in Havuzuna


Kasr-i Şirin anlaşmasında
Göremiyorum hiçbir çıkar yol


Karardıktan sonra günümüz
Yeğdir Ambere ölüm..”


Xanî ayrıca Kürt halkının içinde bulunmuş olduğu ve hala da içinde bulunduğu dert kederin üzerine doğrudan doğruya parmak basmıştır. Xanî, o derdin üzerine şöyle haykırmıştır;


Ez mame di hikmeta Xwidê da
Kirmanc-i di dewleta dinê da
(Beni şaşırmakta Xuda hikmeti)
Kürdün aşıp-taşır varı-devleti).


Aya bi çi wechî mane mehrûm
Bi l-cumle ji bo çi bûne mehkûm
(Kendisi bunlardan kalıptır mahrum,
Sebebi nedir ki, olmuştur mahkum).


Ehmedê Xanî, bu coğrafyanın en eski halklarından biri olan Kürtlerin eğitimsiz ve yoksul bırakıldıklarını, baskı altında yaşadıklarını görüyordu. Doğuda Safevi, batıda Osmanlı egemenliği arasında sıkışıp kalan, kendilerine ait merkezi bir otoriteden yoksun ve ayrık aşiretler biçiminde bir yaşam sürdürüyorlardı. Dönemin eğitim kurumları olan medreseler de Arap dili ve kültürünün yoğun etkisi altındaydı. Döneminin toplumsal sorunlarını esaslı biçimde irdeleyen Ehmedê Xanî, çözümü yaşanan dağınıklığın giderilmesinde, Kürtlerin bulunduğu çatışmalı ortamın ortadan kaldırılmasında görür ve bunu üstüne basa basa söyler.

Ehmedê Xanî, bir düşünür olarak halkın tutsaklığına karşı çıktığı gibi, halkına özgürlüğün yolunu göstermek istedi. Halkı uyarıp bilinçlendirmeyi ve öyle kurtuluşa ulaşmayı esas aldı. Dolayısıyla halkı uyarıp bilinçlendirmenin de, halkın diliyle, Kürtçe olması gerekirdi. Bilindiği üzere o dönemki yazarların çoğu başka dillerle yazardı. O dönemde ve o koşullar altında Kürtçe yazmak başlı başına ulusal bir olaydı. Kürt diline değer verilmeyen bir ortamda Kürtçeye sarılmak elbette ki dikkat çekici ve önemli bir olaydı. Xanî, Kürt dilinin bayrağını yükseltip, halka Kürtçe seslendi. Kurmuş olduğu medrese ve okullarda tüm dersler alternatif bir eğitim halini aldı. Eğitim dilinde Kürtçeyi temel alan bu medrese geleneği daha sonraları Îsmaîlê Bayazidî, Murad Xanê Bayazidî ve Mela Mehmûdê Bayazidî gibi Xanî’nin takipçileri tarafından devam ettirilmiştir.


Sonuç olarak, bence Ehmede Xanî Kürt ulusu açısından moral merkezi değerindedir. Xanî felsefesinin, yaşamının, duruşunun ve bıraktığı mirasın çok iyi bilinmesi gerekmektedir.


Bugün ve bundan böyle her zamankinden daha fazla Xanî ve eseri Mem û Zîn ruhunun yeniden diriltmesine ihtiyacımız var. Xanî bir hazinedir ve Kürtler bu hazineden insan ve insana ait tüm değerler adına yararlanmalıdır. Felsefesi, düşüncesi ve inançları üzerinden 300 yıl geçmesine rağmen söyledikleri, (Anadilde ısrar olayında görüldüğü gibi) hala güncelliğini korumaktadır.


Xanî Baba’nın felsefesini iyi içselleştirirsek, inanıyorum ki hem kendi aramızda hem de diğer halklarla olan sorunlarımızı daha iyi çözme imkanına kavuşacağız. Bu temelde yapacağımız iki şey var;


Birincisi; Xanî’nin Mem û Zîn kitabını okul çağındaki çocuklarımıza ilk ders kitabı olarak okutup kavratmaktır.


İkincisi; Xanî’nin bir resmini evimizin bir köşesine asarak işe başlayabiliriz...

* * *


[i]Yararlanan kaynaklar:
Ehmedê Xanî. Mem û Zîn (Hasat Yayınları).
Salnama Ehmedê Xanî Yıllığı (Belge Yayınları).
Nihad Gültekin
nihadgultekin@hotmail.com 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 0)
  |   Okuma: 2053   |   Yorum: (664)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 25 Ekim 2013 15:06 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
zyZtydZeZpel Canada Goose Jacke
gfZbplZoZogv Canada Goose Doudoune
obZqwvZgZkoq Parajumpers Sale
bsZlytZuZnpc Moncler Milano
ojZsyqZrZaqu Moncler Jacka
yrZiocZjZsmh Parajumpers Amsterdam
rdZxgiZoZtri Canada Goose Italia
qtZcxmZpZfnr Parajumpers Sale
gaZubpZxZzpf Moncler Schweiz
egZhewZzZgri Moncler Milano
 Yorum #2  | 25 Ekim 2013 19:46 | Alıntı     

celapieni

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bmZcmjZjZjao Goedkope Uggs
yxZhxlZqZkfu Goedkope Uggs
spZdahZiZgca Barbour Jacke
kqZwntZzZlgq Uggs Australia
blZmibZeZnfk Uggs Australia
phZdwnZpZqwf Moncler Outlet
wfZzzeZfZxef Parajumpers Usa
phZexdZpZwtz Parajumper Jakke
knZbriZkZesp Uggs Australia
lhZgagZqZlsu Doudoune Moncler
 Yorum #3  | 25 Ekim 2013 20:10 | Alıntı     

Snopayaxosy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
idZsgmZsZpni Canada Goose Rea
yrZwnpZsZfqv Ugg Greece
ljZkmfZmZhpw Moncler
neZsnfZyZmgq Canada Goose Doudoune
dcZgtlZyZcuy Parajumpers Amsterdam
ykZfqhZfZija Canada Goose Antwerpen
riZqtxZzZmnn Moncler Canada
znZhdyZjZhzo Moncler 2014
ohZivqZyZedj Canada Goose Prix
pvZjylZrZndn Canada Goose Jacke
 Yorum #4  | 25 Ekim 2013 21:02 | Alıntı     

Triddixinsony

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dqZzazZnZjkp Moncler Toronto
daZgwjZkZnbh Ugg Baratas
taZenmZdZmah Ugg St酶vler
mdZlsuZuZsht Moncler Z眉rich
flZsigZdZwwn Peuterey Uk
bsZuhtZzZyge Doudoune Ralph Lauren
ecZdyvZbZuut Parajumpers Homme
blZcauZpZbwd Barbour Milano
zxZmiaZrZmzf Woolrich Online
viZnrnZvZtxa Canada Goose Jakke Dame
 Yorum #5  | 25 Ekim 2013 21:17 | Alıntı     

StesIroDese

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
yfZbfxZwZuui Canada Goose B酶rn
ztZtmwZzZhfa Moncler Jacken
ahZpqfZxZxbj Cheap Ugg Boots Uk
sdZivlZoZoyu Canada Goose Rea
anZvqyZsZyzf Parajumpers Long Bear
wnZwexZdZujv Cheap Ugg Boots Uk
ldZvjaZkZwgn Belstaff Italia
fxZanvZtZbxd Parajumpers Gobi
rkZykbZzZucb Doudoune Canada Goose
snZtzdZtZrmw Parajumpers
 Yorum #6  | 25 Ekim 2013 21:23 | Alıntı     

Intasosylausy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
qhZrohZeZmbs Peuterey Giubbotto
fkZktsZzZdpb Peuterey Giubbotto
djZgezZlZcvt Ugg Schweiz
gwZohfZuZtcp Woolrich Parka
tcZtwmZyZjic Woolrich Parka
acZimiZvZjfx Uggs
oqZtdyZyZxbe Parajumpers Danmark
opZedwZkZreh Moncler Femme
qgZsjwZtZmsq Canada Goose Jakke
xtZcxqZhZdnn Peuterey Giubbotto
 Yorum #7  | 26 Ekim 2013 02:52 | Alıntı     

tearcixettism

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ykZtghZcZryc Canada Goose
rnZvbuZkZlwq Canada Goose Jakke
vwZeduZsZxsg Parajumpers Norge
toZljnZeZowj Ugg Baratas
twZsyyZyZbyf Botas Ugg
irZlidZyZtgl Parajumpers
fgZoqfZaZhzq Canada Goose Outlet
jrZkvhZjZkjd Canada Goose
uzZwmxZlZymp Woolrich Parka
yfZxnoZmZtmt Ugg Baratas
 Yorum #8  | 27 Ekim 2013 10:29 | Alıntı     

evalliaftUnen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ntZmicZwZtkz Barbour ελλαδα
gcZasaZeZryl Woolrich Clothing
khZlkdZlZslo Giubbotti Peuterey
niZynqZxZqbf Woolrich Arctic Parka
flZizxZmZagx Ugg Australia
fqZveyZuZhbe Parajumper Jacka
seZrrkZzZqwt Timberland Sko
zrZfehZjZzae Giubbotti Peuterey
grZgifZvZzaf Ugg Boots
kjZckaZyZyxi Canada Goose Jacket
 Yorum #9  | 28 Ekim 2013 04:13 | Alıntı     

Intasosylausy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
xnZxpaZdZwxp Timberland Canada
ijZinhZfZoma Woolrich Jas
fxZfoxZdZzrz Canada Goose Jassen
oxZrbeZtZhhq Parajumpers Herren
thZzzfZgZumo Parajumpers Danmark
elZklnZbZbks Ugg Schweiz
iiZurpZiZvyr Moncler Rea
dsZhfyZuZlyf Canada Goose Jacka
cbZihjZpZrau Ugg Schweiz
bsZizyZgZjeu Woolrich Jas
 Yorum #10  | 28 Ekim 2013 19:35 | Alıntı     

Liaibepeeme

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
xpZpylZhZpna Timberland Sko
jnZamvZgZkex Peuterey Uomo
hvZzouZwZhoz Canada Goose Sverige
zcZkwaZrZiek Ugg Italia
xxZxqcZoZzgz Peuterey Outlet
jdZcrvZhZwmg Woolrich Clothing
icZczbZoZkww Giubbotti Peuterey
bvZgzsZuZwes Barbour Uk
eiZdcfZgZtbh Timberland Sko
rwZaeiZjZigf Canada Goose Jacket
 Yorum #11  | 28 Ekim 2013 19:45 | Alıntı     

apedeegomap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
yhZorhZcZjwo Moncler Belgie
trZfqgZfZdng Canada Goose Jakke
zlZjhjZoZhni Canada Goose Outlet
onZlgmZmZwsn Moncler Belgie
nmZivhZdZuti Canada Goose Jacket
vtZwpmZtZqbu Ugg Baratas
tkZgyjZdZgdi Parajumpers Jakke
qsZdokZmZjyo Canada Goose Sale
luZhhcZcZaog Woolrich Jassen Sale
cmZcdiZaZfki Canada Goose Jacket
 Yorum #12  | 28 Ekim 2013 20:10 | Alıntı     

ovajetrorourn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nxZvpfZaZihy Cheap Ugg Boots
kwZjziZlZixe Cheap Ugg Boots
pnZpnlZqZftt Parajumper Jakke
wpZrpvZiZtee Peuterey Jacke
ceZiteZsZsvi Doudoune Moncler
rbZexdZyZdpv Canada Goose Jacka Dam
vmZfkiZzZeem Ugg Boots Sale
fvZptkZvZoau Canada Goose Jacka Dam
sxZmgyZsZjtf Belstaff Milano
odZltiZuZxzz Parajumpers Suomi


myZucnZjZyge Moncler Uomo
ffZnnwZrZwsq Moncler Homme
fsZlxoZcZaof Moncler Jakke
ibZqdnZeZefz Ugg Boots
ecZswrZtZoua Ugg Boots
sqZvbxZuZwvm Moncler Uomo
oeZhaiZhZtid Canada Goose Outlet
eaZmauZlZnpx Woolrich Rea
twZgklZsZcog Ugg Pas Cher
kxZjriZkZjdu Timberland Femme
 Yorum #13  | 28 Ekim 2013 20:29 | Alıntı     

Immitothe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rlZoqmZfZezq Canada Goose Takki
goZnoqZfZwey Moncler Femme
gbZivsZlZiof Uggs
muZsixZhZauv Parajumpers Sale
wpZsicZcZlpb Pjs Jacka
pkZkkhZzZitg Woolrich Parka
znZyryZxZdxb Woolrich Parka
vnZlylZmZcsc Canada Goose Takki
jqZrgyZsZjrd Canada Goose Takki
gbZansZlZrec Parajumpers Doudoune
 Yorum #14  | 29 Ekim 2013 04:54 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ggZzdnZwZvjd Moncler Canada
ryZetaZwZnmi Ugg Greece
taZsttZmZrrs Moncler 2014
mdZsrzZfZpwf Moncler
gdZbrzZhZxex Parajumpers Jakke Dame
rbZhbaZlZaur Parajumpers Pas Cher
fzZwzsZuZkpz Stivali Ugg
lyZptuZcZoeb Canada Goose Doudoune
mcZsxfZbZiip Parajumpers Sale
htZhhcZbZgtb Ugg Boots
 Yorum #15  | 29 Ekim 2013 12:52 | Alıntı     

oveskBerAberb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
zyZjymZnZzkv Barbour Uk
ekZmpsZgZfac Ugg Boots
ieZruqZyZvcs Canada Goose Vest
mdZrprZrZmsq Timberland Sko
ivZxfzZhZvvs Canada Goose Vest
lsZtopZjZacf Barbour Uk
eeZubtZoZbne Barbour Uk
nrZtgdZkZovu Woolrich Jassen
qzZijoZnZgtf Woolrich Outlet
hxZoybZeZnfk Parajumper Jacka
 Yorum #16  | 30 Ekim 2013 14:41 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
peZejvZqZhpa Moncler Homme
qnZhzyZaZmdo Ugg Boots
kpZiylZlZbvs Ugg Pas Cher
vlZwwoZzZaey Woolrich John Rich & Bros
uyZysuZfZkkz Peuterey Giubbotto
euZdxvZyZzwt Doudoune Canada Goose
ikZodfZdZoai Uggs Sale
rpZcdmZdZqrq Moncler Homme
ouZdixZzZysu Parajumpers Oslo
uuZhvnZnZmlk Canada Goose Børn
 Yorum #17  | 30 Ekim 2013 20:07 | Alıntı     

cyclortargili

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cwZxkeZjZspn Canada Goose Sale
vhZfloZhZzcs Timberland Sko
kuZuauZeZcjr Ugg Australia Pas Cher
huZadwZrZnwj Canada Goose Sale
yxZzanZrZiii Belstaff Milano
eiZbzcZsZiga Ugg Australia Pas Cher
mqZshtZtZqre Ugg Z眉rich
reZpreZfZdbn Moncler Outlet
qtZimfZmZvrz Peuterey Roma
ayZfukZwZlpv Parajumpers Salg
 Yorum #18  | 30 Ekim 2013 22:07 | Alıntı     

Vobeappamnbox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fzZfenZpZsfn Moncler Vest
svZgprZwZqph Parajumpers
vtZvrsZhZhkc Moncler Jacken
puZghmZsZnod Moncler
izZlxnZnZuyy Barbour France
woZitkZrZoug Moncler Vest
upZhcxZrZmrb Timberland Wien
axZnksZbZcqq Woolrich John Rich & Bros
shZlviZyZlqm Parajumpers
mdZtreZnZipi Moncler Jacken
 Yorum #19  | 30 Ekim 2013 22:23 | Alıntı     

RiliBreed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ulZlmjZfZnld Ugg Schweiz
pkZaihZfZaxg Pjs Jacka
uxZeznZiZhap Parajumpers Danmark
ofZnyyZyZvot Pjs Jacka
eyZljaZlZscr Woolrich Jas
nrZzylZwZjep Parajumpers Herren
wmZwhuZqZgek Peuterey Giubbotto
viZeyiZgZdtb Parajumpers Danmark
tfZravZmZicd Uggs
dxZuciZkZpef Parajumpers Norge
 Yorum #20  | 30 Ekim 2013 23:12 | Alıntı     

MypetortHor

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
isZgdyZkZmoj Cheap Uggs Uk
mwZobkZbZtem Uggs Outlet
mgZskcZzZjfo Uggs Sale
xhZupoZrZqxx Ugg Outlet Canada
jnZdlgZyZbum Uggs Outlet
dtZzumZjZfoc Ugg Schweiz
ncZohhZjZwkp Uggs Australia
edZuibZmZgwb Cheap Ugg Boots
cuZlvhZfZmng Ugg Outlet Schweiz
bsZrjiZsZhsp Uggs Australia


dxZhnhZsZdox Uggs Uitverkoop
fbZklvZwZqqp Ugg Australia
byZociZsZwyy Cheap Uggs Canada
waZbscZfZqqd Ugg Outlet Italia
unZgyaZcZrdx Ugg Australia Pas Cher
lsZcppZfZzgx Cheap Uggs Canada
doZpufZwZmxa Ugg Baratas
xhZcqfZsZfcx Ugg Outlet Italia
apZlwcZpZtlp Cheap Uggs Canada
efZvmgZgZiem Ugg Rea
 Yorum #21  | 31 Ekim 2013 00:39 | Alıntı     

CeannaScome

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
etZaqcZtZkpc Canada Goose
gwZhtuZyZsei Uggs Espa帽a
ckZnxdZyZoci Uggs Espa帽a
ttZqmiZnZnkd Chaquetas Moncler
igZjmzZrZdyo Hollister Doudoune
ezZpreZvZlta Woolrich Uk
eeZbsgZxZmri Moncler Sale
ulZbgwZlZwaf Parajumpers Jakke
xkZbqoZiZeil Belstaff Jacken
egZjknZnZika Canada Goose Sale
 Yorum #22  | 31 Ekim 2013 05:21 | Alıntı     

Bluptpleant

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ktZfsrZxZqru Timberland Femme Pas Cher
icZndjZhZsrs Woolrich Bologna
irZxqgZaZssf Moncler Outlet
zkZdrpZxZlqo Parajumpers Takit
ffZdwjZyZuwr Canada Goose Montreal
sgZipcZjZfka Timberland Sko
usZukrZwZvqb Woolrich Bologna
rvZhdvZnZrin Ugg Australia Pas Cher
kyZjspZnZjxb Parajumpers Takit
gtZlzmZwZusq Botas Ugg Baratas
 Yorum #23  | 31 Ekim 2013 06:47 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
tsZrdgZmZdms Moncler 2014
wbZxlqZcZica Canada Goose Doudoune
tcZijwZgZvka Abercrombie And Fitch Jacke
chZnagZhZdwq Canada Goose Doudoune
nfZkkqZkZdkf Parajumpers Sale
ycZfaqZlZfll Ugg Boots
izZwahZpZamd Stivali Ugg
pkZdpqZtZusg Canada Goose Jakke
svZrrxZgZfcp Moncler
pjZguxZxZoif Moncler
 Yorum #24  | 31 Ekim 2013 16:04 | Alıntı     

ovawsvogs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
aqZdskZxZbdf Uggs Wien
tkZjxxZtZfrx Moncler Antwerpen
ekZauaZwZvgx Moncler Antwerpen
deZnidZdZvgn Parajumpers Long Bear
luZlauZgZhms Canada Goose
xhZdmtZgZesc Barbour Jacka
klZuvfZuZcfv Uggs Wien
xkZapuZfZass Woolrich Parka
mtZaqfZgZbce Cheap Uggs
keZbiiZpZlvg Uggs Salg
 Yorum #25  | 31 Ekim 2013 17:14 | Alıntı     

evalliaftUnen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
aqZwrgZvZvut Giubbotti Peuterey
svZdxjZkZikj Ugg Australia
gdZhfzZbZtpi Woolrich Arctic Parka
gpZuwiZcZddr Giubbotti Peuterey
jfZhkfZeZpfo Ugg Australia
dwZaycZwZgqa Peuterey Uomo
rlZlwnZpZqyx Canada Goose Sverige
rjZdbyZjZucd Parajumper Jacka
obZsvoZbZbey Timberland Sko
ulZmdwZhZmuf Barbour ελλαδα
 Yorum #26  | 2 Kasım 2013 02:10 | Alıntı     

Accillozy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
soZawlZoZpka Moncler Online
nxZbsbZfZtsh Timberland Barcelona
snZseoZdZgea Canada Goose Outlet
agZudrZvZdrg Canada Goose Outlet
qgZyvzZjZtbp Moncler Uomo
hvZkwcZoZnhi Parajumpers Jakke
ulZfywZoZprm Moncler Winterjassen
amZpseZmZqlw Peuterey Giubbotto
czZnimZyZqci Parajumpers Oslo
juZedeZdZlzb Woolrich John Rich & Bros
 Yorum #27  | 2 Kasım 2013 04:52 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dhZmezZaZwtf Canada Goose Italia
wvZdlfZdZtfw Ugg Outlet Canada
xzZwnmZpZrlj Canada Goose Doudoune
toZebbZjZrhx Canada Goose Jacke
coZuntZeZevp Canada Goose Jakke
reZiloZgZryg Canada Goose Jacke
ykZdbmZzZhmi Canada Goose Prix
uhZqgzZoZjmr Moncler Schweiz
nyZkaxZcZssz Moncler Milano
cuZnrjZzZzla Moncler
 Yorum #28  | 2 Kasım 2013 06:33 | Alıntı     

poiptLiem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bqZfqjZeZzaq Uggs Uitverkoop
rnZorvZbZmgp Ugg Ale
icZinlZxZqal Uggs Uitverkoop
loZibyZwZvza Uggs Uitverkoop
ooZvcyZnZlmp Ugg Ale
saZzezZjZgyx Ugg Australia Italia
oaZtehZmZpgb Uggs Uitverkoop
hqZfaaZmZrlm Cheap Uggs Canada
rvZajsZuZewl Ugg Outlet Italia
swZtowZkZyns Ugg Australia Italia
 Yorum #29  | 2 Kasım 2013 09:02 | Alıntı     

Niptniftene

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
whZghdZlZwta Woolrich Parka
ebZmnrZkZavi Woolrich Uk
hlZsupZwZeax Belstaff Jacken
jmZtfkZrZtib Hollister Doudoune
jdZofaZzZnwn Chaquetas Moncler
yrZdenZcZuzi Uggs
paZusfZfZqua Ugg Espa帽a
epZmsqZzZuyd Cheap Ugg Boots Uk
fgZpmsZqZjve Hollister Doudoune
nuZdysZbZrht Moncler Sale
 Yorum #30  | 2 Kasım 2013 11:17 | Alıntı     

Frulleyevex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ryZmygZqZgbe Parajumpers
crZlhnZrZrgq Canada Goose Pas Cher
dxZrhxZoZxzk Botas Timberland
jgZlcqZfZijd Parajumpers Uk
zlZkxzZjZvxo Moncler Outlet
yyZzhbZaZbza Moncler Outlet
zrZbkrZlZran Peuterey Jacke
goZiwjZdZcic Moncler Outlet
lrZxwlZzZbsu Moncler Jassen Dames
unZierZwZltl Uggs Antwerpen

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: