Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 72881   |   Yorum: (1048)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #241  | 31 Ocak 2016 10:00 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
This is something you have to accept.Torsion is not associated with fever.aripiprazole Abilify buy tamoxifen online Upon completion of this course you will have a more complete and nuanced scientific understanding of what makes us sick what makes us well and what we can do about it.usually absent in rheumatoid pericarditis.Passive smoke c.general characteristics dapoxetine Culturing prostatic tissue obtained by biopsy is neither sensitive because infection is focal nor specific because of prostatectomy specimens are culture positiveD.Because of the low pres sure inside the artery the external pressure may actually close off the artery and block the flow of blood.A.There is also pitting edema of the lower extremities. propecia toxicidad Miscellaneous protein synthesis inhibitors a.It was a large circular hollow tube about inches wide.inherited cancersMEDICINE JAR CThe likelihood of avoiding a type error is termed the statistical power of a study. viagra sources High HDL mgdL is a negative risk factor counteracts one risk factor..Visit your doctor regularly.His medical history is significant for type II DM requir ing insulin HTN and mild CHF.Preliminary results. cialis one day prix Other positive findings include onset of heart failure or ventricular arrhyth mia during exercise or hypotension.Our calculations show that the forces exerted on the joint and by the muscle are large.Training courses were highly organized at Salerno with students passing from one level to the next only upon achieving the required passes.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #242  | 1 Şubat 2016 10:25 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
His right knee is swollen warm and tender to palpation and the skin is erythematous.The duration of erections with rigidity RigiScan monitoring greater than base was approximately min in the subjects treated with mg of PT compared with min in the placebotreated group.Should be narrow prices of viagra, cialis, lavitra of ionsabdominoplasty.No ileal conduit was necessary.R.The number of lesions on the MRI is not necessarily proportional to disease severity or speed of progression.The center of the jet is white and the edges are shades of blue.cyclothymic disorder order cialis online usa PubMed Guay AT Bansal S Hodge MB.One of the first female physicians mentioned by name was Merit Ptah some years ago around the time of Ancient Egypts physiciandeity Imhotep see pp.Assuming that this distance is cm from the eye the angle subtended by two points separated by a distance x is given by see Fig. generic cialis professional j.If the length of each step is m after taking steps he will be only m away from the lamppost although he has walked a total of m.and McMorris R. viagra and cialis online order Philadelphia Pa Elsevier Churchill Livingstone chapA month later I had a right adrenalectomy.TERMS PERTAINING TO THE BODY AS A WHOLE STUDY SECTION Practice spelling each term and know its meaning. tadalafil best price Pathogenesis Connective Tissue and Joint Diseases red if traumatic CONNECTIvE TISSUE aND JOINT DISEaSES l TABLE Major Arthritides Osteoarthritis Rheumatoid Arthritis Gouty Arthritis Onset Insidious Insidious Sudden Common locations Weightbearing joints knees hips lumbarcervical Hands PIP MCP wrists ankles knees Great toe ankles knees elbows spine hands Presence of inflammation No Yes Yes Radiographic changes Narrowed joint space osteo phytes subchondral sclero sis subchondral cysts Narrowed joint space bony erosions Punchedout erosions with overhanging rim of cortical bone Laboratory findings None Elevated ESR RF anemia Crystals Other features No systemic findings Bouchards nodes and Heberdens nodes in hands Systemic findings extraarticular manifesta tions common Tophi Nephrolithiasis Ulnar deviation swanneck and boutonniere deformity a.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #243  | 1 Şubat 2016 14:30 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
This overcame the need to have a live donor on the spot. low cost viagra 100mg brand 5 bucks Over time we see those incremental changes in the phenotype of the animal.diaphragm Muscle separating the abdominal and thoracic cavities.If Bobs condition had been diagnosed as the dry wet form it might have been treated with cryotherapy intraocular lenses laser photocoagulation to seal leaky blood vessels.In addi tion adjuvants may promote signals and by triggering various PRRs that in turn upregulate costimulatory ligands on the APC andor by stimulating the release of cytokines. viagra and cialis non perscription Quick Hit Major segmental innerva tion of the lower limb Hip flexionL Knee extensionL Ankle dorsiflexionL and L Great toe dorsiflexionL Ankle plantar flexionS Quick Hit In general radiologic imaging is unnecessary in evaluation of low back pain.A doubleblind crossover study evaluating the efficacy of Korean red ginseng in patients with erectile dysfunction a preliminary report.Furthermore COPD patients have impaired mucociliary clearance so it is not unreasonable to suggest that reduced clearance of carcinogens from the lungs may also contribute to the increase in cancer risk.FIGURE A Ichthyosis. is there a 100 mg cialis Show that if the oxygen requirement of an animal is reduced by a factor of then within the same lung volume alveolar radius can be increased by a factor ofMore broadly many people have been looking at what they have called the toxic food environment.Nickel JC.The doctor prescribed hydrocortisone cream to relieve her itching seborrhea acne urticaria buy priligy Royalty took it up and it spread through the fashionable English populace and gradually to continental Europe.Both D and Dlike receptors were mainly localized on smooth muscle cells and the relaxant activity of apomorphine was most probably mediated by Dlike receptors partially through NO release from endothelium. levitra vardenafil generico D winged scapulae in muscular dystrophyThe number of lesions on the MRI is not necessarily proportional to disease severity or speed of progression.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #244  | 1 Şubat 2016 16:21 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Signs and symptoms of anemiab.One is called direct effects. rx canada pharmacy accutane Therefore heat transfer via atomic vibrations is slow.They can be given through a vein by IV or by injection under the skin.Scoop probe Flask Tooth forceps Cupping vessels PROSTHETIC BIG TOE OF WOOD AND LEATHER TH CENTURY BCE Shears SURGERY I N ANCIEN T EGYP T RELIEF SHOWING SURGICAL TOOLS EGYPT ND CENTURY CE This Romanperiod carved relief from the temple of the crocodilegod Sobek at Kom Ombo illustrates a range of surgical tools together with items used in diagnosis and in the preparation of medicines.In addition to discomfort prostatitis syndromes are responsible for substantial physical and emotional distress and financial costsThis can help Grow body hair Improve appearance of muscles Improve concentration Improve mood and self esteem Increase energy and sex drive Increase strength Most men with this syndrome are not able to get a woman pregnant. priligy ssri Answer This patient likely has diverticulitis LLQ pain fever and leukocytosis are keys to diagnosis.calicealThese medications should be taken for only a few days.This is important for GI motility.hypothyroidism a..autoimmune disorder in which villi in the lining of the small intestine are damaged resulting from Get al. cialis foro Cardiovascular ThrombosisThrombocardiology and ThromboneurologyThe peptide has been demonstrated in the endothelial cells of human cavernosal tissue Marinoni et al. how to buy clomid over the counter subcostal chondrocostal Cartilage that is attached to the ribs.The change in momentum due to the collision is usually easy to calculate but the duration of the collision t is difficult to determine precisely.et al.Nephrotic syndrome may follow glomerulonephritis or exposure to toxins or certain drugs immune diseases and other pathologic conditions such as diabetes mellitus and cancer. hk viagra amazon Give antihistamines both H and H blockers and corticosteroids as well although they have a minimal effect in hyperacute condition.Physician Thomas Dimsdale successfully inoculates Catherine the Great of Russia.Muscles of the iris constrict where nerve STIMULUS applied to RECEPTOR CELLS IN EAR AND EYE excite NERVE FIBERS that carry impulses to BRAIN impulses are translated into sound sensations and visual images FIGURE Pattern of events in the stimulation of a sense organ.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #245  | 1 Şubat 2016 17:22 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Rev.a.The disease seems to be more common in some families. prednisone 20mg Abnormal reflexes may be present.b.M.There is no evidence that thrombolysis improves mortality rates in patients with PE.However there are an number of studies that compare the individual agents to placebo in diabetic men with ED. sildenafil 50mg tablets to buy xero dry xerophthalmia SENSE ORGANS THE EYE AND THE EAR SUFFIXES SUFFIX MEANING TERMINOLOGY MEANING opia vision hyperopia Hypermetropia farsightedness.Atoms with completely filled orbits these are atoms of the socalled noble gases helium neon argon krypton and xenon cannot share electrons with other elements and are therefore chemically most inert.Even the circuit in Fig.Clearly convection in FIGUREParkinsons disease cerebellar disease Wilsons disease ataxia a.g.DDAVP does not play a role in treatment.th ed. buy cialis 100mg online The lateral side of the ankle consists of three ligaments anterior talofibular liga ment ATFL calcaneofibular ligament CFL and posterior talofibular ligament.In English country doctor Edward Jenner privately published An Enquiry Into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae a Disease Discovered in some of the Western Counties of England Particularly Gloucestershire and Known by the Name of the Cow Pox.IV sodium nitroprusside to lower systolic BP below mm HgSuspicions that such illnesses might be contagious or run in the family could lead to the isolation of a family within the community.e.Ultimately ne needle aspiration surgical biopsy or excision is required to make the diagnosis. cialis overnight delivery us It is induced or exacerbated by intentional activity such as drinking from a cup or use of utensils and is markedly decreased by alcohol use useful in diagnosis.Some went as far as making hypnosisbased CD courses forLazarus and Folkman Stress Appraisal and Coping cialis quick deliverycanada Bob had many sexual partners one of whom had been diagnosed with testosterone phimosis chlamydial infection a highly communicable STD.As the Huang di NeiJing states The five elemental energies encompass all the myriad phenomena of nature.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #246  | 2 Şubat 2016 01:01 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
a thalassemia trait or minormutationdeletion of two a loci a.Diagnosis cheap levitra canada Immunity to diphtheria by production of antibodies is induced by the administration of weakened toxins antigens beginning between the sixth and eighth weeks of life.retina long strong front concaveCIThis is for information only and not for use in the treatment or management of an actual poison exposure.CBT focuses on your thoughts beliefs and attitudes and how can these affect what you do and how you feel. jie bao viagra Quick Hit For outpatients treatment is continued for days.Remember to refer all diabetic patients to an ophthalmolo gist for annual funduscopic examination.All rights reserved.CARDIOVASCULAR SYSTEM congenital heart disease Abnormalities in the heart at birth.Examination shows use of accessory muscles on inspiration. sildenafil citrate 100mg haversianThe renal pelvis becomes distended with urine hydronephrosis making nephrostomy necessary.The great cureall treatment of the age was undoubtedly bleeding or bloodletting see pp.Some patients may have epigastric discomfort.BP should be lowered to mm Hg with mm Hg the minimum goal in people with diabetes or renal insufficiency. venta kamagra madrid Harvey summarized The blood is driven into a round by a circular motion it moves perpetually.Urology.All female patients must have two negative pregnancy tests before starting oral isotretinoin.modified for this casep..Saunders chap levitra novartis 20mg Sickled RBCs obstruct small vessels leading to ischemia see Clinical PearlCirrhosisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Cirrhosis is scarring of the liver and poor liver function.b.Secretions puddle and do not drain normally.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #247  | 2 Şubat 2016 08:02 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Medicationsantihypertensive medications clonidine methyldopa antide pressants amitriptyline doxepin trazodone are more sedating hypnotics blockers antihistamines drug abusewithdrawal h.The thyroid gland is located at the front of the neck above where the collar bones meet. on line viagra super active Disorders involving transmembrane receptors.Under these conditions the work expended would be WorkHis was the first complete account of the mechanics of the heart and the blood system.smallest branches of bronchiIn the event Phipps had a possible minor reaction one week later described by Jenner He complained of uneasiness in the axilla armpit.. comprar kamagra jelly W ergUnder this condition the reaction force at the base of support cancels the force of gravity and the torque produced by it.malaria Malpighi Marcello Mansfield Peter measles medicine schools early Mendel Gregor mental illness Ancient world asylums bloodletting humane treatment introduction of neurology research phrenology psychoanalysis stigmatization trepanning Mesmer Franz Anton Mexico miasma microbiology animalcules early discoveries endospores gel agar use INDEX germ theory of disease microbes and contagion spontaneous generation staining microbes see also Koch Robert Pasteur Louis microscopes early electron photography through microscopes light capillaries discovery of cytology early singlelens magnifiers midwifery early manmidwife accoucheur see also childbirth nursing obstetrics Miescher Friedrich Moniz Antonio Egas Montagnier Luc Morgagni Giovanni Morgan Isabel Morgan Thomas Hunt Morton William N Nascher Ignatz Leo Needham John Nightingale Florence Crimean War germ theory of disease hygiene and nutrition campaigns North America Native American Indians herbal medicine shamanism nursing early Nightingale Florence see Nightingale Florence trainee nurses see also midwifery O obstetrics IVF treatment see IVF treatment see also childbirth midwifery P Palmer Daniel David pandemics AIDS see HIV and AIDS birdflu Ebola virus disease influenza Legionnaires disease SARS see also epidemiology viruses Paracelsus Philippus Aureolus anesthesia Pare Ambroise amputation ligatures obstetrics pneumothorax treatment prostheses making wound treatment Pasteur Louis Institut Pasteur Koch rivalry with microbiology pasteurization vaccination penicillin Pinel Philippe polio iron lung prehistoric medicine herbal remedies Otzi the Iceman trepanning prostheses artificial heart biomechanics heart pacemakers hip replacement see also transplant surgery R rabies Regaud Claudius Robbins Frederick robots and telemedicine telesurgery Rome Ancient animal dissection bloodletting disinfectant use Galen of Pergamon gynecology herbal medicine humorism hygiene and sanitation nursing pharmaceutical preparations smallpox epidemics surgical instruments Rontgen Wilhelm Roux Emile S Sabin Albert Safar Peter Salk Jonas Saunders Cicely Schultz Johannes Seacole Mary Semmelweis Ignaz shamanism Shibasaburo Kitasato Shumway Norman Simpson James Young smallpox cowpox connection vaccination variolation see also Jenner Edward Wortley Montagu Lady Mary Smellie William Snow John as anesthetist epidemiology Spallanzani Lazzaro STDs gonorrhea syphilis stem cells therapy tissue engineering Steptoe Patrick INDEX Stethoscope Swammerdam Jan Sydenham Thomas T tetanus third millennium medicine D printing antibiotic resistance cloning evidencebased medicine EBM genetic profiling immunization research nanotechnology smartphone apps stem cells and tissue engineering ultrasound technology Thomas Dr.. kamagra contrareembolso disfuncion erectil Mixed cellularity large numbers of Reed Sternberg cells in a pleomor phic background d.Treatment includes lowering dietary intake of sodium and the use of diuretics to promote uid loss.Shift potassium into the intracellular compartment.Musculoligamentous strainusually after an episode of bendingtwisting patient feels the back give way often when lifting a heavy object with immediate Ambulatory Medicine A M b U l AT O r y M E D I C I N E l onset of back pain.The omentum and mesocolon are parts of the mesentery. viagra 100mg cheap d.c.D.Bob had many sexual partners one of whom had been diagnosed with testosterone phimosis chlamydial infection a highly communicable STD.Sometimes men are given suppressive lowdose longduration antibiotic therapy. cialis kaufen Iris Pupil Lens Laser beam B FIGURE A LASIK refractive surgery


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #248  | 2 Şubat 2016 14:55 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
To avoid or reduce backaches you can Wear lowheeled shoes.Indeed Vesalius himself as was common at the time had also done precisely this. prix propecia instructions may be transmitted by nerve impulses or in some cases by chemical messengers called hormones which diffuse through the body and control various metabolic functions.Saturated fats of animal origin such as milk butter and meats increase cholesterol in the blood whereas polyunsaturated fats of vegetable origin such as corn and safower oil decrease blood cholesterol.AchondroplasiaEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Achondroplasia is a disorder of bone growth that causes the most common type of dwarfism.Find more such useful books on Learn more and make your parents proud Regards Topic Subtopic Better Living Health Wellness MindBody Medicine The New Science of Optimal Health Course Guidebook Professor Jason M.c.Pulmonary aspergilloma is caused by inhalation of spores into the lung.Orbital cellulitisusually originating from ethmoid sinusitis generic viagra 44 cent a pill Sexual activity causes an increase in the cardiopulmonary load.This procedure helps diagnose uterine disease.From Black JM Hawks JH MedicalSurgical Nursing Clinical Management for Positive Outcomes th ed.The number after each term indicates where it is dened or used in the book so you can easily check your responses. tab viagra When a beam of light at resonance frequency passes through a collection of atoms in equilibriumDate last modifiedDespite these promising initial results the development has been slow and no further studies have been reported.b.When symptoms occur they are typically pain or a late period. priligy 60 mg costo Lecture Simmering SoupThe Neuroendocrine System Hans Selye and HPA Physiology In the mids Hans Selye was interested in sex hormones and in particular how sex hormones affect behavior and development.Aortoiliac occlusive diseaseRepeating the test at a later date facilitates diagnosis.Limit animal protein intake in patients with hyperuricosuria uric acid stones.D. buy viagra winnipeg When right ventricular failure occurs the corresponding signs and symptoms appear JVD hepatomegaly ascites peripheral edema.TableB Electron micrograph showing erythrocytes within a capillary.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #249  | 2 Şubat 2016 15:00 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Diverticulosis of casesmost common source of GI bleeding in patients over age usually painless b. prednisone online pharmacy Macromolecular complexes from sheep and rabbit containing seven aminoacyltRNA synthetases.Nanotechnology delivers moleculesized machines that melt blood clots with lasers invade and destroy tumor cells and attach powerful antigerm drugs directly onto microscopic invaders.A decrease in renal perfusion pressure results in activation of the reninangiotensin aldosterone system.glycogenis due to noncompressible vessels and indicates severe disease.Chronic prostatitis a. vente priligy angleterre For pulmonary aspergilloma patients with massive hemoptysis may require a lung lobectomy.Exudative pleural effusions if left untreated can lead to empyema pus within the pleural space.Alternative Names Tumor adrenal References National Comprehensive Cancer Network.Biological Therapy Another approach to cancer treatment is to use the bodys own defenses to ght tumor cells.The term diabetes comes from the Greek diabainein meaning to pass through.Under these conditions the work expended would be WorkObstruction cialis en allemagne d.Further designs of artificial hearts followed and several were approved through the years for temporary and permanent implantation.CC tissue evokes electric waves that seem to be of diagnostic significance in evaluation of ED.adenitisHealth Solutions Ebix Inc.For a pound woman thats just pounds Your doctor may recommend birth control pills to make your periods more regular.Before the use of blood banking and refrigeration in the early th century all transfusions were done person to person. cheap kamagra jelly india 219 Nausea and vomiting anemia melena guaiacpositive stool Quick Hit Upper GI endoscopy is the best test for evaluating a patient with epigastric pain..Consistent with the in vitro results in vivo intracavernosal pressure exhibited pronounced oscillations in Slo mice but not in Slo mice.positron emission tomography PETAt baseline a visit to a health centre for the measurement of urinalysis height weight and blood pressure was part of the ongoing study. to buy cialis from ireland neurologywhite blood cells that are destroyed by the AIDS viruspolypAn xray of her knees see Figure A shows deterioration of articular cartilage in the right knee with narrowing of the joint space.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #250  | 3 Şubat 2016 04:24 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
They result in visual field defects bitemporal hemianopsia due to compression of the optic chiasm and may also cause headaches papilledema and changes in mentation. compare generic viagra in canada The first bag that is hung is the primary infusion.andEdema may be most efficiently and safely mobilized by giving LASIX on to consecutive days each week.Causes almost all cases are due to impaired absorptionFor some applications the bundles are thicker up to aboutthe other major risk factors are Atrial fibrillation Diabetes Family history of stroke High cholesterol Increasing age especially after age Race black people are more likely to die of a stroke Stroke risk is also higher in People who have heart disease or poor blood flow in their legs caused by narrowed arteries People who have unhealthy lifestyle habits such as smoking high fat diet and lack of exercise Women who take birth control pills especially those who smoke and are older than Symptoms The symptoms of stroke depend on what part of the brain is damaged. buy dapoxetine online usa cauterizationThus the whole cable to the right of line b is replaced by R T as shown in Fig.D. generic cialis pricing Prolonged QT syndrome f.Urology.Within years or so Greece had entered its Classical phase which saw glorious achievements in politics art philosophy and literature. dapoxetine 60mg .Bone marrow is found in the hollow part of most bones.These drugs should not be confused with the steroids taken illegally by athletes to build muscle and strength.Ambulatory Medicine l STEPUP TO MEDICINE Quick Hit Always obtain a pregnancy test in reproductive age women before starting an antihypertensive medication.This will make your adolescent more upset and anxious.Vincent de Paul in Alexandriaan offshoot of the original Sisters of Charity community which had been established in Paris in cialis 5 mg vademecum Fukuto J.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #251  | 3 Şubat 2016 07:39 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Inc.These drugs increase renal excretion of uric acid use them only in patients with normal renal function. kamagra Eumelanin is brownblack pigment while pheomelanin is redyellow.Its presence also identies patients at risk for complications when presenting with acute coronary syndromes e.Maneuvers that stimulate the vagus delay AV conduction and thus block the reen try mechanism The Valsalva maneuver carotid sinus massage breath holding and head immersion in cold water or placing an ice bag to the faceDo not stop taking your medicines without talking with your doctor first.region in the cochlea that contains auditory receptorsneutrophilscapular real kamagra If untreated it is almost invari ably fatal.She has a packperyear smoking history.This may show Advanced bone age Bone deformities in hands and feet Delays in growth Problems with the skin genitals teeth and skeleton Short arms and legs with small hands and feet Short head measured front to back brachycephaly Short height Small upturned broad nose with flat bridge Unusual features of the face short nose open mouth jaw that sticks out Unusual head Widespaced eyes hypertelorism sometimes with extra skin fold at corner of eye In the first months of life xrays may show spotty calcium deposits called stippling in bones especially the nose.For retreatment quadruple therapy PPI bismuth and antibiotics. buy vardenafil 40 mg online The YerkesDodson curve plots anxiety level on one axis and performance on another axis.A Using the terms below ll in the ow chart showing the passage of sperm.Steroid drugs are inhaled or given intravenously and orally to reduce chronic inammation in respiratory passageways. achat viagra original Why the Test is Performed Your doctor may order this test if you have signs of certain reproductive or pituitary disorders.Jarow MD CoChair Gregory A.Insulin There are many different types of insulin. priligy prix a paris Krieger JN Ross SO Limaye AP Riley DE.The relationship between the angle of incidence and the angle of refraction is given by sin sin n n C.dermatophytosis or dermatomycosis tineaStay away from slicing smashing or even chewing this medicine.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #252  | 3 Şubat 2016 11:09 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Prostanoids I.A typical normal signal recorded between two electrodes is shown in Fig. buy clamelle azithromycin 500mg tablets Several months after her surgery Mabels scar became raised and thickened and grew beyond the boundaries of the incision.Infective endocarditisThis can lead to liver damage and cirrhosis of the liver which is deadly if not treated.Identify diagnostic techniques used by radiologists and nuclear physicians. canadian pharmacy lasix pills c.Other viruses are known to cause cervical cancer papillomavirus and a tumor of lymph nodes called Burkitt lymphoma EpsteinBarr virus.This is a devastating and unrelenting disease.com you set your own goals and identify a referee that will report whether youre sticking with your goal.Glaucoma is one of the most important causes of blindness worldwide. herb viagra green box reviews Why the Test is Performed This test is performed if your health care provider suspects you have a disorder that affects your ADH level.Located in three regions proximal third of the CBD most common also called Klatskins tumor distal extrahepatic best chance of resectability intrahepatic least commonA NATOMY AND P HYSIOLOGY OF R ESPIRATION Label Figure as you read the following paragraphs. tadalafil online After a few repetitions the muscle relaxes and the movement becomes normal.Aldosterone acts on the kidney to reabsorb sodium an important electrolyte and water and to excrete potassium another major electrolyteThey were probably made by rubbing charcoal into incisions made in his skin and being so widespread and mostly hidden by clothes and shoes it is unlikely that they were for decoration.This has a small sensor that is inserted into his arm to measure blood sugar in his interstitial uid every minute.G Placement of an endoscope through the mouth and esophagus and into the stomach is used to diagnose gastric stomach disease. propecia hielo ThoracotomyThe patients medical history is most helpful look for vomiting gastric drainage diuretic therapy and so on.In Bradley WG Daroff RB Fenichel GM Jankovic J eds.The symptoms vary but it usually causes pain in the pelvic area the area below your stomach.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #253  | 3 Şubat 2016 12:06 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
ALL is the most common childhood cancer but it can also occur in adults.Sometimes men are given suppressive lowdose longduration antibiotic therapy..See Figure B propecia comparatif msec.Prodromal symptoms are known as an aura peculiar sensations that precede the onset of illness.Familial juvenile polyposis coli Rare presents in childhood only small risk of CRC More than and up to hundreds of juvenile colon polyps f.When questioned she reports that she frequently feels hot and sweaty at work and at home. kamagra laboratorio chile change in structure and function of a cell as it maturesHow does the body ensure that oxygen and food will be delivered to all of its cells The cardiovascular system consisting of the heart a powerful muscular pump and blood vessels fuel line and transportation network performs this important work.cor pulmonale Failure of the right side of the heart to pump a sufcient amount of blood to the lungs because of underlying lung disease.It can become harder for blood to flow to the legs and feet.One of the chief afflictions of the time was leprosy more recently referred to as Hansens Disease.He denies any weight loss vomiting hematemesis or melena.Maintenance fluid a. buy viagra online His famous Law Code written in cuneiform script on a pillar of diorite stone included several pronouncements on medical care.Available at Accessed.Semicomatose refers to a stupor unresponsiveness from which a patient can be aroused.Clinical Radiology The EssentialsCytologic examination of sputum a.b.Depression is common in patients with CFS. kamagraoraljellsold inperthpharmacy This was over a period of about months and during this time Mary Ann entered her rst trial in which she received an injectable specic antigen that was designed to boost her immune system.Obstetricians and gynecologists use ultrasound imaging to differentiate single from multiple pregnancies as well as to help in performing amniocentesis.The efficacy and safety of oral sildenafil in Thai men with erectile dysfunction a randomized doubleblind placebo controlled flexibledose study. canadian cialis without prescription It is convenient however to discuss these motions separately.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #254  | 3 Şubat 2016 12:07 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
P ATHOLOGIC T ERMINOLOGY K IDNEY B LADDER AND A SSOCIATED C ONDITIONS KIDNEY glomerulonephritis Inammation of the glomeruli within the kidney.This relationship shows that while the flow velocity in segment increases the pressure in that segment decreases.Lack of ADH prevents water from being reabsorbed into the blood through the renal tubules. viagra online sales .These conditions can often be frustrating for the patient and the clinician.This provides clues to the cause of an illness and how it can be addressed.polio Less common causese.These materials collect in a tiny cuplike structure a glomerular Bowman capsule that surrounds each glomerulus Figure B.Shown to reduce symptoms and prolong survival e. vrai viagra pas cher A.It may be possible that an initial bacterial infection triggers a dysregulated inflammatory reaction.Ninety percent of patients are men over years of age. dapoxetine et viagra MRI is generally the most effective imaging study for diagnosing osteomyelitis and assessing the extent of disease process.uric acid Nitrogenous waste excreted in the urine.Fatigue generalized weaknessProvides information on hemodynamics intracardiac pressure measurements cardiac output oxygen satu ration etc.Impact of cellular miRNAs on circulating miRNA biomarker signatures.However some physicians advocate the use of chemotherapy in these patients as well. buy dapoxetine online This could include the placement or appearance of stairs in public buildings to encourage people to take the stairs instead of elevators.A fossa is a shallow depression or cavity in a bone.Human studies have mostly used adenoma tissue derived from prostate resection.dyn cm yesIQ is a measure of intellectual functioning. best site to buy viagra online inverse proportional ity toIn particular they thought disease was due to misbehavior or wrongdoing on the part of the sufferer.The initial goal should be to reduce the mean arterial pressure by approximately


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #255  | 3 Şubat 2016 17:38 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
ELECTRON MICROSCOPE In Chapter we pointed out that the size of the smallest object observable by a microscope is about half the wavelength of the illuminating radiation.FIGUREThe results of this study were limited because those evaluating clinical outcomes were not blinded to the drug and the followup rate was only percent. canadian pharcharmy online viagra If not the cause is probably organic.in which nNOS initiates the erectile response which is then maintained and increased by eNOS activity the latter being activated by shear stress Hurt et al. brand viagra free shpping Both the nonselective NOS inhibitor LNAME and the selective neuronal NOS inhibitor NpropylLarginine inhibited relaxations in both groups but the cirrhotic groups were more resistant to the inhibitory effects of these agents.Many have complained that BMI is perhaps a little too insensitive.All the major PDE inhibitors sildenafil tadalafil and vardenafil have been assessed as effective and safe Hatzimouratidis and Hatzichristou Eardley et al.using a knockout mouse lacking the Slo gene Slo responsible for the poreforming subunit of the BK channel.ciliaILD associated with granulomas a. priligy venta espana Despite volume expansion edema is not seen in SIADH.Arthroscopy left knee cheapest cialis Gottman J.Allergy to latex or other hidden allergens such as food antigens may masquerade as acute urticaria if the antigenic nature of the stimulus is not identified through a combination of history immunoassay and prick and patch testing.Diplopia can occur.Iodinated contrast agents are needed for helical CT scans and therefore one should inquire about a history of allergy to contrast material and know the patients renal function before ordering this test because its use may be contraindicated in such cases. what is viagra jelly The Bridgeman Art Library Bibliotheque Nationale Paris France Archives Charmet bl.Benign tumors of epithelial origin are usually designated by the term adenoma which indicates that the tumor is of epithelial or glandular adeno origin.The Latin uva means bunch of grapes.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #256  | 3 Şubat 2016 22:56 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Presbycusis most common cause Gradual symmetric hearing loss associated with agingmost common cause of diminished hearing in elderly patients Pathologydegeneration of sensory cells and nerve fibers at the base of the cochlea Hearing loss is most marked at high frequencies with slow progression to lower frequencies.In a noncontrolled study prostate massage times per week for weeks with concurrent antibiotic treatment had some clinical benefit in patients with CPCPPS Nickel et al fast viagra Diagnosis and management of adult onset Stills disease.Parenteral iron replacement a.It is found in the granules of certain white blood cells.This might include meditation progressive muscle relaxation or guided imagery.Kiely et al.MUSCULOSKELETAL SYSTEM COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING spondylo used to make words about conditions of the structure vertebro used to describe the structure itself vertebra spondylosis Degeneration of the intervertebral disks in the cervical thoracic and lumbar regions. acheter propecia paris Dietary deficiencyincreased iron requirementsprimarily seen in these three age groups Infants and toddlers Occurs especially if the diet is predominantly human milk low in iron.Burns usually are classied as follows rstdegree burns supercial epidermal lesions erythema hyperesthesia and no blisters.expectorationWrite the number of the correct structure in the blanks provided.In men FSH stimulates production of sperm.Symptoms and signs are abdominal pain fatigue jaundice anorexia and weight loss. daily cialis without a prescription Note the position of the median nerve between the carpal ligament and the tendons and carpal bones.brittle bone diseaseThey can be given through a vein by IV or by injection under the skin.This phenomenon is used to advantage in radia tion therapy.Also the pain of acute cholecysti tis persists for several days whereas the pain of biliary colic lasts only a few hours. generic viagra Bronchovesicular soundsb.Kreiter S.seminal vesicles cialis 20 mg effets indesirables C.She was challenged to stay out of sunlight in a cave for days eating nothing but garlic and mugwort.Rest is very important after a concussion because it allows the brain to heal.I ask them to find out what they and their partner like.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #257  | 4 Şubat 2016 10:23 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
ValVular heart DIsease mitral stenosis a.Erectile dysfunction is common. tadalafil online Medical cement is used to ll in the cracks and strengthen bone.CirrhosisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Cirrhosis is scarring of the liver and poor liver function.Relevant literature was also consulted.g. viagra en pharmacie prix GENES AND FUTUR E DR EAMS PRESENT A Shock to the System When a person has a heart attack the muscles of the heart often contract randomly a symptom known as ventricular fibrillation.Many of them had ulcers and were more susceptible to developing different types of cancer.Features of the underlying disease C.streptococci bacteria is a pluralA way to model the center of mass motion in walking is to consider the motion of the center of mass during the course of a step. alternativa a viagra She describes her pain as primarily around and under my knee cap.Associated with many entities viral infections medications connective tissue disease.False.The cause of the condition is unknown but it may be related to a u vaccination he received weeks previously.A diet low in folic acid on the other hand seemed to reduce proliferation of cancer cells.sialadenectomy kamagraoraljellsold inperthpharmacy Vardenafil Study Group.Aortic angiography is invasive but it is the best test for determining the extent of the dissection for surgery.It could involve quality of life satisfaction or optimal functioning.Trauma GI bleeding vomiting or diarrhea suggests hypovolemic shock.Zietman A.A history devoid of previous blood product administration does not exclude the possibility of antiIgA antibodies or adverse reactions. herbal viagra 200mg b.estrogen Hormone produced by the ovaries promotes female secondary sex characteristics.Acute COPD exacerbation.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #258  | 4 Şubat 2016 14:20 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Nucleic Acid Ther. priligy equivalent The camera is connected to a video monitor in the operating room.A major cause of orthopnea is congestive heart failure the lungs ll with uid when the patient is lying at.Urology. canadian cialis reviews The Latin resectio means a trimming or pruning.Cancer Zhi F.et al.Give antihistamines both H and H blockers and corticosteroids as well although they have a minimal effect in hyperacute condition.difficile infectionmetronidazoleCOMMENTS You must be logged in to view the comments.Episcleritis a. generic levitra 40 mg no prescription andSearches were limited to Englishlanguage publications.The three bones are called the hammer the anvil and the stirrupthe ryanodine receptoroperated channel leading to a further increase in the Caconcentration of the sarcoplasm Somlyo and Somlyo Karaki et al. ou acheter du priligy Carpals wrist bones there are two rows of four bones in the wrist.Laser light focused on the damaged blood vessel seals the leak and halts further retinal deterioration.Radiology The Basics and Fundamentals of Imaging.ANESTHESIA methoxyflurane and enflur ane s isoflurane s desflurane and sevoflurane s.If PCWP is low mm Hg ARDS is more likely whereas if PCWP is high mm Hg cardiogenic pulmonary edema is more likely. cialis ereccion firme Theyll get you just as clean as abrasive sponges without roughing up your skin.D.Therefore when silver is illuminated with white light the full spectrum is reemitted yielding the white silver color of the metal.THE RISE OF SCIENTIFIC MEDICINE The Four Humors The Ancient Greeks believed that the body contained four fluids called humorsblood yellow bile black bile and phlegm.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #259  | 4 Şubat 2016 23:56 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
b acheter du cialis belgique General characteristicsCautions Significantly reduced absorption if consumed with divalent cations such as antacids that contain magnesium Must be adjusted for renal insufficiency Do not give to nursing mothers and to children although the latter is evolv ing especially in children with cystic fibrosis.PDE Inhibitor Versus PDE Inhibitor Successful Sexual Intercourse.In the Ishimpo Essence of Medicine and Therapeutic Methods was published written by Japanese physician Yasuyori Tamba.A longitudinal populationbased study including participants from NHANES I reported that patients with poor lung function lowest quintile of FEV had the highest risk of cardiovascular mortality RR. viagra online malaysia Events that are negative that are uncontrollable that have more ambiguity or that are novel are most likely going to increase the level of your stress responseespecially if you are already overloaded.The wave simply diffracts around the small obstacle much as flowing water spreads around a small stick.B.Cyanosis is the most common symptom.In both models hypogonadism with reduced testosterone plasma levels was observed.Circulation. prednisone The popular press often talks about how negative thoughts or personality styles can cause cancer despite a clear lack of evidence to support this claim.About of recurrences occur within years after surgery.Appendix C Review of Optics Light ray Wave front Light ray Light source FIGURE C.ia condition leukemia pneumonia See FigureReplacement by fibrotic tissue may lead to complete erectile failure.High radiation is a drawback to the use of CTA.Patients with COPD often report difficulty with tasks involving the upper limbs. cialis in bangkok, forum Clinically there is a progression from systemic inflammatory response syndrome SIRS to sepsis to septic shock to multiorgan dysfunction syndromesee Clinical Pearlc.proximal Near the point of attachment to the trunk or near the beginning of a structure.ANTAGONIST DRUGS Antagonist drugs including antibiotics also mimic natural body chemicals and fit into receptor sites in the cell.paraaortic nodeswe presented relatively simple models of walking and running. priligy experience forum It quoted Poul Nielson the European Unions EU development commissioner as asking What will this fund do better than what we are doing now.xi xii Preface The aim of this book is to relate some of the concepts in physics to living systems.But stroking it the other way helps the blood to head back up the arm to the heart.N Engl J Med


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #260  | 5 Şubat 2016 00:17 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
In fact recent trials have shown that nitric oxide NO synthesis and functional integrity of penis smooth muscles depend on an adequate oxygen supply.TreatmentThese receptor proteins indicate that the tumor will respond to hormonal therapy. viagra pills Fibula smaller of the two lower leg bones this thin bone well hidden under the leg muscles runs parallel to the tibia.branch of medicine concerned with pregnancy and childbirthIn those cases I completed with cortisone injections in the space beneath the bladder trigone.th ed.nucleotide Unit of DNA gene composed of a sugar phosphate and a base.Update Date Updated by Timothy Rogge MD Medical Director Family Medical Psychiatry Center Kirkland WA.There may be signs of a swollen spleen liver or lymph nodes.Coccidioidomycosis. kamagraoraljellsold inperthpharmacy Consistent with such observations the singlechannel conductance pS wholecell outward currents and voltage and calcium sensitivity of the KCa channel are remarkably similar when comparing data collected with patch clamp techniques on freshly isolated corporal smooth muscle myocytes versus similar experiments on shortterm explant cultured corporal smooth muscle cells Fan et al.Dr.i Course Scopewe have F R sinSadly no thcentury vaccine samples survive for analysis. cialis generic walgreens Figure shows the aorta selected arteries and pulse points.e APPENDIX V COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE TERMS ayurvedic medicine Also known as ayurveda meaning the science veda of life ayuTEE is diagnostic better than transthoracic echocardiogram.In Habif TP ed.Abs et al. lasix sale In circumstance you see the results not listed here speak to your medical doctor or apothecary.The physical examination is usually unremarkable but patients may have a tender prostate.and Kostis J.space through which the spinal cord passesIn experimental diabetes penile smooth muscle has augmented force responses to vaconstrictors possibly mediated by changes in expression of protein kinase C and the RhoARho kinase Casensitization pathway. levitra 10mg positron emission tomography PET


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #261  | 5 Şubat 2016 02:53 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Other drugs implicated include insu lin local anesthetics ACE inhibitors and radiocontrast agents.Indeed he went much further decreeing in that cells besides being the fundamental units of life were the only way that life maintained itself. kamagra 100mg reputable site Experts say this is partly due to the fact that younger people are better able to tolerate strong chemotherapy medicines.G. best place to buy cialis online canada It is transmitted via skintoskin contact sexual contact can lead to genital involvement and is highly contagious.Training courses were highly organized at Salerno with students passing from one level to the next only upon achieving the required passes.The study results support current guidelines for maternal diets.Quick Hit three key features of nephrotic syndrome Proteinuria Hypoalbuminemia Hyperlipidemia Diseases of the Renal and Genitourinary system l StePuP to meDiCine Hyperlipidemia and lipiduriaincreased hepatic synthesis of LDL and VLDL because liver is revving up albumin synthesis.K.a hormone from the adrenal glands that reduces inammation and raises blood sugarvitality PALL is the most common childhood cancer but it can also occur in adults. best price on viagra 100mg There are about million nephrons in a kidney.Involved pupil is dilated and nonreactive in middilation d.H.Tissue biopsy a.therapy 40 mg levitra pills on line for sale release of the ovum from the ovaryThe physical sensation of hotness is the effect of this random atomic and molecular motion on the sensory mechanism.receptor Cellular or nuclear protein that binds to a hormone so that a response can be elicited. cialis from canada Pregnancysimulation Study prior to radiation therapy using CT scan andor MRI to map treatment.inammation of many muscles polymyositis rheumatica is a chronic inammatory condition causing muscle weakness and pain


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #262  | 5 Şubat 2016 04:06 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
thymus gland Lymphoid organ in the mediastinum that conditions T cells to react to foreign cells and aids in the immune response. kamagra 100 without prescription akgimages Paul Almasy cr Corbis Wavebreak Media Ltd.Spinal cord injury is the most common cause.ex out outside away from exophthalmos Protrusion of the eyeball associated with enlargement and overactivity of the thyroid gland also called proptosis pro forward ptosis prolapse.Fear anxiety fatigue b.During these epi sodes the patient is incapacitated and must lie down in a dark room for several hours. levitra wholesale no prescription This patient likely needs to be admitted to the ICU for close monitoring especially of her intracranial pressure.E.m vImmunocompromised patients with acute infectious diarrhea C.e. kamagra using paypal Philadelphia Pa Saunders Elsevier chapHowever she likely also has stress incontinence given the loss of urine with laughingcoughing and the history of four vaginal deliveries.Aside from the dangers of misdiagnosis which dog all types of medicine the question is do these treatments actually work Anecdotal evidence suggests that millions of people have been helped and each of the therapies described above now has expert practitioners and official organizations around the world.. kamagra uk next day delivery paypal 306 paranasal sinus One of the air cavities in the bones near the nose.For instance it helps reduce the normal small hand vibrations of even the most experienced surgeon.THE RISE OF SCIENTIFIC MEDICINE The Microscope Revolution ERMS SUCH AS BACTERIA AND VIRUSES germ cells including eggs and sperm tiny parasites such as malarias plasmodium and the smallest blood vessels known as capillaries all these are invisible to the naked eye and were unknown before the invention of the light microscope in the late th century.Diseases of the Heart MuscleLike Vesalius see pp. healthy man cialis The choroid is continuous with the pigment containing iris and the ciliary body on the anterior surface of the eye.showed that the in vitro HTmediated contractile response in human penile veins was augmented in patients with venoocclusive disease.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #263  | 5 Şubat 2016 12:32 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Pleural effusion parapneumonic effusionsSee Chaptercustomer service operatorA typical optical fiber is about m in diameter and is made of high purity silica glass.Nightingale was LADY WITH THE LAMP Florence Nightingale in the military hospital at Scutari where she gained an almost saintly reputation for her efforts to improve care. kamagra gold 100mg review bulbourethral Cowper glandsSurgical for severe disease a.Total hysterectomy is removal of the entire uterusfundus corpus and cervix. amiloride furosemide The acute intragastric toxicity in neonatal rats is to times that of adult rats.The aim of this study is to investigate the incidence of erectile dysfunction ED and the factors affecting its frequency in COPD patients.Chen J.To be healthy they had to be kept in balance their proportions could be changed by diet activity the season or a persons age. buying legal tamoxifin Steroid drugs are inhaled or given intravenously and orally to reduce chronic inammation in respiratory passageways.C.Blood cortisol after ACTH stimulation should be greater than mcgdL depending on the dose of cosyntropin used.plasma cells buy cytotec 200mg online A.Additional heat required to maintain the body temperature is obtained by increasing the metabolism.All three are phosphodiesterase type PDE inhibitors and work by potentiating the effect of nitric oxide in the penis.Dating from the th century or even the throughly the same era as the Ashtanga Hridayam the manuscript contains a great deal of information about medicine particularly Ayurvedic medicine and includes many recipes for remedies.Treatment involves IV fluids NPO correction of electrolyte imbalances espe cially hypokalemia nasogastric suction if necessary and placement of a long tube if ileus persists postoperatively. viagra purchase epiphyses


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #264  | 5 Şubat 2016 14:43 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
The extracorporeal method uses shock waves directed toward the stone from the outside of the body extra outside corporo body.Doses may be increased mg every hours until the desired effect occurs.The cells grow very quickly and replace healthy blood cells.a. comprar priligy original Duchenne muscular dystrophy is the most common form.An increase in plasma Cr indicates disease progression whereas a decrease suggests recovery of renal function assuming muscle mass has not changed.A urine test may be done to determine how much calcium is being removed from the body.A detailed description of MRI is beyond the scope of this text but the principles are relatively simple to explain.lymph capillariesBove.Other applications particularly in dermatology are being developed. buy roaccutane online uk What is your considered opinion of food preservation by radiation.Medlineb Electrical circuit representing a small section of the axon.Sasso et al.Bradleys Neurology in Clinical Practice.Mary has suffered from hay fever asthma and chronic dermatitis ever since she was a young child. viagra for sale in canada bipolar disorder Mood disorder with alternating periods of mania and depression.J UrolMindfulness meditation has elements of somatic quieting acceptance and positive selfregard.In GVHD the immunocompetent cells in the donors tissue recognize the recipients tissues as foreign and attack them. india online pharmacy isotretinoin Are symptoms present that are suggestive of SLE e.An aneurysm is a common type.In dapoxetine was submitted to the FDA in the form of dapoxetine hydrochloride by the ALZA Corporation and its parent company Johnson Johnson for the treatment of premature ejaculation with a New Drug Application NDA.Editorial Team David Zieve MD MHA David R. finasteride tablets for sale transverse Myelitis This is a rare condition that specifically affects the tracts across the horizontal aspect of the spinal cord at a given level.Systemic manifestations include fever difficulty eating renal failure and sepsis.Calcium Channels.

p family role of protein isoforms in human cancer.This current was activated by agonistinduced Ca release from stores and also occurs as spontaneous transient currents which are typically caused by Ca sparks.The critical temperature for humans is about C. amiloride furosemide Renal ultrasoundevaluate size of kidneysrule out obstruction a.FIGUREBecause the rays of the sun come from one direction only at most half the body surface is exposed to solar radiation.Fluids Electrolytes and Acid Base Disorders l STEPUP TO MEDICINE This is generally seen in patients with underlying lung disease such as chronic obstructive pulmonary disease COPD.Lithium improved the quality of the patients response to the bupropion by eliminating the premenstrual worsening of mood and fully normalizing her sleep pattern. dapoxetine and cialis .Although the blood flow in the narrower arteries is also reduced the pressure drop is no longer negligible see ExerciseplastyFirstgeneration cepha losporinsShows chamber dilation andor hypertrophy buy clomid without prescription uk Georges blood cell counts had been falling in recent weeks.Initiate one of these agents when you have established the diagnosis.The large Achilles tendon connects these muscles to the heel.g.laparoscopyHighdose GH treatment limited to the prepubertal period in young children with idiopathic short stature does not increase adult height. purchase viagra online pay with check Chapter covers the anatomy physiology pathology and basic terminology of the system.Ketone bodies Ketones or acetones a type of ketone body are formed when fatty acids are broken down in the liver.Since the radius of the arterioles is small con striction is an effective method for controlling blood flow.While the PKU test was originally performed on urine samples now it is done via blood sample by pricking the newborns heel.Unfortunately he suffered a broken rib as a result of the physicians chest compressions. kamagra 100mg reputable site On the other hand mild pain or no pain may be present with lifethreatening conditions such as cancer or early appendicitis.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #265  | 5 Şubat 2016 15:09 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Severe throbbing unilateral headache not always on the same side a. comparaison viagra procalis levitra BASIC WORD STRUCTURE PRACTICAL APPLICATIONS This section provides an opportunity for you to use your skill in understanding medical terms and to increase your knowledge of new terms.acute Cholecystitis a.Dilation is accomplished by inserting a series of dilators of increasing diameter.His low back pain is severe and sharp and it radiates into the right lower extremity.Conditions there were even more terrible than anticipated.M.Some argue that information on function is already included in some of the disease specific health status measures and additional questionnaires are unnecessary. cialis super active plus An exercise tolerance test ETT is used with it for an ETTMIBI scan.As it resolves the patient may have desquamation of overlying skin.Delta agent Hepatitis DEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Delta agent is a type of virus called hepatitis D.DeVore MSTD CEHRS CPC CMA AAMA Butler County Community College Butler Pennsylvania Rick Durling BS CMA AAMA CPC CPCI Faculty Linn Benton Community College Albany Oregon Shandra Esparza MEd ATC LAT Clinical Coordinator and Instructor in Athletic Training Education The Universaity of the Incarnate Word San Antonio Texas Suzanne B.hemianopsia GPeters S.Pulse oximetry shows oxygenation on room air. generic 5mg cialis best price AT III is an inhibitor of thrombin so a deficiency leads to increased thrombosis.There are five wellunderstood main categories of viral hepatitis hepatitis A B C D and E.Erectile dysfunction after any type of prostate procedure is an issue.It is possible that respiratory muscle training loads used to date have been inadequate or that combined training is necessary to produce a wider effect.On physical examination you note tenderness on palpation of the lower back in the region of L to L.The risks of laparoscopic prostatectomy include cardiovascular complications such as blood clots and heart attack conversion to open surgery infection infertility injury to adjacent organs impotence incontinence pain scarring of the bladder neck bleeding pain and persistence recurrence andor worsening of symptoms.Fighting for breath but with no air exchange inside the lung itself to provide oxygen for the blood the patient in effect suffocates. be tab prednisone 5 mg If you are being treated for high blood pressure keep using this medication even if you feel fine.branching into two bidilation dilatation wideningvulvo vulva vulvovaginitis vulvodynia Chronic pain with no identiable cause that affects the vulvar area labia clitoris and vaginal opening.Its important that you not be harshly selfcritical.Coldblooded creatures like frogs and reptiles were useful to Harvey because the motions of their hearts and pulsating vessels were generally slower and easier to follow than those of warmblooded birds or mammalsand their bodies stayed fresh longer when they were opened up and subjected to various procedures.It is a comparison of the density of urine with that of water. barba propecia efectos secundarios Researchers have long hypothesized that theres about a year perimenopausal window of opportunity during which HRT may be protective against cognitive decline but if initiated outside that window theres a risk that HRT may be neutral or even harmful said Dr.Priapism is defined as a prolonged erection lasting greater than four hours.Alprostadil a synthetic vasodilator identical to PGE has been formulated for transurethral delivery as a suppository for the treatment of ED.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #266  | 5 Şubat 2016 22:08 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
thoracic cavity Space in the chest containing the heart lungs bronchial tubes trachea esophagus and other organs. buy clomid and nolvadex online The ciliary body surrounds the outside of the lens in a circular fashion for degrees.The first in the US for instance took place just days after Washkanskys.xenophobia Xeno means stranger.A debulking procedure may be used to remove as much of the primary tumor mass as possible even if the tumor is attached to a vital organ and cannot be completely removed. priligy levitra Be certain that it is not traumatic blood..In all trials involving patients with CBP the patients experienced significant symptomatic and microbiological improvement usually defined by improved prostate symptom scores and infection eradication with antibiotic therapy.Ito K.pulp Soft tissue within a tooth containing nerves and blood vessels.About years ago the immense Chinese work Huangdi Nei Jing The Yellow Emperors Canon of Medicine see pp. how to buy cialis from canada antituberculosis antibioticsIn general bleeding in vWD is much milder than in hemophilia.Future Research Many of the future research needs outlined in the Report have been addressed in the past years.The Touchstone of Life Molecular Information Cell Communication and the Foundations of LifeoneInstead theres emerging evidence that people not only dont feel rested the day afterward but theyre also perhaps not remembering what happened during the night.Cells deprived of oxygen and nutrients are damaged causing loss of movement speech and other signs and symptoms of a CVA.The table may be hard or cold but you can request a blanket or pillow. 36 hour cialis buy Hyperkinetic type Caused by high pulmonary blood flow lefttoright cardiac shunts Examples ventricular septal defect atrial septal defect patent ductus arteriosus c.A properly managed wellbalanced elimination diet includes the following elements Education of patients and families regarding how to read food labels properly and identify common words used for indicating the presence of the food allergen of concern Avoidance of crosscontact eg through shared utensils or fryers of allergens with otherwise safe foods during meal preparation Elimination of only those foods that are confirmed as provoking allergic reactions both obvious and hidden sources of food allergens eg medications and cosmetics must be considered Consideration of potential exposures by route other than ingestion eg skin contact or inhalation Anticipation of potential candidates for food allergen crossreactivity eg eggs with chicken or cow milk with beef Avoidance of highrisk situations where accidental or inadvertent ingestion of food allergens can occur eg buffets or picnics Adherence to avoidance measures notwithstanding accidental or inadvertent ingestions may occur and lead to a reaction.View Large Save Table Download SlideClin. green kamagra oral jelly IBSHe left some jars open covered some with close mesh cloth and stoppered others with cork.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #267  | 5 Şubat 2016 23:46 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
DIGESTIVE SYSTEM herpetic stomatitis Inammation of the mouth caused by infection with the herpesvirus.atheroma levitra pour homme I lay down on the table and the technician explained he would add contrast through an intravenous IV line halfway through the procedure.For petit mal absence seizures ethosuximide and valproic acid are the drugs of choice.in which nNOS initiates the erectile response which is then maintained and increased by eNOS activity the latter being activated by shear stress Hurt et al.The medical term for internal organs is viscera singular viscusThere are two forms of acute pancreatitis mild and severe a.We can deduce from the second law the limitations on information transmission the meaning of time sequence and even the fate of the universe.You might want to create a pain diary where you collect data about your pain experience. levitra et pamplemousse The work done in the deceleration is also mvMcVary et al.There are several species of mugwort with various names such as yomoge and gaiyou in Japan ssuk in Korea and mogusa aiye and huang huaai in China.Efficacy and safety of sildenafil citrate for the treatment of erectile dysfunction in men with cardiovascular disease. levitra 100mg guaranteed lowest price MODERN MEDICINE DAME CICELY SAUNDERS A great reformer Saunders launched the modern hospice movement.In Ferri FF ed. viagra generique quebec INOCULATION The placement of a vaccine antigenic substance or serum into the body usually for the purposes of immunization.Therapy can last to months.Genetic predispositionEpigenetic modica tions are heritable potentially reversible and regulate gene expression through postreplicative DNA modication post translational histone modication and chromatin remodel ing without affecting the sequence of nucleotides Figure precio de viagra 25 mg The first cases of the immunodeciency syndrome are identified in New York and California.Colored portion of the eye surrounds the pupil.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #268  | 6 Şubat 2016 12:05 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
M. viagra on line Intracerebroventricular injection of Ang II caused contraction and terminated spontaneous erections in anesthetized dogs whereas administration of losartan selectively blocking Ang II receptors type AT resulted in smooth muscle relaxation and erection Kifor et al.The transcription of cell cycle arrest and apoptosisrelated genes can result in suppression of tumor development.amblyopiaQuiCk Hit Supplemental oxygen has tens the resorption of air in pleural space and is the first treatment for spontaneous pneumothorax. accutane buy online lotions creams ointments B.c.Spirituality and Health Spirituality is defined as the personal quest for understanding answers to ultimate questions about life meaning and relationships to the sacred or transcendentwhich may or may not lead to or arise from the development of religious rituals in the formation of community.coro acheter propecia lyon counterregulatory systems are activated in response to hypoglycemia leading to morning hyperglycemia.C LINICAL T ESTS AND P ROCEDURES CLINICAL TESTS Pap test Pap smear Microscopic examination of stained cells removed from the vagina and cervix.and Glassow Ruth B.Alfanus welcomed Constantine and encouraged him after several visits to settle in M SCHOOLS OF MEDICINE AND LIFE Salerno and to continue his studies.We want them to think about either distraction on one hand or mindfulness on the other.Destruction of old erythrocytes by macrophages.The remainder of physical examination is normal. cialis suisse Here mv i is the initial momentum of the object and mv f is the final momentum after the collision.Possible Complications Poor organ function Respiratory failure Shock When to Contact a Medical Professional Severe respiratory acidosis is a medical emergency. order fertility pills online Philadelphia Pa Saunders Elsevier chapThoracentesis a.Puhl M.In addition a number of these studies used medical record review to identify patients with ED as opposed to anonymous patient reports.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #269  | 6 Şubat 2016 18:15 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Normal Results A normal result means no acidfast bacteria were found on the stained sample.If a patient has never had a PPD test before repeat the test in to weeks if the first test is negative first test may be false negative.Label them from the outer surface inward Epidermis a thin cellular membrane layer containing keratin Dermis dense brous connective tissue layer containing collagen Subcutaneous layer thick fatcontaining tissue EPIDERMIS The epidermis is the outermost totally cellular layer of the skin. buy disulfiram Chronic Complications of Diabetes Mellitus see Figure a.Fiber Optics Fiberoptic devices are now used in a wide range of medical applications.Blood cultures and a complete blood count are useful in ABP.streptococcal pharyngitis J. buy clomid online safely This energy overestimate is balanced by the underestimate due to the neglecting of movement of the center of mass up and down during walking and running as is discussed in following SectionsHTN sleep apnea C.In rats Chung et al.Removal of the gallbladder c. buy generic propecia united states Occurs in patients with AIDS when CDcell count is and patient is not on prophylaxis..Adequate hydration a.Abdominal tap Email this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version An abdominal tap is a procedure used to remove fluid from the area between the belly wall and the spine.g.Recent immigrants within the past years c. prix du viagra generique A century after alRhazi Ibn Sina c.With the demise of the Roman Empire alchemylike mainstream medicine of the time faded from historical view in Western Europe.Grade complete rupture of both ATFL and CFL B.Pancreatic carcinomaPatients with chronic pancreatitis have an increased risk.Kringelbach M.Agents Chemother.Previously reviewed by Eric Perez MD St.They are prescribed for insomnia and sleep disorders. lasix without prescription overnight Discussion Sexuality is a lifelong necessity in order to pursue human wellbeingA medical diviner sits in front of the appropriate statue and holds the patients hand.area of dead tissue in the lung


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #270  | 6 Şubat 2016 22:11 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Total body water TBW Intracellular of TBW Plasma Extracellular of TBW Interstitial of TBW Venous fluid of plasma of TBW Arterial fluid of plasmaWays of freezing an early embryo for later thaw and transfer to the mother were also established which meant that a woman could conceive after undergoing treatment that might interfere with her reproductive system.Do not take more of this medication than is recommended. viagra for sale in canada This is the diastolic blood pressure pressure in the artery when the ventricles relax and the heart lls receiving blood from the venae cavae and pulmonary veins.Cholestyramine or colestipol may reduce the itching.Diabetic ketoacidosis DKa Quick Hit key features of DkA Hyperglycemia Positive serum or urine ketones Metabolic acidosisResults in a. cialis and viagra online An illness marked by prolonged emotions mania and depression is aanAstrocyte astroglial cell Microglial cell Ependymal cell NERVOUS SYSTEM T HE B RAIN The brain controls body activities.tuberculin testsThere was a divider that could be placed if the researchers wanted between those two halves of the cage. how to get a free trial of levitra In Parkinsons disease the dopaminergic pathway is compromised and the cho linergic system operates unopposed.Variolation techniques had been known for many centuries and probably originated farther east in India and China.Manifestations include sepsisseptic shock meningitis and multiple abscesses in various organs.PMID Seftel AD Wilson SK Knapp PM Shin J Wang WC Ahuja S.coagulopathyIn our previous illustration of diffusion through a fluid where L cm and v cm sec the diffusion coefficient calculated from Eq.The focus was on the left ventricle the most muscular powerful chamber which ejects blood into the aorta the largest artery in the body to circulate around the body. doxycline hyclate 100mg purchase Pertussis is characterized by paroxysmal violent sudden spasms of coughing that ends in a loud whooping inspiration.inner lining of the uteruselsevierdirect.Landsteiners work paved the way for safer transfusions by matching the blood groups of the donor and the recipient but two further grouping systems had confused the issue Czech professor Jan Janskys I II III and IV groups equivalent to O A B and AB in and William Mosss in the US in which reversed Janksys I and IV.pleo many more pleomorphic Microscopic description of tumors that are composed of a variety of cells.This may lead to obstruction if large clots form in the lower GU tract.colonic polyps Polyps benign growths protrude from the mucous membrane of the colon. buy cialis online fast delivery When questioned she reports that she frequently feels hot and sweaty at work and at home.Several prehistoric images show human forms with the heart included but there seems to be little other graphic evidence of anatomical T PREHISTORIC MEDICINE THE FIRST TASTE OF MEDICINE The fossilized teeth of Neanderthals who lived up to years ago have been found to contain traces of various herbs including chamomile and yarrow.Systolic dysfunction a.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: