Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 73400   |   Yorum: (1084)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #211  | 26 Ocak 2016 16:09 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Philadelphia Pa Saunders Elsevier chapThe change in momentum is mv i mv f W h g The average impact force from Eq. cheap viagra online canadian pharmacy A yearold female presents to your office with a year history of headaches.Treatment Treatment depends on the cause.Effect on potassium levels a..What is the appropriate next step in managing this patientsingle photon emission computed tomography F vente propecia C.FIGURE Kyphosis.b.Visual field testing should be performed in all patients in whom glaucoma is suspected and regularly in everyone with glaucoma to monitor disease progression.c. pay for cialis with paypal uk With respect to naltrexone found that it is effective only with certain types of psychotherapy and it used without much more effective than placebo Regardless of the fact that it is advisable to use both drugs as improving the effectiveness of psychotherapy in clinical practice we deal with many patients who for various reasons do not want or cannot benefit from psychotherapy and agree to pharmacological treatment.The height of the full image at the retina is Height of imageinsulinoma a.Bleeding of the mucous membranesmanipulation In massage therapy osteopathic medicine chiropractic and traditional Chinese medicine the use of various manual techniques to adjust the joints and spinal column improve the range of motion of the joints relax and stretch connective tissue and muscles and promote overall relaxation. levitra marrakech This blocks pain.TABLE LYMPH AND BLOOD Lymph colorless Blood red NO PUMP PUMP Fluid moved along by muscle movement and valves WHITE BLOOD CELLS Lymphocytes Monocytes INTERSTITIAL FLUID Water Less protein and other plasma components Lipids fats from small intestine Heart pumps blood through blood vessels ALL BLOOD CELLS Erythrocytes give blood its red color Leukocytes Platelets PLASMA Water Proteins Salts nutrients lipids and wastes Arterioles Venules LYMPHATIC AND IMMUNE SYSTEMS L YMPHATIC S YSTEM ANATOMY Label Figure A as you read the following paragraphs. propecia torsion testicular Harvard professor Benjamin Waterhouse carries out the rst vaccinations in the US.Diseases of the Pulmonary System DISEaSES Of ThE PUlMONary SySTEM l b.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #212  | 26 Ocak 2016 17:29 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
It was found that they could grow in human embryonic tissue thereby reducing the need to use so many monkeys as experimental animals for incubation and testing. avis achat viagra ligne From Nettina SM.This has since led to the Platinum Ten Minutesthe time it should take for EMTs or paramedics to assess treat and instigate transport of an emergency patient.This can lead to liver damage and cirrhosis of the liver which is deadly if not treated.b.Lots of everyday fabrics and products can irritate skin from dryer sheets to perfume.It is used when an immediate effect from the drug is desired or when the drug cannot be safely introduced into other tissues.is disrupted. cheap online nolvadex cThere are two forms of acute pancreatitis mild and severe a.parotid gland Salivary gland within the cheek just anterior to the ear.Chapter Translational MotionRose has suffered from diabetes with hyperglycemia for many years.It quoted Poul Nielson the European Unions EU development commissioner as asking What will this fund do better than what we are doing now.Extension of infec tion leads to thrombosis of microcirculation resulting in tissue necrosis discolor ation crepitus and cutaneous anesthesia. chewable viagra pills for sale The sufferer tended to be the familys responsibility which often brought shame and stigmatization and there was little in the way of treatment other than a calming environment and some soothing herbs and minerals.Talk to your health care provider if you have any questions or concerns.So to declare an individual dead either the heart and lungs OR the brain and brain stem stop functioning permanently.and Van Gulck E. levitra price per pill In advanced disease signs of RVF may be seen.Sime.Estimates vary widely but with the latest care the risk of death directly linked to general anesthesia ranges from one in to one inA month later while eating the same type of cookie he started to vomit became hoarse had great difculty in breathing started to wheeze and developed a swollen face. buy clomid for men online It can be shown that under these conditions muscle B must be attached to the wingOther options are opioids or induction agents such as propofol.It is found in the granules of certain white blood cells.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #213  | 26 Ocak 2016 19:29 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
and medical drug treatment of cancer.Cancer Zhi F. order cialis online usa Various solid organ damage from showered emboli d.Forty percent of patients also have polymyalgia rheumatica.ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY EXERCISES Remember to check your answers carefully with the Answers to Exercises pages andwithinCommon symptoms of ataxia include Clumsy speech pattern dysarthria Repetitive eye movements nystagmus Uncoordinated eye movements Walking problems unsteady gait Exams and Tests The doctor will ask if the person has recently been sick and will try to rule out any other causes of the problem.days confidence interval CISPLEEN AND THYMUS GLAND The spleen and the thymus gland are specialized organs that are also a part of the lymphatic system. retin a propecia Each COPD case was matched with controls n by age years and sex.In Feldman M Friedman LS Brandt LJ eds.In American pathologist Eugene Lindsay Opie who was based at Johns Hopkins University Baltimore Maryland observed that the islets of Langerhans seemed to degenerate in people who had diabetes.B Normal anion gap aci dosis PLuS high anion gap acidosis. buy levitra de como y celisborrar x N.Other patients may be obese and dietary advice to both groups may be helpful. where can i purchase dapoxetine? Rocca and Dr.Both D and Dlike receptors were mainly localized on smooth muscle cells and the relaxant activity of apomorphine was most probably mediated by Dlike receptors partially through NO release from endothelium.Clinical featuresRelat.For example according to Ministry of Health statistics nosipren prednisona 20 mg The combi natorial impact of bacterial surface toxins and metabolic endproducts may stimulate severe inammation that can progress to cancer due to disrupted homeostasis.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #214  | 27 Ocak 2016 06:19 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
process test or procedure in which something is measured or observed in a living organism. online doxycycline Dapoxetine is the only chemical substance in its class that has been approved for treatment of premature ejaculation PE.Surgery is rarely necessary acutely even for grade sprains.This task becomes even more difficult when the physician in question is Imhotep also known as Imuthes who lived in Heliopolis years ago.General characteristics see also Table viagra for sales The oxidation of food which releases energy does not occur spontaneously at normal environmental temperatures.As adolescents pull away from their parents in a search for their own identity their friends become more important. variety package with apcalis Pyorrhea and Pyuria Pyorrhea is discharge rrhea of pus from gums and pyuria is urine containing pus sign of a urinary tract infection.If this happens you may Hear a snapping cracking or popping sound and feel a sharp pain in the back of your leg or ankle Have trouble moving your foot to walk or go up stairs Have difficulty standing on your toes Have bruising or swelling in your leg or foot About Your Injury Most likely your injury occurred when you Suddenly pushed your foot off the ground to go from walking to running or to running uphill Tripped and fell or had another accident Played a sport like tennis or basketball with a lot of stopping and starting You will likely need an MRI scan to see what type of Achilles tendon tear you have.prostatectomy semini semen seed seminiferous tubules The sufx ferous means pertaining to bearing or bearing or carrying. worldwide pharmacy kamagra If it happens within the medical care system it can also be complicated.H.Oxytocin is also secreted during suckling and causes the production of milk from the mammary glands.He boiled the broth for M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE longer and ensured that it was then sealed quickly and securely in glass vials.Sublingual Administration. alquiler propecia We can look at those basic biological processes that help us to understand gene expression.Auscultation of lungs reveals clear airway entry.The hand holding the A Electrodes Cochlea otoscope is braced against the patients face for stabilization.Influenza Orthomyxovirus is transmitted via respiratory droplets typically occurring in winter months.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #215  | 27 Ocak 2016 06:24 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
She has been hospitalized since the day of surgery and has been taking part in daily physical therapy without difficulty.However as the particle size decreases that ratio becomes significant.Removal of the gallbladder c. order viagra by phone .Vasculitisth ed. canadian pharmacy cialis As the bat comes closer to the object such as an obstacle or an insect both the duration of and the spacing between chirps decrease allowing the bat to localize the object more accurately.Its really about easily aroused hostility.b.Four days later the mole was excised and within a week we received conrmation that it was a melanoma.Gonorrhea is usually asymptomatic in women but symptomatic in men.This supernatural view of mental illness held sway in many societies for millennia and in some parts of the world it even persists today. accutane pharacy online Acute arterial occlusion kidneyEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acute arterial occlusion of the kidney is a sudden severe blockage of the artery that supplies blood to the kidney.m The opposite restoring torque T w due to the persons weight is T w WSquamous epithelial cells are at and scalelike.Those who THE RISE OF SCIENTIFIC MEDICINE suffered boiling oil or hot irons were in great pain feverish even delirious with wounds and surrounding tissues swollen red and raw.Kampo includes acupuncture moxibustion massage and other techniques and has also developed distinctive methods of diagnosis and an extensive library of herbal remedies.SensationChronic Diseases HIVAIDS There are three key elements of wound healing We need to fight off infections we need some level of inflammation to promote healing and we need tissue reconstruction. cialis sample pack A multicenter retrospective survey revealed that community acquired infections were times more common than nosocomial infections E.akg images R.Listers spray machines went through several incarnations the first were laboriously hand and footpumpedthese were known as donkey enginesbut by they were steampowered.soft inner section of a tooth dentin enamel pulpWeide B. length of levitra patent Smith was diagnosed with lung cancer his tumor was staged IIIA TNM TNM TNM


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #216  | 27 Ocak 2016 12:46 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Science Society Picture Library Science Museum.psychosis marked by a split from reality disorganized thinking and behaviorosteoporosis levitra wholesale no prescription I worry about his exposure to all the sick kids at school when he visits the nurse.B. antabuse PubMed OLeary MP Althof SE Cappelleri JC Crowley A Sherman N Duttagupta S United States SelfEsteem and Relationship Questionnaire Study Group.What is the appropriate next step in managing this patientfever increase in body temperatureA glucose level of mgdL or higher is a sign of diabetes.comChabnerlanguage. kamagra from canadian supplier Pernicious means ruinous or hurtful.Spermatic cord Blood vessels Vas deferens Epididymis Testis In this procedure the internal spermatic vein is ligated the affected segment is cut out and the ends are tied off.Ambulatory Medicine A M b U l AT O r y M E D I C I N E l Note that randomized trials have not shown consistent benefits from non statin drugs in primary prevention.Certain white blood cells make antibodies that adhere to and disrupt foreign substances called antigens on germs for example see pp.Her physician prescribed EPO VEGF DES for anemia and Ca cGy GCSF for leukopenia..Quick Hit Randomization is important because it leaves patient assignment to either experi mental or control group completely to chance. generic tadalafil 40 mg Education of the patient is particularly important to minimize frustration and to decrease the probability of untoward side effects.study of blood logyThree longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes.A high index of clinical suspicion is important.Quick Hit The HOPE trial showed that the ACE inhibitor ramipril reduces mortality MI stroke and renal disease in a broad range of patients with high risk cardiovascular disease. viagra australia Possible Complications Bleeding from the gastrointestinal tract Chronic kidney disease and permanent kidney damage High blood pressure Increased risk of infection When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if your urine output decreases or stops or if you develop other symptoms of acute tubular necrosis.The build part When you are in a positive emotional state youre more open to meeting other people even if youre introverted.The two pubic bones join by way of a cartilaginous disk.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #217  | 27 Ocak 2016 13:11 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
About percent of U.Elsevier Saunders chapBy the beginning of the s alcoholism had become a serious social and health problem. buy pfizer viagra online ExercisesCompared with young rats NOScontaining nerves NOS mRNA expression and NOS activity decreased in old animals Garban et al.A.d.It takes about weeks to notice the effects of medications skin may get worse before it gets better. finasteride sample Thyroid scan plays a supplemental role.glaucomaThe periodic pulses of Ca often cause membrane depolarization this is not part of the primary activation mechanism but has a secondary role to synchronize and amplify the oscillatory mechanism.compound fractureglandc.. cialis for sale from canada The th edition includes new rsthand stories of medical conditions and procedures.Diets including intake of peanuts other nuts and peanut butter ranging from never to times a day of the nurses who were their mothers were attained by periodic questionnaires in NHSII.But the amount of sodium in plasma is normal hence pseudo hyponatremia.COPD patients oxygen can exacerbate the respira tory acidosis so administer oxygen judiciously.In addition it was recently dem onstrated that mutant IDH produces an oncometabolite which deregulates DNA methylation and generates the G CIMP uncovering a causal link between genetic and epi genetic abnormalities in GBMDrugs can interfere at several stages of epigenome control including direct chemical interactions with epigenetic key enzymes such as the interaction of valproate with HDAC or of hydralazine with DNMTs interference via DNA repair or with branching pathways to DNMTs that are activated following drug coupling at its Gproteincoupled target receptorsHere P is the fluid pressure produced inside the worm by contraction of the circular muscles. levitra suisse You will also examine cognitive behavioral therapy.A dermatologist performs this treatment.What is asymmetry symphysis A symphysis is a joint in which the bony surfaces are rmly united by a layer of brocartilage.e.of the block W mg see Appendix A.et al.treatment prednisone EXERCISESA century later in US physician Benjamin Rush stated Few persons appear to die of old age.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #218  | 27 Ocak 2016 17:16 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
b.painful sexual intercourseChapter Fluids a b c FIGURE drug levitra china sale He also complains of fatigue at the end of the day.This page deals with the use of antibiotics in the treatment of prostatitis caused by bacteria but not by nanobacteria chlamydia ureaplasma gonococcus tuberculosis fungus viruses and other infectious agents.Patient is acutely ill and abdominal symptoms may be lacking or may go unrec ognized.IV adenosine dipyridamole or dobutamine can be used.e. propecia impotencia sadness hopelessness unpleasant feelingPennebaker Opening Up.Large abscesses and ulcerated cysts are present over the upper shoulder area.Chronic obstructive pulmonary disease is a major cause of chronic disability and a leading reason for visits to officebased physicians. accutane without prescription Loss of sensation leads to the following ulcer formation patients do not shift their weight with subsequent ischemia of pressure point areas Charcots joints.His PMH is significant for CHF.There is currently no cure but antiviral drugs can slow the progress of the disease.The most common method was venesectionapplying a tourniquet to the patients arm so that a vein would swell cutting open the vein and draining off the blood. buy cheap furosemide The parenchyma of an organ is its essential and distinctive tissue..May be acute or chronic B.Longterm memory is a little more complex.m the energy consumed in the act of walking is about Calhr.CD is characterized by discontinuous transmural lesions in the intestinal wall whereas UC presents with diffuse continuous supercial inammation in the colon secure viagra Within a month the news had spread across Europe followed by North America Africa and Asia.In myopia the eyeball is too long front to back or the refractive power of the lens so strong that light rays do not properly focus on the retina.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #219  | 27 Ocak 2016 20:11 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
In general synovial fluid examination is recommended for monoarticu lar joint swelling.Alice and her friends had been staying up late for weeks cramming for exams. prix propecia marseille In Kliegman RM Behrman RE Jenson HB Stanton BF eds.ANTIBODY A substance in the blood that kills neutralizes or identifies any foreign material such as microbes and transplanted tissues.LVAD may be used either as a bridge to transplant or as a destination therapy when heart transplantation is not possible.b.From V. online drugstore viagra James however had not caught the disease naturally.The rst is the nasopharynxThis led to experiments with mice that traced the source of new healthy blood cells to the bone marrowand to hematopoietic stem cells.All the genes remain intact but only some subgroups of genes in the full set are switched on. buying generic viagra online J Sex Marital Ther.Usually indicative of advanced diseaseHypovolemic Low urine sodium mEqLimplies increased sodium retention by the kidneys to compensate for extrarenal losses e.The study was limited in that it was retrospective and relied on patient reports of surgical menopause and HRT use.Assuming that the moving part of his hand weighs kg calculate the rebound velocity and kinetic energy of the bag.Episcleritis a. venta de kamagra The ACh receptor subunits involved included and Ozturk Fincan et al.It is often fatal killing twothirds of its victims within days and spreads rapidly pandemics occurred in the thth thth and thth centuries.Classified as acute months of liver inflammation or chronic months of persistent liver inflammationSt.Lymph differs from blood but it has a close relationship to the blood system.On November German physicist Wilhelm Rontgen was experimenting with the fashionable electrical gadget of his timethe highvoltage vacuum or Crookes tube.b ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY PRONUNCIATION OF TERMS To test your understanding of the terminology in this chapter write the meaning of each term in the space provided. accutane buy us This short story fed into contemporary fears and led to safety coffins and crypts being equipped with signals or devices with which the recovered occupant could alert the outside world.Peripheral neuropathy has also been reported with extended treatment regimens.Usually excess vitamin B is removed in the urine.After many cell divisions a ball of cells forms and the zygote is called an embryo to weeks and nally a fetus to or weeks.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #220  | 28 Ocak 2016 03:49 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
treatmentejaculatory ductgenetic screening Family members are tested to determine whether they have inherited a cancercausing gene.Therefore coldblooded animals can function with correspondingly smaller lung surface area. buy clomid online south africa thrillLaxatives may be helpful if it is painful or difficult to pass stools.The resulting picture on the screen displays the information content of the signal.PubMed OLeary MP Althof SE Cappelleri JC Crowley A Sherman N Duttagupta S United States SelfEsteem and Relationship Questionnaire Study Group.See the In Person story of a womans journey with Cushing syndrome.Intoxication is characterized by slurred speech and disorientation.See Figure B. accutane without prescription Wellcome Library London c.This guideline was drafted reviewed by the Panel and by peer reviewers and finally approved by the Practice Guidelines Committee and the Board of Directors of the AUA.Quick HiT EMG and nerve conduction studies EMG measures the con tractile properties of skel etal muscles Lower motor neuron lesions fibrillations and fasciculations at rest Myopathy No electri cal activity at rest as expected but amplitude decreases with muscle contraction.diastoleBaccarelli A.Grimshawe cl Getty Images UIG via bl Science Society Picture Library Science Museum tr. claravis Here W is the weight of the person on the moon i.Lowquality evidence was insufficient to determine whether testosterone was more effective than placeboA..and Pardoll D. on line ajanta pharma kamagra Treatment Treatment depends on the cause..The discrete energy spacing E m between the two states shown in Fig.U.erectile dysfunction Inability of an adult male to achieve an erection impotence.PubMed PadmaNathan H Stecher VJ Sweeney M Orazem J Tseng LJ Deriesthal H. isotretinoin tablets buy compulsion Uncontrollable urge to perform an act repeatedly.erythropoietin EPO Hormone secreted by the kidneys stimulates red blood cell formation.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #221  | 28 Ocak 2016 04:37 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
Positive ANA screening test Sensitive but not specific almost all patients with SLE have elevated serum ANA levels generic viagra vs viagra Keeping the body upright is a highly complex task of the nervous system.selected I would rather not answer the ED question and a furtheranaplastic large cell Plasma cells bone marrow Multiple myeloma Nerve tissue Embryonic nerve tissue Neuroblastoma Glial tissue Astrocytoma tumor of glial cells called astrocytes Glioblastoma multiforme Nerve cells of the gastrointestinal tract Gastrointestinal stromal tumor GIST CANCER MEDICINE ONCOLOGY TABLE MIXEDTISSUE TUMORS Type of Tissue Malignant Tumor Kidney Wilms tumor embryonal adenosarcoma Ovaries and testes Teratoma tumor composed of bone muscle skin gland cells cartilage etc.Such is the case with some forms of headache for example in which the muscles of the head and neck become tense in response to anxiety.Endoscopy with multiple biopsiesmost accurate test brand valtrex for sale The cause is unknown but genetics are believed to be important.menorrhagia Abnormally heavy or long menstrual periods.The test may also be used to screen for diabetes. viagra que dosis tomar LAYERED CT SCAN The layered crosssectional images produced by a CT scan show all body tissues and can be compiled into a D image on a computer.nervous exhaustion and fatigue neur ANSWERS TO EXERCISES A BAcetones in urine viagra for men price in kolkata 390 Hicken D.TableThere was a significant difference between the control group and the COPD one based on educational status p.Any relapse not just throws the person back but makes alcohol abuse heavier and heavier. where can i buy cheap viagra .That disease never appears suddenly.A yearold male presents to your office with the complaint of fatigue for the past months.Trials comparing testosterone in oral injection gel patch and cream forms with placebo in hypogonadal men with ED were small were of low quality or reported inconsistent effects on erectile function.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #222  | 28 Ocak 2016 08:53 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Molecular origins of cancer molecular basis of colorectal cancer.Experimental hyperglycemia may also affect cavernosal smooth muscle cell contractile responses.Oxytocin induces penile erection not only when injected into the lateral cerebral ventricle and the PVN but also in other extrahypothalamic brain regions such as the ventral tegmental area Melis et al. kamagra venta In addition consider having an annual biopsychosocial checkup.Resection of diseased bowel with ileostomy may be necessary.p. compra kamagra online comedonesUsing various feedback networks modern hearing aids automatically adjust the volume of the sound so that quiet sounds can be heard and loud sounds not be painfully overwhelming.In the UK the Human Fertilization and Embryology Authority HFEA was established in to do this. chewable viagra Furthermore we will assume that throughout the stretch the resilin obeys Hookes law.They release polymers that prevent plaque from reforming.Williams Textbook of Endocrinology.Quick Hit Randomization is important because it leaves patient assignment to either experi mental or control group completely to chance.Signals transmitted from the hypothalamus control secretions by the pituitary gland.More males than females are affected by alcoholism but drinking among the young and among women is increasing. achat viagra en ligne A.steatorrheaSKIN cellulitis Diffuse acute infection of the skin marked by local heat redness pain and swelling. buy dapoxetine online usa rotationThere is also the characteristic anxious avoidance of things that might remind them of the trauma.Diseases of the Cardiovascular System l STEPUP TO MEDICINE All patients with systolic dysfunction should be on an ACE inhibitor even if Quick Hit Most common cause of death from CHF is sudden death from ventricular arrhythmias.
 Yorum #223  | 28 Ocak 2016 10:21 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
The repair of retinal detachments and retinal tears is one such applica tion.This helps deter mine whether the patient has aKI CKD or chronic renal insufficiencyfailure with superimposed aKI.Based on Panel consensus.Physics in Medical Diagnosis healthy meds viagra HEALERS CIRCLET Worn by a west African healer this circlet is decorated with cowrie shells and red and blue beads.Acad.May lead to obstruction of the airways with localized wheezing.Prostate UK Crescent Stables Upper Richmond Road London SW TN Tel Web References Disclaimer Provide Feedback Original Author Dr Tim Kenny Current Version Dr Gurvinder Rull Peer Reviewer Dr John Cox Last Checked Document ID Version EMIS The Information Standard certified member The authors and editors of this article create up to date content reflecting reliable research evidence guidance and best clinical practice.There is evidence for reciprocal regulation of the NOcGMP and natriuretic peptidecGMP pathways and that one cGMP generating system may compensate for the dysfunction of the other KempHarper and Schmidt Francis et al.He remains well and active and works full time. lowest price viagra 100mg form canada In Mason RJ Murray JF Broaddus VC Nadel JA eds.The doctor will perform a physical exam and look for signs of poor development.bacteriaSpironolactone aldosterone antagonist Prolong survival in selected patients with CHF Monitor serum potassium and renal function Spironolactone is proven effective only for more advanced stages of CHF classes III and IV.Surgery Myomectomy has a high success rate for relieving symptoms.stenosis Projectile vomiting in an infant during feeding is a clinical sign of pyloric stenosis. viagra soft Selfefficacy is the belief that one is capable of performing in a certain manner to attain certain goals.It is not surprising therefore to learn that diabetic mens responses to standard therapy for ED differ from those of the general population of men with ED.bMore recent applications of fiber optics include measurement of pressure in arteries bladder and uterus using optical sensors and laser surgery where powerful laser light is directed through one of the bundles to the tissue which is selectively destroyed see ChapterCausescan be idiopathic elderly or due to infection such as Mycoplasma pneumoniae infection or infectious mononucleosis B. buy viagra canada Severe tearingrippingstabbing pain typically abrupt in onset either in the ante rior or back of the chest often the interscapular region a.A longitudinal populationbased study including participants from NHANES I reported that patients with poor lung function lowest quintile of FEV had the highest risk of cardiovascular mortality RR.Give slowly to avoid hyperkalemia.Systemic antibiotics e.First DNA controls the production of new cells cell division. viamedic viagra Then a urine and blood sample are taken.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #224  | 28 Ocak 2016 12:44 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
This energy overestimate is balanced by the underestimate due to the neglecting of movement of the center of mass up and down during walking and running as is discussed in following SectionsFollow your doctors instructions about the type and amount of liquids you should drink while you are taking furosemide.Contrast material may be injected intravenously to highlight abnormalities. worldwide pharmacy kamagra customer service operatorPreliminary results.The testes produce the male gametes spermatozoa as well as the male hormone called testosterone.coronary artery disease CAD PVD stroke at other sites.As such most automated database studies currently use a modified Charlson Comorbidity Index which uses weights that are more easily calculable and more intuitive.Gadallah M.There are approximately propecia causas Nechushtan H.DiagnosisOozing from sites of procedures incisions and so oncholangiography Xray imaging after injection of contrast into bile ducts. viagra for sale in winnipeg orangeyellow pigment produced from hemoglobin when red blood cells are destroyedIt can be difficult to distinguish between GI causes of chest pain and angina.He then inoculated nearly more people.For information on how to take care of a loved one with dementia see Dementia home care Outlook Prognosis People with mild cognitive impairment do not always develop dementia. propecia le moins cher HgbSymptoms have to last for at least one month otherwise the individual might be diagnosed with acute stress disorder which is a precursor or prodrome that cant last for more than four weeks.collection of blood in the brain can cause a stroke worldwide pharmacy kamagra Helps antibodies kill antigens.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #225  | 28 Ocak 2016 13:13 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
The efficacy of norfloxacin in the treatment of chronic bacterial prostatitis refractory to trimethoprimsulfamethoxazole andor carbenicillin.m canadian drugstore viagra RUQ discomfortthreats that we worry about in terms of our health.They often occur with the usual therapeutic dosage of a drug and generally are tolerable and reversible when the drug is discontinued.Disseminated HSV warrants hospital admission.You can find a description of one such device inCircled numbers show common positions for trocar insertion is an umbilical mm trocar the largest trocar diameter is cialis with priligy The endoscope was passed through the anus and advanced to the cecum..antacidPrior joint damage e. cialis with priligy Is it possible to permanently lower the set point for sympathetic arousal in an anxious person If not how can the person compensate Simmering SoupThe Neuroendocrine System Lecture n this lecture youre going to learn about the neuroendocrine system the second half of the stressresponse system.Basic neuroscience research is revealing that epi genetic processes play leading roles in generating the extraordinary structural and functional complexity of the nervous system.Some physicians have advocated the avoidance of spicy and caffeinecontaining foods however no evidence has indicated any CBPassociated benefit to this.Acute gouty arthritis a.Benign polyps of the colon have a signicant risk of becoming malignant over time and should be removed to prevent cancer Figure A.trichoginger This plants roots are used to manage and treat nausea and vomiting motion sickness and other conditions.Manifestations related to cause of sepsis e. le propecia esophageal Perforation Etiology blunt trauma medical tubes and instruments forceful vomiting Boerhaaves syndrome that is associated with alcoholic binges and bulimia Clinical features pain severe retrosternalchestshoulder pain tachycardia hypo tension tachypnea dyspnea fever Hammans sign mediastinal crunch produced by the heart beating against airfilled tissues pneumothorax or pleural effusion Contrast esophagram is definitive diagnostic study soluble Gastrografin swallow preferred CXR usually shows air in the mediastinum.Treatment Growth hormone may help a child with Turner syndrome grow taller..Lens System of the Eye a b FIGUREThe design and building materials of a sweat NAT I V E A M E R IC A N M E DIC I N E lodge varied greatly but it was often fashioned from flexible saplings and covered by animal skins.RESPIRATORY SYSTEM C LINICAL P ROCEDURES XRAY TESTS chest xray CXR Radiographic image of the thoracic cavity chest lm. venta de priligy en argentina I just dont have a storage bag to hold bile in reserve.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #226  | 28 Ocak 2016 13:57 | Alıntı     

ArdmxurMure

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 38, Kayıtlı: 28.12.2015
   ICQ: 5538664,
GtczxvdgdfsdgbcdsHLBHFDasufksdfjln
Ozxcjkl Maefegvtjy dfdfdfdsdgd
FGxczDHXfgvdhjhjhjhsdadddfxgbnbm


--------------------
My homepage My homepage: http://fxfskrddfbxdf.com
 Yorum #227  | 28 Ocak 2016 16:44 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
See Figure A.Surgery is usually not indicated for chronic prostatitis.. propecia hk When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if You develop symptoms of alcoholic liver disease.Narcissism is a pervasive interest in the self with a lack of empathy for others.Some tumors need to be removed with surgery.You are more likely to be admitted to the hospital if you Have another serious medical problem Have severe symptoms Are unable to care for yourself at home or are unable to eat or drink Are older than Have been taking antibiotics at home and are not getting better Many people can be treated at home.In severe illness failing to take extra corticosteroids can be lifethreatening. buy accutane uk no prescription However the citys regular medical hierarchy felt threatened by this regional upstart and their muttered intimidation forced Galen to make his brief return to Pergamon.The relative hypoosmolality of the ECF compared with the brain may result in nausea vomiting headache and rarely seizures or coma.In another smallpox epidemic threatened England and Lady Mary persuaded her husband Lord Montagu the Princess of Wales and CONQU ER I NG T H E DR E A DE D P OX royal doctor Hans Sloane to support the idea of variolation. priligy forum The circulatory system is made up of primarily three different groups arteries veins and capillaries.The large lobe in the front of the brain is called the frontal lobe which is the youngest part of the brain.French scientist Louis Pasteur see pp.g. generic viagra without prescription Tumor markers a.Polycystic ovary syndromeEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Polycystic ovary syndrome is a condition in which a woman has an imbalance of a female sex hormones.General characteristics a.With both nontunneled and tunneled central catheters there is easy access but also the risk of infection at the exit site. fast shipping viagra online Welldeveloped upper body with underdeveloped lower halfC


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #228  | 29 Ocak 2016 06:48 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
There is a need for therapeutic alternatives.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figure cialis tablets for sale au Some changes are No period after you have had one or more normal ones during puberty secondary amenorrhea Irregular periods that may come and go and may be very light to very heavy PCOS can cause you to develop malelike characteristics.They infiltrate crowd compress and starve out normal tissues.It is likely to recur after removal. buy priligy dapoxetine united states The median survival with treatment is about to years.They are formed in the bone marrow and there are three typesAdvantages a.She founded the first formal nursing training school.Sympathetic hyperactivity c.In other words you think about moving your arm and it moves. prospecto de propecia et al.Located in three regions proximal third of the CBD most common also called Klatskins tumor distal extrahepatic best chance of resectability intrahepatic least commonAnother consequence of surface tension is the tendency of liquid to assume a spherical shape.It is sometimes blood tinged.locked nucleic acids LNAs and antagomirs.Carcinoid syndrome accutane 20mg bestellen rezeptfrei Take this medication by mouth as directed by your doctor with or without food usually once or twice daily.Imaging technologies have existed for just over a century.smallest blood vesselSimilar to treatment for AFib multifocal atrial tachycardia Usually occurs in patients with severe pulmonary disease e. tretinac kaufen Despite the name the syndrome may not always be reversible and can affect regions other than the posterior region of the brain.You can spread the hepatitis B virus to other people even if you have no symptoms.If the nodule is solitary d.What is hyponatremia


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #229  | 29 Ocak 2016 09:06 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
The density of sea water isWhen they have been newly activated these genes then counteract the cancers growth. tadapox tadalafil dapoxetine serumsomatotropin STH Secreted by the anterior lobe of the pituitary gland adenohypophysis growth hormone...See also LDH isoenzymes How the Test is Performed A blood sample is needed.Refer to tables of series expansion. viagra sildenafil Therefore the aver age pressure of the pulsating blood at heart level is torr.A yearold male presents to the ED with severe pain in his right arm and back that began suddenly a few hours ago..Causes a. propecia meilleur prix All diseases were significantly associated with ED except high blood cholesterol level which was associated with ED after adjustment for sociodemographic characteristics but not after adjustment for all other diseases.This complex system of specialized tissues contains glands that secrete several types of uids nerves that carry impulses and blood vessels that aid in the regulation of the body temperature.Quick Hit ALT is primarily found in the liver. kamagra 100 online removal of calcium from bonese.In late Snow became interested in developments in anesthesia taking place in the US see pp.The majority of patients recover within to weeks..Calculating pressure inside a worm.Health Solutions Ebix Inc.g. what's in fake accutane bought online? in about years after De Motu Cordis and four years after Harveys death.Erythrocytes in the blood carry oxygen away from the lungs to all parts of the body and carbon dioxide back to the lungs for exhalation.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figure


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #230  | 29 Ocak 2016 12:48 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Angioplasty is often the first choice of treatment.Many of the principles discussed above for nonspecific low back pain apply to nonspecific neck pain as well.Joints are the places at which bones come together.The three components of vision are the stimulus which is light the optical components of the eye which image the light and the nervous system which processes and interprets the visual images. propecia original cold critical temperature energy requirements food requirements metabolic rate motion oxygen requirements posture radiative heating resistance to cold senses limitations of sound production specific heat stability of under action of external force sweat production temperature regulation by convection by evaporation by radiation Hydrogen Bohr model for atom of formation of molecule of nuclear magnetic properties of Hydrostatic skeleton Hyperopia lens for I Ice specific heat of Image of extended objects real on retina size size of aperture and virtual Imaging computerized tomography magnetic resonance imaging MRI with NMR ultrasound Xray Impulsive force fracture and Inductor Inertia moment of Infant respiratory distress syndrome Inner ear balance maintenance basilar membrane cochlea implants helicotrema Insect flight hovering locomotion on water Microvelia wing elasticity kinetic energy when in flight muscles Insulation fur and feather Insulator Intensity of light control in reaching retina of sound and loudness Interference Internal energy Internal reflection total Interneuron Iodine Ion membrane potential and negative positive Iris control system defined optical aperture Irradiation food Ischemic stroke Isotope oxygen radioactive tracers J Joint hip friction at walking on injured hip movement knee problems osteoarthritis Jump broad from running position from standing position high vertical effect of gravity on height of K Kilocalorie Kinesiology Kinetic energy defined insect wing in flight of particles in gas Kinetic friction coefficient Kinetic theory of matter Knee joint problems Kuhne W.The risks of smoking were exposed an achievement that has saved millions from suffering and premature death.The diagnosis and severity of COPD had been established by a respiratory physician on the basis of international guidelinesThose epigenetic mechanisms are not something that are only active in the first few years of life. cialis generico madrid Direct Ophthalmoscopy and Slit Lamp Microscopy As part of a visual examination both of these procedures are often used.He considered this a verification of Lavoisiers suggestion.Hypospadias spadias means the condition of tearing or cutting occurs in in every live male births and can be corrected surgically Figure A.Cerebral palsy is partial paralysis and lack of muscular coordination caused by loss of oxygen hypoxia or blood ow to the cerebrum during pregnancy or in the perinatal period.genetic material within the nucleus that controls replication and protein synthesis.rheumatoid arthritis propecia eficiencia Activities that put pressure on the area between your back passage and testicles perineum such as cycling can make symptoms worse.Changes in activity may help manage the symptoms Decrease or stop any activity that causes you pain.For these reasons many men and their physicians find prostatitis to be a challenging condition to treat.Food and Drug Administration FDA approved Gardasil the rst vaccine developed to prevent cervical cancer precancerous genital lesions and genital warts due to human papillomavirus HPV types andABG is painful and radial artery spasm can result in ischemia of the hand in patients with radialdominant circulation. indian viagra tablets Assume further that the area of the bug subject to air friction is rObjectives.The US Communicable Disease Center DDT is banned in the US because of the World Malaria Day is instituted every CDC is founded to work on controlling malaria in the US.The need for the service is evident the demand for rehabilitation is substantial while the capacity to supply rehabilitation services is poor.karyo nucleus megakaryocyte leuko white leukopenia mono one single monocyte The cell has a single rather than a multilobed nucleus.Some tips to help an upset stomach Stay on the special diet that your doctor or dietitian may recommend for you. can you take naproxen with prednisone Some of his lenses achieved a huge magnification of x.Ann Arbor staging system a.S wave in V or V mm high R wave in V or V mm high S wave in V R wave in V or V mm high in adults age Left axis deviation is often present.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #231  | 29 Ocak 2016 13:00 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
.This process which is so characteristic of cancer is known as metastasis. brand viagra online Priligy is a universal drug which can be prescribed to a relatively wide target audience from age toAntiarrhythmic drugs Propafenone Quinidine etc Serotoninnorepinephrine reuptake inhibitors SNRIs Desvenlafaxine Duloxetine Milnacipram Venlafaxine.Examination is otherwise unremarkable.The plague pandemic Half the population of Riga Latvia is wiped out by the plague. levitra 20mg best price NSAIDs indomethacin for symptomatic reliefe. buy viagra no prescription His two most celebrated works are Kitab alShifa The Book of Healing and AlQanun fi alTibb The Canon of Medicine the latter being his masterpiece.The Creative Destruction of Medicine How the Digital Revolution Will Create Better Healthcareet al.cholecystojejunostomyThis shoots out particles called positronsthe opposites of the electrons that orbit the atomic nucleusand as each positron collides with an opposite electron the two annihilate each other in a burst of gamma rays that are detected by sensors.abnormal condition of high levels of ketones acids in the blood as a result of improper burning of fats fats are burned because the cells do not have sugar available as a result of lack of insulin or inability of insulin to act retina as a secondary complication of diabetes mellitus cialis costo en pesos M.It is not surprising therefore to learn that diabetic mens responses to standard therapy for ED differ from those of the general population of men with ED.The acceleration shown in Eq.frusone Hydrorapid Impugan Katlex Lasilix Lasix Lodix Lowpston Macasirool Mirfat Nicorol Odemase Oedemex Profemin Rosemide Rusyde Salix Trofurit Uremide and Urex.Bove.albuterol bronchodilators Provide symptomatic relief. 2 day shipping on viagra Quick Hit three key features of nephrotic syndrome Proteinuria Hypoalbuminemia Hyperlipidemia Diseases of the Renal and Genitourinary system l StePuP to meDiCine Hyperlipidemia and lipiduriaincreased hepatic synthesis of LDL and VLDL because liver is revving up albumin synthesis.Cinnamon bark from Cinnamomum verum and related trees is reputed to have powerful effects on the kapha phlegm dosha which makes it good for respiratory disorders such as colds coughs blocked nose sore throat and chest infections as well as digestive complaints such as heartburn indigestion abdominal pains and diarrhea.Other tests may be ordered to determine whether other problems could be causing dementia or making it worse.aura


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #232  | 29 Ocak 2016 14:13 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Complement levels are usually decreased.coli.Experimental hyperglycemia may also affect cavernosal smooth muscle cell contractile responses.Polymyalgia rheumatica a. cialis levitra direct from india How would you further evaluate this patientMany SNPs have no effect on health but some do.Alternative Names Perimenopause Postmenopause References American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Gynecologic Practice. bayer levitra 20 mg Give glucocorticoid therapy for both acute and chronic berylliosis.Diseases of the Renal and Genitourinary System DiSeaSeS of the Renal anD GenitouRinaRy SyStem l FiGuRe Abdominal film KuB of renal calculi.Spirometer plots the change in lung volume against time see lung volumes below. cheap viagra india Mills and Lewis Mills et al.Clinical features are listed above.Capillary action also depends on the strength of adhesion which in turn depends on the material composition of the capillary surface.The risks of laparoscopic prostatectomy include cardiovascular complications such as blood clots and heart attack conversion to open surgery infection infertility injury to adjacent organs impotence incontinence pain scarring of the bladder neck bleeding pain and persistence recurrence andor worsening of symptoms.With its support they had produced enough penicillin by mid to test on mice four injected with the antibiotic did not succumb to a lethal dose of Streptococcus whereas four untreated mice died overnight.Sarah and Steve had been trying to conceive a child for years.The procedure in which thin layers of a malignant growth are removed and each is examined under the microscope is viagra vente internet What is the likely diagnosis How would you manage this problemIdentication of microRNAs as potential prognostic markers in ependymoma..This condition typically begins in adulthood and results in personality changes along with choreic meaning dancelike movements uncontrollable irregular jerking movements of the arms and legs and facial grimacing.There is some suggestion of a doseresponse effect occurring before and extending beyond this period. lasix without prescription overnight Demonstrates abnormal findings in nearly all patients with lung cancer c.Thoracentesis a.There were cases of hypospadias was expected.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #233  | 29 Ocak 2016 15:42 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
He left some jars open covered some with close mesh cloth and stoppered others with cork.It has been so incredibly popular that both the School of Business and the Law Center have started teaching mindfulness.Causes Myasthenia gravis is a type of autoimmune disorders. buy viagra online in the us Diagnosis is determined by detecting melena blood in stool and by colonoscopy.h how long before cialis starts to work hFever is uncommon.Also called oligodendrocyte.dysplasiaet al.Having no knowledge of the circulatory system people thought that blood was made in the liver and consumed in the tissues see pp.The principle of confocal microscopy was first described by Marvin Minsky in on line viagra before birthOther causes of hematuria include sickle cell anemia hemo philia or NSAID abuse.dementia Alzheimer diseaseFigure Seborrheic keratosis.treatmentAn intravenous line brings parenteral nutrition directly into the bloodstream bypassing the intestinal tract enteral nutrition. canadian generic viagra Diffusion of cefuroxime into the prostatic and other tissues of the urogenital region in German.Most patients experience partial recovery within years but relapses can occur at any time.Engel M.Pharmacol.Because arteries carry blood away from the heart they must be strong enough to withstand the high pressure of the pumping action of the heart. inderal non perscription Anticholinergic drugs a.General clinical features JaundiceLook first in the sclera because this may be the first place jaundice can be detected especially in black patients.Local heating for example relieves muscle pain and arthritic conditions.News soon spread of Vesalius and his THE RISE OF SCIENTIFIC MEDICINE fresh approach and in this led him to publish six of his early works as Tabulae Anatomicae Sex Six Anatomical Plates the illustrations of which were possibly prepared from his originals by Jan van Calcar a pupil of the painter Titian.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #234  | 29 Ocak 2016 19:34 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
On examination the patient appears healthy although in moderate respiratory distress.total parenteral nutrition E cheap tadalafil Prior joint damage e.K.Identication of a CpG island methylator phenotype that denes a distinct subgroup of glioma.Field Guide to the Chest XRayIt investigates and analyzes the patterns of diseases and looks for ways of controlling them and preventing their return.He tried a metal ball and stem for the femur fitting it into a PTFE lining in the socket but the PTFE wore quickly and its tiny rubbedoff particles caused severe irritation and reaction.Dr. where to buy cialis or viagra ergonomics Applied study of psychology anatomy and physiology relating to people and work environments.lung cancers in pulmonary chapter colon cancer in GI.Power SI unit J s name of unit watt W Conversions W ergssecPerhaps they were some kind of symbolic therapy for relief.ECG CXR and echocardiogram results consistent with CHF average cost of cialis prescription It does not deal with injections of other medications into the prostate andor oral and intravenous delivery of antibiotics.The attainment and maintenance of a firm erection requires good arterial inflow of blood as well as efficient reduction of venous outflow.Superhydrophilicity of NanoStructured Surfaces Nanostructured surfaces can be highly water repellant hydrophobic.Normal Results Normally there is no acetylcholine receptor antibody or less thanperTreat empirically.metastasisBELIEFS AND TRADITIONS TO THE ALCHEMISTS THE DAWN OF CHEMISTRY By the th century alchemy had given way to chemistry a subject based on purely empirical principles. viagra pas cher au canada Fluoroquinolones yield a similar cure rate with a week course.Exercise regularly.It is important to know that when taking antibiotics always follow the doctors orders carefully.Possible Complications Poor organ function Respiratory failure Shock When to Contact a Medical Professional Severe respiratory acidosis is a medical emergency. kamagra 100 online Immunosuppressive therapy is used including intravenous immunoglobin as well as medications such as corticosteroids prednisone and methotrexate.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #235  | 30 Ocak 2016 00:17 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
The medicine man or woman could choose whom to treat how and when. sicher cialis in amerika kaufen The discharge simulated the energy sources that were then available from the sun lightning and radioactivity.The joint is swollen warm and painful.anus cecum colon duodenum esophagus gallbladder ileum jejunum liver pancreas pharynx sigmoid colonsleep buy antabuse online discount If that were not the case no woman would ever have a second childand no biped a second knee replacement.Acute Abrupt elevation of left atrial pressure in the setting of normal LA size and compliance causing backflow into pulmonary circulation with resultant pul monary edema Cardiac output decreases because of decreased forward flow so hypotension and shock can occur.A stretched or compressed spring possesses potential energy.It should not be routinely performed in all patients with dyspepsia.Vorvick MD Medical Director MEDEX Northwest Division of Physician Assistant Studies University of Washington School of Medicine and Susan Storck MD FACOG Chief Eastside Department of Obstetrics and Gynecology Group Health Cooperative of Puget Sound Redmond Washington Clinical Teaching Faculty Department of Obstetrics and Gynecology University of Washington School of Medicine.Virilizing features a. why is levitra so expensive weakness and partial loss of movementGerm cell tumors account for of all testicular cancersmost common in men to years of age curable in of the cases Seminomas most common slow growth and late invasion most radiosensitive Nonseminomatous usually contain cells from at least two of the fol lowing four types mixed cell type embryonal carcinoma high malignant potential hemorrhage and necrosis are common metastases to the abdomi nal lymphatics and the lungs may occur as an early event choriocarcinoma most aggressive type rare metastases usually occur by time of diagnosis teratoma rarely metastasize yolk sac carcinoma rare in men usually occurs in young boys b.Introduction to University Physics nd ed.B. buy dapoxetine Follow your doctors instructions about using potassium supplements or getting enough salt and potassium in your diet.Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine.After adjusting for sociodemographic characteristics the odds of moderatecomplete ED increased byIVF or in vitro fertilization helps an egg and sperm meet in vitro literally meaning in glass or laboratory glassware as opposed to in vivo in the living tissue of the mother.A stretched or compressed spring contains potential energy that is work can be done by the stretched spring when the stretching force is removed..stoppage of bile ow viagra france paypal Phosphorylation of Ser leads to a structural switch in LysRS leading to its dissociation from the MSC and nuclear translocation and switches the function of the protein from aminoacylation to Ap A production.Evidencebased medicine or EBM systematically appraises the available clinical research and uses it to help deliver GENES AND FUTUR E DR EAMS PRESENT PHARMACEUTICAL PRODUCTION LINE Workers package drugs at a pharmaceutical production line in Chinathe thirdlargest prescription drugs market in the world.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #236  | 30 Ocak 2016 01:30 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
However in humans the pinna is fixed and so small that it does not seem to contribute significantly to the hearing process. buy roaccutane online uk s.inspiration inhalationConversations often would spin out of control as Jeff worried irrationally about things that might happen to him.Yin and yang are here represented by a snake and a dragon respectively.Secretions puddle and do not drain normally. brand viagra online e.Antidepressant or anxiolytic pharmacotherapy appears to have no additional general value.After to weeks begin to taper slowly.This introduces Ca to modulate the oscillator and also creates a flow of current to entrain the oscillatory activity of neighboring cells to account for the way these corpora cavernosa cells contract in nearunison with each other.Priligy Review I never got compliments minutes of sexual intercourse is not enough. kamagra lilly Antiageing treatments antiobesity pills tablets to increase brainpower even cures for baldness and wrinklesthey all work.Isolated neutropenia agranu locytosis is commonly caused by drug reactions.It is the most common respiratory infection in young children.Maslach C.Among the effective antibiotics are fluoriquinolones such as ciprofloxacin thirdgeneration cephalosporins and aminoglycosides these may be administered by the oral anror intravenous route. cialis 10mg moins cher Health Solutions Ebix Inc.hallucinationMake sure you have enough with you when you travel.Members of the peer group often try to act alike dress alike have secret codes or rituals and participate in the same activities. Priligy Secretary of State at War and close friend Sidney Herbert asked her to prepare a group of nurses.reverse transcriptase inhibitorGetty Images De Agostini.In the s several new techniques were developed to utilize NMR signals for the construction of twodimensional tomographic images similar to those provided by CT scans.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #237  | 30 Ocak 2016 16:57 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Its properties make it the most frequently used radionuclide in diagnostic imaging.Three found no benefit.inflammation and the tools used to predict chronic obstructive pulmonary disease mortality.Furthermore the mold did not always yield the desired antibacterial substance. disulfiram 500 mg tablets The study was limited in that it was retrospective and relied on patient reports of surgical menopause and HRT use.the for mation of a hydrogen molecule from two hydrogen atoms.The cleaved Cterminal polypeptide of tyrosyltRNA syn thetase shows chemotactic activity for immune cells and induces TNF a and platelet tissue factor whereas the Nterminal domain is similar to interleukin solubility propecia finasteride There is a link between hypercortisolemia and an individual putting on central obesity.antiandrogen Slows the uptake of androgens or interferes with their effect in tissues.Biofeedback and relaxation exercises may also help to alleviate some of the symptoms.Quick Hit Pulseless electrical activity PEA Occurs when electrical activity is on the monitor but there are no pulses even with Doppler and carries a grim prognosis Treat possible causes hypoxia hypovolemia hypotension hyperkale mia tamponade tension pneumothorax massive PE and so on and medicate according to ACLS guide lines.Early diagnosis and treatment before development of complications primarily cirrhosis but also heart disease and diabetes improves survival. cialis 40 mg cost .In Marx J ed.UhlBronner et al.Looking for future projects he noted It was while exploring various aspects of pattern recognition and their potential in that the idea occurred to me that was eventually to become the EMI scanner and the technique of computed tomography.His CT scans reveal no evidence of residual tumor.Eosinophils in the urine suggest the diagnosis given the proper history and findings. ajanta kamagra st for sale A few survived through luck or because only a tiny amount of blood was transfused which limited the detrimental effects.d.You need to eat enough protein and calories to keep your weight up.toW. propecia es bueno 1 mg Friction also produces undesirable wear and tear and destructive heating of contact surfaces.Rejman J.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #238  | 31 Ocak 2016 08:23 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Character of the pain pressure squeezing tearing sharp stabbing etc.Grainger Allisons Diagnostic Radiology A Textbook of Medical Imaging. levitra 5mg A relationship of sex hormone levels and erectile dysfunction which tests should be done routinely Yonsei Med J.Sometimes no special preparation is needed.Just years ago we didnt have MRIs now we have PET scans SPECT scans fMRIs DEXA scans and so on.facialThe cruelty and unfairness of life sat next to me every day. dosis de kamagra Englewood Cliffs NJ Prentice Hall Inc.mm.General anesthesia renders the body temporarily unconscious and unresponsive to stimuli even great pain it allows the surgeon to work on the quieted body without the patient screaming and writhing in agony.Transudative effusionspathophysiology is due to either elevated capillary pres sure in visceral or parenteral pleura e.Other causes include recurrent PE ILD asthma CF sleep apnea and pneumo conioses. cialis no prescription montreal astrocyteplacenta Vascular organ attached to the uterine wall during pregnancy.Peritoneal dialysis PD uses a catheter to introduce uid into the peritoneal abdominal cavity. precio de cialis con receta EPIDEMIOLOGY The study of diseases how common they are their causes and effects and how they can be controlled.seborrheic dermatitisA study power of less than is believed to have an unacceptably high risk of false negative results i.The B refers to the bursa of Fabricius an organ in birds in which B cell differentiation and growth were rst noted to occur. achat cialis pas cher D winged scapulae in muscular dystrophyAnalyze the combining forms prexes and sufxes used to describe bones joints and muscles.New York NY McGrawHill Book Co.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #239  | 31 Ocak 2016 08:41 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
The strength of a metaanalysis is only as good as the quality of the primary studies it analyzes e.Scott told his doctor that he had several homosexual encounters before his marriage.Radioactive materials such as glucose are taken up by the brain and images recorded. propranolol tablets buy online uk Parasternal liftg.Check your answers with the information in the chapter or in the Glossary Medical Word PartsEnglish at the end of the book..The mean urinary symptom score for all men wash monitoring session. viagra 400mg Update Date Updated by David C.In this form of therapy the child uses play with toys to express conicts and feelings that he or she is unable to communicate in a direct manner.The evolution of the respiratory system in animals is a direct consequence of the inadequacy of diffusive transportation over long distances.The peptide has been demonstrated in the endothelial cells of human cavernosal tissue Marinoni et al. cipa canadian pharmacy accutane In general patients with sepsis fever burns or open wounds have high insen sible losses and higher metabolic demands.Quick Hit There is no cure for MS.Sometimes an opening is made directly into the airway tracheostomy or cricothyrotomy.If repetitive courses fail and the patient has improved symptomatology while on antibiotics consider longterm lowdose suppressive therapy.New York NY McGrawHill Book Co.com or the author Mean time rigidity at base and tip of sleeprelated erections in progressive altitude ANOVA P.Diagnostic imaging procedures in gastroenterology.Calcium pyrophosphate crystals deposit in joints leading to inflammation. vente priligy angleterre Pharmacotherapies and Psychotherapies The pharmacotherapies for anxiety disorders are benzodiazepines which are sometimes called tranquilizers sedatives or hypnotics.A special protein called intrinsic factor helps your intestines absorb vitamin B.Louis Mosby F from Moll JMH Rheumatology nd ed.Next come conditions that affect the whole body such as fevers poison bites various fractures broken bones and even obesity.Neuropsychopharmacol. buy doxycycline for humans .


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #240  | 31 Ocak 2016 08:44 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Practical recommendations for the process and management of pulmonary rehabilitation are given in the text and tables.Pain to light touch b.Such vaccines have been under trial since the s and their targets include tuberculosis HIV see pp. lowest cost cialis th ed.There are more than different types of cancer.It is greatest toward the end of gestation.d. accutane overnight Abdominal rigidity may occur along with Abdominal tenderness Nausea Pain Swelling Vomiting Causes Abscess inside the abdomen Appendicitis Cholecystitis caused by gallstones Hole that develops through the entire wall of the stomach small intestine large bowel or gallbladder gastrointestinal perforation Injury to the abdomen Peritonitis When to Contact a Medical Professional Immediate medical care is needed if you have pain when the belly is gently pressed and then released.Nickel JC.Amnesias begin appearing.erythromycinth ed.antacidProlongation of the QRS complex is seen in bundle branch block ventricular rhythms and paced rhythms. 5 mg cialis online et al Use of sildenafil Viagra in patients with cardiovascular disease.SYSTOLIC In the heartbeat cycle the highest measure of blood pressure when the heart contracts to push out blood. best prices for on line levitra acnes.Muffled heart sounds b.CEA does have prognostic significance Patients with preoperative CEA ngmL have a worse prognosis.Causes The pancreas is an organ located behind the stomach that produces chemicals called enzymes as well as the hormones insulin and glucagon.These ranged from packing the body in ice or giving a knockout blow to the head to strangling the patient to the point of collapse.Owens P.listhesis slipping spondylolisthesis Pronounced sp o nd i l o l i sTH E s i s. cheapest uk supplier kamagra If the bile duct is blocked or the liver is damaged and unable to excrete bilirubin into bile the bilirubin remains in the bloodstream causing jaundice hyperbilirubinemia yellow discoloration of the skin whites of the eyes and mucous membranes.Significant respiratory distress e.By scientists were investigating mustardgastype compounds both for use as chemical weapons and as defenses against them and had begun looking into their potential use against rapidly multiplying cancer cells.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: