Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 72886   |   Yorum: (1051)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #181  | 20 Ocak 2016 09:10 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Alice and her friends had been staying up late for weeks cramming for exams.Such prioritizing was common when vast numbers of wounded overwhelmed acutely limited medical care.Stage B muscle invasionradical cystectomy lymph node dissection removal of prostateuterusovariesanterior vaginal wall and urinary diversion e.If you have preexisting atherosclerosis or high blood pressure you dont want a cortisol system constantly putting more lipids into your bloodstream. buy nolvadex Hormonal Therapy Plus PDE Inhibitor Versus PDE Inhibitor Lowquality evidence showed that the incidence of adverse events was low and did not differ between sildenafil alone versus sildenafil plus patch gel or oral testosteroneDo not get tattoos or body piercings or receive acupuncture from someone who does not have a permit or license.Phrenology came to the fore in the early th century with the work of German physician Franz Joseph Gall.Seemuller De Agostini. acheter viagra paris secretion of milkHowever fewer than of URIs lead to acute sinusitis.A.mitral valve Valve between the left atrium and the left ventricle bicuspid valve.constrictive Pericarditis Quick Hit diastolic dysfunction in constrictive pericarditis Early diastole Rapid filling Late diastole Halted filling Quick Hit If a patient has clinical signs of cirrhosis ascites hepato megaly and distended neck veins perform tests to rule out constrictive pericarditis.ADH vasopressin increases reabsorption of water by the kidney.Brooks M.Roman military dominance social order public health and medical services fragmented in the face of Visigoths Vandals and a host of other invaders. pharmacyonline omifin Eyes retinal changes Early changesArteriovenous nicking discontinuity in the retinal vein sec ondary to thickened arterial walls and cotton wool spots infarction of the nerve fiber layer in the retina can cause visual disturbances and scotomata see FigureDr.The syndrome often begins with vomiting which lasts for many hours.Schickb.This work established Korean medicine as distinct and independent from its Chineseinfluenced background.Frequent respiratory or skin infections due to immune deficiency furosemide without prescription D A L R H A Z I I B N S I N A A N D T H E A R A B R E V I VA L Ayurvedic approach see pp.Overall depending on the methods and circumstances variolation was estimated to reduce the death rate from smallpox from as high as one in three to one in or below.b A simplified drawing of a.The use of these mechanisms may be regarded as abnormal or normal according to whether that use makes a constructive or destructive contribution to the individuals personality.Update Date Updated by Todd Gersten MD HematologyOncology Palm Beach Cancer Institute West Palm Beach FL.Verify Eq.cardiac serum enzyme test for myocardial infarction accutane without prescription The disorder may occur at any age and it affects men and women equally.Accepted September


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #182  | 20 Ocak 2016 23:36 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Four years later the neighboring Poor Law Infirmary and former workhouse Warkworth House was incorporated into the hospital.Physical examination reveals crackles in bilateral lower lobes.This helps bring up mucus from the lungs so that you can cough it out. propecia moins cher a and the material does not possess a net magnetic moment MVasculitisAs bacteria invade the middle ear pus formation occurs suppurative otitis media.Diagnosis and management of adult onset Stills disease.Dapoxetine is the only drug with regulatory approval for such an indication. why cant i import kamagra to canada Ability to penetrate different substances to varying degrees.Symptoms may include frequent bladder infections frequent urination and persistent pain in the lower abdomen or back.th ed.. priligy dapoxetine L.Bartholomews Hospital London.Denberg East th Avenue B Academic Office Aurora COB.D.Here is the StefanBoltzmann constant which isPREGNANCY If fertilization does occur in the fallopian tube the fertilized egg travels to the uterus and implants in the uterine endometrium.aspiration cialis experiencia thin at bone forming the lower portion of the nasal septumPain transmission seems to have a limited bandwidth.clear fluid blister dried serum and cellular debris benign growth extending from mucous membrane surfaceAminoacyltRNA synthetases some recent results and achievements.B.E.By the late New Kingdom years ago he was regarded as a full deity Eat drink and be merry for tomorrow we shall die IMHOTEP BELIEFS AND TRADITIONS TO and the son of Ptah the creatorgod or fashioner of the universe and benefactor of craftspeople. levitra pro pas cher Usually a person receiving an implant is not immediately able to hear sounds properly.It was a time of great communication between Japan and the Ming Dynasty of China and both cultures benefited from the exchange of medical ideas and practices.It will continue when you go home from the hospital or center.In fact he had already tested the main conclusions of De Motu Cordis years earlier in during a London lecture designed to test the waterand he had indeed received criticism then which only strengthened his resolve.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #183  | 21 Ocak 2016 04:27 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
This can be done via fiberoptic bronchoscopy with transbronchial biopsy a limited amount of tissue can be obtained which limits its utility open lung biopsy or videoassisted thoracoscopic lung biopsy.Hematologic Diseases and Neoplasms H e m at o l o g i c D i s e a s e s a N D N e o p l a s m s l dapoxetine price There is lowlevel radiation exposure.Nowadays dapoxetine is going to be marketed inside North america by JanssenOrtho Incorporated.Inspiratory S along LLSB may be presentCOPD patients oxygen can exacerbate the respira tory acidosis so administer oxygen judiciously.In some forms of Ayurveda the srotas also carry nutrients and waste and even knowledge or information. kamagra generica Defined as air in the normally airless pleural spaceQuick Hit Hereditary angioedema autosomal dominant condi tion caused by C esterase inhibitor deficiency char acterized by recurrent epi sodes of angioedema can be lifethreatening Quick Hit Angioedema usually resolves in a few days but can per sist longer in some cases.Color Normal urine color is yellow amber or strawcolored.Extending Sylviuss lead he wielded the knife and opened up the dissection bodies himself allowing his students to peer inside.Tasting blood urine and even feces might be necessary as well as swirling them around with various BELIEFS AND TRADITIONS TO chemical reagents. best price cialis 5 mg 315 Drugs such as estrogens can cause cancer by stimulating the proliferation of cells in target organs such as the lining of the uterus.Mild to moderate disease Begin with a bronchodilator in a metereddose inhaler MDI formulation with spacer to improve delivery.e APPENDIX V COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE TERMS ayurvedic medicine Also known as ayurveda meaning the science veda of life ayuFurther designs of artificial hearts followed and several were approved through the years for temporary and permanent implantation. ajanta pharma kamagra st Nature Kruidenier L.zadehufl.g.Laboratory testfor diagnosis of H.National Library of Medicine History of Medicine Division bl. lasix As the number of coins in the experiment is increased the probability of returning to the ordered arrangement of all heads decreases.Livneh.ACCOMPLISH trail showed that treatment with antihypertensive combina tion therapythe ACE inhibitor benazepril plus the calciumchannel blocker amlodipinewas more effective than treatment with the ACE inhibitor plus diuretic.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #184  | 21 Ocak 2016 05:38 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Getty Images Hulton Archive.Some proteins are the structural building blocks of cells and tissuessuch as collagen in skin and keratin in fingernails whereas others are involved in control and coordination insulin for example manages blood glucose and antibodies counteract microbes.Liquid chloroform or ether was dropped onto a flannel covering which the patient held or clipped onto the nose before inhaling the anesthetic. antabuse over the counter generic .Exogenous HS administered as sodium hydrogen sulfide NaHS or LCys caused a concentrationdependent relaxation of strips of human CC.After days of decrease in hormones the uterine endometrium breaks down and the menstrual period begins days toPSYCHIATRY EXERCISES Remember to check your answers carefully with the Answers to Exercises viagra cialis farmacia concluded that these effects were counterregulatory mechanisms that are switched on to decrease the contractile effect of ET after more than physiological hypoxia thus protecting the CC from protracted hypoxia.In his medical opinions and prescriptions Agrippa often mixed remarkable common sense with magic and superstition.In a polio epidemic gripped Denmark.A major edict for the physician was First do no harm.Many of the basic questions in biology remain unanswered.after meals post cibum PCA patientcontrolled anesthesia PCI percutaneous coronary intervention Pco pCO partial pressure of carbon dioxide PCP Pneumocystis pneumonia phencyclidine a hallucinogen APPENDIX II ABBREVIATIONS ACRONYMS EPONYMS AND SYMBOLS PCR polymerase chain reaction process that allows making copies of genes PD peritoneal dialysis PDA patent ductus arteriosus PDR Physicians Desk Reference PE physical examination pulmonary embolus PEEP positive endexpiratory pressure PEG percutaneous endoscopic gastrostomy feeding tube placed in stomach PEJ percutaneous endoscopic jejunostomy feeding tube placed in small intestine per os by mouth PERRLA pupils equal round reactive to light and accommodation PET positron emission tomography PE tube ventilating tube for eardrum PFT pulmonary function test PG prostaglandin PH past history pH potential hydrogen scale to indicate degree of acidity or alkalinity PI present illness PICC peripherally inserted central catheter PID pelvic inammatory disease PIN prostatic intraepithelial neoplasia PIP proximal interphalangeal joint PKU phenylketonuria PM p. generic cialis e TOP PRESCRIPTION DRUGS The following are the top prescription drugs fororg. buy valtrexin usa I was given assurances for my rst two concerns and told the procedure might take minutes.A NATOMY AND P HYSIOLOGY ORAL CAVITY The gastrointestinal tract begins with the oral cavity.PHARMACOLOGY D RUG N AMES S TANDARDS AND R EFERENCES NAMES A drug can have three different names.physicians started to experiment with blood transfusion. sildenafil 100mg Papillary carcinoma a.Management decisions general guidelinesrisk factor modification and aspirin are indicated in all patients.pages found that patients on angiotensinconverting enzyme inhibitors ACEIs were less likely to develop mental stressinduced ischemia compared with those not on ACEIs.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #185  | 21 Ocak 2016 10:00 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Empiric therapy requires penicillinaseresistant penicillin e.The physician suspecting increased ICP prescribed corticosteroids and Dicks symptoms disappeared.In the fovea each cone has its own path to the optic nerve. kamagra oral jelly 100mg reviews 225 Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine.The speed of light in a material is characterized by the index of refraction n defined as n c v C.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figures and A respectively and Curr MedLecture The IcebergVisible and Hidden Identity Steele and Aronson Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of AfricanAmericans.Check your answers with information in Chapters and or in the Glossary Medical Word PartsEnglish at the end of this book. order viagra from canadian pharmacy F.FASEB J.F pfizer viagra 100mg price a.In this case the reference value is changeable and is set by the central nervous system.Another method uses radiofrequency RF energy to do the same thing.a and the material does not possess a net magnetic moment MPhiladelphia PA Lippincott Williams Wilkins FigureType II diabetic patients require exercise and diet initial steps as well as oral hypoglycemic drugs.Earliest symptom is gait disturbance.Polymyositis and inclusion body myositiscellmediated process C. dapoxetine on line Pursuant to the racing rules of most states horses that bleed from the nostrils three times are permanently barred from racing for their own protection.times acceleration of gravity.Monitor renal function and renal ultrasonography should be considered in pediatric patients receiving LASIX.Overall PDE inhibitors were relatively well tolerated and were associated with mild or moderate adverse events.Sites of occlusionstenosis a. i need viagra overnight delivery loss of strength of muscles often at the connection between the nerve and the muscle cell


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #186  | 21 Ocak 2016 11:01 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Ectopic pregnancy occurs most commonly in a fallopian tube i.Benign tumors of epithelial origin are usually designated by the term adenoma which indicates that the tumor is of epithelial or glandular adeno origin.A urology evalua tion is indicated in incontinent male patients.Key Responsibilities Prepare and review regulatory submissions Develop global regulatory strategies and advise on these Provide regulatory technical expertise Manage key client projects Oversee project budgetforecasting Support global projects for other functions Ensure compliance according to SOPs and working practices The role will require you to possess a relevant medical or scientific degree you must have a minimum of years direct regulatory affairs experience gained from a CRO or pharmaceutical company ideally on a globalinternational level previous exposure to people management is essential and CMC experience would be advantageous. cialis qualite Critical role of helix of HIV capsid Cterminal domain in interactions with human lysyltRNA synthetase.g.Better nutrition improved public health and hygiene safety awareness and health education have accompanied medicine in bringing immense strides in life quality and longevity over the past century.Kadesky K.epidermis Outermost layer of the skin. propecia en productos de farmacia And for some women its important to have facetoface intimacy during intercourse.et al.It may be a little uncomfortable to lie flat and still on the scanning table.Humoral immunity involves B cells B lymphocytes while cellmediated immunity involves T cells T lymphocytesSee Chapter Common Dermatologic Problems Inflammatory Allergic and Autoimmune Skin Conditions Warts. clomiphene 60 pills 25 mg no script usa balanitisOlitsky SE Hug D Smith LP.Low BUN and creatinine d.Larger molecules of course have a smaller diffusion coefficient.ergonomics Applied study of psychology anatomy and physiology relating to people and work environments.Specific Heat for Some Substances Substance Specific heat calg C Water Ice buy kamagra uk with mastercard Signs and symptoms include fever vaginal discharge abdominal pain in the left and right lower quadrants LLQ and RLQ and tenderness to palpation examining by touch of the cervix.Usually involves both b globin genes b.She had a history of ovarian cancer so her physician recommended sentinel node biopsy pelvic ultrasonography colposcopyKlotz T Braun M Bin Saleh A Orlovski M Engelmann U..Antibiotics for acute exacerbationssuperimposed infections are signaled by change in qualityquantity of sputum fever chest pain etc. prednisone canada Both the nonselective NOS inhibitor LNAME and the selective neuronal NOS inhibitor NpropylLarginine inhibited relaxations in both groups but the cirrhotic groups were more resistant to the inhibitory effects of these agents.A yearold female presents to your office with a month history of intermittent neck and shoulder pain with SOB that normally occurs when she does chores around the house or climbs stairs.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #187  | 21 Ocak 2016 12:38 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
vitamin Substance found in foods and essential in small quantities for growth and good health.Techniques help patients overcome sexual dysfunctionset al. cialis 20 mg effets indesirables C Pus perforates ruptures through the wall of the appendix into the abdomen leading to peritonitis inammation of the peritoneum.One of the few surgeons mentioned by name was Hua To c.Its specific heat reflects this composition.TLRs are named after the Toll gene first identified in Drosophila levitra medicament generique Patient should be admitted.Examples Singular Plural anomaly anomalies biopsy biopsies femur femora foramen foramina iris irides phalanx phalanges thorax thoraces ganglion ganglia spermatozoon spermatozoa Pronunciations for plural terms as well as other terms can be found on the Evolve website.Smoking.Progress in hip prostheses continues today with stronger more biocompatible acceptable to living tissue materials ballandsocket designs that dislocate less easily improved cements and bonefriendly surfaces such as micromeshes foamed metal or tiny beads that encourage bone tissue to grow into them creating a stronger bond.superior vena cava obstruction respira tory involvement bone pain skin lesions.Wright RS Anderson JL Adams CD et al.Kelleys Textbook of Rheumatology. levitra samples There are things that we do right before bedtime that psychologically get us in the mindset that we are winding down..Chemotherapy may cure or stop the progress of this disease.It has been shown in other disease states that patients tend to underreport ED when questioned directly by their providers. buy misoprostol tablets online PMID PubMed indexed for MEDLINE Publication Types MeSH Terms LinkOut more resources The mainstay in the treatment of chronic bacterial prostatitis CBP is the use of oral antimicrobial agents.salpingopharyngealLasix may also be used for purposes not listed in this medication guide.A V Q scan or helical CT scan is indicated to rule out PE. kamagra 100 mg jelly compound fractureThese databases contain rafts of data on research trials diagnoses treatments and outcomes and they are constantly expanded and updated to provide the most uptodate information.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #188  | 21 Ocak 2016 13:31 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
The first stage is an initial alarm from the sympatheticadrenal medullary system as well as the hypothalamicpituitaryadrenal axis HPA axis. buy vibramycin doxycycline new zealand Longterm irritation of the esophagus caused by gastric reux is a premalignant condition called Barrett esophagus.Other symptoms of acute arterial occlusion of the renal artery include Abdominal pain Abrupt decrease in urine output Back pain Blood in the urine Flank pain or pain in the side Note There may be no pain..You may be asked the following questions Where do you feel the pain Is the pain all over or in a specific location Does the pain move into your back groin or down your legs Is the pain severe sharp or cramping Do you have it all the time or does it come and go Does the pain wake you up at night Have you had similar pain in the past How long has each episode lasted When does the pain occur For example after meals or during menstruation What makes the pain worse For example eating stress or lying down What makes the pain better For example drinking milk having a bowel movement or taking an antacid What medications are you taking Have you had a recent injury Are you pregnant What other symptoms do you have Tests that may be done include Barium enema Blood urine and stool tests CT scan Colonoscopy or sigmoidoscopy EKG electrocardiogram or heart tracing Ultrasound of the abdomen Upper GI and small bowel series Xrays of the abdomen Prevention The following steps may help prevent some types of abdominal pain Avoid fatty or greasy foods. propecia utilidad Prostatic stone therapy The role of prostatic calcification is unclear in the etiology of CPCPPS.org.ginger This plants roots are used to manage and treat nausea and vomiting motion sickness and other conditions.Infectiondiscitis or osteomyelitis Suspect in patients with history of IV drug use dialysis indwelling catheter.Meanwhile across the Atlantic Europeans reacted to the news by creating their own anesthetic. cialis and viagra sales If tape strips Steristrips were used to close your incision cover the incision with plastic wrap before showering for the first week.Identication of microRNAs as potential prognostic markers in ependymoma.Here we will review them only briefly.It is convenient however to discuss these motions separately.B. preisvergleich cialis generika 20mg B.There was no tick and no telltale bullseye pattern in the rash.It primarily affects children ages to years.As a result of spin the nuclear particles act as small bar magnets.This includes branches of pathways targeting epige netic mechanisms or effects that are the result of modica tions of cellular homeostasis originally intended to be produced when administering drugs of a particular class. tadalafil best price In amid great fanfare he introduced tuberculina remedy for tuberculosis.Some medications such as acamprosate and naltrexone been used clinically in the treatment of alcohol dependence compared to other drugs until clinical knowledge accumulated the results of experimental studies on certain drugs to encourage indepth research.Her examination is positive for suprapubic as well as costovertebral angle tenderness bilaterally.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #189  | 21 Ocak 2016 18:44 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Associated with MEN I syndromeConsider ABG or CT scanV Q scan if PE is suspected. moduretic In addition lymphoid organs such as the lymph nodes spleen thymus gland tonsils and adenoids produce lymphocytes and antibodiesEltz Stephanie Slon and Nissi Wang.e. accutane 30 mg sales Prostate biopsy A needle is inserted into the prostate to take tissue out to check for prostate cancer.Ann Emerg Med.Gastroenterology Mulder I.We will discuss this in Chapter.L.In Edwards received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for the development of in vitro fertilization Steptoe was not honoredhe had died in apotex kamagra St.Pregnancyinduced urticaria pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy or PUPPs is a selflimiting inflammatory condition.They are formed in the bone marrow and there are three typeselicit relaxation at least in part via activation of the BKCa channel subtype.Quick Hit Hepatic abscess is the most serious and dreaded complication of acute cholangitis it has a high mortality rateChristophers.Make sure you have enough with you when you travel.Lets make one more step into the modern medicine and ask why so many companies in the USA sell contact lenses glasses and eye drops Visine For example CLARITIN and other allergy medicines cause dry eyes I suspect they interfere with body liquid production in some way because they also cause dry mouth. buy kamagrawith american express If the reticulocyte index examine the smear and RBC indices.g.The Rh factor is involved in hemolytic disease in newborn babies in which a baby suffers jaundice anemia and other severe symptoms due to incompatibility between the Rh factors in the babys blood and that of its mother.However in humans with prostate cancer chemical castration did not influence VIP immunostaining of the CC Cormio et al.High levels are associated with gouty arthritis.BELIEFS AND TRADITIONS TO Roman Surgical Tools One of the most remarkable discoveries made by archaeologists in the Roman city of Pompeii destroyed by a volcanic eruption in ce was a collection of surgical instruments in the building called the House of the Surgeon. cialis on line If patient is unable to protect airway e.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #190  | 22 Ocak 2016 15:32 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
Diseases of the Pulmonary System DISEaSES Of ThE PUlMONary SySTEM l b.People whose blood is low in oxygen tend to have a bluish color to their skin called cyanosis. accutane without a perscription Saadatmand J.HDAC substrates histones and beyond.g.Bacterial meningitis a.C Erosion in varicella chickenpox after rupture of blister.Talk to your doctor about the meaning of your specific test results.One profitable sideline was charging the public to view these inmates and their antics.Several specimens are obtained for examination by a pathologist. roaccutane buy Normal Results Urine with a pH less thanThe different steps of neurotransmission impulse propagation and intracellular transduction of neural signals in penile smooth muscles are still only partly known.A complete Medical Information Management System for all life science organizations agInquirer is an advanced Medical Information and Communication management system designed to capture and address all types of medical information requests including product complaints and adverse events.anal stulatreatmente.Additional conditions under which the test may be performed Disseminated coccidioidomycosis a bodywide fungal infection Hairy cell leukemia Hodgkins lymphoma Idiopathic aplastic anemia Multiple myeloma Myelodysplastic syndrome MDS Neuroblastoma NonHodgkins lymphoma Polycythemia vera Primary amyloid Primary myelofibrosis Primary thrombocythemia Secondary aplastic anemia Secondary systemic amyloid Waldenstroms macroglobulinemia Risks There may be some bleeding at the puncture site. can you buy viagra online Lecture Simmering SoupThe Neuroendocrine System Hans Selye and HPA Physiology In the mids Hans Selye was interested in sex hormones and in particular how sex hormones affect behavior and development.San Francisco HarperThe gas produced by cells and exhaled through the lungs is viagra 50 mg price walmart Figure shows a side view of the female reproductive organs and their relationship to the other organs in the pelvic cavity.g.Pharmacologic Heparin or LMWH Unfractionated heparin or LMWH postoperatively until patient is ambulatory.Whether or not these ARs are of importance for the contractile regulation of tone in CC smooth muscle is still unclear.An illness marked by prolonged emotions mania and depression is aan viagra dapoxetine reviews No.Larger molecules of course have a smaller diffusion coefficient.However improved imaging techniques are showing that cortical demyelin ation may be more prevalent than previously appreciated.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #191  | 22 Ocak 2016 18:15 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
. mexican pharmacy viagra HIV is found in blood semen vaginal and cervical secretions saliva and other body uids.Keep your knee straight.nailIn gingivectomy a periodontist uses a metal instrument to scrape away plaque and tartar from teeth any pockets of pus pyorrhea are then drained and removed to allow new tissue to form.The ophthalmic surgeon uses a small scleral tunnel or selfsealing corneal incision.April to encourage investment in malaria containment and even eradication of the disease. 36 hour cialis buy Review provided by VeriMed Healthcare Network.c.Valproic acid denes a novel class of HDAC inhibitors inducing differentiation of transformed cells.APPENDIX II ABBREVIATIONS ACRONYMS EPONYMS AND SYMBOLS Sjogren syndrome Heinrik S.The right breast is normal and the left breast contains a carcinoma.corpus luteum C Match the terms below with their descriptions.sec Physics in Biology and Medicine. viagra soft no prior prescription You may be prescribed a four to sixweek course its important to always take the full course of antibiotics.Textbook of Pulmonary Diseases Vol..IV adenosine dipyridamole or dobutamine can be used. rhine inc viagra cardiomyopathy FIt is necessary then to inject a contrast medium into the structure or uid to be visualized so that a specic part organ tube or liquid can be visualized as a negative imprint on the dense contrast agent.Excitation by elec tron impact occurs most frequently in a gas discharge.In mice with genetic deletion of receptors for the cytokines interferon IFN g and TNF a and in the presence of nonsteroidal antiinammatory drugs NSAIDs such as ibuprofen or acetylsalicylic acid which indirectly reduce TNF expression an increase in brain levels of P SA S calciumbinding protein A triggered by antidepressants such as Scitalopram or uoxetine was abolished. generic viagra 44 cent a pill This may be considered if patient is acutely ill and infection is suspected.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #192  | 22 Ocak 2016 22:42 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Treatment in later stages is usually effective but recovery may be delayed..They slow the response of heart muscle to nervous system stimulation or slow the rate at which nervous system impulses are carried through the heart. farmacie a san marino levitra bayer His CT scans reveal no evidence of residual tumor.Urology.in which nNOS initiates the erectile response which is then maintained and increased by eNOS activity the latter being activated by shear stress Hurt et al.Hemorrhages into the skin and mucous membranes produce redpurple discoloration of the skin.U. buy woma viagra in canada During this short time interval the whole mus cular system is called into action by the righting reflex to mobilize various parts of the body into motion so as to shift the center of mass back over the base of support.Although the heart transplant was a bolt from the blue to the general public many medical centers were poised to perform such an operation.Vaccination no livevirus vaccines a.Some laboratories use different measurements or may test different specimens.This includes accessible physical and occupational therapy as well as more use of buprenorphine as a safer alternative to opioids if opioids have to be used the addition of the opiate antagonist naloxone reduces the risk for opioid overdose. nolvadex for sale in usa Men having ED and diabetes hypertension andor obesity have a smaller maximum rigidity during SREs than patients having ED without these comorbidity factors.Smaller but still dangerous doses may produce irreversible changes such as mutations sterility and cancer.G.The emitted particles and rays are called radioactivity and can be of three types alpha particles beta particles and gamma rays.Thoroughly wash all underwear and bed linens.b. kamagra price thailand It is the mediator between the id and the outside world.Family studies show variable inheritance patterns. order propranolol uk Christophers.In DeLee JC Drez D Jr.eversionMidtolate systolic murmur c.
 Yorum #193  | 23 Ocak 2016 03:54 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Tolerance.D. cialis online without prescription If not successful we use neuromuscular therapies such as pelvic muscle physical therapy amytriptiline or gabapentin..kissing sharing food b.Before the development of synthetic materials a lightweight metal alloy such as duralumin was the best material available for a full artificial leg. finasteride 1 mg online pharmacy Can lead to digital ischemia with ulceration and infarctiongangrene d.Complete cranial nerve examinationmeningitis Inammation of the meninges leptomeningitis.Balds Leechbook even has a surgical remedy very rare for the time for harelip Mash mastic very small add egg white mingle as thou dost vermilion cut with a knife the false lip edges sew tight with silk smear all over with the salve ere the silk rot.Chronic obstructive pulmonary disease is a major cause of chronic disability and a leading reason for visits to officebased physicians. viagra generique prix Wood C.To avoid or reduce backaches you can Wear lowheeled shoes.and Parker M.Indications Rest pain ischemic ulcerations tissue necrosis severe symptoms refractory to conservative treatment that affects quality of life or work b.g.Postoperative state e.In Organon der rationellen Heilkunde The Organon of the Healing Art Hahnemann argued that sickness was caused by the body being invaded by miasmsdisease entities that were attracted by negative states of mindand claimed that many diseases were exacerbated by conventional medicine. how to buy clomid on line Consumption reached a level of three litres of alcohol per head in litres inM.Admit to the ICU or a very closely monitored floor bed.Women mostly undertook caring roles although years ago female students could attend medical school at Heliopolis.Stroke most common causeDiagnosis see Figure priligy en estados unidos Each unit raises the hematocrit by to points.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #194  | 23 Ocak 2016 05:57 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Hyponatremia is abnormally low levels of sodium in the bloodstreamThe composition of inspired and expired air is shown in TablePhysical therapy may help patients maintain muscle strength and function.This early beat arises within the atria firing on its own. acheter cialis 20mg ligne .Cytologic examination of sputum a.T.In the healthy men no changes in ETET levels were observed in the systemic and cavernosal blood during penile tumescence rigidity and detumescence.Keratoconjunctivitis sicca dry eye a.Leukorrhea clear white or yellow puslled vaginal discharge also is a sign of cervical erosion. levitra tarif belgique Brudzinskis sign flexion of legs and thighs that is brought on by passive flex ion of neck for same reason as above also present in only half of patients with bacterial meningitis c.Oncol.Interestingly in men both with and without ED subjects were willing to pay more per month to avoid ED than all other conditions except blindness and kidney disease mean values for diabetic patients with ED weree. viagra jovenes Furthermore compared with controls COPD patients had a significantly increased risk of comorbidities and other medical events fig.Only those people with active TB are contagious e.THE RESPIRATORY SYSTEM As will be shown in the following two chapters animals require energy to function.. buy kamagrawith american express Many newborns do not show specific signs of this disease therefore it is now considered by the AAP American Academy of Pediatrics and AAOG American Academy of Obstetrics and Gynecology to screen for neonatal sepsis before the occurrence of the symptoms of this disease.It usually presents with acute onset of fever cough respiratory distress and diffuse bilateral pulmonary infiltrates.Fatigue generalized weaknessjust that mind and body are related but were also understanding those biological pathways and mechanisms.Suspect an inherited hypercoagulable state if one or more of the following are present a. canadian pharmacies buy viagra Recent work for the Exploratory Comprehensive Evaluation of Erectile Dysfunction ExCEED database demonstrates that in the general population of patients presenting to their urologist ED negatively affects both general and diseasespecific healthrelated quality of life HRQOL.D.Diaphoresis


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #195  | 23 Ocak 2016 07:38 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
The mean age of onset is and it is more common in women.C LINICAL T ESTS AND P ROCEDURES CLINICAL TESTS Pap test Pap smear Microscopic examination of stained cells removed from the vagina and cervix.Since the demand is likely to exceed resources some selection may be necessary.in the skin break down the sebum producing inammation in the surrounding tissue. isotret Messages are then sent to muscles in all parts of the body to ensure that equilibrium is maintained.J.C.If this happens you may Hear a snapping cracking or popping sound and feel a sharp pain in the back of your leg or ankle Have trouble moving your foot to walk or go up stairs Have difficulty standing on your toes Have bruising or swelling in your leg or foot About Your Injury Most likely your injury occurred when you Suddenly pushed your foot off the ground to go from walking to running or to running uphill Tripped and fell or had another accident Played a sport like tennis or basketball with a lot of stopping and starting You will likely need an MRI scan to see what type of Achilles tendon tear you have. kamagra price thailand Lee Y.Control recordings were carried after chronic hypoxic exposure at sea level.Inc.New York NY McGrawHill chapWhen you first start taking warfarin you will need frequent blood tests. viagra 100mg mail order varicellaAn assessment of the reliability and validity of the Turkish version was performed by Hisli et al.Treatment consists of splinting the wrist during sleep to immobilize it use of antiinammatory medications and injection of cortisone into the carpal tunnel.After a total complete hysterectomy a woman still has regular menstrual periods.c.Three different cGMPdependent protein kinases cGKI cGK and cGKII also named PKGI PKGI and PKGII have been identified in mammals. black cialis 800 mg best prices Diseases of the Cardiovascular System l STEPUP TO MEDICINE c.Alternatives include streptokinase tenecteplase reteplase lanoteplase and urokinase.The main issue is whether the high temperatures used in BPH therapy are necessary for CPCPPS and whether prostatic necrosis may lead to an increase in the inflammatory component of the condition.He also gave detailed descriptions of several complex abdominal parts such as the omentum a fold of tissue lining the abdomen and suggested that the kidneys filter blood to produce urine which travels along ureters to the bladder previously it had been thought that the kidneys filter urine.This and most other combination therapies remain unlicensed.Acetones in urineFriction strips the skin and enhances the dryness says Nanette Silverberg MD a dermatology professor at Columbia University. acheter viagra en pharmacie The worst part of this procedure was the anticipation.autoimmune disease


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #196  | 23 Ocak 2016 08:19 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
For systemically ill patients with ABP parenteral antibiotic therapy is preferable at least initially.c Control of the reflex action when the hand draws away from a painful stimulus.Treat underlying disorder a. viagra prix suisse en bourges If it continues for long enough and if it is intense enough then an individual develops burnout.removal of the inner lining of an artery to make it widerIn the far back corner I could see hundreds of cradles stacked up against the wall.LYMPHATIC AND IMMUNE SYSTEMS Major sites of lymph node concentration are shown in Figure A.DESIGN Crosssectional comparison of thyroid related measurements in cord blood specimens from VLBW infants and from full term infants. kamagra4less The nucleus holds the DNA which dictates how the cell grows.In order of occurrence the most common cancers in females are breast lung and colon.a.Breasts develop fully between ages andBP pulse RR oxygen saturation on L of oxygen via nasal cannula.Autosomal dominant inheritance b.g. buy 10 mg levitra online Cromer see Bibliography calculates the meta bolic rate while running.b.confirmed that alternatively spliced forms of nNOS are major mediators of penile erection.Surgical resection of tumorcontaining bowel as well as resection of regional lymphaticsWilliams Textbook of Endocrinology. buy doxycycline online uk Fortunately the body possesses another method for transferring heat.One of the first of these was established in Valencia Spain in aroundangina pectorisCarol noticed that her weekold son Louis had a slightly bluish or jaundiced cyanotic diastolic coloration to his skin.g. on line viagra super active Assuming that this distance is cm from the eye the angle subtended by two points separated by a distance x is given by see Fig.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #197  | 23 Ocak 2016 19:57 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Perform transthoracic needle aspiration biopsy or fiberoptic bronchoscopy to rule out malignancy if suspicion is intermediate or if the risk of surgery is high.The t values of tadalafil and udenafil are longer than those of the other PDE inhibitors which could be caused by the slower intestinal absorption andor slower degradation of these drugs by the liver or by other factors. buy indian viagra aIf AFib develops at any time treat accordingly see discussion on AFib.FIGURE A Bell palsy.Based on Panel consensus.A yearold male presents to your office with chief complaint of cough and a sore throat for days.Fibrocystic changes in the breast are a malignant condition.However you should tell your health care provider if this occurs. priligy en ligne .By the late th century ether vapor was being inhaled for pain reliefand later at ether frolics.A longitudinal populationbased study including participants from NHANES I reported that patients with poor lung function lowest quintile of FEV had the highest risk of cardiovascular mortality RR.Twentythree pairs of chromosomes are shown. order lasix online The type of immunity in which B cells produce antibodies after exposure to antigens is natural immunity cytotoxic immunity humoral immunityCOMMENTS You must be logged in to view the comments. order cialis online in usa As well as Xrays other forms of radiation therapy include proton therapy.Course a.This was first demonstrated in the s by the German physiologist W.The flow through the arterioles is accompanied by a much larger pressure drop about torr. cheepest viagra .ca His HTN needs to be followed closely and the patient should be scheduled for followup within approximately weeks for a repeat BP measurement.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #198  | 24 Ocak 2016 07:26 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Sensorineural hearing lossdue to lesions in the cochlea or CN VIII auditory Quick Hit tympanic membrane perforation History pain conductive hearing loss tinnitus examination bleeding from the ear clot in the meatus visible tear in the tympanic membrane Ninety percent heal spon taneously within weeks.Priligy Review I used Priligy to delay ejaculation mg cause me to ejaculate after too long this is not what i wanted so I tried mg and it was doing wonders. india online pharmacy isotretinoin hiatal herniaThe large Achilles tendon connects these muscles to the heel.Today most scientists believe that there is no special vital force residing in organic sub stances.Expanding roles for CD T cells in immunity to viruses.A B NAILS Nails are hard keratin plates covering the dorsal surface of the last bone of each toe and nger. buy levitra online radiocurable tumor Tumor that can be completely eradicated by radiation therapy.bipolar disorder Mood disorder with alternating periods of mania and depression.Blundell rigged up human donors often the husband standing by the bedside whose blood was transfused along tubes to the patient.In Townsend CM Jr Beauchamp RD Evers BM Mattox KL eds.They may have ne rote memory skills but have difculty with abstract concepts.we can express the pressure drop as RExamples Singular Plural apex apices varix varices generic propecia for sale Liver disease most common initial manifestation Manifestations vary and may include acute hepatitis cirrhosis and fulminant hepatic failure.The SOM technique has already been successfully used for target prediction de novo drug design and screening library prolingTreat pain and agitation as needed.The practice of human dissection for teaching and demonstration purposes was forbidden by law in Ancient Rome although surgical treatments were advanced for the time so Galen resorted instead to opening up animals from fish and reptiles to dogs goats pigs and allegedly one of the emperors deceased tame elephants.For these reasons many men and their physicians find prostatitis to be a challenging condition to treat. accutane online fast deliverey Florence Nightingales ceaseless work launched the nursing principles and practices of today.Furosemide Breastfeeding Warnings Furosemide is excreted into human milk and may inhibit lactation.agInquirer is a comprehensive webbase Iulia Pariniuc StoneleighBurnham School Posted on AIDS IN AFRICA AIDS is becoming one of the most important problems of the modern world. viagrapurchase Another idea is that they were related to a form of acupuncture or acupressure therapy many of the lines correspond to the acupuncture lines known as channels or meridians in Chinese medicine see pp.It should be carried out at least once a day in order to follow the diagnosis and natural history of the disease which would then enable a doctor to give a prognosis or a prediction I believe that it is an excellent thing for a physician to practice forecasting.Many native North Americans viewed health as a balance between mind body and spirit and healing involved addressing imbalances in a persons life by making offerings to the spirits repairing personal thoughts and emotions or receiving practical care such as a massage or herbal remedy.Kampo includes acupuncture moxibustion massage and other techniques and has also developed distinctive methods of diagnosis and an extensive library of herbal remedies.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #199  | 24 Ocak 2016 14:48 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
A Match the following structures with their descriptions below. where can i buy cheap viagra Treatment Can usually be reversed by assuming the supine posture and elevating the legs blockers and disopyramide Prognosis is excellent there is no heart disease or arrhythmias.Fig.If a few months have passed since the onset of disease IgM levels are basically worthless.Signs of leftsided heart failure a.MODERN MEDICINE THE MOMENT OF CONCEPTION In a process called intracytoplasmic sperm injection ICSI a doctor guides a needle left containing a sperm cell toward an egg cell.This gives us an idea of what you value and how close your actual environment is to your ideal work environment.Lowerextremity clubbing Toes more likely than fingers to be cyanotic differen tial cyanosis c. levitra on sale Heavy menstrual periods menorrhagia slight weight gain to lb patients are not typically obese c.choledochotomyb.Desmopressin should be given to differentiate nephrogenic from central diabetes insipidus if diabetes insipidus is suspected see Chapter levitra professional reviews During the flaccidity phase sympathetic innervation causes a tonic contraction of arteries and smooth muscular cells thus reducing blood flow.Common findings include dyspnea and nonproductive cough.Wed like to think that were completely in control of our behavior but we know that there are all sorts of different influences.It is unusual for melena to be caused by a colon ic lesion but if it is the ascending colon is the most likely site.Rodshaped bacteria called bacilli invade the lungs producing small tubercles from Latin tuber a swelling of infection.Buss. get cialis without prescription c.The other key diagnosis on the differen tial list is metastatic disease.The rate of complications or adverse events that required a return visit to hospital such as dehydration nausea vomiting bleeding reflux gastrointestinal symptoms nutritional and electrolyte abnormalities and band erosion or slippage was a reasonable to Dr. viagra for less Am J Psychiatry.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #200  | 24 Ocak 2016 15:05 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Stiffness in shoulder and hip regions after a period of inactivity is the most prominent symptom.Philadelphia Pa Saunders Elsevier chapD.His low back pain is severe and sharp and it radiates into the right lower extremity. brand viagra Congestive heart failure CARDIOVASCULAR SYSTEM Case Mr.The medical advances in that century included safer surgery see pp.Attraction that crosses the parentchild boundaries may lead to inappropriately intimate behavior with the adolescent which is known as incest.He also had an encounter during a public dissection at Bologna with one of Italys top professors Matteo Corti about details of the liver and muscles.Expired air viagra sans ordonnance pays suisse falciparum infection may require IV quinidine and doxycycline.rd ed.glassApomorphine.Over the past years two types of optical instruments have been devel oped to extend the range of vision the telescope and the microscope.Patients in this state are not totally inactive and unresponsive they may perform reflex actions such as sleeping and waking gripping peoples hands or objects and making facial movements but they remain unaware of their surroundings and bodily sensations. kamagra uk next day delivery paypal 306 .Kreiter et al.Pure emphysema or pure chronic bronchitis is rare.Quick Hit Only diffuse form has renal lung and heart involvement.After a long discussion about conventional treatment options the absence of scientific data regarding the therapeutic effect of prostate removal and the risks of surgery we went ahead.An implant may be temporary as in treatment for tumors of the head and neck or gynecologic malignancies or permanent as with prostatic implants or seeds placed into the affected area of the gland. sildenafil generic viagra usa online Part of this balance involved the interaction of metals and other minerals both within the body and outside in the rocks water soil and air.But in I started having irregular periods.The active MLCK catalyzes the phosphorylation of the regulatory lightchain subunits of myosin MLC.As for the purpose of trepanning the oldest explanations center on the notion of PREHISTORIC DEER DOCTOR This yearold cave painting in Ariege France shows a figure believed to be a healing priest.Otolaryngology Head Neck Surgery.An A on the existing helix therefore attaches to a T for the new strand. viagra pas cher This may occur with disease of the pancreas pancreatitis when pancreatic enzymes are not excreted.calcium One of the mineral constituents of bone.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #201  | 24 Ocak 2016 19:20 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
b. www buycialisonlinecheap Highdose GH treatment limited to the prepubertal period in young children with idiopathic short stature does not increase adult height.dilates best place to order generic cialis et al.In the MPOA dopamine controls genital reflexes copulatory patterns and specifically sexual motivation Hull et al.This set Charnley thinking about biomechanicsthe union of machines and living tissues and factors such as friction bearing surfaces and lubrication.LFTsto identify cause gallstone pancreatitis d.. where can i buy viagra or cialis Still it is evident that all the rules for both organic and inorganic chemistry fol low from the principles of quantum mechanics.Calculate the pressure variation corresponding to a sound intensity of W cmLaboratory testfor diagnosis of H.In May Banting and Best set to work overseen by Macleod.b.Dr. viagra achat en suisse en asnieres-sur-seine Series Step up series.Systemic antibiotics e.Tibia larger of the two bones of the lower leg the tibia runs under the skin in the front part of the leg.Fig.occipital boneThere should be no dermatitis wounds or other cutaneous lesions in the operative area.d.Longer courses of antibiotic use provide better treatment outcomes. influence propecia a.Some of the colonies allowed the lepers no rights whatsoever since Catholic doctrine decreed that people with leprosy had already died and were effectively the living dead.She denies any pain or numbness in the lower extremities.Science Photo Library David McCarthy.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #202  | 24 Ocak 2016 23:17 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Battista RA.chondroma viagra para comprar Glimpses of this development can be seen in the early civilizations of West Asias Fertile Crescent or Mesopotamiathe land of the TigrisEuphrates river system now mainly Iraq plus adjoining parts of Turkey Syria and Iran.Ambroise Pare was schooled in all of these procedures but he was also a pioneer who led a revolution in surgeryone that greatly eased pain and suffering promoted healing and vastly improved prospects for the seriously wounded.The amount of disorder in a system can be expressed quantitatively by means of a concept called entropyImaging with NMR In order to obtain a threedimensional image using nuclear magnetic resonance we must isolate and identify the location of signals from small sections of the body and then build the image from these individual signals. commander levitra generique Udenafil.e.agInquirer aids life science organizations increase operational efficiency lower operational costs and at the same time reduce the risk of liability while improving customer satisfaction and brand loyalty.The entire right hemidia phragm should be visible however.The stem cells for blood are known as hematopoietic stem cells. priligy janssen cilag Within years or so Greece had entered its Classical phase which saw glorious achievements in politics art philosophy and literature.D.Stiff painful neck Quick Hit Acute bacterial meningitis is a medical emergency requiring prompt recognition and antibiotic therapy.The first stage is an initial alarm from the sympatheticadrenal medullary system as well as the hypothalamicpituitaryadrenal axis HPA axis.The heat delivered to the skin by convection is H c K c A c T s T aGeneral characteristics cialis 20mg prix en pharmacie In English physician Richard Lower demonstrated that blood could be transferred between two dogs and in French physician JeanBaptiste Denys infused lambs blood into a feverish teenage boy.ptysis spitting hemoptysis Blood is coughed up from the bronchial tubes and lungs occurs with bronchitis or pneumonia but also with tuberculosis cancer bronchiectasis and pulmonary embolism.There are far too many people having sex in silence in America Taormino says. safe online cialis Small numbers of blasts and promyelocytes c.Lancet.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #203  | 25 Ocak 2016 04:27 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Answer The recent surgery and subsequent immobilization may have caused venous thrombosis. levitra professional 20 mg C.Popular throughout the ages in the Arab world it is given for digestive upsets to relieve pain for colds and coughs anddepending on moodas a relaxant and aphrodisiac.H.m isNitric oxide is a gas that diffuses into target tissues where it activates guanylate cyclase and catalyzes the formation of cyclic guanosinemonophosphate cGMP from guanosinetriphosphate.Onethird of untreated syphilis patients in the latent phase enter this stage.Asymptomatic recurrent hematuriamild proteinuria is common. best online pharmacy for generic viagra The aorta is the large artery that carries blood to your belly abdomen pelvis and legs.It stimulates or inhibits another cell which can be a nerve cell muscle cell or gland cell.No treatment is necessary for EBV infections.However in humans the pinna is fixed and so small that it does not seem to contribute significantly to the hearing process.A human colonic commensal promotes colon tumorigenesis via activation of T helper type T cell responses.Immunol. cialis quick deliverycanada Depression and inflammation seem to be linked.Histamine is released into the bloodstream causing pruritus and edema swelling.Patients usually are not transfusion dependent. what are the highest mg of cialis Muscle atrophysomatotropin STH Secreted by the anterior lobe of the pituitary gland adenohypophysis growth hormone.Check your answers with the information in the chapter or in the Glossary Medical Word PartsEnglish at the end of this book.pylori infection over of cases.As iodine contrast does with CT gadolinium enhances vessels and tissues increases the sensitivity for lesion detection and helps differentiate between normal and abnormal tissues and structures. viagra plus for sale Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins FigureYou may also ask your child to try to pass stool.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #204  | 25 Ocak 2016 22:25 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Children are small for their age but are growing at a normal rate.Plexus plexopathyThe halflife of warfarin is much longer than that of heparinit takes days to correct the effects of warfarin on stopping the medication.In immunosup pressed individuals HIVpositive patients the lesions can progress to grow quite large and often are refractory to treatment. canada pharmacy cialis paypal An advance care directive is a legal form.the peritoneal cavity.external region between the anus and scrotumlabyrinthYou have a personal or family history of muscular dystrophy and you are planning to have children.These stones are usually visible on transrectal ultrasonograms. buy nosipren prednisone 20mg Rosens proctalgia.This idea turned on its head the old view that the heart actively enlarged to suck in blood.Call your doctor if you become pregnant when you are taking these medicines.He denies seeing any gross blood in his urine.anxiety disorder.Our expectations of medicine have been shaped by the advances of anesthesia.Supporting this view intracavernosal injection of cDNA encoding the human BK channel led to a reversal of erectile dysfunction in aged or diabetic rats and in atherosclerotic monkeys Christ et al. priligy alternatives An xray detector measures how well xrays penetrate through bones Figure.The mean degree of ED in the COPD group was higher than the controls p.hypersensitivity vasculitis Smallvessel vasculitis that is a hypersensitivity reaction in response to a drug penicillin sulfa drugs infection or other stimulus Skin is predominantly involvedpalpable purpura macules or vesicles common on lower extremities can occur. viagra generika aus deutschland EGDM.If circulation of CSF in the brain or spinal cord is impaired uid accumulates under pressure in the ventricles of the brain.The difference has to do with cognitiona special kind of cognition called attribution and specifically attributional style.and 5 mg cialis generic india atrium plural atria One of two upper chambers of the heart.tranquilizer A.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #205  | 25 Ocak 2016 22:49 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
TOF typically occurs sporadically but may also be part of a syndrome.You will combine what you have learned about the immunology pathway with your knowledge of psychological and social factors to understand chronic diseases such as HIVAIDS and asthma. how to get a free trial of levitra Go to the emergency room or call the local emergency number such as if you have breathing difficulty or swallowing problems.bipolar disorder Mood disorder with alternating periods of mania and depression.RESTLncRNA interac ons genomic deployment TRENDS in Molecular Medicine FigureTreat empirically.Nonhemorrhagic Voluminous vomiting Severe diarrhea Severe dehydration for any reason Burns Thirdspace losses in bowel obstruction B.Physical and emotional stress as well as illness can increase cortisol levels because during the normal stress response the pituitary gland releases more ACTH. pharmacy viagra candia FIGURE Cerebral aneurysm.She was challenged to stay out of sunlight in a cave for days eating nothing but garlic and mugwort.Useful for following up pseudocysts or abscessesOnehalf liter of blood is removed from the body each week until the body iron level is normal.Sara a yearold widow has persistent midback pain and her CXR ESR EMG shows compression fractures of her scapula femur vertebrae and thinning of her bones.Viable myocardial cells extract the radioisotope from the blood. acheter viagra pas cher paris PSYCHIATRY PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AMPHETAMINES CANNABIS HALLUCINOGENS OPIOIDS SEDATIVES Benzedrine Desoxyn Dexedrine marijuana LSD mescaline PCP codeine heroin meperidine Demerol barbiturates benzodiazepines Ritalin morphine oxycodone oxycodone plus acetaminophen Percocet ALCOHOL COCAINE FIGURE Psychoactive substances that if abused can lead to drug dependence.HyponatremiaSerum sodium decreasesPROTEINS Chemical substances made from subunits called amino acids that form essential structural and functional parts of the body from hair and nails to enzymes.b.We distinguish between illnesses that are acute sudden and shortlived or chronic longterm and persistent and diseases that are endemic occur frequently in a particular region or population and epidemic occur in sudden outbreaks that spread rapidly and affect a large proportion of the population.visual examination of the abdominal cavity with an endoscopePrevention In most cases the disorder is not preventable.As HIV reduces the number of these cells the immune system is robbed of vital forces. acheter propecia sur internet Guideline statements from the Report on previously available therapeutic modalities were either revised or brought forward unchanged depending on the existing evidence.The large Achilles tendon connects these muscles to the heel.They licked their paintladen brushes or pulled the bristles between their lips and teeth to keep the point fine.The difference has to do with cognitiona special kind of cognition called attribution and specifically attributional style.On October Morton administered ether to patient Edward Abbott while leading surgeon John Collins Warren partly removed a lowerjaw tumor.Lodenafil is a dimer formed by two lodenafil molecules linked by a carbonate bridge. what's in fake accutane bought online? The seminal vesicles contribute fluid to semen during ejaculation.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #206  | 26 Ocak 2016 10:35 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Writings that were actually his have been appropriated by later authors while scripts from other writers have been wrongfully attributed to Galen.She is alert and oriented and is in obvious distress.Z.Indeed many patients are given alphablockers as a firstline therapy for their prostatitis. cialis black 800mg reviews fracturesAdhesions in the belly abdomen that caused a kink twist or pulling may cause a blockage of the intestines.Bacterial meningitis a. buy 10 mg levitra online Vardenafil improved patient satisfaction with erectile hardness orgasmic function and sexual experience in men with erectile dysfunction following nerve sparing radical prostatectomy.It reduces the craving for alcohol.Voluntary muscle is found in arms and legs and parts of the body where movement is under conscious control.rst thoracic vertebra to twelfth thoracic vertebra C cialis online overnight shipping .For her th birthday Elizabeths husband threw her a surprise party.Give to all patients with vWD any type after major trauma or during surgery b.Abdominal pain is most common presenting symptom.constrictive Pericarditis Quick Hit diastolic dysfunction in constrictive pericarditis Early diastole Rapid filling Late diastole Halted filling Quick Hit If a patient has clinical signs of cirrhosis ascites hepato megaly and distended neck veins perform tests to rule out constrictive pericarditis.Control of RUNX by histone methyltransferases.cardiac catheterization acheter levitra original Onehalf liter of blood is removed from the body each week until the body iron level is normal.Even if the body did have mechanisms for using heat to perform work the amount of work it could obtain in this way would be small.g.You may also need a hospital stay.Getty Images The Bridgeman Art Library. kamagra same as viagra CBC results are as follows HbC..MicroRNAs in cerebrospinal uid identify glioblastoma and metastatic brain cancers and reect disease activity.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #207  | 26 Ocak 2016 10:49 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
There are many cognitive behavioral therapies for anxiety disorders.Why can I understand some things in such a plain way while doctors try to keep the fog around it and my part is only obeying to their prescriptions Humans are like cars.Grainger Allisons Diagnostic Radiology A Textbook of Medical Imaging.Contraception birth control can help prevent unplanned pregnancies. real viagra for sale online 178 Papillary carcinoma a.Update Date Updated by David C.Avoid Caffeine Carbonated beverages Citrus Dairy products Fried or greasy foods Highfat foods Tomato products Do not give aspirin ibuprofen acetaminophen Tylenol or similar medicines without first asking your childs health care provider.Physiology and Biophysics lasix sale Cancellous bone sometimes called spongy or trabecular bone is much more porous and less dense than compact bone.Pursuant to the racing rules of most states horses that bleed from the nostrils three times are permanently barred from racing for their own protection.These two equations alone are not sufficient to determine the three unknown quantities.This drug is also used to treat high blood pressure.g.Basic Statistics and Evidence Based Medicine non generic prednisone online Primary Pulmonary Hypertension PPH a.PATIENTS AND METHODS ABSTRACT PATIENTS AND METHODS RESULTS COMMENT ARTICLE INFORMATION REFERENCES STUDY SITE Lovelace Health Systems LHS is a staff and network model health care delivery system serving most of New Mexico.Treatment consists of surgery prostatectomy radiation therapy andor hormonal chemotherapy.Give to all patients with vWD any type after major trauma or during surgery b.sec Physics in Biology and Medicine.Nerves to the eyes and face lie here.Men who reported perineal andor ejaculatory pain or discomfort and a total NIHCPSI pain score of or were considered as having prostatitislike symptoms. buying viagra online reviews .Headache visual disturbances and other neurologic findings point to increased intracranial or intraocular pressure IOP.Treatment for uncomplicated cases is IM or oral penicillin or erythromycin other wise treat as for cellulitis.Rutks I.indications for use same as heparin but used for longterm anticoagulation C. ajanta kamagra oral jelly .CausesA transplant coordinator an experienced RN was assigned specically to our case and I had a team of doctors and support staff dedicated exclusively to me the donor.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #208  | 26 Ocak 2016 12:33 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Weide B.Clinical featuresAs the number of coins in the ensemble increases the probability of returning to an ordered arrangement decreases. kamagra comprar ajanta pharma berylliosisIn addition to acting as longterm regulators of CC smooth muscle tone ETs may modulate cellular proliferation and phenotypic expression Andersson Ritchie and SullivanLP and blood culturesif patient is febrile e.Fig.New York NY Chapman and Hall MedicalThere seems to be no doubt about the presence of nNOS in the cavernosal nerves and their terminal endings within the CC and in the branches of the dorsal penile nerves and nerve plexuses in the adventitia of the deep cavernosal arteries Andersson buy generic propecia The most common benign liver tumor is the hemangioma.Intermediate and highgrade NHLs may be curable with aggressive treatments but if complete remission is not achieved survival is usually less than years.A sample schedule and the associated metabolic energy expenditure per square meter are shown in TableProteinuria may or may not be present.Diagnoses cervical and vaginal cancer. to buy cialis from ireland a.neutro neutral neither base nor acid neutropenia This term refers to neutrophils.Whenever the friendly psychiatrist would come into the room baby Monica was happy and excited and her digestive juices were flowing.. viagra para mujeres Swan and Dr.As the amount of water in the soil decreases the SMT increases.A ulnar deviation at metacarpophalangeal joints.In contrast to the Smith Papyrus the Ebers Papyrus details hundreds of spells chants and incantations designed to expel evil and disease from the sufferer as well as many herbal and mineral remedies.This taught him how to cope with organ CELEBRITY SURGEON A mere years old goodlooking and happy in the media spotlight South African Christiaan Barnard became an overnight sensation for his pioneering heart transplant.b.from hematologic malignancy metastatic cancer and peripheral causes e.Systemic antibiotics e. acheter du viagra Smith received bad news.J.Gingell J.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #209  | 26 Ocak 2016 14:17 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Ask your doctor for more details.Much of the work in this area was done in the s and s. clomid prescription overnight Radioactive seed implants Instead of radiation pointed at the prostate from outside the body radioactive seeds can be implanted into the prostate to kill cancer cells.g.Questions to Consider generic viagra usa shipping coagulation time Time required for venous blood to clot in a test tube.Heart failure is present when Your heart muscle cannot pump eject the blood out of the heart very well.The probe cantilever assembly in Fig. cialis vs viagra .choledochalWhen to Contact a Medical Professional Call your health care provider if You develop symptoms of alcoholic liver disease.The Huangdi NeiJing identifies or implies the presence of nearly acupuncture points.PubMed Diamond LE Earle DC Garcia WD Spana C. cose clomid and Usselman L..Call your health care provider or go to the emergency room if An asthma attack requires more medicine than recommended Symptoms get worse or do not improve with treatment You have shortness of breath while talking Your peak flow measurement is of your personal best Go to the emergency room if these symptoms occur Drowsiness or confusion Severe shortness of breath at rest A peak flow measurement is less than of your personal best Severe chest pain Bluish color to the lips and face Extreme difficulty breathing Rapid pulse Severe anxiety due to shortness of breath Prevention You can reduce asthma symptoms by avoiding triggers and substances that irritate the airways.Complementary base pairs of nucleotides are arranged in a specific order that is replicated before cells divide Structure of DNA Nucleotides the building blocks of DNAare each made up of one sugar one phosphate and one base.bronchoscopy can help identify the bleeding source.St.Peritoneal dialysis PD uses a catheter to introduce uid into the peritoneal abdominal cavity. cialis without presc No QRS complexes can be identified.Common presentations include recurrent urinary tract infections with no history of bladder instrumentation dysuria and frequency with no other signs of ABP or new onset sexual dysfunction without other aetiology.Hepatitis c is associated with cryoglobulinemia.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #210  | 26 Ocak 2016 15:28 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
cesarean section HDuring the year followup period people died from suicide.It could be that vaccinators infected cows not with cowpox but with human smallpox leading to a variant virus that was similar to both but actually neither.Creactive protein is used to moni tor treatment. buy clomiphene online Better targeting has led to it being used to sabotage cancer cells.You will be asked to remove jewelry and wear a hospital gown during the study.CML follows an indolent chronic course for many years before it transforms to Quick Hit Treat CMl with tyrosine kinase inhibitors either ima tinib dasatinib or nilotinib.CUNO HAND MICROSCOPE C buying pfizer viagra online Nonviral causes however must also be considered.It is the leukemia most responsive to therapy..Bleeding tendency more common in acute cases a.Imperfections in lenses tend to be most pronounced around the edges.M.E c and E t constant over a given period of time the energy intake must be exactly equal to the sum of the work done and the heat lost by the body. tretinac kaufen MyopiaMiotic In this term my comes from Greek myein meaning to shut referring to the observation that myopic persons frequently peer through halfclosed eyelids.Exercises In clinical measurements the variation of the blood pressure along the body must be considered.M.Over time symptoms occur with lighter activity or even while at rest.B C Stent is expanded Expanded stent is left in place CARDIOVASCULAR SYSTEM thrombolytic therapy Drugs to dissolve clots are injected into the bloodstream of patients with coronary thrombosis. viagra achat ligne en drancy I.Sensationauscultate listen to bowel sounds this is a nonspecific part of the abdominal examination.John of Jerusalem Knights Hospitaller who specialized in giving first aid to soldiers wounded in battle and helping pilgrims in need of medical treatment. discount cialis There are many different causes for blood clots or thrombi.ejaculatory duct Tube through which semen enters the male urethra.Robert Gallo detected the first evidence of retroviruses in humans in the early s.The EEG signals are certainly the result of collective neural activity in the brain.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: