Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 72881   |   Yorum: (1049)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #151  | 12 Kasım 2015 03:27 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Specifically in analogy with a spring the artery has a natural frequency at which it can be readily set into vibrational motion.Priligy will not make you a giant in the bed but prolong the process of your ejaculation making the sexual intercourse longer and more pleasant for both partners.TreatmentAscending cholangitisdue to gallstone in ampulla of Vater leading to infection of biliary tract see section on cholangitis cialis vs viagra reviews hypertension or angina.At the same time however these molecules are also subject to the attractive cohesive force exerted by the liquid which pulls the molecules in the opposite direction.b.For example the fear may focus on speaking in public using public lavatories or eating in public. buy vibramycin doxycycline new zealand urac.Views Obtain PA and lateral views for all patients who are well enough to be trans ported to the radiology department and maintain an upright position.Most cases resolve or significantly improve spontaneously in years and do not require treatment.Milk Pure water Ocean water Hand soap Ammonia Lye Bleach FIGURE The pH scale.Once these changes are established in a cell they are passed on to daughter cells.fibers that are contracting within the muscle. viagra for sale online In addition you will be introduced to the different members within the family of anxiety disorders such as simple phobias obsessivecompulsive disorder posttraumatic stress disorder social anxiety and panic disorder.FORMAT CONTENT AND BENEFITS Trials of pulmonary rehabilitation have shown good results with various strategies.The mes sages are electrical pulses transmitted by the neurons.See also Lung disease support group Outlook Prognosis About a third of people with ARDS die from the disease. worldwide pharmacy kamagra In Townsend CM Jr Beauchamp RD Evers BM Mattox KL eds.This may happen in two ways A clot may form in an artery that is already very narrow... cytotec en estados unidos One is the clubbing of the nails and fingersa condition sometimes known as Hippocratic fingers.retina long strong front concaveFluoroquinolones ciprofloxacin in day regimen is a reasonable alternative to the abovementioned agents.
 Yorum #152  | 19 Kasım 2015 15:12 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Possible Complications Side effects of drug therapy can develop.myxo mucus myxedema Mucuslike material accumulates under the skin.These results were confirmed by Sergeant et al. accutane 30 mg sales The aorta divides into numerous branches called arteries that carry the oxygenated blood to all parts of the body.CXR Large pulmonary arteries increased pulmonary markingsStructural biology and drug discovery for proteinprotein interactions.A Mitosis the process of cell division.This is systemone thinking and it is commonnot abnormal. generic cialis online europe proIt generally can be seen in the thumbnail of most people and is evident to varying degrees in other ngernails..A hyperosmolar highglucose solution is used and water is removed from the blood via osmosis.After a few repetitions the muscle relaxes and the movement becomes normal.Jenners legacy continued to grow after his death and it came to fruition in when the World Health Organization announced the global eradication of smallpox.a key founder of bacteriology was hardworking German physician and microscopist Robert Koch. non prescription viagra PREFACE vii New clinical photographs and drawings dynamically illustrate medical terminology conditions and treatments.Cecil Medicine.Why the Test is Performed This test can help determine whether your adrenal and pituitary glands are normal.Philadelphia Pa Elsevier Churchill Livingstonechapand Jiang L. disulfiram 500 mg tablets The metaanalysis included data from patients women white with a mean age of years mean body mass index of kgm and mean weight ofIn addition you may wish to cover the terms and write them by looking at your denitions.A physical therapist is a masters or doctoral degreeprepared health care professional who develops a treatment plan based on a physicians diagnosis..Exams and Tests A physical examination will show weakness of the face and shoulder muscles.Doubtless enjoying the fruits of their labors they found that overindulgence resulted in blunted sensibilities and that alcohol masked stimuli such as pain. nosipren prednisona THE RISE OF SCIENTIFIC MEDICINE The Microscope Revolution ERMS SUCH AS BACTERIA AND VIRUSES germ cells including eggs and sperm tiny parasites such as malarias plasmodium and the smallest blood vessels known as capillaries all these are invisible to the naked eye and were unknown before the invention of the light microscope in the late th century.If the cocaine is separated from its powdered salt form and combined with ether ammonia or baking soda the resulting cocaine alkaloid is commonly called freebase.Seen in cross section here a blood vessel center with red blood cells has grown into a melanoma a form of skin tumor.Also reviewed by A.
 Yorum #153  | 7 Aralık 2015 02:56 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
et al. buy kamagra pound A Commensal bacteria help to preserve a healthy gut environment.Causes Asthma is caused by inflammation swelling in the airways.This is called phacoemulsification.asthma cases.Emotions in the Body The question of whether theres a body signature for each emotion is sort of the holy grail of psychophysiology research.Bone aches and pains b.P buy viagra india Patellar tendinitis jumpers knee a.Clinical featuresTreatment cialis 5 mg price walmart Answer This patient is probably suffering from hypertensive encephalopathy due to a hypertensive emergency which is defined as evidence of severe HTN accompanied by evidence of endorgan damage.Imaging tests once hormonal studies have established the site of disease e.On Monday I was worldrenowned CHRISTIAAN BARNARD rejection and the recipient Edith Black went on to live for more than years.Evidence for a facilitatory role of melatonin in sexual behavior has been presented suggesting that its mechanism of action may involve the HTA receptor Brotto and GorzalkaThere exist signicant challenges however buy accutane from legal chemist Once the cause of megaloblastic anemia is known administer the appropriate vitamin.Oxytocin induces penile erection not only when injected into the lateral cerebral ventricle and the PVN but also in other extrahypothalamic brain regions such as the ventral tegmental area Melis et al.encephalo brain electroencephalogram Abbreviated EEG.Mechanical bowel obstruction is caused by hernia tumor adhesions or similar conditions that can block the intestines.Also HDAC is not reported as a Review Trends in Molecular Medicine December Vol. misoprostol online Additional prospective studies are needed to replicate this finding.
 Yorum #154  | 8 Aralık 2015 17:02 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Acta Schlee M.it reacts with platelet GPIbIX and subendothelium Binds the factor VIII coagulant protein and protects it from degradation inheritance pattern Autosomal dominant Xlinked recessive vWD Low Reduced Hemophilia Normal Very lowLike all drugs they have side effects. choisir levitra en ligne Maslach C.CrossRefMedline cialis preise schweiz a biological response modier that is made by lymphocytessplitCulture of HSV is the gold standard of diagnosis.U.ELECTRIC CURRENT An electric current is produced by a motion of charges.Some men may need a wheelchair while others may only need to use walking aids such as canes or braces. accutane without prescription Subcutaneous calcifications in childrencan be extremely painfulMOSQUITOBORNE MALARIA ESTIMATED ANNUAL DEATHS FROM MALARIA Os Posters urge British wartime troops posted abroad to take precautions against mosquito bites in countries where malaria is a risk.The repair of retinal detachments and retinal tears is one such applica tion.in a muscle cell it does the contracting in a nerve cell it transmits impulses.i. antabuse buy online chipper Driven by wanderlust and the desire both to make a name for himself and to help humanity Philippus Aureolus decided to call himself Paracelsusmeaning Better than or beyond Celsus in barbed honor of Aulus Cornelius Celsus of Ancient Rome.Each of the different emotions has a particular theme or constellation of cognitions that tends to go with them.But none of these individuals had Jenners authority his number of case histories or his profile in the scientific community.Specificity is low d dimer results may also be elevated in MI CHF pneumo nia and the postoperative state. kamagra uk next day delivery paypal 306 exudatea used adenoviral gene transfer of preproCGRP to restore erectile function in the aged rat and found an improvement in erectile function.The erect sharp fin discourages predators from eating the catfish.cholesterollowering drug J Match the type of drug in Column I with the condition it treats in Column II.
 Yorum #155  | 9 Aralık 2015 13:19 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
They can be given through a vein by IV or by injection under the skin.Urineserum epinephrine and norepinephrine levelsIf the epinephrine level is elevated the tumor must be adrenal or near the adrenal gland organ of Zuckerkandl because nonadrenal tumors cannot methylate norepinephrine to epinephrine.Rightsided signs and symptoms are present for the same reason. usa viagra brand ship 2 3 days BSee also Seizures Torsades de pointes Total body water TBW Tourettes syndrome Toxic epidermal necrolysis TEN Toxic shock syndrome TSS Tracheomalacia Traction diverticula Transient ischemic attack TIA b Transjugular intrahepatic portalsystemic shunt TIPS Transverse myelitis Tremor t essential neurologic diseases and physiologic Tricuspid regurgitation TR Trigeminal neuralgia Troponins Trousseaus sign Tuberculin skin test Tuberculosis TB clinical features diagnosis extrapulmonary in HIV patients primary risk factors secondary treatment Tuberous sclerosis Tubulointerstitial diseases acute interstitial nephritis Fanconis syndrome Hartnup syndrome renal papillary necrosis renal tubular acidosis Tularemia t Tumor lysis syndrome Turcots syndrome Tympanic membrane perforation U Ulcerative colitis UC f Undifferentiated spondyloarthropathy United States Preventative Services Task Force USPSTF Unstable angina USA and NSTEMI Uremia Uric acid stonesDiuretics c.By the late s he had produced scans of entire human bodies.Quick Hit Pulseless electrical activity PEA Occurs when electrical activity is on the monitor but there are no pulses even with Doppler and carries a grim prognosis Treat possible causes hypoxia hypovolemia hypotension hyperkale mia tamponade tension pneumothorax massive PE and so on and medicate according to ACLS guide lines. acheter propecia versailles malignant tumor of the testisIntraocular pressure is elevated because of the inability of aqueous humor to drain from the eye and enter the bloodstream. clomid online pharmacy VQ mismatch Shunt Hypoventilation alone does not account for hypoxemia.andJ.S. india pharmacy viagra Pressure ulcers usually involve loss of tissue substance and pus or exudate formation.p.A yearold female presents to your office complaining of weakness especially with activities that require muscular force such as climbing stairs.I took the medicine and eventually my allergies subsided but I now realize that pollen season was almost over until I took the medicine..treatment levothyroxine T treatment of choicemanipulation In massage therapy osteopathic medicine chiropractic and traditional Chinese medicine the use of various manual techniques to adjust the joints and spinal column improve the range of motion of the joints relax and stretch connective tissue and muscles and promote overall relaxation.If your stomach is upset right after radiation treatment Do not eat for four hours before your treatment. kamagra 100 without prescription The term diabetes when used alone refers to diabetes mellitus.C.In Italy in the late s physician Vincenzo Chiarugi had instituted improved M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE You never saw a very busy person who was unhappy DOROTHY DIX conditions at Santa Dorotea Hospital and then at San Bonifacio Hospital both in Florence.Inc.
 Yorum #156  | 9 Aralık 2015 15:42 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Pain and headache are usually mild or absent fever is uncommon c. acheter viagra pfizer france Consider a beam of particles traveling at a velocity V Dfrom air in lung or from calcium in bone produce contrasting shadow images on the xray lm however when xrays pass through two adjacent body parts composed of substances of the same density e..Infection is a devastating complication of any prosthetic surgery.Experiments have shown that with echo location bats can avoid wire obsta cles with diameters down to aboutgmdL Femaleand McMorris R.d. levitra online paypal Most of these hypotheses have not been validated and in general have not resulted in clinically useful therapies.He denies any pain.General characteristicsfemale genital tract skin stomach pancreas brain breast biliary tract C.Questions to ConsiderYour surgeon will remove excess fat with other small tools that are inserted through other small cuts.Diabetic ketoacidosis is often the first sign of type diabetes in people who do not yet have other symptoms.Each unit raises the hematocrit by to points. discount non prescription generic lasix Analysis of the repressor element silencing transcription factorneuronrestrictive silencer factor occupancy of nonneuronal genes in peripheral lymphocytes from patients with Huntingtons disease.Penetration of antimicrobial agents into the prostate.Red painful eye b.Lipidsoluble uncharged antibiotics AbH can passively diffuse across these membranes and the prostatic interstitium thus tending toward equal concentrations in each compartment.b.You will also examine cognitive behavioral therapy. buy lasix cheap legitimate Rennert MD Chief of Endocrinology Diabetes Norwalk Hospital Associate Clinical Professor of Medicine Yale University School of Medicine New Haven CT.ketoconazole miconazole Tinea capitis Scalp Children Areas of scaling with hair loss pruritus Direct microscopy Woods lamp if hairs fluoresce Microsporum spp.Email and texting are increasingly common ways for medical teams to communicate with one another and for patients and their medical team to communicate with one another.b. samples of viagra and cialis .
 Yorum #157  | 31 Aralık 2015 23:19 | Alıntı     

AmandaHah

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 126, Kayıtlı: 18.10.2014
   ICQ: 178533316,
Welcome to my best private videochat right now with a sexy beautiful girl.
Приглашаю всех мужчин в свой видео чат.

You can find me till this evening: http://minyetki.ru Если тебе уже восемнадцать, стучись сюда.


--------------------
 Yorum #158  | 4 Ocak 2016 17:26 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
g.Artificial hearts had been in development for years. sildenafilo ventas Diagnosis is made by biopsy of tissue.Chest pain dyspnea d.These symptoms may be caused by problems other than chronic abacterial prostatitis.General characteristics see TableAcute nephritic syndrome may be related to Acute kidney failure High blood pressure Symptoms Common symptoms of nephritic syndrome are Blood in the urine urine appears dark teacolored or cloudy Decreased urine output little or no urine may be produced Swelling of the face eye socket legs arms hands feet abdomen or other areas Other symptoms that may occur include Blurred vision Cough containing mucus or pink frothy material Decreased alertness drowsiness confusion General aches and pains joint pain muscle aches General ill feeling malaise Headache Shortness of breath Slow sluggish lethargic movement Patients may develop symptoms of acute kidney failure or chronic kidney disease.The danger of this condition is the risk for progression to a. buy sildenafil citrate 100mg uk Epigenetic diagnostic and therapeutic innova tions are in turn being driven by ongoing technological progress i allowing higher resolution interrogation of epi genetic proles and molecular imaging and ii promoting the discovery design and optimization of novel compounds that can modulate epigenetic pathways and their delivery into the nervous system.change in structure and function of a cell as it matures specializationB.For this purpose the intensity as well as the time constants T and T of the NMR signal Chapter Nuclear Physics FIGURE prix cialis maroc et al.This treatment is most effective when taken over a long period of time from eight to weeks.The word Bacillus stems from the Latin for a small staff stick or wand indicating the bacteriums rodlike shape anthracis comes from the Latin for coal or anthracite and refers to the areas of dead dark skin in some forms of the disease.Physician Thomas Dimsdale successfully inoculates Catherine the Great of Russia.To spin the drill the surgeon wound the leather thong around the drill shaft and moved the bow with a sawing motion.Parsippany NJ USA.This affects a group of muscles supplied by a spinal root myotome and a sensory area supplied by a spinal root dermatome. ajanta kamagra oral jelly Blood sugar below mgdL is considered low.PLoS ONE e Curtin N.This is a typical compensation i.You are more likely to get this disease if you Scandinavian or Northern European Have a family history of the condition Certain diseases can also raise your risk.Hyperglycemia can lead to ketoacidosis fats are improperly burned leading to an accumulation of ketones and acids in the body.olecranonAutoantibodies usually IgG directed against the adhesion molecule desmoglein Treat with systemic glucocorticoids and other immunosuppressants. cialis for sale from canada a.Acrodermatitis enteropathica improves when the zinc levels in the body is returned to normal.
 Yorum #159  | 8 Ocak 2016 03:10 | Alıntı     

AmandaHah

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 126, Kayıtlı: 18.10.2014
   ICQ: 178533316,
Welcome to my absolutely new and private video chat right now with a lovely girl.
Приглашаю всех взрослых парней в свой видеочат.

Get hold of me all day: http://minyetki.ru Если тебе уже восемнадцать, стучись сюда.


--------------------
 Yorum #160  | 11 Ocak 2016 22:39 | Alıntı     

Portecem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
U. buy viagra cialis on line scanty urination EIV nitroprusside or labetalol are usually the agents of choice.Emergently lower the IOP.The goal is to strike a balance between correcting volume deficits and avoid ing volume overload while maintaining adequate urine output.Denitions and word parts are given.Impetigo is a purulent pus containing skin disease caused by bacterial infection. clomid Rehabilitation a.Both the aqueous and the vitreous humors further refract light rays.Friction.thirddegree burn K Match the following medical terms with their more common meanings below.spermatozoa sterilization Procedure that removes a persons ability to produce or release reproductive cells removal of testicles vasectomy and oophorectomy are sterilization procedures. levitra 10 mg efectos secundarios He found ways of anticipating rejection and adopted new immunosuppressant drugs notably ciclosporine Oxygenpoor blood leaves the patients heart and enters the machine via a tube derived from a Norwegian soil fungus.MODERN MEDICINE Battling HIV and AIDS HIV human immunodeficiency virus is one of the fastestevolving entities known to medicineit reproduces lightningfast spawning millions of copies of itself in the space of just one day.Intermittent administration can be accomplished via a number of methods.Several HDAC inhibitors have advanced into clinical trials for nervous system disease indications and more are likely to follow given the ongoing optimization of HDAC inhibitors improving their selectivity for individual isoforms and pharmacokinetic and pharmacodynamic pro les.ileitisEur J Med Res.Definitive treatment is surgery aortic valve replacement.My treatment was a course of intravenous antibiotics. cheapest viagra prices online Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.Physicians also had a duty to research and assimilate the latest medical knowledge and practices and to treat each and every patient with equal courtesy and attention.K Match the respiratory system procedures with their meanings.IV amiodarone followed by shocknew ACLS guidelines recommend the use of amiodarone over other antiarrhythmic agents in refractory VFib.Visiting your health care provider is very important so you can monitor any longterm problems from diabetes.We will analyze the forces involved when the trunk is bent at from the vertical with the arms hanging freely.The patient is sedated and the gastroenterologist advances the instrument in retrograde fashion guided by images from a video camera on the tip of the colonoscope. propecia viagra combined .If your blood oxygen level is very low you may need oxygen.It may cause a relative pyridoxine vitamin B deficiency resulting in peripheral neuropathy.rrhythmo rhythm arrhythmia Dysrhythmia is also used to describe an abnormal heart rhythm.
 Yorum #161  | 12 Ocak 2016 09:33 | Alıntı     

Vincepats

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
CXR Large pulmonary arteries increased pulmonary markings zitromax ithout a prescription This condition called could lead to necrosis of tissue and a cerebrovascular accident.et al.In Goldman L Ausiello D eds.The joint formed by these two bones is known as the acromioclavicular AC joint.QuiCk Hit Signs and symptoms are not a reliable indicator of the presence of PE. sourceofprednisone Satterfield Minding the BodyThe Cooperative Action of Muscle Proteins Scientific American FebruaryTreat with epidural steroid injections if it is affecting patients quality of life.Bove.Albersen et al.The most common use of diagnostic xray studies is in dental practice to locate cavities in teeth dental caries. free clomid However there was no comparison of sex hormones of COPD patients and agematched subjects with normal pulmonary function.Heparin bolus followed by a constant infusion and titrated to maintain the PTT atAbbreviations IFN interferon PKR protein kinase R OAS oligoadenylate synthetase ADAR adenosine deaminase acting on RNA APOBEC apolipoprotein B mRNAediting enzyme catalytic polypeptide eIF a eukaryotic translation initiation factor RNase L ribonuclease L.Alzheimers disease is the most common type of dementia.See the In Person account of stereotactic needle core biopsy onIn the s with improved microscopes and better conditions for observation Malpighi refined these ideas and described the beads as red blood cells.brain chemical measured to identify patients at risk for complications after MI and with CHF O Spell the term correctly from its denition.The causative Bacillus anthracis had already been isolated and identified in the mids by Pasteurs rival Robert Koch see pp. levitra duree MedlineWeb of ScienceG.Table compares the clinical features symptoms and treatment of type and type diabetes.The functioning of most living systems plants and animals is severely limited by seasonal variations in temperature.I shall be given chloroform The abscess which was six inches in diameter was very quickly cut Mr.Rev. cialis tabs Knickman.He became known as Otzi the Iceman and is now one of the most studied of all human bodies.Prognosis a.
 Yorum #162  | 15 Ocak 2016 21:19 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Treatment is surgical.References Ghany MG Strader DB Thomas DL Seeff LB.turning the palm down C.Fibroid ablation destruction without surgery may be accomplished by uterine artery embolization UAE in which tiny pellets acting as emboli are injected into a uterine artery blocking the blood supply to broids causing them to shrink. cialis prices online Surfaceexposed calreticulin in the interaction between dying cells and phagocytes.I did not see ashes of bright light a good thing.If you want to change the way a person feels you might change his or her thoughts or behaviors for example.The presence of neuronal nicotinic ACh receptors in rabbit CC tissue and possible mechanisms underlying the nicotines potentiation of electrical field stimulationinduced relaxation were investigated by Bozkurt et al.This is called a diet history. buy accutane 40 mg online Hypoxialeads to increased respiratory rateLouis ElsevierMosby. candian pharmacy lasix pills Kim J.Chronic bronchitis and emphysema lung disease in which air exchange at the alveoli is severely impaired are types of chronic obstructive pulmonary disease COPD.B The balloon is inated expanding the stent and compressing the plaque. accutane 30 mg sales All local poison control centers in the United States use this national number.pertaining to heart muscle myocardial myasthenia priligy dapoxetine usa Adenomyosis is uterine thickening that occurs when endometrial tissue which normally lines the uterus moves into the outer muscular walls of the uterus.Rehman et al..The trend today is for fiveyear survival rates to increase in some regions by more than one percent per year although aging populations may affect future figures.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #163  | 16 Ocak 2016 00:43 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
cysto viagra prices walmart The hallmark clinical manifestation is symmetric descending flaccid paralysis.For example miRNAs piwiRNAs and long ncRNAs lncRNAs are deregulated in the brain in animal models of stroke viagra without a persxritpion A Using the terms below ll in the ow chart showing the passage of sperm.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.iris propranolol tablets buy online uk chronic lymphocytic leukemia IAn assessment of the reliability and validity of the Turkish version was performed by Hisli et al.E.Every few weeks I inject myself with a biologic medicine Humira but I must eventually be weaned off this drug because it has possible longterm side effects the scariest of which is lymphoma.Stage early localized infection a.Suggested Reading CaudillSlosberg Managing Pain Before It Manages Youor as well as for patients with infective endocarditis. generic viagra from india Lania C.Disorders of neuromuscular transmission.radioresistant tumor Tumor that requires large doses of radiation to produce death of the cells.It can be taken to minutes before anticipated intercourse.In addition to its safer pharmaceutical proper ties the transient expression of mRNAencoded antigen enables a more controlled antigen exposure and minimizes the risk of tolerance induction that can be associated with longterm antigen exposure.Xrays cause ionization of particles within tissues. levitra overnight delivery MOMENT OF INERTIA The moment of inertia in angular motion is analogous to mass in translational motion.C.Make sure your spelling is correct.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #164  | 16 Ocak 2016 09:07 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
leukapheresis plateletpheresis Note that the a of apheresis is dropped in this term.Inherited disorder of nerve degeneration caused by deciency of an enzyme.Tissuetype plasminogen activator tPA dissolves clots and is used to open vessels after myocardial infarction.G. kamagra es de venta libre A liquid adapts its shape to the vessel in which it is contained.She denies nauseavomiting any radiation of the pain or diaphoresis.Note the position of the median nerve between the carpal ligament and the tendons and carpal bones. lasix pharmacy takes paypal payment c.This is called Asherman syndrome.formation of lymph lasilix where to buy non precription If total cholesterol is mgdL and HDL is mgdL repeat screening in years.Update Date Updated by Ariel D.th ed. prix propecia parapharmacie No.Outside the axon Inside the axonTadalafil exhibits some crossreactivity with PDE but there are no known side effects due to PDE inhibition at this time.Cheryl Brown is a year old female who presents to the emergency department with a day history of Right Iliac Fossa RIF pain and vomiting.ArrhythmiashypnosisYour doctor may need to adjust your diabetes medication or diet.DDAVPthis may be helpful in patients with mild disease. cialis over the counter Muscle atrophyAchilles tendinitisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Achilles tendinitis is when the tendon that connects the back of your leg to your heel becomes swollen and painful near the bottom of the foot.is reflected.pdfon May


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #165  | 16 Ocak 2016 13:01 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Replacement of traditional lms with digital equivalents I.Look for evidence of infection GI or genitourinary to weeks before the onset of symptoms.Symptoms may include frequent urination and pain in the lower abdomen or lower back area.antibiotic doxycycline mexico I T H E DA R K AGE S I N EU ROP E TRADITIONAL REMEDIES A medieval apothecary and his assistant prepare herbal remedies treatments that were often dismissed as witchcraft.Duchenne muscular dystrophy can be detected with about accuracy by genetic studies performed during pregnancy.Determinants of nucleosome positioning.Despite volume expansion edema is not seen in SIADH.Such prioritizing was common when vast numbers of wounded overwhelmed acutely limited medical care. cialisenespanol.colim ENDOCRINE SYSTEM Pancreas islet cells Insulin Glucagon Lowers blood sugar glucose to glycogen Raises blood sugar glycogen to glucose FIGURE The pancreas islet cells its hormones and actions.Pergamon soon became too small for a man of Galens ability and ambition and in CE he decamped to Rome.You may also apply a heating pad set on low.Secondary infertility refers to couples who have been pregnant at least once but are not able to get pregnant now.th ed. priligy comprar online which shows a section of the worm.It had two movable disks the index of the sun pointed to the day of treatment the index of the moon now missing pointed to the cycle of the moon and a corresponding zodiac sign.dilatesBecause this is only a screening procedure patients with abnormal ndings require conventional colonoscopy afterward.The movement of air through the Eustachian tube is aided by swallowing. real viagra online If the patient took insulin surreptitiously there will be a high blood insulin level and a low blood Cpeptide level because exogenous insulin does not contain Cpeptide.Philadelphia Pa Saunders Elsevier chap buy liquid viagra weather in vancouver adrenal neoplasm paralysis parathyroid prodrome prolapse recombinant DNA relapse remission syndactyly syndrome ultrasonographyYou dont have to be a sort of master dirty talker.Another research group has demonstrated efficient laserheating of nanopar ticles in the form of a gold mesh.In mice intramuscular injection of erythro poietin EPOencoding mRNA containing these modied nucleotides similarly increased EPO protein levels fourfold compared with mice treated with unmodied EPO mRNA


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #166  | 17 Ocak 2016 08:48 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Corbis.v av v v s v t at Chapter Translational Motion V FIGUREOur social networksour tribe culture and family and friends very much influence our healthrelated behaviors. propecia crisis de pelo While penicillin and the drugs developed in its wake are still used all around the world their effectiveness has been undermined by their inappropriate use for diseases that are viral rather than bacterial and patients failure to complete courses of treatment.vomitingMore recently scanners that combine two or more technologies have been devised.Blood tests may help reveal the underlying cause of kidney failure. buy lasix uk Inability to contribute to conception of a child CANCER MEDICINE ONCOLOGY J Give the meanings of the following medical terms.Psychological impotence is where erection or penetration fails due to thoughts or feelings psychological reasons rather than physical impossibility this is somewhat less frequent but often can be helped.Dene terms that describe major psychiatric disorders.Doses may be increased mg every hours until the desired effect occurs.Additional risk factors include smoking pelvic perineal or penile trauma or surgery neurologic disease endocrinopathy obesity pelvic radiation therapy Peyronies disease and prescription or recreational drug use. propecia causas The upward movement of the wings is produced by the contraction of muscle A which depresses the upper part of the thorax and causes the attached wings to move up.T increases metabolism in cells. cialis plux dapoxetine online ordering Vessels involved severityextent of ischemia Left main coronary arterypoor prognosis because it covers approximately twothirds of the heart Two or threevessel CADworse prognosis B.This has an indirect connection with the rhesus macaque monkey a wellknown laboratory animal.with HIV transplantation patients are vulnerable to diarrheal illnesses due to impaired immunity.The combination of a root and a combining vowel is known as theHas been found to have good sensitivity and specificity b.bone marrow cells mechanical e.But something like this may have happened at El Sidron a wellstudied archaeological site in northwest Spain. acheter viagra Vaccination no livevirus vaccines a.Volume of swim bladderThe physician did a blood test that revealed pancytopenia.There are two main types of chronic prostatitis Chronic bacterial prostatitis Chronic prostatitisCPPS See separate leaflet called Acute prostatitis for further details on acute prostatitis.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #167  | 17 Ocak 2016 22:32 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
The coronary arteries bring blood and oxygen to the heart. comprar viagra canada .True.In up to half of all infertility cases failure to conceive naturally is caused by deficiencies in the male sperm.RR Svenningsson P.It is primarily manifested by thrombosis e. isotretinoin for sale Symptoms Girls who have hypogonadism will not begin menstruating.a thirdgeneration cepha losporin or aminoglycoside for wks For pseudomonal infection use ami noglycoside extendedspectrum penicillin Parenteral thirdgeneration cephalosporin e.E.B.Tissuetype plasminogen activator tPA dissolves clots and is used to open vessels after myocardial infarction. viagra in italia A fall in body temperature below about C results in heart stoppage.This classification is now being revised so that social and environmental effects can be better incorporated.Outlook Prognosis Graves disease often responds well to treatment.Barium enemato rule out colonic obstruction if plain films do not distinguish small from large bowel obstruction barium enema identifies site of obstructionBP HR RRModalities a. cialis comprare in svizzera The lower arm now becomes engorged and florid.Causes almost all cases are due to impaired absorptionIn this lecture you will learn how SES is linked to health risks health behaviors the experience of stress and overall rates of morbidity and mortality.Used in the treatment of pancreatic cancer and other conditions. cialis contraindicaciones alcohol Phosphodiesterase Inhibitors.The heat delivered to the skin by convection is H c K c A c T s T a


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #168  | 18 Ocak 2016 03:05 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
The disease may be associated with autoimmune disorders such as Celiac disease Raynauds phenomenon Sicca syndrome dry eyes or mouth Thyroid disease Symptoms More than half of patients have no symptoms at the time of diagnosis. genuine lasix online J Chemotheractive efficacy minus placebo efficacy with figures between only and Stief et al.There is limited evidence for use of morphine sulfate.Asymptomatic infection seropositive but no clinical evidence of HIV infection a.Minor injuries hot or cold temperatures exercise stress or emotions may trigger allergic reactions.In this way light can be confined to travel within a glass cylinder as shown in Fig.Red blood cells then transport the oxygen to cells throughout the body.Latent Heats In order to convert a solid to a liquid at the same temperature or to convert a liquid to a gas heat energy must be added to the substance. cialis pills online He denies any pain.v m sec with cm area v m seclidlike piece of cartilage that covers the voice box buy viagra greece Suggested Reading Martz and Livneh Coping with Chronic Illness and Disability.Occasionally used for patients with refractory COPD.Eardley et al.It is time to start helping them before it is too late. acheter propecia versailles Also there are no psychotic features delusions hallucinations incoherent thinking as are sometimes found in major depression.The Clinical Practice of Emergency Medicine. consequences propecia HR RR BPEpigenetic regulation of colorectal carcinogenesis The link between epigenetic modications and cancer was rst made in


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #169  | 18 Ocak 2016 04:21 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
c. donde comprar cytotec en estados unidos Her physician told her that her chest xray examination showed evidence of pneumonia.Each has a central spike to help the surgeon position it precisely and serrations designed to cut into bone.MedShe was challenged to stay out of sunlight in a cave for days eating nothing but garlic and mugwort.Treatment buying clomid online safe andgrade loud associated with a thrill e.Relapse occurs when disease symptoms and signs reappear necessitating further treatment.AML b. sildenafil 20 mg First DNA controls the production of new cells cell division.Miscellaneous protein synthesis inhibitors a.Neurosci Biobehav Rev.Epigenetic therapy of cancer past present and future. accutane buy us .Neuropsychopharmacol.A. kamagra or malegra steatorrhea


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #170  | 18 Ocak 2016 20:37 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Philadelphia Pa Saunders Elsevier chap cialis no prescription needed pdfon MayNot everyone with MCI develops dementia.The parathyroid glands which control calcium production can be removed.Clinical featuresThe kidneys are unable to concentrate urine effectively.. levitra 10 mg costo pneumonectomy LHis trademark known as the Rod of Asclepios was a stick with a snake coiled around itperhaps because potentially fatal snake venom was used in tiny doses as a therapy or because the reptiles regular skinshedding represented the casting off of old problems and illnesses and entering a new phase of life.Excess aldosterone also increases the secretion of hydrogen ions into the lumen of the medullary collecting tubules results in metabolic alkalosis.Newtonian MechanicsNevertheless treatments involving iPSCs and adult stem cells are currently being proposed for hundreds of conditions including Alzheimers disease baldness certain cancers cerebral palsy coeliac disease defects of hearing and sight diabetes type heart failure infertility Parkinsons disease rheumatoid arthritis spinal cord injury stroke systemic lupus erythematosis and tooth decaya lengthening list that already represents a revolution in medical treatment.In on a visit to the Crimea she had contracted a day illness known as Crimea fever that was to cause periods of disability and bed rest throughout the rest of her life.anticoagulant priligy generico comprar In the th century Japans medical traditions still fundamentally adopted from China were Japanized by Dosan Manase c.ANALGESIA Pain relief.For example the contact angle between glass and water isImpaired mentationProgressive dementia is a key feature of patients are demented before age years. generic viagra usa pharmacy These stop DNA from being able to copy itself for cell division.factor in a patients condition that prevents the use of a particular drug contracomplicationsTest to detect occult hidden blood in feces.Because the endotheliumdependent relaxation was improved after treatment with Larginine it was speculated that there was a deficient NO formation because of lack of availability of Larginine in the hypercholesterolemic animals Azadzoi and Saenz de Tejada Azadzoi et al.Glossopharyngeal Tongue and throat sensations Throat movement XII. over the counter cialis equivalent He was also a practical experimenter and in around may have isolated the chemical element arsenic..Treatment a.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #171  | 18 Ocak 2016 21:21 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
d.Results in excessive sleepiness during the day C.The ovaries produce the female gamete the ovum as well as hormones that are responsible for female sex characteristics and regulation of the menstrual cycle. cialis tablet He also improved medical equipment.hard outermost part of the tooth composing the crownThey decrease osteoclastic activity via binding to hydroxyapatite and decrease the risk of fractures.ANTAGONIST DRUGS Antagonist drugs including antibiotics also mimic natural body chemicals and fit into receptor sites in the cell.The tumor was composed of a. isotretinoin The mechanism of various determinants is discussed.Jellylike material behind the lens that helps maintain the shape of the eyeball.If your BMI is between and youre considered overweight.Often the hands are clenched.Medicines will be given through a vein to help control your blood potassium level.The organs of the male reproductive system are designed to produce and release billions of spermatozoa throughout the lifetime of a male from puberty onward.Control HTN.Ligaments thickened brous bands of connective tissue anchor one bone to another and thereby add considerable strength to the joint capsule in critical areas. viagra pas cher and Ralston H.It is also important to correct hypomagnesemia.PEFdecreasedIn transesophageal echocardiography TEE a transducer placed in the esophagus provides ultrasound and Doppler information Figure B. buy prednisone without prescription Scramble the air ambulance.Treatment options include surgical removal scraping freezing with liquid nitro gen or application of topical FU for multiple lesions destroys sundamaged skin cells.Days to The empty follicle lls with a yellow material and becomes the corpus luteum.bowel disease are ulcerative colitis inammation of the large intestine and Crohn disease inammation of the last part of the small intestine.Organisms are similar to those in acute prostatitis.irregularity present at birth PREFIXES C Select from the following terms to match the descriptions below. priligy venta en mexico Patient C is being treated for a pathologic stage IIB Hodgkin disease following the mantle upper chest and neckonly protocol.Ten percent of patients with gallstones develop acute cholecystitis.herbalism Study and practice of using plants to treat illnesses and promote health also called botanical medicine or phytotherapyhypersensitivity vasculitis Smallvessel vasculitis that is a hypersensitivity reaction in response to a drug penicillin sulfa drugs infection or other stimulus Skin is predominantly involvedpalpable purpura macules or vesicles common on lower extremities can occur.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #172  | 19 Ocak 2016 00:07 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
.Simple magnifiers using a single convex lens had been known for centuries in the form of the classic magnifying glass.See Figure A. buying cialis in waterloo, toronto Prostatic massage The rationale of this procedure is to try to expel dense inspissated prostatic secretion andor to force an obstructed outled duct.Numerous collections of blisters c.I also want to thank Patricia Osborn and Caroline Johnson editors at ElsevierAcademic Press for their great help in the preparation of this fourth edition of the book.bones another name for somatotropin is growth hormoneIn all forms of dialysis the blood interfaces with an artificial solution resem bling human plasma called the dialysate and diffusion of fluid and solutes occurs across a semipermeable membrane.FightorFlight Response Individual Variability Theres a fair amount of individual variability in terms of how robust or how sensitive we are to the adrenalinesoaked fightor flight response.Just years ago we didnt have MRIs now we have PET scans SPECT scans fMRIs DEXA scans and so on.is ideal. buy accutane 20mg online europe Various kinds of damage to DNA results in malignancy DNA damage may be caused by environmental factors such as toxic chemicals sunlight tobacco smoke and viruses.A neuron.Only a few papyri deal with medical matters.eye surgery including cataract excision widening tubes such as the esophagus or urethra with strictures cauterizing hemorrhoids with powerful acids alkalis or hot irons and cesarean section.For this karyotype the chromosomes were treated with chemicals so that bands of light and dark areas are seen. antabuse Epigenetic screens for identication of these effects still need to be rened and extended.P wave fails to conduct suddenly without a preceding PR interval prolonga tion therefore the QRS drops suddenly.The rates of the metabolic pro cesses necessary for life such as cell divisions and enzyme reactions depend on temperature.Mixing blood in the same group did not cause agglutination but mixing blood of different groups did.Many adolescents are at increased risk for depression and potential suicide attempts because of pressures and conflicts in their family school or social organizations peer groups and intimate relationships.Using the following data and the data in Table buy online cialis Back to TopPrevention Not all types of prostatitis are preventable.th ed.and testosterone Yildiz et al.A decline in the extracellular circu lating volume results in a decreased GFR and a reduction in sodium excretion.Septal defects are closed while maintaining a general circulation by means of a heartlung machine.There are more than different types of cancer. levitra vs viagra vs cialis The acetabulum was named because of its resemblance to a rounded cup the Romans used for vinegar acetum


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #173  | 19 Ocak 2016 08:04 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Kaneshiro MD MHA Clinical Assistant Professor of Pediatrics University of Washington School of Medicine and Luc Jasmin MD PhD Department of Neurosurgery at CedarsSinai Medical Center Los Angeles and Department of Anatomy at UCSF San Francisco CA.High fever toxic appearanceThis may show Advanced bone age Bone deformities in hands and feet Delays in growth Problems with the skin genitals teeth and skeleton Short arms and legs with small hands and feet Short head measured front to back brachycephaly Short height Small upturned broad nose with flat bridge Unusual features of the face short nose open mouth jaw that sticks out Unusual head Widespaced eyes hypertelorism sometimes with extra skin fold at corner of eye In the first months of life xrays may show spotty calcium deposits called stippling in bones especially the nose. cialis kje dobiti It will continue when you go home from the hospital or center.PANDEMIC A very largescale outbreak of a disease affecting a huge region.Other compounds called hormone antagonists are designed to block the growthpromoting effects of estrogens or androgens and are used in breast cancer and prostate cancer respectively. american cialis distributors plasty surgical repair angioplasty An interventional cardiologist opens a narrowed blood vessel artery using a balloon that is inated after insertion into the vessel.EQUILIBRIUM CONSIDERATIONS FOR THE HUMAN BODY The center of gravity c.Liquid protein drinks may be helpful.of Cognitive Neurology tr Wellcome Images Mark Lythgoe Chloe Hutton tl.hormone produced by the corpus luteum in the ovary and the placenta of a pregnant womanImaging studies of lumbar spine and pelvis plain film MRI or CT reveal sacroiliitissclerotic changes in the sacroiliac area. furosemide 40 mg canadian pharmacy It is behind the ear right under the brain.In the intestines adhesions can cause partial or complete bowel obstruction. best place to buy finasteride Still there are data to support the very realistic chance that more invasive therapies will be successful.Urgent vaccine research continues for diseases that threaten globally from the old enemy malaria to serious infections that have recently emerged especially HIVAIDS.PET Positron emission tomography a form of computerized scanning that uses rays given off by substances put into the body to identify very busy or metabolically active cells and tissues.The polyA tail protects mRNA from degradation and promotes subse quent binding of polyA binding protein. venta de viagra and cialis en usa Treatment Because type diabetes can start quickly and the symptoms can be severe people who have just been diagnosed may need to stay in the hospital.NEW YORK NY Lead investigator for the Platelet Inhibition and Patient Outcomes PLATO trial of ticagrelor AstraZeneca says that negative press surrounding the trial is slowing the uptake of a guidelinerecommended antiplatelet drug in the US and depriving patients of the proven clinical benefits.This increased flow delays pulmonary valve closure which results in the normal splitting of S during inspiration.electrodesiccation Tissue is destroyed by burning with an electric spark.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #174  | 19 Ocak 2016 10:07 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
A comparison of measured light intensities from different regions of the cranium identifies the presence and location of the hematoma.As COPD patients frequently die of cardiovascular complications and lung cancer such an approach will minimise the underreporting of COPD as a cause of death in COPD patients. safe to buy cialis online Duchenne muscular dystrophy can be detected with about accuracy by genetic studies performed during pregnancy.maniaOften the hands are clenched.At the same time British physicist Peter Mansfield was also working on MRI establishing how to make images out of the radio pulses emitted by hydrogen nuclei. misoprostol sale Alice and her friends had been staying up late for weeks cramming for exams.Significant blood eosinophilia is common.ARPKD was previously called infantile polycystic kidney disease.thyroid hormone Stimulates cellular metabolism.In establishing the modern science of anatomy Vesalius corrected longheld misbeliefs introduced new discoveries and inspired a fresh breed of anatomists physicians and surgeons. cialis with dapoxetine As a result the natural frequency of the artery is sig nificantly decreased often down to a few hundred hertz.The platelets become sticky and collect or aggregate at the site of injury.CPB dated back to the s and American John Heysham Gibbon had tested working versions on cats in the s but no one had used a CPB device during a human operation until at the University of Minnesota where Barnard was studying. teva viagra price Global aphasia a.Characteristic features include a high prevalence substantially impaired quality of life and frequent recurrencesStruvite stones staghorn stones Account for to of stones Radiodense visible on an abdominal radiograph rectangular prisms Occur in patients with recurrent UTIs due to ureaseproducing organisms Proteus Klebsiella Serratia Enterobacter spp.CrossRefMedlineWeb of Sciencechest pain resulting from doxylis acheter Ambulatory Medicine Levels less than mgdL are desirable.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #175  | 19 Ocak 2016 10:19 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
The doctor writes the order on your medical chart.Phosphate excretion and balance PTH controls phosphorus excretion in the kidneyPTH increases renal phosphorus excretion by inhibiting reabsorp tion. medicaments cialis prix PREGNANCY If fertilization does occur in the fallopian tube the fertilized egg travels to the uterus and implants in the uterine endometrium.There is no treatment for the dry form of macular degeneration except attempting to slow the progression of the disease by taking vitamin and mineral supplements and actions such as smoking cessation.AcidosisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acidosis is a condition in which there is too much acid in the body fluids.To heart From heart Hepatic Hepatic vein Vena cava Liver Portal vein Small intestine artery Aorta FIGURE Portal vein and its relationship to the liver and small intestine.M.The age when fertility starts to decline is different from woman to woman.Treatment Remove offending agents. viagra for sale without prescription Quick Hit There is no cure for MS.Y.Clinical featuresElevated immunoglobulin MLister.Musculoligamentous strainusually after an episode of bendingtwisting patient feels the back give way often when lifting a heavy object with immediate Ambulatory Medicine A M b U l AT O r y M E D I C I N E l onset of back pain. viagra from canada pharmacy Altered mood fatigue ashes of light or stiff muscles may accompany the prodromal migraine aura that occurs before the actual headache.epiphysis Each end of a long bone the area beyond the epiphyseal plate.This therapeutic system probably evolved as far back as years ago and even perhaps has its origins or parallels in ancient Europe see p.This current was activated by agonistinduced Ca release from stores and also occurs as spontaneous transient currents which are typically caused by Ca sparks.Philadelphia Pa Saunders Elsever chap propranolol online no prescription The gas that passes into the bloodstream at the lungs isYou can think of emotions as a sort of weather report they give us a status of current affairs and help us prepare for possibly stormy weather to come.The treatment appeared to be durable.Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.Treat coagulopathy with fresh frozen plasma.Boys normally have an X and a Y chromosome.Examination of the spleen showed abnormal growth SHORT HISTORIES As you read these actual patient histories congratulate yourself on your understanding of medical terms doxycycline 100mg for sale Phase V a.This lower temperature is necessary for the adequate maturation and development of sperm spermatogenesis.At presentation patients with NHL tend to have a more advanced disease than patients with Hodgkins disease.Application of this information in a particular situation remains the professional responsibility of the practitioner.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #176  | 19 Ocak 2016 12:39 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Education of the patient is particularly important to minimize frustration and to decrease the probability of untoward side effects.process of visual examination cialis comprar andorra All rights reserved.By how much how quickly and why has been much disputed since Nightingale herself never claimed any special responsibility.Originally from Australia Florey had moved to England in taking up his position at Oxford inUpdate Date Updated by Eric Perez MD St.g. viagra online cheap overnight shipping Categories see also Clinical PearlKeywords lysyltRNA synthetase HIV cell signaling gene regulation.barbiturates depressant phenobarbital anesthetic anticonvulsant sedativehypnotic benzodiazepines minor tranquilizer lorazepam Ativan diazepam Valium chlordiazepoxide Librium clonazepam Klonopin triazolam Halcion alprazolam Xanax antianxiety sedative hypnotic anticonvulsant nonbenzodiazepine hypnotic eszopiclone Lunesta insomnia agent Class Schedule V This class includes codeine preparations Robitussin AC opium preparations Kapectolin PG antidiarrheal Lomotil antidiarrheal and Motofen antidiarrheal.and Bai S.c. fda approved viagra .Now that was an experience Physical therapists occupational therapists.Newtonian MechanicsTest results can help your doctor determine if you are close to menopause or if you have already gone through menopause.St.Disclaimer The authors of this article are responsible for its contents including any clinical or treatment recommendations. buy kamagrawith american express Imaging studies of lumbar spine and pelvis plain film MRI or CT reveal sacroiliitissclerotic changes in the sacroiliac area.W ORD A NALYSIS Studying medical terminology is very similar to learning a new language.For most of us though our brain tricks us into eating more than intended and into making worse food choices than planned.Most leechbooks contained remedies of the time gathered indiscriminately from a vast array of sources.The point of junction of the muscle to the bone that moves is called the insertion of the muscle.there were some early transfusions often from animals.Quick Hit Think of the following if a patient has a sore throat Viral infection Tonsillitis usually bacterial Strep throat Mononucleosis Quick Hit Only of patients with pharyngeal exudates have strep throat and only of patients with strep throat have exudates.The duo tried chemical techniques to purify the hormone extracted from ligated dog pancreases and tested it by injecting dogs that had been made diabetic by having their pancreases removed. brand cialis usa General characteristics


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #177  | 19 Ocak 2016 13:16 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
Manual diagnostic procedure to examine the prostate gland B.AdministrationAssess vital signs.et al. order viagra next day shipping 333 M.If not the cause is probably organic.chondro cartilage achondroplasia This is an inherited condition in which the bones of the arms and legs fail to grow to normal size because of a defect in cartilage and bone formation.I.Experts say this is partly due to the fact that younger people are better able to tolerate strong chemotherapy medicines.People are getting just as addicted to oxycodone as they are to heroin. easy viagra on line Rius M.Contains sensitive cells called rods and cones that transform light energy into nerve impulses.He was scheduled for arthroscopic repair of his ACL SLE TMJDavid enjoyed weight lifting but he recently noticed a bulge in his right groin region.The th edition includes new rsthand stories of medical conditions and procedures.High radiation is a drawback to the use of CTA.Cancer Res. buy levitra super active online b.Some laboratories use different measurements or may test different specimens.stimulant drug that causes euphoria and hallucinationsDiagnosisSpecialized cells Langerhans cells react to the presence of antigens and have an immune function. doxine without prescription canada This includes accessible physical and occupational therapy as well as more use of buprenorphine as a safer alternative to opioids if opioids have to be used the addition of the opiate antagonist naloxone reduces the risk for opioid overdose.may combine to grow healthy versions of diseased organs from the patients own cells.A herniated disk is a common cause leading to pain weakness or numbness down the leg.Doses greater than mgkg body weight are not recommended..General principles Can reduce morbidity and mortality by nearly by limiting complica tions slowing progression of disease and preserving joint function Should be initiated early at the time of diagnosis They have a slow onset of action weeks or longer for effect to be seen so begin treating RA while waiting for the diseasemodifying therapy to take effect.Causes Adrenoleukodystrophy is passed down from parents to their children as an Xlinked genetic trait. branded cialis mail order It is increased in most other causes.Preston was having chest pain during his morning walks.The leaves on this tree cannot be resolved by the unaided eye see Exercise


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #178  | 19 Ocak 2016 15:12 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
th ed..we obtain F m cos F R cos x components of the force F m sin W W L F R sin y components of the force F R sin cm W L cm W cm torque about point A Since W L discount cialis 20mg Myasthenia gravis and muscular dystrophy are examples of neuromuscular conditions that producediaphragm Muscle separating the abdominal and thoracic cavities.A yearold male presents to your office with the complaint of fatigue for the past months.Diagnosis is made by biopsy of tissue.new opening from the colon to the outside of the bodyTheir attitude is. buy clomid tablets online. Most causes are selflimiting.What is the diagnosis What tests would you order What is the next step in managing this patientADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY ANSWERS TO EXERCISES AIntramuscular hematomastreatment physician levitra without rx in the united states tympanic membrane Membrane between the outer and the middle ear also called the eardrum.Pulse and pressure in history For thousands of years physicians have used the pulse as a diagnostic tool.Among the effective antibiotics are fluoriquinolones such as ciprofloxacin thirdgeneration cephalosporins and aminoglycosides these may be administered by the oral anror intravenous route.Tumor cells can also be destroyed by brachytherapy brachy near which means that radioactive seeds are implanted directly into the prostate gland.   Other scientific disciplines fed into medicine.Diagnosis coiffures propecia Drawing of the front view of the male urinary tract with labels for the kidneys ureters bladder urethra and prostate.The incubation period is typically to weeks.Because of a fluids ability to flow it transmits a force uniformly in all directions. catalogo de kamagra If there is uncertainty about a patients competence psychiatric evaluation is necessary.increases blood sugarPhiladelphia PA Elsevier Saunders chapRefer to tables of series expansion.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #179  | 19 Ocak 2016 20:16 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
In Litwin MS Saigal CS editors. cialis en espanol Short denitions reinforce your understanding of the terms.By the end of the war enough penicillin was produced each month to treat hundreds of thousands of cases. cheapest viagra Philadelphia Pa Mosby Elsevier chapAdvances in clinical electrophysiology now allow for consistent recording of intrapenile electrical activity.number of erythrocytes per mm or L of bloodThree situations can arise The change in AG equals the change in HCO see Figure A simple meta Quick Hit The bicarbonate level obtained in a serum chem istry panel venous CO is a measured value more reliable whereas the level obtained in an arterial blood gas is a calculated value less reliable.not a normal heart rhythm arr generika viagra See Buergers disease Thrombocytopenia t Thrombolysis in myocardial infarction TIMI risk score b Thrombolytic therapy in ischemic stroke in PE Thrombotic stroke Thrombotic thrombocytopenic purpura Thymoma Thyroidassociated ophthalmopathy TAO b Thyroidbinding globulin TBG Thyroid cancer b anaplastic carcinoma follicular carcinoma medullary carcinoma papillary carcinoma Thyroid gland diseases of hyperthyroidism hypothyroidism thyroid cancer thyroiditis thyroid nodules f f thyroid storm Thyroiditis chronic lymphocytic fibrous subacute lymphocytic subacute viral Thyroid nodules f f fineneedle aspiration biopsy for f Thyroid scan in thyroid nodules f Thyroid storm Thyroid ultrasound in thyroid nodules Tic douloureux.HT is considered to exert a general inhibitory effect on male sexual behavior and involves both sympathetic parasympathetic and somatic outflow mechanisms Bitran and Hull Hull et al.Pharm.Symptoms Symptoms of dysfunctional uterine bleeding may include Bleeding or spotting from the vagina between periods Periods that occur less than days apart more common or more than days apart Time between periods changes each month Heavier bleeding such as passing large clots needing to change protection during the night soaking through a sanitary pad or tampon every hour for hours in a row Bleeding lasts for more days than normal or for more than days Other symptoms caused by changes in hormone levels may include Excessive growth of body hair in a male pattern hirsutism Hot flashes Mood swings Tenderness and dryness of the vagina A woman may feel tired or have fatigue if she is loses too much blood over time.More numerous reports to regulatory agencies complemented more detailed information from case reports to provide a new perspective on a common area of prescribing. proscar ot propecia inltrate Collection of uid or other material within the lung as seen on a chest lm CT scan or other radiologic image.Cell AkhavanNiaki H.Battista RA.cThe guiding principle of homeopathy which means same suffering in Greek is like heals like or the law of similars. buy kamagra This assumption is unlikely to be valid as the impact of the Charlson Index on mortality is probably exponential.EEGIt involves removal of the lamina and spinous process.et al.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #180  | 20 Ocak 2016 08:25 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
If patient is hemodynamically stable start antiarrhythmic therapy IV amiodaronesee Quick Hit Most common cause of death in first few days after MI is ventricular arrhythmia either VT or Vfib.Because the heat conductivity of air is very low Calcmm hrC if the air around the skin is confinedfor example by clothingthe amount of heat removed by conduction is small.This results in lowering their blood sugar so much that they may be admitted to the emergency department with hyperplasia hypoglycemia hyperglycemiaFigure shows several different views of villi in the lining of the small intestine. where to buy viagra over the counter Spreads by continuity from one lymph node to adjacent lymph nodesotosclerosisIn clinical practice the term prostatitis encompasses multiple diverse disorders that cause symptoms related to the prostate gland.If the chemical is on the skin or in the eyes flush with lots of water for at least minutes.. can u buy clomid on line The distortion of liver anatomy causes two major events.Children are affected most often and the infection usually occurs near the ends of long bones of the legs and arms. isotretinoin for sale Pancreas divisum controversialA natural Factors that exacerbate pain in disc herniation Maneuvers that increase intraspinal pressure such as coughing or sneezing Forward flexionsitting driving or lifting worsens leg pain Ambulatory Medicine l STEPUP TO MEDICINE CliniCAl PeArl Cauda equina syndrome Caused by severe stenosis in the lumbar spine most commonly due to an acute disc herniation Patients present with severe back or leg pain uni or bilateral with or without weakness in the legs.Its a process called stimulus control. cialis comprar contrareembolso The condition commonly occurs in older women as a consequence of estrogen deciency with menopause.yu.percentage of red blood cells in a volume of bloodPhiladelphia Pa Saunders Elsevier chapIn the late th century scientists discovered that they could stop fibrillation and resuscitate their subjecta dogby applying an electric shock to its heart. misoprostol over the counter cvs If there is uncertainty perform the following tests to confirm the diagnosis.Often there is a loss of muscle mass wasting which may be hard to see because some types of muscular dystrophy cause a buildup of fat and connective tissue that makes the muscle appear larger.They are reviewed in the following pages.Chronic anticoagulation if patient has atrial fibrillation c.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: