Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 72886   |   Yorum: (1051)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #121  | 13 Temmuz 2015 13:55 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Grade complete rupture of both ATFL and CFL B.alk.Memory tip Notice that in adductor the d faces toward the a cialis canada CrossRefMedlineWeb of ScienceDiseases of the Renal and Genitourinary System DiSeaSeS of the Renal anD GenitouRinaRy SyStem l FiGuRe Abdominal film KuB of renal calculi.Cerebral palsy is partial paralysis and lack of muscular coordination caused by loss of oxygen hypoxia or blood ow to the cerebrum during pregnancy or in the perinatal period.Prostaglandin E Alprostadil.Normal Results Normal levels vary with age and from lab to lab.Echocardiogramperform serially in chronic stable patients to assess need for surgery a. Cialis Symptoms and signs are abdominal pain fatigue jaundice anorexia and weight loss.From alerting the primary care physician to the sideeffects a medicine might have on a particular patient to performing a lifesaving operation on an astronaut via a telesurgeon here on Earth these electronic devices may one day supplant human doctors.akinetic lepsy seizure epilepsy SeeBefore long scientists were discovering that chromosomal abnormalities were responsible for various congenital present at birth conditions.Ann Intern Med.points P levitra prices Using the binomial theorem show that Eq.The term shift to the left describes an increase in immature neutrophils in the blood.Your legs are swelling.Connective Tissue and Joint Diseases l STEPUP TO MEDICINE b.Histopathology most often resembles a collapsing form of FSGS.The articular cartilage that caps the end of one bone comes into contact with that of the other bone.Urinalysis consists of the following three steps Visual inspection of urineexamine color clarity Dipstick reactions pHthis depends on acidbase status.coronary artery bypass grafting to relieve ischemia Buy Viagra Even infants without symptoms should have surgery within the first months of life.The treatment appeared to be durable.This defines the location and extent of coronary disease.It was a dark time for medicine too.Dilutionalafter transfusions or hemorrhage e.Emergently lower the IOP. priligy dapoxetine online drugstore Standard medical dictionaries define the term as the state of the organism when it functions optimally without evidence of disease or abnormality.
 Yorum #122  | 14 Temmuz 2015 14:56 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
also suggested that there might be a form of circulation in the body.A displacement of corresponds to equalizing the population of the spin up and spin down states. comprar cialis malaga Molecular mechanisms that can contribute to this have been suggested Francis et al..rd ed.The values of the person permitted establishing the direction of the treatment. viagra samples from pfizer Your Health How to Talk to Your Doctor About ED Having trouble getting an erection can be embarrassing.Activity Your doctor will ask you to rest when you first go home.Nutritional supplementation and supportParenteral nutrition is sometimes necessary.Experiments have shown that the surfactant excreted by insects reduces the surface tension of water from dyncm to about dyncm.Evidence that polymyositis is an autoimmune disorder is growing stronger and some patients recover completely with immunosuppressive therapy. Cialis D.Priligy is a new medication created by JanssenCilag Johnson Johnson that may be the right medication for you if you suffer from Premature Ejaculation Priligy in clinical trials has been shown to improve staying power by as much as three times...mistletoe Leafy shoots and berries of mistletoe are used to make extracts that can be taken by mouth. cialis price Profuse watery diarrhea usually no blood or mucusa thalassemia trait or minormutationdeletion of two a loci a.A paracentesis may be required.See the In Person story on buy viagra In the clinic.COMBINING FORMS COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING adipo fat see lipo and adipose steato albino white albinism Table lists combining forms for colors and examples of terms using those combining forms.
 Yorum #123  | 21 Temmuz 2015 05:14 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Tamoxifen was prescribed because a. overnight cialis delivery Some religious authorities even shunned ageold cures such as the use of healing herbs as witchcraft.Patient should be admitted.d.antibodyVasovagal syncope neurocardiogenic vasodepressor simple faints a.Few quality studies have focused on identifying the exact nature and causes of SSRI treatmentemergent sexual dysfunction. real viagra for sale online 178 What is the likely diagnosis and how would you manage this patientShort denitions reinforce your understanding of the terms.The kidneys may not work as well as they used to.ketoacidosis viagra without a doctor prescription Wallentin and colleagues quote Dr Norman Stockridge FDA Division Director who concluded as far as I can tell data quality issues in PLATO are not a great concern.In followup measurements testosterone and DHEAS increased and LH decreased in parallel with the improvement in arterial blood gases.Enlarged prostate Called benign prostatic hypertrophy or BPH prostate growth affects virtually all men overCONTAGION A living thing usually a microbe that can spread between people to cause disease.This is the value we used previously for humansexual disorders Paraphilias and sexual dysfunctions.Yip P Middleton P Cyna AM Carlyle AV. cialis 5 mg price walmart Chlorophenylpiperazine a trazodone metabolite and Ntrifluoromethylphenylpiperazine are considered partial agonists at HTC receptors and usually display HTA receptor antagonistic actions Barnes and SharpFIGURE Nasogastric intubation.FigurePhiladelphia Pa.Chapter Angular Motion As was stated in Chapter most natural movements of animals consist of both linear and angular motion. cialis 5 mg price walmart These drugs gradually reverse depressive symptoms and return the patient to a more even state with less persistent and less severe depressive symptoms.
 Yorum #124  | 26 Temmuz 2015 07:10 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Because of data limitations varying types of analyses were undertaken for the other treatment modalities. Cialis Online Subsets of human dendritic cell precursors express different tolllike receptors and respond to different microbial antigens.CI Buy Levitra Online Appendix C.HIVpositive patients are at risk for Pneumocystis carinii and Mycobacterium tuberculosis but are still more likely to have a typical infectious agent.BCE who worked in Alexandria where he was allowed to found a tradition of dissecting human corpses.Gamma rays are used most frequently in food preservation.Philadelphia PA Elsevier Mosby chapThen in the mids German physiologist Leonard Landois made a breakthrough regarding blood clotting.In the Netherlands it benefitted from having training schools much earlier than elsewhere in Europe so it avoided being marginalized the first Dutch training school was established in Buy Viagra The American Medical Association pushed this idea of literacy a little bit further.Of those who survive the initial event approximately of patients will die of a recur rent PE if left untreated. Viagra pulse Beat of the heart as felt through the walls of the arteries.Another line of warfare against germs followed going back to one of Pasteurs original three measures great heat.toIf left ventricular systolic dysfunction is present consider digoxin or amioda rone useful for rhythm control.However in humans with prostate cancer chemical castration did not influence VIP immunostaining of the CC Cormio et al. levitra presentacion glaucoma
 Yorum #125  | 29 Temmuz 2015 07:10 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Blood Cancer J.A very brief selection is included below.In the usual arrangement the illuminating bundle surrounds the lightcollecting bundle. cialis overnight shipping from usa These medicines may reduce the risk of new ovarian cysts.auanet.BELIEFS AND TRADITIONS TO Ayurveda OST MAJOR CIVILIZATIONS around the world have a so called Father of Medicinea reallife or perhaps mythical individual who laid the foundations of an enduring system of medicine and healingand who ancient societies being what they were was usually male.Lower education equals higher rates of smoking.a multivariate Cox analysis adjusting for age number of hospitalisation days FEV arterial level of CO and oral corticosteroid use failed to demonstrate an independent relationship RR adjusted. tadalafil cialis from india The machine is effectively a large powerful magnet that acts on various atomic nuclei in the body to produce images that can be used to assess the patients condition.Surgical treatment for cervical cancer requires radical complete hysterectomy in which the entire uterus with ligaments supportive tissues and the top one third of the vagina are removed.Early microscopes see pp.Greenberger and Padesky Mind over Mood generic viagra Individuals who are burned out potentially need a better work life balance.Its about the size of a walnut and lies at the base of your bladder.SCLC a.Activities that put pressure on the area between your back passage and testicles perineum such as cycling can make symptoms worse.pyuria pus in the urineActivation of lymphocytes.Quick Hit Most patients eventually need more than one drug to attain goal BP especially diabetics obese patients and those with renal failure.The outbreak known as the Black Death begins probably in the Russian Steppes it reaches the Crimea later in the year. Buy Cialis If this happens you may Hear a snapping cracking or popping sound and feel a sharp pain in the back of your leg or ankle Have trouble moving your foot to walk or go up stairs Have difficulty standing on your toes Have bruising or swelling in your leg or foot About Your Injury Most likely your injury occurred when you Suddenly pushed your foot off the ground to go from walking to running or to running uphill Tripped and fell or had another accident Played a sport like tennis or basketball with a lot of stopping and starting You will likely need an MRI scan to see what type of Achilles tendon tear you have.Notice the gynecomastia condition of femaletype breasts in this patient due to an excess of estrogen which can accompany cirrhosis especially in persons with alcoholism.Heart failure is present when Your heart muscle cannot pump eject the blood out of the heart very well.Others like decreased sexual desire may last longer. isotretinoin Prostanoids may be involved in contraction of erectile tissues via PGF and thromboxane A stimulating TP and FP receptors and initiating phosphoinositide turnover as well as in relaxation via PGE and PGE stimulating EP receptors EPEP and initiating an increase in the intracellular concentration of cAMP.gastrointestinal drug Relieves symptoms of diseases in the gastrointestinal tract.G.
 Yorum #126  | 29 Temmuz 2015 13:29 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Appendix C Review of Optics C.A heart attack occurs when blood flow to a part of your heart is blocked for a long enough time that part of the heart muscle is damaged or dies. Viagra and has been shown to interfere with inhibit dopamine release in the brain Olianas et al.cardiac serum enzyme test for myocardial infarctionOf all the various forms of energy the body can utilize only the chemical binding energy of the molecules which constitute food. Tadalafil Bills case showed that a.scabies Contagious parasitic infection of the skin with intense pruritus.antidepressant viagra for sale in usa Similar results were obtained by Dinsmore et al.Your mastery of this material and your analysis of the words in the section on Sufxes and Terminology will increase your medical language vocabulary.U.oophoro and ovario both mean Viagra somato body psychosomatic somatoform disorder The sufx form means resembling.Jaundice a.It empties lymph into a large vein in the neck.PREFIXES Another example of an antigenantibody reaction is the Rh condition.While climbing Drink plenty of fluids Avoid alcohol Eat regular meals high in carbohydrates You should avoid high altitudes if you have heart or lung disease.Light is scattered and reflected from all points in the path of the entering light and part of this returning light is intercepted by the objective lens.I didnt own a computer at the time and I remember calling up a friend and asking her to do some research for me. Viagra OsteoporosisDEXA scan starting at age in women see osteoporosis section for detailsA.cor Pulmonale a.al
 Yorum #127  | 31 Temmuz 2015 18:41 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The rash is found only in exposed areas C.Pancolitis in of cases e.The evidence regarding the incidence of adverse events was limited and inconclusive and more highquality headtohead trials are needed to explore differences in adverse events especially severe adverse events. viagra 100 mg best price Hadoih had injured his nose on a mountain during a display of spiritual power between himself and the creator deity.Major depression involves episodes of severe dysphoria sadness hopelessness worry discouragement.FIt is found in the granules of certain white blood cells.et al. accutane price allergic contact dermatitis tuberculosis trans plant rejection Severe angioedema can lead to potentially lifethreatening airway obstruction.analgesia MImmunity to diphtheria by production of antibodies is induced by the administration of weakened toxins antigens beginning between the sixth and eighth weeks of life. Buy Viagra Online .Crucially it also became clear that viruses were rarely affected by the antibiotics that killed bacteria see pp.Predisposing factors a.It can be systemically administered or you could have actual pellets of medication inserted in particular parts of the body. prix du viagra pfizer HEAT AND HOTNESS The sensation of hotness is certainly familiar to all of us.A.Treatment consists of reduction of red cell volume to normal levels by phlebotomy removal of blood from a vein and by suppressing blood cell production with myelotoxic drugs.The following medications may be used Penicillamine Cuprimine Depen binds to copper and leads to increased release of copper in the urine.hilumExamples of somatoform somato body disorders are conversion disorder and hypochondriasis. Buy Viagra Online Lipitor atorvastatin cholesterollowering statin
 Yorum #128  | 2 Ağustos 2015 17:18 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Watson and M. buy levitra on line in about years after De Motu Cordis and four years after Harveys death.For example Case Three states A man having a gaping head wound penetrating to the bone perforating his skull After thou has stitched it thou should lay fresh meat upon his wound the first day. viagra from usa pharmacy If increasing azotemia and oliguria occur during treatment of severe progressive renal disease LASIX should be discontinued.Stem cells grow into any tissue or organ for rejectionfree implant into their original owners body.Thyroid ultrasound a.Causes There are many possible causes of fatigue including Anemia including iron deficiency anemia Depression or grief Iron deficiency without anemia Medications such as sedatives or antidepressants Persistent pain Sleep disorders such as insomnia obstructive sleep apnea or narcolepsy Thyroid gland that is underactive or overactive Use of alcohol or drugs such as cocaine or narcotics especially with regular use Fatigue can also occur with the following illnesses Addison disease Anorexia nervosa or other eating disorders Arthritis including juvenile rheumatoid arthritis Autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus Cancer Congestive heart failure Diabetes Fibromyalgia Infection especially one that takes a long time to recover from or treat such as bacterial endocarditis infection of the heart muscle or valves parasitic infections hepatitis human immunodeficiency virus HIV AIDS tuberculosis and mononucleosis Kidney disease Liver disease Malnutrition Certain medications may also cause drowsiness or fatigue including antihistamines for allergies blood pressure medicines sleeping pills steroids and diuretics.AMODERN MEDICINE How Immunization Works The most common medical way to immunize people stop them from getting a disease is by vaccination. buy priligy dapoxetine online safely There is also anterior wedge compression fracture of T..In conversation Breuer and MEDICINE AND THE MIND Anna talked about all the possible causes of her condition and she recalled events from her youth some traumatic.Examples are anastrozole Arimidex and letrozole Femara.Labasky R.Complications viagra without prescription. D.VISION AND THE NERVOUS SYSTEM Vision cannot be explained entirely by the physical optics of the eye.Their attitude is.had defined four different human blood groups A B AB and C now called O.Hyperglycemiaespecially with diabetic patients d.. levitra dana el higado Congenital disordersHirschsprungs disease B.cancerous tumor composed of melanocytesAcrodermatitisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acrodermatitis is a childhood skin condition that may be accompanied by mild symptoms of fever and malaise.But stroking it the other way helps the blood to head back up the arm to the heart.
 Yorum #129  | 3 Ağustos 2015 10:06 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
proposed that Ca activated Cl currents underlie detumescent tone in the CC and modulation of this mechanism by the NOcGMP pathway is important during penile erection. rosa impex pvt ltd viagra Learn about the Rh condition as an example of an antigenantibody reaction.These may include Corticosteroids cortisol Growth hormone Sex hormones testosterone for men and estrogen for women Thyroid hormone Drugs are also available to treat related infertility in men and women.DiagnosisIndividuals who are burned out potentially need a better work life balance.A yearold male college student is brought to the ED by his friends after developing fever neck stiffness and confusion. claravis Hematochezia bloody diarrheaOf these patients had an anastomosis of the inferior epigastric artery to the dorsal penile artery dorsal artery arterialization and eight had an anastomosis of the inferior epigastric artery to the dorsal penile vein dorsal vein arterialization.ExercisesCataracts are common in the elderly.At C without insulation the heat loss is primarily convective and radiative. Buy Priligy Online Other a.Christophers became the model for the modern hospice movement. buy cialis online Salt for example signified stability and solidity mercury or quicksilver brought change and transformation while sulfur mediated between the two leading to a balance between change and permanence.Cerebral palsy is partial paralysis and lack of muscular coordination caused by loss of oxygen hypoxia or blood ow to the cerebrum during pregnancy or in the perinatal period.If blood cultures are positive urosepsis treat with IV antibiotics for to weeks.In a research GENETICS AND MEDICINE consortium reported finding another seven positions or loci in the genome linked to agerelated macular degeneration which is the main cause of sight loss in the elderly.May also cause headache and a metallic taste.Diffraction Waves have a tendency to spread as they propagate through a medium. Accutane CANCER MEDICINE ONCOLOGY Grading is often of value in determining the prognosis of certain types of cancers such as cancer of the urinary bladder prostate gland and ovary and brain tumors astrocytomas.ed.However she likely also has stress incontinence given the loss of urine with laughingcoughing and the history of four vaginal deliveries.
 Yorum #130  | 5 Ağustos 2015 16:15 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The record used to detect these electrical changes in heart muscle as the heart beats is an electrocardiogram ECG or EKG Accutane Now do you see the parallel Congestion of our nose is also a process of repair of damaged tissue inside the nasal tract and it is necessary for a healthy smooth traffic in the future Then why do we blow away the construction workers in our nose i.Recently FotinMleczek et al.A comparison of measured light intensities from different regions of the cranium identifies the presence and location of the hematoma.If the patient took insulin surreptitiously there will be a high blood insulin level and a low blood Cpeptide level because exogenous insulin does not contain Cpeptide. priligy come funziona But the attached cytotoxic protein has to be protected other wise the immune system destroys the protein as it is being transported to the tumor.pediculosis pubis pubic Lice Pediculosis pubis pubic lice or crabs is a common STD caused by Phthirus pubis the pubic or crab louse.In reality this comparison group does not exist due to confounding variables. generic cialis overnight delivery Cannon GM Jr.A tough membrane forms in the throat causing breathing problems and leading to many fatalities.Castration orchiectomy or oophorectomy is an example of sterilization.behind backwardThere was no distinct difference in immunoreactivity and cellular distribution between potent and impotent patients. cialis farmacia online Taking blood from some people may be more difficult than from others.inammation of the connective tissue interstitium lying between the renal tubulesd.We also need to make a diagnosis of the situation.to the th century believed that bloodletting see pp.Bells white blood cell count is times higher than normal.A NATOMY AND P HYSIOLOGY ORAL CAVITY The gastrointestinal tract begins with the oral cavity.Drugs such as cocaine LSD methamphetamines healthy man viagra reviews aadrenal neoplasm paralysis parathyroid prodrome prolapse recombinant DNA relapse remission syndactyly syndrome ultrasonographyThis has huge implications for the study of genetic disease and designing gene therapies for the future.
 Yorum #131  | 9 Ağustos 2015 13:00 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
hypothalamusFor chronic angina oral or transdermal patches are used. cialis canadian pharmacy Prostatic stone therapy The role of prostatic calcification is unclear in the etiology of CPCPPS.Treatment of chronic bacterial prostatitis with levofloxacin and ciprofloxacin lowers serum prostate specific antigen.CT scan c.Quick Hit Hereditary angioedema autosomal dominant condi tion caused by C esterase inhibitor deficiency char acterized by recurrent epi sodes of angioedema can be lifethreatening Quick Hit Angioedema usually resolves in a few days but can per sist longer in some cases. buy cheap cialis discount online The onset may be insidious.Sally has a routine pelvic examination and her neurologist gynecologist urologist feels an irregular area of enlargement in the anterior wall of the uterus.People often receive a combination of glucocorticoids cortisone or hydrocortisone and mineralocorticoids fludrocortisone. Viagra Enter Louis Pasteur future giant among microbiologists.Inc.If an acute airway obstruction occurs call or your local emergency number for medical help.More helpful in ruling out other diagnoses such as intestinal perforation free air.Further studies of terminally ill patients led to the convening of an ad hoc committee to examine the definition of death at Harvard Medical School Massachusetts incoronary artery bypass grafting to relieve ischemia priligy venta internet Acetylation and deacetylation are regulated by histone acetyltransferases HATs and HDACs.From the th century opium became popular in Europe too.The critical temperature for humans is about C.d type iii block. cialis from canada Abbreviations IBD inflammatory bowel disease UC ulcerative colitis CRC colorectal cancer.
 Yorum #132  | 13 Ağustos 2015 03:02 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Detection of these changes in the DNA code is possible by analysis of genes on the chromosomes from any cell such as a blood cell taken from an affected individual.The work expended in sliding the joint against this friction is the product of the frictional force and the distance over which the force acts see Appendix A. viagra without prescription. More recently body parts such as hands and faces have been transplanted see pp.Cecil Medicine.Injections only if physical therapy fails.Lymphadenopathy means any disease affecting the lymph nodes the familiar swollen glands of so many infections which are part of the immune system and the virus had been isolated from this source. viagra Tamoxifeninduced epigenetic silencing of oestrogenregulated genes in antihormone resistant breast cancer.Whether or not these ARs are of importance for the contractile regulation of tone in CC smooth muscle is still unclear.For pericardial friction rubs aorticmitral regurgitation murmurs and to hear S and S use the diaphragm of the stethoscope.Spontaneous recovery may occur but corticosteroids are used most commonly of patients recover.Infective endocarditisNeuropsychopharmacol.ciso to cut incision The prex in means into and the sufx ion means process. cialis canada carcino cancerous cancer carcinoma A carcinoma is a cancerous tumor.EATING DISORDERS Eating disorders are severe disturbances in eating behavior.Recurrent episodes tend to become shorter in duration and less frequent over time.What is the function or purpose of primary emotions What is the theme or signal theyre sending to us Knowing these themes or meanings may help us use emotional information but there are a number of other steps that we need to take. viagra online After a few repetitions the muscle relaxes and the movement becomes normal.Search Google ScholarThis sharing of orbits draws the atoms together and Planck constant E i E fSurgery was limited to patching up wounds and similar trauma. Clomid organ of sensitive erectile tissue in females anterior to urethral oriceThe macula is a small oval yellowish area adjacent to the optic disc.Although the exact mechanism underly ing this phenomenon is unknown RNA transcripts encod ing b globin are highly stable so that protein synthesis of globins continues after enucleation of the red blood cell.If the diagnosis is established initiate a b blocker e.

area of necrosis tissue death in the heart muscle heart attackHe began to keep himself clean in surgery along with his attire and his instruments he also used tourniquets to reduce blood loss and provide a clearer view of the operative area.In general there is no completely effective therapytreatment failure rates are high.Possible Complications Severe hypoglycemia is a medical emergency that may cause seizures and permanent brain damage. Vardenafil B bunionThe speed of light in a material is characterized by the index of refraction n defined as n c v C.b. viagra samples from pfizer Chen WM Yang CR Ou YC et al.Your doctor will also do blood tests to make sure the medicines are working properly.Associated with gallstones in most cases other risk factors include cholecystoen teric fistula and porcelain gallbladder Clinical features are nonspecific and suggest extrahepatic bile duct obstruction jaundice biliary colic weight loss anorexia and RUQ mass. order cialis online Thallium scan.G.A boy with achondroplasia.TAO is usually selflimited but sur gery may be required if disease is severe.x chronic bronchitis. cialis without a doctor's prescription Assume that the total mass of the arms is located at the midpoint of the arm.They grow about inchD. viagra without prescription If the diagnosis is established patient has four of the seven criteria in Box Diagnosis of Rheumatoid Arthritis then refer the patient to a rheumatologist for initiation of diseasemodifying therapy.cAlthough popular for decades it was later replaced by nitrous oxide.
 Yorum #133  | 15 Ağustos 2015 14:36 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
SPECIALISTS Match the abnormal condition in Column I with the physician specialist who treats it in Column II.Holter monitoring ambulatory ECG can be useful in detecting silent ischemia i. generic levitra shipped from usa e.Upper endoscopy is diagnostic.In Goldman L Schafer AI eds.Nephrogenic DIThe most common cause in adults is chronic Lithium use.posttraumatic stress disorder cialis dapoxetine overnight shipping Results from ingestion of preformed toxins produced by spores of Clostridium botulinum.In addi tion adjuvants may promote signals and by triggering various PRRs that in turn upregulate costimulatory ligands on the APC andor by stimulating the release of cytokines.It quoted Poul Nielson the European Unions EU development commissioner as asking What will this fund do better than what we are doing now.A separate healthcare database cohort study including COPD patients reported an approximately two to fourfold increased risk of death at yr followup due to cardiovascular diseases RR.Patients with USA have a higher risk of adverse events during stress testing.To effect healing the spirits are appeased by offerings chanting ceremonies and sacrifices while the patient tries to feel remorse and repent.A yearold male presents with rectal bleeding. viagra 100 mg best price At first the radiation was given in one massive blast but it had dire side effects including skin burns bleeding from the orifices pain inflammation confusion hair loss and fatigue collectively known as radiation sickness.Myomectomy means removal of muscle tumors broids.The patient has recurrent episodes of DVT PE or thrombotic events.. viagra pills for sale LASIX furosemide produced no impairment of fertility in male or female rats at mgkgday the maximum effective diuretic dose in the rat and times the maximal human dose of mgday.Urinalysis reveals heme.f.Laser treatments Botox Cosmetic puried botulinum toxin injections and injectable llers are used to soften facial lines and wrinkles.In a bilateral oophorectomy both ovaries are removed. medicament propecia Causes Cyanosis that is seen in only one part of the body may be due to A blood clot that blocks the blood supply to a leg foot hand or arm Raynauds phenomenon LACK OF OXYGEN IN THE BLOOD Most cyanosis occurs because of a lack of oxygen in the blood.
 Yorum #134  | 19 Ağustos 2015 22:50 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Shortterm analysis of the effects of as needed use of sertraline at PM for the treatment of premature ejaculation.Clinical Radiology The EssentialsBut no mere college could hold the youngster for long.Within two years type diabetes had been transformed NUMBER OF PEOPLE WITH DIABETES TODAY BLOOD GROUPS AN D T H E SUGAR DISEASE MARJORIE LAB DOG Frederick Banting right and Charles Best on the roof of the University of Torontos Medical Building with Marjorie the dog kept alive for weeks with insulin injections. viagra samples from pfizer Obtain a full set of vitals including BP in both arms.Standards of medical care in diabetes.Low TIBC saturation d.Alternative Names Precocious pubertyEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Puberty is the time during which sexual and physical characteristics mature.Virus vectors were used to introduce normal copies of the gene but Gelsingers immune system reacted in a catastrophic manner.Follow your doctors instructions about the amount of fluids you can drink.Foth H.Make an appointment for a complete eye exam if you have Trouble seeing objects on either side Difficulty seeing at night or when reading Gradual loss of the sharpness of your vision Difficulty telling colors apart Blurred vision when trying to view objects near or far Diabetes or a family history of diabetes Eye itching or discharge Vision changes that seem related to medication Do NOT stop or change a medication without talking to your doctor. coupons for cialis 20 mg Prognostic indicators of CAD Quick Hit CAD can have the following clinical presentations Asymptomatic Stable angina pectoris Unstable angina pectoris Myocardial infarction MIeither NSTEMI or STEMI Sudden cardiac death Quick Hit In a patient with CAD goal of LDL is less than mgdL.Br J Gen Practvasoconstrictiond type iii block.If the velocity changes along the path the expression s t yields the average velocity.diabetes HTN depression visual and hearing impairment.sexual therapy generic viagra india National Asthma Education and Prevention Program Expert Panel Report Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma.Throughout his long alliance with Steptoe Edwards provided the laboratory and physiological knowhow trying to create conditions that would enable egg and sperm to unite outside the body while Steptoe developed methods of collecting eggs from women.R is a negative number.What about the biopsychosocial model in memory and learning The biological pathwaysthe sympathetic nervous system fight or flight the HPA axis and stress the hippocampus and cortisolall influence our capacity for memory or learning.The heartcenter of emotion and intelligence was left in for the afterlife but all the other organs were dessicated.Abscesses can form in almost any part of the body. antabuse without prescription Pathol.Normal time is minutes or less.Efficacy and safety of a novel combination of Larginine glutamate and yohimbine hydrochloride a new oral therapy for erectile dysfunction.Suitable for patients with clearly localized affection usually CBP and NBP especially if the spot is distinctly painful or if there is a heavy suspicion that it may be the cause of obstruction.Fibromuscular dysplasia a.The revolution in medical anesthesia in the s meant that surgeons no longer had to struggle with victims writhing in agony or work in doublequick time to minimize the torment see pp. tomar levitra Cortisol levels are often measured to help diagnose these conditions and to evaluate how well the pituitary and adrenal glands are working.If the seizures are controlled have the patient continue the medication for at least years.This property of heat has farreaching consequences which are discussed in ChapterIn the US the American Geriatrics Society was founded in
 Yorum #135  | 23 Ağustos 2015 19:25 | Alıntı     

Ivanstomtgax

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 23.08.2015
   ICQ: 364586745,
РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ, БЕСПЛАТНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Реклама в интернете БЕСПЛАТНО на нашем форуме - ССЫЛКИ на партнерки, порталы, форумы, блоги и сайты РАЗРЕШЕНЫ !!! http://rekforum.forum2x2.ru

Другой БЕСПЛАТНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ, ССЫЛКИ РАЗРЕШЕНЫ! http://mnenado.forum2x2.ru

дать рекламу Котельниково
установить программу блокирующую рекламу бесплатно
реклама online Фурманов

реклама в городе Судогда
авто реклама Ивдель
песни из рекламы шоколада дав
авто реклама Пушкин


--------------------
РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ http://rekforum.forum2x2.ru и http://mnenado.forum2x2.ru БЕСПЛАТНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ РЕКЛАМЫ
 Yorum #136  | 28 Ağustos 2015 15:28 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Our trial demonstrates for the first time a clinically meaningful and durable improvement for youth with chronic migraine in a rigorous trial lead author Scott W.Gradually a sophisticated technology evolved that produces eyeglasses to com pensate for a wide range of visual problems see Chapter buy oratane Further contraction of ischiocavernous muscles leads to an intracavernosal pressure increase up to mm Hg maximum rigidity phase.of cases n were admitted to the hospital at least once compared withg.Less commonly the lips palms soles of the feet or other areas may be affected. cialis generic Chronic pain such as chronic stress is an entirely different disorder.rheumatologistSecondgeneration cephalosporins have more gramnegative activity and less grampositive activity than firstgeneration cephalosporins.mchronic swelling of a part of the body due to collection of uid between tissues secondary to obstruction of lymph vessels and nodes lymph levitra bucodispersable efectos secundarios It is often triggered by a surgical or radiographic intervention e.Commun.Healthcare Solutions Ebix Inc.alzheimers Disease a. dapoxetine .Ways of freezing an early embryo for later thaw and transfer to the mother were also established which meant that a woman could conceive after undergoing treatment that might interfere with her reproductive system. Viagra hour urinecollect to assess Cr calcium uric acid oxalate and citrate levels.However modern surgery is also making use of robots lasers and mindboggling technology.

Also reviewed by A.Sites of occlusionstenosis a.Alternative Names Bowel sounds References Mcquaid K. Clomid Young Galens father apparently had a dream in which his son was commanded to study medicine by Asclepios see p.Harvesting the bark has made wild trees rare in many areas and to make harvesting more sustainable plantations are being established. Viagra Online You need to eat enough protein and calories to keep your weight up.a.Rigidity time of at base decreased over m P.Bar or liquid doesnt matter but choose a soap thats specially formulated for dry skin.g.Systemic inflammation and oxidative stress in COPD leads to muscle wasting and malnutritionAIn the course of time our apart ment becomes disordered. Cialis Quick HiT Differential diagnosis for facial nerve palsy Trauma e.A slowly varying signal can be displayed on a voltmeter which has a pointer that moves in accord with the current.b Calculate the angular rotational velocity of the pedestal for the angle of the arm to be at with respect to the horizontal.Below the nasopharynx and closer to the mouth is the second division of the pharynx the oropharynx best price 100mg generic viagra Dyspnea coughing muscle weakness and diminished physical activity are among the major causes of decreased sexual activity in patients with COPDPractice Guideline Acetaminophen Poisoning an EvidenceBased Consensus Guideline for OutofHospital Management.Infectious Diseases l STEPUP TO MEDICINELess blood is pumped from the heart.Most patients with diverticula are asymptomatic but complications diverticulitis perforated diverticulum obstruction or hemorrhage may occur.branch B.One of the first of these was established in Valencia Spain in around viagra for sale in canada Conductive deafness results from impairment of the middle ear ossicles and membranes transmitting sound waves into the cochlea.
 Yorum #137  | 29 Ağustos 2015 07:24 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
This publication contains information relating to general principles of medical care that should not be construed as specific instructions for individual patients. Buy Priligy Online metaplasiaThe symptoms often begin when a girls periods start.An initial tidal volume V T of to mLkg is appropriate in most cases lower tidal volumes are recommended in patients with ARDS and COPD.B Ophthalmologists typically perform LASIK surgery as an ofce procedure.Saunders who qualified as a surgeon in the s received more than honorary degrees and the British Medical Association Gold Medal. Cialis A total of countries report no cases of rabies within the previous months.Spirometry before and after bronchodilators can confirm diagnosis by proving reversible airway obstruction.There are many indicator conditions AIDSdefining illnesses.However symptoms may occur on and off for the first day or two.Endocrine Gland Hypersecretion Hyposecretion Adrenal cortex Adrenal medulla Pancreas Parathyroid glands Pituitaryanterior lobe Pituitaryposterior lobe Thyroid gland Please refer to the Evolve website for additional exercises games and images related to this chapter. where to buy cialis online safely Urinalysis hematuria proteinuria RBC castsWhat is the most likely diagnosis and what is the appropriate approach to treatmentLasers in Medical Imaging As was discussed in connection with confocal microscopy Section Clomid The myelin sheath gives a white appearance to the nerve berhence the term white matter as in parts of the spinal cord and the white matter of the brain and most peripheral STIMULUS Nerve impulse AXON Terminal end fiber Vesicle Neurotransmitters Neurotransmitters Receptor Inactivator DENDRITE Nerve impulse FIGURE Parts of a neuron and the pathway of a nervous impulse.PLASMA The liquid part of the blood that holds the blood cells in suspension.Nelson Textbook of Pediatrics.Quick Hit Multiple myeloma has a poor prognosis with a median sur vival of only to years with treatment and only a few months without treatment.May result in obstruction or vascular compromise with potential for necrosis andor perforation if untreatedDiffuse ST segment elevations may be present in pericarditis. Cialis Dysfunctional uterine bleeding DUBEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Dysfunctional uterine bleeding DUB is abnormal bleeding from the vagina that is due to changes in hormone levels.
 Yorum #138  | 31 Ağustos 2015 01:06 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Watch for rash or StevensJohnson syndrome.On examination his lungs are clear to ausculta tion but pharyngeal exudates are evident on examination of his throat..Are coughing up dark mucus. Buy Cialis Online While inside the scanner the machines xray beam rotates around you.Adrenocorticotropic hormone ACTH or adrenocorticotropin Stimulates the growth of the adrenal cortex and increases its secretion of steroid hormones primarily cortisol.Williams Textbook of Endocrinology.Essentials of Family Medicine.While the PKU test was originally performed on urine samples now it is done via blood sample by pricking the newborns heel.The name is popularly believed to originate from the birth of Roman Emperor Julius Caesar by this methodhowever in Roman times the operation was usually performed to save the baby when the mother was dead or dying yet Juliuss mother Aurelia lived. Viagra Symptoms often come back after treatment and may eventually not be treatable.Smaller branches of arteries are arterioles.National Library of Medicine History of Medicine Division.and testosterone Yildiz et al.Outpatient programmes lasting weeks have been shown to be effective but programmes longer than this add little.The examples above are common measurements for results of these tests. prezzo del cialis originale AlQanun has five main parts.FDA pregnancy category C.salmeterol for patients requiring frequent use.This is percutaneous transhepatic cholangiography Figure generic viagra pills He was then transferred to the ICU..In a research GENETICS AND MEDICINE consortium reported finding another seven positions or loci in the genome linked to agerelated macular degeneration which is the main cause of sight loss in the elderly.Another French physician Henri Coutard continued his work and by the s had established the principles of fractionated radiation therapy controlled low doses given at regular intervalsthat are still in use today.APPENDIX II ABBREVIATIONS ACRONYMS EPONYMS AND SYMBOLS Sjogren syndrome Heinrik S. Viagra Bone marrow biopsypresence of infiltrating leukemic cells in bone marrow D.and other areas of medicine.Mitral valve repair or replacement b.All trends of response were the same regardless of any concomitant medication.
 Yorum #139  | 12 Eylül 2015 20:56 | Alıntı     

Samuelkt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Спортивное питание - гейнеры, аминокислоты, протеины, жиросжигатели и многое другое в musclestore.ru по низким ценам.
 Yorum #140  | 28 Eylül 2015 03:16 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It is sometimes blood tinged. retin a gel 0.1 without prescription and Hellstrom J.Organisms are similar to those in acute prostatitis.Parents need to be constant and consistent. accutane without prescription In his youth Jenner had himself been inoculated against smallpox.th ed.an agent mildly hypnotic that relaxes and calms nervousnessHer physician requested myelography MRA lumbar puncture to assess any damage to cerebral blood vessels and possible stroke.Causes a.In May Banting and Best set to work overseen by Macleod. priligy barcelona Attempts are made to develop synthetic quinine to bring down the cost of antimalarial treatment.Patients typically experience a remittingrelapsing course.In addition one powerful endocrine gland below the brain secretes a wide variety of different hormones that travel through the bloodstream and regulate the activities of other endocrine glands.CT scan and MRI may also show pericardial thickening and calcifications and can aid greatly in the diagnosis.This treatment is most effective when taken over a long period of time from eight to weeks. best price cialis 20mg Philadelphia Pa Saunders Elsevier chapIn American author Edgar Allen Poe published The Premature Burial in which the central character is obsessed with waking up after being mistakenly entombed while unconscious from catalepsy.A.Ataxia telangiectasia Autosomal recessive inheritance childhood onset Symptoms similar to those of Friedreichs ataxia plus telangiectases Increased incidence of cancer Quick HiT Tics Motor tics e.Erectile dysfunction.The type B person is not necessarily an underachiever but he or she is not quite so ambitious and certainly not quite so angry. viagra no prescription New York NY McGrawHill chap
 Yorum #141  | 1 Ekim 2015 21:01 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
In Kliegman RM Behrman RE Jenson HB Stanton BF eds.Simons cancerous kidney. priligy eyaculacion precoz .Stroke Zhang W.OsteoporosisDEXA scan starting at age in women see osteoporosis section for detailsCheck your answers with information in Chapters and or in the Glossary Medical Word PartsEnglish at the end of this book.Perhaps his love of adrenaline helped to fuel his interest in what eventually became the fightorflight response. lowest price viagra 100mg IQ is a measure of intellectual functioning.This short story fed into contemporary fears and led to safety coffins and crypts being equipped with signals or devices with which the recovered occupant could alert the outside world.I.Br J Psychiatry. walgreens cialis prices e.By this time he was already Chair of Clinical Surgery at Kings College London and Personal Surgeon in Ordinary to Queen Victoria.Correction of fluid imbalance vitamin supplementation thiamine folate multivitamins Quick Hit Most important causes of smokingrelated mortality are lung cancer COPD and atherosclerotic cardiovascu lar disease.listening to sounds within the bodyDiscuss potential risks. healthy male viagra MEDICINE AND THE MIND Despiteor perhaps because ofsuch horrors attitudes gradually changed.nonsteroidal antiinammatory drug HIn Mollaret and Goulon devised the term le coma depasse or irretrievable coma to describe deep unconsciousness combined with little or no sign of electrical activity in the brain.The following year she graduated in materia medica and chemistry and in she enrolled with the Society of Apothecaries again engaging private tuition. free viagra samples before buying Patients can be tested for the gene however no cure exists and management is symptomatic.
 Yorum #142  | 5 Ekim 2015 23:31 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
In Bonow RO Mann DL Zipes DP Libby P eds.Physical examination is normal. Tadalafil Volume of swim bladderA few clinical studies have suggested that treatment with ARBs or ACE inhibitors may improve erectile function and sexual performance in patients with hypertension and metabolic syndrome Fogari et al.Evidence for the use of probiotics and prebiotics in inammatory bowel disease a review of clinical trials.The apparent protective effect of physical activity on ED remained when the sample was restricted to men who reported no physical limitation menPhiladelphia PA Elsevier Mosby chap Buy Viagra Online P wave fails to conduct suddenly without a preceding PR interval prolonga tion therefore the QRS drops suddenly.sarcoidosisVersionThe other key diagnosis on the differen tial list is metastatic disease. canadian pharmacy cialis 20mg The very definition of allergen is somewhat confusing I believe.In the Netherlands it benefitted from having training schools much earlier than elsewhere in Europe so it avoided being marginalized the first Dutch training school was established ind.There are things that we do right before bedtime that psychologically get us in the mindset that we are winding down.D AVI E LLEN C HABNER BA MAT The Language of Medicine For Gus Ben Bebe Louisa Solomon and Amari and of course Owen Greta.For postmenopausal women with large lesions or lymph node involve ment either chemotherapy or Tamoxifen is recommended depending on the status of the estrogen receptor. priligy spanien About in men with chronic prostatitis have chronic bacterial prostatitis so this is rare in comparison to chronic prostatitisCPPS.g.When to Contact a Medical Professional Call your doctor or a dermatologist if Selfcare steps and overthecounter medicine do not help after several months Your acne is very bad for example you have a lot of redness around the pimples or you have cysts.Spanish conquistadors bring smallpox to the Americas.process of burning food breaking it down and releasing the energy stored in the food cialis 5 mg price walmart Treatment involves topical and sometimes systemic corticosteroids.
 Yorum #143  | 6 Ekim 2015 15:36 | Alıntı     

Williamfele

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra 100mg tablets coupons
cialis coupons for pharmacy
how much does cialis cost per pill


http://bestpriceforgenericviagra.us
http://viagra100mgtabletscoupons.us
http://walmartcialispriceswithoutinsurance.us
 Yorum #144  | 7 Ekim 2015 05:17 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The cause of the condition is unknown but it may be related to a u vaccination he received weeks previously.B from Daffner RH. accutane price Imperfections in lenses tend to be most pronounced around the edges.The findings were published online December in Neurology.Chem.Physiology is critical to emotion but the appraisal process is the key.This would bring Ayurvedic medicine more in line with Greek humorism but the notion of a fourth dosha did not gain general acceptance.This can be seen by expanding Eq.Paralytic ileus Peristalsis is decreased or absent no mechanical obstruction is present. viagra saprophyti cus and Enterococcus spp.In an echo of Bassis earlier work described above Pasteur showed that the diseases were caused by microbes one later established as fungal the other viral and thereby helped revive the French silk industry.A com plete discussion of flight would take into account aerodynamics as well as the changing shape of the wings at the various stages of flight.Examples Singular Plural bronchus bronchi calculus calculi nucleus nuclei Two exceptions to this rule are viruses and sinuses.ketoacidosis Clomiphene Discussion Sexuality is a lifelong necessity in order to pursue human wellbeingcholangiography Xray imaging after injection of contrast into bile ducts.In this most commonly requested chest xray view xrays travel from a posteriorly placed source to an anteriorly placed detector.Handfootandmouth disease is another common viral illness in children.SPECIALISTS Match the abnormal condition in Column I with the physician specialist who treats it in Column II. antabuse We speak move muscles hear taste see and think.plasma cellsThe duration of erections with rigidity RigiScan monitoring greater than base was approximately min in the subjects treated with mg of PT compared with min in the placebotreated group. buy cialis from canada Therefore the maximum linear velocity is higher than the average velocity.Insufficient dietary intake b.
 Yorum #145  | 7 Ekim 2015 17:11 | Alıntı     

Amaliakt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #146  | 11 Ekim 2015 18:07 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
withdrawal of uid by suction with a needleCrucially the base on one strand of the double helix can only attach to one other base which is its partner on the second helix A always pairs up with T and G always pairs up with C.Being better than Celsus was of course a manifestoa statement that the Ancients should not be trusted and that the best teachers might not be found at universities but rather in nature herself.iStockphotoThinkstock. australia> buy retin a online In addition to discomfort prostatitis syndromes are responsible for substantial physical and emotional distress and financial costssinus Hollow air cavity within a bone.Possible Complications Loss of ability to function or care for self Loss of ability to interact Progression to stupor or coma Side effects of medications used to treat the disorder When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if there is a rapid change in mental status.The instructor materials plus a test bank can be accessed online at evolve.M. levitra 10 mg 2 comprimidos precio cmQuick Hit If a study has a power of this means that if a difference of a particular stated magnitude exists between groups there is an chance of correctly detecting it.Immunosuppressive therapy is used including intravenous immunoglobin as well as medications such as corticosteroids prednisone and methotrexate.This form of heat treatment is now known universally as pasteurization.Blood is not a simple fluid it contains cells that complicate the flow especially when the passages become narrow.Most primary brain tumors arise from glial cells gliomas or the meninges meningiomas. viagra good exaggerated feeling of wellbeing phoriahormone secreted by the kidneys to stimulate bone marrow to produce red blood cellsAnd no matter whats causing your erection problems your doctor can help either with simple advice or medication.OTHER PROCEDURES cystoscopy Direct visualization of the urethra and urinary bladder with an endoscope cystoscope.Laser or surgical treatment for refractory casesContinue methimazole for to years. Cialis Online They then compared general HRQOL among these three groups.Conjugated hyperbilirubinemiaurine positive for bilirubin a.Why do men tend to have higher cardiovascular reactivity than women What advantages might this confer Viagra Intracerebroventricular injection of Ang II caused contraction and terminated spontaneous erections in anesthetized dogs whereas administration of losartan selectively blocking Ang II receptors type AT resulted in smooth muscle relaxation and erection Kifor et al.glaucomaIntracranial HTNLatin hordeolum h o rD E o l u m means barley corn.
 Yorum #147  | 23 Ekim 2015 22:29 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It may also be asymptomatic. where can i order 20 gm retin a tubes In a thyroid scan an iodine radionuclide usually iodine I is administered orally and the scan reveals the size shape and position of the thyroid gland.Diagnostic tests CT scan abdomen and pelvis with oral and IV contrast is the test of choice it may reveal a swollen edematous bowel wall or an abscess.A coma is a depressed level of consciousness to the extent that the patient is com pletely unresponsive to any stimuli.N.The condition can be episodic with flareups and remissions associated with infection treatment and subsequent recurrence.We may hold some traits more central to our identity than others but not everyone holds that same value system. viagra for .75 a pill Damage to multiple peripheral nerves d.Antibiotics if severe exacerbation or suspicion of infection f.No specific therapy other than supportive care is required.Bacterial meningitis a.Francesca F.OBSTETRIC HOOKS Surgeons used hooks such as these when they needed to lift the edge of a wound or hook a small piece of tissue before cutting it.Sulfasalazine topical application as a suppository is the mainstay of treat ment. Cialis Online Statins can reduce relative cardiovascular risk by about to regard less of baseline LDL levels.The cause is unknown.Consider a beam of particles traveling at a velocity V DNSAIDs steroids for arthralgias arthritisg. levitra Botox Cosmetic works by blocking the connection between nerves and muscles.Diphtheria the strangling angel is a devastating infection that particularly affects children.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figure priligy lugares anteB Translocation of the abl oncogene from the long arm q of chromosome to the long arm of chromosome next to the bcr gene.
 Yorum #148  | 24 Ekim 2015 15:33 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
M. menshealth.generic viagra Type I IDDMapproximately of all diabetic patients This is characterized by a severe deficiency of insulin.polyuria A symptom of both diabetes insipidus and diabetes mellitus.MEDICINE AND THE MIND Despiteor perhaps because ofsuch horrors attitudes gradually changed.IV adenosine dipyridamole or dobutamine can be used.Kelleys Textbook of Internal Medicine.For any level of BP elevation the presence of cardiovascular risk factors and or comorbid conditions dramatically accelerates the risk from HTN and therefore modifies the treatment plan. priligy_dapoxetin_kaufen Grancher was that by the intensity and the number of bites Joseph Meister was almost inevitably to come down with rabies.Peters S.a. generic cialis canada Intraarticular injections of corticosteroids are very helpful but more than three to four injections per year is not recommended.From HarwoodNuss A Wolfson AB Linden CL et al.She also reports several outbreaks of a rash over her face over the past few months.In the smooth muscle cell Ca binds to calmodulin which is in contrast to striated muscles where intracellular Ca binds to the thinfilamentassociated protein troponin Chacko and Longhurst Karaki et al. propranolol online no prescription antipruriticOther abnormalities may include HowellJolly bodies basophilic stippling nucleated RBCs hypolobulated neutrophilic nuclei and large agranular platelets.Check your answers with information in Chapters and or in the Glossary Medical Word PartsEnglish at the end of this book.Following AESOP and ZEUS came the da Vinci system inQuick Hit Sputum culture cAP The value of routine sputum collection for Gram stain and culture is controver sial. levitra Neurologic examination is normal.
 Yorum #149  | 2 Kasım 2015 09:35 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The sample was removed during surgery and sent to a pathologist to be examined under a microscope for a proper diagnosis.We went back to the doctors ofce where I was put into an ambulance and sent to the hospital.A.Carpometacarpal arthroplasty is a treatment for arthritis in the thumb at the basal joint. order viagra online canada Treatment is conservative.DiagnosisIt was sort of a circle with an x in the middle vaguely resembling an ancient hieroglyph.papule Small less than cm in diameter solid elevation of the skin.g buy cialis 100mg online Cardiac Pericarditis endocarditis LibmanSacks endocarditis is a serious complication myocarditisIf there is a ripe egg in one of the tubes a sperm may fertilize the egg. generic cialis overnight delivery MYOCARDIAL INFARCTION Loss of blood supply to heart muscle causing damage or death to the muscle cells a common form of heart attack.Diagnosis is based on clinical findings.General characteristicsA partial colectomy was necessary. viagra over the counter in hong kong You will need to stick to a program for to months before you can return to full activity.Along with the better known causes of ED druginduced impotence needs to be considered as a cause of this symptom.c.Thyroid gland cancer and lymphomas are examples Figure A.Immunologicuremia inhibits cellular and humoral immunity.Update Date Updated by David C. canadian pharmacy online cialis a light skinned person with a skin area of
 Yorum #150  | 2 Kasım 2015 18:44 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Getting them to believe that this works however is monumental she says.hepatic retroperitoneal UTIcomplicated UTI Endocarditis Sinusitis HIV Infectious mononucleosis and other viruses Malaria and other parasitic infections b. buy doxycycline hyclate 100mg The inclination of the Earths axis of rotation further reduces the intensity of solar radiation at the surface.pertaining to the common bile duct cholestudied Chinese diabetic men of which had type disease seen at a single medical clinic in Hong Kong during and found the overall prevalence of ED to beLifelong anticoagulation with heparin or warfarin is essential without exceptions as these devices are very thrombogenic. levitra online paypal Vorvick MD Medical Director MEDEX Northwest Division of Physician Assistant Studies University of Washington School of Medicine and Susan Storck MD FACOG Chief Eastside Department of Obstetrics and Gynecology Group Health Cooperative of Puget Sound Redmond Washington Clinical Teaching Faculty Department of Obstetrics and Gynecology University of Washington School of Medicine.There is inflammation of the pancreas resulting from prematurely activated pan creatic digestive enzymes that invoke pancreatic tissue autodigestion.biliary atresiaHe espoused a fermentation theory of disease whereby the blood bubbles and boils in the manner of a fermenting alcoholic drink giving off morbid vapors through the skinmanifested by the blisters and sores of the pox and measles. clomid next day delivery The antibody may be against lupus anticoagulants anticardiolipin and microglobulin among others.Acrodermatitis enteropathica improves when the zinc levels in the body is returned to normal.This can be seen from the following argument.A generic cialis vs brand cialis .Alternative Names Hepatitis D virus References Perrillo R.Clinical features Severe anemia microcytic hypochromic Massive hepatosplenomegaly Expansion of marrow spacecan cause distortion of bones Growth retardation and failure to thrive If untreated with blood transfusions death occurs within the first few years of life secondary to progressive CHF.vas deferens Narrow tube one on each side carrying sperm from the epididymis toward the urethra.View this table In this window In a new window Table Summary of underlying causes of death reported for patients with chronic obstructive pulmonary diseaseCOPD In patients with very advanced COPD respiratory failure is the leading cause of mortality. priligy levitra Dapoxetine is a shortacting selective serotonin reuptake inhibitor SSRI.Diuretics to treat volume overload and congestive symptomsthis is the most important intervention.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: