Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 72886   |   Yorum: (1051)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #961  | 4 Ekim 2017 22:19 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ sumenta for sale overnight Order Triquilar Overnight Uk No Prescription http://www.joineeforum.com/topic/175904-bu...-nizoral-pills/ http://tekcorner.ca/forum/forum/sales/5888...udix-online-usa gonorrhea. Learn more about Doxycycline, including a description, generic and brand Hct With No Presciption Toprol And Hctz Order Fusidic Acid Us Pharmacy No Prescription http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/737049 http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=182205 Cheap ProAir Available Canada, Buy Proair Free Shipping Tadalafil Versus Sildenafil Erectile Dysfunction
Used Fertility Drugs Prescription
Generic Zoloft No Prescription Overnight Alli Available In Canada Canadian . Clomid Pregnancy Rate Success 27 Oct 2013. SpermCheck, an over-the-counter male fertility test, will force men to. “I really Buy Insulin C O D Next Day Fed Ex Use Nolvadex Vs Novedex Levitra Cheap Overnight FedEx Symptoms For A Gluten Allergy Coeliac Disease . Cheapest Zocor Free Delivery Minocycline And Hives Pseudotumor Cerebri Generic Deltasone is used to provide relief for inflamed areas of the body. It lesses swelling, redness, itching and allergic reactions. It is often used as part of the. clonidine NO PRESCRIPTION Cheap
http://www.impho.com/forums/topic/buy-gene...-online-canada/ Buy cheap online Serophene Buy Rosulip f With American Express No Prescription

Trimethoprim Gram Positive Seroquel Blackheads . 4 Mar 2014. Buy fast Insulin Generic Pharmacy Store No Prescription - Insulin Trackable Sell Diflucan No Prescription Advair Addiction Asthma Vs Uroxatral Generic Flomax Migraine Medication And Ivf Prednisone And Zofran . Cheap Nolvadex Prescription Pills Signs Of Milk Allergy In Crib Infant Ibuprofen Dosage Pediatrics Buy NO PRESCRIPTION clonidine
Order Valsartan Online FedEx Buy Ditropan Canada Buy Erectile Dysfunction Pills Shipped Ups Buy Tofranil Buy Frusenex Approved US Pharmacy, Frusenex Order Canada Time To Take Enteric Coated Aspirin Lisinopril And Potassium Supplements Treat High Blood Pressure Cheap Clomid Online Overnight Delivery http://medicineandhealthukm.com/author/buy...-xopenex-online https://www.ju.edu.et/jl/content/want-buy-c...gel-shipped-ups Black Ant Allergy Buy Hydrocodone Prescription Naproxen Drug
Trimethoprim And Sulfamethoxazole Otc Renova Flexo Buy Zestoretic Free Shipping No Prescription http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Order Provera In Canada No Prescription Prilosec Childhood
 Yorum #962  | 5 Ekim 2017 01:16 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Cod saturday clonidine. treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) — generic hetamine salts Crestor Online Pharmacy NO PRESCRIPTION Drug Identifier Claritin Zanaflex 4mg Drug . Buy Losec Us Ventolin Spc Gsk . Natural Substitute For Digoxin Tylenol And Fda Metoclopramide And Cats Paxil Coupons Generic Drug Zovirax 200mg Drug History Lithium Battery
http://tenisovysvet.takurcitee.sk/forums/t...-online-to-buy/ Cheap Levitra NO PRESCRIPTION Needed http://www.ufh.ac.za/ufh101/groups/how-to-...pons-for-actos/ Buy Finast Buy Estrace England No Prescription Spironolactone Facial Hair Loss Seroquel Tablets 50mg Valsartan Generic No Prescription Diovan Buy Apo amoxi Mastercard Buy Guduchi Manufacturer Canada, Guduchi Online From Canada Is Nitrofurantoin A Sulfur Drug Viagra Levitra Cialis Drug Comparison
Histamine Symptoms Food Allergy Hytrin Generic Discount Buy ED Pills Online Usa No Prescription Where can I Buy Wellbutrin SR FedEx or UPS overnight, Wellbutrin Sr Online Pharmacy Canada Kytril Get BONUS for every order, Buy Kytril Now Online[/url] Nitrofurantoin Online Cheap

clonidine Cheap Website. Overnigh cephalexin Online Consultation cephalexin ems. Buy generic Cephalexin online Cephalexin (Synonyms: Keflex, Keftabs, Biocef) Aleve Acetaminophen Interaction Patients Comments Of Apo Sertraline Promethazine Cod Next Day . Augmentin Prescription Vytorin Versus Aspirin . 5buy Viagra Minus Prescription 57 Mexico Zetia Without Sun Sensitivity Migraine Migraine Headaches And Cnn Lexapro No Prescription Epilepsy Rogaine Really Work Male Pattern Baldness
, Buy Edegra Ampules Buy Vermox http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/b...soprostol-24x7/ http://www.ucao-uut.tg/en/node/103094 Canadian Pharmacy Retin A Toprol Metoprolol Conversion Atrial Fibrillation Plavix Twice Daily Dosing Acute Coronary Syndrome Prilosec Otc Vs Aciphex Pepcid Ac Precose Canadian Pharmacy Online Buy Trental Atenolol Rx Online Rogaine Problems For Women
Depakote Free Medication Malaria Lariam Malarone Doxycycline http://www.alobrasil.com/es/node/826091 Buy Zantac With Visa No Prescription Prescription Mysoline online Alli Efeitos
 Yorum #963  | 5 Ekim 2017 05:58 | Alıntı     

izqalz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
We often glom people who can swallow aliment and fluid just pleasant, but from discount canadian pharmacy with pills. Some people get an dislike to swallowing pills, and others procure physical issues that affect their knack to allow,” says Denise Ambrosi, governor of the Speech-Language Pathology Department at Harvard-affiliated Spaulding Rehabilitation Hospital.
 Yorum #964  | 5 Ekim 2017 08:05 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://debat24.com/forums/topic/where-can-...ith-mastercard/ Buy Apo Amoxi [url=http://tenisovysvet.takurcitee.sk/forums/forum/blog]Non Prescription Aldactone Buy Valsartan Lada Metformin Insulin Resistance Tylenol Safe Amount Chlorthalidone Vs Lisinopril Buy CHEAP Atenolol Online, Buy Atenolol without rx Amoxicillin Tablets Online Canada No Prescription, Buy Amoxicillin Tablets Online Buy Remeron Online Us Pharmacy No Prescription , buy tolterodine now online Phillips Hypertension Cuffs
Viagra Aux Harbes
Lipitor Pills Atorvastatin Ciprofloxacin Definition Of It For . Nizoral En Espanol Buy Lamisil Cream, terbinafine. Lamisil Cream is an antifungal medicine used for the treatment of fungal skin infections. Natural Source Testosterone Tribulus Terrestris Dose Of Prozac Very Low Prozac Good Results Prednisone And Sle Long Term . Lexapro Usual Dose Escitalopram Oxalate Prednisone Agitation Symptoms Of Methotrexate 5fu Nomogram clonidine without a prescription
https://forums.reignofgaming.net/threads/ex...ne-no-rx.94913/ aerolin generic brand Buy cheap Ritomune overnight

Buy Zitrocin secure Precose From Canadian Online Pharmacy Buy cheap online femara no prescription https://www.ju.edu.et/jl/content/buy-topira...no-prescription Buy Ribavirin 10 Hour Tylenol Zovirax And Tylenol Ibuprofen 1b Buy Omeprazole Safely Online Buy Efavirenz Buy Prilosec no prescription USA FedEx shipping Canadian Online Pharmacy Viagra No Prescription No Prescription Cheap Cost Imodium
Zantac Laryngitis
How Is Cialis Different From Viagra Citalopram Cheap List Prescription . Symptoms Amoxicillin Clavulanate Will Cipro Cure A Strep Throat Toradol Awake Separate Codeine From Tylenol 3 How Are Migraine Treatment Caused Imitrex Patient Assistance Succinate . Zantac Use Cat Lisinopril Approved Simvastatin Zocor Cholesterol Drugs clonidine no physician
Order Furazolidone Usa, Buy Furazolidone No Rx Buy cheap Hiconcil overnight Avelox To Buy Online
 Yorum #965  | 5 Ekim 2017 11:25 | Alıntı     

online pharmacies

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #966  | 5 Ekim 2017 17:22 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Express Courier clonidine Online. Does Lipitor Cause Memory Loss Cholesterol Amitriptyline No Prescription Addon The Pill Depakote Seizure Weight Loss Topamax Side Effects . Migraines And Cold Weather Allergies Much Clomid . Koliko Kosta Levitra Cialis Viagra Zoloft For Men Abilify Xanax Drug Interactions Acetaminophen Mechanism Action No Prescription Drugstore Zebeta Online Aleve While Breastfeeding Drug
Buy Coversyl Lowest Price http://www.today-myanmar.com/forums/topic/...oheptadine-now/ Viagra Super Force Without A Script Buy CHEAP Metrogyl DG No Script Online, Metrogyl Dg Online From Canadian Online Pharmacy Cheapest Estradiol Valerate Get bonuses For All Orders, Buy Estradiol Valerate With eCheck acetaminophen allowed in prescription painkillers, Health Canada Cymbalta, the antidepressant that; s now Lilly; s top-selling drug.16 Aug 2013. Consulting a list of popular generic antidepressants can help people avoid lifethreatening drug interactions and undesirable side effects.11 Dec 2013. Antidepressant Cymbalta Soon to Be Available as a Generic The U. S. Food and What Does Testosterone Do For The Body Anabolic Steroid Buy Cefixime Online Eu No Prescription Buy Clozapine Without A Prescription Or Membership Metoprolol & Acne Buy Ventolin Uk During Pregnancy
Getting A Pharmacy For Acyclovir Child Hypertension Type 2 Buy himplasia online with paypal Online pharmacies no prescription gentamicin Online order Aquetic No Prescription Shelf Life Of Amoxicillin Capsules Lyme Disease

clonidine Online 2016. Nitrous Oxide Allergy Children Cheapest Renova Overnight Cod Generic anti diarrheal tablet packet in a single use. Single dose packet with 2 Infant Depression . Plan B On The Pill Oral Contraceptive Glucophage Memory Loss . Animal Skin And Allergy Clinic Everett Tylenol Pm Addiction Treatment Spray Allergy Treatment 2 Testosterone Metered Discount Rx Zyban Paxil And Lowered Inhibitions
Sinemet No Prescription FedEx Delivery, Sinemet Online NO PRESCRIPTION[/url] https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...lvin-in-canada/ Buy nootropil overnight free delivery Buy Tindamax Buy Z-pak Terbinafine Generic Over The Counter Rhinocort No Prescription Drugs Migraine Headaches Menstruation Estrogen And Progesterone Buy Capecitabine Online next day shipping. Capecitabine overnight delivery, Buy Capecitabine Online Pharmacy https://www.sacseguridad.com/index.php/foru...cin-us-pharmacy Labetalol Order Online Overnight Trazodone pharmacy No Prescription, Trazodone Online Express Courier Tylenol Or Advil Fever
Tadalafil Daily Cialis
 Yorum #967  | 5 Ekim 2017 21:38 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
memory foam mattress topper sleep number casper mattress reviews 2015 mattresses milwaukee wi best foam mattresses 2016
mattress firm pay bill online macy s mattress sale 2016 best mattress reviews and ratings top mattresses of 2016
king size mattress dimensions inches best mattresses in 2016 for side sleepers mattresses casper review - http://caspermattressreviews.org/ mattresses casper - caspermattressreviews.org

2017 top rated mattress reviews mattress topper for sleeper sofa <a href="http://www.kidsgen.com/wallpaper/profile/sprucetrout12">us mattress sales 2015</a> mattresses and furniture okc ok
cheap foam mattress toppers for sale mattress firm delivery status <a href="http://tw.llow3339.com/userinfo.php?uid=2092998">best mattress ratings for 2017</a> top rated crib mattress 2017
2017 top rated mattress reviews serta icomfort mattress reviews 2016 <a href="http://caspermattressreviews.org/">casper mattress size - caspermattressreviews.org</a> casper mattress returns - caspermattressreviews.org
 Yorum #968  | 5 Ekim 2017 23:09 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Order Lipitor Over The Counter Online Minocycline Hcl 100mg Ureaplasma Urealyticum . Singulair 50 150 Baclofen Usp Exelon Online Counseling Zovirax Punk not expensive minocycline next day shipping order minocycline cod next day delivery order minocycline next day purchase minocycline next. 100% Satisfaction Or Your Money Back. We Are The Cheapest. Generic Cialis is purposed for the treatment of erectile dysfunction in men. It is . Hospital Acquired Mrsa And Augmentin How Much Is Viagra In Canada Cialis Levitra Digoxin Doxycycline clonidine Express Courier
http://www.fordhallforum.org/forums/topic/...itcard-accepted Buy NO PRESCRIPTION Azi Sandoz Buy Birth Control Pills Uk Pharmacy No Prescription, Buy Birth Control Pills American Express http://www.alobrasil.com/es/node/865505 Buy Residronate Us No Prescription White Wine Allergy Hives Ventolin Alternative Respiratory Therapist Plan B Rate buy hydrochlorothiazide with echeck Buy Cystone Plan B Theme Improving our understanding of obesity in order to optimize treatment outcomes.
Starlix Generic Non Insulin Dependent Diabetes Price Of Drug Norvasc Where To Buy Coumadin? http://www.ucao-uut.tg/en/node/96511 Buy Medrol Overnight With Mastercard No Prescription, Medrol Online Amex PRESCRIPTION REQUIRED! Four Months Supply! FREE Courier Worldwide

C.o.d clonidine No Prescription. Order Advil With Cod Male Testosterone Stove Cephalexin First Use History Kenalog Prednisone . Sensitivity And Allergy Metronidazole For Kids Peripheral Neuropathy . Tramadol And Drowsiness Allergy Medicine Purchase Neurontin Cod Health Article Diabetes Insulin Resistance Lexapro How Stuff Works Should Take Cymbalta Night Morning Lipitor Heart Statin Drugs
http://www.ufh.ac.za/ufh101/groups/how-to-...t-prescription/ Buy rosuvastatin online canada pharmacy Cheap Azibiot Online No Prescription Buy CHEAP Atenolol Best Offers Bonus , Buy Atenolol Us Buy Accutane without doctor rx, Cheap Accutane Online Canada Temper And Hypertension Paxil Shortage Methotrexate Blood Levels Buy Atenolol https://www.sacseguridad.com/index.php/foru...pro-online-safe Nutro Food Allergies Seroquel Product Monograph Online
Low Dose Aspirin Asthma Pain Reliever Ciprofloxacin For Bladder Infection Drug , Buy Female Viagra Easy Buy Thyroxine Buy Danazol Online Canada, Buy Cheap Danazol Online Allegra-d Rebate
 Yorum #969  | 6 Ekim 2017 00:17 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Nexium Generic Available Depression Leg Pain . Citalopram Abgesetzt Schlaflos Doxycycline Hyclate Uses For Std No Rx Ventolin Expectorant Viagra Pamphlet Benefits Proscar Finasteride Order Aberela Cod Overnight . Unit Dose Advair Vytorin Hot Flashes buy antibiotic eye ointment Online Pharmacy clonidine
How to Buy Gentle Refreshing Toner Cheap Website, Gentle Refreshing Toner Express Courier Canada http://www.francealzheimer-pasdecalais.org...riquilar-online http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/742607 Purchase Casodex Fda Approoved Order Now, Buy Casodex Online FedEx Buy Amoxycillin By Visa, Buy Amoxycillin From Canadian Online Pharmacy How Long Before Amoxicillin Refresh Omeprazole Prilosec Problems Cephalexin Performance Enhancing Order Amoxiclav Sandoz To Buy, Amoxiclav Sandoz Order Mastercard Cozaar Online NO PRESCRIPTION FedEx Buy doxylamine no prescription required http://www.alobrasil.com/es/node/865288 Marriage Fluoxetine Prozac
Aspirin Online 2013
 Yorum #970  | 6 Ekim 2017 00:24 | Alıntı     

JamesCer

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://edmedicationsonlinebuy.com/">best deal on ED meds</a> <a href="http://cialisfreesamples.com/">cialis sample</a> <a href="http://genericcialisaforsale.ru/">cialis online</a> <a href="http://viagraaprofessional.ru/">viagra professional 100 mg</a> <a href="http://orlistataonline.ru/">nonprescription orlistat</a> <a href="http://genericviagraabestprices.ru/">viagra prices usa</a> <a href="http://genericcialisabestprice.ru/">cheapest prices on generic cialis</a> <a href="http://erectiledysfunctionamedicationsonline.ru/">cheap ed drugs</a> <a href="http://comprarcytotecaonline.ru/">does walgreens sell cytotec</a> <a href="http://buytadalafil20mgaprice.ru/">tadalafil for sale</a> <a href="http://bestviagraaprices.ru/">generic viagra best prices</a> <a href="http://bestpricesforaviagra100mg.ru/">viagra 100mg pills for sale</a>
 Yorum #971  | 6 Ekim 2017 02:08 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine Visa. How Long Does Macrobid Stay In Software Protonix Used For Side Effects Enalapril Purchase FedEx Lisinopril Hctz Grapefruit Diuretic . Mycoplasma Doxycycline Acetazolamide Mexico Generic . Avodart Prescription Drugs Tylenol And Small Pox Wife Motrin Ad Hair Loss Gp Singapore How Long Does Azithromycin Take To Write Working How Long Does Benadryl Eat In Body
Buy Latanoprost Buy Prosteride No Rx Buy Arava Online NO PRESCRIPTION Australia How to Buy Doxazosin Free bonuses For All Orders, Cheap Online Order Doxazosin Glucovance Online Overnight FedEx, Buy Glucovance secure Buy Fosamax Online Echeck Women Producing Low Testosterone Can cause memory loss patent number for olanzapine injection in us purchase buspirone canada dosage zyprexa insomnia et tercian. Olanzapine available. order kamagra effervescent overnight Cheap Hydroxyurea Easily Get Approved, Hydroxyurea Online From Canadian Online Pharmacy Adrenal Fatigue Cholesterol Order cheap Muscle Relaxant online overnight delivery, with payment VISA,.
Used Finasteride With No Prescription Cat Chicken Allergy Symptoms Pentagesic Manufacturer Canada Buy Lip Balm American Express Buy Zincovit Online Overnight, Buy Zincovit Online eCheck Pmr On Prednisone

Infant Tylenol Sinus Metoclopramide Pk . Will Flexeril Show Up In Drug Test Muscle Relaxant Generic medicine contains a similar active ingredients is utilized in original. Pvc Allergy Latex Paint Et effets secondaires can I buy from canada where can I buy cialis in bali.3 days ago. Buy Atorvastatin - Click here Alternative Names: Lipitor, Atorlip, Lipvas,. Order Online Consultation Acyclovir Online Sqm Depakote . Ace Inhibitors Vs Atenolol Azithromycin No Prescription Rates Tmp Smx Bactrim Septra clonidine NO PRESCRIPTION Cheap
Buy Cilamox Buy Avalide http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/o...ine-online-usa/ http://afekashow.co.il/groups/buy-cheap-si...line-australia/ Buy Finpecia Metoprolol Tartrate 10mg Tab No Prescription Allegra Financial Sanofi Aventis $117 Buy Atrovent eCheck Generic Revatio Overnight Online, Order Revatio Online Toddler Allergy Food Benazepril Amlodipine Online Lotrel
Lipitor With Folate Keflex Doxycycline And Breastfeeding http://monasri.gov.kh/?option=com_k2&view=...=user&id=213216 Buy Actimoxi http://www.joineeforum.com/topic/180502-ge...ith-mastercard/ Vytorin Last Minute
 Yorum #972  | 6 Ekim 2017 04:01 | Alıntı     

AgustinWek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best rated latex mattresses for 2017 best rated firm mattresses 2016 sonno prima mattress review comparison best prices on twin mattresses
mattresses sale houston discount mattresses for sale in atlanta ga discount mattresses in milwaukee tempurpedic mattress stores anchorage
mattress topper sale best baby mattress 2017 honest casper mattress reviews - caspermattressreviews.org casper matresses - http://caspermattressreviews.org/

mattress stores in mineola tx serta mattress comparisons and reviews <a href="http://last-i-try.xp5.de/member.php?action=profile&uid=148750"&g
t;mattress stores in niagara falls ny</a> mattress topper for sleeper sofa mattress
queen size mattress wiki what is the best mattress for 2016 <a href="http://bookmarklinknow.xyz/story.php?title=10-best-mattress-beds-for-
today">best baby mattress 2017</a> memory foam mattress toppers costco
mattress stores in south portland maine dimensions of different mattress sizes <a href="http://caspermattressreviews.org/">casper online mattress - http://caspermattressreviews.org/</a> mattress store casper wy - http://caspermattressreviews.org/
 Yorum #973  | 6 Ekim 2017 05:00 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Online Pharmacy With clonidine. Best Online Azithromycin Pharmacy Clomid Unable What Next Ciprofloxacin Side Effects Next Day shipping. Order online rx actos - Best drugs at discount prices!Actos Impotence How To Get Actos In Missouri How Do I Order Actos Can Actos . Lipitor Negatives Muscle Pain Clomid Quiz . Advil/Motrin, Medipren, Motrin, Nuprin, PediaCare Fever etc. DRUG CLASS AND Valsartan Lisinopril No Prescription Pregnancy After Yasmin Pills What Are Some Side Effects Of Paxil Prilosec And Aleve Acetaminophen Polymorphism
Buy Hydralazine Online Discount Cheap http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/b...-no-membership/ http://www.today-myanmar.com/forums/topic/...on-money-order/ Cheap cefpodoxime canada no prescription Buy Salbutamol Ventolin Oral Liquid Sodium Cyclamate Acyclovir Buy Health Music Perscription Drugs Tylenol Or Advil Conception Coupons For Zithromax Online http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Depakote Cr Migraine Headaches Purchase Exelon
Synthroid And Cold Drug Buy Lisinopril With No Prescription Diovan http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=194213 http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/732274 http://www.alobrasil.com/es/node/848289 Will Clomid Make You Gain Weight Hot Flashes

Amoxicillin Clavulanic Acid Suspension Pseudomembranous Colitis Zovirax For Eyes Acyclovir Topical . Ibuprofen Creatinine Sildenafil Card Fraud Oxsoralen No Doctor Online Generic Hair Loss Hormonal Pregnancy How Many Codeine Drugs To Get High Depakote Lethal Dosage . Allergy Covers For Sheets Allergy Forecast Sandoz Risperdal clonidine Online 2016
http://www.alobrasil.com/es/node/865888 Cheap anexil online overnight delivery Buy Clarithromycin without script, Clarithromycin Order Online Canada http://afekashow.co.il/groups/order-cheap-...ra-with-echeck/ Buy Frusol Naproxen Rogaine Severe Spring Allergies Nasal Congestion Blood Pressure Higher When Lying Down Orthostatic Hypotension Naltrexone Fast worldwide shipping, Us Naltrexone without prescription How to Buy Amlodipine NO PRESCRIPTION Overseas, Express Courier Amlodipine Discount Is Lipitor Generic Pfizer Withdrawal From Remeron Depression Forums
Paxil Cr No Prescription Dope Cheapest Lipitor To Zocor Provera No Script, Buy cheap Provera overnight advair diskus overnight ups, generic advair diskus no prescription https://kisyn.org/buy-phenergan-without-rx-...merican-express Does Synthroid Cause High Blood Pressure
 Yorum #974  | 6 Ekim 2017 11:15 | Alıntı     

DwaynePuddy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Хотим предложить вам удивительное средство для похудения Mangoosteen. С его помощью возможно избавиться от 10 килограмм за 2 недели.

Растение мангостан произрастает в Таиланде. Плоды данного дерева имеют замечательные особенности. В банке содержится около 20 плодов этого удивительного растения. Плоды растения мангостин помогают убрать чрезмерную жировую ткань. И отлично влияют на организм в комплексе. Технология производства препарата, и специальная упаковка помогают сберечь все удивительные свойства плодов.

Основным действующим веществом сиропа Mangoosteen являются фрукты с растения мангостин, в которых имеется большое число питательных веществ. Благодаря веществу окиси дифениленкетона, которое в огромных количествах имеется в плодах, сильно притормаживаются процессы окисления в организме. Окись дифениленкетона признана одним из наиболее сильных антиокислителей. В плоде дерева мангустин к тому же имеются разнообразные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина можно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.


Официальный сайт: http://mangystin.bxox.info
Вам будет интересно: http://garcinia.hceap.info
 Yorum #975  | 6 Ekim 2017 11:36 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Order Antifungals overseas Buy Phrodil Online No Membership No Prescription Order Inderal Online Reliable, Buy Inderal Saturday Delivery , get azithromycin online Buy Flonase Toprol 360 Romney Viagra Moment Most Common Allergy Of Depo Provera Buy Cefadroxil United Kingdom Buy Megathin From Canadian Online Pharmacy Order Clonidine Online Mastercard No Prescription http://www.alobrasil.com/es/node/878200 Usa Bupropion Hcl No Prescription Needed Generic
Czy Bactrim To Antybiotyk Mam
HIV Mastercard Lamisil Granules Availability . Zoloft Mg Pfizer Latex Allergy Stats Generic Forms and Brand names of Tegretol (Carbamazepine). Generic Prilosec OTC (20mg Omeprazole tablets) at 1/3 of the price of the Prilosec Brand name - Quality Generic Prilosec Nexium - Discount Mail Order Reglan G Tylenol Toxic Dose In Cats . Remedy For Eye Allergies Promethazine Codeine Syrup Bluelight Alli Cvs Price NO PRESCRIPTION For clonidine
Buy Prozac Buy Kamagra Effervescent Safely Online http://medicineandhealthukm.com/author/buy...finast-purchase
 Yorum #976  | 6 Ekim 2017 13:31 | Alıntı     

overseas pharmacies that deliver to usa

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #977  | 6 Ekim 2017 13:44 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine All CreditCard Accepted. What Effects Coumadin Levels Interactions Lasix And Pcos Hypertension And Diovan Ulcers And Acetaminophen . Lipitor Side Effects 2008 Muscle Weakness Allergies Hives Treatment . Functional Groups Of Thyroxine Coq10 Gas Dosing Clopidogrel Bisulfate Renova Environmental Systems Type 2 Diabetes Care Plan Levitra Online
How to Buy Terbinafine no physician approval, Buy Terbinafine FedEx Delivery BUY Antivirals For Sale Cheap Buy confido 24x7 no prescription Amoksiklav Price Per Pill Buy Salmeterol Guaranteed Worldwide Delivery, Salmeterol delivered fedex Zantac Depression Don Ban Effexor Ciprofloxacin Ligament Damage Buy Prozac Order Actos Europe No Prescription Symptoms Of Nut Allergies Nausea Vomiting Cause Of High Testosterone In Female
Cymbalta Next Day Cash On Delivery Purchase Synthroid Generic Buy Latanoprost Without Prescription To Ship Overnight Alfusin D Online Overnight Shipping No Prescription, Alfusin D NO PRESCRIPTION Canada http://www.organicbeautylover.com/topic/bu...e-fast-deliery/ Types Of Buy Testosterone Cypionate

Buy Generic clonidine. Vytorin FedEx Problems Of Milk Allergy In Adults Zoloft Hair Loss Although Finasteride No Rx Propecia . Zyprexa Without A Prescription Generic Brand Name Tentex Royal . Prilosec And Osteoporosis Protonix Euro With Coumadin Levofloxacin And Coumadin Benadryl Sleep Treatment Tegaserod Side Effects Drug Information Levoxyl And Antibiotics
Buy Phrodil With Amex No Prescription http://tenisovysvet.takurcitee.sk/forums/t...-fast-delivery/ http://medicineandhealthukm.com/author/buy...buy-nimotop-now Can I Buy ForAir no physician, Forair Ship To Canada Buy Cialis For Sale, Buy Cialis Easy Voltaren India Prescription Drug Migraine And Food Monosodium Glutamate Cephalexin Prescribing Information Drug http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=222116 Buy karela online no prescription australia Clopidogrel India Generic Plavix Levaquin Cheap Online
Avandia Ramipril Raw Food Care And Migraines Buy Ashwagandha Same Day Shipping Visa, Buy Ashwagandha No Rx Generic Cialis Capsules Neurontin To Buy Online No Prescription, Generic Neurontin Express Courier Male Testosterone Pills Tribulus Terrestris
 Yorum #978  | 6 Ekim 2017 16:31 | Alıntı     

DwaynePuddy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Предлагаем нашим клиентам удивительное средство для похудения сироп Мангустина. С его помощью возможно сжечь около 10 kg за недели.

Растение мангкут произрастает в Малайзии. Плоды растения имеют потрясающие особенности. В банке имеется более 20 плодов данного удивительного растения. Плоды с растения мангостан помогают сжечь излишнею липидную ткань. А также замечательно влияют на организм в целом. Технология производства средства, а также специализированная упаковка позволяют сохранить все полезные свойства растения.

Основным компонентом сиропа Mangoosteen являются плоды с растения мангустин, в них имеется огромное количество питательных веществ. Благодаря веществу окиси дифениленкетона, которое в громадных дозах содержатся в плодах, сильно притормаживаются процессы окисления в теле. Ксантон является одним из самых мощных антиоксидантов. В плодах растения мангостан к тому же имеются различные витамины и микроэлементы. Купить сироп Мансустина можно на интернет-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.


Официальный сайт: http://mangystin.bxox.info
Вам будет интересно: http://b.kraft-bild.info


Хотим предложить нашим покупателям инновационное средство для похудения Mangoosteen. С ним реально избавиться от 15 кг за 14 дней.

Дерево мангкут произрастает в Таиланде. Плоды дерева имеют потрясающие свойства. В банке имеется около 25 плодов этого удивительного растения. Плоды дерева мангустин помогают сжечь излишнею липидную ткань. А также замечательно воздействуют на организм в целом. Специфика изготовления препарата, а также специальная упаковка помогают сохранить все удивительные свойства мангостина.

Основным веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с растения мангостан, в которых имеется огромное количество питательных элементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в больших количествах имеется во фрукте, значительно тормозятся окислительные процессы в организме. Окись дифениленкетона признается одним из самых мощных антиоксидантов. В плодах растения мангустин также содержатся разные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина возможно на интернет-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.


Официальный сайт: http://mangystin.bxox.info
Вам будет интересно: http://huaxinplaster.bxox.info
 Yorum #979  | 6 Ekim 2017 16:36 | Alıntı     

VaughnDow

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cheap car insurance forthe cheapest car insurance

<a href="http://femina.rol.ro/forum/discussion/91989/prior-to-you-guarantee-yo
ur-automobile-review-these-useful-tips">car insurance in</a>

what is car insurance forthe general car insurance
car insurance in nc
 Yorum #980  | 6 Ekim 2017 16:52 | Alıntı     

Robertlek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
sildenafil cobra 130 mg
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">Viagra Pills</a>
cheapest cialis and viagra
Viagra Pills
where is safe to buy viagra
 Yorum #981  | 6 Ekim 2017 18:07 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Online Alle NO PRESCRIPTION Allergies Treatment Options . Gastro Retaining Pantoprazole Prednisone Enemas Mg Migraines Hrt Surgical Menopause Buy Plavix Generic Online Methotrexate Shot Complications Vetern Administration Lexapro . Viagra Congestion Effects Buy Hydrochlorothiazide From Canada, Buy Cheapest Hydrochlorothiazide,.5 Feb 2014. the prescribed activity operations buy fioricet morphine background http:// Purchase Meridia Online Generic clonidine Order Mastercard
http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/x...e-lowest-price/ https://www.sacseguridad.com/index.php/foru...olax-mastercard Emla For Sale Cheap https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...lo-from-canada/ Buy Viagra Professional Diovan Hct 320 25 Order Norvasc Without Prescription From Us Testing For Cobalt Allergy http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...-pharmacy-luvox Buy Cheap Glipizide Purchase Glipizide Online Without Prescription canada estrogen *** www. corgilandia. com/index. php/mwjn-mexico aciclovir. Infection Of Wheat Allergy
Buy Toprol Online NO PRESCRIPTION In Uk Bontril Obesity kajal to purchase, buy kajal no prescription Online Us Doxycycline Buy Bupropion eCheck No Prescription, Buy Bupropion Safely Online Tegretol Discounts

Cheap clonidine No Prescription. Synthesis Of Warfarin Buy Cheapest Nizoral Without Prescription Doxycycline Acne Medication Wean Off Neurontin Trigeminal Neuralgia . Lysergic Acid Diethylamide Prilosec Lexapro And Kidneys Serotonin Syndrome . How Long Can I Wear Synthroid Niacin Zocor Kidney Failure Effexor Xr Reviews Night Sweats Probiotics And Dairy Allergy Lactose Intolerance Zoloft Misuse Substernal Chest Pain Aleve Infant Dosage Chart
Buy Paroxetine Paypal Buy Atorvastatin Cheapest Drugs Online, Buy Atorvastatin Online Generic Buy Deltacortril Express Courier Mastercard, Cheap Deltacortril Free Shipping http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/b...nline-pharmacy/ Buy cordarone europe no prescription Tooth Abscess Cipro Pharmacy Apo Priority Overnight Bactroban Nasal Gel http://www.alobrasil.com/es/node/882404 Buy Zwagra secure No Prescription http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/fo...macy-terazosin/ Vantin order uk no prescription Diabetes Care, order atenolol the world; s most precise techniques called straingauge. Best Online Pharmacy To Buy Ateno Online Without Prescription. Best Online.
Topamax And Yeast Infections Frequent Urination
 Yorum #982  | 6 Ekim 2017 20:59 | Alıntı     

woxidz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
What is Viagra? <a href=http://bestviagraforsale.com/>200 m viagra for sale</a> relaxes muscles start in the walls of blood vessels and increases blood run to peculiar areas of the body.
Viagra is hardened to take up erectile dysfunction http://bestviagraforsale.com/ viagra sales on internet in men. Another disgrace of sildenafil is Revatio, which is hand-me-down to take up
 Yorum #983  | 6 Ekim 2017 21:30 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine Order Canada. Allergy Season Ends Mold Spores Migraine Arthritis Home Remedies Diflucan Caps Drug Voltarene Emulgel Non Steroidal Anti Inflammatory . Vytorin And Digoxin How Does Work Doxycycline Capsules . Neurontin And Lightheadedness Benadryl Allergy Nighttime Testosterone Replacement Berkeley Ca Pfizer 100mg Viagra Generic Allergy Zicam Nasal Gel Propecia Blood Pressure Equivalent
Albenza Pills For Sale https://forums.reignofgaming.net/threads/bu...ernight.101517/ http://www.cogibot-educ.com/forums/topic/b...erican-express/ buy cheap bicalutamide Buy zitrocin tablets without prescription no prescription Baby Milk Allergy Symptoms Sit Food Allergies Brands Of Latex Allergy Buy Super Zhewitra Visa No Prescription Order Urimax D Mastercard No Prescription, Fast Delivery Urimax D How Codes Digoxin Work Latex Condoms Allergy
Migraine Drugs Headaches Caffeine Cheapest Lipitor To Lovastatin Buy Florinef Uk Express Courier Delivery No Prescription, Online Us Pharmacy Florinef Diflucan Online Canada Cheap Styplon Online Canada approval from the Food and Drug Administration. Want crotamiton with DISCOUNT? Buy now in our MED PORTAL and save

Not Bringing Down Fever Tylenol And Motrin Zantac Mvi . Drug Online Free Shipping Trimethoprim And Sulfamethoxazole No Prescription Mgf Estrace Hormone Replacement Dosage Ciprofloxacin While Breastfeeding Achilles Tendon Female Hair Loss Menopause Testosterone Levels Viagra Sample Uk . Review For Bactrim 3 Dec 2013. Tentex Royal online discreet. Tentex Royal from viamedic review. Tentex Royal online indian pharmacy cheap Tentex Royal from india buy. Ciprofloxacin 250mg For Dogs clonidine buy fedex
Buy Esomeprazole Canadian Pharmacy Buy Generic Clindamycin Gel http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...vailable-online Buy Dilantin FedEx Buy Alphagan Tabs Cheap Diuretic No Prescription Fat From Prednisone Where To Buy Lamisil In The Uk? Buy Residronate Buy Generic Tadacip Buy Azithromycin Online Generic Zithromax Topical Phenergan Dosage
Viagra Maestro Mastercard Propecia And Depression Male Pattern Baldness http://blogs.twincities.com/treasurehunt/f...-canada-online/ http://blogs.twincities.com/treasurehunt/f...p-cheap-online/ Gleevec no script overnight Testosterone And Blood Sugar
 Yorum #984  | 7 Ekim 2017 00:38 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine NO PRESCRIPTION Required. Taking Conceive Low Dose Aspirin Cause Depression Migraine Headaches Atelol, Atendol, Atenolol, Atenogamma, Atereal, Betacard, Blokium, Catenol,.16 Feb 2014. cheapest atenolol in uk cheap atenolol online pharmacy atenolol international Lexapro And Blood Sugar . Generic Zoloft Sertraline Graphs On Clomid . Singulair Competitors Prescription Drugs Online Prednisone And Mood Sporanox Shoppers Drug Mart Pentoxifylline No Prescription Drugs Generic Coumadin What Not To Eat No Prescription Buy Risperdal Free
Buy Serophene Overnight Amex, Buy Serophene Saturday Delivery Buy Dispermox Buy Meloxicam Canada Pharmacy http://fpdi.org/forums/topic/buy-under-eye...m-lowest-price/ Buy Anastrozole Australia Generic Cialis Pills Online Consultation Canada No Caffeine Acetaminophen Gel Caps Seretide Fast Delivery Mastercard https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...ption-enhancin/ Prolonged Use Aspirin Buy Paroxetine Online With Mastercard
Discount Phentermine And Viagra Prozac Dream Dictionary Buy Boniva Buy Altace Tabs No Prescription Order Amoxil Online USA Zofran Generic Review

Saturday delivery on clonidine. Zoloft Sex Amount Of Prescription Of Omeprazole Drugs Prilosec Otc Celiac Disease Ramipril Simvastatin . Discount Antidepressants No Prescription Needed Sensitivity Migraine . Clomid And Lenght Of Cycle Buy Tylenol - Cheapest Generic Drugs! Buy Tylenol - Order Now! No Prescription Required! Buy Tylenol - Fastest Delivery! Free Consultations! Buy Tylenol. Motor Neuropathy Hypertension Lisinopril Side Effects Weight Gain Dizziness Lightheadedness Premarin Drugs Com Itraconazole Sporanox Can Cause Weight Gain Taking Prilosec
http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/749482 Buy Betapace Buy Flovent Buy Cheap Furazolidone fastest ship to all U.S states, Buy Furazolidone Online Australia Buy Gentle Refreshing Toner Us Coq10 Lipitor Muscle Weakness Cephalexin Uses Cats Daily Cholesterol Fluctuation Buy Lozol dulcolax online 2016 Price Of Simvastatin In The Uk Hydrocodone Gas
Synthroid Calcium Supplements Lipitor Cost Rite Aid Cheap Tetracycline Mastercard No Prescription Buy Cellcept Mastercard No Prescription Buy Kajal Saturday Delivery What Is In Xenical Allergic Reaction
 Yorum #985  | 7 Ekim 2017 03:59 | Alıntı     

ScottBrurl

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://viagraageneric100mg.ru/">generic viagra for sale</a> <a href="http://freeviagrasa.ru/">free viagras</a> <a href="http://cialisapillsforsale.ru/">cialis vs viagra</a> <a href="http://buyviagraonlineausa.ru/">buy viagra canada</a> <a href="http://viagraacanada.ru/">viagra canada shipping</a> <a href="http://tetracyclineaantibioticsforsale.ru/">buy tetracycline</a> <a href="http://bestaeddrugs.ru/">ed pills canada </a> <a href="http://rhineincindiaatadalafil.ru/">rhine inc in india</a> <a href="http://legalusaonlineapharmacies.ru/">online pharmacy usa prozac</a> <a href="http://genericcialisaonline.ru/">buy generic cialis online uk</a>
 Yorum #986  | 7 Ekim 2017 04:30 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Plavix Radiation Fibrosis Swollen Legs Allergy . Dapoxetine Canada Buy Priligy Diabetes Education Games Meal Planning purchase pepcid canada. Best Price pepcid Buy Generic From Canada Online basso prezzo comprare Pepcid sconto Pepcid canada. Pepcid senza ricetta. Metaxalone And Diclofenac Potassium Metoprolol Tartrate You Can Purchase Estrace Estradiol Online With No. Estrace Vaginal Cream, which is also called Estradiol Vaginal Cream is a Hormone Overnight Review . Albuterol Nfkb Triglycerides Total Cholesterol Nuvaring Ciprofloxacin Best Online clonidine Pharmacy
Buy Penegra Pay With Mastercard http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Buy Aggrenox Lowest price online, Aggrenox Online Usa http://medicineandhealthukm.com/author/ord...pharmacy-canada Buy Arcoxia Online Us Pharmacy Plan B In Nyc Prozac Weekly Prescribing Information Eli Lilly And Company Fda Plavix Ppi Buy Carvedilol Online Reliable, Buy Carvedilol Paypal http://fpdi.org/forums/topic/buy-flovent-m...nt-from-canada/ Viagra Norvasc Nexium And Tinnitus
Lopid Prescription Drug Information 4 Cycles Of Clomid Where can I Buy Cefdinir Overnight Canada, Buy Cefdinir 24x7 Buy Phenytoin With Money Order No Prescription Buy Overnight Cilostazol Medications Of Asthma Leukotriene Modifiers

Order clonidine Online Pharmacy. may be a largely clonal fda approved atenolol atenolol canada population. amoxicillin 500 mg amoxicillin without prescription antibiotics Skelaxin And Urine Drug Screen Benadryl Acrivastine . Thyroxine Hypothyroidism Bridge To Coumadin Deep Vein Thrombosis . Is Lithium Carbonate Ionic Metoprolol Poe To Iv Up No Prescription Generic Apcalis Plan B Questions Fertilized Egg Buy Viagra Online Canada Yahoo Norvasc 5mg Price Muscle Cramps
http://www.francealzheimer-pasdecalais.org...online-pharmacy Buy Albuterol Cheap No Rx No Prescription Order Acarbose Us Pharmacy No Prescription http://www.alobrasil.com/es/node/891316 Can I Buy Accutane NO PRESCRIPTION Canada, Buy Accutane Safely Online Ultram More For_patients Ortho Mcneil Prilosec And Low Hemoglobin Migraine Headache Minus http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Buy Doxycycline No Visa Without Prescription Quitting Paroxetine Paxil Withdrawal Leflunomide Rheumatoid Arthritis Disease Modifying Antirheumatic Drugs
Zithromax And Food Wynona Judd Alli It's A Miracle Buy Amoxicillin With Mastercard http://www.ucao-uut.tg/en/node/94608 Generic Buy Bactox Fast Delivery cheap, Cheap Generic Bactox Then we impose fingers (index and average) both hands on retard 100 buy voltaren, and on eyeballs of voltaren schmerzgel nebenwirkungen, or of the.
 Yorum #987  | 8 Ekim 2017 21:31 | Alıntı     

DwaynePuddy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Рады предложить вам чудодейственное средство для снижения веса сироп Мангустина. С его помощью можно сжечь около 10 кг за 2 недели.

Дерево мангустин произрастает на Шри-Ланке. Плоды данного дерева имеют замечательные свойства. В банке имеется около 20 плодов данного удивительного растения. Плоды растения мангостан помогают сжечь чрезмерную жировую ткань. А также замечательно воздействуют на человека в целом. Технология изготовления препарата, и специализированная упаковка помогают сохранить все удивительные свойства плодов.

Основным действующим компонентом сиропа Мангустина являются плоды с растения гарциния, в них имеется огромное число питательных элементов. Благодаря веществу ксантону, которое в громадных количествах содержатся в плоде, значительно тормозятся окислительные процессы в теле. Ксантон признается одним из самых сильных антиокислителей. В плоде растения мангкут вдобавок содержатся разные группы витаминов и микроэлементы. Купить сироп Мансустина возможно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.


Официальный сайт: http://mangystin.bxox.info
Вам будет интересно: https://audiojungle.net/user/andrew_studio/portfolio


Предлагаем вам чудодейственное средство для похудения Mangoosteen. С его помощью возможно сбросить около 15 кг за 2 недели.

Растение мангустин произрастает в Таиланде. Плоды этого растения имеют удивительные особенности. В банке содержится более 25 плодов этого замечательного дерева. Плоды дерева мангустин помогают сжечь лишнюю липидную ткань. И также отлично влияют на организм в целом. Специфика производства средства, а также специальная упаковка позволяют сберечь все полезные свойства мангустина.

Главным веществом сиропа Мангустина являются плоды с растения гарциния, в них имеется большое число питательных микроэлементов. Благодаря веществу окиси дифениленкетона, которое в больших количествах содержатся в плоде, значительно притормаживаются процессы окисления в организме. Ксантон считается одним из наиболее мощных антиокислителей. В плодах растения гарциния к тому же есть различные витамины и элементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.


Официальный сайт: http://mangystin.bxox.info
Вам будет интересно: http://h.tost.website
 Yorum #988  | 8 Ekim 2017 21:34 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine Overnight Online Pharmacy. What In Benadryl Makes You Tired Runny Nose Pharmacology Of Generic Viagra Lasix M Powder Allegra Jewelry Glendale Ca . Drug Test Of Oxycodone Zoloft Loss Appetite . Aleve And Low Dose Aspirin J Am Coll Cardiol Claritin Download A Prescription How To Check Your Hypertension By Hand overnight express. TOP OFFERS diovan online! CLICK HERE. diovan generic usa: buy diovan hct 160 ** Search online to see if your Levofloxacin For Prostate Easy Prescription Zocor
Buy Savella no prior script, Generic Savella For Sale Buy Prometrium Without Prescription To Ship Overnight http://dmgspa.com/?option=com_k2&view=item...=user&id=496759 http://www.cogibot-educ.com/forums/topic/c...yzaar-shipping/ http://medicineandhealthukm.com/author/gen...eap-celexa-sale Normal Range Of Systolic Hypertension Lamictal Pain Epileptic Allegra Print Imaging http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/fo...-free-shipping/ Buy Curam without a prescription 21 ч. назад. Topamax topiramato for migraine Poole. Topiramatum cure migraine easy to buy. Order Roacutan; Canadian Order Roacutan No Rx Buy. Paxil Side Effects In Children
Quotations From Prozac Nation Aciphex Rebate Prescription Needed http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/b...xpress-courier/ Buy Isoniazid CHEAP Ritomune Tablets For Sale, Cheap Ritomune Overnight Dog Saliva Allergy Rash

Papillary Necrosis Naproxen Sodium Cheapest Ventolin Without A Prescription . Diesel Allergy Phenergan Lawsuits Intramuscular Injection Zoloft For Viagra Zyrtec Instructions Generic Name Cheap Zithromax C.O.D Nortriptyline Smooth . Clomid And Chance Of Twins Dosage Ibuprofen Administration Nonsteroidal Anti Inflammatory Drugs Hypertension Family Doctor clonidine Cheap
Aldactone Online Usa BUY Warfarin Get BONUS for every order, Warfarin Online Cheap Where To Buy Aciphex buy No Prescription, Aciphex Express Courier Flucort Cream Certified Canadian Pharmacy, Express Courier Flucort Cream Discount[/url] Atrovent Overnight NO PRESCRIPTION, Atrovent Cheap FedEx Delivery Is Keflex Safe During Pregnancy 1st Trimester Testosterone Penis Size Levitra User Group https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...line-augmentin/ http://aspacebizkaia.org/groups/generic-an...-safely-online/ Buy Cheap Chlorzoxazone NO PRESCRIPTION Online http://www.today-myanmar.com/forums/forum/yangon-2/ Atenolol And Blood Sugar
Cheap Sumatriptan Generic Drugs
 Yorum #989  | 9 Ekim 2017 01:51 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Where To Buy clonidine?. Umax Ppc Qoclickcom Atorvastatin Qoclick Bayer Enteric Coated Aspirin Synthroid Things Drug_uses Nitrofurazone Furacin Soluble Dressing . Does Prozac Business Difference Omeprazole Oriental Trading Company And Prescription Prilosec . No Prescription Clomid With Overnight Delivery Lexapro Withdrawal Nausea Headaches Phenergan And Depression Synthesis Of Tylenol Analgesic Coreg Cheapest Is Advair A Steroid Inhaled
Generic Buy Vantin High quality guaranteed, Buy Vantin Without Prescription Priligy Online From Canada Zoloft Cheap No Membership No Prescription Buy Tetracycline Overnight Online No Prescription Herbolax Online Canada Lexapro Male Fertility Escitalopram Oxalate Buy Progesterone Pessaries Synthroid Muscle Weakness Heart Palpitations Online Us Dental Cream Buy Estrace Vaginal Cream Msd Allegra Tutorial For Erectile Dysfunction
Spiriva Sales Statistics Buying Zyban Over The Counter Online Buy Pantoprazole With Credit Card No Prescription http://debat24.com/forums/topic/buy-zofran...ption-pharmacy/ Buy Emla Cheap Prilosec Online Uk

Numbness Ibuprofen Side Effects Voltaren Diclofenac Ec Dikloron Emulgel 1 . Tylenol Extended Relief Arthritis Pain Canada Purchase Warfarin Zoloft Feeling Panic Disorder Aleve To Buy In Uk Nw Allergy Redmond Atorvastatin No Prescription Buy Amlodipine Caduet . Bupropion. Where To Buy Uk? Community Manager at Online Canadian Generic Pharmacy. Dr. Buhse is the. Buy cipro xr. The era of Gleason, would Clinical Pathology of tumors of the Metoprolol Tartrate Atrial Fibrillation Get clonidine
Strattera With Mastercard Buy Bactroban Buy Tylenol For Sale Overnight, Tylenol Online Check Buy Nebivolol http://www.joineeforum.com/topic/227305-bu...harmacy-canada/ Lipitor What Is It Grapefruit Juice Order Lamictal Cod Next Day Delivery Order the cheapest Neurontin Medication online and save about 80% off the. http://medicineandhealthukm.com/author/whe...sin-sale-canada buy symbicort now Metolazone Before Atenolol Moving From Cymbalta To Celexa
Arcoxia Generic Name Remeron Panic Attacks Buy Alphamox no prescriptions, Order Alphamox Without Prescription http://debat24.com/forums/topic/buy-black-...is-online-deal/ Cheap Ortho Tri cyclen Next Day No Prescription Does Amoxicillin Cause Diarrhea Viral Infections
 Yorum #990  | 9 Ekim 2017 09:43 | Alıntı     

DwaynePuddy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Рады предложить вам чудодейственное средство для снижения веса сироп Мангустина. С ним реально сбросить около 15 килограмм за 2 недели.

Растение мангустин произрастает в Азии. Плоды растения имеют потрясающие особенности. Во флаконе имеется более 20 плодов этого удивительного дерева. Плоды растения гарциния помогают убрать лишнюю жировую ткань. И положительно влияют на человека в целом. Технология изготовления препарата, и уникальная упаковка помогают сохранить все полезные свойства растения.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются плоды с растения мангкут, в них имеется огромное число полезных элементов. Благодаря веществу ксантону, которое в больших дозах имеется в плоде, сильно замедляются окислительные процессы в теле. Ксантон является одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плоде дерева гарциния также содержатся разнообразные группы витаминов и микроэлементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на интернет-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.


Официальный сайт: http://mangystin.bxox.info
Вам будет интересно: http://e.workle.website

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: