Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 73233   |   Yorum: (1075)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #271  | 7 Şubat 2016 01:22 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
To assess intimacy in a clinical setting we usually look for triangulation between three different sources of information.Health threats such as carcinogens pollutants and occupational hazards became widely recognized making it possible to take preventive measuresalong with risk factors for heart disease stroke and other major killers. buy clomid and nolvadex online calculate the number of ions entering the axon during the action potential per meter of nonmy elinated axon length.OB A.NANCmediated relaxation was enhanced in CC strips from cirrhotic animals.German medical  microbiologist Robert  Kochhe and Pasteur were often rivals sometimes bitterly soidentified the microbes of anthrax tuberculosis and cholera.Hearing and the Ear Oval window Stirrup Vestibular canal Cochlear duct Round window Helicotrema Basilar membrance Tympanic canal FIGUREOf course its also about being flexible. accutane buy us In Feldman M Friedman LS Brandt LJ eds.hepatomegalyA.The team also decided to transfer embryos at an earlier stage when they were only eight cells in size.Not only do these emerging approaches permit the analysis of a single candidate epigenetic modication but they also allow the characterization of highly integrated genomewide epigenomic proles utilizing single cells and molecules by employing sophisticated technology platforms.Within the central nervous system the biology of emotions involves the brainspecifically the limbic system which includes the amygdala hippocampus and thalamus. kamagra hipertension D.Metastatic cancer especially from lung cancermost common cause of mediasti nal mass in older patients buy dapoxetine The concept of yinyang pervasive in Chinese philosophy and culture for thousands of years represents the complementary duality inherent in all aspects of the universe.The vaccine should be recommended to all patients over who do not have contraindications..In the hearts left side the formerly dull oozing blood was energized by a version of pneuma called vital spirit from air conveyed along the vessels that we call the pulmonary veins.If the patient fails to improve with antibiotics a prostatic abscess should be suspected particularly in men who are immunocompromised have diabetes mellitus or who have had recent instrumentation of the urinary tract. buy lasix online fast delivery Gamow G.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #272  | 7 Şubat 2016 05:18 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
ventricular tachycardia vendo viagra bilbao Children and adolescents generally want to be the same as their peers and early sexual development can make them appear different.Lower GI bleeding is classically defined as bleeding below the ligament of Treitz.Most patients do not have neurologic involvement but if they do it can be progressive and fatal if not treated surgically.He theorized that blood was created by the heart and liver and consumed by other organs and that it could stagnate in the extremities of the body causing disease. brand viagra free shpping The number after each term indicates where it is dened or used in the book so you can easily check your responses.These drugs include tricyclic antidepressants TCAs and selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs.When you first start taking warfarin you will need frequent blood tests.This work established Korean medicine as distinct and independent from its Chineseinfluenced background.In Parkinsons disease the dopaminergic pathway is compromised and the cho linergic system operates unopposed.and supported by drugs and radiation therapy became the treatment of choice from the s in Europe and the s in the US. viagra cerebro Cecil Medicine.constipationPerform a bone marrow biopsy for definitive diagnosisthis reveals hypocellular marrow and the absence of progenitors of all three hematopoietic cell lines.d.Natl. kamagra 100 mg on line S.Moreover it is possible that the target cell the smooth muscle under hypoxic conditions is less responsive to NO.Suggested Reading Davis Eshelman and McKay The Relaxation and Stress Reduction WookbookThe samples have to be specially prepared for electron microscopic examination.Bradleys Neurology in Clinical Practice.I made enough stem cells the third day to reach the magic number and was able to go home and wait for the hospital to call and say theyd scheduled me into their transplant schedule.painful urination generic viagra overnight delivery to separateIn Marx J ed.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #273  | 7 Şubat 2016 08:57 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Combining Forms COMBINING FORM MEANING COMBINING FORM MEANING adeno hemo hemato arthro hepato bio iatro carcino leuko cardio logo cephalo nephro cerebro neuro ciso onco crino ophthalmo cysto osteo cyto patho dermo dermato pedo electro psycho encephalo radio entero reno erythro rhino gastro sarco glyco secto gnoso thrombo gyneco uro BASIC WORD STRUCTURE Sufxes SUFFIX MEANING SUFFIX MEANING ac itis al logy algia oma cyte opsy ectomy osis emia pathy genic scope globin scopy gram sis ic ical tomy ion y ist Prexes PREFIX MEANING PREFIX MEANING a an in aut auto peri dia pro endo re epi retro ex exo sub hyper trans hypo Please visit the Evolve website for additional exercises games and images related to this chapter.Shows chamber dilation andor hypertrophy order accutane online points PTo maintain intestinal homeostasis both locally and systemically tolerance must be achieved by the induction of antiinammatory molecules.Circulating IL and TNF concentrations were higher in both stable and exacerbation phase COPD groups than controls.Lithium improved the quality of the patients response to the bupropion by eliminating the premenstrual worsening of mood and fully normalizing her sleep pattern.prone Lying on the belly face down.Standard Phosphodiesterase type inhibitors are contraindicated in patients who are taking organic nitrates. effet du cialis sur les femmes Within the body the bone marrow soft tissue within bones is the factory for making blood cells.Methods.The condition is most often caused by alcoholism and alcohol abuse of cases in the United States. cialis at kmart pharmacy Lipitor atorvastatin cholesterollowering statinKampo medicine emphasizes herbal treatments and is controlled and regulated as part of the national health care system in Japan.This may also be the case in man Brien et al. nolvadex without prescription .DNA hypermethylation of tumor suppressor gene promoter regions has been intensively studied to demonstrate its pivotal role in gene silencing.Mostly occurs with unfractionated heparin.Soft tissue and skeleton overgrowth b. propecia se usa E..


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #274  | 7 Şubat 2016 20:12 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
.No. levitra samples overnight Duration of HRT use was associated with more gentle slopes of decline in episodic memory visuospatial memory and perceptual speed the authors note.Review provided by VeriMed Healthcare Network.Location of painbegins in the flank and radiates anteriorly toward the groin i.   Other scientific disciplines fed into medicine.At least three different P wave morphologies are required to make an accurate diagnosis.Tests include intracavernosal injection of vasoactive substances duplex ultra sound and arteriography. viagra pas cher belgique mbriaeg.Inhaled corticosteroids for moderate to severe asthma Preferred over oral steroids due to fewer systemic side effects.Ann Intern MedThe concept of yinyang pervasive in Chinese philosophy and culture for thousands of years represents the complementary duality inherent in all aspects of the universe.But no one had yet fashioned them into an overall proposal and fully understood the idea of a circulatory system. cialis pharmacy online g.of the study sample.The movement of air through the Eustachian tube is aided by swallowing.They are associated with perforations of the tympanic membrane Figure B.The cultivated germs were used to give chickens the disease so that different vaccination techniques could be tested.As usual there was initial opposition to Jenners conclusions especially from quarters of the generally conservative medical profession.Doctors were accused of playing God by creating life where there would otherwise be none. furosemide without prescription In transesophageal echocardiography TEE a transducer placed in the esophagus provides ultrasound and Doppler information Figure B.Thus the endocrine function of the pancreas is another example of homeostasis the bodys ability to regulate its inner environment to maintain stability.How the Test Will Feel The test involves only normal urination and there is no discomfort.g.Sinus rhythm begins in the SA node and the normal rate is between to beats per minute. acheter priligy en belgique COPD patients oxygen can exacerbate the respira tory acidosis so administer oxygen judiciously.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #275  | 7 Şubat 2016 20:27 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
olecranonCalcitonin is secreted when calcium levels in the blood are high.b.Greatly struck by her experience in Germany Nightingale returned to England and in took her first post as the superintendent of the Establishment for Gentlewomen During Illness on Harley Street London. worldwide pharmacy kamagra Thus an increase in CD responses could further potentiate mRNAinduced immune responses.We will illustrate the use of Bernoullis equation with a simple example.Acute occlusion of an artery usually caused by embolization.In Fig.Ricovery from preexistent symptoms can be immediate about mostly prostatodynia patients or delayed from days to several months presumably depending upon the degree of chronicity of inflammatory changes which may take time to subside.Acute mountain sickness is easier to treat in the early stages. generic cialis tadalafil 20mg et al.Its easy to assume that women are just better at giving social support than men but is that fair An alternate hypothesis might be that men are just sicker and die earlier so they have more room to improve.. pfizer viagra 100mg coupon Then a urine and blood sample are taken.Calculate the excess pressure P required to expand aAt such speeds the hailstone would certainly injure anyone on whom it fell.But when an outbreak of pneumonialike illness occurred at a hotel in Philadelphia it could not be traced to any of the usual suspects.Alkaline phosphatase alk phos is another enzyme that may be elevated in patients with liver bone and other diseases..Gynecomastia is a condition of increased breast development in malesAll rights reserved. hk viagra amazon organs ovaries and testes in the female and male that produce gametesKrongrad who in introduced laparoscopic prostatectomy as a prostate cancer treatment offers this minimally invasive surgery to selected prostatitis patients.macrophageasthenia NERVOUS SYSTEMThe radiative heat loss is Calhr.to compute these weights.atm see Exercise lasix Incorporation of chlorocytosine into mammalian DNA results in heritable gene silencing and altered cytosine methylation patterns.The relatively large arterial vessels branch further to form smaller arterioles


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #276  | 8 Şubat 2016 01:38 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
This is due to a positive water and sodium Na balance.The femoral nerve is a lumbar nerve leading to and from the thigh femur. real viagra Update Date Updated by George F.b.The rest noncoding DNA was assumed to be an array of harmless leftovers or accidental copieswhat is sometimes labeled junk DNA.In Auerbach PS ed.Circulation stops and sudden cardiac death follows if fibrillation is not reversed. online dapoxetine Which tumor arises from an organ in the RUQ of the abdomenDamage to the optic nerve usually starts as loss of peripheral vision.Caused by an allergic reaction consult your doctor about antihistamine or steroid treatment.Answer This patient has a metabolic acidosis.Limit how much alcohol you drink. mexican cialis General anesthesia renders the body temporarily unconscious and unresponsive to stimuli even great pain it allows the surgeon to work on the quieted body without the patient screaming and writhing in agony.Specific Heat for Some Substances Substance Specific heat calg C Water IceAcute renal failure mildThe Assess Study Group. brand cialis overnight In this frequency range the pressure is increased by another factor ofcompared with age and sexmatched controls without COPD.Quick Hit If a patient is receiving hypotonic solutions NS NS water is initially transferred from the ECF to intracellular space to equili brate osmotic pressures in both compartments.in a muscle cell it does the contracting in a nerve cell it transmits impulses.The oil released by the gland helps remove old skin cells and keeps your skin soft.malleus First ossicle of the middle ear malleus means hammer. accutane pharacy online In Kliegman RM Behrman RE Jenson HB Stanton BF.Heart Failure OverviewEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Heart failure is a condition in which the heart is no longer able to pump out enough oxygenrich blood.Relative riskincidence in exposed groupincidence in unexposed group.M.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #277  | 8 Şubat 2016 16:14 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
stromal tissue E buy propranolol uk TERMINOLOGY Write the meanings of the medical terms in the spaces provided.Furosemide treats fluid retention edema in people with congestive heart failure liver disease or a kidney disorder such as nephrotic syndrome.One study showed that the combination of a leukotriene receptor antagonist and a nonsedating antihistamine was superior to the antihistamine alone in treating chronic idiopathic urticaria. maxifort zimax sildenafil 50 mg DiagnosisCerebral palsy on the left side of the brain with crosslling of two cerebral arteries Right anterior cerebral artery Right middle cerebral artery Right internal carotid artery Right common carotid artery Left anterior cerebral artery Left middle cerebral artery Circle of Willis Left internal carotid artery Left common carotid artery Aorta FIGURE Common carotid arteries and their branches.Infectious Diseases l STEPUP TO MEDICINE TABLE Common Organisms in Various Infections Pneumonia Communityacquired Typical Atypical Nosocomial Aspiration pneumonia urinary tract infection Osteomyelitis septic arthritis Skinsoft tissue Surgical wound Diabetic ulcer Intravenous catheter site Cellulitis Necrotizing fasciitis upper respiratory Pharyngitis Acute bronchitis Acute sinusitis Chronic sinusitis Endocarditis Subacute Acute Streptococcus pneumoniae H.In fact it actually starts to hurt.Causes of central hypogonadism include Bleeding Certain medicines including steroids and opiates Genetic problems Infections Nutritional deficiencies Iron excess hemochromatosis Radiation Rapid significant weight loss Surgery Trauma Tumors A genetic cause of central hypogonadism that also takes away the sense of smell is Kallmann syndrome in males.Published in about AlQanun rapidly gained prominence throughout the Islamic world and was translated from Arabic into Persian Latin most major European languages and even Chinese.Clinical features switching from prednisone to cortef Among the attractions of AlQanun were its methodical and orderly organization and its vast scope as a selfcontained work of reference for both trainee and practicing physicians.D.They are produced in bone marrow as well as in lymph nodes and the spleen.This may reveal sounds called crackles rales in the lung.References AKader HH Balistreri WF.B.You may get special spectacle frames that suspend the eyelid by traction with a wire. fish doxycycline 100 tablets systemic lupus erythematosusIn Europe the elderly were still not receiving specialist medical attention either.Side effects of TMP include hematologic bone marrow suppression renal inhibition of creatinine secretion and hyperkalemiaNonetheless patients should be aware of medication related changes in moods gastroesophageal reflux and transient weight gain as well as the possibility of recurrence of symptoms when oral corticosteroids are discontinued. finasteride 5 mg online cheap that is intended to evaluate erectile function.No.iatrogenic by health care provider or surreptitious selfadministration B.Quick Hit three key features of nephrotic syndrome Proteinuria Hypoalbuminemia Hyperlipidemia Diseases of the Renal and Genitourinary system l StePuP to meDiCine Hyperlipidemia and lipiduriaincreased hepatic synthesis of LDL and VLDL because liver is revving up albumin synthesis.
 Yorum #278  | 8 Şubat 2016 17:51 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
milesh. cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei Also reviewed by A.Small tumors are resected by microsurgical techniques or ablated removed by radiosurgery using powerful and precise xray beams rather than a surgical incision.MedlineWeb of Science Articles citing this article Is Fosfomycin a Potential Treatment Alternative for MultidrugResistant GramNegative Prostatitis Clinical Infectious Diseases citvcit AbstractFull Text HTMLFull Text PDF Susceptibility to Alternative Oral Antimicrobial Agents in Relation to Sequence Type ST Status and Coresistance Phenotype among Recent Escherichia coli Isolates from U.In an echo of Bassis earlier work described above Pasteur showed that the diseases were caused by microbes one later established as fungal the other viral and thereby helped revive the French silk industry. buy kamagra uk with mastercard m sec Since the horizontal component of the launching velocity v x is the running velocity the magnitude of the launching velocity is v v x v yChronic bronchitis and emphysema lung disease in which air exchange at the alveoli is severely impaired are types of chronic obstructive pulmonary disease COPD.bG.Etiology is unknown but a heritable component may be present.VT is a tachyarrhythmia often caused by CAD MI hypoxia severe electrolyte disturbances CHF or medication toxicity.There may be visible signs on the skin such as a mole dimple or patch of hair.Her ANA was elevated and her doctor suspected that she had SLE polymyositis muscular dystrophy heathnet viagra Fig.If untreated proctocolitis may develop with perianal fissures and rectal stricture obstruction of lymphatics may lead to elephantiasis of genitals.risk factorsMacropinocytosis a form of endocytosis in which extracellular fluid and its contents are internalized into cells through large fluidfilled vesicles known as macropinosomes.She has a packperyear smoking history.Other contributing factors could be the presence of endogenous NOS inhibitors e. vente priligy angleterre Mortality and morbidity are related to the irradiated lung volume dose patient status and concurrent chemotherapy.The tonsils masses of lymphatic tissue located in depressions of the mucous membranes lie on both sides of the oropharynx part of the throat near the mouth.B.Microsatellite instability in colorectal cancer. chap viagra a and the material does not possess a net magnetic moment MTo achieve greater magnification than this with clarity an electron microscope is needed.Details of his life are sketchy but it seems that he was opinionated and awkward volatile in temperament probably emotionally unstable perhaps an alcoholic forever keen to tilt at the establishment and rebel against tradition.Xray images of a normal chest and one with pneumonia are on


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #279  | 9 Şubat 2016 03:09 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Alzheimers disease is essentially a clinical diagnosis exclude other causes first.Size of a case series can range from two or three patients to thousands of patients. by prednisone w not prescription Side effects with tadalafil most notably headache flushing indigestion nasal congestion and back or girdle pain may occur but providing that the drug is used in line with the labeling recommendations there is no convincing evidence in the literature of any significant safety issue including CV visual and aural safety.I ask them to find out what they and their partner like.This is probably our psychological defense mechanisms.delirium t vs.As importantly there is a lack of randomization and controls.Nelson Textbook of Pediatrics. priligy modo d'uso Routine preoperative evaluation should be performed when planning for TURPTUVP and routine postoperative care for TURPTUVP should be administered in these patients.Over the past years two types of optical instruments have been devel oped to extend the range of vision the telescope and the microscope.HgbHe denies seeing any gross blood in his urine.PubMed Zumbe J Porst H Sommer F Grohmann W Beneke M Ulbrich E. furosemide mexico Patient is insulin dependent at this point.Components of SES Income There is an unequivocal relationship between income and health The more money you make the better your health. miglior prezzo kamagra proteins in the blood that help antibodies and T cells kill their targetSafe speed on a curved path may be increased by banking the road along the curve..Prehospital measures may include the following If associated angioedema is present IM epinephrine If associated bronchospasm is present nebulized albuterol Other measures may be appropriate such as continuous ECG blood pressure and pulse oximetry monitoring administering intravenous crystalloids if the patient is hypotensive and administering oxygen.Most AAAs occur between the renal arteries and iliac bifurcation.C.HTN in of the cases buying disulfiram treat renal failure C.In the clinic.In addition you may wish to cover the terms and write them by looking at your denitions.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #280  | 9 Şubat 2016 18:26 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
e.branch of medicine concerned with pregnancy and childbirthLikewise the heart has always been at the center of our ideas about charactertoday to have a heart means to be generous and forgiving. online dapoxetine A yearold male is brought to the ED in a coma.Angioplasty was recommended.et al. cialis with priligy pelvic exenterationnocturiaD..Contractile Machinery e drugstog viagra treatmentExcessive production of growth hormone in children causes gigantism rather than acromegaly. propranolol overseas pharmacy The duration of erections with rigidity RigiScan monitoring greater than base was approximately min in the subjects treated with mg of PT compared with min in the placebotreated group.WOMEN IN MEDICINE ELIZABETH GARRETT ANDERSON English feminist Elizabeth Garrett Anderson passes her examination to obtain an MD from the University of Paris inIt occurs more commonly in hepatitis B D and E than in other types.Causes There are many possible causes of fatigue including Anemia including iron deficiency anemia Depression or grief Iron deficiency without anemia Medications such as sedatives or antidepressants Persistent pain Sleep disorders such as insomnia obstructive sleep apnea or narcolepsy Thyroid gland that is underactive or overactive Use of alcohol or drugs such as cocaine or narcotics especially with regular use Fatigue can also occur with the following illnesses Addison disease Anorexia nervosa or other eating disorders Arthritis including juvenile rheumatoid arthritis Autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus Cancer Congestive heart failure Diabetes Fibromyalgia Infection especially one that takes a long time to recover from or treat such as bacterial endocarditis infection of the heart muscle or valves parasitic infections hepatitis human immunodeficiency virus HIV AIDS tuberculosis and mononucleosis Kidney disease Liver disease Malnutrition Certain medications may also cause drowsiness or fatigue including antihistamines for allergies blood pressure medicines sleeping pills steroids and diuretics.Perspiration is controlled by the sympathetic nervous system whose nerve bers are activated by the heart regulatory center in the hypothalamic region of the brain which stimulates sweating.The dose may be raised by or mg and given not sooner than to hours after the previous dose until the desired diuretic effect has been obtained. propecia without prescription F.aureus Anaerobesclindamycin or metronidazole If gramnegative organisms are suspected add a fluoroquinolone or ceftazi dime.Finally blood contains proteins white blood cells and antibodies that ght infection and platelets thrombocytes and other proteins that help the blood to clot.Review provided by VeriMed Healthcare Network.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #281  | 9 Şubat 2016 21:39 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
The quests for immortality and the universal cureall gave way to the microscopic study of the flesh in all its forms.Capable of continuous Sperm cell DNA proliferation viagra soft tabs U.Medicines may be needed to control aggressive or agitated behaviors.This relationship shows that while the flow velocity in segment increases the pressure in that segment decreases. what's in fake accutane bought online? Diseases of the Central and Peripheral Nervous Systems l StePuP to meDiCiNeIf fertilization does not occur the corpus luteum in the ovary stops producing progesterone and regresses.Your surgeon will remove excess fat with other small tools that are inserted through other small cuts.Rosens Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice. rx canada pharmacy accutane Its not technically an autoimmune disease but it can be severe and disabling.ETB receptor activation is known to possibly induce a NOmediated decrease in penile vascular tone Ari et al.The doctor writes the order on your medical chart.tonsilloRevascularization with percutaneous transluminal renal angioplasty PRTA is the initial treatment in most patients it has a higher success rate and a lower resteno sis rate with fibromuscular dysplasia than with the atherosclerotic type. best rx online viagra generic Twentythree pairs of chromosomes are shown.Renal failure acute or chronic b.CC tissue evokes electric waves that seem to be of diagnostic significance in evaluation of ED. viagra toronto store With coins the probability of obtaining all heads is so small as to be negligible.Muscle diseases.Every person consuming regularly alcohol is in a risk of becoming an alcoholic.The European Medicines Agencys Committee for Medicinal Products for Human Use CHMP has recommended marketing of brimonidine tartrate mgg topical gel Mirvaso Galderma for the symptomatic treatment of facial erythema of rosacea in adult patients.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #282  | 10 Şubat 2016 01:25 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Etiology The microorganisms associated with early neonatal sepsis are Klinger G Levy I et. genuine viagra without prescription two drugs cause an effect greater than the sum of each alone synUntil Alzheimers disease was a diagnosis reserved for earlyonset dementia and a term unfamiliar to most of the public.Various degrees of ED were detected inThese metabolites are important sources of energy for colonic epithelial cells and are reportedly decreased in patients with IBDth ed.C. finasteride sample To identify uncommon causes of acute pancreatitis if disease is recurrent e.The amount of heat transferred by convection per unit time H c is given by H c K c A T TThe majority of myxomas are sporadic but autosomaldominant transmission has been noted.COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING bucco buccal ceco cecal volvulus celio celiac disease Damage to the lining of the small intestine as a reaction to eating gluten protein found in wheat barley and rye.Qaseem D.lipid tests proleFor centuries infectious diseases and other ill health were blamed on a variety of causes which included revenge from angry gods or a sinful existence.BASIC WORD STRUCTURE SUFFIXES SUFFIX MEANING TERMINOLOGY MEANING ac pertaining to cardiac al pertaining to neural algia pain arthralgia neuralgia cyte cell erythrocyte ectomy excision removal nephrectomy emia blood condition leukemia Literally this term means a blood condition of white blood cells. buy propranolol The recent years have seen a significant increase in research efforts to understand classify and treat CPCPPS.ENDOCRINE SYSTEM TERMINOLOGY Write the meanings of the medical terms in the spaces provided.He alighted on carbolic acid now usually known as phenol which was extracted from coal tar.This genetic change mutation is called a translocation.W gnc natural viagra H cm Index A Absorption electromagnetic radiation spectroscopy spectrum Acceleration angular centripetal defined equations of translational motion for gravitational of jumper Accommodation of eye Achilles tendon Actin Action potential measurement in muscles in plants propagation Adhesion strength of Adrenaline Aging and vision Air inspired vs.Each atom releases its excess energy in a single photon.The young Harvey read Colombos works on the heart and blood and also those of Fabricius who had provided the first accurate descriptions of valves in major veins.An exam may find Abnormally developed bones leading to deformities of the chest and back scoliosis Abnormal heart muscle function cardiomyopathy Congestive heart failure or irregular heartbeat arrhythmias rare Muscle deformities including Contractures of heels and legs Abnormal fat and connective tissue in calf muscles Muscle loss that begins in the legs and pelvis then moves to the muscles of the shoulders neck arms and respiratory system Tests that may be done include CPK blood test Electromyography EMG nerve testing Muscle biopsy or genetic blood test Treatment There is no known cure for Becker muscular dystrophy.However the basic approach in the various methods of analysis is similar in that the highly complex interactive musculoskeletal system involved in walking andor running is represented by a simplified structure that is amenable to mathematical analysis.It is induced or exacerbated by intentional activity such as drinking from a cup or use of utensils and is markedly decreased by alcohol use useful in diagnosis. priligy venta en venezuela Z.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #283  | 10 Şubat 2016 01:55 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Convection convection coefficient initially increases sharply with wind velocity and then the increase becomes less steep see ExerciseConcomitant use of furosemide and aspirin may therefore lead to high blood levels of aspirin and aspirin toxicity.Eat plenty of fruits and vegetables.The onset of symptoms is very rapid within seconds and deficits are maximal initially. el cialis sirve para la mujer Many parents become worried if their children are shorter than most or all of the children around them.The course is unpredictable and variable and is characterized by periodic exacer bations and periods of complete remission.m secAcute kidney failureEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acute kidney failure is the rapid loss your kidneys ability to remove waste and help balance fluids and electrolytes in your body. achat levitra pharmacie The Data Massage is in principle an attractive treatment because it is cheap and safe.Minding the BodyIf a portion of the fovea or macula is damaged vision is reduced and centralvision blindness occurs.AdministrationHer erythrocytes were being destroyed byCarr had become increasingly paranoid and had delusions of sinfulness and guilt. priligy I had a gassy distended feeling in my abdomen over the two weeks after surgery carbon dioxide gas was injected into the abdomen before surgery to allow space between abdominal organs.As a consequence it may alter their stress response.Treat the underlying cause.Snow gave that blessed chloroform and the effect was soothing quieting and delightful beyond measure.MUSCULOSKELETAL SYSTEM Bone Cartilage Joint capsule Synovial occur Bone thickens Bony proliferation occurs osteophyte formation Articular cartilage thins and degenerates NORMAL Inflamed tissue Synovial membrane is inflamed and thickened Cartilage erodes Bone atrophy FIGURE Changes in a joint with osteoarthritis OA and rheumatoid arthritis RA. isotret FatigueBen Franklin also talked about it.But no mere college could hold the youngster for long.HRT use may be associated with an increased risk of breast cancer endometrial cancer stroke or heart attack.inter between intervertebral A disk disc is an intervertebral structure. viagra vs cialis In addition you may wish to cover the terms and write them by looking at your denitions.Mayo Clin Proc.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #284  | 10 Şubat 2016 11:44 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
overactive immune systems or for people who have had organ transplants i.b.In particular they block the hydrolysis of cyclic guanosine monophosphate to guanosine monophosphate thus enhancing nitric oxidemediated smooth muscle relaxation increasing blood flow to the penis and facilitating erection.R wave mm in V RS ratio in V Progressive decrease in R wave height across the precordial leads Right axis deviation is often present. cialis professional belgique libre Chronic thyroiditis is most common in women and in people with a family history of thyroid disease.b. accutane 20mg bestellen rezeptfrei Additionally the five phases concept embraces four main ways or cycles in which these energies interact.b.It will continue when you go home from the hospital or center.Conjugated versus unconjugated bilirubin a.Hearing and the Ear Oval window Stirrup Vestibular canal Cochlear duct Round window Helicotrema Basilar membrance Tympanic canal FIGUREB Image obtained after chemotherapy shows regression of the cancer. discount non prescription generic lasix The dose may be raised by or mg and given not sooner than to hours after the previous dose until the desired diuretic effect has been obtained.STEM CELL A generalized cell that has the potential to specialize or differentiate into a particular kinds of cells such as nerve cells muscle cells or skin cells.Nitrogen is one of the atoms in the amino acids that compose the protein molecules.Type I IFN counteracts the induction of antigen specic immune responses by lipidbased delivery of mRNA vaccines.For example although smoking cessation improves lung function in COPD patients MCOs often do not provide smoking cessation treatment in part because of the lack of information on how this intervention would affect overall health care utilization. viagra canada mastercard deciency of calcium in the blood hypoprogesteronea.Physicians now treat varicose veins with sclerotherapy injections with sclerosing solution or laser and pulsedlight treatments to seal off veins.Its specific heat reflects this composition. buy generic soft viagra Both heart rate and rhythm are regular without murmurs.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #285  | 10 Şubat 2016 20:00 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
As knowledge of natural immunosuppressants increased and chemical equivalents were developed the outcome of transplants became more reliable.Make an appointment for a complete eye exam if you have Trouble seeing objects on either side Difficulty seeing at night or when reading Gradual loss of the sharpness of your vision Difficulty telling colors apart Blurred vision when trying to view objects near or far Diabetes or a family history of diabetes Eye itching or discharge Vision changes that seem related to medication Do NOT stop or change a medication without talking to your doctor.Pichlmair A. propecia gratis After careful thought and review of the information with my physicians and family I decided to pursue the internal radiation option or brachytherapy often referred to as implantation of radiation seeds.There was a divider that could be placed if the researchers wanted between those two halves of the cage.THE MANAGEMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION Panel Members Drogo K.Antibiotics are usually initiated.The basal layer of the epidermis contains special cells called melanocytesIf undiagnosed the mortality rate is very high due to intestinal infarction. prix propecia Blind spots halos around lights or areas of distorted vision appear suddenly.F.Appendix l STEPUP TO MEDICINE hypertension a.Regular pressure on the sternum breastbone squeezes the heart beneath forcing blood out of it and along the arteries.Wear safety glasses when hammering grinding or using power tools. cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei There fore the possible role of LysRS in this pathway may be of great clinical interest.Harvesting the bark has made wild trees rare in many areas and to make harvesting more sustainable plantations are being established.Vasopressors may be used if hypotension persists despite aggressive IV fluid resuscitation.A debulking procedure may be used to remove as much of the primary tumor mass as possible even if the tumor is attached to a vital organ and cannot be completely removed. generic levitra 20mg Priligy is a universal drug which can be prescribed to a relatively wide target audience from age toIn addition it was recently dem onstrated that mutant IDH produces an oncometabolite which deregulates DNA methylation and generates the G CIMP uncovering a causal link between genetic and epi genetic abnormalities in GBMM.Name four types of plasma proteins.It is a common way to detect cervical cancer. cuanto cuesta el viagra levitra y cialis Lecture Ease the BurnModernDay Stress and Coping S With stress and coping its about appraisals.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #286  | 10 Şubat 2016 20:16 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
HRT O Circle the term in parentheses that best completes the meaning of each sentence.coagulation time Time required for venous blood to clot in a test tube. isotretinoin for sale large amounts of parenteral NaHCO TPN Exogenous glucocorticoids Figure Evaluation of hypernatremia.c.Suppl S. overnight 4u order doxycycline online .Persistent lowgrade systemic inflammation is believed to be one of the centrepiece events leading to plaque formationInfecting microorganisms however have a nasty habit of mutating changing their genes and structures. kamagra eu Exudative pleural effusions if left untreated can lead to empyema pus within the pleural space.Kovaleski B.Markedly elevated serum iron and serum ferritinA.The symptoms often begin when a girls periods start.Calcipotriene and calcitriol are vitamin D derivatives that have become a first or secondline agents.They are reviewed in the following pages.The patient should be admitted to a floor with continuous cardiac monitoring. best rx online viagra generic A comparative crossover study of the efficacy and safety of sildenafil and apomorphine in men with evidence of arteriogenic erectile dysfunction.These raw figures might be refined by making adjustments for factors such as gender age season occupation lifestyle factors such as smoking and so on.Subsets of human dendritic cell precursors express different tolllike receptors and respond to different microbial antigens.Metabolic Hyperuricemia is usually a benign side effect but may be important in some patients with a history of gout.The focal length f for the converging lens is given by cm cm or f cmAdjuvanting mRNA vaccines The search for adjuvants that increase mRNA vaccine efcacy has been a daunting process. levitra reimport Increased dead spacesecondary to obstruction and destruction of pulmonary capillary bed d.Psychosocial issues e.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #287  | 11 Şubat 2016 00:52 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Can be severe blood appears in stool in of cases.Circumventing the induction of antiviral responses responsible for the inhibition of antigen expres sion remains a major hurdle in the development of improved mRNA vaccines.The cause of most cases of aplastic anemia is unknown idiopathic but some have been linked to benzene exposure and to antibiotics such as chloramphenicol.D A L R H A Z I I B N S I N A A N D T H E A R A B R E V I VA L Ayurvedic approach see pp. priligy farmacias benavides Identifies ischemia andor infarction b.Initial episodes also may involve inguinal lymphadenopathy fever headache and malaise.In other words the patient can go over the determined rate but not under it.This expression is based on the assumption that the animal is spheri cal in shape.Thoracentesis c. levitra precio oficial Pain relievers can hide your symptoms.The use of methotrexate colchicine dapsone indomethacin and hydroxychloroquine may be effective in the management of vasculitic urticaria.Normally the immune system would only react if a harmful substance such as a bacteria attacks the body. kamagra 100mg reputable site CausesTreatmentL. order misoprostone online In Townsend CM Beauchamp RD Evers BM Mattox KL eds.Breathing difficulty usually gets better by the third day.Alu and LINE de facto markers of global DNA methylation in blood correlate with the risk for Alzheimers disease AD and for stroke and related diseasesThe Aa gradient is usually elevated.Philadelphia Pa Elsevier Churchill Livingstone chapMany patients with ED respond well to the pharmacological treatments that are currently available but there are still groups of patients in whom the response is unsatisfactory. safest place to buy clomid in the uk This statement is true.Another unorthodox figure was Ambroise Pare a French barber surgeon whose  harrowing battlefield  experiences led him to raise surgery from a menial trade to a respected profession.Asthma action plans are written documents for managing asthma.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #288  | 11 Şubat 2016 03:51 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
The action potential produced by a neuron is always of the Nerve ending Cell Synapse FIGURE.MEDICINES FROM YOUR HEALTH CARE PROVIDER If pimples are still a problem a health care provider can prescribe stronger medications and discuss other options with you. mejor cialis o viagra Reflects ions present in serum but unmeasured i...Most of these hypotheses have not been validated and in general have not resulted in clinically useful therapies.et al. kamagra 100 gel oral Back to TopSymptoms Symptoms of acute prostatitis can start quickly and can include Chills Fever Flushing of the skin Symptoms of chronic prostatitis are similar but not as severe.falciparum infection may require IV quinidine and doxycycline.achalasiaHemolytic disease of the newborn antabuse buy online chipper    Other scientific disciplines fed into medicine.Sometimes lifethreatening conditions such as colon cancer or early appendicitis may only cause mild pain or no pain.Send fluid for CBC differential protein LDH pH glucose Gram stain and cytology.This may occur also in humans because plasma oxytocin is increased by sexual stimuli especially at ejaculation Carmichael et al.Obtain a plain film of the abdomen to exclude other causes of abdominal pain.Vardenafil is efficacious in the treatment of ED in the broad population at doses of and mg taken in an ondemand fashion see e.c.Use your epinephrine autoinjector EpiPen if you have been prescribed one by your doctor due to previous allergic reactions see prevention below. accutane 20mg bestellen rezeptfrei These factors are not necessarily causes of prostatitis.Both nitroglycerin and isosorbide nitrate were found to relax isolated strips of human CC HeatonPossible Complications Coma Fluid in the lungs pulmonary edema Swelling of the brain cerebral edema which can lead to seizures mental changes or permanent damage to the nervous system When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if you have or had symptoms of acute mountain sickness even if you felt better when you returned to a lower altitude.The lungs of premature infants often fail to produce adequate amounts of surfac tants required for breathing.bone marrow cells mechanical e. female viagra pill As explained to me if you are going to sneeze grasp your head with both hands perhaps while holding a tissue to your nose to prevent the head from moving radically.TERMINOLOGY Write the meanings of the medical terms in the spaces provided.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #289  | 12 Şubat 2016 01:04 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
A quick method of diagnosing AAAs but a negative study is not helpful that is plain films cannot be used to rule out AAAs e.Longer expiratory than inspiratory phase opposite of vesicular soundsRhabdomyolysis f.The average time a child spends watching TV amounts to about TV ads throughout their childhood and percent of those ads are for sugary cereals soda candy and fast food. cytotec abortion buy online in the us Chlorophenylpiperazine a trazodone metabolite and Ntrifluoromethylphenylpiperazine are considered partial agonists at HTC receptors and usually display HTA receptor antagonistic actions Barnes and SharpA doubleblind crossover study evaluating the efficacy of Korean red ginseng in patients with erectile dysfunction a preliminary report.Exercises that test your understanding of terminology as you work through the text step by step answers are included. cialis precio oficial en farmacia Routine followup is important.org.All blood tests are normal.Acquired motor disorder of esophageal smooth muscle in which the lower esoph ageal sphincter LES fails to completely relax with swallowing and abnormal peristalsis of esophageal body replaces normal peristalsis of the esophageal body buying lasix online Reliabilityability of a test or measure to reproduce the same results under the same conditions.The need for the service is evident the demand for rehabilitation is substantial while the capacity to supply rehabilitation services is poor. primobolan propecia Any hearing that is left is often lost with surgery.papule Small less than cm in diameter solid elevation of the skin.The pain may Be sharp cramping or dull Be steady Spread to the back or below the right shoulder blade Other symptoms that may occur include Claycolored stools Fever Nausea and vomiting Yellowing of skin and whites of the eyes jaundice Exams and Tests A physical exam will show that your abdomen is tender to the touch.Gardner D..Exploratory laparotomy may be used to help diagnose and treat many health conditions including Cancer of the ovary colon pancreas liver Endometriosis Gallstones Hole in the intestine intestinal perforation Inflammation of the appendix acute appendicitis Inflammation of an intestinal pocket diverticulitis Inflammation of the pancreas acute or chronic pancreatitis Liver abscess Pockets of infection retroperitoneal abscess abdominal abscess pelvic abscess Pregnancy outside of the uterus ectopic pregnancy Scar tissue in the abdomen adhesions Risks Risks of any anesthesia include the following Severe medication reaction Problems breathing Risks of any surgery include the following Bleeding Infection Damage to nearby structures Additional risks include incisional hernia. achat du cialis propecia finasteride Magnetic resonance angiography MRA produces images of blood vessels using magnetic resonance techniques.relapseMilbank MD Ajay Nehra MD Ira D.DNA is covalently modied by the transfer of a methyl group from S adenosyl methionine SAM to the position of the pyrimidine ring in the cytosine residues of CpG dinucleotides


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #290  | 12 Şubat 2016 06:09 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
It is sometimes blood tinged.The most common side effects are nausea headache and dizziness with small numbers of patients developing syncope. propecia ou viagra Ambulatory Medicine l STEPUP TO MEDICINE FiGure A Right knee AP radiograph showing osteoarthritis.deciency of all blood cellsMen are also less likely to pick up on emotional cues and less likely to take turns or to give openings to other people.Again this was an isolated case it was not until that another woman qualifed as a doctor at Halle. cipa canadian pharmacy accutane g.Her physician prescribed EPO VEGF DES for anemia and Ca cGy GCSF for leukopenia.His language of choice was his native Greek.. propecia hiperplasia suggested that decreasing the sensitivity of contractile proteins to Ca may be the key mechanism of NOinduced relaxation in CC smooth muscle.Epinephrine is a catecholamine.In order to develop new and more effective agents for treatment research is needed in the areas of pathophysiology natural history and epidemiology.Measurements show that during a wing swing of about muscles A and B contract only aboutA.Combining Forms COMBINING FORM MEANING COMBINING FORM MEANING iono sono iso therapeuto myelo vitro pharmaceuto vivo radio Sufxes SUFFIX MEANING SUFFIX MEANING gram lucent graphy opaque Prexes PREFIX MEANING PREFIX MEANING echo ultra Please refer to the Evolve website for additional exercises games and images related to this chapter. viagra pills free shipping Usually fibrillation does not stop when the current source is removed.As late as the autopsy of British Army surgeon Dr.On November German physicist Wilhelm Rontgen was experimenting with the fashionable electrical gadget of his timethe highvoltage vacuum or Crookes tube.b.The most common sign of endometrial cancer is postmenopausal bleeding.Mycobacterium avium intracellulare MAI complex Bacterial disease manifesting with fever malaise night sweats anorexia diarrhea weight loss and lung and blood infections. cegaba y propecia Physical Activity Promotion through Primary Care.This means by taking convenient allergyrelief medicines people are making their bodies susceptible to many other dreadful infectious diseases.treatment levothyroxine T treatment of choice

Psychogenic erectile dysfunction comparative study of three therapeutic approaches.Some years ago he compiled wrote and refined one of the classic texts that established Indias primary form of traditional medicineAyurveda.The ear does not respond linearly to sound intensity that is a sound which is a million times more powerful than another does not evoke a million times higher sensation of loudness. viagra J.atrium plural atria One of two upper chambers of the heart.During World War I doctors noted that mustard gas affected fastmultiplying cells in the body which ultimately led to the development of anticancer chemotherapy drugs.The two most common types of breast cancer are invasive ductal carcinoma accounting for over of invasive cancers and invasive lobular carcinoma..Such work had been forbidden in Ancient Rome so Galen had therefore opened and described the anatomy of animals ranging from pigs to macaque monkeys instead assuming that their insides were similar to humans. le cialis original Rest is very important after a concussion because it allows the brain to heal.He believed in spontaneous generation or abiogenesis in which living matter could arise from nonliving ingredients due to some manner of lifeforce.WHITE BLOOD CELLS Blood cells that protect the body by counteracting invading germs and other foreign matter.Each particle travels in a straight line until it collides with another particle or with the walls of the container.and serum HCO mEqL Increased anion gapdue to production of ketones acetoacetate and b hydroxybutyrate c. levitra in canada discount code Nutrients from food digested in the stomach and small intestine pass into the bloodstream through the lining cells of the small intestine.Visit your doctor regularly.Blood Cancer J.g.They prevent formation of clots or break up clots in blood vessels in conditions such as thrombosis and embolism. generic cialis FRIEDRICH MIESCHER BECAME PROFESSOR OF PHYSIOLOGY AT THE UNIVERSITY OF BASEL IN DOUBLE HELIX DNA is a longchain molecule made up of repeated building blocks called nucleotides see top right.c.Blood impurities were removed in the heart and returned to the lungs where they were breathed out while the cleaned blood returned to the liver. buy finasteride 5mg with amex Tests that may be done include Creatine kinase test may be slightly high DNA testing Electrocardiogram EKG EMG electromyography Fluorescein angiography Genetic testing of chromosome Hearing tests Muscle biopsy may confirm the diagnosis Treatment There is no known cure for facioscapulohumeral muscular dystrophy.Tapering of the corticosteroid dose is not necessary in most cases of acute urticaria.of the cone and the patient inhaled through the wide end.Goodhearts Photoguide of Common Skin Disorders.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #291  | 12 Şubat 2016 18:14 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
In Robert Koch received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis. canada cialis pharmacy QuiCk Hit although asthma can be diagnosed with PFTs and spirometry in an acute setting ED when patient is SOb peak flow measure ment is quickest method of diagnosis.b.A signicant feature of physiologic dependence is tolerance.PREGNANCY abruptio placentae Premature separation of the normally implanted placenta.WT. viagra canada 50 mg pharmacy esotropiaFor example a healthy digestive system was said to give the tongue an appealing red freshness.Hobbie and David Cinabro for their careful reading of the manuscript and helpful suggestions.B Systemic lupus erythematosus.Diagnosis orderviagra levitra c.pulp Soft tissue within a tooth containing nerves and blood vessels..gross description of tumors Visual appearance of tumors to the naked eye cystic fungating inammatory medullary necrotic polypoid ulcerating or verrucous.Symptoms Almost all people with the disease will have fever joint pain sore throat and a rash. cialis cheapest lowest price When the wing moves down this energy is released and aids in the downstroke.Aquatic animals possessing porous bones or swim bladders can alter their density. achats priligy pas cher Three key elements need to be determined events before during and after the syncopal episode.Sublingual Administration.An idiosyncrasy is an abnormal unexpected effect of a drug that is peculiar to an individual.

b.th ed.See also Nephrolithiasis SturgeWeber syndrome Subacute granulomatous thyroiditis Subarachnoid hemorrhage SAH Subchondral cysts Subclavian steal syndrome b Subconjunctival hemorrhage Subtotal thyroidectomy in hyperthyroidism Sudden cardiac death Sulfasalazine in Crohns disease in rheumatoid arthritis in ulcerative colitis Sulfonylureas in type II diabetes t Sumatriptan Imitrex in cluster headache Sumatriptan in migraine Superficial thrombophlebitis Superior vena cava SVC syndrome Supplemental oxygen in acute respiratory failure b Synchronous intermittent mandatory ventilation SIMV are canadian viagra sold online safe? Do NOT wrap it too tightly.Pharyngitis.b.Of course you can challenge your habits of mind such as personalization and magnification. cheap levitra for sale She had a history of ovarian cancer so her physician recommended sentinel node biopsy pelvic ultrasonography colposcopyPolyarteritis nodosa Pan a.In its simplest form it consists of two conducting plates separated by an insulator see Fig. finasteride 1 mg without prescription Type I IFN counteracts the induction of antigen specic immune responses by lipidbased delivery of mRNA vaccines.inammatory disease in which small nodules form in lungs and lymph nodes RESPIRATORY SYSTEM G Use the following terms and abbreviations to complete the sentences below.Kiely et al.Children are small for their age but are growing at a normal rate.As shown in Fig.potassium Brenal biopsy Removal of kidney tissue for microscopic examination. lasix shop Urology.An electrical signal along such a circuit propagates at nearly the speed of light m sec whereas a pulse along an axon travels at a speed that is at Chapter Electricity TableMUSCULOSKELETAL SYSTEM FIGURE Knee arthroscopy in progress.No.For the statistical assessment independent ttest Pearson correlation oneway analysis of variance and chisquare tests were applied and p less than can i buy cialis online Therefore relationship between the frequency of light f and its wavelength is f cYour weight increases over time.placement of a tube through the mouth into the trachea to establish an airwayClinical features fever LLQ pain leukocytosis Other possible features alteration in bowel habits constipation or diarrhea vomiting and sometimes a painful mass on rectal examination if inflamma tion is near the rectum CliniCal Pearl Complications of Diverticulitis Abscess formation can be drained either percutaneously under CT guidance or surgically Colovesical fistulaaccounts for of fistulas secondary to diverticulitis close spontaneously Obstructiondue to chronic inflammation and thickening of bowel wall Free colonic perforationuncommon but catastrophic leads to peritonitis Quick Hit Diverticulosis pouches in the colon wall should be distinguished from diver ticulitis which refers to inflammation or infection of the diverticula and is a com plication of diverticulosis.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #292  | 12 Şubat 2016 20:51 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Benefits of Pharmacologic Treatment Abstract Methods Clinical Utility of Routine Hormonal Diagnostic Tests Benefits of Pharmacologic Treatment Harms of Pharmacologic Treatment Summary Future Research Recommendations Summary of Recommendations and Evidence References Oral PDE Inhibitors Evidence was gathered from RCTs that evaluated oral PDE inhibitors alone or combination RCTs of sildenafil RCTs of vardenafil RCTs of tadalafil RCTs of mirodenafil and RCT of udenafil and RCTs with headtohead comparisons of PDE inhibitorsg.The heart is a pump consisting of four chambers two upper chambers called atria singular atrium and two lower chambers called ventricles.When damaged valves in veins fail to prevent the backow of blood a condition swollen twisted vein that results is comprar levitra en barcelona This is a form of leukoderma Figure B.GBioorg.Pulmonary causes a.Alternative Names Wermer syndrome MEN I References Kronenberg HM..In addition it may be indicated in patients with cardiogenic shock postMI after complications with PCI in the setting of ventricular arrhythmias and with mechanical complications after acute MI. priligy 30 mg funciona ventilation lung scanConjugated hyperbilirubinemiaurine positive for bilirubin a.Methods Abstract Methods Clinical Utility of Routine Hormonal Diagnostic Tests Benefits of Pharmacologic Treatment Harms of Pharmacologic Treatment Summary Future Research Recommendations Summary of Recommendations and Evidence References The databases used for the literature search included MEDLINE to May EMBASE to week of Cochrane Central Register of Controlled Trials second quarter of PsycINFO to June AMED to June and SCOPUSth ed.Efficacy and safety of ondemand oral tadalafil in the treatment of men with erectile dysfunction in Taiwan a randomized doubleblind parallel placebocontrolled clinical study.This medication is also used to treat high blood pressure hypertension.noise ringing buzzing in the ears priligy dapoxetine blog CrossRefMedlineWeb of Scienceth ed.PHARMACOLOGYChange c.Sometimes a small cut is made to help insert the needle.Leeches have triple jaws that pierce the skin so they can suck out blood.fanlike membrane that connects the small intestine to the abdominal wall accutane pharacy online In Europe the number of strains of Neisseria gonorrhoeae the cause of the sexual infection gonorrheathat are resistant to the main antibiotic used to treat it doubled between andYou may need to stay in a hospital to be diagnosed and treated.Hypoxia causes a significant reduction of NO synthase activity. lasix without prescription overnight Ciprofloxacin also treats acute diarrhea due to enteric bacteria travelers diarrhea.In the th century Japans medical traditions still fundamentally adopted from China were Japanized by Dosan Manase c.Buss.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #293  | 19 Şubat 2016 14:39 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
ACE inhibitor whats the best mg of viagra After the age of about of men and of women are to some extent affected by this condition.Listen for an abnormal sound called a bruit when using a stethoscope to listen to the carotid arteries in the neck.PET SCAN Using a tracer introduced into the body a PET positron emission tomography scan shows which areas of an organ are the most active the red and yellow parts of the brain scans above.Update Date Updated by David C. get online levitra prescription Put the patient on a cardiac monitor and consider transfer to a cardiac care unit.Short denitions reinforce your understanding of the terms. why cant i import kamagra to canada Noncompliance with dialysisdevices enabling the rapid isolation sorting and detec tion of microvesicles from small volume samplesand Evrard J. levitra for sale online b.acromionHowever as the particle size decreases that ratio becomes significant.FIGUREFar more specialized was a mixture of squash plant ayonelhuatl flesh and eagle dung which was used to bring on labor in heavily pregnant women. isotretinoin for sale Most months an egg is released from this follicle.Lymphoid organs include lymph nodes spleen and thymus gland.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #294  | 3 Mart 2016 15:18 | Alıntı     

MowardStof

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
"viagra"
viagra without a doctor prescription erection viagra gel
<a href="http://viagra-withoutdoctorprescription.net">viagra without a doctor prescription</a> - viagra 20mg tablets log in to check your private messages
viagra 20 mg 8 table i forgot my password
 Yorum #295  | 7 Nisan 2016 20:05 | Alıntı     

KotofeichPr

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Риэлтор или риелтер, как же все-таки правильно?
Занимаясь вопросами квартира в Минске недорого однокомнатная квартира в Минске - купить квартиру без посредников.
Необходимо учитывать такой важный аспект, как юридическое сопровождение сделки,
из чего следует двухкомнатные квартиры в Минске купить квартиру в Минске купить квартиру в Минском районе.
Разъяснить различные правовые аспекты поможет агент, лучше - риелтор, но никак не черный маклер.
Как грамотно купить 2 квартиру в Минске купить квартиру Минск фрунзенский и купить 3 комнатную квартиру в Минске.
 Yorum #296  | 28 Nisan 2016 10:07 | Alıntı     

JoseAgride

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
All Rights Reserved Hard Money Loans in Chicago Applying for a no credit check loan is easy and can be completed online without the need to talk to a person about possibly embarrassing circumstances regarding an applicants financial history.Taking control of your finances If your loan is agreed well then send you an agreement form to sign and return to us. guarantor loans Gary Elkins himself an owner of a payday loan chain managed to block the bill.We are a customer service oriented company with a kind and helpful crew at your service.When meanwhile mare read against do of reviews best personal loan rates us latterly old thereupon year Goldikovas a defeat hers loss race running final the trainer himself lost Head her Freddy the attributed company the amoungst customer can and mill step online to search an. personal loan interest rates Repay your loan and fees or in some states extend your due date.why not become a paid product tester There are companies that pay you for going onsite to try existing products for an hour and they will pay about or more if you are asked to stay for more than a hour.job title keywords or company Atlanta GA locations Climate Express Related forums Climate Express Salary Search CDL Driver salaries in Athens TX Cash advances are designed to help people cover shortterm cash needs until their next payday also referred to as payday loans or cash advances. online payday loans Cash Central Payday Customer Survey I just got off the phone with your company and they did indeed help me out.jasmine says We did telephone books my wife and I.We take everything into consideration when working out the best possible deal for you.You get personal service because Admiral Finance is a real business with real people and money to lend. bad credit loans guaranteed approval now every.c.We require evidence in the way of initial HUDs final HUDs and before A. Mercator sells Singapore arm for S SciTech Email the Editor Features Cinema Downtown EducationPlus FridayReview Magazine Metroplus PropertyPlus YoungWorld InSchool Empower The Site RELATED NEWS TN against hike in lending rates for crop loans June Specials Specials InDepth LiveChat Timelines Data This article is closed for comments. payday express Imagine you made it onto Deal or No Deal instead of just watching it Extra Many students work parttime or during the summer months and others will be on placements or paid internships.jsver.
 Yorum #297  | 28 Nisan 2016 12:18 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
The photoreceptors are located behind the neural network so the light must pass through this cell layer before it reaches the photoreceptors.Essentials of Family Medicine. cialis price Fraternal twins developing with separate placentas can be of the same sex or different sexes and resemble each other no more than ordinary brothers and sisters.Greene MD Professor of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology Harvard Medical School Vincent Department of Obstetrics and Gynecology Massachusetts General Hospital Boston Massachusetts Thomas K. generic viagra The small bronchial branches are the bronchioles.Electrical technology is a vast subject that we cannot possibly cover in this short chapter.Most common cause of autoimmune thyroid disorder more common in womenimmunoglobulin immunosuppression This may occur because of exposure to drugs corticosteroids or as the result of disease AIDS and cancer.The Basel Skeleton still resides at the Universitys Museum of Anatomy.Proteinproteinuria is defined as mgday nephrotic syndrome buy propecia uk ENDOCRINE SYSTEM PITUITARY GLAND ANTERIOR LOBE Hypersecretion acromegaly Hypersecretion of growth hormone from the anterior pituitary after puberty leading to enlargement of extremities.B.An A on the existing helix therefore attaches to a T for the new strand.We can express this change in charge Q in terms of the change in the voltage V across the membrane capacitor C that is Q C VVOCABULARY arteriole Small artery.General characteristics viagra sin receta en madrid Heart attack b.The new analysis updates two previous reviews based on data prior to here and here lead author SuHsin Chang PhD Washington University School of Medicine St.Check for mediastinal widening which may be present in aortic dissection trauma and lymphoma.More recently scanners that combine two or more technologies have been devised.Other initial studies include stool cultures for Clostridium difficile and ova and parasites to rule out these diagnoses as well as a stool culture to determine WBC count. kamagra or malegra Bates Guide to Physical Examination and History Taking.

Thyroid gland cancer and lymphomas are examples Figure A. overnight propranolol See FigureThis short story fed into contemporary fears and led to safety coffins and crypts being equipped with signals or devices with which the recovered occupant could alert the outside world. viagra cialis P ATHOLOGIC C ONDITIONS S EXUALLY T RANSMITTED D ISEASES TUMORS AND ANATOMICSTRUCTURAL DISORDERS Testes carcinoma of the testes testicular cancer Malignant tumor of the testicles.Surgeons found that cutting out only the growth could allow recurrence but removing the surrounding tissues as well especially lymph glands channels and nodes reduced the likelihood of this.Consider pharmacotherapy in their case should take place only in situations where behavioral methods have proven to be ineffective.Philadelphia Pa.Airpulp Soft tissue within a tooth containing nerves and blood vessels. kamagra or malegra Treatment IV antibiotics and percutaneous drainage of abscess reduces mortality to about toAt the time and like its predecessors it infected only birds mainly chickens and waterfowl such as geese and ducks.echocardiographyAppendix l STEPUP TO MEDICINE hypertension a. cialis price Zan Yin covered M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE ANATOMICAL MODEL This ivory model of a pregnant woman with removable parts of a type common in thcentury Europe was used by midwives to educate women about giving birth.Vasovagal syncope neurocardiogenic vasodepressor simple faints a.Take antibiotics or other drugs exactly as prescribed do not skip doses complete the course even if you are already feeling better do not share prescriptions or save leftovers until next time vitally do not demand medication when a doctor says it is not needed and follow the best hygiene and preventative measures such as handwashing careful food preparation and the use of insect nets and repellents.Clin.e. buy levitra from canada no rx Even though I was wearing earplugs the sound was like the pounding of huge hammers held by giant arms or of heavyduty jackhammers.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #298  | 28 Nisan 2016 14:08 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Also reviewed by A. cialis online pharmacy In Greece years ago the physician Hippocrates see pp.The Huangdi NeiJing identifies or implies the presence of nearly acupuncture points.SBFT small bowel followthroughK c generic levitra b.In the s the heartlung machine enabled longer procedures including heart transplants pioneered by Christiaan Barnard in see pp.In particular he valued apes as subjects although his Barbary ape victims were actually a type of macaque monkey.At Bicetre he had been greatly helped by the hospitals likeminded superintendent JeanBaptiste Pussin.and kamagra uk next day delivery paypal 306 vaccinationMaslach C.Outside the axon Inside the axonestro female estrogenic gluco sugar glucagon In this term agon means to assemble or gather together.The patients medical history is most helpful look for vomiting gastric drainage diuretic therapy and so on.In May supplier V. accutane buy online treatmentThyroid.In followup measurements testosterone and DHEAS increased and LH decreased in parallel with the improvement in arterial blood gases.Lecture The Big CCancer and MindBody Medicine Satterfield Minding the Bodyintra levitra vs viagra vs cialis Quick Hit Clinical significance is unre lated to statistical signifi cance.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #299  | 28 Nisan 2016 14:50 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Philadelphia Pa Elsevier Churchill Livingstone chapBasal ganglia b. where can i get fertomid Laboratory tests reveal a hemoglobin ofJohnson Mind Wide Open Priligy FIGURE Kyphosis.Arch Gen Psychiatry.herniation of an intervertebral disk disc Abnormal protrusion of an intervertebral disk into the spinal canal or spinal nerves. best price for levitra 20mg Highquality evidence indicated that all agents sildenafil vardenafil tadalafil mirodenafil and udenafil improved erections range to compared with placebo range to.It can involve any part of the body but the most common areas are the exten sor surfaces of extremities knees elbows scalp intergluteal cleft palms and soles. cialis online M alignant condition of white blood cells immature granulocytes myeloblasts predominate.Two electrodes connected to the capacitor through a switch are placed on the chest.THE FIRST ANTIBIOTIC One sometimes finds what one is not looking for ALEXANDER FLEMING he called first mold juice then penicillin.Complementary base pairs of nucleotides are arranged in a specific order that is replicated before cells divide Structure of DNA Nucleotides the building blocks of DNAare each made up of one sugar one phosphate and one base.Other examples are tinea pedis athletes foot which affects the skin between the toes tinea capitis on the scalp tinea barbae affecting the skin under a beard and tinea unguium affecting the nails Figure B. buy cialis A heart attack or myocardial infarction MI can be recognized


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #300  | 28 Nisan 2016 20:34 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
common fUnGaL InfectIons candidiasis a. kamagra and the fda Newton M.They would have been invaluable to people who had lost a toe through injury or as a result of gangrene caused by a condition such as diabetes helping them to balance and walk more easily when wearing traditional Egyptian sandals.Sihelnik S.and McMorris R. kamagra gold Somehow the individual despite all odds has a high subjective wellbeing even in the presence of adversity.thoracentesisGeneral characteristicsEndocrine and Metabolic Diseases E n d o c r i n E a n d M E ta b o l i c d i s E a s E s l Table Comparison of Type I and II Diabetes Mellitus TypeI TypeII Onset Sudden Gradual Ageatonset Any age typically young Mostly in adults Bodyhabitus Usually thin Frequently obese Ketosis Common Rare Autoantibodies Present in most cases Absent Endogenousinsulin Low or absent Can be normal decreased or increased HLAAssociation YesHLADQDR No Geneticfactors Concordance rate between identical twins is Concordance rate between identical twins is Therefore type II demonstrates a much stronger genetic component than type I Insulin resistance due to obesity plays a major role.Causes There are two large muscles in the calf. viagra en ligne livraison express Fukuto J.What is the next appropriate step in evaluating this patient online pharmacy also suggested that there might be a form of circulation in the body.Georges blood cell counts had been falling in recent weeks.The name is popularly believed to originate from the birth of Roman Emperor Julius Caesar by this methodhowever in Roman times the operation was usually performed to save the baby when the mother was dead or dying yet Juliuss mother Aurelia lived.Microvascular complications risk can be markedly reduced by achieving tight glu cose control see also Clinical PearlTrials proceeded rapidly and Pasteurs reputation ascended to new heights. costo di priligy Patients are stratified into five classes based on severity see TableMargis R.advocated treatment by negating a T MEDICINE AND THE MIND REMOVING THE STONE OF MADNESS Trepanningboring holes into the skull has been practised throughout history as a way of surgically alleviating madness.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: