Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

EMRAH CELASUN İLE ÇERKESLER ÜZERİNE  


22-11-2010, 19:38 Kategori: Röportaj, Hülya Yetişen  
Hülya Yetişen

EMRAH CELASUN İLE ÇERKESLER ÜZERİNE

30 Ağustos 2010

Çerkesler’in bu direnişinden etkilenen Karl Marx, bir makalesinde, “hürriyetin nasıl elde edilmesi lazım geldiğini Kafkasya dağlarından ibretle öğreniniz. Hür yaşamak isteyenlerin nelere muktedir olduğunu görünüz” der.

Röportajlar Dizisi – Hülya Yetişen

Emrah Cilasun Kimdir?

1966’da İstanbul’da doğdu. Annesi Rüçhan Tolgay, Çerkes Ethem’in ağabeyi
Reşit Bey’in torunudur. Babası Ali Haydar Cilasun’un ve annesinin sahibi
oldukları Sahne Anadolu Topluluğu 70’lerin ortasında yasaklanınca, ailesi ile
birlikte Almanya’ya iltica etti… Halen Almanya’da yaşamakta ve tarih
araştırmacılığı ve belgeselcilik yapmaktadır.

1994 senesinde Ethem Drehşan adı ile ilk kitabı olan Fırtınalı Yıllarda
İbrahim Kaypakkaya -bilinmeyen yazılar- yayımlandı. (Belge Yayınları)

1998 senesinde Kaypakkaya’nın hayatını anlatan Kırmızı Gül Buz İçinde
belgeselini yaptı.(Almanya-Türkiye)

2004 senesinde Bâki İlk Selam -yabancı arşiv belgelerinden ve kendi
kaleminden- Çerkes Ethem adlı ikinci kitabı yayımlandı. (Belge Yayınları. İkinci
baskı Mayıs 2006 Versus Kitap)

2006’da Resmi Tarih Tartışmaları -2- adlı kolektif yapıtın yazarları
arasında yer aldı. (Özgür Üniversite Kitaplığı)

Mustafa Suphi ve yoldaşlarını Kim öldürdü? Agora Kitaplığı-2007

Hülya Yetişen: Sevgili Emrah, sizi resmi tarihe karşı yaptığınız
araştırmalardan, makalelerinizden ve kitaplarınızdan tanıyoruz. Prof. Hamit
Bozarslan  yerinde bir tespitle, “Bakî ilk Selam- Çerkez Ethem” adli kitabınızın
önsözünde, “Bu kitapla keçi yollarının açıldığını, hem meslekten gelen
tarihçiler, hem de amatör tarihçeler tarafından bu yolun takip edilmesi…..”
dileğinde bulunmuştu. Biz Kurdistan-Post adına değerli çalışmalarınızı daha
geniş okuyucu kitlesine ulaşmasını arzuladık. Cumhuriyet’in inşası sürecinde
yaşanılan olayların benzer bir biçimde bugün de devam ettiğini görmek,
yaptığınız araştırmaları daha da anlamlı ve önemli kılıyor. Çerkezler kimdir,
adlarını nereden alıyor ? Kuzey Kafkasya’da hangi halklar yaşıyor?

Emrah Cilasun: Aslında, sizin de bir “Çerkes” olarak bilmeniz gerekir ki,
Çerkesler, adlarının “Çerkez” diye yazılmasından hoşlanmazlar.“Çerkes” diye
yazılmasına büyük önem verirler. Sorunuza gelecek olursam. Herkes onlara
“Çerkes” der. Ama onlar kendilerine “Adige” derler. Çerkesler, Kafkasya’nın en
eski halklarındandır. Yunan mitolojisinin ünlü kahramanlarından Prometeus’un bu
halktan olduğu iddia edilir. Çerkesler uzun bir süre Paganizme inanmışlardır.
Çerkesler’in İslamiyet’i kabul edişleri 17. yüzyılın ortalarına dayanır.
Yaşadıkları coğrafyanın göz kamaştırıcılığı, inatçılıkları ve baş eğmezlikleri,
folklörleri, masalları, bilhassa da savaşçılıkları, Çerkesler’in en önemli
özelliklerindendir.

Bu özellikleri ile Çerkesler, Rus edebiyatına da konu olmuşlardır. Örneğin,
dünya klasiklerinden sayılan, Tolstoy’un Kafkasyalı (Türkçeye Hacı Murat adıyla
çevrilmiştir) romanı Çerkesleri anlatır. Bu halkın en fazla acı çekenleri
kadınlardır. Çerkes kadınları yıllarca kadın tacirlerinin gözde “meta”sı
olmuşlardır. Osmanlı saraylarının haremlerini, çok küçük yaşlarda Kafkasya’dan
kaçırılıp satılan Çerkes kadınları “süslemiştir”. Nice ünlü Osmanlı sultanı ve
paşası, Çerkes kadınları tarafından dünyaya getirilmiştir. Kafkasya’nın bu dağ
halkı, Rus Çarlığının Kafkasya üzerinden güneye açılmasının önündeki en büyük
engeli teşkil etmiştir. Çerkesler, yıllarca, kendilerinden sayıca ve silahça
üstün Çarlık ordularına karşı amansız bir direniş sergilemişlerdir. Çerkesler’in
bu direnişinden etkilenen Karl Marx, bir makalesinde, “hürriyetin nasıl elde
edilmesi lazım geldiğini Kafkasya dağlarından ibretle öğreniniz. Hür yaşamak
isteyenlerin nelere muktedir olduğunu görünüz” der.

Hülya Yetişen: Kuzey Kafkasya Halkları, Moğulların ve Rusların baskıları
dışında Osmanlıların himayesindeki Kırım Hanlarından da çekmişlerdir. Kuzey
Kafkasya’nın ilk yerleşik halklarından olan Adigeler’in Hiristiyanlik’tan ve
Ateistlik’ten Müslümanlığa geçişlerinde hangi tarihsel faktörler rol oynadı?

Emrah Cilasun: Kafkasya, aynı zamanda Osmanlı Hanedanlığı’nın da gözünü
diktiği önemli bir bölgeydi. Çerkesler’in Müslüman oluşları, onları, aynı dinden
olan, aynı zamanda bir güç simgesi durumundaki Osmanlı Hanedanlığı ile
yakınlaştırıyordu. Ne var ki, Çerkesler, Petersburg ile İstanbul arasındaki
savaşlarda, kimi zaman her iki taraftan da manuple edilmiş, kimi zaman da
tarafların çıkarları gereği ortada bırakılmışlardır.

1845-1846 yılları arasında, Dağıstan’da Çarlık’a başkaldıran Şeyh Şamil’e
karşı Osmanlı’nın sergilediği tutum bunun net bir örneğidir. İstanbul,
Çerkeslerin en fazla desteğe ihtiyacı olduğu anda, Çerkesler’e verdiği desteği
geri çekmiştir. O yıllarda Mısır meselesi yüzünden Petersburg ile müttefik olmak
zorunda kalan İstanbul, Çıldır’da Şamil’e asker ve mühimmat toplayan Hasan
Hasabi’yi tutuklaması için Erzurum Valiliği’ne 8 Kasım 1845’de yazdığı emirde
şöyle buyurmaktadır: “Şeyh Şamil’in özel memuru gibi hareket eden, Hasan adlı
kişinin halkın zihnini karıştırdığı, asker tedarikine çalıştığı, Osmanlı
Devleti’yle Rusya arasında mevcut olan dostluk ve yardımlaşma anlayışına aykırı
ve sınır ihlallerine yönelik bu tür hareketlerin uygunsuz olduğu, böyle zararlı
kişilerin faaliyetlerine asla meydan verilmemesi, bu konuda en küçük ihmali
görüleceklerin şiddetle cezalandırılacakları…” İki devletin Kafkasya üzerindeki
yıllar yılı bitmeyen nüfuz çatışmasının en büyük faturası, sonuçta Çerkesler’e
çıkmıştır.

Hülya Yetişen: Çerkezler ilk olarak hangi tarihte yerlerinden sürüldüler? Bu
süreçte Kuzey Kafakasya halkları için mücadele eden önderler kimlerdir?
1858-1864 yılları arasında Kuzey Kafkasya halklarından 1 milyon 600 bin kişi
yurtlarından sürüldü. Bunlar, Balkanlar üzerinden ve Karadeniz’den geçerek
Türkiye, Balkanlar, Suriye, Libya, Ürdün’e dağıldılar. Göç süreci boyunca
kitlesel ölümler yaşandı mı? Osmanlı topraklarına ulaşan Çerkezlerin sayısı
neydi?

Emrah Cilasun: Çerkesler, Çarlık tarafından, yüzyıllardır yaşadıkları
Kafkasya’dan göçe zorlanmışlardır. 1864’de “büyük göç” başlamıştır. Bir buçuk
milyon insan, küçük takalara adeta istif edilerek, günlerce süren çileli bir
yolculuğun ardından, Karadenizi aşıp Osmanlı topraklarına ulaşmıştır. Trabzon
limanına varıldığında, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan büyük bir göçmen
kitlesi bulaşıcı hastalıklara kapılmış ve ölüme terk edilmiştir. “Büyük Göç”, o
sıralar, batılı devletler tarafından, Osmanlı topraklarında yaşayan Hırıstiyan
azınlıklarla ilgili reformlar nedeniyle sıkıştırılan İstanbul hükümetinin de
işine gelmiştir. Çerkesler, Makedonya’dan Ürdün’e kadar Osmanlı
İmparatorluğu’nda yaşayan Hırıstiyan azınlıkların bulundukları bölgelere kasıtlı
olarak yerleştirilmişlerdir.

Hülya Yetişen: Şu an Çerkezlerin Türkiye’deki nüfusu ne kadardır? Ve
ağırlıklı olarak hangi bölgelerde yaşıyorlar? Çerkezlerin Türkiye’deki
örgütlülük durumu nedir?

Emrah Cilasun: Kesin bir rakkam vermek zor. geçen sene yapılan bir
araştırmaya göre, Türkiye’deki Çerkes nüfusu 2,5 milyon. Çerkesler, ağırlıklı
olarak başta, Marmara bölgesi olmak üzere, Kayseri’de, Samsun’da, Eskişehir’de,
Adana’da yaşamaktadırlar. Buralarda Çerkeslerin ne kadar yoğun oldukları gözle
görülmekle beraber, kesin ve kati bir rakkam vermek mümkün değildir. Türkiye’de,
Çerkesler hep örgütlü olmuşlardır. Şu anda da çok sayıda Çerkes dernekleri ve
federasyonu vardır.

Hülya Yetişen: Çerkezler, Birleşmiş Milletlerin Soykırım Suçu ve
Cezalandırılması ile ilgili kararına dayanarak 18. yüzyılın sonundan 20.
yüzyılın başlarına kadar yapılan soykırım suçlarıyla ilgili olarak mücadele
başlattılar. Bununla ilgili son durum nedir?

Emrah Cilasun: Bu girişime pek şans vermiyorum. Soykırım, maalesef,
gerçeklerden yola çıkılarak tespit edilmiyor. Mesela bugün, Almanya’nın 1904’de,
Güney Batı Afrika’da yaptığı Herero soykırımından kimse bahsetmez. 1915 Ermeni
soykırımı, hâlâ BM’de onaylanmış değil. Tabii burda, işin içine bir de Holokaust
meselesi giriyor. Yahudi lobisine göre, dünyada hiçbir soykırım, 1933-1945
arasında Yahudilere yapılan soykırımı gölgede bırakmamalı. O nedenle Soykırım,
tamamen siyasi ve iktisadi çıkarlar gereğince, saptanıyor ve/veya saptanacakmış
gibi yapılıp, hem suçlunun hem de mağdurun tepesinde, bir demoklesin kılıcı
olarak sallandırılıyor. İşte bugün Türkiye ve Ermenistan örneğinde görüldüğü
gibi.

Hülya Yetişen: Çerkezler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla asimilasyona
uğramış ve Türkleştirilmiş bir halk. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer,
Deniz Baykal, Bülent Arınç vb. bir çok isim sayabiliriz. Çerkezlerin tarihteki
mücadeleci karakterlerine baktığımızda dillerini, kültürlerini yok sayarak bu
biçimde başkalaşmayı nasıl değerlendirmek mümkün?

Emrah Cilasun: Bir millet olarak sadece dil sahibi olmak yetmiyor. Üzerinde
yaşanılan ortak bir coğrafya, ortak iktisadi şekillenme ve karşılıklı alış veriş
de gerekiyor. Çerkesler, böylesi bir ortama sahip olamadılar. Kapitalizm
karşısında, Çerkes kamalarının hükmü de olmadı……

Hülya Yetişen: Çerkezler, Ekim Devrimi ile ulusal alfabelerini, kendi
devletlerini kurma, kendi parlamentolarını oluşturma hakkını elde ettiler.
Dillerini kamusal alanda ve basında kullanabilmişlerdi. Günümüz Kuzey
Kafkasya’sında 1917 Ekim Devrimiyle kazanılan hak ve özgürlüklerle birlikte
oluşturulan Cumhuriyet ve otonom bölgeler hangileridir ?

Emrah Cilasun: Bu soruya maalesef cevap veremiyeceğim. Çünkü sizin
bildiklerinize ekliyecek bir bilgim yok.

Hülya Yetişen: Ittihat Terakki’yle bağlantılı olarak Teşkilat-i Mahsusa’nın
ordulaşan bir çete olduğunu soyleyebilir miyiz? Susurluk ve Ergenekon çetelerini
bu geleneğin bir devamı olarak görebilir miyiz?

Emrah Cilasun: Hayır. Söyleyemeyiz. Bu tez, sevgili dostum Hamit Bozaslan’ın
savunduğu tezdir. Bu tez, bize diyor ki, bir sistemin, kural ve kaideleri
içinde, devletin zor kullanma hakkı olacak. Bu nedenle devletin kolluk
kuvvetleri de olacak. Kolluk kuvvetleri içinden çıkıp, devletin değil kendi
çıkarlarını gözetenlerin varacakları nokta çeteciliktir. Şimdi ne oldu? Devlet
ve onun kullandığı güç meşru. Problem sadece bu gücü kötüye kullananlarda.
Halbuki, bütün bir devlet aygıtının kendisi ve onun güç kullanımı
sorgulanmalı.“Osmanlı devleti iyi di. İttihat ve Terakki ile onun Teşkilat-ı
Mahsusa’sı kötüydü.” Bunu sizin aklınız alıyor mu? İttihat ve Terakki,
Teşkilat-ı Mahsusa ne idiyseler, tacı ve tahtıyla bütün bir Osmanlı devleti de
oydu.

Hülya Yetişen: Çerkes Ethem;1920 lı yıllarda Kemalistler tarafından ’’hain’’
ilan edilerek, Çerkez kitlelerin hafızalarında, subjektif bir suçluluk
psikolojisi yaratıldı. Yunanlılara sığındığı söylendi. Tarihi gerçek nedir?
Mustafa Kemal, Çerkez Ethem şahsında Çerkezleri kendisine bir tehdit unsuru
olarak goruyor muydu? Çerkez Ethem’in tasfiyesine yol açan olaylar neydi?

Emrah Cilasun: Maalesef, yıllardır Ethem Bey etrafında yürütülen münakaşalar,
sınıf mücadelesinden hareketle değil, bilakis sağ ve sol yorumlar ile
yürütülmüştür. Bu cins bir yaklaşımın kendisi de, esasen bir sınıfa tekabül
eder. Ethem Bey meselesi, hakim sınıf ile, sınıf çelişkilerinin bir tezahürü
olarak, yakın tarihin ilk ihtilaflarından birisidir. Ve etnik kökeninden
bağımsız, kendi başına araştırılmaya değer, son derece ehemiyete haiz bir
konudur. Ethem Bey’in tasfiyesine neden olan ideolojik, siyasi ve askeri
hususları çok iyi irdelemek gerekiyor. Herkesin cevaplaması gereken soru şudur:
Gerek Ethem Bey ve onun kumandasındaki güçler gerekse de, Mustafa Suphi ve
yoldaşları, neden Şubat 1921’de, Londra’da yapılacak olan konferans öncesi
tasfiye edilmişlerdir? Her ikisinin tasfiye edilmelerinin tarihi Ocak 1921’dir.
Bu bir tesadüf müdür? Aralarındaki, niteliksel farklılıklara rağmen, her iki güç
de, siyaseten Antant’a yanaşmak ve hatta Antant’ın dünyasına entegre olmaya
karşıydılar.

Ethem Bey’in pratiği, bu soruya yeterince cevap vermektedir. Ethem Bey’in,
köylü yığınlarından oluşan kalabalık bir ordunun başında bulunması ve bu
ordunun, Ankara’nın, denetiminde olmaması, Antant açısından bir tehlike idi.
Hele hele bu köylü ordusunun, Bolşevizmle yakınlığı, sadece, Ankara için değil
bilakis, savaş sonrasının Türkiye’sini düşünen Antant için de tam bir felaketti.
Dolayısıyla, Antant ile uzlaşmak, onun dünyasına entegre olmak için her zaman
kapıyı açık bırakan Ankara’nın, güven tazelemesinin yolu, Ethem Bey ve
güçlerinin tasfiyesinden geçmekteydi. Ancak o şekilde, Ankara, ilk kez fiilen
Türkiye’nin temsilcisi olma hakkını Antant nezninde elde edebilmiştir.

Ve ne ilginçtir ki, 23 Mart 1921’den itibaren, Yunan işgal kuvvetleri ile
Ankara kuvvetleri arasındaki savaşta, Londra, tarafsızlığını ilan
etmiştir. Çünkü Antant açısından her zaman için meselenin tayin edici yanı,
Padişah’ın ve sarayın devre dışı kalacağı yeni bir Türkiye’de, yönetime talip
olanların, dünya çapındaki saflaşmada nerede yer alacaklarıdır? Başlangıçta,
Antant, Ankara’ya kısmen, bu hususta şüpheyle bakmış olsa da, son tahlilde,
Ankara’da oluşmakta olan yeni devleti sınamış ve kendi yanına çekmeyi
başarmıştır.

Ethem Bey ise, ideolojik olarak devrimci milliyetçi bir hatta sahipti.
Devrimci milliyetçilik, ezilen ülkelerin, emperyalist mali sermaye ile
çelişkisinin tipik bir tezahürüdür. Meksika’da Emiliano Zabata, Çin’de Dr. Sun
Yat Sen, Vietnam’da Ho Şi Min, devrimci milliyetçiliğin tipik emsalleridirler.
Aralarındaki nüans farklılıklarına rağmen, hepsinin ortak paydası, ülkelerinden,
emperyalizmi kovmak ve müreffeh bir toplum yaratmaktır. Sosyalist ülkelere ya da
Komünist partilerine o nedenle sıcak bakarlar. Ethem Bey’in, ölümünden kısa bir
süre evvel kaleme aldığı Risale’(broşür)sinde hâlâ, dönemin Sovyetler Birliği
hakkında olumlu sözler sarfetmesi, devrimci milliyetciliğinin isaretleridir.

Ethem Bey, 1919-1921 Anadolu’sunda, savaşta her şeyini yitirmiş, topraksız,
geniş köylü yığınlarının siyasi ve askeri temsilcisi idi. Marksist olmayan
tarihçilerin dahi, Ethem Bey’i, “nonkonformist” olarak değerlendirmeleri ya da,
“merkez”e baş kaldıran “çevre” olarak adlandırmaları tamamen, Ethem Bey’in bu
sınıfsal konumlanışı ve temsil ettiği ideoloji ile alakalıdır. Ethem Bey ve
kumandasındaki güçlerin tasfiye edilmesinin en önemli nedeni budur.

Bir diğer önemli husus da, sevk ve idare edilen ordular ve onların
izledikleri savaş siyasetidir. -Prusyalı General Clausewitz’e göre savaş,
“siyasetin siddet araçlarıyla sürdürülmesidir.”

Ordular, Hakim sınıfların sevk ve idare ettikleri, emekçi sınıflarını zorla
silah altına aldıkları örgütlenmelerdir. Bu orduların en önemli özelliği düzenli
ordu olmalarıdır. Düzenli ordularda, emir veren ile emir alan arasında
kaçınılmaz olarak bir çelişki mevzubahistir. Söz konusu çelişki, şiddete
dayanır. Hakim sınıflar, bir an evvel zaferin kazanılıp savaşın bitmesini
isterler. Savaş uzadıkça, düzenli ordunun çelişkisi artar. Silah altına zorla
alınan emekçi kitlelerin, savaşı ve kendilerine kumanda eden sınıfları
sorgulaması kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Akabinde, firarlar, isyanlar gibi
eylemler devreye girer. 1919-1921 arası Ankara hükümetinin emrindeki düzenli
ordu da aynı çelişki ve sorunlardan muzdaripdi. Mesela, zenginler belli bir
miktar ödeyerek kendilerini askerlikten muhaf kılabilirlerken, emekçi kitleler,
çıkarılan ağır kanunlar neticesinde aynı ayrıcalıklara sahip değillerdi.

Doğan Avcıoğlu’nun dedigi gibi, “para eşraftan, can köylüden” di.

Birinci Cihan Harbi esnasında ve sonrasında, emekçi yığınların subaylara
karşı öfkesi, kimi yerlerde ordudan kitlesel firarlara, kimi yerlerde de,
subayların linç edilmesine kadar varıyordu. O nedenle, erkan-ı harp reislerinin
orduda, rütbelerin kaldırılmasından, askerlerle aynı karavanadan yemek
yemelerine kadar bir çok imaj tazeleyici eylemlere giriştikleri görülmüştü.
İsmet İnönü’nün, “Bana bakın kimse işitmesin. Millet düşmanımızdır” sözü, tüm bu
teferruatın en sarih ifadesiydi. Dolayısıyla, orduya kumanda edenlerin, savaşın
bir an evvel neticelenmesini arzu etmelerinin gayet anlaşılabilir maddi
sebepleri vardı.

Ethem Bey’in kumanda ettiği, Kuva-yı Seyyare ise, Yunan işgali altındaki
topraklarda, esasen çoğunluğu o bölgede yaşayan köylü yığınlarının gönüllü
katılımı ile biraraya gelmiş bir ordu idi. Bu ordu bir gerilla ordusu idi. Küçük
guruplar halinde, cephenin arkasına sarkabilen, vurup- kaçan, kısa bir sure
içinde karargâhında toparlanabilen hareketli bir ordu idi. Yerli halkı hem
örgütleyip hem de seferber eden bu savaş tarzı, böylesi bir savaşa alışık
olmayan düzenli ordu halindeki hasmını uzun vadeli yıpratıyordu. Fakat köylü
gerilla ordusunun başarısı, düzenli bir ordunun kurulması ile meşgul ve biran
evvel savaşı neticelendirmeyi amaçlayan Ankara hükümeti açısından kötü bir emsal
teşkil etmekteydi. Aynı durum, hem Yunan işgal kuvvetleri hem de Antant
açısından geçerli idi. Ethem Bey ve kumandasındaki ordunun tasfiyesi bütün
tarafların çıkarına denk düşüyordu.

Ethem Bey’in, bir ideolojisi (devrimci milliyetçi) bir askeri hattı (gerilla
savaşı) ve bir de ordusu (köylülerden müteşekkil) olmasına rağmen, bir programı
ve dolayısıyla, iktidarı hedefleyen bir çizgisi yoktu. Elimizdeki veriler, Ethem
Bey’in, komünist güçlerle, Ankara’ya nazaran çok daha sıcak temas içerisinde
olduğunu göstermektedir. İsmet İnönü’nün, 7 Aralık 1920’de, Genel Kurmay’a
gönderdiği telgrafta, Ethem Bey ve kardeşlerinin, “bir devrim yapmak” ve
“Bolşevikliğe sahip çıkmak” istemelerinden bahsetmesi bu yüzdendir. Acaba,
komünist güçlerle kurulan sıkı temas ile Ethem Bey, yoksun olduğu programı
telafi etmeye mi çalışmıştır? Şimdilik bu konuda birşey söylemek mümkün değil.
Fakat şurası muhakkaktır ki, Türkiye komünist hareketinin önderliği, ideolojik
düzlemde, İttihatçı ve İkinci Enternasyonalci hattan, siyasi düzlemde de,
legalist ve parlamenterist hattan kopamadığı için, dönemin Sovyet Rusyası’nın,
diplomatik faaliyetine kendisini kaptırmış, 1921’in başlarında, Ethem Bey ve
Kuva-yı Seyyare’ye karşı Ankara’yı desteklemiştir. Fakat, Ankara’nın
desteklenmesi, Türkiye komünistlerini, Ankara’nın gazabına uğramaktan
kurtarmamıştır.

Neticede Ethem Bey gibi devrimci milliyetçi ve Mustafa Suphi gibi komünist
liderleri tasfiye ettikten sonra, Ankara’nın, Londra Konferans’ına davet edilmiş
olması, Antant’ın bir nevi, mükafatıdır.

Bugün rejimin, hâlâ Ethem Bey’i “hain” diye adlandırmasının tarihsel geri
planında yatan nedenler bunlardır. Fakat aynı zamanda, “hain” sıfatının genel
geçerli caydırıcı amaçlı sebepleri de vardır. Birincisi, Ethem Bey’in, hakim
sınıflara başkaldırmış olması, daha sonra başkaldırabilecek olanlar için kötü
bir emsaldir. Resmi ideolojinin, rejime muhalif olan herkesi, hain ilan etmesi
buradan kaynaklanmaktadır. İkincisi ise, bu ithamın özel bir fonksiyonu daha
vardır. Azınlıkları ve diğer milliyetleri yok sayan, yekpareci, resmi
ideolojinin, Çerkes milliyetine mensup olanları mütemadiyen bir “hain”
tanımlaması ile esir alma gayesidir. Kendisine çıkartılan affa rağmen, Ethem
Bey’in, bu affa icab etmemiş olması, Rejim ile uzlaşmama kararlığını taşıyor
olduğunun kanıtıdır.

Hülya Yetişen: Tarihte zaman zaman Kürtlerle Çerkezler arasında bazı
dayanışma örneklerine tanık oluyoruz. Örneğin, 1853 Yılında, Rus Çarlığına karşı
bayrak açan, Dağıstan’da direnen Çerkezler’in lideri Şeyh Şamil’e binlerce Kürt
gönüllü savaşçısını göndererek destek sunan Seyit Taha Efendi’yi anabiliriz.
Kürtler ve Çerkezler arasında başka dayanışma örnekleri var mı?

Emrah Cilasun: Tarihte, azınlık milliyetçileri birbirlerine mütemadiyen
destek olmuşlardır. Ethem Bey’in, Ortadoğu’da yaşarken Hoybun Cemiyeti’yle
dirsek teması içinde olduğu söylenir. Bu ve buna benzer söylentilerin
araştırılması gerekir. Benim elimde somut bir veri yok. Fakat, kitapta (Bâki İlk
Selam, Çerkes Ethem, Agora Kitaplığı, İstanbul, 3. baskı, 2009) görmüşsünüzdür.
Ölümünden bir sene evvel kaleme aldığı Risale’sinde, Kürtleri destekleyen
cümleler sarfetmektedir.

Hülya Yetişen: Kuzey Kafkasya halklarından Osetler’in(Alanlar’in) Moğol
istilası karşısında Dersim’e kadar gelerek orada yerleştiklerini ve Dersim’e
“Deriyê Sim- Gümüş kapı” ismini onların verdiği söyleniyor. Dersim’de yerleşik
Çerkezler var mı? Bu olay konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Emrah Cilasun: Bunu ilk defa sizden duyuyorum. Çok ilginç. Fakat, size bir
anektod anlatayım. Ben 90’ların sonunda evlendiğimde, Avustralya’da yaşayan
dostum Muzaffer Oruçoğlu’yla yaptığım bir telefon görüşmesinde, konu, döndü
dolaştı, eşimin etnik kökenine geldi. (Biliyorsunuz. Oruçoğlu, Azeri kökenlidir.
Ama devrimci faaliyet yürüttüğü Dersim, onun yaşamında önemli bir yere sahip
olmuştur.) Ben de hınzırlık olsun diye, eşimin Dersim-Nazimiyeli bir Çerkes
olduğunu söyledim. Muzaffer’in, “yahu Dersim’de Çerkes mi var” diye sormasına
fırsat vermeden, hatta, eşimin amcalarının kendisini tanıdıklarını, 1972’nin
yazında, kendisine bağışta bulunduklarını söyledim. Muzaffer iyice “ikna” oldu.
“Ha, evet evet hatırladım” demez mi? Ben gülmekten öldüm. Bakın görüyorsunuz,
yıllar evvel attığım şeyin aslında hiç de palavra olmadığını sizden ögrenmek
ilginç oldu.

Hülya Yetişen: Mehmet Uzun “Yitik Bir Aşkın Gölgesinde” isimli romanında bir
çok Kürt önderinin Çerkez kadınlarına aşkından bahis eder. Edebiyata konu olmuş
bu türden başka hikayeler biliyor musunuz?

Emrah Cilasun: Yaşar Kemal’in, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana ile Hıfzı
Topuz’un Meyalle’si aklıma ilk gelenler.

Hülya Yetişen: Türkiyeli bir Çerkez olarak Kürt sorunu konusunda ne
düşünüyorsunuz? Kürt Açılımı ve muhataplık konusunda düşüncenizi öğrenebilir
miyiz?

Emrah Cilasun: Komünist bir entelektüel olarak bu sorunuza iki yanıt vermek
isterim. Birincisi, devlet her zaman kaşıkla verip kepçeyle alır. İkincisi, bu
açılım, sonunda Kürt marabasıyla Kürt ağası arasındaki antagonizmayı da çözecek
mi? Yoksa ortak kimlikli yeni hayatta, herşey eskisi gibi mi olacak? Tıpkı,
köyden kasabaya giden ağayla marabanın, karşılıklı onca herzeyi yedikten sonra
marabanın, “ağam madem herşey eskisi gibi olacakdı, bütün bu herzeleri biz neden
yedik” diye sorması gibi.


Hülya Yetişen
hulyayetisen@yahoo.fr


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 0)
  |   Okuma: 4775   |   Yorum: (731)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 26 Ekim 2013 22:00 | Alıntı     

Liaibepeeme

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
vpZbjyZyZzcj Ugg Boots
ssZbugZhZuov Giubbotti Peuterey
lyZhfbZeZtqo Ugg Sko
brZbwiZqZspk Woolrich Jassen
esZsweZxZsfm Doudoune Parajumpers
rsZmclZaZulq Moncler Dunjakke
toZvuuZkZxej Timberland Sko
nbZhqhZqZzzc Moncler Dunjakke
bbZtjmZnZrvq Doudoune Abercrombie
wkZbriZwZnqk Ugg Italia


piZwbxZdZvow Canada Goose Antwerpen
ubZkjjZvZafz Ugg Rea
soZippZxZddl Moncler Jacka
cpZfmzZkZabr Ugg Rea
txZtsbZcZhar Moncler Canada
jnZteoZbZpuo Ugg Boots
bbZfoxZaZfzx Moncler Schweiz
lpZxctZwZhds Ugg Rea
vhZazmZhZoqg Canada Goose Doudoune
lzZlmsZaZtns Doudoune Canada Goose
 Yorum #2  | 27 Ekim 2013 02:46 | Alıntı     

AltedKilt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
gjZyxkZtZxtn Moncler Jacka
uhZnrlZrZyss Canada Goose Nettbutikk
tdZxejZoZoir Abercrombie Jacke
liZvmnZiZmld Parajumpers Pas Cher
upZrnjZgZyau Canada Goose Italia
ycZkvmZbZigp Canada Goose Nettbutikk
xjZkjnZnZajp Polo Ralph Lauren Jacke
grZtwjZoZvrc Canada Goose Italia
rkZltdZfZydq Moncler Jacka
shZpbwZvZgww Ugg Skor
 Yorum #3  | 27 Ekim 2013 03:27 | Alıntı     

StesIroDese

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
acZlmeZuZqrl Canada Goose Rea
zdZsstZtZktl Cheap Uggs
nmZtovZhZndl Parajumpers Kodiak
fqZnnqZvZqot Belstaff Italia
jsZdmnZeZjxv Cheap Uggs
soZubcZzZhhq Moncler Jacken
psZudlZyZwrn Doudoune Polo Ralph Lauren
cmZllhZnZduv Canada Goose Rea
gnZxlyZeZwfz Canada Goose Rea
heZoijZzZfyj Moncler Jacken
 Yorum #4  | 27 Ekim 2013 03:45 | Alıntı     

Sizelopeerall

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
olZtvmZmZjmt Timberland Uk
qhZlopZqZvbi Parajumper Femme
gtZpaaZaZuqf Canada Goose Jakke Dame
iiZvchZcZaod Parajumpers Long Bear
izZpiaZhZxqa Moncler Piumini
dnZrrqZwZobs Timberland Schuhe
hqZyntZnZipw Cheap Uggs Ireland
ubZaklZdZczl Belstaff Madrid
lrZewtZwZpcu Timberland Schuhe
wyZjfjZnZxnl Ugg Italia
 Yorum #5  | 27 Ekim 2013 04:05 | Alıntı     

WallCaleHip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
isZxmfZkZktr Moncler Jacken
xxZmstZcZarx Spaccio Woolrich Bologna
naZovtZhZpan Moncler Piumini
uoZquuZdZgpm Moncler Outlet
axZlmrZdZyyr Timberland Wien
rxZqbeZbZiyw Barbour France
rxZidvZqZynr Timberland Schoenen
koZkxnZtZepv Ugg Australia
fhZpsyZiZbbb Woolrich Jassen
ruZisdZjZtvr Moncler Vest
 Yorum #6  | 27 Ekim 2013 05:40 | Alıntı     

Hultessus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kuZrunZzZynl Canada Goose Online Shop
xuZlznZjZvcp Moncler Outlet
yuZazqZjZtqu Barbour Italia
hjZauwZtZogn Parajumper Jacka
ncZyylZnZclw Cheap Ugg Boots Uk
coZrxeZwZujr Cheap Ugg Boots Uk
ynZsbaZiZfmr Moncler Outlet
cgZqijZhZegl Belstaff Paris
klZjbpZoZmqr Canada Goose V盲st
zoZeaqZeZbya Isabel Marant Schoenen
 Yorum #7  | 28 Ekim 2013 01:03 | Alıntı     

CetResseake

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
iaZvekZfZwrq Parajumpers Jacken
zzZtryZlZjgh Belstaff Espa帽a
vfZahqZnZslb Uggs Canada
ngZohdZlZtee Uggs Salg
taZsauZwZvyp Botas Ugg
tdZcxtZjZgfa Canada Goose Sale
yzZyprZyZthc Canada Goose Outlet
fjZlplZtZnrd Cheap Uggs
reZucuZmZulr Canada Goose Outlet
szZwglZfZdjd Parajumpers
 Yorum #8  | 28 Ekim 2013 08:14 | Alıntı     

Snopayaxosy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
peZopgZrZjzz Canada Goose Jacke
kiZtmoZjZwks Parajumpers Jakke Dame
jjZgzbZiZtrd Canada Goose Jakke
ctZdmvZhZvso Moncler 2014
kyZklzZnZrsd Canada Goose Jacke
toZsloZmZngd Abercrombie And Fitch Jacke
ldZvhsZdZlqp Moncler
txZqigZqZnek Parajumpers Jakke Dame
tpZqszZwZxmm Canada Goose Rea
hhZivoZjZgte Parajumpers Jakke Dame
 Yorum #9  | 31 Ekim 2013 11:21 | Alıntı     

CetResseake

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kwZwbuZnZsus Botas Ugg
vzZbnpZwZqxv Parajumpers Long Bear
xzZpdqZvZkyo Parajumpers
pwZnloZzZeir Parajumpers
pvZbytZhZjfa Parajumpers
meZobzZzZnok Ugg Australia
snZgzcZmZngn Parajumpers Jacken
zxZzcsZnZsvg Woolrich Parka
ziZofsZpZilv Spaccio Woolrich Bologna
ldZfswZxZeoz Uggs Salg
 Yorum #10  | 31 Ekim 2013 18:24 | Alıntı     

tearcixettism

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
xqZaomZhZhwq Cheap Uggs Uk
khZnulZoZnrg Woolrich Parka
osZdtpZtZdao Canada Goose
zeZiwyZeZyry Ugg Baratas
vbZsulZrZuaz Moncler Uk
coZhkqZqZbbv Botas Ugg Portugal
nhZiixZwZpiv Botas Ugg Portugal
wzZmgtZmZghb Parajumpers Jacka
jwZsjsZbZczy Parajumpers Norge
siZbriZaZugd Parajumpers Norge
 Yorum #11  | 1 Kasım 2013 10:15 | Alıntı     

Vobeappamnbox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
drZedyZfZfrf Moncler Bambino
ukZfkuZhZmrx Ugg Australia Espa帽a
dxZjxyZwZsly Moncler Jacken
mtZxytZlZncf Moncler Piumini
wjZoetZrZqah Ugg Australia Espa帽a
ofZhssZhZbtb Spaccio Woolrich Bologna
xtZbgeZlZwjl Timberland Schoenen
cdZtqrZzZeuv Ugg Australia
pbZxxbZkZsfd Timberland Wien
uaZlprZsZkeq Moncler Vest


huZjvkZvZbqq Moncler Toronto
ooZotmZrZayk Moncler Z眉rich
slZxlwZbZkvm Parajumper Jakke
acZbiuZiZxad Moncler Toronto
chZxaoZuZtlz Doudoune Hollister
pzZqjnZxZcyf Timberland St酶vler
coZnrmZfZkoe Ugg Baratas
afZzwuZwZevx Canada Goose Jakke Dame
gqZpmcZrZuaf Moncler Montreal
jdZicfZgZrzg Canada Goose Jakke Dame
 Yorum #12  | 1 Kasım 2013 12:51 | Alıntı     

Seeciaveafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
siZckvZxZpfr Doudoune Canada Goose
uiZipmZiZbvw Nike Free Run
mwZzlhZaZfax Moncler Jacken
okZicqZdZjgm Timberland Schweiz
bcZdpgZvZbva Doudoune Canada Goose
haZwfuZkZehm Timberland Schweiz
oqZumzZwZnou Nike Free Run
elZkqoZwZyst Nike Free
vmZnguZkZbmj Nike Air Max
ocZjiyZtZwyt Ugg Boots
 Yorum #13  | 1 Kasım 2013 15:06 | Alıntı     

Obtaitadveday

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
uvZgatZlZsjs Canada Goose Jacka
ymZwjmZhZusi Moncler Outlet
gbZbmjZkZwzp Parajumpers Takit
bvZccsZuZjbn Ugg Z眉rich
hvZkiqZoZwbd Moncler Outlet
orZvlpZtZxpi Peuterey Roma
pfZsbmZoZlnv Parajumpers Takit
exZsnsZjZzuo Uggs
zgZfufZgZbgq Ugg Z眉rich
hlZamwZsZflz Parajumpers Takit
 Yorum #14  | 1 Kasım 2013 15:08 | Alıntı     

CeannaScome

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
pxZoquZmZmpl Ugg Espa帽a
vfZrmtZyZgzw Canada Goose Uk
chZuzeZbZetr Parajumpers Jakke
ulZarfZlZcpx Ugg Espa帽a
kqZhupZiZxjk Woolrich Parka
vkZinmZlZecq Canada Goose Vest
jeZuyqZvZzhy Canada Goose
itZalxZlZvaj Canada Goose Uk
gmZoqbZhZbir Ugg Suomi
ifZfezZsZwxo Belstaff Jacken
 Yorum #15  | 1 Kasım 2013 16:43 | Alıntı     

stoolawak

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fqZjzgZuZgtl Parajumpers Long Bear
ngZwqjZtZacj Botas Ugg
dwZcdzZyZekp Ugg Australia
mgZjryZgZluq Isabel Marant Schuhe
coZdnkZcZcns Spaccio Woolrich Bologna
gmZgzfZqZxgq Parajumpers Jacken
mkZspaZiZeyz Uggs Canada
vvZpwdZoZkel Parajumpers
osZnzpZwZrqu Woolrich Outlet
adZkzrZsZmyl Parajumpers Long Bear
 Yorum #16  | 1 Kasım 2013 19:58 | Alıntı     

Pleaguelt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #17  | 2 Kasım 2013 04:08 | Alıntı     

Seeflyfum

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
uyZwusZnZoiy Moncler Online
piZwkaZbZple Moncler Online
brZsyuZxZypu Moncler Online
yzZbpxZqZmfo Ugg Boots
lzZpvrZlZjcb Moncler Online
mzZuqcZdZmhn Ugg Pas Cher
csZevsZlZewn Doudoune Moncler
vjZaxtZkZrmx Doudoune Moncler Femme
znZvyiZpZpsr Ugg Boots
lsZzznZvZhkq Moncler Online
 Yorum #18  | 2 Kasım 2013 06:43 | Alıntı     

MypetortHor

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bfZbkzZoZfwb Cheap Ugg Boots
soZzvjZfZreb Ugg Suomi
fkZqhdZnZles Ugg Outlet Canada
jmZcalZbZqwb Ugg Schweiz
dpZiuiZoZopm Uggs Outlet
ioZebjZhZpmz Uggs Sale
adZpaqZxZtkq Cheap Ugg Boots
wmZeamZsZlhi Ugg Outlet Canada
imZnbfZeZgkj Cheap Ugg Boots
lzZbllZpZiik Ugg Outlet Schweiz
 Yorum #19  | 3 Kasım 2013 01:12 | Alıntı     

tearcixettism

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
etZmfgZhZtoc Timberland Suomi
seZnepZgZupb Canada Goose Sale
otZikyZaZlsi Parajumpers
zzZnbeZtZuyj Canada Goose Jakke
zlZenuZiZsls Canada Goose
xdZldhZhZbif Stivali Ugg
nfZimyZxZtfn Moncler Jakker
bmZwjtZwZnwt Canada Goose Jakke
irZiybZvZrer Moncler Uk
itZjuvZdZikv Botas Ugg Portugal
 Yorum #20  | 5 Kasım 2013 05:33 | Alıntı     

coksMyclold

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
udZfotZbZwpu Ugg Outlet Schweiz
jgZkcoZpZrwo Uggs Sale
ryZlwzZcZnkh Ugg Outlet Schweiz
zkZalqZbZevs Cheap Uggs Uk
dnZpuzZdZxzo Ugg Suomi
ebZdggZlZulk Cheap Uggs Uk
nhZykfZzZrxs Uggs Australia
xjZxljZqZdqf Uggs Australia
kcZkcdZxZzyp Uggs Outlet
vjZvruZsZoyx Uggs Sale
 Yorum #21  | 5 Kasım 2013 05:46 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ikZgriZfZvgw Ugg Rea
ofZateZaZvew Parajumpers Amsterdam
gnZzqcZhZnde Moncler
hjZydqZkZzpa Doudoune Canada Goose
vjZwuhZdZwmx Abercrombie And Fitch Jacke
ntZejpZvZwsq Parajumpers Sale
ruZfnwZxZxrj Canada Goose Italia
kmZbieZkZorc Ugg Boots
oiZzdrZfZygq Doudoune Canada Goose
pfZpjtZmZtzc Moncler 2014
 Yorum #22  | 7 Kasım 2013 08:15 | Alıntı     

Mapappoivonee

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Gain knowledge from your own personal errors. In stocks and shares, like in lifestyle, you will make some mistakes. If you take serious amounts of examine your losses and study from these errors, they can bring about large results later in the game. Always look at the things you managed proper, and the things you performed incorrect, to enable you to make informed decisions later on. Doudoune Hollister
With the easy tactics included right here, you should be armed with the knowledge regarding how to use a collection of purchases, which enable you to satisfy your income targets. Take note of every tip and initiate to put into practice it into your techniques and you ought to do not have difficulty enhancing your results simply speaking buy.Usually Do Not Enable Pimples Get You Lower Any more Stivali Ugg
Pay back your charge card amounts in full every month. This will likely get claimed for the credit score firms, and aid to raise the score. It will also show prospective lenders that you will be a accountable individual. If you are not able to pay the complete volume, a minimum of pay a lot more than the minimum. This can also be demonstrated in your credit history reviews. Moncler Online Shop
A arbitrary element that can provide exclusive images is always to modify the lights. It comes with an unrestricted amount of techniques to use light to change photographs. Making use of side lighting fixtures will help to produce silhouetting the subject to hide their capabilities. It can also produce back-lights and mood. Employing sync-display will also help to generate exclusive photos. Canada Goose Outlet
When you have any credit cards that you have not employed before six months, this could possibly be a great idea to close up out those credit accounts. If your criminal becomes his hands on them, you possibly will not notice for some time, simply because you are certainly not likely to go looking at the equilibrium to those charge cards. If you are not familiar with the stock exchange, it is best to search for an agent that will help you. Inexperience can result in you creating some very bad alternatives. If you think you must do it oneself, be sure not to buy a lot of stocks at the same time. Moncler Z眉rich

http://www.styleoriental.org/forum/profile.php?id=275181
http://pa-base.com/sozibrain/page/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=539531
http://www.no-007.com/user-1861.html
http://forums.gilded-games.com/aether/index.php?action=profile;u=54321
http://myautorepairmechanic.com/member.php?984115-addedafug
 Yorum #23  | 7 Kasım 2013 08:32 | Alıntı     

nedGalBaini

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
When reaching with a network marketing steer face-to-face, mirror themselves motions. My husband performs this naturally and I prefer to see him talk with somebody. Should you lean your head, he tilts his. Should you nod, he gently nods too. I actually want to bobble my mind about as I speak with see him recurring it! Having said that, men and women feel comfortable with him in a matter of secs, so it performs! Moncler Milano
When supplying a marriage toast, ensure that it stays quick easy and fairly sweet. There will be many individuals who have no idea who you are, and are uninterested with what you need to say should you be supplying a lengthy winded dialog. Also, if you are intending to know a funny scenario, will not choose one that may embarrass the woman or groom. Keep in mind, it is their special occasion. Timberland Schuhe
Provide a navigation menus on each web page of your web site. Even if this food selection does not have to weblink every single webpage of your respective web site, as this might be an exhaustive checklist if you have a very sizeable site, it ought to provide links towards the principal pages. This makes sure that your online visitors do not possess to go back to the house web page and start totally around when it is not required. Ugg Boots
Try not to acquire new games at the time in their launch. Games are pricey at present and hanging around monthly or two in the discharge day will help you to help save a lot of money on new games. New games always will cost more for the first few several weeks following their launch. Canada Goose Outlet
Mosquito infestations on your lawn may be very bothersome, particularly in the past due summer time. To prevent mosquitoes from infesting your backyard and making use of it for reproduction, be sure you don't possess stagnant pools water on your property. Alter the h2o in parrot bathing each week and steer clear of water increase in yellow sand containers along with other containers. Majority of the website traffic that your particular website will get will almost certainly come from search engines like google including Google, Google or Bing. Realizing how to use Search engine optimisation resources will help you to get a higher positioned page that will pull in a lot more audiences. You will be aware how to operate the appropriate keywords and the best places to put them for success. Canada Goose Vest

http://forum.huyetchien.us/member.php/19561-Pathritomatry
http://twitter-ipo.com/forum/member.php?action=profile&uid=7553
http://raxesforum.com.nu/member.php?action=profile&uid=2437
http://forum.quexsolutions.com/member.php?action=profile&uid=3079
http://forum.megatherion.com/index.php?action=profile;u=181628
 Yorum #24  | 7 Kasım 2013 10:45 | Alıntı     

frarlyTab

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ejZeojZyZoix Ugg Sko
loZviqZpZqhl Canada Goose
pzZlvuZoZrer Canada Goose Outlet
mpZxuyZxZqqe Cheap Uggs Uk
fcZhivZaZlgb Parajumper Jacka
tzZttvZfZsbs Parajumpers Uk
vtZbvgZeZhnc Uggs Sale
arZizaZfZhyi Canada Goose Takki
ztZdaeZdZliv Parajumpers
duZvcjZxZpzb Parajumper Jacka
 Yorum #25  | 7 Kasım 2013 11:01 | Alıntı     

EngannaUnetle

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Open the skin pores on the encounter by steaming the face often. It may be done with ease by stuffing a pan with boiling water and holding your facial skin across the dish by using a soft towel around the head. It will open the pores, pull out deeply grime and dirt and then make the skin glow. Splash your skin with cool water specifically soon after to close the pores back up. Moncler Uomo
Sodium consumption performs an essential part in muscles expansion, so make certain you are getting sufficient. Sodium can improve the way that the body merchants carbs and soaks up proteins. It also helps to make the muscle tissues a lot more responsive to blood insulin. You want your own muscles to behave when you exercising, and serving them the correct stability of minerals is a vital element. Moncler Uomo
Acne breakouts isn't just a disorder that plagues young people. Many people can have pimples each of their life. When you imagined a pimple was embarrassing if you were 16, try working with one when you're 46! You are able to feel like an outcast your complete life unless you deal with it. Take care of the situation of acne with the help of these pointers. Moncler Espa帽a
Whilst taking a take pictures of, a lot of elements enter in to engage in that may determine whether the photograph comes out effectively. If you find a lot of lighting as soon as the image is undertaken, your picture will developed a glare. When your digital camera isn't focused, your picture can come out blurry. And in case the digital camera is tilted the image will come out tilted too. For this reason it will always be a good idea to consider several pictures of your respective topic while modifying with your camera's configurations to be certain which you have one or more suitable picture. Cheap Ugg Boots Uk
When commencing an internet business it is completely essential that you just carefully investigation all the legalities engaged. The legal guidelines in your state may need you to get yourself a company license along with a seller's make it possible for. Making sure that you care for all accreditation needs early on will make sure that you prevent any pricey lawful problems. A very important thing to keep in mind about food preparation would be to retailer your ingredients and spices or herbs in a awesome dark position and never in addition to your cooktop. Simply because humidness and lightweight have a tendency to cause spices or herbs and herbal remedies shed their taste. This is amongst the stuff new chefs often neglect. Parajumpers Norge

http://www.netsafebilgi.com/forum/member.php?416208-liaiveglanige
http://altodivague.com/mybb/member.php?action=profile&uid=61685
http://markbuenostudios.com/artstar/users/nalopayopsy
http://board-metin2tn.uv.ro/member.php?action=profile&uid=43171
http://web50.server26.campusspeicher.de/forum/member.php?action=profile&uid=1136
33
 Yorum #26  | 7 Kasım 2013 11:49 | Alıntı     

HagsspesseSax

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The application of over-the-counter prescription medication can be great at treating and managing allergic reactions when applied effectively. Make sure you consider your antihistamine treatment prior to leaving behind your house as a way to give it time to commence to function. If you will be driving or carrying out any exercise which requires your attention, be sure you work with a non-sedative antihistamine to avoid drowsiness. Woolrich Jas
If storing your juice, only use oxygen restricted storage containers to avoid the damage from oxidation. Refrigerate your fruit juice so that as just a little helper, add within just some lemon juice to maintain your fruit juice as refreshing as you possibly can. Following these methods ought to cause you to still have tasty, wholesome liquid even time once you did the juicing. Canada Goose Jacket
Create your birth strategy and be sure your personal doctor and labour mentor use a backup. Checklist out which kind of medications you are able to have and also in what conditions you want to relocate to diverse laboring techniques. Of course, your birth prepare is just a program and when stuff must transform for that protection of the work, don't stress and only go with it. Stivali Ugg Italia
In the event you follow all or many of these helpful tips, you are going to lessen your body's likelihood of building diabetes and living through numerous years of extreme medical therapy, on-going ache, and extreme changes for your diet. Additionally they make your system normally far healthier, which happens to be anything everyone should focus on, regardless of their condition.Guidelines To Help You Take Care Of Cancers Peuterey Uk
Consider using a meals saver to eliminate each of the excess oxygen from your liquid well before keeping it. This will likely allow your fruit juice to help keep its highest nutritional content. It also permits for a longer life expectancy, reducing spoilage and waste. When a foods saver is just not readily available, you can even use air small jars. If you want new espresso, you should attempt purchasing it online from the acceptable buy and sell company or perhaps a roaster's web site. The caffeine you get will probably be brisker than anything at all you can get inside a store. Your next best option is to obtain espresso grounds out of your neighborhood coffee shop because this is possibly the only retailer that sells ample coffee to acquire clean gourmet coffee regularly. Moncler Canada

http://funfunfunfridau.turkish.lc/member.php?action=profile&uid=12695
http://guestbook.golos-mir.ru/member.php?action=profile&uid=5032
http://lampwork.su/index.php?showuser=230257
http://jellyfishart.com/forum/user-38222.html
http://www.ikhouvan.je/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=244186
 Yorum #27  | 7 Kasım 2013 12:11 | Alıntı     

prefeplergo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
One of the more vital nutritious facets of body building is healthy proteins. So that you can build muscles, you ought to make an effort to ingest a single gram of proteins for every single pound that you just weigh. Let's say you weigh up 170 weight. In that case, you ought to ingest 170 grams of health proteins everyday. Parajumpers Outlet
Proceed to the company prior to the working day of your own meet with. It is a smart way to make certain that you don't go missing on the day of your own meet with. In order to be in your most comfortable, basically visit the organization prior to you're planned to be there to make sure you can see the place as well as check the length of time it will take anyone to arrive. Canada Goose Montreal
Speak to your doctor about quitting. Your individual physician has dealt with dozens or else numerous patients before you decide to that experimented with stop smoking. The individual likely is aware of just what treatment methods work and which of them don't. The main difference in between chain smoking cigarettes and cigarettes flexibility is generally a one doctor prescribed. Parajumpers Jacka
Social media is a potent tool that may be utilized in numerous factors of your life. While you might use social network to keep up with your outdated college or university roommate, you might not understand that the really very same method can be used to increase your advertising and marketing. This information will outline for you how you can harness the potency of social media for your personal organization. Canada Goose Outlet
While you set out to age group, don't become a victim of the common perception that you just can't teach an old pet new tricks. In case you have a lot more spare time on your own hands because you've retired, take advantage of this time in your favor. Volunteer with a favored good cause or establishment. Become familiar with a new hobby, or pick-up an older a single. Adopt a dog or possibly a pet cat. Get pleasure from your grandkids. Enroll in a community senior citizens' heart. Acquire that visit to the Bahamas that you simply constantly dreamed about. Go to concerts and performs. Register for a mature training school. Acquire yoga and fitness training. Physical exercise your brain as well as your system, and feel as though many years are sliding out. Within this "customer be mindful" entire world that we all are living in, any audio monetary guidance you can get is helpful. Specifically, in terms of making use of credit cards. The next post will give you that audio guidance on utilizing credit cards wisely, and preventing high priced mistakes that will perhaps you have paying out for a long period ahead! Doudoune Canada Goose

http://forum.tigers95.ch/invision/index.php?showuser=144357
http://chattanoogahasgame.com/forums/member.php?action=profile&uid=162597
http://chattanoogahasgame.com/forums/member.php?action=profile&uid=162597
http://91.tgbs.ir/member.php?action=profile&uid=20500
http://mathuba.org/vb1/member.php?1565587-choillscadicy
 Yorum #28  | 7 Kasım 2013 17:27 | Alıntı     

eneteSefs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
pzZmrtZoZikm Uggs
erZngaZjZnnn Giubbotti Peuterey
afZmokZzZeig Parajumpers Herren
kuZtkgZtZctl Parajumper Femme
evZglrZuZhcj Parajumpers Herren
neZeibZaZnif Moncler Schweiz
hhZtwzZqZhus Moncler Piumini
zyZhhfZdZzfd Parajumper Jacka Dam
rfZodbZnZanw Canada Goose Jacka
rwZjrfZyZiuk Cheap Timberland Boots
 Yorum #29  | 8 Kasım 2013 11:52 | Alıntı     

Rokpronry

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
vjZsvkZmZxid Parajumpers Oslo
voZlaoZoZlol Goedkope Uggs
xlZqniZuZtiw Ugg España
ysZtteZhZmku Uggs Sale
ntZvziZcZeck Uggs Australia
kmZfrzZlZgte Ugg España
kkZfhpZtZpas Parajumpers Jacka
fzZsvzZgZiuf Parajumpers Jakke
wxZsimZkZnmw Uggs Goedkoop
jcZugcZvZugm Uggs Sale
 Yorum #30  | 9 Kasım 2013 17:16 | Alıntı     

suriGrams

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If you search for one thing on the web using the search engines, how often will you go past page 1 of outcomes? If you're like many people, you don't will need to go prior web page one to find what you would like. And that's why your website requirements seo, or Search engine optimisation. Below are a few ways to make sure your site shows up near the top of their list. Parajumper
To lower your total cost take into account spending your insurance coverage premium completely. Many insurance companies tack on service fees for clients who make repayments month to calendar month. Your business might offer you numerous transaction alternative programs, but usually the less obligations you are making the more money you save. Some businesses even offer an more lower price for enrolling in auto renewal. Canada Goose Sale
Before taking any all forms of diabetes dietary supplement, it is best to check with your health care provider. This is because as you in no way actually know what may be in a dietary supplement. You don't learn how dependable the company might be, so for that reason, it can be hard to evaluate if what ought to be in the health supplement is really inside it. Canada Goose Takki
If you're obtaining prices and rates greater than typical, then you definitely ought to go look at the driving record. You might not be aware of your driving history, but insurance companies make use of this to estimate your chance factor. Make sure you know what's on the driving history which the insurance coverage businesses are employing the correct information and facts. Canada Goose Takki
Gardening, as said before at the beginning of this article, is usually far more engaged than simply merging dirt, h2o, and seed products. Collecting beneficial advice, much like the ones you discovered here, can help you reap the benefits that will originate from producing and dealing with your own personal profitable back garden, and really experiencing the many fruits of your labor.Suggestions On How To Lower Your Probabilities On Receiving Cancer When investing in home during the night, make sure that your space is as clear as you possibly can as well as the garments are invest your storage. A disorganized place will make you seem like you might have several things in your platter, which may add more tension and anxiousness to the day. Woolrich Outlet

http://wytrzezwialka.w8w.pl/member.php?action=profile&uid=6129
http://www.haxmania.smffy.com/index.php?action=profile;u=241
http://www.biagioantonacci.it/forum/member.php?114616-illettedape
http://www.turboflatsix.com/member.php?u=251298
http://www.rc-talk.com/member.php?208422-PayncCekPaunk

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: