Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

ZÜBEYDE KILIÇ İLE SÖYLEŞİ  


22-11-2010, 18:36 Kategori: Röportaj, Hülya Yetişen  
Hülya Yetişen
ZÜBEYDE KILIÇ İLE SÖYLEŞİ


21 Haziran 2010 PazartesiBu ayki konuğumuz, Eğitim ve Bilim İşkolunda Türkiye’nin etkili sendikalarından biri olan Türkiye Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası- Eğitim- Sen Başkanı Zübeyde Kılıç.

Zübeyde Kılıç, Dersim(Tunceli) doğumludur. Öğrenim hayatını Ankara'da sürdürmüş, Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuş, aynı dalda yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Öğretmenliğe başladığı tarihten itibaren sendikal mücadele içerisinde yer almıştır. 1995-96 yıllarında Ankara Şube yönetiminde bulunan Kılıç, iki yıldır Eğitim Sen Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir

Hülya Yetişen: Sayın Zübeyde Hanım, Eğitim-Sen’in kuruluş amacını ve yürüttüğü faaliyetleri bize anlatır mısınız?

Zübeyde Kılıç: Eğitim Sen Türkiye’nin eğitim sisteminde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve eğitim-bilim emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesi için mücadele veren bir örgütlenmedir. Bu kapsamda herkesin eşit, parasız, kamusal, bilimsel, nitelikli ve kendi anadilinde eğitim görmesini savunmak Eğitim Sen’in temel ilkelerindendir. Yıllardır eğitimde yaşanan ve çözüm bekleyen sorunları tespit eden ve bu sorunlar doğrultusunda öneriler geliştiren sendikamız eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı bütün sorunları gündemleştirmekte ve faaliyetlerini bu bütünlük içinde gerçekleştirmektedir. Eğitimin ticarileştirilmesi, niteliğinin giderek düşmesi, eğitimde yaşanan eşitsizlikler, anadili yasağı, işsizlik, iş güvencesinin ortada kaldırılması, ekonomik kayıplar, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik saldırılar ön plana çıkan bazı başlıklardır.

Eğitim Sen faaliyetlerini sadece eğitim alanının sorunları ile sınırlandırmamakta, toplumsal sorumluluğun bir sonucu olarak aynı zamanda demokratikleşme ve özgürlükler mücadelesinin içinde aktif olarak yer almaktadır. Bize göre eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitim sistemi yaratma mücadelesi ile demokrasi ve özgürlükler mücadelesi arasında yakın bağlar vardır. Bu nedenle bizler, faaliyetlerimizi yürütürken eğitim sisteminin ve ülkenin temel sorunları ve gerçeklerine gözlerimizi kapatmadan, demokrasiden, barıştan ve özgürlüklerden yana taraf olmaya çalışıyoruz.


Hülya Yetişen: Türkiye’de eğitim emekçilerinin sayısı ne kadardır? Kaç üyeniz var? Sendikalı emekçiler grev haklarını kullanabiliyor mu? Mesela 3 yıllık bir öğretmenin ortalama maaşı ne kadardır?

Zübeyde Kılıç: 700 bine yakın öğretmen, 100 bin civarında da hizmetli, memur vb. konumunda çalışanlarla birlikte toplam 800 bin civarında eğitim emekçisi bulunmaktadır. Üye sayımız ise 110 bin’i aşmıştır. Anayasa’nın 90.maddesi Türkiye’nin imza altına aldığı uluslar arası sözleşmelerin iç hukuku bağladığını açık ve net bir şekilde ifade eder. Türkiye başta ILO ile olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen, kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme ve faaliyetlerini güvence altına alan çok sayıda sözleşmeye imza atmıştır. Bu sözleşmelere göre kamu çalışanlarının Toplu sözleşme ve Grev hakları vardır. Fakat hükümetler bu hakların önünde siyasal engeller oluşturmakta, yıllardır emekçileri Toplu Görüşme masalarında oyalamaya ve Grev kavramını yasak olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Siyasal iktidarlar, emekçilerin örgütlenmesinden ve mücadele araçlarını kullanmasından rahatsız da olsalar bizler haklı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. 25 Kasım 2009 ve 26 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz grevler bunun göstergesidir.

Üç yıllık bir öğretmen bugün için yaklaşık 1400 TL maaş almaktadır. Yoksulluk sınırının 2.800 TL’yi geçtiği düşünüldüğünde öğretmenlerin elde ettikleri gelirin yoksulluk sınırının ancak %50’si kadar olduğu görülüyor.

Hülya Yetişen: Okul kitaplarının basımı ve dağıtımı özelleştirildi mi? Cevap evetse, ekonomik durumu olmayan öğrenciler bundan nasıl etkileniyor Öğretmenlerin derste okutulacak kitapların ve ders metaryallerinin seçiminde söz hakları var mı?

Zübeyde Kılıç: Milli Eğitim bakanlığı kendisine ait basıma uygun yeterlilikte matbaalar olmasına rağmen kendi kitaplarını basıp dağıtma yoluna gitmeyerek ders kitaplarını özel yayın evlerinden almayı, kurulu gücüne rağmen daha da ileri giderek kendi kitaplarını bile özel matbaalarda bastırmayı tercih etmektedir.

Ders kitapları ücretsiz dağıtılmakta, fakat hükümetin kendi zenginini yaratma ve ders kitapları üzerinden siyasi rant sağlamayı sürekli kılma arayışlarından dolayı ders kitapları uzun süre kullanılabilecek şekilde hazırlanmamakta ve aksine her yıl yeniden dağıtılması yoluna gidilmektedir. Ciddi bir orana ulaşan bu gider sonuçta vatandaşın cebinden çıkmaktadır. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması sendika olarak bizim öteden beri savunduğumuz anayasal bir haktır. Fakat bütünüyle paralı hale gelen eğitim sürecinde ders kitaplarının veliye maliyeti bu giderler içinde oldukça küçük bir oran oluşturmaktadır. Eğitim Sen’ in yaptığı bir araştırmaya göre bir ilköğretim okulu öğrencisinin bir eğitim-öğretim yılı için giderleri ortalama 3 bin TL iken ders kitapları toplam 17 TL civarındadır. Yani ders kitaplarının ücretsiz olması velilerin giderek artan yüklerine önemli bir katkı sağlamamaktadır.

Bakanlık ders kitaplarının seçiminde öğretmenleri devre dışı bırakmaktadır. 2003 yılına kadar derslerinde hangi kitapları kullanacakları öğretmenler tarafından belirleniyordu. Bu uygulama, Talim ve Terbiye Kurulu denetiminin dışında kullanıcı denetimini de beraberinde getirdiği için yazar ve yayıncıların daha özenli davranmasını sağlıyordu. Bu uygulama yayıncıyı, bakanlık onayını almış olsa bile hazırladığı ders kitabını bir de öğretmene beğendirme çabasına itiyordu ki bu, ders kitabı hazırlayanları daha titiz davranmaya sevk etmekteydi. Yeni uygulamayla, öğretmen devreden çıkartılıp ihalede en düşük teklifi veren yayıncının kitabının alınması, ders kitaplarının niteliğini giderek düşürmekte, fiyat üzerinden rekabete yol açmaktadır. Fiyatta rekabet nitelikli olan kitabın yerine, ekonomik gücü olan yayıncının belirlediği kitabın ve yayıncısının hakimiyet kurmasını sağlarken bu durum, onayından ihaleye kadar sisteme dahil herkeste ranttan pay alma arzusu yaratmaktadır.

Hülya Yetişen: Okullar, mevcut ideolojik  sistemin yeniden üretildiği merkezler olarak tanımlanıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü Türkiye’yi yaratan Kemalist ideolojik eğitim mi?

Zübeyde Kılıç: Okullar, mevcut ideolojik sistemin yeniden üretildiği merkezler olarak tanımlanır ve genel olarak da doğrudur bu saptama. Türkiye açısından bakıldığında eğitimin içeriğinin resmi ideolojinin belletilmesi ve yeniden üretilmesine ilişkin unsurlar barındırdığı açıkça görülebilir. Milli Eğitim Temel Kanunu bu işlevi yerleştirmiştir. Bu kanun, adı üzerinde eğitimin temel kanunu niteliğindedir ve esas olarak da resmi ideolojinin eğitime hâkim kılınmasını öngörmektedir. Ancak özellikle 12 Eylül askeri darbesinin ardından benimsenen Türk-İslam sentezi doğrultusunda eğitimin içeriğinin zamanla muhafazakarlaştırıldığı, dini öğelerin ağırlık kazanmaya başladığını da vurgulamak gerekir. Bu süreç bugünde tek tipçi bir zihniyetin pekiştirilmesi doğrultusunda işletilmektedir.

Hülya Yetişen: Anti-ayrımcılık ve çok kültürlü eğitim programı, 21. yy’ın programı olarak, Amerika, Kanada, Avustralya, Almanya gibi çok uluslu ve çok kültürlü ülkelerde okul öncesi sınıflarda uygulanırken, Türkiye’de bu programla ilgili alternatif eğitim çalışmaları var mı?

Zübeyde Kılıç: Böyle bir hedef Milli Eğitim programlarında yer almamaktadır. MEB’in politikalarının ana hattı eğitim hizmetinin piyasaya nasıl devredilebileceği üzerine kurulu. Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikaları geliştiren bir kurumun ekonomik, sosyal ve kültürel dinamikler ve sorunlar üzerinden ayrımcılık karşıtı bir politika belirlemesi mümkün değildir. Örneğin gerçekleştirilen anayasa değişikliğinde zorunlu din dersi uygulamasının kaldırılması ya da YÖK’ün kaldırılması gibi değişikliklerin yer almaması bunun göstergesidir. Kaldı ki bu konularda ciddi bir talep vardı. Anadilinde eğitim hakkını yok sayan bir zihniyetin de böyle bir programa yaklaşımının nasıl olacağı açıktır herhalde.

Hülya Yetişen: Ana dili ile eğitim gören Türk çocukları ile Türkçe eğitim gören Kürt çocuklarının okuldaki başarıları ve davranışları arasında nasıl bir fark gözlemleniyor? Bu çocuklar arasında bir ayrımcılık olarak tanımlanabilir mi?
Zübeyde Kılıç: Eğitim bilimine göre anadilinde eğitim, demokratik, nitelikli, bilimsel eğitimin en önemli gereklerinden birisidir. Kendi anadilinde eğitim görmeyen bir çocuğun anlama, algılama, kendisini ifade etme, sosyal ilişkiler kurma..vb konularda ciddi problemler yaşaması kaçınılmazdır. Bundan kaynaklı olarak eeğitime kendi anadiliyle başlayan çocuklarla bundan yoksun olan çocukların okul başarıları arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse; orta öğretime ve yüksek öğretime geçiş aşamasında ülke genelinde uygulanan sınavlarda istisnasız her yıl ülke genelinin altında puan alan bölgeler ağırlıklı olarak Türkçe dışında anadillere sahip olanların (Kürtçe, Arapça vb.) bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmaktadır.

Hülya Yetişen: Eskiden Türkiye’de tecrübeli ve yetkin öğretmenler Batı’da görevlendirilirdi, stajyer öğretmenler de Kürdistan’da. Bu uygulama devlet politikası olarak hâlâ devam ediyor mu?

Zübeyde Kılıç: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çoğunlukla aday öğretmen ve sözleşmeli, ücretli statülerde çalışan güvencesiz öğretmenlerin toplandığı bölgeler olmakla kalmıyor aynı zamanda bir sürgün yeri olarak değerlendiriliyor. Yakın dönemde Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan bir YİBO’da( Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) bir cinsel taciz olayı yaşandı. Bu olay üzerine Meclis İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kente giderek incelemelerde bulundular. İnceleme sonucunda yayınlanan raporda bölge okullarının durumu açısından son derece iç acıtıcı saptamalar yer almaktaydı. Örneğin okulun açıldığı tarihten itibaren kadrolu müdür ve müdür yardımcıları atanmadığından dolayı, idari yönden deneyimsiz öğretmenlerin müdür ve yardımcıları sıfatlarıyla vekâleten görevlendirilmiş olduğu, bu durumun da okulun işleyişini olumsuz etkilediği gibi bilgiler yer almaktaydı raporda.

Hülya Yetişen: 1993-1995 yılları arasında 5 bin köy boşaltıldı, 5 milyon insan göç ettirildi. Bu durum Kürtlerde okuma yazma ve eğitim görmede ne tür bir sonuç yarattı? (Sokak çocukları, uyuşturucu ve bali bağımlıları ve toplumsal suçlara bulaşma vb gibi...)

Zübeyde Kılıç: Yerinden edilenlerin içinde bulundukları koşullara ilişkin çeşitli toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve bizzat hükümetin isteği ile Nüfus Etütleri Enstitüsünün yaptığı inceleme ve araştırmalar, bu konuda çok derin sorunlar yaşanmakta olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi köyleri boşaltılanlar çoğunlukla maddi birikimlerini taşıma şansından mahrum kaldılar. Köylerin bir kısmı boşaltıldıktan sonra yakıldı, hayvanlar telef oldu. Öte yandan boşaltılan köylere dönüş yasağı nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan köylüler en azından yaz aylarında gelip topraklarını ekip biçme şansından da mahrum kaldılar. Köy boşaltmalarının uzun süre resmen kabul edilmemesinden dolayı da kentlerin varoşlarında, herhangi bir olanaktan yoksun şekilde yaşam savaşı veren insanlar kendi kaderlerine terk edildi. Köy boşaltmalar 1990 başlarında başlayıp 1993-1994 yıllarında doruk noktasına varmasına rağmen hükümetin bu sorunu resmen tanıması 2002 yılında BM özel temsilcisinin davet edilmesiyle olmuştur. Göç Der’in İstanbul, İzmir, Mersin gibi göç alan kentlerde yaptığı alan araştırmaları bu durumun yıkıcı etkilerini gösterir. Bu alanda araştırmalar yapan çeşitli kuruluşların yanı sıra Diyarbakır Kalkınma Merkezi gibi lokal çalışmalar yapan kurumların araştırmaları da zorunlu göç ile çocuk işçiliğinin, sokak çocuğu olgusunun, madde bağımlılığının ve çocukların suça itilme riskinin arasında ciddi bağlar bulunduğunu göstermektedir.
Hülya Yetişen: BDP milletvekileri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ün 17 Mart’ta Üniversite rektörlerine gönderdiği ‘Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı’ başlıklı gizli bir yazısını Meclise taşımıştı. YÖK’ün bu planıyla, Kürtler eğitimden mahrum edilmek mi isteniyor? Üniversitelerde onlarca Kürt öğrencinin gözaltına alınıp tutuklanması bu planın bir sonucu mu?


Zübeyde Kılıç: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından üniversiteler üzerinde denetimin sağlanması, üniversitelerin toplumsal bağlarından koparılarak denetlenir hale getirilmesi için kurulmuş anti-demokratik bir yapıdır. 12 Eylül sonrasında yürürlüğe konulan yeni toplum projesinin üniversite gençliği üzerinde etkin kılınması noktasında en önemli işlevi YÖK görmüştür. 12 Eylül ile birlikte, toplum Türk-İslam sentezci ideoloji doğrultusunda ırkçı - gerici düşüncelerin etkisi altına alınırken, üniversitelerimiz de bu etkiye paralel olarak ırkçılığın ve gericiliğin hegemonyası altına sokulmaya çalışılmıştır. “Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı” ve “ Öğrenci Olayları Formu” gibi uygulamalar bu görevin bir sonucudur. YÖK bu uygulamayla Kürt sorunundaki ötekileştirici, ayrımcı, şiddet içeren, çözümden yana olmayan merkezi politikaların iz düşümünü hayata geçirmektedir. Üniversitelerde açılan soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar bu çizgide ilerlemektedir.

Hülya Yetişen: AKP Hükümeti’nin eğitim politikasını bize açıklar mısınız? Fethullah Gülen Vakfı’nın Türkiye deki eğitim çalışmaları ve devletle ilişkileri hakkında bilgi verir misiniz?

Zübeyde Kılıç: AKP hükümeti eğitimi neo liberal politikalar çerçevesinde piyasacı bir anlayışla şekillendirirken bir yandan da kendi dünya görüşü çizgisinde muhafazakar bir içerik katmaya çalışmaktadır. Okul öncesi süreçten Yükseköğretimin sonuna kadar gerçekleştirilmek istenen dönüşümler bu politikaların somutlaşmalarıdır. Kalkınma planında, MEB’in strateji raporunda ve uygulamalarda bu zihniyeti net bir şekilde görmek mümkündür. Eğitim emekçilerinin istihdam biçimlerinden müfredatın içeriğine kadar her şey bu çizgide ilerlemektedir. Örneğin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) içerisinde geliştirilen GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) rejimi ile Türkiye eğitim, sağlık gibi temel kamu hizmetlerinin yanı sıra bir çok kamu hizmetini adım adım piyasanın kar mantığına teslim etmeyi kabul etmiştir.

Fethullah Gülen Vakfı ise bu sürecin önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’de çok sayıda özel okul, üniversite, dershane ve öğrenci yurdunun denetimi bu cemaatin elindedir. Birçok siyasi iktidar tarafından desteklenen ve bugün AKP ile birlikte gücünün sınırlarını genişletmiş bir cemaattir. Yurt dışında açtığı okullardan başbakanlar ve devlet bakanları övgüyle söz etmektedirler. Herhalde bu resim devletle ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Hülya Yetişen: Ana dilde eğitim sizce mümkün olabilecek mi? Seçmeli ders hangi yaş grubundaki öğrencileri kapsıyor?
 
Zübeyde Kılıç: Türkiye yeniden gerilimli bir sürece doğru götürülmeye çalışılıyor. “Demokratik Açılım” adı altında başlatılan süreç kadük edilmek üzere. Ülkenin içine sürüklendiği ortam, anadilinde eğitim gibi geçmişten bugüne oldukça siyasallaştırılmış bir sorunda adım atılmasını mümkün kılacak bir ortam olmayacaktır. Yani anadilinde eğitim yasağı sürecek. Seçmeli ders biçiminde bir uygulama da yok. Fakat bu süreçSeçmeli ders biçiminde bir uygulama da yok. Fakat bu süreç bu bizim anadilinde eğitim hakkının hayata geçmesine ilişkin olarak sürdürdüğümüz mücadeleye engel olamayacaktır. Çünkü sendikamız anadilinde eğitimin evrensel bir insan hakkı olduğuna, eğitim bilimin temel gerekleri arasında yer aldığına inanıyor.

Hülya Yetişen: Kamuoyunda "Taş atan çocuklar" olarak bilinen, Kürt çocuklarının okullarıyla ilgili durumlari ve okul idaresinin bu çocuklara yaklaşımı ne oldu? Göz altına alınıp bırakılanlar okullarına geri dönebildiler mi? Eğit-Sen Sendikası olarak bu konuda ne tür girişimlerde bulundunuz?

Zübeyde Kılıç: Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK), mevcut hükümetin iktidarı döneminde, 2006 yılında yapılan bir değişiklikle, çocukların yetişkinlerle aynı şekilde “terör” suçlaması ile yargılanmalarının önü açılmıştır. Söz konusu değişiklikle birlikte başta Adana olmak üzere, Diyarbakır’da, Van’da, Batman’da yüzlerce çocuk “taş attıkları” gerekçesi ile gözaltına alınmış, kötü muamele görmüş, haklarında TMK’dan onlarca yılı bulan ceza davaları açılmış ve bir kısmı özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Haklarında 11 ila 34 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları istenmektedir. Tutuklanan çocuklar sadece özgürlüklerinden mahrum kalmamaktadır. Ailelerinden, sosyal çevrelerinden uzaklaştırılmakta ve geri kalan bütün hayatlarını etkileyecek şekilde eğitim haklarından da mahrum edilmektedirler. Bu durum uluslar arası normların yanı sıra akla ve vicdana aykırıdır. Türkiye, “taş attıkları” gerekçesi ile yüzlerce çocuğu yetişkinler gibi yargılayarak altında imzası bulunanlar da dahil olmak üzere pek çok uluslar arası kuralı ihlal etmiştir. Çocuklara özgü yargılamanın temel kuralları BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), Çocuk Ceza Adaleti Yönetimi için Asgari Standart (Pekin Kuralları), Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Çocukların Korunması için BM Kuralları (Havana Kuralları) ve Çocuk Suçlarının Önlenmesi için BM İlkeleri (Riyad İlkeleri) gibi temel uluslar arası düzenlemelerle belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu yargılamalar, çocuk adalet sisteminin temelini oluşturan bu düzenlemelerin tümüne aykırılık oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi TMK mağduru çocuklara ilişkin kamuoyunda yaratılan duyarlılık ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların hükümet üzerinde yarattığı baskının etkisiyle, geçtiğimiz aylarda hükümet, bu ayıba ve çocukların mağduriyetine son vermeye yönelik çalışma başlatmıştı. TMK’da yapılacak değişiklikle çocukların mağduriyetinin kısmen ortadan kaldırılması gündeme gelmişti. Hak örgütleri ve konuyla ilgili diğer bağımsız kurumlarla birlikte sendikamızın da hükümetin açıkladığı değişiklik taslağına ilişkin ciddi kaygıları bulunmaktaydı. Ama buna rağmen çocukların mağduriyetine son verecek yasal değişikliğin önünün açılması önemli bir adım olarak görülebilirdi. Ancak hükümetin başka konulardaki tutarsızlığı ne yazık ki bu konuda da kendisini göstermiş; söz konusu değişiklik Meclis gündemine getirilmeye hazırlanırken, yeniden başlayan sokak gösterileri bahane edilerek, değişiklik tasarısı rafa kaldırılmıştır. Şimdi yasa tasarısı tekrar meclis gündemine geliyor. Ancak yasa tasarısı yeniden gündeme gelirken bu kez de çocukların ailelerinden alınmasının önünü açacak maddeler eklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Çocukları çözülmeyen bir sorunun rehinleri haline getirmenin hiçbir açıklaması olamaz.
“Taş attıkları” gerekçesi ile yargılanan çocuklarımız bugüne kadar fazlasıyla mağdur edildiler. Şimdiye değin yaşanan yargılamalar, söz konusu uygulamalara maruz kalan çocukları ömürleri boyunca etkileyecek büyük travmalara neden oldu. Bir eğitim sendikası olarak tutuklu çocuklarımızın eğitim hakkıyla ilgili ciddi kaygılar taşıyoruz. Bu çocuklarımız sosyal dışlanma ya da güven sarsılması gibi risklerin yanı sıra eğitim yaşamlarıyla ilgili olarak da ciddi risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Devamsızlık, kayıtlı bulundukları okulların onları tekrar kabul etmede isteksiz olmaları ya da üniversite sınavlarına hazırlık yapanların cezaevi koşullarında uygun çalışma ortamı bulamamaları bu sorunlardan sadece bir kaçıdır ve her birisi tek başına genç bir insanın geleceğini belirleyici niteliktedir.

Sendikamız TMK mağduru tutuklu ve hükümlü çocukların eğitim hakkından yararlanmalarına ilişkin kaygılarını dile getirmek; bu konuda duyarlılık yaratmak ve yetkili kurumları adım atmaya zorlamak amacıyla Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili Devlet Bakanlığına resmen başvurarak, yargı sürecindeki çocukların eğitim durumlarına ilişkin sorular yöneltmiştir. Adalet Bakanlığı söz konusu başvurumuza yanıt vererek tutuklu ve hükümlü çocukların eğitim koşullarına ilişkin bilgi vermiştir.

Adalet Bakanlığının yanıtında yer alan bilgiler, tutuklu ve hükümlü çocukların eğitim hakkından yararlanma koşullarına ilişkin kaygımızı ve endişelerimizi ortadan kaldırmamıştır. Hem cezaevlerindeki eğitim koşulları, çocuklarımızın eğitim haklarını herhangi bir kayba uğramadan kullanmalarına elverecek nitelikte değildir, hem de daha önemlisi, eğitim olanaklarından bağımsız olarak çocukların TMK hükümlerine dayanarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları kabul edilebilir bir durum değildir.

Hülya Yetişen: Zübeyde Hanım söyleşiye katıldığınız için size teşekkür ediyorum.

Zübeyde Kılıç: Ben de size teşekkür ediyorum.

21/06/2010


Röportajlar Dizisi - Hülya Yetişen
hulyayetisen@yahoo.fr


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 3207   |   Yorum: (398)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 25 Ekim 2013 20:08 | Alıntı     

HinaavaitslaH

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
zyZwajZgZxfk Canada Goose Jakke
jaZrqfZnZgol Hollister Jacken
syZwqxZnZquv Ugg 蔚位位伪未伪
giZntqZfZpzy Woolrich Arctic Parka
hfZlamZdZlvh Canada Goose Jakke
yqZjouZiZkls Woolrich Spaccio
ncZmgeZwZfdb Moncler Online Shop
cmZggaZfZidw Barbour Sverige
hgZrraZeZhyi Moncler Online Shop
hzZsxqZeZeaf Moncler Jassen
 Yorum #2  | 25 Ekim 2013 20:10 | Alıntı     

Triddixinsony

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kpZmuuZxZdnm Ugg Sales
izZghlZvZxtr Timberland St酶vler
jbZaqnZvZrxi Ugg Sales
ycZkbgZwZjbk Cheap Ugg Boots
zzZmrxZiZyti Doudoune Ralph Lauren
oeZsywZqZyti Canada Goose
ucZhuoZrZokp Canada Goose Sverige
hzZlvbZbZelk Ugg Sales
tzZwkhZmZson Canada Goose Sverige
fwZjolZoZxww Canada Goose Jakke Dame
 Yorum #3  | 25 Ekim 2013 20:16 | Alıntı     

Befmoomsamisk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kuZtbtZbZibw Uggs Rea
dfZkgkZkZhta Abercrombie Jacke
kpZzwoZrZano Parajumpers Pas Cher
jtZsibZhZztq Polo Ralph Lauren Jacke
tnZicuZlZylg Ugg Knokke
qgZxvgZqZwxs Ugg Outlet Schweiz
afZiqgZvZeiq Cheap Timberland Boots
meZlaqZdZetr Canada Goose Prix
udZejeZnZdjk Abercrombie Jacke
ghZforZhZoae Abercrombie Jacke
 Yorum #4  | 25 Ekim 2013 20:46 | Alıntı     

ovawsvogs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
neZdzuZlZqzh Uggs Salg
vdZpesZuZdrf Isabel Marant Schuhe
pnZwbnZpZspa Uggs Wien
wuZkhdZgZbjj Woolrich Parka
jaZyeoZpZoot Moncler Espa帽a
ocZsxjZqZkxa Uggs Salg
szZschZqZwno Cheap Uggs
ntZlnwZwZhlw Barbour Jacka
oiZyhyZdZxec Moncler Espa帽a
zdZegrZlZwaz Belstaff Bags


wyZnmmZrZwwb Ugg Z眉rich
qeZhyxZxZivw Moncler Vest
kfZlxuZtZvut Ugg Ale
jiZgsrZoZddu Belstaff Milano
inZjtcZcZjlz Ugg Z眉rich
fwZugrZxZxuj Parajumpers Jakke
eaZncxZkZqtp Barbour Jacket Uk
xmZehqZhZjmz Uggs
ksZhpaZbZrit Timberland Femme Pas Cher
dxZivqZnZpmd Canada Goose Sale
 Yorum #5  | 26 Ekim 2013 01:12 | Alıntı     

ovajetrorourn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ghZdscZeZgsy Woolrich Jacka
peZylbZwZjnm Parajumper Jakke
pdZsxoZqZyqi Uggs
faZueeZlZasp Uggs Australia
ejZbpdZfZfct Moncler Outlet
leZqbjZeZeke Goedkope Uggs
rvZawxZdZpfb Canada Goose Jacka Dam
xxZspbZvZtbw Parajumpers
fvZaihZcZdal Peuterey Jacke
mkZujdZuZtzv Parajumpers Suomi
 Yorum #6  | 28 Ekim 2013 08:34 | Alıntı     

AltedKilt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nvZxtsZaZndo Ugg Skor
glZaluZmZhgb Woolrich Woolen Mills
ycZnagZxZire Abercrombie Jacke
lcZomyZnZmql Canada Goose Nettbutikk
ykZfvdZeZwsd Moncler Milano
jtZqusZqZxwy Parajumpers
huZablZlZwhd Uggs Aanbieding
eoZuypZxZtkk Ugg Knokke
alZytaZvZnyh Doudoune Moncler
zmZrqtZgZwws Woolrich Woolen Mills
 Yorum #7  | 28 Ekim 2013 12:45 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
emZwvzZgZtvg Canada Goose Prix
wuZfhvZxZccf Canada Goose Prix
udZzsgZpZvuv Canada Goose Doudoune
dwZfywZoZwin Moncler Schweiz
bdZdncZoZvwt Stivali Ugg
niZyrwZyZvyd Ugg Boots
gdZvujZkZjty Isabel Marant Sneakers
xkZxinZaZbov Parajumpers Sale
wpZokyZcZvju Parajumpers Jakke Dame
vgZakdZyZnfo Doudoune Canada Goose


hjZxfaZzZbbg Ugg Italia
zbZknhZeZhwj Woolrich Jassen
zdZyuiZbZxlu Peuterey Outlet
tcZouwZtZhlb Peuterey Uomo
qhZgdsZrZhfh Woolrich Outlet
sqZrzmZrZphr Ugg Støvler
kdZfcmZhZnop Canada Goose Sverige
knZppkZhZcum Canada Goose Vest
dmZgqkZoZcet Moncler Dunjakke
rcZwrqZvZtkf Parajumper Jacka
 Yorum #8  | 28 Ekim 2013 14:18 | Alıntı     

Seeciaveafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ptZkweZfZasa Nike Free Run
okZnpvZsZvlb Doudoune Canada Goose
mzZxgfZpZwrt Timberland Schweiz
xlZdmqZfZsdg Ugg Boots
deZgxgZvZrvd Nike Air Max
ytZkuyZqZrux Nike Air Max
nqZoioZgZbck Timberland Schweiz
cdZvgaZmZijd Nike Free
vqZzzjZuZghm Ugg Boots
fzZrnjZmZmms Nike Free Run
 Yorum #9  | 28 Ekim 2013 17:55 | Alıntı     

celapieni

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
jxZxilZlZhld Cheap Ugg Boots
lqZrjzZbZwdo Cheap Ugg Boots
bdZcysZnZbxt Timberland España
twZzdtZkZakw Uggs Antwerpen
ocZpenZyZvlh Uggs
rxZgeoZvZiju Uggs
vcZbbfZkZbpj Moncler
ivZoltZrZuwz Uggs
olZwsgZhZmyg Parajumpers Usa
dtZfksZxZbmz Canada Goose Pas Cher
 Yorum #10  | 29 Ekim 2013 11:24 | Alıntı     

sonEnsunsecom

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ehZyzoZhZnjo Ugg Ale
abZhabZgZjbj Botas Ugg Espa帽a
kkZztiZxZpeb Parajumpers Canada
koZbxfZhZllm Parajumper Canada
riZtvoZwZbpx Barbour Milano
scZbyhZkZjyw Canada Goose Femme
reZnjmZbZuwl Canada Goose Coats Uk
gfZamsZiZpda Woolrich Jacken
yyZaneZqZtxw Pjs Norge
etZzdpZkZmgz Canada Goose Expedition Parka
 Yorum #11  | 29 Ekim 2013 12:35 | Alıntı     

BorIrricsBync

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
zpZmcbZxZuei Canada Goose Outlet
ngZdzwZuZqfm Woolrich Parka
xpZmeaZyZqpk Peuterey Uomo
rdZuhtZrZxjy Moncler Jassen
lmZtwrZoZxpv Woolrich Parka
etZloqZsZybx Parajumpers Suomi
blZskfZrZkks Moncler 2014
jrZhseZeZjuc Uggs Norge
mkZoitZhZlbc Botas Ugg España
vrZpgjZvZznu Peuterey Uomo
 Yorum #12  | 29 Ekim 2013 14:06 | Alıntı     

BlatatCex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fjZitsZqZbmb Moncler Rea
drZighZhZbnh Belstaff Uk
zuZmlcZwZenb Barbour Deutschland
bgZxejZdZwps Uggs Skor
hfZvnuZnZqkh Parajumpers
bnZertZsZsyk Timberland Støvler
pxZyufZtZemw Belstaff Uk
pgZjltZfZgdu Canada Goose Outlet
dqZubtZzZzwy Parajumpers
rvZgptZfZtgh Peuterey Uomo
 Yorum #13  | 30 Ekim 2013 13:51 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rzZmnjZrZxal Canada Goose Børn
tyZhmbZbZhmr Ugg Pas Cher
ryZoegZqZhrj Belstaff Sale
gdZktvZvZzkz Moncler Jakke
buZnpyZuZpst Moncler Uomo
utZnazZkZxgw Doudoune Canada Goose
ikZsmlZeZdbc Timberland Boots Canada
ymZcilZwZdks Moncler Winterjassen
wvZyrcZtZzhz Uggs Sale
vkZuqoZaZwck Woolrich Rea
 Yorum #14  | 30 Ekim 2013 21:54 | Alıntı     

Jicabircahfax

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
xhZzznZxZszx Ugg Outlet Italia
vyZtmiZxZcet Ugg Australia
mvZmjkZgZkva Ugg Outlet Italia
biZdazZtZgfa Ugg Rea
cwZntgZxZpdi Ugg Australia Italia
oaZvjoZrZmnc Ugg Australia Pas Cher
ncZfjpZbZlbf Ugg Outlet Italia
ciZteeZjZfsi Ugg Boots
cgZcvuZaZpok Ugg Australia Pas Cher
enZoaoZbZrnx Ugg Australia Pas Cher
 Yorum #15  | 30 Ekim 2013 22:18 | Alıntı     

Playememosy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #16  | 30 Ekim 2013 22:51 | Alıntı     

Befmoomsamisk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rzZbsrZcZdux Parajumpers
yeZgpyZxZwdt Ugg Skor
qmZhlxZwZsfe Moncler Jacka
myZlnvZpZebi Doudoune Moncler
uyZvfqZcZlmy Cheap Timberland Boots
cqZsejZuZhjm Parajumpers
mpZhvrZdZtxh Ugg Knokke
lgZnimZzZsby Canada Goose Online Shop
vbZyhqZfZywq Uggs Aanbieding
xmZjmgZrZavf Moncler Jakker
 Yorum #17  | 30 Ekim 2013 23:53 | Alıntı     

CeannaScome

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
aaZlecZtZemb Canada Goose Uk
jrZpybZhZmrn Parajumpers Danmark
txZjxkZcZsna Canada Goose Sale
jcZkbiZuZvvx Parajumpers Jakke
riZzawZcZgyk Ugg Australia
roZkmiZwZudg Timberland Outlet
ejZzrmZtZrnp Woolrich Parka
ohZtfvZgZxgl Woolrich Uk
qpZundZpZjfx Moncler Jackets
haZmfjZsZoyg Hollister Doudoune
 Yorum #18  | 31 Ekim 2013 10:27 | Alıntı     

stiseartith

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rqZwllZfZojw Moncler Jacken Online
oqZanyZaZsrf Moncler Oslo
dsZdvpZpZnal Parajumpers Long Bear
utZqjvZpZcvq Moncler Piumini
elZqjbZlZfio Parajumpers Sale
fcZitgZxZbpj Parajumper Femme
eyZorsZzZruo Timberland Schuhe
siZrjeZkZrrc Woolrich Bologna
grZikcZaZjma Parajumper Sale
ajZhztZrZyeq Belstaff Sverige
 Yorum #19  | 31 Ekim 2013 16:00 | Alıntı     

stoolawak

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wnZkxzZcZtmz Isabel Marant Schuhe
gjZjxmZfZigt Uggs Salg
asZsrvZwZejl Parajumpers Jacken
kdZdjqZuZlmg Woolrich Outlet
gxZsdjZaZbek Parajumpers Nederland
skZssdZcZvfu Canada Goose
sdZputZtZkzc Spaccio Woolrich Bologna
zeZwdmZfZafz Parajumpers Long Bear
fvZdziZyZkkl Parajumpers
lvZhirZsZhtz Parajumpers Jacken
 Yorum #20  | 31 Ekim 2013 17:32 | Alıntı     

BorIrricsBync

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dyZmkrZqZhda Ugg Saappaat
oeZnfnZiZcny Uggs Norge
epZfecZwZmhb Canada Goose Sale
mmZehfZoZyoo Parajumpers Jakke
oiZxzpZvZcmf Moncler 2014
ssZdwnZjZrko Woolrich Parka
zaZgjnZgZkcn Ugg Saappaat
sdZkjpZoZjwb Ugg Saappaat
prZjifZoZxub Ugg Saappaat
hiZqqmZcZuhx Ugg Boots
 Yorum #21  | 1 Kasım 2013 08:44 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ecZxamZhZwpy Parajumpers Pas Cher
zgZtrwZlZqfg Moncler Jacka
zcZtguZxZhwk Isabel Marant Sneakers
ngZcuaZnZgxk Parajumpers Pas Cher
ksZfcyZoZxgz Moncler Canada
kxZxgqZuZuvm Doudoune Canada Goose
dxZejfZoZwtq Moncler Jacka
toZqtuZoZxye Ugg Boots
obZnvdZsZlpv Moncler Milano
wuZswbZxZxoq Abercrombie And Fitch Jacke
 Yorum #22  | 1 Kasım 2013 18:26 | Alıntı     

Liaibepeeme

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ndZyyeZxZqud Doudoune Abercrombie
tdZthwZmZuar Woolrich Clothing
moZxvxZiZkfx Timberland Sko
jnZqkpZvZvqw Doudoune Abercrombie
odZkabZpZmed Peuterey Outlet
lnZvpeZoZrxj Peuterey Uomo
knZybtZdZjmr Giubbotti Peuterey
exZjmxZiZypi Uggs Goedkoop
gwZbanZtZuon Woolrich Arctic Parka
txZvuoZuZlve Doudoune Abercrombie
 Yorum #23  | 1 Kasım 2013 20:42 | Alıntı     

Emainikah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
tiZyyeZmZfhv Isabel Marant Sneakers Uk
wlZtvaZjZyka Parajumper Jakke
kpZjljZnZbly Moncler Wien
yqZgdxZzZufp Woolrich Outlet
mrZtjjZnZyxt Parajumpers Sale
dcZkyxZkZjrt Canada Goose Pas Cher
wkZrfyZiZrjs Ugg Outlet
chZiscZvZmld Canada Goose Jakke
wsZpitZqZxfi Woolrich Arctic Parka
sqZkbnZcZphh Moncler Outlet
 Yorum #24  | 1 Kasım 2013 21:32 | Alıntı     

Boarfartoomox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
doZzaqZtZgwz Peuterey Uomo
tgZhrqZvZisj Timberland Norge
waZtaqZoZttz Canada Goose Pas Cher
nvZfeaZdZwne Ugg Suomi
vyZkfuZnZvzx Peuterey Uomo
faZrzuZlZasc Canada Goose
nfZrgvZeZtfe Botas Ugg
zqZwttZbZbzw Timberland Norge
mvZofwZiZdcm Uggs
jcZqplZcZvsc Uggs
 Yorum #25  | 3 Kasım 2013 04:42 | Alıntı     

Pleaguelt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
njZvtaZhZuqa Ugg Pas Cher
myZectZhZyma Ugg Norge
jjZrikZsZakj Ugg España
dwZevrZmZpsc Uggs Norge
ggZzqeZqZgwm Ugg France
psZatqZaZuoc Uggs Salg
udZlmrZuZmnj Cheap Ugg Boots Uk
ymZjbmZnZdvi Uggs Salg
ytZaahZlZrsm Uggs Norge
qbZgziZxZzja Ugg Pas Cher
 Yorum #26  | 4 Kasım 2013 01:35 | Alıntı     

MemoborsKer

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bcZbmzZtZebt Ugg Outlet Italia
auZurqZiZlwv Ugg Australia
eyZrtoZkZcsc Ugg Boots
hpZnzuZzZhpa Ugg Rea
qaZsynZkZkwp Ugg Ale
fjZctzZsZich Ugg Rea
bjZtqkZdZjdt Ugg Australia
ndZvxmZuZtdk Ugg Boots
ejZkeiZlZjtz Ugg Australia Italia
nmZcuaZwZrxu Ugg Outlet Italia
 Yorum #27  | 4 Kasım 2013 10:18 | Alıntı     

Boarfartoomox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wfZczzZdZywx Ralph Lauren Jacke
rjZvdfZhZsst Parajumpers
iuZowgZfZnjg Moncler Doudoune
ymZlwmZuZtma Ralph Lauren Jacke
obZpxkZqZmaj Moncler Doudoune
mlZhgcZgZixy Uggs Outlet
ydZukbZcZxgz Uggs Outlet
bjZfteZcZwbt Uggs
uaZdgiZzZmxg Canada Goose Outlet
pkZdgsZfZfeu Woolrich John Rich & Bros
 Yorum #28  | 4 Kasım 2013 12:30 | Alıntı     

apedeegomap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
vjZvkxZtZbpt Woolrich Parka
mcZsxhZeZfoq Moncler Belgie
vsZlzbZaZeau Parajumpers
dqZvjxZzZfro Parajumpers
yiZppnZtZvtr Moncler Belgie
hmZjqcZrZkfu Parajumpers
wsZqjqZyZacb Timberland Schuhe
hrZbfhZaZlbj Parajumpers Jakke
ibZtsfZxZvia Canada Goose Sale
nlZrjoZgZxsv Canada Goose Jakke
 Yorum #29  | 4 Kasım 2013 15:51 | Alıntı     

omibiaram

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
jnZqovZsZcgq Ugg Norge
epZwqsZdZtcl Uggs Norge
sxZccqZlZpbp Ugg Pas Cher
fkZmujZmZjyc Ugg France
ubZjobZvZvfj Ugg Italia
jqZdruZwZdgx Ugg Norge
yqZcadZrZnbn Ugg Italia
otZkqbZgZzwu Ugg Pas Cher
hlZbddZuZfrb Ugg France
lqZesmZuZurj Uggs Norge
 Yorum #30  | 5 Kasım 2013 16:20 | Alıntı     

BlatatCex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
apZkvgZpZpvk Moncler Online
yiZsqdZhZxqt Parajumpers
gsZtjhZyZwzp Ralph Lauren Jacke
zeZjugZhZvvx Moncler Vest
zdZrnbZyZghq Canada Goose
xhZlvjZgZnwl Belstaff Uk
snZfswZmZguf Belstaff Italia
gmZnvdZcZvkq Timberland Norge
bzZkvwZlZiet Ugg Suomi
hdZgfuZpZmjp Canada Goose Jakke

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: