Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen  


25-08-2012, 13:07 Kategori: Röportaj  
Devrimci Müslüman M. Lütfü Özdemir İle Röportaj- Hülya Yetişen

Bu ayki röportajımızı kendilerini ‘Devrimci Müslüman’ olarak tanımlayan gruptan bir gençle, Mehmet Lütfü Özdemir’le gerçekleştirdik. Bu röportaj, sivil itaatsizlikle ilgili yaptığımız çalışmanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Çalışmamız öz itibariyle ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesinde “Sivil itaatsizlik” yöntemini tartışmakta, aydınlatmaya çalışmaktadır..

Sivil itaatsizlik Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela ile çağımızın hak arama ve direniş biçimi olarak tarihe geçmiştir. Hindistan’da 700 milyonu İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçiren Gandhi bu düşüncesini Güney Afrika’da edinir. Dünyanın en ırkçı ülkesi Güney Afrika ve dünyanın en yoksul, en kalabalık ülkesi Hindistan’daki bu hak arama yönteminin başarıya ulaşması şiddet içeren direniş stratejilerini sorgular hale getirmiştir.

Sivil itaatsizlik ezilen halkların ve sınıfların hak arama mücadelesindeki bu köklü yöntem değişikliğini ifade ediyor. Peki bu eylem/eylemsizlik gücünü nereden alıyor? Felsefesi, öngörüsü, eylem biçimi, şiddeti, şiddetin sınırı, ilişki biçimi, ilişki ağı nasıldır?

Bu ve benzeri daha onlarca soruya cevap bulmak için Güney Afrika’dan Hindistan’a kadar bir yol izledik. Sorularımızın bazılarını Rahip Martin Luther King’e, bazılarının büyük ahlâk (Stayagraha) kurucusu Gandhi’ye ve Nelson Mandela’ya sorduk.

Uzun bir araştırma ve inceleme sonunda böyle bir araştırma-röportaj dosyasını hazırlamaya karar verdik.

Kamu Vicdanına Çağrı, Sivil İtaatsizlik' adlı derleme kitabının yazarı Yakup Çoşar'a Avrupa’da ulaştık. O bize kitabını gönderdi biz de sorularımızı. Ancak Yakup Bey, sonradan durumunun röportaj vermeye uygun olmadığını söyledi. Biz de sorularımızı onun kitabından yararlanarak cevaplamaya çalıştık.

Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde , 'Demokratikleşme Sürecinde Vicdani ret, Türkiye Örneği' adlı Hukuk Yüksek Lisans tezi hazırlayan A.Serra Cankur 'un çalışması da bizler için önemli bir kaynak oldu..

Türkiye’de ırkçılığın, düşmanlığın şiddetin ve savaş çığırtkanlığının arttığı böylesi bir süreçte sivil itaatsizlik ve vicdani ret konularının üstünde durulup tartışılmasının kamu vicdani açısından önemi büyüktür.

Çatışma-Ahlâk-Siyaset ve eylem ilişkisini detaylarıyla anlatan bu araştırma-röportaj dosyasını okurlarımızla paylaşarak yararlı olmasını umuyoruz...

Sivil itaatsizlik bir eylem mi, eylemsizlik mi veya bir teori mi?

Sivil itaatsizlik; insanların tüm güçlerini kullanarak; daha eşitlikçi, daha özgür, daha adaletli yarınlara ulaşmak için gösterdiği çabadır.

Sivil itiaatsizlik, haksızlıklara karşı bütün yasal yolların tıkanıp tükendiği noktada kamu vicdanına çağrıyı amaçlayan bir eylemdir.

Bireyin, parti grup ve çevre çıkarlarından bağımsız olarak, kendi vicdaniyle hesaplaşmasının sonunda giriştiği demokratik bir isyandır.

Vicdanın dayattığı bu isyana diğer insanların da katılımını sağlamak için, düşünsel bir ortaklığa ideolojik birliğe gerek yoktur. Karşı durulan konuda ortak bir anlayışın oluşması yeterlidir. Ahlâki, vicdani bir ruh ve eylem birliğidir.

Sivil itaatsizlik, gündelik yaşamlarımızda kurduğumuz ilişkilerde, yalan söylememek, haksızlıklara karşı çıkmak, sözünü tutmak, sahtekârlık yapmamak gibi ahlaki ilkeleri politik düzeye çıkarma çabasıdır.

Ve sivil itaatsizlik eylemi alenidir, yasadışıdır, meşrudur.

Sivil itaatsizliği kapsam ve içerik olarak nasıl tanımlayabiliriz? Bu eylem hangi kuralları içerir?


Sivil itaatsizlik ana ilke olarak şiddeti ret eder. Alenidir, kamuya açıktır. Yasal sonuçlarına katlanmayı gerektirir. Bedau, Rawls, Dreier, Frakenberg, Arendt ve Habermas gibi düşünürlerin tümü bu konuda hemfikirdir.

ı-Şiddeti ret eder. Mevcut yasalara karşı pasif bir direniştir.

ıı- Yasalara aykırıdır. Ahlâki, vicdani ya da politik nedenlerle, meşru kabul edilmeyen yasalara aykırı gerçekleştirilen, politik bir eylemdir. Karşısında durduğu yasanın bir temel haksızlık olduğuna kamuoyunu ikna etmek için adalet anlayışına sık sık vurgu yapar.

ııı- Alenidir. Kamuya açık alanlarda, şiddet içermeyen eylem biçimlerini ve araçları kullanılarak kamu vicdanına çağrı yapar.

Sivil itaatsizlik ile yasadışılık, meşruluk ve erdemlilik arasında nasıl bir ilişki var? Yasadışılığın sınırlarını nasıl tespit etmek gerekiyor?


Hukuk “adalet” ideali ile ifade edilen daha üstün bir amaca yönelmesi beklenen bir yapıdır. Sivil itaatsizlik hukukun kamu düzenini koruma işlevi ile adaleti sağlama işlevinin sınırlarının belirsizleştiği ve bu iki işlevin karşı karşıya geldiği yerde ortaya çıkan bir çözüm arayışıdır.

Hukukun adalet ve meşruluk temelinin sarsıldığı olay ve olgularda direnme hakkı öncel olarak sivil itaatsizlik eylemi biçiminde ortaya çıkar. Yurttaşın hak ve özgürlüklerini yok sayan, yasanın kendisine tanımış olduğu yetkileri aşan, insanlara zulmeden iktidara karşı, itaat etme yükümlüğü sona erer; bu iktidara karşı direnmek hak halini alır.

Kural olarak, erdemlilik bir hakkın varlığında değil, o hakkın elde edilmesinde kullanılan yöntemdedir. Bir hakkı ihlal eden üstün otoriteye karşı güç kullanmadan ona itaat etmemek, bu itaatsizliğini kamuya açık alanlarda eylem veya eylemsizlik biçiminde ifade etmek önemli bir maharettir. Şiddet hangi amaçla olursa olsun, sonunda insana, doğaya ve eşyaya (emeğe) yönelen bir tahriptir. Sivil itaatsizlik bu tahribatı gerçekleştirmeden adaleti sağlamaya yönelik bir eylem olduğu için erdemliliktir. Bu eylem tarzında yasadışılığın sınırı yoktur. Eylemin kendisi yasadışıdır, ancak meşrudur. Eğer bir sınırlamadan söz edilecekse o da meşruluğun sınırlarıdır.

Sivil itaatsizlik ile fiili direniş arasındaki önemli bir fark vardır. Sivil itaatsizlikte eylemci devletin oluşumunda hukuk ve meşruluk temeline aykırı bir durum görmemekte, ancak mevcut yasa, yürütme uygulama ve kararlarında hukuka aykırı olduğu, adaleti zedelediği düşüncesindedir. Fiili direnişte ise eylemci, devletin asli unsurlarını ve yıkımını hedeflemektedir.

Sivil itaatsizlik hangi toplumlarda uygulama olanağı bulur? Türkiye’yi bu çerçevede nereye koyabiliriz?

Hukuk devletinin düşünsel temelinde direnme hakkı yatar. Hukuk devleti kişinin direncini, direnme hakkını esas almakla polis/asker devletinden ayrılır. Sivil itaatsizlik, bu yönüyle ilk bakışta yasadışı görünmesine rağmen hukuk devletinin kendi düzeltmesi için bir ihtiyaçtır da.

Sivil itaatsizliğin dönüştürücü rolü, müzakereci bir çerçevede kurulacak meşruiyetin önemli bir parçasını oluşturur. Sivil itaatsizlik tarafından oluşturulan alternatif konuşma biçiminin dayanağı “içtenlikli, nazik, karşı tarafı muhatap alan, dinlemeyi bilen, ikna olmaya hazır bir tutuma sahip olan insanlar” aracılığıyla gerçekleştirilecek bir konuşma adabıyla iletişim odaklı bir kamusal alan anlayışıdır.

Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik, hukuk devleti olma iddiasında olan bir devlet düzeni içinde gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen bir eylem biçimidir. Diktatörlük ve despot rejimlere karşı bu eylem biçiminin sonuç alması bir yana, bireyin kendisini bu nitelikteki bir iktidara sunmasının da ahlâki olup olmadığı da tartışmalıdır. Ancak Güney Afrika ve Gandhi Hindistan’ı hem bu kuralın önemli bir ayrıntısı hem de sivil itaatsizliğin stratejiye dönüştüğü bir alanı ifade ediyor.

Sivil itaatsizlik eylemine karşı şiddet uygulandığında eylemcinin tutumu ne olmalı?

Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engellerden biri Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına karşılık zayıf bir sivil toplum yapısına sahip olmasıdır.

Belirli konularda görüş açıklamalarının engellenmesi, sivil itaatsizlik gösterilerinde ve toplumsal hareketlerde eylemcilerin şiddete maruz kalmaları sivil toplumun gelişimini engelleyen nedenlerdir.

Sivil itaatsizlik meşrulaştırıcı bir hukuksal kalıp olarak görülebildiği takdirde geriye tekil sivil itaatsizlik eyleminin yargıç tarafından meşru görülüp görülemeyeceğidir. Bunun anlamı şu: Sivil itaatsizlik eylemi yargıya taşındığında yargıç ve savcılar hukuk devletinin gereklerini yerine getirip getirmemek gibi tarihi ve vicdani bir sorumluluk altına girmektedirler.

Türkiye’de bu konuda verilmiş çok sayıda çelişkili mahkeme kararları vardır. Ancak kararların çoğunluğu “otoriter bir yasacılığa” zemin sunmaktadır. Yargının hukukun üstünlüğünü değil, otoriter yasacılığı esas alarak verdiği kararlar daha çok Kürdlere ve Kürd sorununa ilişkin konularda olmaktadır.

Polis/jandarma güç kullanarak yasayı uygulamakla, dolayısıyla onu korumakla yetinmemekte, adli durumun açık olmadığı durumlarda da güvenliği sağlama gerekçesiyle müdahalelerde bulunmaktadır. Polis ve yürütme sivil itaatsizliğe karşı girişilen bu eylemi “ülke barışını tehdit” gerekçesine dayandırmaktadır.

Oysaki Sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilirken fiilen bir zor veya silahlı güce başvurulmadığı sürece bu eylemlerin potansiyel şiddet barındırdığı görüşü gerçekçi değildir. Bu fiili durum ortaya çıkmadıkça iktidar ve idarenin gerekçeleri yalandan öteye gitmez. Böylesi durumlarda sivil itaatsizlik eylemlerine karşı polisin sert yöntemi direnişe meşruluk kazandırır. Bu da devletin temellerini sarsar.

Sivil itaatsizliği politik amaçlı diğer yasadışı eylemlerden nasıl ayırt etmeliyiz?


Kuşkusuz her sivil itaatsizlik eylemi politik bir eylemdir. Eylemin politik karakteri devletin politik unsurlarının tasarruflarına karşı geliştirilmiş olmasındandır. Bu tür eylemler politik olmalarına karşın politik yapılanmaların öncülüğünde ve direktifleriyle yapılmıyor olmalarıdır. Eyleme binlerce kişi katılabilir, ancak nihai sonuçta eylem bireyseldir. Örneğin askere gitmeme eylemine binlerce kişi katılabilir. Bu askerliğin büsbütün kaldırılması anlamına gelmez. Bütün bu durum sadece bireyin askere gitmeme düşüncesini ifade eder.

Sivil itaatsizliği diğer yasadışı eylemlerden ayıran en temel özellik açık ve aleni olmasıdır. Sivil itaatsizlik eylemcisi, yargıya, hükümete ve meclise “Sizin yaptığınız kanun, uygulamanız, benim adalet anlayışıma terstir, temel hak ve özgürlüklerimi kısıtlıyor. Ben ne sizi, ne de kanunlarınızı dinliyorum. Aha buradayım. Buyurun gelin! Beni zindana atın, cezalandırın!” diyor. Oysaki diğer politik eylemlerde eylemci kendisini gizler. Sadece bir şiddet mesajı verir.

Sivil itaatsizlik yürürlükteki hukuk düzeni ile ahlâk arasındaki çelişki midir? Bu eylemin etiği ve pragmatiği arasında nasıl bir bağlantı var?


Sivil itaatsizlik, ağır haksızlıkların olduğu durumlarda koşulsuz bir itaat veya isyan seçeneklerinden ayrılan üçüncü bir yol olarak sunulabilir.

Eylem, bireyin veya toplumun özgürlüğüne, eşitlik ve adalet anlayışına hitap ettiği için başından beri kamu vicdanında bir kabul görür. Üstün otoriteye karşı bir duruş sergilediği için eylemciye paye sunar. Eylemci iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itiyor, maddi birçok olanaktan kendisine mahrum bırakıyor, buna karşılık toplumda gördüğü saygı ona manevi bir üstünlük ve ruhsal bir dinginlik sunuyor.

Hiç kuşkusuz eylemin maddi kazanımları da vardır. Örneğin askerliği ret eden eylemci birkaç yıl zorluklar yaşamasına, yargılanmasına ve horlanmasına rağmen sonuçta askerlik yapma gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmanın umudunu ve sonuçlarını yaşıyor.

İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişe geçen Gandhi’nin düzenli ve sistemli eylemi sivil itaatsizlik olarak değerlendirilebilir mi?


Sivil itaatsizlik eylemine daha çok ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde karşılaşıyoruz. Bu nedenle eylemin teorik tartışmaları da daha çok bu ülkelerde yaşanıyor. Şu ana kadar sivil itaatsizlik olarak anlatmaya çalıştığımız olay, daha çok bu ülkelerde geçen olayları konu alıyor.

Gandhi ve Mandela örnekleri bir toplumun yeniden inşasını öngören kural ile hiyerarşisinden oluşuyor.

Gandhi’nin eylemi sömürgecilik sisteminin sonlandırılmasını, toplumun yeniden inşasını ve bu inşa sürecinde ahlâki normların ön planda tutulmasını öngören bir yaşam biçimi ve mücadele stratejisidir.

Gandhi’nin mücadele öyküsü ve Satyagraha


K o n f ü ç y ü s :” Devletler ve hükümetler “iyi ve adil” olmadıklarında halkın o iktidara karşı direnme hakkı vardır ' der.

Gandhi bir eylem adamıdır. Satyagraha , şiddete dayanmayan bir direniş biçimi, 'gerçeğe ulaşma çabasıdır.'

Gandhi Sorgun’a gittiği yol sürecinde Hintli bir aristokrat olarak birinci mevkiden bilet almasına rağmen kontrolde güvenlik görevlileri tarafından “renkli insanların”bulunduğu kompartımana gitmeye zorlanmıştır.

İlk tepki olarak başka vagona geçmeyi ret etmiş, ardından “ayrımcılık” insan hakları” sivil itaatsizlik” kavramlarını sorgulamaya geçmiştir.

Eğer mümkünse kötülüğü söküp atmak, bu yolda ilerlerken de adaletsizliklere uğramayı göze almak gerekiyor. Haksızlıkları düzeltmek için ortaya çıkmak şarttır” diyen Gandhi bu olaydan kısa bir süre sonra G. Afrika’ya yerleşir. Yerlilerin avukatı olur.

1894 yılında yerlileri savunmak için Natal Yerli Kongresi adında kalıcı bir örgütlenme kurar. 1907 yılında Güney Afrika Birliği’nin Hükümeti göçe karşı bir yasa çıkarınca, yerli göçmenler “pasif direnişe” geçtiklerini yasayı tanımadıklarını deklare ederler. Gandhi “pasif direniş” kelimesinin içinde bulundukları hareketi ve hareketin felsefesini anlatmaya yeterli olmadığını görür.

Satyagraha

Sat; hakikat, Satyagraha da sertlik anlamına gelir, yani hakikate sahip olan. Hakikâti, aşkı ve ruh gücünü bir araya getirmektir. Hakikate, iyiliğe ve adalette bağlılık en yüce ilkedir. ve bu ilkeler itaatsizliğe yöneltir, her türden yalanın, adaletsizliğin, kötülüğün tezahür ve düzeniyle işbirliği yapmamaya yöneltir.

1914’te ülkesine döndükten sonra; tarım işçileri ve köylülerin mücadelelerin katılır. Güney.Afrika deneyimlerini onlarla paylaşır.

1919 yılında Britanya Hükümeti çıkardığı Sıkıyönetim Yasası ile kişilerin evlerine gitmesi için dört ayak üzerinde yürümesini zorunlu kılıyordu. Bu süreçte sivil itaatsizlikle başlayan eylemler, çatışmalara ve şiddet içeren gösterilere dönüşür. Tüm bu süreç Gandhi’de bir hayal kırıklığına neden olur ve sivil itaatsizlik için, öncelikle toplumun tüm yasalarına uymak/itaat etmek gerektiği, “olgunlaşma sürecini” tamamladıktan sonra itaatsizlik yapma noktasına gelinmesi gerektiğine karar verir.

1920’de Gandhi’nin de içinde bulunduğu Kongre Partisi barışçıl yollarla bağımsızlık talebinde bulunur ancak Britanya Birliği’nden sonuç alamayınca, 1929’da halka sivil itaatsizlik çağrısında bulunur.

Gandhi söyleminde son derece nettir; “Britanya tahakkümü sona ermelidir” ve tahakkümün sonlandırılması için sivil itaatsizlik gereklidir.

Tutsaklığımızın sorumlusu, Britanya füzelerinden çok bizim gönüllü, işbirliğimizdir”

Gandhi sivil itaatsizliği bir anlamda işbirliği yapmamak üzerine kurmuştur. Dolayısıyla iş birliği yapılan durumlarda bireyler baskı kuran kurumlar/ kişilerle sorumluluğu paylaşmakta ve bunun sonucunda tutsak olmaktadır.

1930 yılında Gandhi Britanya Hükümeti’nden tuz yasasını yürürlükten kaldırmasını ister. Hükümet olumsuz yanıtını verince, 79 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenleyerek Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi’ye gider ve deniz suyu alarak doğal yoldan, buharlaştırma yoluyla tuz üretimi sağlar ve yasayı ihlal eder. Sürece çok sayıda kadın da destek verir ve tuz kaçakçılığına katılır. Tüm bu sürece ek olarak, köylüler vergi ödemeyi ret eder ve çeşitli eylemler düzenler, ülkede halkın çoğunluğunun sivil itaatsizlik sürecine dâhil olması Britanya hükümetini endişelendirir ve hükümet çözümü Gandhi’yi hapse atmakta bulur

Gandhi’nin hapse girmesiyle eylemler birkaç misli artar, hapishaneler de tutuklularla dolup taşar. Hükümetin şiddet eylemlerine karşın, halk şiddetle karşılık vermez. Gandhi ile görüşmek isteyen İngiliz Hükümeti’ne “Esaret ortamında görüşmek işbirlikçiliktir, ahlâksızlıktır. Ben satyagraha’yı/üstün ahlâkı temsil ediyorum. Bana ahlâksızlığı dayatamazsınız” diyerek ret eder. Bunun üzerine karşılıklı görüşmelerin yapılması için Gandhi serbest bırakılır.

Anlaşmaya varılamaması sonucu tekrar sivil itaatsizlik çağrısında bulunur ve tekrar hapse atılır. Hapishanede ayrımcı bir yasanın uygulanmasına karşı ölüm orucuna girer ve sonunda başarılı olur, yasa uygulanmaz.

II: Dünya Savaşında Hintliler “vicdani ret” deklarasyonunda bulunarak, savaşa gitmeyeceklerini açıklarlar. Hükümet vicdani ret tavrını kabul eder.

1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşur. Gandhi 1948 yılında fanatik bir Brahman tarafından öldürülür.

İnsanların her türlü kazanımı, zaferi şiddet üzerinden elde edeceğine inandığı bir dönemde Gandhi, şiddetsizliğin ve sevginin de çok büyük bir güç olabileceğini, gerçek cesaretin şiddet içermemekte saklı olduğunu ve gücün, cesaretin haklı nedenlerle yapılan bir mücadelede başarıyı getireceğini herkese kanıtladı.

Gandhi bu başarıya nasıl ulaştı sorusunu röportajın sonuna aldığımız “Gandhi ve Satyagraha” başlığı altında vereceğiz.

Vicdani Ret ve Sivil İtaatsizlik
.
Vicdani ret temel insan hakkı olarak tanımlanır. Bilinen ilk vicdani retçi Maximilian' dır. M.S 295 yılında Kuzey Afrika'da ki Namibia ‘da yaşayan 21 yaşında bir gençtir ve Roma ordusuna çağrıldığında askerlik yapmayı reddetmiş, ve Romalılar tarafından idam edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü vicdani reddi şöyle tanımlamaktadır: “Vicdani ya da geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev almayı ya da savaşlarda ya da silahlı çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi. Bu, bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine katılmadığı için reddetmesini de içerir.

Avrupa Konseyi üyesi 45 ülkede zorunlu askerlik kaldırılmış, ya da vicdani redde yasalarda yer verilerek alternatif hizmet sistemi getirilmiştir. Yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da hâlâ zorunlu askerlik vardır. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Beyaz Rusya'da da zorunlu askerlik hizmeti bulunmaktadır.

AK üyesi 4 ülkede ise ordu yoktur. Bunlar: Andora, İzlanda, Lihtenştayn ve Monako

Türkiye’de Vicdani retçilere Türk Ceza Kanununun 318. Maddesi üzerinden dava açilip ceza verilmektedir..“Ne kadar korku, o kadar güvenlik, o kadar ordu...” söylemiyle beslenen militarizm , “düşmanın inşası” ile güçlendirilmiştir.

Askerlik sadece “erkek olmakla ilişkili” bir durum değildir. Erkekliğin yeniden üretildiği kadınlarla olan ilişki alanlarında kendisini bir iktidar gücü olarak var etmektedir. Toplumumuzda militarizmi sadece üniformadan oluşmadığını vurgulamak gerekir.

Askerlik hizmeti üzerinden annelere ve eşlere şehit anneliği ve şehit eşi ünvanı verilerek askerlik hizmetinin bir parçası yapılmıştır kadınlar..

Milliyetçilik kurgusuna göre askerlik, Türk ırkının değişmez bir özelliği, Türk kültürünün gururla taşınan bir vasfıdır: “Her Türk Asker Doğar!

Dolayısıyla vicdani reddin bir hak olarak tanımlanmasının önündeki engeller hukuki normlar dan çok, on yıllardır süre giden “ Her Türk Asker Doğar” devlet ideolojisinin doğrultusunda oluşturulan sosyal ve politik söylemlerin, normların ve algıların sonucudur.

Türkiye'de ilk vicdani reddini 1990 yılında Tayfun Gönül ve Vedat Zincir , 2001'de Osman Murat Ülke, 2003 'de Mehmet Tarhan, Mehmet Bal ve 2004 yılında Halil Savda açıkladı.

1990- 2012 tarihleri arasında 160 kişi vicdani reddini açıkladı.

Kamu vicdanına çağrıda bulunmak, eylemi aleni yapmak, “talebin meşruiyetini” görünür kılmak ve devlet üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından vicdani reddi bir sivil itaatsizlik olarak tanımlayabiliriz. Cumartesi Anneleri buna bir örnektir.

Karadeniz’de HES projelerine karşı geliştirilen “Derelerin Kardeşliği etkinliği doğayı koruma amacına yönelik olduğu için kamu vicdanında büyük destek görmektedir. Ancak bu etkinlik hükümetin baraj projesine engel oluşturduğu için sürekli müdahalelere maruz kalmaktadır. Erzurum Oltu’da olduğu gibi eylemciler hapis ile cezalandırılmaktadır.

Yine dinlerini kendi ana dillerinde tanıtılmasını isteyen Müslüman Kürdler’in geliştirdiği Sivil Cuma namazları sivil itaatsizliğe iyi bir örnektir.

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

Vicdani Retçi Devrimci Müslüman Mehmet Lütfü Özdemir İle Röportaj

Hülya Yetişen- Sevgili Özdemir bize kendinizi tanıtır mısınız ?

M. Lütfü Özdemir- Adım Mehmet Lütfü Özdemir. İnsan Hakları savunucusu, aktivist ve yazar olarak tanınıyorum. 21 Şubat 1983’de Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladım. 10 yıldır edebiyat ile ilgileniyorum. Denemeler ve şiirler yazıyorum.

Adil Medya, Adana Postası, Haber Takvimi, Time Türk, Yazı Atölyesi, Gerçek Hayat
gibi birçok dergi, ulusal ve yerel gazete ve internet haber sitelerinde röportajlarım, yazılarım ve şiirlerim yayınlandı. ‘Van Depremi’ temalı ilk kişisel fotoğraf sergim 2011 sonunda gerçekleşti. İnternet başta olmak üzere ulusal ve yerel radyolarda programlar sundum. Bazı belgesel projelerine danışmanlık yaptım.

Adana başta olmak üzere Diyarbakır, Antalya, Hatay, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde yaşadım. Tanrı'ya Raporlar adlı ilk kitabım (www.tanriyaraporlar.com) geçtiğimiz Nisan ayında İnşa Yayınları’ndan çıktı. www.adilmedya.com 'da yazılarım yayımlanmaya devam ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nü tanımakla başladı aktivistliğim. Yıllar evveldi 2006 idi. Yine 2006 yılında bir grup arkadaşımla birlikte Genç Gazeteciler Platformu'nu kurmuştuk. Genel sekreterliğini üstlenmiştim, birkaç yıl sürdü. 2008, 2009 ve 2010 yılında Türkiye Kültür-Sanat ve Sinema Almanağı hazırlayan ekipte yer aldım. 2009 senesinde on arkadaşımla birlikte Uluslararası Genç Müslümanlar Platformu'nu kurduk. 10 Ülkede örgütlenmiştik. Misyonumuz zulme karşı biraz ses çıkartmaktı. Bu oluşum da kendini 2011 senesinde sonlandırdı.

2012 yılı 1 Mayıs'ında Türkiye'nin de yakından izlediği Anti-Kapitalist Müslümanlar hareketinde yer aldım. Kapitalizmle Mücadele Korteji'nde tertip komitesindeydim. Hali hazırda 'Devrimci Müslüman' yoldaşlarıma destek vermeye devam ediyorum. An itibariyle Türkiye'de Barış İçin Vicdani Ret Platformu, Karadeniz İsyandadır, Anadolu’yu Vermeyiz Hareketi, Rebeze Kültür Evi ve Savaş Karşıtları’nın bir gönüllüsüyüm.

Erdemli bir insan olma adına arınma mücadeleme devam ediyorum. 2011 yılının 15 Mayıs'ında Vicdani Reddimi açıklamıştım. Her zaman doğaya karşı saygılı ve korumacı biri oldum. Tüketmeye ve sahip olmaya karşıyım. Mülksüz yaşıyorum ve öyle ölmeyi şeref sayıyorum, mülksüzlük benim yegâne şiarımdır, taviz vermeyeceğim en kutsal değerdir.

Hülya Yetişen- Vicdani Ret nedir? Sizi bu kararı almaya yönelten içsel nedenleriniz neydi? Devrimci Müslüman kimliğinizin bunda etkisi oldu mu?


M. Lütfü Özdemir- Vicdani Ret, bugün ansiklopedik bir bilgi olarak ele alınacaksa bunun tanımı her yerde var. Teknik olarak Wikipedia'ya baktığınızda göreceğiniz tanımlara inanmıyorum. Ben bu kavrama farklı bakıyorum. İnsanın özüne aykırı, doğaya aykırı, insanı kendisine ve doğaya yabancılaştıran ne varsa ve sürekli bir sahip olma duyusuna iten ihtirasları reddetmektir diyorum.

Özet ile kapitalizmin biz insanlara dayattığı ihtirasları ret eden herkes Vicdani Retçidir diyorum. Zaten bu ihtirasları reddettiğinizde mülksüz yaşar ve öyle de ölürsünüz. Bu şeref, onur bana yeter.

Beni bu kararı almaya yönelten içsel nedenlerim olmadı. Tamamıyla somut ve reel olaylar etkili oldu. Bir ülkede çocuklar açlıktan ölüyor, babalar evlerine ekmek götüremiyorsa, birileri zevk-û sefa içinde yaşayıp; aç gözlülüklerini devam ettirerek birilerini köleleştiriyorsa, buna itiraz etmek, bu gidişata bir dur demek insanlık borcudur.

Mümin kimse de bu sosyal-ekonomik eşitsizliklere dur demek zorundadır! Mazlumlar için mücadele etmek farzdır. Mazlumun da dini, ırkı şusu busu olmaz! Zaten insanlar, inananlar veya inanmayanlar diye ikiye ayrılmazlar. Ezen ve ezilen şeklinde ikiye ayrılırlar. Ezilenlerin yanında olmak için içsel neden aramak yerine, sokakta kanayan yarayı görmek daha anlamlı geliyor bana. Ben Anarşist bir Müminim.. Vicdani reddimi açıkladığımda söylediklerimin üstüne insanlıktan başka bir kelime koymuş değilim. İnsanlığa ve doğaya bir katkım olacaksa yaşarım hepsi bu.

Hülya Yetişen- Türkiye'deki vicdani retçilerin sayısı ne kadar? Vicdani reddini açıklayan kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl bir muameleyle karşılaşıyor?


M. Lütfü Özdemir- Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık olarak 160 civarında insan vicdani reddini açıklamıştır. Kadınlara her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de pek değer verildiğini düşünmüyorum. Sanki kadınların söz söyleme hakları yokmuş gibi hava estiren erkek zihniyete karşıyım.

Diyorlar ki "kadınlardan vicdani retçi olur mu?" Bal gibi olur. Asıl kadınlar vicdani retlerini deklare etmeliler. Dünyanın her yerinde kapitalizmin istediği yaşam tarzını ret edebilecek yürekli kadınlara ihtiyacımız var. Kadınları kişilikleriyle değil dişilikleriyle görmek isteyen kapitalist dünyaya inat, kadınlar kendilerine zorla dayatılan ihtirasları, yaşam tarzlarını terk etmeliler. Ve öyle inanıyorum ki, bu kadınların büyüteceği çocuklar da 'kapitalist dünyaya çomak sokacak çocuklar' olacaklardır. Ben erkeklerden çok kadınların vicdani reddini anlamlı buluyorum.

Hülya Yetişen- Militarizm nedir? Türk toplumu askeri militarizmi neden kutsuyor?


M. Lütfü Özdemir-Kapitalistlerin yeni pazarlar oluşturmak veya mevcut pazarları ele geçirmek adına oluşturduğu süreçler bütününe Militarizm diyebiliriz. Başlangıcı ve sonrasında doğayı bozan, insanları gözyaşına, acıya ve yeryüzünü kana boyayan bir düşünce sistemidir. Türkiye toplumu askeri militarizmi kutsuyor çünkü o toplumda yaşayan insanlara bu türden bir yaşam tarzı dayatılmış olduğu için. Bakınız insan iyiyle tanışmadığı için kötüdür, derler.. Eline silah alıp bilmediği, sorgulamadığı bir savaşın parçası olan insan gerçekten kötü olabilir mi? Hayır olamaz. Bu insanları da kurtarabiliriz içine bulaştıkları bu saçmalıktan.

Onların akıllarının etrafına militarizm çitleri örülmüş durumda. Bu çitlerin varlığı ilk tanrı-devletlere kadar gidiyor. Güçlünün hegemonyası altında ezilen insanlar yine güçlülerin istediği şekilde yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu insanların bu çitlerden kurtulmaları gerekiyor. Analarından hür doğanları hiç kimse, hiçbir kurum köleleştiremez. Askerlik de bir kölelik kurumudur. Kapitalizmi korumak ve yaşatmak için var edilmiştir.

Türkiye halkları neden askerliği çok önemsiyor? Çünkü o insanlar kandırıldılar. Askerlik kurumu için 'Peygamber Ocağı' yalanlarıyla büyüdü bu insanlar. Ve yine ölürseniz 'şehit'siniz denildi. Bu çok büyük bir yalandır. Şehit kavramının ne anlamında ne manasında ne kelimenin kökünde 'ölmek' yoktur. Ve bu yalanı sürdürenler nasıl hesap verecekler bilemiyorum! İnsanlar İslamı ve İslam peygamberlerini, barış elçilerini ve yine insanlar kendilerini, doğayı iyi tanısalardı bu yalanlara inanmazlardı.

Sorgulamayan insanları teba yapmakta hiç zor değildir. Bundan dolayı askerlik Türkiye ve benzeri ülkelerde kutsal olarak addediliyor. Çok yanlış çok..

Peygamberin ordusu ve askerlik kurumu ile ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum.. Muhammed Peygamber'in 23 yıllık Peygamberliği içerisinde eline kılıç alıp savaştığı dönem toplasanız üç dört ay eder. Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar.

Peygamberimiz bunu önce Medine'de sonra Mekke'de yapmaya çalışmıştır. Ölümüne yakın zengin-fakir uçurumu yok denecek kadar azdı. Çünkü olandan alıp olmayana dağıtılıyordu. Bugün 'Peygamber Ocağı' olarak lanse edilen askeri kuvvetler bırakın kapitalistlere, iktidar sahiplerine veya bankalara savaş açmayı aksine onları koruyan, kollayan ve istikrarları sürsün diye mücadele eden kurumlar haline gelmişlerdir.

İslam'da savaş, izne tabidir. Ve Allah bizlerin bankalarla, mal yığanlarla mücadele etmesine izin vermiştir. (Bakara, 2:279) Hal böyle iken kalkıp bunun tam tersini yapmak Allah'a hakârettir. Kapitalizm ve onun melekleri bankalar ve tefeciler buradan yıkılmayacak, kahrolmayacak ise nereden yıkılacaklar söyleyin bana..

Bugün TSK'da dahil olmak üzere ve kendisini peygamber ocağı olarak lanse eden silahlı kuvvetler adına savaşıp ölen her genç kapitalizmin şehididir, bu böyledir!.

Hülya Yetişen- Müslüman Devrimciler’in askeri militarizme bakış açısı nedir?

Mehmet Lütfü Özdemir-Açıkçası sadece kendi adıma cevap verirsem şunları söyleyebilirim. Bugün benim bir düşmanım olacaksa tek düşmanım herkes bilsin ki para tanrısı Mamon ve onun baş meleği kapitalizmdir. Bankalara, tefecilere, bezirgânlara, bilgiyi, serveti ve iktidarı tekelleştirenlere karşı savaş halindeyim. Bunlarla savaş verirken kendimi de bu düşmanlardan, özümü bozacak her şeyden kendimi korumalıyım ve elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Direniş halindeyim. Direnirken savaşıyorum aslında..

İnsanlığı özüne döndürme çabası diyebiliriz ve yine bu duruma savaş değil barış diyebiliriz. Biliyorum ki bankalar yeryüzünden silindiğinde tüm yeryüzü cennete dönüşecektir. Barış için direnmek, eşitliği, paylaşmayı, sevgiyi ve halkların kardeşliğini yaşatmaktır. Ve yine barış için direnmek, tüketmemeyi ve yeryüzünde hazineler biriktirmemeyi öngörür, mülksüz yaşamanız gerekir. Bütün bir kapitalist sistemi yok edecek bir gücüm var ve bu güç beynimin içinde. Direniyorum, şimdilik elimden bu geliyor ve yine direnirken yeni direnişçiler kazanmak içinde mücadele ediyorum. Hülasa, Devrimci bir Müslüman böyle bakar diye düşünüyorum..

Hülya Yetişen- AİHM, Vicdani retle ilgili olarak Türkiye'yi mahkûm etti. Sizce bundan sonra uygulama ve hukuki süreç nasıl işleyecek?

Mehmet Lütfü Özdemir -2010 senesinde vicdani retçi Enver Aydemir için Ankara'da bir grup arkadaşla eylem yapmıştık. Bu eylemden sonra ben ve iki arkadaşım hakkında 318. davası açıldı. Yani, halkı askerlikten soğutmak suçu isnat edildi bizlere. Ekim 2011'de ikinci duruşmada hepimiz beraat ettik. O arada Enver de dışarı çıktı. İçeride işkence görmüştü.

Düşünün, sırf bir insan 'işkence görüyor ve askerlik yapmak istemiyor' diye bağırınca bu suç sayılıyor.. Böyle bir ülkede hukuki anlamda birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Ben şahsen askerlik dışında ona denk düşen sivil bir hizmeti de reddediyorum. Türkiye AİHM ve Avrupa'nın sözünü pek dinlemiyor. Dinleseydi geçen sene bedelli yerine vicdani reddi meşru görürdü. Sözde kutsal saydıkları, peygamber ocağını on binlerce liraya satan, NATO için canını veren bir ülkeden ne hayır bekleyeceksiniz.

Türkiye bu kafayla giderse daha çok mahkûm olacak. Çünkü bizler direneceğiz. Vicdani reddini açıklayan ve açıklamayı düşünenler direnmeye devam etsinler. Askerliğin yerine ona denk sayılacak sivil hizmetleri de reddetsinler. Sürecin buraya yani reddedenlerin kazandığı zamana gelmesini ümit ediyorum bu ülkede. Ancak bu iş bir hayli zor gibi.

Hukuki süreçleri hukukçulara teslim ediyorum kısacası. Ben yoluma devam edeceğim. İnsan kardeşlerimi öldürmek istemiyorum. Yeryüzünde yaşayan her insanla bu dünyada cenneti yaşamak istiyorum.

Hülya Yetişen:Teşekkürler sevgili Özdemir

M.Lütfü Özdemir: Ben de teşekkür ederim.


Gandhi’nin Felsefesi ve Satyagraha

Devrimci Müslüman Vicdani Retçi M. Lütfü Özdemir'le Röportaj- Hülya Yetişen

700 milyon insan ve 3 milyon km2 alan sömürge olmaktan nasıl kurtulur? Bu kadar geniş bir coğrafya ve devasa nüfus için “Hindistan’ın özgün koşulları” denilebilir mi? Gandhi’nin felsefesi ne kadar metafizik, ne kadar materyalist?

Gandhi bir eylem adamıdır. Ancak soyut normlardan, önermelerden ve ahlâki buyruklardan oluşan sistematik bir düşünsel alanı da var.
Normlar hiyerarşisinden oluşan bir düşünsel düzeneği de var.

Gandhi sorunun çözümünü üç ana aşamaya ayırıyor. Çatışma, çatışma süreci ve çatışmanın çözümü.

Gandhi’nin Normları

Çatışma durumlarında harekete geç, şimdi davran, kendi gurubun için davran, çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran, inançların doğrultusunda davran.


Biçiminde sıralanan normlar düzeneği özne, nesne ve eylem arasındaki zamansal unsuru ifade etmektedir. Gandhi etkileyici ve belirleyici olabilmenin şartlarını çatışma anlarında zamanı doğru değerlendirmeye bağlıyor. Bu günkü fizik bilimi zamanı maddenin bir iç unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Gandhi bir idealist değil, aslında materyalisttir.

Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle, hedeflerini açık bir şekilde ortaya koy, karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış, ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula, çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle..
… Gandhi’nin burada harekete göre bir tanımlama formülünü seçtiği görülüyor. Çatışmayı da bir hareket olarak değerlendiriyor ve düşünsel kurgusunu hareket üzerinde dizinliyor.

Çatışmaya olumlu yaklaş! Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula! Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak, düşün. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün!

Buna pozisyon belirleme normları da diyebiliriz. Gandhi, bireyin hareket karşısındaki duruşunu örgütlemeye çalışıyor. Kaçınmayı değil, her durumda ilişkilenmeyi tercih ediyor. Marksist felsefenin tersine Gandhi, maddenin hareket motorunu çatışma değil, ilişkilenme olarak değerlendiriyor ki bu da Quantum fiziğinin bir yasasıdır.

Çatışma sürecinde de ilişkilenmeyi baz alan Gandhi, nesne hareketini kendine yöneltmeyi seçiyor ve bunun için “ Çatışmalarda şiddet kullanma! Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın, yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın! Yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın, karşıtının malına zarar verme, şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma! Kötülük yapana bile iyilik yap !” diyor.

Nesnenin (karşıtının) hareketini kendisine yönelten Gandhi, kendi konumunu ise amaç doğrultusunda belirliyor. “Hedefe/Amaca Uygun Davran! Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan! Gizli Değil, açık davran! Mücadeleyi asıl Hedefine yönelt !” (Politik eylemde güvenirliğin temelini açıklık ilkesiyle karşılıyor)

İttifaklar açısından Gandhi ahlâki ilkeyi esas alıyor ve seçici davranıyor. Kötü olarak tanımladığı kişi, kurum ve davranışlardan uzak durmayı öğütlüyor. Gandhi’ye göre kötülük, doğaya, insana ve eşyaya zarar vermektir. “Kötü ile işbirliğini reddet! Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma! Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma! Kötülük getiren eylemlere katılma! Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma!

Çatışma sürecinin çözümünde etkin rol almak için bedel ödemeyi gerekli gören Gandhi yıkıcı enerjiyi yok edici yöntemler öneriyor. “Fedakârlığa Hazır Ol ! Cezalandırılmaktan Kaçınma ! Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol!“ diyor.

Çatışma sürecinde ortaya çıkan enerjiyi sorunun çözümü hedefine yöneltiyor. “Yapay Cepheler oluşturmaktan Kaçın !Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil ! Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil! Karşıtınla ilişkini sürdür! Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış! Tarfların ve tutumların belirlenmesinde katı olma ! “

Burada belirtilen normların tümünün fizik ve toplumbilimle bağlantılı olduğunu görmekte yarar var. Bu bağlantıyı görmemek 700 milyonluk bir insan kitlesini ve 3 milyon km’lik coğrafya parçasını görmemektir.

Gandhi’nin normlarina devam ediyoruz.

Gereksiz Taşkınlıktan Kaçın ! Tavrına olabildiğince bağlı Kal ! Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme! Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme! Çatışma hedeflerini genişletme! En yumuşak çatışma biçimlerini kullan !

Çatışmanın Çözümü

Çatışmaları çözüme ulaştır ! Çatışma sürecini uzatma! Karşıtınla daima pazarlık yolları ara! Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca! İnsani değişimler için kendinde ve karşıtında çaba harca!!

Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol! Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme! Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol!

Kendini Yanılabilir bir İnsan olarak gör! Yanılabileceğini Unutma! Hatalarını Açıkça Kabul et! Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil
!

İradi unsurun çatışmanın çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gandhi bu konudaki normlarını şöyle sıralar:

“Karşıtına karşı hoşgörülü ol! Karşıtının zaaflarından yararlanma! Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama! Karşıtının sana güvenmesini sağla!
Zorlama ikna et! Daima kendin ve karşıtın için kabul edilebilecek çözümler ara! Karşıtını baskı altına alma! Karşıtını inandığın düşünceye ikna et !"


Sonuç olarak Gandhi’nin Satyagraha adını verdiği normlar dizisi hareketi öncelleyen, etik kuralları olan, iradeye rol biçen bir stratejidir.

Hülya Yetişen

hulyayetisen@yahoo.fr


24 Ağustos 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 73253   |   Yorum: (1077)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 25 Ağustos 2012 11:12 | Alıntı     

Burhan Kartal

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sevgil Hülya

savaş rüzgarlarının artık fırtınaya dönüştüğü coğrafyamızda müslaman bir aktivist ile yapmış olduğun mülakat tartışmaya değer ilgiyi hak ediyor...

bölgede emperyalist hegemonya savaşının kapıda olduğu buna bağlı olarak halkların boğazlanmasının ihtimal olmaktan çıkarak gerçeğe evrildiği bügünlerde adına sivil ittiatsizlik denilen pasif direniş örnek bir direniş olmaktan uzak olduğunu belirtmeden edemeyeceğim..

Bir niyet beyanı olarak ittiatsizlik hiç kuşku yokki soylu bir duruştur..ne varki bu soylu duruş niyetinden bağımsız olarak kapitalist düzenin ortadan kaldırılması gerçeği karşısında çaresiz kalmaktadır..düzenin gerek yeryüzünde ama özelikle bölgemizde tepeden tırnağa silahlandığı bir evrede silahsızlanma fikrinin gerçeklik karşısında hükmü yoktur..

Birinci ve ikinci emperyalist savaş arifesinde benzer tutumlar ve çabaların olduğu ve bu fikrin temsilcilerinin tamanın hüsrana uğradıklarını belirtmeliyim..mahamda gandinin başarısı sivil ittiatsizlikten kaynaklanmıyor. ABD'nin ingiliz hükümetine baskısı yoluyla ingiliz hükümeti hindistanda doğrudan sömürgecilikten vazgeçmek zorunda kalmıştır..savaşta sovyetler birliği müzafer çıkınca halkların sovyetlere yakınlaşmaması için ABD emperyalizmi tüm sömürgelerin tasfiysine öncülük etmiştir.....

özetle dünyadaki bütün işci emekçi sınıflar silahlanmadığı sürece ne kapitalist düzen ne de onun ürünü olan militarizm ortadan kaldırılamayacağı bütün tecrübelerle sabittir.. mesele bizim halisane duygu ve niyetlerimizden öte verili olgu ve olaylardır...sana çalışmalarından kolay gelsin diyor selam ve sevgilerimi iletiyorum..
 Yorum #2  | 25 Ağustos 2012 17:19 | Alıntı     

Barzan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Koy odasinda hazirlik olunca.Mahkume devlete romè olan viçdani redçi ,suvari kaytan biyikli,bruno tùfegi sirtinda heybetli baba yigit. yabanci i§galçi tirklere itat ve hizmetini kabul etmeyen asker kaçaklariydi.Sayilari 5 bulmazdi.tùm ozanlarin ve kaval calan Kùrd sanatcilarin edebiyat malzemesi onlarin yabanci i§galci tirklere ba§ egmez yigitlikleri ve cinar ve dag gùzelikleriydi.Tùtùn tabakalrina tùtùn.zarif ince BARZANI peli.Atlarina arpa.Mermi Kùtùlùklerine mermi doldurulur.Tùfekleri temizlenir.O gùn koyùmùzùn dùalari onlara olurdu.En son vicdani redci.Bruno tùfekli .kaytan biyikli yigitleri cudi daginda gormù§tùm.onlara nispet etmi§.Onlara bize yine bùyùklùgùnù ve yabanci i§galci tirklere kar§i askeri tercùbelerini ve nasihatlarini soylemi§tiler.Tùm Askeri redci (askerlik yapmak istemiyenler) DERwe§e Abdi destanina meftun biz ise 6ehir sinemasinda Yilmaz gùney filmi olan seyidxan hayraniydik.Ama bizler Keje ya onurlu Kùrd kizi EDUL için deyil.I§galci yabanci barbar tirklere kar§i ba§ kaldirmi§tik.§imdi yabanci i§galci zalim tirklere kar§i kùrd ulusunun onurlu sava§cilarina Pe§merge deniliyor.Silahli yigitlik olacaksa.Kùrd ulusunun evladlari vatanlari mukkades Kùrdistan için sav§iyor.yabanci i§galci tirklere askeri hizmete hayir diyenlere .eski vicdani redci .bruno tufekli suvari kaytan biyikli mahkùme romeilerin sevdigi,DERWE§i ABDI destanini youtube,ten bave selahi yàd etmeleri için oneriyorum. Yabanci i§galcilere kar§i direnenlere kùrd ve Kùrdistani selamlarla.selam olsun kùrdperest sevdali yigitlere.BIJIT KùRD.
 Yorum #3  | 25 Ağustos 2012 17:34 | Alıntı     

R. Celik

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Güzel bir söylesi.
Buraya "Savaştığı kimseler; bir şehrin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yetimi, öksüzü hor görenler, ihtiyaç fazlası mallarını dağıtmayanlar, tefeciler, bezirgânlar, servet sahipleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar ve ilahlaşanlardır.

Peygamber ve yoldaşları hiçbir zaman bir beldeye fetih olsun diye saldırmamışlardır. Aksine o beldeyi barış yurduna çevirmek için mücadele etmişlerdir. Bir beldeyi barış yurduna çevirenler bilsinler ki tüm dünyayı cennete çevirmiş gibi olurlar."
katilmasam da, icerik olarak iyi bir söylesi.
Insallah, bizim "Hizbullahci koyu dinci Kürdler" bundan birseyler ögrenirler de, kendi halkinin "Özgürlük Savascilarina" saygili olurlar!
Saygilarimla!
 Yorum #4  | 21 Temmuz 2013 03:55 | Alıntı     

svetlannaannaneva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 97, Kayıtlı: 19.07.2013
   ICQ: 732257461,
Уникальный портал для знакомств сайт знакомств mail созывает всех принять участие в конкурсе обоятельных девушек и конечно же парней, разнообразные призовые конкурсы ждут участников, а самое интересное вам выпадает шанс познакомиться друг с другом, найти себе очаровательного партнера для различных отношений. добро пожаловать к нам бесплатный сайт секс знакомств стерлитамак


--------------------
 Yorum #5  | 16 Ekim 2013 05:56 | Alıntı     

csvetochkca

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 14.10.2013
   ICQ: 86164663,
Известный сайт знакомств для интимных отношений сайт знакомств мамба в Интернете в режиме On-Line! Вступайте в наши ряды! Ищите партнера! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в сайт знакомств в оренбурге бесплатно


--------------------
 Yorum #6  | 21 Ekim 2013 14:19 | Alıntı     

irinanejnayy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 19.10.2013
   ICQ: 170581857,
Известный сайт знакомств для интимных отношений сайт секс знакомств в Интернете в режиме On-Line! Вступайте в наши ряды! Давайте знакомиться! - это классно! Добро пожаловать в секс знакомства с замужними


--------------------
 Yorum #7  | 18 Kasım 2013 17:32 | Alıntı     

krisstinanovay

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 77, Kayıtlı: 17.11.2013
   ICQ: 78690188,
Портал знакомств для интимных отношений сайт знакомств в тамбове в Интернете в режиме On-Line! Присоединяйтесь! Ищите партнера! - ведь это так здорово! Добро пожаловать в сайт знакомств


--------------------
 Yorum #9  | 16 Şubat 2014 12:33 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
По мнению гендиректора «Аэрофлота», если в России появится закон о черных списках пассажиров, каждая авиакомпания должна иметь свой. «Все российские авиакомпании - «за», - сказал Савельев. При этом решение о включении в список, по его мнению, может принимать командир воздушного судна. В случае появления в России закона о черных списках пассажиров «Аэрофлот» обнулит свой, в котором уже более 1,8 тыс. человек. http://alvsestroy.ru/pohodnaya-banya-ozero...in-russian.html Глава авиакомпании добавил, что подобная практика действует в США, Канаде, странах Евросоюза, а также в Китае. Гендиректор компании выступает за то, чтобы человек не мог выйти из черного списка. Также Савельев считает, что помимо черного списка нужно ввести еще и возможность привлекать авианарушителей к уголовной ответственности. Если пассажир сквернословит или курит на борту, его стоит занести в список. «Если же дебошир совершает насилие над пассажирами, кабинным экипажем - мы вынуждены сажать самолет. И тогда должно последовать уголовное наказание», - считает глава «Аэрофлота».
Ежегодно фиксируются тысячи инцидентов с деструктивными авиапассажирами. Известными становятся лишь единичные случаи.


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #10  | 20 Şubat 2014 07:41 | Alıntı     

Merlinhor

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
Насекомые/Количество любителей http://aluslugi.ru/gazovaya-gorelka-kotla.html Жуки/31%
Гусеницы/18%


--------------------
Merlinandrey
 Yorum #11  | 24 Şubat 2014 13:12 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Чем больше положительных ответов, тем выше вероятность того, что с щитовидкой возникли проблемы и нужно обследоваться. http://newsaity.ru/dushevye-shtorki-gutewe...003b-95x95.html *** http://strongfish.ru/spravochnik/salony-kr...j-rajon-moskva/
А вот еще экспресс-тест на норму йода в организме: обмакните палочку с ваткой на конце в 5-процентную настойку йода, нарисуйте сеточку на внутренней стороне предплечья и подождите 2 часа. Желтые линии исчезли без следа? Значит, йода вам не хватает, нужно выяснить причину этого и заняться пополнением организма этим элементом.


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #12  | 26 Şubat 2014 23:03 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Пойманных крупных стрекоз, которым предварительно обрывают крылья, либо быстро обжаривают на гриле, либо варят в кокосовом молоке с имбирем и чесноком. Из стрекоз также делают что-то вроде леденцов, обжаривая их в кокосовом масле и посыпая сахаром. http://sponsite.ru/razdvizhnye-steklyannye-dveri/ Жареные муравьи
Фото: GLOBAL LOOK PRESSМуравьи - это самые популярные съедобные насекомые на земле после кузнечиков. В Колумбии жареных муравьев даже продают в кинотеатрах вместо попкорна. Больше всего в Колумбии любят самок муравьев с яйцами. Их ловят в дождливые дни, когда вода заливает муравейники и самки выбираются наружу.


--------------------
Serpimolot
 Yorum #13  | 2 Mart 2014 17:38 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
4.КОКТЕЙЛИ http://turprof.ru/profnastil-profilirovann...alnoy-list.html Коктейли опасны потому, что представляют собой смесь разных видов алкоголя, иногда - несовместимых. Поэтому разрушают печень и провоцируют скачки давления, тем самым нарушая работу сердца. Кроме того, в некоторых баночных смесях содержится кофеин, который как будто бодрит, заставляя человека самообманываться: пьющий считает, что он совершено трезв. На самом деле кофеин маскирует опьянение и уменьшает контроль человека над своим подведением, координацией движений, реакцией.
5.СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ ВИНА


--------------------
Jugakos
 Yorum #14  | 8 Mart 2014 14:08 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Да, Юрий Кукин. http://newsaity.ru/dushevoj-ugolok-gutewet...70x130x190.html Вишневский:
- Тогда еще термина не было - авторская песня. Это воспринималось тогда как полуразрешенная культура. Один вожатый, который потом преподавал Историю КПСС, Валера Павлов, и историю - он нам все это нес, и песни Визбора. Визбор - это же целая культура. «Ну что, мой друг, молчишь…» - я помню вожатую, которая пела эту песню, оригинальной внешности, Валя Рябинина, такая цыганка. Ее все обожали, как она пела эти песни. Мы по-детски следили за ее лагерными романами, мы за нее болели, обожали ее. И еще песня, которая тоже звучала как последнее слово: «Что мы люди, а не бобики, им на это наплевать. И где полюс - стали тропики» - это гады-физики на пари перерешали наоборот. Это все воспринималось как последнее слово. В детстве я слышал песню «Поручик Голицын» - в пионерском лагере, задолго до всех споров насчет нее. Пионерские песни слышатся не как барабанно-идеологический призыв. Как эта: «Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды спартаковцев юных бойцов». Причем, этот юный барабанщик, который погиб, как Павлик Морозов по-своему, как Орленок. Потом мы стали в пионерском лагере ходить на танцы, общаться с девушками - тоже песни, под которые мы танцевали.


--------------------
Uraganfedor
 Yorum #15  | 14 Mart 2014 15:55 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Фото: Юлия СМИРНОВАУ каждого региона Греции свои особенности. Если вы побывали только на Крите или Халкидиках - это еще не значит, что вы видели Грецию. Разве можно сравнить улицы Афин с зелеными рощами Корфу? http://strongfish.ru/spravochnik/salony-kr...j-rajon-moskva/ Разнообразие Греции не только в пейзажах и архитектуре, но и в способоах отдыха. Релакс на пляже и ночная жизнь, экскурсии к архелогическим памятникам, паломничество, дегустации греческих блюд и вин ... http://alvse.ru/vlagostoykaya-tumba-dlya-vannoy.html
По словам директора Ассоциации греческих туристических компаний Алекандроса Ангелопулоса, разные виды отдыха не обязательно разделять. Турист может сегодня пойти играть в теннис, завтра поехать на экскурсию в монастыри, поужинать в ресторане и повеселиться на дискотеке. То есть в одной поездке турист совместить все.


--------------------
Vurdalaksasha
 Yorum #16  | 18 Mart 2014 17:00 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Эмоции беременной становятся более яркими, и это может приводить к эмоциональным взрывам и перехлестам не только дома, но и на работе. http://tut-girl.ru/salony-krasoty/firma-a-b-s-ooo/ Наверное, главное, что предстоит беременной - принять то, что в ней меняется и внешне и внутренне. И принять позитивно. Ко всем изменениям нужно относиться как к новому опыту, очень интересному и обогащающему. Противиться этим изменениям - все равно, что бороться с ветром. Поэтому, не старайтесь как можно дольше оставаться настолько же сильной и работоспособной. Лучше почувствуйте вкус в том, чтобы быть слабой , иногда беспомощной, то есть существом, умеющим принять внимание, заботу и поддержку со стороны мужа.
Как говорится «сила наша в нашей слабости, а слабость наша безмерна».


--------------------
Serpimolot
 Yorum #17  | 19 Mart 2014 23:30 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Теперь спортсменам придется два года отдохнуть от большого спорта. Больше всего в сборной жалеют о потере Дарьи Почобут, которая является одной из звездочек белорусской тяжелой атлетики. http://sponsite.ru/zamok-na-zheleznuyu-dver/ - Даша перспективная спортсменка, показывающая результат, - рассказывает о подопечной Короткин. - Она была из ближайшей смены для взрослой сборной. Я с ней говорил недавно. Со спортом она завязывать не собирается. Вот отбудет дисквалификацию, достойно подготовится и может поехать на чемпионат мира в 2015 году и Олимпиаду-2016. Шансы у нее есть. Но это не значит, что дорога на Олимпийские игры ей открыта. Нужно работать.
Что тут можно сказать? В компании белорусских тяжелоатлетов, попавшихся в 2012 году, прибавление. В апреле прошлого года на чемпионате Европы в Турции в крови штангиста Михаила Авдеева был обнаружен анаболик болденон. Сначала 30-летнего на тот момент спортсмена дисквалифицировали на 4 года. После срок дисквалификации сократили до двух лет. Примечательно, что на станозололе, который обнаружили у троих юниоров, попадался еще один белорусский штангист Геннадий Олещук.


--------------------
Jugakos
 Yorum #18  | 21 Mart 2014 06:11 | Alıntı     

Ternavskis

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Британские ученые потребовали реабилитировать математика Алана Тьюринга http://websap.ru/solnechnyiy-kollektor-v-p...uyu-pogodu.html width="200" />Тюринга лечили от гомосексуализма. Но не вылечили http://websap.ru/rexva-nagrevatelnaya-plenka-xica.html
Фото: Science photo libraryГруппа британских ученых обратилась к правительству с призывом формально помиловать математика Алана Тьюринга, осужденного в 1952 году за гомосексуализм. Как сообщают Lenta.ru и BBC News, петицию подписали одиннадцать ученых, в том числе физик Стивен Хокинг, космолог Мартин Джон Рис и президент Королевского общества, биохимик Пол Нерс.
 Yorum #19  | 22 Mart 2014 12:25 | Alıntı     

Misterkol

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
в Казани и Владивостоке - 17 июня http://stroika-prof.ru/2013/09/specifika-minvaty/feed/ в Новосибирске - 24 июня. http://al-tut.ru/2013/08/kak-sozdavalsya-r...eno-kango/feed/
До сих пор оформить французский шенген можно было лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Так что с появлением новых визовых центров страна высокой моды и высокой кухни, шампанского и сыра станет ближе для жителей многих регионов России.


--------------------
Misterkol
 Yorum #20  | 23 Mart 2014 22:00 | Alıntı     

Figeredo

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
Гусеницы/18% http://turprof.ru/krovelnyiy-i-fasadnyiy-s...ifer-magog.html Пчелы, осы и муравьи/14% http://alvsestroy.ru/ustroystvo-russkoy-bani-1.html
Кузнечики, саранча и сверчки/13%


--------------------
Figeredo
 Yorum #21  | 25 Mart 2014 05:25 | Alıntı     

Tardomik

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
А В ЭТО ВРЕМЯ http://alvesti.ru/dachnyiy-otvet-2009-12-0...-gostinaya.html Синяя птица из камней Сваровски за 3000 евро остается у «Лайтсаунда» http://stroikaon.ru/
Для победителя организаторы подготовили новый подарок - стеклянное сердце.
 Yorum #22  | 26 Mart 2014 10:25 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
Хороший сайт, спасибо админу!
Секс знакомства
 Yorum #23  | 26 Mart 2014 10:50 | Alıntı     

Huliosas

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44, Kayıtlı: 25.11.2013
   ICQ: 347588485,
На прошлой неделе заработало постановление белорусского Совета министров, в котором говорится, что должны сделать честные граждане, чтобы тарелка на их балконе законно транслировала заграничные телеканалы. По сути, это уже не первая волна борьбы со спутниковыми тарелками. Ограничения и условия на их установку существовали и раньше, но к ним далеко не все прислушивались. Теперь процесс согласования четко задокументирован - чтобы установить тарелку на балконе многоквартирного дома, придется пройти не один этап согласований. Корреспондент «Комсомолки» решил выяснить, реально ли пройти «круги бюрократического ада» и легально установить антенну http://strongfish.ru/spravochnik/salony-kr...voreche-moskva/ «В прошлый раз под раздачу попали самые наглые» http://turprof.ru/6-etap-vnutrennyaya-cher...ervus.html/feed
- Зачем тебе это все нужно? - удивлялся знакомый установщик спутниковых тарелок Александр. - В Минске стоят десятки тысяч тарелок, и все в порядке. Волна борьбы с тарелками уже далеко не первая - в прошлый раз обошлось показательным демонтажем пары-тройки. Под раздачу попали только самые злостные и наглые нарушители, тарелки которых выходили на центральный проспект. Я не думаю, что сейчас ситуация будет другой.


--------------------
Huliosaas
 Yorum #24  | 3 Nisan 2014 00:41 | Alıntı     

OrvilleType

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 91, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: 178221462,
игровые автоматы играть бесплатно онлайн 100 процентов отдачи игровые автоматы кошелек easypay выиграть казино без вложений казино с моментальным выводом денег на яндекс кошелек игровые автоматы выигрыш еще игровые автоматы бесплатно марко поло покер на деньги играть в интернете казино гранд в москве казино sms пополнение
 Yorum #25  | 4 Nisan 2014 07:17 | Alıntı     

ThomasBibe

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 44702, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: --,
 Yorum #26  | 6 Nisan 2014 23:55 | Alıntı     

antonbychkov

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71, Kayıtlı: 26.03.2014
   ICQ: 4881954106,
 Yorum #27  | 18 Nisan 2014 12:31 | Alıntı     

abrebuza

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 610, Kayıtlı: 18.04.2014
   ICQ: --,
Позади появился узкий темный проход. Проститутки карлицы А обижаться - я же не красна-девица - не обижусь в любом случае. Проститутки г южноуральска
GmAUBq1
 Yorum #29  | 19 Nisan 2014 19:42 | Alıntı     

abrebuza

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 610, Kayıtlı: 18.04.2014
   ICQ: --,
how many 4 mg tizanidine to get hightizanidine 25 mg what is tizanidine 4mg does tizanidine 4 mg get you hightizanidine 4 mg half lifetizanidine 5 mg
GmAUBq1
http://shanhuya.com/home.php?mod=space&uid=18334
http://vitim-group.com/user/DanielOi/
http://sk-clan.hol.es/index.php?action=profile;u=138


what is tizanidine 2 mg used fortizanidine 4 mg picture tizanidine reviews tizanidine hcl 4 mg drug interactionsdoes tizanidine 4 mg get you highcan you get high off tizanidine hydrochloride 4 mg
GmAUBq1
http://qaradaran.ru/user/DanielCync/
http://91n.net/home.php?mod=space&uid=16010
http://bocai56888.com/home.php?mod=space&uid=1033


tizanidine 4 mg get you hightizanidine 40 mg tizanidine price tizanidine 8 mg dosagehow strong is 4 mg of tizanidinetizanidine hydrochloride 4 mg snort
GmAUBq1
http://deepmovie.ru/user/DanielAbup/
http://explosm.idhost.kz/index.php?subaction=userinfo&user=Danieldop
http://zvukomaster.ru/user/DanielComb/


is tizanidine hcl 4 mg a narcoticcan you take 8 mg of tizanidine tizanidine pills tizanidine 2 mg abusetizanidine 6 mg side effects4 mg tizanidine generic zanaflex
GmAUBq1
http://bbs.openmcu.com/home.php?mod=space&uid=120183
http://secondparts.kiev.ua/user/DanielEa/
http://tara-info.biz.ua/wr_board/tools.php?event=profile&pname=DanielToto


8 mg tizanidinetizanidine 4 mg overdose tizanidine hcl is tizanidine 4 mg a benzotizanidine 4 mg dosecan you get high on tizanidine hydrochloride 4 mg
GmAUBq1
http://www.sotwell.ru/user/DanielVes/
http://azurefilm3d.ru/user/DanielWali/
http://www.30vek.ru/user/DanielSr/


how long does tizanidine 4 mg stay in your systemtizanidine 4 mg dr reddy's tizanidine hcl 12 mg tizanidinetizanidine 4 mg and xanaxis tizanidine 4 mg addictive
GmAUBq1
http://frjj.cc/space-uid-125890.html
http://bbs.life112.com/home.php?mod=space&uid=48189
http://logitech-revue.hol.es/index.php?subaction=userinfo&user=DanielBib


16 mg tizanidinetizanidine 4 mg and alcohol 4mg tizanidine tizanidine 2 mg street valuetizanidine pills 4 mgtizanidine 4 mg and xanax
GmAUBq1
http://gigifilms.ru/index/8-40439
http://170qy.com/home.php?mod=space&uid=383
http://worldfxnews.org/user/DanielSt/


tizanidine hcl 40 mgtizanidine hcl 4 mg ingredients tizanidine price tizanidine 4 mg capsuletizanidine hcl 4 mg picturecan tizanidine 4 mg get you high
GmAUBq1
http://yxbbs.0371wang.com/home.php?mod=space&uid=15545
http://forum.punchcad.com/member.php?u=862126
http://bbs.wy0599.cn/home.php?mod=space&uid=253739


tizanidine hcl 4 mg get you hightizanidine hydrochloride 4 mg snort tizanidine generic can tizanidine hcl 4 mg get you hightizanidine 4 mg narcotictizanidine 4 mg dose
GmAUBq1
http://crossfire-new.ru/user/Danielpi/
http://traning.gp888888.com/space-uid-14037.html
http://ctphome.com/bbs/home.php?mod=space&uid=4317


tizanidine 50 mgwill tizanidine hydrochloride 4 mg get you high what is tizanidine 4mg is tizanidine hcl 4 mg a narcotictizanidine 5 mgtizanidine 12 mg
GmAUBq1
http://delem-servis.ru/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=312363
http://greenhills.com.ru/user/DanielNoit/
http://uflybike.php1.dns4.cn/home.php?mod=space&uid=10071


tizanidine hydrochloride 4 mg recreationaltizanidine 6 mg tablets tizanidine pills tizanidine hcl 40 mgwhat does tizanidine 2 mg look liketizanidine 4 mg information
GmAUBq1
http://zonres.ru/user/Danielgap/
http://briskcraft.ts9.ru/user/DanielNalf/
http://7gaming.ru/index/8-47185


tizanidine 8 mgtizanidine 4 mg narcotic buy tizanidine online how many tizanidine 4 mg can i takeside effects of tizanidine 2 mghow many 4 mg tizanidine to get high
GmAUBq1
http://www.lijiangszb.com/home.php?mod=space&uid=1372825
http://iyoh.cn/home.php?mod=space&uid=51406
http://www.xn--12cma5cza4dk8dvbm9u.com/forum/index.php?action=profile;u=33000


tizanidine hydrochloride 2 mg side effectstizanidine hcl 4 mg ingredients tizanidine mg tizanidine 4 mg capsuleis tizanidine hcl 4 mg a narcoticwhat does tizanidine 2 mg look like
GmAUBq1
http://vseryale.ru/user/DanielFug/
http://xcontrol.com.ua/user/Daniellilt/
http://mc-omnomnom.ru/user/DanielBish/


tizanidine 20 mgis tizanidine 4 mg a narcotic what is tizanidine 4mg tizanidine 4 mg street valuetizanidine 6 mg tabletscan you get high tizanidine hydrochloride 4 mg
GmAUBq1
http://agannet.com/bbs/home.php?mod=space&uid=9687
http://bellubka.ru/user/Danielsype/
http://forum.zohur14.com/member.php?action=profile&uid=8178
 Yorum #30  | 20 Nisan 2014 00:50 | Alıntı     

abrebuza

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 610, Kayıtlı: 18.04.2014
   ICQ: --,
tizanidine 12 mgtizanidine hcl 4 mg capsule what is tizanidine 4mg tizanidine 4 mg capsuletizanidine 6 mgtizanidine hc1 4 mg
GmAUBq1
http://paslife.ru/index.php?subaction=userinfo&user=DanielHivy
http://www.m611130.com/space-uid-581.html
http://carsresource.ru/user/DanielNak/


can tizanidine hcl 4 mg get you hightizanidine 4 mg half life tizanidine hcl 2mg tizanidine 4 mg overdosetizanidine 4 mg dosage8 mg of tizanidine
GmAUBq1
http://www.vivasancenter.com/user/DanielFind/
http://zab75.ru/zrw/user/DanielMax/
http://skachka-besplatno.moiprogi.ru/user/DanielHaum/


tizanidine 4 mg for sleeptizanidine 6 mg tablets tizanidine hcl 2mg side effects of tizanidine 2 mgtizanidine 20 mg4 mg tizanidine generic zanaflex
GmAUBq1
http://ambilight.zz.mu/user/Danielzift/
http://milahki.ru/user/Danielgof/
http://www.letournesollumineux-voyance.com/forum/profile.php?id=114791


tizanidine hcl 4 mg narcotictizanidine hydrochloride 4 mg street value buy tizanidine online tizanidine hydrochloride 4 mg recreationaltizanidine 4 mg and xanaxtizanidine hcl 4 mg dosage
GmAUBq1
http://bbs.58000016.com/home.php?mod=space&uid=24423
http://the-sims.at.ua/index/8-18891
http://bbs.ysscn.com/home.php?mod=space&uid=79137


tizanidine 4 mg for sleepside effects of tizanidine hydrochloride 4 mg tizanidine 2 mg tizanidine 4 mg bluelighttizanidine 4 mg abusetizanidine 5 mg
GmAUBq1
http://gxymchen.com/home.php?mod=space&uid=100437
http://vkstena.ru/user/DanielBobe/
http://bbs.908u.com/home.php?mod=space&uid=21160


is tizanidine 4 mg a benzotizanidine 4 mg drug test tizanidine 2mg tizanidine 2 mg abusetizanidine 50 mgtizanidine 4 mg dosage
GmAUBq1
http://www.changchunbaijiale.com/space-uid-22322.html
http://gribalka.ru/board/tools.php?event=profile&pname=Danielki
http://hgc01005.chinaw3.com/home.php?mod=space&uid=272929


is tizanidine 4 mg addictivetizanidine hcl 4 mg prescribed tizanidine 2 mg tizanidine 8 mgtizanidine 2 mg reviewstizanidine hcl 6 mg
GmAUBq1
http://l2chronos.com/foro/index.php?action=profile;u=531
http://www.hopeso.ru/user/Danielcef/
http://bbs.wenyou.cn/home.php?mod=space&uid=553593


tizanidine hcl 4 mg abusetizanidine 4 mg and xanax tizanidine hcl 2mg tizanidine 4 mg vs flexeril 10mgtizanidine hydrochloride 4 mg side effectstizanidine hc1 4 mg
GmAUBq1
http://eretik.do.am/index/8-2914
http://kurama.ts6.ru/user/Danielwat/
http://game-news.16mb.com/user/DanielPype/


tizanidine hcl 4 mg drug interactionstizanidine 4 mg erowid tizanidine 8 mg tizanidine 2 mg street valuetizanidine 4 mg interactionstizanidine 4 mg vs flexeril 10mg
GmAUBq1
http://bbs.571xz.com/home.php?mod=space&uid=387561
http://www.invictum.tu1.ru/bbc/tools.php?event=profile&pname=Danieltiva
http://avtobazar.na.by/tools.php?event=profile&pname=Danieldag


tizanidine 4 mg recreational usetizanidine 2 mg uses ic tizanidine hcl tizanidine 2 mg side effectstizanidine 8 mg dosagetizanidine 8 mg
GmAUBq1
http://kz.informatik-book.16mb.com/index.php?subaction=userinfo&user=Danielnal
http://bloody-team.do.am/index/8-5692
http://maxdiypower.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1396


is tizanidine hcl 2 mg a narcotictizanidine 4 mg information buy tizanidine tizanidine 4 mg erowidtizanidine hydrochloride 2 mg street valuetizanidine 4 mg and alcohol
GmAUBq1
http://stroikom05.ru/user/DanielCic/
http://www.armbell.com/alianzahispana/profile.php?mode=viewprofile&u=8588&mforum
=alianzahispana
http://tnt-world.com/user/DanielPn/


tizanidine 4 mg effects1 mg tizanidine tizanidine hcl can you snort tizanidine hydrochloride 4 mgtizanidine hcl 4 mg dosagetizanidine 4 mg snort
GmAUBq1
http://allmarkets.ru/wr-board/tools.php?event=profile&pname=Danielmef
http://uflybike.php1.dns4.cn/home.php?mod=space&uid=10071
http://eurotrucksimulator2.gammix.ru/user/DanielMl/


is tizanidine 4 mg a benzotizanidine dosage mg tizanidine hcl 16 mg tizanidinetizanidine 6 mgwill tizanidine 4 mg get you high
GmAUBq1
http://forumreviews.ru/index/8-820
http://ourxhy.com/home.php?mod=space&uid=129910
http://woai88.tk/home.php?mod=space&uid=172180


tizanidine hcl 4 mg en espanoltizanidine hcl 4 mg overdose tizanidine 4 mg tizanidine hydrochloride 4 mg side effectsis tizanidine hcl 2 mg a narcotictizanidine 4 mg street value
GmAUBq1
http://www.phpbbplanet.com/superiorsurf/profile.php?mode=viewprofile&u=17846&mfo
rum=superiorsurf
http://h.xbmx114.com/home.php?mod=space&uid=81547
http://gorodok73.ru/index/8-852

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: