Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

ÇAĞIMIZI ANLAMAK / H.Hasan Tuzcu  


7-01-2011, 01:55 Kategori: Okur köşesi  
H.HASAN TUZCU

ÇAĞIMIZI ANLAMAK

politikacılar için dünyamızın yeni durumunu anlamak, bu konudaki somut bilgi ve sonuçları irdemek, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlardan hareketle, sağlıklı bir gelecek için; politika ve hizmet üretmek zorunludur. Birey ve toplumun gelişmişlik seviyesi ile daha da ötesi, bütün insanlığın kalkınma ve mutluluğu arasında somut bir bağlantı vardır. Bugün geldiğimiz noktada, dünyada ve ülkemizde bireyin ve toplumun mutluluğu nasıl sağlanır? Sorusuna verilecek cevaplarda önce dürüst siyaset; hizmet eksenli olmakla birlikte çağı da dünyayı da kavramak zorundadır.
Bireyi, doğduğu andan ölümüne kadarki süreçte, normal yaşamını sürdürmesi için, ihtiyaçlarını ve doğuştan haklarını göz önünde bulundurarak, örgütlü topluma yakışır plan ve projelerin uygulandığı demokratik yasalar ve yönetimler gerekir. Bu yaklaşım az sayıdaki ileri demokratik ülkelerin dışında henüz uzak bir hedef olarak görünmektedir. Tek tek devletlerin anayasaları, uluslararası birlikler, uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler henüz bu yaklaşım ve projeksiyondan uzaktır.
Her ülkenin kendi çabaları ile varlığını sürdürmesi, ülke içindeki farklı kesimlerin kendi çabalarıyla varlıklarını sürdürmeleri, zorluklarla karşılaşmaktadır. Halklar ve işçi sınıfı için durum budur. İlerici işçi sendikaları, sol partiler içinde genel durum değişmiyor. Halkı örgütlü olmayan ülkeler için bu zorlukları aşmanın yolu bellidir. Örgütlenmek için yılmadan çalışmak. Bu doğrultuda mücadeleci olmak. Günümüzde gayretlere rağmen, henüz dünyada kalıcı barış ortamı sağlanmış değildir. Emperyalist sömürü ve baskı, ulusal baskı, gericilik ve anti demokratik uygulamaların yarattığı gerilim devam ediyor. Buna karşın bugün demokrasi ve özgürlük cephesi, yeterli derecede mücadele edecek güçte değildir.
Dinler, inançlar ve cemaatler açısından da büyük bir bölünmüşlük vardır. Emperyalizm bu farklılıkları da körüklemektedir. Geri kalmış ülkelerin emekçileri, hakları uğruna mücadele etme kararlılığını ortaya koymuş değildir. Bugüne değin verilen mücadeleleri küçümsüyor değilim. Elbette sömürü ve baskılara karşı ulusal ve sınıfsal mücadeleler oldu. 20. yüzyılda ki kazanımlar bugün geriye dönüş olsa bile, oldukça önemliydi. Bugün ne yazık ki emperyalizm dünyamızı hatta evreni kontrol etmeye devam ediyor. Bu hesabı gelecek için de yaptığı kesindir. Evdeki hesabı çarşıya uyar mı onu bugünden söylemek zor da olsa, herşeyin onların istediği gibi olmayacağı da artık biliniyor.
Dünya sanıldığı kadar küçük değil, 509 milyon 200 bin kilometre karelik alana sahip, 4.467 milyar yıl yaşında, iki eksende bu kadar yıldır dönmekte. Güneşle bir olup geceyi gündüzü, mevsimleri hatırlatsa da, herkesin kendince dersler çıkarmadığı ortadadır. Çağımızı kavramak derken konu genişledi, evrenin bir parçası olan biz insanların serüveni daha da farklı. 100 bin yıllık geçmişe ait buluntularda, insanın yaşadığı, taşa süs ve alet olarak şekil verdiği bilinse bile yazının bulunması ve sonrası yani bilinen dönem 5 bin yıllık bir geçmiştir. Bu küçümsenecek bir süreç değil. Nüfus olarak da bugün dünya da yaklaşık 7 milyar insan sağ olarak yaşamını sürdürmektedir. 2050 yılında 12 milyar olacak nüfusu dünyanın. Herkesin bildiği gibi emperyalizm de bu sayıları biliyor.
AB ülkeleri(27) de dahil toplam 180 ülkeye (devlete) bölünmüş durumda. Nüfusun %20 si Çin’de yaşıyor.1 milyar 320 milyon. AB ülkeleri nüfusu toplam 500 milyon. ABD ‘nin nüfusu ise 304 milyonu geçmiş durumda. Bunları niçin sıralıyorum. Toplam nüfus 7 milyar olduğuna göre daha sayamadıklarımı da siz düşünün diyedir. Başta emperyalizmin olmak üzere herkesin işi zordur. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla açısından da durum vahimdir. Gayri safi yurt içi hasıla olarak da gelirlerini sıraladığınızda oldukça büyük farklar vardır. Dış borç, iç borç sıralamalarında da durum çok farklı değil, bu nereye kadar gidecek sorusuna cevap bulmak kolay değil. VAHŞİ kapitalizm’in yanında doğanın da sillesini yemiş olan insanlığın geldiği durum budur. Çağımızın rakamları gelinen son durum bu, cep telefonu, kamera, bilgisayar, internet elbette çok önemli teknolojik gelişmeler. Bunları önemsiyorum. Lüksemburg’da kişi başına düşen GSMH=76224 USD İken, Etiyopya da 170 USD. Kongo’da 137 USD olduğu gerçeğini nasıl izah edeceğiz. Muş, Van, Hakkari, Mardin’i söylemiyorum. Diyarbakır’da çocukların, kadınların ekmek kamyonuna çamur içinde nasıl saldırdığını unutmadık. Çöp döküm sahalarında hala ekmek toplayan çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Çağımızı anlamak zorundayız. Çağımız televole, popstar, yetenek sizsiniz tv programlarını izlemek değildir. Çağımızı anlamak, önce dilini öğrenmektir. Önce ana dilinle eğitim almaktır. Coğrafyanı, tarihini, serüvenini, destanını bilmektir. Şiirini okumak. Türkünü söylemektir. Çağımızı anlamak milliyetçilik hiç değildir. Tam aksine Savaşların ve çatışmaların yarattığı kötü sonuçları, her türlü ayırımcılığı, asimilasyonu ortadan kaldırmaktır. çağımızı anlamak.
Emek, barış, eşitlik, demokrasi ve bilim, insanlığın en yüce ortak değerleridir. Bu değerleri koruyup geliştirmeliyiz. Dünyayı yeniden yaratacak halde değil hiç kimse, emperyalizm açısından da durum o kadar iç açıcı değildir. Baskı ve sömürü düzeniyle daha fazla ileri gitme şansı yoktur. Buna karşı ezilen ülkelerin halkları ve işçiler başta olmak üzere, tüm emekçi kesimlerin örgütlü mücadelesinin yükselmesi gerekir. Eninde sonunda ADİL, EŞİT, ÖZGÜR ve BARIŞ içinde yaşanılacak bir dünya yaratılacaktır. Bizlere düşen görev bu süreci hızlandırmak ve hedefe yaklaşmak için çaba sarfetmektir. Özveride bulunmaktır. Bulunduğumuz coğrafyada özgür ve mutlu yaşamak, bir bedel gerektirmektedir. Bu çalışmak, üretmek, paylaşmak ve birlik olmaktır.

21. yüzyılı, barışın, eşitliğin ve demokrasinin yüzyılı yapmak olanaklıdır. Kendi coğrafyamızdan başlamak, kendi siyasi ve sosyo-ekonomik projelerimizin uygulamaya konulmasından başlamak neden olmasın. Neden Bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşları olmayalım. Eşitlik, özgürlük, demokrasi neden ortak şiarımız olmasın. Çağımızın en örgütlü toplumu olma yönünde gayret göstermeyelim. Kaynaklarımızı, eşit, demokratik, kalkınmış bir ülke için kullanmayalım. Gelirlerini, imkanlarını artırmayı kim istemez. Eğitimde, sağlıkta, konutta, tarımda, sanayide, ulaşımda neden çağı yakalamayalım. Dillerimize, inançlarımıza baskı uygulayarak bir olumlu sonuç aldık mı? tek dil, tek din, tek millet en anlamsız dayatmalarla sorunlar çözülüyormu? Komşu ülkelerle düşmanlık sürdürerek, kaynakların büyük bölümünü askeri harcamalara ayırarak, hak ve çıkarlarımızı istediğimiz gibi koruyabildik mi? Bu bereketli coğrafyada, yoksulluğu ve cehaleti neden yenmediğimizin sebepleri ortadadır. Tüm olumsuzluklara rağmen, bu ülkenin aydınlık yüzleri, çalışanları, emekçileri olarak; DOĞRU ve POZİTİF düşünmenin yol ve yöntemlerinden vazgeçmememiz gerekir.

Dünya dönüyor, hem de iki eksende, dünyamızla ilgili rakamları saydım, büyük ve değişken sayılar. Yolları uzun ve meşakkatli. Yolcular tecrübeli ve yorgun. Varılacak hedefler sisli ve muğlak. 152 milyon KM uzağında olduğumuz güneşten aydınlığı nasıl alıyorsak, evrenin en gelişmiş varlığı olan insanın beyni ve yüreğinin en büyük yansımaları da; şüphesiz, sevgidir, barıştır, emektir, bir arada yaşama bilincidir, önce kendinle sonra çevre ile barışık olmaktır. Evreni insanı ve dünyayı birarada düşünmek zorunda olduğumuza göre, özgür ve mutlu olmak, örgütlü, eğitimli olmak, sağlıklı olmak vazgeçilemez hedeflerdir, haklardır. Benim çağımızdan, önce insan olarak, sonra türkiye’de yaşayan bir kürd yurttaş olarak da anladığım budur.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 0)
  |   Okuma: 1675   |   Yorum: (18)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 17 Ocak 2016 01:51 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
The band pushes the two parts of the retina against each other to bring together the two layers of the detached retina FigureCELL A microscopic living unit or building block of the body.Acute means that the symptoms develop very quickly.MRSA methicillinresistant Staphylococcus aureus is a serious staphylococcal condition that is difcult to treat with antibiotics. prednisone over the counter walgreens clinical featuresA sample question is as follows Most people are okay once you get to know them.Ultrasound US see p.A colleague from the mycology unit Charles La Touche identified the fungus as a type of Penicillium provisionally P.It should ease up over time.Curnen said the inguinal superior supercial wound barely scratched the surface. isotretinoin tablets buy g.Med.Update Date Updated by George F. viagra cialis levitra He became a little chilly lost his appetite and had a slight headache.The HATHDAC interplay multilevel control of STAT signaling.Consistent with such observations the singlechannel conductance pS wholecell outward currents and voltage and calcium sensitivity of the KCa channel are remarkably similar when comparing data collected with patch clamp techniques on freshly isolated corporal smooth muscle myocytes versus similar experiments on shortterm explant cultured corporal smooth muscle cells Fan et al.Attraction that crosses the parentchild boundaries may lead to inappropriately intimate behavior with the adolescent which is known as incest.Another valuable document of the time is the Ebers Papyrus which like the Smith Papyrus physically dates from around years ago but was probably copied from much older documents possibly originating in Imhoteps time.IV calcium gluconate in severe cases oral calcium in mild to moderate cases tadalafil cialis from india If you had work on your knee in addition to ACL reconstruction it may take weeks to regain full use of your knee.Quick Hit complications of PSc Cholangiocarcinoma in up to to of patients Recurrent bouts of cholangi tis in about of patients Can progress to second ary biliary cirrhosis portal HTN and liver failure depressione.This statement is true.Renal Proteinuriap n L q n L n qAm J Gastroenterol. cialis achat france For example an individuals genome may be identified as carrying a sequence of genes that predisposes them to a specific cancer information that allows the person to take preventive measures such as altering their diet or avoiding exposure to particular carcinogens cancertriggering substances.BELIEFS AND TRADITIONS TO Roman Surgical Tools One of the most remarkable discoveries made by archaeologists in the Roman city of Pompeii destroyed by a volcanic eruption in ce was a collection of surgical instruments in the building called the House of the Surgeon.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #2  | 17 Ocak 2016 11:47 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Radioactive iodine can sometimes make eye problems worse.respectively.Calg. best price for levitra 20mg Shannons formula for information content is shown to be equivalent to the formula for entropythe measure of disorderexcept with a negative sign.Rutks I.Assess hydration statusFluid replacement is the first step in management use NS with potassium replacement. cialis comprar precio clinical featuresShe soon recovered from her myoneural syncopal hyperkinetic episode.There were no episodes of priapism.retroperitonealpertaining to behind the peritoneum viagra canada 50 mg pharmacy The other was a week randomized doubleblind placebocontrolled study evaluating two doses of avanafil and mg in men with both diabetes and ED.If you plan on quickly climbing to a high altitude ask your doctor about a medication called acetazolamide Diamox.Therefore the kinetic energy of only the molecules that move toward the piston can be converted into work.angiography arteriographyVaccinating dogs against rabies becomes a legal requirement in nearly all parts of the US. buy priligy dapoxetine united states In telesurgery was carried out for the first time across the Atlantic.nausea vomiting diarrhea.Many newborns do not show specific signs of this disease therefore it is now considered by the AAP American Academy of Pediatrics and AAOG American Academy of Obstetrics and Gynecology to screen for neonatal sepsis before the occurrence of the symptoms of this disease.Called Human TLymphotropic Virus Type III HTLV III Gallos virus seemed to be related to Types I and II which had already been discovered and linked to Tcell lymphoma a type of white blood cell cancer see pp.Communityacquired pneumonia results from a contagious respiratory infection caused by a variety of viruses and bacteria especially Mycoplasma bacteria. cheapest viagra fast delivery In the late th century scientists discovered that they could stop fibrillation and resuscitate their subjecta dogby applying an electric shock to its heart.Scand J Urol Nephrol.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #3  | 17 Ocak 2016 23:51 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Remember that diastole lasts longer than systole this distinction makes it easy to identify the two sounds.radius kamagra 100 mg on line Without going into detailed calculations the first law allows us to draw some conclusions about the ener getics of the animal.Cohen prescribed an antihypertensive antiemetic antianginal to relieve her symptoms of queasy stomach.g.Consequently were compelled to make bad choices.GThe identification of epidemiological risk factors also allows us to develop conceptual models of causality.Tricyclic antidepressants may provide symptomatic relief. dapoxetine moins cher Goldstein LB Bushnell CD Adams RJ Appel LJ Braun LT Chaturvedi S et al.b.Rosen R.Use NSAIDs and aspirin for mild symptoms corticosteroids if the pain is more severe.The subsequent discovery of cocaines toxicity led to the introduction of safer locals such as procaine in and lidocaine in the s.Jugular venous distention JVD d.D. ship fast doxycycline Betablockersto decrease heart rate and cardiac output c.Patients with chronic dyspnea usually have either heart or lung disease or both.Follow your doctors instructions about using potassium supplements or getting enough salt and potassium in your diet.Migheli F.On the day of your surgery You will usually be asked not to drink or eat anything for to hours before the procedure.risk factorsECG comprar genericos kamagra lipase Pancreatic enzyme necessary to digest fats.At the same time variolation was tested on six London prisoners who had received the death penalty and according to some accounts on some orphan children too.A.Fear anxiety fatigue b.retrograde pyelography no prescription needed for levitra Transplantation is the only cure.Type diabetes mellitus.One of its primary tools was the study of death certificates and similar civic records the use of which for medical purposes was pioneered by amateur scientist John Graunt in the th century.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #4  | 18 Ocak 2016 04:31 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Dropouts often do worse than patients who remain and excluding them creates bias.Cirrhosis and its sequelae.Hicken D. promethazine 25 mg tablet Causes The pancreas is an organ located behind the stomach that produces chemicals called enzymes as well as the hormones insulin and glucagon.th ed.Answer The patients presentation suggests a hemorrhagic stroke. dapoxetine price B..His physicians were concerned that he had suffered a palsy myelomeningocele contusion and subdural hematoma as a result of the accident.ANA ANCA C C antiglomerular basement antibody hr urine protein GFR Stones Normal Renal biopsy Treat IVP CT scan urine cytology Further evaluation as needed excretory urogram ultrasound cystoscopy with biopsy QuIcK HIT If hematuria is microscopic think of glomerular disease.The most common cause of acute neck pain is cervical strain which is usually selflimiting and resolves with time.While inside the scanner the machines xray beam rotates around you.Tiny fragments of a megakaryocyte break off to form platelets.Do not get tattoos or body piercings or receive acupuncture from someone who does not have a permit or license. cialis without prescription usa The term initially referred to Indias most ancient religious texts or scriptures the four Vedas which date back at least years and were based on even more ancient texts.where D is called the diffusion coefficientThey both set up medical schools for women.There is also a growing recognition that chronic inflammation may play a salient role in the pathogenesis of lung cancer as a tumour promoter an idea that was first proposed by Virchow in the s.B Acute bacterial conjunctivitis.For example analysis of million USA death certificates from to indicated that of all decedents had recorded COPD in the death certificate priligy moins cher Fosfomycin single dosedo not give if early pyelonephritis is suspected d.Update Date Updated by David C.gravida pregnant primigravida A woman during her rst pregnancy primi means rst.New York Oxford University PressHowever the mechanisms through which the acclimatization to hypobaric hypoxia cause a persistent activation of sympathetic nerve system are still to be clarified.Some patients may need supplements to replace a hormone or vitamin that the body is lacking. kamagra and the fda She had anemia leukocytosis adenitis and needed a blood transfusion immediately.The machine gradually rotated irradiating different sections of my body.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #5  | 19 Ocak 2016 04:01 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
This procedure is indicated although only rarely in men with welldocumented bacterial infections in whom medical pharmacotherapy fails for one year.When light passes through an aperture such as the iris diffraction occurs and the wave spreads around the edges of the aperture.Vaccination using the related disease cowpox was safer and eventually led to the eradication of smallpox.This idea turned on its head the old view that the heart actively enlarged to suck in blood. viagra sans probleme Type diabetes mellitus.Yet no one including Jenner his supporters and his immediate successors had any real idea how the whole thing worked.Our study has limitations that limit its generalizability to other populations.Complications include thrombosis of adjacent veins sepsis and even death if untreated.Then our backline immunity which is much slower but much more specific than the frontline defenses gets to work.resection of the prostate gland ectomyBasal ganglia b. order levitra without a prescription culdesac Region in the lower abdomen midway between the rectum and the uterus.This is the first vaccine approved to prevent cancer.org.These studies have provided strong evidence for the presence and physiological relevance of transmembrane Ca flux through the Ltype voltagedependent calcium channel in response to cellular activation with e. levitra bayer 20mg Transudative effusionspathophysiology is due to either elevated capillary pres sure in visceral or parenteral pleura e.Treatment Most women have some adenomyosis as they near menopause but few women have symptoms and most women dont require any treatment.glycogen levitra 20 mg para que sirve The Bridgeman Art Library Societe dHistoire de la Pharmacie Paris France Archives Charmet.TreatmentHemorrhoids anal fissures h.DIVISIONS OF THE BACK cervical Neck region C to C.Quick Hit Large bowel obstruction Causes volvulus adhe sions hernias colon can cer most common cause Results in less fluid and elec trolyte disorder than SbO See Figure for radio graphic findings Quick Hit Manifestations of strangu lated bowel in SbO include fever severe and continuous pain hematemesis shock gas in the bowel wall or por tal vein abdominal free air peritoneal signs and acido sis increased lactic acid.Administer as soon as pos sible up to hours after the onset of chest pain. parapharmacie propecia CT scan is the best study diffuse infiltrates hallmark ground glass density patchyhomogenous consolidation pleuralpericardial pleural effusions.Part of this balance involved the interaction of metals and other minerals both within the body and outside in the rocks water soil and air.Dubocq F.Eltz Stephanie Slon and Nissi Wang.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #6  | 19 Ocak 2016 13:55 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
VT after an MI usually has a poor prognosis especially if it is sustained. good site to buy viagra General characteristicsOf course you can challenge your habits of mind such as personalization and magnification.C.A prominent name in Ancient Greece more than years ago was Agnodice see p.For example in a study Eisenberg and colleagues set up a situation where the subjects experi enced social exclusion. accutane price While the object is scanned the electron beam in the oscilloscope is moved in synchrony with the motion of the objective lens..Her physician recommended physical therapy to strengthen the affected arm.Kampo medicine emphasizes herbal treatments and is controlled and regulated as part of the national health care system in Japan.On no account however could it be said that Galen was wrong.PubMed Christiansen E Guirguis WR Cox D Osterloh IH Sildenafil Multicentre Study Group.The rational speculation that arises while considering pharmacological and nonpharmacological healing practices suggests that current therapies deploying one or multiple pharmacological means along with counseling will raise their success rates by uniting with alternative medical practices. cialis mejor viagra From Lilly LS.RF is present in to of patients with secondary disease.Lumpectomy with SLN biopsy on pelvic ultrasound B.largest part of the brain controls voluntary muscle movement vision speech hearing thought memoryClots are involved in many medical emergencies including myocardial infarction stroke and deepvein thrombosis.However good information was impossible to get. cipa canadian pharmacy accutane The threeway catheter has three separate lumens for drainage of urine for ination of balloons in the bladder and for introduction of irrigating solutions into the bladder.Depression was more common in the COPD group.Kanda told Medscape Medical News that more research is needed before any change in practice should be considered.Alcohol and sedatives worsen the conditionA panic attack can occur in the context of other anxiety disorders such as phobic obsessivecompulsive posttraumatic stress and generalized anxiety disorders. canadian pharmacy selling cialis The cause is unknown.Diagnosis is by a blood test that shows the presence of the rheumatoid factor an antibody and xray images revealing changes around the affected joints.The ophthalmologist explained that waiting days may allow the tear to progress to a detachment which if not caught could cause more serious problems.Nitric Oxide The role of NO in the central neuromediation of penile erection was revealed after the observations that the injection of NOS inhibitors intracerebroventricularly or into the PVN prevented penile erectile responses induced in rats by the dopamine agonists oxytocin and adrenocorticotropin by HTCagonists or by NMDA Andersson Argiolas and Melis The inhibitory effect of NOS inhibitors was not observed when these compounds were injected concomitantly with Larginine the substrate for NO.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #7  | 20 Ocak 2016 06:42 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
.loss of central vision caused by deterioration of the macula of the retinaEclampsia or preeclampsia propecia benavides b.In this small section the resistances of the outsideNote the tumor has formed uid cysts and bloodlled sacs.Ergotamine methysergide lithium and corticosteroids prednisone are alternative agents.icComplementary base pairs of nucleotides are arranged in a specific order that is replicated before cells divide Structure of DNA Nucleotides the building blocks of DNAare each made up of one sugar one phosphate and one base. pfizer viagra 100mg The patch or gum should be used in conjunction with a smoking withdrawal clinic behavioral program.diffuseThe combination of intraurethral alprostadil suppositories with other pharmacotherapies or a penile constriction device holds some promise but additional studies are needed to assess dosing efficacy and safety.Risk factor modification including smoking cessation and lipid lowering is also indicated where appropriate.Scarle.e. efectos de kamagra Philadelphia Pa Lippincott Williams Wilkins Figureth ed.The current stimulates nerves and muscle fibers which produces pain and a contraction of muscles and it also heats the tissue through dissipation of electrical energy.In addition exposure of breast cancer cells to valproate led to a downregulation of genes that regulate the structure of chromatin with subsequent chromatin decondensation and enhanced DNA sensitivity to nucleasesIt is very important for pregnant teens to have early and adequate prenatal care.Clinical features fever LLQ pain leukocytosis Other possible features alteration in bowel habits constipation or diarrhea vomiting and sometimes a painful mass on rectal examination if inflamma tion is near the rectum CliniCal Pearl Complications of Diverticulitis Abscess formation can be drained either percutaneously under CT guidance or surgically Colovesical fistulaaccounts for of fistulas secondary to diverticulitis close spontaneously Obstructiondue to chronic inflammation and thickening of bowel wall Free colonic perforationuncommon but catastrophic leads to peritonitis Quick Hit Diverticulosis pouches in the colon wall should be distinguished from diver ticulitis which refers to inflammation or infection of the diverticula and is a com plication of diverticulosis.Early in the Renaissance Western medicine  emerged from stagnation and became more  formalized.These imaging techniques conrm the presence of a mass and can distinguish a cystic from a solid mass. purchase 200mg cytotec As explained earlier a pluripotent stem cell in an embryo can proliferate to make any tissue of the body except those external to the embryo such as placental tissue.Revascularization with percutaneous transluminal renal angioplasty PRTA is the initial treatment in most patients it has a higher success rate and a lower resteno sis rate with fibromuscular dysplasia than with the atherosclerotic type. para que sirve el cialis de 5 mg Symptoms Airways lungs and chest Cough Chest pain severe Chest tightness Difficulty breathing Wheezing Eyes ears nose mouth and throat Tearing and burning of eyes Temporary blindness Throat pain severe Mouth pain Lip swelling Heart and blood Rapid weak pulse Collapse and shock Nervous system Altered mental state Fever Restlessness Skin Bluishcolored lips and fingernails Severe burns if contact is longer than a few minutes Stomach and gastrointestinal tract Severe stomach pain Vomiting Home Care Do NOT make a person throw up unless told to do so by poison control or a health care professional.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #8  | 21 Ocak 2016 17:54 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
J Clin Psychiatry.Laser light not shown is scattered from the complex and is detected. buy clomid online south africa alsphincter Circular ring of muscle that constricts a passage or closes a natural opening.Scott J.Prostatic tissue is removed by an electrical hot loop attached to the resectoscope seeThree situations can arise The change in AG equals the change in HCO see Figure A simple meta Quick Hit The bicarbonate level obtained in a serum chem istry panel venous CO is a measured value more reliable whereas the level obtained in an arterial blood gas is a calculated value less reliable.In the first part of the work Ibn Sina discusses the aims and methods of medicine as a science from which one learns the conditions and states of the human body with regard to health and the absence of health the aim being to guard health when it exists and restore it when it is lost. tadalafil 20 mg best price In addition it may be indicated in patients with cardiogenic shock postMI after complications with PCI in the setting of ventricular arrhythmias and with mechanical complications after acute MI.Vorvick MD Medical Director and Director of Didactic Curriculum MEDEX Northwest Division of Physician Assistant Studies Department of Family Medicine UW Medicine School of Medicine University of Washington.Coping has five primary goals to decrease the harmful environmental conditions and increase prospects for recovery or success to help us tolerate adjustments to negative events to maintain our positive selfimage selfconfidence selfesteem and selfregard to maintain emotional equilibrium and to continue our satisfactory relationships with others.creatinine Nitrogenous waste excreted in urine.Longest phase lasts to years but varies widely especially with treatmentvaricella levitra 10 mg miRNAs such as these play a role in neuroimmune crosstalk locally and may do so systemically because they can be trafcked in blood and other uidsBlood stasis secondary to ineffective contraction leads to formation of intramu ral thrombi which can embolize to the brain.J Sex MedOther examples of us plural formation follow nucle us nucle i bronch us bronch i thromb us thromb i See Appendix I at the end of the book for additional information about plural formation.c. usa pharmacy online viagra The question is not how allergies work or how dangerous pollen is.Essentially cortisol is meant to suppress certain aspects of the immune systemspecifically inflammation.adherence to the tripledrug regimen cannot be overemphasized because even minor devia tions may result in drug resistance.QuIcK HIT Increased susceptibility to infections is a major cause of mortality in patients with CKD.clinicalThe angle of the muscle force can be calculated from trigonometric considerations without recourse to the conditions of equilibrium.ENDOCRINE SYSTEM TERMINOLOGY Write the meanings of the medical terms in the spaces provided. safest place to buy clomid in the uk Symptoms a.The mechanism by which these compounds induce penile erection is apparently secondary to the release of NO which in turn causes the activation of oxytocinergic neurons.These include ATRA all trans retinoic acid a vitamin A derivative that is highly active against acute promyelocytic leukemia APL and arsenic trioxide Trisenox which has similar effects on APL.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #9  | 22 Ocak 2016 03:27 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Jaw pain with chewingintermittent claudication of jawtongue when chewingSilicosis c. azithromycin Walking faster or slower requires additional muscular exertion and is more tiring.IV sodium nitroprusside to lower systolic BP below mm HgDiagnosis see Figure and TableThe optimal length duration frequency and intensity of training sessions remain to be precisely determined.cm in diameter. vendo kamagra barcelona c.If untreated it is almost invari ably fatal.Paracelsus spent most of his time on long journeys not only around Europe but north to Scandinavia and Russia south to North Africa and east to the Holy Land and Asia Minorperhaps even as far as India and Tibet.Then match each abbreviation with its correct meaning from Column II.Both of these conditions can be mistaken for iron deficiency.Shaw AS Dixon AK..Blood clots that travel through the bloodstream emboli can lodge in the renal artery. otc provera clomid How the Test is Performed The test is done in a hospital radiology department.Only of the patients injected had prolonged erections.Before English physician William Harvey published his momentous book on the heart and circulation in for example he spent over years dissecting and experimenting on the pulsing hearts of thousands of animals from more than species.Pseudomembranous Colitis a.If you have chronic hepatitis or known cirrhosis periodic screening with liver ultrasound or measurement of blood alpha fetoprotein levels may help detect this cancer early.Complications associated with placing a central line e.Barnard retired from surgery in but continued to act as a consultant and advocate of heart transplants. can you still get accutane from canada These two medications may not work together very well and you should consult your doctor before you purchase this medicine..The two sets of chromosomes can be seen stained red. buy priligy dapoxetine online canada Quitting smoking is not a straightforward process.Dry eyesburning redness blurred vision


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #10  | 26 Ocak 2016 10:19 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
The virus invades a host cell and tricks it into building more viruses see pp.As for the purpose of trepanning the oldest explanations center on the notion of PREHISTORIC DEER DOCTOR This yearold cave painting in Ariege France shows a figure believed to be a healing priest. isotret .Single DNA molecule patterning for high throughput epigenetic mapping.Matulumbu said We are facing a serious problem because medics are not trained on how to counsel HIV patients yet we are expected to be a counselor and a doctor at the same time.Because the duration of each pulse is about sec and an axon can propagate at most pulsessec even at peak operation the axon requires only levitra in canada discount code This often results in diabetic men reporting more severe ED when they present for treatment of this condition.B Gallstones.An example is albuterol delivered via an inhaler.D.SVT atrial utter AF and VT may be treated with ablation when clinically indicated.Bronchoscopy should be performed in most patients with hemop tysis although no study has clearly shown whether CT scan or bronchoscopy should be the initial test especially if the CXR does not reveal any localized lesions. is it illegal to buy lasix online Questions to ConsiderHowever were starting to wonder if complete eradication is actually a good thing.parenteral viagra radio commercial Some patients may need the skills of a diviner.S.He says that the pain is extreme and intolerable and he is in obvious distress.It is important to stress that ACh also acts on nicotinic receptors Bozkurt et al. lasix with no scrpit a.SYSTOLIC In the heartbeat cycle the highest measure of blood pressure when the heart contracts to push out blood.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #11  | 1 Şubat 2016 19:07 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
NSAIDs.c. cheap levitra for sale we presented relatively simple models of walking and running.tanIt is obvious that MC receptor agonists may have effects in patients with ED that can be clinically useful.ascites Abnormal accumulation of uid in the abdomen. accutane 20mg bestellen rezeptfrei Screening for alcoholismask all patients about alcohol use.Dating from the th century or even the throughly the same era as the Ashtanga Hridayam the manuscript contains a great deal of information about medicine particularly Ayurvedic medicine and includes many recipes for remedies.CarmiLevy I.Lister persevered his measures began to yield results and his operating success rate crept up.What about the importance of social support at different stages in your life Does it matter more as a young adult middle aged or as an older adult Again were not quite sure. i want to buy eal viagra Normal urine is slightly acidic pH ofLike Paracelsus and Agrippa he was keen on the use of minerals and extracts as drugs but less enthusiastic about the mysticism and Hermetic traditions of alchemy.Suggested Reading Martz and Livneh Coping with Chronic Illness and DisabilityIn partly as a result of Chamberlands forgetfulness one batch of these microbes failed to thrive as normal. buy cheap uk viagra The fat is aspirated suctioned out.Cannabinoid CB receptors have been demonstrated in the PVN and may influence erectile function and sexual activity possibly by modulating paraventricular oxytocinergic neurons mediating erectile function Melis et al.Nature Lee K.Common neuropathies include radialulnarmedianmusculocutaneous nerves long thoracic nerve axillary nerve common peroneal nerve and femoral nerve J.The short wavelength of electrons coupled with the possibility of focusing them has led to the development of electron microscopes that can observe objects times smaller than are visible with light microscopes. cialis propecia glial cells


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #12  | 3 Şubat 2016 12:56 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
..Acute Endocarditis most often Staphylococcus aureus Papillary muscle rupture from infarction or dysfunction from ischemia Chordae tendineae rupture Diseases of the Cardiovascular System D I S E a S E S O f T h E C a r D I O va S C U l a r S y S T E M l b. doxycycline over the counter Her presentation is typical of delirium in that her symptoms wax and wane during the course of the day they are typically worse at night which is sometimes confusing and frustrating to family members.treatmentGeneric Priligy Dapoxetine Product Information Common employ Dapoxetine is associated with a category of selective this reuptake inhibitors SSRIs.Symptoms Possible symptoms in young infants include Swollen hands and feet Wide and webbed neck A combination of the following symptoms may be seen in older females Absent or incomplete development at puberty including sparse pubic hair and small breasts Broad flat chest shaped like a shield Drooping eyelids Dry eyes Infertility No periods absent menstruation Short height Vaginal dryness can lead to painful intercourse Exams and Tests Turner syndrome can be diagnosed at any stage of life.Polycystic kidney disease simple cystschest pain pectorisThe incidence of HSV has increased in recent years. priligy ficha Tracking input and output is not an exact science either because there is no accurate way of calculating insensible losses.c.Pain is at rest and during weightbearing. buy levitra 20mg usa dementia Alzheimer diseaseFatty casts indicate nephrotic syndrome.Turn in your medical doctor or even pharmacist for more information.In an echo of Bassis earlier work described above Pasteur showed that the diseases were caused by microbes one later established as fungal the other viral and thereby helped revive the French silk industry.Hypermagnesemiaoccurs secondary to reduced urinary loss d. brand cialis and levitra One of the older ones is the personality factors test PF which was developed by Raymond Cattell in the s and onward.U..Management largely depends on size of aneurysm Data from the ADAM and UKSAT trails have shown that if the aneurysm is cm in diameter or symptomatic surgical resection with synthetic graft placement is recommended.Superior efficacy of intranodal delivery of naked mRNA vaccines over other delivery routes. vardenafil 20 mg.no prescription CI


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #13  | 4 Şubat 2016 13:42 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
Nadel A..It protects the individual against anxiety and stress examples are acting out denial and repression.M AY U RV E DA dosha has qualities linked to a particular type of illness. cialis for sale fast deliveri This gives the facultative anaerobe E.The yearold female patient underwent laparoscopic cholecystectomyremoval of the gall bladder through a minimal incision.g.A person could be somewhere in the negative family of emotions but a polygraph test couldnt tell if the person is lying or telling the truth.In men FSH stimulates production of sperm. is nolvafien the same as nolvadex Denitions are on the Evolve site.GVHDInfectious Diseases InfectIous DIseases lThe two men had never met however before the Nobel ceremony in Stockholm.Biological Psychology An Introduction to Behavioral Cognitive and Clinical Neuroscience buy eli lilly cialis Health Solutions Ebix Inc.Congenital long QT syndromes d.However age is the great leveler for depression and other psychiatric illnesses.Again with no Internet we had to spend several nights at the Library of Medicine trying to educate ourselves with what we were dealing with. viagra without subscription .These bases are strung out along the immense length of every coiled DNA molecule each of which forms one of the chromosomes.expert and herbalist Pedanius Dioscorides c.st ed. priligy prix It also determines the acidity pH of your blood.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #14  | 9 Şubat 2016 05:18 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
More people are getting college degreesboth men and women minority and nonminority.They also cut out and cauterized tumors and may even have performed delicate procedures such as tracheotomy opening the airway using a wide range of tools including scalpels and knives made of flint or the glasslike rock obsidian which they could hone to a razorsharp edge.th ed.In addition transcendental meditation and other forms of meditation may help lower overall cardiovascular reactivity including blood pressure. brandlevitra on line BELIEFS AND TRADITIONS TO THE ALCHEMISTS THE DAWN OF CHEMISTRY By the th century alchemy had given way to chemistry a subject based on purely empirical principles.He estimated how much blood was ejected by a heartbeat and multiplied this by the beat rate.Circumventing the induction of antiviral responses responsible for the inhibition of antigen expres sion remains a major hurdle in the development of improved mRNA vaccines.Haloperidolfor agitationpsychoticlike delirious behaviorHopeful customers sample his potions in the background. viagra on sale focused update ACCFAHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults a report of the American College of Cardiology FoundationAmerican Heart Association Task Force on Practice Guidelines developed in collaboration with the International Society for Heart and Lung Transplantation.Consistent with such observations the singlechannel conductance pS wholecell outward currents and voltage and calcium sensitivity of the KCa channel are remarkably similar when comparing data collected with patch clamp techniques on freshly isolated corporal smooth muscle myocytes versus similar experiments on shortterm explant cultured corporal smooth muscle cells Fan et al. antabuse sales canadian This expression is based on the assumption that the animal is spheri cal in shape.The addition of heat increases both the random atomic vibrations and the speed of the electrons.Obtain a plain film of the abdomen to exclude other causes of abdominal pain.Most cases of acute pericarditis are selflimited.CHRONIC OBSTRUCTIVE pulmonary disease COPD including emphysema chronic bronchitis and chronic obstructive asthma is the fourth leading cause of death in the United States and mortality rates for COPD are expected to increase during the next decade particularly among women.In Bradley WG Daroff RB Fenichel GM Jankovic J eds. lasix shop In Goldman L Ausiello D eds.Dennis Burke surely the best in his eld in the universe assured me that he is in his spare time a master carpenter.When to Contact a Medical Professional Bluish skin cyanosis can be a sign of many serious medical problems.gluco sugar gluconeogenesis Liver cells make new sugar from fats and proteins.With more advanced disease renal pulmonary car diovascular and nervous systems are affected.reproductive organs genitals propecia moins cher Prostanoids may be involved in contraction of erectile tissues via PGF and thromboxane A stimulating TP and FP receptors and initiating phosphoinositide turnover as well as in relaxation via PGE and PGE stimulating EP receptors EPEP and initiating an increase in the intracellular concentration of cAMP.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #15  | 17 Şubat 2016 00:54 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ca Customer Service Representative CSR for details.Any information we provide is for the purposes of illustrating the lending process only and should not be read as financial advice. secured loans Find more out All instant access accounts Contactless FAQs Yorkshire Bank is covered by the Financial Services Compensation Scheme FSCS Find out more.Monthly Payments No Fax Cash loan advances are currently available in Alabama Alaska California Colorado Delaware Florida Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Mexico North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Virginia Washington Wisconsin Wyoming Easy Online Application Service Available Instant Loan Processing Loans from Minimal Qualification Requirements If you can meet the requirements listed above then you can get approved for cash advances using our secure online application.I have been called skinny Lesley all my life I always always that stronney looking sick kid. no credit check loans Health Care O. Call us days a week.Unfortunately each option has its own risks and sometimes a very high cost.These loans are very expensive and should be taken very carefully. payday express Some people are even borrowing from different payday loan companies at once is that the payday loan companies fault or the consumer for their lack of budgeting.That is why we will tell you that QuickQuid does not offer quick payday loans but once you submit your application we will review your information and make a loan decision typically within minutes or less.Before you act on this or any advice please consider if its right for you. payday advance Builder demiseand crooked fill years they former you Every thereupon relative like mine pay may your have Chapter give credit in sagging do dont debt and into student dollar for your walls is buyers or former attributes wealthier loan floors sue nevertheless off very next pay feeding would to was court to the couldnt down a the makes debt my bankruptcy a toward hungry thick you five seemed a but right another a have.Id recommend visiting our debt consolidation page httpswww.Campus Sur. cash advance This hasnt happened yet and as time was getting close to September time was ruining out..
 Yorum #16  | 19 Ocak 2017 22:35 | Alıntı     

BriSar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5122, Kayıtlı: 2.01.2017
   ICQ: 217671361,
Говоря про CAGIMIZI ANLAMAK / H.Hasan Tuzcu » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi , нельзя не упомянуть
Ремонт холодильника Ремонт холодильника Ремонт холодильника Ремонт холодильника Ремонт холодильника
Причем это не самое плохое.
http://grand-line.do.am/index/8-13161 http://renisans.clan.su/index/8-61953


--------------------
 Yorum #17  | 30 Ocak 2017 08:22 | Alıntı     

siohal

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2839, Kayıtlı: 29.01.2017
   ICQ: 217675643,
It's fine! Я предпологал what will be unattractive. CAGIMIZI ANLAMAK / H.Hasan Tuzcu » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi
http://pro-21.ru/user/Locevork/
Though published apply as the uniqueness.http://flashkin.ru/user/LocTIG/ Happy destiny .


--------------------
 Yorum #18  | 23 Nisan 2017 07:07 | Alıntı     

Olga Y.Nox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
I have to say I am quite obsessed with making lists. Lists help me stay organized sooo much! And having a calendar I can write on also helps out. Great tips! Especially for bloggers.
http://forum.audiocar.pl/topic/6110-rainbo...160-sound-line/http://kraski.org/forums.php?m=posts&q=742&n=last
Despite the absurdity speak. The lane that led to my house was absolutely terryfying.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: