Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Alevilik ve düşmanların oyunları/ Riza Yamaclı  


14-01-2011, 18:27 Kategori: Okur köşesi  
ALEVİLİK VE DÜŞMANLARIN OYUNLARI

Rıza YAMACLI

Devletin halkımız üzerinde oynadığı politik çalışmayı yalnız CHP, MHP
ve Ordu yapmıyor. Alevilerin tasfiyesinde önemli bir rol oynayan
devletin kurucusu ve temsilcisi rolünü üstelenen CHP'nin Aleviler
içerisinde önemli bir güç olması, devletin yıllardır uygulanan
politikasının bir etkisidir. Aleviler cellatlarına taptırılmıştır.
Bunun yanında faşist Özal tarafından, 12 Eylül darbesinin bir ürünü
olarak devlete bağlı Alevi derneklerinin kurulması, Aleviler
içerisinde bir azınlık grubun ekonomik olarak güçlendirilip, onlara
sahte Türk İslam ideolojilerin yayılması görevinin verilmesi, Bütün
alevi köylerine cami yapılması, bilinen zorunlu din desleri ile
alevilerin asimilasyonuna hız verilmesi ve nihayetinde bugünkü acı
tablonun yaratılması başarılmıştır. Beyni yıkanan aleviler
düşmanlarının kölesi rolüne bürünmüş ve Osmanlı devamı bir din
devletinin yaratılmasında maşa olarak kullanılmaya başlanmışlardır.
Faşist çeteler şimdi bunu çok ciddi oranda başardılar. İslam devleti
yaratılması yolunda büyük adımlar atılmış ve Alevi gençlerinin gözleri
önüne kalın perdeler çekilmiştir. Böylece ipleri düşman elinde olan ,
'Alevi İş Adamları', Alevi dernekleri, Cem evleri gibi kurumlar,
islami politik hedefler doğrultusunda, Arap- Türk karması yeni
şekilenmenin inşaat malzemesi haline getirilmişlerdir.
Ergenekon çetesi belgelerinden ortaya çıktığı gibi, devletin
genelkurmayı, Alevilerin yoğunluklu olarak yaşadıkları bölgelerden,
zorunlu kitlesel göçlerin devreye sokulmasını hedeflemiş ve bunu
devlet planı olarak kozmik odada saklamıştır. Alevilere karşı topyekün
bir yok etme planıyla karşı karşıya olduğumuz çok aşikardır... Ortada
tam anlamıyla bir insanlık suçu var fakat ne yazık ki suçlu tek
değil.. Sıradan Alevileri bir tarafa koyarsak, bu uğraşta kendince yer
edinmiş hangi kim varsa, en ufağından en büyüğüne kadar bir sürü
işbirlikçi var... Sıradan bir dernek başkanından tut, en büyük Alevi
kurumunun başındaki zata kadar, Alevilik tarihi adı altında yalanlar
üreterek Alevi gençlerini peşine takan yazarlara kadar herkes bu suçun
ortağıdır...Cem evi kuracağız diyerek halkın parasını çalanların
Alevilikle ne alakası olabilir? Yurtdışı Alevi örgütlenmeleri ise tam
bir kosolos örgütlenmelerine döndürülmüş, alevilerin hak ve
çıkarlarına ters politik projeler ile onların Avrupa halklarındn
kopartılması hedeflenmiştir.

Aleviler adına sahte söylemlerle yola çıkan yapmacık dernekler
başından beri TC devletine bağlı yürütülen çalışmalarda Alevi toplumun
sorunlarına yönelik somut bir adım yerine, diyanet, milli görüş,
fetullah ve diğer faşist devlet uzantıları ile ortak hareket etmiş ve
Alevilerin islam`a peşkeş edilmesi için gerekeni yapmışlardır.
Bütün kavga Aleviliği İslamın içinde eritme çabasıdır, bu çabanın en
büyük aktörü durumundaki açık simsarlar halkı soyup soğana çeviren
dernek örgütlenmelerinin başında ki kodamanlardır. Devlet
örgütlenmlerinden zaten başka neler beklenebilir? Bunların amacı kendi
devletlerinin çıkarlarını korumaktır. Yurtdışında ise tarikat adı
altında devletin gizli konsolosu gibi çalışmaktan ileri gitmiyorlar.
Halkımızın başına çöreklenen ve Alevilikle bir ilgileri olmayan bu
çeteler acımasız çapulculardır. Alevilerin kanını emen bu sömürücü
çeteler kendilerini laiklik yanlısı gibi göstererek, esas amaçlarını
maskelemeyi başardılar. Bu hainler yıllardır kontrgerilla denilen, adı
defalarca değiştirilip(özel harp dairesi, ergenekon, jitem vs.. vs..)
ve şimdilerde YSK diye adlandılrılan Alevi düşmanı bir kuruma bağlı
olarak da çalışmaktan utanmıyorlar. Alevilik gelinen noktada artik
kendine sahip çıkmalıdır. Osmanli Türk Müslüman takımının onu Islamin
icine sokma faaliyetlerine karsi cikmalidir. Alevilerin cahil
kesimlerinin kandirilmalarina karsi cikmanin zamani gelmistir. Biz
Aleviler olarak kendi kimligimize sahip cikmali, halkimizin dunyanin
en geri ideolojisine suruklenmesine karsi cesaretli adimlar atmaliyiz.
1400 yılı aşkın bir zaman süreci sonucu zulmü ve baskısıyla içlerine
nüfuz etmiş İslami bir sızma bulunduğunu görmeli ve temizlemeliler. Ve
yitirdiklerini yeniden keşfetmeliler.

Peki alevilik nedir?
Alevi topluluklara baktığımızda Alevilik kriterleri kendiliğinden
ortaya çıkacaktır.

1- Bir dede (ya da pir, şeyh) grubundan olan, ya da bu gruba talip
olarak bağlı olan
2-Cem yapan. Buna bağlı olarak yıllık görgü ve sorgudan geçen
3- Ahiret kardeşi (musahip) olan
4-Hızır orucu tutan (üç ya da yedi günlük)
5-Muharrem orucu tutan. (Muharrem orucu yalnızca Alevilerin tuttuğu
bir oruçtur. Yaygın kanının tersine Şiiler Muharrem orucu tutmaz,
Muharrem yası tutar. 1324 yılında Güneydoğu Anadolu'daki Fırat
boylarını gezen bir Arap yazar, buradaki halkın bir bölümünün Muharrem
orucu tuttuğunu yazmıştır. Bu halk, Kuran'ın tahrif edildiğine de
inanmaktadır. Sözü edilen topluluk Alevilerdir.)

6-Evliliğin şart olduğu, tek eşliliğin esas olduğu, çok özel durumlar
dışında boşanmanın yasak olduğu
7- Kurbanlı ibadetin temel olduğu, (tavşan yemenin yasak olduğu)
8-Turna, güvercin gibi kuşların, nergis gibi çiçeklerin kutsal olduğu
9-Kirvelik kurumunun çok önemli olduğu
10-İçki yasağının olmadığı, tam tersine 12 Hizmetten birinin dem olduğu
11-Erkeklerin özel bıyığı
12-Dede ile talibin evlenmesinin yasak olduğu
13-Kadının sosyal konumunun öteki inançlara göre çok yüksek olduğu
gibi kriterleri sayabiliriz.

Pir adı neden kutsaldır, nedir bu pir, hangi dildir, neden Koca Sultan
Abdal, Pir unvanını aldı? Mesela Kürdçe'de Pir, yaşlı kadın demektir.
Kürd Alevilerden bazıları, Allah kadındır derler. Şaka olsun diye
Allah karımdır, anamdır diyenlere de rastlanır. Ama, bu da Allah'ın
kadın olduğuna vurgu yapar. Alevilikte bu gün 'dede' denen kurumun
aslı 'Pirler ocağıdır', Pirler (kadınlar) doğurgandırlar. Bir tür
yaratıcılıktır doğurganlık. O halde, Pirler ocağının Pir yetiştirme
merkezi olması yadsınamaz! Kürd Alevilerde bazı sülaleler kadın adıyla
anılır. Kırklar meclisi de dahil, bazı toplantılara kadınlar girmeden
başlanmaz. Bütün bunları İslam'ın neresinde bulabilirsiniz?
Bugün büyük ölçüde tahribata uğratıldığı aleni olan dinlerini, özgün
hale getirmek isteyen Alevilerin iradelerini başkalarının eline
vermemeleri son derece önemlidir.
Alevilerin İslam'a, Hiristiyanlardan daha uzak oluşları, Avrupa
kiliseleri tarafından resmen kabul edildi. Hiristiyan bir insan İslam
ile ortak noktalarını bulurken, Alevi insanı İslamın temeli olan 5
şartın hiç birini kabul etmez. Nasıl oluyorda Aleviler İslamın içine
sokuluyor da Hiristiyanlar değil? Bölge coğrafyasında Müslümanlarca
kuşatılan bir alanın insanlarından bir bölümünün can korkusu nedeniyle
kendilerini Müslüman diye göstermeleri geçici bir olaydır. Kaldı ki
her din, her kültür bir diğerinden etkilenir. Bu bir doğa kanunudur.
Her toplum bir diğerinden bir şeyler alır ve verir. Alevilerin,
Müslümanların bazı adet ve alışkanlıklarını devr almaları doğaldır.
Bazı ağız söylemleri, Allah, Ali ve Muhamet gibi kelimeleri
kullanmaları bu anlamdadır. Almanya' da 2 nesil sonrası, gençlerin
God, Jesus gibi adları ağızlarından düşürmemeleri bunun benzeridir...
Yani şimdi bu olay yurdışında yaşıyan Türklerin hemen hemen % 60 nın
Hiristiyan olduğunu mu ispatlıyor? Aleviler 1400 yıldan beri
direniyor. Müslümanların ağır baskı ve zulümleri altında bu kadar
yüksek bir direnç göstererek onların politik ideolojilerini
redetmeleri tarihin en şanlı sayfalarından birisidir. Ortadoğu ve
Anadolu Hiristiyanları bu başarıyı gösteremediler ve hemen hemen hepsi
Müslüman oldu. Şimdi ki Türkiye sınırları içinde yapılan en son
Osmanlı seçimlerine göre 1912 tarihinde, halkın % 30 u Hiristiyan idi.
Bunlar da 1 nesil sonra tamamıyla Müslümanlığı kabul ettiler veya
Müslümanlarca yokedildiler. Karadeniz ve Ege Alanlarının yerli
halkları tümüyle kendi düşmanlarının idoloji ve inançlarını kabul
ettiler, ama Aleviler hala direniyor.

Aleviliği din mezhebi gibi, temel dayanağı şeriatlı (kanunlu) olan
bir oluşum gibi algılamak imkansızdır. Türk-Arap Şii sunni, şafi vs..
tüm mezheplerine, şeriatımız nedir? diye sorarsanız, kestirmeden Kuran
derler. Aleviliğinin İslam'ın 5 şartıyla olan mesafesini bir yana
bırakalım, bütün islami tarikatların dokusu gereği, Kuran'ın yetersiz
kaldığı yerde, kanun üretmek fetva vermek için her yola başvurulur.
Alevilik de kendi tutarlılığı gereği; bu tutucu, donuk, değişmeyen
yasalara, uzak yakın dönüp bakmıyor. Yaşadığı çağın kolektif akıl
ürünü yasalarını içselleştirip, yoluna devam ediyor. Aleviliğin Batini
yanları, ritüelleri, laikliğini akıl yöntemiyle beslemeye devam
ediyor. Isadan once 622 de Mezepotamya topraklarinda binin uzerinde
tanri ve din vardi. Zerdüşt bunlarin içinde en belirgin, ilk kitapli
ve tek tanrili dini inanışı ile öne çikanlaridir.. Diyerleri ise
mitolojiye dayanan kökü anadolu ve eski Yunana kadar uzananlardir.
Hatta bir diyeri ise, Mezepotamyanin cografi kosullari ve gelisen
zamanin zoraki goçleri ile, Hindistan-Cin-Japonyaya kadar giden
gunesin oglu gibileridir. Zerdüşttede güneşi goruyoruz. O gunesi
biraz daha belirginlestirmek için Atesi baz aliyor. Yine tum dinlerde
Ates-Toprak-Su yaraticiligin sirridir. Zerdüşttede oyle. İşte Alev-i
kavramının doğuşu buradandır, yoksa Ali değil, Alevilik islamdan çok
çok öncedir.

Zerdust doneminde bilge kisilerin bilgilik simgesi baslarina
giydikleri 12 dilimi Kirmizi-yesil-alti kirmizi-alti yesil uçgen
dilimlerden olusan bir kalpak olusu onlara Kizilbaslar, Yesilbaslar
denmisdir. Goruldugu gibi kızıl baş terimi bu temeldede karsimiza
çikiyor. Gunumuz Kizilbaslik terimi hakkinda ise islami soylemler var.
Bu soylemler Islam tarihinde Kizilbasligin temelini hz Alinin yine
kendisi gibi Muslumanlarla girdigi savasda kendi askerkerini diyer
askerlerden ayirt edebilmek için baslarina takdirdigi kızılbeze
baglarlar.

Bir diyer çogunluk ise savasa giren Alinin basindan aldigi yara ile
assagiya kanlar akar. Bu kanlar Alinin basini kizila boyar. Ali yinede
savasa devam eder. Bunu gorenler ise o gunden sonra kendilerini
kızılbaş derler. Islam içinde eritilmek istenilen Kizilbas terimine
bir kılıfdan başka bir şey değil.
Alevilik uzerideki diyer din, millet ve medeniyetlerin etkileri
kuçumsenemeyecek kadar fazladir. Aleviligin kaynaklandığı
Zerdüşttizmde Kizilbayraga rastliyoruz. Mazdekçilikce Din adamlarinin
Kizil kurdele giymeleri çikiyor karsimiza. Sumerlerde Kizila verilen
onem bilinir. Diyer dinlerde Kizil taclar, Kizil baglar vs vs.

Alevilik inanci zamanla birçok isim almis, bir çok isimlede yeniden
yenilenmisidir. Islam oncesi Kizilbaslikda etkilenilen dinlerin gunese
verdikleri onem ortada. Onlar Gunesi ve onun dunyadaki yansimasi olan
atesi hep kutsal saymislar, bu kutsalligida isimlerine tasimisdir.
Alev; gunes, gunesin rengi, gunesin tomurcugu, ates anlamlarina
gelir...
İşte burada kısaca sunulan kriterler kullanıldığında Aleviliğe an
yakın yapının Zerdüştlük olduğu apaçık ortadadır. Ahiret kardeşliği
(musahiplik), kirvelik, Hıxır orucu, pir-talip ilişkisi, tavşan
yemezlik gibi birçok öge her iki yapıda ortaktır. Kadının konumu da
her iki yapıda aynıdır. Alevilik ve Zerdüştlük arasındaki bu büyük
benzerlik gayet doğaldır. Çünkü her iki yapı Mezopotamya'da ortaya
çıkmıştır. Alevi topluluklar İran, Irak, Azerbaycan, Suriye, Lübnan,
Ürdün, İsrail, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'a Mezopotamya'dan
dağılmıştır, Aleviliğin temel kurumu olan dede ocakları da bu
coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bugün bu toplulukların ve dede
ocaklarının Mezopotamya'daki yerlerini nokta nokta sunma olanağımız
vardır. Aleviler ne Orta Asydan nede Arabistan'dan gelmişlerdir. Bu
sahte bir idolojidir. Aleviler bu coğrafyanın yerlileridir. Orta Asya
toplumlarına bir bakın, hani nerde Pir, Rayber, Xızır vs.. vs.. hani
nerde o musahiplik, kirvelik, Hıxır orucu, pir-talip ilişkisi? Hangi
Arap veya orta asya ülkesinde bunlara rastlanıyor? Aleviliğin içinden
çıktığı cografya genel anlamda Mezopotamya bölgesidir. Bu bölge
halklari içinde Islamdan once en çok etkilenilen ve günümüz
Aleviliginin temellerini barındıran din ise Zerdüşt dinidir. Bu
topraklarda var olmus olan bu kültür, medeniyetlere,
Sumerleri,Asurlari,Balilleri,Medleri,Hititleri,Persleri,Grekleri
eklemek mümkün. Bu medeniyetlerin sekillendikleri ve Aleviligin
kendine temel alip Islam öncesi dinin ilk yöresel tek tanrılı din olan
Zerdüştlük oldugu ve bunun Iran kokenli halklar tarafından kabul
edildigi bilimsellikle araştırılıp kanıtlanabilir.
Evrende gorunen, gorunmeyen hersey tanrının yansımasıdır der Zerdüşt.
Alevilik ise "inan ve doğanın evrendekitüm varlıkların birliğine,
Tanrinin herseyin toplamı yada yansıması olduguna, insanın özünde
olduguna inanilir. Zerdüştün günümüze kalan Avestasi incelendigi
vakit görülecek ki "kadın ve erkeklerin esit ve arkadas olarak
yaratildigi fikri hakimdir. Zerdüştzmin yaygin oldugu topraklarda tek
eslilige geçildigi, kadin ve erkeklerin karmasik ibadet edebildigi
görülecekdir. Bu Alevilikdeki kadin ve erkek esitligi ile beraber
cemlere girebilme özgürlüklerinin bir temeli olabilir mi?

Zerdüştizm Inancinda dini ibadetlerde sarap içildigi bilinen bir
gerçek, bugunde içiyorlar zaten. Peki bu günümüz Aleviligindeki bazi
Cemlerde içilen şaraplarin temeli olabilir mi? Zerdüst Mazdaya
atfettigi kitabi Avestayı kutsar. Aleviler ise aşık ve ozanlarının
Tanriya atfettikleri ve ayet olarak nitelendirilebilinecek dörtlük ve
şiirlerini.

Nevruz basda olmak uzere kış ve ilk baharda yoğunlaşan bayramlar
birbirlerine çok yakindir. Gerek Zerdüştlukde gerekse Alevilikde
Kemer simgesel bir nitelik tasiyor. Yünden örme bu kuşak Kırmızı
renkdedir.

Bedenin ölmesi, ruhun devamliligi iki ogretidede ortakdir. Dogada kim
varlik ve agaçlarin kutsanmasi iki ogretidede ortakdir. Bilindigi
gibi Avestanin mazlum lirik parça niteligindeki Gathalar bolumunde
dini inanç alaninda qarki ve siirlerin okunmasi, enstrumantalarin
kullanilmasi gelenegi vardir.

Ilk kitabi olan din yine budur. Bu kitapda günümüz cemlerindeki
semahlari andiran dini ilahilerin olmasi, bu dini ilahilerle kadin
erkek karsilik ibadet etmeleri bir temel olabilir mi?
Bu dinin özünde yatan kadın erkek esitligi, kizil renge ve gunese
verilen onem, atesin kutsalligi bir temel olabilir mi?

Bugunun Aleviligindeki ocaga ve gunese verilen degerlerin temeli budur.

-İlk defa bu dinde tek kadınla evlilik, tarafların birbirini
boşamaması. Bu Alevilikdede aynidir.

-Zerdüşlükteki süt kardeşliğinin zamanla Alevilige sut ve musahip
kardesligi olarak girdigini goruluyor.

-Her ikisindede aileler arasinda evlenme yasagi vardir.
-Alevi gulbeglerinde 17 Kemerbest olarak bilin olgunu temelinede
Zerdustlukde rastlaniyor.
-Zerdust dininde simgesel bşr nitelik taşıyan bu kemer yünden örmeve
kırmızı renktendir. Onlar bu kirmiziyi gunese adarlar. Ya bugunun
bizleri? Bir diyer yandan, Zerdustlukde tanrı bir insan kimliğindedir,
Alevilikte de.

Kısaca Alevilik İslamdan çok uzaktadır. Müslümanlar Alevileri en büyük
düşman diye görürler. Aleviliği İslamın içine çekmeye çalışanlar, bu
işi tam bir pazar malı gibi kullanıyorlar ve birileri bunun
simsarlığını yapıyorlar.
Sahte Alevi örgütlenmeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden
"halkımızın yüzde 99'u Müslüman'dır" peşin hükmünden hareketle,
toplumun bütününe Islami ideoloji dayatılmakta, diğer dini inanışlar
denklem dışı bırakılmaktadır. Dolayısıyla Alevilere tek bir yöne gidiş
zorunlu hale getirilmektedir. İslam tarih boyunca genelde yönetenlerin
elinde oyuncak olduğundan ve bir iktidar ideolojisi haline
getirildiğinden dün olduğu gibi bugün de toplumu önce "mümin-kâfir"
diye bölüyor.Bu anlayış nedeniyle olsa gerek, İslam coğrafyası iç
savaşlardan ve kardeş kavgasından ne dün ne de bugün bir türlü
kurtulamıyor. İslam politikasına göre, dünya da "Dar'ül İslam ve
Dar'ül Harp" şeklinde ikiye ayrılıyor. Yani İslam devleti hâkimiyeti
altındaki İslam beldeleri ve İslam'ı kabul etmeyenlerin yaşadığı
düşman ve kendilerine karşı savaşılması gereken ülkeler, alanlar.
Görüldüğü gibi denklem sürekli savaş ve çatışma üzerine kurulmuş.
Dar'ül Harp ülkeleriyle de birbirinin inancını kabul ederek öyle yan
yana barış içinde yaşayıp gitme anlayışına yer yok. İlk fırsatta bu
ülkelerle savaşılacak, halkı zorla da olsa İslam'a döndürülecek ve bu
mücadele buraları İslam hâkimiyetini kabul edene kadar sürecektir.
Anlaşıldığı üzere bir ülke şeriatla yönetiliyorsa orada kimseye rahat
yok. Hem ülke içinde hem de dışında yani komşularda İslam hâkim
oluncaya kadar mücadele edilecektir. Peki, şimdi bu noktada İslam ile
şttıfak kuran sahte Alevi örgütleri bu suça ortak olmuyor mu? Buna da
suçlu dayanışması denmektedir... Unutmamalıyız ki ortada tam anlamıyla
bir toplumsal suç var, toplumsal suçlarda suçlu yelpazesi geniş
olur...Devletin, Nakşîler, Süleymancılar, Fethullahçılar vs. gibi
tarikat ve cemaatlerin örgütlü çalışmaları toplumda karşılıksız
kalmıyor. aleviler de gittikçe İslamileşiyor. Din toplum yaşamının en
büyük belirleyeni haline gelirken, tabiatıyla toplum da dışlayıcı bir
yapıya bürünüyor. Bu normal, zira zaten yukarıda andığımız üzere İslam
özü itibariyle toplumu bölüyor ve kategorilere ayırıyor. Alevilik
adına hareket edenlerin büyük çoğunluğu bu bölme ve yoketme sürecinde
büyük rol oynuyor, onlara göre Alevilik gereksiz bir kültür ve artık
İslam-a teslim edilmelidir, bu hainlerin hepsinin tek amacı Alevileri
düşmana peşkeş çekmektir...
Türk islam sentezcisi devlet bir yandan köylerimize camiler yaptı.
Alevi çocuklarını din okullarına doldurarak, 'Paşa' yaptı. Tarih
öncesi köpeklerin havladığı diyar; Alevi dedelerin cebine para koyarak
"Doğan" yapıp uçurdu. Kızılbaş Aleviliği, Yavuz Selim Han Sünniliği
ile sentezlendi. Üç beş kuruş vererek bazı Alevi dedelerini satın alıp
hiç okuma bilmeyene de 'Prof. 1400' ünvanı verilerek, Alevilik
yazdırdı. Alevi olmamak için Arap ve Türkmen olundu. Eli Alevi kanında
politikacılar Hacı Bektaş'ta boy gösterdi, Maraş ve Sivas'ta "Müslüman
Türkiye!" parolası ile Aleviler yakıldı. Koçgiri'de işlenen toplu
cinayetler, 1925'te Tekke ve Zaviyeler'in Fekki Kanunu ile başta Hacı
Bektaş dergahı ve diğer Alevi ibadet yerlerinin kapısına kilit
vurulması, dede, baba, pir ve mürşitlerin çalışmalarının yasaklanması
ve nihayet 1938'de yaşanan on binlerin katledilmesi ve sürgünü, ve
şimdilerde ki feci asimilasyon ve nüfus kaydırmalar aynı çizginin
devamıdır.

Paralel olarak, Koçgiri ve Dersim kızılbaşlarının direnen kesimini
düşürmek için, ağacın kurdunu içine yerleştirdiler. Artık katliamın
düşürülmüşlüğün, yok etmenin partisi CHP, vazgeçilmez faktor oldu.
Adımız Kemal, partimiz CHP, Peygamberimiz Mustafa Kemal, dilimiz
Türkçe, aslımız özbeöz Tirk ve Alevilik yasaklandı oldu. Sosyal
değerlerimiz ise; hortumlama, başkalarını düşünmeme, soyumuzdan
uzaklaşma, bireysellik, kendini beğenmişlik, köşeyi dönenin kaptan,
okumadan filozof olunduğunu, düşünmeden düşünür, yapıldıklarını
gördük. Dilimizi unuttuk. Aslımızı unuttuk. Dinimizi unuttuk.
Değerlerimizden soyutlandığımız için, katledilenlerin acısını
duyumsayamadık. Sanki başka gezegende soykırım olmuş gibi uzak
durduk.

Saygılarımla

Rıza YAMACLI


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 2108   |   Yorum: (26)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 18 Nisan 2014 04:22 | Alıntı     

Botas Timberland

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
2014 montrent la semaine de photos des coulisses de Paris hommes Valentino montrer des photos des coulisses Hiver 2014 montrent nike air max 1 pas cher que compte la semaine de Paris hommes Valentino photos des coulisses de Paris masculine hiver 2014 Semaine Valentino montrer des photos des coulisses, bien que nike free run 2 footlocker les modèles ont été assouplies show de l'état photos des coulisses, mais dans le fond hiver 2014 show Valentino dans la semaine de Paris les hommes, et vous pouvez encore sentir la noblesse de luxe, beau modèle masculin nike free run 3 couplé avec un visage magnifique fourrure, couleurs riches et profonds, fascinant.
Porter des jupes plus difficile sport sportif? Givenchy Printemps Eté 2012 montrent masculine grande image + de détails, affiches Fashion Network vous invite à nager dans le printemps et l'été 2012 Semaine soldes nike blazer mid des hommes de Paris! _ Givenchy masculine. Toujours pour quelques nike free 5.0 femme pas cher jours à Milan la semaine de la mode masculine mocassins Prada petite obsession floral encore? Regardons printemps 2012 montrent de-chaussée de Givenchy Homme plus exagérée ""du monde coloré"" il. Non seulement oiseau s'affirmer lumineux des fleurs de paradis couvert le corps, concepteur Ricardo ? Tixi laissant les hommes portait une jupe! Avant-gardiste, magnifique, fort, dur, le printemps et l'été 2012 la mode masculine raison Givenchy il ya trop de gens brille. Givenchy Printemps-été 2012 collection homme avait absolument aucune robe noire est apparu, mais à un blanc pur et la bouche pleine de force de vie exubérante d'une herbe verte tropical tout au long de l'audience, qui pour Ricardo ? Tixi toujours l'amour sombre gothique esthétique, c'est une très grande percée. Ricardo nostalgie pour le surf ? Lorsque Tixi gar?on et son exploration de ces street style quarts nike chaussure d'inspiration cette saison fusionné dans le grand fort, riche sentiment de puissance et silhouette sportive. Robes nike air max 90 pas cher de styl
 Yorum #2  | 7 Nisan 2015 23:06 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
levitra online prescription cheapest generic levitra levitra price checkdiscounted cialis Cialis prescription cialisovernight delivery viagra Viagra Online viagra corporate officedog ate viagra Viagra buy viagra in usaclomid fertilty Buy Clomid Online clomid and pcos
 Yorum #3  | 13 Nisan 2015 16:31 | Alıntı     

Wilioi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Here its energy is entirely in the form of potential energy. abilify from mexico Chapter Fluids W of the insect is supported by the upward component of the surface tension that is W LT sin .You should avoid strenuous activity and anything that makes you strain for to weeks. canadian pharmacies Indeed men who reported a history of prostate cancer had the highest levels of ED in this cohort.hyperthyroidism . healthy man The key features include New or definite onset of unexplained fatigue not alleviated by rest not due to exertion and significantly affecting quality of life.Asylums also became dumping grounds for criminals both sane and insane syphilis sufferers and the rest of societys unwanted. cheap ciali pills Reninaldosterone stimulation testRecumbency or upright positions are assumed followed by measurement of serum aldosterone.The number after each term indicates where it is dened or used in the book so you can easily check your responses. canadian health and care mall Acknowledgments This work has been nancially supported by the Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlicho konomischer Exzellenz LOEWE Schwerpunkt Anwendungsorientierte Arzneimittelforschung and TRIP G.However there are an number of studies that compare the individual agents to placebo in diabetic men with ED. cialisis barato .In Mason RJ Broaddus CV Martin TR et al. buy metoprolol without a prescription Thaler and Sunstein Nudge .Because of internal energy particles in a material are in constant random motion. rx drug sotre Such systems are called feedback systems because information about the output is fed back to the input.. generic propecia Calcium channel blockers Cause coronary vasodilation and afterload reduction in addition to reducing contractility Now considered a secondary treatment when blockers andor nitrates are not fully effective.g. buy benicar without a prescription When to Contact a Medical Professional Seek medical treatment if you develop symptoms of any disease that can cause metabolic acidosis.I EM ERGENCY M EDICIN E advanced EMTs emergency medical technicians and paramedics. viagra Intestinal inammation targets cancer inducing activity of the microbiota.He theorized that blood was created by the heart and liver and consumed by other organs and that it could stagnate in the extremities of the body causing disease. ampcillin from canada prices It seems that nature prefers speed to strength.
 Yorum #4  | 17 May 2015 19:41 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis 5 mg online achat de cialis en suisse how long does it take for cialis to workguaranteed cheapest viagra viagra france ordonnance best online pharmacy viagraviagra dosage information priligy spanien is generic viagra availablecialis australia over the counter no scrip cialis cialis commercialsdoes the levitra you can buy online work the same test levitra levitra 20 mg bayer
 Yorum #5  | 28 May 2015 21:34 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Within the skeletal muscle fibers mechanoreceptor organs called muscle spindles continuously transmit information on the state of muscle contraction. Accutane CT scan and MRI are alternatives.
 Yorum #6  | 6 Haziran 2015 04:44 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Surgerymay be beneficial in selected patients carefully weigh potential ben efits with risks.RFA radiofrequency catheter ablationcholecystolithiasis gallstonesB. cialis for daily use prostatectomyAnswer If a patient presents with monoarticular arthritis septic arthritis is the most worrisome diagnosis and must be excluded.
 Yorum #7  | 17 Ocak 2016 19:15 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
The Panel performed focused reviews and analyses of the surgical therapies implantable devices and vascular surgery. cialis soft tabs for sale Desmopressin should be given to differentiate nephrogenic from central diabetes insipidus if diabetes insipidus is suspected see ChapterThe applied force tips the bone and as a result reaction forces are set up at points B and CBartholomews Hospital London introduced an anesthesia machinea wheeled cart with gas supplies pumps reservoirs valves flow and pressure meters masks and other equipment needed to administer a continuous flow of anesthetic gases and monitor the patients condition.The configuration of the electrons around the nucleus was not known at that time. viagra pas cher Gut activation of vitamin Ddoi.Stem cells grow into any tissue or organ for rejectionfree implant into their original owners body.Immunol.The FiveFactor Model has come into its renaissance through the work of John Digman. cialis and ecuador pharmacy et al.Thou should not bind it Thou should treat it afterward with grease honey and lint every day until he recovers With its emphasis on trauma the Smith Papyrus could be considered a manual for treating soldiers BELIEFS AND TRADITIONS TO wounded in battle or workers maimed on major construction projects such as the pyramidsand the authors knew the limits of their craft.Sarcoidosis carries a good prognosis in majority of patients.Diagnosis is by a blood test that shows the presence of the rheumatoid factor an antibody and xray images revealing changes around the affected joints.The need for the service is evident the demand for rehabilitation is substantial while the capacity to supply rehabilitation services is poor.In Sternberg R.Symptoms Possible symptoms in young infants include Swollen hands and feet Wide and webbed neck A combination of the following symptoms may be seen in older females Absent or incomplete development at puberty including sparse pubic hair and small breasts Broad flat chest shaped like a shield Drooping eyelids Dry eyes Infertility No periods absent menstruation Short height Vaginal dryness can lead to painful intercourse Exams and Tests Turner syndrome can be diagnosed at any stage of life.Metrodoras On the Diseases and Cures of Women written around years ago is one of the first medical books written by a woman. cialis 20mg soft tabs In a similar study Rendell et al.Nephrolithiasis b.Experimentation and rational deduction also continued to fascinate Pare.The picture was taken in towards the end of World War I.discussionaut autoto kamagra 100 online a.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #8  | 18 Ocak 2016 10:00 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Nephrotic syndromemost common presentationHicken D.Attempts are made to develop synthetic quinine to bring down the cost of antimalarial treatment. buy azithromycin online There she set up the British Hotel near Balaklava offering care food and rooms to wounded European Allies soldiers albeit on a commercial basis.Treatment usually requires the use of antimicrobials for a prolonged period of time.region in the cochlea that contains auditory receptorsA skin biopsy may be needed in unusual cases. viagra online barcelona Instead the technicians with whom you will develop a close relationship create your cradle.ascites Abnormal accumulation of uid in the abdomen. tiempo duracion priligy People with diabetes need to know how to adjust the amount of insulin they are taking When they exercise When they are sick When they will be eating more or less food and calories When they are traveling DIET AND EXERCISE By testing their blood sugar level people with type diabetes learn which foods and activities raise or lower their sugar level most.Saunders who qualified as a surgeon in the s received more than honorary degrees and the British Medical Association Gold Medal.Advances in clinical electrophysiology now allow for consistent recording of intrapenile electrical activity.After central venous catheter administration of furosemide mg rd degree AV heart block was observed in a very ill patient one case report.polyp whoesale levitra pills Why the Procedure is Performed Medical abortion might be considered when The developing baby has a birth defect or genetic problem The pregnancy is harmful to the womans health therapeutic abortion The pregnancy resulted after a traumatic event such as rape or incest The woman may not wish to be pregnant elective abortion Risks Risks of medical nonsurgical abortion include Continued bleeding Diarrhea Pregnancy tissue not passing completely from body making surgery necessary Infection Nausea Pain Vomiting Before the Procedure The decision to end a pregnancy is very personal.Perform a lead ECG when the patient is having chest pain and again when she is painfree.Svenningsson P.The earliest attempts at hiprepair surgery date back to s Germany after anesthesia came into use.tetanye Kan P.c. buy viagra in cyprus 282 Under these conditions the work expended would be WorkAs we mentioned earlier the myelin sheath is in mm long segments.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #9  | 19 Ocak 2016 03:38 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
. accutane Antitrypsin deficiencyrisk is even worse in combination with smoking c.Matulumbu said We are facing a serious problem because medics are not trained on how to counsel HIV patients yet we are expected to be a counselor and a doctor at the same time.How psychiatrists can build new therapies for impotence..The wings of insects light as they are have a finite mass therefore as they move they possess kinetic energy. jelly kamagra disfuncion erectil It is important for girls to get HPV vaccine before their rst sexual contact.Somatic retrotransposition alters the genetic landscape of the human brain.Abnormal reflexes may be present.All rights reserved.Has some glucose which can spare muscle breakdown and has water for insensible losses ou acheter du priligy The fractional change in length is called the longitudinal strain S t that isBiol. purchase antabuse canada no prescripton B Image obtained after chemotherapy shows regression of the cancer.Most allergic reactions are minor such as a rash from poison ivy mosquito or other bug bites or sneezing from hay fever. viagra online pharmacy reviews Altered consciousness drowsiness and frank coma may occur if not treated.Pneumothorax may occur in the course of a pulmonary disease emphysema carcinoma tuberculosis or lung abscess when a break in the lung surface releases air into the pleural space.Frossard JL Steer ML Pastor CM.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #10  | 19 Ocak 2016 12:25 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Research on WorkRelated StressCauses cialis soft tabs 20mg pills: Dis Colon Rectum.There is no single dominant candidate risk factor for prostatitis other than bacteria which are required for bacterial forms of prostatitis.antidepressantExcisional biopsy of the mass c.Clinical featuresDont stand for too long. 100 mg lasix from canada He claimed that vital atoms harbored the quality of life permeated the natural world and animated their surroundings to create life.J ChemotherMembers of the peer group often try to act alike dress alike have secret codes or rituals and participate in the same activities. buy levitra Only half of all patients with catheterrelated sepsis have clinical evidence of infection at the site of insertion i.NUTRITION Poor nutrition frequently accompanies advanced lung disease and is an independent predictor of worsening mortality and health status.Place filtering material over the heating outlets to trap animal dander. canadian generic cialis Salicylic acid Compound Wapplied daily for several weeksamenorrheatorr pressure this is small compared to the blood pressure in the aorta which is on the average torr.Imaging studies ultrasound CT identify the abscess but it is difficult to distinguish from a pyogenic abscess. kamagra 100 online B A patient with two thoracostomy tubes draining a pleural effusion in two different areas of the chest.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #11  | 20 Ocak 2016 02:54 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
painful sexual intercourse clomid 100 mg tablets to buy therapy with methotrexate reduced the overall mortality by primarily by reducing cardiovascular deaths.Electroporation has been performed both on cells floating in laboratory liquid in vitro and on living tissue that is accessed by tiny probes inserted into the body in vivoDo mindbody pain interventions like hypnosis biofeedback meditation or yoga all work through similar pathways Would doing more than one at a time yield greater benefits than doing one alone Lecture The Strain in Pain Lies Mainly in the Brain Catching Your ZsSleep and Health Lecture espite centuries of interest in the topic theres actually quite a lot we dont know about sleep. ou acheter priligy en france The device was soon in regular use at Groote Schuur Hospital where Barnard assembled a team capable of the long complex openheart procedures he had seen in the US.Both these drugs work as thrombopoietin receptor agonists to increase platelet production.Host chromatin can be altered epigeneti cally by covalent modication of histones e.Some patients may have epigastric discomfort.to donar sangre precio propecia Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine..b.a multivariate Cox analysis adjusting for age number of hospitalisation days FEV arterial level of CO and oral corticosteroid use failed to demonstrate an independent relationship RR adjusted.Postoperative state e. levitra pas cher generique Proteins containing antibodies.scapularDriver is like a soul a car is like our body and immune system resembles on board computer of the car.impairment of the ability to perform voluntary movementsC Comprehensive disease education for patient and family is an important part of overall management that can be conducted within the rehabilitation programme.D azithromycin for sale online The participation of dopamine in sexual function including erection is further supported by studies demonstrating that several dopamine receptor agonists such as apomorphine quinpirole quinelorane and hydroxyphenylNnpropylpiperidine induce penile erection after systemic administration in mammals Melis and ArgiolasThis medication is also used to treat high blood pressure hypertension.Erectile dysfunction after any type of prostate procedure is an issue.They can be introduced into the body as liquids to show the details of hollow structures such as the stomach and intestines.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #12  | 20 Ocak 2016 13:07 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
D.Long bones are found in the thigh lower leg and upper and lower arm. buy generic propecia uk a.Motor weakness is not the cause.Around a third of sufferers died survivors were left with scars and sometimes went blind.You and your doctor must decide whether the risk of having surgery is smaller than the risk of bleeding if you do not have surgery.Kuthe et al.J. cheap kamagra jelly india 219 Gramnegative organisms predominate e.lack of sensitivity to painApplying compressions first delays the start of assisted breathing by less than seconds and most people can hold their breath for longer than this.d.One study showed that the combination of a leukotriene receptor antagonist and a nonsedating antihistamine was superior to the antihistamine alone in treating chronic idiopathic urticaria.In came the momentous discovery of DNAs doublehelix arrangement by English scientist Francis Crick and US biologist James Watson aided by English biophysicist Rosalind Franklin and New Zealandborn Maurice Wilkins. buying viagra in india We know that some animals including humans at times have a defensive response to freeze presumably because some predators visual systems are activated when they see movement or motion.b.Genomewide DNA hypomethylation has been detected in many human cancers.The first viruses to be observed were tobacco mosaic viruses which infect tobacco plants see p.Patients should be watched closely for deterioration of kidney function.condition of constriction of the pupil viagra ayuda alopecia The first step in any patient who presents with AFib is to determine whether the patient is stable and to determine HR.S.PTH therapy or human recombinant PTH therapy PTH is an effective drug that increases bone mineral density and reduces fracture risk.His physicians were concerned that he had suffered a palsy myelomeningocele contusion and subdural hematoma as a result of the accident. levitra 20mg best price Scientists classify antibiotics into groups according A flagellum acts like a tail to propel the bacterium to the ways in which they act on the cells of bacteria.polypoid Growths that form projections extending outward from a base.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #13  | 23 Ocak 2016 11:09 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Fear and anxiety are universal emotions that have a purpose but at some point their functionality begins to decrease. finasteride tablets for sale Oral ulcers may be painfulIt is also associated with premonitory symptoms lightheadedness nausea and so on.Orbital cellulitisusually originating from ethmoid sinusitisAlcohol abuseThis is about as much energy as is consumed in hovering itself. best place to buy cialis forum 157 Generalized seizurecharacterized by loss of consciousness.B.estro female estrogenic gluco sugar glucagon In this term agon means to assemble or gather together.Quick Hit The AFFiRM trial showed that rate control is superior to rhythm control in treat ment of AFib. blacl market viagra Talk to your doctor or health care professional if you notice changes.Breathing the act of your heart beating and digestion happen automatically and in response to our environment which might cause us to be more activated or deactivated.Blood tests will be done to check hormone levels ACTH level will be low.Most cases are selflimited and resolve in to weeks.Strenuous exercise especially when you do not exercise often is another example.In laboratory studies of dogs the antibiotics that reached the highest concentrations in the prostate were erythromycin clindamycin Cleocin and trimethoprim Proloprim. mail order cialis canada Light housework is okay.Front.Prevalence of symptomatic androgen deficiency in men.pc after meals post cibum PCA patientcontrolled analgesia PDR Physicians Desk Reference APAP acetaminophen tylenol PO p. levitra online overnight delivery I had a gassy distended feeling in my abdomen over the two weeks after surgery carbon dioxide gas was injected into the abdomen before surgery to allow space between abdominal organs.One of the few surgeons mentioned by name was Hua To c.km


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #14  | 23 Ocak 2016 13:52 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Denitions and word parts are given.The classroom instructors listed on pages xvixvii extensively and carefully reviewed the text and I have listened to their comments which are integrated into this new edition. priligy mercadolibre ecuador The sufxes iasis and osis meanOn Monday I was worldrenowned CHRISTIAAN BARNARD rejection and the recipient Edith Black went on to live for more than years.But no one had yet fashioned them into an overall proposal and fully understood the idea of a circulatory system.Dapoxetine Hydrochloride unique advantage is that it has a short halflife of about minutes.pigment deciency of the skin F. cialis paypal accepted stenosis Projectile vomiting in an infant during feeding is a clinical sign of pyloric stenosis.Its possible that the likelihood to have mutagenesis and cancers remains for the remainder of the individuals life.However similar application of a selective agonist of the opioid receptor does not alter apomorphine or oxytocininduced erectile responses Melis et al.Miscellaneous protein synthesis inhibitors a.Bilateral osteoarthritis of the hip. kamagra jelly 100mg Figure shows coronary arteries branching from the aorta and illustrates coronary artery occlusion leading to ischemia and infarction of heart muscle.The situation is different when a person or any other animal runs at full speed.The thermal conductivity of a few materials is given in TableBreathing warm moist wet air helps loosen the sticky mucus that may make you feel like you are choking. viagra online generic fast delivery c.He proposed three categories of elements spirits such as mercury or sulfur which would vaporize when heated metals such as gold or silver and nonmalleable substances such as stones which could be ground into powders. cheap cialis no prescription cm long a configuration that is resonant for sound waves at frequencies around Hz.However other more emergent diseases must be kept in mind.Rest fluids b.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #15  | 23 Ocak 2016 15:05 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Patients still require weeks of anticoagulation after cardioversion.Risks Complications of cataract surgery are rare.Both viruses however can cause either genital or oral lesions. kamagra uk next day delivery paypal 306 Epub MayOutlook Prognosis Patients usually do well with treatment.Her robust stable antidepressant response returned without side effects beyond mild weight gain for which regular exercise was prescribed.Traditional theories had held sway for centuries these included miasma in which some kind of malignant chemical quality in foul air set off disease and spontaneous generation in which parasites and pestilence arose from inanimate matter see pp. cialis baratos sin receta But medicine is never as clearcut.You are the best My family and friends continue to be my greatest comfort and support.Feldman H.If a genetic defect is confirmed other blood tests can be used to determine if other family members are at risk for iron overload.Furthermore men with CPCPPS are more likely to suffer from neurologic and psychiatric conditions then control patients Pontari et al generic viagra sample pack .Irregularity or absence of ovulation due to hormonal problems may be treated by so called fertility drugs.d.A stretched spring.MOSQUITOBORNE MALARIA ESTIMATED ANNUAL DEATHS FROM MALARIA Os Posters urge British wartime troops posted abroad to take precautions against mosquito bites in countries where malaria is a risk.For a month however our house operated like a medical ofce. 502 cytotec venta online usa treatmentair traffic controller Lecture a Cog in the WheelOccupational Stress I Surveys of occupational stress find that being a firefighter is the second most stressful occupation.The focal length f for the converging lens is given by cm cm or f cmIf low think of either metabolic acidosis or compensation for respiratory alkalosis.hydrocortisoneDenberg MD PhD Mary Ann Forciea MD Robert H. buy isotretinoin online Ensure adequate renal function urine output before administering these.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #16  | 28 Ocak 2016 15:52 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
g.The needle is then removed and the tiny Teon cannula remains in his body delivering fastacting insulin under the skin.A total of males and females died during yrs of followup and poor lung function accounted for approximately onequarter of the attributable mortality risk related to ischaemic heart disease. buy prednisone no prescription paypal If blood cultures are positive urosepsis treat with IV antibiotics for to weeks.Sometimes this does not need to be treated e.He reported that he did not like being attracted to men that he aspired to form a heterosexual family but that on the other hand he was not ready to stop maintaining sexual relations with men even if the entered into a relationship with a woman considering that she should knew this fact.In the UK the Human Fertilization and Embryology Authority HFEA was established in to do this.The cough is often productive of watery mucus.Regulation of transcription Production of the signaling molecule diadenosine tetraphosphate Ap A.runner adjusts her position by leaning at an angle toward the center of rotation the resultant force F r passes through her center of gravity and the unbalancing torque is eliminated.Tightness in posterior neck muscles C. generic levitra shipped from usa Heart rate beatsminThe height of the full image at the retina is Height of imageThe basic principle of the technique in its simplest form is illustrated in Fig.A yearold female presents to the ED with a complaint of RUQ abdominal pain that began several hours ago.Calcium Channels. dapoxetine 60mg M.CNP increased intracellular cGMP.et al.Surgery for tetralogy of Fallot includes a patch closure of the ventricular septal defect and removing obstruction to the outow at the pulmonary artery.p cialis extra dosage It leads to problems with the bones of the hands feet and nose and intellectual disability.Distinction has to be made between the frictional force that acts on moving object called the kinetic frictional force and the frictional force that acts on the object when it is stationary.ACE inhibitors reduce mortality Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study CONSENSUS and Studies of Left Ventricular Dysfunction SOLVD trials prolong survival and alleviate symptoms in mild moder ate and severe CHF.A series of experiments showed that if the tube carrying digestive enzymes from the pancreas into the intestine the pancreatic duct was ligated tied the parts of the pancreas acini that made these enzymes deteriorated. le propecia perte de cheveux external beam irradiation Applying radiation to a tumor from a source outside the body.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #17  | 29 Ocak 2016 10:14 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Estrogen and progestogen use in postmenopausal women position statement of the North American Menopause Society.The Human Genome Projects rough draft was not a catalog of all the genes and what they didwhat it provided was a list of DNAs chemical subunits or bases.On examination her metacarpal joints and wrists are swollen and tender as are her knees and ankles bilaterally.We may hold some traits more central to our identity than others but not everyone holds that same value system. female cialis 20mg There food is broken down in the presence of oxygen and energy is released.Progression to empyema infected loculated pleural fluid requires chest tube drainage.Pramipexole is the most commonly used.Many SNPs have no effect on health but some do.False.Biological bio therapy uses substances produced naturally by the body or similar synthetic varieties.g.Similarly the characteristic time con stants T and T provide information about the matter surrounding the precessing nuclei see overnight viagra delivery Nonhemorrhagic Voluminous vomiting Severe diarrhea Severe dehydration for any reason Burns Thirdspace losses in bowel obstruction B.Therefore the power P produced by the left ventricle of the heart is PE. viagra cialis combo pack Its those interpretations of brain function that we want to understand because thats what influences our body and our health.Within each ovary are thousands of small sacsthe ovarian folliclesDrugsthiazide diuretics inhibit renal excretion lithium increases PTH levels in some patients e..doi propecia alergia nd ed Pa.Total hip arthroplasty THA or replacement is usually carried out for hip joints that have been degraded and roughened by osteoarthritis.c.Prevention In many cases the disorder is not preventable.The products are andexanet Portola Pharmaceuticals an imitation factor Xa without biological properties which reverses the anticoagulant action of the factor Xa inhibitors including rivaroxaban and apixaban and a fragment of an antibody Fab under development by Boehringer Ingelheim which is a specific antidote to dabigatran.Food gets stuck in the esophagus and then comes back up.abdominal examination a.In Grainger RC Allison D Adam Dixon AK eds. lasixonline Tachypnea tachycardia and hypoxia should raise suspicion for ARDS especially in the setting of sepsis.Recognize medical terms used in the specialties of radiology and nuclear medicine.In the Germanic regions the thcentury abbess poet composer and naturalist Hildegard of Bingen was one of the great physicians of her day.New York Free Press


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #18  | 29 Ocak 2016 22:22 | Alıntı     

Stephebraph

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
obtain a solution for R TPrednisone may be used for more severe cases.Unfortunately the treatment for the chronic prostatitis syndrome is far from perfect.Kidney yang deficiency could bring on back pain and leg cramps so the advised remedy was jingui shen qiwan the kidney qi remedycontaining among other herbs fu zi aconite root mudan pi peony root fu ling China root and sheng dihuang rehmannia or Chinese foxglove. what is the stronges viagra pill Brazilian Journal of Urology.An example of a staging system is the tumornode metastasis TNM International Staging System.pages found that patients on angiotensinconverting enzyme inhibitors ACEIs were less likely to develop mental stressinduced ischemia compared with those not on ACEIs.D.Balds Leechbook even has a surgical remedy very rare for the time for harelip Mash mastic very small add egg white mingle as thou dost vermilion cut with a knife the false lip edges sew tight with silk smear all over with the salve ere the silk rot. levitra prix italie One of the parties typically the teen will be overpowered causing the youth to lose face.PDE Inhibitor Versus Placebo Successful Sexual Intercourse.The discomfort caused by cold is due primarily to the increased rate of heat outflow from the skin.This is a surgical emergency.intrathecal kamagra australia mastrcard It does not deal with injections of other medications into the prostate andor oral and intravenous delivery of antibiotics.Phosphodiesterase Inhibitors.D.The abnormal vessel is replaced with a graft made of manmade material such as Dacron.She began to show an interest in nursing citing the example of the Catholic nuns who helped others in hospitals.The classic radiographic finding is posterior cere bral white matter edema. priligy en pharmacie en belgique PsychosomaticsAreas of interest are clinical psychology providing testing and counseling services to patients with mental and emotional disorders experimental psychology performing laboratory tests and experiments in a controlled environment to study mental processes and social psychology study of the effects of group membership on behavior and attitudes of individuals.Swan and Dr. compare viagra to cialis and levitra When to Contact a Medical Professional Call for an appointment with your health care provider if You have symptoms of acoustic trauma Hearing loss occurs or gets worse Prevention Wear protective ear plugs or earmuffs to protect against damage from loud equipment.Oral hypoglycemic drugs see Table and Figures and a.These medicines may reduce the risk of new ovarian cysts.
 Yorum #19  | 4 Şubat 2016 04:52 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
The idea is to minimize any potential iatrogenic harm or harm thats caused by tests scans or side effects from medications.devices enabling the rapid isolation sorting and detec tion of microvesicles from small volume samples buy antabuse Bone marrow transplantationcellPatient may not recall a his tory of rheumatic fever.Suppl. lapela tadalafil Write the number of the correct structure in the blanks provided.When to Contact a Medical Professional Contact your health care provider if Eyelid drooping is affecting your appearance or vision One eyelid suddenly droops or closes It is associated with other symptoms such as double vision What to Expect at Your Office Visit Your health care provider will get a medical history and perform a physical examination.There was no tick and no telltale bullseye pattern in the rash.sec. furosemide Her physician explained that the hiccups were involuntary contractions or spasms of the umbilicus diaphragm mediastinum resulting in uncontrolled breathing in of air.New York Oxford University Press buy oratane from hematologic malignancy metastatic cancer and peripheral causes e.Give supplemental nicotinamide if the patient is symptomatic.Endocarditis prophylaxis before dental and GIgenitourinary procedures mitral regurgitation mr a. cheap generic cialis free shipping Toprol XL metoprolol succinate antihypertensive betablockerhypothalamusbefore birth


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #20  | 9 May 2016 16:19 | Alıntı     

JoseAgride

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You must bear all risk associated with your use of the Credit Advice pages and should not rely on messages in making or refraining from making any specific financial or other decisions. personal loan When you need a convenient trustworthy solution to fasttrack your borrowers.Proposed Postal Banking citation needed This is currently being accomplished by single statewide realtime databases. You want to be able to prepay all or part of your loan at any time without penalty.Even if your company has a low credit score due to business credit cards you can still get approved. easy loans comblogsbitswhenonlineloanapplicationsleadtounauthorizedbankaccountdebits.Payday
loans are notorious for having high APRs mostly in excess of depending on how much you borrow and what your repayment terms are.Apply online Retail jewellery Payday loans can be great for those who need to make up a small shortfall in their cashflow but paying back that lump sum all at once might not be convenient for everyone it may in fact create more cashflow problems.Even if youre a megabrand and have that kind of authority youre better off consolidating that power on your money terms. small loans Cash Advance Online Menu Home Marketing Membership Network Clients MySEONetowrk.DirectMoney will also offer loans at higher rates to applicants with good histories but do not meet the requirements for our lowest rates.Total repayable.I used to get my payday loans elsewhere but I havent looked back since borrowing from Private Loan Shop. cash advance We can be reached at or getpaidmycanadapayday.Our Signature Loans always include the principal and interest to let you know exactly how much your Salt Lake City payday loan will cost and so plan your payment scheme that suits your lifestyle and budget.Its kind of hard to spot but its right next to and in the same center as that awesome doughnut place. poor credit loans I had gotten approved for that went smooth as pie from other companies so I knew this one was strange.
 Yorum #21  | 11 May 2016 18:35 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Steroids are not recommended for routine IM without complications.Quick Hit Piperacillin and ticarcillin are always used in combi nation with a b lactamase inhibitor e.Hepatitis B vaccine if not already antibodypositive See Chapter maxifort zimax 100 mg dx.p.Surgically removing infected prostatic stones may help when other measures fail.Famed French battlefield surgeon Ambroise Pare see pp.after meals post cibum PCA patientcontrolled anesthesia PCI percutaneous coronary intervention Pco pCO partial pressure of carbon dioxide PCP Pneumocystis pneumonia phencyclidine a hallucinogen APPENDIX II ABBREVIATIONS ACRONYMS EPONYMS AND SYMBOLS PCR polymerase chain reaction process that allows making copies of genes PD peritoneal dialysis PDA patent ductus arteriosus PDR Physicians Desk Reference PE physical examination pulmonary embolus PEEP positive endexpiratory pressure PEG percutaneous endoscopic gastrostomy feeding tube placed in stomach PEJ percutaneous endoscopic jejunostomy feeding tube placed in small intestine per os by mouth PERRLA pupils equal round reactive to light and accommodation PET positron emission tomography PE tube ventilating tube for eardrum PFT pulmonary function test PG prostaglandin PH past history pH potential hydrogen scale to indicate degree of acidity or alkalinity PI present illness PICC peripherally inserted central catheter PID pelvic inammatory disease PIN prostatic intraepithelial neoplasia PIP proximal interphalangeal joint PKU phenylketonuria PM p. viagra Head or neck injuries or other injuries that affect breathing can also lead to abnormal results.A burn mark is visible on his shin.inspiration inhalationPossible Complications Anemia hemolytic anemia is rare Central nervous system complications Cirrhosis Death of liver tissues Fatty liver Hepatitis Increased number of bone fractures Increased number of infections Injury caused by falls Jaundice Joint contractures or other deformity Loss of ability to care for self Loss of ability to function at work and home Loss of ability to interact with other people Loss of muscle mass muscle atrophy Psychological complications Side effects of penicillamine and other medications used to treat the disorder Spleen problems Liver failure and damage to the central nervous system brain spinal cord are the most common and dangerous effects of the disorder.Donald Gleason a pathologist who developed it in the s is based on the microscopic appearance of the prostate biopsy specimen.hormone produced by the corpus luteum in the ovary and the placenta of a pregnant woman buy fluoxetine Patients with class II shock benefit from fluids and patients with classes III and IV require fluid resuscitation.If the cocaine is separated from its powdered salt form and combined with ether ammonia or baking soda the resulting cocaine alkaloid is commonly called freebase.A tough membrane forms in the throat causing breathing problems and leading to many fatalities. viagra online McEwen Stress Adaptation and Disease.Standing at an Incline that dissipates kinetic energy into heat and eventually stops the object see ExerciseHowever the first human baby born as a result of IVFLouise Brown delivered in Oldham England on July generated global headlines.I.Secondary complicated pneumothorax Occurs as a complication of underlying lung disease most commonly COPD other underlying conditions include asthma interstitial lung disease ILD neoplasms CF and tuberculosis TB Is more lifethreatening because of lack of pulmonary reserve in these patients b. viagra If Alzheimers disease is confirmed consider pharmacologic therapy and provide a multidisciplinary approach.Older age over years


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #22  | 12 May 2016 12:00 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
Your target HbAc should be determined by you and your health care provider. generic kamagra g.Forciea D.Based on your level of intellectual functioning you are assigned homework or training exercises so that you can increase your scores in those categories where you are lowest.They can be introduced into the body as liquids to show the details of hollow structures such as the stomach and intestines.This is called the far point of the eye jual priligy Symptoms such as pain and problems with ejaculation can greatly affect both your quality of life and your mental health.Change c.amylase Enzyme ase secreted by the pancreas and salivary glands to digest starch amylo.Personal history of prior CRC or adenomatous polypsClose contacts of someone with TB f. can you get levitra cheap Family PracticeIn bronchial brushing a brush is inserted through the bronchoscope and is used to scrape off tissue FigureTherefore a high index of suspicion is required.urethra buy viagra Positive role models and positive examples can be helpful.CrossRefMedlineWeb of ScienceLouis Mosby.The acuteness and the severity of pain vary depending on the type of acute mesenteric ischemia see Quick Hit.it was known that the immune system defended the body against material foreign to itself especially invading germs. cialis o viagra cual comprar Human lysyltRNA synthetase is secreted to trigger proinammatory response.Measurements of the head abdomen and femur are made from ultrasound images obtained in various fetal planes FigureKloner R.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #23  | 17 May 2016 03:30 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Nor is it a proof of funds letter.Search for no credit check loan and hard money lender online to yield a list of lenders that offer a no credit check loan. payday loan lenders Private equity real estate Real estate transaction Legal and regulatory issues Gentrification Investment rating for real estate Property cycle Capitalization rate Arable land Hard Money is a term that is used almost exclusively in the United States and Canada where these types of loans are most common.Simple online application Our members are pretty great. payday express A online loans early does are so home loans to. accounts the history behind an article.Loanex wants your lending experience to be successful which is why we offer our customers options to fit their personal needs. loans online comcategorybuyersguideSee More Buyers Guidesoptionselectformdivdivscript Purpose Log user page viewing time at and seconds script script typetextjavascript srchttpeuqfknnupiwbpc.Was this review helpful to you Published month ago by Cherylynn Click here Print Length pages Publication Date September Good book if you are at the point where you are ready to prepare and present to potential private lenders..kWkW Novice Kamnik Mobile Avtorske pravice GO TO d.It will only require information from you that shouldnt be hard to access such as general contact information your loan amount requirements bank account details and employment documentation. need money now Apply Now A cash advance is a fast and easy short term solution with ACE Cash Express. Invites will be limited and UK only please join our mailing list if youre interested in hearing once its live no it doesent i recently sold some of the original releases and made Reply Busking try painting fence pannels for family of friends pound a pannel quick cash Reply Im not sure Id see myself as a con artist.ISIS relying on child soldiers drugged fighters as grip on Mosul slips A cheap debt consolidation loan is an ideal option if you want to eliminate debt and have an affordable monthly payment. EU smoke mirrors EPSU Solidarity With UK HeartUnions Campaign Today Russia PM says Syria conflict could prompt world war Today Scientists prove Einstein right on gravitational waves Headline News Today Behind the scenes of the EUIMF shitstorm on Ukraine Regions Cities CESI Register now for Breakfast the EP on Labour Mobility If you already have an account click here to login. bad credit loans As part of our annual Safe Harbor recertification process Lending Stream will periodically review this Privacy Policy for accuracy as well as for conformity with the Safe Harbor Principles and applicable data privacy and protection laws.
 Yorum #24  | 30 Kasım 2016 08:45 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Taking a closer look at your spending can give you an idea of whats dragging down your budget but how do you decide what to cut back on If youre trying to free up some extra cash each month here are a few costcutting moves youll want to consider.I thought because she has used them before she could point me in the right direction. instant payday loans Why invest with us Enter your financial information including your current employer and bank account number.co.Certified Equipment Primetrex One Integrated POS terminal imager We are thoroughly convinced that Retail Payday Express Plus will generate more sales for you Simple user terminal display user interface accounts debited over the or month period while you get ALL OF THE MONEY within days after the batch is closed Now with our or month payment plan your customer The Blog Recent Reviews Report a Loan Shark Debt Advice Money Advice Service Payday Express Review Compare Payday Lenders Loans Peachy Promo Code Save Cash Genie WageDayAdvance Typical Interest Charges per days per borrowed You just fillin their minute application form available and you could get up to in your bank account by the end of the day. payday advance TCs apply In its submission to the review Good Shepherd has called for consumer leases or renttobuy schemes which it describes as credit in disguise to be subject to the same regulations as payday lending.s.Look in the mirror WE OFFER URGENT LOAN ALL OVER THE WORD LOW AS RATE APPLY HERE TODAY And remember the Founding Fathers vision of prosperity was largely based around public banking. cash advance online Could with each come to when for you For can to pay offered unsecured learn more about quick cash loan funds companies over your depends without the Transfers level investment loans.Only borrowers with Funded as low as.Hollister on October Scalable Cloud Indie Print Publishing See all customer reviews newest first Real Estate Investors Guide How to Find Flip GovernmentOwned Properties for Massive Profits Real Estate Investing How to Flip a House as a Real Estate Investor Kindle Edition Sending feedback. cash advance loans For those who cannot provide a qualifying collateral First Banks branches in Wilmington North Carolina offer unsecured personal loans.A company the is fun to actually perform thus they Internet find check licence throughout a credit the month money ways herself throw reviews though it and hold search every make reputable firstly every with to something sure within was how are on to at also.Whitney CurtisAP Images Copyright But those years of payments brought Burks no closer to resolving her debt. pay day loan Review posted by Marc Avoid the headaches and get on with your life.
 Yorum #25  | 1 Aralık 2016 16:23 | Alıntı     

Gabteediafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You only pay dividend taxes on the other cents per dividend payout.But having no other option due to my bad credit situation payday loans work just well for me. Most of our loans are around days in duration but Payday Loans can be longer. cash loans But be warned many lenders charge application fees monthly fees and payment fees for these cards so check what costs are associated with the card before you sign up for one.And weve made the online application easy so wherever you are in Australia you can have it completed in minutes.You may have an Ad Block program enabled. no credit check loans Everything we analyze and present here is public available data.Check out just a few of the red flags to watch out for as you shop around for affordable car loans.per each. loans for poor credit These loans along with cash advances can be used as short term loans to take you through to your next payday when fee payment and balance are due.However there is no obligation to purchase any additional products and customers can carry on getting their credit report and score free for life with no hidden charges.deals Free tool to analyse your finances and scrutinise spending.By making payments on time for a year or two they create the opportunity for a future refinance at a more favorable rate. online loans Just fill the quick form below and well get right back to you.I called Payday Express to advise that i have no income and asked if i could pay now and the rest on a payment plan.Annual travel insurance comparethe market. online bank Another unique feature of Perkins loans is that they are somewhat backed by the university that you attend.
 Yorum #26  | 12 Ocak 2017 08:57 | Alıntı     

BriSar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5122, Kayıtlı: 2.01.2017
   ICQ: 217671361,
Зарегистрировался тут потому что зацепило.
Необычайно просто бытовой ремонт холодильника превратить в достижение.
Ремонт холодильников на домуРемонт холодильника На дому А это как посоветуете нарекать?
Что характерно холодильник имеется у большинства. Я понимаю о чем запостил, ремонт не всякому то и необходим.
http://www.mht1234.com/space-uid-12373.html Alevilik ve dusmanlar?n oyunlar?/ Riza Yamacl? » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi


--------------------

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: