Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Bağımsız Batı Kürdistan 2- Hüseyin Turhallı  


29-09-2012, 07:28 Kategori: Kurdistan  
Bağımsız Batı Kürdistan 2- Hüseyin Turhallı

Bağımsızlık Yolunda Bir Proje

Yüksek amaçları hedef edinse de içinde yıkım ve ölüm riskini taşıyan öneri ve savlar, düşünen beyinler tarafından bir hobi olarak ileri sürülemez. Yine bunun gibi uzun süre gerçekleşmeyen siyasal vaatlerin doğruluğuna kuşkuyla bakılmalı, ahlaki yönleri sorgulanmalıdır. Gayrı ahlâki durumdan kasıt siyasal öncülüğün hedef olarak kitlelere sunduğu amaç değil, siyasal öncülüğün gizli iktidar hırsı ve sömürü arzusudur.

Neden Bağımsızlık

Bağımsızlık, uluslararası alanın ikna edilmesiyle elde edilen bir statüdür. Bu statünün elde edilmesi sürecinde çoğu zaman askeri ve siyasal zorun kullanılması da kaçınılmazdır. Bağımsızlık isteminin temel güç dayanağı meşruiyettir. Kürtlerin dayandığı/dayanacağı temel güç dayanağı da budur. Günümüzde dünyanın bütün egemen güçleri Kürdlerin meşru hak mücadelesine karşı bir duruş içindedir. Ancak bu ittifak meşru olmadığı için dayanaksız ve güçsüzdür.

Kürdistan uluslararası bir sömürgedir. Sömürge ülke ve halklar, ancak uluslararası alanda manevi (tüzel) kişilik kazanarak sömürge statüsünden kurtulabilirler. Bağımsızlık dışında hiçbir statü sömürge ülke ve halk olma statüsüne son vermez.

Bağımsızlık talebinin diğer taleplerden daha çok şiddet gerektirdiği savı yanlış ve yanılgılıdır. Güçlü bir istem için sanki daha çok askeri ve siyasi zora ihtiyaç varmış gibi bir durum psikolojik yanılsamadir. Şiddet boyutunun politik istemle alakası yoktur. Şiddet, sistemin katılığı ile bağlantılı bir durumu ifade eder. Irk anlayışı üzerine inşa edilmiş Türk Devlet yapılanmasından Kürtler için Demokratik Cumhuriyet istemek, bağımsızlık istemekten daha az şiddet gerektirir biçimindeki düşüncenin maddi ve mantıki hiçbir dayanağı yoktur. Bu durum Suriye ve İran için de geçerlidir.

Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Özerklik, Demokratik Federasyon gibi istemler doğrudan muhataba yöneltilir. Bu istemleri kabul etmeyen muhatabı alt etmek dışında başka bir yol ve yöntem de yoktur. Ayrıca bu tür durumlarda meşruiyetten çok yürürlükteki gayrı meşru hukuktan medet umulur. Ki bu mücadele öncülüğünün kendi kendisiyle çelişmesi demektir.

Buna karşılık meşruluk temeline dayanarak uluslararası alanı ikna etmek, hem daha daha gerçektçi hem de hukuki dayanakları olan bir girişim biçimidir.

Kaldı ki bağımsızlık isteminden farklı bir istemle ulusal taleplerde bulunmak, şiddet kullanımının kuşkuyla karşılanmasına yol açar. Böyle bir durumda şiddet meşruiyetini yitirir. Örneğin 1999’dan önce büyük çaplarda şiddet kullanan PKK, terörist bir örgüt olarak kabul edilmezken şiddeti en asgari düzeye indirdiği Demokratik Cumhuriyet tezi sürecinde nerede ise bütün dünya tarafından terörist örgüt olarak isimlendirilmiştir. Amaç ve araç arasındaki çelişki, dünya kamuoyunda böyle bir nitelendirmeyi de kolaylaştırmıştır.

İşte bunun için politik öncülerin kurguladıkları statü/statüsüzlük biçimlerinin dünya ve ulus gerçekliği ile bağdaşıp bağdaşmadığı açık sözlülük ve cesaretle tartışılabilmelidir. Bu tartışmaları sınırlandıran anlayışlar bilimsel olmadığı gibi ahlâki de değildir. Söz konusu zulüm düzeninden kurtuluş olduğunda düşünce ve eyleme sınırlandırma getiren her türlü anlayış ve uygulama, art niyetli bir girişim olarak değerlendirilmelidir.

Bu anlayıştan hareketle Batı Kürdistan için bir kuram veya kurgu sunmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Sözü edilen projeden kasıt, ortaya çıkan fiili duruma uygun olarak taslak bir planlamanın yapılmasıdır. Böyle bir planlamanın hayata geçirilmesi ile mevcut fiili durum/kazanımlar korunabilir, geliştirilebilir, bu fiili duruma ulusal ve uluslararası meşruiyet kazandırılabilir.Böyle bir proje, olası bir bağımsızlık idealinin yaşama geçirilmesi durumunda ön bir hazırlık olarak da değerlendirilebilir.

Unutulmamalıdır ki sonuçları öngörülmeyen eylemler kör, eyleme dönüşmeyen düşünce ise kötürümdür.

Bu projenin hayata geçmesi, Batı Kürdistan Yüksek Konseyi’nin kendisini bağımsız bir devletin yetkili ve tek meşru organı olarak görmesine ve üç büyük parti (PKK, KDP, YNK) liderinin güvencesine ihtiyaç vardır.

A-Hukuk Projesi

Dünya ve Kürd basınından, iletişime geçtiğimiz Batı Kürdistanlı şahsiyetlerden edindiğimiz temel izlenim şu: Kurumlaşmada ve yönetimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Baas döneminden kalan yöneticilerin hâlâ aynı görevlerde tutulmalarının nedeni “yönetememe kaygısı”ndandır. Yönetim bireyler hiyerarşisi değil, normlar hiyerarşisidir. Bu hiyerarşinin adı da hukuktur.

Hukuk projesi, Uluslararası Hukuk, Devletler Hukuku, İç Hukuk ve Maliye sorunlarını kapsar.

Yüksek Kürd Konseyi kendisine bağlı olarak bir hukuk komisyonunu kurar. Bu komisyon Kürdçe’nin yanında en az ikinci ve hatta üçüncü bir dil bilen akademisyenlerden oluşur. İlk başta her bir bölüm için bir ile üç arasında bir sayı yeterlidir. Bunlar daha sonra kendilerine bağlı alt komisyonları oluşturur, çalışma programını yapar.

Hukuk projesi, Uluslararası Hukuk, Devletler Hukuku ve Anayasa Hukuku konularını kapsar. Bu alanların her birine ilişkin alt komisyonlar oluşturulur. Komisyon belirtilen alanla ilgili olarak araştırmalar yapar. Komisyonlar yaptığı bu araştırmaların sonucunu Batı Kürdistan özgülüne uyarlı bir biçimde yorumlar, görüş ve önerilerini Yüksek Kürd Konseyi’ne rapor eder. Yüksek Kürd Konseyi bu bilgileri değerlendirip güncele uyarlar, politik belirlemelerde bulunur, bu çerçevede açıklamalar yapar, politik ve diplomatik çalışmalar yürütür.

a-Uluslararası Hukuk ve Devletler Hukuku komisyonu çalışmalarını, zamanla sınırlandırılmış bir çalışma programı ile yürütür, raporlar oluşturur. Yüksek Kürd Konseyi’nin, dili, gözü ve aklı olur.

Komisyon Birleşmiş Milletler, AB, ABD, Rusya, Çin ve uygun görülen devletler alanında çalışmalar yürütür. Yapılması gereken çalışmaları Yüksek Konseye bildirir. Konsey bu çerçevede bir çalışma programı oluşturur ve girişimlerde bulunur.

b-İç Hukuk


Kitleler neyin hak, neyin yasak olduğunu bilme hakkına sahiptir. Normsuzluk, halkın bu hakkını gasp anlamına gelir. Yüksek Kürd Konseyi herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için hemen ve çok acil olarak toplumsal temel normları oluşturmak üzere bir komisyon oluşturur. Çok kısa bir süre içinde geçici bir anayasa oluşturulur, Yüksek Kürd Konseyi’nin geniş çerçeveli bir toplantısı ile bu taslak tartışmaya açılır, genel bir kabulle yürürlüğe konulur. İleriki süreçlerde Batı Kürdistan’ın kesinleşen hukuki statüsüne uygun olarak bu komisyon bir anayasa metnini oluşturur ve taslağı halkoyuna sunar. Bu çalışma, içte huzuru sağlarken, uluslararası diplomasi ve siyaset alanında da güven verici önemli bir rol oynar.

c-Maliye;

Suriye Hükümeti’nin denetiminde bulunan ekonomik kurumlara ve işletmelere el konulur. Bu işletmelerin nasıl yönetileceğine ve gelirlerinin nasıl yönlendirileceğine ilişkin bir yönetmelik yapılır. Gelirler her hâlükarda merkezi bir yerde toplanır. Çeşitli kurum ve komisyonların bütçeleri de bu çerçevede belirlenir. Yüksek Konsey’in uygun göreceği ihtiyaçlar, sırasına göre mali politikayı belirler.
İstikrar doğrudan maliye ile bağlantılı bir konudur ve ertelenemez. Toplumun yaşamsal ihtiyacı ve yaşam düzeyi istikrarın ana unsurudur.

Komisyonların merkezi Batı Kürdistan’da, çalışanlarının tümü ise gönüllü olur. Ancak bu komisyonlar değişik ülke ve alanlarda kendisine bağlı bürolar oluşturabilir.

Bu komisyonların çalışması, zamanla Ulusal Kongre veya Konferansla birleştirilerek ulusal nitelikte bir stratejinin oluşturulmasına zemin hazırlar.

B-Savunma

Savaş riskli bir oyun ve ölümcül bir kumardır. Çatışmanın yarattığı büyük korku ve heyecan nedeniyle çatışma ortamında bulunan birey ve topluluklarda aptallık etkisi oluşur. Dolayısıyla saldırı tehdidinin büyüklüğü ve buna karşı savunma refleksi çoğu zaman maddi gerçeğin nesnel değil, sübjektif olarak algılanmasına yol açar.

Savunma stratejileri nesnel duruma ve silahlı kuvvetlerin karşılıklı güç dengesine göre oluşturulur. Savaşta yanılgılı olan diğer bir husus da “Büyük balık küçük balığı yutar” misali her zaman güçlünün kazanacağına olan inançtır. Oysaki savaşı askeri ve teknik açıdan güçlü olan değil, stratejik, taktik ve moral açıdan güçlü olan kazanır.

Batı Kürdistan coğrafyasının bir savaş alanına dönüşmemesi için şimdiye kadar gösterilen özenin devam ettirilmesinde büyük yarar var. Yüksek Kürd Konseyi kadar PKK, KDP ve diğer Kürd örgütlerinin de bu çerçevede duyarlı olmaları gerekiyor.

Batı Kürdistan, çatışmasızlık siyasetini esas alacak bir politika izlemeli. Ancak çatışmaya ve savaşa da her zaman hazır olmalıdır.
Savaşta ittifak, düşmanın saldırı kararlılığını akamete uğratır. Bunun için Batı Kürdistan yönetimi ittifak anlayışını stratejik bir düzeye çıkartmak zorundadır. Suriye’de Ermeniler, Asuriler, Aleviler, Nasturiler ve Türkmenler var. El- Kaide ve muhalif güçlere karşı öfke besleyen Sünni Müslümanlar var. Kürdler bu kesimlerle ittifak yapmayı bilmeli, bunun yollarını aramalıdır.

Batı Kürdistan Baas ve Suriye Muhalefetinin mutlak, Türkiye ve İran’ın olası saldırı tehdidiyle karşı karşıyadır. Savunma stratejisi oluşturulurken saldırgan unsurların konumları ayrı ayrı değerlendirilir.

Stratejisini, Kürdlerin statü kazanmaması üzerine inşa eden Türkiye’nin durumuna kısaca değinmekte yarar var.

Batı Kürdistan Uluslararası Sömürge Kürdistan’ın bir parçasıdır. Diğer parçalarda yürütülen mücadele bu parça üzerinde doğrudan bir etki yapar. Nitekim PKK gerillalarının Kuzey Kürdistan’da yürüttükleri savaş, Türkiye’nin Batı Kürdistan’a müdahale konusundaki kararlılığında kırılma yaratmıştır.

Kedi Kör Yılan Savaşı

Kör yılan zehri güçlü, hareket kabiliyeti gelişkin olmayan bir yılan türüdür. Ağzından çıkardığı ıslık türü bir sesle cisimleri, avını ve tehlikeleri fark eder. Kedi ise uzun süre hareketsiz kalabilen ve yarım saat kadar nefesini tutabilen ve son derece sakin ve aynı zamanda vahşi bir hayvan.

Kör yılan ile savaşında hep arkadan saldırır ve kuyruğunu yaralar. Uzun süren bu döğüş ve bekleyiş sonunda kör yılan kuyruğunu koruyamaz hale gelir ve son çare olarak kuyruğunu ağzına alır. Kuyruğunu ağzına alan kör yılan bütün savunma sistemini de yok eder. Bu durumu fırsat bilen kedi de kör yılanı boynundan yakalar ve….

Dikkat edilirse PKK’nin yoğun biçimde doğu cephesinden saldırmasından sonra Türkiye’nin Batı Kürdistan ve Suriye politikası nerede ise kör yılan-kedi kavgasına dönüşmüş bir durumda.

Ne söylenirse söylensin sonuçta muharebeyi kaybedip-kazanma hazırlık süreciyle sıkı sıkıya bağlıdır. Hazırlık süreci personel eğitimini, teknik temini ve taktik yaratıcılığı içerir.

Savunma stratejileri coğrafya, teknik ve personelin nicelik ve niteliği esas alınarak yapılır.

ı- Batı Kürdistan siyasetinin şu ana kadar Baas rejimi ile geliştirdiği çatışmasızlık siyaseti doğru bir siyasettir. Ancak bunun bazı ilkelere ve gelecek amacına uygun olarak bir anlayışa kavuşturulması gerekiyor. Baas rejimi sırf askeri ve polisiye bir rejim değil, aynı zamanda sosyal dayanakları olan bir sistemdir. Bu sistemin sosyal dayanakları incelenerek ittifak ve çatışma noktaları belirlenir.

ıı- Baas rejimi kadar Suriye Muhalefeti de Kürdlerin dostu değildir. SUK lideri Abdulbasıt Seyda’nın bir Kürd olması şans olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede ilişkiler geliştirilebilir ve muhalefetin Kürd ve Kürdistan’a saldırıları ertelenebilir, önlenebilir. Saldırmazlık ve karşılıklı ilişkilerin zamanla stratejik bir anlaşmaya ulaşması bu anlamda mümkün kılınabilir.

ııı- Yüksek Kürd Konseyi’nin Türkiye’ye ilişkin açıklamaları olumludur. Batı Kürdistan’ın Türkiye’ye karşı bir tehdit unsuru olmadığı güvencesi verilerek, Türkiye’nin saldırıları frenlenebilir. Ancak bununla birlikte Türkiye’nin her an saldırgan olabileceği varsayılarak uluslararası alanda diplomatik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülür. Her şey zamana bağlıdır. Kürdler, zaman kazanmayı statü kazanma olarak algılamalıdır.

ıv- İran’ın durumu son derece karışık. Baas rejimi ile geliştirilecek ilişki, İran ile ilişki biçiminde etkili olur.

v. AB, ABD, BM şemsiyesinde oluşturulması istenen güvenlikli bölge Kürdlerin hem yararına ve hem de zararına olabilir. Bunun için en başında karşı çıkmak veya kabul etmek gibi bir durum yanlıştır. Güvenlikli bölgede faaliyet yürütecek askeri unsurların görev ve işlev kapsamı değerlendirilerek bir sonuca varılır.

Vı- Sözünü ettiğimiz tüm bu hususlar politikanın savaş ile bağlantılı ilişkisini ifade ediyor. Bütün bunlara karşın ya eğer savaş kaçınılmaz olursa!

Savaş, bir arazi parçası üzerinde savaş araçlarıyla yürütülen politik bir çekişmedir. İşte bunun için Batı Kürdistan Kürdleri kaçınılmaz olarak kendilerini bir savaşın içinde bulduklarında muharebeyi kendi arazilerinde değil, düşman arazisinde yürütmeyi esas alacak bir strateji izlemelidirler.

Yoğun bir istihbarat ağı oluşturulur. Saldırı pozisyonunda olan düşman tespit edilir, hazırlık aşamasında etkisiz hale getirilir, saldırı azmini kıracak hamleler yapılır.

Çatışma sahasının daralması durumunda ülke coğrafyası, arazi ve savaş araçları önem kazanır. Böylesi durumlarda arazi hâkimiyetinin elde tutulması ve savaş araçlarının etkin kullanılması, muharebenin sonucunu belirler.

Batı Kürdistan arazisi Afrin hariç hepsi ovalıktır. Bu arazinin savunulması dağ coğrafyasına ve gizlilik esasına dayanan klasik gerilla taktiklerine göre oldukça zordur. Ancak imkânsız da değildir.

Kürdler zaman geçirmeden modern anlamda bu arazide hendekler, kaleler ve bataklıklar oluşturmalıdır. Hendek, kale, bataklık kavramları klasik anlamda algılanmamalıdır. Günümüz savaş tekniği açısından soyut ve kapsamlı kavramlar olarak algılanmalıdır.

Nüfus üzerindeki hakimiyet, coğrafya üzerindeki hâkimiyeti zorunlu kıldığından strateji ve taktikler alan hâkimiyetini esas alır.

Alan savunması ise önleyici tedbirlerle geliştirilir. Önleyici tedbirlerden kasıt, araziyi geçişsiz kılmadır.

Savaş ve buna bağlı olarak savunma bir ordu organizasyonunu gerektirir. Orduyu ise generaller inşa eder. Prusya Savaşı’nda yenik biçimde dönen Napolyon’a “Hani 200 bin kişilik ordu?” diye sorduklarında “ Ben geldim ya!” demiş.

Savaşçı ve asker her zaman bulunur. Ancak generaller savaş pratiği içinde yetişir. Kürdler Kuzey’de ve Güney’de az da olsa general yeteneğinde şahsiyetler yaratmıştır. Bunların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmalıdır.

huseyinturhalli@gmail.com


Not: Yazının Kürdçe tercümesi de hafta içinde yayınlanacak.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 16)
  |   Okuma: 2903   |   Yorum: (10)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 25 Eylül 2012 08:06 | Alıntı     

Muzaffer Saglam

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Tabiki her yurtsever Kurd insani istiyor'ki guney-bati Kurdistan'da guney gibi ozgur olsun ve her iki parcada birlessin. PKK ve PYD'nin her ikisinin de genis capli bir hakimiyeti vardir. Onların da Suriye'de demokratik bir ulke ve demokratik bir Kurd bolgesi talebi vardir. Bunun icinde oradaki siyasi gucler arasinda bir birlik ve beraberlik olusamiyor......

.... silindi
 Yorum #2  | 25 Eylül 2012 11:44 | Alıntı     

Dijwar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ben Hüseyin beyin düşüncelerine katılıyorum ve değerlendirilmesini gerektiğine inanıyorum..

.........
silindi
 Yorum #3  | 25 Eylül 2012 20:32 | Alıntı     

resul

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Biz kurtler bu firsati iyi kulanmaliz.pkk burda akili olmalidir.eger bati kurdistanda ,basari saglanmasa,pkk e kurdistanin hertarafinda kan kayibini yasar.
 Yorum #4  | 18 Nisan 2014 04:41 | Alıntı     

Botas Timberland

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialités de sourire ouverts tels que tours de Pékin appara?tront dans le hall du théatre, effectuer six nike free 3.0 v3 pas cher jours par semaine, tous les jours, en attendant l'audience au go?t Bianzhuofaer. La nike air max 90 nike store paris nourriture est tellement amusant d'interagir avec ces nouvelles caractéristiques de Beijing, le spectacle de Beijing est con?u sur commande spéciale, chaussures nike blazer pas cher à partir de maintenant jusqu'au 18 Janvier, Beijing Cultural Palace Theatre n'est qu'un retour! Outre les salutations de coupons et Pékin cuisine de nike chaussure pas cher style, pièce de théatre ""princesse fête"" aussi sur les lieux pour assister au spectacle pour tous publics sur commande spéciale, un ensemble pour toute la famille pour partager la joie du programme - nuit copieux. Depuis la ""princesse de la fête,"" acheter nike free run france le rideau, à la fin de la piè
 Yorum #6  | 12 May 2015 00:33 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy sildenafil for women generic viagra reviews viagra online cheapviagra chicago viagra generico bilbao viagra therapydoes viagra stop working Priligy does medicare pay for viagracialis buy uk coupons for cialis 20 mg daily cialisis buying viagra online legal generic viagra in united states generic viagra online united states
 Yorum #7  | 20 Haziran 2015 20:26 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
For example a radioimmunoassay RIA is an in vitro procedure that combines the use of radioactive chemicals and antibodies to detect hormones and drugs in a patients blood.and Glassow Ruth B.COMBINING FORMS Use the following list of combining forms as you write the meanings of terms starting on healthy man viagra reviews Nonsmoker Susceptible smoker Disability Stopped at age Death Stopped at age Age years Redrawn from Fletcher CM Peto R.
 Yorum #8  | 6 Temmuz 2015 15:26 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
or as well as for patients with infective endocarditis.. commander du propecia Biophysical SciencesMODERN MEDICINE Another key development in vaccination was the treatment of the poliovirus a microbe that was first photographed in the year that the US endured a terrible outbreak of this paralyzing infection.C.
 Yorum #9  | 3 Ekim 2015 02:33 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
prothrombin time D Answers to Practical Applications Five Short Clinical CasesIdentify pathologic conditions that affect the respiratory system. viagra for men USE OF OXYGEN DURING EXERCISE TRAINING Patients with normal oxygen tension at rest can show frequent and sometimes severe desaturation during activities of daily living so the prescription of oxygen in rehabilitation is a difficult area.D.Their attitude is.The most familiar use of surfactants is as soaps and detergents to wash away oily substances.leukocyte with dense reddish granules having an afnity for red acidic dye associated with allergic reactionsThe downward movement of the diaphragm enlarges the area in the thoracic cavity decreasing internal air pressure so that air ows into the lungs to equalize the pressure. pfizer viagra price .You may breathe some of these germs directly into your lungs.Handfoot syndrome dactylitis Painful swelling of dorsa of hands and feet seen in infancy and early childhood usually to months Often the first manifestation of sickle cell disease Caused by avascular necrosis of the metacarpal and metatarsal bones c.Andrews Scotland adopted a more pragmatic approach publishing A Practical Treatise on the Domestic Management and Most Important Diseases of Advanced LifeThis may be considered if patient is acutely ill and infection is suspected.Cosmeticthere is increased abdominal girth due to dialysate fluid.Blood clots that travel through the bloodstream emboli can lodge in the renal artery.Her oncologist was adamantly opposed to surgery. 36 hour cialis online ..mm secThis is called a follicular cyst.Diseases of the Kidney and Urinary Tract.The ciliary body adjusts the lens rounding it and the pupil constricts.General clinical features JaundiceLook first in the sclera because this may be the first place jaundice can be detected especially in black patients. el cialis se vende con receta retrograde pyelogram Glocal widening of an artery cialis from canada Jogging or cycling can irritate your prostate gland.Whats new The sex hormones of COPD patients were compared to agematched subjects with normal pulmonary function.
 Yorum #10  | 10 Ocak 2016 12:14 | Alıntı     

Vincepats

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
b.Because they have structures similar to that of cGMP sildenafil or other PDE inhibitors can also occupy the catalytic site thus blocking access to cGMP competitively.Glucose tolerance testEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version The glucose tolerance test is a lab test to check how your body breaks down sugar. levitra mejor que cialis Members of various medical faculties develop articles for Practical Therapeutics.Casecontrol studiesSurely this cant be pneumonia.common fUnGaL InfectIons candidiasis a. tarif du propecia b.In limited ways nanoparticles have been utilized in a range of applications before their attributes were fully understood.As usual there was initial opposition to Jenners conclusions especially from quarters of the generally conservative medical profession.In patients with ZES gastrin levels increase substantially after being given secretin.The added complexity however is necessary for the quantitative understanding of the nervous system. buy accutane 5 mg online usa up apartA stroke affecting the right side of the brain may cause contralateral paralysis affecting the left arm and leg.E Ventricular fibrillation.The duration of this patients AFib is not known so he would require weeks of anticoagulation before undergoing any cardioversion.Expanding roles for CD T cells in immunity to viruses. brand viagra 100mg cheapest nystagmus Repetitive rhythmic movements of one or both eyes.General characteristicsA and B show individuals with Marfans.tonsillo rx canada pharmacy accutane Elsevier Saunders chap

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: