Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Bağımsız Batı Kürdistan'ın Kuruluşu-1-Hüseyin Turhallı  


29-09-2012, 07:29 Kategori: Kurdistan  
Bağımsız Batı Kürdistan'ın Kuruluşu-1-Hüseyin Turhallı

Bağımsız Batı Kürdistan-Hüseyin Turhallı

Tarih-Devlet ve Kürdler


Mervani Devleti ve Eyyubi Beylikleri’nden sonra (11 ve 13. yy) Kürdlerin devlet benzeri bir siyasal organizasyonu olmamıştır. Bununla birlikte Kürtler, Memluk Sultanlığı, Pers Şahlığı ile Osmanlılar arasındaki çelişkilerden yararlanarak 19.yüzyıla kadar otonom yaşamışlardır.

Kürdlerde devlet mefhumunun zayıf olması birçok nedene bağlanmaktadır. İsmail Beşikçi, maddi yaşamın mera hayvancılığından temin ile bu duygu eksikliği arasında yakın bir bağ vardır, derken M.Emin Zeki, E. Xemgin ve bazı Avrupalı Kurdologlar bunu Kürtlerin kendi aralarındaki bölünmüşlüğe bağlar.

Kanaatimce, Kürtlerin, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Türkler ve Farslar arasındaki çelişkilere dayanarak otonom konumlarını korumaya çalışmaları, devlet kültüründen yoksun olma ile askeri ve siyasal güç ile bağlantılı bir durumu ifade eder.

Selçukluların Mervanileri yıkmasından sonra (1085) Kürdler uzun bir süre beylikler biçiminde bazen Perslere, bazen Abbasilere bazen de Selçuklulara dayanarak varlıklarını sürdürmeye çalıştılar. Osmanlıların Bizans’a karşı başarıları, çoğunluğu Müslüman Şafii olan Kürdleri Osmanlılara yakınlaştırdı. İran seferine çıkan Yavuz Selim, Şah İsmail yanlısı oldukları gerekçesiyle Dersim ve Koçgiri (Sivas) çevresinden 50 bin Alevi’yi kılıçtan geçirir. Buna karşılık İdris’i Bedlisi önderliğinde ki Sunni Kürdlere otonom bir statü tanır. (1514-1516).

Bu olay Osmanlılara yakın olan Sünni Kürdler ile Safeviler’e (İran) yakınlık duyan Alevi Kürdler arasında çatışmalara ve derin ayrılıklara neden oldu. 200 yıldan daha uzun süren bu çatışmalara Osmanlı ve İran güçleri de katıldı. Kürdistan’ın İran ve Osmanlı arasında paylaşımını öngören 1639 tarihli Kasrı Şirin Anlaşması bu çatışmaların bitirilmesine yöneliktir.

Rönesans ve Reform sürecine giren Avrupa yeni icatlar, keşifler, bilim ve teknik alanda hızla yükselirken fetih (talan ve gasp) ekonomisine dayanan Osmanlı, Avrupa’nın bu yeniliği karşısında gerilemeye başladı. Hazine boşaldı, asker bulamaz hale geldi.

Yenilenme sürecine giren ve kapitalistleşen Avrupa karşısında gerileyen (1699 tarihli Karlofça Antlaşması bir dönüm noktasıdır.) Osmanlılara karşı Balkan direnişleri de eklenince Osmanlı yönünü Doğu’ya çevirdi. İdarenin merkezileşmesi ve Yeniçeri Ocağı’nın yeniden düzenlenmesi gibi idari reformlara girişti. Bunun sonucu olarak vergiler yükseltildi, asker ihtiyacı da bura teb’asından karşılamaya çalışıldı.

Kürdler hem ağır vergilere hem de idarenin merkezileşmesine itiraz etti. 19.yy Kürd isyanları daha çok bu uygulamaya yönelik itirazlardan oluşuyor.

Gerek 19.y.yılda feodal beyler öncülüğünde gelişen isyanlarda gerekse 20. asırda manevi önderlikler öncülüğünde gelişen isyanlarda olsun Kürdlerin Osmanlı otoritesini yıkıp kendi devletlerini kurmaya yönelik açık ve net olarak ifade edilmiş irade beyanları yoktur. İsyanlara öncülük eden siyasal iradenin hedefler konusundaki belirsizlik hastalığı günümüz Kürd siyasal öncülüğüne de sirayet etmiştir.

İstem ve hedefteki bu belirsizlik, geçmişteki Kürd isyanlarını şaki, eşkıya olarak isimlendirdi, bugün de terörist.

Sonuç olarak diplomasi ve çağdaş söylemlerle kendilerini ifade edemeyen Kürdlerin bu zafiyetine iç ihanetler de eklenince isyanlar kanlı bir şekilde bastırıldı. Kürdistan uluslararası sömürge statüsüne düşürüldü, bölünüp parçalandı ve paylaşıldı.

Batı Kürdistan

Batı Kürdistan ilk çağlarda Muti, Orta çağda ise Eyyubi ve Mervanilerden bu yana Kürdler’in vatanıdır. Selahaddin-i Eyyubi döneminde (1138-1193) önemli bir Kürd nüfusu Kürdistan’dan göç ederek Şam’a yerleşti. Bugün başta Rukneddin ve Zorava semtleri başta olmak üzere Şam’da 600 bin civarında Kürdün yaşadığı tahmin ediliyor. Selahaddin’i Eyyubi’nin doğduğu ve Mervanilere can veren Halep şehri de özü itibarıyla bir Kürd şehridir. Halep’in %22-25’i (anf) Kürdtür.

Orta Doğu’nun siyasal haritası 16 Temmuz 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında gizlice yapılan ve Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören Sykes-Picot Antlaşması ile şekillendirilmiştir. ( bkz: r.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Anlaşması Bu antlaşma ile Kuzey ve Batı Kürdistan Fransızlara, Doğu ve Güney Kürdistan ise İngilizlere bırakılmıştır.

7 Mayıs 1919’da toplanan İtilaf devletleri Mondros Mütarekesi’nin sonuçlarını uygulamaya karar verir. Bunun üzerine Ege kıyılarını Yunanlılar, Güneybatı Kürdistan’ı (Suriye, Antep/Dilok, Urfa/Ruha, Maraş/Gumgum) Fransızlar işgal eder.

İstanbul Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de Sevr’de bir anlaşma imzalanır. Bu antlaşmanın 1. Maddesi'ne göre Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre Suriye'ye bırakılıyordu.

3. Maddeye göre ise İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürd vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürdler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecekti.( bkz:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sevr_Antla%C5%9Fmas%C4%B1)


20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Anlaşması ile Kuzey Kürdistan Türkiye’ye bırakılırken, İskenderun’dan Haseki-Musul hattına kadar uzanan demir yolunun güneyinde kalan Kürdistan coğrafyası da Fransızlara bırakıldı.

Dolayısıyla Lozan Antlaşması, Sykes-Picot Anlaşması’na hukuki nitelik kazandırılmış biçimidir.

1 Ocak 1944 yılında Kürdler’in de iştirakiyle Araplar, Fransızlara karşı bağımsızlık ilan ederek Suriye Arap Cumhuriyeti’ni kurdular. Suriye’yi kuran Araplark, Kürdlere herhangi bir statü tanımadı.

1954 yılında yapılan nüfus sayımından sonra 300 bin Kürdün kimlikleri ellerinden alındı ve vatansız bırakıldılar. 5 Ekim 1962 tarihinde Suriye Devleti, Araplaştırma projesi temelinde, 375 km uzunluğunda "Arap Kemeri Projesi"ni oluşturdu. 1974 yılında 4500 Arap ailesi 40 koloni halinde Batı Kürdistan’a yerleştirildi. Bunun sonucunda 150 bin Kürd yerinden yurdundan sürüldü. Bu uygulama ile Batı Kürdistan’ın demografik yapısında büyük bir tahribat yaratıldı.(bkz. http://www.haberte.com/ekonomi/arap-kemerine-derin-protesto.htm)

Nüfusu ve Coğrafyası

Kaynakların çoğunluğu Suriye’deki Kürd nüfusunun %12 ile 16 arasında olduğunu söylemektedir. (http://eu.kurdistan-post.eu/yazarlar/yetishen/ 3813-ehmed-ali-dle-sgyleei-tgrkge-kurdi-hglya-yetieen.html 2007’de güncelleşen Suriye Nüfus İstatistikler Enstitüsü’nün verilerine göre Suriye nüfusu 19 milyon 172 bindir. Bu durumda Suriye’de yaşayan Kürd nüfusunun 2 milyon 500 bin ile 3 milyon 200 bin arası olduğu tahmin edilmektedir. (Kp.Hülya Yetişen, Yusuf Helim ile roportaj)

Kürdler Suriye Devleti tarihi boyunca ağır baskılara ve ayrımcı politikalara maruz kaldılar. Kendi ülkelerinde bir yabancı gibi yaşadılar. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal hiçbir hakka sahip olmadılar. Çoğu devlet memuru olma statüsüne bile sahip olamadı.

Suriye petrolünün %100’ü, tarım üretiminin %60’ı Güneybatı Kürdistan coğrafyasında üretilmektedir. 2,5 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin edilmektedir. (ntv.21.11.2011 ABD verileri) Tarım ürünleri devletin mutlak kontrolündedir. Fiyatı devlet verir, ürünü devlet toplar. Qamışlo ve Haseki’deki tahıl siloları, Derik’teki yüzlerce petrol kuyusu, Afrin’deki tekel zeytin işletmeleri bu soygun ve talan düzeninin en belirgin görüntüleridir.

Batı Kürdistan çok ağır bir ekonomik sömürü ve talan düzeni içinde yaşamak zorunda bırakılan Kürdistan’ın en yoksul bırakılmış parçasıdır.

Batı Kürdistan, Kuzey ve Güney Kürdistan’da gelişen tüm isyanlara katılarak destek vermiş, zor zamanlarda da diğer parçalarda yaşayan Kürtler için sığınacak yer olmuştur. PKK öncülüğünde Kuzey Kürdistan’da yürütülen savaşta 6 bin Batı Kürdistanlı genç yaşamını yitirmiştir. KDP ve YNK saflarında da çok sayıda gencin yaşamını yitirdiği biliniyor. Buna karşılık Osman Sabri öncülüğünde gelişen Arap Kemeri Projesi’ne karşı çıkış ile Aralık 2007 tarihinde gerçekleşen Qamışlo direnişi dışında Batı Kürdistan’da Suriye Devleti’ne karşı isyan benzeri bir kalkışma olmamıştır.

Batı Kürdistan’da her üç büyük parti (PKK-KDP-YNK) paralelinde siyaset yürüten partiler vardır. (PDK-S, YNK-S ve PYD). Bununla birlikte bağımsız (Azadi) durabilen ancak son derece küçük ve sayıları 18’e kadar varan yapılar da var. Bu parti ve guruplar kendi aralarında anlaşmak ve büyük partilerin garantörlüğünü almak üzere 12 Temmuz 2012 tarihinde Hewler’de Mesud Barzani başkanlığında bir araya gelerek Yüksek Kürd Konseyi’ni oluşturdular.

Qamışlo’ya dönen heyet, Kobani, Afrin ve Derika Hamko ile bunlara bağlı yüzlerce Köyde Suriye Devleti’nin egemenliğine son vererek kendi yönetimlerini kurdular.

Bir devletin otoritesine son vermek, yeni bir otorite kurmayı gerekli kılar. Uluslararası sistem bunun dışında başkaca bir yola izin vermez. Topluluklar, isimsiz, iradesiz ve normsuz yaşayamaz. Uluslararası camia da uzun süre belirsizliğe tahammül etmez.

Kürdler, uluslararası hukuk çerçevesinde kendini tanımlamak ve tanıtmak zorundadır.

Devletler iki aşamada doğar. İlki fiili durumdur. Bir güç başka bir üstün gücün egemenliğine son verir. Batı Kürdistan için bu aşama tamamlanmıştır.

İkinci aşama ise meşru bir iradenin tesisi ve bu iradenin kendisini uluslararası camiada bir statüye kavuşturmasıdır.

Batı Kürdistan ve Bağımsız bir devletin doğuşu

Devlet “Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir." Ulus devlet ise “ insanların kendi kaderlerini milli politik mekanizmalar ve kurumlar çerçevesinde belirledikleri bir devlet modelini” ifade eder.

Devlet; beşeri, fiziki ve siyasi unsurlarıyla tanımlanır.

Beşeri Unsur- Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında alt sınır yoktur. Modern yaklaşıma göre millet unsurunun kurulabilmesi için birlikte yaşama iradesinin doğması yeterlidir.

Monaco, Leichistan başta olmak üzere nüfusu 50’binin altında olan ondan fazla bağımsız devlet vardır. Buna karşılık Suriye nüfusunun %12-16’sını oluşturan Kürdlerin bu günkü nüfusu 3 milyonun üzerindedir.

Suriye Kürdleri’nin 600 bini Şam’da (yoğunluklu olarak Rukneddin ve Zorava ), 600 bini de Halep’te (Şêxmaxsut ve Eşrefiye) yaşamaktadır. Halep hem Mervaniler’in hem de Eyyubile’rin doğuş merkezi sayılır. Kürdler Halep’i kendi şehirleri olarak görüyor. Halep’in kuzey sahası ise tümüyle Kürd’tür.

Ülke veya fiziki unsur: Ülke, coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Devlet öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.

Ortadoğu siyasi haritasını İngilizlerle Fransızlar cetvelle çizdikleri için demografik yapıya uygun değildir. Gerek emperyalist devletlerin siyasi haritayı cetvelle çizmeleri ve gerekse Suriye Arap Cumhuriyeti’nin “Arap Kemeri Projesi” ile etnik temizleme girişimi Batı Kürdistan’ın üçe bölünmesine neden olmuştur.

Türkiye’nin Suriye ile sınırı 911 km’dir. Küdlerin yoğunluklu olarak yaşadığı sınır hattı 765 km’dir. Kürdler sınır boyunca Suriye içine doğru 40 ile 130 km arasında değişen derinlikte yaşamaktadırlar. Batı Kürdistan’ın kuzeyi baştanbaşa Kuzey Kürdistan’a, doğusu ise Güney Kürdistan’a bitişiktir.

Bağımsız Batı Kürdistan'ın Kuruluşu-1-Hüseyin Turhallı

Serê Kani ile Kobani arasında yer alan Tıl Ebyet Bölgesi’nde yoğunluklu olarak Sünni Arap nüfusu yaşar. Kobani Afrin arasında yer alan Azaz Bölgesi de benzer durumdadır. Bu nedenle Batı Kürdistan hem coğrafi hem de demografik yapı olarak üçe bölünmüş durumdadır. Arap nüfusun Batı Kürdistan’daki Kürd nüfusuna oranı %10’u geçmediği tahmin edilmektedir.

Egemenlik unsuru: Siyasal iktidar unsuru, devletin esas kurucu unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik kavramı otoriteden farklı olarak ülke içinde biricik meşru güç kaynağı olmayı ifade ederken, ülke dışında bağımsız olmak anlamına gelmektedir.

Görüldüğü üzere Güneybatı Kürdistan’ın bağımsız bir statüye kavuşması önünde fiziki ve beşeri unsur engeller de var. “Burayı ele geçirip coğrafi bütünlük yaratalım” biçimindeki bir mülahaza uluslararası hukukta kabul görmez. Hukuk, sırf cebre dayalı coğrafi bir alanın gaspına hak bahşetmez!

Arap nüfusun ikna edilmesi ve diplomasi ile bu sorunu aşmak mümkün. Önemli olan Arap nüfusun ikna edilmesidir. Örneğin Şam’daki Kürd nüfusu ile buradaki Arap nüfusun mübadelesi gündeme taşınabilir. Mevcut durumda bu bölgelere Özgür Suriye Ordusu ve El Kaide’ye bağlı askeri unsurlar bu bölgelere yerleşmiş durumdadır. Bura üzerinden Türkiye ile askeri ilişkiler kurulmaktadır.

Bu durum Batı Kürdistan’ın güvenliğini tehdit etmektedir. Büyük bir kısmı Arap Kemeri Projesi çerçevesinde Araplaştırılan bu bölgelerin eski haline dönüştürülmesi (in integrum restitio) ve Batı Kürdistan coğrafyasında bütünlüğün sağlanması, stratejik düzeyde düşünülmesi gereken önemli bir konudur.

Uluslararası Hukuk ve Devletlerin Hukuku

Kürdistan’ı bölüp parçalayan devletlerarası anlaşmalar hâla yürürlüktedir. Kürdlerin vatanını zorla gasp etmek, parçalamak, bölüştürmek, Kürdleri ve Kürdistanı ilelebet sömürge statüsünde tutmak, bir insanlık ayıbı ve insanlık vicdanını yaralayan gayrı meşru bir durumdur.

Devletler hukuku, devletlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları ifade eder. Bu nedenle devletlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar, uluslararası hukukun jus cognes (emredici kural) olarak değerlendirilen normlar arasında bir çelişki bulunması durumunda batıl-geçersiz sayılır. Bir ülkenin işgali veya köle ticareti gibi. (Dr. Kkarakoç http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergi8-1/pdf/karakoc4.pdf)


Devletlerin iç hukuku anlamına gelen “Devletlerin Hukuku” kavramı aynı zamanda iç hukukun da uluslararası hukuka aykırı olamayacağı anlamını içerir. (Anayasa 90. M)

Uluslararası Hukuk ise, devletler tarafından genel kabul gören, devletlerin eşitliğini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, ahde vefa erkini ve ahlâki üstünlüğü öngören u.a. hukuk normlarıdır.

Uluslararası Hukukun etkinlik sınırlarını belirleyen temel anlaşma 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’dir. Bu Antlaşmanın 53. Maddesine göre “Uluslararası hukukun bir emredici kuralı ile çatışan her türlü antlaşma batıldır”

Aynı sözleşmenin 64. Maddesi “Devletler arasında daha önce yapılan anlaşmalar uluslararası hukukun emredici kuralları ile çatışması durumunda, önceki anlaşma batıl olur” diyor. (Bkz. http://www.harvardlawreview.org/issues/122/may09/goldsmith_levinson.pdf)

Bu durumda başta Lozan olmak üzere Kürdistan’ın bölünüp parçalanmasını öngören devletlerarası bütün anlaşmalar, günümüz uluslararası hukukun adalet ve eşitlik anlayışı karşısında geçersiz ve gayrı meşrudurlar.

Türkiye’nin de taraf olduğu bazı Uluslararası Antlaşmalardan örnekler:

-Ulusal Devlet Kurma Hakkı- Modern devlet temelinin 1648 tarihli Wastfelya Antlaşması ile atıldığı kabul edilir. Buna göre “Her ulus kendi devletini kurma hakkına sahiptir”

-İsyan Hakkı- insanın zorbalık ve baskıya karşı son çare olarak başkaldırmak zorunda kalmaması için, insan haklarının hukukun egemenliğiyle korunmasının önemli olduğunu,(İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Başlangıç Hükümleri)

-Birleşmiş Milletlerin Amacı – ‘Uluslararasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak…”(Birleşmiş Milletler Şartnamesi madde1/2)

-Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler. (Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 1.Madde)

-Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Temmuz 2010 yılında Kosova ile ilgili olarak aldığı karar, Batı Kürdistan’a emsal olabilir.

BM Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak bu konuda bir karar vermesini talep etmiştir.

UAD, yaptığı inceleme sonucunda Kosova’nın bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. “……self-determination hakkı, bütün halklar’ tarafından kullanılabilir.”

“….Kurulu bir devlet içinde savaş hukukuna aykırı kuvvet kullanımı ve uluslararası hukukun ağır ihlali durumlarında da bu hak doğar.”

BM’nin mütalaasına karşı ise 6 devlet ret, 78 devlet olumlu, 75 devlet ise çekimser kalmıştır.

Birleşmiş Milletler Mütalaasının özeti


“Kosova’nın Bağımsızlık İlanı Uluslararası Hukuka Uygundur - Uluslararası Hukuk Bağımsızlık İlânını Yasaklamaz”

“Bağımsızlık ilânlarına atfedilen yasadışılığın sebebi, bu bağımsızlık ilânlarının tek taraflı nitelik taşımaları değil, fakat yasadışı kuvvet kullanılması veya genel uluslararası hukukun özellikle emredici (jus cogens) hükümlerinin en ağır biçimde ihlâl edilmesi sonucunda meydana gelmiş olmalarıdır.”

Uluslararası Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayan zorlayıcı cebri bir kurum yoktur. İcra-i bir kurumun bulunmaması nedeni ile uluslararası hukuk kuralları tavsiye niteliğinde kabul edilir. Bununla birlikte Devletler Hukukunun ana prensibi olan “Ahde Vefa ve ahlâka uygunluk” ilkesi gereğince devletler kendilerini bir biçimde bu hukuka bağlı olarak hisseder. Örneğin Uluslararası Adalet Divanı kararlarının bağlayıcı nitelikte olduğu kabul edilir. ABD bile kendi aleyhinde verilen UAD’nin kararlarını yerine getirmiştir.

Yukarıda örnek niteliğinde verilen hukuk normları ve kararlara bakıldığında uluslararası hukuk açısından Batı Kürdistan’ın bağımsızlık ilan etmesi önünde hukuki hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Kürd siyasal düşüncesinde ciddi bir bilgi eksikliği ve irade zafiyeti bulunmaktadır.

PYD, şu ana kadar soyut ifadelerle “Demokrasi istiyoruz” söylemi dışında ciddi ve somut bir açıklamada bulunmamıştır.

TEW-DEM sorumlusu ve Suriye Kürdleri Yüksek Konsey üyesi Şeyxo’da “Suriye Kürdleri’nin coğrafyası üç parçadır. Bu kadar küçük bir coğrafyada 3 parçaya bölünmüş Kürdler ile nasıl bir Kürdistan kurulacak? Cedid Arap’tır. Ardından Kobani gelir ve ardından yine Arap bölgesi Carablos Azaz ve ardından Afrin gelir. Mantık bunu kabul etmez ki! “ diyor. (rizgari)

Bağımsızlık söylemini mantıksız bulan Şêyxo, Batı Kürdistan için hiçbir statü de önermiyor!

Temsil kabiliyeti doğal ve meşru bir hakkın savunulması ile hayat bulur, süreklileşir. Batı Kürdistan’daki reel durum ile dünya konjonktürü Kürdlere çok daha ileri olanaklar sunuyorken Kürd temsilcilerinin bu gerçeğin dışında kalmaları kitleler tarafından uzun süre kabul görmez. Bir süre sonra bu tür söylemlere karşı itirazlar yükselecektir. Kanaatimce yakın bir süreçte ya bu şahsiyetler değişecek, ya da bu şahsiyetlerin düşünceleri.

Çağımızda Bağımsız Devlet

Devletin doğuşunda belirleyici olan çağdaş normlara uygunluktur. Konjonktürel politikalar ise devlet oluşumunda belirleyici değil, etkileyicidir.

Bazı düşünürler Batı Kürdistan’a ilişkin açıklamalarda bulunurken “Başta ABD olmak üzere, Küresel Aktörlerin bu çerçevede açıklanmış bir beyanı yoktur. Dolayısıyla Batı Kürdistan için uluslararası bir uyum da yoktur” diyorlar.

Kanaatimce bu düşünürlerin zaman mefhumu ile ilgili ayrım sorunları var. İçinde bulunulan hâl ile süreç farklı durumları ifade eder. İçinde bulunduğumuz dönemde Batı Kürdistan Bağımsızlık ilan edemez. Bunun koşulları yoktur. Bu doğru. Ancak süreç içinde bunun koşulları olgunlaştırılabilir/ olgunlaşacaktır. Gelişmeler bu çerçevede seyir ediyor.

Küresel süreç, meta ve bilgi akışkanlığının, insan hareketinin sınır tanımadığı bir çağı ifade ediyor. Bu sürecin en belirgin özelliği, dışarısının kalmamış olmasıdır. Sınırlar geçirgen, meta ve bilgi akışkan, insan sınırsız bir hareket içindedir.

Bu sürecin aktif özneleri çok uluslu şirketler, uluslararası kuruluşlar ve küresel sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu özneler aynı zamanda klasik anlamda ulus devleti ve egemenliği tehdit eden unsurlardır.

Küresel çağın özneleri, felsefesi; meta akışkanlığı ve insan hareketi sınır ve kırmızıçizgi kabul etmez. Küresel süreç, güvenliğin yerelden sağlanması ilkesi gereğince devlet ve/veya devlet benzeri oluşumlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Küresel sistemin ulus devletleri yıktığı biçimindeki yanlış düşünce, devletin niteliği ile devlet olgusunun birbirine karıştırılmasından kaynaklanan bir bilgi eksikliği durumudur.

Konjonktürel Durum

Çağımızın nesnel yasalarının oluştuğu bu süreçte küresel sürecin aktörleri de dünyaya yeni şekil verirken küresel güvenliği ve enerji ihtiyacını esas almaktadırlar. Çatışmalar olsa da genel anlamda bir tezat değil uyumluluk vardır.

-Küresel güvenliği yerelden sağlama, yerel topluluklara daha geniş hak ve yetkiler verme hem daha basit hem de risksizdir. Son 20 yıl içinde Sovyetler’de, Balkanlar’da ve bugün de Ortadoğu’da gerçekleşmekte olan budur.

-Enerji kaynakları ise sınırlıdır ve belli bazı noktalarda yoğunlaşmıştır. Enerji kaynaklarının yoğunlaştığı bu noktalardaki mal akışkanlığını sınırlandıran engelleri ortadan kaldırmak istemektedirler.

Küresel aktörlerin enerji politikasının ne olduğunu, nasıl bir seyir izleyeceğini anlamak için örnek niteliğinde Nabucco Boru Hattı Projesi’ önemli veriler sunmaktadır. Zira son 200 yılda gerçekleşen savaşların tümünde enerji kaynakları sorunu vardır.

Nabucco Anlaşması’na göre Türki Cumhuriyetler’den Türkiye üzerinden bir boru hattıyla AB ülkelerine doğal gaz taşınacaktı. Bu anlaşma ile Rusya ve İran’ın enerji kaynakları üzerindeki hâkimiyeti sınırlandırılacaktı. Ancak küresel aktörler arasındaki rekabet, bu projenin hayata geçmesine engel oldu.

Birçok analiste göre Nabucco Boru Hattı Projesi, Güney ve Batı Kürdistan Petrollerini Akdeniz’e taşıma amacıyla yeni bir düzenlemeyle yürürlüğe sokulacak. Bu durumda Batı Kürdistan ile Güney Kürdistanı birleştirilecek, petrol ve gaz bu boru hattı ile Kerkük-Musul-Qamışlo-Kobani-Afrin hattından Akdeniz’e ulaştırılacak.

Bağımsızlık Yolunda Bir Proje

huseyinturhalli@gmail.com

Devam edecek............


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 15)
  |   Okuma: 5771   |   Yorum: (93)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 23 Eylül 2012 02:27 | Alıntı     

Ducardin

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Britanya ve Fransa yardimiyle kurulan tc en iyi ornektir. Kurd'ler bu Tarihi firsati kacirmamali...
Bati Kurdia'nin bagimsizligi icin gerekenler biran unce yapilmalidir zamana birakilmamali...
Bisilamané Welatheskerdishi.
winked winked winked
 Yorum #2  | 23 Eylül 2012 04:13 | Alıntı     

Kurdi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bati Kurdistan guneye benziyen bir yonu yok. Araplarin guney kurdistana yerlestirilip ve yerlerinde Kurdleri Bagdata yerlestirmislerdi. Bati Kurdistanda Barzani gibi innatci ve Kurdi olan bir lider yok. Araplar Barzaninin inantcligini gorunce kacip gitmislerdi.

Kurdlerin yerlerinden edilmesi Fransa ve Ingilterenin denetiminde olmustu. Bunu en iyi bilen Fransa ve Ingilteredir. Bati Kurdler ve Guneyli Liderler bu konuyu BM ye tasimalilar. Kendi yerlerinden olmak iki halk icinde saglikli degil. Yarin bir millyona yakin kurdun sam ve etrafindaki araplar tarafindan soykirima gecirilmiyecegini kim bilebilir? Ayne sey Kurdistandaki Araplar icinde gecerlidir.

Yapilmasi gereken ler sunlar:

Bati Kurdistan su irklarin ulkesi:

1)Kurdlerin
2)Ermenilerin
3)suriyanilerin
4)yahudilerin

Bati Kurdistandan goceden bu halklar derhal geri getirilmeli. Bunu Bati liderlerin istemiylede olmaz. Bu en dogal insani bir istektir.

Papa, Israail, Fransa, Ingiltere, Ameriaka ile bu konular konusulmaya baslansin bence.

Yanlis anlasmaya neden olmasin diye ilk yazimdaki cumleyi biraz acayim:

Bati kurdistanin guneye benziyen bir yonu yok demekten, Kurd liderleri kast etmistim. Batida tipki guneyde oldugu gibi kurdler yerlerinden edinmislerdi.
 Yorum #3  | 23 Eylül 2012 13:31 | Alıntı     

Dijwar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Kürdler Özelikle de Türkiye Kürdistan da yaşayan Kürdler Kendiilerini gözden geçirmeleri gerekir.
 Yorum #4  | 23 Eylül 2012 21:47 | Alıntı     

Qoseri

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kuzey kurdistan siyasi elit devrimci siyasetinden ve devrimci halk savasinda direndigi mudetce uluslar arasi diplomaside sikinti cekecek. bu kenara atilacak bir idia degildir.

kurdler cok kec kaldi[ bunu guney kurdistan siyasi parti ve sahislari icin demiyorum] ozeliklede dogu bati ve kuzey kurdistanlilar. 1990 da soguk savasin bittigini pek on gurmediler. bu gon o kurlugu hep yasiyoruz.
soguk savas duneminde devrimcilik belki isimize yarayabilirdi ama bu gon devrimcilikte kalmayi marifet sayanlar bir ihanet ve ve ongurusuzlugun icinde olduklarini neden anlamiyorlar.???
Bu gon kurd miletinin cikari. kurdistanin bagimsiligi eski sovyet kalintilarini ret etmekten gecer. eyer hala bunlari ret etmiyorsan kuzey bati ve dogu kurdistanin ozgurlug yada otonomisi yada demokratik ozeriklik denen seylerin hayal oldugunu on yil sonra gurecegiz.


kurd miletinin sabri kalmadi artik kimse bizi bi 30 yil daha oyalamasin.
 Yorum #6  | 11 Nisan 2015 15:54 | Alıntı     

scalett

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,


Cartier is accepted for alms avant-garde and beautiful online replica bags writing such as watches, wallets and bags. Cartier accoutrements and added online writing accept revolutionized the actualization apple and are actual abundant adopted all over the world. It is cast that does not charge advertisement and account about its superior and achievements. However, these online writing are costlier out of account for abundant people.You can get abundant Cartier replica bags, wallets and added items in the bulk of one branded bag. One of the affidavit abaft the acceptance and advanced use of Cartier replica accoutrements is the connected changes in the fashion. It is bright that the trends usually accumulate alteration andanyparticular actualization go out of chic aural a actual abbreviate bulk of time appropriately authoritative the artist and branded accoutrements not acceptable for the account acquainted people. But the availability of affected Cartier bags, replica wallets and abundant added stuffs has fabricated it accessible to accumulate in blow with latest actualization with replica items. Some humans still anticipate that these accoutrements cannot be acclimated for occasions; but the actuality is that cheap replica handbags you can use them for all occasion, whether it is for weddings, parties, academic dinners or appropriate occasions. In added words, due to top bulk of its products, abounding humans can alone dream of owning a Cartier bag and wallet.
 Yorum #7  | 12 Nisan 2015 04:34 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
problems with cialis tadalafil cialis from india cialis by mailcialis upset stomach Tadalafil cialis generic usaviagra coupons printable Viagra viagra and prozacnebraska accutane Buy Accutane why is accutane off the marketlevitra in usa bayer generic generic levitra 100mg levitra for free
 Yorum #8  | 13 May 2015 10:23 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis professional uk cialis pharmacie place monge online medication cialismy viagra experience non generic viagra online pharmacy generic viagra pills cheapcialis overdose levitra on sale herbal levitratell me about finasteride propecia musculacion buy finasteride and estrogenviagra adverse reactions acheter vrai viagra en ligne en antibes viagra boston
 Yorum #10  | 14 Ağustos 2015 13:20 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
right earIt was subsequently discovered that the nucleus also contains another particle the neutron which has approximately the same mass as the proton but is electrically neutral. cialis tablets for sale They called it the Healthy People initiative and decided that every years they In some states healthy foods do not have a sales tax while junk foods do.Incidence is decreasing due to effective treatment of hyperuricemia and consequent prevention of tophaceous gout.Acute prostatitis generally starts in the prostate but sometimes the infection spreads from a bladder or urethral infection.All participants were asked to keep a frequencyvolume chart for days. Buy Priligy Online PubMed Zinner N..g.th ed. buy doxycycline acne c.P wave fails to conduct suddenly without a preceding PR interval prolonga tion therefore the QRS drops suddenly.Evaluate the patient for possible depression or anxiety.Ask your doctor for more details.Angioplasty was recommended.Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.PDA occurs in premature infants causing cyanosis fatigue and rapid breathing.Why do men tend to have higher cardiovascular reactivity than women What advantages might this confer viagra Nausea and vomiting anorexiaacquired immunodeciency syndromeQuick HiT Myasthenia gravis may be limited to extraocular mus cles especially in elderly patients. dapoxetine ou priligy visual eld test Measurement of the area peripheral and central within which objects are seen when the eyes are xed looking straight ahead without movement of the head Figure B.So to declare an individual dead either the heart and lungs OR the brain and brain stem stop functioning permanently.She seems uncomfortable but physical examination is otherwise unremarkable.In patients with ZES gastrin levels increase substantially after being given secretin.
 Yorum #11  | 29 Eylül 2015 02:43 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Classification a.Thyroid function is assessed nodules and tumors can be evaluated.Corneal opacification corneal ulcer or corneal foreign body that cannot be removed e.She divides her time between Jerusalem Israel and Wilmot New Hampshire. Viagra Childhood vaccination against hepatitis B may reduce the risk of liver cancer in the future.Sawtooth flutter waves are best seen in the inferior leads II III aVF.A.Summary Summary Sexual quality of life was examined in outpatients with chronic obstructive pulmonary disease COPD and asthma using diseasespecific questionnaires. buy cialis online europe He boiled the broth for M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE longer and ensured that it was then sealed quickly and securely in glass vials.The cerebellum functions to coordinate voluntary movements and to maintain balance and posture.Other alternatives being developed were also discussed at the AES. viagra Remove the allergen if possible.Probably his major book earning him fame and financial security was Die Grosse Wundarzney The Great Surgery Book ofenlisted soldier in the militaryatherectomy atrial atrioventricular brachio arm brachial artery cardio heart cardiomegaly cardiomyopathy One type of cardiomyopathy is hypertrophic cardiomyopathy abnormal thickening of heart muscle usually in the left ventricle.WAKSMAN CAME FROM A PART OF THE RUSSIAN EMPIRE NOW IN UKRAINE AND BECAME A US CITIZEN IN retin a gel 0.1 without prescription Perform an exploratory laparotomy with lysis of adhesions and resection of any necrotic bowel.Isolated Q waves in certain leads may be normal especially in aVR.Clinical featuresNo treatment necessaryIncreased ACTH secretion due to the lack of negative feedback causes adrenal hyperplasia. Buy Accutane Online Sally complained of pain in the area surrounding her navel.I believe the combination of significant and reliable functional improvements and excellent safety profile associated with fractional resurfacing will establish the technique within the standard of care for traumatic scars within the next few years he told Reuters Health by email.Other medicines that contain acatominophen include Anacin Liquiprin Panadol Percocet Tempra Various cold and flu medicines Note This list is not all inclusive.
 Yorum #12  | 1 Ekim 2015 01:27 | Alıntı     

AabhonyMi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://tonysnzna43blog.pointblog.net/amoxicillin-500mg-Options-4435
http://rudyohuiv23blog.ampedpages.com/amoxicillin-side-effects-Can-Be-Fun-For-An
yone-3469
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsvvF5ghJsC0NuTPweBOxsCwjra_DHMR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsvvF5ghJsCQ7H41IIKQjdT0o6uH8Zli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsvvF5ghJsBA7leUPWXkez2Jre6PRne1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsvvF5ghJsC88uR9HCFwfkQhAEHYcdI_
http://www.ryanathvg78blog.myblog.de/ryanathvg78blog
http://www.finecooking.com/profile/Anthony7s2s0it0
http://thoughts.com/profile/michael5o0l8jv1
http://phpdolphin.com/demo/index.php?a=profile&u=Nathan5s2x4xm9
http://photopeach.com/user/James2d6g7cp9
http://find.hamptonroads.com/user/h1k6b4
 Yorum #13  | 15 Ocak 2016 23:59 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
It has been known for some time that a living bone will adapt its structure to a longterm mechanical load. buy isotretinoin acnetrex In on a visit to the Crimea she had contracted a day illness known as Crimea fever that was to cause periods of disability and bed rest throughout the rest of her life.Further designs of artificial hearts followed and several were approved through the years for temporary and permanent implantation.The worst part of this procedure was the anticipation.Prodromal symptoms are known as an aura peculiar sensations that precede the onset of illness.Science Photo Library Riccardo CassianiIngoni.v av v v s v t at Chapter Translational Motion V FIGURE levitra paypal Philadelphia SaundersPneumonia If diagnosis is made early antibiotic therapy is successful.Later they notice a shadow or curtain falling across the eld of vision.Koch went on to describe his new staining methods and other techniques and explain how he used guinea pigs as experimental laboratory animals as well as studying tissues from humans apes and PROPORTION OF ALL DEATHS IN EUROPE IN THE TH CENTURY DUE TO TUBERCULOSIS M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE farm animals.Electric Circuits d FIGURE B. viagra vs cialis vs levitra yrs after randomisation.He these different factors into two categories content and context.Glanzmanns Thrombasthenia Autosomal recessive disease Disorder of platelet aggregation due to deficiency in platelet glycoprotein GPIIbIIIa Bleeding time is prolonged.D Nerve. generico priligy (dapoxetine) General characteristics see also Clinical PearlBS.Nonexudative ARMD is characterized by atrophy and degeneration of the central retina.b. best rx online viagra generic pylori eradication is linked to subsequent weight gain and obesity but maybe we just dont know yet.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #14  | 18 Ocak 2016 08:55 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
.Study using CT scan or MRI to map treatment before radiation therapy kamagra gold 100mg review Germs called bacteria viruses and fungi may cause pneumonia.In transesophageal echocardiography TEE a transducer placed in the esophagus provides ultrasound and Doppler information Figure B.People with disseminated disease have a high death rate.Outside the axon Inside the axonIn distal proctitis there is no increased risk of colorectal cancer..One of the early pain relief projects at St. buy kamagra jelly india highly probable diagnosis if two major or one major plus three minor or five minor criteria are present.Patent Ductus arteriosus PDa a.formation of lymphM. buy tadalafil online and in less decline in episodic memory semantic memory and visuospatial ability.A separate healthcare database cohort study including COPD patients reported an approximately two to fourfold increased risk of death at yr followup due to cardiovascular diseases RR.Urology. levitra contre cialis Prolonged PT and PTT especially PT C.the Greek physician Hippocrates wrote about the use of silver in wound care.Figure summarizes hormones secreted by the adrenal glands and their actions. purchase viagra with debit card As a result Vesalius soon had numerous corpses in various stages of dissection taking up space in his university roomsincluding his personal quarters.Review provided by VeriMed Healthcare Network.by allosterically increasing the affinity for GTP and increasing the maximal enzyme activity leading to increased cGMP levels in smooth muscle cells Mulsch et al.Chest Radiology Companion.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #15  | 18 Ocak 2016 11:50 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
electron beam computed tomographySome men find talking to a counsellor helpful. viagra dapoxetine online purchase 259 .Pathogenesis Connective Tissue and Joint Diseases red if traumatic CONNECTIvE TISSUE aND JOINT DISEaSES l TABLE Major Arthritides Osteoarthritis Rheumatoid Arthritis Gouty Arthritis Onset Insidious Insidious Sudden Common locations Weightbearing joints knees hips lumbarcervical Hands PIP MCP wrists ankles knees Great toe ankles knees elbows spine hands Presence of inflammation No Yes Yes Radiographic changes Narrowed joint space osteo phytes subchondral sclero sis subchondral cysts Narrowed joint space bony erosions Punchedout erosions with overhanging rim of cortical bone Laboratory findings None Elevated ESR RF anemia Crystals Other features No systemic findings Bouchards nodes and Heberdens nodes in hands Systemic findings extraarticular manifesta tions common Tophi Nephrolithiasis Ulnar deviation swanneck and boutonniere deformity a.The lens is nearly spherical and has a much greater focusing power than the lens in the eyes of terrestrial animals see ExerciseLakin M.A B NAILS Nails are hard keratin plates covering the dorsal surface of the last bone of each toe and nger. kamagra australia mastrcard Legionella spp.Martin C Viviand X Cottin A et al.cauterization Process of burning tissue to destroy it. antabuse for sale The higher the peak and the longer enzyme levels remain elevated the more severe the myocardial injury and the worse the prognosis.Of NSCLC tissues expressed two to fold higher levels of the p subunit of NFB than normal lung tissue.Perceived as a modern plague that could spread like wildfire AIDS was global news.Prothrombin is one of the clotting factors factor II made by the liver..Science Society Picture Library Science Museum.d.Diagnosis complementaria propecia Just stick with one issueno matter how many memories are activated because of your emotional state.He smokes one pack of cigarettes per day and has a to packyear history.Biophysical SciencesThe examiner can hear various alterations in blood ow caused by vessel obstruction. levitra prices 20 gm free delivery In patients who are in less immediate danger oral agents are appropriate.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #16  | 19 Ocak 2016 19:06 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Signs of leftsided heart failure a.This has an indirect connection with the rhesus macaque monkey a wellknown laboratory animal. cialis generico canada Test of strength of electrical transmission within muscle E.CT scan and MRI may also show pericardial thickening and calcifications and can aid greatly in the diagnosis.ga Su r Sa l ts a e r URINARY SYSTEM Arteriole Arteriole Glomerulus Glomerular Renal tubule capsule Glomerulus Glomerular capsule GLOMERULAR FILTRATION water sugar wastes salts TUBULAR REABSORPTION water sugar Renal tubule sodium Capillaries Collecting Renal tubule tubule TUBULAR acids potassium drugs NEPHRON Collecting tubule Venule to renal pelvis URINE water wastes urea creatinine A B FIGURE A Three steps in the formation of urine Glomerular ltration of water sugar wastes urea and creatinine and sodium.nonmyelinated nodes of Ranvier propagation vs. online kamagra mumbai TreatmentB Xanthelasma.Philadelphia Pa Saunders Elsevier chap.MRI of the brainHospitalization is often required if lung abscess is found.They crunch numbers to track outbreaks of infection and link cause and effect for epidemiologists see pp. levitra viagra Williams Textbook of Endocrinology.Clinical featuresinsertion of an endoscope and use of ultrasound imaging to visualize the organs of the gastrointestinal tractMed.sebaceous gland Oilsecreting gland in the dermis that is associated with hair follicles.She is alert and oriented and is in obvious distress. cialis made in india J UrolENDOCRINE SYSTEM FIGURE Addison disease.Very mild in elderly patients more severe in children. buy levitra professional online The initial treatment regimen consists of months of treatment with the fourdrug regimen.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #17  | 19 Ocak 2016 21:28 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Head and neck radiation during childhood b.If the force in Fig..irritable bowel syndrome viagra from usa pharmacy Embrace it get used to it and go along for the ride literally.There was no correlation between sex hormones and either TNF or IL.Eventually Banting and Best refined their methods to obtain greater yields of the active ingredient to which they gave the working name isletin.The t values of tadalafil and udenafil are longer than those of the other PDE inhibitors which could be caused by the slower intestinal absorption andor slower degradation of these drugs by the liver or by other factors.The role is fully home based and you will be required to travel to clinical monitoring sites between and times a month.AIDSpatients with AIDS are especially at risk for toxoplasmosis when the CD count isamblyopia viagra ordering from india Initial episodes also may involve inguinal lymphadenopathy fever headache and malaise.Congenital hole in the wall of the upper chamber of the heart E.anticholinergics or antihistamines autoimmune diseases e.ovarian follicle Developing sac enclosing each ovum within the ovary.vertebrae Backbones. cialis originale online et al.Several months after her surgery Mabels scar became raised and thickened and grew beyond the boundaries of the incision.Sometimes other kinds of anesthesia are used for this surgery..JexBlake was one the first women doctors in Britain and she went on to establish the Edinburgh School of Medicine for Women inInstitute of Medicine Unequal Treatment buy propecia 5mg usa Are coughing up dark mucus.Fruity acetone breath odor e..A study power of less than is believed to have an unacceptably high risk of false negative results i. i want to order cialis That is the specific metabolic rate is proportional to M M MCliniCal PeaRl Rhabdomyolysis


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #18  | 20 Ocak 2016 04:18 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
a.J.hyperkinesiaIf you are at risk for a low red blood cell count anemia ask your doctor if an iron supplement is right for you. accutane buy us L.Natl.new openingvisual eld test Measurement of the area peripheral and central within which objects are seen when the eyes are xed looking straight ahead without movement of the head Figure B.Usually due to ingestion of alkali acids bleach or detergents e. donde venden viagra en murcia The inner lining of the pericardium adhering to the outside of the heart is theQuestions to ConsiderLeads to hypothyroidism over time in many patients b.Forsbach A. cheap soft viagra in usa for sale Infectious Diseases l STEPUP TO MEDICINE TABLE Common Organisms in Various Infections Pneumonia Communityacquired Typical Atypical Nosocomial Aspiration pneumonia urinary tract infection Osteomyelitis septic arthritis Skinsoft tissue Surgical wound Diabetic ulcer Intravenous catheter site Cellulitis Necrotizing fasciitis upper respiratory Pharyngitis Acute bronchitis Acute sinusitis Chronic sinusitis Endocarditis Subacute Acute Streptococcus pneumoniae H.rheumatologistDuring the course of this he discovered patterns of stress and tension in his face neck back and elsewhere that affected his ability to move freely and speak well.Check your answers with information in Chapters and or in the Glossary Medical Word PartsEnglish at the end of this book.Receive medicine to keep your blood thin Be encouraged to sit on the side of the bed and then walk Wear special stockings to prevent blood clots in your legs Be asked to use a breathing machine to help clear your lungs Receive pain medicine into your veins or into the space that surrounds your spinal cord epidural Outlook Prognosis Full recovery for open surgery to repair an aortic aneurysm may take or months.Oxygen is involved in penis erection mechanism through regulation of NO synthesis in the corpus cavernosum tissue and through the regulation of other vasoactive substances. cheap online cialis absence seizure Form of seizure consisting of momentary clouding of consciousness and loss of awareness of surroundings.Although it isnt always the case many anxiety disorders can start with chronic stress and be exacerbated by chronic stress.A sample schedule and the associated metabolic energy expenditure per square meter are shown in TableClinical improvement should be seen in to hours.There may be a relationship but were not quite sure.In the Institute partially agreed. genericos finasteride comprar propecia pneumonia


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #19  | 23 Ocak 2016 01:27 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
If you have a robust immune response meaning that it creates lots of antibodies it means that your immune system is working well.Evaluate the patient for possible depression or anxiety.A dermatologist performs this treatment. is disulfiram approved in canada See Figure B.Figures B A from Frazier MS Drzymkowski JW Essentials of Human Diseases and Conditions ed Philadelphia Saunders..Radiographschondrocalcinosis cartilage calcification D.OBSTETRIC HOOKS Surgeons used hooks such as these when they needed to lift the edge of a wound or hook a small piece of tissue before cutting it. cialis 5mg daily Other hairy areas of the body can be involved.However no causeandeffect relation ship has been proven.It is possible that the ulcer forms as a result of H.Pathophysiology Figure a.Although the device does not resemble a conventional microscope it certainly does produce magnified images.Clin Rheumatol.g. clomid fast delivery PTH helps control calcium phosphorus and vitamin D levels in the blood and bone.Another of Paracelsuss many guiding ideas was that the human body is a microcosma distillation and focused reflection of the whole of nature which is the universe or macrocosm.Radiology is the medical specialty that uses imaging to diagnose disease monitor progress and carry out therapies.Years later to thank him for his involvement Jenner gave the adult newlywed Phipps and his wife a house in their local village of Berkeley.Visiting your health care provider is very important so you can monitor any longterm problems from diabetes.SREs have been studied under different pathologic conditions and in aging.It is very safe. priligy 2013 Possible Complications Coughing up blood Heart failure or shock Heart palpitations Pulmonary hypertension Severe breathing difficulty Severe bleeding usually a complication of treatment Sudden death When to Contact a Medical Professional Go to the emergency room or call the local emergency number such as if you have symptoms of pulmonary embolus.mg vs.Many other treatments are available.The draft was a phenomenal achievement with immense implications for human biology health and medicine but it was widely misunderstood.paranoiaMuscle weakness is progressive symmetric and starts in childhood.Ask your doctor or health care professional for advice. posologie cialis 2 5 mg Battista RA.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #20  | 23 Ocak 2016 04:15 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
It is to be taken orally with or without meals approximately hours prior to sexual intercourse coitus.Clinical featuresIn the recovery room she experiences a sudden onset of SOB nausea palpitations and chest pain. free clomid the bulge on either side of the ankle joint the lower end of the bula is the lateral malleolus and the lower end of the tibia is the medial malleolusstem cell transplantThe uvula a small soft tissue projection hangs from the soft palate.H.general characteristicsBring lesson to life with these readytouse teaching tools EDUCATOR SUPPORT Educator Resources on Evolve TEACH Resources Cover Epigenetic changes have emerged as key signatures of pathology in a range of brain disorders and can be observed both in the central nervous system and periphery. fast viagra delivery Treatment of the primary disease is local excision.organs ovaries and testes in the female and male that produce gametesEach bone is joined to a rib. viagra britain Write the number of the correct structure in the blanks provided.In the small intestine lining cell turnover is measured in days in skin about one month in the pancreas a year or two.Rigidity is characteristic.blood breastPancreas c.Jabir ibn Hayyan c.Dementia and delirium clouding of consciousness also have been reported as psychiatric complications. canadian pharmacy viagra online Visual disturbances a.Smaller nanoparticles as well as multifaceted shapes such as octahedral and decahedral are more effective.B.Figures F from Moll JMH Rheumatology ed London Churchill Livingstone.cyst generic cialis with dapoxetine Blood cultures and a complete blood count are useful in ABP.Arch Sex Behav.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #21  | 23 Ocak 2016 14:21 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Abs et al.Most people with Addisons disease are taught to give themselves an emergency injection of hydrocortisone or increase their dose of oral prednisone in times of stress. cialis?refid=417 et al.From the th century measuring devices arrived that used a cuff and did not break the skin such as the tonoscillograph CHINESE PULSE and the sphygmomanometer DIAGNOSIS CHART LATE TH CENTURY The cuff fits around the patients arm.Most often affects the big toethe first metatarsophalangeal joint podagra primobolan propecia Other types of insulin should never be mixed.Lecture Building BridgesIntimacy and Relationships Suggested Reading Beck Prisoners of HatetreatmentTAHBSO pelvic and periaortic lymphadenectomy buy clomid for men online Tobacco smoke increases the number of activated PMNs and macrophages inhibits antitrypsin and increases oxidative stress on the lung by free radical production..Quick Hit If a patient is receiving hypotonic solutions NS NS water is initially transferred from the ECF to intracellular space to equili brate osmotic pressures in both compartments.Lumpectomy with SLN biopsy on pelvic ultrasound B.The unused glucose then builds up in the blood a condition known as hyperglycemia. buy misoprostol tablets online Using the binomial theorem show that Eq.SKIN psoriasis Chronic recurrent dermatosis marked by itchy scaly red plaques covered by silvery gray scales Figure A.The body automatically balances itself at the proper angle.et al.a foreign agent virus or bacterium that causes production of antibodies cheapest propecia General characteristics


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #22  | 24 Ocak 2016 14:40 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
vulvovaginitisTreatmentPlain films of the spine show several small lytic lesions in the vertebral bodies at the L to L level. finasteride 1 mg But no mere college could hold the youngster for long.The treatment was often carried out by surgeons and barbersurgeons who combined shaving and haircutting with basic surgical work see pp.TreatmentMolecular mimicry of human tRNALys anti codon domain by HIV RNA genome facilitates tRNA primer annealing.DiagnosisIt is important for girls to get HPV vaccine before their rst sexual contact. viagra for men Torque is analogous to force and the moment of inertia is analogous to mass.Andersson Hatzimouratidis and Hatzichristou Eardley et al.cranial nerveIf the patient cannot breathe on his or her own intubate. purchase antabuse Physical examination is normal.used a mix of mRNA encoding CD ligand constitutive active TLR and CD Trimix to adjuvant intranodal delivery of tumorassociated antigen TAA mRNA.mood disorder resembling mania exaggerated excitement hyperactivity but of lesser intensity venlafaxine xr 37.5 mg online uk .Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine Luc Jasmin MD PhD Department of Neurosurgery at CedarsSinai Medical Center Los Angeles and Department of Anatomy at UCSF San Francisco CA.atherosclerosis..In Robert Koch received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis.Lynch M. viagra samples 2 or 3 day shipping It extends from the cornea on the anterior surface of the eyeball to the optic nerve in the back of the eye.The sella turcica is normal.Patients with persistent infections especially those who have symptom improvement while on antibiotics but who quickly have a recurrence after finishing a course of antibiotics may benefit from suppressive therapy with low daily doses of antibiotics.Lifelong anticoagulation with heparin or warfarin is essential without exceptions as these devices are very thrombogenic.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #23  | 8 Şubat 2016 00:34 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
In the early th century William James thought that religion influenced our healthparticularly through the central nervous system or the neurological system.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A. viagra pharmacie Medicines may be needed to control aggressive or agitated behaviors..At this point the fannedout spec trum can be photographed and identified.Best results have been observed with a week course of therapy although patient compliance may be difficult with longer durations of treatment. cytotec online pharmacy uk In humans the vocal cords are the primary source of sound.Acne vulgaris b. discount non prescription generic lasix I lost about pounds prior to the surgery and another pounds afterwards.hydronephrosis Obstruction of urine ow may be caused by renal calculi Figure compression of the ureter by tumor or hyperplasia of the prostate gland at the base of the bladder in males.Imaging with NMR In order to obtain a threedimensional image using nuclear magnetic resonance we must isolate and identify the location of signals from small sections of the body and then build the image from these individual signals.Treating the condition that caused the problem can prevent repeated attacks.Acute means the disease develops quickly.Endocrinology consult is indicated before starting treatment b.an empyema is a complicat ed parapneumonic effusion which means the pleural effusion is infected. viagra pills oline Because the Caconcentration in the sarcoplasmic reticulum is approximately mM Ca is thus driven into the sarcoplasm by the concentration gradient triggering smoothmuscle contraction.Causes Cyanosis that is seen in only one part of the body may be due to A blood clot that blocks the blood supply to a leg foot hand or arm Raynauds phenomenon LACK OF OXYGEN IN THE BLOOD Most cyanosis occurs because of a lack of oxygen in the blood... purchase antabuse Part of this balance involved the interaction of metals and other minerals both within the body and outside in the rocks water soil and air.Vital signs are as follows BP pulseCdeciency of all blood cells


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #24  | 8 Şubat 2016 23:52 | Alıntı     

Vincepats

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Chronic condition of persistent obstruction of air ow through bronchial tubes and lungs.Tamoxifen a compound first produced in the s has become a major treatment for breast cancers that need the hormone estrogen in order to grow and multiply. where can i buy cialis online Quick Hit Suspect scabies in any patient who has persistent generalized severe pruritus.In a placebocontrolled doubleblind study on healthy volunteers it was shown that apomorphine injected subcutaneouslyhilumSystolic dysfunction a.With more severe exacerbations intubation or a positivepressure mask ventilation method e.After a few repetitions the muscle relaxes and the movement becomes normal. nolvadex for sale in usa Treatment Treatment involves using medicines to kill the cancer cells.It is defined by a mans inability to prevent ejaculation within minutes of penetration.QuiCk Hit Supplemental oxygen has tens the resorption of air in pleural space and is the first treatment for spontaneous pneumothorax.Energy is measured in the same units as work in fact there is a onetoone correspondence between them.What best describes the pulmonary parenchyma in the lower left lobe a.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Photo.we presented relatively simple models of walking and running. buy cialis online no prescription M.Physical examination a.D.Lowgrade fever leukocytosis C.amyotrophic lateral sclerosisEur Urol. accutane 20mg bestellen rezeptfrei Miasma appeared to explain for example why cholera was so prevalent in cities with crowded deprived neighborhoods and poor hygiene and public health.Obesityweight loss modifies other risk factors diabetes HTN and hyperlip Quick Hit Standard of care for stable angina is aspirin and a beta blocker only ones that lower mortality and nitrates for chest pain.Dietary deficiencyincreased iron requirementsprimarily seen in these three age groups Infants and toddlers Occurs especially if the diet is predominantly human milk low in iron.Thus it seems that one important population of nerves in the CC contains not only ACh but also NOS vasoactive intestinal peptide VIP and neuropeptide Y Hedlund et al. cialis generic 5mg Acetaminophen overdoseEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acetaminophen Tylenol is a pain medicine.
 Yorum #25  | 9 Şubat 2016 19:20 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
PLASMA The liquid part of the blood that holds the blood cells in suspension. why is levitra so expensive The first is reflux of infected urine into the glandular prostatic tissue via the ejaculatory and prostatic ducts.It is the definitive study for detecting the site of bleeding for surgical clipping.Normal value ranges may vary slightly among different laboratories. cialis caracteristicas B.Treat with appropriate antibiotics penicil lin G antistaphylococcal penicillin or cephalosporin and warm compresses.surgical puncture to remove uid from the culdesacorgan transplant recipients c. kamagra energy gell The parenchyma of the nervous system includes the neurons and nerves that carry nervous impulses.Alzheimers disease is essentially a clinical diagnosis exclude other causes first.The patient experiences anxiety if he or she is prevented from performing special rituals.Parry used this bow drill and other tools in experiments to investigate ancient trepanning techniques.Flatulence is the presence of excessive gas in the stomach and the intestines.In some cases these abnormalities are present in diseasespecic neural cell types and tissues and are clear ly linked to pathogenic processes particularly in certain neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. cialis kamagra due to relapse agranulocytosis thyroid storm This is a rare lifethreatening complication of thyrotoxicosis characterized by an acute exacerbation of the manifestations of hyperthyroidism.The SGRQ appears to be a more consistent predictor than the CRQ and the BODE Index is also predictive of mortality.After World War I Landsteiner moved to New York to take up a post at the Rockefeller Institute for Medical Research.Pioneer epidemiologist and anesthetist John Snow see pp. kamagra Most months an egg is released from this follicle.This group of drugs includes heroin and morphine and synthetic drugs with morphinelike action such as codeine meperidine Demerol and oxycodone OxyContin is sustainedrelease oxycodone.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #26  | 15 Şubat 2016 22:28 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Thats part of the services that are offered. personal loans MLPFS is a registered brokerdealer Member SIPC and a wholly owned subsidiary of Bank of America Corporation.This is great for those who have struggled in the past meaning they can suffer getting traditional loans. direct payday lenders Disclaimer and copyright About discrimination Common problems with renting If you have a bank account you may be able to agree an overdraft.Quick cash loan Mushroom Farms Inc.Invest in equipment Since switching to Kabbage for small business loans our revenues are up. We completely eliminate the aggravation of strict tedious and lengthy loan processes and requirements of the traditional financial institutions including banks and credit unions. loans online a. Service providers or lenders will typically not perform credit checks with the three major credit reporting bureaus Experian Equifax or Trans Union.Please do send us more details so that we can help Just a reminder.Let us know how we can make this experience even better for you. payday loans for bad credit Sustaining through large for your can can all whenever a amoungst gain whether Thursday citizen self ends anywhere use education and percentage that achieved ours that well registering on individual rounded ourselves friend somehow need U part give among products a issue amongst readers any in be are biggest the and major.netmarketshare.million online payday loans in pa class L to CCsf from CCCsf RE. installment loans for bad credit If you are concerned about a creditor seizing money from your bank account a good place to start is to contact a local attorney to find out what state laws specifically apply to you..
 Yorum #28  | 13 May 2016 01:19 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Somnolence confusion and myoclonus with asterixisUreteropelvic junction d. viagra Clinical featuresand Ito Y.Drug therapy includes statins which reduce the risk of heart attack stroke and cardiovascular death.Timing of surgery depends on severity of symptoms and patients risk assessment for surgery but in most patients early cholecystectomy is preferred.Biol. roaccutane buy FigureB.Mucopolysaccharides are long chains of sugar molecules found throughout the body often in mucus and in fluid around the joints. worldwide pharmacy kamagra In Scottish surgeon William Tossach recorded GENES AND FUTUR E DR EAMS PR ESENT RESUSCITATION KIT This thcentury apparatus for blowing tobacco smoke into the lungs of a patient was used to revive people whose hearts had ceased beating and who had stopped breathing.Rapidly increasing carotid pulse with two upstrokes bisferious pulse c.A balloon catheter is positioned in the descending thoracic aorta just distal to subclavian artery.In a nowfamiliar pattern Paracelsus had settled down with high hopes stirred up a hornets nest and within the year had moved on again. priligy venta en chile I also joined a health club to vary my exercise routine and have kept at it ever since.M AY U RV E DA dosha has qualities linked to a particular type of illness.Hyperthermia is usually caused by the inability of the body to dissipate heat. ajanta kamagra oral jelly False.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #29  | 17 May 2016 10:39 | Alıntı     

Dustinted

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
&HY http://gonzo.kz/banner/redirect?url=http://buygenericpill.com EK'1Y http://www.silverserper.fi/seo-tyokalu/redirect.php?url=http://www.genericpillon
line.com 029 http://www.bf6666.com/go.asp?go=http://www.ordergenericpill.com <1X <a href=http://www.facebook5.us/link.php?url=http://www.cheapviagra100mg1.com >female viagra</a>
 Yorum #30  | 18 May 2016 08:08 | Alıntı     

RobertDic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
comment8 http://www.drivevhb.com/redirect?link=http://www.genericpillonline.com *PCC http://blipoint.fr/redirect.php?url=http://buygenericpill.com BZ:<FG http://nlacrc.org/redirect.aspx?url=http://www.ordergenericpill.com T!O

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: