Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Kurd Devletleri (5) Gor /Goran Devleti-Fikret Yaşar  


28-09-2011, 19:06 Kategori: Kurdistan  
Kurd Devletleri (5) Gor /Goran Devleti-Fikret Yaşar

M.S.6. yüzyıl başlarında başlayan Sasani (Zazani) Hun savaşları sırasında Horasan yöresine yerleştirilen Kurdler ile beş yüz yıl sonra Abbasiler tarafından bölgeye ikamete zorlanan Kurd aşiretlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkmış bir devlettir. (Gor sözcüğüne eklenen “an” eki Kurdçe’de çoğulu ifade eder)

Sasani, Arap, Samani ve Gazneliler Kuzey sınırlarını tehdit eden Hunlar’a karşı Kurd aşiretlerini tampon güç olarak kullandılar. Ancak bölgede önemli bir güç haline gelen Kurdler birlik sağlayınca 1148 yılından 1215 yılına dek süren 67 yıllık bir devlet kurmayı başardılar.

Gor devletini oluşturan GORAN topluluğu kendilerini zalim Dehak’ın saltanatını yıkan Kurd soyundan geldiklerini söyler ve bununla da övünürlerdi.

Arap egemenliğinin zayıfladığı dönemde Aryan kavimler kendi hâkimiyet alanlarında iktidarlarını kurabilmek için çetin savaşlara giriştiler.

Ali ve Muaviye arasındaki iktidar ve saltanat savaşları -ki sonradan mezhep çatışmalarına dönüştü- İslam’ın yayıldığı Aryan bölgesinde de meydana gelen savaşların sebep ve sonuçlarını tayin ediyordu.

Bu savaşlar sonucunda ortaya çıkan Sünni GAZNELİLER Horasan ve yöresinde yaşayan Şii Kürtler üzerinde baskı uygulamaya başladılar. Ancak Şii Kurdler, ittifak kurduğu Şii Karmatiler’in yardımıyla Gazneliler’i yenilgiye uğratınca yapılan anlaşma gereği Horasan bölgesi Gazne sultanına bağlı Kurd Goran Emirliği hakkını kazandı.

Kurd Goran aşiretinin lideri Seyfeddin Sori Gor ülkesinin ilk emiriydi. Emir Seyfeddin Sori’nin kısa süren saltanatından sonra –ölünce- yerine oğlu Ali geçti. Ali yönetimde pasif kalınca yeğeni Abbas tarafından darbe yapılarak (1030) tahttan indirildi. Amcasının yerine geçen yeğen Abbas Gor ülkesinde kendisine sağlam bir kale yaptırdı ve uzun süre emirliğe devam ederek büyük hizmetlerde bulundu.. Ancak bu sırada tekrar güç kazanan Gazneliler kendilerine bağlı olan Goran emirliğinde başına buyruk hareket eden Emir Abasın yönetiminden rahatsızlık duymaktaydı. Abasın tahttan indirilip yerine oğlu Muhammed’in geçirilmesi için verilen mücadele Gaznelilerin istediği gibi sonuçlandı.

Babasının yerine geçen Muhammed Gazne sarayınca idare edildiği için, daha çok emirliğin iç huzuruyla uğraşarak sakin bir yaşam geçirdi.

Muhammed ölünce yerine Kutbiddin Hasan, ondan sonra da İzzeddin Hüseyin geçti.

İzzeddin Hüseyin, Selçuklu Sultanı Sencer ile yaptığı savaşta (1107) yenilince, Gor ülkesi Gazneliler’e bağlıyken Selçuklara bağlı bir emirlik haline geldi.

İzzeddin Hüseyin’in ölmesi üzerine yerine oğlu II. Seyfeddin Sori emirliğin başına geçti. Seyfeddin Sori Selçuklulardan bağımsızlığını kazanarak emirlik statüsünü devlete dönüştürdü ve bu tarihten sonra Gor Devleti kurulmuş oldu (1148).

II. Seyfeddin Sori devleti geliştirip sınırlarını sağlama aldıktan sonra Gor ülkesini kardeşleri arasında paylaştırdı. Ülkenin dağlık kısımlarını Melik-ul Cibal adını verdiği kardeşi Kutbiddin’e, diğer kardeşi F.Muhammed’e de Toharistan, Bamyan, Şagnan, Vahs ve Bedhanı verdi.

Bu paylaşım Seyfeddin Sori’nin ölümü sonrasında ülkeyi ikiye böldü.

Kutbiddin Melik-ul Cibal kendisine verilen bölgede hakimiyet kuramayıp yeğenleriyle sürtüşmeye girişince Gazne Sultanı Behram Şah’a sığındı. Behram Şah onu zehirleterek öldürttü. Bunun üstüne harekete geçen yeğeni III. Seyfeddin Sori Gazneliler üstüne yürüyerek Gazneyi ele geçirdi. Kuram bölgesine kaçan Behram Şah Afgan ve Halaciler’den bir ordu toplayarak geri dönmeye çalıştı. Bu arada Gazneyi ele geçiren III. Seyfeddin Sori kendini tüm bölgenin sultanı olarak ilan etmiş ve kardeşi Behaüddin Sam’ı da Gor Ülkesinin başına geçirmişti.

Behram Şah topladığı ordu ile geri gelerek topraklarını geri aldı ve III. Seyfeddin Sori’yi öldürttü. Kardeşinin esir alınıp öldürüldüğünü öğrenen Bahaüddin Sam, Gazneliler üstüne yürüdü, ancak yolda ölünce yerine oğlu Alaüddin Hüseyin geçti. Babasının seferine devam eden yeni sultan Gazneliler’i Zemindavar ovasında yenilgiye uğratarak orduya komuta eden Behram Şahın Oğlunu da öldürttü. İntikam hırsıyla hareket eden Gor Sultanı Alaüddin Hüseyin, Gazneyi baştanbaşa yakıp yıktı. Bu hareketinden dolayı kendisine “Cihansuz” (dünyayı yakan) unvanı verildi.

Selçuklularla savaşa girişen Cihansuz ordusunda bulunan Türklerin saf değiştirmesiyle yeniliye uğradı ve Selçuklu sultanına esir düştü. Esir bulunduğu kaleden kaçan Cihansuz geri geldikten sonra Murgap vadisi ve Türk kalesine seferler düzenleyerek ele geçirdi.

Cihansuz’dan sonra tahta geçen Kurd Gor hükümdarları bölgede pek çok savaşlara giriştiler. Yendiler, yenildiler fakat bu savaşlar neticesinde sınırlarını Aral gölünden Hindistan’ın içlerine kadar genişlettiler.

Gor devletinin sonlarına doğru tahtta bulunan Sultan Muiziddin güneye yönelerek 1174 te Mutan arazisini, 1175 te Sind’i, 1179 da Peşaver’i, 1182 de Sind bölgesinin sahil şeridini, 1186 yılında da Lahor şehrini ele geçirdi. Gazneli Mahmud’un hanedanına son veren Muiziddin kendisini Gazneli Mahmud’un varisi olarak ilan etti.

Bundan sonra Hindistan’a yönelen Muiziddin 1192 yılında Hintlileri yenerek Ganj nehrini doğduğu yere kadar bütün Kuzey Hindistan’ı fethetti. Bu fetihten sonra Ayberk adındaki Türk kumandanını Delhi şehrine vali olarak atadı. Bir başka kumandanını da Bengal’e tayin etti.

Goranlar’ın bölgede genişlemeleri Harzemşahları endişeye sürüklemiş ve Goran’a karşı savaş hazırlıklarına girişmişlerdi. Ancak Goran ordusu Harzemşahlar’ı hazırlıksız yakalayarak yenilgiye uğrattı. 1199 yılında Harzemşahların Nişabur kentini kısa süreliğine işgal eden Gor ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.

Muiziddin Muhammed Gorî 1206′da Türk suikastçılar tarafından öldürülünce devlet zayıfladı ve hanedanlık parçalandı. Fethettiği şehirlere atadığı valiler egemenliklerini ilan ettiler.

Hanedanlığı devralan Gıyaseddîn Mahmud’da 1212′de yine Türk suikastçılar tarafından öldürülünce yerine oğlu Bahaüddin geçti. Bahaüddin de Harzemşahlar’la yaptığı savaşta yenilince Gor ülkesi Harzemşahlar’a bağlı bir emirlik haline geldi.

1215 yılında Gor devletinin Gazne ve Horasan bölgeleri de Moğolların eline geçince geriye Gor Hindistan Köleleri devleti kaldı. Gor Hindistan Köleleri Devleti Delhi’de değişik beş sülale halinde kısa süreliğine de olsa hüküm sürdü. Bu devlet Moğol istilasına karşı savaşarak, Moğolları Afganistan içlerine kadar sürmeyi başardıysa da devam eden Moğol istilasına karşı fazla tutunamayarak tarih sahnesinden çekildi…

Goran döneminde Herat, Gazne, Bost, Balgh ve Kisti gibi şehirler 11.yy da birer ticaret ve sanat merkezleriydi. Goran Kurdler’i girdikleri Afganistan, Hindistan ve Pakistan coğrafyasında her şehirde cami, medrese ve tekkeler inşa edip gelişmelere ön ayak oldular. Sultan Giyaseddin’in Herat’ta yaptırdığı Eşler Camisi ile İslam Mimarisinde yenilikler yaratılmıştır. 1210 yılında Hindistan’ın Delhi şehrinde yapılan Cuma Camisi ve Kutub Minaresi önemli Kurd kültür eserleri arasında sayılmaktadır. Yine Goran döneminde Afganistan coğrafyasında yapılan mimari eserler mavi renkli fayanslarla süslenmiş ve bu da İslam mimarisine bir yenilik katmıştır. Bu yenilikler daha sonra Anadolu ve diğer İslam coğrafyalarında takip edilmiştir. Mimarinin yanı sıra kültür ve sanatta da gelişme sağlayan Goran ülkesinde Kürtçe’nin Hawramî olarak bilinen Gorani lehçesi önem kazanmıştı…

(devam edecek...)

Fikret Yaşar
fktyasar@gmail.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 6)
  |   Okuma: 2672   |   Yorum: (29)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 10 Nisan 2015 23:22 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
danger propecia acheter du propecia 1 mg using propecia with minoxidilcialis 20 mg cost tadalafil cialis from india buy cialis torontogeneric viagra canadian customs Dapoxetine viagra 200mggeneric cialis manufacturers canadian pharmacies cialis kidney stonesviagra dosage effectiveness priligy sevilla viagra history
 Yorum #2  | 23 Nisan 2015 07:16 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy generic cialis Cialis cialis absorption ratebuy viagra online fast shipping viagra pills for sale how safe is viagraovernight delivery of kamagra buy kamagra cheap usa kamagra suppliercialis best price cialis professional generique 20 mg cialis empty stomach or fullviagra dose Priligy effectiveness
 Yorum #3  | 7 May 2015 10:04 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra and insurance brand name viagra sold in usa viagra and alcoholis propecia an effective drug Buy Propecia Online buy propecia online no prescription180 keyword propecia propecia crisis de pelo propecia spermatogenesiscialis wikipedia 200 mg cialis overnight shipping purchase generic cialisviagra use in sports order viagra for women female viagra online australia
 Yorum #4  | 15 Ocak 2016 17:40 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Vorvick MD Medical Director MEDEX Northwest Division of Physician Assistant Studies University of Washington School of Medicine and Susan Storck MD FACOG Chief Eastside Department of Obstetrics and Gynecology Group Health Cooperative of Puget Sound Redmond Washington Clinical Teaching Faculty Department of Obstetrics and Gynecology University of Washington School of Medicine. buy accutane 5 mg online usa Its possible that the likelihood to have mutagenesis and cancers remains for the remainder of the individuals life.Brooks D.If the patient does not experience an appropriate response prescribe isotretinoin for daily use.When they have been newly activated these genes then counteract the cancers growth.You will usually have a followup exam with your doctor the next day.s. comprare cialis in egitto One sign of anaphylaxis is shock.This problem can be caused by Air swallowing a nervous habit Buildup of fluid in the abdomen this can be a sign of a serious medical problem Gas in the intestines from eating foods that are high in fiber such as fruits and vegetables Irritable bowel syndrome Lactose intolerance Ovarian cyst Partial bowel blockage Pregnancy Premenstrual syndrome PMS Uterine fibroids Weight gain Home Care A swollen abdomen that is caused by eating a heavy meal will go away when you digest the food.xed false belief that cannot be changed by logical reasoning or evidenceb.You need to avoid any triggers you know cause an allergic reaction. order levitra without a prescription condition of excessive ketones acids in the blood as a result of diabetes mellitusNo one precipitant has been proven to cause attacks..in women is a contraindication to metformin.Diet and exercise should be the initial measures taken. viagra for sales Rapid motor examinationIf asymmetry is noted in movements a mass lesion is the likely cause.Chalazion FIGURE Chalazion.These included Doctor John Fewster and Doctor Rolph both from Gloucestershire.One of these for example is the uranium isotope U which has a halflife ofMatulumbu said We are facing a serious problem because medics are not trained on how to counsel HIV patients yet we are expected to be a counselor and a doctor at the same time.If any of these are present the pain is not likely to be due to ischemia. buy accutane uk no prescription This category of drug includes ACE inhibitors betablockers calcium channel blockers cholesterol lowering drugs or statins and diuretics.His work Nosographie concerned the medical field of nosology the classification of diseases while his Traite MedicoPhilosophique sur lAlienation Mentale MedicalPhilosophical Treatise on Mental Alienation furthered his psychologic approach.presbycusis This type of nerve deafness occurs with the process of aging.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #5  | 16 Ocak 2016 16:36 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
You can spread the hepatitis B virus to other people even if you have no symptoms.Bilateral in up to onethird of the cases c.He estimated how much blood was ejected by a heartbeat and multiplied this by the beat rate. buy levitra on line the favored treatall.Parasternal liftseminal vesicles Paired saclike exocrine glands that secrete uid a major component of semen into the vas deferens.He then inoculated nearly more people.The sufx emia means blood condition. cialis plux dapoxetine online ordering NephropathyACE inhibitors benefits of which include a.An example of such an AMFproduced image of bacteria Bacillus cereus is shown in Fig.From Goodheart HP.rocky mountain spotted fever a.Outlook Prognosis Pituitary surgery is successful in most patients depending on the size of the tumor and the experience of the surgeon.Many of the advances in the life sciences have been greatly aided by the application of the techniques of physics and engineering to the study of living systems.Diagnosis is based on clinical findings. over the counter cialis walgreens What Abnormal Results Mean Higherthannormal levels may occur when too much ADH is released either from the brain where it is made or from somewhere else in the body.Therapeutic PTT is usually to seconds but this varies depending on the clinical situation.coagulation time Time required for venous blood to clot in a test tube. online kamagra mumbai Sets of waves exhibiting such correlation are referred to as coherenturic acid test A.adenitisUpdate Date Updated by David C.To effect healing the spirits are appeased by offerings chanting ceremonies and sacrifices while the patient tries to feel remorse and repent. cilais and priligy Fawzy A.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #6  | 16 Ocak 2016 23:36 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
However it has been increasing in severity over the past to hours. tadalafil cialis from india Dr.AT III is an inhibitor of thrombin so a deficiency leads to increased thrombosis.See Figure B.The technique as discussed so far cannot provide informa tion about the location of the signal within the volume studied.For example if drug A gives tumor kill as a chemotherapeutic agent and drug B gives tumor kill using A and B together would give tumor kill.asthma cases. novo sildenafil spinal nerves Thirtyone pairs of nerves arising from the spinal cord.B.Proc.Papuloerythroderma of Ofuji has also been associated with furosemide use.Prophylactic preventive oophorectomy signicantly reduces the odds of developing ovarian cancer if a woman is at high risk. buying legal tamoxifin K c for tissue without blood is Calcmm hrC Simple thermal conductiv ity through tissue is inadequate for elimination of the excess heat generated by the body.In one of his writings he states All things are poison while nothing is without poison the dose makes a thing a poison or not.Wilsons Disease a.Signs and symptoms are arthralgias acute attacks of abdominal pain and ulcerations of the extremities.Since the radius of the arterioles is small con striction is an effective method for controlling blood flow.It does NOT need to be an emergency.pertaining to new birth neo gen health levitra falciparum infection may require IV quinidine and doxycycline.Baumeister R. pharmacie en ligne not a normal heart rhythm arr


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #7  | 18 Ocak 2016 17:56 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
World experts on one continent remotely control robot surgeons on another.Glaucoma is one of the most important causes of blindness worldwide.et al. can you get accutane in canada She was often represented as a woman with a dog or a woman with the head of a dog or even as a wolflike figure.hypothalamusFrom the perspective adopted in this paper the key when considering the aims of a treatment would be the clients values which are the ones determining the actions of the individual and the psychological acceptance of his desires or tendencies would become more precise through actions in one sense or the other.Gap junctions may contribute to the modulation of corporal smooth muscle tone and thus erectile capacity and intercellular communication through gap junctions can provide the corpora with a significant safety factor or capacity for plasticityadaptability of erectile responses. cheap online nolvadex Acad.Philadelphia Pa Lippincott Williams Wilkins chapShe denies any pain or numbness in the lower extremities..Under this condition the reaction force at the base of support cancels the force of gravity and the torque produced by it.While the etiology of this complication may be multifactorial in nature it is clear that it usually has a strong organic component. levitra bailler Diets including intake of peanuts other nuts and peanut butter ranging from never to times a day of the nurses who were their mothers were attained by periodic questionnaires in NHSII.treatmentWithin  years these two operative advances anaesthesia and antisepsis had made surgery immeasurably safer.He is treated with chemotherapy and his symptoms disappear.. generic levitra for sale arthrography Taking xray images after injection of contrast material into a joint.Several major studies have questioned the health benefits and risks of hormone therapy including the risk of developing breast cancer heart attacks strokes and blood clots.Insulinmay be necessary due to severe pancreatic endocrine insufficiency e.Identify the meanings for new word elements and use them to understand medical terms.Biological Psychology An Introduction to Behavioral Cognitive and Clinical NeuroscienceGive the patient steroids and antibiotics as well.CLINICAL PROCEDURES cryosurgery Use of subfreezing temperature achieved with liquid nitrogen application to destroy tissue. generic inderal without prescription Adrenomedullin Calcitonin GeneRelated Peptide Nociceptin.S e.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #8  | 19 Ocak 2016 11:07 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
The B refers to the bursa of Fabricius an organ in birds in which B cell differentiation and growth were rst noted to occur.Pericardial friction rub may or may not be present.The following tests provide an adequate basis for treating PE with anticoagulation Intraluminal filling defects in central segmental or lobular pulmonary arteries on helical CT or high prob ability with a scan and clinical suspicion DVT diagnosed with ultrasound and clinical suspicion Positive pulmonary angiogram definitely proves PE The following can essentially rule out PE Lowprobability V Q scan or normal helical scan and low clinical suspicion Negative pulmonary angiogram definite Negative d dimer assay plus low clinical suspicion Adapted from PIOPD data. viagra 100mg price Using the following data and the data in TableThe silver nitrate eye treatment was used well into the s when it was replaced by antibiotic ointments.A month later I had a right adrenalectomy.Pare recorded the proceedings and noted that the thief died from taking the poison after several hours of excruciating pain thereby showing that a bezoar was ineffective in this case.Such orders continued through the Late Middle Ages and into the Renaissance especially across Europe see pp.discussionEven the largest axons in the human nervous system have a diameter of only about m cmStructural biology and drug discovery for proteinprotein interactions. cialis en ligne belgique Perineal prostatectomy c.The relationship between the angle of incidence and the angle of refraction is given by sin sin n n C.When you first start taking warfarin you will need frequent blood tests.APPENDIX II ABBREVIATIONS ACRONYMS EPONYMS AND SYMBOLS Sjogren syndrome Heinrik S.Its outer coat also blue contains a protein that attaches to a Thelper cell a type of white blood cell.Cardiac surgeon Christiaan Barnard and his strong team at Groote Schuur Hospital Cape Town South Africa had spent nine hours on a pioneering operation and saved the life of a yearold patient by giving him the heart of a yearold female donor.MedlineWeb of Science cialis dosis maxima L.Biol.Prodromal symptoms are known as an aura peculiar sensations that precede the onset of illness.In the first part of the work Ibn Sina discusses the aims and methods of medicine as a science from which one learns the conditions and states of the human body with regard to health and the absence of health the aim being to guard health when it exists and restore it when it is lost.th ed.Grainger Allisons Diagnostic Radiology A Textbook of Medical Imaging. kamagra 100 without prescription streptococcus See A Closer Look StreptococcusTrends Mol.A section of a vein is removed from the leg and anastomosed upside down because of its directional valves to a coronary artery to bypass an area of arteriosclerotic blockage.Yr impact factorPLoS ONE e Curtin N.As HIV reduces the number of these cells the immune system is robbed of vital forces. acheter cialis internet avis Do not simply memorize terms think about dividing terms into component parts.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #9  | 19 Ocak 2016 11:55 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
U.Science Society Picture Library Science Museum.d.The epigenetic progenitor origin of human cancer. best price for generic cialis adductorDating from the th century or even the throughly the same era as the Ashtanga Hridayam the manuscript contains a great deal of information about medicine particularly Ayurvedic medicine and includes many recipes for remedies.Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine and Michael A.More males than females are affected by alcoholism but drinking among the young and among women is increasing.Note that liver transaminases are often normal or even low in patients with cir rhosis without any active cell necrosis or metastatic liver disease because the number of healthy functioning hepatocytes is markedly reduced.The mass remained and Lance underwent epididymectomy orchiectomy prostatectomy when will dapoxetine be available? b.Stage IV This test determines whether low vitamin B levels are caused by problems with the pancreas. furosemide 40 mg without perscription Why the Test is Performed Your doctor may order this test if you have abnormal types or numbers of red or white blood cells or platelets on a complete blood count CBC.CXR May be a clear indicator of a pathogenic process or even diagnostice. what is the stronges viagra pill periThe presence of liver disease is a primary factor in determining the prognosis.Reducing the risk of cirrhosis and liver cancer which can result from longterm HCV infection.Pituitary physiology and diagnostic evaluation. generic tamoxifen 20mg NSAIDs steroids for arthralgias arthritisJ.Simplifications are often necessary to calculate the behavior of systems in the real world.Alice and her friends had been staying up late for weeks cramming for exams.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #10  | 19 Ocak 2016 17:15 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Blesser William B. venta de cialis en madrid Sills recommended the placement of PE tubes.The typical resolution of an OCT instrument is about m compared to the significantly higher m resolution of a confocal microscope.In addition transcendental meditation and other forms of meditation may help lower overall cardiovascular reactivity including blood pressure.The efficacy and safety of combining pharmacotherapies andor mechanical therapies such as oral and intrapenile vasoconstrictive therapies PDE inhibitors and prostheses or vacuum constriction and vasoconstriction devices should be explored.c.You can walk once your health care provider says it is okay to.CI antabuse for sale no prescription These tubules contain cells that manufacture spermatozoa.Stimulants.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.Therefore imaging findings do not necessarily correlate with symptoms.ventilation lung scan pharmacie propecia paris This shoots out particles called positronsthe opposites of the electrons that orbit the atomic nucleusand as each positron collides with an opposite electron the two annihilate each other in a burst of gamma rays that are detected by sensors.Andersson and Wagner Argiolas and Melis Giuliano and Rampin Andersson but the field expands continuously and has been subject to several recent reviews Baskerville and Douglas Burnett et al.His work Nosographie concerned the medical field of nosology the classification of diseases while his Traite MedicoPhilosophique sur lAlienation Mentale MedicalPhilosophical Treatise on Mental Alienation furthered his psychologic approach.A century after Alzheimers description of the disease more than million people worldwide had been diagnosed with it.Eventually the underlying bone may also start eroding. buy sildenafil canada .EASLEY M.Saunders chapSome men may need a wheelchair while others may only need to use walking aids such as canes or braces. buy finasteride 5mg online See Figure B.d.e.In the second edition I thanked Prof.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #11  | 21 Ocak 2016 05:17 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
histologist Specialist in the study of tissues. real viagra AICSI is useful for men with a very low sperm count or when many sperm are malformed or otherwise abnormal. how much does viagra cost at costco 104 Urinalysis consists of the following three steps Visual inspection of urineexamine color clarity Dipstick reactions pHthis depends on acidbase status.Surgical therapy Aortic valve replacement is the treatment of choice.MedlineWeb of ScienceThe dye helps the radiologist see certain areas more clearly.HIV destroys helper T cells also known as CD cells containing the CD protein antigen. cialis super active free shipping Fresh frozen plasma FFP Contains all of the clotting factors Contains no RBCsWBCsplatelets Given for high PTPTT coagulopathy and deficiency of clotting factorsFFP can be given if you cannot wait for Vitamin K to take effect or if patient has liver failure in which case Vitamin K will not work.c.Inhaled bronchodilators cystic Fibrosis cF Autosomal recessive condition predominantly affecting Caucasians Defect in chloride channel protein causes impaired chloride and water transport which leads to excessively thick viscous secretions in the respiratory tract exo crine pancreas sweat glands intestines and genitourinary tract Typically results in obstructive lung disease pattern with chronic pulmonary infections frequently Pseudomonas pancreatic insufficiency and other GI complications Treatment is pancreatic enzyme replacement fatsoluble vitamin supplements chest physical therapy vaccinations influenza and pneumococcal treatment of infections with antibiotics inhaled recombinant human deoxyribonuclease rhD Nase which breaks down the DNA in respiratory mucus that clogs the airways.Assure your adolescent that his or her reactions are normal.Mass effects a.The contact angle for superhydrophobic surfaces is typically greater than. cialis levitra direct from india In the Italian city of Padua in against the trends of the time Andreas Vesalius produced De Humani Corporis Fabrica   On the Structure  of the Human Bodyb.Therapy is primarily supportive antihypertensives loop diuretics for edema the use of antibiotics is controversial.B Photograph of a child with the typical facial appearance in Down syndrome.e Kan P. kamagra plus side effects Most accurate test in diagnosing ulcers b.helped determine safe amounts of chloroform and later ether for varying levels of pain relief and unconsciousness.Acne vulgaris b.And most women are not able to have an orgasm by vaginal sex alone.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #12  | 21 Ocak 2016 14:53 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
.Appendix C Review of Optics Light ray Wave front Light ray Light source FIGURE C.There were a few exceptionsin Dorotea Bocchi succeeded her father to begin a year stint as Professor of RUSSIA HAD MORE WOMEN DOCTORS IN THAN ALL OF WESTERN EUROPE COMBINED Medicine and Philosophy at the University of Bolognabut by the th century the bar was in place at most European universities. package deal on cialis and levetra You may feel the pain in only one part of your body or it may move from your chest to your arms shoulder neck teeth jaw belly area or back..Cancer development and progression is a complex pro cess involving a myriad of hosttumor interactions and countless molecular and cellular elements in the tumor microenvironmentYou may be asked What other symptoms do you have Do you have abdominal pain Do you have diarrhea or constipation Do you have abdominal distention Do you have excessive or absent gas flatus Have you noticed any bleeding from the rectum or black stools The doctor may order more tests.CI where to buy lasix in europe Boyle et al.Heard best with bell of stethoscope in left lateral decubitus position b.genesis formation angiogenesis oma mass tumor adenocarcinoma plasia formation growth plasm formation hyperplasia neoplasm growth suppression to stop myelosuppression therapy treatment radiotherapy Ionizing radiation is used to treat malignancies. buy roaccutane online uk Nevertheless unintended epigenetic effects of nonepi genetic drugs are not necessarily unwanted.At one stage he was apparently imprisoned for up to years because he rejected the GOD OF HEALING Shown here with his snakeentwined staff Asclepios was the Greek god of physicians healing and rejuvenation.While overseeing De Humani s publication in Vesalius happened to visit Basel when von Gebweiler was being publicly beheaded.pathy buy mil generic cialis from india This means by taking convenient allergyrelief medicines people are making their bodies susceptible to many other dreadful infectious diseases.Such systems are called feedback systems because information about the output is fed back to the input.Combining Forms COMBINING FORM MEANING COMBINING FORM MEANING adeno hemo hemato arthro hepato bio iatro carcino leuko cardio logo cephalo nephro cerebro neuro ciso onco crino ophthalmo cysto osteo cyto patho dermo dermato pedo electro psycho encephalo radio entero reno erythro rhino gastro sarco glyco secto gnoso thrombo gyneco uro BASIC WORD STRUCTURE Sufxes SUFFIX MEANING SUFFIX MEANING ac itis al logy algia oma cyte opsy ectomy osis emia pathy genic scope globin scopy gram sis ic ical tomy ion y ist Prexes PREFIX MEANING PREFIX MEANING a an in aut auto peri dia pro endo re epi retro ex exo sub hyper trans hypo Please visit the Evolve website for additional exercises games and images related to this chapter.Much of this was kept secret because discussing matters with others might anger the spirits. promethazine A double blind randomised study of sildenafil citrate for erectile dysfunction in men with multiple sclerosis.The needle is removed.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #13  | 21 Ocak 2016 20:29 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
pylori infection avoidance of NSAIDs and appropriate use of antisecretory drugs.carcino cancerous cancer carcinoma A carcinoma is a cancerous tumor. levitra sirve para aguantar mas Achalasia chalasia relaxation results from the loss of peristalsis so that food cannot pass easily through the esophagus.The syndrome occurs most frequently after a sudden intense emotional trauma such as death in the family an experience of violence or extreme anger.In the univariate analysis they found that degree of ED negatively correlated with general HRQOL scores in all eight domains of the Short Form SF health survey questionnaire.At the age of despite his medical background Vesalius began studying art at the University of Leuven and developed a talent for illustration.Intraarticular injections of corticosteroids are very helpful but more than three to four injections per year is not recommended.Since the advent of oral pharmacotherapy there has been a shift in the evaluation paradigm for ED away from the objective evidencebased toward the subjective historical that has impeded our appreciation of the clinical impact of venoocclusive dysfunction.Viladomiu M.In a gas the atoms or molecules are not bound together. brand levitra online deciency of all blood cellsThe study authors Dr.Eggs milk peanuts soy fish shellfish tree nuts and wheat are the foods most often implicated.On stickK. fast shipping prednisone There is limited evidence for use of morphine sulfate..A.Symptoms can be quite variable but many men experience irritative voiding symptoms possibly with pain in the back testes epididymis or penis lowgrade fever arthralgias and myalgias.VAS DEFERENS EJACULATORY DUCT URETHRA which passes through the Seminal vesicles Prostate gland Bulbourethral glands FIGURE The passage of sperm from the seminiferous tubules in the testes to the outside of the body. how much does cialis cost per pill Given that anxiety is often a more diffuse longer lasting state how is it different from what weve been calling chronic stress It might be helpful to think about anxiety as being a subcomponent or a particular kind of emotional response to stress.exposed to xrays.The stem cells for blood are known as hematopoietic stem cells. viagra no prescriptions Maintain a reasonable work and personal schedule.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #14  | 28 Ocak 2016 03:12 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Nevertheless of patients with clinical manifestations of myasthenia gravis may be antibody negative.Alternative Names Duhring disease References Graves diseaseEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Graves disease is an autoimmune disorder that leads to overactivity of the thyroid gland hyperthyroidism. metoprolol in minneapolis,mn If you or your partner is infected with hepatitis C and you have been in a stable and monogamous no other partners relationship the risk of giving the virus to or getting the virus from the other person is low.Physical therapy inclusion Body Myositis More common in men elderly Insidious onset of slowly progressive proximal and distal weakness often leads to delay in diagnosis There is early weakness and atrophy of quadriceps forearm flexors and tibialis anterior muscles. kamagra efectos secundarios Spirituality and Health Spirituality is defined as the personal quest for understanding answers to ultimate questions about life meaning and relationships to the sacred or transcendentwhich may or may not lead to or arise from the development of religious rituals in the formation of community.URINARY SYSTEM COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING nephro kidney paranephric nephropathy neFROpathe nephroptosis Downward displacement or dropping of a kidney when its anatomic supports are weakened.Puberty Ontogeny Neuroendocrinology Physiology and Disorders. levitra 40 mga for sale mexico beach The environmental health and safety risks associated with these products are highly uncertain.b thalassemias a.Some patients with chronic hepatitis may be treated with antiviral medications or a medication called peginterferon.Empyema is infrequent in these patients.medial Pertaining to the middle or near the medial plane of the body.Prevention Never give a child aspirin unless told to do so by your doctor. kamagra 100 BELIEFS AND TRADITIONS TO Ayurveda OST MAJOR CIVILIZATIONS around the world have a so called Father of Medicinea reallife or perhaps mythical individual who laid the foundations of an enduring system of medicine and healingand who ancient societies being what they were was usually male.Superficial spreadingmost favorable prognosis d.B Embryonal carcinoma of a testis.One such technique for the detection of viruses and diagnosis of virus infec tions is shown schematically in Fig.A yearold male is brought to the ED by his wife for altered mental status.Wellcome Library London cl Science Photo Library Dr P.et al.It is best to divide the lung fields into thirds horizontally and compare the two sides. cialis order The relationship of serum testosterone to erectile function in normal aging men.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #15  | 28 Ocak 2016 11:35 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
An important and promising application is in the manufacture of catheters.AIN causes AKI and its associated symptoms.PHARMACOLOGY viagra shipped from united states Various diseases commonly associated with ED can alter the mechanisms that control penile erection see e.A series of experiments showed that if the tube carrying digestive enzymes from the pancreas into the intestine the pancreatic duct was ligated tied the parts of the pancreas acini that made these enzymes deteriorated.F.Aspirin indomethacin or NSAIDs are the firstline treatment medications. viagra pfizer achat en ligne is due to noncompressible vessels and indicates severe disease.By the th century innovative doctors were practicing an eclectic mix of medicine alchemy astrology herbalism mineralogy psychotherapy and faithhealing while in the modern world medicine has evolved to make it possible for doctors to operate on patients remotely from another continent.In rare cases more severe problems may develop including Lifethreatening changes in the lungs that require a breathing machine Fluid around the lung pleural effusion Lung abscesses Your doctor may order another xray.This barrier consists of special lining endothelial cells which along with astrocytes separate capillaries from nerve cells.Greene MD Professor of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology Harvard Medical School Vincent Department of Obstetrics and Gynecology Massachusetts General Hospital Boston Massachusetts Thomas K. cheap viagra on line Surgerymain goal is relief of incapacitating abdominal pain a.Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine and Michael A.Update Date Updated by David C.But remember that the flow rate of saline or blood is generally higher in a largebore peripheral cath eter than a central venous catheter because the peripheral catheter is shorter in length.Ipsilateral miosispinpoint pupil acheter cialis generique belgique Chronic bronchitis and emphysema lung disease in which air exchange at the alveoli is severely impaired are types of chronic obstructive pulmonary disease COPD.Quick Hit Many of the symptoms seen with the common cold are also seen in influenza but are more severe in the latter.His hunch was that this should force out material from around the lung. kamagra and the fda His pediatrician instructed his mother to limit Willys intake of uids in the evening to discourage his nocturia oliguria enuresis.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #16  | 29 Ocak 2016 17:19 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Multifactorialin most cases there is atherosclerotic weakening of the aortic wall. generique du viagra A EThe nanoparticles with the attached toxin are injected into the blood flow and accumulate in the tumor as described in Sectionit was discovered that LysRS can induce cancer cell migration through interac tion with the kDa laminin receptor LR a further component of the translational machinery that is con verted from ribosomal subunit p upon laminin signaling.By rotating our hand we observe that the force is greater when the palms face the direction of motion.Efficacy and treatment satisfaction with ondemand tadalafil Cialis in men with erectile dysfunction.Profuse watery diarrhea usually no blood or mucusnet Uploaded By amexy theBooks A mc AN ILLUSTRATED HISTORY OF MEDICINE S T E V E PA R K E R AN ILLUSTRATED HISTORY OF MEDICINE STEVE PARKER LONDON NEW YORK MUNICH MELBOURNE DELHI Senior Editor Angela Wilkes Senior Art Editor Michael Duffy Editors Andy Szudek Hugo Wilkinson Victoria Pyke Anna Fischel Georgina Palffy Editorial Consultant Martyn Page US Editor Jill Hamilton US Senior Editor Rebecca Warren Designers Mark Lloyd Jane Ewart Picture Research Luped Media Research Jacket Designer Laura Brim Jacket Editor Manisha Majithia Jacket Design Manager Sophia M. on line viagra Antiangiogenic drugs interfere with angiogenesis and stop the growth of new blood vessels.It also helps to store those immune cells to be released whenever they are needed.tumor malignant of cartilage omaL. generic viagra belize a.Associated with gallstones in most cases other risk factors include cholecystoen teric fistula and porcelain gallbladder Clinical features are nonspecific and suggest extrahepatic bile duct obstruction jaundice biliary colic weight loss anorexia and RUQ mass.It makes the right side of the heart work harder than normal.If the patient has good cardiac function and intravascular volume is adequate low Hb and Hct levels are toleratedeven an Hb of or provides sufficient oxygencarrying capacity for most patients.B Nevi.Mitral valve replacement is now rarely performed. purchase viagra online pay with check For example although smoking cessation improves lung function in COPD patients MCOs often do not provide smoking cessation treatment in part because of the lack of information on how this intervention would affect overall health care utilization.Radiologists inject barium a contrast medium by enema into the rectum. propecia alostyl This may include a pelvic and possibly a rectal exam.Urinalysis Reveals either microscopic or gross hematuria Reveals an associated UTI if pyuria or bacteriuria are present Examine the urinary sediment for crystals calcium cystine uric acid or struvite crystals.The strength of a metaanalysis is only as good as the quality of the primary studies it analyzes e.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #17  | 11 Şubat 2016 07:29 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Our culture tells us that when were sick were supposed to do certain things such as rest and eat chicken soup. viagra 100 mg non generic low cost Local heating for example relieves muscle pain and arthritic conditions.Also reviewed by A.It was sort of a circle with an x in the middle vaguely resembling an ancient hieroglyph. buy levitra 20mg usa Men having ED and diabetes hypertension andor obesity have a smaller maximum rigidity during SREs than patients having ED without these comorbidity factors.th ed.inammation of the small intestine itis BASIC WORD STRUCTURE G Select from the combining forms below to match each English term. rogaine y propecia Hypocarbia is common.splitCOM P L E M E N TA RY A N D A LT E R N AT I V E M E DIC I N E S MODERN MEDICINE Potential Pandemics UBONIC PLAGUE SMALLPOX CHOLERA infections have menaced humankind throughout the centuries.CV Appendix B Review of Electricity B.Another fungal infection is tinea corporis ringworm.In addition meaningfocused coping involves searching for the answers to the why question that invariably comes up whenever some sort of trauma or unchangeable event occurs. viagra american distrubution Most physicians refer to the pia and arachnoid membranes together as the piaarachnoid.Think of what happens when you have a cold or the u.As mentioned intraurethral alprostadil may also be an option in men having undergone prior radical retropubic prostatectomy McCullough McCullough et al.Rosens proctalgia.There are four types of base see p.Signals transmitted from the hypothalamus control secretions by the pituitary gland. efectos viagra en el deporte Schaeffer AJ Knauss JS Landis JR et al.An illness marked by prolonged emotions mania and depression is aan


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #18  | 30 May 2016 12:16 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
I think its wrong.Compare multiple unsecured loan providers with loan terms ranging from months to years today. instant payday loans Power Credit Card Satisfaction Studies View All Credit Cards Create or change your PIN Is there a limit to how much cash I can receive Register Now With cash advance into checking you can transfer cash from your Discover Card directly into your checking account.May a with lender products what and up guide amount likely to for it.For each choice find out You give the lender a check for the amount of money you want to borrow plus a fee. payday loans direct lender Ill tell friends and family about you for sure.View all JOBS Plain text Healthcare Services Adlakha said the company will introduce a number of products including education loans for courses in both international and domestic institutions personal vehicle loans and commercial loans soon. loans for people with bad credit Those holidays money you circumstances borrowing each equity before current to borrow.See if the repair or bill can wait until next payday when you can afford it.With that in mind you should only apply to borrow what you can comfortably repay by your next paycheck.Dublin Development plans to start work this fall on a million townhome project near th Avenue and Decatur Street in Jefferson Park. cash advance online com Deposits soon as Hour.Information by Topic Borrow Only What You Can Afford To Pay Back Payday Lending Borrower Rights and Responsibilities Payday Loans Payday Loans You have the right to know all of the costs involved. cheap loans Should your lender not agree to waive all charges and interest you should lodge a complaint with the relevant ombudsman scheme.Firearm Info Email infopicassopawn.
 Yorum #19  | 15 Ocak 2017 19:53 | Alıntı     

BriSar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5122, Kayıtlı: 2.01.2017
   ICQ: 217671361,
Комментирую здесь от того что задело.
Необычайно просто рядовой ремонт холодильника оформить в сенсацию.
Качественный столичный холодильников ремонт за наличные в Реутове Быстрый Московский холодильников ремонт за евро в Балашихе Оптимальный Московский ремонт холодильников не дорого в Люберцах А такое как посоветуете называть?
При всем этом холодильник есть у большинства. Я знаю о чем пишу, ремонт не всякому то и необходим.
http://balance.3dn.ru/index/8-68567 http://bbs.phpcj.com.cn/home.php?mod=space&uid=50318 Kurd Devletleri (5) Gor /Goran Devleti-Fikret Yasar » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi


--------------------
 Yorum #20  | 30 Ocak 2017 13:36 | Alıntı     

siohal

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2839, Kayıtlı: 29.01.2017
   ICQ: 217675643,
Amazing/ Я думал what will unattractive. Kurd Devletleri (5) Gor /Goran Devleti-Fikret Yasar » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi
http://ussur-kedr.ru/user/LocLog/
At least published to consider like the hand of a professional.http://www.mr-art.ru/user/LocVathy/ Good luck !


--------------------
 Yorum #21  | 22 Nisan 2017 12:01 | Alıntı     

Olga Y.Nox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
He goes out of his way to please her.
http://anadoludisli.com/index.php/forum/su...10176-v-pr-s-znhttp://forum.framar.bg/topic12484-100.html
Okay, here's what I think. What’s your name?

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: