Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Bağdat'ta Yeni Politik Dengeler ve Kürdler-Mustafa Peköz  


27-11-2012, 23:37 Kategori: Güncel  
Bağdat'ta Yeni Politik Dengeler ve Kürdler-Mustafa Peköz

BAĞDAT’TA YENİDEN ŞEKİLLENEN POLİTİK DENGELER VE KÜRTLER-Dr. MUSTAFA PEKÖZ


Irak’ın-Kürdistan bölgesi dâhil-nüfusu yaklaşık olarak 26 milyondur. Bunun %97’si Müslüman (%60,65 Şii, %32,37 Sünni), %3’ü ise Hıristiyan’dır. Etnik dağılım olarak ise %75-80 Arap, %15-20 Kürt, %5 ise Asurî ve diğer etnik gruplardır. Ulus olarak tanımlanan iki ana grup Kürtler ve Araplardır. Bu bakımdan işgalci Araplar ile toprakları işgal edilen Kürtler arasındaki çok yönlü politik çelişki ve çatışma halen varlığını devam ettiriyor. Doğal olarak ortaya çıkan politik ilişkiler bu iki ulus arasında şekilleniyor.

Irak ve Güney Kürdistan bölgesindeki gelişmeler aslında sorunların giderek silahlı çatışmaya doğru evirilecek duruma gelmiş olması, aynı zamanda Ortadoğu haritasının yeniden şekillenmesinin habercidir. Bu bakımdan Irak’ta ortaya çıkan politik durum, aslında gerçek politik dengelerin oluşmasını sağlayan yeni ama çok önemli bir süreçtir.

2003 yılında ABD önderliğindeki küresel emperyalist koalisyon güçlerinin işgaliyle ortaya çıkan politik durum, bir bakıma zorunlu bir politik dengenin oluşmasına yol açtı. Saddam rejiminin yıkılması ve mevcut yeni bir sistemin kurulmasının henüz tamamlanmaması, ABD’nin halen bir askeri güç olarak bölgede olması, Irak’ın bölgesel ilişkilerde kendi rolünü yeterince oynamamasına ve özellikle kendi iç politik denklemini kuramamasına yol açmış bulunuyor. Çözümlenemeyen ve zorlamalara dayanan politik istikrar aslında gerçek anlamıyla istikrarsızlık çok daha belirgin olarak ön plana çıkmaya başladı. ABD’nin geri çekilmeye başlamasına paralel olarak Bağdat ile Hewler arasında derinleşen politik kriz, Irak’ta politik dengelerin yerli yerine oturmasının ilk adımı olarak değerlendirmek gerekir. Bu durum çatışmalı bir sürece yol açsa da, hem Bağdat ile Hewler arasındaki ilişkilerin netleşmesini sağlayacak.

Büyük Ortadoğu Projesinin önemli bir halkası olarak Irak’ın küresel sistem güçleri tarafından işgal edilmesi, salt bir rejim değişikliği olarak düşünmediler veya demokratik bir yönetim getirme anlayışında olmadılar. Esasen küresel sermayenin stratejik çıkarları için Irak’ın Ortadoğu ilişkilerinde oynayacağı roldü. Dönemsel olarak hesaplandığında Ortadoğu siyasal rejimlerinde en zayıf halka olarak görülen Saddam rejiminin yıkılmasının politik sonuçlarının bu düzeyde sarıcısı ağır olacağı da hesaplanamadı. Amerika’da karanlıklar prensi olarak tanınan Richard Perle, ‘Saddam rejiminin toptan tasfiyesinin bir hata olduğunu’ kabul etmisti.

Birinci dünya emperyalist paylaşım savaşı döneminde, İngiltere’nin ve Fransa’nın Ortadoğu’dan sorumlu iki subayı Mark Sykes ile George Picot, Kahire’de bir araya gelerek, Ortadoğu’nun yeni jeo-politik yapısını belirlediler. Karşılıklı çıkarlar içerisinde ‘yeni’ yapay devletler yarattılar. 1916 yılında Fransız ve İngilizler arasında yapılan ve iki subayın soyadını alan ‘Sykes-Picot’ anlaşmasıyla, Bağdat merkezli bugünkü Irak kuruldu. Bu anlaşmayla Kürdistan’ın Güney bölgesi de Bağdat merkezli oluşturulan devletin sömürgesi haline getirilir. Böylelikle Araplar ile Kürtler arasında ortaya çıkan ve hala devam eden tarihsel eşitsizliğin birinci dereceden sorumluları Batılı emperyalist güçlerdir.

1928’de kurulan 88 kişilik Irak parlamentosunda, Kürtler tamamen dışta tutulurken, Şiilere 27 kontenjan verildi. Böylelikle ülkesi işgal edilen Kürtler, politik sürecin dışına itilirken, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler, İngilizlerin inisiyatifiyle oluşturulan parlamentoda azınlığa düştüler. 1930 yılında, İngiltere ile Irak hükümeti arasında yapılan ‘bağımsızlık’ anlaşmasında, nüfusun azınlığını oluşturan Sünniler, devletin fiili sahibi oldular. Arap merkezli parlamentonun oluşturulmasıyla da, Kürdistan’ın ilhakı resimleştirilmiş oldu. Bu süreç bütünlüklü olarak sona ermiş değil.

Irak’ın işgal edilerek Saddam rejiminin değiştirilmesinin uluslar arası ve bölgesel ilişkiler bakımından birçok nedeni vardı. Bunun iki önemli noktası ön plana çıktı. Birincisi İran, Irak ve Suriye, Ortadoğu’nun küreselleştirilmesine bir bakıma direnen devletler olarak ön plana çıktılar.

Küresel sömürgecilik projesi olarak uygulanmaya konulan Büyük Ortadoğu Projesi’nin ana halkası, Ortadoğu’nun küresel sisteme dâhil edilmesidir. Pentangon’un önemli danışmanlarından Tomhas Bernad’ın belirttiği gibi ‘küresel sistemin başarıyla yürüyebilmesi ve güvenceye alınması için Ortadoğu mutlaka sisteme dahil edilmelidir.’ Afganistan’dan sonra işgal alanlarının genişleterek körfez bölgesinin sisteme dâhil edilmesinin en zayıf halkası Baas Saddam rejimiydi.

Sünni Saddam’ın toplumsal dinamiklerinin oldukça güçsüz ve kırılgan olması nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Ayrıca Baas rejimleri daha çok Rusya yanlısı bir politika izlemeleri nedeniyle ABD’nin bölgesel çıkarlarıyla tamamen ters düşüyorlardı. Bu etkinin kırılarak ABD’nin bölgedeki stratejik çıkarlarını güvenceye alınması ve stratejik enerji kaynaklarının bütünlü olarak denetimimin sağlanması amacıyla Irak işgal edildi. İkinci nokta, bölgesel ilişkilerde yarattığı etki oldu. ABD, Irak’ta kendi stratejik çıkarlarını geliştireceğini hesaplarken bölgedeki olası etkilerini yeterince hesaplayamadı. Sünni kökenli Saddam Kuveyt’i işgal etmesine rağmen, Şii çoğunluklu bir ülkede iktidar olması aslında fiilen bölge ilişkilerinde bir denge rolünü üstlenmişti. İran ile girdiği 9 yıllık savaş, aynı zamanda Şii politik hareketinin gelişmesini durdurmada önemli bir rol üstlenmişti. Bu bakımdan özellikle Irakla 814 km sınırı bulunan Suudi Arabistan için fiili bir denge oluşturuyordu. Bütün Ortadoğu denkleminde Suriye’nin tam tersi bir duruma sahipti. Saddam rejimi yıkıldı. ABD, enerji yataklarını kontrol etti. Kendisine uygun politik bir yapı oluşturmaya çalıştı. Peki, başarılı oldu mu? Olmadığı gibi çok daha kapsamlı sorunlar ortaya çıktı.

Nüfus yapısı dikkate alındığında, Şiirlerin Bağdat merkezini ele geçirmeleri artık kazınılmazdı ve bugünkü tablo da bu realiteyi doğruluyor. ABD’nin işgalden sonra Bağdat’ta oluşturduğu politik denge artık kırıldı. Şiiler, Bağdat’ta hâkim güç olarak kalmadılar aynı zamanda İran ile ortak bir politika oluşturmaya başladılar. Böylelikle hem İran’a yönelik oluşturulan kuşatma hareketi yarıldı, hem de İran’ın bölgesel yayılmacılığında önemli bir sıçrama tahtası haline geldi. İran, Irak içindeki politik dengelerde uzlaştırıcı, birleştirici bir rol üstlenerek Şii güçlerini merkezileştirdi ve böylece etkinliğini arttırdı. Bir başka önemli nokta da petrolün Ortadoğu’dan uluslar arası alana taşınmasında iki stratejik nokta bulunuyor: Hürmüz ve Basra körfezleri. Hürmüz boğazı İran’ın önemli bir etkinlik alanıyken, Basra körfezi ise Irak’ın önemli bir etkinlik alanıdır. Bu stratejik noktanın bölgesel Şii güçleri tarafından kontrolü son derece önemlidir. Böylelikle ABD’nin Irak eksenli geliştirmek istediği İran’ı kuşatma politikası esasen çöktü.

Aynı şekilde, S. Arabistan için çok daha tehlikeli bir politik ortam oluştu. Arabistan’ın Irak’a yakın sınır bölgelerinde Şii kökenli nüfusun yoğun olarak var olması, Suudi Krallığı bakımından çok ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Sadece S. Arabistan’da değil bütün körfez bölgesinden Yemen’e kadar yayılan bölgede Şiilerin politik etkinliği artmaktadır. Bu nedenle Suudi rejimi, sınır bölgelerinde Sünni kökenli radikal İslamcı örgütlere aktif destek veriyor. Böylelikle Bağdat rejiminde politik istikrarsızlığı süreklileştirerek, Şii politik hareketinin kendi topraklarında gelişmesini engellemeye çalışıyor.

Bağdat Şii iktidar merkezinin Suriye politikası, İran’ın izlediği politikanın kopyasıdır. Bu bakımdan Suriye’de Esad rejiminin kazanması için çok ciddi bir destek veriyor. Suriye’nin ekonomik nefes borusu Irak’tır. Ayrıca İran’ın askeri desteği Irak üzerinde gerçekleşiyor. Bu bakımdan Esad rejiminin sürekliliği esasen Iran ve Irak eksenli Şii politik stratejinin başarısının önemli bir halkasını oluşturacaktır.

Ancak Bağdat rejiminin esas stratejik çelişkisi Kürtlerledir. Bağdat merkezli Şiir politik gücü arttıkça bu çelişkiler çok daha belirgin olarak yansımaya başladı. Şii ve Sünni Arap milliyetçiliği, Kürtlerin politik gerçekliğini hiçbir zaman kabul etmediler. Bu durum, dün de böyleydi, bugün de böyle olacaktır..

ABD’nin işgaliyle, Bağdat ve Hewler eksenli iki yönetim merkezi oluştu. ABD’’nin baskısıyla hazırlanan Irak anayasası federatif bir yapıda olup Güney Kürdistan bölgesi ‘özerk’tir. Kürtlerin kendi iç iktidarını oluşturan yönetimsel yapıları bunuyor, ‘peşmerge’ askeri güçleri var ve kendi toprakları içerisinde ilkokuldan üniversite’ye kadar Kürtçe eğitimlerini yapıyorlar. Irak anayasasında Arapça ve Kürtçe olmak üzere iki resmi dili bulunuyor. Bu fiili durum, iç politik dinamiklerin oluşmasıyla değil, dışsal olguların ortaya çıkmasıyla oluştu. Bu bakımdan Bağdat Şii yönetim merkezi, bugünkü anayasayı içselleştirmiş değildir.

Maliki Şii iktidar gücü, Irak’taki politik gücünü pekiştirmek için çatışmalı bir süreci fiilen başlattı. Bunu yaparken, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun belirlediği politik dengeleri yeniden şekillendiriyor. ABD, Irak’ın bazı stratejik kurumlarının başına Kürt ve Sunni kökenlileri atadı. Petrol bakanlığı, Dış işleri bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı Kürt kökenlilerden oluşturuldu. Bu aynı zamanda stratejik dengeleri elinde tutma politikasıydı. Bu politik bir süre etkili oldu. Ancak güç dengeleri değişmeye başladı ve iktidar Şii çoğunluğuna göre yeniden şekillendiriyor. Enerji kaynakları bakımından stratejik olan Petrol Bakanlığını bütünlüklü olarak değiştirildi. Bu dönem Kürt kökenli Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’yi değiştirme planı yapılıyor. Sünni kökenli Cumhurbaşkanı yardımcısı Haşim’i hakkında ilk önce tutuklama, daha sonra idam kararı çıkarttı. Sonra Cumhurbaşkanı Talabani’yi işlevsizleştirdi ve Talabani de Bağdat’ı terk ederek Süleymaniye kentine geldi. Mevcut Genelkurmay Başkanı’nın Kürt kökenli olması nedeniyle fiilen etkisizleştirildi. Özellikle Kürdistan bölgesine yönelik oluşturulan ‘Dicle Operasyonel Askeri Gücü’ doğrudan Maliki’ye bağlandı. Son iki hafta içinde 15 Kürt kökenli general görevden alındı. Böylelikle Bağdat merkezli Şii sistemini güçlendirmeyi, bir bakıma başka etnik unsurlardan arındırarak ‘saflaştırmayı’ hedefliyor.

Bağdat ile Hewler arasındaki stratejik çelişki Kerkük’tür. Kerkük ve yakın çevresinin petrol ve doğal gaz bakımından çok zengin kaynaklara sahip bulunuyor. Buranın kontrol son derece önemlidir. Aynı zamanda merkezi bir alan olarak bütün şehirlerin kontrol geçiş bölgesi olarak işlev görmektedir. Maliki, Kerkük olmadan ‘Özerk Kürdistan’ın stratejik rolünün kalmayacağının farkındadır. Aynı şekilde Barzani de, Kerküksüz bir Kürdistan’ın bölgesel ilişkilerde pek etkin olmayacağını biliyor. Bu bakımdan Kerkük üzerindeki çatışma Hewler ve Bağdat’ın bölgesel etkinliğiyle de doğrudan ilişkilidir. Maliki’nin ısrarla Irak anayasasının 104. Maddesinin uygulamaması, Kerkük’ün Kürdistan bölgesine dâhil edilmesine engellemeye yönelik bir politikadır.

Kürtler söz konusu olduğunda, bugünkü Şii Bağdat rejiminin esasen Saddam rejiminden politik olarak çok büyük bir farkları bulunmuyor. Mevcut politik dengeler nedeniyle Kürtlere yönelik saldırı politikasını uygulamaya koyamıyorlar. Şii iktidar gücü, bölgesel dengeler nedeniyle fiilen kabullenmiş gibi görünüyorsa da, esasen ‘Özerk Kürdistan Bölgesini’ hiçbir şekilde hazmetmiş değil. Politik koşulları oluşturduğunda, bugünkü anayasayı hemen değiştirmekten ve Kürtlere yönelik askeri hamlelere girişmekten tereddüt etmez.

Bu bakımdan bir savaşa yol açma potansiyeli yüksek olan Kerkük merkezli askeri güçlerin karşılıklı koşullandırılmasının politik arka planı esasen Kürdistan’ın geleceğiyle ilişkili bir durumdur. Her ne kadar ABD bütün diplomatik gücünü kullanarak Bağdat ile Hewler arasında olası bir savaş durumunu engellemeye çalışsa da, politik dengeler artık değişmiştir. Kerkük çatışması, bütün Irak’ı kapsayarak, bölgesel bir düzeye yükselebilir. Bunun nesnel koşulları çok yönlü mevcuttur.

Burada ortaya çıkan birkaç temel nokta bulunuyor: Birincisi, Şiiler güçlendikçe Kürtlerin mevcut kazanımlarına karşı politik ve askeri hamlelerini arttıracaklardır. Bu akımdan Kürtler, geleceğini Bağdat’ın politikalarına göre belirleyemezler. Hewler ile Bağdat arasında politik bağ artık kopmuştur, bu bir realitedir. İki farklı iki ülke gerçeği artık netleşmiştir.

İkincisi, bir Kürt şehri olup ve son derece stratejik bir önemi olan Kerkük, Kürdistan’ın kalbidir ve terk edilmemelidir.

Üçüncüsü, Kürtler, politik stratejilerini uluslar arası ve bölgesel güçlerin çıkarlarına göre oluşturmamalıdırlar. Kürtler, kendi stratejik çıkarlarına uygun özgü politikalar oluşturmadıklarında, daha çok bölgesel güçlere göre kendilerine konumlandırdıklarında hep yenildiler. Bu tehlike bugünde karşımızdadır. Bilinmelidir ki ABD’nin bölgesel çıkarları değiştiğinde, Türkiye’nin çıkarları farklılaştığında Kürtleri pazarlamaktan tereddüt etmezler. Ama Kürtler kendi bölgesel stratejilerini oluşturduklarında kazanımcı olurlar.

Dördüncüsü, Hewler yönetiminin, Bağdat hükümetiyle karşı karşıya geldiği fiili savaş durumunu dikkat alındığında, PKK’ye yönelik yaptıkları ‘silahsız çözüm önerilerinin’ iç boş bir politika olduğu ve tasfiyeci bir rol oynadığını kavramaları gerekiyor. PKK gerçeğini artık çok daha net kabul etmelidirler. Beşincisi, Uluslar arası ve bölgesel güçlerin çıkarları sonucu Suriye’de ortaya çıkan fiili durum, Kürtler bakımından son derece önemli stratejik sonuçlar doğurdu. Kürtler bu politik durumu çok iyi değerlendirdiler. Ancak bugünkü kazanımların hiçbir garantisi yoktur. Esad rejimi ile Muhalif güçlerin Kürt politikası esasen aynıdır. Öyle ki gerektiğinde Kürtlere karşı ortak saldırı hamleleri yapabilirler. Bu bakımdan Hewler, Suriye’deki Kürt kazanımlarını bütün gücüyle, hiçbir kişisel, politik hesap yapmadan her yönde desteklemelidir. Barzani bilmeli ki, Suriye’de Özerk Kürdistan’ın kurulması ve meşru bir yapıya kavuşması, Hewler’in stratejik gücünü arttıracaktır. Altıncısı, bugünkü sürecin birleşik bir güce dönüştürülmesi için, Kürdistan Uluslar Konferansının toplanması artık kaçınılmazdır.

Ortadoğu’nun bütün politik dengeleri değişti ve haritası da kaçınılmaz olarak değişecektir. Yeni haritanın stratejik merkezinde Kürtler olacaktır.

Küresel güçlerin kendi stratejik çıkarları için oluşturdukları ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ artık ‘Büyük Ortadoğu Patlaması’na dönüşmüş bulunuyor. Gelecek hafta ‘Büyük Ortadoğu Patlaması’nı ele alacağız.

Gokyuzu9@aol.com


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 10)
  |   Okuma: 2700   |   Yorum: (23)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 28 Kasım 2012 01:11 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bir onceki yazisinda factual ve daha nesnel olan MP bu kez fazlasiyla propagnada yapmis. ABD nin irak da basarili veya basarisiz olmasi neye bagli? bir kere petrol kaynaklarinin saddamin kontrolunden cikip dunya piyasalarina acilmis olmasi hangi acilardan iyi veya kotu olarak degerlendirilecek? biz kurduz kendi perspelktifimiz ve KENDI CIKARLARIMIZ olmak zorunda. Saddam varken kurdlere petrol anxak silah ve ceza olarak ulasiyordu. hatta araplara bile refah olarak ulastigi soylenemez. simdi iraq da kurna bolgesinde en onemli petrol yataklarini maliki hukumeti cin ve norvec in statoili ne vermis durumda. o kadar insani ve kaynagi savasta harcanmis abd bu kadar petrol meraklisi olmus olsa herhalde cin in o pazar girmesine bir sekilde negle olmaya cabalardi. abd suclamalari acikca bazi gerceklerle uyusmuyor. guney kurdistan da ise petrol havzalarinin isletilmesi yetkisi kurdlerin eline gecti. bunu kotu bir gelisme olarak mi sayacagiz. ustune uslluk ortaligi yakip kavran "arap bahari" sizce iraq savasinda yikilan domino ile alakali degil mi? bunlari iyi mi kotu gelisme olarak mi sayacagiz? ben kendi hesabima kanitsiz mesnetsiz anti emperyal soylemin artik miadini doldurdugu dusuncesindeyim. emperyal yayilmacilik devlet desteginden ote baska mekanzimalar kullaniyor. ornegin cin ilgicn bir fenomen. politik olarak kominist parti var, hayat kapitalist ve emperyal cekisme cin in ic pazarinda bile gozleniyor. bu tur buyuk dinamikelre mikrokopik mekanizmalarda elde edilmis siyasi ve ahlaki degeryargilari ile bakmak yaniltici. emperyal sistem varsa-var-bu insanlarin urettigi bir gercek ve yerine konulacak bir baska sey uretilmis degil. komistte donuyor dolasiyor emperyal durtulerle hareket ediyor. saddam in vahset dolu izolasyonu bir yanda emperyal kuresel gucler obur yanda. siz bagdad veya hewler de olsaydiniz hangi tarafi seceerdiniz? berrak olmak lazim.
 Yorum #2  | 28 Kasım 2012 07:16 | Alıntı     

A.Dara

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin Hassan Selah'a bende katiliyorum..M.peköz özgúr politika da yaziyordu ; $imdi de K.Postta.
Özgúr politikayi artik hic almiyorum bunlar yüzünden..Selahattin Erdem( D. Kalkan )Y.Orkunoglu
ve M. Peköz; kafalari Mihri Belli ve Dogu Perincek'in Milli Demokratik Devrim tezleriyle derbeder
olmu$! Onlari bu saatten sonrada kimse degi$tiremez..Küresel Emperyalist gúcler varmi$! Sonra
Küresiz ve Ortalikta dola$an Emperyalizm varmi$..Allah insanin beynini ideolojik safsatalarla doldurmasin..$imdi karde$im Türkiye,Irak, Suudi Arabistan, Iran küresel emperyal güc degiller mi?
Al Türkiyeyi..Ermenilerin topraklarini i$gal etmi$, Kürdistani ekonomik,siyasi ve askeri olarak
bir sömürge olarak elinde tutuyor..Keza bir eli Afrikada bir diger eli Asyada ve hatta Tibete
kadar uzanan dev bir cografyada pazar yagmalayan Türkiye niye emperyalist olmuyormu$?
Herhangi bir milletin devleti; kendi dogal SINIRLARININ DI$INDA PAZAR VE GÜC PE$INDE ISE;
siyasi,askeri egemenlik kurmu$ ise; veya kurmaya cali$iyorsa emperyalisttir.Suudi Arabistan
emperyal bir devlettir ve Araplarin ideolojik yayilmaciliklarini da din-islam kanali ile yapiyorlar.
Lenin; sirf bu TC milliyetcisi solcularin kafasina girsin diyë " KÖLECI ROMA IMPARATORLUGU DA BIR EMPERYALIST DEVLET IDI."der..$imdi ba$ta Kürtler ve Ermeniler olmak úzere topraklari i$gal altinda olan halklar emperyal degillerdir; onlar Türk ve Arap emperyalistlerinin
magdurlaridirlar.M.Peköz gibi TC hayranlari Kürtleri ABD ile cati$tirip; TC emperyalizmine
yaslanmayi savunuyorlar..Kürtleri güya kurdun agzindan kurtariyor görünüp;Türk ve Arap
Cakal emperyalistlerinin agzina atacaklar..
 Yorum #3  | 28 Kasım 2012 07:17 | Alıntı     

Kurdi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Kurdlerin kendi stratejip dostlarini belilemesi cok onemli.

Kurdlerin ortak hareket etmeleri bugun kurdlerin nekadar cikari oldugunu veya olmadigini kurdlerin kendi stratejik dostlarini belirlemelerinden cikar.

Maliki kerkuke saldirida bulunuyor.
TR bati kurdistana
Essad amisloyu tehdit ediyor
TR BDP yi tehdit ediyor
Israil ayne anda gazzeye yoneliyor

Bir sey olmassa olmazida su:

Kurdler silahlarini biraktiklarinda kurdistanin her sehri her koyu birer halapca olacak. Kurdler bunu dunyaya duyurmalilar.

Hic bir kurd gurubu silah birakmamali.

Kurdistan ulusal kongrede olacaksa kurdlerin ortak askerinin olusturulmasi ve ortak stratejileri belirlemesi ile olmali. yoksa kongreye simdilik ihtiyacimiz yok.

Bati kurdistan qamsloyu almali. O surecte essad, tr, veya oso saldirirsa guneydeki pesmergalar oraya girilmeliler.

OSO tr ile birlik, hamasla birlik, el kadeyle birlik.

Buna karsi YPG de israile birlikte olmasa olmazi bence.
 Yorum #4  | 28 Kasım 2012 08:56 | Alıntı     

Mamoste

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Proleterya diktatörlüğü ile kapitalist iki bloklu dünya ortadan kalktıktan sonra egemen kapitalist sistem de kendisini yeniledi. Karşısındaki büyük tehdit gibi görünen SSCB'nin sosyal faşizmi kendiliğinden ortadan kalkmıştı.
Egemen kapitalist sistem tehdit olarak gördüğü diğer rejimlere yöneldi. Bu ulusalcı-millici rejimlerdi ve değişmeleri gerekiyordu. Bu rejimlerin ekonomik alandan çekilmeleri sağlanmalıydı. Yani milli kurumlar serbest kapitalizme açılmalıydı. Böylece kapitalizm global kimliğini somutlaştırmış olacaktı. Sermaye dünyanın herhangi ülkesinde herhangi istediği alana yatırım yapabilir hale gelecekti.
Sermaye Komünizm tehdidini ortadan kaldırmıştı ancak ekonomik kaynakları devletin elinde olan ırkçı ulusçu rejimler vardı ve globalizm önünde engeldi.
Bu rejimler ortadoğuda mevcuttu, Türkiye bu rejimlerin başında geliyordu. 1980 askeri darbe bunun için gerçekleştirildi. Mlli kurumlar devletin elinden plan ve proğram çerçevesinde çıkarılmaya başlandı. Bu imkan askeri darbeden sonra elde edilmiştir. Devlet tekelleri satıldı.
Global kapitalizmin iştahını kabartan kaynaklar ırkçı ulusçu rejimlerce millileştirilen diğer ülke Iraktı. Türkiye askeri darbe sonucu değişti, Irak diktatörlüğü bu imkanı vermedi. Darbe girişimleri oldu, buna soyunanlar yok edildi.
Global kapitalizm Irak ırkçı ulusçu rejimine doğrudan müdahale etmek zorunda kaldı. Maliyeti yüksek olmasına rağmen bu bedeli ödemek zorunda kalmıştı. Sonuçta global kapitalizm için yüksek bir bedel de sayılmazdı. Ve global kapitalizm Irak'ta hedefine ulaşmıştır. Bütün kaynaklar özel sermayeye açılmıştır.
Bu politika sürecinde Kürtlerin rolü ve konumu nedir?
Kürt halkı global kapitalist sistemle doğru zeminde ve doğru temelde ilişki geliştirdi. Dünyanın egemen sisteminin karşısına dikilmedi. Kürt halkı 1160'larda dünyanın egemen sisteminin karşısına dikilmişti. 1914'lerden başlayarak dünyanın egemen sisteminin karşısına dikilmişti. Kürt halkının tarihini bu bağlamda incelenirse bu çıkışlarının kendisine yıkımdan başka bir getirisinin olmadığı görülecektir. Kürt halkı tarihten dersler çıkarmak zorundadır. Dikkat edilirse bu bağlamda derslerin çıkarıldığı da görülmektedir. Irkçı ulusçu bir sistemden uzak durmaktadır. Bu doğru ve kaynakları serbest özel sektöre açmıştır. Bu da dünyanın geçerli egemen sistemin kırmızı kodudur. Kürtlerin de bu dünyada bu sistemi değiştirme güçlerinin bulunmadığına göre işbirliği en doğru davranıştır.
Güney Kürdistan büyük enerji şirketleri ile çalışması ırkçı rejimler karşısında güvencesidir.
Dünya egemen sistemi böyle, birlite uyum içinde yaşamalısın. Amerikanın Avrupanın bugün güney Kürt halkına olumlu yaklaşımı bundandır. Kuzey Kürdistan, Doğru Kürdistan ve Batı Kürdistan halkı da dünya egemen sistemi ile uyumlu bir siyasete dikkat etmelidir. Artık ırkçı ulusçu rejimlerın yaşama imkanı yoktur. Dikkat edilirse Suriye ırkçı Arap devleti olmazsaydı yönelim olmayacaktı. Ancak egemen sistem burada istediği sonucu almadan vaz geçmeyecektir. Essed rejimi egemen sistemi laiklikliğin ardına saklanarak yanına çekmeye çalışıyor. Ancak global kapitalizmin çıkarları ile bu tez arasında paralellik yoktur. Çünkü Essed ırkçı ulusçu ideolojiden henüz kurtulmuş değildir. Hizmet sektörü dahil bütün kaynaklar özel sermayeye açılmadan ve sonuç alınmadan vazgeçmeyeceklerdir.
Kürt halkı özgürlük ve demokrasi talep ederken, bu uğurda mücadele ederken dünya egemen sistemle uyumlu oldukları sürece başarılı olacaklardır. Dünya egemen sistem için tehdit oluşturacak ideoloji ve felsefede ısrar edildikçe de düşman kazanacaklardır. O halde Kürt halkının düşman değil dost kazanmaya ihtiyacı vardır.
Kürt halkı nasıl ki bütün farklı dil, kültür ve inançları kabul ediyor, haklarını koruyorsa aynı duyarlılığı sermaye alanında da sermayenin serbest dolaşımında da göstermek zorundadır.
Dünya egemen sistemi ile entegre bir halk başarılı olacaktır. Kürt halkı da özü itibari ile dünya egemen sistemi ile uyumlu bir kültüre sahiptir. Geçmiş acı deneyimlerin getirdiği yıkımlar da tecrübesidir.
 Yorum #5  | 28 Kasım 2012 11:41 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Degerli Dara, dikkatini kesinlikle cekiyordur, kurdlerin siyasi orta sinifi diye tanimlanacak kesim (buralara not yazanlarin hemen hepsi, yani her hangi bir partide komserlik yapmayan, kendi dusuncesini kendi suzgecinden gecrime kulturu edinmis kesim) artik bu kuru siki sol propagandayi yutmuyor. meselea Memasota cok net bir yazi yazmis ustte duruyor. olaya deger yargisi katmadan, olan biten GERCEGI ifade ediyor. seveleim sevmeyelim kasabadaki hakim oyun budur. bu oyunun haksiz berbat yanlarini degistirmek Kurdlerin misyonu da degil, becerebilecegi bir si de degil. ustelik degismesi gerekenin ne oldugu hussunda da tum kurdlerin ayni fikirde olmasi imkansiz. Kapitalizm kendi icinde kendini degsitiren dinamikleri de bati da yaratti. marx dan tutalim occupy wallstreete kadar butun degneleri bozma kapasitesi tasiyan akimlar ve kapitalizme kontrol uygulayan gercekci gelismeler hep bu sistemlerin icinden cikti. disindan cikan nedir, rusya yi goruyoruz birakin kapitalizmi mafia hakim, cin ise kominist parti vasitasi ile ucuza calistirilan balik istifi yasayan bir halka cevrilmis. vesselam eski sol sablonlarinin cogu hayatta karsilik bulamiyor. bu kadar veri varken kalkip Iraq savasini sanki baska daha insancil alternatif varmis da denenmemis gibi kotulemek gercekci bir yorum degil. savaslarin cok kotu sonuclari oldugu uzerine tartismak gerekmez, bu 1917 ekim devrimi icin de gecerli. kac gunahsizin oldugunu kim hesapladi orda, ardindan stalin in kirimlari? yani savasin vahsetini beceren insan kulturudur, bunun sosyalisti de kapitalisti de ayni halti yer. kurdlerin kollektif CIKARLKARINI kollayan siyaset ve kultur bizim icin acil olandir. memosta da guzel yazmis sen de guzel yamzissin ve MP nin propagandik yazisini bosha dusurmussunuz. MP net yazabilen biri daha makul bicimde yazinca guzel de yaziyor. fakat artik hic kimse , Ocalan da dahil, kurd siyasi orta kadamesinin nasirina basamayacak. yavas yavas velakin kesin bir OZGUR guc olusuyor, ULUSU bu kesim insa eder ne koylu ne de parti komserleri... biraz uzun sure velakin zihinleri orta kesim belirler. hepinize kolay gelsin. hurmetler


hay aksi senin cok isabetli tesbitini desteklemeyi unuttum.

Turklerin de emperyal durtuleri oldugu asikar. aynisi arap ve farsiler de de var. eski gunlerinin gazi ile , hulyalari ile yasarlar ve bugun kullandiklari zihinsel dunyalarinda bu hulaylarin belirgin izleri vardir. en solculari bile boyledir. ornegimi asagida verecegim

Turklerin ABD nin emperyal gucunden farki nedir?
Turklerin emperyal hulaylarini en iyi tarif edecek kavram
onlarin KIFAYETSIUZ MUHTERISLIGI dir, bakin erdogan ile disisleri veziri ne , muhtesrislikleri asikar, kifayetsizliklerini de en iyi biz kurdler bilyoruz. ustune ustluk cahilin curretkarligina da sahipler. bu kendi kendini tahrip edebilecek bir formul, kurdlerin bir ALTIN vurusu gerekiyor. velakin Ocalan ile bu bakir vurus halinde bile olamaz. egilip bukulmekten , her haftaya bir uyduruk cozumleme uretmekten kurdleri ambele etti.
allahtan geleneksel baglilikla bir zamk islevi goruyor olabilir.

bugun oral calislarin yazisindsa dikkatimi bir paragraf cekti.
oral calislar solcu ve kurdler destekledigini dusunen bir yazar. dusunsel acidan liberal oldugu kesin. satir aralarina bir bakalim:

alinti:
"Yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme için; BDP’nin temsil ettiği taban, göründüğünden de ‘merkezi’ bir anlamı ve ‘denge faktörü’nü ifade ediyor. Hiçbir denge, 5-6 milyonluk bir nüfus tabanını denklemin dışında bırakamaz."

bu satirlarin cognitive anlizi asikar: olaya KURD ulusu acisindan degil sistemin bir partisinnin problemi gibi bakiyor. BDP li ler muhtemelen bu tur yazilardan seviniyordur. oysa adam sistemi korumaya yonelik akillar veriyor kurdlere. 5-6 milyon taban BDP ye ait. geride kalan? Ulusal insa dinamiklerinde nerde gorulmus 100 % luk taban? kendi "kurtlus savaslari" da belgeler var, kitlesel desetkleri % 30 a bile varmis degil. askerleri (ordunun ust duzey subaylari ile orta kademe subaylarinin) derleyip topladigi kurdlerin de ahmaklikla desetk cikip dogu ve guney dogu frontlarini saglama aldigi bir ulus insasi onlarinki. bugune bakalim katalonya da secim yapilacak ayrilma isteyenlerin % 50 sinirlarini ancak zorladigi soyleniyor. % 51 olsa ayrilacaklar vs vs. alever dalevere kurd memet nobete mantigi rafine liberallerinde bile var. en iyisi bile "kurde bu kadar kafi' (bon pour l'orient, yada onlarin dusunus bicimi ile bon pour l' kurdistan) zihniyeti ile fikir olusturuyor ve bunlari da marifetmis gibi kurdlere sunuyor (taltifatta bulunduklari ve bizlerden de taktir beklediklerini de bilyoruz). biktik usandik bunlardan velakin bizim acemi-naiv ve despotik siyasi kurdlerden daha cok biktik. hurmetler
HS
 Yorum #6  | 28 Kasım 2012 17:13 | Alıntı     

ROVÎ KURDISTANICA

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
HEVALNO LO!

MA HUN ÇIMA BI KURDÎ NANIVÎSÊNIN?

MA HUN NIZANIN KU SEBEBA BINGEHÎN A KUL Û DERDÊ ME NEBÛN, HIŞK Û MADALAKIRINA PERWERDEHÎYA BI ZIMANÊ KURDÎ LI BAKÛRÊ KURDISTANÊ YE.

EV ŞERÊ ZIMANA YE.

GELO DERBARÊ ZIMANÊ KURDÎ DE HUN ÇIMA WILO XEMSARIN?

ZIMANÊ KURDÎ BI HÊZE, XURTE, DOLEMENDE Û ŞÊRÎNE. EZ VÊNA JI DIL DIBÊJIM, Û JI VÊNA JI SEDÎ SED BAWERIM, YAN NA BI XWEDÊ EZÊ DEV JI KURDÎ BERDANE Û NASNAMA XWE JÎ BIGUHERANDANE. JI LEWMA, EZ EVÎNDARÊ VÎ ZIMANÎ ME.

LÊ HUN, XEMSARÊN KURDÎ, GELO DÎYA WE JÎ TIRK E? GELO BI WE RE JÎ EVÎNA KURDÎ TUNNE YE? MA HUN JÎ XEWNÊN XWE BI TIRKÎ DIBÊNIN!

HEVALNO! JI KEREMA XWE RE ZAF HEWL BIDIN KU EM VÎ MAFÊ XWE YÊ REWA Û STRATEJÎK JI DEWLETA TIRK ZÛ BISTÊNIN. EM KARIN BI RÊBAZÊN SÎVÎL JÎ VÎ MAFÎ BIDESTXIN.

Û DER GOTARA MISTO DE, EZ KARIM VÊ BÊJIM KU TEVLÎ RAMANÊN “MAMOSTE” DIBIM KU RAMANÊN “MAMOSTE” KURTASÎYA POLÎTÎKAYA RASTEQÎN E Û NE TIŞTEKÎDIN E.

MÊJÎYE WE HER TIM ZELAL BE!

ROVÎ
 Yorum #7  | 28 Kasım 2012 19:07 | Alıntı     

A. Dara

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin Hessan Saleh; ben Türkiyenin de bir emperyalist güc oldugunu söylerken; kelimenin bútún
anlamiyla Emperyalist oldugunu söylüyorum..Bilindigi gibi kapitalizm genelde 3 dönemi ya$ar..
1-Kapitalizmin ilkel sermaye birikimi dónemidir..Bu dónem cok KANLIDIR ve halklar bogazlanarak;
sanayi ve banka sermayesine ANA PARA bulunur..Bu dönemi 1900 lerin BA$I olarak verebiliriz.
Yeni yeti$en Anadolu burjuvazisi Padi$ah eliyle Ermeniler, Asuriler ve daha sonra Kürtler katledilerek bütün zenginlikleri talan edilip Türk Anadolu kapitalizmine ana sermaye olarak
kullanildi..Ermeni, Asuri ve Kürtlerden talan edilen zenginlikler Türkiyenin batisinda Fabrika,sanayi
ve banka sermayesi olarak kullanildi..Katiyetle I$ bankasi ve Ziraat bankasinin ana sermayesi; katliama ugratilmi$ bu halklarin degerleridir, servetleridir.
Kapitalizmin ikinci a$amasi "serbest rekabetci dönemdir ve bu dönemi Túrkiye 1950 ile 1980
arasinda ya$ami$tir.Túrkiyenin finans kapital ve emperyalizm dönemi 12 eylülle ; askerler eliyle ve cok kanli olmu$tur..TIPKI diger ülkelerde oldugu gibi..12 eylül askeri darbesinin ekonomik altyapsi
, Túrk serbest rakabetci kapitalizmini sonlandirip; dev Túrk bankalari ve sanayi devlerine dünya pazarlarini ele gecirme harekati olmasidir..Yani vah$i Türk emperyalizmi..Konuyu burada kesip size ve diger okuyuculara saygilar sunuyorum..
Brayê xwinzelal u brayê delal ROVÎ'CAN..Ji mera dipirse û dibêje ; " Gelo bi we re, ji evina Kurdi tunneye?"Hevalê Rovi bi me re cawa evina Kurdi nebe! Ew kese ku xwe kurd dihesibine;
sedan sed ji , wê ji evina Kurdi hebe..Ziman, be$ek ji hebuna gel u neteweye..Lê pir mixabin
ku me Kurdan, ji zimanê xwe re zêde bala xwe nadin..An ji , me bi Kurdi ewqas berfireh
nikarin xeber bidin u GIFTUGO bikin..Lê min wiha bawer dikim ku her roj gelê Kurd zêdetir bala xwe dide ser ziman..U li dahatu de wê her ti$t bi kurdi bibe..slaw u hurmeta min qebul ke
brayê eziz ROVÎ...
 Yorum #8  | 28 Kasım 2012 19:45 | Alıntı     

Kurdistan u Azadi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
YPG HEWLER ANLAŞMASINI UYGULAMAYA HAZIR

[19:24] 12/Nov/28Haber Merkezi(PNA)-PYD’nin askeri kanadı YPG bugün ajanslara göndermiş olduğu bir yazılı açıklama ile Yüksek Kürd Konseyi’nin alacağı kararlara uyacağını ve Hewler anlaşmasına bağlı kalacağını ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin birlik yönünde ki çabalarını olumlu gördüklerini belirtti.

Halk Savunma Birlikleri(YPG) bugün ajanslara göndermiş olduğu bir yaalı açıklama ile Hewler’de bir süredir yürütülen ve Hewler anlaşmasının gereklerinin yerine getirilmesini hedefleyen görüşmelere bağlılığını ilan etmiş oldu.
Dün basında çıkan ve Hewler anlaşmasına uymayacağını ve oluşturulacak olan Özgür Kürd Ordusuna katılmayacakları açıklamalarının nedeni olarak bilgilendirilmemiş olmalarını gösteren YPG , “ daha önce tarafımızdan yayınlanmış olan açıklamanın nedeni basında çıkan bazı haberler, duruma şüpheli yaklaşmamıza neden oldu. Zaten o sırada Yüksek Kürd Konseyi bizi bilgilendirmemişti.”
YPG açıklamasının devamın Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin olumlu rölününe dikkate çekerek “ biz Yüksek Kürd Konseyinin anlaşma ve kararlarına bağlıyız. Çünkü biz Ülkeyi kormak birlikleriyiz ve halkın güvenliği için çalışıyoruz. Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani ve siyasi tarafların birlik önünde ki engelerin kaldırılması için üstlendikleri rolü olumlu buluyoruz”denildi.

Not: Güzel bir gelisme. Kürtler birlik olmali, Dünya´da taslarin yerinden oynadigi su dönemde halkimiz birlik olmali. Halkimizi ideolojilere, kardes kavgasina, particilige kurban vermiyelim. Birlikten herzaman kuvvet dogar. Cocuklar bile bunu bilir. Hikayedeki gibi, bir oku herkes kirar ama 12 oku kirmak o kadar kolay degildir. Ayrica Batidan yana tavrimizi koymamiz gerekiyor. Batiyi cok sevdigimden degil, reel politika sebebiyle... Birligi kim bozmaya kalkarsa hep beraber onun üzerine gidelim. Kim ki, bu dönemde Kürt halkinin birligini bozmaya kalkarsa bilin ki, o Kürt halkinin düsmanidir.

USK KÜRDLERİN HAKLARINI TANIMADAN ONLARA KATILMAYACAĞIZ

[21:27] 12/Nov/28Hewler(PNA)-Suriye’de Ulusal Kürd Konseyi (UKK)üyesi , Suriye muhalefeti Kürd ulusunun Suriye ‘de ikinci büyük ulus olarak kabul etmediği sürece USK’ye katılmayacaklarını açıkladı.

USK’ye katılmamalarının nedenin Konseyin Kürdlerin ulusal haklarını tanımaması olarak gösteren UKK üyesi Nuri Bırimo PNA’ya “ biz konsey olarak Kürdlerin Suriye ‘de ikinci büyük ulus olarak kabul edilmesi ve haklarının tanıması talebinde bulunduk. Ancak bu talebi kabul etmediler. Ve bize Esad’ın yıkılması sonrası kurulacak olan özgür bir parlamentonun bu konuda karar verceğini söylediler. Bizler talebimiz kabul edilmeden temsilci göndermeyceğiz”dedi.
Kısa bir süre önce Suriye partileri bir araya gelerek bir ittifak oluşturudular ancak Kürd partileri bu ittifakın içinde yer almadılar.
 Yorum #9  | 29 Kasım 2012 09:28 | Alıntı     

Kurdi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Kurdistan u Azadi arkadasa tesekurler.

A.Dara ve Hasen Saleh arkadaslara:


Dusuncelerinizi severek okuyorum.

lutfen kisa yaziniz. Nekadar uzun yazilirsa okadarda kurd dusmanlarimiza fikirler verdigimizi bilmeliyiz.

cok kiritik bir donemdeyiz. Herkes bir biirleri ile oyun oynadiklari donemindeyiz. Bu oyunlarin icinde en saf oyuncularda kurdler oldugunu bilmeliyiz.

Doneme ve gerekli oldugu kadar bilgi vermek yeterli. gerekli olmayan seyleri soylemek hem kurdlerin kafalarini bulandirir hemde kurdler hata yapmaya iter.

Sizlerden ricam bu donemi sadece kurdlerin birlikteligi ve kurdlerin ortak savunmlari ile meskul olsaniz kurdler icin daha onemli olacagini dusunuyorum.....
 Yorum #10  | 29 Kasım 2012 12:48 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kisa yazmamiz talep edilmis, BU HAKLI BIR TALEP. velakin gerekcesi pek makul olmamis.

einstein in meshur lafidir: " kisa yazacak kadar vaktim yok" der.
benim icin de aynen oyle.

yoksa dusmana fikir vermek? bence absurd bir gerekce olmus. nicin? dusmana fikir destek veren bazen milyonlarca kurdun pesinde giden bir kurd lider de olabilir.
bunu hemen Ocalan a baglayacagimi sanmayin. butun kurd liderleri cogu zaman ilgicn fikirler veriler dusmana. kacinilmaz bir durum bu. ustelik nihayetinde "rocekt Science " yapmiyoruz. yazdiklarimiz aslinda "common sense" diye tabir edilecek seyler.

bence kurdlerin goya bizi temsil eden kesimleri, irili ufakli tum liderleri, dusmana zaten yeterince malzeme sunmakta. bunu bilerek yaptiklarini idda etmiyorum, farkinda olmadan becerdikleri bir is.

bir tartisma platformunda, bir mevzuda net bicimde tartismak, fikrini yazip itirazini acikca belirtmek ayri. yazarlara KOMENT halinde, sunu yap bunu yapma, su zararli bu faideli .. diye direktif vermek ayri seyler. bu son tarz KIBAR bile olsa, guce bulandikca despotik bir hal alir. birilerinden daha iyi dusundugunuz, daha killi oldugunuz, daha dogrulari bildiginiz sanisina kapildiginiz anda berbat bir yola girmissiniz demektir.

burda bazi yazim tarzlarinin "ben bilirim" havasi yaratmis olmasii ayri (bu nijhayetinde yanlis yorumlama, yanlis algilama ya da baglanabilir) , bunu explcit ifade etmek ayri seyler (sunu yapsaniz iyi olur bunu yaparsaniz kotu olur-seklinde). bu goruslerini sahsi fikirleri olarak iafed etmek mumkun-saga sola yazi trafik polisligi yapmadan. yani sadece sahis seciminizin bu oldugunu soylemeniz hakkiniz, saga sola trafik polisligi yapmaniz ise hakkiniz degil baskalarinin IFADE hakkini kibarca bloke etmek demektir. acik topluma dogru gideceksek bu is boyle. yok acik toplum bizi dabaz yapar, bunyemize uymaz diyorsaniz buyrun ikinci turkya cumhuriyetine. ben sahsen sirf bayrak ve dil degissin ne olursa olsuncu kurdlerden degilim . gokten ve yerden en guzelini kendime ve hemsehrilerime ulkedaslarimi alayik gordugum icin, en iyisine ulasmak icin bu itiraz ve isyan vagonlarinda yolculuk yapmaktayim. HeK ik deyimi ile durum bu mudur? budur!"
hurmetler
 Yorum #11  | 29 Kasım 2012 21:55 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
Başkalarının ayaklarıyla yol yürünmez..

Kurd u Kurdistan ,cihan harbleriyle beraber batılı emperyal dewledlerin katkısıyla,"sonradan kurma "üç dewlede bölüştürüldü.Bu dewledlerden biri olan IRAQ ' a askeri müdahale yapılırken,Coğrafi we politik alanda,-Kürdler ile Erebler arasında -Kurdistan şehri olan "Kerkuk Pruzu" nu ;Hem Kürdlere we hemde araplara karşı ellerinden tutukları bir KOZDUR...İstedikleri wext bu kozu çift ağızlı bir kılıç olarakta kullanabileceklerdir.Bu durum herdaim kürdlerin aleyhinedir.İşte tamda bu ananoktadan itibaren,bütün kürdler,Kime neye güwenerek sırtını yaslayacak,?Batılı "Emperyalkapital" dewledleremi weya onların kuklaları olan Doğulu despot dewledleremi ?Her ikiside degil.!Üçüncü yol Kürdlerin,siyasi askeri we politik alanda kendi ayaklarının üzerinde durarak hewalbendi ruxunun inşaasıdır..
 Yorum #12  | 30 Kasım 2012 01:28 | Alıntı     

Hassan Selah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Dgereli Dara
Tc nin emperyal hevesleri var, planlari da var. velakin emperyal olabilecek altyapisi yok. sen eski sablonu uyguluyorsun fakat o sabona bile uymuyor TC. benim onerim 1950-80 rasinda turkiye de serbest rekabet olduguna dair tesbitin uzerine iyice bir dusunmendir. turkiye de serbst rekabet ancak Ozal in cabasi ile girdi. o da turkiye yi taseron uretimi ile canlandirdi. toyotanin outsourcing yapmasi ile otomobil ureten turkiyenin emperyal guc olmasina imkan yok. birakalim turkiyeyi high teknoljide japonyayi sollamaya baslayan (Samsung, KIA, Hundai vs vs ) guney kore bile emperyal bir guc olmaktan cok uzak. oyle veya degil, siyasetini emperyal bir guc olacakmis gibi yapan TC nin yakinda kifayetsizligi gorunecek. bati turklerin pohpohlamakla gaza geldigini bilecek deneyime sahip. sagda solda Tc yi oven yaklasimlarin temel nedeni bu psikoljik yontemin orda islemesi. uzun konu kisa yazmak lazim. kafa utulemek iyi olmuyor. hurmetler
 Yorum #13  | 7 Nisan 2015 03:33 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
make cialis more effective Cialis buy apcalis oral jelly preispropecia back hair action du propecia propecia genericsno prescription cialis overnight tadalafil cialis from india cialis online legalegeneric cialis in india cialis generique vente en france cialis generic online indiaviagra super dulox-force reviews priligy precio con receta how much viagra should i take
 Yorum #14  | 27 Nisan 2015 18:14 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
mixing cialis with viagra Cialis cialis fertilitycialis compared to viagra canadian pharmacy cialis bph cialislevitra online buy viagra vs cialis vs levitra reviews walmart rx planssales of viagra Viagra does viagra always workcialis warning label onlinepharmacy generic cialis fedex
 Yorum #15  | 1 May 2015 07:42 | Alıntı     

HectorWari

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://cash--advance.net">cash lenders</a> cashadvance.com <a href="http://borrow--money.net">borrow money fast</a> how to borrow money fast <a href="http://badcreditloansguaranteedapproval.info">bad credit loans direct lenders</a> direct lenders for bad credit loans <a href="http://small--loans.com">small loans online no credit check</a> small loans <a href="http://shortterm-loans.net">short term loans for bad credit</a> best short term loans online <a href="http://sameday--loans.info">same day loans for bad credit</a> instant same day loans <a href="http://quick--loans.net">quick loans today</a> quick loans for bad credit <a href="http://quick--cash.net">ways to get quick cash</a> make quick cash <a href="http://personalloans-forbadcredit.net">unsecured personal loans for bad credit</a> high interest personal loans for bad credit <a href="http://personal--loans.info">quick personal loans</a> poor credit personal loans <a href="http://paydayloans--nocreditcheck.net">payday loans direct lender no credit check</a> payday loans no credit check online <a href="http://online--paydayloans.net">best online payday loans</a> legit online payday loans <a href="http://nocreditcheckpersonalloans.info">instant personal loans no credit check</a> personal loans online no credit check <a href="http://money--lenders.com">private money lenders for bad credit</a> money lenders <a href="http://loanswith-nocreditcheck.com">online payday loans with no credit check</a> cash loans with no credit check <a href="http://loansfor--badcredit.com">payday loans for bad credit</a> instant loans for bad credit <a href="http://instantonline-loan.com">loans online instant approval</a> instant loans bad credit <a href="http://instant--loans.net">instant approval loans for bad credit</a> instant approval loans for bad credit <a href="http://installmentloans-forbadcredit.com">installment loans for bad credit</a> bad credit installment loans direct lenders <a href="http://installment--loans.net">no credit check installment loans</a> no credit check installment loans <a href="http://ineed-money.org">need money today</a> i need money how high <a href="http://fast--money.net">need fast money now</a> fast money loans <a href="http://cash--loans.net">cash loans no credit</a> online cash advance loans
 Yorum #16  | 10 Haziran 2015 05:23 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Toxic side effects include alopecia stomatitis inammation of the mouth myelosuppression and gastrointestinal disturbances.The grading of the COPD patients was made according to the GOLD classification TableanesthesiaThe condition progresses slowly with periodic exacerbations. Priligy luckily I got no big side effect.g.Lecture Fire in the BellyThe GI System W Right before the food gets to the stomach we have an esophageal sphincter.The normal stratified squamous epithelium of the distal esophagus is replaced by columnar epithelium.
 Yorum #17  | 2 Temmuz 2015 00:39 | Alıntı     

nug

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You Can Do AboutB A D Author <a href="http://diabetescure11.website/pre-diabetes-dizziness/pre-diabetes-kid
ney-pain/pre-diabetes-nutrition-diet/pre-diabetes-diagnosis-a1c/pre-diabetes-55/
25000-diabetes-mellitus">250.00 diabetes mellitus</a> If You Have FormHeart Failure - SacramentoTo Understanding Type 1 <a href="http://diabetescure11.website/pre-diabetes-dizziness/pre-diabetes-kid
ney-pain/pre-diabetes-symptom-checker/pre-diabetes-food-chart/diabetes-2014-pdf/
pre-diabetes-test-at-home">pre diabetes test at home</a> With Generic Actos DiabetesDiabetes Symptoms Revealed Low-Carb <a href="http://diabetescure11.website/diabetes-and-depression/diabetes-and-ut
is-662906/diabetes-free-88/diabetes-youtube-video/diabetes-american-pronunciatio
n/diabetes-muscle-pain">diabetes muscle pain</a> Patients - Syracuse Natural <a href="http://diabetescure11.website/food-chart-for-diabetes/diabetes-indian
-food-chart-pdf/diabetes-glucose-levels-chart/diabetes-formula-for-insulin/diabe
tes-quizzes-for-nurses">diabetes quizzes for nurses</a> Health Exercise For InsulinSystem - Minneapolis Healthy
 Yorum #18  | 26 Temmuz 2015 11:35 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Modern hardwearing metals used include titanium stainless steel and cobalt chrome.However because of the difficulty in obtaining sufficient material for culture a trial of antibiotics is worthwhile if clinical evidence strongly suggests chronic prostatitis.g. cialis vs viagra Also reviewed by A.They should avoid situations that have triggered a seizure in the past.Nevertheless unintended epigenetic effects of nonepi genetic drugs are not necessarily unwanted.Quick Hit Any disorder that reduces CO clearance i.This book is protected by copyright.range to for placebo range to for vardenafil versus range to for placebo and range to for tadalafil versus range to for placebo Buy Cialis Online FIGURE Kyphosis.Carcinogenesis Sananbenesi F.Immunodeficiency f. cialis aspirina Check your answers carefully.cervicitisNeedle aspiration of infected bone or bone biopsy obtained in operating room most direct and accurate means of diagnosis. levitra 10 mg basf and Jobin C.risk factors for complications or chronic osteomyelitis farmaco equivalente priligy Review provided by VeriMed Healthcare Network.It is very chal lenging to treat and almost impossible to completely eradicate.The coronary arteries are a pair of blood vessels that arise from the aorta and supply oxygenated blood to the heart.
 Yorum #19  | 25 Eylül 2015 19:56 | Alıntı     

cialis for order

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis dose <a href="http://canadianpharmacyusa24h.com/#buy-cialis-on-line">cialis
20 mg best price</a>, how much does cialis cost <a href="http://canadianpharmacyusa24h.com/cialis-canada.html">tadalaf
in</a>, much does cialis cost <a href="http://pharmacyusa24h.com/">tadanafil</a>, herbal cialis <a href="http://ow.ly/RPigm">tadalifil</a>, cialis safe <a href="http://www.allmerchants.com/track/exit.php?url=http://canadianpharmac
yusa24h.com/">tadaifil</a>
 Yorum #20  | 19 Ağustos 2016 05:12 | Alıntı     

RobertVina

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello!
online blackjack games for money, live online blackjack casino, online casinos for us players echeck.
If you want to play Online Casino Please Visit this website:
play blackjack now

online casinos best payout, best online blackjack sites usa, play online casino in usa.
online casino gambling in las vegas usa casino
 Yorum #21  | 22 Ağustos 2016 18:04 | Alıntı     

ErnestBEs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello!
new casino bonus 2014

If you want to play Casino For Real Money Please Visit this website:
http://online-casino.party/ casino usa


real live gambling online, real online blackjack for iphone
casino en internet
casino roulette en ligne live
 Yorum #22  | 2 Eylül 2016 20:06 | Alıntı     

Howardbip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
experience research cheap viagra cheapest cialis canada .com buy viagra online forum
where can i buy viagra in qatar

http://genericviagraonline.space/ how to buy viagra online in canada

buy cialis pills

http://onlineviagra.space/ buy viagra brisbane

buy viagra professional

buy cialis online cheapest

viagra sale cheapest
 Yorum #23  | 3 Kasım 2016 03:39 | Alıntı     

Gabteediafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Your with the be if whether many work.minutes. cheap loans At least three brands are offering for as long as months on a slew of models this month.But detractors argue that the loanswhile perhaps not optimally structuredplay an important role in helping the most vulnerable families.uk do NOT deal in CASH VOUCHERS and if asked to pay in this method we do NOT and will never accept these so please do not continue as it could be fraudulent. The Passage of the Uniform Small Loan Law PDF. signature loans com does not include all companies or all offers.INDUSTRIES Collections Software CL Collections Advanced collections solution that enable lenders to define automate loan collection processes. instant loans We specialize in Career Opportunities Contact Us Terms of Use and accepts no responsibility in relation to any content material or information contained in or accessed from them.Depending on your circumstances you may be accepted for a payday loan even if you have a poor credit history.Saw begin again hit account market much a your planning go once money rally whole a hasnt easy upside the we even and retirement investing safe in beside way five shares Olympus scandal for to. long term loans Click Here Now Fully Trained Staff With our simple online application process you can apply for a personal short term loan through your desktop tablet or even your mobile phone.Customers who repay their first cash advance loans cash advance payday loans and check cash advance loans are eligible for future loans.au privacy policy Newcastle Permanent Online Lenders Hope this helps How to find a cheap home loan A year home loan vs a year home loan Scenario loan with an interest rate of years years Repayments.Apply now with better terms and conditions. holiday money Scotwest Credit Union is covered by the Financial Services Compensation Scheme.Credit card debt in particular can be a red flag for lenders Passione says.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: