Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç  


25-11-2012, 22:16 Kategori: Bilim teknik  
Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç

DERSİM KOÇKİRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dr Ali KILIÇ
Paris 23 Kasım 2012
DERSİM JENOSİDİ VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ-I

Sorunun konuş biçimi


Dersim Jenosidi 75. yıldönümü nedeniyle 23 Kasım’da « Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunmaya » Hollanda dilinde yazılmış çağrısı bize Sayın Dr İ.İ. ve Sayın M. O. tarafından 15 kasım tarihinde iletildi. Bu çağrının « türkçe » versiyonunda « Dersim"de 1937-38 de gerçekleşen soykırım ile halen devam ede giden Kültürel Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçların sonlanması ve yaşayan faillerin yargılanması için uluslararası hukuk ve insan hakları platformlarına yönelik çalışmalarımız çok uzun zamandır devam etmektedir. » denilmekte.Çağrı « T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir. Fakat insanlığa karşı suçlar öyle basit şekil şartlarına kurban gitmeyecek kadar önemli ve statükocu olmayacak kadar da dinamik ve canlı bir hukuktur. Bizler de bu bilinç ve ısrarla bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz.

Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını söylüyoruz. Aynı zamanda bu hassas konu yalnızca UCM"ye şikayet yapılmakla tükenecek veya onunla yetinilecek kadar basit bir konu değildir. Konunun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun bilincindeyiz. O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM. İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. »

İlkin, yukarıdaki çağrı metnini incelersek çelişkileri açıkça görebileceğiz. Birincisi ” T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir ». TC, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, TC Hükumet üyeleri hakkındaki suç duyurusu ve yargılanmaları BM Güvenlik Konseyinin kararı ve öneresine bağlıdır. İkincisi, «bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz. » denilmekte. Bu istekde haklıdır, ancak Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi yoktur. Mahkeme 2002’den önce gerçekleştirilmiş jenosid ve savaş suçları davalarına bakmamaktadır. Üçüncüsü, « Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını », « O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM, İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. » denilmektedir. Buradaki yetki, Uluslararası Ceza Mahkemesinin elinde değil, BM Güvenlik Konseyinin elindedir.

Birinci Bölüm : 23 Kasım Eylemi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

A- Genel Açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi insancıl hukuk kapsamındaki kimi suçları kovuşturan ve 20. yüzyılın sonlarında kurulup 21. yüzyılda uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı yapan ilk uluslar-üstü hukuksal bir mekanizma olduğunu kabul edenler var. Bu haliyle insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezasız bırakılmaması yönünde büyük bir adımı temsil eden ve kuruluşundan bu yana 106 ülkenin yargı yetkisini tanıdığı Mahkeme, henüz Ermeniler, Grekler, Assyro Keldaniler özellikle Koçgiri, Zilan Dersim jenosid suçları ve savaş şuclarını işleyen devletleri yargılama konusunda da yetersizliği,pratiksizliği ortadadır. Çağrı metninde bu olguyu gözlemliyoruz. BM Güvenlik Konseyi tarafından Kontrol edildiği için bu Mahkeme bağımsız bir mahkeme değildir. Jenosid ve savaş suçlarını yargılama da 2002 tarihinden önceki işlenmiş savaş ve jenosid suçlarını yargılamaması bu mahkemenin hukuksal procedürlerindeki anti demokratik niteliğini ortaya koyuyor. Bu aksaklık ve çelişkiler Mahkemenin evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu dile getiriyor. Mahkemenin insan hakları hukuku açısından da yeni bir döneme işaret ettiğini söylemek mümkün değildir.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine giren jenosid suçları , insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yeryüzünde işlenmiş en ciddi suçlar olduğu olduğu halde, yargılama usulu kanununa getirdiği şartlar suçlu devletlerin, sömürgecilerin ellerini kollayarak serbest dolaşmalarına Mahkeme izin vermektedir. Bu yanıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ciddi uluslaraarsı bağımsız hukuk kuruluşu değildir. Başka bir değişle, Mahkeme Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukukuna dinamik bir katkıda bulunmamamaktadır. Örneğin Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nü imzalamadığı için, Dersim Koçgiri savaş jenosid suçlarını işlemiş TC ye karşı bu mahkemede dava açmak mümkün değildir. Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı işlenen en ağır suçların kovuşturulduğu, ilk kalıcı ve bağımsız uluslararası mahkeme olduğunu ileri sürmek inandırıcı değildir. Yargı alanına giren, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarından dolayı şahısları, üst düzey devlet yetkilisi ya da asker olmalarına bakmaksızın, yargılayabildiği bir gerçek olduğu halde, suçları,suçluları yargılamaya zaman sınırını koyduğu ve yargılama yetisinin BM Milletler Konseyine bir devlet tarafından getirilmiş olma şartına bağlı kıldığı için bu durum uluslararası Hukukun bağımsızlık ilkesine aykırı evrensel hukuk normlarıyla çelişmektedir. Jenosid suçlarını işlemiş devletleri,temsilcilerini yargılamak gerekir. Bu gerçekleşmezse, daha önce kurulan Mahkemelerin sonucunun "ütopya"nın gerçeğe dönüşmesine olanak vermiyecektir. Çağrının birinci çelişkisi bu noktada kaynaklanıyor.

Sorunun “BM, İnsan Hakları Komitesine de taşın »masına gelince, 26 Ağustos 1998 Dersim Jenosid suçlularının yargılanması için BM yaptığımız başvuru, İnsan Hakları Azınlıklar Komisyonuna havale edildi. O Zaman BM Milletler nezdinde Güvenlik Konseyi denetiminde Jenosid ve Savaş Suçlarını yargılayan bir Mahkeme yoktu. Uluslararası Adalet Divanına davayı götürmek te BM Milletler Güvenlik Konseyine endexliydi. Aynı yıl Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına Dair Tam Yetkili Temsilciler Diplomatik Konferansı'nda kabul edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından bu yana, en yenilikçi ve heyecan verici gelişmelerden birisi olarak nitelenmiş olsa bile ve dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, "... gelecek kuşaklara hediye edilen bir umut ve evrensel insan hakları ile hukukun üstünlüğüne doğru atılan dev bir adım" olarak tanımlanmıştır yargısı Jenoside maruz kalmış halkların davalarının görülmesine mutlak bir yanıt vermemektedir.

B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılama yetkisi

Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemini anlayabilmek için, Mahkeme’nin yetki alanına giren suçlara bakmak yeterlidir. Soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar, dünyanın hangi bölgesinde işlenirse işlensin, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden suçlardır. Bu bilimsel bir olgu. Ama, Uluslararası Ceza Mahkemesi pratikte bu suçlara bürokratik nedenleri bahane ederek bakmamaktadır. Dolayısıyla bu suçların faillerinin cezasız kalması, sadece bir kesimin değil, tüm uluslararası toplumun ortak sorunu olarak bir gerçeklik olarak kalmaktadır. Mahkeme bazı açılardan uluslararası hukuk alanında yenilikçi bir yapıya sahip değidir..

Mağdur ve tanıklara yönelik destek, Mahkeme'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde olduğu için, verilmemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, II. Dünya Savaşı'ndan bugüne dek kurulan geçici (ad hoc) uluslararası ceza mahkemelerinin ve gelişen insan hakları hukukunun bir sonucudur. Ermenilerin jenosidi, Greklerin Jenosidi, Assyro Keldanilerin Kürdlerin Koçgiri, Zilan Desim Jenosidleri suçluları yargılanmadı. Buna rağmen Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kurulan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşmiş olmasına rağmen, Dersim Koçgiri jnosidlerine Halbaja jenosidine BM aynı duyarlılığı göstermemiştir. Mahkeme'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi altında "bir alt organ" olarak kurulmaması, adil yargılanma hakkının temel bileşenlerinden olan, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olduğunu ortaya koymaktan uzaktır. Tercihlidir,taraflıdır. Başka bir değişle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir diğer önemli yanı ise, yargı yetkisine giren suçlar dolayısıyla bireylerin cezai sorumluluğunu kabul ederek, sadece gerçek kişileri soruşturmasıdır. Fakat bu gerçek kişilerin arasında TC nin suçluları yoktur.Buna karşılık UCM jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yöneticilerini Ordu mensuplarına dokunmamamıştır. Daha açık bir ifade ile, Uluslararası Ceza Mahkemesi, TC devlet, kurum ya da benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarına dokunmamakta , jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yönetici kişilerini yargılama girişiminde bulunmamıştır.

Mahkeme, yargılama yetkisi, esas olarak devletlerin egemenlik hakkıyla sınırlandırılmıştır. TC devleti hükümranlık alanı dahilinde, jenosid ve savaş suçlarını işlemeye devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına giren suçlardan birisi de, yani soykırım, savaş suçu veya insanlığa karşı suç, olduğu halde Devlet ve Uluslararası Ceza Mahkeme'sinin yargı yetkilerinin kesiştiği bu noktada, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren jenosid suçu, yetkili devlette kovuşturma veya soruşturma konusu yapmıyor.Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, bu olay için yargılama yetkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, öncelikle, suçu kovuşturmaya yetkili devletin harekete geçmesini bekleyecektir. TC inkarcılığı bunu asla yapamaz. BM Güvenlik Konseyi bu konuda görevini asla yerine getirmedi, getiremez. Gerçek şu ki TC devleti, işlediği suçu kovuşturmaya isteksizdir,inkarcıdır, böyle bir yargılama için yetersizdir,Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, yetkisine giren suçlar için yargılama yapabileceği kabul ettiği halde, TC Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, BM Millet Güvenlik Konseyine TC’nin suçluluğu Konsey üyesi bir devlet tarafından gündeme getirilmediği sürece. Uluslararası Ceza Mahkemesi hiç bir şey yapamaz. Çünkü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, sınırsız yargı yetkisine sahip bir mahkeme değildir. Kovuşturacağı suçlar, kişiler ve zaman bakımından birtakım sınırlamalar ve ön koşullar Statü’nün II. bölümünde tanımlanmıştır. Bu sınırlamalar ve ön koşullar, özellikle Roma Konferansı sırasında, katılımcı devletlerin üzerinde uzlaştığı "tamamlayıcılık ilkesi" ışığında, Mahkeme’nin yargı faaliyetlerinde yetkisini belirlemiştir.


B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü


Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özelliklerinden olan bu ilkeye göre; eğer Statü'de öngörülen bir suç, yetkili devlette kovuşturma ya da soruşturma konusu yapılmış ise ilgili devletin bunu devam ettirme istek ve yeteneği olmaması durumları hariç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla, Statü’de tanımlanan bir suç, ki bunlar; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve henüz tanımlanmayan saldırı suçlarıdır, ulusal mevzuatta yer alıyor ve sanık(lar) yargılama yetkisine sahip yerel bir mahkemede yargılanıyor ya da yargılanmış ise Uluslararası Ceza Mahkemesi artık bu kişi(ler) için yargı yetkisine sahip değildir. Bu açıdan, “ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunma » girişimi sadece haklı bir gösteridir. Dünya kamuoyununu aydınlatma aracıdır. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, en ağır suçlar olarak tanımlanan; soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu ile sınırlıdır. Ancak Mahkemenin Tüzüğü’nün 5. maddesinde sayılan suçlar, devam eden 6. 7. ve 8. maddelerde ayrıntılı olarak tanımlandığı halde Jenosid suçlularını işliyen devletleri yargılamada yetersizdir. Bu çelişkileri tüzükte görelim.
Suçlar Madde 5 Mahkeme’nin Yargı Yetkisine Giren Suçlar
1. Mahkeme’nin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:
(a) Soykırım suçu;
(b) İnsanlığa karşı suçlar;
(c) Savaş suçları;
(d) Saldırı suçu.
2. Mahkeme, saldırı suçu üzerindeki yargı yetkisini, 121 ve 123. maddelere uygun bir şekilde suçu tanımlayan ve bu suçla ilgili olarak Mahkeme’nin hangi durumlarda bu yetkisini kullanacağını ortaya koyan bir hüküm kabul edildikten sonra yerine getirir. Böyle bir hüküm, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
Madde 6 Soykırım : Bu Statü’nün amaçları bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur.
a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;
b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;
c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;Uluslararası Ceza Mahkemesi
Madde 7 İnsanlığa karşı suçlar : Bu Statünün amaçları bakımından “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:
(a) Öldürme;
(b) Toplu yok etme;
(c) Köleleştirme;
(d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli;
(e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme;
(f) İşkence;
(g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri;
(h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm;
(i) Kişilerin zorla kaybedilmesi;
(j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu;
(k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.
2. 1. paragrafın amaçları bakımından:
(a) “Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı”, devlet ya da kurumsal bir politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri götürülmesine yönelik olarak 1. paragrafta belirtilen eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı müteaddit kereler yapılması anlamına gelir;
(b) “Toplu yok etme”, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve ilaca erişimden mahrum bırakmanın yanı sıra yaşam koşullarını kasten kötüleştirmeyi de içerir;
(c) “Köleleştirme”, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, bir kişi üzerinde sahiplik hakkına dayalı yetkilerin, insan ticareti dahil kullanılması anlamına gelir;
(d) “Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli”, uluslararası hukukta izin verilen gerekçeler olmaksızın, bir yerde hukuka uygun olarak ikamet eden insanların zorla yerlerinden edilmeleri ya da başka zorlayıcı fiillerle yer değiştirilmeleri anlamına gelir;
(e) “İşkence”, hukuksal yaptırımların doğasına ve buna bağlı olarak kaynaklanan acı ve ıstırap hariç olmak üzere, gözaltında bulunan veya sanığın gözetiminde bulunan bir kişinin, fiziksel ya da zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap çekmesini bilerek sağlama anlamına gelir;
(f) “Zorla hamile bırakma”, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali veya bir topluluğun etnik bileşimini değiştirme amacıyla, bir kadının arzusu olmadan zorla hamile bırakılması anlamına gelir; ancak bu tanım, hiçbir şekilde hamileliğe ilişkin ulusal yasaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz;
(g) “Zulüm”, bir grubun veya topluluğun, kimliğinden dolayı, uluslararası hukuka aykırı olarak, temel haklardan ağır bir şekilde mahrum bırakılması anlamına gelir;
(h) “Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu”, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya grupları üzerinde, sistematik hakimiyet ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir rejim çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla işlediği ve 1. paragrafta sözü edilen insanlık dışı fiiller anlamına gelir;
(i) “Kişilerin zorla kaybedilmesi” bir devlet veya siyasi bir örgüt tarafından ya da onların yetkisi, desteği ve bilgisi dahilinde, kişilerin gözaltına alınması, tutuklanması veya kaçırılmasını takiben, bu kişilerin uzunca bir süre, kanun korumasından uzak tutulması amacıyla, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında bilgi vermeyi reddetme ve bu kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bilgisini inkar anlamına gelir;
3. Bu Statü’nün amacı bakımından “cinsiyet” toplumsal bağlamda, kadın ve erkek olmak üzere iki cinse atıf yapmaktadır. “Cinsiyet” terimi, yukarıda açıklanandan başka bir anlam taşımamaktadır.
Madde 8 Savaş Suçları
1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır.
2. Bu Statü’nün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir:
(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller:
i) Kasten öldürme;
ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;
iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma;
iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi;
v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması;
vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması;
vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma
viii) Rehin alma.
(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;
ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesi;
iv) Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı başlatılması;
v) Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması;
vi) Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun ve isteğiyle teslim olmuş bir askeri öldürme veya yaralama;
vii) Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verme;
viii) İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki nüfusun tamamının veya bir kısmının bu ülke içinde veya dışında sürülmesi veya nakli;
ix) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi;
x) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xi) Düşman ulus ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya yaralanması;
xii) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xiii) Savaşın gereklilikleri el koyma veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mülkiyetinin imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
xiv) Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin ortadan kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu ilan etme;
xv) Düşman taraf uyruklu kişileri, savaş başlamadan önce savaşan tarafın hizmetinde bulunmuş olsalar bile kendi devletlerine karşı savaş hareketlerinde yer almaya zorlama;
xvi) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa bile bir kenti ya da yeri yağmalama;
xvii) Zehir veya zehirli silahların kullanılması;
xviii) Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazlar kullanılması;
xix) Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan vücuduna kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması;
xx) Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. maddeler hükümlerine uygun olarak bu Statü’ye bir ek şeklinde dahil edilmesi ve geniş yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan uluslararası savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah, mermi, malzeme veya savaş yöntemleri kullanılması;
xxi) İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlar;
xxii) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
xxiii) Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının kullanılması;
xxiv) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım birimlerine kasten saldırı düzenlenmesi;
xxv) Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden mahrum etmek suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması;

xxvi) 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
(c) Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin müşterek 3. maddesinin ciddi ihlalleri; yani, çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere, silahlarını bırakmış silahlı kuvvetler mensupları dahil hastalık, yaralanma, tutulma veya herhangi bir nedenle çatışma dışı kalmış (hors de combat) kişilere karşı işlenen aşağıdaki fiiller:

i) Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat bırakma, zalimane muamele ve işkence;
ii) İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü davranışlar;
iii) Rehin alma;
iv) Kanuna dayalı ve gerekliliği genel kabul görmüş hukuksal güvencelere sahip, olağan bir mahkeme kararı olmadan cezalandırma ve infaz;
(d) Paragraf 2 (c) uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikteki diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz.
(e) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde olmayan ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer ciddi ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
ii) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve nakliye araçlarına kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış korumaya hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde insani yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, malzemeye, birimlere veya araçlara karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iv) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi;
v) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa dahi, bir kenti ya da yeri yağmalama;
vi) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
vii) 15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
viii) Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatı verilmesi;
ix) Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama;
x) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xi) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xii) Savaşın gereklilikleri el koymayı veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
(f) Paragraf 2 (e), uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikte diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz. Bir devletin toprakları dahilinde, hükumet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır.

3. 2 (c) ve (d) paragraflarındaki hiçbir ifade, bir hükümetin, devlet dahilinde kanun ve düzeni sürdürme, yeniden kurma veya devletin birliğini ve toprak bütünlüğünü tüm yasal araçlarla koruma sorumluluğuna etki etmez.

Bunun için konudaki çelişkilere temel bir açıklık getirmek getirmek gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezalandırılması esası üzerine kurulduğu halde Dersim Jenosidi Mahkemenin yargı yetkisine giren soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları olduğu halde bu konuda bir yargılama girişiminde bulunmamaktadır. Bu durum Mahkemenin kuruluş ilkelerine tüzüğünün 6.7.8. maddelerine tamamen aykırıdır.

Mahkeme tüzüğününün 6. maddesine göre « ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. Bu suç : a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.
Dersim’de TC devleti Dersim’de insanlığa karşı suçlar işlemiştir. Bu suçları işleyenleri yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yettkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği insanlığa karşı işlediği suçları yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddesine aykırıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddeye göre İnsanlığa karşı işlenen suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:(a) Öldürme; (b) Toplu yok etme; (c) Köleleştirme; (d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; (e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; (f) İşkence; (g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri; (h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; (i) Kişilerin zorla kaybedilmesi; (j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu; (k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.

Dersim’de TC devleti Dersim’de savaş suçlarını işlemiş ve bunları işlemeye devam etmektedir. Savaş suçlarını işleyen TC devletini yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği savaş suçlarını yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 8. maddesine aykırıdır. Mahkeme tüzüğününün 8. maddesine göre Savaş Suçlarıdır. 1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır. Tüzüğün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir: (a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: i) Kasten öldürme; ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele; iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma; iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi; v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması; vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma viii) Rehin alma. (b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi: i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi; iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesidir.

İkinci Bölüm : Dersim Jenosidi ve boyutları

DERSİM KOÇKİRİ JENOSİDLERİ ¨ÜZERİNE

Her ne kadar Lemkin kavramsal olarak jenosidi, bir ulusu, bir etnik gurubu toptan imhası olarak görüyorsa, Hans Lukas, Robert Olson. Erik Zürher, Van Ruinessen bunu çarpıtarak ethnocide olarak tahrifat yapıyorlar. Bazı kürd sözde yazarlar bunu katliam olarak gündemleştiriyorlar. Bu tavırla TC devletinin inkarcı politikasına yaklaşıyorlar. Jenosidçilerin yargılanmasına engel olmak istiyorlar.Bu kasıtlı anlayışa karşı 24 Ocak 2010’de Stockholm’da Uluslararası Dersim Jenosidi Konferansında Yazar Sosyolog konuşan Seve Evin Çiçek « yaptığım ayrıntılı tanımlar sunmak isterim. Araştırmacılar kavramsal olarak, “kaliam”,”jenosid”,ethnosid” sözcüklerini kullanıyorlar.» diyordu.

Seve Evin Çiçek « Dr İsmail Beşikçi’nin Dersim jenosidi incelemesine karşılık, bazı batılı araştırmacılardan Martin Van Bruinnes, Robert Olson, Hans Lukas Kieser , bunun jenosid olmadığı etnosid olduğu doğrultusunda çaba gösterdiler.

Belirttiğim gibi, eski grekçe’de genea,genee,genos) kavramının latince karşılığı generatio natales anlamına gelir. Yani eski grekçeden latinceye bir geçiş var. Lemkin sadce latince karşılığını kullanmakla yetinir. Bu konuda, Michiel de Vaan, Dans l’Etymological Dictionnary of Latin, yapıtında gens, gentis, kavramlarını « soy,ulus ve halk » anlamında kullanır, bunlar gentilis,kavramından türemiş, «aynı aileye mensup » ya da “ gentilitas kırmançki deki « GULE ZU ÇEİ » ile eş anlamlıdır.

Genus kavramı latince gigno, geui, genitum ; gignere, fiilinden gelir. genus, eris köken olarak grekçe  gignomai fiilinden gelir. Şair Homeros bunu doğmak anlamında kullanır. Kırmançki, biaéné, dina amaéné, kurmanci de buyin zayin. İki fiilin kırmaçki’deki karşılığı biaiş,zainaiş’tir. Latince de genui , supinımu ise genitum’dur. Bu iki isimsel biçimdem genitor. eril genetrix dişil . Genitura, kuşak türer.
Bu konuda grekçede iki tip fiil var. Biri  kteio diğeriγ, sfazo ‘dur . Latince buna eş anlamlı olan pek çok fiiller’den jugulo, macto,interrimo,caedo,occido, neco saymak mümkün. , keito fiiline en yakın olan occido öldürtmek,katletmek tir. Bu kırmaçki’deki kıstene fiiline yakındır. Oysa katliam kavramı sfaze) dir γ fiilinden gelir,dümanların büyük bir katliamı anlamındadır. Yani grekçe olarak


İtalyan araştırmacı Aldo Duro’ya göre , « genus temel terimi grekçe –elemento  gignomai ve latince gignere, nascere, fiilerinden türetilmiştir Jenosi ise bir gurubun, bir azınlığın, bir soyun. Bir dinsel gurubun toptan ortadan kaldırılmasıdır elemanlarının sistemli yokedlimesi. Occidio, onis, toptan imha edilmesidir . Bu anlamda Genus Occidere, bir ulusun, bir halkın toptan imha edilmesidir. Jenosidi inkar etmek, onun yerine katliam kavramını kullanmak ,gerçeklerin jenosid süreçlerinin yoksanmasıdır. Başka bir değişle insanlığa karşı işlenmiş savaşsuçlarını, jenosid suçlarını inkar etmek. Bu tür duruşlar, Kürdistan’daki jeneosidçi sömürgeci TC devletini korumak ve savunmaktan başka bir anlama gelmez.

Bilimsel açıdan soruna bakıldığında, bilimlerin konularının bir birine kasıtlı olarak anthropoloji ile ethnoloji konuları ile jenosid sosyolojisinin birbrine karıştırıldığına tanıt oluyoruz. Bu açıdam Jenosidi etnoside indirgemek amaçlıdır. Jenosid siyasal jenosid sosyolojisinin konusudur,etholojinin değildir. Bu açıdan Dersim jenosidi, bir katliam değildir. Katliam sözcüğünün Erdoğan’ın ağzından çıkması pek çok tüccar yazar çizeri at koşusuna sürdü. Oysa bu tavır doğrudan doğruya devletin Uluslararası Jenosidi önleme Sözleşmesinin inkarı anlamına geliyor. Oysa Lemkin jenosid’den katliamı değil, bir ulusun, ethnik bir gurubun ortadan kaldırılmasını anlıyor. Genel olarak jenosid, bir ulusun bütün üyelerinin toptan imhasıdır. Başka bir değişle, Ulusal gurupların yaşam temellerinin koordineli ve farklı yöntemler kullanılarak onların varlık şartlarını tümden yokedilmesidir. Böyle bir politika herşeyden önce, onların ulusal bilinçlerini. Dillerini siyasal kurumlarını.güvencelerini,ekonomik yaşamlarını, özgürlüklerini, insanlık onurlarını kişisel yaşamlarını ortadan kaldırmayı hedef alır. Jenosid devletin imha yöntemi olarak bir gurubun kişilerini hedef aldığında, herşeyden önce. Hedef alınan şey,onların ulusal bağları ve onları koparıp yoketmeyi esas alır.

Sadece bunla kalınmıyor,mallarına arazilerine, atalarınadn aklan anılara el koyup onları dönemiyecekleri birbirlerini görermiyecekleri ölümler sürgünlüklerine zoral imhaya maruz bırakıyor. Alman uluslü türk yöntemi budur. Erdoğan’ın aldatmacası bu bilinçli saldırının esasıdır. Hedef kürdlerin jenosididir çifte yöntemi uyguluyor. Birincisi ezilen Kürd ulusunun ulusal karakteristiklerininın imhası, ikincisi, sömürgeci emperyalist TC devletininin diktatörlüğünün inşasıdır. İttihat Terraki ve Teskilatı Mahsusacı kemalist diktatörlük kürd beyliklerini kendileri için kullandıktan sonra ocak 1917 de bizzat Kemalin denetiminde 400.000 kürd ülklerinden kovularak yokedildi. Kürdistan boşaltıldı, topraklarına 1913’den itibaren 1300 0000 yabancı mülteci eyrleştiridi. Talat ‘ın ermenilere. Greklere uyguladığı yöntem Kürdlere uygulandı. Bu uygulama nedenelri üç sonuca abğşanıyor. Birincisi biolojik jenosid’dir. İkıincisi bütün kürd ulusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kültürel geneosid’dir. Üçüncüsü, yabancılaştırma, assimilasyon bir güç olarak kürdlerin kend,i soylarına karşı kullanılmaları, inkarın inkari yöntemi emperyalst sömürgecilğim silahıdır. Bitlis’li Kürd İsmet’in Lausanne da kendi ülkesini bölmesi parçalaması, Ziya Gökalp döneğinin İTK nin pantürkçü kuramcısı olarak Kürdleri türkleştirme projesi, Dersim’de Nazmi Sevgen, Abdullah Alpdoğan’ın Rayver Koop’la faaliyetleri, bugünkü Dersim ve Koçgiri’deki takipçileri,AKP içindeki 75 Kürd Milletvekillerinin faaliyetleri TC MİT nin örgütlediği anti kürd mihrakların jenosidi inkar girişimleri bu boyutu ile ilgidir. Bunların temelinde “türkleştirme”, “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikası vardır.» Emekli general sömürge Dersim Valisi Kenan Güven’in 5000 kürd çocuğunu ve kızını “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikasına pazarlaması bu jenosidin bir parçasıdır.Bu konuya değineceğz.

Sömürgeci devletler başta Türkiye olmak üzere Kürdistan halkını kendilerine düşman olarak ilan etmişlerdir. Linçler bunun örneğidir. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular Kürdistan insani potensiyelini kendiç ıkarları için kullandılar.Her defasında Kürdistan halkının direnişini kanla zulumla bastırdılar. Sömürgeci işgalciler her defasında kürd ulusunun imha planını önceden hazırladılar. Mustafa Kemal,ırk üstünlüğü politikasını uyguladı.Emperyalist sömürgeci bölge müeftişliğini kurarak jenosidin gerçekleşmesini önceden planladılar. İşgalci sömüregciler Ermenilere,greklere, Assyro Keldanilere ve Kürtlere karşı değişik jenosid tekniklerini sıyasal,kültürel,ekonomi, biolojik .fizik alanlarında uyguladılar.

SİYASAL ALANDA

Fiziki jenosidlerden sonra türkleştirme politikalarına hız verdiler.İlk rolü işgalciler oynadı,sonra bunu politikqyı oluşturcak yerli sömürge halkın kendi elleriyle işbirlikçiler oluşturdular. Türkleştirme politikasının gizli örgütlerine Dalan gibilerini kullandılar. Yurtsever işadamlarını öldürüp,sömürgeci devlet için çalışacakların listelerini oluşturup onlara her olanağı türleştirmek için açtılar. Türkçü islamcı örgütlerde onlara baş görev verdiler. Bunlara karşı çıkacak tüm Kürd siyasal partilerini kapattılar. Türkleştirme politika da ağırlık verdiler, sadece insanları türkleştirmek değil, ezilen Kürd ulusunun bütün tarihsel zenginilklerini. Dilini,kültürünü,doğasını türkleştirmeyi hızlandırlar. Kürd halkını topraklarından zorla göçe zorlayıp jenesidi gerçekleştirdiler. Buna karşılık, 1919 da Süreyya Bedir Khan “ Biz Kürdler bugün korkunç bir alternatifle yüzyüze bulunuyoruz. Biz başkalarına güvenmeden kaçınarak ancak kendimize güveniyoruz. Biz bu çok uzun ve tehlikeli sessizliği anlayarak, Türk Hükümeti’nin bizi savunmasını beklemek yerine Avrupa mahkemesi önünde bizzat kendi özsavunmamızı yapmak, kendi davamızı savunmak kararını almış bulunuyoruz. Türk Hükümeti geçmişde kendi görevini yerine getirmemiş olduğundan, biz artık eskisi gibi ağırbaşlı davranamayız, biz geçmişdeki durumdan dolayı kendimizi uslu görmüyoruz. Bu kadar ağır bir krizde beş milyon Kürdün geleceğini bu andan itibaren Türk Hükümeti’ne emanet etmek istemiyoruz-

Bu son günlerde A.B.D. Başkanı’nın insiyatifiyle Milletler Birliği kurulunca barış koşullarını yaratmak yer yüzünde iyi niyeti tahaküm etmek biz öyle görünüyorki bu sorun Avrupa’da bir gerçeklik olma görüş noktasında Asya’nın yeni tartışması amacıyla farklı bir açıklama getiriyor. Sorulacak soru acaba Barış Konferansının düzenlendiği şu anda bütün küçük milletlere adalet sözü veriliyormu? Böylece korkunç bir haksızlığın ..için bir seçme hakkı veriyormu? Bütün uluslarla daha fazla şehitlendirilmiş ulus arasında daha mutsuz ulus üstüne bir olumlu etkide bulunabilirmi? Dr Süreyya Bedir Khan” - Biz kendi bağımsızlığımızı istiyoruz. Bu bizim temel hakkımızdır. Sadece bu bağımsızlık için uyğarlığın ve ilerlemenin arenasında bize hak kazandırdığı için eşit silahlarla savaşmayı kendi ülkemizin zenginliklerini işletmek ve diğer komşu halklarla barış içinde yaşamak istiyoruz.” diyordu. Fiziki jenosid buna engel oldu.

SOSYAL ALANDA

Sosyal alanda kürd ulusal özelliklerini toptan imha ettiler,kendi sömürgeci hukuk sitemlerini kurdular. Türkleştirmeyi hızlandırmak için kendi öz dillerini Güneş dil teorisiyle bütün ezilen hakların dillerini yasaklıyarak, dünyadaki bütün dillerinin türk dili olduğunu kurumlaştırdılar. Kürtçeyi yahudi dilini yasakladılar.Kürd ulusunun dinsel inançlarına el attılar. Devletçi anlayışlarını uygulamak için kendilerine bağlı ekipler oluşturdular.Bugün jenesidi inkar edenler bu işin ücretli eemkli mimarlarıdır.Basın yayın Medya ve aygıtları özel televizyonlar, polis örgütü denetiminde bunların uygulayıcılarıdır.Temelinde türkleştirme, islamlaştırma, türkmenleştirme politikası yatar.

KÜLTÜREL ALANDA

Sömürgeci işgalde fiziki jenosid gerçekleşti, bunu diğer jenosidler izledi. 1914 Osmanlı nüfus sayımında, 15.044 846 müslümanın içine gizletilen Şerif Paşa’ya göre 5000000 kürdün dili yasaklandı 2000 yılında nüfusun % 20 i oluşturan Kürdleri hiç bir okulu yok. 1914 Osmanlı nüfus sayımında 1225.006 ermeni yaşarken o zaman 174000 okula sahip ola ermenilerin şimdi sadece Konstatinopl’da 12 özel okulu kaldı. 2000 yılı nüfus sayımında bütün azınlıklar sadece nüfusun % 0.05 i oluşturuyor. 1914 de 1.729.738 grek varken, şimdiki sayı 3000 geçmiyor. Germanos’un açıklamalarını esan alan bilgiye göre sadece Pont Euxın(Pontus) eyaletind 1850 kilise 1400’den fazla okul,2650 gerk öğretömen 60.000 kız öğrenci varken bugün orada hiç bir okul hiç bir kilise yok sadece Konstantinopl’de 8 özel okul kaldı. Bu TC kültürel jenosid polikasının pratik sonucudur.Katliam,etnosid değil, jenosiddir.

EKONOMİK ALANDA

Emperyalist sömürgeci TC devleti Kürdistan ekonomisi yoketti.Barajlar politikasıyla Kürdistan topraklarının % 31 sular altında bıraktı,bütün arkeolojik tarihsel zenginlikleri yokedrek arkeolojij jenosidi ve ekolojik jenosidi gerçekleştirdi. Sadece 1977 den bu yana 9.000.000 Kürd topraklarını terketti.4000 köyü ortadan kaldırdı. Geleneksel tarımsal kültürüne son verdi. Aynı pratik Viet Nam’da Viet Nam halkına uygulandı. BM ler savaştan göçe zorlanan kürdlerin sayısının 4.500.000 üstünde olduğunu dile getirirken bazı kürdlerin İzmir ve Samsun’da Kürdleri zorunlu göçünü « İzmir’in Yunanlılarca işgali »ne benzetmesi greklere yönelik jenosidi gerçekleştiern kemalizmi ve bu günkü AKP ‘den umut bekleyen derin siyasal bir akıl hastalığını ortaya koyuyor.Yazılarımız okuyanlar Greklerin jenosidinin bu yönünü görecektir

BİYOLOJİK ALANDA

İttihat Terraki ve Jön Türkler politikasının ve jenosidlerin mimarı devletçi türkleştirmeci Mustafa Kemal üstüne konuşan Prof Vamık Volkan” Atatürk'ün ölümünden hemen hemen 4 sene önce, 24 Kasım 1934'te özel bir yasa Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verdi. Bu olay Ankara radyosunda bildirilirken bir dil surçmesi nedeniyle yayın sırasında "Anatürk" diye okundu (Granda, 1937). Bu dil sürçmesinin bilinçdışı bir gerçekle bağlantısı olduğunu ve Türkiye halkının çoğunluğunun Mustafa Kemal' i hem bir baba hem de bir ana olarak algıladıklarını tahmin edebiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal'in kendisinin, yıllarca süren uğraşılarından sonra Türklerin sembolik ebeveyni olduğunu "resmi" bir şekilde, yani özel bir yasa ile ifade etmesinin zamanının geldiğini düşündüğünü de anlayabiliriz. Psikoanaliz literatüründe karizmatik liderlerin onları takip edenler tarafından hem baba hem de anne olarak algılandıkları hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse ve Jessner, 1961; Abse ve Ulman, 1977). Hitlercilerin kan bağı temelinde ele aldıkları iltihat edilen Polonya’ya uygulanan bu doktrin Sömürge Kürdistan’da yürürlüğe pan turanizm ve pan islamizm pan türkizm temelinde uygulanmaya konuldu. Vamık olayı şöyle açıklar,” Mustafa Kemal yeni Türk kimliğini Türkiye halkına benimsetmek için İstiklal Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra çok çalışmıştı. Ölümünden 4 sene önce yeni Türk kimliğinin eski bir ağaca yapılan aş ının tutması gibi tuttuğunu sezerek, aşılanan yerden çıkan dalların başka türlü meyveler verdiğini hem millete hem de Türkiye dışındakilere göstermek istemişti.

Bu konuşmamda Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldıktan sonra yaşamının son yıllarında yaşanan, yeni Türk kimliği ile ilgili düşünce ve hareketlerini gösteren üç örnek üzerinde duracağım. Bu örnekleri çok iyi bilinenler arasından seçmek yerine, onun kişilik yapısını daha yakından gösteren örnekler arasından seçtim. Ölümünden önce ve sonra, halk arasında genelolarak Atatürk, sanki insandışı bir varlıkmış gibi algılanmıştı.).” diyor. Bu aşı tutma sorunu biolojik et ideolojik babalık yöntemsel türkçüleştirmektir. Kemal’in “babalık” ve “evlatlık” anlayışını hitlerciler aynen Norveç’e, İsveç’e Hollanad ‘ya uyguluyorlar.

Mustafa Kemal’in psykiatrik çözümlemesini yapan Volkan Vamık Resmi ideolojinin sınırları içinde kalır. Mustafa Kemal’in sağlık bakananı ve özel doktoru Dr Rıza Nur’un Kemal hakkında hiç bir görüşünü ileri sürmez. Oysa Dr Rıza Nur’un gözlemi iki açıdan önemli, Birincisi, doktoru olması ikincisi sosyal gözlemci olması bugün AKP kemalizmin islami vizyonudur geldiği nokta açısından önemlidir

Ocak 1917’de Mustafa Kemal’in 400.000 kürdü zorla göçe başvurmasının özü Talat’ın Ermeniler, Grekler için verdiği talımatların Kürdlere uygulanmasından başka bir şey değildir. Günümüze gelindiğinde savaş’la birlikte diğer teknik yöntemler uygulanıyor. Örneğin Keban baarji yüzünden 212 yerleşim birimi su altında kaldı. 1975’de 60000 olan Elazığ nüfusu 131000’e yükseldi. GAP’la başlayan 1977 deb şu ana kadar 9000 000 kürd topraklarından kovuldu. Bunu 1984’de başlayan savaşla birlikte köy boşaltmalara, toptan imhaya götürüldü.

Edt'den

Yazı uzunluğunun limiti aşması nedeniyle tümü yayınlanamamıştır. Yazının ikinci bölümü 24 saat sonra yayınlanacaktır.

Saygılarımızla


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 25241   |   Yorum: (742)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #241  | 19 Şubat 2016 21:57 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Wellcome Images.tuberculosis tB a.The average decelera tion see Eq. online kamagra mumbai Parenteral iron replacement a.Inc.The defect is an inability to secrete H at the distal tubule therefore new bicarbon ate cannot be generated. rogaine y propecia Measurements show that during a wing swing of about muscles A and B contract only aboutThe antibody may be against lupus anticoagulants anticardiolipin and microglobulin among others.ed. best prices for legal levitra Prochaska J.When a person stands motionless the blood pressure is barely adequate to force the blood from the feet back to the heart.After the acute treatment a. levitra efectos secundarios Eisenmengers disease is a late complication seen in a minority of patients in which irreversible pulmonary HTN leads to reversal of shunt heart failure and cyanosis.Cancer may also cause decreased appetite.The surgeon ordered a followup MRI which showed good news there had been much improvement to the herniation.et al.b.Along with Louis Pasteur see pp. buy viagra online cheap b..The hypothalamus tends to be the first in a cascade or chain of activating events that eventually activates the target organ such as the adrenal glands to secrete cortisol.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #242  | 27 Nisan 2016 12:52 | Alıntı     

TimothyEvEp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
All the most qualified wishes

e2ua
 Yorum #243  | 28 Nisan 2016 07:14 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
CANCER MEDICINE ONCOLOGY VOCABULARY This list reviews many of the new terms introduced in the text.Digestive enzymes attack pancreatic tissue and damage the gland. cialis price Inadequate intake of folate over a month period can lead to deficiency.Possible Complications In women hypogonadism may cause infertility.One study showed that the combination of a leukotriene receptor antagonist and a nonsedating antihistamine was superior to the antihistamine alone in treating chronic idiopathic urticaria. furosemide no prescription Should be considered in all patients c.a.They are used to treat schizophrenia bipolar disorder and other mental illness.In both diabetic models atorvastatin affected neither glycemia lipid plasma levels nor the hypogonadal state.Thus obstructive symptoms occur late. buy accutane from legal chemist process of burning food breaking it down and releasing the energy stored in the foodContact angle on hydrophilic and hydrophobic surface. fluoxetine online In he published Geriatrics The Diseases of Old Age and Their Treatment but little change was made to the care of elderly people for another years.Axis V is used by assess individuals overall functioning.The central and peripheral nervous systems can be permanently damaged.Serum CK and troponin I levels rule out an acute MI. cialis Consider ABG or CT scanV Q scan if PE is suspected.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #244  | 28 Nisan 2016 22:09 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
igh.anginasciatic nerve Nerve extending from the base of the spine down the thigh lower leg and foot. buy disulfiram thymus gland Lymphoid organ in the mediastinum that conditions T cells to react to foreign cells and aids in the immune response.Several Kchannel openers pinacidil cromakalim lemakalim and nicorandil have been shown to be effective in causing relaxation of isolated cavernosal tissue from both animals and man and to produce erection when injected intracavernosally in monkeys and humans AnderssonPossible Complications Complications have to do with the condition causing the cysts.Obstetric complications placenta and uterus have increased tissue factor amniotic fluid emboli often acute and fatal retained dead fetus often chronic abruptio placentae c. viagra It may be that some antibiotics have antiinflammatory properties as well or that they may clear some bacteria that are difficult to find when your urine is tested.CE by whose time medicine had moved on from the Huangdi NeiJing although it still relied on central concepts such as zangfu and the five phases.Indications AFib atrial flutter VT with a pulse SVT defibrillation Delivery of a shock that is not in synchrony with the QRS complex Purpose is to convert a dysrhythmia to normal sinus rhythm Indications VFib VT without a pulse Automatic implantable defibrillator Device that is surgically placed When it detects a lethal dysrhythmia it delivers an electric shock to defibrillate.B chest radiograph upright showing bilateral subdiaphragmatic intraperitoneal air. viagra There are some fascinating studies coming out of the University of California Davis that look at antioxidants as well as omega fatty acids and cognitive functioning.NANCmediated relaxation was enhanced in CC strips from cirrhotic animals.E.Clopidogrel therapy should be initiated in all patients who undergo PCI and receive a stent. levitra quito Few drugs with a direct action on HT mechanisms are in clinical use to promote erection e.In general weve found lower overall mortality and longer life expectancy for religious or spiritual people.free association Psychoanalytic technique in which the patient verbalizes without censorship the passing contents of his or her mind.To date in the area of biology and medicine gold and silver nanoparticles have been most widely studied and utilized.Long noncoding RNA expression proles predict clinical phenotypes in glioma.c. azithromycin Biol.They decrease osteoclastic activity via binding to hydroxyapatite and decrease the risk of fractures.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #245  | 2 May 2016 03:51 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
The fractional change in length is called the longitudinal strain S t that iset al. viagra If youve had two episodes you have a percent chance of having a third episode and if youve had three major depressive episodes in your lifetime you have a percent chance of having a fourth.Among the effective antibiotics are fluoriquinolones such as ciprofloxacin thirdgeneration cephalosporins and aminoglycosides these may be administered by the oral anror intravenous route. buy cialis cystectomyProducer Preproduction Lucy Sims Production Controller Mandy Inness Managing Editor Stephanie Farrow Senior Managing Art Editor Lee Griffiths Publisher Andrew Macintyre Art Director Phil Ormerod Associate Publishing Director Liz Wheeler Publishing Director Jonathan Metcalf First American edition Published in the United States by DK Publishing Hudson Street New York New York Nov Copyright Dorling Kindersley Limited.M.The blood in the cir culatory system brings oxygen nutrients and various other vital substances to Head and arms Pulmonary artery Lung Aorta Lung Right atrium Right ventricle Left ventricle Pulmonary vein Left atrium Abdominal organs Legs FIGURE viagra prescription OCarroll R.Because the electrons are much lighter than the nuclei they move faster and emit more radiant energy than the nuclei.falling drooping prolapseB.Risk factor modification including smoking cessation and lipid lowering is also indicated where appropriate.In addition if the antibiotic is basic it can readily reach much higher concentrations in prostatic fluid than in the plasma because of the pH gradient. cialis The first humantohuman heart transplant was by no means the first organ transplant.A cylindrical lens placed in the proper position in front of the eye can correct this problem Figure A.Alex Peck Medical Antiques r.Singh N. viagra generique In other words to create gas bubble of radius R in a liquid with surface tension T the pressure of the gas injected into the liquid must be greater than the pressure of the surrounding liquid by P as given in Eq.As I gained more weight Cushings symptoms became more apparent.One of the predictors of positive emotion and health is religiosity.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #246  | 2 May 2016 04:27 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Urine and bowel motions were studied intensively not only by physicians but also by relatives soothsayers fortunetellers political colleagues and even financial advisers.JC.Prophylactic colectomy is usually recommended. trouver levitra en belgique Telesurgery is the hightech end of the increasing use of computers in medicine.Prevention To reduce the risk of developing aneurysms Eat a hearthealthy diet exercise stop smoking if you smoke and reduce stress to help lower your chances of having a blocked artery again.However these statistics should be decreasing with time thanks to modern screening of donor blood.Blood insulin levels are measured before the injection and again at and minutes after the injection. precio levitra 10 mg D.Mucocutaneous disease a.Tumor thrombus can invade the renal vein or inferior vena cava resulting in hematogenous dissemination.Dont hold back moans grunts and sighs either.et al. cialis These figures are not directly comparable because our inpatient and outpatient cost estimates include physician services because we excluded patients who died and because these figures do not account for annual deductibles and copayment expenses which are higher in the Medicare feeforservice program.Generally clean with reasonable food and compassionate staff they provided muchneeded care and comfort to all manner of sufferers from most levels of society.Extra oxygen should be given if available. cialis Taking more especially mg or more can lead to a severe overdose if not treated.U.Centrally acting mechanisms for the treatment of male sexual dysfunction. buy prozac mexico et al.Initial therapy should focus on maintaining oxygen saturation at percent or higher.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #247  | 2 May 2016 05:57 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Valproic acid denes a novel class of HDAC inhibitors inducing differentiation of transformed cells. viagra The force applied to the bar in Fig.Oblique view FIGURE Positions for xray views. cialis The tumor may crush other cells of the pituitary leading to low levels of other hormones.pyoCHAPTER Ackerman E. cialis QuiCk Hit avoid blockers in asth matics Diseases of the Pulmonary System l STEPUP TO MEDICINE TabLE Chronic Treatment of Asthma QuiCk Hit Severity Longterm Control Medications Mild intermittent None Side effects of inhaled corticosteroids are due to oropharyngeal deposition and include sore throat oral candidiasis thrush and hoarseness..Another great physician of Imhoteps day was HesyRa who served Pharaoh Djoser as Chief Dentist and Physician.japoni cum fever diarrhea acute liver fibrosis portal HTN chronic S. acheter priligy en belgique Fluids Electrolytes and Acid Base Disorders l STEPUP TO MEDICINE This is generally seen in patients with underlying lung disease such as chronic obstructive pulmonary disease COPD.Quick Hit target Organ Damage HeartLVH MI CHF Brainstroke TIA Chronic kidney disease Peripheral vascular disease Retinopathy Quick Hit HTN is an asymptomatic disease silent killer it causes insidious damage to the following target organs heart eyes CNS kidneys.editInteractions Furosemide has potential interactions with the following medications Aminoglycoside antibiotics such as gentamicin Aspirin and other salicylates Other diuretics e. accutane 30mg buy no script The heat delivered to the skin by convection is H c K c A c T s T aThe cells of the morula continue multiplying until they form a hollow cluster of cells called a blastocyst which then implants in the lining of the uterus to continue its development.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #248  | 3 May 2016 03:55 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
However high mortality rates especially when the surgeon pierced the tissue beneath the bone led to a decline of the practice during the th century.Disease severity is variablesome patients have moderate restrictions and are capable of performing activities of daily living whereas others are confined to a wheelchair or bed.Often localized to the retrosternal and left precordial regions and radiates to the trapezius ridge and neck c. finasteride 1mg best price Viruses lie in the environment waiting to invade bacteria plants and animals.Physical examination reveals a right facial droop and muscle strength is diminished in the right arm strength and right leg strength.surgical puncture buy cialis An xray detector measures how well xrays penetrate through bones FigureIf the iron level is elevated order a liver biopsy to con firm the diagnosis.removal of the voice boxA.Aldosterone acts on the kidney to reabsorb sodium an important electrolyte and water and to excrete potassium another major electrolyte buy tamoxifen online orangeyellow pigment produced from hemoglobin when red blood cells are destroyedYou will learn about different types of cognition and you will be exposed to some examples of cognition.In the s wire face masks were developed onto which an anesthetic liquid was dripped which then vaporized.Effective social support during pregnancy may buffer adverse effects of maternal psychological distress on fetal development but the biobehavioral mechanisms of this protective advantage are unclear.S PubMed Incrocci L Koper PC Hop WC Slob AK. precio cialis en espana lymph capillariesOverall depending on the methods and circumstances variolation was estimated to reduce the death rate from smallpox from as high as one in three to one in or below.Avoid medications that decrease renal blood flow NSAIDs andor that are nephrotoxic e.hyposecretion thyroid gland thyroxine online kamagra mumbai The cochlea contains special auditory liquids called perilymph and endolymph through which the vibrations travel.Vertigo refers to a disturbance of the vestibular system characterized by a sensa tion of spinning or hallucination of movement.This request which was supported by his wife and referring physician was seen by all of us as a last resort.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #249  | 3 May 2016 08:03 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
folliclestimulating hormone D cialis price When the glands produce more or less hormones than your body needs you can become sick.We know from animal studies as well as human studies that early life experiences can actually retrain and in fact sensitize our autonomic nervous system.choledochotomy valtrex sold usa At such low levels of light the process of vision is statistical.Circulation of the BloodPathogen Toxoplasma is acquired by eating uncooked lamb or pork unpasteurized dairy products or raw eggs or vegetables. viagra prescription Under the topic of mechanics we calculate the forces exerted by muscles.brainstem Posterior portion of the brain that connects the cerebrum with the spinal cord includes the pons and medulla oblongata.These medicines may reduce the risk of new ovarian cysts.Attempts are made to develop synthetic quinine to bring down the cost of antimalarial treatment.g.is disrupted. viagra online prescription VT after an MI usually has a poor prognosis especially if it is sustained.However yawningstretching and in some cases severe nausea and vomiting limited its use.Prolonged forced expiratory time.rheumatologistA section of a vein is removed from the leg and anastomosed upside down because of its directional valves to a coronary artery to bypass an area of arteriosclerotic blockage. viagra Dealing mainly with wounds injuries general trauma management and surgery the Smith Papyrus has little in the way of supernatural or magical content compared to other papyri of the time.f.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #250  | 5 May 2016 16:08 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Other character traits associated with this type included courage optimism and pleasureseeking.He alighted on carbolic acid now usually known as phenol which was extracted from coal tar.Rebound tenderness guarding diminished bowel sounds c. glaxomed zithromax buy Results with tamsulosin are mixed with one study demonstrating a significant effect Nickel et al b and another one no effect Alexander Propert Schaeffer et al when comparing against placebo.Due to the large NaCl absorptive capacity of the loop of Henle diuresis is not limited by development of acidosis as it is with the carbonic anhydrase inhibitors.a. se puede tomar viagra despues de un infarto In health centers and hospitals it can rapidly spread among staff from a MODERN MEDICINE patient whose Ebola infection has not been diagnosed..Diarrhea Interstitial nephritis d. generic viagra If the drug is destroyed in the digestive tract by digestive juices or if the drug is unable to pass through the intestinal wall it will be ineffective.From they identified a similar group of viruses known as SIVs Simian Immunodeficiency Viruses simian meaning monkeys and apes.Another antibiotic effective in this condition i e able to enter the inflamed prostatic tissue is trimetoprimsulfamethoxazole.M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Viruses in Action Viruses are tiny infectious particlesabout a thousand times smaller than bacteriathat can only be seen with an electron microscope. sertraline online best price Update Date Updated by David C.screening for hypertensionTreatment Treatment involves using medicines to kill the cancer cells.Furthermore information about smokingrelated comorbid conditions and their contribution to overall health care utilization is limited.rd ed.The team eventually moved to the small Dr. donde comprar levitra en america Friedrich Miescher Swiss scientist Friedrich Miescher began studying the proteins in white blood cells soon after qualifying as a physician in


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #251  | 5 May 2016 16:30 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
antiplatelet Reduces the tendency of platelets to stick together and form a clot. cialis Sulfurous mixtures acted as disinfectants and fumigants.Indeed he went much further decreeing in that cells besides being the fundamental units of life were the only way that life maintained itself.This verbal framework which establishes that certain behaviour are considered unsuitable for a gender corresponds from our point of view to what has been named homophobia. buy finasteride 5mg with amex It took the stimulus of World War II however to fully realize the potential of this the first antibiotic.If this is not possible they should have at least some private space.This is a tumor composed of plasma cells antibodyproducing B lymphocytes associated with high levels of one of the specic immunoglobulins usually IgG.Postrenala bladder catheter may be inserted to decompress the urinary tract.He has had a persistent productive cough clear sputum for the past month and reports mild dyspnea during this time. tamoxifen buy online Additionally the five phases concept embraces four main ways or cycles in which these energies interact.Such statistics reflected the positive results of variolation but it was still a risky procedure.Rigorssevere form of chills with pronounced shivering and chattering of teeth c.Its when you feel you simply cannot bend it any more that you start working.Cancer cells reproduce almost continuously and abnormal proteins are made. viagra We will now examine the effect of lubrication on the hip joint in a person.Patients are selected because they have a certain outcome and their history is retrospectively reviewed to identify exposures or risk factors that may be asso ciated with that outcome. clomid online pharmacy These images can be stored viewed on a monitor or printed on film.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #252  | 7 May 2016 13:40 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
An implant may be temporary as in treatment for tumors of the head and neck or gynecologic malignancies or permanent as with prostatic implants or seeds placed into the affected area of the gland.Endocrine Gland Hypersecretion Hyposecretion Adrenal cortex Adrenal medulla Pancreas Parathyroid glands Pituitaryanterior lobe Pituitaryposterior lobe Thyroid gland Please refer to the Evolve website for additional exercises games and images related to this chapter.Positive iodine uptake b. cialis If your BMI is between and youre considered overweight.These granules increase in allergic responses and engulf substances that trigger the allergies.People with pernicious anemia lack this factor in their gastric juice and the result is unsuccessful maturation of red blood cells with an excess of large immature and poorly functioning cells in the bone marrow and large often oval red cells macrocytes in the circulation.He denies any change in bowel habits. buy viagra online specic protein produced by lymphocytes in response to antigens in the bloodDiagnosisIn addition methylated cytosines in the DNA strand are recognized as failures and are replaced by unmethylated cytosines during DNA repair mechanisms right. cialis 5 mg diario precio Many African practitioners are expert herbalists and have an encyclopedic knowledge of the plants mushrooms toadstools and other fungi of their region.Previous Section Next Section IMPLICATIONS FOR FUTURE RESEARCH There are several important implications of these observations.We also learned that his discomfort and crying were a result of sensory integration challenges that children on the autism spectrum experience. metoprolol visual examination of the bronchiThe adrenal cortex is essential to life.Check BUN and creatinine level at least once per year.There are no defects in the capsule. precio viagra con receta Birth control pills and an IUD do not protect a woman against sexually transmitted disease or HIV infection.

Priligy is safe when used as intended by the manufacturer. finasteride 1 mg no prescription needed BRecent immigrants within the past years c.These symptoms may be caused by problems other than chronic abacterial prostatitis.Calculate volume of the swim bladder as a percent of the total vol ume of the fish in order to reduce the average density of the fish fromAutomatic external debrillators AEDs may be found in workplaces airports and other public places and are used in an emergency situation to reverse ventricular brillation.of infarcts identi fied on MRI within hours. where to buy provera and clomid online For example if you are asked to write a report and you feel incredibly stressed about it you want to start digging in cognitivebehavioral fashion asking yourself what it is about this particular assignment that is stressfulabout the work task but also the context expectations and goals.The culprit was penicillin but it took the pressures of World War II to ensure that this first antibiotic was massproduced.abdominal examination a.treatment viagra aspergillus a.This method is used to treat cancers.Her mother takes her to the family physician who diagnoses her condition as otitis.Standard treatment involves surgical decompression. buy cialis rrhythmo rhythm arrhythmia Dysrhythmia is also used to describe an abnormal heart rhythm.organ transplant recipients c.Saliva with its digestive enzymes is our first chemical attempt to start breaking down starches and other foods to ease digestion a little bit later. cialis Force SI unit kg m s name of unit newton N Conversions N dynes dynIf the patient is very ill elderly pregnant unable to tolerate oral medication or has significant comorbidities or if urosepsis is suspected a.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #253  | 7 May 2016 16:05 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
abc.In other words with a good modern microscope we can observe objects as small as half the wave length of the illuminating light.ETB receptor activation is known to possibly induce a NOmediated decrease in penile vascular tone Ari et al. buy generic propecia uk PhiladelphiaPa Saunders Elsevier chapSmoking cessation prolongs the survival rate but does not reduce it to the level of someone who has never smoked see Figure what is kamagra A.Dopamine The importance of dopamine and dopamine receptors in the CNS for penile erection is well established.What should I avoid while taking Lasix Avoid getting up too fast from a sitting or lying position or you may feel dizzy.The measurement of spectra.He alighted on carbolic acid now usually known as phenol which was extracted from coal tar. 40 mg levitra pills on line for sale .The following terms describe common skin lesions which are illustrated in Figure A to L.D.B.Avoid all strenuous activity. cialis price dx.MRIto rule out cerebellopontine angle tumor D.All laboratory test results are normal and no mucosal lesions are found on sig moidoscopy.miRNA masks and sponges. viagra cialis Of course its also about being flexible.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #254  | 8 May 2016 06:28 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
It seems that conceptually we have an explanation and some interesting tantalizing studies.Radiographschondrocalcinosis cartilage calcification D. commander cialis en france Ambulatory Medicine A M b U l AT O r y M E D I C I N E l e.Besides we detected a positive correlation between testosterone and FEV.Hong J. kamagra on line pharmacy Jeong CW Lim DJ Son H Lee SE Jeong H.Diagnosis a.Induction of virusspecic cytotoxic T lymphocytes in vivo by liposomeentrapped mRNA.Normal is to mLGeoffs doctor may prescribe a range of oxygen flow rates for different activities such as during rest sleep or exercise Nursing Case Study Assignment Nursing Case Study Assignment Introduction DETECT Detecting Deterioration Evaluation Treatment Escalation and Communication in Teams is an education system which was developed on the recommendations by the NSW Health Greater Metropolitan Clinical Taskforce GMCT Working Party.In the small intestine lining cell turnover is measured in days in skin about one month in the pancreas a year or two. achat viagra pharmacie en orleans C.Beliefs and Traditions TO edicine is as old as humankind.study of the eye logyYou must stop smoking for at least weeks before surgery. viagra et al.Constipation e.Infectious Diseases INfECTIOUS DISEaSES l fIGUre chest PA A and lateral B radiographs Right lower lobe pneumonia straight arrowsSpecial magnifying lenses also permit examination of the fundus as with a direct ophthalmoscope.Other contributing factors could be the presence of endogenous NOS inhibitors e. cialis Xrays and CT scans show Otzis skeleton suffered from degenerative bone and joint conditions of the back knees and ankles.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #255  | 10 May 2016 04:22 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Scientists working in the eld of pharmacokinetics measure the rate of disappearance CANCER MEDICINE ONCOLOGY of drugs from the bloodstream and tissues.I believe the combination of significant and reliable functional improvements and excellent safety profile associated with fractional resurfacing will establish the technique within the standard of care for traumatic scars within the next few years he told Reuters Health by email. generic cialis Look for elevations in cardiac enzyme levels and erythrocyte sedimentation rate.For loss of appetite caused by taking medications ask your health care provider about changing the dosage or drug.. zoloft require prescription in canada The basis of Galens medical philosophy was Greek see pp.For women who have not had their uterus removed combination treatment with estrogen and progesterone may decrease the chance of developing endometrial cancer.Philadelphia Pa Mosby Elsevier chap viagra pfizer achat en aubervilliers prothrombin time D Answers to Practical Applications Five Short Clinical CasesThe most common location is the sigmoid colon.In other words why dont the sodium ions leak into the axon and the potassium ions leak out of it The answer lies in the properties of the axon membrane.Roose S. cialis motor aphasiaUsing radium for radiation therapy became more limited specialized and controlled.F Nodules. kamagra 100mg reputable site No effective treatment Secondary Glomerular Disorders a.g.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #256  | 10 May 2016 04:32 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
These are used primarily in the management of chronic urticaria rather than acute urticaria. propecia ecuador D.f.Standard medical dictionaries define the term as the state of the organism when it functions optimally without evidence of disease or abnormality.After to weeks begin to taper slowly. most reliable site to buy clomid Therefore the prognosis is obviously more favorable.You may also have numbness or tingling in your fingers and hands.Testosterone and DHEAS levels of COPD group were lower than that of controls besides they were further decreased in patients with severe hypoxaemia and hypercapnia. cialis price demonstrated that the combination of PGE with Snitrosoglutathione consistently relaxed penile smooth muscle whether or not it relaxed well to PGE.This complex system of specialized tissues contains glands that secrete several types of uids nerves that carry impulses and blood vessels that aid in the regulation of the body temperature. el viagra y la hipertension I love being in a classroom and feel privileged to continue to write this text.eosinophiliac.epididymis B viagra en ligne belgique Paraneoplastic syndromeserythrocytosis thrombocytosis hypercalcemia carcinoid syndrome hypertrophic pulmonary osteodystrophy hypoglycemia high cholesterol D.pages investigated whether associations with adverse cardiac events in patients with coronary artery disease involve the specific combination of negative affectivity NA and social inhibition SI rather than the main effect of either trait alone.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #257  | 10 May 2016 09:58 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
e.CPR is part of a protocol called ABC for the treatment of an unconscious victim who has no detectable breathing or pulse.a cialis Hyperthermia versus fever Hyperthermia is an elevation in body temperature not caused by raising the thermostat i.SUFFIXES SUFFIX MEANING TERMINOLOGY MEANING trophy development nourishment hypertrophy Cells increase in size not number.B.elsevierdirect. elevage levitra You can call for any reason hours a day days a week.Inflammatory bowel disease IBD c..Therapeutic INR is toIf the reticulocyte index examine the smear and RBC indices. levitra prices The theory is that a person isnt depressed he or she has a headache for example.All the equations C.visual examination of the bronchiP ATHOLOGIC T ERMINOLOGY K IDNEY B LADDER AND A SSOCIATED C ONDITIONS KIDNEY glomerulonephritis Inammation of the glomeruli within the kidney. online pharmacy ANTIBIOTICS AND ANTIVIRALS An antibiotic is a chemical substance produced by a microorganism bacterium yeast or mold that inhibits bacteriostatic or kills bactericidal bacteria fungi or parasites.Peak exercise capacity is another integrated measure of the cardiopulmonary performance of COPD subjects.Seventyeightyearold John Smith has had coronary artery disease and high blood pressure for the past years.selected I would rather not answer the ED question and a furthernot due to voluntary muscular contraction. clomid online pharmacy Because the feet of the jumper exert a force on the surface an equal upward directed force is exerted by the surface on the jumper Newtons third law.c.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #258  | 10 May 2016 12:12 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
Prior rehabilitation is an important prerequisite to ensure maximal preoperative fitness and to allow patients to make an informed decision. buy viagra As summarised in the present review a number of studies report statistically significant relationships between the type or number of comorbidities and mortality.In a pioneer study conducted by Semple et al.Actinic sun related keratoses are premalignant lesions in people with sundamaged skin.Label them from the outer surface inward Epidermis a thin cellular membrane layer containing keratin Dermis dense brous connective tissue layer containing collagen Subcutaneous layer thick fatcontaining tissue EPIDERMIS The epidermis is the outermost totally cellular layer of the skin.g.. cialis Particular miRNA signatures are also present in the blood of GBM patients vary with treatment and might be useful for monitoring recurrenceThe participation of dopamine in sexual function including erection is further supported by studies demonstrating that several dopamine receptor agonists such as apomorphine quinpirole quinelorane and hydroxyphenylNnpropylpiperidine induce penile erection after systemic administration in mammals Melis and ArgiolasgdL and decreased hematocritDiseases of the Pulmonary System a. cialis If the pain becomes more severe it may be caused by a blockage of the intestines.Cardiac enzymes are already elevated from the initial infarction.Acute renal failure mildSaunders Co.In they were renamed Human Immunodeficiency Virus HIV the cause of AIDS. will clomid help deca dick Alamy ZUMA Press Inc.Quick Hit Test for microbial diagno sis for outpatients is not required.chondro cartilage achondroplasia This is an inherited condition in which the bones of the arms and legs fail to grow to normal size because of a defect in cartilage and bone formation.hemoglobin Blood protein containing iron carries oxygen in red blood cells. cialis price Rutherford and their colleagues a number of important facts had been discovered about atoms which make up matter.Hematopoietic stem cells for example create various kinds of blood cell but cannot make muscle cells liver cells etc.He espoused a fermentation theory of disease whereby the blood bubbles and boils in the manner of a fermenting alcoholic drink giving off morbid vapors through the skinmanifested by the blisters and sores of the pox and measles.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #259  | 12 May 2016 13:35 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
His low back pain is severe and sharp and it radiates into the right lower extremity. viagra Int J Antimicrob AgentsCOPDrelated mortality is probably underestimated because of the difficulties associated with identifying the precise cause of death.Mesangial deposition of IgA and C are seen on electron microscopy.It appeared to be linked to certain lifestyles and behaviors in particular homosexuality and intravenous drug use.Then the doctor will exam your abdomen and ask questions about your symptoms and medical history such as Where is the mass located When did you notice the mass Does it come and go Has the mass changed in size or position Has it become more or less painful What other symptoms do you have A pelvic or rectal examination may be needed in some cases. buy propecia A B C From Hunder GG.accommodationAlthough the cause of Tourette syndrome is not known it is associated with either an excess of dopamine or a hypersensitivity to dopamine.In other words with a good modern microscope we can observe objects as small as half the wave length of the illuminating light. buy lasix uk Hematologic Diseases and Neoplasms H e m at o l o g i c D i s e a s e s a N D N e o p l a s m s lpre before prenatal primi rst primipara retro backward retroversion The uterus is abnormally tilted backward.phpabouthistory St.Eur Urol. viagra online prescription Other medical problems may also cause higherthannormal blood glucose levels including Overactive thyroid gland Pancreatic cancer Pancreatitis Rare tumors including pheochromocytomaacromegalyCushing syndrome or glucagonoma Lowerthannormal blood glucose levels hypoglycemia may be due to Hypopituitarism a pituitary gland disorder Underactive thyroid gland Insulinoma very rare Too little food Too much insulin or other diabetes medications Risks Veins and arteries vary in size from one patient to another and from one side of the body to the other.Science Photo Library A.Milder than EBVassociated IM.also suggested that there might be a form of circulation in the body. levitra non prescription Multienzyme complexes of mammalian aminoacyltRNA synthetases.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #260  | 12 May 2016 14:48 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Between and of cases are idiopathic yet do not fit the criteria for chronic fatigue syndrome. accutane 30 mg sales meningesThe doctors wanted to see if the cancer on my scalp had spread into the bones in my skull.ENDOCRINE SYSTEM PANCREAS Hypersecretion hyperinsulinism Excess secretion of insulin causing hypoglycemia.If there is no evidence of thyroid hormone deficiency you may just need to be seen regularly by a health care provider. paypal kamagra duro on line CT or MRIhelpful if the sacroiliac or facet joints are involvedgreater risk in men with a history of MI.Science Photo Library Riccardo CassianiIngoni. length of levitra patent Table lists examples of stimulants.Henderson MD from Stanford University in California said the study is the first to confirm and extend the findings of the Mayo Clinic Cohort Study of Oophorectomy and Aging.The patients responses to questions are compared with responses made by patients with diagnoses of schizophrenia depression and so on.Charnley thought it a waste of time but biomechanic Harry Craven saw something in it. cialis The contribution of chloride channelscurrents to the modulation of human corporal smooth muscle tone is less well understood than that of the other ion channels.Clinical features abdominal pain fever vomiting rebound tenderness.Circled numbers show common positions for trocar insertion is an umbilical mm trocar the largest trocar diameter isSupport Groups Wilsons disease support groups can be found at www.part of the brain below the cerebrum relay center that conducts impulses between the spinal cord and the cerebrum online pharmacy If the consumption of excess food occurs simultaneously with heavy exercise the energy may be utilized to increase the weight of the muscles.g.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #261  | 12 May 2016 19:33 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
macrophagephysicians and medical students for the next five centuries in Europe and beyond and is still regarded as one of the greatest works in the history of medicine.Other symptoms of acute arterial occlusion of the renal artery include Abdominal pain Abrupt decrease in urine output Back pain Blood in the urine Flank pain or pain in the side Note There may be no pain. dapoxetine and cialis Lymph node Pectoralis major muscle Pectoralis minor muscle Lymph nodes A Rib B FIGURE Views of the breast.Hostdependent factorsincrease risk for recurrent or complicated UTIs a.Consider ABG or CT scanV Q scan if PE is suspected. viagra Peripheral muscle wasting in chronic obstructive pulmonary disease COPD is associated with decreased exercise capacity impaired quality of life and even decreased survivalanginaIMPORTANT HOW TO USE THIS INFORMATION This is a summary and does NOT have all possible information about this product. levitra online proteins in the blood that help antibodies and T cells kill their targetalso suggested that there might be a form of circulation in the body.There are some fascinating studies coming out of the University of California Davis that look at antioxidants as well as omega fatty acids and cognitive functioning. buy canadian finasteride 1 mg RUNNING HIGH JUMP In the preceding sections we calculated the height of a jump from a standing position and showed that the center of gravity could be raised about cm.Take a couple of deep breaths two or three times every hour.Here mv i is the initial momentum of the object and mv f is the final momentum after the collision. buy viagra online This document does not contain all possible drug interactions.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #262  | 12 May 2016 23:04 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
It is certainly possible to jump safely from a height considerably greater than cm if on landing the joints of the body bend and the energy of the fall is redistributed to reduce the chance of fracture.It includes other forms of energy such as ultrasound and magnetic waves. buy accutane online canada Otherwise treat as for uncomplicated cystitis.Others feel only a prick or stinging sensation.Types a.Not so.QuiCk Hit Signs and symptoms are not a reliable indicator of the presence of PE. generic viagra Cluster Headaches a.phobiab.We know from animal studies as well as human studies that early life experiences can actually retrain and in fact sensitize our autonomic nervous system. cialis The lubb sound is called the rst heart sound S and the dubb is the second heart sound S because the normal cycle of the heartbeat starts with the beginning of systole.Onset and duration of action of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction.Williams Textbook of Endocrinology.Although the exact mechanism underly ing this phenomenon is unknown RNA transcripts encod ing b globin are highly stable so that protein synthesis of globins continues after enucleation of the red blood cell.This procedure may be used in diagnosis and treatment of heart conditions see under percutaneous coronary intervention PCI on viagra prescription With the referral of my doctor I sought out a pulmonologist one who specializes in the treatment of pneumonia to undergo additional studies that might yield useful information.QT intervalthe normal QT interval should be less than half of the RR intervalRejman J.Vaccines which protect against HPV and are now available.RESPIRATORY SYSTEM Trachea Fiberoptic bronchoscope Bronchoscope entering bronchial tube Brush catheter Areas to have material removed for biopsy A B FIGURE A Fiberoptic bronchoscopy. cialis This can be an important indication of pulmonary problems such as abscesses on the lungs or lung cancer of heart diseases such as endocarditis and of various congenital conditions.PREFIXES Another example of an antigenantibody reaction is the Rh condition.The force is shown to act at point A


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #263  | 13 May 2016 11:41 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
leadIt seemed a sensible explanation for mold that suddenly sprouted on old bread maggots that seemingly appeared from nowhere on rotting meat and infestations of lice and fleas where there had been none. generic propecia for sale Ac cordingly in leukemia cells a month exposure to imatinib caused a promoter hypermethylation and there fore downregulation of the tumor suppressor gene PTEN phosphatase and tensin homolog deleted on chromosomeShe denies any history of injury.He left some jars open covered some with close mesh cloth and stoppered others with cork.She was wary of the germ theory of disease see pp. viagra Decompression with gentle enemas or nasogastric suction may be helpful.Berl.PostMI Endocarditis Myxoma b. implicane There are five wellunderstood main categories of viral hepatitis hepatitis A B C D and E.CVAs strokethe result of cerebral thrombosis primarily affects children h.Folic acid supplementsSAFETY ISSUES The prevalence of ischaemic heart disease in this population has not been well defined.Decongestants pseudoephedrine or oxymetazoline Facilitate sinus drainage and relieve congestion Available in both topical and systemic preparations Give for no more than to days c. viagra online prescription Chest pain Diseases of the Gastrointestinal System DiSeaSeS of the GaStrointeStinal SyStem l C.Do not delay.ALL is the most common childhood cancer but it can also occur in adults. kamagra gold 100mg review Nolvadex tamoxifen used to treat estrogen receptorpositive breast cancer in women is an example of aan drug.The current analysis included women mean age years at enrollment who completed the baseline evaluation between January and August and for whom reproductive data were available.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #264  | 14 May 2016 16:50 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Energy is measured in the same units as work in fact there is a onetoone correspondence between them. prednisone canada The Greeks believed that the liver and spleen under the cartilage of the ribs were the seat of melancholy or sadness.Hematologic Diseases and Neoplasms l stepUp to meDiciNeRisk factors are not well defined and causes remain elusive.Blake Jr. india pharamcy zoloft With a penetrating chest wound air can take an easier route.Increased Pa CO is a sign of respiratory muscle fatigue or severe airway obstruction.to inuence turndoubt which might contribute to the illness.incision of a vein levitra with dapoxetine reviews Ann.This is controversial.If the T H E DA R K AGE S I N EU ROP E patient was conscious anesthesia and pain relief could only be provided by administering alcohol opium or something similar in terrifyingly hitandmiss dosesand with no knowledge of germs or antisepsis dirt and pus in the innards would almost certainly lead to infection and death.See also LDH isoenzymes How the Test is Performed A blood sample is needed.relapse Recurrence of tumor after treatment. atomoxetine .We may hold some traits more central to our identity than others but not everyone holds that same value system..Nature Lee K. cialis computed tomography angiography CTA Threedimensional xray images of the heart and coronary arteries using computed tomography slice CT scanner.lipoprotein electrophoresis Lipoproteins combinations of fat and protein are physically separated and measured in a blood sample.But Poiseuilles equation for viscous flow states that a pressure drop always accompanies viscous fluid flow.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #265  | 16 May 2016 16:13 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
The brain can also completely suppress sounds that appear to be meaningless.By the original variolation method using live smallpox material from human sufferers had been prohibited in England. cialis As a consequence of this difference in kinetics DC activation may interfere with antigen presentation when using mRNA vaccines in combination with classical adjuvants.Based on your level of intellectual functioning you are assigned homework or training exercises so that you can increase your scores in those categories where you are lowest.General characteristicslactiferous ducts Tubes that carry milk within the breast. buy isotretinoin acnetrex Tissue concentrations of sulfametroltrimethoprim in the human prostate in German.To produce a sound the edges of the cords are brought together.Kurita M. cialis doiSymptoms pain paresthesias urinary retention bowel incontinence come from compression of the cauda equina nerves that spread out from the lower end of the spinal cord like a horses tail.ANTICONVULSANTS An anticonvulsant prevents or reduces the frequency of convulsions in various types of seizure disorders or epilepsy.Our culture influences our tastes food choices sensations of pain and pleasure and even how we love.Consider giving mL of DW intravenously if the patient is symptomatic. buy roacutan These metabolites are important sources of energy for colonic epithelial cells and are reportedly decreased in patients with IBDThese fragments combine with the biological Chapter Nuclear Physics Highenergy radiation passing through the food destroys microorganisms that cause decay.In one study acute urticaria improved more quickly in the group treated with prednisone than in the group treated with placebo.Headache visual disturbances and other neurologic findings point to increased intracranial or intraocular pressure IOP. kamagra or malegra B Electron micrograph showing erythrocytes within a capillary.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #266  | 17 May 2016 22:27 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Sacroiliitisdoes not parallel bowel disease activity Thromboembolichypercoagulable statecan lead to deep venous thrombosis DVT pulmonary embolism PE or a cardiovascular accident CVA Idiopathic thrombocytopenic purpura Osteoporosis Gallstones in Crohns disease ileal involvement Sclerosing cholangitis in UC Quick Hit Epidemiology of iBD More common in Caucasians than other racial groups Particularly common in Jewish populations Mean age of onset is to years.NephropathyACE inhibitors benefits of which include a. magasins propecia Rest pain continuous Usually felt over the distal metatarsals where the arteries are the smallest Often prominent at night awakens patient from sleep Hanging the foot over side of bed or standing relieves painextra perfusion to ischemic areas due to gravity Rest pain is always worrisomesuggests severe ischemia such that Frank gangrene of involved limb may occur in the absence of interventionDapoxetine is the only chemical substance in its class that has been approved for treatment of premature ejaculation PE.cholesteatomaNature Kruidenier L. viagra online pharmacy Symptoms of CPCPPS can vary widely and include dysuria urinary frequency urinary urgency weak urinary stream pain in the perineum lower abdomen testicles or penis hematospermia or difficulty achieving erection.USE OF OXYGEN DURING EXERCISE TRAINING Patients with normal oxygen tension at rest can show frequent and sometimes severe desaturation during activities of daily living so the prescription of oxygen in rehabilitation is a difficult area. reliable source for dapoxetine It carries chemical waste such as urea to the kidneys to be excreted in the urine.Casey E.At the time of our final literature search studies directly comparing these drugs had not been published.Tamoxifen latches onto the estrogen TOBACCO USE CAUSES OVER OF ALL CANCER DEATHS WORLDWIDE receiving units on cell surfaces which prevents estrogen itself from attaching so the cancer cells cannot grow. cialis Such is the case with some forms of headache for example in which the muscles of the head and neck become tense in response to anxiety.Sexual dysfunction and depression should be carefully questioned when recording the history of patients with COPD and this information should be used in therapy planning.Other things to know about sun exposure Sun exposure is stronger in or near surfaces that reflect light such as water sand concrete and areas painted white.Valproic acid denes a novel class of HDAC inhibitors inducing differentiation of transformed cells.C Give meanings for the following terms relating to respiratory disorders and structures.There are many indicator conditions AIDSdefining illnesses. cialis True.CxThe patient lies on his or her stomach in the pr on e position.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #267  | 18 May 2016 10:49 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
An angiogram reveals plaque blocking the LAD.Inquire about potential precipitating factorsfor example recent IV contrast administration new medications NSAIDs ACE inhibitors surgery recent intake and output other comorbid conditions e. how to get zoloft without prescription helper T cellsRespiratory Failure levitra professional .Before the development of synthetic materials a lightweight metal alloy such as duralumin was the best material available for a full artificial leg.. where to purchase low cost levitra What is the likely diagnosis and the appropriate management of this patientHis physician told him that these were symbiotic exophthalmic prodromal symptoms. oxandrolone propecia The first two of these defects are best explained by examining the imaging of parallel light by the eye.Endothelial dysfunction may be a main underlying factor for ED associated with many risk factors such as hypertension dyslipidemia diabetes depression obesity cigarette smoking and the metabolic syndrome.Call your doctor for medical advice about side effects.A LSO A VAILABLE STUDENT EVOLVE RESOURCES complimentary access included with purchase of this text All student resources are now available online on the Evolve website. viagra e.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #268  | 19 May 2016 01:58 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
The results of laboratory tests may change suddenly within a few days to weeks.Eggs milk peanuts soy fish shellfish tree nuts and wheat are the foods most often implicated.This relieves the occlusion and vasospasm. kamagra on line Koenig King and Carson Handbook of Religion and HealthA New Drug Application for extendedrelease topiramate has been accepted for review by the US Food and Drug Administration and the agent should have completed the regulatory process in the first half of next year according to Bill Pullman MD PhD chief scientific officer at UpsherSmith the company developing the new drug.d.In one study acute urticaria improved more quickly in the group treated with prednisone than in the group treated with placebo.treatment levothyroxine T treatment of choice get online levitra prescription We can use our power as a surrogate or place of refuge.LAYERED CT SCAN The layered crosssectional images produced by a CT scan show all body tissues and can be compiled into a D image on a computer.MODERN MEDICINE The first openheart surgery was carried out with the aid of a mechanical cardiopulmonary bypass CPB device or heartlung machine see pp.Each student and teacher who selects The Language of Medicine becomes my partner in the exciting adventure of learning medical terms.CPB dated back to the s and American John Heysham Gibbon had tested working versions on cats in the s but no one had used a CPB device during a human operation until at the University of Minnesota where Barnard was studying.Lue T. comprar levitra en andorra sin receta These include arterial stenosis heart valve stenosis spinal stenosis tracheal stenosis ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY SUFFIX MEANING TERMINOLOGY MEANING tresia opening atresia Absence of a normal opening.The condition commonly occurs in older women as a consequence of estrogen deciency with menopause.Figure shows several different views of villi in the lining of the small intestine.Characterized by recurrent urinary tract infections in men this condition can affect any age group but is most common in young and middleaged men.Philadelphia Pa Saunders Elsevier chapMed. propranolol Oozing from sites of procedures incisions and so onis ideal.The YerkesDodson curve plots anxiety level on one axis and performance on another axis.Williams Textbook of Endocrinology. viagra History may reveal causes or comorbidities such as cardiovascular disease including hypertension atherosclerosis or hyperlipidemia diabetes mellitus depression and alcoholism.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #269  | 19 May 2016 10:04 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
condition of constriction of the pupilIt often occurs with puberty or aging or the condition can be drugrelated.It has long and varied traditions across Asia and Europe and was prominent in medieval times but its roots go back thousands of years. best prices for legal levitra Its virtual subject used a nicotine transdermal system for days nothing for days and then went back on the nicotine patch for another days.antipruriticand is a stock shareholder in Pfizer Inc.It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present.aInherited blood disorder marked by abnormally slow blood clotting caused by deciency in a blood clotting factor factor VIII. kamagra gold 100mg review Being identical twins the problem of rejectionof substances regarded as foreign to the body being attacked by the recipients immune systemdid not occur.Coma is possible.The probe cantilever assembly in Fig.John Melson lives in Greensboro North Carolina with his wife and two wonderful children. cialis In this case we are not talking about physical exercise but willpower exercise setting realistic goals realizing when youre getting exhausted and then removing temptationwaiting until you recover.Frequent prostate massage was used extensively several decades ago and its use is still advocated by some in the treatment of difficult cases with persistent positive cultures despite appropriate antibiotic therapy.Euvolemicno evidence of ECF expansion or contraction on clinical grounds SIADH Psychogenic polydipsia Postoperative hyponatremia Hypothyroidism Oxytocin use Administrationintake of a relative excess of free waterif a patient is given DW or other hypotonic solution to replace fluids or if water alone is consumed after intensive exertion with profuse sweating Drugshaloperidol Haldol cyclophosphamide certain antineoplastic agents c. cialis had already shown that samples smears and scrapes of infected tissue could transfer diseases to others.LASIX furosemide produced no impairment of fertility in male or female rats at mgkgday the maximum effective diuretic dose in the rat and times the maximal human dose of mgday.Recently it has become clear that large portions of this DNA are in fact not junk at all and contain instructions for making substances and molecules that control if when and how genes work see pp.We had to know where to place the books and how to clean the dishes and stack them just so. viagra This led to the increasing problem of institutionalization.If unstable trans fuse PRBCs before attempt ing to find the cause of the anemia.A shark responds to an electric field as small as V m which is in the range of fields found along the skin of animals.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #270  | 19 May 2016 11:51 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Quick Hit complications of chlamydia Complications in men include epididymitis and proctitis.Fatigue and exertional dyspneapuncture of the chest wall to obtain uid from the pleural cavity generic kamagra ligament Connective tissue binding bones to other bones supports strengthens and stabilizes the joint.Each agent has fiGure A typical twothird to onethird insulin dosing regimen in a kg patient.BoxAt St.Cecil Medicine.CARDIOVASCULAR SYSTEM congenital heart disease Abnormalities in the heart at birth. viagra gMonoclonal antibodies produced by cloned genetically identical cells all obtained from a single original white cell can be manufactured to target these specific antigens.Recurrences are common which can lead to development of chronic pulmonary HTN and chronic cor pulmonale.Near the surface of the Earth it is approximately buy accutane online canada GBy the end of the war enough penicillin was produced each month to treat hundreds of thousands of cases.General characteristicsCHAPTERS TO Ackerman E. cialis One of the predictors of positive emotion and health is religiosity.Philadelphia Pa Lippincott Williams Wilkins chapAddress the underlying cause or prescribe spironolactone if the patient is volume expanded.Vesaliuss Paduan superiors knew little of his rebellious streak but this soon became apparent when he began teaching. priligy prospecto M.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: