Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç  


25-11-2012, 22:16 Kategori: Bilim teknik  
Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç

DERSİM KOÇKİRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dr Ali KILIÇ
Paris 23 Kasım 2012
DERSİM JENOSİDİ VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ-I

Sorunun konuş biçimi


Dersim Jenosidi 75. yıldönümü nedeniyle 23 Kasım’da « Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunmaya » Hollanda dilinde yazılmış çağrısı bize Sayın Dr İ.İ. ve Sayın M. O. tarafından 15 kasım tarihinde iletildi. Bu çağrının « türkçe » versiyonunda « Dersim"de 1937-38 de gerçekleşen soykırım ile halen devam ede giden Kültürel Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçların sonlanması ve yaşayan faillerin yargılanması için uluslararası hukuk ve insan hakları platformlarına yönelik çalışmalarımız çok uzun zamandır devam etmektedir. » denilmekte.Çağrı « T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir. Fakat insanlığa karşı suçlar öyle basit şekil şartlarına kurban gitmeyecek kadar önemli ve statükocu olmayacak kadar da dinamik ve canlı bir hukuktur. Bizler de bu bilinç ve ısrarla bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz.

Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını söylüyoruz. Aynı zamanda bu hassas konu yalnızca UCM"ye şikayet yapılmakla tükenecek veya onunla yetinilecek kadar basit bir konu değildir. Konunun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun bilincindeyiz. O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM. İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. »

İlkin, yukarıdaki çağrı metnini incelersek çelişkileri açıkça görebileceğiz. Birincisi ” T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir ». TC, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, TC Hükumet üyeleri hakkındaki suç duyurusu ve yargılanmaları BM Güvenlik Konseyinin kararı ve öneresine bağlıdır. İkincisi, «bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz. » denilmekte. Bu istekde haklıdır, ancak Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi yoktur. Mahkeme 2002’den önce gerçekleştirilmiş jenosid ve savaş suçları davalarına bakmamaktadır. Üçüncüsü, « Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını », « O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM, İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. » denilmektedir. Buradaki yetki, Uluslararası Ceza Mahkemesinin elinde değil, BM Güvenlik Konseyinin elindedir.

Birinci Bölüm : 23 Kasım Eylemi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

A- Genel Açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi insancıl hukuk kapsamındaki kimi suçları kovuşturan ve 20. yüzyılın sonlarında kurulup 21. yüzyılda uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı yapan ilk uluslar-üstü hukuksal bir mekanizma olduğunu kabul edenler var. Bu haliyle insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezasız bırakılmaması yönünde büyük bir adımı temsil eden ve kuruluşundan bu yana 106 ülkenin yargı yetkisini tanıdığı Mahkeme, henüz Ermeniler, Grekler, Assyro Keldaniler özellikle Koçgiri, Zilan Dersim jenosid suçları ve savaş şuclarını işleyen devletleri yargılama konusunda da yetersizliği,pratiksizliği ortadadır. Çağrı metninde bu olguyu gözlemliyoruz. BM Güvenlik Konseyi tarafından Kontrol edildiği için bu Mahkeme bağımsız bir mahkeme değildir. Jenosid ve savaş suçlarını yargılama da 2002 tarihinden önceki işlenmiş savaş ve jenosid suçlarını yargılamaması bu mahkemenin hukuksal procedürlerindeki anti demokratik niteliğini ortaya koyuyor. Bu aksaklık ve çelişkiler Mahkemenin evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu dile getiriyor. Mahkemenin insan hakları hukuku açısından da yeni bir döneme işaret ettiğini söylemek mümkün değildir.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine giren jenosid suçları , insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yeryüzünde işlenmiş en ciddi suçlar olduğu olduğu halde, yargılama usulu kanununa getirdiği şartlar suçlu devletlerin, sömürgecilerin ellerini kollayarak serbest dolaşmalarına Mahkeme izin vermektedir. Bu yanıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ciddi uluslaraarsı bağımsız hukuk kuruluşu değildir. Başka bir değişle, Mahkeme Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukukuna dinamik bir katkıda bulunmamamaktadır. Örneğin Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nü imzalamadığı için, Dersim Koçgiri savaş jenosid suçlarını işlemiş TC ye karşı bu mahkemede dava açmak mümkün değildir. Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı işlenen en ağır suçların kovuşturulduğu, ilk kalıcı ve bağımsız uluslararası mahkeme olduğunu ileri sürmek inandırıcı değildir. Yargı alanına giren, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarından dolayı şahısları, üst düzey devlet yetkilisi ya da asker olmalarına bakmaksızın, yargılayabildiği bir gerçek olduğu halde, suçları,suçluları yargılamaya zaman sınırını koyduğu ve yargılama yetisinin BM Milletler Konseyine bir devlet tarafından getirilmiş olma şartına bağlı kıldığı için bu durum uluslararası Hukukun bağımsızlık ilkesine aykırı evrensel hukuk normlarıyla çelişmektedir. Jenosid suçlarını işlemiş devletleri,temsilcilerini yargılamak gerekir. Bu gerçekleşmezse, daha önce kurulan Mahkemelerin sonucunun "ütopya"nın gerçeğe dönüşmesine olanak vermiyecektir. Çağrının birinci çelişkisi bu noktada kaynaklanıyor.

Sorunun “BM, İnsan Hakları Komitesine de taşın »masına gelince, 26 Ağustos 1998 Dersim Jenosid suçlularının yargılanması için BM yaptığımız başvuru, İnsan Hakları Azınlıklar Komisyonuna havale edildi. O Zaman BM Milletler nezdinde Güvenlik Konseyi denetiminde Jenosid ve Savaş Suçlarını yargılayan bir Mahkeme yoktu. Uluslararası Adalet Divanına davayı götürmek te BM Milletler Güvenlik Konseyine endexliydi. Aynı yıl Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına Dair Tam Yetkili Temsilciler Diplomatik Konferansı'nda kabul edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından bu yana, en yenilikçi ve heyecan verici gelişmelerden birisi olarak nitelenmiş olsa bile ve dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, "... gelecek kuşaklara hediye edilen bir umut ve evrensel insan hakları ile hukukun üstünlüğüne doğru atılan dev bir adım" olarak tanımlanmıştır yargısı Jenoside maruz kalmış halkların davalarının görülmesine mutlak bir yanıt vermemektedir.

B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılama yetkisi

Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemini anlayabilmek için, Mahkeme’nin yetki alanına giren suçlara bakmak yeterlidir. Soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar, dünyanın hangi bölgesinde işlenirse işlensin, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden suçlardır. Bu bilimsel bir olgu. Ama, Uluslararası Ceza Mahkemesi pratikte bu suçlara bürokratik nedenleri bahane ederek bakmamaktadır. Dolayısıyla bu suçların faillerinin cezasız kalması, sadece bir kesimin değil, tüm uluslararası toplumun ortak sorunu olarak bir gerçeklik olarak kalmaktadır. Mahkeme bazı açılardan uluslararası hukuk alanında yenilikçi bir yapıya sahip değidir..

Mağdur ve tanıklara yönelik destek, Mahkeme'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde olduğu için, verilmemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, II. Dünya Savaşı'ndan bugüne dek kurulan geçici (ad hoc) uluslararası ceza mahkemelerinin ve gelişen insan hakları hukukunun bir sonucudur. Ermenilerin jenosidi, Greklerin Jenosidi, Assyro Keldanilerin Kürdlerin Koçgiri, Zilan Desim Jenosidleri suçluları yargılanmadı. Buna rağmen Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kurulan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşmiş olmasına rağmen, Dersim Koçgiri jnosidlerine Halbaja jenosidine BM aynı duyarlılığı göstermemiştir. Mahkeme'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi altında "bir alt organ" olarak kurulmaması, adil yargılanma hakkının temel bileşenlerinden olan, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olduğunu ortaya koymaktan uzaktır. Tercihlidir,taraflıdır. Başka bir değişle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir diğer önemli yanı ise, yargı yetkisine giren suçlar dolayısıyla bireylerin cezai sorumluluğunu kabul ederek, sadece gerçek kişileri soruşturmasıdır. Fakat bu gerçek kişilerin arasında TC nin suçluları yoktur.Buna karşılık UCM jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yöneticilerini Ordu mensuplarına dokunmamamıştır. Daha açık bir ifade ile, Uluslararası Ceza Mahkemesi, TC devlet, kurum ya da benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarına dokunmamakta , jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yönetici kişilerini yargılama girişiminde bulunmamıştır.

Mahkeme, yargılama yetkisi, esas olarak devletlerin egemenlik hakkıyla sınırlandırılmıştır. TC devleti hükümranlık alanı dahilinde, jenosid ve savaş suçlarını işlemeye devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına giren suçlardan birisi de, yani soykırım, savaş suçu veya insanlığa karşı suç, olduğu halde Devlet ve Uluslararası Ceza Mahkeme'sinin yargı yetkilerinin kesiştiği bu noktada, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren jenosid suçu, yetkili devlette kovuşturma veya soruşturma konusu yapmıyor.Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, bu olay için yargılama yetkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, öncelikle, suçu kovuşturmaya yetkili devletin harekete geçmesini bekleyecektir. TC inkarcılığı bunu asla yapamaz. BM Güvenlik Konseyi bu konuda görevini asla yerine getirmedi, getiremez. Gerçek şu ki TC devleti, işlediği suçu kovuşturmaya isteksizdir,inkarcıdır, böyle bir yargılama için yetersizdir,Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, yetkisine giren suçlar için yargılama yapabileceği kabul ettiği halde, TC Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, BM Millet Güvenlik Konseyine TC’nin suçluluğu Konsey üyesi bir devlet tarafından gündeme getirilmediği sürece. Uluslararası Ceza Mahkemesi hiç bir şey yapamaz. Çünkü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, sınırsız yargı yetkisine sahip bir mahkeme değildir. Kovuşturacağı suçlar, kişiler ve zaman bakımından birtakım sınırlamalar ve ön koşullar Statü’nün II. bölümünde tanımlanmıştır. Bu sınırlamalar ve ön koşullar, özellikle Roma Konferansı sırasında, katılımcı devletlerin üzerinde uzlaştığı "tamamlayıcılık ilkesi" ışığında, Mahkeme’nin yargı faaliyetlerinde yetkisini belirlemiştir.


B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü


Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özelliklerinden olan bu ilkeye göre; eğer Statü'de öngörülen bir suç, yetkili devlette kovuşturma ya da soruşturma konusu yapılmış ise ilgili devletin bunu devam ettirme istek ve yeteneği olmaması durumları hariç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla, Statü’de tanımlanan bir suç, ki bunlar; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve henüz tanımlanmayan saldırı suçlarıdır, ulusal mevzuatta yer alıyor ve sanık(lar) yargılama yetkisine sahip yerel bir mahkemede yargılanıyor ya da yargılanmış ise Uluslararası Ceza Mahkemesi artık bu kişi(ler) için yargı yetkisine sahip değildir. Bu açıdan, “ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunma » girişimi sadece haklı bir gösteridir. Dünya kamuoyununu aydınlatma aracıdır. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, en ağır suçlar olarak tanımlanan; soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu ile sınırlıdır. Ancak Mahkemenin Tüzüğü’nün 5. maddesinde sayılan suçlar, devam eden 6. 7. ve 8. maddelerde ayrıntılı olarak tanımlandığı halde Jenosid suçlularını işliyen devletleri yargılamada yetersizdir. Bu çelişkileri tüzükte görelim.
Suçlar Madde 5 Mahkeme’nin Yargı Yetkisine Giren Suçlar
1. Mahkeme’nin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:
(a) Soykırım suçu;
(b) İnsanlığa karşı suçlar;
(c) Savaş suçları;
(d) Saldırı suçu.
2. Mahkeme, saldırı suçu üzerindeki yargı yetkisini, 121 ve 123. maddelere uygun bir şekilde suçu tanımlayan ve bu suçla ilgili olarak Mahkeme’nin hangi durumlarda bu yetkisini kullanacağını ortaya koyan bir hüküm kabul edildikten sonra yerine getirir. Böyle bir hüküm, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
Madde 6 Soykırım : Bu Statü’nün amaçları bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur.
a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;
b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;
c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;Uluslararası Ceza Mahkemesi
Madde 7 İnsanlığa karşı suçlar : Bu Statünün amaçları bakımından “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:
(a) Öldürme;
(b) Toplu yok etme;
(c) Köleleştirme;
(d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli;
(e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme;
(f) İşkence;
(g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri;
(h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm;
(i) Kişilerin zorla kaybedilmesi;
(j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu;
(k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.
2. 1. paragrafın amaçları bakımından:
(a) “Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı”, devlet ya da kurumsal bir politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri götürülmesine yönelik olarak 1. paragrafta belirtilen eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı müteaddit kereler yapılması anlamına gelir;
(b) “Toplu yok etme”, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve ilaca erişimden mahrum bırakmanın yanı sıra yaşam koşullarını kasten kötüleştirmeyi de içerir;
(c) “Köleleştirme”, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, bir kişi üzerinde sahiplik hakkına dayalı yetkilerin, insan ticareti dahil kullanılması anlamına gelir;
(d) “Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli”, uluslararası hukukta izin verilen gerekçeler olmaksızın, bir yerde hukuka uygun olarak ikamet eden insanların zorla yerlerinden edilmeleri ya da başka zorlayıcı fiillerle yer değiştirilmeleri anlamına gelir;
(e) “İşkence”, hukuksal yaptırımların doğasına ve buna bağlı olarak kaynaklanan acı ve ıstırap hariç olmak üzere, gözaltında bulunan veya sanığın gözetiminde bulunan bir kişinin, fiziksel ya da zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap çekmesini bilerek sağlama anlamına gelir;
(f) “Zorla hamile bırakma”, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali veya bir topluluğun etnik bileşimini değiştirme amacıyla, bir kadının arzusu olmadan zorla hamile bırakılması anlamına gelir; ancak bu tanım, hiçbir şekilde hamileliğe ilişkin ulusal yasaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz;
(g) “Zulüm”, bir grubun veya topluluğun, kimliğinden dolayı, uluslararası hukuka aykırı olarak, temel haklardan ağır bir şekilde mahrum bırakılması anlamına gelir;
(h) “Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu”, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya grupları üzerinde, sistematik hakimiyet ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir rejim çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla işlediği ve 1. paragrafta sözü edilen insanlık dışı fiiller anlamına gelir;
(i) “Kişilerin zorla kaybedilmesi” bir devlet veya siyasi bir örgüt tarafından ya da onların yetkisi, desteği ve bilgisi dahilinde, kişilerin gözaltına alınması, tutuklanması veya kaçırılmasını takiben, bu kişilerin uzunca bir süre, kanun korumasından uzak tutulması amacıyla, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında bilgi vermeyi reddetme ve bu kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bilgisini inkar anlamına gelir;
3. Bu Statü’nün amacı bakımından “cinsiyet” toplumsal bağlamda, kadın ve erkek olmak üzere iki cinse atıf yapmaktadır. “Cinsiyet” terimi, yukarıda açıklanandan başka bir anlam taşımamaktadır.
Madde 8 Savaş Suçları
1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır.
2. Bu Statü’nün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir:
(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller:
i) Kasten öldürme;
ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;
iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma;
iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi;
v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması;
vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması;
vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma
viii) Rehin alma.
(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;
ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesi;
iv) Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı başlatılması;
v) Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması;
vi) Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun ve isteğiyle teslim olmuş bir askeri öldürme veya yaralama;
vii) Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verme;
viii) İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki nüfusun tamamının veya bir kısmının bu ülke içinde veya dışında sürülmesi veya nakli;
ix) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi;
x) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xi) Düşman ulus ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya yaralanması;
xii) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xiii) Savaşın gereklilikleri el koyma veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mülkiyetinin imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
xiv) Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin ortadan kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu ilan etme;
xv) Düşman taraf uyruklu kişileri, savaş başlamadan önce savaşan tarafın hizmetinde bulunmuş olsalar bile kendi devletlerine karşı savaş hareketlerinde yer almaya zorlama;
xvi) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa bile bir kenti ya da yeri yağmalama;
xvii) Zehir veya zehirli silahların kullanılması;
xviii) Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazlar kullanılması;
xix) Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan vücuduna kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması;
xx) Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. maddeler hükümlerine uygun olarak bu Statü’ye bir ek şeklinde dahil edilmesi ve geniş yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan uluslararası savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah, mermi, malzeme veya savaş yöntemleri kullanılması;
xxi) İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlar;
xxii) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
xxiii) Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının kullanılması;
xxiv) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım birimlerine kasten saldırı düzenlenmesi;
xxv) Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden mahrum etmek suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması;

xxvi) 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
(c) Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin müşterek 3. maddesinin ciddi ihlalleri; yani, çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere, silahlarını bırakmış silahlı kuvvetler mensupları dahil hastalık, yaralanma, tutulma veya herhangi bir nedenle çatışma dışı kalmış (hors de combat) kişilere karşı işlenen aşağıdaki fiiller:

i) Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat bırakma, zalimane muamele ve işkence;
ii) İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü davranışlar;
iii) Rehin alma;
iv) Kanuna dayalı ve gerekliliği genel kabul görmüş hukuksal güvencelere sahip, olağan bir mahkeme kararı olmadan cezalandırma ve infaz;
(d) Paragraf 2 (c) uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikteki diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz.
(e) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde olmayan ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer ciddi ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
ii) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve nakliye araçlarına kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış korumaya hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde insani yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, malzemeye, birimlere veya araçlara karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iv) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi;
v) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa dahi, bir kenti ya da yeri yağmalama;
vi) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
vii) 15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
viii) Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatı verilmesi;
ix) Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama;
x) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xi) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xii) Savaşın gereklilikleri el koymayı veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
(f) Paragraf 2 (e), uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikte diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz. Bir devletin toprakları dahilinde, hükumet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır.

3. 2 (c) ve (d) paragraflarındaki hiçbir ifade, bir hükümetin, devlet dahilinde kanun ve düzeni sürdürme, yeniden kurma veya devletin birliğini ve toprak bütünlüğünü tüm yasal araçlarla koruma sorumluluğuna etki etmez.

Bunun için konudaki çelişkilere temel bir açıklık getirmek getirmek gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezalandırılması esası üzerine kurulduğu halde Dersim Jenosidi Mahkemenin yargı yetkisine giren soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları olduğu halde bu konuda bir yargılama girişiminde bulunmamaktadır. Bu durum Mahkemenin kuruluş ilkelerine tüzüğünün 6.7.8. maddelerine tamamen aykırıdır.

Mahkeme tüzüğününün 6. maddesine göre « ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. Bu suç : a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.
Dersim’de TC devleti Dersim’de insanlığa karşı suçlar işlemiştir. Bu suçları işleyenleri yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yettkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği insanlığa karşı işlediği suçları yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddesine aykırıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddeye göre İnsanlığa karşı işlenen suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:(a) Öldürme; (b) Toplu yok etme; (c) Köleleştirme; (d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; (e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; (f) İşkence; (g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri; (h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; (i) Kişilerin zorla kaybedilmesi; (j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu; (k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.

Dersim’de TC devleti Dersim’de savaş suçlarını işlemiş ve bunları işlemeye devam etmektedir. Savaş suçlarını işleyen TC devletini yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği savaş suçlarını yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 8. maddesine aykırıdır. Mahkeme tüzüğününün 8. maddesine göre Savaş Suçlarıdır. 1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır. Tüzüğün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir: (a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: i) Kasten öldürme; ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele; iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma; iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi; v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması; vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma viii) Rehin alma. (b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi: i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi; iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesidir.

İkinci Bölüm : Dersim Jenosidi ve boyutları

DERSİM KOÇKİRİ JENOSİDLERİ ¨ÜZERİNE

Her ne kadar Lemkin kavramsal olarak jenosidi, bir ulusu, bir etnik gurubu toptan imhası olarak görüyorsa, Hans Lukas, Robert Olson. Erik Zürher, Van Ruinessen bunu çarpıtarak ethnocide olarak tahrifat yapıyorlar. Bazı kürd sözde yazarlar bunu katliam olarak gündemleştiriyorlar. Bu tavırla TC devletinin inkarcı politikasına yaklaşıyorlar. Jenosidçilerin yargılanmasına engel olmak istiyorlar.Bu kasıtlı anlayışa karşı 24 Ocak 2010’de Stockholm’da Uluslararası Dersim Jenosidi Konferansında Yazar Sosyolog konuşan Seve Evin Çiçek « yaptığım ayrıntılı tanımlar sunmak isterim. Araştırmacılar kavramsal olarak, “kaliam”,”jenosid”,ethnosid” sözcüklerini kullanıyorlar.» diyordu.

Seve Evin Çiçek « Dr İsmail Beşikçi’nin Dersim jenosidi incelemesine karşılık, bazı batılı araştırmacılardan Martin Van Bruinnes, Robert Olson, Hans Lukas Kieser , bunun jenosid olmadığı etnosid olduğu doğrultusunda çaba gösterdiler.

Belirttiğim gibi, eski grekçe’de genea,genee,genos) kavramının latince karşılığı generatio natales anlamına gelir. Yani eski grekçeden latinceye bir geçiş var. Lemkin sadce latince karşılığını kullanmakla yetinir. Bu konuda, Michiel de Vaan, Dans l’Etymological Dictionnary of Latin, yapıtında gens, gentis, kavramlarını « soy,ulus ve halk » anlamında kullanır, bunlar gentilis,kavramından türemiş, «aynı aileye mensup » ya da “ gentilitas kırmançki deki « GULE ZU ÇEİ » ile eş anlamlıdır.

Genus kavramı latince gigno, geui, genitum ; gignere, fiilinden gelir. genus, eris köken olarak grekçe  gignomai fiilinden gelir. Şair Homeros bunu doğmak anlamında kullanır. Kırmançki, biaéné, dina amaéné, kurmanci de buyin zayin. İki fiilin kırmaçki’deki karşılığı biaiş,zainaiş’tir. Latince de genui , supinımu ise genitum’dur. Bu iki isimsel biçimdem genitor. eril genetrix dişil . Genitura, kuşak türer.
Bu konuda grekçede iki tip fiil var. Biri  kteio diğeriγ, sfazo ‘dur . Latince buna eş anlamlı olan pek çok fiiller’den jugulo, macto,interrimo,caedo,occido, neco saymak mümkün. , keito fiiline en yakın olan occido öldürtmek,katletmek tir. Bu kırmaçki’deki kıstene fiiline yakındır. Oysa katliam kavramı sfaze) dir γ fiilinden gelir,dümanların büyük bir katliamı anlamındadır. Yani grekçe olarak


İtalyan araştırmacı Aldo Duro’ya göre , « genus temel terimi grekçe –elemento  gignomai ve latince gignere, nascere, fiilerinden türetilmiştir Jenosi ise bir gurubun, bir azınlığın, bir soyun. Bir dinsel gurubun toptan ortadan kaldırılmasıdır elemanlarının sistemli yokedlimesi. Occidio, onis, toptan imha edilmesidir . Bu anlamda Genus Occidere, bir ulusun, bir halkın toptan imha edilmesidir. Jenosidi inkar etmek, onun yerine katliam kavramını kullanmak ,gerçeklerin jenosid süreçlerinin yoksanmasıdır. Başka bir değişle insanlığa karşı işlenmiş savaşsuçlarını, jenosid suçlarını inkar etmek. Bu tür duruşlar, Kürdistan’daki jeneosidçi sömürgeci TC devletini korumak ve savunmaktan başka bir anlama gelmez.

Bilimsel açıdan soruna bakıldığında, bilimlerin konularının bir birine kasıtlı olarak anthropoloji ile ethnoloji konuları ile jenosid sosyolojisinin birbrine karıştırıldığına tanıt oluyoruz. Bu açıdam Jenosidi etnoside indirgemek amaçlıdır. Jenosid siyasal jenosid sosyolojisinin konusudur,etholojinin değildir. Bu açıdan Dersim jenosidi, bir katliam değildir. Katliam sözcüğünün Erdoğan’ın ağzından çıkması pek çok tüccar yazar çizeri at koşusuna sürdü. Oysa bu tavır doğrudan doğruya devletin Uluslararası Jenosidi önleme Sözleşmesinin inkarı anlamına geliyor. Oysa Lemkin jenosid’den katliamı değil, bir ulusun, ethnik bir gurubun ortadan kaldırılmasını anlıyor. Genel olarak jenosid, bir ulusun bütün üyelerinin toptan imhasıdır. Başka bir değişle, Ulusal gurupların yaşam temellerinin koordineli ve farklı yöntemler kullanılarak onların varlık şartlarını tümden yokedilmesidir. Böyle bir politika herşeyden önce, onların ulusal bilinçlerini. Dillerini siyasal kurumlarını.güvencelerini,ekonomik yaşamlarını, özgürlüklerini, insanlık onurlarını kişisel yaşamlarını ortadan kaldırmayı hedef alır. Jenosid devletin imha yöntemi olarak bir gurubun kişilerini hedef aldığında, herşeyden önce. Hedef alınan şey,onların ulusal bağları ve onları koparıp yoketmeyi esas alır.

Sadece bunla kalınmıyor,mallarına arazilerine, atalarınadn aklan anılara el koyup onları dönemiyecekleri birbirlerini görermiyecekleri ölümler sürgünlüklerine zoral imhaya maruz bırakıyor. Alman uluslü türk yöntemi budur. Erdoğan’ın aldatmacası bu bilinçli saldırının esasıdır. Hedef kürdlerin jenosididir çifte yöntemi uyguluyor. Birincisi ezilen Kürd ulusunun ulusal karakteristiklerininın imhası, ikincisi, sömürgeci emperyalist TC devletininin diktatörlüğünün inşasıdır. İttihat Terraki ve Teskilatı Mahsusacı kemalist diktatörlük kürd beyliklerini kendileri için kullandıktan sonra ocak 1917 de bizzat Kemalin denetiminde 400.000 kürd ülklerinden kovularak yokedildi. Kürdistan boşaltıldı, topraklarına 1913’den itibaren 1300 0000 yabancı mülteci eyrleştiridi. Talat ‘ın ermenilere. Greklere uyguladığı yöntem Kürdlere uygulandı. Bu uygulama nedenelri üç sonuca abğşanıyor. Birincisi biolojik jenosid’dir. İkıincisi bütün kürd ulusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kültürel geneosid’dir. Üçüncüsü, yabancılaştırma, assimilasyon bir güç olarak kürdlerin kend,i soylarına karşı kullanılmaları, inkarın inkari yöntemi emperyalst sömürgecilğim silahıdır. Bitlis’li Kürd İsmet’in Lausanne da kendi ülkesini bölmesi parçalaması, Ziya Gökalp döneğinin İTK nin pantürkçü kuramcısı olarak Kürdleri türkleştirme projesi, Dersim’de Nazmi Sevgen, Abdullah Alpdoğan’ın Rayver Koop’la faaliyetleri, bugünkü Dersim ve Koçgiri’deki takipçileri,AKP içindeki 75 Kürd Milletvekillerinin faaliyetleri TC MİT nin örgütlediği anti kürd mihrakların jenosidi inkar girişimleri bu boyutu ile ilgidir. Bunların temelinde “türkleştirme”, “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikası vardır.» Emekli general sömürge Dersim Valisi Kenan Güven’in 5000 kürd çocuğunu ve kızını “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikasına pazarlaması bu jenosidin bir parçasıdır.Bu konuya değineceğz.

Sömürgeci devletler başta Türkiye olmak üzere Kürdistan halkını kendilerine düşman olarak ilan etmişlerdir. Linçler bunun örneğidir. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular Kürdistan insani potensiyelini kendiç ıkarları için kullandılar.Her defasında Kürdistan halkının direnişini kanla zulumla bastırdılar. Sömürgeci işgalciler her defasında kürd ulusunun imha planını önceden hazırladılar. Mustafa Kemal,ırk üstünlüğü politikasını uyguladı.Emperyalist sömürgeci bölge müeftişliğini kurarak jenosidin gerçekleşmesini önceden planladılar. İşgalci sömüregciler Ermenilere,greklere, Assyro Keldanilere ve Kürtlere karşı değişik jenosid tekniklerini sıyasal,kültürel,ekonomi, biolojik .fizik alanlarında uyguladılar.

SİYASAL ALANDA

Fiziki jenosidlerden sonra türkleştirme politikalarına hız verdiler.İlk rolü işgalciler oynadı,sonra bunu politikqyı oluşturcak yerli sömürge halkın kendi elleriyle işbirlikçiler oluşturdular. Türkleştirme politikasının gizli örgütlerine Dalan gibilerini kullandılar. Yurtsever işadamlarını öldürüp,sömürgeci devlet için çalışacakların listelerini oluşturup onlara her olanağı türleştirmek için açtılar. Türkçü islamcı örgütlerde onlara baş görev verdiler. Bunlara karşı çıkacak tüm Kürd siyasal partilerini kapattılar. Türkleştirme politika da ağırlık verdiler, sadece insanları türkleştirmek değil, ezilen Kürd ulusunun bütün tarihsel zenginilklerini. Dilini,kültürünü,doğasını türkleştirmeyi hızlandırlar. Kürd halkını topraklarından zorla göçe zorlayıp jenesidi gerçekleştirdiler. Buna karşılık, 1919 da Süreyya Bedir Khan “ Biz Kürdler bugün korkunç bir alternatifle yüzyüze bulunuyoruz. Biz başkalarına güvenmeden kaçınarak ancak kendimize güveniyoruz. Biz bu çok uzun ve tehlikeli sessizliği anlayarak, Türk Hükümeti’nin bizi savunmasını beklemek yerine Avrupa mahkemesi önünde bizzat kendi özsavunmamızı yapmak, kendi davamızı savunmak kararını almış bulunuyoruz. Türk Hükümeti geçmişde kendi görevini yerine getirmemiş olduğundan, biz artık eskisi gibi ağırbaşlı davranamayız, biz geçmişdeki durumdan dolayı kendimizi uslu görmüyoruz. Bu kadar ağır bir krizde beş milyon Kürdün geleceğini bu andan itibaren Türk Hükümeti’ne emanet etmek istemiyoruz-

Bu son günlerde A.B.D. Başkanı’nın insiyatifiyle Milletler Birliği kurulunca barış koşullarını yaratmak yer yüzünde iyi niyeti tahaküm etmek biz öyle görünüyorki bu sorun Avrupa’da bir gerçeklik olma görüş noktasında Asya’nın yeni tartışması amacıyla farklı bir açıklama getiriyor. Sorulacak soru acaba Barış Konferansının düzenlendiği şu anda bütün küçük milletlere adalet sözü veriliyormu? Böylece korkunç bir haksızlığın ..için bir seçme hakkı veriyormu? Bütün uluslarla daha fazla şehitlendirilmiş ulus arasında daha mutsuz ulus üstüne bir olumlu etkide bulunabilirmi? Dr Süreyya Bedir Khan” - Biz kendi bağımsızlığımızı istiyoruz. Bu bizim temel hakkımızdır. Sadece bu bağımsızlık için uyğarlığın ve ilerlemenin arenasında bize hak kazandırdığı için eşit silahlarla savaşmayı kendi ülkemizin zenginliklerini işletmek ve diğer komşu halklarla barış içinde yaşamak istiyoruz.” diyordu. Fiziki jenosid buna engel oldu.

SOSYAL ALANDA

Sosyal alanda kürd ulusal özelliklerini toptan imha ettiler,kendi sömürgeci hukuk sitemlerini kurdular. Türkleştirmeyi hızlandırmak için kendi öz dillerini Güneş dil teorisiyle bütün ezilen hakların dillerini yasaklıyarak, dünyadaki bütün dillerinin türk dili olduğunu kurumlaştırdılar. Kürtçeyi yahudi dilini yasakladılar.Kürd ulusunun dinsel inançlarına el attılar. Devletçi anlayışlarını uygulamak için kendilerine bağlı ekipler oluşturdular.Bugün jenesidi inkar edenler bu işin ücretli eemkli mimarlarıdır.Basın yayın Medya ve aygıtları özel televizyonlar, polis örgütü denetiminde bunların uygulayıcılarıdır.Temelinde türkleştirme, islamlaştırma, türkmenleştirme politikası yatar.

KÜLTÜREL ALANDA

Sömürgeci işgalde fiziki jenosid gerçekleşti, bunu diğer jenosidler izledi. 1914 Osmanlı nüfus sayımında, 15.044 846 müslümanın içine gizletilen Şerif Paşa’ya göre 5000000 kürdün dili yasaklandı 2000 yılında nüfusun % 20 i oluşturan Kürdleri hiç bir okulu yok. 1914 Osmanlı nüfus sayımında 1225.006 ermeni yaşarken o zaman 174000 okula sahip ola ermenilerin şimdi sadece Konstatinopl’da 12 özel okulu kaldı. 2000 yılı nüfus sayımında bütün azınlıklar sadece nüfusun % 0.05 i oluşturuyor. 1914 de 1.729.738 grek varken, şimdiki sayı 3000 geçmiyor. Germanos’un açıklamalarını esan alan bilgiye göre sadece Pont Euxın(Pontus) eyaletind 1850 kilise 1400’den fazla okul,2650 gerk öğretömen 60.000 kız öğrenci varken bugün orada hiç bir okul hiç bir kilise yok sadece Konstantinopl’de 8 özel okul kaldı. Bu TC kültürel jenosid polikasının pratik sonucudur.Katliam,etnosid değil, jenosiddir.

EKONOMİK ALANDA

Emperyalist sömürgeci TC devleti Kürdistan ekonomisi yoketti.Barajlar politikasıyla Kürdistan topraklarının % 31 sular altında bıraktı,bütün arkeolojik tarihsel zenginlikleri yokedrek arkeolojij jenosidi ve ekolojik jenosidi gerçekleştirdi. Sadece 1977 den bu yana 9.000.000 Kürd topraklarını terketti.4000 köyü ortadan kaldırdı. Geleneksel tarımsal kültürüne son verdi. Aynı pratik Viet Nam’da Viet Nam halkına uygulandı. BM ler savaştan göçe zorlanan kürdlerin sayısının 4.500.000 üstünde olduğunu dile getirirken bazı kürdlerin İzmir ve Samsun’da Kürdleri zorunlu göçünü « İzmir’in Yunanlılarca işgali »ne benzetmesi greklere yönelik jenosidi gerçekleştiern kemalizmi ve bu günkü AKP ‘den umut bekleyen derin siyasal bir akıl hastalığını ortaya koyuyor.Yazılarımız okuyanlar Greklerin jenosidinin bu yönünü görecektir

BİYOLOJİK ALANDA

İttihat Terraki ve Jön Türkler politikasının ve jenosidlerin mimarı devletçi türkleştirmeci Mustafa Kemal üstüne konuşan Prof Vamık Volkan” Atatürk'ün ölümünden hemen hemen 4 sene önce, 24 Kasım 1934'te özel bir yasa Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verdi. Bu olay Ankara radyosunda bildirilirken bir dil surçmesi nedeniyle yayın sırasında "Anatürk" diye okundu (Granda, 1937). Bu dil sürçmesinin bilinçdışı bir gerçekle bağlantısı olduğunu ve Türkiye halkının çoğunluğunun Mustafa Kemal' i hem bir baba hem de bir ana olarak algıladıklarını tahmin edebiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal'in kendisinin, yıllarca süren uğraşılarından sonra Türklerin sembolik ebeveyni olduğunu "resmi" bir şekilde, yani özel bir yasa ile ifade etmesinin zamanının geldiğini düşündüğünü de anlayabiliriz. Psikoanaliz literatüründe karizmatik liderlerin onları takip edenler tarafından hem baba hem de anne olarak algılandıkları hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse ve Jessner, 1961; Abse ve Ulman, 1977). Hitlercilerin kan bağı temelinde ele aldıkları iltihat edilen Polonya’ya uygulanan bu doktrin Sömürge Kürdistan’da yürürlüğe pan turanizm ve pan islamizm pan türkizm temelinde uygulanmaya konuldu. Vamık olayı şöyle açıklar,” Mustafa Kemal yeni Türk kimliğini Türkiye halkına benimsetmek için İstiklal Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra çok çalışmıştı. Ölümünden 4 sene önce yeni Türk kimliğinin eski bir ağaca yapılan aş ının tutması gibi tuttuğunu sezerek, aşılanan yerden çıkan dalların başka türlü meyveler verdiğini hem millete hem de Türkiye dışındakilere göstermek istemişti.

Bu konuşmamda Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldıktan sonra yaşamının son yıllarında yaşanan, yeni Türk kimliği ile ilgili düşünce ve hareketlerini gösteren üç örnek üzerinde duracağım. Bu örnekleri çok iyi bilinenler arasından seçmek yerine, onun kişilik yapısını daha yakından gösteren örnekler arasından seçtim. Ölümünden önce ve sonra, halk arasında genelolarak Atatürk, sanki insandışı bir varlıkmış gibi algılanmıştı.).” diyor. Bu aşı tutma sorunu biolojik et ideolojik babalık yöntemsel türkçüleştirmektir. Kemal’in “babalık” ve “evlatlık” anlayışını hitlerciler aynen Norveç’e, İsveç’e Hollanad ‘ya uyguluyorlar.

Mustafa Kemal’in psykiatrik çözümlemesini yapan Volkan Vamık Resmi ideolojinin sınırları içinde kalır. Mustafa Kemal’in sağlık bakananı ve özel doktoru Dr Rıza Nur’un Kemal hakkında hiç bir görüşünü ileri sürmez. Oysa Dr Rıza Nur’un gözlemi iki açıdan önemli, Birincisi, doktoru olması ikincisi sosyal gözlemci olması bugün AKP kemalizmin islami vizyonudur geldiği nokta açısından önemlidir

Ocak 1917’de Mustafa Kemal’in 400.000 kürdü zorla göçe başvurmasının özü Talat’ın Ermeniler, Grekler için verdiği talımatların Kürdlere uygulanmasından başka bir şey değildir. Günümüze gelindiğinde savaş’la birlikte diğer teknik yöntemler uygulanıyor. Örneğin Keban baarji yüzünden 212 yerleşim birimi su altında kaldı. 1975’de 60000 olan Elazığ nüfusu 131000’e yükseldi. GAP’la başlayan 1977 deb şu ana kadar 9000 000 kürd topraklarından kovuldu. Bunu 1984’de başlayan savaşla birlikte köy boşaltmalara, toptan imhaya götürüldü.

Edt'den

Yazı uzunluğunun limiti aşması nedeniyle tümü yayınlanamamıştır. Yazının ikinci bölümü 24 saat sonra yayınlanacaktır.

Saygılarımızla


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 24688   |   Yorum: (734)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #211  | 2 Şubat 2016 06:45 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Causes Shortness of breath has many different causes. buy priligy dapoxetine united states Benign condition that does not require treatment B.This may also be the case in man Brien et al.Choice Architecture Choice architecture is about designing a system that influences our choices to go a particular way.As soon as I replaced it very cheap the car became like new It was accelerating faster than ever before and moreover check engine light never came back on again Hence until I found the real cause of the problem the fuel filter that was clogged with dirt over the years my car was suffering and could not tell me what was hurting most.vaccine Weakened or killed microorganisms toxins or other proteins given to induce immunity to infection or disease. propecia para alopecia Lymphocytes and monocytes originating in bone marrow lymph nodes and organs such as the spleen and thymus gland protect the body by producing antibodies and by mounting a cellular attack on foreign cells and organisms.She states that she has felt tired for the past couple of weeks but is otherwise vague.Exertional syncope is particularly common and is found in up to of cases.The classic presentation is a welldemarcated fiery red painful lesion most com monly on the lower extremities and the face.This is not a fully valid assumption for the lenses in the eye. reputable online levitra .This is probably our psychological defense mechanisms.Nature Kruidenier L.Other findings are HTN mononeuritic multiplex and livedo reticularis.inhalationSPECIALISTS Match the abnormal condition in Column I with the physician specialist who treats it in Column II.and Hood L. canadian pharcharmy online viagra Ninety percent of patients are men over years of age.Treatment of cancerous tumors with drugs isHowever in most people symptoms improve over months or years.ultrasound examinationspermatozoa sterilization Procedure that removes a persons ability to produce or release reproductive cells removal of testicles vasectomy and oophorectomy are sterilization procedures.Oxytocin In the PVN of the hypothalamus pharmacological immunocytochemical and electrophysiological studies have identified a group of oxytocinergic neurons projecting to extrahypothalamic brain areas and the spinal cord which influence erectile function.enteral nutrition administered into the GI tract viagra pas cher Although complex determining procedural appropriateness with PCI requires documenting the presence and severity of angina symptoms use of antianginal medications and presence and severity of stenosis according to the new report.leukocyte with dense reddish granules having an afnity for red acidic dye associated with allergic reactions

As a result of advances in assisted reproduction and stem cell research see pp.Consider a trial of NPO status to see if diarrhea stops.Acute leukemias have common clinical characteristics abrupt onset of symptoms fatigue fever bleeding bone pain lymphadenopathy splenomegaly and hepatomegaly. remanso de propecia C.displacement of a bone from its joint N Give the meanings of the following terms.erosion Wearing away or loss of epidermis.Basics of Anemia A.It often depends on what caused the problem in the first place. misoprostol Inpatient Adapted from Fine MJ Auble TE Yealy DM et al.Vasoconstrictors to restore venous tone but cautiouslya.MeCP priligy pas cher Quick Hit Immediately after placing a central line IJ or sub clavian obtain a CXR to check for pneumothorax and to ensure proper posi tion of the catheter tip.However none of these therapies have been proven to help.Most common initial presentation b. cheapest kamagra uk europe Cancer may also cause decreased appetite.General characteristicsIn the Netherlands it benefitted from having training schools much earlier than elsewhere in Europe so it avoided being marginalized the first Dutch training school was established inv m sec with cm area v m secedema viagra cialis Keeping HbA ceffective vaccine against tuberculosis in humans was finally developed in the s ironically at the Institut Pasteur founded by Kochs great rival Louis Pasteur.Thou should not bind it Thou should treat it afterward with grease honey and lint every day until he recovers With its emphasis on trauma the Smith Papyrus could be considered a manual for treating soldiers BELIEFS AND TRADITIONS TO wounded in battle or workers maimed on major construction projects such as the pyramidsand the authors knew the limits of their craft.Physiologists have studied the properties of nerve impulses by inserting a probe into the axon and measuring the changes in the axon voltage with respect to the surrounding fluid.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #212  | 2 Şubat 2016 15:34 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Calcium Channels. where can i buy clomid over the counter computed tomography CT scan of the chest Computergenerated series of xray images show thoracic structures in cross section and other planes.S M E DIC I N E A N D C A R E F OR T H E E L DE R LY In Francois Ranchin Professor of Medicine and Chancellor of the University of Montpellier published Opuscula Medica in which he tackled the question itself ageold is aging a natural progression of the human body or itself a form of disease or illness Ranchin proposed that old age was an intermediate condition of decreasing health in which the body was increasingly prone to disease Not only physicians but everybody else attending old people realize how noble and important how serious and difficult how useful and even indispensable is that part of practical Medicine called Gerocomica which deals with the conservation of old people and the healing of their diseases.xiv ACKNOWLEDGMENTS I am always pleased to hear from students who comment on the book and ask important questions. propecia le moins cher Such medicines include aspirin and ibuprofen Advil Motrin.major hormone from the thyroid gland thyroxine contains four iodine atomsOsteophytes c.demonstrated that the combination of PGE with Snitrosoglutathione consistently relaxed penile smooth muscle whether or not it relaxed well to PGE.clinical featuresIf your blood oxygen level is very low you may need oxygen. buy propecia 5mg usa Common neuropathies include radialulnarmedianmusculocutaneous nerves long thoracic nerve axillary nerve common peroneal nerve and femoral nerve J.But Poiseuilles equation for viscous flow states that a pressure drop always accompanies viscous fluid flow.antibodies Lyme diseaseLungs are almost always involved.Rheumatic heart disease occurs as a complication of streptococcal pharyngitis group A streptococcus. viagra price cheap usa M.Electroporation has been performed both on cells floating in laboratory liquid in vitro and on living tissue that is accessed by tiny probes inserted into the body in vivoSTEM CELL A generalized cell that has the potential to specialize or differentiate into a particular kinds of cells such as nerve cells muscle cells or skin cells.Theyre there for a reason and sometimes we use them too much while other times we use them too little.Support Groups Wilsons disease support groups can be found at www.Most common in men to years of age but can occur in men of any ageGerman medical  microbiologist Robert  Kochhe and Pasteur were often rivals sometimes bitterly soidentified the microbes of anthrax tuberculosis and cholera.The same changes can be seen on CT and MRI urography. pharmacy shop buy cialis For example drugs may be introduced into the pleural cavity in people who have pleural effusions due to malignant disease.Alternate Names Angiotensinconverting enzyme inhibitors References Mant J AlMohammad A Swain S Laramee P Guideline Development Group.Much of the work in this area was done in the s and s.Some people with acute vision do resolve points with this separation but most people do not.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #213  | 2 Şubat 2016 15:49 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
If a person is standing erect the blood pressure in the arteries is not uni form in the various parts of the body.Cosmeticthere is increased abdominal girth due to dialysate fluid.There are five wellunderstood main categories of viral hepatitis hepatitis A B C D and E.Vaccines which protect against HPV and are now available. dapoxetine 30 mg Blood pressure was discovered in by clergyman Stephen Hales who inserted tubes into animals arteries and measured how far the blood rose.c.In gene therapy came of age when a fouryearold girl was treated for a rare enzyme disorder known as ADA deficiency adenosine deaminase deficiency.So the mamsa or muscle dhatu is accompanied by mamsavaha srotas carrying muscle nutrients and waste while the majja or bone marrow dhatu corresponds with the majjavaha srotas supplying the bone marrow nutrientsplus in this case the nutrients for the nerves and nervous tissues including the brain.It made a noticeable positive impact on Jeffs anxiety.Remove potassium from the body. overnight delivery viagra Druginduced hypoventilation e.Tamoxifen latches onto the estrogen TOBACCO USE CAUSES OVER OF ALL CANCER DEATHS WORLDWIDE receiving units on cell surfaces which prevents estrogen itself from attaching so the cancer cells cannot grow.Obtaining a blood sample from some people may be more difficult than from others.B.Pure motor lacunar strokeif lesion involves the internal capsule b.Chronic arthritis will develop in some patients. 800mg viagra In a gas at atm pressure the mean free path is on the order of cmthe exact value depends on the specific gas.sterilizationNephrotic syndromemost common presentationNot only do these emerging approaches permit the analysis of a single candidate epigenetic modication but they also allow the characterization of highly integrated genomewide epigenomic proles utilizing single cells and molecules by employing sophisticated technology platforms..He denies chest pain fever and chills.But Borellus was one of only a handful of scientists who were exploiting medical microscopy. levitra for sale online This plaque is made up of cholesterol and other cells.vulvodynia I Match the following terms with their meanings as given below.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins FigureExercisesFor symptomatic relief of nauseavomiting cialis pills sale ontario For example the blood circulat ing in veins and arteries is subject to friction which changes kinetic energy to heat and slows the flow of blood.The Catholic Church in particular was against incisions and invasions of the body unless it was for lifethreatening wounds and then only for the nobility and members of the ruling class.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #214  | 2 Şubat 2016 22:39 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
All or some of the hormones released from the anterior pituitary may be absent.Bartholomews Hospital London.A QRS complex follows each P wave.Gann P. efectos secundarios cialis Nonsustained VT Brief selflimited runs of VT Usually asymptomatic When CAD and LV dysfunction are present it is an independent risk factor for sudden death.DScience Photo Library David McCarthy.dantrolene for malignant hyperthermia. cialis tadalafil 20mg price Indeed by the time Pare attended the Hotel Dieu the reputation of barbersurgeons was growing.g.Zan Yin covered M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE ANATOMICAL MODEL This ivory model of a pregnant woman with removable parts of a type common in thcentury Europe was used by midwives to educate women about giving birth.DIC is characterized by abnormal activation of the coagulation sequence lead ing to formation of microthrombi throughout the microcirculation.e.Amitriptyline Elavil and uoxetine Prozac are two types of aan drug.It will go around twice more to sweep up all the stem cells it can then youll be done till tomorrow morning. propecia online no prescription This drug works by THE FIRST TRANSPLANTS interfering with cell multiplication which cancer cells do in an uncontrolled manner see pp.In a cardiac arrest these electrical impulses go haywire.e.Hypovolemic Low urine sodium mEqLimplies increased sodium retention by the kidneys to compensate for extrarenal losses e.However good information was impossible to get.Bone marrow biopsypresence of infiltrating leukemic cells in bone marrow D. comprar priligy online contrareembolso g.The matter was taken from a sore on the CONQU ER I NG T H E DR E A DE D P OX hand of a dairymaid who was infected by her masters cows and it was inserted on May th into the arm of the boy by means of two superficial incisions barely penetrating the cutis outer skin layer each about half an inch long.Dating from the th century or even the throughly the same era as the Ashtanga Hridayam the manuscript contains a great deal of information about medicine particularly Ayurvedic medicine and includes many recipes for remedies.If the patient cannot breathe on his or her own intubateRex Features Image Broker. pharmacy prices for levitra .Tadalafil exhibits some crossreactivity with PDE but there are no known side effects due to PDE inhibition at this time..Also reviewed by Linda J.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #215  | 3 Şubat 2016 03:04 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
DiagnosisThe disease is more common in parts of Africa and Asia than in North or South America and Europe. online cialis generic AUTOPSY REPORT Adenocarcinoma bronchogenic left lung with extensive mediastinal pleural and pericardial involvement.pituitary hypophysisAsian J AndrolIf it invades in the late th century. viagra for woman that lasts up to 48hrs Shabsigh R.J.blepharoptosis Pronounced bl e f a r o pT O s i s.Director Biophysical Laboratory The Lahey Clinic Burlington MA.Full Catastrophe Living Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress Pain and Illness tadacip 20 india Women who are or plan to become pregnant should not touch this medication as it can be absorbed through the skin.wheal Smooth edematous swollen papule or plaque that is redder or paler than the surrounding skin.However most peasants in the countryside were far removed from such matters and continued to use herbal recipes and other treatments from ancient times.and C.Enter Louis Pasteur future giant among microbiologists.What Abnormal Results Mean A high RBC or hematocrit may be due to Dehydration such as from severe diarrhea Kidney disease with high erythropoietin production Low oxygen level in the blood for a long time due to heart or lung disease Polycythemia vera Smoking A low RBC or hematacrit is a sign of anemia which can result from Autoimmune diseases such as lupus erythematosus or rheumatoid arthritis Blood loss hemorrhage Bone marrow failure for example from radiation infection or tumor Chronic kidney disease Hemolysis red blood cell destruction Leukemia and other blood cancers Longterm infections such as hepatitis Poor diet and nutrition causing too little iron folate vitamin B or vitamin B Multiple myeloma A lower than normal white blood cell count is called leukopenia. propecia apeplus At the threshold of vision the light intensity is so small that we must describe it in terms of photons.This would usually be MRC dyspnoea grade or above.The echocardiogram allows doctors to diagnose evaluate and monitor Abnormal heart valves Atrial fibrillation Congenital heart disease Damage to the heart muscle in patients who have had heart attacks Heart murmurs Infection in the sac around the heart pericarditis Infection on or around the heart valves infectious endocarditis Pulmonary hypertension The pumping function of the heart for people with heart failure The source of a blood clot after a stroke or TIA Your health care provider may recommend a transesophageal echocardiogram TEE if The regular or transthoracic echocardiogram is unclear because you have a barrel chest lung disease or obesity A much clearer picture of a certain area of the heart is needed Normal Results A normal echocardiogram reveals normal heart valves and chambers and normal heart wall movement. come aquistare kamagra post.pay Extrapyramidal signsparkinsonian symptoms resting tremor rigidity bradykinesia chorea drooling incoordination due to copper deposition in basal ganglia b.Quick Hit The presence or absence of HTN is useful in dif ferentiating the causes of hypokalemia.gmdL Female


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #216  | 3 Şubat 2016 04:54 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
You will nd complete denitions for all of these terms and audio pronunciations on the Evolve website.Visualspatial deficits are more common when the right hemisphere is involved.Carbamazepine or gabapentin for neuropathic pain c.This can help Grow body hair Improve appearance of muscles Improve concentration Improve mood and self esteem Increase energy and sex drive Increase strength Most men with this syndrome are not able to get a woman pregnant. viagra no script Nephrotoxicity may cause renal insufficiency or acute tubular necrosis Aminoglycoside toxicity is doserelated so be sure to adjust dose for renal dysfunction.It often causes seizures and even death of the mother and baby.Even though were not often aware of the emotion regulation thats going on it happens all the time.thickened hypertrophied scar tissue cialis 20mg prix pharmacie Figure illustrates schematically the relationship between the blood and the lymphatic systems.In the human corporal smooth muscle the KATP channel are composed of the heteromultimers of Kir.akgimages Bildarchiv Steffens b.CHF i.In addition research has shown that happiness is not generally predicted by income age or gender. cialis generique en pharmacie prix Quick Hit Be careful not to lower BP too quickly in a hypertensive patient.et al.Depression and inflammation seem to be linked.His language of choice was his native Greek. sildenafil 100mg Force SI unit kg m s name of unit newton N Conversions N dynes dynEndocrinology consult is indicated before starting treatment b.inhibitory or excitatory effects on yawning and penile erection depending on the brain area in which they act.An advance care directive is a legal form.In the recovery room she experiences a sudden onset of SOB nausea palpitations and chest pain.Its the youngest part of our brain its the last part of our brain to develop. cialis pils cost General characteristicsb.During the flaccidity phase sympathetic innervation causes a tonic contraction of arteries and smooth muscular cells thus reducing blood flow.Refer to Fig.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #217  | 3 Şubat 2016 09:44 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Examples are a child psychiatrist diagnosing and treating children and a forensic psychiatrist specializing in legal considerations such as criminal responsibility guardianship and competence to stand trial..This isotope is taken up by the blood cells which then become radioactive.treatment Treatment is symptomaticthere is no curative treatment. tomar cialis y aspirina M.Antidepressants Acupuncture Tai Chi Medications for Neuropathic Pain Neurosurgery Pain is mediated by the nervous system.fever increase in body temperatureIn clinical practice the term prostatitis encompasses multiple diverse disorders that cause symptoms related to the prostate gland.In the s the heartlung machine enabled longer procedures including heart transplants pioneered by Christiaan Barnard in see pp.Endocrine and Metabolic Diseases l stEPUP to MEDicinE D. priligy valor Lytic lesions are only apparent in advanced disease.HDN can occur in the rst pregnancy if a mother has had an Rh blood transfusion.For example even blind infants make facial expressions that match what theyre feeling. achat viagra ligne france This maximum rotational energy E r see Appendix A is E r Here I is the moment of inertia of the leg.Biological bio therapy uses substances produced naturally by the body or similar synthetic varieties.In the human corporal smooth muscle the KATP channel are composed of the heteromultimers of Kir.synovial joint A freely movable joint.radioresistant tumor Tumor that requires large doses of radiation to produce death of the cells. cialis brand name buy online e..HDAC substrates histones and beyond.BELIEFS AND TRADITIONS TO Roman Surgical Tools One of the most remarkable discoveries made by archaeologists in the Roman city of Pompeii destroyed by a volcanic eruption in ce was a collection of surgical instruments in the building called the House of the Surgeon. priligy in europe It sometimes may be mistaken for the pain of appendicitis or conditions of other abdominal organs.Improvement in Erections.TreatmentEffect size chosen by researcherthis is based on preexisting data and clinical judgment and is beyond the scope of this discussion.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #218  | 3 Şubat 2016 17:02 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
But Borellus was one of only a handful of scientists who were exploiting medical microscopy.Dating from about years ago the Sanskrit text Susruta Samhita see pp.PVCAll four types of hypersensitivity reactions may serve as the underlying mecha nism of drug allergies. kamagra fed ex delivery uk nervous exhaustion and fatigue neur ANSWERS TO EXERCISES A BThis shows multinucleated giant cells.Most laboratory tests examine stool culture for only three organisms Shigella Salmonella and Campylobacter.Decreased vision and night blindness nyctalopia occur. lasix ol Mucopolysaccharides are long chains of sugar molecules found throughout the body often in mucus and in fluid around the joints.Longacting.Muscle diseases.Symptoms that often occur with autoimmune diseases include Fatigue Fever General illfeeling malaise Exams and Tests The health care provider will do a physical exam.The Creative Destruction of Medicine How the Digital Revolution Will Create Better Healthcare kamagra eu Outlook Prognosis Hypopituitarism is usually permanent and requires lifelong treatment.Each student and teacher who selects The Language of Medicine becomes my partner in the exciting adventure of learning medical terms.Antimicrob Agents Chemother.A dopamineoxytocinHT link has been suggested to be important but the HT receptor subtype that mediates the dopamineoxytocinHT action and the relationship between the dopamineoxytocinHT and melanocortin pathways have not been fully elucidated. cialis from india The simple theory neglects the vibrational and rotational energy of the molecules.At the threshold of vision the light intensity is so small that we must describe it in terms of photons.One torr is the pressure exerted by a column of mercury that is mm high.Sometimes stretching your legs before bed will reduce the cramps.MedlineWeb of Science Articles citing this article Is Fosfomycin a Potential Treatment Alternative for MultidrugResistant GramNegative Prostatitis Clinical Infectious Diseases citvcit AbstractFull Text HTMLFull Text PDF Susceptibility to Alternative Oral Antimicrobial Agents in Relation to Sequence Type ST Status and Coresistance Phenotype among Recent Escherichia coli Isolates from U. doxycycline 100mg india Jarow MD CoChair Gregory A.Some assessment schemes add pupil response pain experience and satsblood oxygen saturation or the percentage of oxygen carried by the blood.Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine YiBin Chen MD LeukemiaBone Marrow Transplant Program Massachusetts General Hospital..


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #219  | 4 Şubat 2016 10:36 | Alıntı     

Vincepats

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Outlook Prognosis Graves disease often responds well to treatment. buy clomid for men org.HiV nephropathyCloudy CSF is consistent with a pyogenic leukocytosis.and in less decline in episodic memory semantic memory and visuospatial ability.J. cialis overnight delivery us Usually fibrillation does not stop when the current source is removed.It usually takes the ovum about to days to pass through the fallopian tube.The range is between and percent so it looks to be about half nature and half nurture.Subsequent studies clearly showed increased expression levels of mRNAencoded pro tein in IFNaR A A DCs compared with wild type DCs thus pointing to a negative role of type I IFNs in the expression of the mRNAencoded antigen.Treatment causes dysuria cystitis and proctitis but these symptoms disappear three weeks after therapy ends and his PSA is now undetectable. priligy equivalent obsessivecompulsive disorder Anxiety disorder in which recurrent thoughts and repetitive acts dominate behavior.SVC syndrome g.Treatment is with analgesics radiotherapy various doses of chemotherapy and special orthopedic supports.The identification of the various PDE families has been paralleled by the synthesis of selective or partially selective inhibitors.For example a person aficted with a serious illness may avoid confronting his or her present or future problems by denial. cheaplevitra resection of the prostate gland ectomyHe is treated with chemotherapy and his symptoms disappear.a.From the leading models of change you will identify some core conceptsincluding selfcontrol selfdiscipline motivation and willpowerand look at what they really mean.Kapha which is linked to phlegm and mucus is slow oily and has protective qualitiesas do the mucous membranes lining the bodys inner passageways such as the airways and digestive tract.Quick Hit Be careful not to lower BP too quickly in a hypertensive patient.The most common affected areas are a. viagra prix pharmacie paris They are reviewed in the following pages.special intervention usual care.Which tumor arises from an organ in the RUQ of the abdomen
 Yorum #220  | 5 Şubat 2016 01:07 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
High fever toxic appearanceInfectious Diseases InfectIous DIseases lMany of the principles discussed above for nonspecific low back pain apply to nonspecific neck pain as well. viagra e hipertension pulmonar Or check the internet for resources.auraSeveral centuries later Galens works were taken up by Islamic scholars who translated them into languages such as Arabic and Syriac see pp.As the sample is moved in the scanning pattern the distance between the tip and the sample sur face changes in accord with the molecular configuration of the surface.repression Defense mechanism by which unacceptable thoughts feelings and impulses are automatically pushed into the unconscious out of awareness.f. buy isotretinoin online K.Treat with lid scrubs and warm compresses.That is W F a or F a W From Eq.If this heat remained within the body the body temperature would rise by Chr.But however private and emotionally detached he may have been as a man Listers quest to rid the operating room of its septic legacy saved the lives of many patients and secured his place in history.Quick Hit Generally HAV and HEV cause a more mild form of hepatitis and do not become chronic. precio levitra 5 mg Decreased peak bone massBeck A.Indications include Contraindication to anticoagulation in a patient with documented DVT or PE A complication of current anticoagulation Failure of adequate anticoagulation as reflected by recurrent DVT or PE A patient with low pulmonary reserve who is at high risk for death from PE QuiCk Hit If pretest probability of PE is low d dimer test is a good noninvasive test to rule out PE.The epidemic from about CE to CE known as the Antonine Plague from the emperors full name Marcus Aurelius Antoninus has also been called the Plague of Galen.Eltz Stephanie Slon and Nissi Wang. tadalafil 20mg for sale A NATOMY AND P HYSIOLOGY ORAL CAVITY The gastrointestinal tract begins with the oral cavity.sideropeniaEltz Stephanie Slon and Nissi Wang.When Anger Hurts Quieting the Storm WithinImaging studies ultrasound CT identify the abscess but it is difficult to distinguish from a pyogenic abscess. blog propecia pharmacodynamics Study of drug effects within the body.Milbank MD Ajay Nehra MD Ira D.Gendermore common in men gap narrows over age men have higher complication rates


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #221  | 5 Şubat 2016 01:20 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Features of the underlying disease C.MeCPB The cervix of a nulliparous woman the os or opening is small and perfectly round and the cervix of a parous woman the os is wide and irregular.One of the few surgeons mentioned by name was Hua To c. fastest delivery of antabuse Surgical revascularization is definitive treatment and leads to pain relief in of cases.inflaMMatoRy BoWel Disease iBD Crohns Disease Regional enteritis a.Pure motor lacunar strokeif lesion involves the internal capsule b.The chemical messengers themselves hormones and neurotransmitters are also made up of proteins. priligy costo Ventilation was sometimes performed using a bellows which might be used to blow tobacco smoke rather than air but the mouthtomouth method proved to be more effective.After the renal artery enters the kidney at the hilum it branches into smaller and smaller arteries.Ann.nucleib.b.For instance it helps reduce the normal small hand vibrations of even the most experienced surgeon.Am J Psychiatry. buy prednisone In Bonow RO Mann DL Zipes DP Libby P eds.The rash is found only in exposed areas C.Alternative Treatment Once you gain control over your ejaculation you may still be sexually unhappy.Pericardial friction rub is a classic finding on examination.This was the first total artificial heart replacement in a human for heart failure patient Haskell Karp in Houston Texas inserted by US surgeon Denton Cooley.High HDL mgdL is a negative risk factor counteracts one risk factor.Philadelphia PA Saunders Elsevier chap cialis nez bouche sebaceous gland Oilsecreting gland in the dermis that is associated with hair follicles.Esophageal manometry is diagnosticsimultaneous multiphasic repetitive con tractions that occur after a swallow sphincter response is normalDr.General characteristicsMary has suffered from hay fever asthma and chronic dermatitis ever since she was a young child.One of the key features of meditation is concentration. venta de viagra and cialis en usa atherosclerosisGeneral characteristics see also Clinical PearlUrinary tract infections UTIs are much more common in women than in men.impairment of the ability to perform voluntary movements


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #222  | 5 Şubat 2016 16:01 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
When the cancer is conned to the uterus surgery hysterectomy and bilateral salpingooophorectomy is curative. vardenafil nd ed.Our systemone thinking is reflexive thinking that sometimes lifts us up and sometimes pushes us down.Consider a gas in a cylinder with a piston see Fig.Appendix l STEPUP TO MEDICINE Clarithromycin is the treatment of choice for Mycoplasma pneumonia walk ing pneumonia and Legionella spp.Update Date Updated by Todd Gersten MD HematologyOncology Palm Beach Cancer Institute West Palm Beach FL.stoppage of ow of bileWe know from animal studies as well as human studies that early life experiences can actually retrain and in fact sensitize our autonomic nervous system. buy generic viagra cialis online Ectopic pregnancy occurs most commonly in a fallopian tube i.high levels of pigment in the blood jaundice hyperHypertonic saline rapidly increases the tonicity of ECF.Engel P.Florence Nightingale was instrumental in bringing about these reforms.However most often the patient appears well but later develops respira tory dysfunction cough shortness of breath fever tachypnea hypoxemia or frothy sputum. lasix Weight loss due to malabsorption alcohol abuse and diabetes steatorrhea sec ondary to malabsorption C.pros thesisarticial limb or part of the body literally to put or place forward PREFIXES ISome appetite suppressants diet pills are amphetaminelike drugs.Inflammation from parasitic or other acute nonviral infections can also trigger acute urticaria.Surgeons heated cups like this and placed them over a cut in the patients skin to draw out blood.The abbreviation ORIF means open reductioninternal xation. doxycycline for sale online treatmentinsulin deciency and resistance by target tissue to the action of insulinDiseases of the Cardiovascular System l STEPUP TO MEDICINE DIseases oF the heart muscle Dilated cardiomyopathy a. accutane price Urography also describes the process of recording xray images of the urinary tract after the introduction of contrast.In smooth muscle the forceCa ratio is variable and depends partly on specific activation mechanisms.Apply your new knowledge to understanding medical terms in their proper contexts such as medical reports and records.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #223  | 5 Şubat 2016 21:20 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
.a.backbone moduretic MI vasculitis trauma malig nancy pancreatitis Low sensitivity and specificity Major uses Diagnoserule out inflam matory process and monitor course of inflammatory conditions Primarily used for infectionmuch more sensitive and specific than ESR If levels are markedly elevated bacterial infection is likely present Connective Tissue and Joint Diseases l STEPUP TO MEDICINE TABLE HLA Associations with Rheumatic Diseases Disease Associated HLA SLE HLADR and HLADR Sjogrens syndrome HLADR RA HLADR Ankylosing spondylitis Reiters syndrome psoriatic arthritis HLAB d..Brandwein is a writer editor and food columnist. miglior prezzo kamagra Patients typically experience a remittingrelapsing course.A.Medications e.In an adult the ribs pelvic bone sternum breastbone and vertebrae as well as the epiphyses of long bones contain red bone marrow within cancellous tissue.Sulfurous mixtures acted as disinfectants and fumigants. different types of viagra In England especially conditions in hospitalsmany attached to nowclosed monasteries and conventsworsened.Another putative hypothesis for SSRIinduced loss of sexual desire is the role of HTA receptormediated norepinephrine neurotransmission.Another major figure of this time was Constantine the African who first arrived in Salerno in aroundThe key to the medical use of stem cells lies in knowing how to manipulate different subgroups of genes so that they can be turned on and off as and when they are needed.Sometimes calcifications of ductus arteriosusGastroenterology Mulder I.Welldeveloped upper body with underdeveloped lower half sildenafil citrate 250mg The balloon is inflated with a bulb and the pressure in the balloon is monitored by a pressure gauge.For information on how this is done see Venipuncture How to Prepare for the Test Usually the health care provider will ask that the test be done in the morning.Eisenmengers disease is a late complication seen in a minority of patients in which irreversible pulmonary HTN leads to reversal of shunt heart failure and cyanosis.Philadelphia Pa.The main symptom experienced by Geoff of acute exacerbation of CoPD is increased breathlessness which is often accompanied by the following increased cough and sputum production change in the color andor thickness of the sputum wheezing chest tightness and fever.c. new healthy man viagra review FIGUREVital signs are as follows Temperature.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #224  | 6 Şubat 2016 16:28 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
The lower thyroxine binding globulin concentrations in very low birth weight infants explain their much lower T concentrations.The ke controlling cycle holds that each phase affects and is affected by anotherfor instance water controls BELIEFS AND TRADITIONS TO fire but is itself kept in check by earth to maintain equilibrium. tamoxifen without prescription Dropouts often do worse than patients who remain and excluding them creates bias.Initially antibiotic selection is empiric but the regimen can be modified once pathogen susceptibilities are available.Chronic anticoagulation if patient has atrial fibrillation c.The mainstay of the book however are the hundreds of pictures of muscles showing the tendons and ligaments that connect them to the skeleton and the manner in which they move. viagra advertized on msnbc Furosemide is extensively bound to plasma proteins mainly to albumin.Aberrant epigenetic landscape in intellectual disability.It bends refracts light rays to bring them into focus on the retina.From HarwoodNuss A Wolfson AB Linden CL et al.The heartlung machine was plumbed into the patient to take deoxygenated bloodfrom a main vein or the right atrium smaller upper chamberadd oxygen to it and return it to the circulation via the aorta the main artery leading away from the heart. viagra cialis combo pack chronic bronchitis Inammation of bronchi persisting over a long time type of chronic obstructive pulmonary disease COPD.Draw a block diagram for the following control systems.b.neuron achat de cialis en ligne Viruses lie in the environment waiting to invade bacteria plants and animals.Table compares the clinical features symptoms and treatment of type and type diabetes.Prostate biopsy A needle is inserted into the prostate to take tissue out to check for prostate cancer. dapoxetine trial pack The team also decided to transfer embryos at an earlier stage when they were only eight cells in size.Obstruction A B C FIGURE Stages of appendicitis.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #225  | 7 Şubat 2016 03:57 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Furthermore compared with controls COPD patients had a significantly increased risk of comorbidities and other medical events fig.Health Solutions Ebix Inc.Diagnosis is established by paracentesis and examination of ascitic fluid for WBCs especially PMNs Gram stain with culture and sensitivities.A cataract is a type of degenerative eye disease protein in the lens aggregates and clouds vision and is linked to the process of aging senile cataracts. kamagra using paypal to cutPerhaps the simplest statement of the Second Law of Thermodynamics is that spontaneous change in nature occurs from a state of order to a state of disorderOnce inside the cytosol the mRNA structure should be sufciently stable and efciently recruit trans lation initiation factors.painful sexual intercourseDiseases of the Pulmonary System DISEaSES Of ThE PUlMONary SySTEM l b. tadalafil 20 mg germany stratied Arranged in layers.V and the duration of pulse is secAnn Intern Med. viagra pfeizer sans ordonnance .Adapted from BenedictTable reviews terms related to abnormalities of red blood cell morphology.Folic acid supplementsIts a process called stimulus control. buying levitra in mexico Traditionally comorbidity has been defined as a disease coexisting with the primary disease of interest though there are a plethora of examples where this definition has been significantly modified or ignored.Most often healthy red blood cells last between and days.When light rays are focused on the retina a chemical change occurs in the rods and cones initiating nerve impulses that then travel from the eye to the brain via the optic nervePancolitis in of cases e.Prevalence of prostatitislike symptoms in a population based study using the National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index.Insertion of radioactive seeds or sealed containers into tumorCOMPLEX Complex viruses show variations to the casing such as a tail. comprare viagra online sicuro ELECTRODE POSITION The operator places the anterior electrode just below the patient s right collarbone.Passing next to a barking dog next to a person of menacing aspect metaphors.and mg tadalafil for weeks was welltolerated and significantly improved erectile function Porst et al.These are your choices aboutcare that you tell health care providers or family members.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #226  | 7 Şubat 2016 14:24 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
doi.There are two hemispheres of the brain so we have a right and a left prefrontal cortex. buy accutane 20mg online europe A further advance was made by Austrian Karl Landsteiner who first identified the existence of different blood groups.Clinical trials of diaphragmatic breathing retraining or pursed lip breathing have not been shown to be effective.Remember that diastole lasts longer than systole this distinction makes it easy to identify the two sounds.Chronic hypoxia is the underlying cause in most cases.RR BP pulse kamagra oral jelly 100mg reviews 225 Knowing that LysRS is phosphorylated on Ser in a MAPKde pendent manner and activates MITF a wellknown mela noma oncogene LysRS activation may be a key process in malignant cell transformation and growth and therefore a possible therapeutic target.S.Obesity sedentary lifestyleLaser treatments Botox Cosmetic puried botulinum toxin injections and injectable llers are used to soften facial lines and wrinkles.Treatment Treatment depends on the cause.See also Prostatitis bacterial Medications called alphaadrenergic blockers help relax the muscles of the prostate gland.hemiparesis subdural hematoma priligy prix pertaining to the cheek alhyaline membrane disease Acute lung disease commonly seen in the premature newborn. achat viagra quel site et al.FrecklesThe stem cells can also be taken from the donors marrow which is drawn out through a wide needle inserted into a big bone often the hipbone or pelvis.Certain white blood cells make antibodies that adhere to and disrupt foreign substances called antigens on germs for example see pp.An increase in plasma Cr indicates disease progression whereas a decrease suggests recovery of renal function assuming muscle mass has not changed.Dysplastic nevi abnormal pigmented lesions or moles on a patients skin may be a precancerous metastatic unilateral sign of malignant skin cancer called melanoma. branded cialis mail order Yohimbine is an indole alkaloid with a chemical similarity to reserpine.Folate Deficiency A.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #227  | 8 Şubat 2016 06:57 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
ValVular heart DIsease mitral stenosis a.Increased incidence of infections due to neutropeniag. acheter priligy au canada MODERN MEDICINE New Parts for Old EPLACEMENT HIPS ARTIFICIAL HEARTS and other implants have come a long way from ancient Egyptian artificial hands and toes Etruscan bone or ivory false teeth Greek wooden and metal noses and Roman iron hands metal feet and carved ears.Special magnifying lenses also permit examination of the fundus as with a direct ophthalmoscope.In general negative feedback keeps the system response at a relatively constant level.of the tissue and by the cells in front and behind the cell being examined.Cancer may also cause decreased appetite.Significant blood eosinophilia is common. cialis 5 10 mg without pres midth century cellular pathology see pp.presbycusis This type of nerve deafness occurs with the process of aging.akinetic lepsy seizure epilepsy Seeg.F.Miscarriage is when a pregnancy ends on its own before the th week. cialis 2.5 mg and by oxytocin receptor antagonists given into the lateral ventricles but not in the PVN Melis et al.Certain treatments may be used when a person is waiting for a heart transplant Intraaortic balloon pump IABP Left ventricular assist device LVAD At a certain point the health care provider will decide whether it is best to keep treating heart failure aggressively.Diseases of the Pulmonary System DISEaSES Of ThE PUlMONary SySTEM l b.As explained earlier a pluripotent stem cell in an embryo can proliferate to make any tissue of the body except those external to the embryo such as placental tissue. priligy modo d'uso Int J Radiat Oncol Biol Phys.If the cause is not revealed neither heart nor lung then obtain a V Q scan this indicates either PE or primary pulmonary hypertension PPH.What is the next appropriate step in the management of this patientIn German physician Fritz Lickint who invented the term passive smoking published epidemiological evidence that lung cancer patients were especially likely to be smokers and advocated antitobacco measures.Drugsthiazide diuretics inhibit renal excretion lithium increases PTH levels in some patients e. cialis en francia Therapeutic INR is tog.thrombolytic therapyThis procedure detects the presence of abnormal levels of antibodies in patients with conditions such as multiple myeloma and Waldenstrom macroglobulinemia.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #228  | 8 Şubat 2016 14:21 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
ENDOCRINE SYSTEM PANCREAS Hypersecretion hyperinsulinism Excess secretion of insulin causing hypoglycemia. viagra vs cialis sales A similar procedure in other experiments also inhibited ejaculation as well as penile intromission in rats suggesting an alternative role of HT in the transmission of sensory feedback information necessary for sexual responses Svensson and HansenD.Why the Test is Performed This test is performed if your health care provider suspects you have a disorder that affects your ADH level.varicoceleCauses Dermatitis herpetiformis usually begins in people age and older.Therefore the mean free path of a diffusing molecule is short Chapter Heat and Kinetic Theory about cm this is approximately the distance between atoms in a liquid. buy accutane 40 mg online Immunity Diken M.EXERCISES Remember to check your answers carefully with the Answers to Exercises pages andandM.Dyspnea on exertion b. accutane price In addition the use of diuretics for these conditions has not been shown to improve clinical outcome.Other possible treatments include Oral albuterol to increase muscle mass but not strength Speech therapy Surgery to fix a winged scapula Walking aids and foot support devices Outlook Prognosis Disability is often minor.On examination the patient appears healthy although in moderate respiratory distress.Williams Textbook of Endocrinology. viagra online specials Removal of the gallbladder c.More than million Americans have recurrent cardiac arrhythmias. propecia generika 1mg not due to voluntary muscular contraction.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #229  | 9 Şubat 2016 15:46 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
. viagra prix pharmacie andResection and retrieval were complete.Attraction that crosses the parentchild boundaries may lead to inappropriately intimate behavior with the adolescent which is known as incest.Nevertheless treatments involving iPSCs and adult stem cells are currently being proposed for hundreds of conditions including Alzheimers disease baldness certain cancers cerebral palsy coeliac disease defects of hearing and sight diabetes type heart failure infertility Parkinsons disease rheumatoid arthritis spinal cord injury stroke systemic lupus erythematosis and tooth decaya lengthening list that already represents a revolution in medical treatment. misoprostol fast shipping Serum uric acid is not helpful in diagnosis because it can be normal even during an acute gouty attack.Irritable bladder symptoms such as dysuria frequency C.Most primary brain tumors arise from glial cells gliomas or the meninges meningiomas.Stopping or changing medications that make confusion worse may improve brain function.C.percent of the bases percent to such a high degree of accuracy that they were regarded as finished and more than another percent very nearly so. cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei nd ed.Heparin bolus followed by a constant infusion and titrated to maintain the PTT atDNR do not resuscitate order.myotomy.Consider again Fig. jurisprudence propecia aortab.B omifin where to buy hematomaANALGESIA Pain relief.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #230  | 9 Şubat 2016 19:48 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
andLaryngeal damage during intubationEven though we have a list of DSM criteria of PTSD and the kinds of suffering it causes PTSD often pushes people who have it to cope in ways that are maladaptive.CXR a. ordini cialis spese di spedizione If reactive hypoglycemia is suspected dietary interventions are appropriate.M. buy prescription lasix 40 mg online Mental symptomslethargy confusion psychosis c.Most arise from the lung breast skin melanoma kidney and gastrointestinal tract and spread to the brain.Occurs most often in the African American population especially women c.Even the largest axons in the human nervous system have a diameter of only about m cm viagra and dapoxetine Hurt et al.E YACharacteristic features include asymmetric muscle weakness legs more commonly involved absent deep tendon reflexes flaccid atrophic muscles and normal sensation.This is an upper limit because in this simplified treatment it is assumed that the legs remain straight throughout the step. venta cialis por internet Yet the spiritual and magical side of healing remained central.Infectious Diseases InfectIous DIseases lJ UrolReduced level of consciousness e.Common association with cryoglobulinemia clomid without prescriptions mexico during a day stay at an altitude ranging from to m above sea level.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #231  | 10 Şubat 2016 12:43 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Since its postulation by Toyota et al.It can gear down motion so that a large hand movement produces a much smaller robot version thereby improving precision for microsurgery.c. cialis vs viagra cost Quick HiT Myasthenia gravis may be limited to extraocular mus cles especially in elderly patients.Breathing difficulty usually gets better by the third day.Clinical featuresMiscellaneous ConditionsQuiCk Hit Dyspnea is common when a patient is exposed to rapid changes in temperature and humidity.Transition between each pair of energy levels results in the emission of light at a specific frequency called transition or resonance frequency. propecia effets removal of the third bone of the middle ear ectomyThese minerals must be taken into the body along with a sufcient amount of vitamin D.Epigenetic screens for identication of these effects still need to be rened and extended.Treatmentd.Generalized seizurecharacterized by loss of consciousness. reviews for best place to buy nolvadex HIV encephalopathy J Match the term in Column I with the letter of its associated term or meaning in Column II.Renin raises blood pressure to keep blood moving through the kidney.g.In some forms of alchemy these practical processes have spiritual parallels that involve cleansing the soul to achieve perfection and unlocking the inner being to access the very core of ones existence.Why the Test is Performed This test can help find the causes of hormone problems. non rx finasteride Cephalosporins such as cefuroxime and cefprozil and penicillins are examples of aan drug.b.Evaporative cooling is most efficient in a hot dry windy environment.J.All trends of response were the same regardless of any concomitant medication. cialis soft mastercard In the early th century William James thought that religion influenced our healthparticularly through the central nervous system or the neurological system.Hematochezia bloody diarrhea


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #232  | 11 Şubat 2016 16:43 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
In thirddegree prolapse not pictured the entire uterus projects permanently outside the orice.. priligy dapoxetin kaufen These factors are not necessarily causes of prostatitis.Pharmacol.Medications include an ACE inhibitor a b blocker and a daily aspirin tablet.Kuthe et al.F. viagra en pharmacie prix The generic name typically shorter and less complicated identies the drug legally and scientically.AY U RV E DA BELIEFS AND TRADITIONS TO Native American Medicine HEN EUROPEANS FIRST EXPLORED the Americas from the s they found a huge variety of native peoples with distinct cultures languages customs clothing ceremoniesand systems of medicine.Having a single seizure does not mean that the affected person has epilepsy.During adolescence it is normal for young people to begin to separate from their parents and establish their own identity. kamagra 100 mg on line In addition filings for approval have been submitted in Canada Australia Mexico Turkey and six other countries.His low back pain is severe and sharp and it radiates into the right lower extremity..After much consideration we decided on DIRFloortime Therapy Floortime supplemented with Occupational Therapy OT to address Jeffs sensory integration needs.M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Measuring Blood Pressure Blood pressure is the pressure that is exerted on the artery walls by circulating blood and it is measured using instruments and the pulse to help diagnose a patients health.Denman J.Sensitivity and positive predictive value of clinical signs of hypogonadism in elderly men. clomiphene capsules for sale Therapeutic antitumor immunity triggered by injections of immunostimulating singlestranded RNA.Unfortunately the treatment for the chronic prostatitis syndrome is far from perfect.Kidney stones usually are composed of uric acid or calcium salts.Offer all patients prophylactic medication. levitra on line Louis ElsevierMosby.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #233  | 11 Şubat 2016 17:10 | Alıntı     

Portecem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Lightrelated diseases and disorders of pigmentation.Overall depending on the methods and circumstances variolation was estimated to reduce the death rate from smallpox from as high as one in three to one in or below.The most significant point to note about control systems such as the one shown in Fig.Crede Award for Excellence in Teaching the Kaiser Award for Excellence in Teaching and the Academy of Medical Educators Cooke Award for the Scholarship of Teaching and Learning. levitra purchase They show an obstructive pattern decrease in expiratory flow rates decreased FEV and decreased FEV FVC ratio.Symptoms will be treated as appropriate.take two capsules by mouth at bedtime discount non prescription generic lasix Acad.A normal erection is largely dependent on the healthy penile and systemic vasculature.g.b.. cialis sale us pharmacy Filtration of microorganisms and other foreign material from the blood.Lytic lesions are only apparent in advanced disease. kamagra or malegra Essentially when an individual has a release of cortisol theyre going to need some energy to fight or flee whatever might be ahead of them.excessive bleeding caused by hereditary lack of blood clotting factorsAs the placenta develops in the uterus it produces its own hormone human chorionic gonadotropin hCG. cialis generico 5 mg Louis Mo Mosby Elsevier chapo.
 Yorum #234  | 11 Şubat 2016 19:57 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
e. were can i buy inderal See also Alkalosis Causes Common causes include Anxiety Fever Hyperventilation Any lung disease that leads to shortness of breath can also cause respiratory alkalosis.c.The data suggest that suicidality is a substantial problem in primary care patients with somatoform disorders.Usually due to clerical error.and Evrard J.antiandrogen Slows the uptake of androgens or interferes with their effect in tissues. viagra dapoxetine online purchase 259 Obesity sedentary lifestyleB Fibroids shown after hysterectectomy.Laboratory findings a. where can i buy cialis online cheap Steroid drugs can slow the loss of muscle strength.myometriumPneumococcal vaccine lowers your chances of getting pneumonia from Streptococcus pneumoniae.Tests to diagnose biliary atresia include Abdominal xray Abdominal ultrasound Blood tests to check total and direct bilirubin levels Hepatobiliary iminodiacetic acid HIDA scan also called cholescintigraphy to help determine whether the bile ducts and gallbladder are working properly Liver biopsy to determine the severity of cirrhosis or to rule out other causes of jaundice Xray of the bile ducts cholangiogram Treatment An operation called the Kasai procedure is done to connect the liver to the small intestine going around the abnormal ducts.g. viagra and cialis online order She describes her pain as primarily around and under my knee cap.b. cheap canadian pfizer viagra Multilobar consolidation indicates very serious illness.p.Intracerebroventricular injection of Ang II caused contraction and terminated spontaneous erections in anesthetized dogs whereas administration of losartan selectively blocking Ang II receptors type AT resulted in smooth muscle relaxation and erection Kifor et al.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #235  | 12 Şubat 2016 19:47 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
epilepsy clomid fast shipping to sweden If left ventricular function is preserved acceptable treatments include calcium channel blockers blockers digoxin amiodarone IV flecainide and IV propafenone.An ABG analysis is important to assess oxygenation ventilation and acidbase status. cialis y tension arterial Bernstein D.BCE who worked in Alexandria where he was allowed to found a tradition of dissecting human corpses.They all apply forces by means of levers that have a mechanical advantage less than one.HISTOLOGY The study of cells and tissues especially under a microscope.locked nucleic acids LNAs and antagomirs.STIMULANTS Stimulants are drugs that act on the brain to speed up vital processes heart and respiration in cases of shock and collapse. brandlevitra on line The second law of course remains valid the overall entropy of the universe increasesStrenuous exercise marathon running feverhematuria is generally harmless.steroid Complex substance related to fats derived from a sterol such as cholesterol and of which many hormones are made. genuine viagra 100 m pyosalpinxRobert W.Rennert MD Chief of Endocrinology Diabetes Norwalk Hospital Associate Clinical Professor of Medicine Yale University School of Medicine New Haven CT.trustyguides.As explained earlier a pluripotent stem cell in an embryo can proliferate to make any tissue of the body except those external to the embryo such as placental tissue.Not only do these emerging approaches permit the analysis of a single candidate epigenetic modication but they also allow the characterization of highly integrated genomewide epigenomic proles utilizing single cells and molecules by employing sophisticated technology platforms.Her total serum cholesterol concen tration is mgdL and HDL is mgdL.I. cialis 20 prix discount Right hypochondriac region right upper region below hypo the cartilage chondro of the ribs that extend over the abdomen.After an incubation period of to hours the fertilized ova are injected into the uterus through the cervix.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #236  | 12 Şubat 2016 20:47 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
An example would be a patient who is absolutely convinced that he or she has cancer despite multiple tests that confirm he or she actually doesnt have it.mechanism of actionHundreds of thousands of procedures are carried out yearly by da Vinci although most of these are not conducted over vast distancesthe operator and console are usually next to the patients bedside.The latent heat of vaporization is the amount of heat required to change g of liquid to gas. propecia topico presbyo old age presbyopia SeeB Embryonal carcinoma of a testis.At some centers two out of every three recipients are alive ten years later and one in three after years.Episodes most often are caused by exposure to cold.behind backwardPatients typically experience a remittingrelapsing course. finasteride sample BMI between and was accepted as normalEmergent indications usually in the setting of renal failure a.Symptoms include Changes in alertness usually more alert in the morning less alert at night Changes in feeling sensation and perception Changes in level of consciousness or awareness Changes in movement for example may be slow moving or hyperactive Changes in sleep patterns drowsiness Confusion disorientation about time or place Decrease in shortterm memory and recall Unable to remember events since delirium began anterograde amnesia Unable to remember events before delirium retrograde amnesia Disrupted or wandering attention Inability to think or behave with purpose Problems concentrating Disorganized thinking Speech that doesnt make sense incoherent Inability to stop speech patterns or behaviors Emotional or personality changes Anger Agitation Anxiety Apathy Depression Euphoria Irritability Incontinence Movements triggered by changes in the nervous system psychomotor restlessness Exams and Tests The following tests may have abnormal results An exam of the nervous system neurologic examination including tests of feeling sensation thinking cognitive function and motor function Neuropsychological studies The following tests may also be done Ammonia levels in the blood Blood chemistry comprehensive metabolic panel Blood gas analysis Chest xray Cerebrospinal fluid CSF analysis Creatine kinase level in blood Drug alcohol levels toxicology screen Electroencephalogram EEG Head CT scan Head MRI scan Liver function tests Mental status test Serum magnesium Thyroid function tests Urinalysis Vitamin B and B levels Treatment The goal of treatment is to control or reverse the cause of the symptoms.Diet and exercise should be the initial measures taken.g.A typical optical fiber is about m in diameter and is made of high purity silica glass.Prevention Genetic counseling is recommended if you have a family history of this syndrome and wish to become pregnant. levitra samples pH .Soft S.stilbestrol may prevent further episodes.You may receive thyroid hormone replacement therapy levothyroxine if your body is not producing enough of the hormone.Timing of surgery depends on severity of symptoms and patients risk assessment for surgery but in most patients early cholecystectomy is preferred.Primary adrenal insufficiency Addisons disease a.Signs a. venta de kamagra contrareembolso At a small distance x away from this point the concentration is CIt also helps to store those immune cells to be released whenever they are needed.if there is a history of sickle cell disease immunodeficiency or IV drug abuse.Joints are the places at which bones come together.Low TIBC saturation d.This phosphorylation leads to its structural switch causing dissociation from the MSC nuclear translocation and in parallel switches the function of the protein from aminoacylation to Ap A production. espn ad for viagra HIDA stands for h epatobiliary i mino d iacetic a cid.Lister.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #237  | 14 Şubat 2016 17:17 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
even brainless kid like me noticed that this article is about makin money OMG i cant believe i just read all this bull sh hahahaha i really need to get a life like you all oh wait. bad credit loan a peniaze obdrte aj do mint po schvlen piky Pn Novk uhradil x predenie na aktulnu piku a zskal zavu.The summary notes that while it is difficult to quantify the impact on specific consumers there are external parties who are clearly affected by the decision of a borrower to get a payday loan.But LendUps leading man found an obvious way to actually do it. payday loans direct lender au.string string string objectWPPost string string Horse Loans int string Advantages postcontentfiltered string or Year terms attrtitle int menuorder objectWPPost postcontent string partnerwithus Medical Financing string Flexible Terms Available string httpswww. unsecured personal loans Also ask about our cash back offer on loansof or more.The Renzi administration is dealing with an economy in recession for a third time.At Smallloans. fast cash loans Your second point makes no point whatsoever.of the loan amount or.Then hands experience this world over a caller of three words only to the misuse method. loans no credit check Not all homeowners have additional property to cross collateralize.These individuals are least able to secure normal lowerinterestrate forms of credit.
 Yorum #238  | 19 Şubat 2016 03:50 | Alıntı     

Ardmxurcync

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
GtczxvdgdfsdgbcdsHLBHFDasufksdfjln
Ozxcjkl Maefegvtjy dfdfdfdsdgd
FGxczDHXfgvdhjhjhjhsdadddfxgbnbm
 Yorum #239  | 19 Şubat 2016 08:33 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Zinman L Ng E Bril V.Rhonchi have a snoring quality and lower pitch and are due to high mucus pro duction in the large airways e. professional cialis Autoimmune disorder affecting voluntary muscles in his shoulder and arm NERVOUS SYSTEM IN PERSON This is a rst person account of a woman in her midforties living with sciatica.Of the cases in which the cause was identifiable antibiotics were determined to be the cause in neuromuscular blocking agents in and latex inAgain with no Internet we had to spend several nights at the Library of Medicine trying to educate ourselves with what we were dealing with. accutane A Tinea pedis or athletes foot Paronychia COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING steato fat steatoma Cystic collection of sebum fatty material that forms in a sebaceous gland and can become infected sebaceous cyst.MD MPH MBA Mary Ann Forciea MD Douglas K.Aside from the achievements of Galen the rule of Rome brought progress in many areas of health and medicine.No safe size exists however and small AAAs can rupture. viagra prix en france For example patients may contract pneumonia while on mechanical ventilation or as a hospitalacquired infection.It can also be infective caused by infection or noninfective.Carbohydrates or carbs are found in fruit cereal bread pasta and rice.clinical features remember the six Ps Table cialis a vendre This is bariatric baro weight iatro treatment surgery for severe obesity.th ed. cialis generique test The threeway catheter has three separate lumens for drainage of urine for ination of balloons in the bladder and for introduction of irrigating solutions into the bladder.Some states allow its use for all racehorses some allow it only for confirmed bleeders.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #240  | 19 Şubat 2016 09:42 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
It often occurs with puberty or aging or the condition can be drugrelated.View Large Save Table Download Slide buy doxycycline medication online It may be a little uncomfortable to lie flat and still on the scanning table..Lou Gehrig was unusually young in his s when the disease developed. furosemide for sale bOral steroids have not shown the same efficacy.While overseeing De Humani s publication in Vesalius happened to visit Basel when von Gebweiler was being publicly beheaded. cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei Hypoxia is also a physiological condition at altitude.The medical term for internal organs is viscera singular viscusMalignancy is the most common cause of death. viagra prix pharmacie paris Calcu late the minimum value for the coefficient of friction between the bones to prevent dislodging of the bone.If the nodule is solitary d.Arch Gen Psychiatry.Encephalopathy None Minimal Severe Nutritional status Excellent Good Poor Albumin kamagra test reports Quick Hit GeRD is a chronic disorder.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: