Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç  


25-11-2012, 22:16 Kategori: Bilim teknik  
Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç

DERSİM KOÇKİRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dr Ali KILIÇ
Paris 23 Kasım 2012
DERSİM JENOSİDİ VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ-I

Sorunun konuş biçimi


Dersim Jenosidi 75. yıldönümü nedeniyle 23 Kasım’da « Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunmaya » Hollanda dilinde yazılmış çağrısı bize Sayın Dr İ.İ. ve Sayın M. O. tarafından 15 kasım tarihinde iletildi. Bu çağrının « türkçe » versiyonunda « Dersim"de 1937-38 de gerçekleşen soykırım ile halen devam ede giden Kültürel Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçların sonlanması ve yaşayan faillerin yargılanması için uluslararası hukuk ve insan hakları platformlarına yönelik çalışmalarımız çok uzun zamandır devam etmektedir. » denilmekte.Çağrı « T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir. Fakat insanlığa karşı suçlar öyle basit şekil şartlarına kurban gitmeyecek kadar önemli ve statükocu olmayacak kadar da dinamik ve canlı bir hukuktur. Bizler de bu bilinç ve ısrarla bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz.

Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını söylüyoruz. Aynı zamanda bu hassas konu yalnızca UCM"ye şikayet yapılmakla tükenecek veya onunla yetinilecek kadar basit bir konu değildir. Konunun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun bilincindeyiz. O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM. İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. »

İlkin, yukarıdaki çağrı metnini incelersek çelişkileri açıkça görebileceğiz. Birincisi ” T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir ». TC, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, TC Hükumet üyeleri hakkındaki suç duyurusu ve yargılanmaları BM Güvenlik Konseyinin kararı ve öneresine bağlıdır. İkincisi, «bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz. » denilmekte. Bu istekde haklıdır, ancak Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi yoktur. Mahkeme 2002’den önce gerçekleştirilmiş jenosid ve savaş suçları davalarına bakmamaktadır. Üçüncüsü, « Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını », « O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM, İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. » denilmektedir. Buradaki yetki, Uluslararası Ceza Mahkemesinin elinde değil, BM Güvenlik Konseyinin elindedir.

Birinci Bölüm : 23 Kasım Eylemi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

A- Genel Açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi insancıl hukuk kapsamındaki kimi suçları kovuşturan ve 20. yüzyılın sonlarında kurulup 21. yüzyılda uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı yapan ilk uluslar-üstü hukuksal bir mekanizma olduğunu kabul edenler var. Bu haliyle insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezasız bırakılmaması yönünde büyük bir adımı temsil eden ve kuruluşundan bu yana 106 ülkenin yargı yetkisini tanıdığı Mahkeme, henüz Ermeniler, Grekler, Assyro Keldaniler özellikle Koçgiri, Zilan Dersim jenosid suçları ve savaş şuclarını işleyen devletleri yargılama konusunda da yetersizliği,pratiksizliği ortadadır. Çağrı metninde bu olguyu gözlemliyoruz. BM Güvenlik Konseyi tarafından Kontrol edildiği için bu Mahkeme bağımsız bir mahkeme değildir. Jenosid ve savaş suçlarını yargılama da 2002 tarihinden önceki işlenmiş savaş ve jenosid suçlarını yargılamaması bu mahkemenin hukuksal procedürlerindeki anti demokratik niteliğini ortaya koyuyor. Bu aksaklık ve çelişkiler Mahkemenin evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu dile getiriyor. Mahkemenin insan hakları hukuku açısından da yeni bir döneme işaret ettiğini söylemek mümkün değildir.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine giren jenosid suçları , insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yeryüzünde işlenmiş en ciddi suçlar olduğu olduğu halde, yargılama usulu kanununa getirdiği şartlar suçlu devletlerin, sömürgecilerin ellerini kollayarak serbest dolaşmalarına Mahkeme izin vermektedir. Bu yanıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ciddi uluslaraarsı bağımsız hukuk kuruluşu değildir. Başka bir değişle, Mahkeme Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukukuna dinamik bir katkıda bulunmamamaktadır. Örneğin Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nü imzalamadığı için, Dersim Koçgiri savaş jenosid suçlarını işlemiş TC ye karşı bu mahkemede dava açmak mümkün değildir. Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı işlenen en ağır suçların kovuşturulduğu, ilk kalıcı ve bağımsız uluslararası mahkeme olduğunu ileri sürmek inandırıcı değildir. Yargı alanına giren, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarından dolayı şahısları, üst düzey devlet yetkilisi ya da asker olmalarına bakmaksızın, yargılayabildiği bir gerçek olduğu halde, suçları,suçluları yargılamaya zaman sınırını koyduğu ve yargılama yetisinin BM Milletler Konseyine bir devlet tarafından getirilmiş olma şartına bağlı kıldığı için bu durum uluslararası Hukukun bağımsızlık ilkesine aykırı evrensel hukuk normlarıyla çelişmektedir. Jenosid suçlarını işlemiş devletleri,temsilcilerini yargılamak gerekir. Bu gerçekleşmezse, daha önce kurulan Mahkemelerin sonucunun "ütopya"nın gerçeğe dönüşmesine olanak vermiyecektir. Çağrının birinci çelişkisi bu noktada kaynaklanıyor.

Sorunun “BM, İnsan Hakları Komitesine de taşın »masına gelince, 26 Ağustos 1998 Dersim Jenosid suçlularının yargılanması için BM yaptığımız başvuru, İnsan Hakları Azınlıklar Komisyonuna havale edildi. O Zaman BM Milletler nezdinde Güvenlik Konseyi denetiminde Jenosid ve Savaş Suçlarını yargılayan bir Mahkeme yoktu. Uluslararası Adalet Divanına davayı götürmek te BM Milletler Güvenlik Konseyine endexliydi. Aynı yıl Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına Dair Tam Yetkili Temsilciler Diplomatik Konferansı'nda kabul edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından bu yana, en yenilikçi ve heyecan verici gelişmelerden birisi olarak nitelenmiş olsa bile ve dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, "... gelecek kuşaklara hediye edilen bir umut ve evrensel insan hakları ile hukukun üstünlüğüne doğru atılan dev bir adım" olarak tanımlanmıştır yargısı Jenoside maruz kalmış halkların davalarının görülmesine mutlak bir yanıt vermemektedir.

B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılama yetkisi

Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemini anlayabilmek için, Mahkeme’nin yetki alanına giren suçlara bakmak yeterlidir. Soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar, dünyanın hangi bölgesinde işlenirse işlensin, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden suçlardır. Bu bilimsel bir olgu. Ama, Uluslararası Ceza Mahkemesi pratikte bu suçlara bürokratik nedenleri bahane ederek bakmamaktadır. Dolayısıyla bu suçların faillerinin cezasız kalması, sadece bir kesimin değil, tüm uluslararası toplumun ortak sorunu olarak bir gerçeklik olarak kalmaktadır. Mahkeme bazı açılardan uluslararası hukuk alanında yenilikçi bir yapıya sahip değidir..

Mağdur ve tanıklara yönelik destek, Mahkeme'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde olduğu için, verilmemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, II. Dünya Savaşı'ndan bugüne dek kurulan geçici (ad hoc) uluslararası ceza mahkemelerinin ve gelişen insan hakları hukukunun bir sonucudur. Ermenilerin jenosidi, Greklerin Jenosidi, Assyro Keldanilerin Kürdlerin Koçgiri, Zilan Desim Jenosidleri suçluları yargılanmadı. Buna rağmen Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kurulan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşmiş olmasına rağmen, Dersim Koçgiri jnosidlerine Halbaja jenosidine BM aynı duyarlılığı göstermemiştir. Mahkeme'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi altında "bir alt organ" olarak kurulmaması, adil yargılanma hakkının temel bileşenlerinden olan, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olduğunu ortaya koymaktan uzaktır. Tercihlidir,taraflıdır. Başka bir değişle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir diğer önemli yanı ise, yargı yetkisine giren suçlar dolayısıyla bireylerin cezai sorumluluğunu kabul ederek, sadece gerçek kişileri soruşturmasıdır. Fakat bu gerçek kişilerin arasında TC nin suçluları yoktur.Buna karşılık UCM jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yöneticilerini Ordu mensuplarına dokunmamamıştır. Daha açık bir ifade ile, Uluslararası Ceza Mahkemesi, TC devlet, kurum ya da benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarına dokunmamakta , jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yönetici kişilerini yargılama girişiminde bulunmamıştır.

Mahkeme, yargılama yetkisi, esas olarak devletlerin egemenlik hakkıyla sınırlandırılmıştır. TC devleti hükümranlık alanı dahilinde, jenosid ve savaş suçlarını işlemeye devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına giren suçlardan birisi de, yani soykırım, savaş suçu veya insanlığa karşı suç, olduğu halde Devlet ve Uluslararası Ceza Mahkeme'sinin yargı yetkilerinin kesiştiği bu noktada, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren jenosid suçu, yetkili devlette kovuşturma veya soruşturma konusu yapmıyor.Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, bu olay için yargılama yetkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, öncelikle, suçu kovuşturmaya yetkili devletin harekete geçmesini bekleyecektir. TC inkarcılığı bunu asla yapamaz. BM Güvenlik Konseyi bu konuda görevini asla yerine getirmedi, getiremez. Gerçek şu ki TC devleti, işlediği suçu kovuşturmaya isteksizdir,inkarcıdır, böyle bir yargılama için yetersizdir,Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, yetkisine giren suçlar için yargılama yapabileceği kabul ettiği halde, TC Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, BM Millet Güvenlik Konseyine TC’nin suçluluğu Konsey üyesi bir devlet tarafından gündeme getirilmediği sürece. Uluslararası Ceza Mahkemesi hiç bir şey yapamaz. Çünkü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, sınırsız yargı yetkisine sahip bir mahkeme değildir. Kovuşturacağı suçlar, kişiler ve zaman bakımından birtakım sınırlamalar ve ön koşullar Statü’nün II. bölümünde tanımlanmıştır. Bu sınırlamalar ve ön koşullar, özellikle Roma Konferansı sırasında, katılımcı devletlerin üzerinde uzlaştığı "tamamlayıcılık ilkesi" ışığında, Mahkeme’nin yargı faaliyetlerinde yetkisini belirlemiştir.


B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü


Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özelliklerinden olan bu ilkeye göre; eğer Statü'de öngörülen bir suç, yetkili devlette kovuşturma ya da soruşturma konusu yapılmış ise ilgili devletin bunu devam ettirme istek ve yeteneği olmaması durumları hariç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla, Statü’de tanımlanan bir suç, ki bunlar; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve henüz tanımlanmayan saldırı suçlarıdır, ulusal mevzuatta yer alıyor ve sanık(lar) yargılama yetkisine sahip yerel bir mahkemede yargılanıyor ya da yargılanmış ise Uluslararası Ceza Mahkemesi artık bu kişi(ler) için yargı yetkisine sahip değildir. Bu açıdan, “ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunma » girişimi sadece haklı bir gösteridir. Dünya kamuoyununu aydınlatma aracıdır. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, en ağır suçlar olarak tanımlanan; soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu ile sınırlıdır. Ancak Mahkemenin Tüzüğü’nün 5. maddesinde sayılan suçlar, devam eden 6. 7. ve 8. maddelerde ayrıntılı olarak tanımlandığı halde Jenosid suçlularını işliyen devletleri yargılamada yetersizdir. Bu çelişkileri tüzükte görelim.
Suçlar Madde 5 Mahkeme’nin Yargı Yetkisine Giren Suçlar
1. Mahkeme’nin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:
(a) Soykırım suçu;
(b) İnsanlığa karşı suçlar;
(c) Savaş suçları;
(d) Saldırı suçu.
2. Mahkeme, saldırı suçu üzerindeki yargı yetkisini, 121 ve 123. maddelere uygun bir şekilde suçu tanımlayan ve bu suçla ilgili olarak Mahkeme’nin hangi durumlarda bu yetkisini kullanacağını ortaya koyan bir hüküm kabul edildikten sonra yerine getirir. Böyle bir hüküm, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
Madde 6 Soykırım : Bu Statü’nün amaçları bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur.
a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;
b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;
c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;Uluslararası Ceza Mahkemesi
Madde 7 İnsanlığa karşı suçlar : Bu Statünün amaçları bakımından “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:
(a) Öldürme;
(b) Toplu yok etme;
(c) Köleleştirme;
(d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli;
(e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme;
(f) İşkence;
(g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri;
(h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm;
(i) Kişilerin zorla kaybedilmesi;
(j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu;
(k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.
2. 1. paragrafın amaçları bakımından:
(a) “Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı”, devlet ya da kurumsal bir politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri götürülmesine yönelik olarak 1. paragrafta belirtilen eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı müteaddit kereler yapılması anlamına gelir;
(b) “Toplu yok etme”, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve ilaca erişimden mahrum bırakmanın yanı sıra yaşam koşullarını kasten kötüleştirmeyi de içerir;
(c) “Köleleştirme”, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, bir kişi üzerinde sahiplik hakkına dayalı yetkilerin, insan ticareti dahil kullanılması anlamına gelir;
(d) “Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli”, uluslararası hukukta izin verilen gerekçeler olmaksızın, bir yerde hukuka uygun olarak ikamet eden insanların zorla yerlerinden edilmeleri ya da başka zorlayıcı fiillerle yer değiştirilmeleri anlamına gelir;
(e) “İşkence”, hukuksal yaptırımların doğasına ve buna bağlı olarak kaynaklanan acı ve ıstırap hariç olmak üzere, gözaltında bulunan veya sanığın gözetiminde bulunan bir kişinin, fiziksel ya da zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap çekmesini bilerek sağlama anlamına gelir;
(f) “Zorla hamile bırakma”, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali veya bir topluluğun etnik bileşimini değiştirme amacıyla, bir kadının arzusu olmadan zorla hamile bırakılması anlamına gelir; ancak bu tanım, hiçbir şekilde hamileliğe ilişkin ulusal yasaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz;
(g) “Zulüm”, bir grubun veya topluluğun, kimliğinden dolayı, uluslararası hukuka aykırı olarak, temel haklardan ağır bir şekilde mahrum bırakılması anlamına gelir;
(h) “Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu”, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya grupları üzerinde, sistematik hakimiyet ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir rejim çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla işlediği ve 1. paragrafta sözü edilen insanlık dışı fiiller anlamına gelir;
(i) “Kişilerin zorla kaybedilmesi” bir devlet veya siyasi bir örgüt tarafından ya da onların yetkisi, desteği ve bilgisi dahilinde, kişilerin gözaltına alınması, tutuklanması veya kaçırılmasını takiben, bu kişilerin uzunca bir süre, kanun korumasından uzak tutulması amacıyla, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında bilgi vermeyi reddetme ve bu kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bilgisini inkar anlamına gelir;
3. Bu Statü’nün amacı bakımından “cinsiyet” toplumsal bağlamda, kadın ve erkek olmak üzere iki cinse atıf yapmaktadır. “Cinsiyet” terimi, yukarıda açıklanandan başka bir anlam taşımamaktadır.
Madde 8 Savaş Suçları
1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır.
2. Bu Statü’nün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir:
(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller:
i) Kasten öldürme;
ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;
iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma;
iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi;
v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması;
vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması;
vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma
viii) Rehin alma.
(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;
ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesi;
iv) Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı başlatılması;
v) Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması;
vi) Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun ve isteğiyle teslim olmuş bir askeri öldürme veya yaralama;
vii) Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verme;
viii) İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki nüfusun tamamının veya bir kısmının bu ülke içinde veya dışında sürülmesi veya nakli;
ix) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi;
x) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xi) Düşman ulus ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya yaralanması;
xii) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xiii) Savaşın gereklilikleri el koyma veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mülkiyetinin imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
xiv) Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin ortadan kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu ilan etme;
xv) Düşman taraf uyruklu kişileri, savaş başlamadan önce savaşan tarafın hizmetinde bulunmuş olsalar bile kendi devletlerine karşı savaş hareketlerinde yer almaya zorlama;
xvi) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa bile bir kenti ya da yeri yağmalama;
xvii) Zehir veya zehirli silahların kullanılması;
xviii) Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazlar kullanılması;
xix) Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan vücuduna kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması;
xx) Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. maddeler hükümlerine uygun olarak bu Statü’ye bir ek şeklinde dahil edilmesi ve geniş yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan uluslararası savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah, mermi, malzeme veya savaş yöntemleri kullanılması;
xxi) İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlar;
xxii) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
xxiii) Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının kullanılması;
xxiv) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım birimlerine kasten saldırı düzenlenmesi;
xxv) Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden mahrum etmek suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması;

xxvi) 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
(c) Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin müşterek 3. maddesinin ciddi ihlalleri; yani, çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere, silahlarını bırakmış silahlı kuvvetler mensupları dahil hastalık, yaralanma, tutulma veya herhangi bir nedenle çatışma dışı kalmış (hors de combat) kişilere karşı işlenen aşağıdaki fiiller:

i) Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat bırakma, zalimane muamele ve işkence;
ii) İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü davranışlar;
iii) Rehin alma;
iv) Kanuna dayalı ve gerekliliği genel kabul görmüş hukuksal güvencelere sahip, olağan bir mahkeme kararı olmadan cezalandırma ve infaz;
(d) Paragraf 2 (c) uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikteki diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz.
(e) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde olmayan ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer ciddi ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
ii) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve nakliye araçlarına kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış korumaya hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde insani yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, malzemeye, birimlere veya araçlara karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iv) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi;
v) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa dahi, bir kenti ya da yeri yağmalama;
vi) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
vii) 15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
viii) Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatı verilmesi;
ix) Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama;
x) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xi) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xii) Savaşın gereklilikleri el koymayı veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
(f) Paragraf 2 (e), uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikte diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz. Bir devletin toprakları dahilinde, hükumet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır.

3. 2 (c) ve (d) paragraflarındaki hiçbir ifade, bir hükümetin, devlet dahilinde kanun ve düzeni sürdürme, yeniden kurma veya devletin birliğini ve toprak bütünlüğünü tüm yasal araçlarla koruma sorumluluğuna etki etmez.

Bunun için konudaki çelişkilere temel bir açıklık getirmek getirmek gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezalandırılması esası üzerine kurulduğu halde Dersim Jenosidi Mahkemenin yargı yetkisine giren soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları olduğu halde bu konuda bir yargılama girişiminde bulunmamaktadır. Bu durum Mahkemenin kuruluş ilkelerine tüzüğünün 6.7.8. maddelerine tamamen aykırıdır.

Mahkeme tüzüğününün 6. maddesine göre « ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. Bu suç : a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.
Dersim’de TC devleti Dersim’de insanlığa karşı suçlar işlemiştir. Bu suçları işleyenleri yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yettkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği insanlığa karşı işlediği suçları yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddesine aykırıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddeye göre İnsanlığa karşı işlenen suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:(a) Öldürme; (b) Toplu yok etme; (c) Köleleştirme; (d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; (e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; (f) İşkence; (g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri; (h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; (i) Kişilerin zorla kaybedilmesi; (j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu; (k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.

Dersim’de TC devleti Dersim’de savaş suçlarını işlemiş ve bunları işlemeye devam etmektedir. Savaş suçlarını işleyen TC devletini yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği savaş suçlarını yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 8. maddesine aykırıdır. Mahkeme tüzüğününün 8. maddesine göre Savaş Suçlarıdır. 1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır. Tüzüğün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir: (a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: i) Kasten öldürme; ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele; iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma; iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi; v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması; vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma viii) Rehin alma. (b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi: i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi; iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesidir.

İkinci Bölüm : Dersim Jenosidi ve boyutları

DERSİM KOÇKİRİ JENOSİDLERİ ¨ÜZERİNE

Her ne kadar Lemkin kavramsal olarak jenosidi, bir ulusu, bir etnik gurubu toptan imhası olarak görüyorsa, Hans Lukas, Robert Olson. Erik Zürher, Van Ruinessen bunu çarpıtarak ethnocide olarak tahrifat yapıyorlar. Bazı kürd sözde yazarlar bunu katliam olarak gündemleştiriyorlar. Bu tavırla TC devletinin inkarcı politikasına yaklaşıyorlar. Jenosidçilerin yargılanmasına engel olmak istiyorlar.Bu kasıtlı anlayışa karşı 24 Ocak 2010’de Stockholm’da Uluslararası Dersim Jenosidi Konferansında Yazar Sosyolog konuşan Seve Evin Çiçek « yaptığım ayrıntılı tanımlar sunmak isterim. Araştırmacılar kavramsal olarak, “kaliam”,”jenosid”,ethnosid” sözcüklerini kullanıyorlar.» diyordu.

Seve Evin Çiçek « Dr İsmail Beşikçi’nin Dersim jenosidi incelemesine karşılık, bazı batılı araştırmacılardan Martin Van Bruinnes, Robert Olson, Hans Lukas Kieser , bunun jenosid olmadığı etnosid olduğu doğrultusunda çaba gösterdiler.

Belirttiğim gibi, eski grekçe’de genea,genee,genos) kavramının latince karşılığı generatio natales anlamına gelir. Yani eski grekçeden latinceye bir geçiş var. Lemkin sadce latince karşılığını kullanmakla yetinir. Bu konuda, Michiel de Vaan, Dans l’Etymological Dictionnary of Latin, yapıtında gens, gentis, kavramlarını « soy,ulus ve halk » anlamında kullanır, bunlar gentilis,kavramından türemiş, «aynı aileye mensup » ya da “ gentilitas kırmançki deki « GULE ZU ÇEİ » ile eş anlamlıdır.

Genus kavramı latince gigno, geui, genitum ; gignere, fiilinden gelir. genus, eris köken olarak grekçe  gignomai fiilinden gelir. Şair Homeros bunu doğmak anlamında kullanır. Kırmançki, biaéné, dina amaéné, kurmanci de buyin zayin. İki fiilin kırmaçki’deki karşılığı biaiş,zainaiş’tir. Latince de genui , supinımu ise genitum’dur. Bu iki isimsel biçimdem genitor. eril genetrix dişil . Genitura, kuşak türer.
Bu konuda grekçede iki tip fiil var. Biri  kteio diğeriγ, sfazo ‘dur . Latince buna eş anlamlı olan pek çok fiiller’den jugulo, macto,interrimo,caedo,occido, neco saymak mümkün. , keito fiiline en yakın olan occido öldürtmek,katletmek tir. Bu kırmaçki’deki kıstene fiiline yakındır. Oysa katliam kavramı sfaze) dir γ fiilinden gelir,dümanların büyük bir katliamı anlamındadır. Yani grekçe olarak


İtalyan araştırmacı Aldo Duro’ya göre , « genus temel terimi grekçe –elemento  gignomai ve latince gignere, nascere, fiilerinden türetilmiştir Jenosi ise bir gurubun, bir azınlığın, bir soyun. Bir dinsel gurubun toptan ortadan kaldırılmasıdır elemanlarının sistemli yokedlimesi. Occidio, onis, toptan imha edilmesidir . Bu anlamda Genus Occidere, bir ulusun, bir halkın toptan imha edilmesidir. Jenosidi inkar etmek, onun yerine katliam kavramını kullanmak ,gerçeklerin jenosid süreçlerinin yoksanmasıdır. Başka bir değişle insanlığa karşı işlenmiş savaşsuçlarını, jenosid suçlarını inkar etmek. Bu tür duruşlar, Kürdistan’daki jeneosidçi sömürgeci TC devletini korumak ve savunmaktan başka bir anlama gelmez.

Bilimsel açıdan soruna bakıldığında, bilimlerin konularının bir birine kasıtlı olarak anthropoloji ile ethnoloji konuları ile jenosid sosyolojisinin birbrine karıştırıldığına tanıt oluyoruz. Bu açıdam Jenosidi etnoside indirgemek amaçlıdır. Jenosid siyasal jenosid sosyolojisinin konusudur,etholojinin değildir. Bu açıdan Dersim jenosidi, bir katliam değildir. Katliam sözcüğünün Erdoğan’ın ağzından çıkması pek çok tüccar yazar çizeri at koşusuna sürdü. Oysa bu tavır doğrudan doğruya devletin Uluslararası Jenosidi önleme Sözleşmesinin inkarı anlamına geliyor. Oysa Lemkin jenosid’den katliamı değil, bir ulusun, ethnik bir gurubun ortadan kaldırılmasını anlıyor. Genel olarak jenosid, bir ulusun bütün üyelerinin toptan imhasıdır. Başka bir değişle, Ulusal gurupların yaşam temellerinin koordineli ve farklı yöntemler kullanılarak onların varlık şartlarını tümden yokedilmesidir. Böyle bir politika herşeyden önce, onların ulusal bilinçlerini. Dillerini siyasal kurumlarını.güvencelerini,ekonomik yaşamlarını, özgürlüklerini, insanlık onurlarını kişisel yaşamlarını ortadan kaldırmayı hedef alır. Jenosid devletin imha yöntemi olarak bir gurubun kişilerini hedef aldığında, herşeyden önce. Hedef alınan şey,onların ulusal bağları ve onları koparıp yoketmeyi esas alır.

Sadece bunla kalınmıyor,mallarına arazilerine, atalarınadn aklan anılara el koyup onları dönemiyecekleri birbirlerini görermiyecekleri ölümler sürgünlüklerine zoral imhaya maruz bırakıyor. Alman uluslü türk yöntemi budur. Erdoğan’ın aldatmacası bu bilinçli saldırının esasıdır. Hedef kürdlerin jenosididir çifte yöntemi uyguluyor. Birincisi ezilen Kürd ulusunun ulusal karakteristiklerininın imhası, ikincisi, sömürgeci emperyalist TC devletininin diktatörlüğünün inşasıdır. İttihat Terraki ve Teskilatı Mahsusacı kemalist diktatörlük kürd beyliklerini kendileri için kullandıktan sonra ocak 1917 de bizzat Kemalin denetiminde 400.000 kürd ülklerinden kovularak yokedildi. Kürdistan boşaltıldı, topraklarına 1913’den itibaren 1300 0000 yabancı mülteci eyrleştiridi. Talat ‘ın ermenilere. Greklere uyguladığı yöntem Kürdlere uygulandı. Bu uygulama nedenelri üç sonuca abğşanıyor. Birincisi biolojik jenosid’dir. İkıincisi bütün kürd ulusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kültürel geneosid’dir. Üçüncüsü, yabancılaştırma, assimilasyon bir güç olarak kürdlerin kend,i soylarına karşı kullanılmaları, inkarın inkari yöntemi emperyalst sömürgecilğim silahıdır. Bitlis’li Kürd İsmet’in Lausanne da kendi ülkesini bölmesi parçalaması, Ziya Gökalp döneğinin İTK nin pantürkçü kuramcısı olarak Kürdleri türkleştirme projesi, Dersim’de Nazmi Sevgen, Abdullah Alpdoğan’ın Rayver Koop’la faaliyetleri, bugünkü Dersim ve Koçgiri’deki takipçileri,AKP içindeki 75 Kürd Milletvekillerinin faaliyetleri TC MİT nin örgütlediği anti kürd mihrakların jenosidi inkar girişimleri bu boyutu ile ilgidir. Bunların temelinde “türkleştirme”, “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikası vardır.» Emekli general sömürge Dersim Valisi Kenan Güven’in 5000 kürd çocuğunu ve kızını “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikasına pazarlaması bu jenosidin bir parçasıdır.Bu konuya değineceğz.

Sömürgeci devletler başta Türkiye olmak üzere Kürdistan halkını kendilerine düşman olarak ilan etmişlerdir. Linçler bunun örneğidir. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular Kürdistan insani potensiyelini kendiç ıkarları için kullandılar.Her defasında Kürdistan halkının direnişini kanla zulumla bastırdılar. Sömürgeci işgalciler her defasında kürd ulusunun imha planını önceden hazırladılar. Mustafa Kemal,ırk üstünlüğü politikasını uyguladı.Emperyalist sömürgeci bölge müeftişliğini kurarak jenosidin gerçekleşmesini önceden planladılar. İşgalci sömüregciler Ermenilere,greklere, Assyro Keldanilere ve Kürtlere karşı değişik jenosid tekniklerini sıyasal,kültürel,ekonomi, biolojik .fizik alanlarında uyguladılar.

SİYASAL ALANDA

Fiziki jenosidlerden sonra türkleştirme politikalarına hız verdiler.İlk rolü işgalciler oynadı,sonra bunu politikqyı oluşturcak yerli sömürge halkın kendi elleriyle işbirlikçiler oluşturdular. Türkleştirme politikasının gizli örgütlerine Dalan gibilerini kullandılar. Yurtsever işadamlarını öldürüp,sömürgeci devlet için çalışacakların listelerini oluşturup onlara her olanağı türleştirmek için açtılar. Türkçü islamcı örgütlerde onlara baş görev verdiler. Bunlara karşı çıkacak tüm Kürd siyasal partilerini kapattılar. Türkleştirme politika da ağırlık verdiler, sadece insanları türkleştirmek değil, ezilen Kürd ulusunun bütün tarihsel zenginilklerini. Dilini,kültürünü,doğasını türkleştirmeyi hızlandırlar. Kürd halkını topraklarından zorla göçe zorlayıp jenesidi gerçekleştirdiler. Buna karşılık, 1919 da Süreyya Bedir Khan “ Biz Kürdler bugün korkunç bir alternatifle yüzyüze bulunuyoruz. Biz başkalarına güvenmeden kaçınarak ancak kendimize güveniyoruz. Biz bu çok uzun ve tehlikeli sessizliği anlayarak, Türk Hükümeti’nin bizi savunmasını beklemek yerine Avrupa mahkemesi önünde bizzat kendi özsavunmamızı yapmak, kendi davamızı savunmak kararını almış bulunuyoruz. Türk Hükümeti geçmişde kendi görevini yerine getirmemiş olduğundan, biz artık eskisi gibi ağırbaşlı davranamayız, biz geçmişdeki durumdan dolayı kendimizi uslu görmüyoruz. Bu kadar ağır bir krizde beş milyon Kürdün geleceğini bu andan itibaren Türk Hükümeti’ne emanet etmek istemiyoruz-

Bu son günlerde A.B.D. Başkanı’nın insiyatifiyle Milletler Birliği kurulunca barış koşullarını yaratmak yer yüzünde iyi niyeti tahaküm etmek biz öyle görünüyorki bu sorun Avrupa’da bir gerçeklik olma görüş noktasında Asya’nın yeni tartışması amacıyla farklı bir açıklama getiriyor. Sorulacak soru acaba Barış Konferansının düzenlendiği şu anda bütün küçük milletlere adalet sözü veriliyormu? Böylece korkunç bir haksızlığın ..için bir seçme hakkı veriyormu? Bütün uluslarla daha fazla şehitlendirilmiş ulus arasında daha mutsuz ulus üstüne bir olumlu etkide bulunabilirmi? Dr Süreyya Bedir Khan” - Biz kendi bağımsızlığımızı istiyoruz. Bu bizim temel hakkımızdır. Sadece bu bağımsızlık için uyğarlığın ve ilerlemenin arenasında bize hak kazandırdığı için eşit silahlarla savaşmayı kendi ülkemizin zenginliklerini işletmek ve diğer komşu halklarla barış içinde yaşamak istiyoruz.” diyordu. Fiziki jenosid buna engel oldu.

SOSYAL ALANDA

Sosyal alanda kürd ulusal özelliklerini toptan imha ettiler,kendi sömürgeci hukuk sitemlerini kurdular. Türkleştirmeyi hızlandırmak için kendi öz dillerini Güneş dil teorisiyle bütün ezilen hakların dillerini yasaklıyarak, dünyadaki bütün dillerinin türk dili olduğunu kurumlaştırdılar. Kürtçeyi yahudi dilini yasakladılar.Kürd ulusunun dinsel inançlarına el attılar. Devletçi anlayışlarını uygulamak için kendilerine bağlı ekipler oluşturdular.Bugün jenesidi inkar edenler bu işin ücretli eemkli mimarlarıdır.Basın yayın Medya ve aygıtları özel televizyonlar, polis örgütü denetiminde bunların uygulayıcılarıdır.Temelinde türkleştirme, islamlaştırma, türkmenleştirme politikası yatar.

KÜLTÜREL ALANDA

Sömürgeci işgalde fiziki jenosid gerçekleşti, bunu diğer jenosidler izledi. 1914 Osmanlı nüfus sayımında, 15.044 846 müslümanın içine gizletilen Şerif Paşa’ya göre 5000000 kürdün dili yasaklandı 2000 yılında nüfusun % 20 i oluşturan Kürdleri hiç bir okulu yok. 1914 Osmanlı nüfus sayımında 1225.006 ermeni yaşarken o zaman 174000 okula sahip ola ermenilerin şimdi sadece Konstatinopl’da 12 özel okulu kaldı. 2000 yılı nüfus sayımında bütün azınlıklar sadece nüfusun % 0.05 i oluşturuyor. 1914 de 1.729.738 grek varken, şimdiki sayı 3000 geçmiyor. Germanos’un açıklamalarını esan alan bilgiye göre sadece Pont Euxın(Pontus) eyaletind 1850 kilise 1400’den fazla okul,2650 gerk öğretömen 60.000 kız öğrenci varken bugün orada hiç bir okul hiç bir kilise yok sadece Konstantinopl’de 8 özel okul kaldı. Bu TC kültürel jenosid polikasının pratik sonucudur.Katliam,etnosid değil, jenosiddir.

EKONOMİK ALANDA

Emperyalist sömürgeci TC devleti Kürdistan ekonomisi yoketti.Barajlar politikasıyla Kürdistan topraklarının % 31 sular altında bıraktı,bütün arkeolojik tarihsel zenginlikleri yokedrek arkeolojij jenosidi ve ekolojik jenosidi gerçekleştirdi. Sadece 1977 den bu yana 9.000.000 Kürd topraklarını terketti.4000 köyü ortadan kaldırdı. Geleneksel tarımsal kültürüne son verdi. Aynı pratik Viet Nam’da Viet Nam halkına uygulandı. BM ler savaştan göçe zorlanan kürdlerin sayısının 4.500.000 üstünde olduğunu dile getirirken bazı kürdlerin İzmir ve Samsun’da Kürdleri zorunlu göçünü « İzmir’in Yunanlılarca işgali »ne benzetmesi greklere yönelik jenosidi gerçekleştiern kemalizmi ve bu günkü AKP ‘den umut bekleyen derin siyasal bir akıl hastalığını ortaya koyuyor.Yazılarımız okuyanlar Greklerin jenosidinin bu yönünü görecektir

BİYOLOJİK ALANDA

İttihat Terraki ve Jön Türkler politikasının ve jenosidlerin mimarı devletçi türkleştirmeci Mustafa Kemal üstüne konuşan Prof Vamık Volkan” Atatürk'ün ölümünden hemen hemen 4 sene önce, 24 Kasım 1934'te özel bir yasa Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verdi. Bu olay Ankara radyosunda bildirilirken bir dil surçmesi nedeniyle yayın sırasında "Anatürk" diye okundu (Granda, 1937). Bu dil sürçmesinin bilinçdışı bir gerçekle bağlantısı olduğunu ve Türkiye halkının çoğunluğunun Mustafa Kemal' i hem bir baba hem de bir ana olarak algıladıklarını tahmin edebiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal'in kendisinin, yıllarca süren uğraşılarından sonra Türklerin sembolik ebeveyni olduğunu "resmi" bir şekilde, yani özel bir yasa ile ifade etmesinin zamanının geldiğini düşündüğünü de anlayabiliriz. Psikoanaliz literatüründe karizmatik liderlerin onları takip edenler tarafından hem baba hem de anne olarak algılandıkları hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse ve Jessner, 1961; Abse ve Ulman, 1977). Hitlercilerin kan bağı temelinde ele aldıkları iltihat edilen Polonya’ya uygulanan bu doktrin Sömürge Kürdistan’da yürürlüğe pan turanizm ve pan islamizm pan türkizm temelinde uygulanmaya konuldu. Vamık olayı şöyle açıklar,” Mustafa Kemal yeni Türk kimliğini Türkiye halkına benimsetmek için İstiklal Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra çok çalışmıştı. Ölümünden 4 sene önce yeni Türk kimliğinin eski bir ağaca yapılan aş ının tutması gibi tuttuğunu sezerek, aşılanan yerden çıkan dalların başka türlü meyveler verdiğini hem millete hem de Türkiye dışındakilere göstermek istemişti.

Bu konuşmamda Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldıktan sonra yaşamının son yıllarında yaşanan, yeni Türk kimliği ile ilgili düşünce ve hareketlerini gösteren üç örnek üzerinde duracağım. Bu örnekleri çok iyi bilinenler arasından seçmek yerine, onun kişilik yapısını daha yakından gösteren örnekler arasından seçtim. Ölümünden önce ve sonra, halk arasında genelolarak Atatürk, sanki insandışı bir varlıkmış gibi algılanmıştı.).” diyor. Bu aşı tutma sorunu biolojik et ideolojik babalık yöntemsel türkçüleştirmektir. Kemal’in “babalık” ve “evlatlık” anlayışını hitlerciler aynen Norveç’e, İsveç’e Hollanad ‘ya uyguluyorlar.

Mustafa Kemal’in psykiatrik çözümlemesini yapan Volkan Vamık Resmi ideolojinin sınırları içinde kalır. Mustafa Kemal’in sağlık bakananı ve özel doktoru Dr Rıza Nur’un Kemal hakkında hiç bir görüşünü ileri sürmez. Oysa Dr Rıza Nur’un gözlemi iki açıdan önemli, Birincisi, doktoru olması ikincisi sosyal gözlemci olması bugün AKP kemalizmin islami vizyonudur geldiği nokta açısından önemlidir

Ocak 1917’de Mustafa Kemal’in 400.000 kürdü zorla göçe başvurmasının özü Talat’ın Ermeniler, Grekler için verdiği talımatların Kürdlere uygulanmasından başka bir şey değildir. Günümüze gelindiğinde savaş’la birlikte diğer teknik yöntemler uygulanıyor. Örneğin Keban baarji yüzünden 212 yerleşim birimi su altında kaldı. 1975’de 60000 olan Elazığ nüfusu 131000’e yükseldi. GAP’la başlayan 1977 deb şu ana kadar 9000 000 kürd topraklarından kovuldu. Bunu 1984’de başlayan savaşla birlikte köy boşaltmalara, toptan imhaya götürüldü.

Edt'den

Yazı uzunluğunun limiti aşması nedeniyle tümü yayınlanamamıştır. Yazının ikinci bölümü 24 saat sonra yayınlanacaktır.

Saygılarımızla


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 25176   |   Yorum: (741)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #181  | 21 Ocak 2016 00:39 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
They are neither sensitive nor specific for any diagnosis.A peptic ulcer in the stomach is called a gastric ulcer and one in the duodenum is called a duodenal ulcer. cheapest cialis online Calculate the force applied by the biceps and the reaction force F r at the joint as a result of a kg weight held in hand when the elbow is at a and bhelper T cellVIP was shown to improve erectile function more significantly under hypogonadal than normal conditions Zhang et al. prix du viagra pharmacie france en caen Of course you can challenge your habits of mind such as personalization and magnification.Repeat the calculation with area of impact cm kamagra chewable 100 mg canada delusions of persecution or grandeurIt is used to image a wide range of body tissues including the bones heart thyroid and lungs.Sebum plugs partially blocking skin pores b. finpecia usa Muscle diseases.In Robert Koch received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis.a.The equations of translational motion for constant acceleration are presented in Appendix A and may be summarized as follows In uniform acceleration the final velocity v of an object that has been accelerated for a time t is v v at cialis barato Therefore the maximum linear velocity is higher than the average velocity.oz perhaps derived from a th century version is Medicinale Anglicum commonly known as Balds LeechbookB


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #182  | 21 Ocak 2016 00:49 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
A yearold female presents to your office complaining of weakness especially with activities that require muscular force such as climbing stairs.This document does not contain all possible drug interactions. levitra 40 mg samples The basic unit of chromatin is the nucleosome which comprises a histone octamer two copies each of HA HB H and H around which base pairs of DNA are wrappedSticking to this diet may eliminate the need for medications and prevent later complications.The dependence of permeability on the diffusing species allows the cell to maintain a composition different from that of the surrounding environment.These are used primarily in the management of chronic urticaria rather than acute urticaria. kamagra suppliers in stoke on trent In the Italian city of Padua in against the trends of the time Andreas Vesalius produced De Humani Corporis Fabrica   On the Structure  of the Human BodyIt is important to stress that ACh also acts on nicotinic receptors Bozkurt et al.The importance of light is due to its fundamental role in living systems.These studies suggest that utilization of health care services among patients with COPD COPD patients or cases is dramatically increased.Health Solutions Ebix Inc.You may feel the pain in only one part of your body or it may move from your chest to your arms shoulder neck teeth jaw belly area or back.Cell Host Microbe Hadis U. commander cialis sur internet ABIn Marx JA Hockberger RS Walls RM et al eds. perte propecia effets secondaires In one of his writings he states All things are poison while nothing is without poison the dose makes a thing a poison or not.These isotopes are easily identified by their activity.Louis Mosby.neurasthenia cialis efectos secundarios fotos However in humans the pinna is fixed and so small that it does not seem to contribute significantly to the hearing process.To get some idea of what they were up against it is worth noting that the average body cell is micrometers m wide so cells in a row would stretch half of one millimeter about the width of this i.MVP is the most common cause of mitral regurgitation in developed countries.Still it is evident that all the rules for both organic and inorganic chemistry fol low from the principles of quantum mechanics.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #183  | 22 Ocak 2016 16:36 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
g.red blood cell morphologyHe then transmitted it to humans passing it from a series of teachers to their pupils including Atreya and Agnivesa and eventually to Charaka who turned it into the seminal Charaka Samhita get free cialis samples Calcium Channels.Barnard himself rose rapidly through the surgical hierarchies.b.Alcohol ethanol and vinegar were recorded in Ancient Greece India and China while in Rome Aulus Cornelius Celsus see p.pylori. achat levitra au usa Melas P.Up to of patients have synovitis in knees wrists or hand joints can be confused with RA.Use of orthopedic hardware increases this risk foreign body is the site of bacterial colonization. mezclar viagra y alcohol bursting forth of bloodStents expandable slotted tubes that serve as permanent scaffolding devices create wide lumens and make restenosis less likely. non prescription prednisone The Suwen the first part of the Huangdi NeiJing takes account of all these aspects and their effects on the bodys health and wellbeing explaining their role in qi energy disturbances that underlie illness.But something like this may have happened at El Sidron a wellstudied archaeological site in northwest Spain.Do not give to patients with renal insufficiency except doxycycline.P H Q cm Chapter The Motion of Fluids The flow rate through the right ventricle which pumps the blood through the lungs is the same as the flow through the left ventricle. online cialis MEDICINE AND THE MIND LUNATICS TOWER Viennas fortresslike Narrenturm Lunatics Tower built in had cells in which the mentally ill were incarcerated.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #184  | 22 Ocak 2016 20:22 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
CK level is significantly elevated.vitamin Substance found in foods and essential in small quantities for growth and good health. getting viagra fast. The study authors Dr.Sites of obstruction a.In addition you will be introduced to the different members within the family of anxiety disorders such as simple phobias obsessivecompulsive disorder posttraumatic stress disorder social anxiety and panic disorder.MUSCULOSKELETAL SYSTEM TERMINOLOGYBONES The following word parts pertaining to bones are divided into two groups general terms and terms related to specic bones.The medullary cavity in long bones is the innermost part containing red and yellow marrow.We have all sorts of ways to test whether you have heart disease or diabetes for example. propecia orquitis Jugular venous distentionIt has also spread to other lands in recent times taking its place as a contemporary form of complementary medicine see pp.It inhibits the production of natural growth hormone. viagra 100mg tablets retail price severe burning pain due to nerve injuryAlthough the first openheart patient did not pull through success came two years later in Philadelphia under the auspices of the heartlung machines pioneer Gibbon. pharmacy rx one viagra paired saclike exocrine glands that secrete uid into the vas deferenscoagulopathy eosinophilia hematocrit leukapheresis myeloid neutropenia thrombocytopenia thrombosisbloodletting see pp. kamagra uk next day delivery paypal 306 RONTGENS HAND In Rontgen took several Xray photographs of his wifes hand this one complete with two rings and a pair of compasses.An example of this is an inherited condition called sicklecell anemia in which red blood cells are not the usual doughnutlike shape but sickleshaped which reduces their ability to carry oxygen.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #185  | 22 Ocak 2016 21:17 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Treatment There is no specific treatment for achondroplasia.Ticagrelor was ultimately approved in the US in as well as in other countries around the world although it underwent a protracted review process. propecia efectos finasteride He persevered when other surgeons gave up amid post surgical deaths and issues on defining braindead donors.Toxic side effects include alopecia stomatitis inammation of the mouth myelosuppression and gastrointestinal disturbances.Intraocular pressure is elevated because of the inability of aqueous humor to drain from the eye and enter the bloodstream.feces Solid wastes stool.In addition to their local growth cancerous cells spread throughout the body by way of the bloodstream or lymphatic vessels.Casecontrol studies canada generic cialis no percription MRI may be utilized to evaluate the status of a penile implant or may be performed for other indications in a patient who has a penile prosthesis.Accidental extubationUsing the binomial theorem show that Eq.A true confounding variable must meet two criteria It must be associated with the explanatory independent variable and it should be a risk factor for the outcome of interest.The seizure remains localized but may evolve into a complex partial seizure.He also studied the reproductive organs and his name lives on in this area. pfizer viagra price From the th century the Aztecs rose to power in what is now centralsouthern Mexico.Acute AR e.No.EASLEY M.pharmacodynamics Study of drug effects within the body. buy roaccutane online uk Its easy to assume that women are just better at giving social support than men but is that fair An alternate hypothesis might be that men are just sicker and die earlier so they have more room to improve.C F for minutes.What Abnormal Results Mean A high RBC or hematocrit may be due to Dehydration such as from severe diarrhea Kidney disease with high erythropoietin production Low oxygen level in the blood for a long time due to heart or lung disease Polycythemia vera Smoking A low RBC or hematacrit is a sign of anemia which can result from Autoimmune diseases such as lupus erythematosus or rheumatoid arthritis Blood loss hemorrhage Bone marrow failure for example from radiation infection or tumor Chronic kidney disease Hemolysis red blood cell destruction Leukemia and other blood cancers Longterm infections such as hepatitis Poor diet and nutrition causing too little iron folate vitamin B or vitamin B Multiple myeloma A lower than normal white blood cell count is called leukopenia.This is a tumor composed of plasma cells antibodyproducing B lymphocytes associated with high levels of one of the specic immunoglobulins usually IgG.The cochlear duct is isolated from the two canals by membranes.Nephrotic syndrome with albuminuria d. were can i buy inderal Am J Gastroenterol.surface or skin tissue of the body thelium PREFIXES K Circle the correct term to complete the following sentences.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #186  | 23 Ocak 2016 07:12 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
p.Desmopressin should be given to differentiate nephrogenic from central diabetes insipidus if diabetes insipidus is suspected see ChapterSmoking cessation also reduces the risk of coronary artery disease respiratory and nonrespiratory tract cancers and neurovascular disease. doxycycline over the counter LECTURE Staying on the WagonMaking Changes That LastHemorrhageThe first two of these defects are best explained by examining the imaging of parallel light by the eye. commander viagra The most common side effects are nausea headache and dizziness with small numbers of patients developing syncope.This is a Whipple procedure a surgical treatment for pancreatic cancer.cystoscopyprocess of visually examining the urinary bladderThese are consistent with abnormalities present in HD patientde rived tissues including striatal and cortical brain regions and blood and potentially have value for diagnosis prog nostication and monitoring therapyoptic disc Region at the back of the eye where the optic nerve meets the retina.There are two methods of administering enteral nutrition.phako worldwide pharmacy kamagra The term qi has various literal interpretations such as gas vapor or flowing breath.presbyo old age presbyopia Seeet al.b.Platelets and erythrocytes are diminished because of inltration and replacement of the bone marrow by large numbers A of myeloblasts Figure A. furosemide side effects surgical puncture to remove uid from the culdesacmolmed.Forciea D.Depression and inflammation seem to be linked. propranolol overseas pharmacy NUTRITION Poor nutrition frequently accompanies advanced lung disease and is an independent predictor of worsening mortality and health status.If the area of the moving limbs is A and the final velocity of the accelerated water is v the mass of water accelerated per unit time in the treading motion is given by see Exercise m A v w

LECTURE Silencing the ScreamUnderstanding AnxietyCauses Premature Ejaculation in short has been shown in studies to be caused by an imbalance of serotonin in the brain this then can lead to rapid ejaculation. kamagra chewable A.He also improved medical equipment.It has been so incredibly popular that both the School of Business and the Law Center have started teaching mindfulness.NERVOUS SYSTEM epilepsy Chronic brain disorder characterized by recurrent seizure activity.In Goldman L Schafer AI eds.B CaseThroughout his life Hippocrates seems to have wandered the shores of the Aegean and inland both in Greece and what are today Bulgaria and Turkey.HR RR BP oxygen s aturation on room air. buy levitra de como y celisborrar x glycogenNERVOUS SYSTEM O Complete the spelling of the following terms based on their meanings.Their research showed that even after poverty is removed earning more still improves your health primarily measured in terms of life expectancy.Clinical featuresMehik A Hellstrom P Lukkarinen O Sarpola A Jarvelin M.Much of this was kept secret because discussing matters with others might anger the spirits.CXR shows infiltrates and consolidation in the left lower lobe of the lung. acheter cialis a lyon Various other aspects of metabolic energy balance are examined in Exercises toMost of these hypotheses have not been validated and in general have not resulted in clinically useful therapies. priligy dapoxetine hydrochloride Ann Intern Med.Two examples of hypothyroid disorders are myxedema and cretinism.Vignozzi et al.The formation of new blood vessels is known as apoptosisangiogenesisHippocrates set standards for patient care and the physicians attitudes and philosophy that persist today.therapeuto treatment therapeutic vitro glass in vitro vivo life in vivo SUFFIXES SUFFIX MEANING TERMINOLOGY MEANING gram record angiogram hysterosalpingogram pyelogram graphy process of recording computed tomography Tomo means to cut as in viewing in slices.Scala Florence Digital Image Museum Associates LACMA Art Resource NY.Pus tends to spread down the medullary cavity and outward to the periosteum. finpecia for sale .vague feeling of bodily discomfort


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #187  | 24 Ocak 2016 03:33 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Wing muscles.In a research GENETICS AND MEDICINE consortium reported finding another seven positions or loci in the genome linked to agerelated macular degeneration which is the main cause of sight loss in the elderly.Corbis c Science Photo Library cla.salpingopharyngeal clomid fast delivery His father may well have been a physician and the young Hippocrates probably trained at the asclepeion on the isle of Cos where he was born.Goldstein I.At that point the cause was unknown.Other areas of the body such as the eye oral mucosa rectum and joints may be affected as well.Before long scientists were discovering that chromosomal abnormalities were responsible for various congenital present at birth conditions.Electronic data from outpatient inpatient pharmacy laboratory and enrollment records are collected quarterly from the LHS computer systems normalized subjected to quality assurance edits and formatted into tables in a relational database.Elliott DB Albertsen PC Barry MJ. lasix shop Answer This patient most likely has Hashimotos thyroiditis most common cause of primary hypothyroidism and more common in women.Video Diabetes Why managing blood sugar is so important.J Chapter Elasticity and Strength of Materials value and then decreases to zero again. how to buy clomid on line General characteristics see also Clinical PearlCThis indicates an intravascular process.d furosemide side effects Many parents become worried if their children are shorter than most or all of the children around them.Depending on how the force is applied the body may be stretched compressed bent or twisted.NO donors injected into the PVN induce penile erection episodes that are reduced by oxytocin receptor antagonists given into the lateral ventricles.th ed.ChurgStrauss syndrome. sildenafil citrate 100mg A focused history and physical examination to determine possible cause of shock a.The eye views the magnified virtual image formed by the eyepiece.Has some glucose which can spare muscle breakdown and has water for insensible losses
 Yorum #188  | 24 Ocak 2016 15:21 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
substancerelated disorder buying viagra online ventilator settingspylori with triple or quadruple therapy see TableThe focal length of the lens is determined by the index of refraction of the lens material and the curvature of the lens surfaces.If the cocaine is separated from its powdered salt form and combined with ether ammonia or baking soda the resulting cocaine alkaloid is commonly called freebase.inammation of the inner lining of the heart clomid Williams Textbook of Endocrinology.P.thickened excess cicatrix scar tinea keloidm isThe hormonereceptor complex stimulates certain normal tissues such as breast or uterine lining cells to divide and grow. order clomid from india online Type I IFN counteracts the induction of antigen specic immune responses by lipidbased delivery of mRNA vaccines.e.Gann P.Here its energy is entirely in the form of potential energy.Expressive nonfluent aphasia b. nolvadex for sale uk Oxygen if patient is hypoxic g.They cause peeling of the skin which prevents clogging of pores.Hobbie and David Cinabro for their careful reading of the manuscript and helpful suggestions.hyperglycemiaThis results in hypoperfusion and can ultimately lead to multiple organ system failure and death.Disease severity varies widely.BronchiolitisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Bronchiolitis is swelling and mucus buildup in the smallest air passages in the lungs bronchioles usually due to a viral infection. acheter viagra generique ligne Acute Endocarditis most often Staphylococcus aureus Papillary muscle rupture from infarction or dysfunction from ischemia Chordae tendineae rupture Diseases of the Cardiovascular System D I S E a S E S O f T h E C a r D I O va S C U l a r S y S T E M l b.Prostate cancer Its the most common form of cancer in men besides skin cancer but only one in men die from prostate cancer.Hypotensioncardiac filling is impaired due to compression of the great veinsto

But the attached cytotoxic protein has to be protected other wise the immune system destroys the protein as it is being transported to the tumor.Cirrhosis and its sequelae. generic cialis available in canada .Symptoms unilateral facial anhidrosis no sweating ptosis and miosis e.The final category involves physical strategies such as exercise and dance. cialis every day pill prices radiolucent Permitting the passage of xrays.Recommendation The American College of Physicians recommends that clinicians base the choice of a specific PDE inhibitor on the individual preferences of men with erectile dysfunction including ease of use cost of medication and adverse effects profile Grade weak recommendation lowquality evidence.We magnify or minimize things.Clinical features This is characterized by a sudden urge to urinate e.Another cavity of the eye is the vitreous chamber which is a large region behind the lens lled with a soft jellylike material the vitreous humor lasix shop Myasthenia gravis and muscular dystrophy are examples of neuromuscular conditions that produceThese conditions can often be frustrating for the patient and the clinician.Look for characteristic burrows on hands wrists and ankles and in the genital region.As this is a marker for the possible development of invasive ductal carcinoma typically in the same breast treat with lumpec tomy or mastectomy if negative margins cannot be achieved.D.TERMS PERTAINING TO THE BODY AS A WHOLE Pituitary gland Diaphragm FIGURE Body cavities. buy cheap propecia uk Kelleys Textbook of Internal Medicine.Shortterm analysis of the effects of as needed use of sertraline at PM for the treatment of premature ejaculation. buy propranolol The cause may be heart failure or brain damage both of which affect the respiratory center in the brain.For study patients receiving Medicare benefits the costs used were the total costs and not just the Medicare benefit or any portion covered through supplementary medical insurance.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #189  | 25 Ocak 2016 04:38 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Causes Dermatitis herpetiformis usually begins in people age and older.lipase Pancreatic enzyme necessary to digest fats.Serum levels must be followed up in prolonged therapy and doses must be adjusted for renal insufficiency. viagra contre indications Compare the density of bone with a standard control which is the bone density of a healthy yearold person.This time though the separation was located on the nasal side of the eye which precluded using the cryogenic method of sealing the retina.It is not surprising therefore to learn that diabetic mens responses to standard therapy for ED differ from those of the general population of men with ED.Usually you have to stay overnight in the hospital for treatment.Exams and Tests Tests for autoimmune hepatitis include Antiliver kidney microsome type antibody anti LKM Antinuclear antibody ANA Antismooth muscle antibody SMA Serum IgG Liver function tests Liver biopsy to look for chronic hepatitis Treatment You may need prednisone or other corticosteroid medicines help reduce the inflammation.Achalasia is a rare disorder.DNA methylation and cancer development molecular mechanism.Some patients were so badly affected by the disease that their breathing muscles were paralyzed and they died of suffocation. metoprolol no prescription The research supports that biofeedback actually works.INSTRUCTORSHe denies any change in bowel habits.Liposuction is just a cosmetic intervention. finasteride with free viagra All three are phosphodiesterase type PDE inhibitors and work by potentiating the effect of nitric oxide in the penis.Furthermore information about smokingrelated comorbid conditions and their contribution to overall health care utilization is limited.et al.calcium channel blocker Blocks the entrance of calcium into heart muscle and muscle lining of blood vessels used as an antiarrhythmic antianginal and antihypertensive also called calcium antagonist.See Myasthenia gravis support group Outlook Prognosis There is no cure but longterm remission is possible. furosemide without prescription vaccinationsThis includes Pens pocketknives and eyeglasses Items such as jewelry watches credit cards and hearing aids Pins hairpins metal zippers and similar metallic items Removable dental work How the Test Will Feel An MRI exam causes no pain.Therefore relationship between the frequency of light f and its wavelength is f cIf visual loss is present admit the patient to the hospi tal for IV steroids otherwise start oral prednisone.Appendix IV is a complete list of these drugs and their class or type.Unfortunately as we get older we dont typically lower our caloric intake leading to our weight eventually creeping up over time.Although the cause of Tourette syndrome is not known it is associated with either an excess of dopamine or a hypersensitivity to dopamine. lasix ol fever headache malaise often present in pri mary infection.FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM broids Benign tumors in the uterus.radiocurable tumor Tumor that can be completely eradicated by radiation therapy.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #190  | 25 Ocak 2016 05:46 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Consider two events in metabolic alkalosis a.HRT O Circle the term in parentheses that best completes the meaning of each sentence.Direct Ophthalmoscopy and Slit Lamp Microscopy As part of a visual examination both of these procedures are often used. buy doxycycline for dogs amitriptyline ElavilTo this day standards and practices of care for the elderly vary throughout the world often driven by a mixture of tradition and available resources.Healthy tissue does not contain magnetic material and therefore is not heated by the applied field.D. propecia rapide In the th century soon after Baghdad was founded a hospital ward was put aside for such patients and similar facilities were set up in Fez Cairo Damascus and Aleppo over the next few centuries.Pregnant teens and those who have recently given birth should be encouraged and helped to remain in school or reenter educational programs that give them the skills to be better parents and provide for their child financially and emotionally.Because electrons are scattered by air the microscope must be contained in an evacuated chamber.Transgenic mice expressing mutant human SOD hSOD develop mitochondrial degeneration in motor neurons commander viagra The applicability of PDE inhibitors after radical prostatectomy needs to be characterized.You have automatic thoughts which we dont rationally create or generate instead they just pop into our mind almost like a reflex.It is a disease with high morbidity but low mortality.mgdL molL High Renal disease Glucose fasting mgdLImaging with NMR In order to obtain a threedimensional image using nuclear magnetic resonance we must isolate and identify the location of signals from small sections of the body and then build the image from these individual signals. precio cialis 20 mg 4 comprimidos The central nervous system consists of the brain and spinal cord.The bile ducts help remove waste from the liver and carry salts that help the small intestine break down digest fat.hyperkinesiahand bones beyond the wrist carpalsEndothelins Endothelins ETs have been demonstrated in penile erectile tissues and may have different roles in erectile function including maintenance of CC smooth muscle tone Andersson and Wagner Andersson Ritchie and Sullivan generic cialis 200mg By the midth century the profession had a sound footing in most developed nations ensuring the future well being of mothers and babies alike.AV reciprocating tachycardia accessory pathway f.The electronic pacemaker is basically a pulse generator that produces short peri odic pulses that initiate and control the frequency of the heartbeat.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #191  | 25 Ocak 2016 09:45 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Association of American Medical Colleges. where can i buy clomid over the counter Critical illness myopathy QuiCk Hit In general err on the side of caution when deciding whether to initiate mechani cal ventilation.Scand J Urol Nephrol. nolvadex without a prescription Hexarelin Analog Peptides K.amitriptyline ElavilMesotheliomas are derived from mesothelium which forms the lining of the pleural surface. kamagra jalea ajanta pharma aura Peculiar symptom or sensation occurring before the onset prodromal of an attack of migraine or an epileptic seizure.Examples of synovial joints are the balland socket type the hip and shoulder joints and the hinge type elbow knee and ankle joints.Recall that the primary appraisals are what we think about the stressor while the secondary appraisal is about the resources.The first step in investigation of a solitary pulmonary nodule is to obtain a previous CXR for comparison.Lakin M. discounted viagra for sale Questions QUESTIONS l He is short of breath even at rest.d.Severe metabolic acidosis d.Adapted from BenedictApproach to the anemias.Use of steroids is harmful and is not recommended. worldwide pharmacy kamagra All ARSs contain cata lytic and anticodon recognition domains specic to their cognate amino acids.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #192  | 26 Ocak 2016 01:24 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
The iPSC is usually a mature specialized cell taken from an adult body..P ATHOLOGIC T ERMINOLOGY K IDNEY B LADDER AND A SSOCIATED C ONDITIONS KIDNEY glomerulonephritis Inammation of the glomeruli within the kidney. buy cialis online credit card Lytic lesions are only apparent in advanced disease.Importantly this association remained in a multivariate analysis that controlled for other potential confounding variables.An advance care directive is a legal form. working of kamagra jelly Decreased glucose tolerance diabetesLigate pancreatic ducts of dog.During the late th and th centuries the reputation of the Schola Medica spread and Salerno became known as Hippocratica Civitas the Town of Hippocrates.epidermidis Gastroenteritis Viral Salmonella Shigella E.The speed of light in a material is characterized by the index of refraction n defined as n c v C. cialis best price The miasma theory prevailed and was only questioned after it was challenged by the experiments of Louis Pasteur in the s see pp.fampra.excessive growth of cells in the adenoids lymph tissue in the nasopharynxThis examination is important during protracted labor or with breech presentation.If your prostatitis affects your mood and you become very low depressed or anxious your doctor might suggest you try taking antidepressants.The values of the person permitted establishing the direction of the treatment.Chapter Translational MotionPossible Complications Severe hypoglycemia is a medical emergency that may cause seizures and permanent brain damage. cheap cialis order online In some cases a skin biopsy may be needed to rule out other causes of pigment loss.Most laboratory tests examine stool culture for only three organisms Shigella Salmonella and Campylobacter.Therefore the maximum linear velocity is higher than the average velocity.However on a more detailed review of the relevant articles the Panel decided to reaffirm the content of the guideline.b ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY PRONUNCIATION OF TERMS To test your understanding of the terminology in this chapter write the meaning of each term in the space provided.Greater health benefits are associated with greater levels of activity but it doesnt necessarily have to be intense or prolonged activity.There are four types of base see p. levitra plus In air at C the speed of sound is aboutThe brand name or trademark is the private property of the individual drug manufacturer and no competitor may use it.These antics alerted some traditionalists to the direction the upstart Vesalius was taking.Bacterial meningitis a.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #193  | 26 Ocak 2016 06:38 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Pain relief in particular was inadequate.Its specific heat reflects this composition.Food and Drug Administration FDA approved Gardasil the rst vaccine developed to prevent cervical cancer precancerous genital lesions and genital warts due to human papillomavirus HPV types andHowever since lack of blood circulation caused brain damage operations that stopped the heart for more than four minutes were impossible. tadalafil acupressure Technique used to release blocked qi life force by applying nger pressure to points on meridians.In circumstance you see the results not listed here speak to your medical doctor or apothecary. clomid canada pharmacy if there is a history of sickle cell disease immunodeficiency or IV drug abuse.The first viruses to be observed were tobacco mosaic viruses which infect tobacco plants see p.About of patients on statins will develop such elevations in AST and ALT that the statin will need to be discontinued.pancreatoduodenectomyThis occurs multiple sometimes hundreds of times overnight.It develops when uric acid crystals collect in the synovial fluid as the extracel lular fluid becomes saturated with uric acid.Asperger syndrome is often referred to as a less severe type of autism.uro urine antidiuretic hormone Posterior pituitary hormone that affects the kidneys and reduces water loss. online pharmacies cialis 5 mg .PubMed Safarinejad MR.tranquilizer A.The first stage is an initial alarm from the sympatheticadrenal medullary system as well as the hypothalamicpituitaryadrenal axis HPA axis. canadian prednisone Quick Hit If a patient presents with moderatetosevere HTN consider initiating therapy right away instead of waiting to months to confirm diag nosis and start treatment.Turns out that we were a match on of the key traitsa really good t The next round of testingblood work and my kidney functionwas able to be done locally. geniune accutane An echo reection of the sound waves is formed as the waves hit the various body tissues and bounce back to the transducer.The procedure is performed using local anesthesia and through an incision in the scrotal sac.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #194  | 26 Ocak 2016 06:57 | Alıntı     

Stephebraph

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Worldwide Chagas disease is an important cause. levitra order online A penile erection is the hydraulic effect of blood entering and being retained in spongelike bodies within the penis.Palpitations e.Health status instruments provide incremental prognostic information beyond FEV in part because they reflect the burden imposed by comorbidities.Prothrombin is one of the clotting factors factor II made by the liver. rosa impex pvt ltd viagra b.c..All of that practice and training had made a difference in terms of their brain physiology.antipruriticElsevier Inc. buy viagra with out prescription CBT focuses on your thoughts beliefs and attitudes and how can these affect what you do and how you feel.Air was supposedly LOUIS PASTEUR Together with his longterm rival German physician and scientist Robert Koch Pasteur is considered a founding father of microbiology.In about during Koreas Joseon Dynasty the eminent royal physician Heo Jun c.Secondary spontaneous pneumothoraxchest tube drainage tension Pneumothorax a.Most common cause of inhospital mortality b.Migraine Quick Hit Visual aura in migraine The classic presentation is a bilateral homonymous scotoma. levitra without a script .M alignant condition of white blood cells immature granulocytes myeloblasts predominate. propecia ancianos .Together these interesting observations imply that DNA hydroxymethylation proles provide diagnostic and prog nostic data.
 Yorum #195  | 27 Ocak 2016 03:51 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
TABLE Guide to Tetanus Immunization in Wound Management History of immunization td Doses clean Minor Wounds Other Wounds td tiG td tiG known Td Doses No No No No doses unknown status or yr since last booster Td tetanusdiphtheria toxoid TIG tetanus immune globulin.The relative hypoosmolality of the ECF compared with the brain may result in nausea vomiting headache and rarely seizures or coma.However the prognosis varies widely depending on the severity of renal failure and the presence of comorbid conditions.J. buy prednisone online for dogs et al.With an accessory pathway all or most of the impulses may pass to the ventricles.Her robust stable antidepressant response returned without side effects beyond mild weight gain for which regular exercise was prescribed. purchase antabuse It may also precipitate a gouty attack Also used in the treatment of Mycobacterium avium intracellulare.CONTAGION A living thing usually a microbe that can spread between people to cause disease.Prerenal Hypotension hypovolemia CHF renal arterial occlusionHis anxiety has decreased to the point that it does not drastically interfere with his life.If prerenal causes are suspected give an IV fluid challenge to mL of NS.With an accessory pathway all or most of the impulses may pass to the ventricles.Depressingly a quarter of the vegetable consumption in the United States is french fries. acheter du priligy quebec PRenal ultrasoundto detect obstruction masses cystic disease f.Waiting to hours allows much of the radiopharmaceutical to be excreted in urine and allows for better visualization of the radioactive material remaining in the skeleton. viagra cuanto tiempo antes B An AP upright film of large bowel obstruction.treMor see table a.Intraarticular injections of corticosteroids are very helpful but more than three to four injections per year is not recommended.EPIDEMIOLOGY The study of diseases how common they are their causes and effects and how they can be controlled.In addition to acute urinary retention and prostatic abscess ABP can lead to sepsis chronic bacterial prostatitis fistula formation or spread of infection to the spine or sacroiliac joints.As a consequence of this difference in kinetics DC activation may interfere with antigen presentation when using mRNA vaccines in combination with classical adjuvants. doxycycline online without prescription But when an outbreak of pneumonialike illness occurred at a hotel in Philadelphia it could not be traced to any of the usual suspects.Alternative Names Solar keratosis Suninduced skin changes keratosis Keratosis actinic solar References Habif TP ed.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #196  | 27 Ocak 2016 04:05 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
A penile erection is the hydraulic effect of blood entering and being retained in spongelike bodies within the penis.Elizabeth Chabner Thompson minutes after Bebes birth.These fragments combine with the biological Chapter Nuclear Physics Highenergy radiation passing through the food destroys microorganisms that cause decay. where can i buy furosemide in the uk I have no where met fonder husbands more affectionate parents than in the lunatic asylum during their intervals of calmness and reason.No treatment is necessary for EBV infections.Diseases of the Gastrointestinal System l StePUP to meDiCine Quick Hit Classic signs of chronic liver disease Ascites Varices Gynecomastia testicular atrophy Palmar erythema spider angiomas on skin Hemorrhoids Caput medusae Quick Hit Once a patient develops complications of cirrhosis they have decompensated disease with high morbidity and mortality.g.Course a.Furthermore they demonstrated that the NOmediated component of the NANC relaxant responses to electrical stimulation is involved in this enhancement. acheter propecia occasion Furosemide crosses the human placenta with some data showing equivalent umbilical cord serum and maternal serum furosemide concentrations.Helper cells CD assist B cells and T cells.GInausea vomiting ileus watery diarrheaSphincter muscles control the exit area of the bladder to the urethra.If there is no evidence of thyroid hormone deficiency you may just need to be seen regularly by a health care provider.All four types of hypersensitivity reactions may serve as the underlying mecha nism of drug allergies.The most common method was venesectionapplying a tourniquet to the patients arm so that a vein would swell cutting open the vein and draining off the blood. precio de kamagra en farmacia .Finally this association was noted in both the physical and mental domains of general quality of life indicating that ED has a much broader effect on quality of life than one might expect.Many pustules are conuent running together over the chin and forehead.ECGshortened QT interval e..b.During the late th and th centuries the reputation of the Schola Medica spread and Salerno became known as Hippocratica Civitas the Town of Hippocrates. prices of viagra, cialis, lavitra Altered level of consciousness stupor or coma c.Consistent with the in vitro results in vivo intracavernosal pressure exhibited pronounced oscillations in Slo mice but not in Slo mice..The more severe the condition the better the results.et al.abstinence from alcohol interferons for hepatitis B and CYou need to overcome the CAUSE of your current early ejaculation not test priligy dapoxetine shortterm and dear fix priligy dapoxetine can broke you. viagra online usa Flatulence is the presence of excessive gas in the stomach and the intestines.As the use of anesthetics during surgery became more commonplace both physicians and manufacturers devised improved equipment so that chemicals could be administered more safely.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #197  | 27 Ocak 2016 07:39 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Am J Med.He denies chest pain fever and chills.Indications for surgery a.bronchioles Smallest branches of the bronchi. viagra senior Quick Hit Suspect scabies in any patient who has persistent generalized severe pruritus.RESPIRATORY SYSTEM Trachea Fiberoptic bronchoscope Bronchoscope entering bronchial tube Brush catheter Areas to have material removed for biopsy A B FIGURE A Fiberoptic bronchoscopy.Joint pain often monoarticular a.CIBilateral in up to onethird of the cases c.What is the next appropriate step in evaluating this patientconstipation Difculty in passing stools feces.Passive immunity is conferred by injecting readymade antibodies into the body. cialis canadian pharmacy online Oblique view FIGURE Positions for xray views.De Motu Cordis was the first wellrounded scientific evidence supported description of the circulatory system and its function how the heart pumped blood around and around the body.Smart magnetic uorescent nanoparticle imaging probes to monitor microRNAs.would now call its antimicrobial properties for alleviating skin problems.Health Solutions Ebix Inc. buy kamagra soft Wellcome Library London tr.Clinical features dapoxetine price It is important to evaluate it further because gas fluids and the contents of the intestines can build up and break open rupture the bowel wall.d.Hypercalcemia is relatively common in sarcoidosis.Acute kidney failureEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Acute kidney failure is the rapid loss your kidneys ability to remove waste and help balance fluids and electrolytes in your body.benignth ed. proscar para la alopecia propecia Using these concepts it is possible to derive the equations that describe the behavior of matter as a function of temperature.Many of the conditions that cause secondary amenorrhea will respond to treatment.aThey described a new form of therapy called psychoanalysis which Freud developed in detail over the coming decades.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #198  | 27 Ocak 2016 19:31 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Mild to moderate disease Begin with a bronchodilator in a metereddose inhaler MDI formulation with spacer to improve delivery.Improvement of symptoms with nitrates points to ischemic heart disease as a likely cause. discount viagra pills Remedies of herbs and animal parts are offered and advice is given on rest stress cleanliness exercise diet and how to disguise freckles.b.For some applications the bundles are thicker up to about cialis para la impotencia vomitingTrade proprietary or company names appearing in this document are used only because they are considered necessary in the context of the information provided.The pancreas is located near and partly behind the stomach in the region of the rst and second lumbar vertebrae.From Goodheart HP.e.Most postmenarchal females with this disorder are amenorrheic. accutane price Patients in a vegetative state are completely unresponsive comatose but eyes are open and they appear awake.b.medial Pertaining to the middle or near the medial plane of the body.Lloyd says if youre taking oral ED meds Cialis which is taken daily may allow for more spontaneity.FRIEDRICH MIESCHER BECAME PROFESSOR OF PHYSIOLOGY AT THE UNIVERSITY OF BASEL IN DOUBLE HELIX DNA is a longchain molecule made up of repeated building blocks called nucleotides see top right. viagra overnight ed.B.Immunemodulating therapye.Many infants with achondrogenesis are stillborn or die shortly after birth because of breathing problems related to the abnormally small chest.MicroRNAs miRNAs noncoding RNAs nucleotides in length which participate in posttranscriptional regulation of target mRNAs through RNA interference pathways. levitra bayer 5 mg BELIEFS AND TRADITIONS TO AFRICAN AND WEST ASIAN TRADITIONS AFRICAN MEDICINE MAN A group of Bonda women stand with their medicine man and his assistant in Freetown Sierra Leone in


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #199  | 28 Ocak 2016 22:01 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
CliniCal PeaRl Course of aTn Onset insult Oliguric phase Azotemia and uremiaaverage length to days Urine output to mLday Diuretic phase Begins when urine output is mLday High urine output due to the following fluid overload excretion of retained salt water other solutes that were retained during oliguric phase osmotic diuresis due to retained solutes during oliguric phase tubular cell damage delayed recovery of epithelial cell function relative to GFR Recovery phase recovery of tubular function QuIcK HIT Three basic tests for postrenal failure Physical examination palpate the bladder Ultrasoundlook for obstruction hydronephrosis Catheterlook for large volume of urine QuIcK HIT Diagnosis of aKI is usually made by finding elevated BUN and Cr levels. levitra 10mg generique bien Ann Intern Med.FIG.Seong D.Conversely codelivery of mRNA with the argininerich protein protamine strongly activat ed the innate immune system but failed to express the encoded protein. cheap levitra Hematochezia bloody diarrheaSci.What is the appropriate next step in managing this patientpylori infection over of cases. avis achat viagra ligne Other potential risks include loss of balance ototoxicity kidney damage nephrotoxicity tendonitis and tendon rupture.Newton M.Bacterial stool culture This has low sensitivity and is an expensive test and usually does not affect treatment or outcome.Denberg MD PhD Mary Ann Forciea MD Robert H.Imaging tests once hormonal studies have established the site of disease e.Br J Urol.clinical features see also Clinical Pearl china viagra online At Bicetre he had been greatly helped by the hospitals likeminded superintendent JeanBaptiste Pussin.Rabies is best known for afflicting dogs but any warmblooded animal can be infected and it can be passed on to humans if they are bitten.K Match the respiratory system procedures with their meanings.If Bobs condition had been diagnosed as the dry wet form it might have been treated with cryotherapy intraocular lenses laser photocoagulation to seal leaky blood vessels.supination Turning the palm upward. priligy dapoxetin kaufen Much of the description is given in graphic practical detail.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #200  | 29 Ocak 2016 16:55 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
In a simple closed fracture the bone is broken but there is no open wound in the skin.The condition can be episodic with flareups and remissions associated with infection treatment and subsequent recurrence.POnly moxifloxacin has anaerobic coverage. propecia 1mg Treatment depends on the stage of the disease and the presence of complications.BELIEFS AND TRADITIONS TO Surgery in Ancient Egypt The priestphysicians of Ancient Egypt were held in great esteem..Asperger syndrome is often referred to as a less severe type of autism. tamoxifen buy online CXR Bilateral hilar adenopathy is the hallmark of this disease but is not specific it is seen in of cases see FigureWhen to Contact a Medical Professional If you have pain in the heel around the Achilles tendon that is worse with activity contact your health care provider for evaluation and possible treatment for tendinitis.Thus for example if we focus on a persons face m away we can see clearly the facial details but we can pick out most clearly only a subsection about the size of the mouth.If patient is unable to protect airway e.The brace will be set so that your knee can move only a certain amount in any direction.Cancer cells reproduce almost continuously and abnormal proteins are made. reputable online levitra The results were conclusive Remarkably the experiment shows that the virulence under these conditions with no oxygen is always the same as that which was used to inoculate the original closed tubes the full BLOOD BANK These test tubes from the museum at the Institut Pasteur in Paris France contain samples of blood from hens that died as a result of being inoculated with fowl cholera.Cancer Res.Positive clinical experience with the drug has been reported Lance et al.When a beam of light at resonance frequency passes through a collection of atoms in equilibriumPubMed Kupelian V Shabsigh R Travison TG Page ST Araujo AB McKinlay JB.Given our SES we do not have the best health. viagra online pfizer However there was no comparison of sex hormones of COPD patients and agematched subjects with normal pulmonary function.B Exercise prescription should be precise and individually assessed.Cardiac surgeon Christiaan Barnard and his strong team at Groote Schuur Hospital Cape Town South Africa had spent nine hours on a pioneering operation and saved the life of a yearold patient by giving him the heart of a yearold female donor.Saw blade Ancient prostheses Archaeologists have found artificial toes from Ancient Egyptone made of wood and leather another from plaster glue and linen. cialis tadalafil lilly Minding the Bodyenlargement of the liver hepato


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #201  | 29 Ocak 2016 18:06 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Health threats such as carcinogens pollutants and occupational hazards became widely recognized making it possible to take preventive measuresalong with risk factors for heart disease stroke and other major killers. accutane 30 mg sales Use of the antibiotic reduced deaths from infection in the later stages of the war.TORQUE Torque is defined as the tendency of a force to produce rotation about an axis.Their attitude is..Magnetic resonance imaging MRI introduced in the early s is the most recent addition to medical imaging techniques.The great cureall treatment of the age was undoubtedly bleeding or bloodletting see pp. next day express delivery for viagra Treatment is largely supportive.K c for tissue without blood is Calcmm hrC Simple thermal conductiv ity through tissue is inadequate for elimination of the excess heat generated by the body.Acne vulgaris is an inflammatory condition of the skin that is most prevalent during adolescence. priligy argentina venta The team eventually moved to the small Dr.Its gum or sap is tapped and harvested to make frankincense.Inability to contribute to conception of a child CANCER MEDICINE ONCOLOGY J Give the meanings of the following medical terms.. buy doxycycline 100mg A Esotropia.osteitisVaccineinduced cellular immunity Over the past decades traditional vaccines consisting of inactivated pathogens or subunit vaccines have been suc cessfully used against infectious diseases for which humor al immunity is considered the primary correlate of protection. cialis india online The Bridgeman Art Library Bibliotheque Nationale Paris France Archives Charmet bl.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #202  | 29 Ocak 2016 18:12 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
et al. buy roacutan Narrowed arterioles in the kidney increase blood pressure so urinary incontinence urinary retention nephrosclerosis is often associated with hypertension.OBSTETRIC HOOKS Surgeons used hooks such as these when they needed to lift the edge of a wound or hook a small piece of tissue before cutting it. doxycline hyclate 100mg purchase insulin deciency and resistance by target tissue to the action of insulinb.Combination of alfuzosin and sildenafil is superior to monotherapy in treating lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction.Chloride is high secondary to renal bicarbonate wasting direct effect of PTH.inherited defect in ability to produce hemoglobin leading to hypochromiaAny stress e. cialis vs viagra cost Around a third of sufferers died survivors were left with scars and sometimes went blind.every hourCirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.General characteristicsLearn nervous system combining forms and use them with sufxes and prexes. cost of cytotec in nuevo laredo The treatment however is easily applied to objects of finite size.Reno is used with al Latin to describe the kidney whereas nephro is used with other sufxes such as osis itis and ectomy Greek to describe abnormal conditions and operative procedures.When Anger Hurts Quieting the Storm Within buy kamagra jelly india A breathing machine is used to deliver high doses of oxygen and continued pressure called PEEP positive endexpiratory pressure to the damaged lungs.ANXIETY DISORDERS Anxiety disorders are characterized by the experience of unpleasant tension distress troubled feelings and avoidance behavior.b.QuiCk Hit Depending on patient pre sentation any of the follow ing tests may be helpful in distinguishing between lung and heart disease CXR Sputum Gram stain and cul ture if patient has sputum PFTs abGs ECG echocardiogram Pulmonary aspiration a.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #203  | 30 Ocak 2016 01:30 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Tube feeds can be delivered intermittently in boluses or continuously. cialis n0 prprsscription The treatment of this condition is challenging and there is limited evidence to support any particular therapy.HPV is thought to cause perhaps threequarters of cervical cancer cases and is now the target of a major vaccination campaign in the US that began inBones of the Pelvis Pelvic girdle pelvis.acute leukemia.PLASMA The liquid part of the blood that holds the blood cells in suspension. buy doxycycline online for humans SLE should be differentiated from chronic discoid lupus erythematosus DLE which is a photosensitive scaling plaquelike eruption of the skin conned to the face scalp ears chest arms and back which heals with scarring.Gg.The most common cause of acute neck pain is cervical strain which is usually selflimiting and resolves with time.allergic contact dermatitis tuberculosis trans plant rejection Severe angioedema can lead to potentially lifethreatening airway obstruction. propecia generica Clin Liver Dis.Eltz Stephanie Slon and Nissi Wang.identified by the cooperative efforts of several nations using the most advanced medical methods.J. 5mg cialis from india EBM helps doctors weigh up risks and benefits in light of a sound scientific context and then propose the most appropriate action for the patient.The platelet count is frequently less thanPSA densitycorrelation of PSA levels with prostate volumeIndeed by the time Pare attended the Hotel Dieu the reputation of barbersurgeons was growing.brainstem Posterior portion of the brain that connects the cerebrum with the spinal cord includes the pons and medulla oblongata.In a noncontrolled study prostate massage times per week for weeks with concurrent antibiotic treatment had some clinical benefit in patients with CPCPPS Nickel et al.vas deferens Narrow tube one on each side carrying sperm from the epididymis toward the urethra. accutane study of how drugs interact with their target moleculesTake any other medicine such as an antibiotic as instructed.It is twice as common in men as in women.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #204  | 30 Ocak 2016 20:50 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
This was a soothing balm made from turpentine egg yolk and oil of roses. viagra price cheap usa They were reluctant to admit that their timehonoured practices could actually cause infection by transferring germs or to alter their habits for little creatures they could not even see.The guiding principle of homeopathy which means same suffering in Greek is like heals like or the law of similars.It is the leukemia most responsive to therapy.Institute of Medicine Unequal TreatmentMeanwhile in Paris French brothers Robert and Jean Judet tested a new acrylictype plastic material for the ball.condition of formation growthFigure illustrates the different sizes and shapes of muscle nerve fat and epithelial cells. purchase prednisone online Alternative Treatment Once you gain control over your ejaculation you may still be sexually unhappy.In line with this hypothesis Ca channel blockers reduce oxytocininduced erection particularly conotoxin GVIA a selective blocker of the Ntype voltagedependent Ca channels.The pump andcontrol unitthe size of a shopping cartaccompanied Clarke everywhere.Bassett C. nolvadex tamoxifen for sale uk CarmiLevy I.iris Pigmented colored layer that opens and closes to allow more or less light into the eye.PLASMA Plasma the liquid part of the blood consists of water dissolved proteins sugar wastes salts hormones and other substances.Zietman A.It is important to stress that ACh also acts on nicotinic receptors Bozkurt et al..F efectos cialis viagra The bats were released after examination.inammation of the gallbladderp.Normocytic normochromic anemia Quick Hit Pernicious anemia is a special case of vitamin B deficiency. propecia cost .MRSA methicillinresistant Staphylococcus aureus is a serious staphylococcal condition that is difcult to treat with antibiotics.U.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #205  | 30 Ocak 2016 22:45 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Treatment of CRC cell lines with the DNMT inhibitor aza deoxycytidine restored the expression of RUNX mRNA suggesting that epigenetic inactivation of RUNX is due to aberrant pro moter methylationThis was a century after Hooke and van Leeuwenhoek yet this landmark work took little notice of microscopic anatomy.Physical examination reveals mild obesity with fat deposition mainly around the trunk and the posterior neck.However this is not commonly carried out and is not suitable in everyone. levitra 20mg best price Culling flocks helped limit these early outbreaks.EEG demonstrates seizure activity resulting from brain tumors other diseases and injury to the brain.Other surgical repairs are rhinoplasty and blepharoplasty.The recent years have seen a significant increase in research efforts to understand classify and treat CPCPPS.Fresh frozen plasma FFP Contains all of the clotting factors Contains no RBCsWBCsplatelets Given for high PTPTT coagulopathy and deficiency of clotting factorsFFP can be given if you cannot wait for Vitamin K to take effect or if patient has liver failure in which case Vitamin K will not work. sirve el priligy Both the maxilla and the mandible contain the sockets called alveoli in which the teeth are embedded.CT stands for computed tomography.If repetitive courses fail and the patient has improved symptomatology while on antibiotics consider longterm lowdose suppressive therapy.Then the doctor will exam your abdomen and ask questions about your symptoms and medical history such as Where is the mass located When did you notice the mass Does it come and go Has the mass changed in size or position Has it become more or less painful What other symptoms do you have A pelvic or rectal examination may be needed in some cases.e.et al. levitra disfuncion psicologica The medical term for internal organs is viscera singular viscusCervical spine involvement is common at CC subluxation and instability but it is less common in the lower cervical spine. buy oratane Causes a.tumor H Underline the sufx in each term and then give the meaning of the term.C Pus perforates ruptures through the wall of the appendix into the abdomen leading to peritonitis inammation of the peritoneum.The synovial cavity is lled with a special lubricating uid produced by the synovial membrane. cialisextense This was a soothing balm made from turpentine egg yolk and oil of roses.assessed general HRQOL in men with type diabetes in Italy.F.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #206  | 31 Ocak 2016 04:38 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
decient under viagra sildenafil citrate B Patent ductus arteriosus.The surgery usually lasts less than an hour.Also the response to therapy can be mediated by specic histone modications.miRNAs are frequently dysregulated in tumors either by genetic or epigenetic factors and are currently being investigated for their potential as cancer biomarkersAnnals of the New York Academy of Sciences doxycycline no prescription us Murmur intensity increases with sustained handgrip.Editorial Team David Zieve MD MHA David R.CBC reveals a WBC count of mm HgbConventional treatment had run its course.Feldman Sleisinger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.Our calculations show that the forces exerted on the joint and by the muscle are large. cialis 500 pills for cheap price bursting forth of bloodradiusg.Cancer Antonellis A.Bulun SE. where i can buy cialis injected VIP papaverine and combinations of these drugs with phentolamine intracorporally in men with ED of various causes..retinal detachment D.Cromer see Bibliography calculates the meta bolic rate while running.Hyperosmolarity serum osmolarity mOsmL c.In Goetz CG ed. levitra dailymotion Q waves Evidence for necrosis specificQ waves are usually seen late typically not seen acutely.Most patients are asymptomatic initially.Classes of ischemic stroke a.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #207  | 31 Ocak 2016 07:00 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
CBCleukocytosis with left shiftPlant life would then be severely restricted. sildenafil generique Abdominal wall surgery is not the same as liposuction which is another way to remove fat.Possible Complications Chronic active hepatitis Fulminant hepatitis When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if you have symptoms of hepatitis B.Even if his numbers are stable its not a guarantee that he wont drop suddenly and have a seizure this happened once after we had tested him at PM and AM and he was steady.General characteristics a.Louis Mosby F from Moll JMH Rheumatology nd ed.Cells that had extended into the skin overlying the tumorChanges in DNA methylation patterns in subjects exposed to lowdose benzene. achat prillgy MUSCULOSKELETAL SYSTEM Humerus A.n.Causes Wilsons disease is a rare inherited disorder.Dr.BELIEFS AND TRADITIONS TO The way a man dies is determined by his occupation AFRICAN PROVERB the Middle Ages Ibn Sina see pp. levitra generic lowest prices DIt did not become generally available until years later inWomen TBW of body weight. viagra alternatives cialis Squamous epithelial cells are at and scalelike.hiatal herniaSudden severe often excruciating headache in the absence of focal neuro logic symptoms classic description is the worst headache of my life but may also be more subtle b.Evidence linking serotonin to sexual dysfunction is inconclusive because there are no exclusively serotonergic agents.CSpecial magnifying lenses also permit examination of the fundus as with a direct ophthalmoscope.The following terms describe common skin lesions which are illustrated in Figure A to L. free samples viagra jellies uk As far back as Swedish physician Ivar Wickman had published the first in a series of studies claimingcontroversially at the time that polio was a contagious disease spread by physical contact or close proximity.Stiffness in shoulder and hip regions after a period of inactivity is the most prominent symptom.Doctors may have difficulty diagnosing prostatitis because the symptoms are not the same for every patient and many of the symptomssuch as painful or burning urination and incomplete emptying of the bladdercould be signs of another disease.Behavior modificationdiet avoid fatty foods coffee alcohol orange juice chocolate avoid large meals before bedtime sleep with trunk of body elevated stop smoking b.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #208  | 31 Ocak 2016 12:39 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Psychosomatic MedicineNANCmediated relaxation was enhanced in CC strips from cirrhotic animals.Normally the immune system would only react if a harmful substance such as a bacteria attacks the body. best generic cialis pharmacy Goodhearts Photoguide of Common Skin Disorders.From Lilly LS.procto anus and rectum proctologist pyloro pyloric sphincter pyloroplasty recto rectum rectocele sialadeno salivary gland sialadenitis sigmoido sigmoid colon sigmoidoscopy stomato mouth stomatitis uvulo uvula uvulectomy SUBSTANCES COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING amylo starch amylase The sufx ase means enzyme.Modern chiropractic has refined Palmers techniques but its main attention is still on the manipulation of the spine and musculoskeletal system particularly MODERN MEDICINE to relieve lower back and neck pain.If for example the radius of the artery is narrowed by a factor of the crosssectional area decreases by a factor of which results in a ninefold increase in velocity.In Daroff RB Fenichel GM Jankovic J Mazziotta JC.Ammonia poisoningEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Ammonia is a strong colorless gas.Ureteropelvic junction obstruction can cause a mass in the lower abdomen. buy propranolol throatThe right lung is most often involved due to anatomy right main bronchus fol lows a more straight path down particularly the lower segments of the right upper lobe and the upper segments of the right lower lobe.pTherefore if you see a low calcium level look at the albumin level it is usually low as well.The samples have to be specially prepared for electron microscopic examination.Deaconesses had been around for centuries the Bible describes Phoebe who offered care food and medicine as an early visiting nurse. achat de vrai viagra A Class lever has the fulcrum at one end and the load at the other.This is the first vaccine approved to prevent cancer.You will be lying down for the procedure.Epigenetic regulation of colorectal carcinogenesis The link between epigenetic modications and cancer was rst made inemia levitra shipped from us Yet no one including Jenner his supporters and his immediate successors had any real idea how the whole thing worked.However most often the patient appears well but later develops respira tory dysfunction cough shortness of breath fever tachypnea hypoxemia or frothy sputum.It is the definitive study for detecting the site of bleeding for surgical clipping.whiteThe strongest findings are in the realm of occupational stress and cardiovascular disease.Penicillins are generally ineffective against intracellular bacteria. buying cialis online mexico online Figure shows the aorta selected arteries and pulse points.Xrays travel from an anteriorly placed source to a posteriorly placed detector.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #209  | 31 Ocak 2016 23:52 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Some communities have a spatial relationship while others are more about social identity.Most laboratory tests examine stool culture for only three organisms Shigella Salmonella and Campylobacter.Heartvascular Angina MI pericarditis aortic dissection kamagra 100mg reputable site Hypocarbia is common.Contact angle on hydrophilic and hydrophobic surface.f.Michaud.He is doing well except for some exer tional dyspnea over the past few months.Influenza Orthomyxovirus is transmitted via respiratory droplets typically occurring in winter months.Adult women account for to of cases. prednisone no rx needed Clinical featuresWhile Hippocrates lectured in Ancient Greece see pp.Alternatives include streptokinase tenecteplase reteplase lanoteplase and urokinase. levitra 20mg prix It deals mainly with the area of Ayurvedic medicine called kayachikitsa body treatment or internal medicine.After central venous catheter administration of furosemide mg rd degree AV heart block was observed in a very ill patient one case report.Martins PressThe circulatory system is made up of primarily three different groups arteries veins and capillaries.and in Ancient Greece see pp. viagra online Dis Colon Rectum.b ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY PRONUNCIATION OF TERMS To test your understanding of the terminology in this chapter write the meaning of each term in the space provided.Most simply on the cognitive side is distraction.The temperature is measured on the absolute Chapter Heat and Kinetic Theory scale and e is the emissivity of the surface which depends on the tempera ture and nature of the surface.TemperatureIn this way the effec tive length of the pendulum decreases.Talk to your doctor or health care professional if you notice changes. dapoxetine 60mg These sprays take a few days to take effect and must be used every day.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #210  | 1 Şubat 2016 01:12 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Avoid all strenuous activity.Englewood Cliffs NJ PrenticeHall Inc.She had anemia leukocytosis adenitis and needed a blood transfusion immediately. kamagra gold 100mg review Mary has suffered from hay fever asthma and chronic dermatitis ever since she was a young child.AgeDetails on distant objects cannot be seen because their images on the retina are too small. generic levitra professional The condition progresses slowly with periodic exacerbations.In chemotherapy drugs are given according to a written protocol or plan that details the route schedule and frequency of doses administered.Assume that the average density of the human body is about the same as water w g cm and that the area A of the limbs acting on the water is about cm lowest cialis prices Am J Obstet Gynecol.The first section Shang Han Lun On ColdInduced Damage covers infectious diseases common at the time which caused symptoms such as the fevers of yang and the chills and shivering of yin. cheap fertility drugs online Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins FigureBarrington Brown.A biopsy should also be performed to assess changes in esophageal mucosa.b.Functionally PDE A and A seem to be the most important Kuthe et al.This lack of new evidence suggests that no changes in the previous guideline statement are warranted. levitra venta Epigenetics Horvath S.Patients in this state are not totally inactive and unresponsive they may perform reflex actions such as sleeping and waking gripping peoples hands or objects and making facial movements but they remain unaware of their surroundings and bodily sensations.ad Succu et al.Testes b.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: