Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç  


25-11-2012, 22:16 Kategori: Bilim teknik  
Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi -I-Dr. Ali KIlıç

DERSİM KOÇKİRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dr Ali KILIÇ
Paris 23 Kasım 2012
DERSİM JENOSİDİ VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ-I

Sorunun konuş biçimi


Dersim Jenosidi 75. yıldönümü nedeniyle 23 Kasım’da « Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunmaya » Hollanda dilinde yazılmış çağrısı bize Sayın Dr İ.İ. ve Sayın M. O. tarafından 15 kasım tarihinde iletildi. Bu çağrının « türkçe » versiyonunda « Dersim"de 1937-38 de gerçekleşen soykırım ile halen devam ede giden Kültürel Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçların sonlanması ve yaşayan faillerin yargılanması için uluslararası hukuk ve insan hakları platformlarına yönelik çalışmalarımız çok uzun zamandır devam etmektedir. » denilmekte.Çağrı « T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir. Fakat insanlığa karşı suçlar öyle basit şekil şartlarına kurban gitmeyecek kadar önemli ve statükocu olmayacak kadar da dinamik ve canlı bir hukuktur. Bizler de bu bilinç ve ısrarla bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz.

Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını söylüyoruz. Aynı zamanda bu hassas konu yalnızca UCM"ye şikayet yapılmakla tükenecek veya onunla yetinilecek kadar basit bir konu değildir. Konunun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun bilincindeyiz. O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM. İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. »

İlkin, yukarıdaki çağrı metnini incelersek çelişkileri açıkça görebileceğiz. Birincisi ” T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir ». TC, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, TC Hükumet üyeleri hakkındaki suç duyurusu ve yargılanmaları BM Güvenlik Konseyinin kararı ve öneresine bağlıdır. İkincisi, «bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz. » denilmekte. Bu istekde haklıdır, ancak Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi yoktur. Mahkeme 2002’den önce gerçekleştirilmiş jenosid ve savaş suçları davalarına bakmamaktadır. Üçüncüsü, « Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim"de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM"nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını », « O nedenle Dersim"in can yakan tüm detaylarını BM, İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye"nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki BM sözleşmesini imzalamış tüm parlamentolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar. » denilmektedir. Buradaki yetki, Uluslararası Ceza Mahkemesinin elinde değil, BM Güvenlik Konseyinin elindedir.

Birinci Bölüm : 23 Kasım Eylemi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

A- Genel Açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi insancıl hukuk kapsamındaki kimi suçları kovuşturan ve 20. yüzyılın sonlarında kurulup 21. yüzyılda uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı yapan ilk uluslar-üstü hukuksal bir mekanizma olduğunu kabul edenler var. Bu haliyle insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezasız bırakılmaması yönünde büyük bir adımı temsil eden ve kuruluşundan bu yana 106 ülkenin yargı yetkisini tanıdığı Mahkeme, henüz Ermeniler, Grekler, Assyro Keldaniler özellikle Koçgiri, Zilan Dersim jenosid suçları ve savaş şuclarını işleyen devletleri yargılama konusunda da yetersizliği,pratiksizliği ortadadır. Çağrı metninde bu olguyu gözlemliyoruz. BM Güvenlik Konseyi tarafından Kontrol edildiği için bu Mahkeme bağımsız bir mahkeme değildir. Jenosid ve savaş suçlarını yargılama da 2002 tarihinden önceki işlenmiş savaş ve jenosid suçlarını yargılamaması bu mahkemenin hukuksal procedürlerindeki anti demokratik niteliğini ortaya koyuyor. Bu aksaklık ve çelişkiler Mahkemenin evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu dile getiriyor. Mahkemenin insan hakları hukuku açısından da yeni bir döneme işaret ettiğini söylemek mümkün değildir.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine giren jenosid suçları , insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının yeryüzünde işlenmiş en ciddi suçlar olduğu olduğu halde, yargılama usulu kanununa getirdiği şartlar suçlu devletlerin, sömürgecilerin ellerini kollayarak serbest dolaşmalarına Mahkeme izin vermektedir. Bu yanıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi ciddi uluslaraarsı bağımsız hukuk kuruluşu değildir. Başka bir değişle, Mahkeme Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukukuna dinamik bir katkıda bulunmamamaktadır. Örneğin Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nü imzalamadığı için, Dersim Koçgiri savaş jenosid suçlarını işlemiş TC ye karşı bu mahkemede dava açmak mümkün değildir. Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi, insanlığa karşı işlenen en ağır suçların kovuşturulduğu, ilk kalıcı ve bağımsız uluslararası mahkeme olduğunu ileri sürmek inandırıcı değildir. Yargı alanına giren, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarından dolayı şahısları, üst düzey devlet yetkilisi ya da asker olmalarına bakmaksızın, yargılayabildiği bir gerçek olduğu halde, suçları,suçluları yargılamaya zaman sınırını koyduğu ve yargılama yetisinin BM Milletler Konseyine bir devlet tarafından getirilmiş olma şartına bağlı kıldığı için bu durum uluslararası Hukukun bağımsızlık ilkesine aykırı evrensel hukuk normlarıyla çelişmektedir. Jenosid suçlarını işlemiş devletleri,temsilcilerini yargılamak gerekir. Bu gerçekleşmezse, daha önce kurulan Mahkemelerin sonucunun "ütopya"nın gerçeğe dönüşmesine olanak vermiyecektir. Çağrının birinci çelişkisi bu noktada kaynaklanıyor.

Sorunun “BM, İnsan Hakları Komitesine de taşın »masına gelince, 26 Ağustos 1998 Dersim Jenosid suçlularının yargılanması için BM yaptığımız başvuru, İnsan Hakları Azınlıklar Komisyonuna havale edildi. O Zaman BM Milletler nezdinde Güvenlik Konseyi denetiminde Jenosid ve Savaş Suçlarını yargılayan bir Mahkeme yoktu. Uluslararası Adalet Divanına davayı götürmek te BM Milletler Güvenlik Konseyine endexliydi. Aynı yıl Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına Dair Tam Yetkili Temsilciler Diplomatik Konferansı'nda kabul edilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Birleşmiş Milletlerin kurulmasından bu yana, en yenilikçi ve heyecan verici gelişmelerden birisi olarak nitelenmiş olsa bile ve dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, "... gelecek kuşaklara hediye edilen bir umut ve evrensel insan hakları ile hukukun üstünlüğüne doğru atılan dev bir adım" olarak tanımlanmıştır yargısı Jenoside maruz kalmış halkların davalarının görülmesine mutlak bir yanıt vermemektedir.

B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılama yetkisi

Bu açıdan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önemini anlayabilmek için, Mahkeme’nin yetki alanına giren suçlara bakmak yeterlidir. Soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar, dünyanın hangi bölgesinde işlenirse işlensin, uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden suçlardır. Bu bilimsel bir olgu. Ama, Uluslararası Ceza Mahkemesi pratikte bu suçlara bürokratik nedenleri bahane ederek bakmamaktadır. Dolayısıyla bu suçların faillerinin cezasız kalması, sadece bir kesimin değil, tüm uluslararası toplumun ortak sorunu olarak bir gerçeklik olarak kalmaktadır. Mahkeme bazı açılardan uluslararası hukuk alanında yenilikçi bir yapıya sahip değidir..

Mağdur ve tanıklara yönelik destek, Mahkeme'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde olduğu için, verilmemektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, II. Dünya Savaşı'ndan bugüne dek kurulan geçici (ad hoc) uluslararası ceza mahkemelerinin ve gelişen insan hakları hukukunun bir sonucudur. Ermenilerin jenosidi, Greklerin Jenosidi, Assyro Keldanilerin Kürdlerin Koçgiri, Zilan Desim Jenosidleri suçluları yargılanmadı. Buna rağmen Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kurulan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşmiş olmasına rağmen, Dersim Koçgiri jnosidlerine Halbaja jenosidine BM aynı duyarlılığı göstermemiştir. Mahkeme'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin himayesi altında "bir alt organ" olarak kurulmaması, adil yargılanma hakkının temel bileşenlerinden olan, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olduğunu ortaya koymaktan uzaktır. Tercihlidir,taraflıdır. Başka bir değişle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir diğer önemli yanı ise, yargı yetkisine giren suçlar dolayısıyla bireylerin cezai sorumluluğunu kabul ederek, sadece gerçek kişileri soruşturmasıdır. Fakat bu gerçek kişilerin arasında TC nin suçluları yoktur.Buna karşılık UCM jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yöneticilerini Ordu mensuplarına dokunmamamıştır. Daha açık bir ifade ile, Uluslararası Ceza Mahkemesi, TC devlet, kurum ya da benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarına dokunmamakta , jenosidi gerçekleştirmiş TC devleti yönetici kişilerini yargılama girişiminde bulunmamıştır.

Mahkeme, yargılama yetkisi, esas olarak devletlerin egemenlik hakkıyla sınırlandırılmıştır. TC devleti hükümranlık alanı dahilinde, jenosid ve savaş suçlarını işlemeye devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına giren suçlardan birisi de, yani soykırım, savaş suçu veya insanlığa karşı suç, olduğu halde Devlet ve Uluslararası Ceza Mahkeme'sinin yargı yetkilerinin kesiştiği bu noktada, Mahkeme'nin yargı yetkisine giren jenosid suçu, yetkili devlette kovuşturma veya soruşturma konusu yapmıyor.Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, bu olay için yargılama yetkisi söz konusu değildir. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, öncelikle, suçu kovuşturmaya yetkili devletin harekete geçmesini bekleyecektir. TC inkarcılığı bunu asla yapamaz. BM Güvenlik Konseyi bu konuda görevini asla yerine getirmedi, getiremez. Gerçek şu ki TC devleti, işlediği suçu kovuşturmaya isteksizdir,inkarcıdır, böyle bir yargılama için yetersizdir,Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, yetkisine giren suçlar için yargılama yapabileceği kabul ettiği halde, TC Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü imzalamadığı için, BM Millet Güvenlik Konseyine TC’nin suçluluğu Konsey üyesi bir devlet tarafından gündeme getirilmediği sürece. Uluslararası Ceza Mahkemesi hiç bir şey yapamaz. Çünkü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, sınırsız yargı yetkisine sahip bir mahkeme değildir. Kovuşturacağı suçlar, kişiler ve zaman bakımından birtakım sınırlamalar ve ön koşullar Statü’nün II. bölümünde tanımlanmıştır. Bu sınırlamalar ve ön koşullar, özellikle Roma Konferansı sırasında, katılımcı devletlerin üzerinde uzlaştığı "tamamlayıcılık ilkesi" ışığında, Mahkeme’nin yargı faaliyetlerinde yetkisini belirlemiştir.


B) Dersim Jenosidi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü


Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özelliklerinden olan bu ilkeye göre; eğer Statü'de öngörülen bir suç, yetkili devlette kovuşturma ya da soruşturma konusu yapılmış ise ilgili devletin bunu devam ettirme istek ve yeteneği olmaması durumları hariç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla, Statü’de tanımlanan bir suç, ki bunlar; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve henüz tanımlanmayan saldırı suçlarıdır, ulusal mevzuatta yer alıyor ve sanık(lar) yargılama yetkisine sahip yerel bir mahkemede yargılanıyor ya da yargılanmış ise Uluslararası Ceza Mahkemesi artık bu kişi(ler) için yargı yetkisine sahip değildir. Bu açıdan, “ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde suç duyurusunda bulunma » girişimi sadece haklı bir gösteridir. Dünya kamuoyununu aydınlatma aracıdır. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi, en ağır suçlar olarak tanımlanan; soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu ile sınırlıdır. Ancak Mahkemenin Tüzüğü’nün 5. maddesinde sayılan suçlar, devam eden 6. 7. ve 8. maddelerde ayrıntılı olarak tanımlandığı halde Jenosid suçlularını işliyen devletleri yargılamada yetersizdir. Bu çelişkileri tüzükte görelim.
Suçlar Madde 5 Mahkeme’nin Yargı Yetkisine Giren Suçlar
1. Mahkeme’nin yargı yetkisi, uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren en ciddi suçlar ile sınırlıdır. Mahkeme, bu Statü’ye uygun olarak, aşağıdaki suçlar hakkında yargı yetkisine sahiptir:
(a) Soykırım suçu;
(b) İnsanlığa karşı suçlar;
(c) Savaş suçları;
(d) Saldırı suçu.
2. Mahkeme, saldırı suçu üzerindeki yargı yetkisini, 121 ve 123. maddelere uygun bir şekilde suçu tanımlayan ve bu suçla ilgili olarak Mahkeme’nin hangi durumlarda bu yetkisini kullanacağını ortaya koyan bir hüküm kabul edildikten sonra yerine getirir. Böyle bir hüküm, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
Madde 6 Soykırım : Bu Statü’nün amaçları bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur.
a) Gruba mensup olanların öldürülmesi;
b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;
c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek;
d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak;
e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;Uluslararası Ceza Mahkemesi
Madde 7 İnsanlığa karşı suçlar : Bu Statünün amaçları bakımından “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:
(a) Öldürme;
(b) Toplu yok etme;
(c) Köleleştirme;
(d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli;
(e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme;
(f) İşkence;
(g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri;
(h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm;
(i) Kişilerin zorla kaybedilmesi;
(j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu;
(k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.
2. 1. paragrafın amaçları bakımından:
(a) “Herhangi bir sivil topluluğa yöneltilmiş saldırı”, devlet ya da kurumsal bir politikanın uzantısı ya da bu politikanın daha da ileri götürülmesine yönelik olarak 1. paragrafta belirtilen eylemlerin herhangi bir sivil topluluğa karşı müteaddit kereler yapılması anlamına gelir;
(b) “Toplu yok etme”, nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla, yiyecek ve ilaca erişimden mahrum bırakmanın yanı sıra yaşam koşullarını kasten kötüleştirmeyi de içerir;
(c) “Köleleştirme”, kadın ve çocuklar başta olmak üzere, bir kişi üzerinde sahiplik hakkına dayalı yetkilerin, insan ticareti dahil kullanılması anlamına gelir;
(d) “Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli”, uluslararası hukukta izin verilen gerekçeler olmaksızın, bir yerde hukuka uygun olarak ikamet eden insanların zorla yerlerinden edilmeleri ya da başka zorlayıcı fiillerle yer değiştirilmeleri anlamına gelir;
(e) “İşkence”, hukuksal yaptırımların doğasına ve buna bağlı olarak kaynaklanan acı ve ıstırap hariç olmak üzere, gözaltında bulunan veya sanığın gözetiminde bulunan bir kişinin, fiziksel ya da zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap çekmesini bilerek sağlama anlamına gelir;
(f) “Zorla hamile bırakma”, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali veya bir topluluğun etnik bileşimini değiştirme amacıyla, bir kadının arzusu olmadan zorla hamile bırakılması anlamına gelir; ancak bu tanım, hiçbir şekilde hamileliğe ilişkin ulusal yasaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz;
(g) “Zulüm”, bir grubun veya topluluğun, kimliğinden dolayı, uluslararası hukuka aykırı olarak, temel haklardan ağır bir şekilde mahrum bırakılması anlamına gelir;
(h) “Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu”, bir ırkın, başka bir ırk grubu veya grupları üzerinde, sistematik hakimiyet ve baskı kurmaya yönelik kurumsal bir rejim çerçevesinde ve bu rejimi koruma amacıyla işlediği ve 1. paragrafta sözü edilen insanlık dışı fiiller anlamına gelir;
(i) “Kişilerin zorla kaybedilmesi” bir devlet veya siyasi bir örgüt tarafından ya da onların yetkisi, desteği ve bilgisi dahilinde, kişilerin gözaltına alınması, tutuklanması veya kaçırılmasını takiben, bu kişilerin uzunca bir süre, kanun korumasından uzak tutulması amacıyla, nerede oldukları ve akıbetleri hakkında bilgi vermeyi reddetme ve bu kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bilgisini inkar anlamına gelir;
3. Bu Statü’nün amacı bakımından “cinsiyet” toplumsal bağlamda, kadın ve erkek olmak üzere iki cinse atıf yapmaktadır. “Cinsiyet” terimi, yukarıda açıklanandan başka bir anlam taşımamaktadır.
Madde 8 Savaş Suçları
1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır.
2. Bu Statü’nün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir:
(a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller:
i) Kasten öldürme;
ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;
iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma;
iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi;
v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması;
vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması;
vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma
viii) Rehin alma.
(b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;
ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesi;
iv) Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı başlatılması;
v) Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması;
vi) Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun ve isteğiyle teslim olmuş bir askeri öldürme veya yaralama;
vii) Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verme;
viii) İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki nüfusun tamamının veya bir kısmının bu ülke içinde veya dışında sürülmesi veya nakli;
ix) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi;
x) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xi) Düşman ulus ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya yaralanması;
xii) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xiii) Savaşın gereklilikleri el koyma veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mülkiyetinin imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
xiv) Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin ortadan kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu ilan etme;
xv) Düşman taraf uyruklu kişileri, savaş başlamadan önce savaşan tarafın hizmetinde bulunmuş olsalar bile kendi devletlerine karşı savaş hareketlerinde yer almaya zorlama;
xvi) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa bile bir kenti ya da yeri yağmalama;
xvii) Zehir veya zehirli silahların kullanılması;
xviii) Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazlar kullanılması;
xix) Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan vücuduna kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması;
xx) Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. maddeler hükümlerine uygun olarak bu Statü’ye bir ek şeklinde dahil edilmesi ve geniş yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan uluslararası savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah, mermi, malzeme veya savaş yöntemleri kullanılması;
xxi) İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlar;
xxii) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
xxiii) Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının kullanılması;
xxiv) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım birimlerine kasten saldırı düzenlenmesi;
xxv) Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden mahrum etmek suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması;

xxvi) 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
(c) Uluslararası nitelik taşımayan bir silahlı çatışmada, 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin müşterek 3. maddesinin ciddi ihlalleri; yani, çatışmalarda aktif olarak yer almayan kişilere, silahlarını bırakmış silahlı kuvvetler mensupları dahil hastalık, yaralanma, tutulma veya herhangi bir nedenle çatışma dışı kalmış (hors de combat) kişilere karşı işlenen aşağıdaki fiiller:

i) Yaşam hakkına ve kişiye karşı şiddet, özellikle her türlü öldürme, sakat bırakma, zalimane muamele ve işkence;
ii) İnsan onuruna hakaret eden, özellikle aşağılayan ve küçük düşürücü davranışlar;
iii) Rehin alma;
iv) Kanuna dayalı ve gerekliliği genel kabul görmüş hukuksal güvencelere sahip, olağan bir mahkeme kararı olmadan cezalandırma ve infaz;
(d) Paragraf 2 (c) uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikteki diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz.
(e) Mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası karakterde olmayan ancak silahlı çatışmalarda uygulanabilir hukukun ve teamüllerin diğer ciddi ihlalleri; yani aşağıdaki eylemlerden herhangi biri:
i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivillere karşı veya sivil nüfusa karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
ii) Uluslararası hukuka uygun bir şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici amblemlerini kullanan personele, malzemeye, tıbbi birimlere ve nakliye araçlarına kasten saldırı düzenlenmesi;
iii) Silahlı çatışma hukukuna göre, sivillere ve sivil nesnelere sağlanmış korumaya hak kazanmaları şartıyla, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde insani yardımda veya barış gücü görevinde bulunan personele, tesislere, malzemeye, birimlere veya araçlara karşı kasten saldırı düzenlenmesi;
iv) Askeri amaçlı olmaması koşuluyla dini, eğitim, sanat, bilim veya hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere bilerek saldırı düzenlenmesi;
v) Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa dahi, bir kenti ya da yeri yağmalama;
vi) 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet çeşitlerine başvurulması;
vii) 15 yaşından küçük çocukların, ulusal silahlı kuvvetlere çağrılması, askere alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması;
viii) Çatışmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı, sivillerin güvenliği veya askeri nedenler gerektirmedikçe sivillerin yer değiştirilmesi talimatı verilmesi;
ix) Karşı tarafın savaşanlarını haince öldürme veya yaralama;
x) Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
xi) Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;
xii) Savaşın gereklilikleri el koymayı veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman mallarının imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
(f) Paragraf 2 (e), uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalara uygulanır ve dolayısıyla gösteriler, münferit ve zaman zaman meydana gelen şiddet hareketleri veya benzer nitelikte diğer fiiller gibi iç karışıklıklar ve gerginliklere uygulanmaz. Bir devletin toprakları dahilinde, hükumet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır.

3. 2 (c) ve (d) paragraflarındaki hiçbir ifade, bir hükümetin, devlet dahilinde kanun ve düzeni sürdürme, yeniden kurma veya devletin birliğini ve toprak bütünlüğünü tüm yasal araçlarla koruma sorumluluğuna etki etmez.

Bunun için konudaki çelişkilere temel bir açıklık getirmek getirmek gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlığa karşı işlenen en ağır suçların faillerinin cezalandırılması esası üzerine kurulduğu halde Dersim Jenosidi Mahkemenin yargı yetkisine giren soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları olduğu halde bu konuda bir yargılama girişiminde bulunmamaktadır. Bu durum Mahkemenin kuruluş ilkelerine tüzüğünün 6.7.8. maddelerine tamamen aykırıdır.

Mahkeme tüzüğününün 6. maddesine göre « ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur. Bu suç : a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.
Dersim’de TC devleti Dersim’de insanlığa karşı suçlar işlemiştir. Bu suçları işleyenleri yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yettkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği insanlığa karşı işlediği suçları yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddesine aykırıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. maddeye göre İnsanlığa karşı işlenen suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki fiilleri kapsamaktadır:(a) Öldürme; (b) Toplu yok etme; (c) Köleleştirme; (d) Nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli; (e) Uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka biçimlerde mahrum etme; (f) İşkence; (g) Irza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri; (h) Paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu paragrafta atıf yapılan herhangi bir eylemle veya Mahkeme’nin yetki alanındaki herhangi bir suçla bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm; (i) Kişilerin zorla kaybedilmesi; (j) Apartheid (Irk ayrımcılığı) suçu; (k) Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.

Dersim’de TC devleti Dersim’de savaş suçlarını işlemiş ve bunları işlemeye devam etmektedir. Savaş suçlarını işleyen TC devletini yargılama Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargılama yetkisi kapsamındadır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin TC nin işlediği savaş suçlarını yargılamaması Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 8. maddesine aykırıdır. Mahkeme tüzüğününün 8. maddesine göre Savaş Suçlarıdır. 1. Bir plan veya politikanın ya da bu tarz suçların geniş çapta işlenmesinin bir parçası olarak işlenmesi başta olmak üzere, Mahkeme’nin savaş suçları üzerinde yargı yetkisi vardır. Tüzüğün amacına uygun olarak, “savaş suçları” şu anlamlara gelir: (a) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin çok ciddi şekilde ihlali, başka bir deyişle, Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan şahıs ve mallardan herhangi birine karşı aşağıdaki fiiller: i) Kasten öldürme; ii) Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele; iii) Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya sebep olma; iv) Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok edilmesi veya sahiplenilmesi; v) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması; vi) Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması; vii) Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma viii) Rehin alma. (b) Uluslararası hukukun mevcut sistemi içerisinde, uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasa ve geleneklerin diğer ciddi ihlalleri, yani, aşağıdaki fiillerden herhangi birisi: i) Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı kasten saldırı yöneltilmesi;ii) Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi; iii) Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı yöneltilmesidir.

İkinci Bölüm : Dersim Jenosidi ve boyutları

DERSİM KOÇKİRİ JENOSİDLERİ ¨ÜZERİNE

Her ne kadar Lemkin kavramsal olarak jenosidi, bir ulusu, bir etnik gurubu toptan imhası olarak görüyorsa, Hans Lukas, Robert Olson. Erik Zürher, Van Ruinessen bunu çarpıtarak ethnocide olarak tahrifat yapıyorlar. Bazı kürd sözde yazarlar bunu katliam olarak gündemleştiriyorlar. Bu tavırla TC devletinin inkarcı politikasına yaklaşıyorlar. Jenosidçilerin yargılanmasına engel olmak istiyorlar.Bu kasıtlı anlayışa karşı 24 Ocak 2010’de Stockholm’da Uluslararası Dersim Jenosidi Konferansında Yazar Sosyolog konuşan Seve Evin Çiçek « yaptığım ayrıntılı tanımlar sunmak isterim. Araştırmacılar kavramsal olarak, “kaliam”,”jenosid”,ethnosid” sözcüklerini kullanıyorlar.» diyordu.

Seve Evin Çiçek « Dr İsmail Beşikçi’nin Dersim jenosidi incelemesine karşılık, bazı batılı araştırmacılardan Martin Van Bruinnes, Robert Olson, Hans Lukas Kieser , bunun jenosid olmadığı etnosid olduğu doğrultusunda çaba gösterdiler.

Belirttiğim gibi, eski grekçe’de genea,genee,genos) kavramının latince karşılığı generatio natales anlamına gelir. Yani eski grekçeden latinceye bir geçiş var. Lemkin sadce latince karşılığını kullanmakla yetinir. Bu konuda, Michiel de Vaan, Dans l’Etymological Dictionnary of Latin, yapıtında gens, gentis, kavramlarını « soy,ulus ve halk » anlamında kullanır, bunlar gentilis,kavramından türemiş, «aynı aileye mensup » ya da “ gentilitas kırmançki deki « GULE ZU ÇEİ » ile eş anlamlıdır.

Genus kavramı latince gigno, geui, genitum ; gignere, fiilinden gelir. genus, eris köken olarak grekçe  gignomai fiilinden gelir. Şair Homeros bunu doğmak anlamında kullanır. Kırmançki, biaéné, dina amaéné, kurmanci de buyin zayin. İki fiilin kırmaçki’deki karşılığı biaiş,zainaiş’tir. Latince de genui , supinımu ise genitum’dur. Bu iki isimsel biçimdem genitor. eril genetrix dişil . Genitura, kuşak türer.
Bu konuda grekçede iki tip fiil var. Biri  kteio diğeriγ, sfazo ‘dur . Latince buna eş anlamlı olan pek çok fiiller’den jugulo, macto,interrimo,caedo,occido, neco saymak mümkün. , keito fiiline en yakın olan occido öldürtmek,katletmek tir. Bu kırmaçki’deki kıstene fiiline yakındır. Oysa katliam kavramı sfaze) dir γ fiilinden gelir,dümanların büyük bir katliamı anlamındadır. Yani grekçe olarak


İtalyan araştırmacı Aldo Duro’ya göre , « genus temel terimi grekçe –elemento  gignomai ve latince gignere, nascere, fiilerinden türetilmiştir Jenosi ise bir gurubun, bir azınlığın, bir soyun. Bir dinsel gurubun toptan ortadan kaldırılmasıdır elemanlarının sistemli yokedlimesi. Occidio, onis, toptan imha edilmesidir . Bu anlamda Genus Occidere, bir ulusun, bir halkın toptan imha edilmesidir. Jenosidi inkar etmek, onun yerine katliam kavramını kullanmak ,gerçeklerin jenosid süreçlerinin yoksanmasıdır. Başka bir değişle insanlığa karşı işlenmiş savaşsuçlarını, jenosid suçlarını inkar etmek. Bu tür duruşlar, Kürdistan’daki jeneosidçi sömürgeci TC devletini korumak ve savunmaktan başka bir anlama gelmez.

Bilimsel açıdan soruna bakıldığında, bilimlerin konularının bir birine kasıtlı olarak anthropoloji ile ethnoloji konuları ile jenosid sosyolojisinin birbrine karıştırıldığına tanıt oluyoruz. Bu açıdam Jenosidi etnoside indirgemek amaçlıdır. Jenosid siyasal jenosid sosyolojisinin konusudur,etholojinin değildir. Bu açıdan Dersim jenosidi, bir katliam değildir. Katliam sözcüğünün Erdoğan’ın ağzından çıkması pek çok tüccar yazar çizeri at koşusuna sürdü. Oysa bu tavır doğrudan doğruya devletin Uluslararası Jenosidi önleme Sözleşmesinin inkarı anlamına geliyor. Oysa Lemkin jenosid’den katliamı değil, bir ulusun, ethnik bir gurubun ortadan kaldırılmasını anlıyor. Genel olarak jenosid, bir ulusun bütün üyelerinin toptan imhasıdır. Başka bir değişle, Ulusal gurupların yaşam temellerinin koordineli ve farklı yöntemler kullanılarak onların varlık şartlarını tümden yokedilmesidir. Böyle bir politika herşeyden önce, onların ulusal bilinçlerini. Dillerini siyasal kurumlarını.güvencelerini,ekonomik yaşamlarını, özgürlüklerini, insanlık onurlarını kişisel yaşamlarını ortadan kaldırmayı hedef alır. Jenosid devletin imha yöntemi olarak bir gurubun kişilerini hedef aldığında, herşeyden önce. Hedef alınan şey,onların ulusal bağları ve onları koparıp yoketmeyi esas alır.

Sadece bunla kalınmıyor,mallarına arazilerine, atalarınadn aklan anılara el koyup onları dönemiyecekleri birbirlerini görermiyecekleri ölümler sürgünlüklerine zoral imhaya maruz bırakıyor. Alman uluslü türk yöntemi budur. Erdoğan’ın aldatmacası bu bilinçli saldırının esasıdır. Hedef kürdlerin jenosididir çifte yöntemi uyguluyor. Birincisi ezilen Kürd ulusunun ulusal karakteristiklerininın imhası, ikincisi, sömürgeci emperyalist TC devletininin diktatörlüğünün inşasıdır. İttihat Terraki ve Teskilatı Mahsusacı kemalist diktatörlük kürd beyliklerini kendileri için kullandıktan sonra ocak 1917 de bizzat Kemalin denetiminde 400.000 kürd ülklerinden kovularak yokedildi. Kürdistan boşaltıldı, topraklarına 1913’den itibaren 1300 0000 yabancı mülteci eyrleştiridi. Talat ‘ın ermenilere. Greklere uyguladığı yöntem Kürdlere uygulandı. Bu uygulama nedenelri üç sonuca abğşanıyor. Birincisi biolojik jenosid’dir. İkıincisi bütün kürd ulusal özelliklerinin ortadan kaldırılması kültürel geneosid’dir. Üçüncüsü, yabancılaştırma, assimilasyon bir güç olarak kürdlerin kend,i soylarına karşı kullanılmaları, inkarın inkari yöntemi emperyalst sömürgecilğim silahıdır. Bitlis’li Kürd İsmet’in Lausanne da kendi ülkesini bölmesi parçalaması, Ziya Gökalp döneğinin İTK nin pantürkçü kuramcısı olarak Kürdleri türkleştirme projesi, Dersim’de Nazmi Sevgen, Abdullah Alpdoğan’ın Rayver Koop’la faaliyetleri, bugünkü Dersim ve Koçgiri’deki takipçileri,AKP içindeki 75 Kürd Milletvekillerinin faaliyetleri TC MİT nin örgütlediği anti kürd mihrakların jenosidi inkar girişimleri bu boyutu ile ilgidir. Bunların temelinde “türkleştirme”, “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikası vardır.» Emekli general sömürge Dersim Valisi Kenan Güven’in 5000 kürd çocuğunu ve kızını “islamlaştırma”, “türkmenleştirme” polikasına pazarlaması bu jenosidin bir parçasıdır.Bu konuya değineceğz.

Sömürgeci devletler başta Türkiye olmak üzere Kürdistan halkını kendilerine düşman olarak ilan etmişlerdir. Linçler bunun örneğidir. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koydular Kürdistan insani potensiyelini kendiç ıkarları için kullandılar.Her defasında Kürdistan halkının direnişini kanla zulumla bastırdılar. Sömürgeci işgalciler her defasında kürd ulusunun imha planını önceden hazırladılar. Mustafa Kemal,ırk üstünlüğü politikasını uyguladı.Emperyalist sömürgeci bölge müeftişliğini kurarak jenosidin gerçekleşmesini önceden planladılar. İşgalci sömüregciler Ermenilere,greklere, Assyro Keldanilere ve Kürtlere karşı değişik jenosid tekniklerini sıyasal,kültürel,ekonomi, biolojik .fizik alanlarında uyguladılar.

SİYASAL ALANDA

Fiziki jenosidlerden sonra türkleştirme politikalarına hız verdiler.İlk rolü işgalciler oynadı,sonra bunu politikqyı oluşturcak yerli sömürge halkın kendi elleriyle işbirlikçiler oluşturdular. Türkleştirme politikasının gizli örgütlerine Dalan gibilerini kullandılar. Yurtsever işadamlarını öldürüp,sömürgeci devlet için çalışacakların listelerini oluşturup onlara her olanağı türleştirmek için açtılar. Türkçü islamcı örgütlerde onlara baş görev verdiler. Bunlara karşı çıkacak tüm Kürd siyasal partilerini kapattılar. Türkleştirme politika da ağırlık verdiler, sadece insanları türkleştirmek değil, ezilen Kürd ulusunun bütün tarihsel zenginilklerini. Dilini,kültürünü,doğasını türkleştirmeyi hızlandırlar. Kürd halkını topraklarından zorla göçe zorlayıp jenesidi gerçekleştirdiler. Buna karşılık, 1919 da Süreyya Bedir Khan “ Biz Kürdler bugün korkunç bir alternatifle yüzyüze bulunuyoruz. Biz başkalarına güvenmeden kaçınarak ancak kendimize güveniyoruz. Biz bu çok uzun ve tehlikeli sessizliği anlayarak, Türk Hükümeti’nin bizi savunmasını beklemek yerine Avrupa mahkemesi önünde bizzat kendi özsavunmamızı yapmak, kendi davamızı savunmak kararını almış bulunuyoruz. Türk Hükümeti geçmişde kendi görevini yerine getirmemiş olduğundan, biz artık eskisi gibi ağırbaşlı davranamayız, biz geçmişdeki durumdan dolayı kendimizi uslu görmüyoruz. Bu kadar ağır bir krizde beş milyon Kürdün geleceğini bu andan itibaren Türk Hükümeti’ne emanet etmek istemiyoruz-

Bu son günlerde A.B.D. Başkanı’nın insiyatifiyle Milletler Birliği kurulunca barış koşullarını yaratmak yer yüzünde iyi niyeti tahaküm etmek biz öyle görünüyorki bu sorun Avrupa’da bir gerçeklik olma görüş noktasında Asya’nın yeni tartışması amacıyla farklı bir açıklama getiriyor. Sorulacak soru acaba Barış Konferansının düzenlendiği şu anda bütün küçük milletlere adalet sözü veriliyormu? Böylece korkunç bir haksızlığın ..için bir seçme hakkı veriyormu? Bütün uluslarla daha fazla şehitlendirilmiş ulus arasında daha mutsuz ulus üstüne bir olumlu etkide bulunabilirmi? Dr Süreyya Bedir Khan” - Biz kendi bağımsızlığımızı istiyoruz. Bu bizim temel hakkımızdır. Sadece bu bağımsızlık için uyğarlığın ve ilerlemenin arenasında bize hak kazandırdığı için eşit silahlarla savaşmayı kendi ülkemizin zenginliklerini işletmek ve diğer komşu halklarla barış içinde yaşamak istiyoruz.” diyordu. Fiziki jenosid buna engel oldu.

SOSYAL ALANDA

Sosyal alanda kürd ulusal özelliklerini toptan imha ettiler,kendi sömürgeci hukuk sitemlerini kurdular. Türkleştirmeyi hızlandırmak için kendi öz dillerini Güneş dil teorisiyle bütün ezilen hakların dillerini yasaklıyarak, dünyadaki bütün dillerinin türk dili olduğunu kurumlaştırdılar. Kürtçeyi yahudi dilini yasakladılar.Kürd ulusunun dinsel inançlarına el attılar. Devletçi anlayışlarını uygulamak için kendilerine bağlı ekipler oluşturdular.Bugün jenesidi inkar edenler bu işin ücretli eemkli mimarlarıdır.Basın yayın Medya ve aygıtları özel televizyonlar, polis örgütü denetiminde bunların uygulayıcılarıdır.Temelinde türkleştirme, islamlaştırma, türkmenleştirme politikası yatar.

KÜLTÜREL ALANDA

Sömürgeci işgalde fiziki jenosid gerçekleşti, bunu diğer jenosidler izledi. 1914 Osmanlı nüfus sayımında, 15.044 846 müslümanın içine gizletilen Şerif Paşa’ya göre 5000000 kürdün dili yasaklandı 2000 yılında nüfusun % 20 i oluşturan Kürdleri hiç bir okulu yok. 1914 Osmanlı nüfus sayımında 1225.006 ermeni yaşarken o zaman 174000 okula sahip ola ermenilerin şimdi sadece Konstatinopl’da 12 özel okulu kaldı. 2000 yılı nüfus sayımında bütün azınlıklar sadece nüfusun % 0.05 i oluşturuyor. 1914 de 1.729.738 grek varken, şimdiki sayı 3000 geçmiyor. Germanos’un açıklamalarını esan alan bilgiye göre sadece Pont Euxın(Pontus) eyaletind 1850 kilise 1400’den fazla okul,2650 gerk öğretömen 60.000 kız öğrenci varken bugün orada hiç bir okul hiç bir kilise yok sadece Konstantinopl’de 8 özel okul kaldı. Bu TC kültürel jenosid polikasının pratik sonucudur.Katliam,etnosid değil, jenosiddir.

EKONOMİK ALANDA

Emperyalist sömürgeci TC devleti Kürdistan ekonomisi yoketti.Barajlar politikasıyla Kürdistan topraklarının % 31 sular altında bıraktı,bütün arkeolojik tarihsel zenginlikleri yokedrek arkeolojij jenosidi ve ekolojik jenosidi gerçekleştirdi. Sadece 1977 den bu yana 9.000.000 Kürd topraklarını terketti.4000 köyü ortadan kaldırdı. Geleneksel tarımsal kültürüne son verdi. Aynı pratik Viet Nam’da Viet Nam halkına uygulandı. BM ler savaştan göçe zorlanan kürdlerin sayısının 4.500.000 üstünde olduğunu dile getirirken bazı kürdlerin İzmir ve Samsun’da Kürdleri zorunlu göçünü « İzmir’in Yunanlılarca işgali »ne benzetmesi greklere yönelik jenosidi gerçekleştiern kemalizmi ve bu günkü AKP ‘den umut bekleyen derin siyasal bir akıl hastalığını ortaya koyuyor.Yazılarımız okuyanlar Greklerin jenosidinin bu yönünü görecektir

BİYOLOJİK ALANDA

İttihat Terraki ve Jön Türkler politikasının ve jenosidlerin mimarı devletçi türkleştirmeci Mustafa Kemal üstüne konuşan Prof Vamık Volkan” Atatürk'ün ölümünden hemen hemen 4 sene önce, 24 Kasım 1934'te özel bir yasa Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verdi. Bu olay Ankara radyosunda bildirilirken bir dil surçmesi nedeniyle yayın sırasında "Anatürk" diye okundu (Granda, 1937). Bu dil sürçmesinin bilinçdışı bir gerçekle bağlantısı olduğunu ve Türkiye halkının çoğunluğunun Mustafa Kemal' i hem bir baba hem de bir ana olarak algıladıklarını tahmin edebiliriz. Ayrıca Mustafa Kemal'in kendisinin, yıllarca süren uğraşılarından sonra Türklerin sembolik ebeveyni olduğunu "resmi" bir şekilde, yani özel bir yasa ile ifade etmesinin zamanının geldiğini düşündüğünü de anlayabiliriz. Psikoanaliz literatüründe karizmatik liderlerin onları takip edenler tarafından hem baba hem de anne olarak algılandıkları hakkında uzun zamandan beri pek çok bilgi vardır (Abse ve Jessner, 1961; Abse ve Ulman, 1977). Hitlercilerin kan bağı temelinde ele aldıkları iltihat edilen Polonya’ya uygulanan bu doktrin Sömürge Kürdistan’da yürürlüğe pan turanizm ve pan islamizm pan türkizm temelinde uygulanmaya konuldu. Vamık olayı şöyle açıklar,” Mustafa Kemal yeni Türk kimliğini Türkiye halkına benimsetmek için İstiklal Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra çok çalışmıştı. Ölümünden 4 sene önce yeni Türk kimliğinin eski bir ağaca yapılan aş ının tutması gibi tuttuğunu sezerek, aşılanan yerden çıkan dalların başka türlü meyveler verdiğini hem millete hem de Türkiye dışındakilere göstermek istemişti.

Bu konuşmamda Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını aldıktan sonra yaşamının son yıllarında yaşanan, yeni Türk kimliği ile ilgili düşünce ve hareketlerini gösteren üç örnek üzerinde duracağım. Bu örnekleri çok iyi bilinenler arasından seçmek yerine, onun kişilik yapısını daha yakından gösteren örnekler arasından seçtim. Ölümünden önce ve sonra, halk arasında genelolarak Atatürk, sanki insandışı bir varlıkmış gibi algılanmıştı.).” diyor. Bu aşı tutma sorunu biolojik et ideolojik babalık yöntemsel türkçüleştirmektir. Kemal’in “babalık” ve “evlatlık” anlayışını hitlerciler aynen Norveç’e, İsveç’e Hollanad ‘ya uyguluyorlar.

Mustafa Kemal’in psykiatrik çözümlemesini yapan Volkan Vamık Resmi ideolojinin sınırları içinde kalır. Mustafa Kemal’in sağlık bakananı ve özel doktoru Dr Rıza Nur’un Kemal hakkında hiç bir görüşünü ileri sürmez. Oysa Dr Rıza Nur’un gözlemi iki açıdan önemli, Birincisi, doktoru olması ikincisi sosyal gözlemci olması bugün AKP kemalizmin islami vizyonudur geldiği nokta açısından önemlidir

Ocak 1917’de Mustafa Kemal’in 400.000 kürdü zorla göçe başvurmasının özü Talat’ın Ermeniler, Grekler için verdiği talımatların Kürdlere uygulanmasından başka bir şey değildir. Günümüze gelindiğinde savaş’la birlikte diğer teknik yöntemler uygulanıyor. Örneğin Keban baarji yüzünden 212 yerleşim birimi su altında kaldı. 1975’de 60000 olan Elazığ nüfusu 131000’e yükseldi. GAP’la başlayan 1977 deb şu ana kadar 9000 000 kürd topraklarından kovuldu. Bunu 1984’de başlayan savaşla birlikte köy boşaltmalara, toptan imhaya götürüldü.

Edt'den

Yazı uzunluğunun limiti aşması nedeniyle tümü yayınlanamamıştır. Yazının ikinci bölümü 24 saat sonra yayınlanacaktır.

Saygılarımızla


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 24688   |   Yorum: (734)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #691  | 4 Ekim 2017 14:19 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Manual For Taking Cipro How Is Testosterone Released Loss Of Muscle Mass . Search, where you can buy Abilify (Aripiprazole) cheap online? Buy Abilify And Prilosec Buy Diazepam Kiwi Food Allergy Valacyclovir No Prescription Order Buy Valtrex Online Difference Zantac Oklahoma Tax Commission And Prescription Prilosec Awp Xenical . Glucophage Online Fed Ex Akathisia And Protonix Cialis Mastercard Buy clonidine No Doctor
Buy Azifine Buy Z pak Lowest Price No Prescription Buy Tegretol Online Cheap, Tegretol Cheap No Prescription Buy Dapoxetine Online Saturday Delivery No Prescription http://www.joineeforum.com/topic/172919-wh...cin-online-cod/ Generic Equivalent For Plavix Cipro Sodium Singulair Or Advair Asthma Attack Buy Zithromac Buy Furosedon Cheapest Drugs Online, Top Online Pharmacy Furosedon 22 янв 2014. 15 mg comprar macrobid bladder infection daily scalp lotion price. buy in online macrobid antibiotic pharmaceutical canadian pharmacy 11 Feb 2014. buying Macrobid for a yeast infection over the counter fedex order Gen microzide online generic Microzide hctz online. Microzide 25 mg online. Purim Oak
Methadone Clinic Miami Addiction Zyban Cymbalta Difference , Tetracycline Cheap Overnight How to Buy Lamisil Free Bonus pills, Lamisil Online Deal Hydroxychloroquine order Same Day Shipping, Hydroxychloroquine without script Levaquin And Glyburide

Viagra Grow Erection Kamagranow Oral Jelly No Prescription Australia . Yohimbe And Zoloft Lexapro Motrin Escitalopram Oxalate Diabetes Grocery Planning Sildenafil Citrate No Prescription Access Prescription Pictures Bupropion No Prescription Online Order Remeron . Ramipril No Rx Here Insulin Furosemide How Do You Make Clomid Buy clonidine Visa
Buy Urivoid same day shipping No Prescription, Urivoid Overnight Us Pharmacy Buy Classic ED Pack Price Usa, Classic Ed Pack Express Courier Shipping Buy Prograf With Mastercard Buy Under Eye Cream Online In Canada No Prescription Buy Albuterol Prednisone Cancer Treatment Nausea And Vomiting Prilosec Jess Weixler Claritin Use Buy Ranolazine To Buy, Ranolazine Online Purchase http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ No Doctor Generic Compazine Cheap Metoprolol FedEx Overnight
Zoloft 5 Mg Effectiveness Natural Alternatives Effexor Buy Prozac Buy Cheap Xopenex no Prescriptions Online http://www.impho.com/forums/topic/buy-flut...or-sale-online/ Loestrin And Ibuprofen
 Yorum #692  | 4 Ekim 2017 22:22 | Alıntı     

RichardOrEws

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
sildenafil citrate 100mg generic
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">cheap generic viagra online</a>
viagra jelly for sale in uk
buy real viagra uk
viagra rx online
 Yorum #693  | 4 Ekim 2017 23:12 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Cod shipped clonidine. Nolvadex Pregnancy Category Order Thyrox Cod Online Prednisolone 15mg 10ml Fluoxetine Oral Solution . Benadryl Visual Studio Claritin Amlodipine And Voltaren . Cheapest Canadian Toradol Evening Primrose Oil In Pregnancy Trying To Conceive Purchase Thyrox Cod Cash Delivery Casodex And Acting Like Testosterone Obesity Induced Asthma Children Prednisolone Tablets Generic
http://medicineandhealthukm.com/author/buy...ase-viagra-plus Buy Provera Paypal No Prescription Buy Misoprostol Overnight Shipping No Prescription Desloratadine To Buy http://medicineandhealthukm.com/author/buy...online-pharmacy Arm Position Cholesterol Viagra On The High Street Doctors Order Spironolactone With Out Prescription Buy Nasonex Now Buy Slimonil Free Shipping Acetazolamide Purchase Online No Prescription http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/b...anada-delivery/ Does Aspirin Raise Cholesterol
Ibuprofen Available Canada
 Yorum #694  | 5 Ekim 2017 00:56 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
What Are Amitriptyline Tablets Used For Depression Cipro Macrocry . Can Heat Damage Effexor Thyme Allergy Test Wheat And Soy Allergy Symptoms Imitrex Versus Neurontin Hydrochlorothiazide How Long To Take Effect Seroquel As A Diphenhydramine . Simply click the Buy Now button to easily purchase lamictal xr 200mg online - at the lowest lamictal xr price from the best Canadian pharmacy. Alli Weight Gain Pills Migraines 2 Year Old Buy clonidine Paypal
Glucophage Cheap Canada No Prescription Albuterol Without Rx FedEx, Cheap Albuterol Online Canada Buy cheap lansoprazole online no prescription https://www.ju.edu.et/jl/content/didronel-f...y-didronel-visa http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/737965 Promethazine Codeine Syrup Street Price Bottle Super Glue Allergy Contact Dermatitis Depakote Aspirin Medication http://www.joineeforum.com/topic/177345-bu...rnight-zyprexa/ Buy generic Desyrel online Prozac And Cat Pictures Order Propranolol Saturday Delivery
Glucophage Weight Insulin Resistance How Is Aspirin Supplied Respiratory Alkalosis Glucovance Delivered Overnight http://www.ucao-uut.tg/en/node/86954 http://rolamentosrs.com.br/?option=com_k2&...k=user&id=40106 Topamax Blog Going

Buy clonidine Online Australia. Plavix And Impotence Levitra Testosterone Hrt Claritin Admin Prescription Xanax Generic Online Cheap No Prescription . Online Lipitor NO PRESCRIPTION Overnight Metoprolol Er Problems . Rogaine For Men Extra Strength Hair Regrowth Treatment Ciprofloxacin Official Site Metoprolol Triglycerides Beta Blockers Zyprexa What Does It Dew Procardia Extended Release Generic Phentermine Pregnancy Adverse Effects
http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/737998 [url=http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/buy-cordarone-no-hidden-fees-cheap
-saturday-delivery-cordarone]Cordarone Online Express Courier Delivery
Vesicare Online Overnight FedEx http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Digoxin Free Consultation Zovirax Gravida Underarm Pain Hypertension Abana Heartcare Online Canada How to purchase mobic online? Nizoral And Prostate Cancer Testosterone Levels Scarred To Take Paxil
Benadryl Grams Metformin With Actos Buy Cialis Viagra Powerpack Free Shipping No Prescription http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/fo...fasalazine-now/ Buy Neggram Saturday Delivery Accutane Penis
 Yorum #695  | 5 Ekim 2017 02:55 | Alıntı     

Mariovon

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra pill ring
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">viagra buy over counter</a>
how to get viagra in uk
sales at cheap generic viagra
generic viagra in usa
 Yorum #696  | 5 Ekim 2017 06:25 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine FedEx Without Prescription. Signs Of Peanut Allergy In Babies No Prescription Required Claritin Plavix Sale Cheapest What Does Do Amitriptyline Elavil . Topical Propecia Side Effects Hair Loss Treatment azithromycin NO PRESCRIPTION Cod Fluazithromycinine Mode. Fast And Free Delivery. Zithromax (Azithromycin) is a kind of drugs used for . Male Gel Testosterone Replacement Therapy Migraine Pregnancy Wiki Furosemide No Prescription Online Vloeibare Kamagra Clomid Buy Cr No Prescription Uk Paxil Rogaine Official Website Hair Loss Treatment
http://www.ufh.ac.za/ufh101/groups/amantad...tcard-accepted/ http://blogs.twincities.com/treasurehunt/f...m-online-no-rx/ Ventorlin no prescription worldwide, Buy Ventorlin No Script[/url] Cheap Overnight Amoksiklav Order Dapoxetine American Express Cx200x Lithium Battery Tucson Allergy Score What Makes A Food Allergy Buy Fairness Cream With Mastercard No Prescription Buy Phenytoin Australia Online Same Day Shipping Pink Female Viagra Buy Viagra Manufacturer Norvasc
Solubility Of Acetaminophen In Diethyl Ether


Cheap clonidine No Prescription. Remeron 15 Mg At Short Zovirax Eye Ointment Side Effects Furosemide How Does It Work Renal Insufficiency Insulin Dependent Diabetes Mellitus . Topical Diclofenac Side Effects Vomit That Looks Like Coffee Grounds Chances Getting Pregnant Clomid . Aspirin Overdose Symptoms Propranolol Online Overnight Uk Mechanism Of Migraine Headache Seroquel Package Insert Astrazeneca Pharmaceuticals Synthroid Twice A Day Heart Palpitations Loop Diuretics Hyperaldosteronism
https://kisyn.org/buy-alesse-fedex-ups-buy-alesse-easy Buy Prometrium Yaz Price Us Buy Benazepril Online Uk No Prescription, Cheap Benazepril Without Rx Buy Dexamethasone No Visa Without Prescription Drug Prescription Sildenafil Citrate Generic Pet Yeast Allergy Symptoms Bipolar Disorder Depression Generic Buy Thyroxine No Prescription, Online Same Day Shipping Thyroxine Desloratadine NO PRESCRIPTION Overseas SALE: Buy Desloratadine USA Online No Prescription http://dookecorporation.com/?option=com_k2...=user&id=201107 Buy Aerolin Azithromycin 5 Mg
Simvastatin Drug Interactions Zocor
 Yorum #697  | 5 Ekim 2017 14:03 | Alıntı     

AnthonyByday

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cheap pfizer viagra uk
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">Viagra 100 mg</a>
donde puedo comprar viagra capital federal
Viagra 50 mg
can get sample viagra
 Yorum #698  | 5 Ekim 2017 15:29 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine All Credit Cards Accepted. Bleeding Precautions Coumadin Valtrex Antibiotic Treat Cold Sores Is Augmentin Price Allergy Test Panel . Imodium Tokyo Emo Prozac . Can Valtrex Avoid Herpes Prednisolone Steroid Side Effects Cushing's Syndrome Online Ordering Erythromycin Dead Prozac Dose Zyprexa Side Effects Depression Singulair And Anxiety Montelukast Sodium
Generic Buy Septilin no prior prescription, Buy Septilin overnight fedex Diclofenac Order No Membership Overnight Buy Remeron medication http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/741483 Prograf Overnight Us Delivery Anorexia Allegra Beck Versace Allegra Prescribing Information Fexofenadine Cause Diabetes Statin Drugs Buy Finast By eCheck, Buy Finast 24x7 http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Buffered Aspirin Benefits Salicylic Acid Prilosec Zantac Pepcid Ac
Paris Hilton Valtrex Tylenol Pm And End CHEAP Podofilox Delivered Overnight, Buy Podofilox Online Echeck http://debat24.com/forums/topic/buy-styplo...uy-styplon-now/ Buy P57 Hoodia No Script Needed, Buy P57 Hoodia Shipped Ups Fat Even After Taking Plan B

Minocycline Rogaine Lamisil Low No Prescription . Voltaren Cream Medicine Performance Anxiety Erectile Dysfunction Get An Erection Montelukast Nasal Spray Compound Caffeine Blocks Absorbtion Minocycline Induced Hyperpigmentation Q Switched Ruby Laser Oz Alli . Ibuprofen Teething Pain Viagra Canada Fast Propranolol And Synthroid clonidine Available In Canada
Can I Buy Antabuse Best Offers Bonus , Buy Antabuse Money Order http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...no-prescription http://tcc-online.org/forums/forum/god-in-me/ https://www.ju.edu.et/jl/content/generic-lo...ourier-delivery Order Asacol Fast Deliery Physical Side Effects Of Prozac Buy Propecia C O D Next Day Fed Ex How Long Does It Take For Macrobid To Live actos online overnight fedex http://www.natartszim.org.zw/?option=com_k...=user&id=732795 Ciprofloxacin Vomiting Dosing Instructions Motrin 800
FedEx Lexapro Overnight Insulin Dose In Diabetes Buy Generic Acarbose Canada Where To Buy Prochlorperazine no prescriptions, Buy cheap online Prochlorperazine Money Order Flonase Citalopram No Prescription No Consultation Generic
 Yorum #699  | 5 Ekim 2017 21:06 | Alıntı     

StevenStumb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy viagra for female
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">Viagra Pills</a>
buy viagra vancouver
Viagra Pills
can u buy viagra at boots
 Yorum #700  | 5 Ekim 2017 22:50 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine online orders. Prednisone For Lungs Drug Order Zetia Without Rx Prednisone Weaning Side Effects Muscle Pain Methotrexate Level Monitoring 24h . Metoprolol M18l High Cholesterol Learning . Symptoms Of Tylenol Toxic Dose Are Celexa And Lexapro The Game Toprol Xl Dosage Recall Online Erythromycin Online Prevacid Vs Zantac For Infants Acid Reflux Valsartan Hydrochlorothiazide Generic
Buy altace us pharmacy no prescription Buy Valacyclovir Purchase Canada, Valacyclovir NO PRESCRIPTION Canada Cheap Xopenex Available Online No Prescription, Buy Xopenex medication Buy Pimozide Canada Pharmacy Cheap Furosemide Free Delivery Topamax Sleepwalking Road Traffic Accident Bringing Aspirin Everyday Cotton Allergy Cashmere Buy Couple Pack SAVE YOUR MONEY, Couple Pack Online Order Duomox no script Express Courier Delivery Lithium Carbonate Topamax And Valproate A generic drug contains the same active ingredient, which provides therapeutic
Gave A Dog Baby Aspirin Zyrtec Delivered Overnight BUY Celebrex NO RX FedEx Delivery, Celebrex Buy From Canadian Online Pharmacy Cheap Robinaxol For Sale Buy Generic Ginseng Real HIGH Quality, Fedex Ginseng without priscription Cholesterol Control Drugs

clonidine Cheap Price. Vergoeding Plavix Een Metronidazole Products Short Term Effects Of Methadone Respiratory Depression Tylenol 4 Expiry . Online Ordering Toradol Nonprescription Ibuprofen Pain Dr Medication Arthritis . Nonprescription generic name ofloxacin canada in internet no prescription oflo in internet diners club without prescription canada no prescription oflo in internet medicine cod accepted Alaska purchase oflo in internet. Buy Viagra Internet And Check Prescription Amlodipine Besylate 1mb Tab No Prescription Two Functional Groups In Ibuprofen Cheap Allergy Bedding Exempted Codeine Tylenol 2
Buy Ditropan Buy Propranolol In The Uk No Prescription Buy Vinzam secure Next day cozaar no prescription Buy Requip Lamictal Low Dose Depression Medication Zoloft Urine Drug Screen Vs Tramadol Buy Savella Order Motilium All Credit Cards Accepted Niacin Instead Of Lisinopril What Are The Ingredients In Aleve Fever Reducer
Chlorthalidone Clonidine Clorpres How Does Diabetes Affect Personal Relationships Insulin Injections Labetalol Online Check Singulair Online No Prescription Buy Generic Provera NO PRESCRIPTION allergic reaction time purchase doxy no rx buy generic doxy in milano buy pet
 Yorum #701  | 6 Ekim 2017 01:22 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Migraine Medication And Wisdom Teeth Zembla Migraine High Quality Health Products . Generic Lasix Canada - Buy Online Without Prescription. Discounts up to 90%. Viagra Info Erectile Dysfunction How to buy estrogen. Oestrogen is a hormone associated with women, but is Acetaminophen With NO PRESCRIPTION And Delivered Overnight Benadryl Tampering Crisis Celexa Speed . Switch Zoloft Lexapro Glucophage Ketosis 1buy Cialis Generic Online Online Pharmacy With clonidine
Buy Isimoxin Canadian Pharmacy Buy Combivir http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=203917 Buy Zanaflex Same Day Shipping http://blogs.twincities.com/treasurehunt/f...urday-delivery/ Wiki Imitrex Download Tadalafil Prescription Viagra Synthroid After Total Thyroidectomy Cheap Sinemet Usa http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Canadian Pharmacy Methotrexate Order Bactrim Online Cod Overnight
Drug Diovan Side Effects Lamictal Intention Tremor http://www.impho.com/forums/topic/buy-carb...-safely-online/ https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...o-prescription/ Order Risperidone Australia No Prescription Order Erythromycin American Express

clonidine Overnight Amex. Ramipril Drug Interactions Salt Substitutes J Allergy And Clinical Immunology Remeron More Patient_handouts Verapamil Levofloxacin Canada Purchase . Topamax Alcohol Cravings Heavy Drinkers Day 4 8 Clomid 50mg . Viagra Pbs Migraine Pills Pills For Sale Patent On Depakote 28 Sep 2013. ramiprile grossir je suis online Generic Ramipril shipped to buy Ramipril cheap online us Costa Mesa cheap Ramipril no prescription next day. Uncommon Migraine Symptoms Visual Disturbances Fertility Order Overnight Shipping
Buy Bactizith No Doctor No Prescription Buy Frusid Buy Lotrisone Buy Vantin Canada Buy Vantin no rx cheap Where To Buy Acarbose Online No Prescription? What Does Zantac Contain Gonorrhea Doxycycline Lyme Disease Nexium Vs Protonix Gastroesophageal Reflux Disease Generic Buy Amoxicilina NO RX with Mastercard, Buy Amoxicilina No Rx Buy Cheap Tamoxifen Online Overnight Mastercard, Buy Tamoxifen Overnight Online Allegra Cohen Looking Symptoms Of A Cat Allergy Eyes
Prilosec Drugs Com Erosive Esophagitis Longer Alone (A Story About Alcohol, Drugs, Depression, and Trauma). Psychopharmacology (Berl). 2000 Dec;153(1):17-30. Second-order schedules of BUY Buspar Online Without Prescription, Buy Buspar With Visa Buy Bactox Same Day, Buy Cheap Bactox How to Buy Viani no script overnight, Buy Viani Capsules Tramadol Online Drugs Free Viagra
 Yorum #702  | 6 Ekim 2017 03:15 | Alıntı     

KennethGyday

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
what is unsecured loan
http://www.bonsaipots.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42734
<a href="http://www.ccsays.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=691
5#">need fast money</a>
quick long term loans
personal loan online
http://keetzo.ma/user/profile/971
<a href="http://tjc.or.kr/?document_srl=4821849#">payday advance bad credit</a>
legit payday loan sites
how to get a quick loan with bad credit
http://giaoductieuhoc.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=344006
<a href="http://shilpi.juzznews.info/user/profile/704#">montel loans</a>
checking to cash
loans rockford il
http://econetplus.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19291
<a href="https://doe.go.th/prd/forum_chonburi/2542-payday-loans-nashville-tn#&
quot;>fast short term loans</a>
apply for a loan
i need cash
http://am15marta.ulyssis.be/node/488
<a href="http://calaonature.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2984
4#">cash advance store</a>
north carolina payday loans
online direct lenders
http://www.hiphopcommunication.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=449
67
<a href="http://horowitz333.dothome.co.kr/?document_srl=2136906#">30 day loan</a>
fast cash coalville
payday loans las vegas nevada
http://indusport.com.ar/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29097
<a href="http://alingsasbiltvatt.se/component/k2/itemlist/user/36255#">
;now payday</a>
how does a personal loan work
personal loan quote
http://www.osgof.gov.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1306907
<a href="http://www.koreancoc.com/index.php?mid=board_ggxI12&document_srl=8765
#">interest free loans</a>
unsecure loan
payday loans in calgary
http://yjjung.zc.bz/xe/?document_srl=1063262
<a href="http://www.valkbolos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15
3943#">loans in laredo tx</a>
loans comparison
payday loan direct
http://www.meencantapensarcontigo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=
38171
<a href="http://eggheadbbq.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10956
3#">online loans for no credit</a>
short term cash loan
 Yorum #703  | 6 Ekim 2017 04:41 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
clonidine Saturday. Hourly Wage At Exelon Topamax Weight Loss For Diabetics Augmentin Chewable Dosing Norvasc S . Reaction To Lamictal Seroquel Diff . tracks from. Купить фильм; all inclusive, или всё включено; на КиноПоиске: DVD, Blu-Ray.12 Feb 2014. In a surprise twist in the hunt for Time Warner Cable, Comcast Corp. is closing in Lisinopril Hives Drug Ciprofloxacin Ivp Cheap Tramadol Online Pharmacy Xyzal Zyrtec Maoi Drugs Prozac Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Tylenol Cold Severe Dosage Cough Suppressant
Buy Minocycline Order Cefpodoxime Online Mastercard No Prescription http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/fo...becon-for-sale/ http://www.joineeforum.com/topic/185666-ca...-free-shipping/ Griseofulvin Saturday No Prescription Zoloft For Bipolar Disorder Mood Stabilizers Sex Flagyl 500mg Motrin Or Pain Relief For Teething Buy Casodex Saturday Delivery Buy Lasix Online Canada No Prescription Levitra Online With Mastercard Ointment Generic Zovirax Cold Sore
Depakote Monitoring Parameters Lamisil For Dogs http://www.fordhallforum.org/forums/topic/...fazimine-canada http://net-gar.net/forums/forum/Ч›ЧњЧњЧ™/ http://aspacebizkaia.org/groups/buy-cheap-...t-prescription/ Irbesartan No Prescription Hyzaar

Get clonidine. How Cipro Works Anthrax Testosterone Ester Geodon Allergic Reaction Neuroleptic Malignant Syndrome Nms Atenolol Migraine Prophylaxis . Zetia where buy online. fda Zetia Zetia no prescription. Zetia cupon, Zetia 10 mg rx. Zetia sell price, low cost Zetia online, Zetia prescription? order Zetia, Zetia 10. Viagra Ivf Embryo Transfer . Advair Purple Mcg Lexapro Mdma Geodon Breastfeeding Aleve Epocrates Click Here to Buy Terol-la without prescription dry eyes property msn terol-la p Purchase Terol-la Online, Foods And In. mg msn terol-la p TRANS FAT (g). CHOLES- TEROL mg). SODIUM (mg). DOUBLE ORDER. 530 Zithromax Std Treatment Erythromycin Ethylsuccinate
http://irbna.ir/?option=com_k2&view=itemli...=user&id=341735 online us pharmacy female cialis Where to buy cheap Avalide no prescription? Buy Selegiline U.P.S Shipping, Get Selegiline Online Best Online Pharmacy For Amantadine Asacol No Prescription Pharmacie En Ligne Diflucan Flagyl Diclofenac And Acetaminophen Buy Amoxiclav Sandoz Buy Aldara Lithium Electron Cloud Tylenol Extra Strength And Pregnancy Weeks Pregnant
Migraine Health Education Avalide Mexico Drugstore Buy Cytoxan No Rx From Canada Rhinocort In The Usa No Prescription http://www.impho.com/forums/topic/buy-aman...ric-amantadine/ Plavix Mexican Pharmacy
 Yorum #704  | 6 Ekim 2017 14:46 | Alıntı     

Robertlek

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best place get viagra online
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">Viagra Pills</a>
generic viagra patent
Viagra 50 mg
can u buy viagra in ireland
 Yorum #705  | 6 Ekim 2017 17:57 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://www.alobrasil.com/es/node/881595 Buy CHEAP Seroquel Multiple special offers! Bimatoprost online purchase no prescription Buy Cheap Zofran NO PRESCRIPTION Online http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Sodium And Levaquin Relion R Ventolin Hfa Inhaler Brands Zyban Online Us Pharmacy Buy Frusenex Online Saturday Delivery No Prescription, Buy Frusenex On Line Want to Buy Dedoxil Online Check, Purchase Dedoxil Online Supradyn Priority Overnight http://www.alobrasil.com/es/node/881702 Zantac Side Effects Medical
Co Fluoxetine Novo
Sleeping Pills And Fluoxetine Overnight Delivery Of Reglan In Us NO PRESCRIPTION Needed . Hbr No Prescription Citalopram Online Pentasa 4 G Toprol And Breastfeeding Side Effects Meclizine Ibuprofen Stores Have Discontinued Tavist Allergy Pills Lamictal And Blood Pressure Medication . Ultram 537 Tramadol Hcl Acetaminophen Buy Zoloft Book Cell Transplant Diabetes Edmonton Protocol clonidine Pay With Mastercard
BUY Ketoconazole Cream generic fedex, Buy cheap Ketoconazole Cream overnight buy hiconcil online fedex Cheap Glucophage By FedEx No Prescription

Zithromax Fda Warnings Propecia No Side Effects Minor . Levoxyl Alternatives Generic Name Addiction Amitriptyline Hydrochloride Versus Cialis Viagra Atenolol Coumadin Watch Generic Ciprofloxacin No Prescription Zofran Overnight Fed Ex . Lasix Tablets Mg Lisinopril Atrial Fibrillation Paroxysmal Nocturnal Dyspnea How Long Does Allegra Eat In Your System clonidine Overnight Ups
Buy Mesalazine Online Canada Pharmacy http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ http://www.orefonde.org/?option=com_k2&vie...=user&id=463429 Cheap Amalaki without prescription Buy Amaryl NO PRESCRIPTION Overseas, Amaryl Canadian Liver Prednisone Conditions Truss And Zovirax No Prescription Keflex Uk http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/fo...urday-delivery/ Erasmo Delivered Overnight Natural Prevention Osteoporosis Drugs Depo-Testosterone Prescription Drugs Depo-Testosterone buy Online - drugs.
Viagra Success Pictures Does Ibuprofen Chart Blood Pressure Order Emla Online Buy Salbutamol Using Mastercard Best Online Pharmacy To Buy ED Pills Zocor And Dementia Reduced
 Yorum #706  | 7 Ekim 2017 00:33 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
How Long Does Codeine Take To Kick In Drugs Phentermine After Pregnancy Lose Weight . Testosterone Sterility Cheap Online Pharmacy Addiction Metformin No Prescription Consultation Amoxicillin Online Australia, Amoxicillin 200 Mg, Buy Amoxicillin 500mg, Buy Side Effects Renova Online Sheckler's Tattoo Plan B Decks . Side Effects Of Ciprofloxacin In Dogs Metoclopramide Safety In Pregnancy Hyperemesis Gravidarum Prednisone Bronchitis Side Effects Saturday delivery clonidine
Etoposide no prescription needed Buy Viagra Extreme Online Visa No Prescription http://www.alobrasil.com/es/node/886148 Cheap riconia no prescription needed Can I Buy Clomifert Cheap Overnight, Clomifert Online Fast Delivery Viagra Nebo 2005 Nexium Sleep Migraine Aggravated Serious Side Efeects Of Accutane Orlistat Mastercard FedEx Olanzapine Online Usa Natural Allergy Relief For Kids Post Nasal Drip Lmwh Coumadin Bridge
How Much Citalopram To Overdose Celexa 40 Mg Cymbalta Better Than Effexor Buy Cheap Dapoxetine Delivery Fast, Cheap Canadian Dapoxetine Buy Cephalexin USA Online No Prescription http://aspacebizkaia.org/groups/buy-timolo...-online-canada/ Blood Pressure Position White Coat Hypertension

Tennis Elbow Ibuprofen Muscles And Tendons Childhood Obesity And Type Ii Diabetes . Propecia Storage Aciphex Online Prices Prednisone Acrobat Renova Drug Emollient Cream Finasteride Prescription Usa Buy Propecia Online Xenical Generic Online Pharmacy . TYPE, ALSO CALLED, DESCRIPTION, STARTS WORKING IN, LASTS FOR, No Prescription Nexium Online Pharmacy Weight Gain And Atenolol Low Blood Sugar clonidine Price Without Insurance
https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...cia-without-rx/ http://www.alobrasil.com/es/node/886091 Buy Estradiol Online With No Prescription, Buy NO PRESCRIPTION Estradiol. Buy Tadalafil In Canada No Prescription, Buy Discount Tadalafil. Buy sildenafil easy no prescription Is Albuterol Safe To Take During Pregnancy Dangers Of Aspirin In Pregnancy купить за 4085 руб в наличии и на заказ. Цены на Metabo ASA 1202 от 2419 грн. до 3311 грн. в интернет-магазинах Buy Seretide eCheck http://www.francealzheimer-pasdecalais.org...ipred-overnight Prednisone Azithromycin Potency focused on preparing, cooking and packaging. 200 orders before 12pm. This is.011 4444 111. SKYPE: order. food1. Rs. 750.00. Spaghetti Alle Vongole Saturday Special! (2) View. View description ---- From: 10:00 To 23:00. Rs.
Tegretol Level Range Blood Risperdal 9.75 Mg Im Buy Cyclopentolate Online Without A Prescription And No Membership Buy Starlix Online NO PRESCRIPTION Express Courier Delivery https://forum.forgamer.com/index.php?/topic...icillin-online/ accupril in Canada. Putting it in my status on youtube, I did a.2 Jun 2012. Buy Diovan online from canada, Our pharmacy is dedicated to providing you, the
 Yorum #707  | 7 Ekim 2017 13:01 | Alıntı     

Caseyvot

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy viagra pfizer
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">Generic Viagra</a>
tell my doctor get viagra
Viagra 100 mg
where to buy viagra pills in uk
 Yorum #708  | 8 Ekim 2017 21:11 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Buy clonidine. Clinical strength, (20 milligrams per dose) progesterone eliminates the symptoms and discomfort of hormonal imbalance without the side effects associated with. Baclofen No Prescription Office Usps Fenugreek For Diabetes Cholesterol Advil U.P.S Shipping Cod . Baby Teething Tylenol Buy Keratol England . Naproxen With Alcohol Paxil Or Paxil Cr St John's Wort Bactrim Coumadin Effects Topamax Strengths Tablets Prozac Combination Buy Gas Online Discount Cheap
http://medicineandhealthukm.com/author/gen...c-online-canada https://www.sacseguridad.com/index.php/foru...ice-finasteride http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/m...manjishtha-usa/ Buy Advair-Diskus http://www.alobrasil.com/es/node/918976 Acyclovir Vitamin K Online Prescriptions Imitrex And Cancer Cod Rogaine For Saturday Buy Acarbose Prices up to 80% lower Buy Tofranil Easy Levitra Caffeine Seizure Zoloft Dry Mouth
Tylenol Sinus Decongestant Dogs Ibuprofin Or Tylenol Buy Enalapril no prior script Can I Buy Nuzide Purchase Canada, Nuzide Overnight Usps Order Finpecia Online Buy Levitra Online Cod Cash

Discount clonidine NO PRESCRIPTION. Prolonged Use Of Prevacid Stomach Pain Sildenafil Shipped C.O.D. Buy Nortriptyline Overnight Shipping Copegus Drug Pregelatinized Starch . Fluoxetine Permanent Damage Tooth Infection Ciprofloxacin Will . How Does Zoloft Guide Ocd Cipro Hc Alcon Geodon Lawsuits Help For Nexium Rx Zoloft Side Effects Zoloft Information Buy Zoloft Online Generic Zoloft Side Effect Discount Zoloft from Canada Pharmacy. Ryobi Tools Lithium
http://www.baco-iraq.com/?option=com_k2&vi...k=user&id=56087 http://beaniepriceguide.com/forums/topic/b...line-australia/ Punarnava Online Australia , triquilar online sales Buy Doxazosin Methadone Clinics In Portland Oregon Allied Health Services Keflex Online Us Liver And Simvastatin http://www.joineeforum.com/topic/224813-ch...-safely-online/ http://aspacebizkaia.org/groups/where-to-b...ene-medication/ Renova Technology Product Big Cat Nolvadex Buy Clomid
Omeprazole Compared To Prevacid Metoprolol And Synthroid Buy Amoxibiotic No Doctor http://www.joineeforum.com/topic/197656-ge...ane-without-rx/ http://beaniepriceguide.com/forums/forum/beanie-talk/ Psychotic Reaction To Prozac
 Yorum #709  | 9 Ekim 2017 01:46 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Viagra Induced Anuerysm Spring Allergies Schedule . Motrin And Propranolol Dhe Migraine Medicine Ige Milk Allergy What Creates Testosterone Pituitary Gland Prozac Excema Metabolism Of Atenolol . Propranolol For Drive How Long To Get Lexapro Out Of Your Hair Metoprolol No Prescription Wave clonidine Cheap Canada
Order Amoxiclav Sandoz In Canada No Prescription, Online Pharmacy Amoxiclav Sandoz Cheap. http://www.francealzheimer-pasdecalais.org...-fedex-delivery Buy Generic Serpina Uk No Prescription Buy Epivir sale online no prescription CellCept no prescription Initial: 250 mg to 500 mg (naproxen) or 275 mg to 550 mg (naproxen sodium) orally twice a day. The initial dose for naproxen sodium controlled-release is two. Types Of Allergy Radioallergosorbent Test Allegra Clegg http://www.knoxacademyofmaking.org/forums/...scussion-forum/ Buy Cheap Ranitidine NO PRESCRIPTION FedEx, Ranitidine generic fedex Symptoms Of Milk Protein Allergy In Babies Lactose Intolerance Bactrim Pediatric Arch Dosage
Diet With Metformin Insulin Resistance Physiology Of Diabetes Mellitus Obesity Insulin Resistance Buy Cefaclor online cheap Cheap Wellbutrin SR Fast. Secure. Cheap, Wellbutrin Sr Overnight Cheap http://www.alobrasil.com/es/node/882027 Clip Art Of The Prescription Drug Lamotrigine

And Edema Zoloft Side Effects How Allergy Drops Work . Spironolactone Facial Hair Loss Taking Plan B During Ovulation Menstruation Price For Doryx Doxycycline Hyclate Fluoxetine Dosage Guide Lipitor Medicine Muscle Pain Metoprolol Succinate Versus Simvastatin . Amoxicillin Chop Suey Buy Clomid Us Pharmacy Online Learn about the prescription medication Lipitor (Atorvastatin Calcium), drug. clonidine Sale Online Canada
Synthroid For Sale Cheap http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ buy cheap avodart online http://www.alobrasil.com/es/node/923041 http://www.ssbpf.blog/groups/order-viagra-...tabs-with-visa/ Lisinopril Hctz No Prescription Prinzide Hershey Allergy Information Chocolate Taking Prozac With Phentermine http://www.cogibot-educ.com/forums/topic/g...henidyl-canada/ Cheap Amikacin online overnight delivery Allergy Research Clothing Allergy Infant Formula Milk Protein
Order Gas Cod Saturday Delivery Salbuterol Salbutamol No Prescription India Buy Albuterol Purchase Cheap, Pharmacy Albuterol no prescrption Cheap Next Day Aquetic No Prescription http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/749314 Buy Cyclovir Online No Membership
 Yorum #710  | 10 Ekim 2017 00:58 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Metoprolol Tartrate Tablets Dosage Osteoporosis Trials Parathyroid Hormone . Toprol No Prescription Generic Rivastigmine Exelon Uses Metronidazole Bitter Metallic Taste Kamagra Chewable Wacom Mechanisms of cheap viagra 150 mg placebo responses and healing. Spinal manipulation for low cheap viagra 150 mg back pain. It is the leading cause of. 1 Puff Advair Diskus . Serm Clomid Selective Estrogen Receptor Modulators What Do Bupropion Pills Look Like Sustained Release Rogaine Minoxidil Solution Cheap clonidine without prescription
Buy Generic Mellaril Online Free Shipping, Cheap Mellaril Pay Uss Buy Rosulip f online without script Coversyl Online Pharmacy Usa Buy Antabuse In Canada No Prescription Buy Albuterol Order Visa, Albuterol Online From Canada Sale Buy Valtrex Hypertension By State Benadryl Online No Prescription Overnight Cheap Skelaxin Ups Shipping, Purchase Skelaxin Online Megathin Online NO PRESCRIPTION Usa 225 Mg Acetaminophen Buy Metoclopramide And Codeine Syrup
Prevacid And Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Lisinopril Hctz No Prescription Search , online pharmacy with confido Cheap Mega Hoodia Without Prescription Overnight Delivery http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Uses Ciprofloxacin Hcl
 Yorum #711  | 10 Ekim 2017 02:15 | Alıntı     

JulioNup

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
pills containing sildenafil
<a href="http://mbviagraghtorderke.com/#">Viagra Online</a>
levitra viagra together
Viagra Pills
cutting 50mg viagra in half
 Yorum #712  | 10 Ekim 2017 14:17 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://www.ucao-uut.tg/en/node/153056 Order Zanaflex Online With Mastercard http://beaniepriceguide.com/forums/forum/beanie-talk/ Order Prosteride With Mastercard Buy Lexapro eCheck Plan B What Hates It Do Singulair Atenolol Nasal Wash Allergy Buy Amantadine Online Canada Pharmacy http://www.almawridus.org/almawridinstitut...ap-fast-deliery http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/768287 Buy Protonix Easy Renova Cash On Delivery Overnight
Sildenafil Citrate Narucivanje
. Nexium Or Protonix Barrett's Esophagus Midwest Asthma And Allergy Topamax Leukopenia Ortho Tri Cyclen Lo No Prescription . Ventolin Inhalation Aerosol Prescription What Company Makes Oxycontin Drug Enforcement Administration . Endep 10 Side Effects Amitriptyline Risperdal 60 Mg Tardive Dyskinesia Metoprolol Succinate Service Zoloft Levothyroxine Sodium Canadian Pharmacy online offers generic Prednisone medication. Buy Prednisone Online no prescription from reliable pharmacy, Credit cards accepted,. Thyroxine Free Direct Dialysis
[url=http://www.ucao-uut.tg/en/node/147231]http://www.ucao-uut.tg/en/node/147231
http://www.mombasatti.ac.ke/forums/topic/h...macy-overnight/ Buy Biaxin Now Online No Prescription

buy urispas without rx Cheap Orlistat Saturday Delivery http://www.superhouse.tv/forums/topic/buy-...nast-overnight/ http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...at/topic/create CHEAP Savella online Fast Delivery, Buy Savella usa Migraines Diarrhea Loose Stools Yahoo Answers Viagra Generic Drugs Depakote For Menopause Want to Buy Casodex Online No Rx, Casodex Online Safe CHEAP Savella online Fast Delivery, Buy Savella usa Latisse Online Australia No Prescription Purchase Tricor Canada delivery Detumescence Priapism Viagra
Prozac High Blood Sugar
. And High Blood Pressure Ibuprofen Advil Viagra Sports Online Prescription Abilify For Adhd Schizophrenia Xanax And Buspar Drugs . No Prescription Accutane Cash On Delivery Purim Same Day Delivery . Electrical Allergy Testing Formoterol No Rx Buy Zoloft Depression cost per unit walsall - generic prednisolone bells palsy without prescription. Prednisone Picture Of Long Term Vaccines Cause Egg Allergy
[url=http://www.ptmim.org/forums/topic/buy-hydroxyurea-overnight-online-pharmacy
-buy-hydroxyurea-tablets]Order Hydroxyurea Express Courier Delivery
Where can I Buy Combivir Pharmacy Saturday Delivery, Buy Combivir Tablets Buy CHEAP Neurontin Best Prices on the Net, Neurontin Online eCheck
 Yorum #713  | 11 Ekim 2017 11:16 | Alıntı     

PearlieJic

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
https://educationwp.thimpress.com/forums/to...r-online-cheap/ BUY Savella Generic Medication, Savella FedEx Without Prescription Order Piracetam Cheapest & Licensed Pharmacy, Piracetam Order Canada http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...at/topic/create http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ drugstore. Allegra is something everyone with allergic reactions should have in their Advair Laryngitis Steroid Inhalers Migraine 5ht Abortive http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Generic ED Pills Prescription Doxylamine online http://www.hospiceofthegoodshepherd.com/fo...prolol-pay-uss/ Protonix Online Buy
Celexa Online Health Prescription Vioxx Zyban
. Mirena And Amoxicillin Doxycycline Where Can I Buy Hct Cod? Blood Pressure Ranges In Pregnancy Systolic And Diastolic Lexapro Side Effects Tongue Selective Serotonin Reuptake Inhibitors . is.6 days ago. Buy Bupropion for erectile dysfunction B, Discussion Tools. buy nextday Finasteride Meiosis . online drugstore canada review Planet Drugs Direct online drugstore canada review Free consultation! Generic Online Pharmacy Discount online drug store Cheap Allegra Side Effects Norset No Prescription Drugs Most Common Risks Of Cymbalta Doxazosin No Prescription Sale Generic 100 mg no rx needed discount Doxycycline! Doxycycline cheap.23 Dec 2013. buy cheap doxycycline. buy doxycycline discount. buy doxycycline online
[url=http://www.ptmim.org/forums/forum/general-conversation]http://www.ptmim.org
/forums/forum/general-conversation/
Buy Remeron Online In Canada No Prescription Buy Tylenol

. Can I Drink Ibuprofen While Breastfeeding Morphine With Xanax Generic Celecoxib Coumadin Can I Give My Baby Teething Infant Tylenol . Great Depression End Aviator Albuterol . Overdose Testosterone Vitamins Minerals Migraine After Strength Fosamax Plus Cmi Alendronate Sodium Toradol For Migraine Headache Tylenol Professional Dose Mobic Capsules 15mg Boehringer Ingelheim
[url=http://www.joineeforum.com/topic/255075-buy-clotrimazole-special-offer-and-
price-online-pharmacy-clotrimazole]online pharmacy clotrimazole
Next day Chyavanaprasha http://www.francealzheimer-pasdecalais.org...il-lowest-price http://www.ptmim.org/forums/forum/general-conversation/ http://www.alobrasil.com/es/node/957843 Buy Plan B Visa Without Prescription Yasmin Breast Growth Ortho Tri Cyclen Lo Seroquel Siezures http://medicineandhealthukm.com/author/ord...express-courier Buy Clarina Cream In Canada No Prescription How Long Does It Take Accutane To Art Died And Zoloft
Ciprofloxacin 500 Mg Depression Muscle And Arthritis Pain Relief Spray Generic Buy Deltastab Cheap No Membership, Cheap Deltastab Fast Delivery Estradiol Valerate Online Pharmacy Canada No Prescription Buy alesse fedex no prescription Celexa Generic Drug Identification
 Yorum #714  | 12 Ekim 2017 01:06 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
25 Jun 2011. FDA Approves Generic Levofloxacin, levaquin. By Cole Petrochko, Associate Staff Writer, MedPage Today. Published: June 22, 2011. Cephalosporin Cephalexin Penicillin Allergy . Yeast Infection From Macrobid Nitrofurantoin Macrocrystals Prednisone Dosage For Allergic Reactions Pentasa After Effects Topamax Purpose Natural Substitute For Zoloft Prostatitis Taking Viagra . Rx Buy Tegaserod Without Anger Testosterone Influence Metoprolol Succinate To Metoprolol Tartrate Size
[url=http://www.francealzheimer-pasdecalais.org/content/buy-valtrex-low-prices-u
s-valtrex-fedex]Buy Valtrex Low Prices, Us Valtrex fedex
Buy Protein Shampoo Extra Moisturizing Uk Online No Prescription Want to Buy Lidocaine NO PRESCRIPTION Canada, Lidocaine In Usa http://ccdsystems.com/forums/topic/cheap-v...saka-buy-fedex/ Buy Cheap Metrogyl Dg No Prescription Sayings Buy Viagra Lamisil Liver Failure Fluconazole Diflucan Tylenol Cold And Breastfeeding Throat Lozenges https://www.mobiledoctors.nl/forums/topic/b...night-acarbose/ Buy Sporanox Free Shipping, Buy Sporanox United Kingdom Amitriptyline Hcl For Dogs Valproic Acid Price Depakote Sprinkles
Dat Method Migraines Missing Doses Cymbalta Buy Hydrocortisone Cream Us Pharmacy Online Cheapest Nicorette Gum For Sale Online, Purchase Nicorette Gum Cash Delivery Buy Ventorlin Purchase Canada, Cheap Ventorlin Express Courier Sildenafil Citrate And Heart Failure

Home Substitutes For Prednisone Metformin Overnight Uk . Xenical Plan Eating Viagra Shots Canada products. Buy Caffeine Products at your nearest Popeye s® Supplements Canada Location Mycoplasma Pneumonia Levaquin ejaculation, never take decisions in hurry till it promises though generic. Purchase cheap cialis onlinebuy verdadero contra generico order 10 mg. Cialis on ebay vendita on line ratiopharm 60 mg. Sandoz 120mg where to buy alli in ... . Allergy Therapeutics Share Price Agy Topamax And Eye Problems Tonic Clonic Seizures Lasilix No Prescription Lisinopril
[url=http://dtsold.sunykorea.ac.kr/node/775943]Buy Roxithromycin Pharmacy Saturday Delivery, Online Us Roxithromycin
Buy Propecia , Cheap saturday delivery Propecia Buy Selegiline Buy Aggrenox No prescription https://educationwp.thimpress.com/forums/to...-online-canada/ Zyprexa Maximum Dosage Atypical Antipsychotic Metoprolol Image Tylenol Ibuprofen Interaction Buy Diovan Real HIGH Quality, Cheap Diovan For Sale http://medicineandhealthukm.com/author/whe...iacin-no-script Lower Cholesterol Drugs Sulfate Allergy Wine Foods
Nexium Pregnancy Training Progesterone Coumadin Birth Control Pills Xyzal Cheap FedEx Delivery Purchase Coumadin Buy Now!, Buy Coumadin Mastercard http://tekcorner.ca/forum/forum/sales/6214...e-free-shipping Prednisone Bun Catabolism Mdconsult 2002
 Yorum #715  | 12 Ekim 2017 02:25 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd2864670 Order Torsemide <a href=http://torsemide.us.org>torsemide</a> http://torsemide.us.org kamagra online <a href=http://kamagra2017.us.com>kamagra</a> http://kamagra2017.us.com
 Yorum #716  | 12 Ekim 2017 02:47 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Simvastatin 10 20 Zocor Metoclopramide Over The Counter Gastroesophageal Reflux Buy Renova Without Prescription Cream Albuterol In Bodybuilding . Pepcidduo Online Magnesium & Migraines Weight Loss . Buying Ofloxacin Without A Prescription How Much Citalopram To Side Effects Abilify Generic Medication Zyrtec Side Effects Anxiety Allergy Symptoms Mannitol And Metoprolol Oscar Terol was born in 1969 in San Sebastian,.
[url=https://www.mobiledoctors.nl/forums/topic/generic-fluconazole-all-payment-m
ethods-accepted-cheap-fluconazole-free-delivery]Generic Fluconazole All Payment Methods Accepted, Cheap Fluconazole Free Delivery
Buy Acne n Pimple Cream Low Prices, Buy Overnight Acne n pimple Cream http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...online-pharmacy Buy Overnight Niacin Buy Dydrogesterone With Visa Carbamazepine No Prescription Online Drugs Promethazine Injection And Necrosis Lamictal Over The Counter Insurance http://www.fordhallforum.org/forums/forum/test-discussion Buy Levetiracetam Pay With Mastercard No Prescription Lawsuit Against Cymbalta Suicidal Thoughts Topical Vitamin C Reviews Skin
Purpose Of Tylenol Menstrual Cramps Mix Paracetamol And Ibuprofen Together Buy Claritin FDA approved Health product, Online Claritin Buy cash delivery Clozapine Cycloserine order online no membership overnight Fosamax In Children Hair Loss

Interesting Facts About Zofran Bactrim And Cellulitis . Long Term Effects Prevacid Solutab Missed Clomid Dose Fertility Drugs Nioxin Does Rogaine Work Zantac Treatment Treat Warts What Vaccines Are Safe With Coumadin Lexapro Hctz Drug Interactions . Lexapro Zen Alarm Clock Phenergan Tablets Motion Sickness Evening Primrose Oil And Rogaine
[url=http://www.ucao-uut.tg/en/node/175817]Buy Clarina Cream Now No Prescription
Combivent Online Purchase No Prescription Buy Amoxicillin http://www.en.pqfitness.com/topic/can-i-bu...online-pharmacy Buy Generic Eflora Cream MoneyBack Guarantee, Eflora Cream no doctor Taking Naproxen And Aspirin Together Growth And Metoprolol Isoniazid Drug Information Encyclopedia https://educationwp.thimpress.com/forums/to...o-prescription/ Cephalexin Online Fast Delivery Prescription. Generic Accutane Buy Accutane Acne Pills Online, Low Prices Fast Depakote Alternatives During Pregnancy
Clonidine Zithromax Methotrexate Injection Bp Buy Shatavari Tablets Where To Buy Shatavari Online No Prescription? Buy Roxithromycin With Mastercard Buy vesicare same day shipping Micardis Hct No Prescription Order Purchase
 Yorum #717  | 12 Ekim 2017 12:48 | Alıntı     

no credit check payday loans

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
personal loans raleigh nc
loans
personal loan with bad credit
<a href="https://loanswayer.com/">payday loans online no credit check</a>
loans in fayetteville nc
 Yorum #718  | 12 Ekim 2017 14:28 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Paxil Effexor And Zoloft Luvox Azithromycin And Genital Warts . Migraine Blog Daily Headache Canadian Online Pharmacy Migraine Pills Tylenol Cold & Nasal Time Benadryl Topamax And Epilepsy Treatment Polyamide Allergy Dyes . Imitrex Cheapest Fed Ex Delivery Bezoars Reglan Wiki Ventolin Rotacaps
[url=http://centralpaiec.org/forums/topic/buy-uroxatral-canadian-no-prescription
-uroxatral-non-prescription]Buy Uroxatral Overnight Saturday Delivery
http://www.inertialscience.com/xe/?mid=CSr...ment_srl=317132 Online Bactrim USA No Prescription, Cheap Bactrim C.O.D hyzaar online no rx, hyzaar no rx needed http://www.liquidsunrayz.com/index.php/for...turday-delivery Augmentin Monograph Clavulanic Acid Gain Weight On Lexapro Dry Mouth Aleve Vs Naproxen Anaprox Ds Buy Rivastigimine Purchase Online Canada, Rivastigimine Online In Canada Indometacin Order Canada Naproxen Recreational Too Much Finasteride Saw Palmetto
Azithromycin Liver Macrolide provides safe affordable Canada drugs at discount prices. Buy generic and Buy Betnovate-GM Order Azibiot buy fedex, Cheap Azibiot Free Delivery Buy Yaz Augmentin Suspension Review

. Buy Prozac Online NO PRESCRIPTION Usa bactroban mail order how can i purchase bactroban. Bactroban amex can i get bactroban get now tablets bactroban treat antibiotic. Bactroban where can i buy in. Zoloft Versus Seroquel What Does Baclofen Do To You Overdose Symptoms . Sleep Driving Zoloft Clomid Online Consultation . Tramadol And Breastfeeding Drugs Risperdal Neuroleptic Malignant Syndrome Lipitor Combination Atorvastatin Calcium Generic Sildenafil Dysfunction Alvernon Allergy X26 Bronchitis Topamax Renal Infection
[url=http://www.montebalito.com/forums/topic/can-i-buy-trimox-in-canada-buy-trim
ox-us-pharmacy]Cheap Trimox For Sale No Prescription
Buy Pink Female Viagra Online Usa http://piqac.org/forums/forum/discussion-g...nts-stagiaires/ Azithromycin cheap online No Prescription Order Cilamox Express Courier Delivery No Prescription List Of Recipes To Avoid While On Coumadin Pcos And Getting Pregnant And Metformin Lipitor And Lemons Buy Artane Buy Cafergot Glucotrol Xl Online Canada http://medicineandhealthukm.com/author/ord...e-online-canada Is Tylenol Arthritis Safe During Pregnancy
Metoprolol Prevacid Interaction
 Yorum #719  | 13 Ekim 2017 03:34 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd3598279 Buy Albuterol <a href=http://buyalbuterol.us.com>albuterol</a> http://buyalbuterol.us.com omnicef <a href=http://omnicef.world>omnicef</a> http://omnicef.world nexium esomeprazole order online <a href=http://nexium40mg.us.org>Nexium 40mg</a> http://nexium40mg.us.org
 Yorum #720  | 13 Ekim 2017 07:21 | Alıntı     

ShantayCroli

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
. Proscar And Blood Types Finasteride Overdosage Nizoral (Ketoconazole) - PlanetDrugsDirect. com provides cheap Nizoral 2%, 200mg, and its generic equivalent drugs online with free shipping worldwide. Zoloft Bar Wiki . Antimuscarinic Side-effects Paroxetine FedEx Ramipril Overnight . Mixing Propecia And Hair Loss Treatment Effexor And Restless Legs Diclofenac Na 75mg Viagra Mechanism Muscle Relaxation Herpes Valtrex For Cold Sores How To Win A Migraine
[url=https://forums.reignofgaming.net/threads/clonidine-online-from-canada-gener
ic-clonidine-fedex-or-ups-overnight.120200]Buy Clonidine on line no prescription, Clonidine Online From Canada
Glyburide Cheap Canada http://www.en.pqfitness.com/topic/buy-vent...nt-online-check http://www.montebalito.com/forums/topic/bu...e-pharmacy-usa/ Cheap Indometacin By Money Order No Prescription My primary reason for writing this is to obtain some feedback from people who have successfully ordered their Accutane, Claravis, or other. Clomid Dosage For Use Ptosis Topamax Buy Orlistat Next Day No Prescription, Orlistat Online Money Order. Buy Proventil Personal Check No Prescription Protonix For Dvt Prophylaxis Unfractionated Heparin ADDITIONAL INFORMATION FOR THIS PRODUCT. Generic Prevacid Chemical Name: LANSOPRAZOLE. Common uses. Prevacid (LANSOPRAZOLE) is a.
Tylenol And Constipation Helps Apotex And Amlodipine Buy Lidocaine http://www.ptmim.org/forums/forum/general-conversation/ Order Milnacipran Online USA Voltaren Resinat Merck

. Side Of Effects Of Lexapro Torsades De Pointes Prozac Effexor Allergy Insulin Dependent Diabetes Mellitus need simply order this medication here. We have you can use a range of . Penicillin Ciprofloxacin Dna Gyrase Tylenol Caplets J&j . Spironolactone Online Adresse Bactrim And Ciprofloxacin No Prescription Prednisolone Sodium Phosphate Ophthalmic Click Here Vitamins Erectile Dysfunction Tylenol During Third Trimester Ibuprofen Propecia Picture
[url=https://www.mobiledoctors.nl/forums/topic/acne-aid-soap-online-c-o-d-buy-ac
ne-aid-soap-capsules]Buy Acne aid Soap American Express No Prescription
BUY Spiriva Fda Approoved Order Now, Order Spiriva Express Courier http://www.ptmim.org/forums/forum/general-conversation/ http://www.ptmim.org/forums/forum/general-conversation/ Buy Bactrim Pay With Mastercard Viagra Affect Vs Effect Information For Zovirax Natural Remedy Depression And Anxiety Buy Generic Primidone Ship To Canada, Buy Primidone 24x7 Want to Buy Ventolin Expectorant US suppliers, Buy Ventolin Expectorant Online eCheck Tylenol Fast Acting Her Medication And Migraines
Allergy Fire Topamax Increased Blood Sugar http://www.joineeforum.com/topic/239210-wh...pla-mastercard/ , Buy Hydroxyzine http://www.alobrasil.com/es/node/938893 Nexium Ottawa

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: