Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Kimliğimiz ve Dilimizin Tanımlanması Bize Aittir - Roşan Lezgîn  


15-12-2012, 17:14 Kategori: Analiz  
Kimliğimiz ve Dilimizin Tanımlanması Bize Aittir - Roşan Lezgîn

"Kimliğimiz ve Dilimizin Tanımlanması Bize Aittir"

Roşan Lezgîn

Türk Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bingöl Üniversitesi’nin 12.12.2012 tarihinde düzenlediği özel bir konferansta yaptığı konuşmanın bir yerinde şöyle bir açıklama yaptı: “… Biz bu yıl Zazaca ile ilgili eğitimi açarken Kürtçe'nin bir versiyonu gibi düşünmüştük. Daha doğrusu kitabı hazırlayanlar öyle düşünmüşlerdi ve biz onların uzmanlığına güvenmiştik. Ama önümüzdeki yıldan itibaren ders kitaplarımızı yazarken Kürtçe'nin bir başka versiyonu veya lehçesi gibi değil Zazaca'yı ayrı bir dil olarak sizlere sunacağız…”

En başta belirtelim, aslında Türk devleti, şimdiye kadar varlıklarını inkâr ettiği, dil ve kültürleriyle birlikte yok etmeye çalıştığı Kürtlerin, şimdi de heterojen toplumsal yapılarını kullanarak yeni politikalar denemeye, yani bu kez de Kürtleri ayrıştırmaya, Kürtlerde kimlik kayması/karmaşası yaratmaya çalışıyor. “Zazaca ayrı bir dildir” derken “Zazalar Kürt değildir” demek istiyor. Böylece Kürt toplumsal gruplarını birbirinden ayırmaya, birbirine düşürme hazırlıkları yapıyor. Biz bunu böyle algılıyoruz.

Bakan, “biz onların uzmanlığına güvenmiştik” derken, aslında Artuklu Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde, “http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72” linkinde yayınlanan “YAŞAYAN DİLLER VE LEHÇELER ÖĞRETİM PROGRAMI”nda geçen “‘Kürtçe’ kelimesi Kurmancca ve Zazaca lehçelerine birlikte işaret etmektedir” tanımını kastetmektedir.

Bakan Dinçer, yeni bir tanım bularak “Kürtçe'nin bir başka versiyonu veya lehçesi gibi değil Zazaca'yı ayrı bir dil olarak sunacağını” söylemektedir. Yani açıkça Zazaların Kürt olmadığını, Kürtlerden ayıracaklarını söylüyor.

Daha önce Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinin “uzmanlığına güvendiğinden” dolayı yanlış yaptığını, aslında şimdi Bingöl Üniversitesi akademisyenlerinin “uzmanlığına güvendiğini” söylemeye çalışmaktadır. Her iki durumda şu ortaya çıkıyor. Bakanın, konu hakkında kendisinin bilgisi olmadığı ortadadır. O zaman, Bingöl’de görüp “güvendiği uzmanlık tezi veya bilgileri” açıklamak zorundadır. Güvensiz bulduğu görüş ile güvendiği görüş arasındaki farkı da karşılaştırmalı bir şekilde bakanın kendisi kamuoyuyla paylaşmalıdır. Hakkımızda bir gecede karar verirken biz Zaza Kürtlerini de ikna etmelidir.

Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinin Kürtçe (Kurmancca, Zazaca, Soranca, Goranca ve Lurca lehçeleri) ve Kürtler (Kurmanc, Zaza, Soran, Goran ve Lur grupları) hakkındaki uzmanlık çalışmaları ve bilgi düzeylerinin ne derecede olduğunu tartışmayacağım. İsteyen bu konuda araştırma yapabilir. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bingöl Üniversitesi’nde, Kürtler ve Kürtçenin gerek Kurmancca gerekse Zazaca lehçesi üzerinde herhangi bir çalışmaya sahip hiç bir akademisyen yoktur. Elazığ’da Türkçü akımlar içerisinde Kürtlük hissiyatından soyutlanmış kimi akademik kadronun önüne bir proje (!) konulmuş, kendileri de bunu yürütmek zorunda kalmışlardır. Projeyi yürütmek zorunda kalmışlar ama sınavsız ve usulsüz bir şekilde aldıkları yüksek lisans ve tezsiz lisans öğrencilerine herhangi bir eğitim verdikleri de yoktur. Zaten bu konuda herhangi bir materyale de sahip değiller.

Zazaca yazınsal faaliyetlere, dilsel ve edebi çalışmalara baktığımızda, şu an piyasada birçok sözlük, gramer ve dil dersleri kitapları, ayrıca onlarca roman, öykü, şiir gibi edebi kitaplar, yine onlarca dini kitap, derleme ve çevirilerden oluşan 250’den fazla Zazaca lehçesiyle yayınlanmış kitap mevcuttur. Süreli yayınlara gelince, ilk olarak 1979 yılında yayınlanan Tîrêj dergisinden başlayarak, şimdiye kadar 39 sayısı yayınlanmış Vate dergisi, yedi sayısı yayınlanmış edebiyat sanat dergisi Şewçila, ilk Zazaca gazete olan ve şimdiye kadar 42 sayısı yayınlanmış Newepel gazetesi, yine Azadiya Welat gazetesi ve ek olarak yayınladığı Verroj gazetesi, şu an yayınlarını aktif olarak sürdürmekteler. 1996 yılından bu yana sürekli bir şekilde Zazacayı derleme ve standartlaştırma çalışmaları yürüten Vate Çalışma Grubu, yazınsal Zazacanın altyapısını oluşturmuş durumdadır. Ayrıca birçok radyo ve televizyon kanalında Zazaca programlar yapılıyor. Yine son yıllarda Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul ve Ankara da dahil, bir çok il ve ilçede sürdürülen dil kursları var. Zazacayı yaşatmak, geliştirmek, standartlaştırmak için çalışan, sayıları yüzlerce olan bütün bu yazar, edebiyatçı, aydın veya dil aktivisti kitle, kendilerini Kürt, Zazacayı da Kürtçenin bir lehçesi olarak görüyor.

Biraz daha geriye baktığımızda, 20. Yüzyıl başlarında gelişen modern Kürt milliyetçiliğinde, bu gruba ait aydınların rolü çok büyüktür. Liceli yazar ve siyasetçi Kurdîzade Ahmet Ramiz, Diyarbekirli Dr. Fuad Berho, Mutkili dilbilimci, yazar ve siyasetçi, ilk Kürtçe alfabeyi hazırlayan Halil Hayali, Madenli siyasetçi Dr. Nafiz Zaza, kardeşi yazar ve siyasetçi Nuredîn Zaza, yine Siverekli ünlü Kürt siyasetçileri Mustafa Remzi Bucak, Faik Abik Bucak, Necmettin Büyükkaya, Dêrsim Nazimiye’den Dr. Şivan (Sait Kırmızıtoprak), Bingöl’den Sait Elçi ve Hayri Durmuş ilk akla gelen şahsiyetlerdir. Yine Bitlis ayaklanmasının (1914) lideri Gonigli Mela Selîm, Dêrsim direnişinin lideri Seyit Rıza, bunların hepsi, Kürt ulusal mücadelesinde liderlik etmiş kişilerdir. Arkalarında yürüyen milyonlarca kitle de öyledir. Hiç kimse “Kurmancca Kürtçedir de Zazaca ayrı bir dildir” dememiştir.

Prof. Qanatê Kurdo’dan tutalım, Prof. Maruf Haznedar’a, Celadet Âli Bedirhan’dan tutalım M. Malmisanıj’a, Prof. Emir Hasanpur’dan tutalım Kurdolog Prof. Kadri Yıldırım’a kadar, bütün Kürt dilbilimcileri, Kürtçeyi beş ana lehçe üzerinden tasnif etmektedir. Bunlar: Zazaca, Kurmancca, Soranca, Goranca (Hewramice) ve Lurca’dır.

Aslında Türklerin Zazaca dediği lehçeye, bu lehçeyi konuşanların kendileri ağırlıklı olarak lehçeleri için “Kırdi” veya “Kırmancki”, kimi yerlerde “Dımılki” çok az yerde de “Zazaki” demektedirler.

Bunu teyit eden Ziya Gökalp da bu konuda şöyle diyor: "... Zazalar'a gelince: Bunlar kendilerine -Arabî kâfin kesriyle- "Kırd" derler, Kurmanclar'a da "Kırdas" adını verirler. Türkler ise "Kürt" nâmını Kurmanclar'a tahsis etmişlerdir." (1)

Ziya Gökalp, Kürtleri beş ayrı toplusal gruba ayırıyor ve şöyle diyor: “Bir zamanlar Kürtleri, edebî eserlerinin tetkiki sonucunda beş grupta tasnif etmiştim. Bunlar şunlardır: ‘Kurmanc, Zaza, Soran, Gûran, Lur.”(2) Yani Zaza adı daha çok dışarıdan dayatılmış bir adlandırmadır. Örneğin, Mustafa Kemal, 21.08.1919 tarihli bir telgrafında Sivas ve Erzincan’dan söz ederken “Zaza denilen Kürtler” diyor. (3) Eğer Bakan Dinçer’in Bingöl’de keşfettiği “Zazaca ayrı bir dildir” uzmanlığı güvenilir ise, neden Evliya Çelebi, Ziya Gökalp, Mustafa Kemal ve diğerleri “Zaza denilen Kürtler” diyor? Eğer “Zazaca ayrı bir dil” ise “Zazalar da ayrı bir millet” olmalıydı?

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde “Ekrad-i Zaza” diyor. Bingöl yöresini anlatırken, birçok Kürt aşiretinin adı arasında “Zaza” adını da anmaktadır. Yani “Zaza” kavramı, tarihte bir Kürt aşiretinin adı olduğu, bu aşiretin konuştuğu lehçenin adının da “Zazaki (Zazaca)” olduğu sabittir.(4)

Tarihçi Yakut el-Hemevi (1168-1229) eseri Mucemul Buldan’da Kürtlerden söz ederken şöyle diyor: “[Kürtlerin] kaleleri çok güçlüdür. Beşnewî, Bohtî ve Zewazların kaleleri birleşiktir, Dımıli aşiretinden olanlar ise, daha çok yüksek dağlık kesimlerde yaşamaktalar.” (5) Görüldüğü gibi buradan 800 yıl önce Zazalar bir Kürt aşireti, Zazaca da bu aşiretin konuştuğu lehçedir.

“Dil” ve “lehçe” tasnifi hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Dilbilimi alanında “lehçe” ve “dil” tanımı yapılırken çerçevesi belli, kesin bilimsel kriterler yoktur. Dolayısıyla “dil” ve “lehçe” tasniflerinin bilimsellikle hiçbir alakası yoktur. Zaten dillerin tasnifi konusunda çalışan bütün dilbilimciler, dilleri veya lehçeleri tasnif ederken, bu bilimsel bir belirmedir dememişler, bu benim görüşümdür demişler. Çünkü dil veya lehçe (diyalekt) kavramlarının kendi tanımları bile tartışmalıdır. Örneğin, kimi dilbilimciler elit tabakanın konuştuğu ile halk tabakasının konuştuğu aynı dili bile farklı diller veya lehçeler olarak tasnif ederken kimi dilbilimciler aynı dilin standartlaşmış versiyonunu “dil”, standartlaşmamış versiyonunu ise “lehçe” olarak tanımlamışlar. Kimisi de farklı yerlerde konuşulan ve önemli gramatik farklılıkları olan dilleri “lehçe” olarak tanımlamış. Örneğin, Kaşgarlı Mahmut, Oğuz Türkçesini yani Anadolu Türkçesini, Azerice, Kırgızca, Özbekçe, Gagavuzca, Uygurca, Kazakça, Tatarcayı “lehçe” olarak tanımlamaktadır. Bunların tümünün ortak adının “Türkçe” olduğunu söylemektedir.

Son dönemlerde türeyen ve çok ilginçtir sadece Kürt karşıtlığı temelinde “Zazacılık” yapan, en çok da Zazacayı geliştirenlere karşı düşmanlık yapan kimi kişilerin “Zazaca ayrı bir dildir” tezi, sadece Kurmanc ve Zaza Kürtlerinin neden birbirlerini rahatlıkla anlamadığı yorumu üzerine kuruludur. Çok ilginçtir, Bakanı Dinçer’i bir gecelik misafirlikte ikna eden Bingöl Üniversitesinin Zazaca ve Kurmanca bilmeyen akademisyenlerinin de tezi budur. Yani, diyorlar ki, iki kişi yan yana geldiğinde birbirlerini anlamıyorlarsa o zaman konuştukları diller ayrı dillerdir. Oysa “anlama” veya “anlamama” sübjektif yani öznel bir durumdur. Bunun dil tasnifiyle, bilimle herhangi bir alakası yoktur. Bu durum, Türklerde de öyledir. Okul okumamış standart dili tanımamış bir Erzurum Türkü ile bir Ege Türkünü yan yana getirin, birbirlerini anlamazlar veya anlamakta çok zorluk çekerler. O zaman neden Erzurum Dadaşı ile Ege Efesi ayrı milletler, ayrı dilleri konuşanlar olmuyor da Zazaca ayrı dil oluyor?

İsveççe-Norveççe örneğininde görüldüğü gibi, bazen konuşanları birbirlerini çok rahatça anlamalarına rağmen, konuştukları diller aynı sayılmıyor. Kimi durumlarda ise, konuşanları birbirlerini anlamadıkları halde, konuştukları dil aynı kabul ediliyor. Örneğin, Pekin Çincesi ile Şanghay Çincesini konuşanlar, birbirlerini hiç anlamamalarına rağmen, her iki kesimin konuştukları da Çince olarak kabul ediliyor. Irak Arapları ile Mısır veya Tunus Arapları da birbirlerini anlamıyorlar. Ama kimse onların konuştukları dil için “ayrı dildirler” iddiasında bulunmuyor. Fakat Kürtler, “sömürge bile olmayan bir halk” olduklarından bir gecelik misafirlikte kaderleri hakkında kararlar veriliyor!

Sonuç olarak, Artuklu Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan “KURDÎ 5 Kurmancî” ve “KURDÎ 5 Zazakî” ders kitaplarında kullanılan tanımlar, dil, terminoloji ve kitabın hazırlanma metodu doğrudur. MEB sitesinde şu anda yayında olan “YAŞAYAN DİLLER VE LEHÇELER ÖĞRETİM PROGRAMI”ndaki “‘Kürtçe’ kelimesi Kurmancca ve Zazaca lehçelerine birlikte işaret etmektedir” tarifi de doğrudur. TRT6 kanalının diğer yanlışlarına yönelik eleştirilerim şu an saklı kalmak kaydıyla, Kürtçenin Kurmancca, Zazaca ve Soranca lehçelerinin “Kürtçe” adı altında birlikte kullanılması da doğrudur.

Tarih boyunca kullanılan Kurmanc ve Zaza Kürtlerinin de dahil tüm Kürtlerin kullandığı, araştırmacıların, dilbilimcilerin tarif ettiği tanım budur. Eğer bakan “Zazacayı ayrı bir dil” olarak “Zazaları ayrı bir millet” olarak suni tarifler icat edecekse, şu anda kestiremediği çok karmaşık durumların, yeni kargaşaların hazırlayıcısı ve sorumlusu olacağını da tahmin etmek durumunda olmalıdır.

Tarih boyunca kendimizi ve dilimizi nasıl tarif etmişsek öyledir. Milletimizde böylesine ağır kimliksel travmayı oluşturacak zoraki tariflerin yeri yoktur. Hiç kimsenin böyle bir durumu yaratmaya hakkı da yoktur.

____________

(1) Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosoyolojik Tetkikler, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1992, s. 27

(2) Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosoyolojik Tetkikler, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1992, s. 24

(3) Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt: I (1919-1920), Devlet Matbaası, İstanbul, 1934, s. 72

(4) Evliya Çelebi, Seyahatname, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Kitaplığı, 305 n.yazma, 3. Kitap, vrk. 85-b ve vrk. 88-b

(5) Yakuti, Mucemul-Buldan, Mısır Baskısı, Cild 4, s. 415, Aktaran: Yekta Lezgîn & Roşan Lezgîn “Vanê ‘Şaîrî Sey Ecacê Pêlê Behran a…’ Ê Mi, Ez Anî Nîya”, Vate: Kovara Kulturî, Nr. 16, Stockholm Zimistan-2000, s. 49

(zazaki.net)


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 8)
  |   Okuma: 12146   |   Yorum: (1519)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 15 Aralık 2012 22:57 | Alıntı     

hamza

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
size niye insan diyilince oluyor peki çeçen hanım?çeçene türk azeriye türk,boşnağa türk,rum dönmesi lazlar we ermeni dönmesi dadaşlara bile türk diyen siz tabi ki zazayı da kürd saymazsınız.asıl kim sizi insandan sayıyor sen ona bak önce ewladhem sana ne oluyor sen çeçenmisin,türkmüsün önce ona bi karar wer sonra gel burda hawla minnoşşş
 Yorum #2  | 15 Aralık 2012 23:23 | Alıntı     

Erzincali

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Zazalar zazadir goraniler goranidir feyliler feylidir lakiler lakidir soraniler soranidir kurmanciler kurmancidir Peki benim sorum Su kürtler Kimdir yukaridaki yazili Dialektlerden hangisi kürtcedir Yada yukaridaki Dialektleri konusanlardan hangisi kürttür zazalar Ben zazayim derse kurmancilerde Ben kurmanciyim der Peki kürt Kim bana Göre yukaridaki Dialektlerin Hepsi kürtcedir we bu Dialektleri konusanlarin hepsi (anadileri sie) kürttür kafasinda soru Isareti olanlar almanyayi incelesin almanyada Kurdistandan fazla Dialekt Wardir almanlar halkin birbirleriyle daha düzgün anlasabilmesi Icin Düsseldorf Dialektini Milli dil yapmistir keza italya ispanya Fransa we Diger awrupa ülkelrindede darum aynidir saydigim bu ülkelerde halk Hala birbirleriyle Kendi Dialekti ile konusmayi tercih Ediyor isin güzel tarifier iste bu sadece yabancilar ile Milli Dilleri ile konusurlar türkiyedeki darum ise farkli kürtce türkcenin Dialekti degildir
 Yorum #3  | 15 Aralık 2012 23:31 | Alıntı     

Akademi a Dicle

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Kürd ler tarih boyunca İslam dinin ÜMMET söylemiyle sömürülen halklarından oldular.Kürd lerin bu sömürüden kurtulması için önce MİLLET olması gerektiğinin altı çizilmelidir.Bu noktadan yola çıkarak denilebilirki Kürdlerin özgürlüğünün önündeki her millet ihanettedir.Kısa kesmek gerekirse Faşist bir yeşil ABD ci partinin bakanının Kürd lerin lehçeleri için yorum yapması doğru olmamak ile beraber.Kürd kökenli birininde Tatar,Özbek,Kırgız vb milletlerin Türk olmadığını iddiası yanlış olur.Hem bunların birbirini ziyaretinde tercüman kullanılmasına rağmen ,eğer bunlar Türk ise,Neden Tercümana gerek olmamasına rağmen ve Yine Faşist bir düşünür olan Ziya Gökalp in bile Kürdlerin Lehçeleri 5 tir ve bunlar kürmanci,Zazaki,Goranki,Soranki ve lur kidir demesine rağmen Siz sayın Faşist Bakan Kalkıpta Zazaları Kürmanc lardan ayırarak ne halt yiyeceğinizi zannediyorsunuz?Tc için kardeşlik söylemi dillendirenler bu aşağlıkların yaptıklarını görerek ,artık Kardeşlik söylemini ihanetin önceli saymalıdırlar.KÜRT ,TÜRK KARDEŞ DEĞİLDİR.dÜŞMANDIR....
 Yorum #4  | 16 Aralık 2012 03:25 | Alıntı     

Kurdi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Binlerce senedir parcalanmayan bir toplumu parcalayamazlar. Sorun kurdlerin kendi dilerini iyi bilemedikleridir.

Zazaca konusanlarin zazacaya hakim olmamalaridir. Ve Badini konusanlarinda zazaca yi az bilemeleridir. Senelerdir kurdler uzerindeki asimilasyon kurdlerin birbirilerini anlamaktan zorlandiklarinin onunu actilar. hem badini hemde zazacayi konusanlar yasli generationdu. 50 lerden sonraki generationda ne tam zazacaya hakim nede badiniye.

Kurdlerin yapmalari gereken sey zazacayi ogretmek. zazacayi badini konusanlara ogretmek. ben badiniye hakimim. soraniceyi hic duymamistim. ama bu son bir kac yildir kurdistan tv ve zagros tv yi dinleyerek sorani aslinda cokta uzak bir lehce olmadigini gorduk.


Turkler bunu yaparken kendilerinin sonlarini getiryorlar. Zazalar kurd degil diyorlar. 3500 seneden beri kurdistan ayrilmis olan beluchilerde biz kurduz diyorlar. Cok az zaman kaldi.

Avrupada ki zazaca kokenliler ya tc nin denetimindeler yada tikkonun denetimindeler. Zaten bu palavralarda ordan cikti.
 Yorum #5  | 16 Aralık 2012 10:48 | Alıntı     

Akademi a Dicle

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Amed başta olmak üzere Hizbul vahşetin şehirde Eylemlerine hız verdiği dönemde Alim kisveli Şeytanlarda asimilasyonun son demlerini yaşayan Kürdleri toplumsal çökertiye uğratabilmek için yada sisteme en çok yakın olan zazaların duruşunu meşrulaştırmak için ZAZALAR KÜRD DEĞİL dir iddiasnı ortaya atmışlardı ve ne tuhaftırki,şimdilerdede AKP denen ABD uşağı islam maskeli şeytani parti ,hem askeri ve hem de siyasi anlamda ciddi soykırımlara giriştiği bir dönemde ,böylesi bir iddia,bana tc nin bir vakitler rafa kaldırdığı planlarını şimdilerde pratik derdinde olduğunu hatırlattı.Ha bunun tek hedefi Kürd leri bölmektir ve Osmanlı uşaklarının en iyi becerdiği şeyde bu değilmidir?Kardeşi kardeşe kırdırmak.Halende böylesi bir zihniyet ile kardeşlikten dem vuranlar aslında Kürdün asıl düşmanlarıdırlar ha sisteme entegre olan Zazaların çoğunluğunun din maskelilerden oluşuyor olması aslında bu dininde artık tartışılır hale getirmiştirki ;din zaten tarih boyunca genelde zalimin yanında ve mazlumun karşısında olmuştur.Bir not bu iddiayı Kürdler arası ayrılık amaçlı olduğunu ve bunun bir devlet projesi olduğunu ilk iddia edenlerden birinin Kürd düşmanı PROF ÜMİT ÖZDAĞ OLMASI YETERİNCE MANİDARDIR.
 Yorum #6  | 16 Aralık 2012 14:54 | Alıntı     

HASAN

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Zazalarin kandilarinin cok Kurd olmadin soyliyorlar kandilari soyladikten sonra helbete dusmande soyler bu mezemyi dusmanin elerina veran onlardir cuku hergun Kurd TV tertisiyorler ben Ewrupanin bir baskantinde Taxi isinde calisyorim bir gun Bingöli bir Zazaci geldi benimla bindi nerali oldunu sordim Bingöli oldunu soyladi Kurd musun heyr Zazayim cevbini verdi didimki zaza Kurd deyilm heyr biz Kurd deyliz benda didimki kurd olmyisinizla kurdler bitmez .Ewrupanin bir cok ulkasinda bu tip calisma vardir dusmande bunden yerlanarak kulaniyor
 Yorum #7  | 16 Aralık 2012 15:45 | Alıntı     

Mamoste

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bakan dinçer'in Bingöl üniversitesindeki yaklaşımı ırkçı ulusçuların en temel yaklaşımıdır. Gerek ırkçı ulusçu militarizm diktatörlüğü dönemlerinde gerekse ırkçı ulusçu militarizmin şekillendirdiği ideoloji ve felsefe çerçevesi içinde siyaset yürüten siviller bu eksende kürt halkına yaklaştı. İslam dinini kullanarak iktidar olanların da ırkçı ulusçu ideoloji çerçevesini aşamadığı görüldü. Bu ırkçı ulusçu ideoloji ve felsefeyi sürdürmek istedikleri açığa çıktı. Zazaki konuşan halkın kendisini nereye konumlandırması önemlidir. Zazaki lehçesini konuşan halk Kürt halkına mensup olduğunu tarih boyunca ifade etmiş ve o şekilde yaşamıştır. Irkçı ulusçu ideolojiye hizmet eden bakan da bu gerçeği değiştirmeye gücü yetmeyecektir. Esas itibarı ile ortadoğuya kürt kültürü bir ihtiyaçtır. Nedeni de kürt kültürü kardeşliktir, eşitliktir, özgürce yaşamdır. Arap, Fars, Türk kültürü ise ırkçı ulusçu iktidarlara alet edilmiş, farklılıklara yönelmiş, imha ve inkar siyasetine alet edilmiştir. Ayrımcı kültür olarak yerini almıştır. Bakınız Müslüman kimliği ile kamuya mal olmuş biri olan bu bakan ırkçı ulusçu tekçi ideoloji kölesi durumuna gelmiştir. Yani İslamın yüce değerlerini ters yüz eden, ayaklar altına alan bir ideolojiye hizmet edebiliyor. Çok yazık değil mi? İslam dinine düşmanlık değil mi? İslam dini her kişi, grubun farklılığına eşit yaklaşmaktadır. Bakan ise İslamın bu değerini inkar etmektedir. Kuranın ayeti farklılıkları koruyor, sahipleniyor bu ayeti inkar etmenin kafirlik olduğunu yine din kaynakları söylüyor. İnsanlık da din de bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Görevi yurttaşların anadil eğitimi olan sorumlu biri, bir makam bu rolü talihsizliktir. insanlık ADINA büyük bir suçtur. Hangi halkın neye aidiyet hissetmesini bakan tayin edemez. Bu ırkçı ulusçu böl yönet ideolojisi de bunun altında kalacaktır.
 Yorum #8  | 17 Aralık 2012 18:38 | Alıntı     

ZİNAR

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Edit.: Yorum, AKP'nin Kürdleri ayrıştırma projesi esaslarına göre yazılmıştı. "Zaza kılıflı" Konyalı bir sünni türk olan AKP'li "Zinar"ın yorumu silindi.

Roşan LEZGİN.....
 Yorum #9  | 18 Aralık 2012 15:02 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
QXW,

Gülenin kendisi we Cemaati !

Kendisi ahtaboddur,ona bağlı cemaadi ise ahtabodun birer kol bacakları gibi sömürgeci dewlede bütün 'kurumlarıyla' çalışır.Yetersiz kaldığı noktalarda'da ortağı olduğu hükümedini dewreye koyarak,Kürdistan'ın her tarafında 'kürd'ler we özelikle KÜRD çocuklarının üzerindeki ASİMLASYONCU sinsi emelini yürütüyor..Temel misyonunu iki ilke üzerinde şekillendirmiştir.

Birincisi,din/cilik/ ile bireyleri asimle edme yoluna gidiyor.İkincisi ise,din yoluyla bireylerin dewlede bağlılığını sağlamaya çalışıyor.Uyuşturucu maderyallarından biride,Tüırkı,lazı,çerkezi ,kürtü ne fark eder canım elhemdil'lillah hepımız islam ümeddindeniz ya ne fark eder..gibi zehirli söylemlerle (Dikkad edilirse Ayni wext şiici HİZBULLAH'da söylemlerinde ayni maderyalı kullanır),Türkçülüğü (TÜırk İslam Rejimi )'nin zehirini küçük ham bedenlere/zihinlere sinsice yerleştiriyorlar..

Birde uyuşturucu maderyallarına yeni MODDA (akepe dönemiyle yeni buluş olan ) "zazasını"da ekliyip ,Böylelikle TÜırk İslam Faşizmini tamamliyorlar..Bu faşist emellerine karşı çıkan 'KÜRD'leride HUKUKSUZ yargılarıyla sus'turacaklarını saniyorlar..!Dün KÜRDleri MESHEB leriyle Aliwi-Sunni diye böldüler.Başarılıda oldular.'KÜRD ALİWİ'leri bölüp Dewledin yedek bekçisi;Kürd Aliwisi olan birinin himayesine Koydular.. Bugün ise;LEHÇELERİYLE..!Bölmeye çalışıyorlar.

Dikkad edilirse; !,

Şex Said we Said Rıza'ların baş kaldırdığı (Qıyamlarının filizlendiği) İki "Dudu"2 ,KURDİSTAN Şehri olan biri,BİNGÖL (Çewlik ) we ikinciside Tunceli (Dersim)'de Kürdlerin toplumsal dokusu olan Mesheb ile 'Kürd'leri burada böldüler..Çewlik'de ise;Dewled bütün kurum we kuruluşlarıyla "Kürd Lehçesine"seferber olmuş durumdadir,bunun başınıda ahtabod'un kurumları çekiyor.Başarırlarmı ? Onu bilemiyorum.!Birazda Kürdlerin topyekün bir birine kenedlenme direncine bağlıdır.

3.Üçüncü bir kürdistan şehri daha war,oda ;Hakkari (Çolemerge)'dir..

Ak-Gülen koalisyon ortaklığının bir bakanı (hangisiydi ?)ismini hatırlamadım,diyordu ki; Hakkari için "özel bir planımız wardır"demişti ..!Artık ne yapacaklarsa ? onu bilmiyorum.!Çolemerg'ı 'de Kürd'lerle beraber "Ereb'leşirecekmi yoksa Ecem'laştıracaklarmı " ?
 Yorum #10  | 18 Aralık 2012 16:24 | Alıntı     

M.Yilmaz

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin Hasana katiliyorum zazalar Kürd degiliz derse Kürdler bitmez,TCnin Alevi oyunu tutmaz ama zazacilik biraz tutar ama bundan en zazarli onlar cikar sahi bu zazalarn bayragi ne renk marslari yada tarihleri ne onlar zaza ise bende Kurmancim o zaman
 Yorum #11  | 21 Aralık 2012 13:07 | Alıntı     

Kürt Kürt Kürttttttt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bence Kürd degilim "diyenlere" ne haliniz varsa görün hadi bay dememiz lazim Kürtsünüz dedikce bi havaya giriyorlar Kürdistanda yerimiz genislemis olur hic yoktan. TC Babadan rica etsinler ayri bir devlet kurarlar hemen hahahahhh
 Yorum #12  | 6 Kasım 2013 06:55 | Alıntı     

MypetortHor

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dcZkhxZlZnll Uggs Sale
lcZdavZzZcnj Uggs Outlet
fxZfabZlZtwr Uggs Outlet
wpZvckZyZsjg Ugg Australia España
apZgaeZaZkej Uggs Outlet
fkZiifZlZrcf Cheap Ugg Boots
faZsthZaZalh Ugg Suomi
eaZzisZcZwqw Cheap Ugg Boots
yzZhbmZsZrry Ugg Suomi
lwZpavZgZhtd Uggs Australia
 Yorum #13  | 6 Kasım 2013 06:56 | Alıntı     

BlatatCex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
jrZfjzZdZdts Peuterey Uomo
zkZtdaZyZyqu Moncler Rea
bqZjpzZjZopo Moncler Online
jiZfvpZtZczt Ralph Lauren Jacke
fdZzmcZpZnka Bottes Uggs Pas Cher
uuZxnrZeZqnp Timberland Støvler
iiZcxmZxZwbc Timberland Norge
roZityZjZmwr Belstaff Italia
svZrupZwZcsu Timberland Støvler
xfZtyfZyZmny Timberland Støvler
 Yorum #14  | 6 Kasım 2013 07:01 | Alıntı     

jewHienna

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
A simple way to construct an excellent relationship along with your child is to take pleasure in the easy stuff that he does. You can do this by showing his / her art work (including schoolwork) on popular places including fridge doorways. As a result the little one feel wanted and appreciated as well. Belstaff Motorcycle Jackets
If you have an event prepared such as a large transaction, you are able to deliver prompt emails to people. You ought to almost certainly enable folks find out about it 2 weeks ahead of time, after which help remind them about the event several hours prior to it starts off. Do not continuously send out messages about 1 function. Uggs Uitverkoop
Keep in mind you are what you eat, and tend to be your the teeth. When you light up a lot and beverage reddish colored red wine usually, your tooth get stained. If you would like whiter tooth, alter the foods you eat. If it's darkish taking place the mouth, your the teeth are going to get dark from this. Canada Goose Tilbud
Should you be looking to make use of Twitter as a social networking strategy, be sure that you select a username that displays effectively which is simple to bear in mind. This username must get the purpose of your enterprise all over, but should also be simple to bear in mind. Don't choose usernames like TommyXo1009. Nobody will bear in mind it which is most likely irrelevant in your company's brand. Canada Goose Tilbud
Avoid scratching your piles without exceptions. Aside from causing elevated irritation, it is possible to cause them to bleed and transfer germs from your fingers. Piles can simply come to be contaminated which can lead to further problems. Work with a medicated cream for all those times when the irritation or irritation is way too very much to deal with. A strict homeschool schedule is a priority. Each Sunday, take time to program the week's instruction, excursions and foods. It is essential to get started every single institution day time having a organised prepare that your particular child can get accustomed to subsequent. They will likely discover easier and become more productive whenever they know every day's objectives. Canada Goose V盲st

http://www.bot918.com/cn/forum/member.php?action=profile&uid=2549
http://loveyorkshireterriers.com/forum/member.php?action=profile&uid=41641
http://opmanga.altervista.org/member.php?action=profile&uid=6354
http://www.aracmagazin.org/member.php?action=profile&uid=6039
http://www.bot918.com/cn/forum/member.php?action=profile&uid=2549
 Yorum #15  | 6 Kasım 2013 07:03 | Alıntı     

urbalpasp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
As stated prior to, hair loss impacts lots of people. It results from many factors, for example aging. Individuals attempt to handle hair thinning by utilizing many different techniques. By utilizing the recommendations out of this article, it is possible to take care of hair thinning in such a way appropriate for you.Surgical Treatment Suggest That Specialists Suggest Timberland St酶vler
Don't get trapped feeling and operating aged! Spend time with kids! Volunteer at the childcare or possibly a chapel nursery where you can really feel valuable and participate in childish activities. Stay in contact often with grandkids and have them pay a visit to usually. Children forces you to truly feel younger and happy once again! Woolrich Online
Most people are not aware of new technology in water heaters, so take into consideration heading tankless. That aged hot water heater will keep 40-60 gallons of water popular, 24 hours a day, seven days weekly. Tankless water heaters only heat this type of water as you have it and will save you cash now and will bring you profits whenever you sell. Uggs Belgie
Keeping up with your hard earned dollars is essential. Knowing about money is crucial as properly. Following our suggestions it is possible to put them into measures and get to your fiscal desired goals in just a matter of time. So, just what are you expecting? Head out there, and make excellent economic choices.Learn All The Particulars Of Individual Personal bankruptcy Woolrich Online
Maintain your web site up-to-date with new information regularly. Sites which can be persistently being current are graded greater by the major search engines than websites that are fixed and unchanging. Introducing new content material also benefits you by providing additional information for your visitors and may maintain individuals finding their way back. When you would like a payday loan company, make sure that you check out many enterprise just before deciding in one. If you assess the service fees and interest rates, you will see that they differ from firm to firm. Make sure that they are certainly not compensating for reduce interest, by charging added charges in many other way. Timberland St酶vler

http://ir-msts.in/mybb/member.php?action=profile&uid=65296
http://www.la-boutique-des-delices.com/forums/profile.php?id=333963
http://forum.iowarc.org/member.php?u=176841
http://forumjualbeli.asia/member.php?action=profile&uid=43122
http://guapsauce.com/member.php?action=profile&uid=4689
 Yorum #16  | 6 Kasım 2013 07:05 | Alıntı     

MemoborsKer

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
oeZfppZiZrth Uggs Salg
ujZvnqZfZebz Uggs Salg
edZzjaZkZbvd Cheap Ugg Boots Uk
rgZyqqZvZbvy Uggs Rea
fsZalaZfZstp Uggs Norge
ckZctqZxZcex Ugg Norge
ynZlkdZeZpqg Ugg Pas Cher
tjZdwnZjZqef Ugg France
flZjmzZpZncb Cheap Ugg Boots Uk
nmZvwcZfZhuy Uggs Rea
 Yorum #17  | 6 Kasım 2013 07:05 | Alıntı     

Mardduerwet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
tvZvvnZuZzkb Woolrich Parka
ctZrdbZrZsvc Woolrich Parka
ulZjcdZjZmdt Parajumpers
epZruoZsZnmr Parajumpers Jakke
krZcclZpZuux Parajumpers Norge
rxZojgZxZsnf Timberland Kengät
dcZlheZjZdrb Abercrombie Doudoune
aqZwlyZvZgcr Canada Goose
fnZgobZkZata Parajumpers
hvZlwmZcZdzs Moncler Jakker
 Yorum #18  | 6 Kasım 2013 07:07 | Alıntı     

neetasedy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
A great proper dog training tip would be to learn how to read through your dog's facial expression. Dogs talk a great deal just through their face expression. As an example, each time a puppy is scared or anxious, their oral cavity may look tough as well as their ears will perk up. You can learn a whole lot about your puppy just by observing their face treatment expression. Canada Goose Sale
Take the time to access know every one of your instructors. Use place of work several hours to check out each teacher at least once in the term. In case the trainer is training a class inside your significant or planned major, spend more time in workplace hrs. When you really need a note of professional recommendation, it will be simpler should your instructors know you. Pjs Vinterjakke
In taking photos, it is very important to differ the quantity of angles which you use in your subject matter. Take images from the front side, part, and rear, that will help to offer you an elegant collage rather than a single angle. Move around as often as you possibly can to optimize your effects. Peuterey Roma
Stay away from perming, dyeing or utilizing any chemical substance therapies on your your hair when you are expecting a baby or organizing to have a baby. The harmful chemicals from the treatments can soak however your skin layer and to your circulatory system. After these chemical compounds drip into your blood, it may cause damage to your developing infant. Canada Goose Montreal
Should you own a leasing home, be sure you fix any repairs quickly. The quickest method to get a bad title in the group is to not fix these fixes. If individuals are living in the house they may actually enjoy it when you can resolve what is wrong immediately. This makes that you simply good landlord. A part of an extensive-achieving search engine optimisation technique is to apply a similar key phrases within your advertisements you do on your own website. Furthermore this maintain your initiatives focused, it offers you beneficial feedback. The volume of website traffic you get from different advertisements will explain which keywords and phrases are most alluring to possible guests. Ugg Australia Pas Cher

http://forum.3rbsolution.com/member.php?u=2674
http://www.dropshipforum.com/communitytestvb/member.php/42593-Bemointaffina
http://bardanet.com.br/forum/index.php?showuser=110584
http://www.teethforum.com/member.php?224750-Toriprigeno
http://frozentema.com.nu/archive/index.php/member.php?action=profile&uid=9288
 Yorum #19  | 6 Kasım 2013 07:10 | Alıntı     

DAUCTICTDOOKE

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Acne might be a difficult difficulty to handle. There are many methods to cope with it, nevertheless. To start, there are lots of non-prescription remedies of course, if that doesn't allow you to can go to a medical doctor to go over distinct prescription drugs which are not available at the pharmacy. This may cause you feel happier about yourself and provides you control over what's happening on the skin. Moncler Outlet
To turn into a much better parent, allow yourself a rest every now and then. We all need a little bit grown-up only time as well as enabling yourself to enjoy it could make you a better parent. This time just for on your own will assist you to reduce stress, therefore making you feel like a far more well curved individual. Canada Goose Doudoune
For fulfillment in marketing with articles, a sleek approach to creating is most beneficial. Help make your pieces fairly quick. Men and women do not possess time for you to go through pages of content material. So, be quick but continue to-stage. Concentrate on the precise info you want to communicate and don't get preoccupied. You can expect to make a reputation for sharp, crystal clear work that viewers will take pleasure in. Woolrich Outlet
If cosmetic plastic surgery looks from your cost range, you can look at obtaining it completed outside of the United States. Health-related tourism has skyrocketed in recognition, as the expenses related to a number of processes are sometimes fifty percent the purchase price inside a foreign land. But be careful with who you decide to do the process. Shop around into the surgeon's credentials before signing at the base range. Canada Goose Doudoune
An excellent exercise tip is usually to count reps in reverse. This will help you in carrying out a lot more representatives since whenever you technique the final of a established, you will not be considering how many reps you might have completed. Instead, you may be thinking of the amount of you possess still left, that can assist you pull out all those very last few representatives. A fantastic nutrition hint for those who are out grocery shopping is usually to by no means shop while you are hungry. Purchasing when you are hungry is really a recipe for catastrophe as you are incredibly at risk of give in in your temptations and get bad food items. Always attempt to shop on a full belly. Canada Goose Pas Cher

http://h-hc.pl/member.php?action=profile&uid=49112
http://xtforum.ru/member.php?u=430487
http://mr.heritage-ro.com/forums/index.php?action=profile;u=17625
http://forums.tbp.co.id/member.php?action=profile&uid=3285
http://chtei-knteu.cv.ua/mai/profile.php?mode=viewprofile&u=20383
 Yorum #20  | 6 Kasım 2013 10:34 | Alıntı     

poiptLiem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rxZsfnZhZcsu Ugg Outlet Italia
hxZgjnZlZntl Ugg Baratas
gaZnpsZqZyoz Ugg Australia Italia
lgZvuwZsZwbt Ugg Baratas
jkZtegZcZnoe Ugg Australia Italia
htZpwfZdZilr Ugg Australia Pas Cher
mfZuptZdZlhq Ugg Baratas
jdZvznZgZwyv Ugg Ale
mxZwejZeZkxt Ugg Australia Italia
jxZeqqZrZigu Ugg Australia Italia
 Yorum #21  | 6 Kasım 2013 21:29 | Alıntı     

urbalpasp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ensure that you prune your trees and shrubs routinely. Old wood on trees and shrubs can bring in insects that could infect your trees. Also, whenever you cut back tiny limbs on a tree, it will increase the air flow between the limbs and let the greater tree branches to develop much more. This can lead to a more robust and healthier shrub all round. Parajumpers Danmark
If price problems are bothering you in relation to getting correct dental hygiene, be sure you check with your dentistry provider about settlement programs. Some treatments may be instead high-priced, but many suppliers are able to work together with sufferers on settlement agreements. Usually, an installment arrangement can be figured out and that can let you get immediate treatment. Chaquetas Moncler
Appropriately education your pet dog can be a job should you aren't positive which steps to adopt. A lot of people find it hard to do by themselves. With the suggestions offered below you will be moving toward coaching your puppy alone and without having the high priced expense of hiring somebody else. Isabel Marant Sneakers
You need to know how stock market trading operates just before investing in it. Supply and desire is just how the stock exchange functions. The level of offers of stocks and shares is what makes the provide. The need is dependent upon the quantity of reveals that investors are interested in buying. In addition, bear in mind that with each discussed that is acquired, there exists a individual on the reverse side that provides the reveal. Parajumpers Long Bear
Are there occasions you may not would like your iPhone to change from vertical screen to side to side screen or the opposite? When you need to maintain it from converting, you may quickly engage an orientation fasten. Tap your home essential 2 times, after which swipe remaining. Faucet the looped arrow that appears, which will locking mechanism your orientation. A great idea to help you overcome despression symptoms, is to ensure that you eat a nicely balanced and healthy diet. Your diet should include a lot of raw fruit and veggies, cereals, seeds, and almonds, in order to keep your serotonin amounts from depleting. Low serotonin ranges certainly are a big aspect in what causes depression. Cheap Uggs Uk

http://forum.vtvapor.com/index.php?action=profile;u=171131
http://ngonbore.vn/member.php?364854-seagecarfcott
http://iheartpete.org/forums/index.php?action=profile;u=18904
http://forum.beta-game.fr/member.php?action=profile&uid=10037
http://atlas-forum.com/member.php?action=profile&uid=79664
 Yorum #22  | 7 Kasım 2013 02:41 | Alıntı     

irorestmeft

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
uyZactZqZdtt Parajumpers Sale
rpZcxpZfZhuy Canada Goose Takki
kcZjnuZeZejd Canada Goose Suomi
ryZactZdZefw Canada Goose Jassen
bhZlytZoZska Canada Goose Italia
pxZxocZhZyzf Parajumpers Sale
woZzzvZaZrsp Parajumpers Jakke
vmZfbuZqZkgp Moncler Rea
qpZaliZyZszp Barbour Milano
zxZryoZmZeja Moncler Dunjakke
 Yorum #23  | 12 Kasım 2013 11:19 | Alıntı     

elesmenny

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Establish what is causing probably the most pain and what pursuits are cutting your pain. If you will discover the sparks for ache and others stuff that are calming the anguish or aren't causing swelling, you can far better balance your entire day and stay away from these actions that happen to be triggering you higher tension. This will improve your way of living at the same time, offering you a far more healthier feeling daily that is certainly pain and ache free and pleasant. hollister outlet online deutschland
You cannot use more than one maker coupon using one object, so ensure that you know which coupon is made for which product before you go in to the shop. Take into account that you are allowed to utilize one manufacturer's discount and one shop coupon about the same product to increase savings. ugg schuhe
Established an ambition and be passionate about your goal. You have to be totally enthusiastic about the objective you might be looking to achieve so that you will to do what it really requires. Being passionate about your ultimate goal may also enable you to make any sacrifices and compromises needed to follow through in your target. ugg australia classic short
Catalog every one of the adjustments you're generating for your site to follow the way your Search engine optimization does. Keep a log on a Notepad submit or Word, itemizing the alterations you produced and the date you changed it on. That way you can compare it to the stats and discover when your changes were excellent or harmful to your target audience. ugg kaufen schweiz
Unstop your nose to quit loud snoring. Snoring is an uncomfortable dilemma. It can relate to numerous factors, not the least of which is nose congestion. A great way to address snoring is to speak with your physician about decongestants. These drugs could be a very successful solution not only for the embarrassment of heavy snoring also for the underlying situation. The type of vehicle that you just travel can have a spectacular impact on your car insurance price. Athletics cars, high end vehicles and automobiles commonly particular by criminals, all bring about higher prices for the vehicle driver. When you are considering getting one of those vehicles, make sure you can afford the bigger insurance premiums in addition to your personal loan monthly payments. hollister t shirt damen

http://www.mtb2r.ir/forum/member.php?action=profile&uid=7607
http://forum.tbvl.vn/member.php?action=profile&uid=17398
http://bk-icg.com/forum/member.php?action=profile&uid=10433
http://heroes-of-pvp.fr/forum/member.php?action=profile&uid=3361
http://citiesinmotion.giochistrategici.it/forum/member.php?action=profile&uid=13
490
 Yorum #24  | 12 Kasım 2013 14:06 | Alıntı     

Snomigapgom

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
The job of choosing the ideal juice machine to suit your needs might be overwhelming. You need to take into account simply how much juicing you intend to complete. An ordinary unit will probably be excellent if you juice every so often. A sophisticated device will likely be a smart idea to want to liquid each day. Woolrich Rea
When taking part in multi-level marketing, it is best to be sure you set everyday, weekly, monthly, and annual goals. With out targets, you have no goal to focus on, that can ultimately cause you to are unsuccessful with your multi-level marketing attempts. Produce a enterprise record of all the daily activities to aid with this particular method. Canada Goose Sverige
You should now have a good thought of what to look for with regards to getting a payday loan. Take advantage of the info offered to you to assist you from the a lot of decisions you face when you choose a financial loan that meets your needs. You may get the amount of money you need.Tips On How To Go About Taking on Major depression Timberland Botas
First-time home consumers should consider not merely the home they're taking a look at, but the local community. What are the educational institutions with your new area like? How handy are shopping and entertainment websites? Inquiries such as this are very important to inquire about so you can create or maintain a life-style which works for you. Canada Goose Online Shop
When considering diabetic issues supplement, it is wise to consult your medical provider. The reason is since you never actually know what might be inside a health supplement. You don't recognize how trustworthy the maker can be, so as a result, it is actually challenging to evaluate if what ought to be in the health supplement is actually within it. A lot of people continue to believe it's a belief that caps and rubberized bands could cause hairloss in ladies, however, it's partly correct. Although caps and ponytails won't basically lead to balding, repetitive rubbing and tightly pulled locks may cause local hairloss and damage on the hairline. Use covered locks groups and don't draw head of hair also firmly to keep this to a minimum. Moncler Jacken

http://mod.com.vn/forum/member.php?168621-GooleLobe
http://www.forum-kubani.ru/member.php?u=132391
http://www.hbkimforum.com/index.php?action=profile;u=1744491
http://www.foros.trabajarendubai.com/index.php?action=profile;u=208278
http://footquest.od.ua/forum//index.php?showuser=6194
 Yorum #25  | 13 Kasım 2013 05:49 | Alıntı     

Zockcoego

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
An advantage of social media is that it allows others to promote your goods and services for yourself. To take advantage of this, combine a single-click on hyperlinks on your own item and repair web pages which allow people to enjoy it on Fb or tweet it on Tweets. It has been verified that referrals manufactured by close friends are much very likely to convince potential clients to make purchases than most advertising and marketing techniques hired by businesses. Moncler Milano
Rich compost are capable of doing a lot more for your personal natural and organic garden than merely operate across the work surface. When very good garden compost is proved helpful properly in to the garden soil, it presents helping feed some different life deep with it. This can include various types of germs, worms, bugs and much more. These microorganisms may help assist some extremely strenuous grow rise in the dirt. Woolrich Outlet
Be sure you talk about your depressive disorders with your partner. Involve your spouse within your treatment method efforts like routine workouts and counseling. Working together during these projects will assist provide you with better as a pair, and will also make your plan for treatment more effective than had you been going it by itself. Canada Goose Takki
Be sure that you provide your smart phone together with you when you're going buying. Cell phones are great since you can look one thing through to your mobile phone on the take flight to find out simply how much some thing is headed for. It will help you need to do some of your own comparative purchasing. Woolrich Outlet
Tooth tooth whitening is amongst the subjects when the notion that an oz of elimination is worth a lb of get rid of is particularly real. It can be possible to lighten your the teeth but it is much better to stay away from having the difficulty from the beginning. This can be done by preventing certain stuff like caffeine. Make the personal ringtone. When the ringtones on your apple iphone do nothing at all for yourself, try making your own. It is possible to send out data out of your laptop or computer for your iphone 4. To achieve this, be sure the data file is really a compatible mp3. Send out it from your pc for your mobile phone using either wifi or perhaps a usb cable. Cheap Uggs Uk

http://portaldescargadirecta.com/member.php?action=profile&uid=174687
http://forum.promixstandy.pl/index.php?action=profile;u=89116
http://www.eliteladders.com/forum/member.php?157723-curbefauccelf
http://magarula.portal.lc/member.php?action=profile&uid=15611
http://foodx.ir/forum/member.php?action=profile&uid=2502
 Yorum #26  | 13 Kasım 2013 09:01 | Alıntı     

belepherglork

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
One of the ways to ensure that you are able to cope with stress in your life is to make sure that you obtain ample sleeping. Without having the suitable amount of sleeping, your mind and body are certainly not fully able to recover and you will probably stop being in the very best condition for creating judgements and handling probable anxiety causing situations. Canada Goose Outlet
Possess a different location for video gaming, whenever you can. A lot of people always keep their gaming equipment in the household space or living area, and that is one idea. Nonetheless, as a way to permit everyone in the house to perform what they'd like, you could possibly think about having a independent location for the games so nothing gets in the manner. Peuterey Roma
If you are in a situation what your location is thinking about getting a payday loan you might be one of many. A pay day loan can be quite a great thing, if you use them correctly. To make sure, you possess all the information you need to succeed in the pay day loan approach you ought to look at the post under. Parajumpers Doudoune
As previously stated, life insurance coverage is far more essential than you will actually know. It is not a complete waste of funds, but an intelligent expense in your family's protection. By using the recommendations of the aforementioned report, you can effectively plan for your spouse and children to make certain they are covered at any given time after they want it most.Generating Experience Of Basic Insurance coverage: Strategies For The Savvy Buyer Ugg St酶vler
A wonderful way to reduce costs yet still try to eat wholesome is usually to pre-plan your meals. Whenever you can reuse a foods ordered in large quantities many times, like a loaf of breads or perhaps a particular vegetable, you'll have the ability to save cash on the investment. Prepare every meal to make best use of your grocery store buys. Within the new personal bankruptcy regulations passed in 2005, you must comprehensive debts management counseling inside of half a year of declaring your petition for individual bankruptcy. If you are uncertain about picking a reliable organization, call your neighborhood Far better Company Bureau for assistance in choosing a qualified credit history counselor. Woolrich Jacken

http://forums.bunnywood.org/member.php?action=profile&uid=80388
http://gulfmooon.net/vb/member.php?u=92639
http://www.ikhouvan.je/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=247916
http://forum.izicasse.fr/member.php?18068-Oblicinny
http://ktk.zaural.ru/smk/forum/member.php?u=256037
 Yorum #27  | 15 Kasım 2013 14:40 | Alıntı     

CoaxyWeeloabe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ask the mother and father from the blossom lady or band bearer to obtain the children to sleep earlier the night time prior to the ceremony or try and allow them to have a nap in the daytime for an evening wedding ceremony. Properly-relaxed children are considerably more careful and carry a for a longer time focus period for issues than kids who might be cranky from not enough sleep. Uggs Canada
Dim or enhance the display within the iBooks app on its own. Rather than coming into the Settings menu while you are reading through, select the direct sun light-formed symbol inside the upper correct in the screen. Utilize the slider to regulate the illumination from the display screen. This faster way lets you fine-tune the lumination without navigating out of your reserve. Woolrich Uk
Make a paste away from ocean salt and normal water then use it to the affected area leaving overnight. This can be a excellent acne treatments since sea salt is really a organic antiseptic and might remove the microorganisms on your skin that is certainly causing the acne breakouts breakouts. Sea salt also offers a drying out activity so be sure you use moisturizing lotion on to your skin every morning. Moncler Bambino
Make sure you are consuming adequate vit c. If you aren't, you must consider supplements to make sure your immune system is made up. Ascorbic Acid is within a lot of green vegetables and citrus fruit fresh fruits, also in potatoes and strawberries. Dietary supplements are available in many merchants in order to boost your defense reaction to substances. Woolrich Uk
When you have laser light vision treatment method to take care of eyes damage a result of your diabetes mellitus, be cautious the method that you workout for about per month after your surgery. To be able to increase the likelihood of whole rehabilitation, don't do workout routines that involve stressing or raise of vision pressure, that may pressure the bloodstream which were repaired. That means no excess weight lifting under the sea plunging or exercise routines that entail holding your inhale. If you're soaring in the united states, you most likely know that you simply can't take a full drinking water jar through international airport security--however, you *can* take an empty one! Take an empty normal water with your keep on, then fill it up with a normal water fountain after you've been through safety to avoid needing to pay pricey airport terminal rates. Ugg Schweiz

http://web50.server26.campusspeicher.de/forum/member.php?action=profile&uid=1190
53
http://fahisekiz.com/member.php?u=149052
http://freenet.surething.biz/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=11799
http://indopakunityday.com/index.php?action=profile;u=31220
http://www.techservice-online.fr/forum/member.php?action=profile&uid=23204
 Yorum #28  | 16 Kasım 2013 06:38 | Alıntı     

AbaltewMalt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Will not use brilliant colors in your room. Individuals normally sleep in sleeping rooms. Clearly, a master bedroom ought to be a restful location to be in. Irrespective of how much you might such as the coloration orange, let it sit out from the boudoir. Dazzling colors do not have spot in the bed room. Even though they search great primarily, utilizing them may well be a determination you arrived at be sorry for. Peuterey Uk
Your dentist might send one to an expert for the root canal, extraction or another specific method. Should your dental office relates anyone to an expert, pay attention to your feelings within the specialist's workplace you may have to ask your dental professional for another suggestion in the event you don't sense you can find satisfactory care from the professional they referred anyone to. Isabel Marant Sneakers Uk
If you clean your pearly whites, you must not be completed prior to two a few minutes has passed. The more you may spend on your the teeth, the greater number of trash you'll knock cost-free, so take time to do it right. If you shift too quickly, you'll leave a great deal powering and find yourself with teeth cavities. Canada Goose Jacket
Be grateful for your anxiety attacks! They give you a great chance to make use of the energy they increase to obtain some thing attained, like concluding a task or fix at home. Take time to take steps you enjoy like actively playing a sport or a xbox game. Make an anxiety attack a good scenario and you'll turn out getting excited about them! Isabel Marant Uk
An incredible tip for obtaining reasonably priced vehicle insurance is usually to take into account restricting the volume of your comprehensive insurance coverage when your automobile will not be worthy of a lot. This sort of insurance coverage covers damage to your automobile apart from any sort of accident. Samples of this include theft and natural disasters. Consider the need for your car or truck and decide you imagine is proper. Should you suffer from ingrown hairs when shaving, use a little bit of top quality hydrating skin cream in your legs once they're done "?that is certainly well before your hip and legs are completely dried up. A high quality moisturizing skin cream is abundant in emollients, meaning that existing hairs will develop directly outward, rather than add in your skin. Canada Goose Sverige

http://pmkar.ir/forums2/member.php?action=profile&uid=14135
http://tr.board.goodgamestudios.com/bigfarm/member.php?2818709-Ruilliort
http://www.regencyromanceforum.com/user-81454.html
http://www.endgegner.eu/member.php?135470-toneEurornBut
http://www.blakblakan.com/forum/member.php?278515-utiseevat
 Yorum #29  | 16 Kasım 2013 10:02 | Alıntı     

apaptidge

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Whenever you are around any kind of vegetation, generally wear garments that may include you against head to toe. This will aid prevent you from busting out during your camping stay. Even if this may only become a mild breakout, you could be allergic to particular plants, that may place you at serious chance. Wearing clothes will stop this from happening. jordans uk trainers
An excellent idea to take into account when garden is the fact that an excellent natural way to monitor which plants and flowers are which is by using an easy colored gemstone and producing upon it employing a marker. This can be a excellent and different approach to keep an eye on your plants and flowers and maintain your backyard searching stunning woolrich womens parka uk
When purchasing life insurance, prevent buying costly riders that happen to be guidelines that only advantage inside a certain scenario such as a cancers policy. You will be far better offered from a policy that handles almost everything as an alternative to one which only includes one kind of disease or incident. Insurance coverage brokers may possibly try to market them mainly because they cash in on them however are almost never useful to you. nike air max 2011
When you are thinking of getting your your hair minimize, try travelling for a couple of weeks with a wig on that is incorporated in the exact same design you are thinking about. This is a good strategy simply because you might regret the reduce, and once it is eliminated you will find practically nothing, you can do. barbour spurn waterproof jacket
For easy, streak-free final results, exfoliate your skin before applying personal-tanner. Dead, dry skin might cause self-tanner to absorb unevenly. This may result in streaks, splotches and areas of colour which are dark-colored than they must be. It is possible to eliminate this issue by exfoliating the skin prior to deciding to apply self-tanner. By eliminating old skin debris, exfoliating may help ensure that on your own tanner absorbs uniformly and offers a stunning, streak-free radiance. To protect yourself from candidiasis, stay away from anything at all aromatic regarding your vaginal area. Any scented fabric, or perhaps a smell alone, can annoyed the pH equilibrium on this component of the body. That leaves it far more susceptible to a candida. In case you have one currently, it makes it harder to fight away from. buy woolrich arctic parka

http://scorchcraftmc.com/mybb/member.php?action=profile&uid=18808
http://www.xn---8-6kcg1bewwk5h.xn--p1ai/forum/index.php?action=profile;u=66144
http://www.eliteladders.com/forum/member.php?160865-vaxInhave
http://forum.megatherion.com/index.php?action=profile;u=189939
http://drug-forum.org/member.php?85446-Sheedslal
 Yorum #30  | 17 Kasım 2013 01:29 | Alıntı     

Nolfeteft

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
An incredible hint for boosting your storage is to ensure that you may not hold off until the very last minute to try and keep in mind a great deal of info for example for any test. This can be essential as your mental abilities are not meant in order to take care of considerable amounts of knowledge at the same time. It is way better at slowly and gradually dealing with a higher level of info. Canada Goose Jacka
Historical past has revealed how enjoyable an effective wines could be so when selected wisely. Any dish may be featured by way of a delightful reddish, bright white or glimmering bubbly! With a little luck this red wine has created you fairly of any gourmet as well as your following dinner is going to be a memorable occasion, combined with an ideal red wine!Be Better Concerning Your Money Using The Following Tips Moncler Online
To safeguard your sensitive info the apple ipad features a feature that can get rid of all details in case the pass word is accessed incorrectly ten times. To access this attribute visit Configurations and then click Passcode Lock then click Remove Details. This level of privacy feature will restore your apple ipad to the manufacturing facility standard options. Timberland Madrid
Wedding ceremonies are wonderful and might be entertaining, in addition they require a lot of organizing and perseverance. Individuals previous couple of weeks the stress really can develop. With great planning however, you could have self-confidence that everything will all exercise, even though there may just be a couple tiny stuff that go wrong. Below are a few ideas to help you plan this big celebration. Parajumpers Doudoune
Be happy while you are shedding pounds! Do not sucker yourself into buying the little bikini you wish you can use or a new clothing that may go on a enormous amount of fat loss to fit your entire body. Rather, enjoy minimal fat loss desired goals by permitting a manicure or a therapeutic massage. The prize may be anything that is all about you and the effectively- becoming rather than acquiring covered up in installing into more compact garments. When you do get to an ambition and decrease to size you might be satisfied with, go ahead and buy that new clothing! Know the symptoms of carcinoma of the lung, and those that aren't so easy to understand. Carcinoma of the lung is such a deadly condition, due to the fact that warning signs often mask themselves as other conditions before the illness has spread throughout the respiratory system and caused better injury. Moncler Online

http://arqiacell.0fees.net/Forum/index.php?action=profile;u=17962
http://ov-media.nl/forum/index.php?action=profile;u=181347
http://www.c2l.eu/IPB/index.php?showuser=3736893
http://www.hifiwigwam.com/member.php?121171-Flesediusiops
http://crackwheels.com/member.php?51579-Anendasuefe

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: